Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 53 739 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Buduj značku"

16.7.2024 05:00 00:24:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jií Doek: zamstnanci se podílí na rozvoji spolenosti, chceme zachovat rodinnou tvá firmy

Jií Doek je CEO spolenosti KAMEX. V dnešním rozhovoru nahlédneme pod pokliku komplexních dopravních a logistických služeb, piblížíme zavádní inovací a ... číst dále

9.7.2024 05:00 00:27:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Armen Sargsyan: OPTIMIA je unikátní v komplexnosti nabízených segment služeb

Naším typickým klientem je stední i velký podnik. Dvra a kvalita dodané služby je naprostý základ. Pokud je klient spokojen s jednou službou, mžeme mu ... číst dále

2.7.2024 05:00 00:24:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jií Kastner: Úspšní a spokojení nechtjí balancovat! Progress je víc než Balance!

Work Life Balance je dnes velmi silná znaka. Je to ale užitený nástroj? Chtjí lidé donekonena balancovat a hledat rovnováhu? Jií Kastner založil v R w ... číst dále

28.6.2024 05:00 00:11:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak human-led marketing ovlivuje moderní strategie

V dob, kdy je trh zaplaven generickým obsahem vytvoeným umlou inteligencí, se human-led marketing mže stát úinným nástrojem pro budování znaky a zvyšo ... číst dále

27.6.2024 05:00 00:09:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak vylepšit remote selling?

Remote selling se stal klíovou souástí moderního obchodu. Jak ale dosáhnout nejlepších výsledk pi prodeji na dálku? Pro je dležitá personalizace onlin ... číst dále

26.6.2024 05:00 00:05:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak správn vyhodnotit vlohy a dovednosti len vašeho týmu?

Soa Nedomová vlastní a vede eské a slovenské zastoupení Thomas International. V této spolenosti psobila od poloviny devadesátých let do roku 2007 jako ... číst dále

25.6.2024 05:00 00:25:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Drastich: Informaní bezpenost není jen o IT, povdomí zamstnanc by mlo být vyšší

Martin Drastich je Senior Auditor v TÜV NORD Czech, která je lenem nadnárodní spolenosti TÜV NORD GROUP, jedné z nejvýznamnjších certifikaních autorit ... číst dále

20.6.2024 05:00 00:10:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jakých chyb se vyvarovat v b2b?

obchodní prostedí se mní, ale nkteré chyby zstávají vné. Jaké jsou nejastjší omyly v B2B prodeji, které mohou ohrozit váš úspch, a pro je dležité být  ... číst dále

19.6.2024 05:00 00:06:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak se promnila úloha manažer?

Soa Nedomová vlastní a vede eské a slovenské zastoupení Thomas International. V této spolenosti psobila od poloviny devadesátých let do roku 2007 jako ... číst dále

18.6.2024 05:00 00:26:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vladimír Zeman: úspšné vedení tradiní znaky Amylon a udržení rodinné atmosféry napí érami

Vladimír Zeman je duší spolenosti Amylon, jednoho z klíových výrobc škrobárenských produkt na eském trhu. Do provozu havlíkobrodského závodu nastoupil ... číst dále

13.6.2024 05:00 00:31:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jirka Souek: I ti nejlepší obchodníci se bojí. Jak strach ovlivuje jejich výsledky a co s tím?

Jirka Souek je zkušený mentor s 20 lety praxe z byznysového a terapeutického prostedí. Zkušenosti z tchto oblastí propojil a v roce 2014 založil proje ... číst dále

12.6.2024 05:00 00:07:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaké osobnostní typy potkáte ve vašem týmu?

Soa Nedomová vlastní a vede eské a slovenské zastoupení Thomas International. V této spolenosti psobila od poloviny devadesátých let do roku 2007 jako ... číst dále

6.6.2024 05:00 00:40:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Silnou osobní znaku mžeš vybudovat i v korporátu! - Kateina Dudášová, Jií Kastner

Dnes nás eká informacemi nabitých 40 minut se dvma hosty, se kterými se ponoíme do vod komunikace a budování brandu a vizí. Dotkneme se budování silné ... číst dále

5.6.2024 05:00 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak pracovat s generaními rozdíly v pracovních týmech?

Soa Nedomová vlastní a vede eské a slovenské zastoupení Thomas International. V této spolenosti psobila od poloviny devadesátých let do roku 2007 jako ... číst dále

4.6.2024 05:00 00:22:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Eugenie Stefanská: Kvalita naší služby stojí na tom, jak kvalitní tým vytvoíme.

I brigádník musí vdt, že je pro nás dležitý a není jen do potu. Lepší výkon odvedete, když máte ke komunit uvnit agentury vybudovaný vztah, íká Eugeni ... číst dále

28.5.2024 05:00 00:25:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Julie Veselá: v DNA naší firmy je pomáhat lidem se zdravotním postižením uplatnit se na trhu práce

V dnešním rozhovoru usedla do kesla pro hosta Julie Veselá, editelka spolenosti 2P SERVIS. Hovoíme o historii firmy, jejích zakladatelích a klíových m ... číst dále

23.5.2024 09:00 00:12:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Rychlá pomoc pro B2B obchod aneb Jak zkrátit obchodní cykly

Potýkáte se v B2B obchod s dlouhými obchodními cykly nebo nedostatkem nových lead? V této krátké epizod podcastu Buduj znaku vám pedstavíme rzné strat ... číst dále

21.5.2024 05:00 00:22:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Janeka: softwarového robota si mžete i pronajmout, šetí náklady i lidskou práci

Tématem dnešního rozhovoru bude pedevším softwarová robotizace a AI. Pozvání pijal Martin Janeka ze spolenosti Innovation Anywhere, která dodává ešení ... číst dále

17.5.2024 05:00 00:10:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Nejastjší chyby v b2b. eho se vyvarovat?

V dnešní krátké epizod se zamíme na nejastjší chyby, které se vyskytují v B2B prodeji, a jak se jim vyhnout. Projdeme si konkrétní píklady z praxe, na ... číst dále

14.5.2024 04:30 00:23:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Hollmann: fotovoltaika je dnes z hlediska ízení náklad už tém nutnost

Je dnes ideální doba zaizovat fotovoltaiku? Nebo jde už o nutnost? Co sdílená energetika? Jak je to dnes s dotaními podmínkami a s celkovou administra ... číst dále

9.5.2024 05:00 00:34:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Petyovský, Miroslav Mejtský: Talent mobility není jen o povoleních, eší se i bydlení a školy.

Co vše souvisí s pracovní relokací a o jak nároné a rozmanité procesy se jedná? Jaká je v esku aktuální situace v oblasti talent mobility? Jak je na t ... číst dále

8.5.2024 08:00 00:09:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Zrychlení B2B Sales: Efektivní komunikace a automatizace

V dnešní krátké epizod se zamíme nadležité téma v oblasti B2B obchodu urychlení obchodních proces. Podíváme se na praktické kroky, které vám mohou pom ... číst dále

7.5.2024 05:00 00:27:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jitka Basso: Vedeme diskuze, ne pohovory. Zajímá nás to, co v životopisu není vidt.

Jaké jsou klíové hodnoty a vize Mindy MIND? Jak vybírají kandidáty? Mní se nároky klient na HR konzultanty a naopak? Kde mže nastat nesoulad mezi zadá ... číst dále

2.5.2024 05:00 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Zuzana Petáková, Jií Kastner: se zdrav vybudovanou osobní znakou získáte lepší klienty

Dnes pro vás máme opt dva hosty, se kterými se budeme vnovat budování osobního brandu, a zárove nahlédneme do svta letectví, konkrétn private jet.  Po ... číst dále

1.5.2024 05:00 00:09:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Webináe jako B2B nástroj?

V nadcházející epizod prozkoumáme, pro tém polovina markeák v B2B sektoru vidí v webináích možný nástroj pro budování obchodní pipeline. Projdeme stra ... číst dále

30.4.2024 05:00 00:27:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Matouš Mojžíš a Matj Schuh o souasnosti a budoucnosti cloudových ešení

K dnešnímu rozhovoru pijali pozvání hned dva hosté: Matj Schuh a Matouš Mojžíš jako spoluzakladatelé Think Easy. Matouš je zárove editelem a cloud arc ... číst dále

24.4.2024 05:00 00:13:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

10 klíových prvk aneb Co by nemlo chybt na vaší stránce?

V dnešním podcastu se podrobn zamíme na deset základních prvk, které by mla obsahovat každá B2B webová stránka. Pestože se mže zdát, že jde o základní ... číst dále

23.4.2024 05:00 00:33:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michaela Smit, Jií Kastner: nechte svou znaku rst s vámi, nenechte si ji naordinovat

Mými dnešními hosty jsou Michaela Smit a Jií Kastner. Michaela je odbornicí v oblasti HR a personalistiky, psobí jako konzultantka, školitelka, extern ... číst dále

17.4.2024 05:00 00:10:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Kam smuje cold calling v dnešní digitální dob?

Dnes trochu ukroíme od marktingu a podíváme se na klasickou sales metodu, tedy Cold Calling. Tradiní zpsob obchodní komunikace, který prošel významným ... číst dále

16.4.2024 05:00 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Pacas: snažme se zákazníkovi porozumt jako reálnému lovku, nikoli pouze optikou ísel

Jan Pacas je Strategy Director ve full-servicové komunikaní, marketingové a kreativní agentue MEDIA AGE. Ze své pozice se tedy specializuje pedevším n ... číst dále

10.4.2024 11:00 00:12:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak Eventy Ovlivují B2B Marketingové Strategie

Pemýšlíte nad tím, jak oživit vaši B2B marketingovou strategii? Eventy by mohly být odpovdí, kterou hledáte. Akoliv online akce nabízejí pohodlí a šká ... číst dále

9.4.2024 05:00 00:25:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Zdobinský: cílíme na pímoarou komunikaci, kdy zákazník v pár vtách získá kompletní informace

Jan Zdobinský psobí v MONETA Money Bank na pozici Senior Manager Digital Sales & CRM, vede tým odborník na online sales a marketingové kampan. V d ... číst dále

4.4.2024 14:00 00:25:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Václav Svátek: dát firemní data na cloud? Z pohledu zákazníka je to hlavn o vztahu a dve

Václav Svátek je zakladatel a generální editel v MIS, kde už pes 10 poskytují sofistikovaná IT ešení pro malé a stední podniky  v oblasti výroby, obch ... číst dále

2.4.2024 05:00 00:28:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jakub Hollmann: svenský fond je dlouhodobý plán, jak spravovat a ochránit rodinný majetek

Svenský fond pedstavuje obchodní, investiní a zajišovací nástroj, který v sob skrývá celou adu možností, vetn uchování rodinného majetku zakladatele.  ... číst dále

28.3.2024 05:00 00:03:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Budoucnost digitalizace: co nám už brzy pinese AI.

Nacházíme se uprosted nové digitální revoluce? Jak se skamarádit s umlou inteligencí a novými technologiemi? Co za nás už brzy budou dlat technologie ... číst dále

27.3.2024 05:00 00:09:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak AI mní pravidla hry v obsahovém marketingu

V dnešním dílu Buduj znaku  se zamíme na roli umlé inteligence v audiovizuální tvorb, dnes možná už klíové pro obsahový marketing. Jak sofistikované A ... číst dále

26.3.2024 05:00 00:29:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: AI, automatizace a projektové ízení v marketingu

S Josefem se v Buduj znaku potkáváme pravideln. Máme tak možnost pravideln revidovat zmny a nové technologie, které nám pomáhají mnit a zlepšovat prác ... číst dále

21.3.2024 05:00 00:35:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Schweidler, Jan Svoboda: ESG je komplexní discíplína, sbírejte data už te

IT konference, která rozstelí zažité poádky? www.no-bullshit.cz  26.3.2024  Cubex Centrum Praha V dnešním rozhovoru se podíváme na dležité téma: ESG,  ... číst dále

20.3.2024 05:00 00:28:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Daniel Blíek: play better!

IT konference, která rozstelí zažité poádky? www.no-bullshit.cz  26.3.2024  Cubex Centrum Praha Daniel Blíek psobí v Hitachi Vantara, která patí mezi  ... číst dále

19.3.2024 05:00 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Babák: Nastavujeme model klientského úetnictví na platformách globálních hrá

Dnešní rozhovor bude koncipovaný trochu jinak než obvykle. Budeme se vnovat digitalizaci úetnictví. V em konkrétn nám digitalizace a využití umlé inte ... číst dále

14.3.2024 07:00 00:28:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

David Kolenatý: Kyberbezpenost jako nekonící proces Zero Trust a hledání hrozeb

IT konference, která rozstelí zažité poádky? www.no-bullshit.cz  26.3.2024  Cubex Centrum Praha V dnešním rozhovoru se v rámci blížící se konference N ... číst dále

14.3.2024 05:00 00:03:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Manuál moderního managera - jaké appky používat?

Jaké innosti by mli moderní managei zdigitalizovat? Jaké appky by mli používat? A jak si vycviit si svého osobního AI asistenta? Na tyto otázky vám o ... číst dále

13.3.2024 14:00 00:11:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Podnikání v digitálním svt: Budování dvry prostednictvím podcast

Podcasty se stávají klíovým nástrojem pro budování digitální dvry. Zjistte, jakým zpsobem lze využít témata, hosty a obsahovou distribuci k posílení v ... číst dále

12.3.2024 05:00 00:27:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

David Fogad: Chceme do portfolia firmy, které dokážeme vylepšit a pivést k vyšším ziskm

S jakými cíli vznikl v roce 2021 fond ADAX a jak probhla transformace v roce 2023? Jaká jsou kritéria pro výbr firem, které jsou v portfoliu fondu? A  ... číst dále

7.3.2024 05:00 00:10:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

B2B veletrhy a konference: Jsou stále relevantní v digitální ée?

V dnešním digitáln zameném svt se zdá, že tradiní B2B veletrhy a konference ztrácejí na významu, ale je to opravdu tak? Pestože online marketingové st ... číst dále

6.3.2024 12:00 00:11:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak na LinkedIn: Pro Tips na rok 2024

V roce 2024 pináší LinkedIn adu novinek. Od zmn v tvrím módu, pes nové možnosti v profilu až po upravené feedy - vše je designováno tak, aby posílilo  ... číst dále

5.3.2024 05:00 00:29:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Riva Karo, Martin Mára: Sdílení zkušeností mezi podnikateli je jednou z nejlepších forem vzdlávání

V dnešním rozhovoru se opt scházíme s Rivou a s Martinem, abychom spolen probrali dležitost vzdlávání podnikatel, jako reakci na rychle se mnící dobu. ... číst dále

29.2.2024 05:00 00:03:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak využívat AI pro byznys? 3 praktické tipy

Jak na pepisy nebo sumarizace obchodních call a schzek?  Jaký digitální diktafon vám pomže zkracovat a strukturovat myšlenky? Jak si vytvoit AI asist ... číst dále

28.2.2024 05:00 00:11:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

První kroky v marketingu: Budování strategie a identity

Stojíte na prahu své marketingové cesty a nevíte, ím zaít? Dnešní epizoda vám nabídne ti tipy, jak vykroit. Nejdíve se zamíme na vytvoení efektivní ma ... číst dále

27.2.2024 05:00 00:29:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jií Kastner: Rst znaky má být spojen s rstem vaší osobnosti, pifukování marketingem nefunguje.

S Jiím Kastnerem dnes probereme téma, které se dotýká i samotného názvu tohoto podcastu. Budeme probírat budování znaky. Rst osobnosti a budování obch ... číst dále

22.2.2024 05:00 00:08:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Ani marketing není všemocný. Kdy od nj neekat zázraky?

Dnes to vezmeme tak trochu z druhé strany. ekneme si, co od marketingu neoekávat, a jaké jsou jeho limity. Pedevším: marketingem nelze suplovat kvalit ... číst dále

21.2.2024 05:00 00:09:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Promna B2B prodeje: Web jako váš obchodník?

Zapomete na staré dobré asy s pevnou linkou a zlatými stránkami. Dneska je všechno jinak, a to i v B2B prodeji. V dnešní epizod se podíváme na to, jak ... číst dále

20.2.2024 05:00 00:30:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Rajchl: ponákupní proces je erné místo, které se dá perfektn vyplnit

Je objednávka vyízená v momentu, kdy e-shop pedá zboží dopravci? Z pohledu zákazníka urit ne. Je zde hodn vcí, které mohou proces dodání zboží zkompli ... číst dále

15.2.2024 05:00 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lže vám umlá inteligence? Na co si dávat pozor, pokud pracujete s ChatGPT.

Jak komunikovat s ChatGPT? Mže vám lhát?  Na co si dát pozor z hlediska dat a informací, které vám poskytuje? Pro je poteba kritické myšlení? A jaká  ... číst dále

14.2.2024 13:00 00:08:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Slevové akce v marketingu: Klišé nebo efektivní nástroj pro prodej?

V dnešní epizod se podíváme na slevové akce v B2B marketingu. Jejich úinnost v prodeji vysoko hodnotných produkt a služeb mže být sporná. Pro? Protože ... číst dále

13.2.2024 05:00 00:34:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal ezníek, Jií Kastner: Když máte myšlenku a nadšení, nabalíte na sebe šikovné lidi

Kariéra Michala ezníka je pevn spjata s financemi a pojišovnictvím. Zaínal v eské pojišovn, nyní je CEO a len pedstavenstva v Direct pojišovn a také p ... číst dále

9.2.2024 05:00 00:10:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Výsledky exkluzivního przkumu poslucha eských podcast

Jako každý rok jsme i letos ve spolupráci se spoleností IPSOS vytvoili przkum, který mapuje posluchaské návyky. Poslechnte si výsledky! IT konference, ... číst dále

8.2.2024 09:00 00:09:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak dlouho trvá, než zanou marketingové aktivity fungovat?

V dnešní epizod se ponoíme do svta marketingu a odhalíme, jak dlouho mže trvat, než zanete vidt výsledky vašich marketingových aktivit. Od strategické ... číst dále

6.2.2024 05:00 00:22:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Sandra Kalijanko: Dobrý web by vás ml navigovat sám, nemli byste na nm bloudit

Sandra Kalijanko psobí v MONETA Money Bank na pozici Senior manažer Web Portals & Direct Communications. Zastešuje zde pedevším webové portály a d ... číst dále

2.2.2024 05:00 00:09:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak používat video v prodeji?

Má v dnešní dob smysl njak upravovat váš prodejní proces? Jedna vc vám mže hrát, pedevším v B2B, dost do karet. A to je použití videa. Jak s ním zachá ... číst dále

1.2.2024 05:00 00:02:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Promptování pro zaáteníky aneb Jak správn mluvit s AI.

Co je to vlastn prompt? Jak AI nauit, aby mi rozumla? Jak ji pimt k tomu, aby mi dávala to, co po ní chci? Jak si vytvoit AI asistenta? A pro jaké fi ... číst dále

31.1.2024 07:00 00:09:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Kde brát inspiraci pro marketingový obsah?

Všichni jsme se nejspíš ocitli v situaci, kdy došly nápady. Existují ale tipy na to, jak si vždy pomoci. V této epizod podcastu Buduj znaku vám je uká ... číst dále

30.1.2024 05:00 00:28:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Robin Štrégl: Ethical sourcing? Mapujeme cestu materiál od zaáku až k finálnímu prodkutu.

Co byl první impuls pro rozjezd znaky? Jak klíová je pro OWEN STITCH udržitelnost? Pro nedlají na sezonu, ale chtjí mít permanentní kolekci? Jaká mate ... číst dále

25.1.2024 05:00 00:09:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Co urit nedlat v B2B salesu?

V této epizod se zabýváme bžnými nástrahami a chybami, kterých je teba se vyvarovat ve svt B2B obchodu. Od chybných krok v komunikaci a ízení vztah až ... číst dále

24.1.2024 05:00 00:11:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak se odlišit ve vaší osobní znace?

V tomto díle Buduj znaku se ponoíme do svta osobního brandingu, zaneme jeho definicí, významem a tím, jak se liší od firemního brandingu. Seriál se za ... číst dále

23.1.2024 05:00 00:30:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Miroslav Vaško: hledejte talenty i v dob, kdy nenabíráte!

