Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 44 400 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "MladýPodnikatel.cz"

8.6.2023 00:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Wuders: Jak se buduje a ídí firma na nábytek? | Jan Herka

Wuders je rodinná firma, která vyrábí designový nábytek z eského a slovenského masivu v kombinaci s bytelným kovem. Výroba probíhá na 3 000 m², nakoup ... číst dále

7.6.2023 00:00 29:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Co znamená pijetí Eura pro investory? | Marek Odehnal

eská republika euro zatím nepijala, ale to se mže do budoucna zmnit. Privátního investiního poradce Marka Odehnala jsem se ptal, co by to podle jeho n ... číst dále

6.6.2023 00:00 34:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se zachránila firma se ztrátou 37 milion korun? | Elena Hlisnikovská a Michal Pravdík

Spolenost RPS Ostrava je na trhu od roku 1997 a psobí v oblasti energetiky, nerostných surovin a enviromentálních technologií. Kolem roku 2021 se ale  ... číst dále

5.6.2023 00:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zmna oboru na volné noze. Jak rozjet nco nového? | Dalibor Musil

Pro spoustu podnikatel na volné noze mže pipadat v úvahu zmna jejich zamení. Zejména v posledních msících, kdy se hodn diskutuje o tom, jak umlá intel ... číst dále

1.6.2023 00:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Heureka: E-commerce ekají obrovské zmny. Co mají e-shopy dlat? | Michal Vodák

E-shopy se podle nj musí pipravit na to, že e-commerce projde výraznými zmnami a zmní se i to, odkud k nim proudí návštvnost. Michal Vodák pracuje v H ... číst dále

31.5.2023 00:00 25:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Przkum: Jak vidí eské firmy svou budoucnost? | Petr Macek (Caflou)

Aktuální doba je pro spoustu firem pomrn nároná. Petr Macek z all-in-one manažerského systému Caflou vytvoil menší przkum, v rámci kterého zmapoval, j ... číst dále

30.5.2023 00:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak zvýšit ziskovost e-shopu? Píklad GentlemanStore.cz | Jan Moravík

Ziskovost je slabé místo mnoha e-commerce firem. Mžete mít e-shop s vysokými tržbami, ale stejn dosahovat velmi malé ziskovosti. Vydlat peníze navíc l ... číst dále

29.5.2023 12:40 01:24:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jirka Rostecký o ízení firem: Vytvote si dobré majitelské zadání | Jií Jemelka (JPF)

Máme tady druhý díl série rozhovor, ve kterých to nejsem já, kdo pokládá otázky, ale naopak na n odpovídám. Ptá se nkdo z vás - fanoušk, divák, posluc ... číst dále

25.5.2023 00:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Pro jsou malé firmy tak kehké? A jak to zmnit? | Ondej Vank (Blindspot)

Ondej Vank ped 9 lety založil spolenost Blindspot, která malým i velkým klientm dodává softwarové ešení založené na umlé inteligenci. Setkat jste se s ... číst dále

24.5.2023 00:00 25:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zkušená networkerka: Jak v byznysu budovat kvalitní vztahy? | Gabriela Mrkvicová (Smart Network)

Gabriela Mrkvicová je zkušená networkerka, která založila komunitu aktivních podnikatel a firem s názvem Smart Network. Jejími setkáními a kluby prošl ... číst dále

23.5.2023 00:00 33:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se buduje e-commerce agentura? | Ján Aštary (Dexfinity)

Dexfinity je pvodem slovenská agentura, ve které pracuje necelá stovka e-commerce specialist a která pomáhá slovenským i eským e-shopm rst, expandovat ... číst dále

22.5.2023 00:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak otoit kormidlo firmy novým smrem? Píbh Xzone | Martin Schovanec

V byznysu není nic nemnné, a to ani obor, ve kterém podnikáte. Své o tom ví Martin Schovanec, jehož e-shop Xzone v minulosti prodával pedevším poítaov ... číst dále

20.5.2023 21:20 01:52:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jirka Rostecký o rozjezdu podnikání: Pokud opravdu chcete, cestu si najdete | Jakub Oška (BYMFIT.cz)

Dneska pro vás máme speciální epizodu a zaátek úpln nové série rozhovor, ve kterých se nebudu ptát, ale budu odpovídat. Tahle myšlenka vznikla proto,  ... číst dále

18.5.2023 00:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

David Grudl: Umlá inteligence je v plenkách a firmy mají nereálné pedstavy

Mj dnešní host je známým jménem pedevším ve svt vývojá. Stojí za projekty jako Nette Framework, Texy, dibi a další, školí vývoj webových aplikací, ped ... číst dále

17.5.2023 00:00 15:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Mnové konverze: Na co si dát pozor, pokud podnikáte v zahranií? | Jií Peslar (Allrisk)

Pokud vaše firma podniká v zahranií, nejspíš jste už už museli ešit mnové konverze a jak se vyvíjí kurzy jednotlivých mn. Jak to celé funguje a jak to ... číst dále

16.5.2023 09:33 34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Logistika e-shop: Jak jsme na tom v esku? | Marek Duda a Tomáš Kohút

Retino spolen se Skladonem v pedvánoní špice otestovalo logistiku více než 200 e-shop a zjistilo jejich silné i slabé stránky. O výsledcích testu jsem ... číst dále

15.5.2023 12:23    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanní editel Bonami: Na záchranu firmy jsme mli 6 msíc | Daniel Kmoch

V dnešním rozhovoru navážeme na povídání s Pavlem Vopailem, které si mžete stále pehrát. S Pavlem jsme si povídali o tom, co muselo Bonami, jemuž šéfu ... číst dále

12.5.2023 00:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak rst i v dob krize? Tohle funguje TS Bohemii | Patrik Hužva

E-commerce zažívá propad. Po mnoha letech se musí spousta firem, které byly zvyklé rst, vypoádat s poklesem svých tržeb. V mnoha oblastech musí firmy  ... číst dále

11.5.2023 00:00 28:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zákaznická spokojenost: Co ji nejvíce ovlivuje? | Martin Jareš (Foxdeli)

Spokojenost a zkušenost zákazníka je klíovým faktorem, pokud chcete v podnikání uspt. Mnoho e-shop nad ní ale nepemýšlí, a tudíž ji ani aktivn nezvyšu ... číst dále

10.5.2023 00:00 34:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se dlá marketing populárního slovenského rezortu? | Jozef Droppa a Ondej Lipták

Demänová Rezort je ubytovací zaízení na Slovensku, které funguje 5. rokem a nabízí 1200 lžek. Cílí pedevším na rodiny s dtmi a aktivn investuje i do m ... číst dále

9.5.2023 00:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Eliška Vyhnánková: Jak umlá inteligence mní mou práci?

Píchod umlé inteligence výrazn mní to, jak mnoho podnikatel na volné noze pemýšlí nad svou budoucností a hodnotou své práce. Jedním z nich je i specia ... číst dále

4.5.2023 09:41 47:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jaké firmy zvládají tžká období lépe? | Jaroslav asa (ABRA)

Jaroslav asa je zkušeným podnikatelem a zakladatelem spolenosti ABRA Software, která je na trhu od roku 1991. Za tu dobu si prošel mnoha externími i i ... číst dále

2.5.2023 00:00 48:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak pracuje investiní poradce pro zkušené manažery a podnikatele? | Marek Odehnal

Služby investiních poradc mají asto velmi špatnou povst a jejich profese je poškozena mnoha podvodníky a nekvalitními specialisty a prodejci. V tomto  ... číst dále

26.4.2023 00:00 25:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zákaznická podpora e-shopu mže vydlávat peníze. Jak? | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

Vtšina e-shop nevyužívá plný potenciál zákaznické podpory. Podle zakladatele CustomerHero.cz Juraje Harkabuzíka nad ní pemýšlí pouze jako nad obranou, ... číst dále

25.4.2023 00:00 35:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak jsou na tom eské e-shopy? | Jakub Ouhrabka a Jan Laštvka

Jak jsou eské e-shopy a jak na n dopadá aktuální ekonomická a spoleenská situace? O jsem si povídal se zástupci dvou e-commerce služeb - ComGate a Lem ... číst dále

20.4.2023 07:04 23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak ve firm pemýšlet nad ESG? | Daniel Petrásek (Thein)

Téma ESG stále více promlouvá do ízení firem a do investic. Je to ale také téma, kterému mnoho podnikatel poád nerozumí. S Danielem Petráskem z Theinu ... číst dále

18.4.2023 00:00 34:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vyplatí se ješt investovat do nemovitostí? | Jií Peslar

Vyplatí se v dnešní dob ješt investovat do nemovitostí, jak radí mnoho specialist z oblasti investic? Nebo jsou nemovitosti hudbou minulosti a dnes už ... číst dále

11.4.2023 00:00 40:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se chirurg stane manažerem? | František Vojík

B. Braun Medical je nmecká zdravotnická spolenost, která je na trhu od roku 1839. Do nemocnic a dalších zdravotnických zaízení dodává rzné zdravotnick ... číst dále

4.4.2023 00:00 23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak (malou) firmu pipravit na nový firemní systém? | Petr Macek (Caflou)

Zmnit interní systém ve firm mže být velmi nároné. Mnoho firem pi tom udlá spoustu chyb, které jim celou vc prodraží a asov protáhnou. S Petrem Mackem ... číst dále

3.4.2023 00:00 29:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

SaaS jako budoucnost firem? Píklady Shoptetu a Skladonu | Samuel Huba a Patrik Babinec

Budoucnost stedních firem je prý možná v co nejsnadnjším škálování a v tzv. sasování, nebo-li budování software as a service byznys model. To je i ces ... číst dále

31.3.2023 00:00 24:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rst vs. ziskovost. Na co se zamit? | Jií Jemelka (JPF)

astá otázka, kterou mi pokládají pedplatitelé a další posluchai. Mají se v této dob zamit více na rst firmy, nebo na její ziskovost? Ne vždy to jde ru ... číst dále

29.3.2023 00:00 01:12:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak pedat firmu novému CEO? Píklad 2 firem | Pavol Adamák a Vít Endler

Jak pedat ízení firmy nástupci a jak si pípadn ve firm vychovat nebo jak pivést z vení nového CEO? O tom je tento rozhovor, ve kterém se o své aktuáln ... číst dále

28.3.2023 00:00 26:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak zlepšit výkon PPC kampaní? | Ondej Vodehnal (Filipesmedia)

PPC kampan jsou nedílnou souástí marketingu snad každého firmy podnikající na internetu. Ondeje Vodehnala z Filipesmedia jsem se ptal, jak zlepšit jej ... číst dále

22.3.2023 11:16 27:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nejvtší technologické pekážky v rstu e-shop | Tomáš Mitana (Shoptet)

Technologie jsou zásadní souástí byznysu každého e-shopu. Aby firma mohla rst, nesmí si klást zbytené technologické pekážky. Jaké jsou nejastjší? To j ... číst dále

20.3.2023 14:48 21:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

E-commerce v Česku: Co ji čeká a jak se připravit? | Jiří Kawulok (Lemonero)

Společně se šéfem risku Lemonera Jiřím Kawulokem jsme si povídali o tom, jak je na tom aktuálně tuzemská e-commerce, co ji čeká a jak se na to mohou f ... číst dále

15.3.2023 00:00 59:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak zvýšit ziskovost e-shopu? | Ruslan Skopal (Trenýrkárna.cz)

Co dělat, když potřebujete snížit náklady e-shopu, nebo najít nové zdroje příjmu? Na příkladu firmy Trenýrkárna.cz jsme si s jejím šéfem Ruslanem Skop ... číst dále

14.3.2023 00:00 31:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak dosáhnout svých snů? | Jiří Peslar

Sny má každý z nás. Pokud náhodou ne, rozhodně by nějaké mít měl! Jsou ale k ničemu, pokud se jich nepokusíme dosáhnout. Jak to udělat a jak si své sn ... číst dále

10.3.2023 07:40 27:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Balení zboží e-shopů: Jak se v něm odlišit od konkurence? | Patrik Babinec (Skladon)

Každý e-shop musí řešit způsob, jakým zabalí zboží pro své zákazníky. Stále více lidí si navíc zakládá na tom, aby balení zásilek splňovalo jejich nár ... číst dále

8.3.2023 07:57 31:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Důchod pohledem investora: Vytvořte si rentu na stáří | Marek Odehnal

V posledních měsících jsou média plná zpráv o důchodech, jejich výši a věku, kdy do důchodu budeme moci odejít. Jak se na to ale dívá privátní investi ... číst dále

7.3.2023 08:56 44:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Polohovací stoly Liftor rostou v zahraničí. Míří i do Skandinávie | Ondřej Jirovec

Pokud jste někdy sháněli polohovací stůl pro práci vestoje, nejspíš jste narazili i na značku Liftor. Ta na svém webu nabízí konfigurátor vlastního st ... číst dále

1.3.2023 00:00 48:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Strategie firmy: Co to je a jak se tvoří? | Jiří Jemelka (JPF)

Strategie je nedílnou součástí jakékoliv firmy. Ne všechny firmy ji ale mají stanovenou a popsanou správně. A právě o tom jsem si povídal s Jiřím Jeme ... číst dále

28.2.2023 00:00 35:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozjeli seznamovací aplikaci od nuly. Jak získali stovky uživatelů? | Matej Aštary (Dexfinity)

Může se zdát, že trh seznamovacích aplikací je už přeplněný. Přesto se agentuře Dexfinity podařilo od nuly vybudovat a rozjet aplikaci whoo app, díky  ... číst dále

22.2.2023 09:55 38:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

První 3 roky budování startupu. O čem jsou? | Vít Endler (Fingood)

Říká se, že první 3 roky firmy jsou nejvíce klíčové a že v nich rozhoduje o tom, zda firma najde na trhu své místo. Je to skutečně pravda? A co musí z ... číst dále

21.2.2023 00:00 43:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozjezd podnikání s malými dětmi. Jak to zvládnout? | Kristian Gambiraža

Dneska tu máme téma pro spoustu našich posluchačů: Jak rozjet vlastní business s rodinou, závazky? Povídal jsem si o něm s Kristianem Gambiražou ze Sp ... číst dále

15.2.2023 00:00 33:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Řízení firem: Jak se mění a co byste měli vědět? | Petr Macek (Caflou)

V mém podcastu najdete už přes tisíc rozhovorů o řízení firem. Kdybychom ale tento podcast natáčeli před 50 lety, možná bychom si v nich povídali o ji ... číst dále

14.2.2023 00:00 35:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Investiční poradenství není pro všechny. Jak ho dělá Marek Odehnal?

Marek Odehnal je privátní investiční poradce, který před přibližně dvěma lety změnil svůj byznys model a začal nabízet své služby za hodinovou sazbu.  ... číst dále

9.2.2023 00:00 01:31:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Ženy v byznysu. Jak dosáhnout úspchu a být šastná? | Lucie Harnošová

V mých rozhovorech se vnuji nejen oblastem, jako je ízení firmy, nastavování proces, marketing, expanze a další, ale i osobnjším tématm. Najdete u m r ... číst dále

8.2.2023 10:18 53:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Socionika: Jak ji využít pro lepší fungování vaší firmy? | Martin Másilko & Jiří Peslar

Socionika je název pro teorii o lidském chování a vztazích, která se zaměřuje na charakteristiku typů osobností a jejich interakce. Právě tím může být ... číst dále

7.2.2023 00:00 25:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Customer care: Jak funguje v Shoptetu? | Peter Mac

Zákaznická péče Shoptetu je rozdělena do 4 částí. Nevěnuje se jen uživatelům krabicového řešení pro e-shopy, ale také premium klientům a dalším partne ... číst dále

6.2.2023 00:00 01:22:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

2 miliardáři, 2 přístupy k řízení firmy. V čem se liší Shipmonk a Kiwi.com? | Jan Bednář a Oliver Dlouhý

Je jim něco přes 30 a už se objevují v žebříčcích nejbohatších Čechů. Oba patří mezi nejúspěšnější zástupce generace mladých podnikatelů a oba vybudov ... číst dále

1.2.2023 00:00 24:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

200 farmářů v Kambodži. Jak funguje byznys pepře pepperfield? | Lukáš Hejtmánek

V Kambodži v jihovýchodní Asii jsou farmáři. A parta Čechů se rozhodla, že jim pomůže tamní pepř prodávat do zahraničí. Dnes pod značkou pepperfield s ... číst dále

1.2.2023 00:00 40:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

200 farmářů v Kambodži. Jak funguje byznys pepře pepperfield? | Lukáš Hejtmánek

V Kambodži v jihovýchodní Asii jsou farmáři. A parta Čechů se rozhodla, že jim pomůže tamní pepř prodávat do zahraničí. Dnes pod značkou pepperfield s ... číst dále

30.1.2023 00:00 42:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Ponákupní marketing e-shopu. Jak se dělá? | Martin Jareš (Foxdeli)

Když si pustíte české diskuze nebo si přečtete články o marketingu, tak většinou zjistíte, jak oslovit potenciální zákazníky a dovést je k nákupu vaši ... číst dále

25.1.2023 00:00 29:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční řízení firmy v nepříznivé době | Petr Macek (Caflou)

Současná doba je náročná pro spoustu firem a její vedení tak musí klást velký důraz na kvalitní a přesné finanční řízení. Právě o něm jsem si povídal  ... číst dále

23.1.2023 00:00 38:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Marketing bez cookies a měření na internetu | Milan Pichlík (eHub)

Běžní uživatelé tomu většinou nerozumí. Často to ale nechápou ani provozovatelé webů. Témata kolem měření a analýzy návštěvnosti a chování uživatelů s ... číst dále

18.1.2023 00:00 28:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se hodnotí firmy pohledem investora? | Vít Endler (Fingood)

Vít Endler je zkušený byznysmen. Roky vedl polský Mall a dnes řídí investiční platformu Fingood. V rozhovoru jsme si povídali o tom, co investoři na f ... číst dále

16.1.2023 00:00 27:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Marek Odehnal: Jak finančně zvládnout rok 2023?

