Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 44 400 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Buduj značku"

8.6.2023 05:00 00:21:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radek Petr: Na zaátku bývá myšlenka, vize. Otázkou je, jak ji distribuovat

Jak hovoí o tématu propojení exekuce týmu se strategií firmy? Jak propojit vizi lídra firmy s tím, co se dje v tch týmech? Jak hovoí o digitální trans ... číst dále

6.6.2023 05:00 00:25:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Zápotocký: Z realizaní agentury se peklápíme na poradenskou"

Jaké jsou jeho marketingové zaátky? Jak tžké je pro nj sledovat trendy? Jak tžké je dnes najít kvalitního lovka? Jak hovoí o tydenním pracovním týdnu? ... číst dále

1.6.2023 05:00 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lenka Michalská: Doufám, že se pestanou ešit dluhy covidu a minulosti

Jak vidí souasnou situaci na trhu s e-shopy? Jak se firmy, s nimiž spolupracuje, staví k automatizaci a digitalizaci? K emu všemu je dobrý chytrý prod ... číst dále

30.5.2023 06:00 00:17:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Síla vyprávní píbh v B2B prodeji a marketingu

Pro je poteba ovládat vyprávní píbh? A jaký to má dopad na vaše podnikání?  Toto jsou hlavní témata nového dílu podcastu Buduj znaku:  Vytváení pesvdi ... číst dále

25.5.2023 05:00 00:21:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jií Cmíral: Nejvtší výzvou je zmna myšlení lidí

Jak hovoí o svých zaátcích? Pro odešel od strojainy? Jak se obchod v jeho oboru dlal v minulosti a jak nyní? Pro se rozhodl pro partnerský prodej? Jak ... číst dále

23.5.2023 06:50 00:14:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Budoucnost B2B prodeje: Nové trendy a technologie

Prozkoumejte aplikace umlé inteligence v B2B prodeji, jako je prediktivní analýza, lead scoring a chatboti. Diskutujte o tom, jak mohou poznatky a aut ... číst dále

18.5.2023 05:00 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Puálka: Pes a koka se stále více stávají leny domácnosti

Jak se dostal ke krmivm? Co by dnes udlal jinak? Co bylo pro vývoj jeho znaky dležité? V em vnímá dležitost partnerství se zavedenými znakami? Jak hov ... číst dále

16.5.2023 04:00 00:14:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Využití sociálních sítí pro generování potenciálních zákazník B2B

Sociální sít dokážou generovat zákazníky i v B2B sektoru. Je to jiné, možná náronjší a rozhodn bh na delší tra než v B2C. Ale výsledky vám mohou pináš ... číst dále

11.5.2023 05:00 00:31:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lubomír Petráš, Radek Klouda: Dvra v e-commerce v eské republice je velmi vysoká

Jak se posouvá e-commerce? Kolik objednávek se podle nich tvoí pes marketplace? Pro u nás marketplace nemají takovou tradici? Jak by mly e-shopy pistu ... číst dále

9.5.2023 07:00 00:14:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak si vytvoit seznam lead v B2B salesu?

V dnešním díle podcastu Buduj znaku se budeme zamovat primárn na obchodní pipeliny. Tady jsou ti klíové informace, které byste si mli odnést z poslech ... číst dále

4.5.2023 07:00 00:27:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Branislav Blaškovi: Náš byznys je postaven na mnoha malých klientech

Jak se dostal ke svému projektu? Pro ml koue a mentory? Jak se dívá na e-commerce trh jako takový? Jak hovoí o automatizaci? Jaké výzvy a problémy mus ... číst dále

2.5.2023 08:00 00:14:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 úinné strategie pro budování vztahu s B2B zákazníky

Pokud se pohybujete v B2B segmentu, tak už jste urit zjistili klíové rozdíly mezi B2B a B2C. V následující epizod podcastu se podíváme na taktiky, kte ... číst dále

27.4.2023 06:00 00:11:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 tipy, jak zstat optimistou v podnikání

Když zaínáte s podnikáním, vtšinou máte optimismu na rozdávání. Jenže s postupujícími msíci a roky se mže dostavit rozarování. Z nezdar, problém, lidí ... číst dále

26.4.2023 05:00 00:30:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vladislav Hanák: V dnešní moderní a rychlé dob je poteba využívat umlou inteligenci

Jak se dostal k finannímu ízení? Jak se z technických pozic posouval do pozic byznysových? Jakým výzvám elil? V jakých aspektech aplikace Apollo pomáh ... číst dále

25.4.2023 05:00 00:14:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Je lepší budovat velkou firmu nebo one-man show?

Co všechno hraje roli ve chvíli, kdy zakládáte firmu? Jednou z vcí mže být i ujasnní si, co vlastn od spolenosti oekáváte. Jestli bude jednou obrovsko ... číst dále

20.4.2023 07:00 00:14:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Promny Linkedinu v roce 2023

Linkedin stále patí mezi nejvýznamnjší B2B sít. Pokud máte klientelu z tohoto sektoru, tak se stále vyplatí být na Linkedinu aktivní. Jenže i Linkedin ... číst dále

19.4.2023 05:00 00:20:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Rádek: Mám klienty, kteí i bez ohledu na to, že je krize, rostou

Jak se dostal ke krizovému managementu? Jaké problémy firmy asto trápí? Co je sedm symptom? Roste poet firem, které se do krize dostávají? A pro se ta ... číst dále

18.4.2023 07:00 00:16:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Existuje ideální vk na zaátek podnikání?

Zaít ve dvaceti? V padesáti? Když je ekonomika nahoe nebo když je ekonomika dole? A má smysl se tím vbec zaobírat, když chcete s podnikáním zaít?  To  ... číst dále

13.4.2023 07:00 00:14:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak vám AI pomže v marketingu?

asto skloované téma posledních msíc je automatizace a umlá inteligence. Skoro se zdá, jako kdyby se už už chystala nahradit vtšinu marketingových tým. ... číst dále

11.4.2023 06:00 00:15:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Funguje e-mail marketing v B2B byznysu?

Mailing je asto rozporuplnou souástí marketingového mixu B2B firmy. Zatímco v retailu se bžn používá a mnoho prodejc na nm staví, v B2B je situace s m ... číst dále

6.4.2023 09:00 00:20:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Dolejš: Lidé už nechtjí vnovat vzdlávání tolik asu, ideální je microlearning.

Jaké nejvtší výzvy eší? Jak hovoí o pokroku v oblasti digitálního vzdlávání? Jak by mla vypadat kultura ve firm, aby se povedl zmnový management? Jaké ... číst dále

4.4.2023 05:00 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Horák, Jakub Horák: Bill Gates také zaínal v garáži, pro ne?

Jaké byly zaátky? Jak se posunul vývoj v 3D tisku? Kdy si koupili úpln první tiskárnu? Kde vidli byznysový potenciál? Jsou eši národ kutil? O jakých d ... číst dále

30.3.2023 05:00 00:12:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Zákaznický servis v B2B podnikání

V B2B byznyse je zázaknická zkušenost nadmíru dležitá. A dvodem je obchodní proces jako takový. Služba, kterou dodáváte, nemusí prakticky nikdy skonit ... číst dále

23.3.2023 05:00 00:11:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 marketingové trendy, o kterých se nemluví

V marketingu se hodn asto skloují reklamy. A už na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích. Je to ale ta jediná cesta, jak dosáhnout vytouženého do ... číst dále

21.3.2023 05:00 00:28:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Robert Kunorza: Když nco slíbím, je dležité dodržet slovo

Jak se podle nj posunul byznys za 30 let? Jaké byly jeho zaátky? Jak tžké je prodávat boty? V em jej zmnil covid-19? Jakých chyb se dnes obchodníci do ... číst dále

16.3.2023 07:00 00:13:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak přistupovat k firemnímu brandingu

Branding je něco trochu jiného než marketing. Přístupy jsou podobné, ale cíle rozdílné. Branding je to, jak o vás lidé mluví, když nejste v místnosti. ... číst dále

14.3.2023 05:00 00:22:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Gapko: Ekonomika na tom není úplně nejlépe, ale nejsme v žádné tragické situaci

Jaká v současné době panuje nálada mezi podnikateli? Čím vším byli podnikatelé za poslední tři roky ovlivněni? Proč museli někteří podnikatelé v uplyn ... číst dále

9.3.2023 06:00 00:27:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Václav Urbánek: Slunce dělá hrozně moc. Když člověk vstane a může jít okamžitě ven, nabije ho to

Jak na myšlenku projektu přišel? Proč je zajímavou destinací zrovna Španělsko? Je jeho model ojedinělý? Opravdu se lépe žije ve Španělsku? Jaké části  ... číst dále

7.3.2023 05:00 00:30:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radek Petr: Digitální transformace bývá součástí nějaké větší transformace

Jak začít pracovat s digitální transformací? Co je Atlassian a v čem je jiný oproti jiným nástrojům trhu? V čem vnímá analogii s Applem? Jaké má zkuše ... číst dále

2.3.2023 03:00 00:29:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Ondřej Zelenka: Snažíme se developerům dávat to, co doopravdy chtějí

Dá se vývojářská firma, jakou je SoftCake, vybudovat od základu komunitně? Proč je v začátcích důležitá otevřenost a silná firemní kultura? Jaké byly  ... číst dále

28.2.2023 05:00 00:44:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Skřička: Cena firmy je strašně subjektivní. Je potřeba se na každou podívat zvlášť a nezaujatě.

Proč dal sbohem korporátu? Jaké chyby vidí u majitelů firem, které chtějí své společnosti prodávat? V jakých odvětvích vidí největší potenciál? Proč o ... číst dále

23.2.2023 05:00 00:28:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Pavel Kotýnek: U uchazečů o zaměstnání se vytratila základní slušnost

Jak se ke společnosti WLS dostal? Existuje ještě něco, co by jej v logistice překvapilo? Může logistická firma v současné době konkurovat něčím jiným  ... číst dále

21.2.2023 05:00 00:33:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

David Fojtík: Pro lídry je klíčová schopnost sebereflexe

David Fojtík dlouhá léta pracuje v oblasti firemního vzdělávání. teprve letos se ale společně se svým týmem osamostatnil a založil novou značku Humanc ... číst dále

16.2.2023 05:00 00:25:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

James Riess: Česko je skvělé, ale je malé. Je tady malý market

Jak se dostal ke svému projektu? Proč opustil kavárenský byznys? Proč hovoří o své firmě jako logistické? Kde vydělal své největší peníze? Jakým způso ... číst dále

14.2.2023 03:00 00:24:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Dalibor Houfek: Je tu spoustu startupů, u nichž absolutně nechápu, proč fungují

Jak vnímá svůj vývoj? Co jej vedlo k posunu k manažerským rolím? Co jej baví na startupech? Co si lze představit před tzv. interní aplikací? Jak srovn ... číst dále

9.2.2023 03:00 00:22:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Tryzna: Nikdy jsem nezažil, abych měl dostatek lidí na množství práce. Nebo naopak

Kdy jej napadlo pustit se do něčeho vlastního? Jaké výzvy musel na začátku překonávat? A jaké výzvy musí řešit aktuálně? Co si představit před tvorbou ... číst dále

7.2.2023 03:00 00:16:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Může v B2B fungovat výkonnostní marketing?

Peníze na výkonnostní reklamu v B2B podnikání. Tvoříte kampaně na Facebooku? Instagramu? Nebo jinde? Pokud nabízíte službu s dlouhým prodejním cyklem, ... číst dále

2.2.2023 03:00 00:14:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak a kde hledat nové nápady na obsah?

Múza nepřichází sama. A s tím, co všechno musíte jako podnikatelé a manažeři ve své práci vykonávat, bývá velmi těžké ji byť jen přivolat. Pojďme si u ... číst dále

31.1.2023 03:00 00:14:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Proč je v B2B marketingu důležitý mailing?

Newslettery fungují. Nebo nefungují? Marketéři a podnikatelé jsou v tomto směru často rozpolcení. Přitom speciálně v prostoru B2B byznysu mohou být ve ... číst dále

26.1.2023 03:00 00:19:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: Podcasty jsou jako drahokamy na náhrdelníku

Co jej vedlo k tomu zapojit do marketingu podcasty? Co je to Marketing 5.0? Proč je dobré nečekat na myšlenku, ale dělat to naopak? Jak hovoří o fungo ... číst dále

24.1.2023 03:00 00:12:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak se v podnikání buduje důvěra?

Je to téma, které je hodně spojeno s budováním značky. Důvěra se nerodí hned a její základy je dobré stavět ještě před tím, než vás zákazník pozná oso ... číst dále

19.1.2023 03:00 00:21:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: S podnikáním je to stejné jako s chozením po horách

V čem vidí výhody online působení? Proč má rád citát Dav se vždy mýlí? Jaké schopnosti jsou důležité pro sebeřízení? Jakou knihu doporučuje? Jak sám s ... číst dále

17.1.2023 03:00 00:25:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Investování u freelancerů může být nestálé. Klíčový je plán a jeho dodržování

Jak vnímá situaci kolem akcií? Dojde k recesi? Co je emoční dividenda? Jaký cíl by si podle něj měli dávat freelanceři? A jak se svými penězi vlastně  ... číst dále

12.1.2023 03:00 00:27:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Staffni.to: Ženský element v podnikání je strašně podceňovaný. U nás to funguje velmi dobře

Co Nikol s Dávidem vedlo k tomu, aby se pustili do vlastního projektu? Jakým způsobem je ovlivnil covid-19? V čem vidí výhody on-line prostoru, v čem  ... číst dále

10.1.2023 07:00 00:29:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Dočekal: Dnešní doba dluhopisům přeje. Jde jen o to, zda je daný byznysmodel udržitelný

Jak se ke svému oboru dostal? Jak vůbec začínal? Proč jej nebavilo pojišťovnictví? Proč u něj zvítězily finance? Jak od hypoték dospěl k dluhopisům? J ... číst dále

5.1.2023 03:00 00:26:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Háka: Cesta doporučení je nejlepší cesta, jakou můžete dostat

Proč je pro něj důležitá trpělivost? Kdy začala jeho manažerská kariéra? Plánuje se se svou společností ještě dále rozrůstat? Proč posiluje kapacity v ... číst dále

3.1.2023 03:00 00:14:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak najít správného markeťáka pro vaši firmu?

Budete v roce 2023 rozšiřovat svůj tým o marketingového experta? V tom případě je tato epizoda podcastu přesně pro vás. Poslechněte si zkušenosti z tr ... číst dále

22.12.2022 03:00 00:11:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 tipy na zvýšení dosahu bez placení reklam

Dá se v dnešní době strhnout pozornost bez placené reklamy? Zatímco prodeje v B2C diktují především algoritmy PPC kampaní, v B2B je situace jiná. Prod ... číst dále

20.12.2022 03:00 00:12:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Předpovědi pro sociální sítě na rok 2023

Ke konci roku je dobré bilancovat. A taky plánovat, co všechno budete chtít zvládnout v roce příštím. Určitě chystáte i plány pro vaše působení na soc ... číst dále

15.12.2022 03:00 00:27:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Pro manažery je pravidelné investování ideální strategie. Výši důchodu máte ve svých rukou.