Jak má firma úspšn komunikovat s pracovním trhem? Jakou roli dnes hraje chování firmy pi nábru talent? Jak pesn zmnil hiring freeze situaci na trhu? J ... číst dále

18.1.2024 05:00 00:33:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Riva Karo, Martin Mára: V byznys hubu Opero smujeme k naplnní vize moderního eska

V dnešním rozhovoru se budeme vnovat pražskému byznys hubu Opero a jeho aktivitám, které mají za cíl podpoit nejen eské podnikatele a podnikatelky. Ba ... číst dále

17.1.2024 05:00 00:10:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Trendy v B2B salesu, na které si dát v roce 2024 pozor

Jaká bude budoucnost B2B prodeje? Poslechnte sinejnovjší díl podcastu Buduj znaku - Trendy B2B prodeje v roce 2024, na které si dejte pozor. Ponoíme s ... číst dále

16.1.2024 05:00 00:34:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Karel Hrdlika, Ivana Bartoková: ízení firmy v Odoo je intuitivní, ušetí vám as a bude vás bavit

Jaký je píbh vzniku Origamis? V em spoívají domény a klíové výhody systému Odoo? Jakou pidanou hodnotu pidává Origamis pi implementaci? Pro jaké typy  ... číst dále

12.1.2024 05:00 00:12:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Trendy v marketingu v roce 2024, na které si dát pozor

Dnes se ponoíme do budoucnosti marketingu! V této epizod prozkoumáme trendy roku 2024, od digitální transformace a rostoucího vlivu umlé inteligence a ... číst dále

9.1.2024 05:00 00:33:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Václav Nedvídek: Tém každé rozhodnutí ve firm se týká financí, nepodcete tedy finanní ízení

Pro je externí finanní ízení ideální práv pro malé a stední firmy? Kdy už nestaí vést úetnictví a rozhodovat intuitivn? Co všechno dlá externí CFO, kd ... číst dále

4.1.2024 05:00 00:26:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Tydlaka: Marketing v realitách je velmi specifický, stále zkoušíme nové metody.

Jaká byla studijní a profesní dráha, po které Tomáš došel až k Tomas Media? Co ho vedlo k prostedí marketingu v realitách? Jakým klíem vybírá maklée,  ... číst dále

3.1.2024 05:00 00:09:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

37 statistik o podcastech, které byste mli v roce 2024 znát

V novém díle podcastu Buduj znaku se podíváme do svta ísel. Budeme se bavit o tom, jak podcasty stále víc ovlivují marketingové vnímání firem. A eknem ... číst dále

29.12.2023 08:00 00:10:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak vybudovat lidskost v marketingu?

Pro je vlastn dležité být autentický ve vašich marketingových aktivitách? Rok 2024 je tady a s ním i nová pravidla, která bude poteba implementovat v  ... číst dále

28.12.2023 05:00 00:30:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Kastner & Palacká: Osobní znaky konkrétních lidí zaínají být dležitjší než znaky firem

Firemní branding versus osobní brand. Chtjí stále ješt zamstnanci pracovat pro velké znaky? Nebo je ím dál dležitjší "s kým a pro koho" budou ve firm  ... číst dále

20.12.2023 16:00 00:11:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

5 nejvtších chyb v B2B obchod

Zajímá vás, jak pistoupit k B2B obchodu, aby byl efektivnjší? Je poteba se vyvarovat chyb, které ve svém život uinil v njaké míe asi každý, kdo má s  ... číst dále

19.12.2023 05:00 00:34:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Dušan Klimek: esko je z hlediska vzdáleností ideální pro elektromobily

S Dušanem Klimkem jsme zboili nkolik mýt o elektromobilit. Jak jsou na tom dnes elektromobily s dojezdem a servisními nároky? Pro eši stále ješt neví  ... číst dále

14.12.2023 05:00 00:25:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Sidek: Letadlo jako investice? Mže vám vydlávat a zárove neztrácí na hodnot

Kde a pro vznikl nápad na renovace a investice do letadel? Na které modely se Aircraft Invest specializuje? Jaké úpravy pro klienty zajišuje? Jak je d ... číst dále

13.12.2023 09:00 00:10:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Nejvtší trendy v marketingu pro rok 2024

AI a automatizace v marketingu obsahu: Umlá inteligence a automatizaní technologie nadále inovativním zpsobem vylepšují obsahový marketing, zjednoduš ... číst dále

12.12.2023 05:00 00:13:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marketing s lidskou tváí. Jak se do nj pustit?

Aby byl marketing v roce 2024 úspšný, tak musí splovat urité nové parametry. Jedním z takových parametr je lidskost. Pojme se podívat na 3 klíové inf ... číst dále

7.12.2023 05:00 00:22:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radek Petr: Inovace zafunguje, pokud ji firma pijme za svoji a nadchne pro ni svoje lidi.

S jakým pístupem se Radek nejastji setkává pi implementaci inovací u klienta? Lze poznat, zda je firma na zavádní inovací pipravena? Jak odbourat zako ... číst dále

6.12.2023 05:00 00:10:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

1: Jak vytžit co možná nejvíc z vaší marketingové strategie?

Na závr roku je bžné dávat dohromady koncepci a plány na rok další. A nejinak tomu je i v marketingu. Pokud pemýšlíte, že do marketingových aktivit šl ... číst dále

5.12.2023 05:00 00:33:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jakub Málek: Novela zákoníku práce vyešila dilema náhrad náklad pi práci na dálku

Jakub Málek je Managing Partner advokátní kanceláe PEYTON Legal, která se specializuje pedevším na obchodní a závazkové právo, pracovní právo, korpora ... číst dále

30.11.2023 05:00 00:30:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Richard Brulík: firmám trvá prmrn ti msíce, než odhalí a zabezpeí únik dat

Cybersecurity ve firmách je dnes zásadní téma. Spolenosti musí reagovat na rychle se mnící podmínky. Kvli covidu došlo k výraznému rozšíení homeoffice ... číst dále

29.11.2023 11:00 00:13:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

AI a automatizace v prodeji a obchodu: Hrozba, nebo píležitost?

V dnešním digitáln ízeném svt prodeje se umlá inteligence stává neocenitelným nástrojem, transformujícím zpsoby, jakými firmy interagují se svými záka ... číst dále

28.11.2023 05:00 00:12:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tipy a triky pro váš marketing na rok 2024

V dnešním díle se budeme zabývat nejmodernjšími strategiemi pro rok 2023. Zjistte, jak ovládnout TikTok pro podnikání, pizpsobit se vyvíjejícímu se al ... číst dále

23.11.2023 05:00 00:22:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Soukup: Pro velké spolenosti dnes nejvtší hrozbu pedstavuje kybernetické riziko

Jak se posunulo vnímání rizika za poslední roky? Když se objeví nový druh rizika, jako bylo teba kybernetické, jak pojišovny reagují? Jaká rizika jsou ... číst dále

22.11.2023 05:00 00:13:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Budoucnost marketingu: Jaké jsou nové trendy a technologie?

Tento díl podcastu se zabývá tymi klíovými tématy vyvíjejícího se prostedí marketingových technologií: 1. Virtuální realita (VR) a rozšíená realita (A ... číst dále

21.11.2023 05:00 00:27:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jií Panec: doba robustních ERP systém koní, trendem je více menších spolupracujících aplikací

Jak má z pohledu uživatele vypadat moderní informaní systém v dob umlé inteligence? Mní to roli uživatele? A jak tito reagují na úpravy v podnikovém s ... číst dále

14.11.2023 05:00 00:29:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaroslav Skoták: Zkušený manažer z drobných nestandardností pozná blížící se krizový stav ve firm

Co vše zahrnuje práce interim manažera a jak je v eském prostedí jeho role již ukotvena? Jak firmu v krizi ovlivuje vnjší a vnitní prostedí? Lze se vy ... číst dále

9.11.2023 10:00 00:13:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Co je dnes jednou z nejdležitjších zbraní marketingové komunikace?

Tato epizoda se zabývá nejdležitjšími nástroji moderní marketingové komunikace. Prozkoumáme, pro se nkteré strategie dostaly do popedí a jak je lze ef ... číst dále

7.11.2023 09:00 00:28:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vít Endler: Crowdfunding je snažší start do investování, nevyžaduje znalost akciových a jiných trh

Promnil se v poslední dob crowdfundingový investiní trh? Pro která odvtví je financování formou crowdfundingu nejvýhodnjší? Chystá se Fingood na expan ... číst dále

2.11.2023 05:00 00:27:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Sejval: Peníze jsou dražší, nejvtším rizikem jsou dnes výkyvy v dodávkách a v cenách vstup

Jaké byly poslední roky z pohledu kreditních rizik? Jak vstupuje do risk modelu geopolitická situace? A jak napíklad mnová politika? Jaká rizika kredi ... číst dále

31.10.2023 05:00 00:28:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Chovanec: Roztlait ten vlak dá hromadu práce, ale pak to stojí za to!

Jaké byly nejvtší podnikatelské výzvy? Je lépe rozjíždt firmu osobn, nebo ízení delegovat a shánt investory? Jaké výhody spatuje Martin Chovanec v pod ... číst dále

26.10.2023 05:00 00:30:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Eugene Kuzmin: v mobilu budeme mít i obanku a idiák, tak pro ne vrnostní karty?

Díky digitalizaci mžete pro své klienty povýšit vrnostní program na zcela novou úrove. Jak obvykle fungují vrnostní programy? A kam lze posunout vrnos ... číst dále

24.10.2023 06:00 00:13:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Nejastjší manažerské chyby, které vás nejspíš také potkají

asto se v podcastu Buduj znaku bavíme o marketingu a obchodu a o tom, jak jsou spolen provázané. Faktem ale je, že za vším jsou další lidé. A jak to u ... číst dále

19.10.2023 09:00 00:16:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Nebojte se jasn vyhranných názor. Pomžou vám v komunikaci

Nebát se íct, co si myslíte. Zní to jednoduše, že? Ale pokud to vztáhneme na firemní komunikaci, mže to být mnohem složitjší. Chceme se zalíbit všem.  ... číst dále

17.10.2023 09:00 00:28:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vojtch Schwangmaier: ím je byznys vtší, tím je tžší, ale zárove zajímavjší

Co stálo u zrodu jeho podnikání a u prvního naprogramovaného e-shopu? Jak nauil echy nakupovat penumatiky na internetu? Ovlivnily události posledních  ... číst dále

12.10.2023 05:00 00:22:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Soukup: Prevence je v kontrole, baterie nechte pravideln kontrolovat.

Jaká rizika spatuje v oblasti elektromobility a ukládání elektiny obecn? Co rozhodn nedlat s bateriemi? Jak nastavit pravidla mezi firmou a zamstnanci ... číst dále

10.10.2023 05:00 00:33:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Soa Nedomová: Na pracovišti se potkají až tyi generace. Komunikaci trénujte na spolených tématech

Jaké tecí plochy mohou nastat pi komunikaci v práci? Jak sladit nkolik generací pod stechou jedné spolenosti? Co mají firmy pi náboru komunikovat smre ... číst dále

5.10.2023 05:00 00:25:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Honza Dolejš: Do pár let vtšina AI tool upadne v zapomnní.

Nauily se firmy pracovat s AI? Je dnes na tomto poli dostatená nabídka vzdlávání? Na co vše lze ve firm použít plug-iny do ChatGPT? Kolik asu dokáže A ... číst dále

3.10.2023 05:00 00:16:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Oekávání zákazník v B2B prostoru: jak se mní a co to znamená pro vaši firmu

Podniky se mní, technologie se rozvíjejí a oekávání zákazník rostou. Už nejde jen o dlouhodobé smlouvy, ale i o osobní pístup a personalizaci. Ti klío ... číst dále

28.9.2023 05:00 00:26:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Hortvík: Vdl jsem, že musím vyrobit nco, co se nebude líbit všem

Jak se z muzikanta stane renomovaný výrobce akustických prvk? Jaké ti MVP pomohly Petrovi prorazit? Kdo byl první velký klient? ím se Ekustik odlišuje ... číst dále

26.9.2023 05:00 00:29:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jií Dobeš: Hierarchické ízení se pežilo, dnes je poteba více naslouchat a mén velet

Jaké byly poátky IT v realit devadesátých let v esku? Jak nahlíží na jednotlivé role, které lze "hrát" ve firm? A kterou by rád zastával? Jak dlí as m ... číst dále

19.9.2023 05:00 00:16:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marketing není totéž co prodej. 3 dvody pro

V tomto podcastu se zamíme na roli marketingu v prodejním cyklu. Akoliv je marketing klíovou složkou, je pouze jednou z mnoha ástí komplexního prodejn ... číst dále

14.9.2023 09:00 00:17:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak dlouho trvá, než zane marketing fungovat?

V této podcastové epizod se zamíme na jednu z nejastjších otázek v oblasti marketingu: Jak dlouho trvá, než zanou marketingové aktivity fungovat?  Zji ... číst dále

12.9.2023 05:00 00:22:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radek Petr: V práci m to baví, protože to tam baví ostatní.

Co je pro Radka ztlesnním firemní kultury? Jak ve firm nastavit ideální mindset? Co se stane, když leadera pestane práce bavit? Jaká je role moderního ... číst dále

5.9.2023 05:00 00:23:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Pavel Peáz: Jako první musí pijít uvdomní, že chcete firmu ídit pes ísla.

V em dlají zaínající firmy nejastjší chyby ve finanním ízení? A co vše se vlastn vejde pod pojem finanní ízení? Dokdy lze firmu ídit v Excelu?  Pavel  ... číst dále

31.8.2023 09:00 00:14:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak se vyvíjí videostrategie v B2B marketingu?

Stále platí, že video hraje nedílnou souást vašich obsahových aktivit. Pravdou ale je, že pístup k nmu se v ase zmnil. Jak se vlastn má zacházet s vid ... číst dále

29.8.2023 05:00 00:30:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Scharfen: Podnikat ve Spojených státech je mnohem snažší. Rozdíl je ve schopnosti prodat se.

Jaké byly podnikatelské zaátky ve Spojených státech? Se kterými specifiky se podnikatel nejastji setká pi vstupu na US trh? S jakými innostmi podnikat ... číst dále

24.8.2023 05:00 00:14:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Je B2B marketing levnjší než v minulosti?

Pokud jste nkdy pracovali v B2B marketingu, tak urit víte, že to je asov i finann pkná ehole. Vaše aktivity se obvykle projeví až se zpoždním a mnohdy ... číst dále

22.8.2023 05:00 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Macek: Zákazníci jsou ím dál namlsanjší. Zejm je to dobou

Kde se zrodil nápad k aplikaci, kterou vyvíjí? Kdy s vývojem systému zaali a bylo to v píhodné dob? Setkávají se s neochotou lidí se mnit? Jaké asté b ... číst dále

17.8.2023 05:00 00:30:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Ondej Horák, Pavel Svetík: IT specialisty zajímá projekt, technologie, peníze a flexibilita.

ím se Andrew Paulsen liší od ostatních agentur? V em je specifický nábor v IT? Hrají stále peníze zásadní roli ve výbru? A jaká je dnes situace na trh ... číst dále

15.8.2023 05:00 00:17:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Nejvtší chyby v marketingu v roce 2023

To, jak se pistupuje ve firmách k marketingu, se velmi promuje. A to pedevším proto, že i samotný marketingový terén se neustále vlní. Novinky a trend ... číst dále

10.8.2023 05:00 00:28:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Baa, Marek Ržika: popularita bankovní identity stoupá, máme milion unikátních uživatel

Bankovní identita je digitální ovení uživatel poskytované bankami, v esku funguje pod názvem BankID. V jakém stavu se nyní nachází implementace bankov ... číst dále

8.8.2023 05:00 00:15:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Klí k úspšnému salesu i úspšnému marketingu. Co to je?

Klí k úspšnému salesu a marketingu je vlastn mnohdy stejný. A to speciáln v B2B segmentu. Jednotlivá pravidla jsou si navzájem podobná a když se podle ... číst dále

27.7.2023 05:00 00:13:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Mohou influencei dobe fungovat i v B2B byznysu?

Platí zásady influencer marketingu i v prostedí B2B byznysu? To je ústedním tématem nové epizody podcastu Buduj znaku.  Toto jsou 3 klíové informace  ... číst dále

25.7.2023 05:00 00:28:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Klapka: Informaní systém, který neroste s firmou, zahnije

Jak se mní vztah firem k ERP za posledních nkolik dekád? Co to vbec ERP je? Pro podle jeho slov žijeme v revoluní dob? Které kategorii se lidov íká kr ... číst dále

20.7.2023 08:00 00:15:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Funkní a nefunkní nástroje pro hledání nových lead v B2B

Dostat se k novým leadm je speciáln v B2B sektoru obtížné. asto musíte pekonat hned nkolik bariér a ne vždycky na vás potenciální zákazník eká s oteve ... číst dále

18.7.2023 05:00 00:31:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Zrubecký: Chtl jsem v práci být tím, kým jsem, ne si každé ráno nasazovat masku

Jak se dostal k HR? Jak pro nj bylo tžké se prosadit na trhu? Co dlá dobrý tým dobrým týmem? Jak mít spokojené zamstnance? Na jakých kritériích stojí  ... číst dále

12.7.2023 06:00 00:16:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaký potenciál se dá vytžit z obsahového marketingu v B2B?

Pro má vlastn vbec smysl tvoit obsah na sítích? A to navíc ješt tehdy, když jsem z B2B svta? Ti nejdležitjší informace z poslechu tohoto dílu podcastu ... číst dále

11.7.2023 05:00 00:32:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Raul Stuchlík, Ivan Richtár: V Marlence bylo nejdležitjší rozhodnutí o rstu

Jakým zpsobem Marlenka implementovala e-shopové ešení od spolenosti Dextrum? Kolikáté výroí Marlenka slaví? Jaké byly její klíové milníky? Jaké produk ... číst dále

5.7.2023 06:00 00:16:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak maximalizovat výkonnost sociálních sítí v B2B marketingu

Výkonnost sociálních sítí je nco, s ím se potýká mnoho majitel i manažer ve firmách. Jak ji co možná nejvíc maximalizovat, aby vám pinášela zajímavé l ... číst dále

4.7.2023 05:00 00:29:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petra Marková: Mám radost z toho, že se lidé chtjí o své peníze starat

Jak vzpomíná na své zaátky? Co pro ni bylo nejvtší výzvou? Pro její rodie byli proti jejímu podnikání? Pro se vnuje zaínajícím podnikatelm? Podle eho  ... číst dále

29.6.2023 05:00 00:31:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Ivan Lukšíek, Michal Jordán: Napsat pihlášku v oblasti patent je opravdu složitá vc

Jak se ke svému oboru dostali? S jakými mýty ohledn patentového práva se setkávají? Co vše patenty chrání? Jak správn budovat zahraniní ochranu? Pro j ... číst dále

28.6.2023 06:00 00:12:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak posílit vztah s vašimi stávajícími zákazníky?

Vždy platí, že starat se o souasné zákazníky je mnohem jednodušší a levnjší než hledat nové. A práv o tom, jak poskytovat co možná nejlepší servis a s ... číst dále

27.6.2023 05:00 00:33:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Stojka, Gerasim Farafonov: Ve svt dokázaly startupy vyvinout elektromobily v rekordním ase

Jaké zmny pozorují v oblasti automotive? Jaké trendy spatují? Jak hodn se rozvíjí Android automotive? Jaký rozvoj car sharingu spatují? Jak elektromob ... číst dále

22.6.2023 05:00 00:29:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Stanislava Hejnová: každý proces má svého lidského ownera, s použitím AI se to nezmní.