Marka Odehnala znáte z našich rozhovorů o investování. Je to zkušený privátní investiční poradce, se kterým si často povídáme o největších chybách inv ... číst dále

13.1.2023 00:00 35:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se staví obchodní tým v Shoptetu? | Štěpán Karoch

Štěpán Karoch je CSO a šéf premiové verze Shoptetu. Ve firmě má na starosti obchodní týmy, jejich řízení a efektivitu. Povídali jsme si, jak sales v S ... číst dále

11.1.2023 00:00 24:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Low-code technologie jako budoucnost on-line byznysu? | Dalibor Houfek (Jetveo)

Moc firem o low-code techologiích neví. Řekl mi to Dalibor Houfek z Jetveo, který s nimi už dávno pracuje a pro klienty připravuje různé projekty od w ... číst dále

9.1.2023 00:00 29:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Marketing značky outdoorového oblečení ZAJO | Richard Kondáš (Dexfinity)

Značka ZAJO je výrobcem outdoorového oblečení a vybavení. Na trhu je od roku 1996, je aktivní na 15 trzích světa a se společností Dexfinity spolupracu ... číst dále

5.1.2023 00:00 33:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rok 2022 ve Skladonu: Zpomalení růstu, zkušenost s headhunterem, získávání velkých klientů | Konstantin Margaretis

Máme tady další bilanční rozhovor o uplynulém roce. Tentokrát jsem si povídal se CEO Skladonu Konstantinem Margaretisem, který si o řízení své firmy v ... číst dále

4.1.2023 00:00 33:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak být v roce 2023 finančně úspěšný? | Jiří Peslar

Máme tady nový rok, a s ním i příležitost naučit se lépe plánovat peníze a přemýšlet nad nimi jinak. Povídal jsem si o tom s Jiřím Peslarem z Allrisku ... číst dále

29.12.2022 00:00 27:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rok 2022 v Caflou: Většina roku v zisku, vývoj nových funkcí, zahraniční zákazníci | Petr Macek

Podle zakladatele all-in-one manažerského systému Caflou Petra Macka byla jeho firma 9 z 12 měsíců v zisku a povedlo se jí tak překonávat i náročné ob ... číst dále

28.12.2022 00:00 26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rok 2022 v Lemoneru: Růst přes 400 %, zahraniční expanze a nová investice | Jan Laštůvka

Lemonero je moderní služba na rychlé financování e-shopů. V uplynulém roce podle jejího zakladatele Jana Laštůvky vyrostla o více než 400 % a postupně ... číst dále

21.12.2022 00:00 28:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se buduje byznys affiliate sítě? | Lukáš Jabůrek (eHub)

Pokud stavíte vlastní affiliate síť, kromě zkušených vývojářů potřebujete i affiliate manažery a specialisty. Těch je v Česku jako šafránu, a proto mů ... číst dále

20.12.2022 00:00 29:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vít Endler (Fingood): Jak připravit firmu na krizi?

V posledních měsících pro vás zpovídám zkušené byznysmeny v otázkách přípravy firmy na krizi a zvládání těžkého období. V dnešním rozhovoru s námi své ... číst dále

14.12.2022 00:00 44:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak stabilizovat vlastní firmu a investovat peníze? | Zbyněk Poulíček

Byznys by neměla být jediná investice podnikatele. Pro diverzifikaci jeho investic by měl uvažovat i nad dalšími aktivy a v určitý moment začít invest ... číst dále

13.12.2022 00:00 42:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční gramotnost. Jak si ji osvojit? | Jiří Peslar (Allrisk)

Říká se, že finanční gramotnost Čechů není příliš vysoká. Stejně tak se naráží na to, že školy svým studentům porozumět penězům a jejich fungování moc ... číst dále

6.12.2022 00:00 32:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak připravit e-shop na rok 2023? | Samuel Ondrišák (Dexfinity)

Připravit e-shop na rok 2023 je důležitý krok pro úspěch vašeho obchodu. Hostem našeho dnešního rozhovoru je Samuel Ondrišák z Dexfinity, který nám po ... číst dále

6.12.2022 00:00 36:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Česká e-commerce v roce 2023. Jaká bude? Duel Shoptetu a Skladonu

V rozhovoru se Samuel Huba, CEO společnosti Shoptet, a Patrik Babinec, spoluzakladatel Skladonu, zaměřují na budoucnost české e-commerce. Oba experti  ... číst dále

5.12.2022 00:00 46:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak zanalyzovat stav jakékoliv firmy? Zkuste metodu 3S | Jan Kodytek (JPF)

Jan Kodytek je zkušený manažer s více jak 20letou praxí a zkušenostmi s vedením firem i s tuzemským a mezinárodním obchodem. Vytvořil si také speciáln ... číst dále

30.11.2022 00:00 25:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Budoucnost internetu: Co Immersive tech, Metaverse a web3 znamenají pro firmy? | Lukáš Chadraba (DesignDev)

Immersive tech, Metaverse a web3. To a mnoho dalších pojmů většině firem zatím příliš neříká. Společně s Lukášem Chadrabou z DesignDevu jsem si povída ... číst dále

29.11.2022 00:00 36:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Investice přes crowdfunding pohledem investora. Jak nad nimi přemýšlet? | Vít Endler (finGOOD)

Crowdfunding je jednou z příležitostí, kterou můžete v rámci svého investičního portfolia zvážit. V posledních letech se s crowdfundingovými projekty  ... číst dále

28.11.2022 00:00 23:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zákaznická podpora: Jak na ni najít nejlepší lidi? | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

Zákaznická podpora je nedílnou součástí každého e-shopu. Jak na ni ale najít co nejlepší zaměstnance? Mým hostem byl Juraj Harkabuzík z CustomerHero.c ... číst dále

23.11.2022 00:00 31:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Udržitelnost v byznysu v praxi | Marco Marinucci (Generali Investments CEE)

Marco Marinucci je správce porfolia a ESG officer v Generali Investments CEE. V rámci naší spolupráce s Generali jsme si povídali o udržitelnosti a je ... číst dále

22.11.2022 00:00 36:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak rozvíjet zaměstnance ve vaší firmě? | Marek Marušinec

Většina firem chce, aby její zaměstnanci rostli a rozvíjeli se. Jak to ale zařídit v praxi? O tom je tento rozhovor s koučem leadershipu Markem Maruši ... číst dále

16.11.2022 00:00 21:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Investování pro freelancery | Marek Odehnal

Máme pro vás další investiční speciál! Tentokrát si s Markem Odehnalem budeme povídat o tom, jak mohou nad investováním přemýšlet freelanceři a v čem  ... číst dále

15.11.2022 00:00 48:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak dělat B2B sales v praxi? | Kristian Gambiraža (Spacetools)

Kristian Gambiraža patří mezi nejzkušenější české specialisty na B2B prodej a pomáhá ho nastartovat a zefektivnit firmám nejen v Česku, ale i v zahran ... číst dále

11.11.2022 00:00 54:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Ikigai: Co to je a jak si ho udělat? | Jitka Zoderová

Jitka Zoderová má za sebou úspěšnou podnikatelskou kariéru zakončenou prodejem firmy. Dnes se věnuje konceptu s názvem Ikigai, a vy se v tomto rozhovo ... číst dále

9.11.2022 00:00 51:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak vzdělávat kolegy ve firmě? | Jiří Peslar

Jiří Peslar je odborník na pojištění, finance a finanční gramotnost, ale současně je také lídrem vlastního týmu. Ten se vzhledem k oboru firmy musí ak ... číst dále

8.11.2022 00:00 47:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Outsourcing v podnikání. Dává smysl? | Jemelka, Babinec, Harkabuzík

V dnešním rozhovoru se potkali zástupci tří firem, které podnikají v oblasti outsourcingu. Jiří Jemelka, na jehož JPF můžete outsourcovat management v ... číst dále

4.11.2022 00:00 35:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Financování byznysu. Odkud ho brát? | Vít Endler

Dnes to bude o získávání peněz pro váš byznys. Povídal jsem si o tom s Vítkem Endlerem, který v minulosti řídil Mall, dnes vede platformu finGOOD a ve ... číst dále

2.11.2022 00:00 33:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Systém na řízení firmy: Jak ho vybírat? | Petr Macek (Caflou)

Každá firma potřebujeme kvalitní a efektivní řízení. K tomu pomáhá celá škála systémů, ve kterých lze řídit finance, projekty, lidi i celý zbytek firm ... číst dále

1.11.2022 00:00 25:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

E-shopům roste podíl affiliate na obratu. Jak to? | Ondřej Hájek (eHub)

Po několika měsících přináším další rozhovor o affiliate marketingu. Dozvíte se, že jeho podíl na obratu e-shopů roste. Alespoň to tvrdí spolumajitel  ... číst dále

31.10.2022 00:00 35:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Česká e-commerce. Kdo v ní má šanci uspět? | Samuel Huba (Shoptet)

Česká e-commerce roste, ale kdo v ní má skutečně šanci uspět? O realitě tuzemského internetového obchodu jsem si povídal se šéfem největší české e-sho ... číst dále

26.10.2022 00:00 32:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Investování při budování firmy | Marek Čačka

Můj dnešní host Marek Čačka je zkušený podnikatel a investor. Řídí vlastní skupinu firem ČAČKON Group, v rámci kterých nabízí především tiskové služby ... číst dále

25.10.2022 00:00 31:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Výchova budoucích manažerů ve firmě. Jak na ni? | Marek Marušinec

Společně s Markem Marušincem, který pomáhá lídrům lépe vést své týmy, jsme si povídali o tom, jak ve firmě vychovávat budoucí manažery a jak budovat m ... číst dále

19.10.2022 00:00 36:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nebuďte na podnikání sami. Kdy se vyplatí přizvat další lidi? | Jiří Jemelka

Velká část podnikatelů limituje svůj úspěch tím, že jsou na všechno sami. Případně nedávají ostatním lidem dostatečný prostor růst. Jiřímu Jemelkovi t ... číst dále

18.10.2022 00:00 25:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Krize: Jak jsou na tom nyní Češi s penězi? | Marek Bečička (Generali)

9 z 10 Čechů si myslí, že pro ně kvůli aktuální finanční situaci bude náročnější dosáhnout na vlastní bydlení. Vyplývá to z průzkumu Instant Research  ... číst dále

12.10.2022 00:00 32:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Platební metody na e-shopu: Jak se vyvíjí? | Ondřej Buben (Shoptet Pay)

Dneska pro vás mám trochu techničtější téma. Povídat si budeme o platbách a o tom, jak je vnímají zákazníci e-shopů. Jejich důraz na dostupnost oblíb ... číst dále

11.10.2022 00:00 41:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční řízení e-shopu: Naučte se základy | Ján Aštary (Dexfinity)

V dnešním rozhovoru se dozvíte, jak nastavit sofistikované finanční řízení pro e-shop s ročním obratem v desítkách milionů korun. Poradí vám Ján Aštar ... číst dále

5.10.2022 00:00 34:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Spojení 2 značek, které má pomoci až 18 tisícům e-shopů | Michal Babouček a Jan Laštůvka

Na českém trhu probíhá spojení dvou zajímavých značek. Platební brána GoPay společně se službou na financování e-shopů Lemonero přináší nový produkt.  ... číst dále

4.10.2022 00:00 48:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Připravte se na výpadek příjmu | Marek Odehnal a Vít Endler

Na mém LinkedInu jsem vydal anketu, které se zúčastnilo přes 200 lidí z byznysu. Ptal jsme se jich na to, zda zvládnou náhlý výpadek příjmu. Přibližně ... číst dále

30.9.2022 08:55 46:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Trezor. Světově unikátní byznys s kořeny v Česku | Jan Kočenda

Dnešní rozhovor jsme věnovali velmi unikátnímu byznysu, ve kterém v Česku hrajeme významnou roli. Povídali jsme si o Trezoru - hardwarové peněžence, k ... číst dále

28.9.2022 00:00 39:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zvyšte angažovanost vašich zaměstnanců | Marek Marušinec

Pokud cítíte, že jsou vaši zaměstnanci málo angažovaní, je tento rozhovor speciálně pro vás. Mým hostem byl Marek Marušinec, který majitelům firem a m ... číst dále

27.9.2022 00:00 24:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Desítky tisíc investorů do nemovitostí. To je Investown.cz | Peter Maslík

Investown je platforma, která díky technologii spojuje investory a developery, a dovoluje lidem investovat do nemovitostí, do kterých by normálně nemo ... číst dále

26.9.2022 01:00 20:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vánoce jsou tady! Jak na ně připravit vaši zákaznickou podporu? | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

Je to tak. Vánoce jsou tady! Pokud podnikáte v e-commerce, vánoční shon pro vás pomalu ale jistě už začíná. Nezvládnete-li se totiž na nejnáročnější o ... číst dále

23.9.2022 00:00 47:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vztahy v byznysu. Jak být úspěšný nejen v práci? | Jiří Peslar (Allrisk)

V mých rozhovorech se občas věnuji i osobním tématům. Ačkoliv je MladýPodnikatel.cz především byznysové médium, osobní život je pro úspěch každého pod ... číst dále

21.9.2022 00:00 32:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Závěr roku má být těžký. Jak ho ve firmě zvládnout? | Jiří Jemelka

V několika mých rozhovorech, ale i ve spoustě dalších médií občas zazní, že to nejhorší nás teprve čeká a že letošní podzim bude velmi náročný. Naráží ... číst dále

20.9.2022 00:00 22:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Investování pro manažery: Do čeho investovat? | Marek Odehnal

Manažeři mají v investování poměrně specifickou pozici, a proto si musí dopřát i jiné vzdělání než ostatní. Společně s privátním investičním poradcem  ... číst dále

14.9.2022 00:00 37:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Trdelníky. Jak funguje byznys, do kterého se může zapojit každý? | Radek Klein (Trdlokafé)

Trdelník. Ačkoliv je ho plná Praha a i řada dalších měst, není původem z Česka. Podle Wikipedie jeho historie sahá do historického regionu Rumunska Se ... číst dále

13.9.2022 00:00 22:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se vyrábí bloky, zápisníky a další produkty young_block? | Zuzana Fryaufová

Dneska si budeme povídat o partě nadšených lidí z Litomyšle, kteří si říkají young_block a vyrábí originální bloky, zápisníky, fotoalba a diáře. Mým h ... číst dále

7.9.2022 00:00 21:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Ekonomika současnosti. Co radí investorům Petr Mederly z Generali Investments?