Jak si vedly investiční trhy v minulém období? Jak vnímá převzetí Twitteru Elonem Muskem? Jak vysvětluje vypočítávání důchodů? Jaké chyby vídává při r ... číst dále

13.12.2022 07:00 00:16:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 tipy, jak vybudovat úspěšný videopodcast

Stále větším a větším trendem posledních dní jsou videopodcasty. I proto je dobré se podívat na to, jak vám mohou pomoci při budování povědomí a při c ... číst dále

8.12.2022 03:00 00:10:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Role Instagramu v B2B byznyse pro rok 2023

Platí stále, že Instagram je v B2B marketingu opomíjená sociální síť? To bychom s vámi chtěli rozebrat v nové epizodě podcastu Buduj značku. Pojďme s ... číst dále

6.12.2022 06:00 00:13:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Může TikTok fungovat ve vaší firemní strategii?

TikTok. Nová sociální síť, na které se pohybují především mladí lidé. Nicméně je nutné říct, že přesto (nebo právě proto) získává na obrovské oblibě a ... číst dále

1.12.2022 03:00 00:28:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Klára Escobar: Zaměstnanci hledají místo, kde se obohatí a práce je bude naplňovat

Jak správně a dobře pečovat o své zaměstnance? Co znamená super žena a super muž? Na co podle ní zaměstnanci slyší? Čím ji překvapuje generace Z? Jaký ... číst dále

29.11.2022 03:00 00:35:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vít Hanuš: Za startup považuji společnost, která má schopnost přežít. Začínající podnikání bych startupem nenazýval

Jak se k Zero Gravity fondům dostal? Jsou všechny startupy ve svém jádru stejné? Jak by zhodnotil startupy v Česku? Co jsou podle něj inovativní aspek ... číst dále

24.11.2022 03:00 00:26:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Andrej Hyben, Michal Vittek: U zaměstnanců hledáme zápal pro to, jak fungujeme

Jaké milníky ve společnosti vnímají? Jak dlouho trvá „výchova člověka”? Jak je těžké nalézt kvalitního člověka? Co je dynamická kultura? Co je vlastně ... číst dále

22.11.2022 05:00 00:37:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Pavel: Ve společnosti potřebujeme nositele hodnot, které můžeme následovat

Jak si představuje Petr Pavel roli prezidenta? Na jaká témata by měl prezident upozorňovat? Proč by se měl vrátit Česku řád a klid? Měl by být prezide ... číst dále

17.11.2022 03:00 00:28:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Kapoun: 95 procent všech investic jsou dělané na fyzickou osobu

Jaká je aktuální situace na finančním trhu? Mají podnikatelé pomyšlení na to investovat? Jak je důležitý vztah klienta k riziku? Jak vnímá české státn ... číst dále

15.11.2022 03:00 00:36:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Filip Glasa: Nejtěžší bylo nastavení procesů, kdy zakazovat a kdy nechat prostor pro kreativitu

Filip Glasa v roce 2013 založil a stále vede datový portál o firmách Finstat. Společnost má sídlo na Slovensku a odtamtud míří i na další trhy. Rozros ... číst dále

10.11.2022 03:00 00:16:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak napsat prodejní text v post-pandemické době

Texty i v době videí a podcastů prodávají. Z toho důvodu je důležité vědět, jak by měly být koncipované. A taky jak o nich přemýšlet, aby pro vaší fir ... číst dále

8.11.2022 03:00 00:27:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin J. Stojka: Do podnikání nemůžete jít tehdy, když tomu nevěříte

Jak se ocitl v roli majitele agentury? Jaké to je po dvou podnikatelských failech rozjet další projekt? V čem jsou důležití dobří společníci? Jaké nej ... číst dále

3.11.2022 03:00 00:19:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3 největší specifika B2B marketingu

O odlišnostech B2B marketingu se dočtete ve spoustě knih a článků. Jak se ale dají aplikovat přímo v praxi? Zásadní otázka zůstává stále stejná: co má ... číst dále

1.11.2022 03:00 00:22:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: Když má člověk vylézt kopec, nemůže se vydat bezprostředně ze všech sil

V čem vyzdvihuje on-line prostředí? Jaký má vztah k projektovému řízení? Proč by měl lídr doporučovat svým lidem, aby se socializovali i mimo firmu? V ... číst dále

27.10.2022 05:00 00:32:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Richard Jahoda: Není nic horšího, než tlouct hlavou do zavřených dveří (repríza)

Richard Jahoda podniká od roku 1991 a přes 30 let se živí jako konzultant daní a účetnictví.  Co všechno se za posledních 30 let v podnikání změnilo? ... číst dále

25.10.2022 03:00 00:28:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal nejen o tom, jak by dnes měli investovat majitelé firem

Co se uplynulý měsíc dělo na kapitálových trzích? Které státy jsou nejzadluženější? Jak správně investovat jako majitel firmy? Proč jsou některé firmy ... číst dále

20.10.2022 10:00 00:11:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak poznáte, jaký druh obsahu byste měli ve své firmě tvořit?

Obsah je v dnešní době už považován za standard. Drtivá většina podnikatelů a majitelů firem ví, že musí tvořit. Jenže co? A jak? A na co se zaměřit?  ... číst dále

18.10.2022 11:00 00:12:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaký smysl má tvořit vlastní podcast?

Mnozí tvrdí, že už toho je moc. Jiní zase podcasty teprve objevují. Kde je pravda? A má vůbec smysl o podcastu uvažovat jako o marketingovém kanálu? V ... číst dále

13.10.2022 07:00 00:11:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jak se proměnil marketing za posledních 5 let?

Proměny marketingu od roku 2017. Co fungovalo tehdy a dnes už byste pravděpodobně s podobnou strategií neuspěli? Jaký přístup by měl zvolit majitel fi ... číst dále

11.10.2022 09:00 00:12:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaký typ marketingu je nejlevnější?

Tři klíčové informace, které byste si měli odnést z poslechu téhle epizody:  který typ marketingu je nejlevnější jak poznat, co dělat a kde být, o ... číst dále

6.10.2022 03:00 00:27:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radim Trávníček: Největší počet lidí, kteří kliknou na podvodný e-mail, bývá z vedení

Jak jsou převážně způsobeny bezpečnostní incidenty ve firmách? Co podle něj dnes potřebuje trh? Jaké chyby by neopakoval? Jak vysvětlil, co je ransomw ... číst dále

4.10.2022 07:00 00:36:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Václav Svátek: Na své zaměstnance mám vysoké nároky (repríza)

Václav Svátek vystudoval jadernou fyziku a nikdy nebyl oficiálně zaměstnán. Před 17 lety založil firmu ČMIS, která je největším poskytovatelem aplikač ... číst dále

29.9.2022 07:00 00:34:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Pohanka a Vojtěch Pštross: Firma se dá vybudovat i bez nákladů (repríza)

Hosty dnešního dílu jsou Michal Pohanka a Vojtěch Pstross, kteří společně založili portál PARTTIME.cz, která pomáhá lidem z IT s volným časem najít za ... číst dále

27.9.2022 03:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Mikoláš Belec: Jsme připraveni na každou možnou krizi (repríza)

Mikoláš Belec je programátor, který založil firmy Siesta Solution a Siesta Codes. Nabízí vše, co potřebujete pro provoz ubytovacího zařízení a řadu da ... číst dále

22.9.2022 07:00 00:28:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Investor se může setkat i s bezkupónovým dluhopisem

Jak se vyvíjí trh s akciemi? Jaké existují druhy dluhopisů? Jaký je vztah mezi úroky a úrokovou sazbou? Jak se obecně chovají dluhopisy v krizi? Jak p ... číst dále

20.9.2022 03:00 00:26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Bajar: Začal podnikat v realitách v novém městě bez kontaktů a taky peněz

Jak se vlastně ocitl v realitách? Co pro něj znamenalo začít podnikat? Jaké komplikace v podnikání zažil? Jak často se mu stalo, že se při výběru part ... číst dále

15.9.2022 03:00 00:33:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Filip Brodan: Když vás někdo chválí, vydělte to pěti (repríza)

MUDr. Filip Brodan je konzultant, zakladatel a generální ředitel Engage Hill s.r.o. a také člen představenstva Color Association o.p.s. Dnes si budeme ... číst dále

13.9.2022 03:00 00:30:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Beneš: Pro mě je důležité, aby vládla mezi lidmi chemie

Proč do společnosti BITO přišel? Jak je pro něj důležitý cit pro výběr lidí? Proč se na pohovoru ptá, jakým zvířetem by člověk chtěl být? Před jakými  ... číst dále

8.9.2022 03:00 00:25:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jiří Diblík: Důležitý je tým a vášeň tvořit něco nového (repríza)

Jiří Diblík se stal prvním Čechem, který se nechal oficiálně zplnoletnit, aby získal živnostenské oprávnění. Nyní mu je 22 let a spolu se svým kolegou ... číst dále

5.9.2022 03:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Soukup


1.9.2022 03:00 00:32:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

David Krobot: Důležité je sledovat lidi, jak a proč daný produkt používají (repríza)

David Krobot posledních deset let dělal ve velkých mezinárodních firmách. Podnikatelských pokusů měl už ale od vysoké školy několik, přičemž naplno za ... číst dále

30.8.2022 07:00 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Když člověk začíná investovat, musí se seznámit s mnoha pojmy

Co se dělo na akciových trzích v uplynulém období? Jaká je v současné době nezaměstnanost v Evropě? Proč je při investování na akciovém trhu důležitá  ... číst dále

25.8.2022 03:00 00:35:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radek Jaroš: Od té doby, co jsem profesionální horolezec, tak nemám čas na lezení (repríza)

Radek Jaroš je nejúspěšnější český himálajský profesionální horolezec. Výstupy absolvuje výhradně bez použití kyslíkového přístroje a pomoci výškových ... číst dále

23.8.2022 03:06 00:20:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Micka: Pojistit lze ve své podstatě všechno. Záleží na tom, jak je pojaté riziko (repríza)

Tomáš Micka se osmnáct let pohybuje v pojišťovnictví, z toho třináct let je ve firmě Respect, kde má na starosti mezinárodní obchod a zajištění servis ... číst dále

18.8.2022 03:00 00:32:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vojtěch Pres: Vychovejte si nové zákazníky prostřednictvím videoher (repríza)

Dnes se vracíme k jedné ze starších epizod - Vojta Pres v současnosti působí jako esport specialista u SAZKA, v době natáčení působil u Welcome To The ... číst dále

16.8.2022 03:00 00:29:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Kateřina Šachová: Je velmi těžké vymyslet, jak se budete se zákazníkem bavit (repríza)

Chodíte rádi do papírnictví? Tak to pravděpodobně budete znát značku Papelote. Ta funguje na našem trhu už přes deset let. Založila ji Kateřina Šachov ... číst dále

11.8.2022 03:00 00:28:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Zlato je stále alternativní investicí. U něj doporučuji kupovat případně velké gramáže

Co se v minulém měsíci odehrálo na kapitálových trzích? Co vše se skrývá pod definicí alternativní investice? Jak hovoří o kryptoměnách? Jakých chyb s ... číst dále

9.8.2022 05:00 00:34:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Monika Kalivodová, Stanislava Hejnová: Když se klient dostane do problémů, je důležité, aby je řešil

Jak je důležitý zákon o spotřebitelských úvěrech? Jak vnímají nebankovní instituce? Jak vysoké úvěry bývají u živnostníků? Jaká je pozice ombudsmanky  ... číst dále

4.8.2022 07:00 00:21:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Peter Maslik: Důležité je získat důvěru lidí, pak už jde jen o postavení na trhu

Jak přistupuje k fintechovému světu? Proč je pro něj důležitý silný partner? Jaké to je spojit se silným brandem? Jací jsou jeho investoři? Na co sází ... číst dále

2.8.2022 07:00 00:32:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

David Bureš: V době covidu jsme museli být kreativní, semknuli jsme se a zjistili jsme, že je to příležitost

David Bureš se přes 21 let věnuje nemovitostem a financím. Založil původně rodinnou firmu Bureš & partneři, která už má ale přes 40 lidí a spravuj ... číst dále

28.7.2022 03:00 00:24:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jakub Šulák: To nejdůležitější je, aby lidé s firmou žili. Pak to dělají rádi

Jak je složité se na domácím i celoevropském trhu prosadit? Co říká svým obchodníkům a kolik jich v současné době má? Co je pro obchodníky důležité? J ... číst dále

26.7.2022 05:00 00:26:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petr Žabža: To, co nás odlišuje od ostatních, je obsah

Finax přináší pro posluchače a diváky této epizody podcastu „Buduj značku” zajímavou nabídku. Pokud se stanete klientem Finax v období od 26. července ... číst dále

21.7.2022 03:00 00:34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Kalianko: Uspět s e-shopem je jako vyhrát v loterii

Česko = území e-shopů. Dnes se vracíme ke starší epizodě s Janem Kaliankem, který je konzultantem v oblasti e-commerce. Jan Kalianko rozumí e-shopům a ... číst dále

19.7.2022 06:00 00:24:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Michelfeit: Trh benefitů se za poslední rok a půl dramaticky proměnil

Jan Michelfeit je marketingový ředitel firmy Sodexo, který sem přišel po 15letém působením v bankovnictví, kde šéfoval týmům product managementu nebo  ... číst dále

14.7.2022 03:00 00:35:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vratislav Zima: Snažíme se dospět do stavu, kdy budeme mít svobodnější firmu a lidé budou moci rozhodovat

Vratislav Zima je původně programátorem, dnes již ale osm let podniká v IT. Spoluzaložil firmu SYNETECH, která se zabývá primárně vývojem aplikací na  ... číst dále

12.7.2022 03:00 00:32:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Alice Brádková: Vždy vytváříme příběh, který se snažíme vtisknout do interiéru

Alice Brádková dlouhodobě působila v marketingu - ať již na straně agentur, nebo jako marketingová ředitelka. Byla nějaký čas i freelancerem, až si sp ... číst dále

7.7.2022 03:00 00:38:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Češi jsou extrémně zasazení na vlastní bydlení

Co vše ovlivňuje inflace? Jak rostly ceny bytů v Americe? Jak je to s bydlením v Česku? Jak je to v Česku s nájmy? Co je nutné řešit v případě nájmů s ... číst dále

5.7.2022 03:00 00:34:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Štěpán Bartyzal: I když někdo řekne, že je 20 let v oblasti HR, neznamená to, že ji umí dělat

Štěpán Bartyzal založil v roce 2007 firmu Recruitis, ve které se věnuje především digitalizaci náboru a pomáhá českým firmám orientovat nábor na kandi ... číst dále

30.6.2022 03:00 00:20:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr: Jediný způsob, jak dosáhnout motivace týmu, je to, aby lidé dělali věci, které je baví

Co znamená pojem skutečná spolupráce? Co je to flow? K čemu je dobrá typologie? Jak se ponořit do hluboké práce? Co je distributivní spravedlnost? V č ... číst dále

28.6.2022 03:00 00:33:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Matoušek: Když přijdu do firmy, snažím se říct, aby vnímali zákazníka

Jaké byly jeho začátky? Kdy podle jeho názoru nastala doba datová? Jak bylo těžké se prosadit? Co mu dělalo největší problémy? Co jsou transakční data ... číst dále

23.6.2022 03:00 00:31:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Daniel Gamrot: Důležité je dělat správné věci ve správný čas – a správně

Jak se rozhodl pro to, že bude na volné noze? Co by si měl freelancer pohlídat? Jak se stane člověk odborníkem na osobní produktivitu? Začali se lidé  ... číst dále

21.6.2022 05:00 00:26:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lukáš Frank: Nelze dělat obyčejnou službu, kterou dělá každý druhý

Baví jej pořád oblast financí? Co rozhodlo, že zůstal v podnikání? Co jej v jeho oboru udělá originálním? Jak se vnímají finanční poradci? Neobává se  ... číst dále

16.6.2022 03:00 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Adam Neuberger: Čím víc jsem se do světa kryptoměn dostával, tím víc mě to pohlcovalo

Adam Neuberger je spoluzakladatelem inovativního projektu Probinex, který má za cíl sjednotit finanční a krypto trhy pod jednu střechu. V oblasti kryp ... číst dále

14.6.2022 03:00 00:31:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Trvalou inflační ztrátu už nikdy nevrátíte

Co se dělo poslední měsíc na finančních trzích? Jak vnímá vývoj inflace? Jsou nástroje, které mohou porazit inflaci? Proč je důležité nad inflací uvaž ... číst dále

9.6.2022 03:00 00:32:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Sušánka: Jsme na cestě k úspěchu, ale stále mám v sobě pokoru

Co se nyní děje na finančních trzích? Jak se staví ke kryptoměnám? Roste zájem o investování? Jak a proč rozšířil svůj tým? Čeho se hodně bál? Jak se  ... číst dále

7.6.2022 03:00 00:20:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Radoslav Conev: Když vás něco baví, dělejte to

Jak se buduje značka Biorůže? Jak došlo k rozhodnutí značku vybudovat? Kdo mu pomáhal? Jak vnímá konkurenci? Jak vyjednává s obchodními partnery? Kter ... číst dále

2.6.2022 03:00 00:38:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Šimon Srp: Naší rolí je hledat obchodníky

Co se mu odehrávalo v hlavě, když firmu dohromady? Jak jej ovlivnil covid-19? Proč se zaměřit zejména na technologické firmy? Jaké problémy s ním spol ... číst dále

31.5.2022 03:00 00:27:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Daniel Macek: Proč je pro podnikatele důležitá registrace ochranné známky a jak na ni?