Dnešním tématem bude pedevším umlá inteligence a její využití v obchodním procesu. Jaký je pohled na využití AI a transparentnosti jejího používání vi ... číst dále

21.6.2023 07:00 00:16:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Využití dat a analytiky pro úspch B2B prodeje

Má analytika v B2B prodeji smysl?  Mení a analýza ukazatel prodejní výkonnosti, jako jsou konverzní pomry, celoživotní hodnota zákazníka a rychlost pr ... číst dále

20.6.2023 05:00 00:24:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: Nežijte v iluzi, že si rozumíte - naute se projektov myslet

Dnešní svt je plný zmn. Je stále více projektový, jednorázový, digitální. ízení projekt kdysi bylo téma pro specialisty. Dnes už tomu tak ale není. Je ... číst dále

15.6.2023 05:00 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaroslav Otcovský: V pípad útok astji selhává lidský faktor než technika

Narostl význam kyberbezpenosti? Jak hovoí o ChatGPT? Pro je nebezpený phishing? Jak rozlišuje útoky na lidský potenciál a infrastrukturu? Jakou roli v ... číst dále

13.6.2023 05:00 00:27:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: V dob umlé inteligence a automatizace nemá smysl platit lidi ist za hodinu práce

ízení projekt se díky rychlému nástupu umlé inteligence a automatizace zcela zásadn a rychle mní. Jenom si toho ješt ada firem a lidí nevšimla....Všic ... číst dále

8.6.2023 05:00 00:21:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radek Petr: Na zaátku bývá myšlenka, vize. Otázkou je, jak ji distribuovat

Jak hovoí o tématu propojení exekuce týmu se strategií firmy? Jak propojit vizi lídra firmy s tím, co se dje v tch týmech? Jak hovoí o digitální trans ... číst dále

6.6.2023 05:00 00:25:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Zápotocký: Z realizaní agentury se peklápíme na poradenskou"

Jaké jsou jeho marketingové zaátky? Jak tžké je pro nj sledovat trendy? Jak tžké je dnes najít kvalitního lovka? Jak hovoí o tydenním pracovním týdnu? ... číst dále

1.6.2023 05:00 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lenka Michalská: Doufám, že se pestanou ešit dluhy covidu a minulosti

Jak vidí souasnou situaci na trhu s e-shopy? Jak se firmy, s nimiž spolupracuje, staví k automatizaci a digitalizaci? K emu všemu je dobrý chytrý prod ... číst dále

30.5.2023 06:00 00:17:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Síla vyprávní píbh v B2B prodeji a marketingu

Pro je poteba ovládat vyprávní píbh? A jaký to má dopad na vaše podnikání?  Toto jsou hlavní témata nového dílu podcastu Buduj znaku:  Vytváení pesvdi ... číst dále

25.5.2023 05:00 00:21:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jií Cmíral: Nejvtší výzvou je zmna myšlení lidí

Jak hovoí o svých zaátcích? Pro odešel od strojainy? Jak se obchod v jeho oboru dlal v minulosti a jak nyní? Pro se rozhodl pro partnerský prodej? Jak ... číst dále

23.5.2023 06:50 00:14:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Budoucnost B2B prodeje: Nové trendy a technologie

Prozkoumejte aplikace umlé inteligence v B2B prodeji, jako je prediktivní analýza, lead scoring a chatboti. Diskutujte o tom, jak mohou poznatky a aut ... číst dále

18.5.2023 05:00 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Puálka: Pes a koka se stále více stávají leny domácnosti

Jak se dostal ke krmivm? Co by dnes udlal jinak? Co bylo pro vývoj jeho znaky dležité? V em vnímá dležitost partnerství se zavedenými znakami? Jak hov ... číst dále

16.5.2023 04:00 00:14:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Využití sociálních sítí pro generování potenciálních zákazník B2B

Sociální sít dokážou generovat zákazníky i v B2B sektoru. Je to jiné, možná náronjší a rozhodn bh na delší tra než v B2C. Ale výsledky vám mohou pináš ... číst dále

11.5.2023 05:00 00:31:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lubomír Petráš, Radek Klouda: Dvra v e-commerce v eské republice je velmi vysoká

Jak se posouvá e-commerce? Kolik objednávek se podle nich tvoí pes marketplace? Pro u nás marketplace nemají takovou tradici? Jak by mly e-shopy pistu ... číst dále

9.5.2023 07:00 00:14:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak si vytvoit seznam lead v B2B salesu?

V dnešním díle podcastu Buduj znaku se budeme zamovat primárn na obchodní pipeliny. Tady jsou ti klíové informace, které byste si mli odnést z poslech ... číst dále

4.5.2023 07:00 00:27:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Branislav Blaškovi: Náš byznys je postaven na mnoha malých klientech

Jak se dostal ke svému projektu? Pro ml koue a mentory? Jak se dívá na e-commerce trh jako takový? Jak hovoí o automatizaci? Jaké výzvy a problémy mus ... číst dále

2.5.2023 08:00 00:14:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 úinné strategie pro budování vztahu s B2B zákazníky

Pokud se pohybujete v B2B segmentu, tak už jste urit zjistili klíové rozdíly mezi B2B a B2C. V následující epizod podcastu se podíváme na taktiky, kte ... číst dále

27.4.2023 06:00 00:11:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 tipy, jak zstat optimistou v podnikání

Když zaínáte s podnikáním, vtšinou máte optimismu na rozdávání. Jenže s postupujícími msíci a roky se mže dostavit rozarování. Z nezdar, problém, lidí ... číst dále

26.4.2023 05:00 00:30:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vladislav Hanák: V dnešní moderní a rychlé dob je poteba využívat umlou inteligenci

Jak se dostal k finannímu ízení? Jak se z technických pozic posouval do pozic byznysových? Jakým výzvám elil? V jakých aspektech aplikace Apollo pomáh ... číst dále

25.4.2023 05:00 00:14:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Je lepší budovat velkou firmu nebo one-man show?

Co všechno hraje roli ve chvíli, kdy zakládáte firmu? Jednou z vcí mže být i ujasnní si, co vlastn od spolenosti oekáváte. Jestli bude jednou obrovsko ... číst dále

20.4.2023 07:00 00:14:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Promny Linkedinu v roce 2023

Linkedin stále patí mezi nejvýznamnjší B2B sít. Pokud máte klientelu z tohoto sektoru, tak se stále vyplatí být na Linkedinu aktivní. Jenže i Linkedin ... číst dále

19.4.2023 05:00 00:20:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Rádek: Mám klienty, kteí i bez ohledu na to, že je krize, rostou

Jak se dostal ke krizovému managementu? Jaké problémy firmy asto trápí? Co je sedm symptom? Roste poet firem, které se do krize dostávají? A pro se ta ... číst dále

18.4.2023 07:00 00:16:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Existuje ideální vk na zaátek podnikání?

Zaít ve dvaceti? V padesáti? Když je ekonomika nahoe nebo když je ekonomika dole? A má smysl se tím vbec zaobírat, když chcete s podnikáním zaít?  To  ... číst dále

13.4.2023 07:00 00:14:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak vám AI pomže v marketingu?

asto skloované téma posledních msíc je automatizace a umlá inteligence. Skoro se zdá, jako kdyby se už už chystala nahradit vtšinu marketingových tým. ... číst dále

11.4.2023 06:00 00:15:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Funguje e-mail marketing v B2B byznysu?

Mailing je asto rozporuplnou souástí marketingového mixu B2B firmy. Zatímco v retailu se bžn používá a mnoho prodejc na nm staví, v B2B je situace s m ... číst dále

6.4.2023 09:00 00:20:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Dolejš: Lidé už nechtjí vnovat vzdlávání tolik asu, ideální je microlearning.

Jaké nejvtší výzvy eší? Jak hovoí o pokroku v oblasti digitálního vzdlávání? Jak by mla vypadat kultura ve firm, aby se povedl zmnový management? Jaké ... číst dále

4.4.2023 05:00 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Horák, Jakub Horák: Bill Gates také zaínal v garáži, pro ne?

Jaké byly zaátky? Jak se posunul vývoj v 3D tisku? Kdy si koupili úpln první tiskárnu? Kde vidli byznysový potenciál? Jsou eši národ kutil? O jakých d ... číst dále

30.3.2023 05:00 00:12:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Zákaznický servis v B2B podnikání

V B2B byznyse je zázaknická zkušenost nadmíru dležitá. A dvodem je obchodní proces jako takový. Služba, kterou dodáváte, nemusí prakticky nikdy skonit ... číst dále

23.3.2023 05:00 00:11:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 marketingové trendy, o kterých se nemluví

V marketingu se hodn asto skloují reklamy. A už na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích. Je to ale ta jediná cesta, jak dosáhnout vytouženého do ... číst dále

21.3.2023 05:00 00:28:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Robert Kunorza: Když nco slíbím, je dležité dodržet slovo

Jak se podle nj posunul byznys za 30 let? Jaké byly jeho zaátky? Jak tžké je prodávat boty? V em jej zmnil covid-19? Jakých chyb se dnes obchodníci do ... číst dále

16.3.2023 07:00 00:13:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak přistupovat k firemnímu brandingu

Branding je něco trochu jiného než marketing. Přístupy jsou podobné, ale cíle rozdílné. Branding je to, jak o vás lidé mluví, když nejste v místnosti. ... číst dále

14.3.2023 05:00 00:22:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Gapko: Ekonomika na tom není úplně nejlépe, ale nejsme v žádné tragické situaci

Jaká v současné době panuje nálada mezi podnikateli? Čím vším byli podnikatelé za poslední tři roky ovlivněni? Proč museli někteří podnikatelé v uplyn ... číst dále

9.3.2023 06:00 00:27:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Václav Urbánek: Slunce dělá hrozně moc. Když člověk vstane a může jít okamžitě ven, nabije ho to

Jak na myšlenku projektu přišel? Proč je zajímavou destinací zrovna Španělsko? Je jeho model ojedinělý? Opravdu se lépe žije ve Španělsku? Jaké části  ... číst dále

7.3.2023 05:00 00:30:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radek Petr: Digitální transformace bývá součástí nějaké větší transformace

Jak začít pracovat s digitální transformací? Co je Atlassian a v čem je jiný oproti jiným nástrojům trhu? V čem vnímá analogii s Applem? Jaké má zkuše ... číst dále

2.3.2023 03:00 00:29:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Ondřej Zelenka: Snažíme se developerům dávat to, co doopravdy chtějí

Dá se vývojářská firma, jakou je SoftCake, vybudovat od základu komunitně? Proč je v začátcích důležitá otevřenost a silná firemní kultura? Jaké byly  ... číst dále

28.2.2023 05:00 00:44:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Skřička: Cena firmy je strašně subjektivní. Je potřeba se na každou podívat zvlášť a nezaujatě.

Proč dal sbohem korporátu? Jaké chyby vidí u majitelů firem, které chtějí své společnosti prodávat? V jakých odvětvích vidí největší potenciál? Proč o ... číst dále

23.2.2023 05:00 00:28:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Pavel Kotýnek: U uchazečů o zaměstnání se vytratila základní slušnost

Jak se ke společnosti WLS dostal? Existuje ještě něco, co by jej v logistice překvapilo? Může logistická firma v současné době konkurovat něčím jiným  ... číst dále

21.2.2023 05:00 00:33:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

David Fojtík: Pro lídry je klíčová schopnost sebereflexe

David Fojtík dlouhá léta pracuje v oblasti firemního vzdělávání. teprve letos se ale společně se svým týmem osamostatnil a založil novou značku Humanc ... číst dále

16.2.2023 05:00 00:25:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

James Riess: Česko je skvělé, ale je malé. Je tady malý market

Jak se dostal ke svému projektu? Proč opustil kavárenský byznys? Proč hovoří o své firmě jako logistické? Kde vydělal své největší peníze? Jakým způso ... číst dále

14.2.2023 03:00 00:24:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Dalibor Houfek: Je tu spoustu startupů, u nichž absolutně nechápu, proč fungují

Jak vnímá svůj vývoj? Co jej vedlo k posunu k manažerským rolím? Co jej baví na startupech? Co si lze představit před tzv. interní aplikací? Jak srovn ... číst dále

9.2.2023 03:00 00:22:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Tryzna: Nikdy jsem nezažil, abych měl dostatek lidí na množství práce. Nebo naopak

Kdy jej napadlo pustit se do něčeho vlastního? Jaké výzvy musel na začátku překonávat? A jaké výzvy musí řešit aktuálně? Co si představit před tvorbou ... číst dále

7.2.2023 03:00 00:16:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Může v B2B fungovat výkonnostní marketing?

Peníze na výkonnostní reklamu v B2B podnikání. Tvoříte kampaně na Facebooku? Instagramu? Nebo jinde? Pokud nabízíte službu s dlouhým prodejním cyklem, ... číst dále

2.2.2023 03:00 00:14:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak a kde hledat nové nápady na obsah?

Múza nepřichází sama. A s tím, co všechno musíte jako podnikatelé a manažeři ve své práci vykonávat, bývá velmi těžké ji byť jen přivolat. Pojďme si u ... číst dále

31.1.2023 03:00 00:14:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Proč je v B2B marketingu důležitý mailing?

Newslettery fungují. Nebo nefungují? Marketéři a podnikatelé jsou v tomto směru často rozpolcení. Přitom speciálně v prostoru B2B byznysu mohou být ve ... číst dále

26.1.2023 03:00 00:19:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: Podcasty jsou jako drahokamy na náhrdelníku

Co jej vedlo k tomu zapojit do marketingu podcasty? Co je to Marketing 5.0? Proč je dobré nečekat na myšlenku, ale dělat to naopak? Jak hovoří o fungo ... číst dále

24.1.2023 03:00 00:12:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak se v podnikání buduje důvěra?

Je to téma, které je hodně spojeno s budováním značky. Důvěra se nerodí hned a její základy je dobré stavět ještě před tím, než vás zákazník pozná oso ... číst dále

19.1.2023 03:00 00:21:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: S podnikáním je to stejné jako s chozením po horách

V čem vidí výhody online působení? Proč má rád citát Dav se vždy mýlí? Jaké schopnosti jsou důležité pro sebeřízení? Jakou knihu doporučuje? Jak sám s ... číst dále

17.1.2023 03:00 00:25:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Investování u freelancerů může být nestálé. Klíčový je plán a jeho dodržování

Jak vnímá situaci kolem akcií? Dojde k recesi? Co je emoční dividenda? Jaký cíl by si podle něj měli dávat freelanceři? A jak se svými penězi vlastně  ... číst dále

12.1.2023 03:00 00:27:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Staffni.to: Ženský element v podnikání je strašně podceňovaný. U nás to funguje velmi dobře

Co Nikol s Dávidem vedlo k tomu, aby se pustili do vlastního projektu? Jakým způsobem je ovlivnil covid-19? V čem vidí výhody on-line prostoru, v čem  ... číst dále

10.1.2023 07:00 00:29:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Dočekal: Dnešní doba dluhopisům přeje. Jde jen o to, zda je daný byznysmodel udržitelný

Jak se ke svému oboru dostal? Jak vůbec začínal? Proč jej nebavilo pojišťovnictví? Proč u něj zvítězily finance? Jak od hypoték dospěl k dluhopisům? J ... číst dále

5.1.2023 03:00 00:26:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Háka: Cesta doporučení je nejlepší cesta, jakou můžete dostat

Proč je pro něj důležitá trpělivost? Kdy začala jeho manažerská kariéra? Plánuje se se svou společností ještě dále rozrůstat? Proč posiluje kapacity v ... číst dále

3.1.2023 03:00 00:14:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak najít správného markeťáka pro vaši firmu?

Budete v roce 2023 rozšiřovat svůj tým o marketingového experta? V tom případě je tato epizoda podcastu přesně pro vás. Poslechněte si zkušenosti z tr ... číst dále

22.12.2022 03:00 00:11:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 tipy na zvýšení dosahu bez placení reklam

Dá se v dnešní době strhnout pozornost bez placené reklamy? Zatímco prodeje v B2C diktují především algoritmy PPC kampaní, v B2B je situace jiná. Prod ... číst dále

20.12.2022 03:00 00:12:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Předpovědi pro sociální sítě na rok 2023

Ke konci roku je dobré bilancovat. A taky plánovat, co všechno budete chtít zvládnout v roce příštím. Určitě chystáte i plány pro vaše působení na soc ... číst dále

15.12.2022 03:00 00:27:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Pro manažery je pravidelné investování ideální strategie. Výši důchodu máte ve svých rukou.

Jak si vedly investiční trhy v minulém období? Jak vnímá převzetí Twitteru Elonem Muskem? Jak vysvětluje vypočítávání důchodů? Jaké chyby vídává při r ... číst dále

13.12.2022 07:00 00:16:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 tipy, jak vybudovat úspěšný videopodcast

Stále větším a větším trendem posledních dní jsou videopodcasty. I proto je dobré se podívat na to, jak vám mohou pomoci při budování povědomí a při c ... číst dále

8.12.2022 03:00 00:10:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Role Instagramu v B2B byznyse pro rok 2023

Platí stále, že Instagram je v B2B marketingu opomíjená sociální síť? To bychom s vámi chtěli rozebrat v nové epizodě podcastu Buduj značku. Pojďme s ... číst dále

6.12.2022 06:00 00:13:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Může TikTok fungovat ve vaší firemní strategii?

TikTok. Nová sociální síť, na které se pohybují především mladí lidé. Nicméně je nutné říct, že přesto (nebo právě proto) získává na obrovské oblibě a ... číst dále

1.12.2022 03:00 00:28:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Klára Escobar: Zaměstnanci hledají místo, kde se obohatí a práce je bude naplňovat

Jak správně a dobře pečovat o své zaměstnance? Co znamená super žena a super muž? Na co podle ní zaměstnanci slyší? Čím ji překvapuje generace Z? Jaký ... číst dále

29.11.2022 03:00 00:35:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vít Hanuš: Za startup považuji společnost, která má schopnost přežít. Začínající podnikání bych startupem nenazýval

Jak se k Zero Gravity fondům dostal? Jsou všechny startupy ve svém jádru stejné? Jak by zhodnotil startupy v Česku? Co jsou podle něj inovativní aspek ... číst dále

24.11.2022 03:00 00:26:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Andrej Hyben, Michal Vittek: U zaměstnanců hledáme zápal pro to, jak fungujeme

Jaké milníky ve společnosti vnímají? Jak dlouho trvá „výchova člověka”? Jak je těžké nalézt kvalitního člověka? Co je dynamická kultura? Co je vlastně ... číst dále

22.11.2022 05:00 00:37:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Pavel: Ve společnosti potřebujeme nositele hodnot, které můžeme následovat

Jak si představuje Petr Pavel roli prezidenta? Na jaká témata by měl prezident upozorňovat? Proč by se měl vrátit Česku řád a klid? Měl by být prezide ... číst dále

17.11.2022 03:00 00:28:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Kapoun: 95 procent všech investic jsou dělané na fyzickou osobu

Jaká je aktuální situace na finančním trhu? Mají podnikatelé pomyšlení na to investovat? Jak je důležitý vztah klienta k riziku? Jak vnímá české státn ... číst dále

15.11.2022 03:00 00:36:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Filip Glasa: Nejtěžší bylo nastavení procesů, kdy zakazovat a kdy nechat prostor pro kreativitu

Filip Glasa v roce 2013 založil a stále vede datový portál o firmách Finstat. Společnost má sídlo na Slovensku a odtamtud míří i na další trhy. Rozros ... číst dále

10.11.2022 03:00 00:16:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak napsat prodejní text v post-pandemické době

Texty i v době videí a podcastů prodávají. Z toho důvodu je důležité vědět, jak by měly být koncipované. A taky jak o nich přemýšlet, aby pro vaší fir ... číst dále

8.11.2022 03:00 00:27:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin J. Stojka: Do podnikání nemůžete jít tehdy, když tomu nevěříte

Jak se ocitl v roli majitele agentury? Jaké to je po dvou podnikatelských failech rozjet další projekt? V čem jsou důležití dobří společníci? Jaké nej ... číst dále

3.11.2022 03:00 00:19:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 největší specifika B2B marketingu

O odlišnostech B2B marketingu se dočtete ve spoustě knih a článků. Jak se ale dají aplikovat přímo v praxi? Zásadní otázka zůstává stále stejná: co má ... číst dále

1.11.2022 03:00 00:22:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: Když má člověk vylézt kopec, nemůže se vydat bezprostředně ze všech sil

V čem vyzdvihuje on-line prostředí? Jaký má vztah k projektovému řízení? Proč by měl lídr doporučovat svým lidem, aby se socializovali i mimo firmu? V ... číst dále

27.10.2022 05:00 00:32:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Richard Jahoda: Není nic horšího, než tlouct hlavou do zavřených dveří (repríza)

Richard Jahoda podniká od roku 1991 a přes 30 let se živí jako konzultant daní a účetnictví.  Co všechno se za posledních 30 let v podnikání změnilo? ... číst dále

25.10.2022 03:00 00:28:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal nejen o tom, jak by dnes měli investovat majitelé firem

Co se uplynulý měsíc dělo na kapitálových trzích? Které státy jsou nejzadluženější? Jak správně investovat jako majitel firmy? Proč jsou některé firmy ... číst dále

20.10.2022 10:00 00:11:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak poznáte, jaký druh obsahu byste měli ve své firmě tvořit?