Dneska to bude o ekonomice. Ta v poslední době trápí každého z nás. Růst cen, inflace a celkový tlak na jednotlivce i firmy. O tom všem budeme mluvit  ... číst dále

6.9.2022 00:00 37:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Automatizace procesů: Kde ve firmě ušetřit? | Václav Hlaváček

Automatizace procesů může vaší firmě ušetřit spoustu peněz, času i energie. Její výhodou navíc je, že vás nemusí stát příliš peněz. Řada nástrojů na a ... číst dále

31.8.2022 00:00 37:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční plán. Jak si ho vytvořit? | Václav Nedvídek

V tomto rozhovoru se dozvíte, co je to finanční plán, jak ho vytvořit a jak s ním následně pracovat. Mým hostem byl zkušený externí finanční ředitel V ... číst dále

30.8.2022 00:00 44:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

60 e-commerce specialistů pod jednou střechou. Jak se buduje Dexfinity? | Pavol Adamčák

Pavol Adamčák stojí v čele slovenské společnosti Dexfinity. Ta pomáhá e-shopům expandovat do zahraničí a nastavit funkční a efektivní marketing. Má př ... číst dále

24.8.2022 00:00 30:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak řídit desítky projektů najednou? | Michal Mervart

Michal Mervart založil agenturu mime digital, ve které řídí desítky projektů pro své klienty. V tomto rozhovoru se dozvíte, co mu v tom pomáhá a jak d ... číst dále

23.8.2022 00:00 40:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Obklopte se zkušenými podnikateli. Takhle funguje networking | Gabriela Mrkvicová

Kontakty jsou v podnikání nesmírně důležité. Málokdo je ale umí skutečně získat. Pomoci vám přitom mohou s řešením výzev ve vašem byznysu, se získáván ... číst dále

17.8.2022 00:00 40:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Pojištění e-shopu. Na co se zapomíná? | Jiří Peslar (Allrisk)

V dnešním rozhovoru se zaměříme na pojištění e-shopů. Zmapujeme největší rizika, která by si měl nechat každý e-shopař pojistit, a vy se dozvíte, jak  ... číst dále

16.8.2022 00:00 55:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Logistika e-shopů. Alza a Skladon sdílí své zkušenosti | Miroslav Kövary a Maxim Kovář

Mám pro vás dva zkušené borce z oblasti logistiky. Povídali jsme si o tom, jaká čeká logistiku budoucnost, co jejich firmy připravují a na čem můžete  ... číst dále

10.8.2022 00:00 34:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Technologie pro vaši logistiku | Konstantin Margaretis (Skladon)

Když se řekne logistika, stále větší roli hrají moderní technologie. Ty umí šetřit peníze, čas i energii jak ve skladu, tak i mimo něj. O jejich využi ... číst dále

9.8.2022 00:00 26:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zákaznická podpora: Nejčastější chyby a nevyužité příležitosti | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

Pokud si váš zákazník nebude vědět s něčím rady, nejspíš vám napíše nebo zavolá na zákaznickou podporu. A pokud bude řešit jakýkoliv problém se svým n ... číst dále

5.8.2022 00:00 38:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak budovat management ve firmě? | Jiří Jemelka (JPF)

Velmi často mi píšete dotazy, jak ve firmě začít s budováním managementu, jak získat zkušené manažery a jak firmu nastavit, abyste za vše nebyli zodpo ... číst dále

3.8.2022 00:00 27:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

E-mail marketing v e-shopu NEBBIA store | Denisa Vávrová (SmartEmailing.cz)

Dneska si povíme o e-shopu, který poměrně hodně šlape do e-mail marketingu. Jde o e-shop NEBBIA store prodávající oblečení na fitness, který má 2 kame ... číst dále

2.8.2022 00:00 30:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak řídit projekty pro klienty, když tvoříte rodokmeny? | Jana Sopóci

Dneska pro vás mám velmi netradiční, ale přesto úspěšný byznys. Je jím tvorba rodokmenů. Jana Sopóci s ní začala už před 20 lety, loni založila firmu  ... číst dále

27.7.2022 00:00 28:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

České e-shopy: Jak se jim teď daří a co mohou zlepšit? | Milan Bohatec (Lemonero)

Přináším další exkluzivní rozhovor o současném stavu české e-commerce. Dozvíte se, jak se daří tuzemským e-shopům, jaká je situace v oblasti financová ... číst dále

26.7.2022 00:00 29:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Inflace. Jak ji porazit? | Marek Odehnal

Inflace je nyní velmi aktuální téma. Společně s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem jsme rozebrali, co nás o ní učí historie, jak ji zohle ... číst dále

20.7.2022 00:00 47:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Automatizace firemních procesů. Kde začít? | Václav Hlaváček

Automatizace firemních procesů je pojem, o kterém se v posledních letech mluví velmi často. Přesto majitelé firem většinou neví, jak s ní začít a co z ... číst dále

19.7.2022 07:40 41:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Externí finanční ředitel. Kdy může pomoci? | Václav Nedvídek

Po letitých zkušenostech v Ernst & Young, Cetin, ČSOB nebo jako finanční ředitel IKEM se Václav Nedvídek vydal na volnou nohu a buduje vlastní společn ... číst dále

13.7.2022 00:00 28:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zkušení specialisté v agenturách. Jak je získat a vést? | Michal Sajko (Fragile)

Pokud dnes hledáte na trhu práce zkušeného specialistu, nejspíš jste se vydali na dlouhou cestu. Takových volných lidí totiž není mnoho, a pokud se ně ... číst dále

12.7.2022 00:00 30:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Expanze Lemonera do zahraničí | Jan Laštůvka

Služba na rychlé financování e-shopů Lemonero získala investici 12 milionů euro od Komerční banky. Posloužit jí má zejména na expanzi do zahraničí a r ... číst dále

5.7.2022 00:00 55:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Růst firmy. Jaké vás čekají právní nástrahy? | Josef Bátrla

Pokud vaše firma roste, máte nejspíš spoustu práce s tím, abyste její přerod z malé firmy do velké zvládli. Mnoho podnikatelů při tom zapomíná na práv ... číst dále

1.7.2022 00:00 22:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

WordPress: Jeho možnosti a napojení na další systémy | Jakub Kadeřávek

WordPress je nejpoužívanější systém na tvorbu webových stránek na celém světě. Se zkušeným programátorem Jakubem Kadeřávkem jsme si povídali o tom, kd ... číst dále

29.6.2022 00:00 27:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Práce na dálku. Budoucnost, nebo jen dočasný trend? | Petr Macek (Caflou.cz)

O práci na dálku se v posledních letech v souvislosti s pandemií mluvilo víc než kdy dřív. I podle Google trendů zájem o výraz „remote work“ od února  ... číst dále

28.6.2022 00:00 33:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Firma neroste. Co s tím? | Jiří Jemelka (JPF)

Spousta podnikatelů v těchto měsících poprvé ve své podnikatelské historii zažívá stav, kdy jejich firma přestává růst. Zejména firmy z e-commerce vel ... číst dále

22.6.2022 00:00 24:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Začátek recese kryptoměn? | Adam Neuberger (Probinex)

Řada odborníků říká, že do světa kryptoměn přichází recese. Reagují tím i na propady jejich hodnot v posledních týdnech. Mají pravdu? Na to jsem se ze ... číst dále

21.6.2022 00:00 33:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Podnikatel na cestách. Proč myslet na pojištění? | Jiří Peslar

Máme tu léto a s ním i čas dovolených. Mnoho z mých posluchačů vyráží na cesty po Česku i napříč světem. Na jednu věc by ale neměli zapomenout - na po ... číst dále

15.6.2022 00:00 01:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Duel: Investování pro podnikatele a manažery | Vít Endler a Marek Odehnal

Přinášíme vám exkluzivní duel dvou velmi zkušených investorů. S Vítem Endlerem z Fingood.cz a s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem jsme p ... číst dále

14.6.2022 00:00 38:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak řídit projekt pro klienta? | Monika Klečková

Dneska tu mám rozhovor především pro specialisty na volné noze, kteří mají projekty pro své klienty a potřebují je řídit efektivně a s přehledem. Na t ... číst dále

13.6.2022 00:00 43:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

SaaS byznys, vstup na burzu, budoucnost e-commerce | Samuel Huba

Shoptet je největší český poskytovatel e-shopového řešení. Funguje na něm přes 30 tisíc internetových obchodů s ročním obratem kolem 48 miliard korun. ... číst dále

8.6.2022 00:00 29:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

E-mail marketing výrobce oblečení Kalas | Jiří Svoboda (SmartEmailing)

Kalas je společnost z Tábora, která vyrábí cyklistické oblečení. V minulosti e-mail marketing příliš neřešila, v poslední době mu ale věnuje pozornost ... číst dále

7.6.2022 00:00 25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Expanze do zahraničí a lokální platební metody | Karin Milková (TrustPay)

Dnešní rozhovor bude zajímavý zejména pro e-shopy, které se chystají expandovat do zahraničí. Povídat si budeme o velmi úzce zaměřeném, ale přesto důl ... číst dále

1.6.2022 00:00 27:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Trh s realitami. Vrací se do normálu? | Viktor Mejzlík (GarantovanýNájem.cz)

Aktuální situace na trhu realit není jednoduchá. Majitelé nemovitostí i nájemníci prochází mnoha výzvami, které musí překonat. A právě o tom jsem si p ... číst dále

31.5.2022 00:00 38:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Poklesy tržeb: Jak na ně reagovat? | Jiří Jemelka

Jsem v kontaktu se spoustou firem, které právě v těchto týdnech prochází poklesy tržeb. Nemalé zchlazení hlásí i e-commerce. Se specialistou na řízení ... číst dále

24.5.2022 00:00 27:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se odlišit od konkurence? | Tomáš Reytt (mBank)

Pokud má na trhu někdo opravdu velkou konkurenci, tak jsou to banky. Pozval jsem si ředitele obchodu a distribuce mBank Tomáše Reytta, se kterým jsme  ... číst dále

24.5.2022 00:00 44:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Pojištění podnikatelů: Na jaká rizika se často zapomíná? | Jiří Peslar (Allrisk)

Pojištění je důležitá oblast podnikání, na kterou ale spousta podnikatelů zapomíná. V dnešním rozhovoru vám předáme praktický vhled do toho, jak nad p ... číst dále

18.5.2022 00:00 27:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kryptoměny a regulace | Adam Neuberger (Probinex)

Mnoho zemí na světě stále více přistupuje k regulování kryptoměn. Je to i předmětem mnoha zpráv z kryptosvěta. Jsou ale regulace pro kryptoměny poziti ... číst dále

17.5.2022 00:00 56:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Expanze do zahraničí a sociální sítě. Co vás překvapí? | Ondřej Pavelek (Httpool)

Víte o tom, že Facebook není ve všech zemích nejpoužívanější sociální sítí? A že v Česku překvapivé množství lidí používá SnapChat? Pokud se chystáte  ... číst dále

16.5.2022 00:00 20:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

WordPress: Vyplatí se na něm vytvářet e-shop? | Jakub Kadeřávek

WordPress je nejpoužívanějším systémem na tvorbu webových stránek na světě. Vytváří se na něm osobní stránky, blogy, firemní weby, různé portály, ale  ... číst dále

11.5.2022 00:00 27:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Investování pro majitele firem: Co se vyplatí? | Marek Odehnal

Majitelé firem mají z hlediska investování poměrně specifickou pozici. Kdy se jim vyplatí své peníze investovat zpět do firmy a kdy hledat něco dalšíh ... číst dále

10.5.2022 00:00 42:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Influencer marketing: Jak ho může dělat menší firma? | Jiří Simonides

O influencer marketingu toho stále na českém internetu moc kvalitního nenajdete. V dnešním rozhovoru si ale povíme, jak nad ním může přemýšlet menší f ... číst dále

4.5.2022 00:00 39:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Do čeho v dnešní době investovat? | Vít Endler (finGOOD.cz)

Pandemie covidu-19, válka na Ukrajině, vysoká inflace, růst cen a mnoho dalšího. Společnost se právě v těchto dnech potýká s řadou vážných problémů, k ... číst dále

3.5.2022 00:00 35:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak podnikat jako řemeslník? | Miroslav Sommer

O podnikání řemeslníků toho na českém internetu moc nenajdete. Většina rozhovorů o kariéře na volné noze se točí kolem profesí z marketingu a IT. Můj  ... číst dále

27.4.2022 00:00 48:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Financování: Najděte ve firmě svatý grál | Jiří Jemelka

Mnoho podnikatelů dnes přemýšlí způsobem, že stačí sehnat spoustu peněz od bank nebo investorů a úspěch je zaručen. To je přístup, který starší genera ... číst dále

26.4.2022 00:00 38:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Aktuální situace: Jak ve firmě reagovat na válku, inflaci i růst cen energií? | Petr Macek (Caflou)

Válka na Ukrajině, rostoucí ceny energií, inflace a mnoho dalších problémů v naší společnosti nedopadá jen na jednotlivce, ale i na firmy. A protože j ... číst dále

21.4.2022 00:00 34:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nejčastější chyby při vývoji produktu | Michal Voják (DesignDev)

Michal Voják z DesignDevu se specializuje na tvorbu produktů. V našem rozhovoru se dozvíte, jaké chyby při ní firmy nejčastěji dělají, proč se jim tvo ... číst dále

20.4.2022 00:00 49:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Pojištění v Česku. Jak fungují profesionálové? | Jiří Peslar

Už přes 7 let pro vás natáčím nové rozhovory o podnikání, ale jedno téma jsem extrémně opomíjel, ačkoliv je důležité. Je jím pojištění. To dříve či po ... číst dále

18.4.2022 00:00 25:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Co brání mladým podnikatelům inovovat? | Patrik Feňuš (Social Impact Award)

V Česku máme řadu mladých lidí, kteří mají své ambice a nápady, jak zlepšit svět a co nového na něj přinést. Stejně tak tu máme řadu společenských pro ... číst dále

13.4.2022 00:00 28:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kryptoměny: Dopad války na Ukrajině, regulace a další události | Adam Neuberger (Probinex)

V mnoha mých rozhovorech se věnujeme investování, a to i do kryptoměn. V dnešním rozhovoru si se specialistou na kryptoměny Adamem Neubergerem povídám ... číst dále

12.4.2022 00:00 43:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak přemýšlet nad marketingem e-shopu? | Ondřej Vodehnal (FILIPES)

V dnešním rozhovoru si budeme povídat opět o marketingu. Mým hostem byl specialista na performance reklamu a spoluzakladatel marketingové agentury Fil ... číst dále

5.4.2022 00:00 46:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

První rok po založení marketingové agentury | Lucie Zitterbartová (Lucky Citron)

Lucie Zitterbartová má skoro 20leté zkušenosti v marketingu a obchodu. Před rokem se rozhodla své podnikání posunout na další úroveň a založila firmu  ... číst dále

30.3.2022 00:00 39:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Život po předání firmy nástupci a investování peněz | Petr Lesenský

Před 3 lety jsem natáčel rozhovor se zakladatelem PR agentury Lesenský Petrem Lesenským. Tehdy firma procházela předáváním vedení od Petra jeho nástup ... číst dále

29.3.2022 00:00 35:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Expanze do zahraničí z pohledu logistiky | Patrik Babinec (Skladon)

Řada českých a slovenských firem se vydává do zahraničí. Expanze ale není jen o přeložení webu a marketingu na novém trhu. V tomto rozhovoru se dozvít ... číst dále

23.3.2022 00:00 47:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vlastní značky produktů: Jak je tvoří Buschcraft? | Tomáš Jurka

Když před 6 začínali, neměli vůbec v plánu zakládat e-shop. Ze zahraničí si dovezli produkty a na blogu je začali představovat. Postupem času v tom vy ... číst dále

22.3.2022 00:00 41:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Aktuální krize a její dopad na investování | Vít Endler (finGOOD.cz)

Každý investor reaguje v krizi jinak a každy vnímá odlišně i současnou situaci. Jedním z investorů, se kterými si o investování povídám, je Vít Endler ... číst dále

16.3.2022 00:00 35:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Závislost agentury na jednom klientovi a zbytečně mnoho procesů | Michael Urban (Abbreva)

Říkají si nadčasová digitální agentura, ale ve skutečnosti měli velké problémy. Jednak se zasekli na jednom klientovi a museli svůj byznys mnohem víc  ... číst dále

15.3.2022 00:00 39:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Prodej firmy: Příběh hostingu ONEbit | Petr Benešovský

Už 17 let je na trhu společnost ONEbit, která poskytuje webhostingové služby. V loňském roce ji koupila konkurenční společnost WebGlobe, která jen za  ... číst dále

11.3.2022 00:00 50:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Aktuální situace: Jak ve firmě reagovat na válku na Ukrajině a ekonomickou krizi? | Jiří Jemelka (JPF)