Proč by měli podnikatelé uvažovat o registraci ochranných známek? Jak se Daniel Macek k tématu ochranných známek a duševního vlastnictví dostal? Jaké  ... číst dále

26.5.2022 03:00 00:24:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Miroslav Vaško: Existuje trendy výraz, že lidé nejsou. Ale já si myslím, že jich je spoustu

Jak se proměňuje pracovní trh? Co vede k hledání nových příležitostí? Jak funguje LinkedIn? Zhoršily se podmínky náboru? Je odkud brát? Měly by firmy  ... číst dále

24.5.2022 03:00 00:35:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lukáš Zazvonil: Většina agentur začíná náhodou, nebo krádeží

Proč se vrhnul na podnikání? Jak je těžké pro agentury jeho ražení získat klienty? Jak se spolupracuje s balkánskými státy? Proč v Česku nejsou příliš ... číst dále

19.5.2022 03:00 00:24:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Honza Dolejš, Josef Hajkr: Aby někdo zažehnul změny, musí sám hořet

Co je digitální mindset? Co by si měl člověk pohlídat? Jaký benefit v technologiích vnímají? Proč je důležitá komunikace? Proč je podle něj nejhorší e ... číst dále

17.5.2022 03:00 00:38:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Libor Vašek


12.5.2022 03:00 00:24:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Kunt: Dost věcí jsem si chtěl dělat sám, což dnes už vím, že je blbost

Jaké byly jeho podnikatelské začátky? Jak se mu měnila firma pod rukama? Není koučů až příliš? Co je nejdůležitějšího na vedení firmy? Proč jsou důlež ... číst dále

10.5.2022 03:00 00:29:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lukáš Paldus: Snažím se s lidmi bavit na rovinu, nebýt o metr výš než oni

Kde se to v něm vzalo, že se rozhodl založit vlastní společnost? Jak si vůbec vybral obor financí? Jak dával dohromady síť poradců? Co musel udělat pr ... číst dále

5.5.2022 03:00 00:31:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vilém Vrba: Základem všeho je vědět, jakého potřebuji dosáhnout zisku a jaké aktivity k tomu vedou

Jak si stavět obchodní plán? Jak si nastavovat obchodní výsledky, aby to dávalo smysl? Jak dlouho pracuje v obchodu? Jak to všechno začalo? Co byl pro ... číst dále

3.5.2022 03:00 00:58:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Rozbité prasátko pohostilo Petra Schwanka: Je tady velké množství zajímavých projektů, ale důležité je zvládnout prodej

Jak Petr Schwank vnímá bankéře Radovana Vávru? Proč vlastně založil podcast Buduj značku? Jaké to je podnikat v oblasti produkování podcastů? Co je kl ... číst dále

28.4.2022 03:00 00:30:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Rusňák: Za loňský rok jsem udělal 80-90 hypoték za téměř 400 milionů korun

Jakým způsobem buduje svůj byznys? Kdy se rozhodl vytvořit poradenskou společnost? Jaké chyby by už znovu neudělal? Proč se rozhodl pro pravidelný kou ... číst dále

26.4.2022 06:00 00:36:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Marek Odehnal: Komodity jako takové zažívají exponenciální růst

Jak by z hlediska finančních trhů zhodnotil první kvartál tohoto roku? Proč je větší poptávka po ropě či zemědělských komoditách? Z jakého důvodu je p ... číst dále

21.4.2022 03:00 00:37:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Josef Hajkr, Zdenko Staníček: V agilitě cukr a bič nepomáhají, lidé musí skutečně spolupracovat

Jak vnímají kontext doby, kdy tu byla pandemie - jak se proměnilo vnímání projektů? Co je vlastně agilita a co agilní leadership? Proč není jednoduchý ... číst dále

19.4.2022 03:00 00:28:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Měšťánek: Podnikání jsem začal tím, že jsem komunikoval s lidmi

Jak vzpomíná na své začátky? Proč jej od podnikání všichni odrazili? Kdo jej přivedl k financím? Kdy začal cítit zásadní změnu ve svém životě? Nebojí  ... číst dále

14.4.2022 03:00 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaroslav Pultar: Mám kolem sebe partu lidí, kteří vyrostli v kvalitní servisní tým

Jaroslav Pultar mnoho let nazpět pracoval na obchodních pozicích - posledních 15 let to ale neplatí. Založil vlastní poradenskou firmu Pultar a partne ... číst dále

12.4.2022 03:55 00:40:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Matěj Kotrba: Důležité bylo naučit se pracovat i s neúspěchem

Jak bylo těžké se propracovat do vlastní firmy? Jak je spojován s firmou VORK consulting? Jaké je v jeho oboru konkurenční prostředí? Umí programovat? ... číst dále

7.4.2022 03:00 00:27:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Lubomír Petráš: Velký e-shop může stát až milion korun, možná i víc

Může se česká firma prosadit na Amazonu? V čem mohou být market place jednodušší než e-shopová řešení? Jaké vnímá rozdíly mezi Českem a zahraničím? Co ... číst dále

5.4.2022 03:00 00:34:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michal Kočí: Nedokázal jsem řídit firmu systematicky, spíš to byl krysí závod

Michal Kočí je spoluzakladatel firmy Trime, která primárně nabízí doplňky stravy. Společně s kolegou Jakubem Přibylem staví brand s přesahem, natáčí v ... číst dále

31.3.2022 03:00 00:20:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Mirek Černý: Hlavní trend? Čím dál víc se bude prosazovat umělá inteligence

Je přístup k datům lepší než v začátku jeho činnosti? Co je ideálním výsledkem datové analýzy? Jak se v Česku nakládá s daty? Proč podle něj firmy děl ... číst dále

29.3.2022 03:00 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Michaela Sekaninová: Covid přinesl to, že se firmy začaly starat o svoje lidi

Michaela Sekaninová se věnuje HR a je HRdou zakladatelkou FAE, tedy First Aid for Employees, kde poskytuje externí HR služby a poradenství pro menší f ... číst dále

24.3.2022 03:00 00:30:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jakub Rak: Každá hezká myšlenka vzniká jako ideál, pak je třeba ji tvrdě prošlapat střevíci

Jak zjistil, že je „rozjíždějící" typ? Jak vnímá roboty a jejich budoucnost? Co se v oboru fintech dá digitalizovat a co ne? Proč mají drobní podnikat ... číst dále

22.3.2022 03:00 00:32:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Vojtěch Sucharda


17.3.2022 03:00 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Petra Štepánková: Lidé si často pletou investování se spekulací

Jak vnímá zájem o investice? Jaký největší mýtus o investování zná? Proč by se mělo investovat průběžně? Jak vnímá kryptoměny? Dá se do nich dlouhodob ... číst dále

15.3.2022 03:00 00:34:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jaroslav Salva: Manažerům říkám, ať zákazníka zkouší získat tak dlouho, až se jim to povede

Proč se rozhodl odejít z mezinárodních firem? Po kolika letech z nich odešel a jak dlouho jeho rozhodování dozrávalo? Jak se dostal k tomu, že by dosp ... číst dále

10.3.2022 03:00 00:20:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Zdeněk Netík: Když už klient pojišťovacího poradce přijme, tak je nutné, aby ten uměl vždy poradit

Co se v oboru pojišťovnictví za 18 let změnilo? Podle čeho by vybíral finančního makléře do firmy? Co je pro něj největší výzvou? Proč je důležité vní ... číst dále

8.3.2022 03:00 00:29:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Zdeněk Bajer: Recruiter musí umět efektivně pracovat s technologiemi, aby přivedl kandidáty do společnosti

Jaký byl proces vzniku Datacruit? Co bylo největší výzvou? Jak vypadá v současné době recruitment? V čem se proměnily nároky na recruitery? Jakých mil ... číst dále

3.3.2022 03:00 00:33:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Pavel Pumprla: Nebýt EP Events and Production, asi bych s podcastem nikdy nezačal

Proč začal natáčet vlastní podcast? Neměl strach se do něčeho takového pustit? V čem se liší mluvení před živým publikem od natáčení podcastů? Jakou n ... číst dále

1.3.2022 03:00 00:30:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Tomáš Páral: Firmy pochopily, že digitalizace je nutná. Pomáhá a zvyšuje efektivitu

Jak se jeho oblast podnikání změnila? Baví jej sledovat trendy? Jaké největší výzvy jeho klienti řeší? Podle čeho by si měla firma vybírat IT partnera ... číst dále

24.2.2022 03:25 00:22:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Renata Novotná: Firma by neměla být závislá na jednom konkrétním člověku

Chtějí si podnikatelé dopřávat dovolenou? Jak se ke svému podnikání dostala? Jaký nejkurióznější případ řešila? Jak správně nastavit procesy ve firmě? ... číst dále

22.2.2022 03:20 00:34:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Jan Adámek: V realitách se v současné době točí strašně moc peněz

Jak se dostal k realitám? Jak vnímá současný realitní trh? Je v současné době realitní trh dospělý? Jak moc se dotkla pandemie jeho hotelnického bzyny ... číst dále

17.2.2022 00:01 00:28:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Kudera: Důležité je si vždy uvědomit poslání značky, jakou hodnotu chci předat zákazníkům

Jak uvádět nový produkt na trh? Co pro něj bylo z hlediska stavění byznysu podnikatelsky nejtěžší? Na co se má člověk připravit, když dostane nápad a  ... číst dále

15.2.2022 03:00 00:30:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Ctirad Sára: Máme skvělé zákazníky, kteří nás inspirují

Jak jej napadlo vytvořit BeWooden? Jak těžké bylo dostát vizi, kterou měl na začátku? Jaké byly první kroky k tomu, aby značka začala být soběstačná?  ... číst dále

10.2.2022 03:00 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

Martin Vaňo: Talent není tak podstatný. Důležitá je píle a aby se člověk snažil

Jak jej napadlo dát dohromady GameDevHub? Jakou má cílovou skupinu? Jak hovoří o 3D grafice? Mění se poptávka po hrách vlivem covidové pandemie? Vypla ... číst dále

8.2.2022 03:00 00:27:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

296: Roland Dzogan: Kamenné prodejny musí být efektivnější. A na to potřebují technologie

Koho napadlo založit startup? Jak se české řetězce tvářily na jejich projekt? Jak fungují v zahraničí? Jaký měl cíl? V jaké souvislosti hovořil o efek ... číst dále

3.2.2022 03:15 00:35:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

295: Přemysl Hoffmann, Michael Motal: Doba s disketami byla krásná. Nyní je také, ale jinak

Jak se dostali k projektům? Jaké změny se v projektových řízeních odehrály? Jaké jsou pilíře projektového řízení? Jak správně komunikovat? V čem tkví  ... číst dále

1.2.2022 02:52 00:14:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

294: Jan Svatoš: Využíváme předpřipravené elementy a sestavujeme je dohromady

Co vlastně low code znamená? Co vše se v rámci low-code dá namodelovat? Jaké jsou případně náklady? Jaké má cíle a jaké cíle vnímá u klientů? Kdy low- ... číst dále

27.1.2022 03:00 00:32:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

294: Michal Klečka: Každý, kdo podniká, musí být do určité míry líný

S jakou vizí šel do podnikání? V jakém oboru začínal? Kdy se změnilo vnímání baterií? Má někdy čas na nicnedělání? Sleduje trendy? Proč je někdy vlast ... číst dále

25.1.2022 03:17 00:36:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

290: Pavel Kolář


20.1.2022 03:17 00:34:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

290: Lenka Michalská: Nelze se přizpůsobovat jednomu zákazníkovi, důležité je hledat malou cílovou skupinu

Co se stane v mysli člověka, který vymění korporát za vlastní byznys? Jak rychle se rozhoduje? S jakými cíli do vlastního byznysu šla? Čím se vlastně  ... číst dále

18.1.2022 03:04 00:36:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

291: Jan Lalinský: Naše firma se stále vyvíjí a člověk roste s ní

Jak vznikl celý byznysový nápad? Co je CRM? Jak se tento koncept rozvíjel? Jak se vyrovnává s konkurencí? Ještě jej baví dělat v CRM? Jaké výzvy řešil ... číst dále

13.1.2022 03:43 00:34:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

289: Jiří Janouš: V obchodě je důležité poslouchat a nechat mluvit zákazníka

Jaké byly začátky podnikání? Co pro něj byla v začátcích výzva? Jak vznikl název J.A. Clean? Jak získává zakázky? Jaké zkušenosti získal v obchodě? Ko ... číst dále

11.1.2022 03:21 00:34:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

285: Vojtěch Bulíř: Ochota lidí dávat e-mail je větší než dávat své telefonní číslo

Jak se dostal do společnosti? Jaké milníky svého života vnímá nejvýrazněji? Jaké největší výzvy absolvoval? Musí být mailingová aplikace jedinečná, ab ... číst dále

6.1.2022 02:48 00:34:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

283: Pavel Smažík: Dělej svoji práci dobře a úspěchu se neubráníš, říkal jeden můj guru

Proč se vlastně nestal praktikujícím zubařem? Jakých chyb se dopustil při podnikání? Které milníky ve svém životě by označil za ty největší? Kdy se v  ... číst dále

4.1.2022 03:49 00:31:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

282: Martin Fortelný: Na začátku roku budeme otevírat pobočku na Slovensku, ambicí je být evropskou firmou