Obsah je v dnešní době už považován za standard. Drtivá většina podnikatelů a majitelů firem ví, že musí tvořit. Jenže co? A jak? A na co se zaměřit?  ... číst dále

18.10.2022 11:00 00:12:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaký smysl má tvořit vlastní podcast?

Mnozí tvrdí, že už toho je moc. Jiní zase podcasty teprve objevují. Kde je pravda? A má vůbec smysl o podcastu uvažovat jako o marketingovém kanálu? V ... číst dále

13.10.2022 07:00 00:11:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak se proměnil marketing za posledních 5 let?

Proměny marketingu od roku 2017. Co fungovalo tehdy a dnes už byste pravděpodobně s podobnou strategií neuspěli? Jaký přístup by měl zvolit majitel fi ... číst dále

11.10.2022 09:00 00:12:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaký typ marketingu je nejlevnější?

Tři klíčové informace, které byste si měli odnést z poslechu téhle epizody:  který typ marketingu je nejlevnější jak poznat, co dělat a kde být, o ... číst dále

6.10.2022 03:00 00:27:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radim Trávníček: Největší počet lidí, kteří kliknou na podvodný e-mail, bývá z vedení

Jak jsou převážně způsobeny bezpečnostní incidenty ve firmách? Co podle něj dnes potřebuje trh? Jaké chyby by neopakoval? Jak vysvětlil, co je ransomw ... číst dále

4.10.2022 07:00 00:36:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Václav Svátek: Na své zaměstnance mám vysoké nároky (repríza)

Václav Svátek vystudoval jadernou fyziku a nikdy nebyl oficiálně zaměstnán. Před 17 lety založil firmu ČMIS, která je největším poskytovatelem aplikač ... číst dále

29.9.2022 07:00 00:34:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Pohanka a Vojtěch Pštross: Firma se dá vybudovat i bez nákladů (repríza)

Hosty dnešního dílu jsou Michal Pohanka a Vojtěch Pstross, kteří společně založili portál PARTTIME.cz, která pomáhá lidem z IT s volným časem najít za ... číst dále

27.9.2022 03:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Mikoláš Belec: Jsme připraveni na každou možnou krizi (repríza)

Mikoláš Belec je programátor, který založil firmy Siesta Solution a Siesta Codes. Nabízí vše, co potřebujete pro provoz ubytovacího zařízení a řadu da ... číst dále

22.9.2022 07:00 00:28:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Investor se může setkat i s bezkupónovým dluhopisem

Jak se vyvíjí trh s akciemi? Jaké existují druhy dluhopisů? Jaký je vztah mezi úroky a úrokovou sazbou? Jak se obecně chovají dluhopisy v krizi? Jak p ... číst dále

20.9.2022 03:00 00:26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Bajar: Začal podnikat v realitách v novém městě bez kontaktů a taky peněz

Jak se vlastně ocitl v realitách? Co pro něj znamenalo začít podnikat? Jaké komplikace v podnikání zažil? Jak často se mu stalo, že se při výběru part ... číst dále

15.9.2022 03:00 00:33:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Filip Brodan: Když vás někdo chválí, vydělte to pěti (repríza)

MUDr. Filip Brodan je konzultant, zakladatel a generální ředitel Engage Hill s.r.o. a také člen představenstva Color Association o.p.s. Dnes si budeme ... číst dále

13.9.2022 03:00 00:30:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Beneš: Pro mě je důležité, aby vládla mezi lidmi chemie

Proč do společnosti BITO přišel? Jak je pro něj důležitý cit pro výběr lidí? Proč se na pohovoru ptá, jakým zvířetem by člověk chtěl být? Před jakými  ... číst dále

8.9.2022 03:00 00:25:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jiří Diblík: Důležitý je tým a vášeň tvořit něco nového (repríza)

Jiří Diblík se stal prvním Čechem, který se nechal oficiálně zplnoletnit, aby získal živnostenské oprávnění. Nyní mu je 22 let a spolu se svým kolegou ... číst dále

5.9.2022 03:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Soukup


1.9.2022 03:00 00:32:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

David Krobot: Důležité je sledovat lidi, jak a proč daný produkt používají (repríza)

David Krobot posledních deset let dělal ve velkých mezinárodních firmách. Podnikatelských pokusů měl už ale od vysoké školy několik, přičemž naplno za ... číst dále

30.8.2022 07:00 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Když člověk začíná investovat, musí se seznámit s mnoha pojmy

Co se dělo na akciových trzích v uplynulém období? Jaká je v současné době nezaměstnanost v Evropě? Proč je při investování na akciovém trhu důležitá  ... číst dále

25.8.2022 03:00 00:35:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radek Jaroš: Od té doby, co jsem profesionální horolezec, tak nemám čas na lezení (repríza)

Radek Jaroš je nejúspěšnější český himálajský profesionální horolezec. Výstupy absolvuje výhradně bez použití kyslíkového přístroje a pomoci výškových ... číst dále

23.8.2022 03:06 00:20:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Micka: Pojistit lze ve své podstatě všechno. Záleží na tom, jak je pojaté riziko (repríza)

Tomáš Micka se osmnáct let pohybuje v pojišťovnictví, z toho třináct let je ve firmě Respect, kde má na starosti mezinárodní obchod a zajištění servis ... číst dále

18.8.2022 03:00 00:32:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vojtěch Pres: Vychovejte si nové zákazníky prostřednictvím videoher (repríza)

Dnes se vracíme k jedné ze starších epizod - Vojta Pres v současnosti působí jako esport specialista u SAZKA, v době natáčení působil u Welcome To The ... číst dále

16.8.2022 03:00 00:29:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Kateřina Šachová: Je velmi těžké vymyslet, jak se budete se zákazníkem bavit (repríza)

Chodíte rádi do papírnictví? Tak to pravděpodobně budete znát značku Papelote. Ta funguje na našem trhu už přes deset let. Založila ji Kateřina Šachov ... číst dále

11.8.2022 03:00 00:28:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Zlato je stále alternativní investicí. U něj doporučuji kupovat případně velké gramáže

Co se v minulém měsíci odehrálo na kapitálových trzích? Co vše se skrývá pod definicí alternativní investice? Jak hovoří o kryptoměnách? Jakých chyb s ... číst dále

9.8.2022 05:00 00:34:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Monika Kalivodová, Stanislava Hejnová: Když se klient dostane do problémů, je důležité, aby je řešil

Jak je důležitý zákon o spotřebitelských úvěrech? Jak vnímají nebankovní instituce? Jak vysoké úvěry bývají u živnostníků? Jaká je pozice ombudsmanky  ... číst dále

4.8.2022 07:00 00:21:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Peter Maslik: Důležité je získat důvěru lidí, pak už jde jen o postavení na trhu

Jak přistupuje k fintechovému světu? Proč je pro něj důležitý silný partner? Jaké to je spojit se silným brandem? Jací jsou jeho investoři? Na co sází ... číst dále

2.8.2022 07:00 00:32:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

David Bureš: V době covidu jsme museli být kreativní, semknuli jsme se a zjistili jsme, že je to příležitost

David Bureš se přes 21 let věnuje nemovitostem a financím. Založil původně rodinnou firmu Bureš & partneři, která už má ale přes 40 lidí a spravuj ... číst dále

28.7.2022 03:00 00:24:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jakub Šulák: To nejdůležitější je, aby lidé s firmou žili. Pak to dělají rádi

Jak je složité se na domácím i celoevropském trhu prosadit? Co říká svým obchodníkům a kolik jich v současné době má? Co je pro obchodníky důležité? J ... číst dále

26.7.2022 05:00 00:26:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Žabža: To, co nás odlišuje od ostatních, je obsah

Finax přináší pro posluchače a diváky této epizody podcastu „Buduj značku” zajímavou nabídku. Pokud se stanete klientem Finax v období od 26. července ... číst dále

21.7.2022 03:00 00:34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Kalianko: Uspět s e-shopem je jako vyhrát v loterii

Česko = území e-shopů. Dnes se vracíme ke starší epizodě s Janem Kaliankem, který je konzultantem v oblasti e-commerce. Jan Kalianko rozumí e-shopům a ... číst dále

19.7.2022 06:00 00:24:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Michelfeit: Trh benefitů se za poslední rok a půl dramaticky proměnil

Jan Michelfeit je marketingový ředitel firmy Sodexo, který sem přišel po 15letém působením v bankovnictví, kde šéfoval týmům product managementu nebo  ... číst dále

14.7.2022 03:00 00:35:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vratislav Zima: Snažíme se dospět do stavu, kdy budeme mít svobodnější firmu a lidé budou moci rozhodovat

Vratislav Zima je původně programátorem, dnes již ale osm let podniká v IT. Spoluzaložil firmu SYNETECH, která se zabývá primárně vývojem aplikací na  ... číst dále

12.7.2022 03:00 00:32:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Alice Brádková: Vždy vytváříme příběh, který se snažíme vtisknout do interiéru

Alice Brádková dlouhodobě působila v marketingu - ať již na straně agentur, nebo jako marketingová ředitelka. Byla nějaký čas i freelancerem, až si sp ... číst dále

7.7.2022 03:00 00:38:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Češi jsou extrémně zasazení na vlastní bydlení

Co vše ovlivňuje inflace? Jak rostly ceny bytů v Americe? Jak je to s bydlením v Česku? Jak je to v Česku s nájmy? Co je nutné řešit v případě nájmů s ... číst dále

5.7.2022 03:00 00:34:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Štěpán Bartyzal: I když někdo řekne, že je 20 let v oblasti HR, neznamená to, že ji umí dělat

Štěpán Bartyzal založil v roce 2007 firmu Recruitis, ve které se věnuje především digitalizaci náboru a pomáhá českým firmám orientovat nábor na kandi ... číst dále

30.6.2022 03:00 00:20:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: Jediný způsob, jak dosáhnout motivace týmu, je to, aby lidé dělali věci, které je baví

Co znamená pojem skutečná spolupráce? Co je to flow? K čemu je dobrá typologie? Jak se ponořit do hluboké práce? Co je distributivní spravedlnost? V č ... číst dále

28.6.2022 03:00 00:33:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Matoušek: Když přijdu do firmy, snažím se říct, aby vnímali zákazníka

Jaké byly jeho začátky? Kdy podle jeho názoru nastala doba datová? Jak bylo těžké se prosadit? Co mu dělalo největší problémy? Co jsou transakční data ... číst dále

23.6.2022 03:00 00:31:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Daniel Gamrot: Důležité je dělat správné věci ve správný čas – a správně

Jak se rozhodl pro to, že bude na volné noze? Co by si měl freelancer pohlídat? Jak se stane člověk odborníkem na osobní produktivitu? Začali se lidé  ... číst dále

21.6.2022 05:00 00:26:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lukáš Frank: Nelze dělat obyčejnou službu, kterou dělá každý druhý

Baví jej pořád oblast financí? Co rozhodlo, že zůstal v podnikání? Co jej v jeho oboru udělá originálním? Jak se vnímají finanční poradci? Neobává se  ... číst dále

16.6.2022 03:00 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Adam Neuberger: Čím víc jsem se do světa kryptoměn dostával, tím víc mě to pohlcovalo

Adam Neuberger je spoluzakladatelem inovativního projektu Probinex, který má za cíl sjednotit finanční a krypto trhy pod jednu střechu. V oblasti kryp ... číst dále

14.6.2022 03:00 00:31:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Trvalou inflační ztrátu už nikdy nevrátíte

Co se dělo poslední měsíc na finančních trzích? Jak vnímá vývoj inflace? Jsou nástroje, které mohou porazit inflaci? Proč je důležité nad inflací uvaž ... číst dále

9.6.2022 03:00 00:32:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Sušánka: Jsme na cestě k úspěchu, ale stále mám v sobě pokoru

Co se nyní děje na finančních trzích? Jak se staví ke kryptoměnám? Roste zájem o investování? Jak a proč rozšířil svůj tým? Čeho se hodně bál? Jak se  ... číst dále

7.6.2022 03:00 00:20:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radoslav Conev: Když vás něco baví, dělejte to

Jak se buduje značka Biorůže? Jak došlo k rozhodnutí značku vybudovat? Kdo mu pomáhal? Jak vnímá konkurenci? Jak vyjednává s obchodními partnery? Kter ... číst dále

2.6.2022 03:00 00:38:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Šimon Srp: Naší rolí je hledat obchodníky

Co se mu odehrávalo v hlavě, když firmu dohromady? Jak jej ovlivnil covid-19? Proč se zaměřit zejména na technologické firmy? Jaké problémy s ním spol ... číst dále

31.5.2022 03:00 00:27:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Daniel Macek: Proč je pro podnikatele důležitá registrace ochranné známky a jak na ni?

Proč by měli podnikatelé uvažovat o registraci ochranných známek? Jak se Daniel Macek k tématu ochranných známek a duševního vlastnictví dostal? Jaké  ... číst dále

26.5.2022 03:00 00:24:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Miroslav Vaško: Existuje trendy výraz, že lidé nejsou. Ale já si myslím, že jich je spoustu

Jak se proměňuje pracovní trh? Co vede k hledání nových příležitostí? Jak funguje LinkedIn? Zhoršily se podmínky náboru? Je odkud brát? Měly by firmy  ... číst dále

24.5.2022 03:00 00:35:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lukáš Zazvonil: Většina agentur začíná náhodou, nebo krádeží

Proč se vrhnul na podnikání? Jak je těžké pro agentury jeho ražení získat klienty? Jak se spolupracuje s balkánskými státy? Proč v Česku nejsou příliš ... číst dále

19.5.2022 03:00 00:24:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Honza Dolejš, Josef Hajkr: Aby někdo zažehnul změny, musí sám hořet

Co je digitální mindset? Co by si měl člověk pohlídat? Jaký benefit v technologiích vnímají? Proč je důležitá komunikace? Proč je podle něj nejhorší e ... číst dále

17.5.2022 03:00 00:38:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Libor Vašek


12.5.2022 03:00 00:24:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Kunt: Dost věcí jsem si chtěl dělat sám, což dnes už vím, že je blbost

Jaké byly jeho podnikatelské začátky? Jak se mu měnila firma pod rukama? Není koučů až příliš? Co je nejdůležitějšího na vedení firmy? Proč jsou důlež ... číst dále

10.5.2022 03:00 00:29:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lukáš Paldus: Snažím se s lidmi bavit na rovinu, nebýt o metr výš než oni

Kde se to v něm vzalo, že se rozhodl založit vlastní společnost? Jak si vůbec vybral obor financí? Jak dával dohromady síť poradců? Co musel udělat pr ... číst dále

5.5.2022 03:00 00:31:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vilém Vrba: Základem všeho je vědět, jakého potřebuji dosáhnout zisku a jaké aktivity k tomu vedou

Jak si stavět obchodní plán? Jak si nastavovat obchodní výsledky, aby to dávalo smysl? Jak dlouho pracuje v obchodu? Jak to všechno začalo? Co byl pro ... číst dále

3.5.2022 03:00 00:58:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Rozbité prasátko pohostilo Petra Schwanka: Je tady velké množství zajímavých projektů, ale důležité je zvládnout prodej

Jak Petr Schwank vnímá bankéře Radovana Vávru? Proč vlastně založil podcast Buduj značku? Jaké to je podnikat v oblasti produkování podcastů? Co je kl ... číst dále

28.4.2022 03:00 00:30:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Rusňák: Za loňský rok jsem udělal 80-90 hypoték za téměř 400 milionů korun

Jakým způsobem buduje svůj byznys? Kdy se rozhodl vytvořit poradenskou společnost? Jaké chyby by už znovu neudělal? Proč se rozhodl pro pravidelný kou ... číst dále

26.4.2022 06:00 00:36:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Komodity jako takové zažívají exponenciální růst

Jak by z hlediska finančních trhů zhodnotil první kvartál tohoto roku? Proč je větší poptávka po ropě či zemědělských komoditách? Z jakého důvodu je p ... číst dále

21.4.2022 03:00 00:37:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr, Zdenko Staníček: V agilitě cukr a bič nepomáhají, lidé musí skutečně spolupracovat

Jak vnímají kontext doby, kdy tu byla pandemie - jak se proměnilo vnímání projektů? Co je vlastně agilita a co agilní leadership? Proč není jednoduchý ... číst dále

19.4.2022 03:00 00:28:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Měšťánek: Podnikání jsem začal tím, že jsem komunikoval s lidmi

Jak vzpomíná na své začátky? Proč jej od podnikání všichni odrazili? Kdo jej přivedl k financím? Kdy začal cítit zásadní změnu ve svém životě? Nebojí  ... číst dále

14.4.2022 03:00 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaroslav Pultar: Mám kolem sebe partu lidí, kteří vyrostli v kvalitní servisní tým

Jaroslav Pultar mnoho let nazpět pracoval na obchodních pozicích - posledních 15 let to ale neplatí. Založil vlastní poradenskou firmu Pultar a partne ... číst dále

12.4.2022 03:55 00:40:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Matěj Kotrba: Důležité bylo naučit se pracovat i s neúspěchem

Jak bylo těžké se propracovat do vlastní firmy? Jak je spojován s firmou VORK consulting? Jaké je v jeho oboru konkurenční prostředí? Umí programovat? ... číst dále

7.4.2022 03:00 00:27:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lubomír Petráš: Velký e-shop může stát až milion korun, možná i víc

Může se česká firma prosadit na Amazonu? V čem mohou být market place jednodušší než e-shopová řešení? Jaké vnímá rozdíly mezi Českem a zahraničím? Co ... číst dále

5.4.2022 03:00 00:34:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Kočí: Nedokázal jsem řídit firmu systematicky, spíš to byl krysí závod

Michal Kočí je spoluzakladatel firmy Trime, která primárně nabízí doplňky stravy. Společně s kolegou Jakubem Přibylem staví brand s přesahem, natáčí v ... číst dále

31.3.2022 03:00 00:20:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Mirek Černý: Hlavní trend? Čím dál víc se bude prosazovat umělá inteligence

Je přístup k datům lepší než v začátku jeho činnosti? Co je ideálním výsledkem datové analýzy? Jak se v Česku nakládá s daty? Proč podle něj firmy děl ... číst dále

29.3.2022 03:00 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michaela Sekaninová: Covid přinesl to, že se firmy začaly starat o svoje lidi

Michaela Sekaninová se věnuje HR a je HRdou zakladatelkou FAE, tedy First Aid for Employees, kde poskytuje externí HR služby a poradenství pro menší f ... číst dále

24.3.2022 03:00 00:30:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jakub Rak: Každá hezká myšlenka vzniká jako ideál, pak je třeba ji tvrdě prošlapat střevíci

Jak zjistil, že je „rozjíždějící" typ? Jak vnímá roboty a jejich budoucnost? Co se v oboru fintech dá digitalizovat a co ne? Proč mají drobní podnikat ... číst dále

22.3.2022 03:00 00:32:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vojtěch Sucharda


17.3.2022 03:00 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petra Štepánková: Lidé si často pletou investování se spekulací

Jak vnímá zájem o investice? Jaký největší mýtus o investování zná? Proč by se mělo investovat průběžně? Jak vnímá kryptoměny? Dá se do nich dlouhodob ... číst dále

15.3.2022 03:00 00:34:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaroslav Salva: Manažerům říkám, ať zákazníka zkouší získat tak dlouho, až se jim to povede

Proč se rozhodl odejít z mezinárodních firem? Po kolika letech z nich odešel a jak dlouho jeho rozhodování dozrávalo? Jak se dostal k tomu, že by dosp ... číst dále

10.3.2022 03:00 00:20:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Zdeněk Netík: Když už klient pojišťovacího poradce přijme, tak je nutné, aby ten uměl vždy poradit

Co se v oboru pojišťovnictví za 18 let změnilo? Podle čeho by vybíral finančního makléře do firmy? Co je pro něj největší výzvou? Proč je důležité vní ... číst dále

8.3.2022 03:00 00:29:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Zdeněk Bajer: Recruiter musí umět efektivně pracovat s technologiemi, aby přivedl kandidáty do společnosti

Jaký byl proces vzniku Datacruit? Co bylo největší výzvou? Jak vypadá v současné době recruitment? V čem se proměnily nároky na recruitery? Jakých mil ... číst dále

3.3.2022 03:00 00:33:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Pavel Pumprla: Nebýt EP Events and Production, asi bych s podcastem nikdy nezačal

Proč začal natáčet vlastní podcast? Neměl strach se do něčeho takového pustit? V čem se liší mluvení před živým publikem od natáčení podcastů? Jakou n ... číst dále