Jiří Jemelka pracuje jako interim manažer. Jeho firma JPF spolupracuje s více jak 40 firmami napříč obory, které pomáhá rozvíjet a řešit v nich krizov ... číst dále

9.3.2022 00:00 36:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Aktuální situace v e-commerce: Následky covidu, vliv války na Ukrajině, zdražování | Jan Laštůvka (Lemonero)

Služba na financování e-shopů Lemonero vytvořila průzkum mezi českými internetovými obchody. Skončil sice ještě před vypuknutím války na Ukrajině, ale ... číst dále

8.3.2022 00:00 35:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozšiřování sortimentu a technologie e-shopu | Adam Kunčický (YourGames)

E-shop YourGames 6 let prodával především počítačové hry. Dnes na něm ale najdete třeba koloběžky, pečivo, alkohol, masážní přístroje, mixéry, pece na ... číst dále

1.3.2022 00:00 39:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Smlouvy s investory: Na co si dát pozor? | Jaroslav Baier

Už v několika mých rozhovorech jsme rozebírali možná rizika, která se ukrývají ve smlouvách s investory. V nich se mohou nacházet různá ustanovení, kt ... číst dále

23.2.2022 00:00 49:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Influencer marketing: Jak z něj vytěžit maximum? | Petr Srna (World of Online)

Můj dnešní host Petr Srna je CEO agentury World of Online, která má za sebou přes 500 kampaní s influencery, a to pro značky jako ŠKODA AUTO, L'oréál, ... číst dále

22.2.2022 00:00 29:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Je bitcoin mrtvý? | Adam Neuberger (Probinex)

Už několikrát se ke mně dostal názor, že bitcoin je už mrtvý a že se mnohem více vyplatí investovat do jiných kryptoměn. Zeptal jsem se tedy odborníka ... číst dále

16.2.2022 00:00 36:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Ekologie ve firmách, zařizování kanceláří, řízení firmy | Jiří Pech (PKV)

Ekologie je pro mnoho firem pouhým marketingovým heslem. Společnost PKV na ní ale postavila celý byznys. Pomáhá jiným firmám a dalším institucím šetř ... číst dále

15.2.2022 00:00 28:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Svěřenské fondy: Jak fungují a kdy je využít? | Marek Odehnal

V dnešním rozhovoru si řekneme základní informace o tzv. svěřenských fondech, které zdaleka nejsou jen pro nejbohatší z nás. Posloužit totiž mohou i b ... číst dále

9.2.2022 00:00 51:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Každý den workshop. Jak funguje Nevypusť duši | Marie Salomonová

Mám tu další rozhovor o řízení projektů. Tentokrát si budeme povídat o spolku Nevypusť duši, který se věnuje osvětě v tématu duševního zdraví a pořádá ... číst dále

8.2.2022 00:00 41:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

ESOP pohledem advokáta: Jak je nastavit ve firmě? | Jaroslav Baier

Motivace zaměstnanců je klíčová pro každou firmu. Mnohé se proto uchylují k vymýšlení atraktivnějších způsobů, jak své lidi odměnit a motivovat. Jední ... číst dále

2.2.2022 00:00 28:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Produktové obrázky: Jaké v nich dělají e-shopy chyby? | Marek Daňko (Feed Image Editor)

Produktové obrázky jsou zásadní součástí každého e-shopu. Zákazníci se i na základě nich rozhodují o nákupu. Přesto je velká část firem podceňuje. V t ... číst dále

1.2.2022 00:00 01:14:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Peníze po čtyřicítce. Jak nad nimi přemýšlet? | Vít Endler (finGOOD)

Většina obsahu o investování, kterou na internetu najdete, se zabývá naprostými základy finanční inteligence a míří zejména na naprosté začátečníky. V ... číst dále

26.1.2022 00:00 27:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Cookies a analytika v marketingu | Denis Radabolski (Fragile)

Od 1. ledna musí provozovatelé webových stránek umožnit svým uživatelům odmítnout ukládání některých cookies. To významně ovlivnilo práci internetovýc ... číst dále

25.1.2022 00:00 43:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Marketing e-shopu s obuví LittleShoes.cz | Martin Borl

Martin Borl je spolumajitelem e-shopu s barefoot obuví LittleShoes.cz. Provozuje ho společně se svou manželkou Klárou. V rozhovoru si povídáme o tom,  ... číst dále

19.1.2022 00:00 26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nákup kryptoměn: Jak na něj? | Adam Neuberger (Probinex)

V dalším rozhovoru o kryptoměnách s Adamem Neubergerem z Probinexu rozebíráme, jak se nakupují kryptoměny a na co si při tom dát pozor. Dozvíte se, j ... číst dále

18.1.2022 00:00 36:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Konsolidace na webhostingovém trhu | Igor Strečko (Webglobe)

Na trhu webhostingů se děje něco velmi zajímavého. Společnost Webglobe postupně skupuje konkurenční hráče. Za poslední 2 roky jich koupila už 15. Mezi ... číst dále

12.1.2022 00:00 35:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Product Discovery: Neutrácejte peníze na nápady bez smyslu | Michal Voják (DesignDev)

Firmy často utrácí obrovské peníze za realizaci nápadů, které vůbec nedávají smysl a nakonec nejsou ani úspěšné. To jsou slova mého dnešního hosta - M ... číst dále

11.1.2022 00:00 48:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Logistika ve velkých městech, B2B marketing, vývoj aplikace | Tomáš Pajonk (SolverTech)

V dnešním rozhovoru si povíme o společnosti SolverTech, s jejímž jednatelem Tomášem Pajonkem jsem v říjnu natáčel o optimalizaci tras a efektivitě log ... číst dále

6.1.2022 00:00 26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Bidding Fox: Jak se řídí firma s nástrojem na automatický bidding? | Dominika Postavová

Dneska si povíme o firmě, která patří mezi ty, jejichž nástroje hodně podnikatelů a marketérů zná, ale vlastně moc netuší, co stojí za nimi. Bidding  ... číst dále

4.1.2022 00:00 01:12:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

UX a design webu: Jak to spojit dohromady? | Jan Kvasnička a Jakub Haluška

Pokud chcete vytvořit skutečně kvalitní design pro vaše webové stránky, nesmíte při jejich tvorbě zapomenout na uživatele a jejich potřeby. S tím, ab ... číst dále

30.12.2021 00:00 38:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak být dobrým manažerem? | Petr Bernadič

Velká část mých posluchačů jsou manažeři. V Česku ale o tom, jak dělat manažerskou práci opravdu kvalitně a jak se stát dobrým manažerem, moc nemluvím ... číst dále

28.12.2021 00:00 42:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Expanze produktu do zahraničí | Petr Macek (Caflou)

Když jsem poprvé potkal Petra Macka, představoval mi Caflou jako malou aplikaci na projektové řízení určenou především pro freelancery. Dnes je to vel ... číst dále

23.12.2021 00:00 35:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rok 2021 v Lemoneru: Díky čemu rostlo? | Jan Laštůvka

Na konci roku 2020 se naplno rozjela služba na financování e-shopů Lemonero. Za rok své existence zafinancovala stovky e-shopů a vložila do nich přes  ... číst dále

21.12.2021 00:00 42:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Růst z týmu: Z 1 na 15 lidí během 1 roku | Vojta Bulíř (SmartEmailing.cz)

Mnoho firem mých posluchačů rychle roste, a s tím roste i počet členů jejich týmu. To samé se děje i ve SmartEmailingu poskytujícím populární e-mailin ... číst dále

16.12.2021 00:00 23:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zbožové vyhledávače: Jak s nimi pracovat? | Luděk Volejník (Mergado)

Zbožové vyhledávače jsou už neodmyslitelnou součástí české e-commerce. Velká část zákazníků už bez nich v podstatě nenakupuje. Jak fungují a kdy se vy ... číst dále

14.12.2021 00:00 56:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Výběr zaměstnanců do firmy: Jak ho zvládnout? | Jiří Jemelka

Skrze svou společnost J.I.P. pro firmy externě řídí více než 40 firem. Sám je podnikatel a velmi mu záleží na výběru lidí, kterými se obklopí. Co se p ... číst dále

9.12.2021 00:00 53:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Cookies pohledem advokáta. Co máme dělat? | Josef Bátrla

V polovině září schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o elektronických komunikacích, která upravuje využívání tzv. cookies a zpřísňuje pravidla  ... číst dále

7.12.2021 00:00 42:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Samuel Huba: Budoucnost a strategie Shoptetu

Tři čtvrtiny českých e-shopů běží na platformě Shoptet. Dohromady jich je už bezmála 30 tisíc. Firma postupně expanduje i do zahraničí a přišla s řado ... číst dále

2.12.2021 00:00 31:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak začít s investováním? | Adam Neuberger

Společně s Adamem Neubergerem z Probinexu pro vás pravidelně připravujeme nové rozhovory o kryptoměnách. Dnes jsme ale náš záběr rozšířili a já se Ada ... číst dále

30.11.2021 00:00 28:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Logistika: V čem se liší výrobní od té v e-commerce? | Max Kovář (Skladon)

11 let pracoval v tovární logistice. Dnes je šéfem logistiky e-commerce společnosti - Skladonu, na který e-shopy outsourcují svou logistiku. Max Kovář ... číst dále

25.11.2021 00:00 01:00:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Prodej Aero Vodochody | Jakub Růžička a Jaroslav Baier

Dneska si budeme povídat o největším české leteckém výrobci, společnosti Aero Vodochody. Tu ještě do září 14 let vlastnila skupina Penta, ale jejím no ... číst dále

23.11.2021 00:00 27:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Outsourcing zákaznické podpory e-shopu: Jak probíhá v praxi? | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

Outsourcing zákaznické podpory e-shopu není v Česku ještě příliš známý. Přesto ho už řada firem využívá. Jedním z průkopníků této služby na tuzemském  ... číst dále

18.11.2021 00:00 42:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Hledání IT specialistů do firmy | Radek Šťourač (Kinali)

Jestli je v IT po něčem poptávka, tak po vývojářích a dalších odbornících. V tomto rozhovoru si povíme, jak IT specialisty najít a jak je motivovat, a ... číst dále

16.11.2021 00:00 19:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

NEJ Inovátor 5G: Inspirativní firmy z dopadem na 5G sítě | Kateřina Kotková (MMP)

Dneska si povíme o soutěži na podporu malých a středních podniků v tzv. 5G městech, mezi které patří Plzeň, Jeseník, Karlovy Vary, Bílina a Ústí nad L ... číst dále

11.11.2021 00:00 40:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Procesní řízení v e-shopu Nabbi.sk | Ján Pazdúr

E-shop s nábytkem Nabbi.sk patří mezi velké slovenské internetové obchody. Pracuje pro něj 32 lidí a v roce 2020 dosáhl obratu 2 900 euro s DPH. Firma ... číst dále

9.11.2021 00:00 29:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Stáří a peníze: Jak se zajistit na důchod? | Marek Odehnal

V dnešním rozhovoru si povíme, jak přemýšlet nad stářím a penězi, které si v něm chceme užít. Ať už tedy dnes podnikáte, nebo jste zaměstnaní, dozvíte ... číst dále

8.11.2021 00:00 23:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak zajistit financování e-shopu před Vánoci? | Jan Laštůvka (Lemonero)

Listopad a prosinec jsou pro většinu e-commerce nejnáročnější měsíce, jelikož v nich nejvíce zákazníků nakupuje dárky. Blížící se Vánoce jsou tak každ ... číst dále

4.11.2021 00:00 43:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Budování projektu Frenkee, investice do vývoje, marketing | Jiří Hluchý

Lidé mu chodí za UX specialistou a chtějí po něm vytvořit podobný projekt. Za tu dobu, co to dělá, se lidí s podobným záměrem našlo mnoho. Sám do toho ... číst dále

2.11.2021 00:00 30:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

CTO radí: Jak nastavit firmu, aby pro vás chtěli vývojáři pracovat? | Tomáš Widlák (Lemonero)

Většina mých posluchačů se pohybuje v digitálním byznysu, kde palivem většiny tvorby je vývoj. Není tak divu, že spoustu firem trápí nedostatek vývojá ... číst dále

28.10.2021 00:00 36:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zodpovědnost marketérů, vlastní byznys, marketing finGOODu | Vít Hutař

V poslední době vám přináším řadu nových rozhovorů o marketingu. Mohli jste slyšet třeba Elišku Flasarovou ze SmartEmailingu a její zkušenosti s řízen ... číst dále

26.10.2021 00:00 45:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Stagnace e-shopu. Jak si uvolnit ruce a opět růst? | Tomáš Pokorný (Dogsie.cz)

Mám tu dalšího hosta, a to rovnou někoho, jehož e-shop rostl až o 500 % ročně, dokud se růst nezastavil a firma nezačala stagnovat, což bude jedním z  ... číst dále

21.10.2021 00:00 36:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se odlišit od konkurence? Strategie webu s recepty | Igor Kibrik

Jestli něčeho je na internetu hodně, tak receptů všech možných jídel a ze všech možných kuchyní. Budovat tedy projekt, který nabízí další recepty, se  ... číst dále

19.10.2021 00:00 28:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kryptoměny: Co určuje jejich hodnotu a proč kolísá? | Adam Neuberger (Probinex)

Máme tu další rozhovor ze seriálu o kryptoměnách. Tentokrát si povíme, co ovlivňuje jejich hodnotu a proč třeba Bitcoin chvíli roste a chvíli padá. Mý ... číst dále

14.10.2021 00:00 35:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vracíme se z home-officu do kanceláří? | Petr Macek (Caflou.cz)

Pandemie koronaviru a související opatření nás vyhnali z kanceláří domů. Mnoho z nás si tak zvyklo na práci na home-officu. Nyní se opatření rozvolnil ... číst dále

13.10.2021 14:00 39:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční řízení firmy: Jak ho nastavit? | Vladislav Hanák (Sophia Solutions)

V předchozích epizodách jsme mnohokrát rozebírali finanční řízení firem, kterému se budeme věnovat i dnes. Podíváme se na něj ale po technické stránce ... číst dále

12.10.2021 00:00 28:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Budoucnost vyhledávání na e-shopech | Gejza Nagy (Luigi’s Box)

Technologie se vyvíjí stále rychleji a s nimi i způsob, jakým zákazníci vyhledávají na e-shopech. Dnes už je běžné, že vyhledávače samy zákazníkům nap ... číst dále

7.10.2021 00:00 32:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Co sledovat, když chcete úspěšně investovat? | Marek Odehnal

Společně s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem pro vás natáčíme seriál o tom, jak přemýšlet nad investováním a jak s ním začít. Pokud ty r ... číst dále

5.10.2021 00:00 47:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Projektové řízení: Jak ho implementovat do firmy? | Rudolf Malý

Můj dnešní host pracuje už přes 30 let v logistice a pomáhá firmám s jejím řízením a zefektivněním. Jedním z jeho klientů je i Skladon, na který firmy ... číst dále

30.9.2021 00:00 36:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zkušení vývojáři: Jak je získat a jak s nimi pracovat? | Michał Weiser (finGOOD.cz)

Mít v týmu zkušeného technického ředitele je rozhodně výhra. Spousta firem už mi napsala s dotazem, jak takového člověka najít a jak s ním následně pr ... číst dále

28.9.2021 00:00 38:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozjezd nové služby, outsourcing zákaznické podpory, české e-shopy | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

Už přes rok funguje služba CustomerHero.cz, která e-shopům a dalším firmám umožňuje zefektivnit zákaznickou podporu. Stojí za ní můj dnešní host Juraj ... číst dále

22.9.2021 03:00 41:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak nastavit spolupráci s freelancery? | Pavel Pajkrt (Skillminers)

Projekt Skillminers má za cíl propojovat freelancery s firmami. Jako firma u něj můžete poptat služby freelancerů a dostanete na míru vybraný tým spec ... číst dále

20.9.2021 03:08 04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Ještě lepší rozhovory. Spouštíme předplatné

Mnohem kvalitnější rozhovory. Témata rozebraná více do hloubky. Pečlivě vybraní hosté z řad nejzkušenějších podnikatelů Česka a Slovenska. A navíc 10  ... číst dále

16.9.2021 03:00 24:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Obalové materiály: Aktuální situace na trhu a jak na nich ušetřit? | Jiří Hlávka (Packung)