Jak jeho společnost roste? Jak je náročné najít dobrého obchodníka? S jakým cílem startup budoval? Pochyboval někdy o svém rozhodnutí? Kdyby měl porad ... číst dále

30.12.2021 03:09 00:35:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

288: Monika Ptáčníková: Ženám se snažíme dodávat sebevědomí tím, že je vzděláváme nejen v oblasti IT

V čí hlavě nápad založit Czechitas vznikl? Jak se z nejlepší kamarádky stane obchodní partnerka? Co se snaží učit nováčky? Jaký by měl být první krok  ... číst dále

28.12.2021 03:08 00:45:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

288: Lukáš Hrdlička: Emoce se nejlépe předávají skrz příběhy

Jak prezentovat? Jak vypadá dobrá prezentace? Co je cílem dobré prezentace? Jak správně navodit emoci? Co vše vytváří správný celek prezentace? Kde se ... číst dále

23.12.2021 03:41 00:52:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

287: Miroslav Princ: Bez ohledu na to, komu člověk volá, je dobré dodržovat strukturu hovoru

Naučí telefonovat opravdu každého? Proč se tolik bojíme telefonování? Musí obchodníky hodně přeprogramovávat? Jak dlouho člověku trvá, než se dostane  ... číst dále

21.12.2021 03:30 00:39:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

286: Ivana Šedivá: Těším se na to, kde bude celý svět a naše komunikace za deset let

Jde srovnat marketingový svět před 20 lety a nyní? Bylo těžké se adaptovat na změny, které přicházely? Jaká budoucnost by ji „bavila”? Proč vnímá jako ... číst dále

16.12.2021 03:29 00:29:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

284: Vánoční speciál aneb 5 marketingových expertů odpovídá na otázky

Dnešní kompilace by měla potěšit všechny, kdo se věnují b2b. Celkem pět marketingových expertů mluvilo o výzvách b2b marketingu, které měli v tomto ro ... číst dále

14.12.2021 03:22 00:31:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

284: Martin Jareš: Díky všem chybám, které se staly, děláme věci lépe

Baví jej svět e-commerce? Proč se podle něj zapomínalo na doručování? Proč vnímá jako důležitou komunikaci? Jaké trendy se podle něj v přepravě objeví ... číst dále

9.12.2021 03:11 00:34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

281: Jakub Hon: Vzdělávání je nekonečný proces. Nikdo není perfektní

Jaké výzvy v současné době zažívají moderní obchodníci? Jak moc by se měl člověk dál vzdělávat? Jaké největší chyby u obchodníků vidí nejčastěji? Proč ... číst dále

7.12.2021 03:11 00:38:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

280: Lucie Karlová: Naší vizí je propojování lidí prostřednictvím emocí

Co pro ni znamená označení 68. nejvlivnější žena Česka? A jak vnímá své působení v Preciose? Jsou v dnešní době náročnější zákazníci? Mění se osobní p ... číst dále

2.12.2021 03:34 00:31:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

279: Petr Pilín: Byli jsme jak věrozvěsti. Chodil jsem s cloudovou biblí a radil jsem klientům

Co jej vedlo k tomu založit společnost iPodnik? Jak byly těžké začátky? Jak se změnil přístup ke cloudu? Jaké chyby by už neopakoval? Co by poradil za ... číst dále

30.11.2021 02:52 00:31:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

278: Jakub Horák: Člověk musí nejdřív vybudovat sebe, pak firmu

Jak pro něj bylo těžké začínat své projekty? Jaké největší výzvy musel jako podnikatel řešit? Co vše musel sám u sebe odblokovat? Jaké největší chyby  ... číst dále

25.11.2021 03:00 00:34:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

277: Pavel Bulowski: Svatý grál marketingu: Chovat se ke každému zákazníkovi individuálně

Kde se vzal nápad na Mero? Jak se mu podniká v Singapuru? Jak bylo těžké se prosadit? V čem se v Česku chová trh jinak než v Singapuru? Kde má i své d ... číst dále

23.11.2021 02:50 00:34:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

278: Marcela Linhartová, Eva Janoušková: Jako malá módní značka se věnujeme klientům individuálně

Jak se pozná úspěšná módní přehlídka? Jaké to bylo zakládat před 30 lety módní značku? Jaké byly podnikatelské začátky? Čím si vysvětlují, že jejich z ... číst dále

18.11.2021 03:16 00:36:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

274: Vojtěch Sucharda: S klienty se rád bavím ne jako právník, ale jako kdybych byl jejich partner

Jak začínal? Jak se mu daří budovat mezinárodní síť? V čem spočívá funkce vedoucího advokáta? Co znamená spojení „podnikavější právníci"? Oceňují klie ... číst dále

17.11.2021 03:00 00:12:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

269: Jan Svatoš: Věřím, že dojde k rozmachu low-code platforem. Zároveň doufám, že se pročistí trh

Co low-code jako takový znamená? Jaké jsou výhody a nevýhody? Jaké platformy se označují jako low-code? Kdo by měl vybrat tu správnou platformu? Jak m ... číst dále

16.11.2021 03:00 00:33:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

270: David Krobot: Důležité je sledovat lidi, jak a proč daný produkt používají

Kdy začal příběh projektu Lobey? Jakým způsobem se snažil porozumět trh? Jak se adaptovali tři muži ve světě žen? Jak dokázal skloubit podnikání s rod ... číst dále

11.11.2021 03:00 00:38:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

272: Marek Navrátil: Vzdělání ukazuje na určitou trpělivost, motivaci, schopnost dosáhnout cíle

Dokáže jej ještě něčím člověk překvapit? Čím konkrétně? Chovají se zaměstnanci stále stejně? V čem všem se doba změnila? Využívá se ještě životopis? M ... číst dále

10.11.2021 03:00 00:31:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

271: Jitka Gosman Richtrová: Baví mě látky, baví mě střihy. Ale i komunikace s lidmi

Čím ji oslovila móda? Jak je náročné podnikání v módě? Co vše to obnáší, aby člověk na tomto poli prorazil? Jak oblečení ovlivňuje to, jak se člověk c ... číst dále

9.11.2021 03:00 00:18:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

270: Jan Svatoš: Využití low-code platforem poroste. Umožňuje to šetřit náklady a čas

Jakým největším výzvám čelí? Co znamená low-code? Co vše následně může uživatel s danou platformou dělat? Jak velký musí být člověk odborník, aby mohl ... číst dále

4.11.2021 03:00 00:31:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

269: Šárka Štrossová: V Česku je těžké najít „salesáka” tělem i duší

Jaké byly začátky WebExpa? Jak se dostala do vedení této akce? Jak je těžké vytvořit program? Jak dlouho se vytváří? Jak moc řeší byznysovou stránku a ... číst dále

3.11.2021 03:00 00:35:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

268: Marek Kříž: Od začátku jsme firmu stavěli pragmaticky a bez investorů

Jak vypadaly jeho podnikatelské začátky? Kdy si založil první e-shop? Doporučil by v dnešní době někomu zakládat full service marketingovou agenturu?  ... číst dále

2.11.2021 03:00 00:34:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

267: Petr Hlaváček: Od začátku jsme věděli, že chceme dělat nejlepší rukavice na celém světě

Co jej vedlo k jeho projektu? Co bylo jeho cílem? Jak rychle se vytvořila komunita zájemců o brankářské vybavení? Jak se snaží tuto komunitu udržet? C ... číst dále

28.10.2021 03:00 00:40:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

266: Pavel Klein: Podnikání je vždy sinusoida. Důležité je, aby oscilovala nad nulou

V čem byly podle něj specifické devadesáté roky? Na jaké fáze své podnikání dělí? Jak nejlépe ošetřit podnikání s kamarády? Jak rozpoznat krizi? Jak s ... číst dále

27.10.2021 03:00 00:21:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

265: Zdeněk Hesoun: Lidský kontakt se asi nikdy nedá nahradit

V čem změnil covid-19 svět virtuálních eventů? Jak firmám mohou pomoci virtuální eventy? Jak těžké je časově a finančně zorganizovat virtuální event?  ... číst dále

26.10.2021 03:00 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

264: Karel Smetana, Petr Jelínek: Když jdeme na obchodní jednání, názor se tvoří v prvních pěti vteřinách

Co dělají podnikatelé v účetnictví nejčastěji špatně? Mají podnikatelé mezery v pochopení toho, jak fungují daně? Co mají společného účetní, doktor a  ... číst dále

21.10.2021 03:00 00:25:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

263: Zdeněk Hesoun: Důležité bylo poslouchat trh a vnímat, co potřebuje

Jak jeho podnikání ovlivnila koronavirová pandemie? Co bylo klíčové v době, kdy se situace v Česku „lámala"? Mezi jakými směry bylo nutné se rozhodnou ... číst dále

20.10.2021 03:00 00:29:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

262: Jan Juchelka: Je vyloučeno, abychom investovali do startupů, které se vyznačují stavbou vysokých čmoudících komínů

Dřív se bance říkalo první dáma, používá se to ještě dnes? Jak Komerční banka vnímá oblast udržitelnosti? Jak mohou banky přispět k pozitivní změně? J ... číst dále

19.10.2021 03:00 00:36:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

261: Jan Fabini: Výroba nádobí není zcela nízkonákladová. Jsou potřeba relativně drahé formy

Kdy začínal s podnikáním? Jak se zrodil nápad na značku kuchyňského nádobí? Chtěl vždy vytvářet nějaký produkt spíš než službu? Co pro něj bylo v začá ... číst dále

14.10.2021 03:00 00:30:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

260: Jan Sušánka: Kvalita investičního poradenství se výrazně zlepšuje

Kdo je vlastně investičním poradcem? Jak je těžké se prosadit? Kdy se u nás začalo etablovat honorované poradenství? Od jaké doby u nás existuje? Proč ... číst dále

13.10.2021 03:00 00:32:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

259: Kristýna Durasová, Stanislav Šareš: Rozhodli jsme se, že na cestě zdravého životního stylu půjdeme společně

V čem Šareše ovlivnila cesta do Bangladéše? Kdy se k jeho podnikání připojila přítelkyně? Co znamenají výrobky s dobrou karmou? Jak vnímají fair trade ... číst dále

12.10.2021 03:00 00:35:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

258: Filip Glasa: Nejtěžší bylo nastavení procesů, kdy zakazovat a kdy nechat prostor pro kreativitu

Jaké byly jeho začátky? Bylo v plánu, že se portál Finstat stane největším na Slovensku? Proč se musel naučit říkat ne a jak těžké to bylo? Kde shání  ... číst dále

7.10.2021 03:00 00:22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

227: Lukáš Zach: Ne všichni zákazníci se vyznají v tom, co je distribuční sazba

Co pro něj znamená partnerský prodej? Koho považuje za úspěšného partnera? Jaké klíčové parametry si hlídá u svých partnerů? Jaký má cíl co se týče po ... číst dále

6.10.2021 03:00 00:26:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

256: Jan Hergeth Pošvář: Naše fitness centrum je pro všechny

Jaké vazby má do Německa? Kde se zrodila myšlenka spojená s fitness centry? Jak vnímá dopady pandemie na fitness centra? Je jeho cílem přivést fitness ... číst dále

5.10.2021 03:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

227: Lukáš Zach: Získat licence na obchod s elektřinou či plynem není úplně procházka růžovou zahradou

Kdy vznikla myšlenka portálu Freeforyou.cz? Jaká výzva pro něj byla ta největší? Proč vnímá jako dobré propojovat trh realit s energií? Jak náročné v  ... číst dále

30.9.2021 03:00 00:30:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

254: Milan Rataj, Matěj Chadima: Tvorba kompetenčního modelu vychází z toho, co firma potřebuje pro fungování v nastavené strategii

Jak aplikovat kompetenční model u klienta? Jaké tipy a triky se mohou přímo při zavádění do praxe hodit? Jaké jsou klíčové pilíře celého procesu? Jak  ... číst dále

29.9.2021 03:00 00:33:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

253: Marcela Fialková: Image firmy by měla být konstantní na všech trzích

Marcela Fialková pracovala více než patnáct let v celostátních mediích více než patnáct let jako vládní, politická a ekonomická reportérka. Posledních ... číst dále

28.9.2021 03:00 00:32:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

254: Milan Rataj, Matěj Chadima: Produktem hodnocení kompetenčního modelingu je správně nalezené vzdělávání

Jak došlo ke spolupráci obou mužů? Jaké synergie v jejich práci fungují? Jak klienty přesvědčit, aby šli do hloubky ve svých prezentačních dovednostec ... číst dále

24.9.2021 03:00 00:42:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

251: Aleš Najbrt: Dobré práce je tady v republice poměrně poskrovnu

Když se Aleš Najbrt podívá na logo, trpí profesní deformací? Jaké typické nešvary se objevují při přemýšlení nad logem? Proč je důležité se zamýšlet n ... číst dále

23.9.2021 03:00 00:24:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

250: Milan Rataj: Školy jsou schopné ke kompetencím přispívat nenásilně

Kompetenční model je přenositelný i do akademické sféry, primárně do škol - jakou roli v tom modelu školy hrají? Jak důležité je poslání pedagogů? Kdo ... číst dále

22.9.2021 03:00 00:25:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

249: Petr Šíma & Douglas Wong

Jak se Douglas Wong usadil v Česku? Jak se podle něj v Česku proměnil trh a pracovní prostředí? Jak hledá nové startupy? A jak přistupuje k projektům, ... číst dále

21.9.2021 03:00 00:22:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

248: Milan Rataj: Nemůžete utahovat matku přes závit. Strhnete šroub a výsledek nebude žádný

Kde nejčastěji chybují firmy, když se baví o kompetenčním modelu, nebo se o něj snaží? Je při zavádění modelu ve firmě důležitější mít zavedené proces ... číst dále

20.9.2021 03:00 00:32:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

238: Roman Kratochvíl: Nikdy jsem si nepřipustil, že bych prohrál, nebo že bych měl nechat firmu zkrachovat

Proč se rozhodl z oblasti IT přejít k výrobě drinků? Proč mu chyběla energie? Jaký okamžik pro něj byl nejtěžší? Jak správně vysvětlit lidem, co je zd ... číst dále

17.9.2021 03:00 00:26:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

246: Luděk Blahut & Marek Hatlapatka: Závislost Česka na bankovním sektoru je extrémně vysoká

Co vše dal společnosti Cyrrus covid-19? Co nového si vyzkoušeli? Jaký náhled má na domácí kancelář? Co by prospělo českým kapitálovým trhům? Daří se d ... číst dále

16.9.2021 03:00 00:27:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

245: Robert Stejkora, Ladislav Antoš: Z aplikace pro jednotlivce se po update stalo i řešení pro firmy

Kdy se Stejkora s Antošem potkali? Jak začala jejich spolupráce? Co jejich aplikace přináší? Jak těžké je něco podobného vytvořit? Jak by Stejkora zho ... číst dále

15.9.2021 21:23 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

245: Pozvánka na živé natáčení podcastu Buduj značku

Už 23.9. se v pražském hotelu Maximilian uskuteční historicky první živé natáčení tohoto podcastu.  Registrujte se na stránkách ep-media.cz. Jste srd ... číst dále

15.9.2021 03:00 00:31:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

244: Kristýna Konhefrová: České nevěsty jsou určitě konzervativnější

Jak těžké byly začátky jejího podnikání? Jaké služby spustila při první a jaké při druhé vlně? Kdy poprvé nahlédla do svatebního průmyslu? Jak těžké j ... číst dále