1.3.2022 03:00 00:30:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Páral: Firmy pochopily, že digitalizace je nutná. Pomáhá a zvyšuje efektivitu

Jak se jeho oblast podnikání změnila? Baví jej sledovat trendy? Jaké největší výzvy jeho klienti řeší? Podle čeho by si měla firma vybírat IT partnera ... číst dále

24.2.2022 03:25 00:22:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Renata Novotná: Firma by neměla být závislá na jednom konkrétním člověku

Chtějí si podnikatelé dopřávat dovolenou? Jak se ke svému podnikání dostala? Jaký nejkurióznější případ řešila? Jak správně nastavit procesy ve firmě? ... číst dále

22.2.2022 03:20 00:34:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Adámek: V realitách se v současné době točí strašně moc peněz

Jak se dostal k realitám? Jak vnímá současný realitní trh? Je v současné době realitní trh dospělý? Jak moc se dotkla pandemie jeho hotelnického bzyny ... číst dále

17.2.2022 00:01 00:28:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Kudera: Důležité je si vždy uvědomit poslání značky, jakou hodnotu chci předat zákazníkům

Jak uvádět nový produkt na trh? Co pro něj bylo z hlediska stavění byznysu podnikatelsky nejtěžší? Na co se má člověk připravit, když dostane nápad a  ... číst dále

15.2.2022 03:00 00:30:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Ctirad Sára: Máme skvělé zákazníky, kteří nás inspirují

Jak jej napadlo vytvořit BeWooden? Jak těžké bylo dostát vizi, kterou měl na začátku? Jaké byly první kroky k tomu, aby značka začala být soběstačná?  ... číst dále

10.2.2022 03:00 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Vaňo: Talent není tak podstatný. Důležitá je píle a aby se člověk snažil

Jak jej napadlo dát dohromady GameDevHub? Jakou má cílovou skupinu? Jak hovoří o 3D grafice? Mění se poptávka po hrách vlivem covidové pandemie? Vypla ... číst dále

8.2.2022 03:00 00:27:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

296: Roland Dzogan: Kamenné prodejny musí být efektivnější. A na to potřebují technologie

Koho napadlo založit startup? Jak se české řetězce tvářily na jejich projekt? Jak fungují v zahraničí? Jaký měl cíl? V jaké souvislosti hovořil o efek ... číst dále

3.2.2022 03:15 00:35:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

295: Přemysl Hoffmann, Michael Motal: Doba s disketami byla krásná. Nyní je také, ale jinak

Jak se dostali k projektům? Jaké změny se v projektových řízeních odehrály? Jaké jsou pilíře projektového řízení? Jak správně komunikovat? V čem tkví  ... číst dále

1.2.2022 02:52 00:14:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

294: Jan Svatoš: Využíváme předpřipravené elementy a sestavujeme je dohromady

Co vlastně low code znamená? Co vše se v rámci low-code dá namodelovat? Jaké jsou případně náklady? Jaké má cíle a jaké cíle vnímá u klientů? Kdy low- ... číst dále

27.1.2022 03:00 00:32:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

294: Michal Klečka: Každý, kdo podniká, musí být do určité míry líný

S jakou vizí šel do podnikání? V jakém oboru začínal? Kdy se změnilo vnímání baterií? Má někdy čas na nicnedělání? Sleduje trendy? Proč je někdy vlast ... číst dále

25.1.2022 03:17 00:36:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

290: Pavel Kolář


20.1.2022 03:17 00:34:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

290: Lenka Michalská: Nelze se přizpůsobovat jednomu zákazníkovi, důležité je hledat malou cílovou skupinu

Co se stane v mysli člověka, který vymění korporát za vlastní byznys? Jak rychle se rozhoduje? S jakými cíli do vlastního byznysu šla? Čím se vlastně  ... číst dále

18.1.2022 03:04 00:36:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

291: Jan Lalinský: Naše firma se stále vyvíjí a člověk roste s ní

Jak vznikl celý byznysový nápad? Co je CRM? Jak se tento koncept rozvíjel? Jak se vyrovnává s konkurencí? Ještě jej baví dělat v CRM? Jaké výzvy řešil ... číst dále

13.1.2022 03:43 00:34:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

289: Jiří Janouš: V obchodě je důležité poslouchat a nechat mluvit zákazníka

Jaké byly začátky podnikání? Co pro něj byla v začátcích výzva? Jak vznikl název J.A. Clean? Jak získává zakázky? Jaké zkušenosti získal v obchodě? Ko ... číst dále

11.1.2022 03:21 00:34:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

285: Vojtěch Bulíř: Ochota lidí dávat e-mail je větší než dávat své telefonní číslo

Jak se dostal do společnosti? Jaké milníky svého života vnímá nejvýrazněji? Jaké největší výzvy absolvoval? Musí být mailingová aplikace jedinečná, ab ... číst dále

6.1.2022 02:48 00:34:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

283: Pavel Smažík: Dělej svoji práci dobře a úspěchu se neubráníš, říkal jeden můj guru

Proč se vlastně nestal praktikujícím zubařem? Jakých chyb se dopustil při podnikání? Které milníky ve svém životě by označil za ty největší? Kdy se v  ... číst dále

4.1.2022 03:49 00:31:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

282: Martin Fortelný: Na začátku roku budeme otevírat pobočku na Slovensku, ambicí je být evropskou firmou

Jak jeho společnost roste? Jak je náročné najít dobrého obchodníka? S jakým cílem startup budoval? Pochyboval někdy o svém rozhodnutí? Kdyby měl porad ... číst dále

30.12.2021 03:09 00:35:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

288: Monika Ptáčníková: Ženám se snažíme dodávat sebevědomí tím, že je vzděláváme nejen v oblasti IT

V čí hlavě nápad založit Czechitas vznikl? Jak se z nejlepší kamarádky stane obchodní partnerka? Co se snaží učit nováčky? Jaký by měl být první krok  ... číst dále

28.12.2021 03:08 00:45:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

288: Lukáš Hrdlička: Emoce se nejlépe předávají skrz příběhy

Jak prezentovat? Jak vypadá dobrá prezentace? Co je cílem dobré prezentace? Jak správně navodit emoci? Co vše vytváří správný celek prezentace? Kde se ... číst dále

23.12.2021 03:41 00:52:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

287: Miroslav Princ: Bez ohledu na to, komu člověk volá, je dobré dodržovat strukturu hovoru

Naučí telefonovat opravdu každého? Proč se tolik bojíme telefonování? Musí obchodníky hodně přeprogramovávat? Jak dlouho člověku trvá, než se dostane  ... číst dále

21.12.2021 03:30 00:39:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

286: Ivana Šedivá: Těším se na to, kde bude celý svět a naše komunikace za deset let

Jde srovnat marketingový svět před 20 lety a nyní? Bylo těžké se adaptovat na změny, které přicházely? Jaká budoucnost by ji „bavila”? Proč vnímá jako ... číst dále

16.12.2021 03:29 00:29:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

284: Vánoční speciál aneb 5 marketingových expertů odpovídá na otázky

Dnešní kompilace by měla potěšit všechny, kdo se věnují b2b. Celkem pět marketingových expertů mluvilo o výzvách b2b marketingu, které měli v tomto ro ... číst dále

14.12.2021 03:22 00:31:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

284: Martin Jareš: Díky všem chybám, které se staly, děláme věci lépe

Baví jej svět e-commerce? Proč se podle něj zapomínalo na doručování? Proč vnímá jako důležitou komunikaci? Jaké trendy se podle něj v přepravě objeví ... číst dále

9.12.2021 03:11 00:34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

281: Jakub Hon: Vzdělávání je nekonečný proces. Nikdo není perfektní

Jaké výzvy v současné době zažívají moderní obchodníci? Jak moc by se měl člověk dál vzdělávat? Jaké největší chyby u obchodníků vidí nejčastěji? Proč ... číst dále

7.12.2021 03:11 00:38:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

280: Lucie Karlová: Naší vizí je propojování lidí prostřednictvím emocí

Co pro ni znamená označení 68. nejvlivnější žena Česka? A jak vnímá své působení v Preciose? Jsou v dnešní době náročnější zákazníci? Mění se osobní p ... číst dále

2.12.2021 03:34 00:31:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

279: Petr Pilín: Byli jsme jak věrozvěsti. Chodil jsem s cloudovou biblí a radil jsem klientům

Co jej vedlo k tomu založit společnost iPodnik? Jak byly těžké začátky? Jak se změnil přístup ke cloudu? Jaké chyby by už neopakoval? Co by poradil za ... číst dále

30.11.2021 02:52 00:31:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

278: Jakub Horák: Člověk musí nejdřív vybudovat sebe, pak firmu

Jak pro něj bylo těžké začínat své projekty? Jaké největší výzvy musel jako podnikatel řešit? Co vše musel sám u sebe odblokovat? Jaké největší chyby  ... číst dále

25.11.2021 03:00 00:34:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

277: Pavel Bulowski: Svatý grál marketingu: Chovat se ke každému zákazníkovi individuálně

Kde se vzal nápad na Mero? Jak se mu podniká v Singapuru? Jak bylo těžké se prosadit? V čem se v Česku chová trh jinak než v Singapuru? Kde má i své d ... číst dále

23.11.2021 02:50 00:34:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

278: Marcela Linhartová, Eva Janoušková: Jako malá módní značka se věnujeme klientům individuálně

Jak se pozná úspěšná módní přehlídka? Jaké to bylo zakládat před 30 lety módní značku? Jaké byly podnikatelské začátky? Čím si vysvětlují, že jejich z ... číst dále

18.11.2021 03:16 00:36:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

274: Vojtěch Sucharda: S klienty se rád bavím ne jako právník, ale jako kdybych byl jejich partner

Jak začínal? Jak se mu daří budovat mezinárodní síť? V čem spočívá funkce vedoucího advokáta? Co znamená spojení „podnikavější právníci"? Oceňují klie ... číst dále

17.11.2021 03:00 00:12:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

269: Jan Svatoš: Věřím, že dojde k rozmachu low-code platforem. Zároveň doufám, že se pročistí trh

Co low-code jako takový znamená? Jaké jsou výhody a nevýhody? Jaké platformy se označují jako low-code? Kdo by měl vybrat tu správnou platformu? Jak m ... číst dále

16.11.2021 03:00 00:33:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

270: David Krobot: Důležité je sledovat lidi, jak a proč daný produkt používají

Kdy začal příběh projektu Lobey? Jakým způsobem se snažil porozumět trh? Jak se adaptovali tři muži ve světě žen? Jak dokázal skloubit podnikání s rod ... číst dále

11.11.2021 03:00 00:38:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

272: Marek Navrátil: Vzdělání ukazuje na určitou trpělivost, motivaci, schopnost dosáhnout cíle

Dokáže jej ještě něčím člověk překvapit? Čím konkrétně? Chovají se zaměstnanci stále stejně? V čem všem se doba změnila? Využívá se ještě životopis? M ... číst dále

10.11.2021 03:00 00:31:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

271: Jitka Gosman Richtrová: Baví mě látky, baví mě střihy. Ale i komunikace s lidmi

Čím ji oslovila móda? Jak je náročné podnikání v módě? Co vše to obnáší, aby člověk na tomto poli prorazil? Jak oblečení ovlivňuje to, jak se člověk c ... číst dále

9.11.2021 03:00 00:18:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

270: Jan Svatoš: Využití low-code platforem poroste. Umožňuje to šetřit náklady a čas

Jakým největším výzvám čelí? Co znamená low-code? Co vše následně může uživatel s danou platformou dělat? Jak velký musí být člověk odborník, aby mohl ... číst dále

4.11.2021 03:00 00:31:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

269: Šárka Štrossová: V Česku je těžké najít „salesáka” tělem i duší

Jaké byly začátky WebExpa? Jak se dostala do vedení této akce? Jak je těžké vytvořit program? Jak dlouho se vytváří? Jak moc řeší byznysovou stránku a ... číst dále

3.11.2021 03:00 00:35:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

268: Marek Kříž: Od začátku jsme firmu stavěli pragmaticky a bez investorů

Jak vypadaly jeho podnikatelské začátky? Kdy si založil první e-shop? Doporučil by v dnešní době někomu zakládat full service marketingovou agenturu?  ... číst dále

2.11.2021 03:00 00:34:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

267: Petr Hlaváček: Od začátku jsme věděli, že chceme dělat nejlepší rukavice na celém světě

Co jej vedlo k jeho projektu? Co bylo jeho cílem? Jak rychle se vytvořila komunita zájemců o brankářské vybavení? Jak se snaží tuto komunitu udržet? C ... číst dále

28.10.2021 03:00 00:40:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

266: Pavel Klein: Podnikání je vždy sinusoida. Důležité je, aby oscilovala nad nulou

V čem byly podle něj specifické devadesáté roky? Na jaké fáze své podnikání dělí? Jak nejlépe ošetřit podnikání s kamarády? Jak rozpoznat krizi? Jak s ... číst dále

27.10.2021 03:00 00:21:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

265: Zdeněk Hesoun: Lidský kontakt se asi nikdy nedá nahradit

V čem změnil covid-19 svět virtuálních eventů? Jak firmám mohou pomoci virtuální eventy? Jak těžké je časově a finančně zorganizovat virtuální event?  ... číst dále

26.10.2021 03:00 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

264: Karel Smetana, Petr Jelínek: Když jdeme na obchodní jednání, názor se tvoří v prvních pěti vteřinách

Co dělají podnikatelé v účetnictví nejčastěji špatně? Mají podnikatelé mezery v pochopení toho, jak fungují daně? Co mají společného účetní, doktor a  ... číst dále

21.10.2021 03:00 00:25:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

263: Zdeněk Hesoun: Důležité bylo poslouchat trh a vnímat, co potřebuje

Jak jeho podnikání ovlivnila koronavirová pandemie? Co bylo klíčové v době, kdy se situace v Česku „lámala"? Mezi jakými směry bylo nutné se rozhodnou ... číst dále

20.10.2021 03:00 00:29:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

262: Jan Juchelka: Je vyloučeno, abychom investovali do startupů, které se vyznačují stavbou vysokých čmoudících komínů

Dřív se bance říkalo první dáma, používá se to ještě dnes? Jak Komerční banka vnímá oblast udržitelnosti? Jak mohou banky přispět k pozitivní změně? J ... číst dále

19.10.2021 03:00 00:36:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

261: Jan Fabini: Výroba nádobí není zcela nízkonákladová. Jsou potřeba relativně drahé formy

Kdy začínal s podnikáním? Jak se zrodil nápad na značku kuchyňského nádobí? Chtěl vždy vytvářet nějaký produkt spíš než službu? Co pro něj bylo v začá ... číst dále

14.10.2021 03:00 00:30:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

260: Jan Sušánka: Kvalita investičního poradenství se výrazně zlepšuje

Kdo je vlastně investičním poradcem? Jak je těžké se prosadit? Kdy se u nás začalo etablovat honorované poradenství? Od jaké doby u nás existuje? Proč ... číst dále

13.10.2021 03:00 00:32:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

259: Kristýna Durasová, Stanislav Šareš: Rozhodli jsme se, že na cestě zdravého životního stylu půjdeme společně

V čem Šareše ovlivnila cesta do Bangladéše? Kdy se k jeho podnikání připojila přítelkyně? Co znamenají výrobky s dobrou karmou? Jak vnímají fair trade ... číst dále

12.10.2021 03:00 00:35:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

258: Filip Glasa: Nejtěžší bylo nastavení procesů, kdy zakazovat a kdy nechat prostor pro kreativitu

Jaké byly jeho začátky? Bylo v plánu, že se portál Finstat stane největším na Slovensku? Proč se musel naučit říkat ne a jak těžké to bylo? Kde shání  ... číst dále

7.10.2021 03:00 00:22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

227: Lukáš Zach: Ne všichni zákazníci se vyznají v tom, co je distribuční sazba

Co pro něj znamená partnerský prodej? Koho považuje za úspěšného partnera? Jaké klíčové parametry si hlídá u svých partnerů? Jaký má cíl co se týče po ... číst dále

6.10.2021 03:00 00:26:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

256: Jan Hergeth Pošvář: Naše fitness centrum je pro všechny

Jaké vazby má do Německa? Kde se zrodila myšlenka spojená s fitness centry? Jak vnímá dopady pandemie na fitness centra? Je jeho cílem přivést fitness ... číst dále

5.10.2021 03:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

227: Lukáš Zach: Získat licence na obchod s elektřinou či plynem není úplně procházka růžovou zahradou

Kdy vznikla myšlenka portálu Freeforyou.cz? Jaká výzva pro něj byla ta největší? Proč vnímá jako dobré propojovat trh realit s energií? Jak náročné v  ... číst dále

30.9.2021 03:00 00:30:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

254: Milan Rataj, Matěj Chadima: Tvorba kompetenčního modelu vychází z toho, co firma potřebuje pro fungování v nastavené strategii

Jak aplikovat kompetenční model u klienta? Jaké tipy a triky se mohou přímo při zavádění do praxe hodit? Jaké jsou klíčové pilíře celého procesu? Jak  ... číst dále

29.9.2021 03:00 00:33:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

253: Marcela Fialková: Image firmy by měla být konstantní na všech trzích

Marcela Fialková pracovala více než patnáct let v celostátních mediích více než patnáct let jako vládní, politická a ekonomická reportérka. Posledních ... číst dále

28.9.2021 03:00 00:32:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

254: Milan Rataj, Matěj Chadima: Produktem hodnocení kompetenčního modelingu je správně nalezené vzdělávání

Jak došlo ke spolupráci obou mužů? Jaké synergie v jejich práci fungují? Jak klienty přesvědčit, aby šli do hloubky ve svých prezentačních dovednostec ... číst dále

24.9.2021 03:00 00:42:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

251: Aleš Najbrt: Dobré práce je tady v republice poměrně poskrovnu

Když se Aleš Najbrt podívá na logo, trpí profesní deformací? Jaké typické nešvary se objevují při přemýšlení nad logem? Proč je důležité se zamýšlet n ... číst dále

23.9.2021 03:00 00:24:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

250: Milan Rataj: Školy jsou schopné ke kompetencím přispívat nenásilně

Kompetenční model je přenositelný i do akademické sféry, primárně do škol - jakou roli v tom modelu školy hrají? Jak důležité je poslání pedagogů? Kdo ... číst dále

22.9.2021 03:00 00:25:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

249: Petr Šíma & Douglas Wong

Jak se Douglas Wong usadil v Česku? Jak se podle něj v Česku proměnil trh a pracovní prostředí? Jak hledá nové startupy? A jak přistupuje k projektům, ... číst dále

21.9.2021 03:00 00:22:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

248: Milan Rataj: Nemůžete utahovat matku přes závit. Strhnete šroub a výsledek nebude žádný

Kde nejčastěji chybují firmy, když se baví o kompetenčním modelu, nebo se o něj snaží? Je při zavádění modelu ve firmě důležitější mít zavedené proces ... číst dále

20.9.2021 03:00 00:32:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

238: Roman Kratochvíl: Nikdy jsem si nepřipustil, že bych prohrál, nebo že bych měl nechat firmu zkrachovat

Proč se rozhodl z oblasti IT přejít k výrobě drinků? Proč mu chyběla energie? Jaký okamžik pro něj byl nejtěžší? Jak správně vysvětlit lidem, co je zd ... číst dále

17.9.2021 03:00 00:26:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

246: Luděk Blahut & Marek Hatlapatka: Závislost Česka na bankovním sektoru je extrémně vysoká

Co vše dal společnosti Cyrrus covid-19? Co nového si vyzkoušeli? Jaký náhled má na domácí kancelář? Co by prospělo českým kapitálovým trhům? Daří se d ... číst dále

16.9.2021 03:00 00:27:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

245: Robert Stejkora, Ladislav Antoš: Z aplikace pro jednotlivce se po update stalo i řešení pro firmy

Kdy se Stejkora s Antošem potkali? Jak začala jejich spolupráce? Co jejich aplikace přináší? Jak těžké je něco podobného vytvořit? Jak by Stejkora zho ... číst dále

15.9.2021 21:23 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

245: Pozvánka na živé natáčení podcastu Buduj značku

Už 23.9. se v pražském hotelu Maximilian uskuteční historicky první živé natáčení tohoto podcastu.  Registrujte se na stránkách ep-media.cz. Jste srd ... číst dále