Obalové materiály řeší každý e-shop. Dneska si povíme, jak se po pandemii covidu-19 změnila situace na jejich trhu a jak nad obaly přemýšlet. Mým host ... číst dále

14.9.2021 03:00 38:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Řízení rychle rostoucí firmy | Konstantin Margaretis (Skladon)

Meziročně rostou přibližně o trojnásobek. Letos atakují roční obrat 130 milionů korun. A s tím se mění i způsob řízení jejich firmy. Řeč je o Skladonu ... číst dále

9.9.2021 03:00 24:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozjezd e-shopu, nákup zboží, B2B byznys | Martin Kameš (Espeon)

Rozjet byznys na internetu rozhodně nemusí být jednoduché. Představte si, že musíte zboží svým dodavatelům platit předem, a to hned po celých kontejne ... číst dále

7.9.2021 03:00 49:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Expanze do zahraničí: Jak ji zvládnout po právní stránce? | Jaroslav Baier

Po delší době tady máme znovu zkušeného advokáta. Je jím Jaroslav Baier, se kterým rozebereme, jak zvládnout expanzi do zahraničí po právní stránce a  ... číst dále

2.9.2021 03:00 32:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nejčastější chyby při řízení menších firem | Ondřej Koudela

Před pár měsíci jsem vydal rozhovor s Ondřejem Koudelou. Byl to příběh o tom, jak kvůli pandemii, ale i vlastnímu nedokonalému řízení musel zavřít svo ... číst dále

31.8.2021 03:00 38:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Růst firmy a její řízení | Petr Pilin (iPodnik)

Dneska si budeme povídat o růstu firmy a jejím řízení. Společně s Petrem Pilinem z iPodniku se podíváme na nejdůležitější rozhodnutí v historii jeho f ... číst dále

26.8.2021 03:00 28:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nejčastější chyby při investování do kryptoměn | Adam Neuberger (Probinex)

Obsahu o kryptoměnách je na internetu už poměrně hodně. Přesto lidé při investování do kryptoměn dělají spoustu chyb, z nichž některé se často opakují ... číst dále

24.8.2021 03:00 27:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se stanovuje cena outsourcingu logistiky? | Patrik Babinec (Skladon)

Outsourcing logistiky se v Česku stává stále populárnějším. Dnes si povíme, jak se určuje jeho cena. Mým hostem je Patrik Babinec ze Skladonu. Dozv ... číst dále

19.8.2021 03:00 45:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Budování technologické firmy | Vít Endler (finGOOD.cz)

Mým dnešním hostem je Vít Endler, kterého znáte z několika dřívějších rozhovorů, ve kterých probíráme zejména financování podniků a finanční řízení fi ... číst dále

17.8.2021 03:00 30:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak vzniká agentura? Příběh Blueglue | Pavel Paradýs

Kreativních agentur není stále dost. V polovině června uvedla agentura ACOMWARE na trh novou značku - Blueglue. Jak vznikla a kde vidí díru na trhu?  ... číst dále

12.8.2021 03:00 40:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nejčastější chyby ve finančním řízení e-shopů | Jan Laštůvka (Lemonero)

Dneska si povíme o nejčastějších chybách ve finančním řízení e-shopů. Pozvání přijal Jan Laštůvka z Lemonera, které e-shopům poskytuje externí financo ... číst dále

10.8.2021 03:00 51:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční řízení velké agentury | Lukáš Vaculík (Ogilvy)

Mám tu pro vás finančního ředitele jedné z předních českých reklamních agentur Ogilvy Lukáše Vaculíka. Povídat si budeme o tom, jak řídit finance ve v ... číst dále

5.8.2021 09:45 28:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Z B2C do B2B. Jak začít prodávat firemním zákazníkům? | Martin Ječmen (BazarovéRegály.cz)

E-shop BazarovéRegály.cz nabízí regály všech druhů a původně cílil primárně na B2C zákazníky. Postupem času se ale začal stále více orientovat i na fi ... číst dále

3.8.2021 03:00 34:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční krize: Co se z nich můžeme naučit pro naše investování? | Marek Odehnal

V posledních letech se často mluvilo o tom, že se blíží nějaká finanční krize. I v mých rozhovorech to už před lety někteří hosté zmiňovali v souvislo ... číst dále

29.7.2021 03:00 41:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nejčastější chyby v e-mail marketingu | Markéta Danišová (SmartEmailing.cz)

V dnešním rozhovoru se podíváme na e-mail marketing. Ve SmartEmailingu, který nabízí nástroj na rozesílání e-mailů a jejich automatizaci, dělají stále ... číst dále

27.7.2021 03:00 34:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se staví sklad? | Max Kovář (Skladon)

Společnost Skladon.cz začínala v malém starším skladu v Ostravě, dnes má velké logistické centrum o rozloze 10 000 m2 a svou logistiku na ni outsourcu ... číst dále

22.7.2021 03:00 27:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Hledání nových zaměstnanců do digitální agentury | Pavla Arnoldová (Fragile)

Jednou z největších výzev pro digitální agentury, ale i jakékoliv jiné lidi, je přivedení co nejzkušenějších zaměstnanců, neboli seniorů. Těch na trhu ... číst dále

20.7.2021 03:00 39:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Aktuálně v e-commerce: Na čem teď pracovat? | Vít Endler (finGOOD.cz)

V mnoha mých rozhovorech s hosty komentujeme aktuální situaci v e-commerce a predikce její budoucnosti. Dnes to uděláme s bývalým ředitelem Mallu a šé ... číst dále

15.7.2021 03:00 22:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Překlady a lokalizace webu. Jak to procesně zvládnout? | Andrea Tesáková (Expandeco)

Pokud expandujete do zahraničí, nevyhnete se překládání obsahu vašeho webu do cizího jazyka. Jak překládání a lokalizaci webu procesně zvládnout a na  ... číst dále

13.7.2021 03:00 33:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kryptoměny: Aktuální situace na trhu, regulace a postoj miliardářů | Adam Neuberger

Ve světě kryptoměn se toho hodně děje. Tak třeba Ruská centrální banka se začala zabývat investičními riziky kryptoměn, Salvador přijal bitcoin jako n ... číst dále

9.7.2021 03:00 29:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční řízení a diverzifikace příjmů malé firmy | Jiří Mrázek (Nanovo)

Velmi často vzniknou firmy, které v průběhu času hledají samy sebe. V dnešním rozhovoru si ukážeme příběh společnosti Nanovo, která vyzkoušela několik ... číst dále

7.7.2021 03:00 32:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vlastní grafika na Shoptetu: Co vše je možné a jak se připravit? | Pavel Kuneš

Kolem 2/3 českých a slovenských e-shopů běží na systému Shoptet. Ten se od svého založení v roce 2009 výrazně vyvinul a umožňuje i vytvoření vlastních ... číst dále

5.7.2021 03:00 42:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Peníze a kariéra. Jak nad nimi přemýšlet po čtyřicítce? | Tomáš Řehoř

S mnoha mými posluchači jsem v kontaktu a různě se virtuálně nebo i osobně potkáváme. Je zajímavé sledovat, jak se v průběhu času vyvíjí naše kariéry  ... číst dále

2.7.2021 03:00 31:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Provozní financování e-shopu: Jak ho zlepšit? | Jan Laštůvka (Lemonero)

V dnešním rozhovoru se dozvíte, co je to provozní financování a kdy ho e-shopy potřebují. Podíváme se také na to, kde externí peníze získat a jak s ni ... číst dále

30.6.2021 03:00 52:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak řídit marketing vaší firmy? | Eliška Flasarová (SmartEmailing.cz)

Marketing je nedílnou součástí podnikání drtivé většiny firem. Nejspíš i vy do něj investujete spoustu peněz. Jak ho ale řídit? A to zejména, když ho  ... číst dále

28.6.2021 03:00 39:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Potenciál mladých zaměstnanců: Jak ho rozvíjet? | Petr Meloun (BazarovéRegály.cz)

Nedávno vyšel rozhovor, ve kterém jsme s provozním ředitelem ANTEO Group, která provozuje BazarovéRegály.cz a další e-shopy Petrem Melounem mluvili o  ... číst dále

25.6.2021 03:00 29:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak předat firmu nástupci? | Jiří Dvořák a Zdeněk Mikuláš

Pokud přemýšlíte nad tím, že v budoucnu předáte svou firmu nějakému nástupci, tak pro vás máme rozhovor, ve kterém se dozvíte, jak nad tím přemýšlet,  ... číst dále

23.6.2021 03:00 34:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Omnichannel strategie v Tescomě | Radim Roženek

Omnichannel je v posledních letech často skloňovaným slovem. Propojení on-line a off-line prodeje se stává nezbytnou součástí pro většinu firem, ale p ... číst dále

21.6.2021 03:00 45:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Expanze e-shopu do zahraničí prakticky | Tomáš Růžička (Expandeco)

Společně s Tomášem Růžičkou z Expandeca jsme si povídali o tom, jak zvládnout expanzi e-shopu do zahraničí. Dozvíte se třeba, co dělat, pokud máte ryz ... číst dále

18.6.2021 03:00 29:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční inventura e-shopu: Jak zjistit, kde proděláváte peníze? | Vít Endler (finGOOD.cz)

Mnoho e-shopů prodělává peníze, aniž by to věděly. Výsledkem je, že negerují takový zisk, jaký by mohly, a nestojí na zdravých finančních základech.  ... číst dále

16.6.2021 03:00 29:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak vytvořit zákaznickou podporu e-shopu? | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

Vybudovat si kvalitní zákaznickou podporu nemine žádný e-shop nebo službu na internetu. V dnešním rozhovoru se dozvíte, jak nad vytvořením zákaznické  ... číst dále

15.6.2021 03:00 40:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak připravit firmu na oživení ekonomiky? | Petr Macek (Caflou.cz)

Je to více než rok, co nás zasáhla pandemie covidu-19 a s ní i výrazné omezení ekonomiky. Společně s Petrem Mackem z Caflou.cz jsme si povídali o tom, ... číst dále

14.6.2021 03:00 42:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se změnil obchod v CZC.cz za 10 let? | Tomáš Pilský

Před 10 lety byly hrubé tržby za prodané zboží CZC.cz kolem 1 miliardy korun. Dnes je to něco kolem 6 miliard. Společně s provozním ředitelem firmy To ... číst dále

11.6.2021 03:00 45:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Předání firmy nástupci | Daniel Kafka a Radim Pelánek (Fragile)

V dubnu 2019 došlo k předání vedení digitální agentury Fragile. Jejího zakladatele a dosavadního šéfa Dana Kafku vystřídal Radim Pelánek, který do té  ... číst dále

10.6.2021 03:00 29:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Pohledávky e-shopů, financování a budoucnost e-commerce | Adam Šoukal (Roger)

Kdy nemají e-shopy peníze, proč se jim neproplácí pohledávky a jaké standardy na trhu nastavují marketplaces? O tom je tento rozhovor. Mým hostem j ... číst dále

9.6.2021 03:00 38:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vstup retailové firmy do on-linu | Michal Macourek (BENU)

Dneska tady máme další velkou značku. Je jí společnost BENU provozující 250 lékáren, přičemž jich plánuje mít 400. Před 5-6 lety vznikl i její interne ... číst dále

8.6.2021 03:00 22:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Krabice na zboží. Proč je e-shopy neřeší efektivně? | Adam Kratochvíl (Box48.cz)

E-shopy se potřebují odlišit od konkurence. Přesto, když se podíváte do dodávek kurýru, uvidíte tam jednu krabici vedle druhé a všechny budou skoro st ... číst dále

7.6.2021 03:00 01:00:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Ivo Toman: 30 let podnikání, 100 projektů. Které uspěly a proč?

Článků a videí s populárním školitelem osobního rozvoje a mentorem Ivo Tomanem najdete na internetu hodně. My si v tomto rozhovoru nebudeme povídat o  ... číst dále

4.6.2021 03:00 34:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Emoce v investování: Jak je zvládnout? | Marek Odehnal

Emoce do investování nepatří. Přesto jsou nám jako lidem vlastní. V dnešním rozhovoru si s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem povíme, jak ... číst dále

2.6.2021 03:00 50:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční řízení e-shopu: Jak s ním začít? | Jan Laštůvka (Lemonero)

V dalším rozhovoru vám přináším téma finančního řízení firmy. Zjistíte, jak s ním začít a co všechno by měl sledovat provozovatel e-shopu. O finanč ... číst dále

31.5.2021 03:00 29:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zahraniční firmy outsourcují logistiku víc než ty české | Konstantin Margaretis (Skladon)

V roce 2015 přišel na trh Skladon a firmám nabídl možnost na něj kompletně outsourcouvat jejich logistiku. Během těch 6 let Skladon výrazně vyrostl, m ... číst dále

27.5.2021 03:00 01:06:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Data o zákaznících e-shopu: Jak z nich vytěžit maximum? | Pavel Bulowski a Vojtěch Bulíř

Že mají e-shopy využívat data o svých zákaznících, není žádná novinka. Přesto nemůžeme říct, že by v tom české e-shopybyly nějak pokrokové. Mnoho z ni ... číst dále

26.5.2021 03:00 20:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kryptoměny: Aktuální vývoj a predikce do budoucna | Adam Neuberger

Svět kryptoměn zažívá v posledních dnech zemětřesení. Řada kryptoměn včetně nejpopulárnějšího bitcoinu výrazně ztratila na své hodnotě. Ačkoliv v posl ... číst dále

25.5.2021 03:00 27:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Logistika e-shopu v zahraničí | Martin Ječmen (BazarovéRegály.cz)

Ačkoliv toho na českém internetu o logistice mnoho nenajdete, v našich rozhovorech se jí věnujeme vcelku pravidelně. Většinou ale mluvíme o logistice  ... číst dále

24.5.2021 03:00 53:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

30 let v byznysu, budování značky Emco, řízení lidí | Zdeněk Jahoda

Na seznamu nejzkušenějších podnikatelů, se kterými jsem měl kdy možnost natáčet rozhovor, dnes přibyde další jméno. Bude patřit zakladateli značky Emc ... číst dále

20.5.2021 03:00 46:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se buduje kurýrní služba Wolt? | Jan Foret

Wolt není tak úplně český. Je totiž součástí mezinárodní společnosti, která vznikla v roce 2014 ve Finsku. Na českém trhu ji vede můj dnešní host Jan  ... číst dále

19.5.2021 03:00 39:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

30 let vývoje ERP systému a e-shopového řešení | Tomáš Szkandera (K2)

Dneska pro vás mám firmu, která letos oslaví 30 let na trhu. Dovedete si tedy představit, jak velkým vývojem nejen ve společnosti, ale i v technologií ... číst dále

18.5.2021 03:00 36:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozjezd e-shopu Albatros Media, zdroje objednávek | Radek Mrkos

Albatros je nakladatelství, které určitě znáte. Možná jste četli některé z knih populárního psychiatra Radkina Honzáka, které Albatros vydal, knihu z  ... číst dále

17.5.2021 03:00 47:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Outsourcing v podnikání: Co za vás lépe udělají jiní? | Michaela Matějková (Skinners)

Outsourcing je mezi firmami stále oblíbenější metodou, jak v různých činnostech dosahovat profesionálních výsledků, aniž by je musely dělat samy. Co v ... číst dále

14.5.2021 03:00 48:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak vytvořit úspěšný digitální produkt? | Michal Sleziak (GoodRequest)

Vytvořit skutečně velký a úspěšný digitální produkt není jednoduché. Může jít přitom o webové stránky, mobilní aplikaci či cokoliv dalšího. Poslechnět ... číst dále

13.5.2021 03:00 43:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Projektové řízení: Jakých základních pravidel se držet? | Petr Macek (Caflou.cz)

V tomto rozhovoru se podíváme na základy projektového řízení. Petr Macek z Caflou.cz s ním má mnohaleté zkušenosti a připravil pro nás souhrn základní ... číst dále

12.5.2021 03:00 32:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Hledáte investora? Co ho bude nejvíce zajímat? | Vít Endler (finGOOD.cz)

Pokud hledáte investora, budete pro něj muset připravit spoustu podkladů, na základě kterých se rozhodne, zda do vašeho podniku vloží své peníze. Host ... číst dále

11.5.2021 03:00 27:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Design e-shopu. Jak nad ním přemýšlet? | Tomáš Hlad

Design e-shopu má obrovský vliv na jeho obchodní úspěch. Pokud má váš e-shop nepřehledný vzhled, zákazníci se v něm stěží orientují a navíc nepodporuj ... číst dále