14.9.2021 03:00 00:32:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

243: Marek Chmiel: Tím, že uložím data do cloudu, nezbavuji se povinnosti je zabezpečit

Jak společnost ovlivnilo tornádo, které se v červnu prohnalo jižní Moravou? Co se mu vše v první moment honilo hlavou? Jak rychle začaly obnovovací pr ... číst dále

13.9.2021 03:00 00:31:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

242: Roman Kratochvíl: Vraceli jsme se do historie, abychom přišli na to, jak funguje bazální příjem energie

Jak těžké bylo dostat tuto novou značku na trh? Jak dlouho se projekt vyvíjel? Jaký je rozdíl mezi stimulantem a energetickým nápojem? Kolik různých v ... číst dále

9.9.2021 03:00 00:27:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

241: Žaneta Huňková: Jsme národ kutilů. Každý, kdo umí, je naší konkurencí

Jak se dostala do SuperSouseda? Na jaké pozici začínala? Jaké výzvy aktuálně řeší? Co je její motivací? Jaké má vize? Jak dlouho služba SuperSoused fu ... číst dále

8.9.2021 03:00 00:25:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

240: Martina Trnková: Všichni si myslí, že služby virtuálních asistentek jsou drahé. Je třeba se na to podívat ze správného úhlu

Co je vlastně virtuální asistentka? Jak se odlišuje od klasické asistentky? Jak společnosti pomohla koronavirová krize? Kdy se služba začala rozvíjet? ... číst dále

7.9.2021 03:00 00:33:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

239: Michal Gloger: Rehabilitační centra se kvůli covidu uzavřela, museli jsme měnit strategii

Jak firmu Mebster ovlivnila koronavirová pandemie? Nutil covidový rok společnost k nějakým zásadním inovacím? Bavíme-li se o exoskeletu, k čemu slouží ... číst dále

2.9.2021 03:00 00:28:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

238: Petr Šíma: Startupy už nikdy nezmizí. Atmosféra mezi startupisty mi připomíná 90. léta

Jak vypadá andělský investor? Co to vše obnáší? Pro koho tato pozice není? Proč by měl vlastně člověk investovat do startupu? Jak vidí dlouhodobě roli ... číst dále

1.9.2021 03:00 00:30:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

237: Bob Kartous: Ať Praha není levná destinace, kam jezdí partičky vesničanů z Velké Británie a Holandska

Co Pražský inovační institut vlastně dělá? Kdy vznikl a proč? Jaké inovační platformy vznikají? Podle čeho se bude vyhodnocovat, jak celkově byl proje ... číst dále

31.8.2021 03:00 00:25:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

226: Vladan Hejnic: Důležité je být vůči klientům transparentní a mít pokoru k tomu, co se může stát

Jaké má Hejnic zkušenosti s investorskými penězi? Kdy je brát? Jsou vůbec pro startupistu vhodné? Jakou strategii by měl startupista mít? Proč je důle ... číst dále

26.8.2021 03:00 00:22:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

235: Tomáš Micka: Pojistit lze ve své podstatě všechno. Záleží na tom, jak je pojaté riziko

Proč se Micka rozhodl pro obor pojišťovnictví? A jak se mu daří v něm takto dlouho vydržet? Jak se dostal do Respectu? Jaké jsou v pojišťovnictví aktu ... číst dále

24.8.2021 03:00 00:26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

225: Vladan Hejnic: Lidé většinou to nejdůležitější řeknou na konci věty

Jak dlouho a v jakých oblastech obchoduje? Kolik měl za svůj život obchodních jednání? Jak se vzdělává? Jaké největší chyby obchodníci dělají? Existuj ... číst dále

19.8.2021 03:00 00:33:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

233: Martin Fortelný: Dostávat zaplaceno vícekrát než jednou měsíčně je pro spoustu lidí sci-fi

Byla cesta k vlastnímu projektu složitá? V čem vnímá výhodu svého projektu? Obává se konkurence? Je obvyklé dostávat mzdu častěji než jednou měsíčně?  ... číst dále

17.8.2021 03:00 00:27:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

225: Vladan Hejnic: Konkurenční prostředí je dobré. Stoprocentně!

Co pro něj znamenala a znamená konkurence? Jak by měli obchodníci vlastně o konkurenci mluvit, jak by se k ní měli stavět - před zákazníky, ale i před ... číst dále

12.8.2021 03:00 00:38:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

232: Radek Jaroš: Od té doby, co jsem profesionální horolezec, tak nemám čas na lezení

Jak těžké je být profesionálním horolezcem? Od kdy se věnuje horolezectví? Proč si bral na expedici mimo jiné notebook? Jak dopadla Jarošova první exp ... číst dále

10.8.2021 03:00 00:30:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

230: Petr Bláha: Nevěřím, že jde něco vybudovat bez štěstí

Chtěl Petr Bláha odjakživa start-up? Co se vše nepovedlo? Co mu jeho projekt „dal”? Proč odešel z dobře placené práce? Proč si vyplácí velmi nízkou mz ... číst dále

5.8.2021 03:00 00:27:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

229: Dalibor Dušek: Obchod face to face je v dnešní době složitější. Získat zájem člověka je těžké

Jak se mu s podnikáním začínalo? Jaké to v jeho oboru bylo tehdy a jaké to je dnes? Čím se chtěla jeho společnost odlišit? Proč je podle něj v současn ... číst dále

3.8.2021 03:00 00:34:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

228: Kristýna Durasová a Stanislav Šareš: Výrobek s dobrou karmou? Tím dáváte to nejlepší sobě, ale i okolí

Co předcházelo projektu Goodie? Kdy se k Šarešovi připojila jeho přítelkyně? Jak se jejich podnikání vyvíjelo? Jaké to je budovat společný podnikatels ... číst dále

29.7.2021 03:00 00:29:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

228: Martin Pavlík: Dělej více to, co tě baví, a zbyde ti méně času na to, co tě nebaví

Jakou daň si na něm vzalo podnikání? Jakým způsobem si rozvrhuje čas? Jak tomu bylo v minulosti? Proč se stal expertem na produktivitu? Jak se vybíraj ... číst dále

27.7.2021 03:00 00:32:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

226: Matěj Kunc, Josef Lebeda: Když klient kupuje nemovitost s námi, jsme vždy na jeho straně

Jak se jejich přístup liší od klasického přístupu realitní kanceláře? Pletou si je lidé s realitní kanceláří? Proč se snaží realitní kancelář své klie ... číst dále

22.7.2021 03:00 00:32:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

225: Luděk Blahut & Vít Endler: finGOOD je obdobný typ jako Marketplace. Na jedné straně jsou investoři, na druhé firmy

Jak se stalo, že se Endler stal finančníkem? Co pro něj bylo největší výzvou ve společnosti MALL.cz ve srovnání se současným působištěm? Co je vlastně ... číst dále

20.7.2021 03:00 00:39:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

223: Martin Potůček & Petr Koblic: Evropský kapitálový trh bychom měli razantně sjednotit

Co vlastně jsou alternativní formy financování? Mohli bychom mít v Evropě nové Google, Amazony, Microsofty? Co je špatného na tom, že v Evropě není je ... číst dále

13.7.2021 03:00 00:36:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

221: Luděk Blahut & Děpold Czernin: Vztahy k vlastní kultuře i kulturu samotnou jsme si několikrát v minulosti zpřetrhali

Vidí Czernin rozdíl ve vnímání tradic ve středovýchodním evropském prostoru versus západní země? Jak vnímá import amerických tradic k nám? Co říká nap ... číst dále

6.7.2021 03:00 00:29:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

222: Luděk Blahut: Škála klientů je široká. Někdy pomáhám menším, jindy větším firmám

Co je náplní práce hodinového finančního ředitele? Jak se ke své práci dostal? Co bývá největším problémem, který řeší, nebo s nímž se setkává? Jaké c ... číst dále

30.6.2021 03:00 00:41:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

220: Michal Noga & Martin Rozhoň o start-upech: Co radí founderům?

Jak popsal Noga vývoj start-upu Madmonq? Jak dlouho zrálo rozhodnutí pustit se do externího financování? Jaké zkušenosti se start-upy má Martin Rozhoň ... číst dále

24.6.2021 03:00 00:36:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

219: Radovan Vávra: Za poslední rok a půl by měl každý svému bankéři poslat na Vánoce husu

Jak se změnil přístup bank ke klientům - například ve srovnání s dobou před 20 lety? Vidí někde u bankovního sektoru Achillovu patu? Jak dle jeho slov ... číst dále

22.6.2021 03:00 00:36:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

218: Kateřina Borovanská: Před deseti lety jsem nevěřila, že budeme tak schopní, jak jsme

Na kolika židlích celkem Borovanská "sedí"? Vyhovuje jí současná pracovní situace? Na jakých projektech spolupracuje? Kdy se podle ní stratifikoval tr ... číst dále

17.6.2021 03:00 00:36:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

217: Adam Pýcha: Knihy jsou specifický sortiment, mísí v sobě kulturu i vzdělání

Jak koronavirová pandemie ovlivnila knižní trh? Jak se změnilo chování zákazníků? Ubyla konkurence? Kupují lidé knížky jen podle toho, jak vypadá jeji ... číst dále

15.6.2021 03:00 00:30:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

216: Petr Sogel: Jídlo je pro mě jako stavba

Nestýská se Sogelovi po stavařině a developerských projektech? Zajímá lidi, z čeho nabízené jídlo je? Jak vzpomíná na své podnikatelské začátky? Jak v ... číst dále

10.6.2021 03:00 00:23:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

215: Jiří Diblík, Quision: Důležitý je tým a vášeň tvořit něco nového

Jaké to je začít podnikat ve 12 letech? Byl někdy zaměstnaný? Kdy je podle něj nejlepší začít podnikat? Jakým způsobem se prosadit? Kde hledal informa ... číst dále

8.6.2021 03:00 00:30:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

214: Petr Sejval: Koronavirus přinesl mnoho nových obchodů

Jak by se podnikatelé měli připravit na to, že jim někdo nezaplatí? Jak zvýšil koronavirové období zájem o pojištění? Jak Petr Sejval hodnotí připrave ... číst dále

3.6.2021 03:00 00:29:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

212: Tomáš Řehoř: Pipedrive je v Česku díky mně

Pipedrive je globální cloudová softwarová společnost, jak bylo náročné vybudovat pobočku v Česku? Jak dlouho trvalo, než se následně etablovala? Co mu ... číst dále

1.6.2021 03:00 00:29:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

213: Tomáš Ditrych, Mavericks: Američané umějí výborně prodat svůj produkt

Jak se Tomáš Ditrych dostal ke svým studiím v USA? Co mu učarovalo na moderních technologiích? Jak se liší úroveň nápadů za oceánem a tady u nás? V če ... číst dále

27.5.2021 03:00 00:49:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

210: Tomáš Kučera vs. Petr Schwank: Proč a jak tvořit podcast?

Tahle epizoda je výjimečně speciální! Poznáte proč? Na moderátorskou židli usedl Tomáš Kučera a na židli hosta Petr Schwank. Jak a proč podcasty vznik ... číst dále

25.5.2021 03:00 00:29:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

211: Petr Šíma: Pomáháme investorům, kteří chtějí být v zainvestovaném startupu aktivní

Co Petra motivovalo k tomu, aby se pustil na investorská pole? Jak vypadá startupové přemýšlení? Jaký startup změnil Petrův pohled na investování? Jak ... číst dále

20.5.2021 03:00 00:39:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

209: Pavel Kun: Propojení firemní kultury a budování značky

Jak se propojuje firemní kultura a budování značky? Co se stane, když neřešíte firemní kulturu? Formuje se firemní kultura podle týmu nebo vlastníka?  ... číst dále

18.5.2021 03:00 00:37:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

209: Ondřej Jaroš a Ondřej Doležal, SforP: Čím větší odběratelská firma, tím větší marže?

Jak začal příběh SforPu? Jaká je obecná energetická gramotnost? Proč je na trhu běžné to, že čím je větší firma, tím jsou větší marže? Jak SforP uvažu ... číst dále

13.5.2021 03:00 00:30:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

208: Andrea Hepnerová: Každý tým by se měl občas pohádat

Jak se HR za posledních 10 let proměnilo? Na co by se manažeři měli zaměřit při práci s lidmi? Dá se leadership budovat online? Je už autoritativní st ... číst dále

11.5.2021 03:00 00:31:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

207: Václav Svátek: Na své zaměstnance mám vysoké nároky

Co je to aplikační hosting? Je komunikace v IT problémová? Na jaké milníky Václav rád vzpomíná? Jak nastavoval firemní kulturu? Chtěl to někdy vzdát?  ... číst dále

6.5.2021 03:00 00:28:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

206: Lukáš Kovač: Do znovuotevření restaurací bude Qerko zase o kus lepší

Jak se zrodilo Qerko? Jak funguje NFC? Jak restaurace přijaly tuto aplikaci? Jsou na to připravené? Jakou má Lukáš poptávku? Co se s Qerkem stalo, kdy ... číst dále

4.5.2021 03:00 00:34:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

205: Miroslav Vaško: Důležitý je osobní brand recruitera

Jak se za poslední rok recruiting změnil? Jak vypadá vyzrálost trhu? Jaké jsou rozdíly v recruitmentu ve firmě a v agentuře? Jak se dá v recruitingu o ... číst dále

29.4.2021 03:00 00:36:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

204: Lukáš Krčil: Při online terapii se lidé často cítí bezpečněji

Jak vzniklo Hedepy? Co přesně Hedepy nabízí? Jak se tato platforma stala leaderem online terapie? Kolik terapeutů na Hedepy působí? Jak bylo náročné j ... číst dále

27.4.2021 03:00 00:34:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

203: Děpold Czernin: Aristokratický speciál s Davidem Vavruškou

Jak se Děpold snaží navrátit adventu jeho pravou podobu? Kde se tento nápad zrodil? Jakým způsobem k tomuto poslání přistupuje? Jak se dá Ježíšek zapo ... číst dále

22.4.2021 03:00 00:24:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

202: Matěj Kunc a Josef Lebeda: Speciál o tom, jestli je dobrá doba pro nákup nemovitosti

Je nyní dobrá doba pro nákup nemovitosti? Ovlivňuje stále ekonomika cenu nemovitostí? Čeká nás propad trhu? Bude stále pokračovat navyšování cen? Co d ... číst dále

20.4.2021 03:00 00:38:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

201: Michal Vojta: Každý typ obchodníka má svou výhodu

Proč škálovat obchod? Jaké jsou fáze škálování? Co je to sales mašina? Kdo jsou její členové? Jaké největší chyby obchodníci dělají? Je špatné, když o ... číst dále

15.4.2021 03:00 00:25:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

200: Matěj Kunc a Josef Lebeda: Speciál o tom, jak se nekupuje dům

Rozlišuje zájemce při koupi byt a dům? Jak kupovat dům? Proč je potřeba řídit očekávání klientů? Jak moc důležitá je při rozhodování cena? Je lepší re ... číst dále

13.4.2021 03:00 00:21:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

199: Matěj Kunc a Josef Lebeda: Speciál o nejčastějších závadách nemovitostí

Setkali se někdy Josef a Matěj s nabídkou, kde se fotografie a realita velice lišily? Jaké závady na nemovitosti jsou kritické a jaké nejčastější? Uni ... číst dále