15.9.2021 03:00 00:31:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

244: Kristýna Konhefrová: České nevěsty jsou určitě konzervativnější

Jak těžké byly začátky jejího podnikání? Jaké služby spustila při první a jaké při druhé vlně? Kdy poprvé nahlédla do svatebního průmyslu? Jak těžké j ... číst dále

14.9.2021 03:00 00:32:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

243: Marek Chmiel: Tím, že uložím data do cloudu, nezbavuji se povinnosti je zabezpečit

Jak společnost ovlivnilo tornádo, které se v červnu prohnalo jižní Moravou? Co se mu vše v první moment honilo hlavou? Jak rychle začaly obnovovací pr ... číst dále

13.9.2021 03:00 00:31:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

242: Roman Kratochvíl: Vraceli jsme se do historie, abychom přišli na to, jak funguje bazální příjem energie

Jak těžké bylo dostat tuto novou značku na trh? Jak dlouho se projekt vyvíjel? Jaký je rozdíl mezi stimulantem a energetickým nápojem? Kolik různých v ... číst dále

9.9.2021 03:00 00:27:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

241: Žaneta Huňková: Jsme národ kutilů. Každý, kdo umí, je naší konkurencí

Jak se dostala do SuperSouseda? Na jaké pozici začínala? Jaké výzvy aktuálně řeší? Co je její motivací? Jaké má vize? Jak dlouho služba SuperSoused fu ... číst dále

8.9.2021 03:00 00:25:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

240: Martina Trnková: Všichni si myslí, že služby virtuálních asistentek jsou drahé. Je třeba se na to podívat ze správného úhlu

Co je vlastně virtuální asistentka? Jak se odlišuje od klasické asistentky? Jak společnosti pomohla koronavirová krize? Kdy se služba začala rozvíjet? ... číst dále

7.9.2021 03:00 00:33:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

239: Michal Gloger: Rehabilitační centra se kvůli covidu uzavřela, museli jsme měnit strategii

Jak firmu Mebster ovlivnila koronavirová pandemie? Nutil covidový rok společnost k nějakým zásadním inovacím? Bavíme-li se o exoskeletu, k čemu slouží ... číst dále

2.9.2021 03:00 00:28:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

238: Petr Šíma: Startupy už nikdy nezmizí. Atmosféra mezi startupisty mi připomíná 90. léta

Jak vypadá andělský investor? Co to vše obnáší? Pro koho tato pozice není? Proč by měl vlastně člověk investovat do startupu? Jak vidí dlouhodobě roli ... číst dále

1.9.2021 03:00 00:30:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

237: Bob Kartous: Ať Praha není levná destinace, kam jezdí partičky vesničanů z Velké Británie a Holandska

Co Pražský inovační institut vlastně dělá? Kdy vznikl a proč? Jaké inovační platformy vznikají? Podle čeho se bude vyhodnocovat, jak celkově byl proje ... číst dále

31.8.2021 03:00 00:25:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

226: Vladan Hejnic: Důležité je být vůči klientům transparentní a mít pokoru k tomu, co se může stát

Jaké má Hejnic zkušenosti s investorskými penězi? Kdy je brát? Jsou vůbec pro startupistu vhodné? Jakou strategii by měl startupista mít? Proč je důle ... číst dále

26.8.2021 03:00 00:22:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

235: Tomáš Micka: Pojistit lze ve své podstatě všechno. Záleží na tom, jak je pojaté riziko

Proč se Micka rozhodl pro obor pojišťovnictví? A jak se mu daří v něm takto dlouho vydržet? Jak se dostal do Respectu? Jaké jsou v pojišťovnictví aktu ... číst dále

24.8.2021 03:00 00:26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

225: Vladan Hejnic: Lidé většinou to nejdůležitější řeknou na konci věty

Jak dlouho a v jakých oblastech obchoduje? Kolik měl za svůj život obchodních jednání? Jak se vzdělává? Jaké největší chyby obchodníci dělají? Existuj ... číst dále

19.8.2021 03:00 00:33:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

233: Martin Fortelný: Dostávat zaplaceno vícekrát než jednou měsíčně je pro spoustu lidí sci-fi

Byla cesta k vlastnímu projektu složitá? V čem vnímá výhodu svého projektu? Obává se konkurence? Je obvyklé dostávat mzdu častěji než jednou měsíčně?  ... číst dále

17.8.2021 03:00 00:27:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

225: Vladan Hejnic: Konkurenční prostředí je dobré. Stoprocentně!

Co pro něj znamenala a znamená konkurence? Jak by měli obchodníci vlastně o konkurenci mluvit, jak by se k ní měli stavět - před zákazníky, ale i před ... číst dále

12.8.2021 03:00 00:38:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

232: Radek Jaroš: Od té doby, co jsem profesionální horolezec, tak nemám čas na lezení

Jak těžké je být profesionálním horolezcem? Od kdy se věnuje horolezectví? Proč si bral na expedici mimo jiné notebook? Jak dopadla Jarošova první exp ... číst dále

10.8.2021 03:00 00:30:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

230: Petr Bláha: Nevěřím, že jde něco vybudovat bez štěstí

Chtěl Petr Bláha odjakživa start-up? Co se vše nepovedlo? Co mu jeho projekt „dal”? Proč odešel z dobře placené práce? Proč si vyplácí velmi nízkou mz ... číst dále

5.8.2021 03:00 00:27:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

229: Dalibor Dušek: Obchod face to face je v dnešní době složitější. Získat zájem člověka je těžké

Jak se mu s podnikáním začínalo? Jaké to v jeho oboru bylo tehdy a jaké to je dnes? Čím se chtěla jeho společnost odlišit? Proč je podle něj v současn ... číst dále

3.8.2021 03:00 00:34:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

228: Kristýna Durasová a Stanislav Šareš: Výrobek s dobrou karmou? Tím dáváte to nejlepší sobě, ale i okolí

Co předcházelo projektu Goodie? Kdy se k Šarešovi připojila jeho přítelkyně? Jak se jejich podnikání vyvíjelo? Jaké to je budovat společný podnikatels ... číst dále

29.7.2021 03:00 00:29:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

228: Martin Pavlík: Dělej více to, co tě baví, a zbyde ti méně času na to, co tě nebaví

Jakou daň si na něm vzalo podnikání? Jakým způsobem si rozvrhuje čas? Jak tomu bylo v minulosti? Proč se stal expertem na produktivitu? Jak se vybíraj ... číst dále

27.7.2021 03:00 00:32:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

226: Matěj Kunc, Josef Lebeda: Když klient kupuje nemovitost s námi, jsme vždy na jeho straně

Jak se jejich přístup liší od klasického přístupu realitní kanceláře? Pletou si je lidé s realitní kanceláří? Proč se snaží realitní kancelář své klie ... číst dále

22.7.2021 03:00 00:32:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

225: Luděk Blahut & Vít Endler: finGOOD je obdobný typ jako Marketplace. Na jedné straně jsou investoři, na druhé firmy

Jak se stalo, že se Endler stal finančníkem? Co pro něj bylo největší výzvou ve společnosti MALL.cz ve srovnání se současným působištěm? Co je vlastně ... číst dále

20.7.2021 03:00 00:39:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

223: Martin Potůček & Petr Koblic: Evropský kapitálový trh bychom měli razantně sjednotit

Co vlastně jsou alternativní formy financování? Mohli bychom mít v Evropě nové Google, Amazony, Microsofty? Co je špatného na tom, že v Evropě není je ... číst dále

13.7.2021 03:00 00:36:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

221: Luděk Blahut & Děpold Czernin: Vztahy k vlastní kultuře i kulturu samotnou jsme si několikrát v minulosti zpřetrhali

Vidí Czernin rozdíl ve vnímání tradic ve středovýchodním evropském prostoru versus západní země? Jak vnímá import amerických tradic k nám? Co říká nap ... číst dále

6.7.2021 03:00 00:29:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

222: Luděk Blahut: Škála klientů je široká. Někdy pomáhám menším, jindy větším firmám

Co je náplní práce hodinového finančního ředitele? Jak se ke své práci dostal? Co bývá největším problémem, který řeší, nebo s nímž se setkává? Jaké c ... číst dále

30.6.2021 03:00 00:41:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

220: Michal Noga & Martin Rozhoň o start-upech: Co radí founderům?

Jak popsal Noga vývoj start-upu Madmonq? Jak dlouho zrálo rozhodnutí pustit se do externího financování? Jaké zkušenosti se start-upy má Martin Rozhoň ... číst dále

24.6.2021 03:00 00:36:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

219: Radovan Vávra: Za poslední rok a půl by měl každý svému bankéři poslat na Vánoce husu

Jak se změnil přístup bank ke klientům - například ve srovnání s dobou před 20 lety? Vidí někde u bankovního sektoru Achillovu patu? Jak dle jeho slov ... číst dále

22.6.2021 03:00 00:36:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

218: Kateřina Borovanská: Před deseti lety jsem nevěřila, že budeme tak schopní, jak jsme

Na kolika židlích celkem Borovanská "sedí"? Vyhovuje jí současná pracovní situace? Na jakých projektech spolupracuje? Kdy se podle ní stratifikoval tr ... číst dále

17.6.2021 03:00 00:36:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

217: Adam Pýcha: Knihy jsou specifický sortiment, mísí v sobě kulturu i vzdělání

Jak koronavirová pandemie ovlivnila knižní trh? Jak se změnilo chování zákazníků? Ubyla konkurence? Kupují lidé knížky jen podle toho, jak vypadá jeji ... číst dále

15.6.2021 03:00 00:30:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

216: Petr Sogel: Jídlo je pro mě jako stavba

Nestýská se Sogelovi po stavařině a developerských projektech? Zajímá lidi, z čeho nabízené jídlo je? Jak vzpomíná na své podnikatelské začátky? Jak v ... číst dále

10.6.2021 03:00 00:23:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

215: Jiří Diblík, Quision: Důležitý je tým a vášeň tvořit něco nového

Jaké to je začít podnikat ve 12 letech? Byl někdy zaměstnaný? Kdy je podle něj nejlepší začít podnikat? Jakým způsobem se prosadit? Kde hledal informa ... číst dále

8.6.2021 03:00 00:30:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

214: Petr Sejval: Koronavirus přinesl mnoho nových obchodů

Jak by se podnikatelé měli připravit na to, že jim někdo nezaplatí? Jak zvýšil koronavirové období zájem o pojištění? Jak Petr Sejval hodnotí připrave ... číst dále

3.6.2021 03:00 00:29:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

212: Tomáš Řehoř: Pipedrive je v Česku díky mně

Pipedrive je globální cloudová softwarová společnost, jak bylo náročné vybudovat pobočku v Česku? Jak dlouho trvalo, než se následně etablovala? Co mu ... číst dále

1.6.2021 03:00 00:29:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

213: Tomáš Ditrych, Mavericks: Američané umějí výborně prodat svůj produkt

Jak se Tomáš Ditrych dostal ke svým studiím v USA? Co mu učarovalo na moderních technologiích? Jak se liší úroveň nápadů za oceánem a tady u nás? V če ... číst dále

27.5.2021 03:00 00:49:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

210: Tomáš Kučera vs. Petr Schwank: Proč a jak tvořit podcast?

Tahle epizoda je výjimečně speciální! Poznáte proč? Na moderátorskou židli usedl Tomáš Kučera a na židli hosta Petr Schwank. Jak a proč podcasty vznik ... číst dále

25.5.2021 03:00 00:29:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

211: Petr Šíma: Pomáháme investorům, kteří chtějí být v zainvestovaném startupu aktivní

Co Petra motivovalo k tomu, aby se pustil na investorská pole? Jak vypadá startupové přemýšlení? Jaký startup změnil Petrův pohled na investování? Jak ... číst dále

20.5.2021 03:00 00:39:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

209: Pavel Kun: Propojení firemní kultury a budování značky

Jak se propojuje firemní kultura a budování značky? Co se stane, když neřešíte firemní kulturu? Formuje se firemní kultura podle týmu nebo vlastníka?  ... číst dále

18.5.2021 03:00 00:37:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

209: Ondřej Jaroš a Ondřej Doležal, SforP: Čím větší odběratelská firma, tím větší marže?

Jak začal příběh SforPu? Jaká je obecná energetická gramotnost? Proč je na trhu běžné to, že čím je větší firma, tím jsou větší marže? Jak SforP uvažu ... číst dále

13.5.2021 03:00 00:30:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

208: Andrea Hepnerová: Každý tým by se měl občas pohádat

Jak se HR za posledních 10 let proměnilo? Na co by se manažeři měli zaměřit při práci s lidmi? Dá se leadership budovat online? Je už autoritativní st ... číst dále

11.5.2021 03:00 00:31:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

207: Václav Svátek: Na své zaměstnance mám vysoké nároky

Co je to aplikační hosting? Je komunikace v IT problémová? Na jaké milníky Václav rád vzpomíná? Jak nastavoval firemní kulturu? Chtěl to někdy vzdát?  ... číst dále

6.5.2021 03:00 00:28:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

206: Lukáš Kovač: Do znovuotevření restaurací bude Qerko zase o kus lepší

Jak se zrodilo Qerko? Jak funguje NFC? Jak restaurace přijaly tuto aplikaci? Jsou na to připravené? Jakou má Lukáš poptávku? Co se s Qerkem stalo, kdy ... číst dále

4.5.2021 03:00 00:34:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

205: Miroslav Vaško: Důležitý je osobní brand recruitera

Jak se za poslední rok recruiting změnil? Jak vypadá vyzrálost trhu? Jaké jsou rozdíly v recruitmentu ve firmě a v agentuře? Jak se dá v recruitingu o ... číst dále

29.4.2021 03:00 00:36:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

204: Lukáš Krčil: Při online terapii se lidé často cítí bezpečněji

Jak vzniklo Hedepy? Co přesně Hedepy nabízí? Jak se tato platforma stala leaderem online terapie? Kolik terapeutů na Hedepy působí? Jak bylo náročné j ... číst dále

27.4.2021 03:00 00:34:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

203: Děpold Czernin: Aristokratický speciál s Davidem Vavruškou

Jak se Děpold snaží navrátit adventu jeho pravou podobu? Kde se tento nápad zrodil? Jakým způsobem k tomuto poslání přistupuje? Jak se dá Ježíšek zapo ... číst dále

22.4.2021 03:00 00:24:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

202: Matěj Kunc a Josef Lebeda: Speciál o tom, jestli je dobrá doba pro nákup nemovitosti

Je nyní dobrá doba pro nákup nemovitosti? Ovlivňuje stále ekonomika cenu nemovitostí? Čeká nás propad trhu? Bude stále pokračovat navyšování cen? Co d ... číst dále

20.4.2021 03:00 00:38:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

201: Michal Vojta: Každý typ obchodníka má svou výhodu

Proč škálovat obchod? Jaké jsou fáze škálování? Co je to sales mašina? Kdo jsou její členové? Jaké největší chyby obchodníci dělají? Je špatné, když o ... číst dále

15.4.2021 03:00 00:25:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

200: Matěj Kunc a Josef Lebeda: Speciál o tom, jak se nekupuje dům

Rozlišuje zájemce při koupi byt a dům? Jak kupovat dům? Proč je potřeba řídit očekávání klientů? Jak moc důležitá je při rozhodování cena? Je lepší re ... číst dále

13.4.2021 03:00 00:21:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

199: Matěj Kunc a Josef Lebeda: Speciál o nejčastějších závadách nemovitostí

Setkali se někdy Josef a Matěj s nabídkou, kde se fotografie a realita velice lišily? Jaké závady na nemovitosti jsou kritické a jaké nejčastější? Uni ... číst dále

8.4.2021 03:00 00:28:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

198: Michal Dědek: Lpíme na kvalitě produktu a osobnosti majitele firmy

Na co Michal dnes nejraději vzpomíná? Jak přestat být příliš důvěřivý? Co člověka vede k založení vlastního fondu? Jak je těžké zrealizování projektu  ... číst dále

6.4.2021 03:00 00:35:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

197: Cristina Muntean: Učím lidi, jak mluvit s novináři a prezentovat svou osobní značku

Jak se poslední dobou vyvíjel pohled na osobní značku? Jak si Cristina definovala svoji hodnotu? Jak Cristina začínala? Co e to budování osobní značky ... číst dále

1.4.2021 03:00 00:31:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

196: Alexander Raiman a Fares Měchura, Saleshero: Cold calling je jako pozvání na rande

Jak Alexandr a Fares začínali s Cold callingem? Co to vůbec Cold calling? Má dnes ještě vůbec smysl? Měli byste využívat spíše telefon, email nebo kom ... číst dále

30.3.2021 03:00 00:34:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

195: Vojtěch Malina: 88% uzavřených obchodů je zpravidla od každého 12. kontaktu

Jak se zrodila firma CleverFarm? Co to Vojtovi dalo? Jak fungují webináře pro farmáře? Jak oslovit cílovou skupinu, která není online? Jak z počáteční ... číst dále

25.3.2021 03:00 00:25:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

194: Josef Melen: Kompletní ochrana pro iPhony a Apple Watch

Jak vznikla firma Promist? Jak je možné založit projekt během pandemie? Jaké byly pro Josefa největší výzvy v začátcích? Proč se specializují právě na ... číst dále

23.3.2021 03:00 00:35:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

193: Martin Čajka: Moderní advokacie je na vzestupu

Martin Čajka je z advokátní kanceláře 3ADVOKÁTI, která sídlí v Ostravě. Věnuje se moderní advokacii, kdy se právo prezentovat transparentně a srozumit ... číst dále

18.3.2021 03:00 00:49:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

193: Kamila Paličková: Měli bychom začít hledat to, v čem jsme unikátní

Jaké byly Kamiliny začátky? Jak se změnilo její nastavení mysli? Jak se projevuje hledání štěstí? Je rozdíl mezi těžkou prací a vizionářstvím? Proč by ... číst dále

11.3.2021 03:00 00:31:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

191: Martin Habart: Moje největší chyba byla podcenění mentality

Jak začal projekt FARM.INC? Co Martina při stavbě tohoto projektu překvapilo? Proč se rozhodl expandovat do východních zemí? Proč neviděl potenciál v  ... číst dále

9.3.2021 10:20 00:35:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

193: Pohanka Pštros


9.3.2021 03:00 00:39:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

192: Michal Blažíček: Kvalitní práce závisí na kvalitním osvětlení

Jak se dá inovovat světlo? Co bylo pro Michala na podnikání nejtěžší? Dotkla se současná situace Michalova podnikání? Jaké osvětlení bychom měli při p ... číst dále

4.3.2021 03:00 00:30:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

188: Bob Kartous a Kateřina Šamanová: Mentoringový program Do toho!