10.5.2021 03:00 34:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Bitcoin: Co to je a kdy do něj investovat? | Adam Neuberger

Nejpopulárnější kryptoměnou na světě je Bitcoin. V médiích si o něm přečtete spoustu zpráv a můžete také sledovat, jak jeho hodnota různě stoupá a zas ... číst dále

7.5.2021 03:00 31:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Power BI a automatizace reportů: Jak ušetřit práci zaměstnancům? | Petr Pilin a Jáchym Macek (iPodnik)

V každé firmě existuje někdo, kdo tráví čas přepisováním dat v tabulkách. To jsou slova jednoho z mých dnešních hostů - CEO iPodniku Petra Pilina. Nák ... číst dále

6.5.2021 03:00 29:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Založte e-shop a neřešte logistiku a skladování | Tomáš Zahálka (Dudlu.cz)

Jsou to prý e-shopy třetí generace. Můžete je založit velmi snadno a nemusíte při tom řešit logistiku e-shopu, skladování zboží a spoustu dalších akti ... číst dále

5.5.2021 03:00 31:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vlastní tým na volné noze: Jak ho vytvořit? | Zuzana Ševčíková

Vytvoření vlastního týmu je jedním z nejčastějších způsobů růstu v podnikání na volné noze. Pokud chcete rozšířit nabídku svých služeb, odbavit více k ... číst dále

4.5.2021 03:00 21:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Personalizace e-shopu: Jak pracovat s daty? | Martin Štrbák (Persoo)

V několika předchozích rozhovorech jsme si povídali o tom, jak lze personalizovat web e-shopu a jak by například mělo fungovat jeho vyhledávání, aby n ... číst dále

3.5.2021 03:00 49:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak vybudovat úspěšnou kariéru? | Petr Meloun (BazarovéRegály.cz)

Zjistěte, jak přemýšlet nad svou budoucí kariérou a jak se vypracovat do vysoké pozice, i když jste mladí. Petr Meloun je provozním ředitelem jedni ... číst dále

30.4.2021 03:00 29:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vzdělávání klientů v B2B: Proč a jak na něj? | Ondřej Ratajský (SmartEmailing.cz)

Vzdělávání je jednou z důležitých součástí marketingu a obchodu firem v B2B. Pokud typicky nabízíte nějaký produkt určený třeba firmám, pak i pro vás  ... číst dále

29.4.2021 03:00 35:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nadchněte vaše zákazníky. Budování zákaznické zkušenosti na e-shopu | Patrik Babinec (Skladon)

V dnešní silně konkurenční době musí e-shopy dělat maximum pro to, aby si získaly důvěru lidí, vytvořily z nich zákazníky a udržely si s nimi vztah i  ... číst dále

28.4.2021 03:00 33:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Chyby při zakládání startupu | Martina Neubauerová (Socialboa)

Představte si, že vymyslíte vlastní startup, pustíte se do jeho realizace, ale nakonec naberete i několikaleté zpoždění kvůli výběru špatných dodavate ... číst dále

27.4.2021 03:00 45:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kolik stojí vytvoření e-shopu? | Jan Laštůvka (Lemonero)

V Česku stále vznikají nové e-shopy a i mně píše mnoho lidí, kteří ten svůj chtějí založit. Bohužel si velmi často neuvědomují, kolik tvorba e-shopu s ... číst dále

26.4.2021 03:00 01:00:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Stabilizace rozpadající se firmy | Miroslav Tesař (Astratex)

Co dělat, když se vám rozpadá firma? To je otázka za spoustu peněz, ale v dnešním rozhovoru se dozvíte, co dělal Astratex. V něm se totiž nedávno v ... číst dále

23.4.2021 03:00 29:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Řízení e-shopu daty: Jak s ním začít? | Tomáš Pavlík (BezvaTriko.cz)

Internet je plný e-shopů a různých služeb prodávajících potisky na trička. BezvaTriko.cz ale patří mezi ty nejúspěšnější. Skladem má přes 2 tisíce pro ... číst dále

22.4.2021 03:00 29:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Revoluční produkt a hledání investora | Tomáš Nováček (Qoolers)

Česko je plné zajímavých firem. O některých se ale vůbec neví. Jednou z nich je společnost Qoolers, která vyvíjí technologie zaměřené na e-mobilitu a  ... číst dále

21.4.2021 03:00 43:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Investice do nemovitostí: Jak začít a kdy se vyplatí? | Marek Odehnal

Investice do nemovitostí patří mezi nejdoporučovanější mezi různými investičními poradci. Dozvědět jste se o nich mohli i v mnoha mých předchozích roz ... číst dále

20.4.2021 03:00 30:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Procesní řízení v malé firmě | Pavel Schiller (ASN Plus)

Velmi často mi píšete, abych s hosty natáčel o procesním řízení a abyste skrze naše rozhovory mohli nahlédnout do procesů a fungování dalších firem. D ... číst dále

19.4.2021 03:00 02:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se efektivně vzdělávat a číst knihy? | Tomáš Baránek (Jan Melvil)

Máme tady záznam živého vysílání, ve kterém jsme si povídali o obsahu a jeho konzumaci. Já obsah na internet tvořím asi od mých 13 let. Začalo to člán ... číst dále

16.4.2021 03:00 46:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Růst firmy DoDo: Miliardový obrat během 4 let | Michal Menšík

V roce 2015 vznikl logistický startup DoDo. Tehdy nabízel služby osobního asistenta a měl 2 auta a pár kurýrů. Hned v následujícím roce ho koupil jeho ... číst dále

15.4.2021 03:00 55:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak vytvořit vlastní on-line kurz? | Pavel Fara (KurzyProRadost.cz)

Vytvořit vlastní on-line kurz se může zdát jednoduché. Umět ho ale prodat a vytvořit platformu, která vám v tom pomůže, už ale tak jednoduché není. Na ... číst dále

14.4.2021 03:00 42:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozjezd služby Rentalit, pronájem elektroniky, financování bankou | Petra Jelínková

Většina z vás si nejspíš notebooky a počítače kupuje. Někteří se kvůli tomu dokonce zadlužujete, ať už jako fyzické osoby, nebo jako firmy. Existují i ... číst dále

13.4.2021 03:00 41:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak získat bankovní úvěr pro váš e-shop? | Michal Koubek

Pro banky byly e-shopy velmi dlouhou dobu nečitelné. Nerozuměly jejich podnikání, neviděly jejich majetek a nedokázaly jim nabídnout výhodné podmínky  ... číst dále

12.4.2021 03:00 47:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Krach firmy kvůli koronaviru, nový začátek | Ondřej Koudela

Tento rozhovor bude mít možná poněkud smutný nádech, ale už předem vám slibuji úplný hollywoodský happyend! Pandemie koronaviru bohužel přinutila spou ... číst dále

9.4.2021 03:00 31:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kryptoměny: Jak do nich investovat? | Adam Neuberger

V nedávném rozhovoru jsme si s expertem na kryptoměny Adamem Neubergerem povídali, jak vlastně kryptoměny fungují a jak je vnímat. Dnes se dozvíte, kd ... číst dále

8.4.2021 03:00 01:31:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vstup investora do firmy: Na co si dát pozor po právní stránce? | Martin Rozhoň & Jaroslav Baier

Možná si vzpomenete na můj rozhovor s Ondřejem Frycem z fondu Reflex Capital. Povídali jsme si o tom, jaké je zákulisí české startupové scény a co zač ... číst dále

7.4.2021 03:00 33:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Správa rozsáhlých dat ve firmě, vývoj služby Tabidoo | Michal Čumpelík

Tabidoo je nástroj, který firmám pomáhá spravovat i velmi rozsáhlá data. Cílí jak na malé, tak i větší podniky, a mezi klienty má třeba Dr. Maxe, kter ... číst dále

6.4.2021 03:00 48:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Budoucnost e-commerce a priority pro e-shopy | Petr Heller (Retailys)

O tom, jak pandemie koronaviru ovlivnila českou e-commerce, bylo napsáno a natočeno už mnoho. V tomto rozhovoru si ale povíme, co konkrétně to pro čes ... číst dále

2.4.2021 03:00 43:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

První zaměstnanec: Jak se zbavit strachu ho konečně přijmout? | Václav Durďák (Čokoládovna JANEK)

Mnoho začínajících podnikatelů se bojí začít konečně přijímat první zaměstnance. Obávají se ztráty svobody, velkých výdajů, ale třeba i zhoršené kvali ... číst dále

1.4.2021 03:00 31:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Práce s daty: Jak analyzovat zákaznickou podporu, její výsledky a ušlé příležitosti? | Juraj Harkabuzík (CustomerHero.cz)

Firmy jsou už dávno zvyklé vyhodnocovat řadu svých aktivit - například marketing, logistiku, procesy a mnoho dalšího. Je ale paradoxní, že na jednu z  ... číst dále

30.3.2021 03:00 48:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Komunikace ve firmě: Jak být lepším šéfem? | Petr Meloun (BazarovéRegály.cz)

Před pár dny vyšel rozhovor se zakladatelem investiční skupiny Natland Tomášem Raškou. Ten v něm rozebíral jednu z nejčastějších příčin krizí ve firmá ... číst dále

29.3.2021 03:00 58:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nebankovní financování firem: Jaké vznikají možnosti? | Jan Laštůvka a Vít Endler

Na trhu vzniká stále více služeb nebankovního financování firem. Banky totiž v mnoha ohledech nezvládají rychlost vývoje v technologiích a neumí někte ... číst dále

26.3.2021 03:00 27:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Očima majitele firmy: Jak řešit účetnictví a finanční řízení? | Tomáš Müller (SvětSoučástek.cz)

Tomáš Müller je zkušený podnikatel, který založil e-shop s elektronickými součástkami SvětSoučástek.cz. V rozhovoru si povídáme o velmi praktickém tém ... číst dále

24.3.2021 03:00 38:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nejčastější chyby v textech na webu: Děláte je i vy? | Bára Nováková

Správné texty rozhodují. O nákupu produktů, využití služeb či o jakékoliv další akci, kterou po návštěvnících webu chcete. Přesto copywriting většina  ... číst dále

22.3.2021 03:00 01:01:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Krize ve firmách: Jak vznikají a jak jim předejít? | Tomáš Raška (Natland)

Tomáš Raška je zakladatelem a majoritním vlastníkem investiční a finanční skupiny NATLAND Group, která drží podíl například v Zootu, ale i v dalších d ... číst dále

19.3.2021 03:00 24:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vyhledávání na e-shopu: Jak má vypadat v praxi? | Martin Štrbák (Persoo)

V tomto rozhovoru si ukážeme, jaký je rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním vyhledáváním na e-shopu. Na ukázce inSPORTline uvidíte, jak se kvalita vyhle ... číst dále

19.3.2021 03:00 30:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vyhledávání na e-shopu: Jak má vypadat v praxi? | Martin Štrbák (Persoo)

V tomto rozhovoru si ukážeme, jaký je rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním vyhledáváním na e-shopu. Na ukázce inSPORTline uvidíte, jak se kvalita vyhle ... číst dále

18.3.2021 03:00 59:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Budování velkého portálu, shánění financování, zvyšování návštěvnosti | Tomáš Vyskočil (Filmtoro)

Tomáš Vyskočil je jedním z největších tvůrců na českém internetu. V oblasti filmů a seriálů patří skutečně mezi lídry. Už před 5 lety jsem si s ním po ... číst dále

17.3.2021 03:00 36:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Reverzní logistika e-shopu v zahraničí | Tomáš Vrtík a Peter Árva

Mám pro vás další rozhovor o expanzi e-shopu do zahraničí. Tentokrát se o ní ale budeme bavit z jiného úhlu pohledu. Zajímat nás totiž bude péče o zák ... číst dále

16.3.2021 03:00 32:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Unikátní sortiment, analytika prodejů a vztahy s dodavateli e-shopu | Radim Tuček (CzechDesign.cz)

E-shop CzechDesign.cz vznikl i díky nadšení studentů, ale především jako výsledek 15leté zkušenosti s provozováním on-line magazínu. Dnes má roční obr ... číst dále

15.3.2021 03:00 37:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Automatizace e-mail marketingu: Jak ji dělá Vivantis, Heureka, Eset nebo Czech News Center? | Jak Krčmář (SmartEmailing.cz)

Pokud chcete z e-mail marketingu vytěžit maximum, dříve či později se začnete zajímat o jeho automatizaci. Díky tomu budete svým kontaktům zasílat e-m ... číst dále

12.3.2021 03:00 45:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Čínská e-commerce: Co se z ní můžeme naučit? | Jan Laštůvka

O Číně se v Česku v souvislosti s e-commerce moc nemluví. Přesto se minimálně řadí mezi světové e-commerce lídry. Zakladatel MonkeyData a Lemonera Jan ... číst dále

11.3.2021 03:00 45:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kryptoměny: Jak fungují, jak probíhá těžba a kdy do nich investovat? | Adam Neuberger

Kryptoměny jsou v posledních letech obrovským hitem. V médiích se často dozvídáme, jak rychle klesá nebo stoupá jejich hodnota a kolika lidem se na ni ... číst dále

10.3.2021 03:00 58:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

E-shopař youtuberem. Jak vytvořit nový byznys? | Petr Hudec (HuráMobil.cz)

Petr Hudec je zkušený podnikatel a influencer, který založil na trhu zavedený e-shop HuráMobil.cz. Vedle mobilních telefonů na něm prodává i veškeré p ... číst dále

9.3.2021 03:00 38:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kritické myšlení v investování | Marek Odehnal

Internet je plný návodů a rad o investování. I na našem webu můžete najít spoustu videí a podcastů o tom, jak začít investovat, vytvořit si pasivní př ... číst dále

8.3.2021 03:00 36:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak řídit sklad a vést skladníky? | Max Kovář (Skladon)

Sklad - to nejsou jen krabice, regály a procesy. Jsou to především lidé. Na ně ale firmy často zapomínají, a proto jejich sklady zdaleka nefungují tak ... číst dále

5.3.2021 03:00 25:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

WordPress: Jak na něj přesunout váš web? | Jakub Kadeřávek

Máte web a přemýšlíte o jeho přesunu na WordPress? V tomto rozhovoru se dozvíte, jak přesun připravit a co nepodcenit. Poradí vám zkušený odborník na  ... číst dále

4.3.2021 03:00 25:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Cloud pro firmy: Jak probíhá migrace? | Petr Pilin (iPodnik)

V nedávném rozhovoru jsme si s Petrem Pilinem z iPodniku povídali o tom, že firmy často neví, kde se vlastně nachází jejich data a že o ně mohou snadn ... číst dále

3.3.2021 03:00 46:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

On-line kurzy v Česku: Co spojuje ty nejlepší? | Pavel Fara (KurzyProRadost.cz)

Před 9 lety založil podnikatel Pavel Fara portál KurzyProRadost.cz, na kterém prodává on-line kurzy více i méně známých lektorů. Celkem jich tam má už ... číst dále

2.3.2021 03:00 37:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Dluhy: Jak díky nim dosáhnout finanční nezávislosti? | Vít Endler (finGOOD.cz)

Dluhy. Většinou nás o nich učili, že jsou něčím špatným, máme se jim vyhýbat a dokonce se jich máme i bát. Přesto dnes na dluhu funguje celý svět a v  ... číst dále

1.3.2021 03:00 46:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Petr Horák (PPL CZ): Řízení firmy, budoucnost logistiky, firemní kultura

Společnost PPL CZ určitě znáte. Nejspíš si vybavíte i její typické bílé dodávky s modrým logem. Věděli jste ale, že tato přepravní společnost vznikla  ... číst dále

26.2.2021 03:00 42:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozjezd Qerka, B2B prodej, získávání investorů | Lukáš Kovač

Pokud v pandemii a lockdownu nechcete někomu něco prodávat, tak jsou to restaurace. Ty jsou bohužel zavřené a řeší vážné existenční problémy. Přesto e ... číst dále

25.2.2021 03:00 40:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Řízení cashflow digitální agentury | Martin Stanovský

Podle naší zkušenosti mnoho zejména menších firem neřeší finanční řízení a řízení cashflow. Už v mnoha mých rozhovorech jsme se tedy zaměřili na to, j ... číst dále

24.2.2021 03:00 27:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Tragédie v rodině a rozjezd prosperujícího e-shopu | Kateřina Hanušová (NaSvačinu.cz)