8.4.2021 03:00 00:28:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

198: Michal Dědek: Lpíme na kvalitě produktu a osobnosti majitele firmy

Na co Michal dnes nejraději vzpomíná? Jak přestat být příliš důvěřivý? Co člověka vede k založení vlastního fondu? Jak je těžké zrealizování projektu  ... číst dále

6.4.2021 03:00 00:35:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

197: Cristina Muntean: Učím lidi, jak mluvit s novináři a prezentovat svou osobní značku

Jak se poslední dobou vyvíjel pohled na osobní značku? Jak si Cristina definovala svoji hodnotu? Jak Cristina začínala? Co e to budování osobní značky ... číst dále

1.4.2021 03:00 00:31:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

196: Alexander Raiman a Fares Měchura, Saleshero: Cold calling je jako pozvání na rande

Jak Alexandr a Fares začínali s Cold callingem? Co to vůbec Cold calling? Má dnes ještě vůbec smysl? Měli byste využívat spíše telefon, email nebo kom ... číst dále

30.3.2021 03:00 00:34:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

195: Vojtěch Malina: 88% uzavřených obchodů je zpravidla od každého 12. kontaktu

Jak se zrodila firma CleverFarm? Co to Vojtovi dalo? Jak fungují webináře pro farmáře? Jak oslovit cílovou skupinu, která není online? Jak z počáteční ... číst dále

25.3.2021 03:00 00:25:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

194: Josef Melen: Kompletní ochrana pro iPhony a Apple Watch

Jak vznikla firma Promist? Jak je možné založit projekt během pandemie? Jaké byly pro Josefa největší výzvy v začátcích? Proč se specializují právě na ... číst dále

23.3.2021 03:00 00:35:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

193: Martin Čajka: Moderní advokacie je na vzestupu

Martin Čajka je z advokátní kanceláře 3ADVOKÁTI, která sídlí v Ostravě. Věnuje se moderní advokacii, kdy se právo prezentovat transparentně a srozumit ... číst dále

18.3.2021 03:00 00:49:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

193: Kamila Paličková: Měli bychom začít hledat to, v čem jsme unikátní

Jaké byly Kamiliny začátky? Jak se změnilo její nastavení mysli? Jak se projevuje hledání štěstí? Je rozdíl mezi těžkou prací a vizionářstvím? Proč by ... číst dále

11.3.2021 03:00 00:31:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

191: Martin Habart: Moje největší chyba byla podcenění mentality

Jak začal projekt FARM.INC? Co Martina při stavbě tohoto projektu překvapilo? Proč se rozhodl expandovat do východních zemí? Proč neviděl potenciál v  ... číst dále

9.3.2021 10:20 00:35:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

193: Pohanka Pštros


9.3.2021 03:00 00:39:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

192: Michal Blažíček: Kvalitní práce závisí na kvalitním osvětlení

Jak se dá inovovat světlo? Co bylo pro Michala na podnikání nejtěžší? Dotkla se současná situace Michalova podnikání? Jaké osvětlení bychom měli při p ... číst dále

4.3.2021 03:00 00:30:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

188: Bob Kartous a Kateřina Šamanová: Mentoringový program Do toho!

Jak vznikl program Do toho? Co znamená pojem "šedý nosorožec"? Co si lidé z tohoto mentoringového programu odnesou? Jak se pozná kvalitní mentor? Jak  ... číst dále

2.3.2021 03:00 00:35:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

188: Petr Syrový: Lidé teď mají čas na plnění snů

Jakým způsobem Petra zasáhla korona krize? Proč teď vzniká tolik startupů? Jaké jsou nejčastější chyby, se kterými se Petr setkává? O čem vlastně podn ... číst dále

25.2.2021 03:00 00:31:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

187: Juraj Atlas: Naším cílem bylo dostat lidi z vlastních aut

Dokáže Juraje ještě něco v businessu překvapit? Čeho by se měl člověk v businessu vyvarovat? Jak se Liftago změnilo přes pandemii? Jaké chyby dělají m ... číst dále

23.2.2021 03:00 00:30:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

187: Jiří Hendrych: Nejhorší na podnikání je samota a bezmoc

Jak Tap Tag vznikl a k čemu může složit? Z čeho se Jiří nejvíce poučil? Jaké jsou klíčové schopnosti pro podnikání? Cítí se Jiří u podnikání sám? Jaké ... číst dále

18.2.2021 03:00 00:44:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

185: Ivana Šedivá: Podnikatelé často postrádají své PROČ

Jak by se měl člověk hodnotit? Jak poznáte, že děláte správnou věc? Jaké jsou typologie lidí? Jak Ivana pracuje s typologií? Mají podnikatelé problémy ... číst dále

16.2.2021 03:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

184: Pavel Jíša: Založili jsme první fond kvalifikovaných investorů

Jak se investiční trhy za posledních 12 let proměnily? Co Pavla naučilo uzavírání smluv z jedničky? Co to vůbec znamená? Co Pavla přivedlo do reverzní ... číst dále

11.2.2021 03:00 00:32:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

183: Jana Kolafa: Správcovství nemovitosti nekončí nalezením nájemce

Jaké je nyní podnikání v realitách? Jak se musí každý den přizpůsobovat trhu? Co je na podnikání nejdůležitější? Jaké je podnikání s partnerem? Co Jan ... číst dále

9.2.2021 03:00 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

182: Filip Kollert: Digitální banky by vyřešily mnoho problémů

Jak funguje digitální banka? Jaké jsou rozdíly mezi digitální bankou a tou klasickou? Začnou klasické banky digitalizovat? Jak se buduje klientela dig ... číst dále

4.2.2021 03:00 00:31:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

181: Filip Brodan: Když vás někdo chválí, vydělte to pěti

Jak funguje spojení medicíny a marketingu? Jak fungují marketingové výzkumy na základě asociací? Jak dlouho trvá připravit takový výzkum? Co se touto  ... číst dále

2.2.2021 03:00 00:31:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

180: Jan Pummer: Musel jsem přejít z úkolového řízení na to projektové

Jak Jan začínal? Jaký je rozdíl mezi člověkem pracujícím jako OSVČ a někým, kdo buduje firmu? Je nějaký rozdíl mezi muži a ženami v managementu? Je pe ... číst dále

28.1.2021 03:00 00:22:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

179: Jaroslav Kokoruďa a Vojtěch Jukl: Získávání správného investora

Je mezi námi dostatek investorů? N co se u hledání investora zaměřit? Jak investora nadchnout? Jak dlouho investora hledat? K čemu je dobrý networking ... číst dále

26.1.2021 03:00 00:41:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

178: Unicorn Attacks a Barbora Snopková Haberová: Kampaň NEZASTAVÍŠ

Jak vznikla kampaň Nezastavíš? Proč na ní měli Unicorn Attacks pouze 4 měsíce? Jak se díky tomu značka Sparty posunula? Kde můžete najít velmi dobré m ... číst dále

21.1.2021 03:00 00:24:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

177: Jaroslav Kokoruďa a Vojtěch Jukl: Financování aplikace a jeho úskalí

Jak oba hosté začínali se svojí aplikací? Proč a jak si zařídit podnikatelský úvěr? Jak je o u bonitních firem? Proč mít ohodnocený majetek? Shoduje s ... číst dále

19.1.2021 03:00 00:52:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

176: Unicorn Attacks feat. Freshlabels: Budování značky out of the box

Jak vznikl merch Unicorn Attacks? Jak vůbec vznikly značky Unicorn Attacks a Freshlabels? Jak myslet "out of the box"? Proč je analog důležitý? Proč j ... číst dále

14.1.2021 03:00 00:29:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

175: Vítek Šubert a Milan Šemelák, Unicorn Attacks: Influencer marketing a jeho budoucnost

Jak se teď dělá influencer marketing? Kdo je vlastně influencer? Funguje influencer marketing? Jak najít správného influencera pro vaší značku? Proč j ... číst dále

12.1.2021 03:00 00:31:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

174: Kristýna Hummelová: Autor knihy dostane méně než polovinu jejího výnosu

Je těžké udržet se jako spisovatel? Co Kristýnu vedlo k napsání knihy? Jak vypadá proces psaní knihy? Čtou dnes děti? Za jak dlouho se dostane kniha o ... číst dále

7.1.2021 03:00 00:21:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

173: Martin Lucký, Bizmachine 3. díl: B2B data a jejich využití

Co jsou to B2B data a kdy se využívají? Existují data na každý subjekt? Kdo dnes data používá? Co je to master data management? Co je to datová hygien ... číst dále

5.1.2021 03:00 00:24:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

172: Tomáš Fürst a Jakub Dostál, Abradatas 2.díl: Data ohledně COVID-19 jsou zavádějící

Jak správně interpretovat data? Jak poznáte relevantní data? Proč je důležité vyčíslit chybovost při výzkumu? Jak by se měla interpretovat data ohledn ... číst dále

31.12.2020 03:00 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

171: Kateřina Vrzalíková vs. Petr Schwank: Silvestrovský speciální speciál

Proč se Petrovi říká Willy Wonka podcastů? Jak vznikl podcast Buduj značku? Proč Buduj značku přešlo od marketingu na businessové rozhovory? Je nějaké ... číst dále

29.12.2020 03:00 00:47:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

170: Vítek Šubert a Milan Šemelák, Unicorn Attacks: Najděte nový směr vašeho podnikání

Jak pracovat s kontroverzí? Jak se pozná značka, která tvoří hodnotu? Je výhodné věci zjednodušovat? Jak zjednodušovat? Jaký má smysl výkonnostní mark ... číst dále

24.12.2020 03:00 00:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

169: Martin Lucký, Bizmachine 2. díl: Sběr dat není jen hledání konkrétní příležitosti

Co data umí a k čemu jsou dobrá? Jak se data rozdělují? K čemu můžete data využít? Proč prioritizovat? Co data umí? Jak analyzovat data obchodníků? Ja ... číst dále

22.12.2020 03:00 00:24:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

168: Pavel Stránský: Pronajímatelé mají mnoho triků, jak vás nepustit pryč

Co se teď zásadně změnilo v nájmu komerčních prostor? Jak se změnilo chování pronajímatelů? Na co si dát pozor v nájemní smlouvě? Co je to poradenská  ... číst dále

17.12.2020 03:00 00:42:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

169: Tomáš Fürst a Jakub Dostál, Abradatas 1.díl: Prostor pro inovaci je neustále

Co je to průmysl 4.0? Jaká část průmyslu už je plně automatizovaná? Jak data číst? Kolik dat existuje? Jaká data jsou relevantní? Jak se připravit na  ... číst dále

15.12.2020 03:00 00:29:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

168: Vítek Šubert a Milan Šemelák, Unicorn Attacks 1. díl: Značku poškozujeme tím, že šetříme na lidech

Měly by teď firmy do brandu a strategie investovat? Co je to brand? Je dobré soustředit se jen na výkonnostní marketing? Jak si můžeme poškodit svou z ... číst dále

10.12.2020 03:00 00:22:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

165: Martin Lucký 1. díl: Obchodník nic proaktivně nenabízí, využívá relevantní data

Jak obchodníkům pomáhají data? Jak s nimi pracují? Proč kombinovat interní a externí data? Čím trpí velké firmy? Čím trpí malé firmy? Proč zavést do f ... číst dále

8.12.2020 02:42 00:29:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

164: Zdeněk Ledvina: MMA je jako šachy

Jak zvládat víc projektů najednou? Jak moc důležité je vzdělání ve sportu? Jak MMA zvládá covidovou krizi? Konají se teď nějaké soutěže? Jak se teď zá ... číst dále

3.12.2020 03:11 00:31:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

164: Petr Svejkovský: Lámání chleba přijde na začátku sezóny

Jak moc zasáhla pandemie hotely? Co nyní mohou restaurace využít, co se týče návratnosti nákladů? Kdo má předpoklady pro přečkání krize? Jak si v téhl ... číst dále

1.12.2020 03:10 00:29:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

158: Adam Pavelka: Rádi bychom pomohli všem

Jak můžete pomoct i vy? Jaké jsou hlavní pilíře Breegy? Jak Breegy využívá sílu influencerů? Jak naopak Breegy influencerům pomáhá? Jak se v tomto pro ... číst dále

26.11.2020 03:08 00:32:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

163: Richard Jahoda: Není nic horšího, než tlouct hlavou do zavřených dveří

Co všechno se za posledních 30 let v podnikání změnilo? Jak se podnikalo v 90. letech? Je největší nutnost v podnikání inteligence? Dá se ochránit pře ... číst dále

24.11.2020 03:20 00:28:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

162: Hana Kučerová: Společné poslání je silnější než korporátní výplata

Jak to teď v coworkingové centrum vypadá? Zvládají všichni pracovat z domova? Jak se změnila klientela coworkingových center?  Kdy byl business cowork ... číst dále

19.11.2020 03:20 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

159: Jiří Kastner: Talent se dá vypěstovat

Jak funguje talent a co to vůbec je? Jak probíhá hledání talentů? Kdy se projevuje podnikatelský talent? Kdy si pozvat do školy člověka z praxe? Jak o ... číst dále

17.11.2020 03:07 00:34:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

158: Martin Navrátil: Excelentní projekt s mizernou exekucí má malou šanci na úspěch

Jak být otevřený příležitostem? Jak filtrovat příležitosti? Souvisí špatné čištění zubů s onemocněním zbytku těla? Jak vás posuzují investoři? Jaké fi ... číst dále

12.11.2020 03:27 00:29:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

157: Petra Dolejšová: V marketingu se zákony porušují neustále

Jak se dá právo zjednodušit? Jak vznikla advokátní kancelář eLegal? Je nutné se na něco specializovat, pokud chcete být právník na volné noze? Co obná ... číst dále

10.11.2020 03:14 00:31:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

156: Jan Horčík: Češi o elektromobilitě neví skoro vůbec nic

Jak a proč vznikl magazín Hybrid? Jak rychle se elektromobilita vyvíjí? Jaký typ článků je nejčtenější? Zkracuje se doba lidské pozornosti? Jaké jsou  ... číst dále

5.11.2020 03:09 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

155: Jan Mareček: Na nic nečekejte a makejte chytře!

Jak si vybírat investice? Jste pro investory atraktivní? Jaké vlastnosti by měl mít startup, který chce přežít v dnešním prostředí? Jak vypadá zajímav ... číst dále

3.11.2020 03:08 00:33:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

154: Adina Bálková a Michal Klimas: Nebojte se začít s něčím novým!

Jak vznikla firma Bopcorn? Jak funguje podnikání s partnerem? Kolik projektů je dobré rozjet naráz? Jak si dobít energii při rozjíždění nového projekt ... číst dále

29.10.2020 03:03 00:28:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

153: Michal Příhoda: Corona nám znemožnila 99 % businessu

Jak bojovalo Fruitisimo s Covidovou krizí? Kolik má Fruitisimo zaměstnanců? Je lepší se teď držet na domácím trhu nebo expandovat? Začínají Češi šetři ... číst dále

27.10.2020 03:10 00:28:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

152: Vera Hampl: Krása by měla být i funkční

Proč se Vera vrátila z Brazílie zpátky do Čech? Proč si tu založila vlastní ateliér? Jak se liší česká a brazilská architektura? Dá se architektura na ... číst dále

22.10.2020 03:15 00:32:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

151: Jakub Dostál: Budoucnost je nejistota

Jak se dá skloubit akademický a businessový pohled? Jak přemýšlí klasický akademik? Jak se vyvíjí umělá inteligence? Proč je dobré mít v businessu aka ... číst dále

20.10.2020 03:10 00:28:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

150: Kristýna Kučerová: Concierge Vám naplánuje i rodinnou dovolenou

Jak si stanovit priority? Co to je concierge a jak vám může ušetřit čas? Jak tuto službu vnímají Češi? Jaký je rozdíl mezi concierge a virtuální asist ... číst dále

15.10.2020 03:16 00:29:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

149: Michal Čerovský: Vrátí se lidé do kanceláří?