Jak vznikl program Do toho? Co znamená pojem "šedý nosorožec"? Co si lidé z tohoto mentoringového programu odnesou? Jak se pozná kvalitní mentor? Jak  ... číst dále

2.3.2021 03:00 00:35:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

188: Petr Syrový: Lidé teď mají čas na plnění snů

Jakým způsobem Petra zasáhla korona krize? Proč teď vzniká tolik startupů? Jaké jsou nejčastější chyby, se kterými se Petr setkává? O čem vlastně podn ... číst dále

25.2.2021 03:00 00:31:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

187: Juraj Atlas: Naším cílem bylo dostat lidi z vlastních aut

Dokáže Juraje ještě něco v businessu překvapit? Čeho by se měl člověk v businessu vyvarovat? Jak se Liftago změnilo přes pandemii? Jaké chyby dělají m ... číst dále

23.2.2021 03:00 00:30:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

187: Jiří Hendrych: Nejhorší na podnikání je samota a bezmoc

Jak Tap Tag vznikl a k čemu může složit? Z čeho se Jiří nejvíce poučil? Jaké jsou klíčové schopnosti pro podnikání? Cítí se Jiří u podnikání sám? Jaké ... číst dále

18.2.2021 03:00 00:44:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

185: Ivana Šedivá: Podnikatelé často postrádají své PROČ

Jak by se měl člověk hodnotit? Jak poznáte, že děláte správnou věc? Jaké jsou typologie lidí? Jak Ivana pracuje s typologií? Mají podnikatelé problémy ... číst dále

16.2.2021 03:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

184: Pavel Jíša: Založili jsme první fond kvalifikovaných investorů

Jak se investiční trhy za posledních 12 let proměnily? Co Pavla naučilo uzavírání smluv z jedničky? Co to vůbec znamená? Co Pavla přivedlo do reverzní ... číst dále

11.2.2021 03:00 00:32:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

183: Jana Kolafa: Správcovství nemovitosti nekončí nalezením nájemce

Jaké je nyní podnikání v realitách? Jak se musí každý den přizpůsobovat trhu? Co je na podnikání nejdůležitější? Jaké je podnikání s partnerem? Co Jan ... číst dále

9.2.2021 03:00 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

182: Filip Kollert: Digitální banky by vyřešily mnoho problémů

Jak funguje digitální banka? Jaké jsou rozdíly mezi digitální bankou a tou klasickou? Začnou klasické banky digitalizovat? Jak se buduje klientela dig ... číst dále

4.2.2021 03:00 00:31:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

181: Filip Brodan: Když vás někdo chválí, vydělte to pěti

Jak funguje spojení medicíny a marketingu? Jak fungují marketingové výzkumy na základě asociací? Jak dlouho trvá připravit takový výzkum? Co se touto  ... číst dále

2.2.2021 03:00 00:31:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

180: Jan Pummer: Musel jsem přejít z úkolového řízení na to projektové

Jak Jan začínal? Jaký je rozdíl mezi člověkem pracujícím jako OSVČ a někým, kdo buduje firmu? Je nějaký rozdíl mezi muži a ženami v managementu? Je pe ... číst dále

28.1.2021 03:00 00:22:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

179: Jaroslav Kokoruďa a Vojtěch Jukl: Získávání správného investora

Je mezi námi dostatek investorů? N co se u hledání investora zaměřit? Jak investora nadchnout? Jak dlouho investora hledat? K čemu je dobrý networking ... číst dále

26.1.2021 03:00 00:41:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

178: Unicorn Attacks a Barbora Snopková Haberová: Kampaň NEZASTAVÍŠ

Jak vznikla kampaň Nezastavíš? Proč na ní měli Unicorn Attacks pouze 4 měsíce? Jak se díky tomu značka Sparty posunula? Kde můžete najít velmi dobré m ... číst dále

21.1.2021 03:00 00:24:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

177: Jaroslav Kokoruďa a Vojtěch Jukl: Financování aplikace a jeho úskalí

Jak oba hosté začínali se svojí aplikací? Proč a jak si zařídit podnikatelský úvěr? Jak je o u bonitních firem? Proč mít ohodnocený majetek? Shoduje s ... číst dále

19.1.2021 03:00 00:52:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

176: Unicorn Attacks feat. Freshlabels: Budování značky out of the box

Jak vznikl merch Unicorn Attacks? Jak vůbec vznikly značky Unicorn Attacks a Freshlabels? Jak myslet "out of the box"? Proč je analog důležitý? Proč j ... číst dále

14.1.2021 03:00 00:29:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

175: Vítek Šubert a Milan Šemelák, Unicorn Attacks: Influencer marketing a jeho budoucnost

Jak se teď dělá influencer marketing? Kdo je vlastně influencer? Funguje influencer marketing? Jak najít správného influencera pro vaší značku? Proč j ... číst dále

12.1.2021 03:00 00:31:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

174: Kristýna Hummelová: Autor knihy dostane méně než polovinu jejího výnosu

Je těžké udržet se jako spisovatel? Co Kristýnu vedlo k napsání knihy? Jak vypadá proces psaní knihy? Čtou dnes děti? Za jak dlouho se dostane kniha o ... číst dále

7.1.2021 03:00 00:21:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

173: Martin Lucký, Bizmachine 3. díl: B2B data a jejich využití

Co jsou to B2B data a kdy se využívají? Existují data na každý subjekt? Kdo dnes data používá? Co je to master data management? Co je to datová hygien ... číst dále

5.1.2021 03:00 00:24:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

172: Tomáš Fürst a Jakub Dostál, Abradatas 2.díl: Data ohledně COVID-19 jsou zavádějící

Jak správně interpretovat data? Jak poznáte relevantní data? Proč je důležité vyčíslit chybovost při výzkumu? Jak by se měla interpretovat data ohledn ... číst dále

31.12.2020 03:00 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

171: Kateřina Vrzalíková vs. Petr Schwank: Silvestrovský speciální speciál

Proč se Petrovi říká Willy Wonka podcastů? Jak vznikl podcast Buduj značku? Proč Buduj značku přešlo od marketingu na businessové rozhovory? Je nějaké ... číst dále

29.12.2020 03:00 00:47:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

170: Vítek Šubert a Milan Šemelák, Unicorn Attacks: Najděte nový směr vašeho podnikání

Jak pracovat s kontroverzí? Jak se pozná značka, která tvoří hodnotu? Je výhodné věci zjednodušovat? Jak zjednodušovat? Jaký má smysl výkonnostní mark ... číst dále

24.12.2020 03:00 00:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

169: Martin Lucký, Bizmachine 2. díl: Sběr dat není jen hledání konkrétní příležitosti

Co data umí a k čemu jsou dobrá? Jak se data rozdělují? K čemu můžete data využít? Proč prioritizovat? Co data umí? Jak analyzovat data obchodníků? Ja ... číst dále

22.12.2020 03:00 00:24:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

168: Pavel Stránský: Pronajímatelé mají mnoho triků, jak vás nepustit pryč

Co se teď zásadně změnilo v nájmu komerčních prostor? Jak se změnilo chování pronajímatelů? Na co si dát pozor v nájemní smlouvě? Co je to poradenská  ... číst dále

17.12.2020 03:00 00:42:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

169: Tomáš Fürst a Jakub Dostál, Abradatas 1.díl: Prostor pro inovaci je neustále

Co je to průmysl 4.0? Jaká část průmyslu už je plně automatizovaná? Jak data číst? Kolik dat existuje? Jaká data jsou relevantní? Jak se připravit na  ... číst dále

15.12.2020 03:00 00:29:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

168: Vítek Šubert a Milan Šemelák, Unicorn Attacks 1. díl: Značku poškozujeme tím, že šetříme na lidech

Měly by teď firmy do brandu a strategie investovat? Co je to brand? Je dobré soustředit se jen na výkonnostní marketing? Jak si můžeme poškodit svou z ... číst dále

10.12.2020 03:00 00:22:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

165: Martin Lucký 1. díl: Obchodník nic proaktivně nenabízí, využívá relevantní data

Jak obchodníkům pomáhají data? Jak s nimi pracují? Proč kombinovat interní a externí data? Čím trpí velké firmy? Čím trpí malé firmy? Proč zavést do f ... číst dále

8.12.2020 02:42 00:29:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

164: Zdeněk Ledvina: MMA je jako šachy

Jak zvládat víc projektů najednou? Jak moc důležité je vzdělání ve sportu? Jak MMA zvládá covidovou krizi? Konají se teď nějaké soutěže? Jak se teď zá ... číst dále

3.12.2020 03:11 00:31:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

164: Petr Svejkovský: Lámání chleba přijde na začátku sezóny

Jak moc zasáhla pandemie hotely? Co nyní mohou restaurace využít, co se týče návratnosti nákladů? Kdo má předpoklady pro přečkání krize? Jak si v téhl ... číst dále

1.12.2020 03:10 00:29:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

158: Adam Pavelka: Rádi bychom pomohli všem

Jak můžete pomoct i vy? Jaké jsou hlavní pilíře Breegy? Jak Breegy využívá sílu influencerů? Jak naopak Breegy influencerům pomáhá? Jak se v tomto pro ... číst dále

26.11.2020 03:08 00:32:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

163: Richard Jahoda: Není nic horšího, než tlouct hlavou do zavřených dveří

Co všechno se za posledních 30 let v podnikání změnilo? Jak se podnikalo v 90. letech? Je největší nutnost v podnikání inteligence? Dá se ochránit pře ... číst dále

24.11.2020 03:20 00:28:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

162: Hana Kučerová: Společné poslání je silnější než korporátní výplata

Jak to teď v coworkingové centrum vypadá? Zvládají všichni pracovat z domova? Jak se změnila klientela coworkingových center?  Kdy byl business cowork ... číst dále

19.11.2020 03:20 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

159: Jiří Kastner: Talent se dá vypěstovat

Jak funguje talent a co to vůbec je? Jak probíhá hledání talentů? Kdy se projevuje podnikatelský talent? Kdy si pozvat do školy člověka z praxe? Jak o ... číst dále

17.11.2020 03:07 00:34:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

158: Martin Navrátil: Excelentní projekt s mizernou exekucí má malou šanci na úspěch

Jak být otevřený příležitostem? Jak filtrovat příležitosti? Souvisí špatné čištění zubů s onemocněním zbytku těla? Jak vás posuzují investoři? Jaké fi ... číst dále

12.11.2020 03:27 00:29:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

157: Petra Dolejšová: V marketingu se zákony porušují neustále

Jak se dá právo zjednodušit? Jak vznikla advokátní kancelář eLegal? Je nutné se na něco specializovat, pokud chcete být právník na volné noze? Co obná ... číst dále

10.11.2020 03:14 00:31:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

156: Jan Horčík: Češi o elektromobilitě neví skoro vůbec nic

Jak a proč vznikl magazín Hybrid? Jak rychle se elektromobilita vyvíjí? Jaký typ článků je nejčtenější? Zkracuje se doba lidské pozornosti? Jaké jsou  ... číst dále

5.11.2020 03:09 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

155: Jan Mareček: Na nic nečekejte a makejte chytře!

Jak si vybírat investice? Jste pro investory atraktivní? Jaké vlastnosti by měl mít startup, který chce přežít v dnešním prostředí? Jak vypadá zajímav ... číst dále

3.11.2020 03:08 00:33:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

154: Adina Bálková a Michal Klimas: Nebojte se začít s něčím novým!

Jak vznikla firma Bopcorn? Jak funguje podnikání s partnerem? Kolik projektů je dobré rozjet naráz? Jak si dobít energii při rozjíždění nového projekt ... číst dále

29.10.2020 03:03 00:28:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

153: Michal Příhoda: Corona nám znemožnila 99 % businessu

Jak bojovalo Fruitisimo s Covidovou krizí? Kolik má Fruitisimo zaměstnanců? Je lepší se teď držet na domácím trhu nebo expandovat? Začínají Češi šetři ... číst dále

27.10.2020 03:10 00:28:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

152: Vera Hampl: Krása by měla být i funkční

Proč se Vera vrátila z Brazílie zpátky do Čech? Proč si tu založila vlastní ateliér? Jak se liší česká a brazilská architektura? Dá se architektura na ... číst dále

22.10.2020 03:15 00:32:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

151: Jakub Dostál: Budoucnost je nejistota

Jak se dá skloubit akademický a businessový pohled? Jak přemýšlí klasický akademik? Jak se vyvíjí umělá inteligence? Proč je dobré mít v businessu aka ... číst dále

20.10.2020 03:10 00:28:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

150: Kristýna Kučerová: Concierge Vám naplánuje i rodinnou dovolenou

Jak si stanovit priority? Co to je concierge a jak vám může ušetřit čas? Jak tuto službu vnímají Češi? Jaký je rozdíl mezi concierge a virtuální asist ... číst dále

15.10.2020 03:16 00:29:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

149: Michal Čerovský: Vrátí se lidé do kanceláří?

Jak vypadá expanze do zahraničí? Čemu se vyvarovat při zakládání startupu? Jak vypadá expanze do Německa, Polska i do Amerických států? Jak se liší je ... číst dále

13.10.2020 03:27 00:25:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

148: Mikoláš Belec: Jsme připraveni na každou možnou krizi

Co byla pro Mikoláše největší výzva? Dotkla se současná krize IT odvětví? Kde je jistota businessu? Jak řídit 3 firmy najednou? 

8.10.2020 03:09 00:30:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

147: Radek Šitera: Investor, který se nerozhodne do pár minut, Vás nechce

Je těžké začít podnikat ihned po vysoké škole? Je dobré pracovat s kamarády? Proč mít investory? Jak si vybrat investora? Co musíte mít pro investora  ... číst dále

6.10.2020 03:39 00:31:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

146: František Bostl: Akcie Tesly bych teď nekupoval

Jak vypadá trh v momentální situaci v Evropě a Americe? Jak bude vypadat naše ekonomika v příštím roce? Jaký je rozdíl mezi akciovými trhy? Jaký je te ... číst dále

1.10.2020 03:17 00:37:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

145: Tomáš Vránek: Agilita je mindset

Je průmyslové odvětví hodně zasaženo situací s COVIDem 19? Jak firma docílí toho, aby její zaměstnanci byli kreativnější? Berou roboti práci lidem? Ja ... číst dále

29.9.2020 03:40 00:32:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

144: Linda Štucbartová: Musíme se naučit vyrovnávat s nejistotou

Jak rozjet nový projekt? Jak vypadá prostředí ve státní správě? Jací jsou doopravdy lidé pracující ve státní správě? Co chtějí dnešní vysokoškoláci? P ... číst dále

24.9.2020 03:40 00:30:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

143: Rastislav Brenčič: Loajalita je cennější než hardskills

Jak se pozná přirozený leader? Jak by měl leader vést tým v době krize? Co je to zkouška správnosti? Je rozdíl mezi nasloucháním a posloucháním? Je do ... číst dále

22.9.2020 03:40 00:29:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

142: Radek Alenka:


18.9.2020 03:24 00:27:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

141: Radim Oulehla, Podpořit.cz: Lidé mohou přispívat na dobrou věc a nevědět o tom

Radim Oulehla je mladý freelancer, který se pustil do dobročinného projektu. Vytvořil společně s dalšími spolužáky z vysoké školy projekt Podpořit.cz, ... číst dále

17.9.2020 03:54 00:32:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

140: Martin Hurych: Obchodníky čeká boj o zakázky. Mluvte o benefitech

Martun Hurych je B2B obchodníkem, který se specializuje na dlouhý obchodní cyklus. Obchodu se věnuje už přes 20 let a patří mezi přední české odborník ... číst dále

7.9.2020 03:49 00:33:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

139: Vít Šubert: Velká firma vs. startup a disruptivní myšlení

Vít Šubert strávil přes dvacet let v korporátech. Pak odešel. Dnes je ve vedení firmy Unicorn Attacks, která učí firmy přemýšlet disruptivně. To je dn ... číst dále

31.8.2020 03:43 00:32:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

138: Michal Gloger: Na novém exoskeletu děláme rok a půl. Nejde to jinak

Michal před pár lety založil firmu Mebster, která vyvíjí exoskelety pro zdravotnická zařízení a nově i pro domácí využití. Podnikání ve zdravotnických ... číst dále

24.8.2020 03:49 00:29:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

137: Petr Novotný: Klidně vydejte betaverzi nového produktu a na nic nečekejte

Petr Novotný je zakladatelem nové firmy Agile Academy. Agilitě se rozhodl věnovat na plno ve chvíli, kdy se ekonomika vypnula v důsledku koronavirové  ... číst dále

19.8.2020 03:12 00:30:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

136: Milan Vlček: Nejdůležitější je objevit vlastní přidanou hodnotu

Milan Vlček je zkušený projektový manažer, který dlouho dělal v korporátu. Dnes se snaží postavit na vlastní nohy. Má aplikaci Wellmee, jejímž hlavním ... číst dále

10.8.2020 03:34 00:31:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

135: Kateřina Novotná: Dětský talent se dá objevit. Rodiče na to postupně přicházejí

Dnes se věnuje především projektu Odemykání dětského potenciálu, který založila společně s Janem Mühlfeitem. V rámci něj pomáhá dětem objevit jejich t ... číst dále

3.8.2020 03:20 00:31:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

134: Martina Kafková: Virtuální eventy mohou sklouznout k estrádám

Martina Kafková se v eventovém průmyslu pohybuje 20 let. Útlum, který přišel v době koronaviru a který ji připravil o drtivou většinu zakázek, ale nep ... číst dále

27.7.2020 03:59 00:34:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

131: Jose Kadlec: Stále neumíme využít plnou sílu Linkedinu

Linkedin guru. Nebo taky člověk, který se začal koukat na nábor lidí úplně jinak. Dnes je jedním z mála řečníků, kteří prezentují své myšlenky po celé ... číst dále

14.7.2020 03:02 00:30:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

132: Miky Škoda: Splnit výzvy našeho závodu je jenom začátek

Dobrodruh, cestovatel, podnikatel, odemykač lidského potenciálu. To je jen několik přídomků, které by Miky Škoda mohl mít. V rozhovoru pak řešíme všec ... číst dále

7.7.2020 03:39 00:28:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

130: Jan Studený: Je snadné poznat, který tým funguje a který ne

Jan Studený je certifikovaným koučem a působí v oblasti leadershipu. Pokud vás zajímají témata jako efektivní komunikace nebo vedení lidí, pak je tent ... číst dále

24.6.2020 23:59 00:34:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

129: 129


23.6.2020 03:59 00:37:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

128: Jiří Vladík: Musel jsem se naučit investovat vlastní peníze do firmy

Dlouhou dobu pracoval v korporátu. Měl velmi dobré místo. Jiří Vladík popisuje v rozhvoru cestu, která ho přivedla k založení vlastní stáčírny toniků  ... číst dále

15.6.2020 03:02 00:38:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

127: Toman


10.6.2020 03:26 00:29:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

126: Tomáš Vondráček: Lidé už si nenechají líbit to, co kdysi

Tomáš Vondráček, CEO reklamní skupiny ACTUM Digital, se výrazně zapsal do povědomí veřejnosti na začátku letošního roku. Tehdy dal dohromady výzvu, na ... číst dále

8.6.2020 03:52 00:33:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

125: David Fojtík: Pro lídry je klíčová schopnost sebereflexe

David Fojtík dlouhá léta pracuje v oblasti firemního vzdělávání. teprve letos se ale společně se svým týmem osamostatnil a založil novou značku Humanc ... číst dále

5.6.2020 03:30 00:21:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

123: Richard Matucha:


3.6.2020 03:36 00:30:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

124: Zdeněk Hesoun: Dost možná nás čeká éra hybridních eventů

Zdeněk Hesoun patří mezi mladé podnikatele, které zasáhla aktuální situace silněji než ostatní. Jeho aplikace Happenee propojovala návštěvníky veletrh ... číst dále

1.6.2020 03:00 00:31:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

122: Pavel a Jan Frončkovi: Lidí, kteří se zajímají o jídlo, přibývá

Vyvinuli cereální nápoj Shake-IT, který by vám měl nahradit zdravou snídani. Do toho dál nasazují i zdravá jídla a "snacky", které vašemu tělu neubliž ... číst dále

29.5.2020 03:00 00:38:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

121: Jiří a Michaela Koláčkovi: Až mi přestane naše pečivo chutnat, pekárnu zavřu

Po 25 letech podnikání změnil Jiří Koláček působiště a dal se na pečení. Soudě podle jména to měl udělat už dávno.  Hledal chuť žitného chleba z dětst ... číst dále

27.5.2020 03:08 00:30:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

120: Jindřich Fialka: Špatné pracovní prostředí snižuje soustředění až o 60%

Jindřich Fialka je jedním ze zakladatelů startupu The Greenest Company. Ta kromě jiného vyvinula mobilní zelenou stěnu, která má pomoci zlepšit prostř ... číst dále

25.5.2020 03:05 00:30:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

119: Petr Sobotka: Někdy trvá obchodní proces i rok. Obchodníci musí být trpěliví

Věnuje se technologickým startupům a celkově B2B prostředí, radí firmám s prodejem a jejich obchodním procesem. To je ve zkratce Petr Sobotka. Dnes ví ... číst dále

20.5.2020 03:42 00:30:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

118: Jiří Vytlačil: Na homeofficu se lidé špatně kontrolují. To je dobře

Jiří Vytlačil vede ICT firmu Axians a od zahraniční matky dostal za úkol jasně definovat firemní hodnoty. Jak se pracuje s týmem lidí, ve kterém není  ... číst dále

18.5.2020 03:30 00:26:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

117: Manh Tung Nguyen: České firmy vyhledávají vietnamské večerky

Je mu lehce přes třicet, ale firem už stihl vybudovat hned několik. Manh Tung Nguyen je schopný mladý podnikatel, který stojí třeba za organizací Czec ... číst dále

13.5.2020 09:13 00:29:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

116: Patrik Juránek: Krize podnikání nezastaví. Větší nepřítel může být vzdělávací systém

Patrik Juránek stojí za Startup Disrupt. To je platforma, která propojuje startupisty s největšími světovými podnikateli, předává zkušenosti a mentoru ... číst dále

6.5.2020 03:42 00:35:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

115: Martin Vasquez:


4.5.2020 03:00 00:32:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

114: Michal Štádler: Krize ukáže pravou hodnotu věcí a služeb

Michal Štáder je bývalým manažerem Tesca. Teď se ovšem věnuje něčemu jinému. Jednou z jeho hlavní ob lastí zájmu je síť obchodů a eshop Levnoshop. V n ... číst dále

27.4.2020 03:46 00:35:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

113: Jan Al-Amel: Do konce léta jsme ještě schopni omezení vydržet

Jeho firma Simply5 společně s G82 vytvořila ucelenou studii s názvem Datařův průvodce po pandemii. V rámci studie sledují chování firem a jejich měníc ... číst dále

23.4.2020 13:12 00:31:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

112: Petra Drahoňovská: Překlopení do onlinu není všechno. Musíte si to odpracovat

Kariérní poradkyne Petra Drahoňovská pracuje odkudkoliv. Je digitální nomádkou a půl roku tráví ve Střední Americe. Odtud také vede tento rozhovor. Pe ... číst dále

22.4.2020 19:11 00:31:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

111: Ondřej Vácha: Pro firmy může být zajímavé nakupovat v krizi levnou reklamu

Digitální konzultant Ondřej Vácha se v marketingu pohybuje 14 let a je už asi málo věcí, které by ho v tomto oboru překvapily. Pracoval se všemi druhy ... číst dále

20.4.2020 16:47 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

110: Martin Lukeš: Nezávazná "kafíčka" u klientů končí

Martin Lukeš pomáhá firemnímu managementu, jak zlepšit a zefektivnit řízení. Zaměřuje se na obchodníky a sales. Zajímá vás, jakým způsobem se proměňuj ... číst dále

15.4.2020 19:51 00:33:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

109: Jakub Málek: Toto ještě není krize. Ale dostáváme se do ní

Advokát Jakub Málek se zaměřuje na pracovní právo. Což je v době, kdy se probírá budoucnost zaměstnanců, docela důležitá práce. Jakým způsobem se vyzn ... číst dále

14.4.2020 03:38 00:36:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

108: SPECIÁL | Tomáš Baránek: Velcí knihkupci možná ztratí svou pozici

Nakladatel, autor, bloger. Tomáš Baránek stojí za známou knižní značkou Jan Melvil Publishing, pod kterou vydává knihy o podnikání a osobním rozvoji.  ... číst dále

6.4.2020 03:29 00:27:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

107: SPECIÁL | Kamila Lhotáková: Udělejte si jednoduchý krizový plán

Spoluzakladatelka projektu I love Hummus o krizových plánech malé firmy. Jak se zachováte, když vám onemocní zaměstnanec a vy zaměstnáváte i celou jeh ... číst dále

2.4.2020 09:27 00:32:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

106: SPECIÁL | Daniel Šmíd: Na videomeetingu platí stejná pravidla jako na osobní schůzce

Ctít dobré vychování a etiketu by měla být při komunikaci s dalšími lidmi samozřejmost. Ale všichni víme, že se to neděje úplně vždy. I proto je zde D ... číst dále

1.4.2020 14:54 00:29:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

105: SPECIÁL | Šárka Pelikánová: Využijte všech výhod, které vám stát poskytne

Šárka je spolumajitelkou rodinné účetní a daňové firmy Connect Economic Group. A protože se snaží přibližovat svět účetnictví a daní běžným podnikatel ... číst dále

31.3.2020 03:49 00:30:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

104: SPECIÁL | David Krajíček: Firmy se začnou zbavovat seniorních manažerů

David Krajíček je člověk, který má čuch na lidi. Nejprve vybudoval headhunterskou firmu a dnes pracuje s manažery a majiteli z rodinných firem. Sám oč ... číst dále

30.3.2020 03:52 00:30:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

103: SPECIÁL | Petr Kovařík: Teď se ukážou pravé vlastnosti lidí

Někdy stačí k překlenutí krize správný mindset. O tom je tento rozhovor především. Petr Kovařík je spoluzakladatelem Pražské čokolády, čokoládovny, kt ... číst dále

27.3.2020 16:50 00:28:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

102: SPECIÁL | Iveta Clarke: Staré jistoty se boří a nové si musíme vytvořit

30 let se věnuje komunikaci, facilitaci, mentoringu a supervizím. Iveta Clarke patří k odborníkům na vnitřní pocity. Často se na ni obrací vysocí mana ... číst dále

25.3.2020 15:44 00:35:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

101: SPECIÁL | Petr Beneš: Tahle krize v nás probudí pozitivitu

Jeden z nejotevřenějších rozhovorů celého podcastu. Petr Beneš je úspěšný podnikatel a startupový nadšenec. I na jeho firmy dopadají důsledky koronavi ... číst dále

24.3.2020 10:23 00:29:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

100: Vlastimil Hrabal: Nastartujme znovu ekonomiku jako v Hongongu

Vlastimil Hrabal patří k významným českým podnikatelům. 8 let žije a podniká v Asii, kde například stál u zrodu významného fintechového startupu Orien ... číst dále

23.3.2020 03:36 00:30:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

99: David Procházka: Kdybych si vydělal na Ferrari, tak bych ho někomu věnoval

Mladý podnikatel David Procházka už se stihl dostat třeba do Forbesu nebo do televize. A má to svůj důvod. Je totiž zakladatelem platformy Donio.cz, k ... číst dále

19.3.2020 03:41 00:51:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

98: SPECIÁL: Podnikatelé a právnička o současné situaci

Tento díl je jiný. Hosté nesedí naproti mně ve studiu. Jsou v karanténě a bavíme se online. A host není jeden. Jsou celkem 3. Každý z jiných pater byz ... číst dále

17.3.2020 03:15 00:17:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

97: 3 pravděpodobné dopady koronaviru na byznys

Česko se pomalu ocitá v kleštích koronaviru. Dopady na podnikatelské prostředí pocítí pravděpodobně všichni, od velkých firem po malé podnikatele či f ... číst dále

12.3.2020 02:57 00:16:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

96: Jak se v podnikání vyrovnat s odmítnutím

Bojíme se toho všichni. Hlasitého a jasného NE. V obchodním i soukromém životě. V tom obchodním to většinou znamená konec jednání a přesun k dalšímu k ... číst dále

10.3.2020 03:32 00:34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

95: Jan Kalianko: Uspět s e-shopem je jako vyhrát v loterii

Je předním konzultantem v oblasti e-commerce. Jan Kalianko rozumí e-shopům a jejich majitelé si ho zvou, aby jim našel chyby. Většinou jsou v komunika ... číst dále

5.3.2020 03:49 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

94: Jan Kyselý: Využívejte častěji sociální sítě k získávání zakázek (REPRÍZA)

O LinkedInu, B2B social selling a zvyšování důvěry u klientů.  Jan Kyselý je expertem na B2B prodej na sociálních sítích. Je propagátorem myšlenky, že ... číst dále

3.3.2020 03:42 00:35:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

93: Pavel Milan Černý: Trvalo 2 roky, než jsme si vyplatili první peníze (REPRÍZA)

Rozhovor se spoluzakladatelem eco a bio e-shopu Econea.cz Pavlem Černým Spolumajitel a spoluzakladatel e-shopu Econea.cz Pavel Černý původně neměl za  ... číst dále

27.2.2020 03:53 00:32:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

92: Vojtěch Pres: Vychovejte si nové zákazníky prostřednictvím videoher

Vojta Pres je mladý markeťák, který aktuálně působí u Welcome to the Jungle. Zároveň je ale člověkem, který působí jako esport konzultant a učí firmy  ... číst dále

25.2.2020 03:09 00:17:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

91: Jak odblokovat kreativitu, aby fungovala na váš povel?

Znáte ten pocit, kdy si naplánujete kreativní práci a ono to prostě nejde? Trápí se s tím mnoho lidí ve firmách i na vrcholku firem. Kreativní činnost ... číst dále

20.2.2020 03:06 00:28:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

90: Monika Ptáčníková: Měli bychom se víc chválit

Stála u zrodu mediálně známého projektu Czechitas. Monika Ptáčníková usiluje o to, aby se čím dál tím víc žen zapojilo do světa IT. Stále jde totiž o  ... číst dále

18.2.2020 03:24 00:17:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

89: Proč je lepší dělat jednu věc pořádně než pět průměrně

Zaměřit se jen na jednu službu nebo jeden druh produktu - má to smysl? Nebo je lepší raději pokrýt vše, co si klient může žádat? Bývají to tradiční ot ... číst dále

13.2.2020 03:21 00:37:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

88: Lukáš Hrdlička: Každý podnikatel by měl umět svůj "elevator pitch"

Neustále něco prezentujete. Většinou kolegům na jednáních nebo obchodním partnerům. Ne vždycky to jde ale podle plánu. Pak většinou nastupuje Lukáš Hr ... číst dále

11.2.2020 03:53 00:14:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

87: 3 důvody, proč v roce 2020 začít podnikat

Rok 2020 není ničím výjimečným. Až na to, že letos můžete konečně světu představit váš nápad. Váš projekt. Vaše podnikání. Je několik důvodů, proč na  ... číst dále

6.2.2020 03:57 00:27:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

86: Kateřina Šachová: Je velmi těžké vymyslet, jak se budete se zákazníkem bavit

Chodíte rádi do papírnictví? Tak to pravděpodobně budete znát značku Papelote. Ta funguje na našem trhu už deset let. Založila ji Kateřina Šachová, kt ... číst dále

4.2.2020 02:58 00:12:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

85: Pocit samoty v podnikání. Jak jej odstranit?

Majitelé firem a podnikatelé bývají často osamělým druhem. Vychází to z některých průzkumů a obecně je to fakt, o kterém se příliš nemluví. Tak to poj ... číst dále

30.1.2020 03:14 00:33:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

84: Ivana Šedivá: Každý má na něco talent. Existuje trik, jak ho odhalit

Ivana Šedivá je čerstvě na volné noze. Ještě donedávna ale vedla marketing společnosti McDonald's a v tomto prostředí se pohybovala od začátku devades ... číst dále

28.1.2020 03:10 00:18:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

83: Jak vám ve firmě pomůže strategie modrého oceánu

W. Chan Kim a Renné Mauborg vydali v roce 2005, která se stala přelomovou pro společnosti po celém světě. Formulovali totiž myšlenku, dle které se dne ... číst dále

23.1.2020 03:21 00:32:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

81: Lucie Neumannová: Firmu řídím po večerech a dá se to zvládnout

Znáte organizaci Femme Palette (https://www.femmepalette.com) ? Sdružuje ženy, které se zajímají o svou kariéru a chtějí profesně růst. Jednou ze zakl ... číst dále

21.1.2020 03:37 00:14:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

82: Klady a zápory práce na dálku

Pracujete z domova nebo na dálku? Pokud budete mít v tomto roce možnost nechodit do kanceláře, ale pracovat z pohodlí vlastního domova, může se to zdá ... číst dále

14.1.2020 03:37 00:17:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

80: 3 tipy, jak opravdu dosáhnout cílů, které jste si dali

Začátek roku se většinou nese ve znamení ambiciózních vizí a strategií. Máte je také? Bojíte se, že jich nedosáhnete? Tento díl podcastu Buduj značku  ... číst dále

9.1.2020 03:42 00:31:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

79: Matěj Krejčí: Nastavte si na všech zařízeních noční režim

Máte problém se závislostí na mobilním telefonu? Příliš často koukáte na obrazovky počítačů, tabletů a dalších přístrojů? Jako blesk se aktuálně šíří  ... číst dále

7.1.2020 04:02 00:18:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

78: Jak zanechat skvělý první dojem

S novým rokem se vám určitě otevírá spoustu nových příležitostí. Potkáte spoustu nových a zajímavých lidí, kteří vás budou moci posunout dál. A právě  ... číst dále

19.12.2019 03:54 00:43:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

77: DEBATA: Online vs. offline marketing v roce 2020

Dva hosté. Poprvé v podcastu Buduj značku. David Rajmont a Martin Jiras. První má  agenturu na výrobu reklamních předmětů, druhý několik let šéfuje ús ... číst dále

17.12.2019 04:02 00:18:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

76: Největší chyby, které jsem v tomto roce udělal

Je načase rekapitulovat. V poslední sólo epizodě podcastu Buduj značku se s vámi chci podělit o chyby, které jsem jako majitel firmy udělal a co mi to ... číst dále

12.12.2019 09:04 01:03:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

75: Pavel Stuchlik: Uspěl jsem v Americe a sesypal se. Pomohlo mi až 10 dnů v jeskyni

Neuvěřitelný příběh investora, podnikatele a dnes už i DJe Pavla Stuchlika možná znáte. Je to člověk, který od patnácti let žije ve Spojených státech  ... číst dále

10.12.2019 04:04 00:20:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

74: Jak být v roce 2020 lepším manažerem

Blíží se Vánoce a s nimi taky vstup do Nového roku. Pokud jste majitelem firmy, podnikáte nebo vedete tým lidí, pak pravděpodobně tento čas využíváte  ... číst dále

5.12.2019 04:47 00:34:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

73: Robert Sovík: Většina lidí se vzdá po první chybě

Každý byl svého času student. Ti nejlepší dnes možná skončí v péči Roberta Sovíka, který těm nejlepším studentům a sportovcům zároveň pomáhá dostat se ... číst dále

3.12.2019 04:06 00:22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

72: Co je to Syndrom podvodníka a proč vás může brzdit

Úspěšní lidé mohou trpět pocitem, že si svůj úspěch nezaslouží. Že jsou podvodníci. Že ostatní oklamali a dostali se na svou pozici neprávem. Trápí vá ... číst dále

28.11.2019 04:21 00:40:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

71: Adam Pýcha: Ročně u nás vyjde až 18 tisíc knih

Adam Pýcha má na starosti online komunikaci jednoho z největších knihkupectví u nás, Knihy Dobrovský. Má za sebou bohatou kariéru v marketingu, kterou ... číst dále

26.11.2019 04:19 00:22:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

70: Jak vypadá work-life balanc

Pravidelně vypnout umí jen někteří. Úplně zapomenout na pracovní život je pro stále větší množství výkonných manažerů či podnikatelů neřešitelný úkol. ... číst dále

21.11.2019 04:30 00:35:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

69: Jakub Hon: Neptejte se lidí, co si o vašem produktu myslí

Je CEO společnosti Salesdock, kterou si jiné firmy najímají, když potřebují pomoct nakopnout vlastní obchod. Jakub sám se v obchodě pohybuje v podstat ... číst dále

19.11.2019 04:11 00:21:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

68: Chcete podnikat? Jak zjistíte, že máte dobrý nápad

Ověření, že jdete do podnikání s dobrou myšlenkou, je klíčové. Proto byste to neměli podcenit (jako ze začátku já). Co všechno je potřeba udělat pro t ... číst dále

14.11.2019 04:31 00:31:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

67: Lukáš Matějček: V Íránu mě na 12 hodin zavřeli. V 18 letech

Lukáš Matějček je mladým podnikatelem z Ostravy, který stojí za značkou https://bagind.cz. Nápad na ni vznikl při jeho cestách po Indii, kde se seznám ... číst dále

12.11.2019 04:25 00:23:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

66: Prodáváte službu? 3 problémy, které vás mohou potkat

Jste na trhu teprve prvních pár let nebo měsíců. Ještě se vám úplně nedaří zajistit toho, že o vás lidé vědí, znají vaši přidanou hodnotu a ozývají se ... číst dále

7.11.2019 04:06 00:33:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

65: Lukáš Pytloun: Denně mi přijde 300 e-mailů. Všechny čtu

Lukáš Pytloun má víc než 1000 postelí. Jeho designové hotely jsou rozmístěné po celé České republice, on sám ale začínal v Liberci. Tam například reko ... číst dále

5.11.2019 04:11 00:22:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

64: Překonejte komfortní zónu: 4 zásady publikování obsahu

Nemilým údělem menších firem je, že přípravu kvalitního obsahu mnohdy podceňují nebo jí nevěnují dost pozornosti. A přitom svět se mění. A klasická re ... číst dále

31.10.2019 05:03 00:31:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

63: Michal Rozehnal: Sbírání dat může proměnit celou strategii firmy

Už 8 let je jedním ze zakládajících členů projektu Reporting.cz. V portfoliu mají největší české společnosti a několik evropských velkých ryb. Michal  ... číst dále

29.10.2019 04:02 00:22:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

62: Hledání motivace. 5 tipů na zlepšení pracovní morálky

Můžete mít práci snů, a přece se cítíte na konci dne bez energie. Dosáhnout vysněných cílů v podnikání či práci je proces, který stojí spoustu úsilí a ... číst dále

24.10.2019 15:48 00:31:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

61: Michal Holub: Dělejte si meetingy sami se sebou

Patří mezi velmi aktivní kouče, kteří řeší především tematiku osobního a firemního růstu. Kdysi byl člověkem, který se děsil mluvení na veřejnosti a m ... číst dále

22.10.2019 04:19 00:21:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

60: Jak vybudujete komunitu, která prodává za vás

Budoucnost patří komunitám. Tedy skupinám, které věří vaší vizi a jsou vašimi následovníky. Už nepůjde o pouhé publikum, kterému servírujete obsah. Pů ... číst dále

17.10.2019 04:00 00:36:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

59: Karolína Šustrová: Obchod, který voní, má lepší výsledky

Češi mají rádi obchodní centra. Mají je rádi i provozovatelé značek, kteří se sem houfně stahují. Karolína Šustrová má na starosti obchodní centra ve  ... číst dále

15.10.2019 04:31 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

58: Jak dlouho trvá, než v podnikání zažijete úspěch?

Dívat se na statistiky úspěšnosti nových firem není příjemné. Vyplývá z nich totiž, že drtivá většina čerstvě založených společností velmi rychle konč ... číst dále

10.10.2019 04:35 00:35:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

57: Hynek Horák: Nomádství je fajn, ale lidský kontakt nenahradíte

Umí se orientovat v zajímavých nemovitostech, které taky aktivně vyhledává a podniká v nich. A to nejen u nás a na Slovensku, ale třeba i na Seychelec ... číst dále

8.10.2019 09:48 00:21:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

56: Končí zlatá éra sociálních sítí?

Facebook v poslední době přichází o uživatele i o reputaci, lidé veřejně deklarují odchody ze sociálních sítích. Někteří se uchylují k úplnému online  ... číst dále

3.10.2019 04:21 00:35:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

55: David Zábrž: Žijeme v době, kdy se naše práce stává zbytečnou

Předseda asociace českých startupů David Zábrž toho o české startupové scéně ví mnoho. Zároveň je ale nadšeným futuristou, který neustále mapuje nejno ... číst dále

1.10.2019 04:48 00:21:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

54: Jak lidem vyprávět příběhy, které chtějí slyšet

Příběhy spojují lidi od nepaměti. Slouží k navázání důvěry, k navázání vztahů a předávání informací. Na základě příběhů prodáváme službu nebo výrobek. ... číst dále

26.9.2019 04:02 00:34:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

53: Martin Tesárek: Rok a půl jsem se uživil cold callingem

Pokud někdo během let vybudoval silnou značku na poli realitních nemovitostí, je to Martin Tesárek. Kdysi úspěšný vrcholový sportovec se dnes vrcholov ... číst dále

24.9.2019 04:31 00:19:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

52: Podnikání je o vztazích. Jak je vytvořit a udržet

Každý ví, že aby v podnikání uspěl, musí se obklopit řadou zajímavých kontaktů. Jenže to je úkol, který vám sebere velké množství času. A ten byste ur ... číst dále

19.9.2019 04:20 00:40:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

51: Dominik Hrodek: Sociální sítě kopírují principy ze středověku

Tento podcast bude trochu jiný. Naproti mně usedl Dominik Hrodek, který aktuálně řídí marketing právnické odnože společnosti Deloitte. Dominik také ma ... číst dále

17.9.2019 04:32 00:21:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

50: Jaké jsou klíčové vlastnosti lídra?

Každá firma vyžaduje kvalitní vedení. Zároveň se taky říká, že firemní lídři by měli vychovávat další lídry. A vůbec je to slovo “lídr” dnes docela ho ... číst dále

12.9.2019 04:22 00:35:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

49: Filip Mikschik: Stavte firmu tak, aby vás nepotřebovala

Původně podnikat nechtěl. Teď stojí za portálem StartUpJobs.cz a řídí jeho expanzi do okolních evropských zemí a do zbytku světa. V podcastu se dozvít ... číst dále

10.9.2019 04:43 00:21:25   soubor ke stažení