Dneska pro vás mám velmi statečnou ženu. Je jí Kateřina Hanušová, která společně s manželem založila firmu a e-shop NaSvačinu.cz. Tehdy od tohoto podn ... číst dále

23.2.2021 03:00 31:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Růst firmy: Co musíte udělat, abyste ho nebrzdili? | Ondřej Hájek (eHub.cz)

Růst firmy s sebou nese spoustu úkolů, které jako její šéf musíte splnit. V dnešním rozhovoru si povíme, jak ho nebrzdit a jak zvládat přerod z malé p ... číst dále

22.2.2021 03:00 57:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Podnikání na volné noze: Jak ho mění pandemie? | Pavel Ungr a Jan Kvasnička

Na začátku pandemie přišlo mnoho specialistů na volné noze o své příjmy. Jejich klienti buď nemohli prodávat, nebo se jim z jiných důvodů výrazně prop ... číst dále

19.2.2021 05:00 24:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Realistický pohled na umělou inteligenci v e-commerce | Martin Štrbák (Persoo.cz)

Umělá inteligence je buzzword, který používá mnoho firem proto, aby zatraktivnilo svůj marketing, oslovilo nezkušené zákazníky a zaujalo investory. Re ... číst dále

18.2.2021 03:00 40:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zákaznická podpora e-shopu: Jak zvýšit její kvalitu a přínos? | Juraj Harkabuzík a Petr Meloun

Zákaznická podpora e-shopu není jen místem, kde mohou zákazníci řešit případné problémy a dotazy. Pokud s ní firma pracuje správně, může jí přinést sp ... číst dále

17.2.2021 05:00 53:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Prodej firmy: Jak ho zvládnout? | Jaroslav Baier

Jedním z možných cílů podnikání je prodej firmy. K němu podnikatelé přistupují z mnoha důvodů. V tomto rozhovoru si řekneme, jak prodat firmu co nejje ... číst dále

16.2.2021 03:00 49:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Úspěchy a pády e-shopů s módou | Jaroslav Kaucký (Bibloo, UrbanStore.cz)

E-shopů s oblečením je v Česku celá řada. V posledních měsících ale sledujeme, jak se řada z nich dostává do existenčních problémů. Velkou roli v tom  ... číst dále

15.2.2021 03:00 54:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak chrání české firmy data svých uživatelů? | Josef Bátrla a Kateřina Fišerová

Dneska začneme lekcí historie. V roce 1981 přijala ve Štrasburku Rada Evropy historický první dokument, který se zabýval ochranou osobních údajů. Jmen ... číst dále

12.2.2021 03:00 01:11:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak vytvořit vlastní produkt? | David Balcar (Optimistic)

Chcete si vytvořit vlastní produkt? Pak pro vás máme rozhovor, ve kterém na příkladu českého produktu uvidíte, jak se to dělá a co všechno je důležité ... číst dále

11.2.2021 03:00 01:14:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zkušení zaměstnanci a manažeři: Jak je přivést do firmy? | Marek Premus (Alza.cz)

Chybí vám ve firmě zkušení zaměstnanci? Poslechněte si, jak je hledá a získává do svého týmu jednička české e-commerce Alza.cz. S jejím HR ředitelem M ... číst dále

10.2.2021 03:00 41:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak si sestavit osobní rozpočet? | Vít Endler (finGOOD.cz)

Chcete mít kontrolu nad vašimi financemi? Pak je také musíte poznat. V dnešním rozhovoru vám ukážeme, jak si sestavit osobní rozpočet, co všechno do n ... číst dále

9.2.2021 03:00 57:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Podnikání na volné noze v krizi | Eliška Vyhnánková a Daniel Gamrot

Zdravíme všechny podnikatele a podnikatelky na volné noze. V uplynulém roce jste to nejspíš neměli jednoduché a i na vaše podnikání dopadla pandemie k ... číst dále

8.2.2021 03:00 43:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Růst firmy a řešení krize | Konstantin Margaretis (Skladon.cz)

Každý rok společnost Delloite vyhlašuje 50 nejrychleji rostoucích technologických firem v Česku. Jednou z těch které letos do svého žebříčku zařadila, ... číst dále

5.2.2021 03:00 33:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Financování firem: Jak ho změnila pandemie? | Jan Laštůvka (Lemonero)

Nedávno jsme vám přinesli rozhovor o unikátním průzkumu mezi 150 českými e-shopy, které vypracovala služba na financování firem Lemonero. Dnes si s je ... číst dále

3.2.2021 03:00 45:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Růst v podnikání na volné noze | Michelle Losekoot

Na našem webu a v podcastu najdete už stovky rozhovorů s podnikateli na volné noze z celého Česka. Dnes pro vás mám další rozhovor - tentokrát s tvůrk ... číst dále

2.2.2021 03:00 32:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Expanze do zahraničí: První kroky | Petr Meloun (BazarovéRegály.cz)

Přemýšlíte o expanzi vaší firmy do zahraničí, nebo už nějaký zahraniční trh dobýváte? V tomhle rozhovoru vám předáme praktické zkušenosti největšího č ... číst dále

1.2.2021 03:00 40:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

E-mail marketing v roce 2021 + kde se inspirovat | Ondřej Ratajský (SmartEmailing.cz)

E-mail marketing už dávno není jen o zasílání obecných obchodních nabídek, ale skrývá se toho za ním podstatně víc. Jak nad e-mail marketingem přemýšl ... číst dále

29.1.2021 03:00 34:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak přežít krizi v B2B segmentu? | Miroslav Mikulík (Tisk Kvalitně)

Ve většině mých rozhovorů se věnuji byznysům zaměřeným na koncového zákazníka. Dnes ale z B2C přepneme na B2B. Povídat si budu s Miroslavem Mikulík ... číst dále

28.1.2021 03:00 32:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Clubhouse: Co o něm zatím víme? | Barbora Balášová

Pokud vám nic neříká slovo Clubhouse, tak jste asi minuli aktuálně nastupující trend světa sociální sítí a internetu. Clubhouse je platforma, která fu ... číst dále

27.1.2021 03:00 01:09:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Služby e-shopu a odlišení se od konkurence | Marek Černý & Tomáš Linhart (MůjKoberec.cz)

Dneska tu se mnou jsou dva pánové. Marek Černý a Tomáš Linhart z e-shopu MůjKoberec.cz. Jak název napovídá, prodávají koberce. To ale dělá v Česku mno ... číst dále

25.1.2021 03:00 01:11:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční potíže firmy: Jak je řešit? | Michal Koubek a Jaroslav Baier

Dnes pro vás nemám úplně pozitivní téma, ale přesto je to téma, které k podnikání patří. Představte si, že máte firmu (nebo chcete koupit firmu), kter ... číst dále

22.1.2021 03:00 40:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Marketing a prodej aplikace, výhry v soutěžích | Michal Hudeček (Včelka.cz)

V médiích vídáte různé soutěže a jejich výherce. Určitě i vy jste narazili na spoustu článků nebo třeba statusů na Facebooku, ve kterých někdo slavil, ... číst dále

20.1.2021 03:00 43:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Automatizace procesů pro firmy i živnostníky + ukázky | Petr Macek (Caflou.cz)

Na mém webu a v podcastu najdete už přes 700 rozhovorů a stále častěji se v nich věnujeme procesům a efektivitě. Zejména v posledních letech si všímám ... číst dále

18.1.2021 03:00 52:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Bez frází: Rozjezd úspěšného projektu, tvorba a monetizace obsahu | František Suchan

Tentokrát si budeme povídat o velmi populárním projektu Bez frází. Ten vznikl jako malý internetový magazín, na kterém vycházely příběhy úspěšných čes ... číst dále

15.1.2021 03:00 33:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Investování v roce 2021 | Marek Odehnal

Nový rok spousta lidí začíná tím, že si stanoví svá předsevzetí. Tento rozhovor vydáváme v polovině ledna, což je období, ve kterém svá předsevzetí dr ... číst dále

13.1.2021 03:00 41:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vylepšování webu e-shopu a zvyšování konverzního poměru | Ondřej Bereckei (Cycology.cz)

Webové stránky e-shopu Cycology.cz nevypadají zrovna nejmoderněji. Přesto nad nimi firma pečlivě přemýšlí. V rozhovoru vám její jednatel Ondřej Bereck ... číst dále

11.1.2021 03:00 32:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Růst e-shopu v době covidu a predikce do budoucna | Patrik Babinec (Skladon.cz)

Rok 2020 byl pro e-commerce výjimečný. Velkou část roku některé věci nešlo nakupovat jinde než přes internet, a zbytek roku to mohlo být bezpečnější a ... číst dále

8.1.2021 03:00 36:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

IT ve firmách: Kdy se vyplatí investovat do cloudu? | Petr Pilin (iPodnik)

Na mém webu a v podcastu najdete už stovky rozhovorů o tom, jak tvořit strategii v byznysu, dělat marketing, vybírat a vést lidi nebo přistupovat k fi ... číst dále

6.1.2021 03:00 46:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Prodej firmy očima zaměstnance | Lukáš Nesměrák a Petr Šmída (Stable.cz)

Dneska tu mám velmi speciální rozhovor. Setká se v něm totiž zaměstnanec firmy se svým novým šéfem. Abych vás uvedl do kontextu - společnost Stable.cz ... číst dále

4.1.2021 03:00 41:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

B2B v e-commerce podle Alza.cz | Jaromír Řánek

Mám tady další rozhovor s Alzou. Už několikátý a dokonce podruhé s Business Development Directorem Alzy Jaromírem Řánkem. Povídali jsme si o B2B a o t ... číst dále

30.12.2020 04:00 44:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Podnikání na volné noze: Jak vybudovat tým freelancerů? | Michael Petrus

Michael Petrus je komiksový ilustrátor, art director a konzultant. Na to, že mu malování může vydělávat peníze, přišel na vysoké škole. Dnes funguje n ... číst dále

28.12.2020 04:00 37:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Trendy v e-mail marketingu | Kateřina Fišerová (SmartEmailing.cz)

Máme tady závěr roku a společně s Katkou Fišerovou jsme si pro vás připravili největší aktuální trendy v e-mail marketingu. Katka je šéfkou populárníh ... číst dále

25.12.2020 04:00 46:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Investor: Aktuální situace pohledem investic | Vít Endler (finGOOD.cz)

Vítejte u další epizody, ve které budeme hodnotit rok 2020 a predikovat rok 2021. Tentokrát to uděláme z pohledu investora. Povídal si se mnou Vít  ... číst dále

23.12.2020 04:00 53:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

10 let podnikání na volné noze | Petr Macek (Caflou.cz)

Máme tady Vánoce a konec roku, takže je čas rekapitulovat. O podnikání na volné noze v oblasti marketingu si budu povídat s oblíbených hostem mých roz ... číst dále

21.12.2020 04:00 41:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Přerod z malé firmy na velkou | Petr Meloun (BazarovéRegály.cz)

V dnešním rozhovoru vám představím Petra Melouna, který je provozním ředitelem jedničky na trhu na regálů BazarovéRegály.cz. Do firmy přišel v době, k ... číst dále

18.12.2020 02:00 30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak prodat zákazníkovi víc? | Juraj Harkabuzík (Customer Hero)

Dneska se zaměříme na to, jak efektivně a příjemně zákazníkovi nabídnout něco navíc vedle toho, co si u nás objednal, nebo jak mu prodat dražší verzi  ... číst dále

16.12.2020 02:00 40:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozjezd startupu Hedepy a prodej psychoterapie on-line | Lukáš Krčil

Lukáš Krčil je spoluzakladatelem a CEO nového startupu Hedepy, který prodává psychoterapii on-line. Každý uživatel si může vybrat psychoterapeuta a do ... číst dále

15.12.2020 02:00 01:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Aktuální stav české ekonomiky a výhled do budoucna | Michal Koubek

Já vím, že už máte nejspíš z médií plné zuby všech různých analýz a predikcí ohledně české ekonomiky, která je samozřejmě výrazně zasažena pandemií ko ... číst dále

14.12.2020 02:00 35:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Financování e-shopů: Průzkum mezi 150 firmami | Jan Laštůvka (Lemonero)

Jak české e-shopy řeší externí financování, co nejvíce pomáhá získat úvěr od banky a na co získané peníze použít? Poslechněte si výsledky průzkumu mez ... číst dále

11.12.2020 04:00 34:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Do čeho investovat peníze? | Marek Odehnal

Dneska budeme pokračovat v rozhovorech o tom, jak začít investovat přebytečné peníze a do čeho je vložit. Společně s privátním investičním poradcem Ma ... číst dále

10.12.2020 04:00 21:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Přechod z krabicového řešení webu na vlastní | Ondřej Hájek (eHub.cz)

V tomto rozhovoru si budeme povídat o situaci, kterou zažívá spousta firem v e-commerce. O přechodu z krabicového řešení webu do vlastního na míru vyt ... číst dále

9.12.2020 04:00 38:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Expanze Glami.cz do zahraničí | Ján Kešelák

Mnoho z vás mi píše, abych se v rozhovorech více věnoval tématu expanze e-shopu do zahraničí a překlápění firmy do mezinárodního prostředí. Pozval jse ... číst dále

8.12.2020 04:00 28:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Obchodní procesy ve firmě a prodej aplikace | Marek Ander (Jobka.cz)

Tento rozhovor pro vás bude zajímavý zejména tehdy, pokud chcete zlepšit obchodní procesy ve vaší firmě a zvýšit výkon vašich obchodníků. Povídat si b ... číst dále

7.12.2020 04:00 53:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Růst e-shopu očima právníka | Jaroslav Baier

Zejména v této době mnoho e-shopů rychle roste a růst jako takový je velmi oblíbeným tématem mnoha mých rozhovorů. Jedno se v něm ale nesmí podcenit - ... číst dále

4.12.2020 04:00 37:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zákaznická retence e-shopu v praxi | David Vurma (ACOMWARE)

Dneska tu mám po dlouhé době někoho z konzultační agentury ACOMWARE, a to přímo jejího CEO Davida Vurmu. Povídali jsme si o zákaznické retenci - tedy  ... číst dále

2.12.2020 04:00 37:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Skladník e-shopu: Jak se připravit na sezónu a jak řídit sklad? | Max Kovář (Skladon)

Ve většině rozhovorů zpovídám zakladatele a šéfy firem. Dnes je mým hostem ale někdo jiný, kdo sice žádnou firmu nezaložil, ale na jeho práci jedna v  ... číst dále

30.11.2020 04:00 38:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jsou e-shopy zajímavé pro investory? | Vít Endler (finGOOD.cz)

Tento rozhovor je zejména pro e-shopaře a investory. Oba bych totiž rád dostal na rande, protože se mě e-shopaři velmi často ptají, zda o ně mají inve ... číst dále

30.11.2020 04:00 38:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jsou e-shopy zajímavé pro investory? | Vít Endler (finGOOD.cz)

Tento rozhovor je zejména pro e-shopaře a investory. Oba bych totiž rád dostal na rande, protože se mě e-shopaři velmi často ptají, zda o ně mají inve ... číst dále

27.11.2020 04:00 26:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nejstarší kamenná prodejna v Česku | Martina Jirásková (Moser)

Největší a zároveň nejluxusnější prodejní galerie značky luxusních produktů Moser v České republice slaví své 95 narozeniny. Najdete ji v paláci Černá ... číst dále

25.11.2020 04:00 42:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nábor zaměstnanců do firmy bez HR oddělení | Aleš Skoupý (In creative)

O Aleši Skoupém jsem se dozvěděl, že je zkušeným profíkem na nábor nových zaměstnanců do firmy a budování interní kultury. V rozhovoru jsme se proto z ... číst dále

25.11.2020 04:00 41:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nábor zaměstnanců do firmy bez HR oddělení | Aleš Skoupý (In creative)

O Aleši Skoupém jsem se dozvěděl, že je zkušeným profíkem na nábor nových zaměstnanců do firmy a budování interní kultury. V rozhovoru jsme se proto z ... číst dále

24.11.2020 04:00 36:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozjezd nové firmy a vydělávání peněz od začátku | Tomáš Malovec (Born Digital)

Když jsem se před pár dny bavil s Tomášem Malovcem, řekl mi, že se svojí firmou generuje byznysové výsledky od prvního dne její existence a že spousta ... číst dále

23.11.2020 04:00 39:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se dělá úspěšná videoreklama? | Marek Dvořák (Markusfilm)