Jak vypadá expanze do zahraničí? Čemu se vyvarovat při zakládání startupu? Jak vypadá expanze do Německa, Polska i do Amerických států? Jak se liší je ... číst dále

13.10.2020 03:27 00:25:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

148: Mikoláš Belec: Jsme připraveni na každou možnou krizi

Co byla pro Mikoláše největší výzva? Dotkla se současná krize IT odvětví? Kde je jistota businessu? Jak řídit 3 firmy najednou? 

8.10.2020 03:09 00:30:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

147: Radek Šitera: Investor, který se nerozhodne do pár minut, Vás nechce

Je těžké začít podnikat ihned po vysoké škole? Je dobré pracovat s kamarády? Proč mít investory? Jak si vybrat investora? Co musíte mít pro investora  ... číst dále

6.10.2020 03:39 00:31:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

146: František Bostl: Akcie Tesly bych teď nekupoval

Jak vypadá trh v momentální situaci v Evropě a Americe? Jak bude vypadat naše ekonomika v příštím roce? Jaký je rozdíl mezi akciovými trhy? Jaký je te ... číst dále

1.10.2020 03:17 00:37:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

145: Tomáš Vránek: Agilita je mindset

Je průmyslové odvětví hodně zasaženo situací s COVIDem 19? Jak firma docílí toho, aby její zaměstnanci byli kreativnější? Berou roboti práci lidem? Ja ... číst dále

29.9.2020 03:40 00:32:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

144: Linda Štucbartová: Musíme se naučit vyrovnávat s nejistotou

Jak rozjet nový projekt? Jak vypadá prostředí ve státní správě? Jací jsou doopravdy lidé pracující ve státní správě? Co chtějí dnešní vysokoškoláci? P ... číst dále

24.9.2020 03:40 00:30:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

143: Rastislav Brenčič: Loajalita je cennější než hardskills

Jak se pozná přirozený leader? Jak by měl leader vést tým v době krize? Co je to zkouška správnosti? Je rozdíl mezi nasloucháním a posloucháním? Je do ... číst dále

22.9.2020 03:40 00:29:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

142: Radek Alenka:


18.9.2020 03:24 00:27:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

141: Radim Oulehla, Podpořit.cz: Lidé mohou přispívat na dobrou věc a nevědět o tom

Radim Oulehla je mladý freelancer, který se pustil do dobročinného projektu. Vytvořil společně s dalšími spolužáky z vysoké školy projekt Podpořit.cz, ... číst dále

17.9.2020 03:54 00:32:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

140: Martin Hurych: Obchodníky čeká boj o zakázky. Mluvte o benefitech

Martun Hurych je B2B obchodníkem, který se specializuje na dlouhý obchodní cyklus. Obchodu se věnuje už přes 20 let a patří mezi přední české odborník ... číst dále

7.9.2020 03:49 00:33:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

139: Vít Šubert: Velká firma vs. startup a disruptivní myšlení

Vít Šubert strávil přes dvacet let v korporátech. Pak odešel. Dnes je ve vedení firmy Unicorn Attacks, která učí firmy přemýšlet disruptivně. To je dn ... číst dále

31.8.2020 03:43 00:32:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

138: Michal Gloger: Na novém exoskeletu děláme rok a půl. Nejde to jinak

Michal před pár lety založil firmu Mebster, která vyvíjí exoskelety pro zdravotnická zařízení a nově i pro domácí využití. Podnikání ve zdravotnických ... číst dále

24.8.2020 03:49 00:29:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

137: Petr Novotný: Klidně vydejte betaverzi nového produktu a na nic nečekejte

Petr Novotný je zakladatelem nové firmy Agile Academy. Agilitě se rozhodl věnovat na plno ve chvíli, kdy se ekonomika vypnula v důsledku koronavirové  ... číst dále

19.8.2020 03:12 00:30:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

136: Milan Vlček: Nejdůležitější je objevit vlastní přidanou hodnotu

Milan Vlček je zkušený projektový manažer, který dlouho dělal v korporátu. Dnes se snaží postavit na vlastní nohy. Má aplikaci Wellmee, jejímž hlavním ... číst dále

10.8.2020 03:34 00:31:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

135: Kateřina Novotná: Dětský talent se dá objevit. Rodiče na to postupně přicházejí

Dnes se věnuje především projektu Odemykání dětského potenciálu, který založila společně s Janem Mühlfeitem. V rámci něj pomáhá dětem objevit jejich t ... číst dále

3.8.2020 03:20 00:31:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

134: Martina Kafková: Virtuální eventy mohou sklouznout k estrádám

Martina Kafková se v eventovém průmyslu pohybuje 20 let. Útlum, který přišel v době koronaviru a který ji připravil o drtivou většinu zakázek, ale nep ... číst dále

27.7.2020 03:59 00:34:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

131: Jose Kadlec: Stále neumíme využít plnou sílu Linkedinu

Linkedin guru. Nebo taky člověk, který se začal koukat na nábor lidí úplně jinak. Dnes je jedním z mála řečníků, kteří prezentují své myšlenky po celé ... číst dále

14.7.2020 03:02 00:30:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

132: Miky Škoda: Splnit výzvy našeho závodu je jenom začátek

Dobrodruh, cestovatel, podnikatel, odemykač lidského potenciálu. To je jen několik přídomků, které by Miky Škoda mohl mít. V rozhovoru pak řešíme všec ... číst dále

7.7.2020 03:39 00:28:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

130: Jan Studený: Je snadné poznat, který tým funguje a který ne

Jan Studený je certifikovaným koučem a působí v oblasti leadershipu. Pokud vás zajímají témata jako efektivní komunikace nebo vedení lidí, pak je tent ... číst dále

24.6.2020 23:59 00:34:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

129: 129


23.6.2020 03:59 00:37:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

128: Jiří Vladík: Musel jsem se naučit investovat vlastní peníze do firmy

Dlouhou dobu pracoval v korporátu. Měl velmi dobré místo. Jiří Vladík popisuje v rozhvoru cestu, která ho přivedla k založení vlastní stáčírny toniků  ... číst dále

15.6.2020 03:02 00:38:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

127: Toman


10.6.2020 03:26 00:29:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

126: Tomáš Vondráček: Lidé už si nenechají líbit to, co kdysi

Tomáš Vondráček, CEO reklamní skupiny ACTUM Digital, se výrazně zapsal do povědomí veřejnosti na začátku letošního roku. Tehdy dal dohromady výzvu, na ... číst dále

8.6.2020 03:52 00:33:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

125: David Fojtík: Pro lídry je klíčová schopnost sebereflexe

David Fojtík dlouhá léta pracuje v oblasti firemního vzdělávání. teprve letos se ale společně se svým týmem osamostatnil a založil novou značku Humanc ... číst dále

5.6.2020 03:30 00:21:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

123: Richard Matucha:


3.6.2020 03:36 00:30:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

124: Zdeněk Hesoun: Dost možná nás čeká éra hybridních eventů

Zdeněk Hesoun patří mezi mladé podnikatele, které zasáhla aktuální situace silněji než ostatní. Jeho aplikace Happenee propojovala návštěvníky veletrh ... číst dále

1.6.2020 03:00 00:31:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

122: Pavel a Jan Frončkovi: Lidí, kteří se zajímají o jídlo, přibývá

Vyvinuli cereální nápoj Shake-IT, který by vám měl nahradit zdravou snídani. Do toho dál nasazují i zdravá jídla a "snacky", které vašemu tělu neubliž ... číst dále

29.5.2020 03:00 00:38:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

121: Jiří a Michaela Koláčkovi: Až mi přestane naše pečivo chutnat, pekárnu zavřu

Po 25 letech podnikání změnil Jiří Koláček působiště a dal se na pečení. Soudě podle jména to měl udělat už dávno.  Hledal chuť žitného chleba z dětst ... číst dále

27.5.2020 03:08 00:30:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

120: Jindřich Fialka: Špatné pracovní prostředí snižuje soustředění až o 60%

Jindřich Fialka je jedním ze zakladatelů startupu The Greenest Company. Ta kromě jiného vyvinula mobilní zelenou stěnu, která má pomoci zlepšit prostř ... číst dále

25.5.2020 03:05 00:30:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

119: Petr Sobotka: Někdy trvá obchodní proces i rok. Obchodníci musí být trpěliví

Věnuje se technologickým startupům a celkově B2B prostředí, radí firmám s prodejem a jejich obchodním procesem. To je ve zkratce Petr Sobotka. Dnes ví ... číst dále

20.5.2020 03:42 00:30:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

118: Jiří Vytlačil: Na homeofficu se lidé špatně kontrolují. To je dobře

Jiří Vytlačil vede ICT firmu Axians a od zahraniční matky dostal za úkol jasně definovat firemní hodnoty. Jak se pracuje s týmem lidí, ve kterém není  ... číst dále

18.5.2020 03:30 00:26:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

117: Manh Tung Nguyen: České firmy vyhledávají vietnamské večerky

Je mu lehce přes třicet, ale firem už stihl vybudovat hned několik. Manh Tung Nguyen je schopný mladý podnikatel, který stojí třeba za organizací Czec ... číst dále

13.5.2020 09:13 00:29:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

116: Patrik Juránek: Krize podnikání nezastaví. Větší nepřítel může být vzdělávací systém

Patrik Juránek stojí za Startup Disrupt. To je platforma, která propojuje startupisty s největšími světovými podnikateli, předává zkušenosti a mentoru ... číst dále

6.5.2020 03:42 00:35:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

115: Martin Vasquez:


4.5.2020 03:00 00:32:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

114: Michal Štádler: Krize ukáže pravou hodnotu věcí a služeb

Michal Štáder je bývalým manažerem Tesca. Teď se ovšem věnuje něčemu jinému. Jednou z jeho hlavní ob lastí zájmu je síť obchodů a eshop Levnoshop. V n ... číst dále

27.4.2020 03:46 00:35:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

113: Jan Al-Amel: Do konce léta jsme ještě schopni omezení vydržet

Jeho firma Simply5 společně s G82 vytvořila ucelenou studii s názvem Datařův průvodce po pandemii. V rámci studie sledují chování firem a jejich měníc ... číst dále

23.4.2020 13:12 00:31:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

112: Petra Drahoňovská: Překlopení do onlinu není všechno. Musíte si to odpracovat

Kariérní poradkyne Petra Drahoňovská pracuje odkudkoliv. Je digitální nomádkou a půl roku tráví ve Střední Americe. Odtud také vede tento rozhovor. Pe ... číst dále

22.4.2020 19:11 00:31:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

111: Ondřej Vácha: Pro firmy může být zajímavé nakupovat v krizi levnou reklamu

Digitální konzultant Ondřej Vácha se v marketingu pohybuje 14 let a je už asi málo věcí, které by ho v tomto oboru překvapily. Pracoval se všemi druhy ... číst dále

20.4.2020 16:47 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

110: Martin Lukeš: Nezávazná "kafíčka" u klientů končí

Martin Lukeš pomáhá firemnímu managementu, jak zlepšit a zefektivnit řízení. Zaměřuje se na obchodníky a sales. Zajímá vás, jakým způsobem se proměňuj ... číst dále

15.4.2020 19:51 00:33:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

109: Jakub Málek: Toto ještě není krize. Ale dostáváme se do ní

Advokát Jakub Málek se zaměřuje na pracovní právo. Což je v době, kdy se probírá budoucnost zaměstnanců, docela důležitá práce. Jakým způsobem se vyzn ... číst dále

14.4.2020 03:38 00:36:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

108: SPECIÁL | Tomáš Baránek: Velcí knihkupci možná ztratí svou pozici

Nakladatel, autor, bloger. Tomáš Baránek stojí za známou knižní značkou Jan Melvil Publishing, pod kterou vydává knihy o podnikání a osobním rozvoji.  ... číst dále

6.4.2020 03:29 00:27:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

107: SPECIÁL | Kamila Lhotáková: Udělejte si jednoduchý krizový plán

Spoluzakladatelka projektu I love Hummus o krizových plánech malé firmy. Jak se zachováte, když vám onemocní zaměstnanec a vy zaměstnáváte i celou jeh ... číst dále

2.4.2020 09:27 00:32:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

106: SPECIÁL | Daniel Šmíd: Na videomeetingu platí stejná pravidla jako na osobní schůzce

Ctít dobré vychování a etiketu by měla být při komunikaci s dalšími lidmi samozřejmost. Ale všichni víme, že se to neděje úplně vždy. I proto je zde D ... číst dále

1.4.2020 14:54 00:29:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

105: SPECIÁL | Šárka Pelikánová: Využijte všech výhod, které vám stát poskytne

Šárka je spolumajitelkou rodinné účetní a daňové firmy Connect Economic Group. A protože se snaží přibližovat svět účetnictví a daní běžným podnikatel ... číst dále

31.3.2020 03:49 00:30:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

104: SPECIÁL | David Krajíček: Firmy se začnou zbavovat seniorních manažerů

David Krajíček je člověk, který má čuch na lidi. Nejprve vybudoval headhunterskou firmu a dnes pracuje s manažery a majiteli z rodinných firem. Sám oč ... číst dále

30.3.2020 03:52 00:30:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

103: SPECIÁL | Petr Kovařík: Teď se ukážou pravé vlastnosti lidí

Někdy stačí k překlenutí krize správný mindset. O tom je tento rozhovor především. Petr Kovařík je spoluzakladatelem Pražské čokolády, čokoládovny, kt ... číst dále

27.3.2020 16:50 00:28:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

102: SPECIÁL | Iveta Clarke: Staré jistoty se boří a nové si musíme vytvořit

30 let se věnuje komunikaci, facilitaci, mentoringu a supervizím. Iveta Clarke patří k odborníkům na vnitřní pocity. Často se na ni obrací vysocí mana ... číst dále

25.3.2020 15:44 00:35:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

101: SPECIÁL | Petr Beneš: Tahle krize v nás probudí pozitivitu

Jeden z nejotevřenějších rozhovorů celého podcastu. Petr Beneš je úspěšný podnikatel a startupový nadšenec. I na jeho firmy dopadají důsledky koronavi ... číst dále

24.3.2020 10:23 00:29:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

100: Vlastimil Hrabal: Nastartujme znovu ekonomiku jako v Hongongu

Vlastimil Hrabal patří k významným českým podnikatelům. 8 let žije a podniká v Asii, kde například stál u zrodu významného fintechového startupu Orien ... číst dále

23.3.2020 03:36 00:30:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

99: David Procházka: Kdybych si vydělal na Ferrari, tak bych ho někomu věnoval

Mladý podnikatel David Procházka už se stihl dostat třeba do Forbesu nebo do televize. A má to svůj důvod. Je totiž zakladatelem platformy Donio.cz, k ... číst dále

19.3.2020 03:41 00:51:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

98: SPECIÁL: Podnikatelé a právnička o současné situaci

Tento díl je jiný. Hosté nesedí naproti mně ve studiu. Jsou v karanténě a bavíme se online. A host není jeden. Jsou celkem 3. Každý z jiných pater byz ... číst dále

17.3.2020 03:15 00:17:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

97: 3 pravděpodobné dopady koronaviru na byznys

Česko se pomalu ocitá v kleštích koronaviru. Dopady na podnikatelské prostředí pocítí pravděpodobně všichni, od velkých firem po malé podnikatele či f ... číst dále

12.3.2020 02:57 00:16:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

96: Jak se v podnikání vyrovnat s odmítnutím

Bojíme se toho všichni. Hlasitého a jasného NE. V obchodním i soukromém životě. V tom obchodním to většinou znamená konec jednání a přesun k dalšímu k ... číst dále

10.3.2020 03:32 00:34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

95: Jan Kalianko: Uspět s e-shopem je jako vyhrát v loterii

Je předním konzultantem v oblasti e-commerce. Jan Kalianko rozumí e-shopům a jejich majitelé si ho zvou, aby jim našel chyby. Většinou jsou v komunika ... číst dále

5.3.2020 03:49 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

94: Jan Kyselý: Využívejte častěji sociální sítě k získávání zakázek (REPRÍZA)

O LinkedInu, B2B social selling a zvyšování důvěry u klientů.  Jan Kyselý je expertem na B2B prodej na sociálních sítích. Je propagátorem myšlenky, že ... číst dále

3.3.2020 03:42 00:35:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

93: Pavel Milan Černý: Trvalo 2 roky, než jsme si vyplatili první peníze (REPRÍZA)

Rozhovor se spoluzakladatelem eco a bio e-shopu Econea.cz Pavlem Černým Spolumajitel a spoluzakladatel e-shopu Econea.cz Pavel Černý původně neměl za  ... číst dále

27.2.2020 03:53 00:32:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

92: Vojtěch Pres: Vychovejte si nové zákazníky prostřednictvím videoher

Vojta Pres je mladý markeťák, který aktuálně působí u Welcome to the Jungle. Zároveň je ale člověkem, který působí jako esport konzultant a učí firmy  ... číst dále

25.2.2020 03:09 00:17:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

91: Jak odblokovat kreativitu, aby fungovala na váš povel?