Dneska to bude o reklamě. Tu většina z nás nemá ráda, ale zejména moji posluchači za ni nejspíš utrácí pořádné peníze. Mým hostem je Marek Dvořák z ... číst dále

20.11.2020 04:00 22:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

SEO e-shopu jako hlavní zdroj objednávek? | David Brenner (Klenota.cz)

Když jsem se před natáčením bavil s Davidem Brennerem z e-shopu se šperky Klenota.cz, řekl mi, že teď nepotřebují tolik objednávek a že jim jich PPC a ... číst dále

18.11.2020 04:00 45:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Získávání klientů pro agenturu skrze cold calling | Karol Veleba (Effectix)

Karol Veleba je CEO agentury Effectix. Když jsem se ho zeptal, v čem by jejich firma mohla být inspirací pro ostatní agentury, odpověděl mi, že aktivn ... číst dále

16.11.2020 04:00 41:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nevyužité e-mailové adresy a rozjezd e-mail marketingu | Martina Cílková (Národní divadlo)

Dneska tady máme trochu kultury, protože si budeme povídat o Národním divadle. Zajímavé to ale bude pro všechny podnikatele a markeťáky, co by rádi zl ... číst dále

13.11.2020 09:34 30:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kolik platí české agentury svým zaměstnancům? | Dan Kafka

Zakladatel digitální agentury Fragile Dan Kafka vytvořil unikátní průzkum mezi českými marketingovými agenturami a zjišťoval, kolik peněz platí svým z ... číst dále

11.11.2020 04:00 36:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zákaznický servis v českých e-shopech: Průzkum mezi 445 firmami | Juraj Harkabuzík (Customer Hero)

Z dnešního tématu mám velkou radost, protože je v české e-commerce velmi podceňované. Služba Customer Hero vytvořila průzkum mezi 445 e-shopy a zjisti ... číst dále

10.11.2020 04:00 40:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Tvorba nového produktu a jeho prosazení na trhu | Jaromír Horák a Martin Solnička (Samurai Shot)

Představte si, že vytváříte úplně nový produkt, o kterém nikdo neví, že existuje. O něco takového se snaží Jaromír Horák a Martin Solnička, kteří vytv ... číst dále

9.11.2020 04:00 50:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Případová studie: Jak dělat marketing vlastní aplikace? | Petr Macek (Caflou.cz)

Caflou.cz je manažerský systém, který vybudoval marketingový specialista a podnikatel Petr Macek. V tomto rozhovoru se dozvíte, jak se vyvíjela jeho m ... číst dále

6.11.2020 04:00 25:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Affilliate marketing v e-shopu Trenýrkárna.cz | Lukáš Adámek

Už několik let investuje e-shop se spodním prádlem Trenýrkárna.cz do affiliate marketingu. Za tu dobu vyzkoušel různé přístupy a dosáhl zajímavých výs ... číst dále

4.11.2020 04:00 44:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak spolupracovat s grafikem při tvorbě designu webu? | Jakub Haluška

Mnoho z vás možná přemýšlí o vytvoření nového webu nebo redesignu stávajícího. V tomto rozhovoru se dozvíte, kdy a na co poptat grafického designéra a ... číst dále

2.11.2020 04:00 42:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Usnadnění práce a využití virtuálních asistentů v dnešní době | Martin Lonský (ApuTime)

Dnes si budeme povídat jak o současnosti, tak o budoucnosti. Koronavirus výrazně změnil to, jak některé firmy fungují a jak pracují jejich zaměstnanci ... číst dále

30.10.2020 04:00 37:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak začít investovat do firem? | Vít Endler (finGOOD.cz)

Společně s Vítem Endlerem pro vás připravujeme seriál o tom, jak investovat vaše peníze a jak si vybudovat finanční nezávislost. Tento seriál je velmi ... číst dále

26.10.2020 04:00 41:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Financování e-shopu, získání investora a vznik služby Lemonero | Jan Laštůvka

Mým dnešním hostem je Jan Laštůvka - zakladatel MonkeyData a Lemonera, o kterém si dnes budeme povídat. Lemonero je totiž nová služba, která poskytuje ... číst dále

23.10.2020 05:00 54:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Budování managementu firmy | Konstantin Margaretis (Skladon)

Ještě před pár lety byl Skladon naprosto neznámou společností. Dnes rychle roste a zaměstnává už kolem 45 lidí. Firma se vyvíjí i z hlediska svého říz ... číst dále

21.10.2020 05:00 30:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Koho si najmout na váš web na WordPressu? | Jakub Kadeřávek

Většina lidí se nevyzná v tom, koho si najmout na tvorbu webu na WordPressu. Neví, zda mají oslovit programátora, kodéra nebo nějakého jiného speciali ... číst dále

19.10.2020 05:00 32:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak v podnikání vytvořit skutečné jmění? | Marek Odehnal

Lidé si často myslí, že se podnikatelé musí topit v penězích. Moje zkušenosti je ale taková, že většina podnikatelů svoje peníze reinvestuje zpět do p ... číst dále

16.10.2020 05:00 30:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zvýšení tržeb e-shopu díky vyhledávání na webu: Jak na to? | Jakub Černý

Mnoho z našich posluchačů má prosperující e-shop, ale na něm špatné nebo velmi jednoduché vyhledávání. S ním dokáže společnost Persoo udělat velké div ... číst dále

14.10.2020 05:00 50:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vize a strategie firmy, práce s OKR | Petr Borkovec (Partners)

Českým podnikatelům chybí ambice a strategie. Řekl mi to spoluzakladatel společnosti Partners Petr Borkovec. Právě nastavování vize a vytváření strate ... číst dále

12.10.2020 05:00 42:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak spolupracovat s digitálními agenturami a nenapálit se? | Petr Volf

Chystáte se najmou digitální agenturu, aby vám pomohla s vaším podnikáním? Pokud ano, poslechněte si nejdřív můj rozhovor s Petrem Volfem. Probírali j ... číst dále

9.10.2020 05:00 30:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Nejčastější mýty o investování | Jan Hlavsa (Fondee)

Investiční gramotnost je prý větší tabu než sex. To mi řekl zakladatel investiční platformy Fondee Jan Hlavsa, jehož cílem je zvýšit povědomí Čechů o  ... číst dále

7.10.2020 05:00 43:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Budování a řízení e-shopu a značky Vuch | Martin Kůs

Jsou na trhu 5 let, letos plánují překonat obrat 50 milionů korun bez DPH, expandovali už do 5 zemí a brzy otevírají globální e-shop na .com doméně. T ... číst dále

5.10.2020 05:00 42:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vyhodnocování práce zaměstnanců | Petr Pouchlý

Víte o tom, co dělají lidé ve vaší firmě? Dost manažerů to neví. Výsledkem je, že práce vašich zaměstnanců je zbytečně drahá a neefektivní. Přitom sta ... číst dále

2.10.2020 05:00 39:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

E-mail marketing pro neziskovky | Lucie Hošková a Markéta Danišová

Neziskové organizace se v mnohém liší od firem. Fungují jinak, mají jiné cíle a řídí se i odlišnými pravidly. Přesto i ony musí pečovat o svoje klient ... číst dále

30.9.2020 05:00 59:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Finanční řízení a strategie v e-shopu Korálky.cz| Pavel Jaroš

E-shopy v Česku výrazně podceňují důležitost finančního řízení firmy a správné nastavení strategie. Mnoho e-shopů se na čísla vůbec nedívá, nebo si je ... číst dále

30.9.2020 05:00 51:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak získat investora a jak naložit s jeho penězi? | Jiří Diblík

Jedním z největších témat ve světě startupů je to, jak zaujmout a získat investora. Tuto otázku jsem položil už mnoha hostům v mých rozhovorech, ale s ... číst dále

29.9.2020 05:00 32:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Řízení cashflow firmy v době krize | Petr Macek (Caflou.cz)

Současná situace není jednoduchá. Mnoho firem se kvůli pandemii koronaviru dostalo do finančních a některé i do existenčních problémů. Petr Macek z ma ... číst dále

28.9.2020 05:00 02:43:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Procesní řízení, systém práce a růst v podnikání na volné noze | Pavel Minář

Pro podnikatele na volné noze je velmi důležitá schopnost nastavit si práci tak, aby byl efektivní, výkonný a aby nevyhořel. To se nepovedlo specialis ... číst dále

24.9.2020 05:00 23:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak mohou startupy získat velké klienty? | Pavel Röder (OMG Nest)

OMG Nest je akcelerátor, za kterým stojí společnost Omnicom Media Group. Jeho cílem je pomáhat inovativním projektům proniknout do světa velkých firem ... číst dále

22.9.2020 05:00 32:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Financování e-shopu: Crowdfunding jako nedoceněná možnost | Vít Endler (finGOOD.cz)

Pokud máte e-shop, nejspíš řešíte jeho externí financování a možná jste už došli k tomu, že to vůbec není jednoduché. Mnoho e-shopů má přístup k exter ... číst dále

17.9.2020 05:00 36:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Zvyšování odbornosti u specialistů na volné noze | Marek Lecián

Marek Lecián je velmi zkušený webový analytik. Už několik let podniká na volné noze a ačkoliv příliš neinvestuje do osobního marketingu a budování vla ... číst dále

14.9.2020 05:00 32:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Výroba hmotného produktu, tvorba e-shopu a práce s invalidy | Jan Prokeš a Jiří Černý

Tipnete si, kdo provozuje e-shop Tescomy? Družstvo invalidů ERGOTEP. To služby svých členů nabízí firmám a pomáhá jim jak s tvorbou e-shopu, tak třeba ... číst dále

10.9.2020 03:25 51:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Růst firmy a budování managementu | Martin Mates (Econea.cz)

E-shop s ekologickými produkty do domácnosti Econea.cz vznikl před 7 lety. V posledních 2 letech si prochází přerodem z malé punkově řízené firmy do s ... číst dále

8.9.2020 06:00 02:28:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak získat investora a vybudovat úspěšný startup? | Andrej Kiska (Credo Ventures)

Andrej Kiska je jedním z partnerů venture kapitálového fondu Credo Ventures. Za svou kariéru měl možnost nahlédnout do mnoha firem, a to včetně těch n ... číst dále

8.9.2020 01:16 09:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

MladýPodnikatel.cz mění design | Jiří Rostecký

Portál o podnikání, marketingu a osobním rozvoji MladýPodnikatel.cz po 5 letech mění svůj vzhled. Klade v něm důraz na jednoduchost, přehlednost a zvý ... číst dále

3.9.2020 05:00 34:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Skupování konkurence a rozšiřování podílu na trhu | Ondřej Hájek (eHub.cz)

Strategií, jak rozšířit podíl firmy na trhu, je mnoho. Společnost eHub.cz provozující populární affiliate síť si jako jednu ze svých strategií zvolila ... číst dále

1.9.2020 05:00 48:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak se na volné noze posunout na vyšší úroveň? | Investiční poradce Marek Odehnal

Investičních a finančních poradců je v Česku poměrně hodně. Mnoho lidí s nimi má i negativní zkušenost. Jak toto podnikání pojmout jinak a jak si na v ... číst dále

27.8.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Řízení firem: Jak se změní do budoucna? | Petr Pilin (iPodnik)

Je to 10 let, co vznikl iPodnik, který prostřednictvím moderního řešení na privátním cloudu platformy Microsoft pomáhá podnikatelům řídit jejich firmy ... číst dále

25.8.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Kde pracovat: Korporát, agentura, nebo podnikání na volné noze | Adam Zbiejczuk

Mnoho z našich posluchačů přemýšlí o své další kariéře. Někteří chtějí začít pracovat v nějaké velké firmě, jiní ji naopak chtějí opustit a vydat se t ... číst dále

21.8.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Budování úspěšné firmy a aktuální stav na trhu komerčních nemovitostí | Radek Procházka

Podle slov Radka Procházky dělá v Česku to, co jeho firma, maximálně 30 lidí. Pomáhá firmám v oblasti komerčních nemovitostí, ať už jde o kanceláře, s ... číst dále

19.8.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vlastní značky produktů: Jak je vytvořit? | Petra Roulland (Rohlík.cz)

Možná i vy uvažujete nad vytvořením vlastní značky v rámci sortimentu, který prodáváte. Taková vlastní značka pro vás může znamenat nejen odlišení se  ... číst dále

17.8.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak si vybrat vybrat e-shopové řešení? | Jan Prokeš (Elasticr)

Jedním z častých dotazů, které mi posílají provozovatelé e-shopů, je výběr vhodného e-shopového řešení. Cest, jak k němu dojít, je mnoho. O tom, ktero ... číst dále

14.8.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Začátky procesního řízení digitální agentury | Jan Řezáč (House of Řezáč)

Mnoho z vás dnes podniká na volné noze a přemýšlí o založení vlastní agentury. Proces přechodu z freelancera do agentury ale není jednoduchý, a proto  ... číst dále

12.8.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Rozjezd a marketing e-shopu Švihej.cz, podnikání sourozenců | Tomáš a Marek Vaněčkovi

Pokud se pohybujete v e-commerce, tak určitě víte, že e-shop si můžete založit takřka s čímkoliv. To byla i moje první myšlenka, která mě napadla při  ... číst dále

10.8.2020 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Procesní řízení v digitálních agenturách | Petr Macek (Caflou.cz)

Po čase tady mám znovu Petra Macka z manažerského systému Caflou.cz. Petr pro vás často připravuje různé průzkumy mezi firmami a v našich rozhovorech  ... číst dále

7.8.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Budoucnost e-commerce a role marketplaces | Petr Bena z Alza.cz

Už v několika předchozích rozhovorech jsme si povídali o budoucnosti české e-commerce a několikrát zaznělo, že bude patřit velkým on-line tržištím, zn ... číst dále

5.8.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Margareta Křížová: Rozjezd podnikání, ženy a kariéra, podnikání ve vyšším věku

Vítejte u záznamu dalšího živého vysílání. Tentokrát jsem si jako hosta vybral známou podnikatelskou mentorku Margaretu Křížovou. Ta se proslavila jak ... číst dále

3.8.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak připravit firmu na prodej? | Petr Pavlita

Mnoho z našich posluchačů může právě teď přemýšlet nad prodejem své firmy. Buď ji chce prodat co nejdřív, nebo někdy v budoucnu. Jak firmu na prodej p ... číst dále

31.7.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Jak spočítat náklady na vytvoření managementu firmy? | Michal Koubek

vedoucích spolupracovníků, kteří jim s vedením firmy pomohou. Kdy se to ale skutečně vyplatí a jak si spočítat, kolik to bude stát? Budování manageme ... číst dále

29.7.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Aktuální stav české e-commerce podle Shoptetu | Radek Hudák

Už v několika předchozích rozhovorech jsme pro vás s mými hosty rekapitulovali aktuální stav e-commerce a přinášeli vám informace o aktuálním dění, tr ... číst dále

27.7.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Uživatelské testování webu: Jak ho můžete dělat i vy? | Martin Klega

Uživatelské testování webu stále nedělá tolik firem, kolik by mělo. Přitom i jednoduchý test může odhalit zásadní chyby v designu a použitelnosti webu ... číst dále

24.7.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Změna e-shopového řešení: Jak ji zvládnout co nejlépe? | Lucie Konečná (nanoSPACE.cz)

Možná uvažujete o změně e-shopového řešení, na kterém běží váš web. Nebo se chystáte založit úplně nový e-shop a přemýšlíte, které z dostupných řešení ... číst dále

22.7.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Vít Endler (finGOOD.cz): Jak investovat do firem a časté chyby investorů

V mnoha rozhovorech a radách na internetu najdete doporučení pro firmy, jak se mají připravit na vstup investora. Mnoho firem při tom dělá chybu, ale  ... číst dále

20.7.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Livestream: Změna vlastníka firmy, financování podnikání, pověst na trhu, hodnoty ve firmě - SmartEmailing.cz

Po delší době tady máme livestream a v něm rekordní počet hostů, se kterými najednou budu dělat rozhovor. Znám už to z off-line akcí, ale takhle na dá ... číst dále

16.7.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz

Petr Ocásek (angelcam): Usnadnění práce pro šéfa firmy, osobní asistentka, delegování práce

Mým dnešním hostem je Petr Ocásek, který je spoluzakladatelem a ředitelem společnosti angelcam, která vyvíjí software pro zabezpečení domácností a fir ... číst dále

14.7.2020 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu MladýPodnikatel.cz