Znáte ten pocit, kdy si naplánujete kreativní práci a ono to prostě nejde? Trápí se s tím mnoho lidí ve firmách i na vrcholku firem. Kreativní činnost ... číst dále

20.2.2020 03:06 00:28:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

90: Monika Ptáčníková: Měli bychom se víc chválit

Stála u zrodu mediálně známého projektu Czechitas. Monika Ptáčníková usiluje o to, aby se čím dál tím víc žen zapojilo do světa IT. Stále jde totiž o  ... číst dále

18.2.2020 03:24 00:17:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

89: Proč je lepší dělat jednu věc pořádně než pět průměrně

Zaměřit se jen na jednu službu nebo jeden druh produktu - má to smysl? Nebo je lepší raději pokrýt vše, co si klient může žádat? Bývají to tradiční ot ... číst dále

13.2.2020 03:21 00:37:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

88: Lukáš Hrdlička: Každý podnikatel by měl umět svůj "elevator pitch"

Neustále něco prezentujete. Většinou kolegům na jednáních nebo obchodním partnerům. Ne vždycky to jde ale podle plánu. Pak většinou nastupuje Lukáš Hr ... číst dále

11.2.2020 03:53 00:14:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

87: 3 důvody, proč v roce 2020 začít podnikat

Rok 2020 není ničím výjimečným. Až na to, že letos můžete konečně světu představit váš nápad. Váš projekt. Vaše podnikání. Je několik důvodů, proč na  ... číst dále

6.2.2020 03:57 00:27:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

86: Kateřina Šachová: Je velmi těžké vymyslet, jak se budete se zákazníkem bavit

Chodíte rádi do papírnictví? Tak to pravděpodobně budete znát značku Papelote. Ta funguje na našem trhu už deset let. Založila ji Kateřina Šachová, kt ... číst dále

4.2.2020 02:58 00:12:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

85: Pocit samoty v podnikání. Jak jej odstranit?

Majitelé firem a podnikatelé bývají často osamělým druhem. Vychází to z některých průzkumů a obecně je to fakt, o kterém se příliš nemluví. Tak to poj ... číst dále

30.1.2020 03:14 00:33:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

84: Ivana Šedivá: Každý má na něco talent. Existuje trik, jak ho odhalit

Ivana Šedivá je čerstvě na volné noze. Ještě donedávna ale vedla marketing společnosti McDonald's a v tomto prostředí se pohybovala od začátku devades ... číst dále

28.1.2020 03:10 00:18:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

83: Jak vám ve firmě pomůže strategie modrého oceánu

W. Chan Kim a Renné Mauborg vydali v roce 2005, která se stala přelomovou pro společnosti po celém světě. Formulovali totiž myšlenku, dle které se dne ... číst dále

23.1.2020 03:21 00:32:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

81: Lucie Neumannová: Firmu řídím po večerech a dá se to zvládnout

Znáte organizaci Femme Palette (https://www.femmepalette.com) ? Sdružuje ženy, které se zajímají o svou kariéru a chtějí profesně růst. Jednou ze zakl ... číst dále

21.1.2020 03:37 00:14:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

82: Klady a zápory práce na dálku

Pracujete z domova nebo na dálku? Pokud budete mít v tomto roce možnost nechodit do kanceláře, ale pracovat z pohodlí vlastního domova, může se to zdá ... číst dále

14.1.2020 03:37 00:17:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

80: 3 tipy, jak opravdu dosáhnout cílů, které jste si dali

Začátek roku se většinou nese ve znamení ambiciózních vizí a strategií. Máte je také? Bojíte se, že jich nedosáhnete? Tento díl podcastu Buduj značku  ... číst dále

9.1.2020 03:42 00:31:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

79: Matěj Krejčí: Nastavte si na všech zařízeních noční režim

Máte problém se závislostí na mobilním telefonu? Příliš často koukáte na obrazovky počítačů, tabletů a dalších přístrojů? Jako blesk se aktuálně šíří  ... číst dále

7.1.2020 04:02 00:18:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

78: Jak zanechat skvělý první dojem

S novým rokem se vám určitě otevírá spoustu nových příležitostí. Potkáte spoustu nových a zajímavých lidí, kteří vás budou moci posunout dál. A právě  ... číst dále

19.12.2019 03:54 00:43:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

77: DEBATA: Online vs. offline marketing v roce 2020

Dva hosté. Poprvé v podcastu Buduj značku. David Rajmont a Martin Jiras. První má  agenturu na výrobu reklamních předmětů, druhý několik let šéfuje ús ... číst dále

17.12.2019 04:02 00:18:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

76: Největší chyby, které jsem v tomto roce udělal

Je načase rekapitulovat. V poslední sólo epizodě podcastu Buduj značku se s vámi chci podělit o chyby, které jsem jako majitel firmy udělal a co mi to ... číst dále

12.12.2019 09:04 01:03:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

75: Pavel Stuchlik: Uspěl jsem v Americe a sesypal se. Pomohlo mi až 10 dnů v jeskyni

Neuvěřitelný příběh investora, podnikatele a dnes už i DJe Pavla Stuchlika možná znáte. Je to člověk, který od patnácti let žije ve Spojených státech  ... číst dále

10.12.2019 04:04 00:20:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

74: Jak být v roce 2020 lepším manažerem

Blíží se Vánoce a s nimi taky vstup do Nového roku. Pokud jste majitelem firmy, podnikáte nebo vedete tým lidí, pak pravděpodobně tento čas využíváte  ... číst dále

5.12.2019 04:47 00:34:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

73: Robert Sovík: Většina lidí se vzdá po první chybě

Každý byl svého času student. Ti nejlepší dnes možná skončí v péči Roberta Sovíka, který těm nejlepším studentům a sportovcům zároveň pomáhá dostat se ... číst dále

3.12.2019 04:06 00:22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

72: Co je to Syndrom podvodníka a proč vás může brzdit

Úspěšní lidé mohou trpět pocitem, že si svůj úspěch nezaslouží. Že jsou podvodníci. Že ostatní oklamali a dostali se na svou pozici neprávem. Trápí vá ... číst dále

28.11.2019 04:21 00:40:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

71: Adam Pýcha: Ročně u nás vyjde až 18 tisíc knih

Adam Pýcha má na starosti online komunikaci jednoho z největších knihkupectví u nás, Knihy Dobrovský. Má za sebou bohatou kariéru v marketingu, kterou ... číst dále

26.11.2019 04:19 00:22:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

70: Jak vypadá work-life balanc

Pravidelně vypnout umí jen někteří. Úplně zapomenout na pracovní život je pro stále větší množství výkonných manažerů či podnikatelů neřešitelný úkol. ... číst dále

21.11.2019 04:30 00:35:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

69: Jakub Hon: Neptejte se lidí, co si o vašem produktu myslí

Je CEO společnosti Salesdock, kterou si jiné firmy najímají, když potřebují pomoct nakopnout vlastní obchod. Jakub sám se v obchodě pohybuje v podstat ... číst dále

19.11.2019 04:11 00:21:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

68: Chcete podnikat? Jak zjistíte, že máte dobrý nápad

Ověření, že jdete do podnikání s dobrou myšlenkou, je klíčové. Proto byste to neměli podcenit (jako ze začátku já). Co všechno je potřeba udělat pro t ... číst dále

14.11.2019 04:31 00:31:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

67: Lukáš Matějček: V Íránu mě na 12 hodin zavřeli. V 18 letech

Lukáš Matějček je mladým podnikatelem z Ostravy, který stojí za značkou https://bagind.cz. Nápad na ni vznikl při jeho cestách po Indii, kde se seznám ... číst dále

12.11.2019 04:25 00:23:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

66: Prodáváte službu? 3 problémy, které vás mohou potkat

Jste na trhu teprve prvních pár let nebo měsíců. Ještě se vám úplně nedaří zajistit toho, že o vás lidé vědí, znají vaši přidanou hodnotu a ozývají se ... číst dále

7.11.2019 04:06 00:33:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

65: Lukáš Pytloun: Denně mi přijde 300 e-mailů. Všechny čtu

Lukáš Pytloun má víc než 1000 postelí. Jeho designové hotely jsou rozmístěné po celé České republice, on sám ale začínal v Liberci. Tam například reko ... číst dále

5.11.2019 04:11 00:22:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

64: Překonejte komfortní zónu: 4 zásady publikování obsahu

Nemilým údělem menších firem je, že přípravu kvalitního obsahu mnohdy podceňují nebo jí nevěnují dost pozornosti. A přitom svět se mění. A klasická re ... číst dále

31.10.2019 05:03 00:31:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

63: Michal Rozehnal: Sbírání dat může proměnit celou strategii firmy

Už 8 let je jedním ze zakládajících členů projektu Reporting.cz. V portfoliu mají největší české společnosti a několik evropských velkých ryb. Michal  ... číst dále

29.10.2019 04:02 00:22:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

62: Hledání motivace. 5 tipů na zlepšení pracovní morálky

Můžete mít práci snů, a přece se cítíte na konci dne bez energie. Dosáhnout vysněných cílů v podnikání či práci je proces, který stojí spoustu úsilí a ... číst dále

24.10.2019 15:48 00:31:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

61: Michal Holub: Dělejte si meetingy sami se sebou

Patří mezi velmi aktivní kouče, kteří řeší především tematiku osobního a firemního růstu. Kdysi byl člověkem, který se děsil mluvení na veřejnosti a m ... číst dále

22.10.2019 04:19 00:21:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

60: Jak vybudujete komunitu, která prodává za vás

Budoucnost patří komunitám. Tedy skupinám, které věří vaší vizi a jsou vašimi následovníky. Už nepůjde o pouhé publikum, kterému servírujete obsah. Pů ... číst dále

17.10.2019 04:00 00:36:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

59: Karolína Šustrová: Obchod, který voní, má lepší výsledky

Češi mají rádi obchodní centra. Mají je rádi i provozovatelé značek, kteří se sem houfně stahují. Karolína Šustrová má na starosti obchodní centra ve  ... číst dále

15.10.2019 04:31 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

58: Jak dlouho trvá, než v podnikání zažijete úspěch?

Dívat se na statistiky úspěšnosti nových firem není příjemné. Vyplývá z nich totiž, že drtivá většina čerstvě založených společností velmi rychle konč ... číst dále

10.10.2019 04:35 00:35:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

57: Hynek Horák: Nomádství je fajn, ale lidský kontakt nenahradíte

Umí se orientovat v zajímavých nemovitostech, které taky aktivně vyhledává a podniká v nich. A to nejen u nás a na Slovensku, ale třeba i na Seychelec ... číst dále

8.10.2019 09:48 00:21:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

56: Končí zlatá éra sociálních sítí?

Facebook v poslední době přichází o uživatele i o reputaci, lidé veřejně deklarují odchody ze sociálních sítích. Někteří se uchylují k úplnému online  ... číst dále

3.10.2019 04:21 00:35:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

55: David Zábrž: Žijeme v době, kdy se naše práce stává zbytečnou

Předseda asociace českých startupů David Zábrž toho o české startupové scéně ví mnoho. Zároveň je ale nadšeným futuristou, který neustále mapuje nejno ... číst dále

1.10.2019 04:48 00:21:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

54: Jak lidem vyprávět příběhy, které chtějí slyšet

Příběhy spojují lidi od nepaměti. Slouží k navázání důvěry, k navázání vztahů a předávání informací. Na základě příběhů prodáváme službu nebo výrobek. ... číst dále

26.9.2019 04:02 00:34:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

53: Martin Tesárek: Rok a půl jsem se uživil cold callingem

Pokud někdo během let vybudoval silnou značku na poli realitních nemovitostí, je to Martin Tesárek. Kdysi úspěšný vrcholový sportovec se dnes vrcholov ... číst dále

24.9.2019 04:31 00:19:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

52: Podnikání je o vztazích. Jak je vytvořit a udržet

Každý ví, že aby v podnikání uspěl, musí se obklopit řadou zajímavých kontaktů. Jenže to je úkol, který vám sebere velké množství času. A ten byste ur ... číst dále

19.9.2019 04:20 00:40:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

51: Dominik Hrodek: Sociální sítě kopírují principy ze středověku

Tento podcast bude trochu jiný. Naproti mně usedl Dominik Hrodek, který aktuálně řídí marketing právnické odnože společnosti Deloitte. Dominik také ma ... číst dále

17.9.2019 04:32 00:21:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

50: Jaké jsou klíčové vlastnosti lídra?

Každá firma vyžaduje kvalitní vedení. Zároveň se taky říká, že firemní lídři by měli vychovávat další lídry. A vůbec je to slovo “lídr” dnes docela ho ... číst dále

12.9.2019 04:22 00:35:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

49: Filip Mikschik: Stavte firmu tak, aby vás nepotřebovala

Původně podnikat nechtěl. Teď stojí za portálem StartUpJobs.cz a řídí jeho expanzi do okolních evropských zemí a do zbytku světa. V podcastu se dozvít ... číst dále

10.9.2019 04:43 00:21:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

48: Jak získat pozornost vašich zákazníků

Internetové prostředí a propagace na internetu je dnes velkým bojem o pozornost vašich zákazníků. Jak byste to měli udělat, aby věnovali svou pozornos ... číst dále

5.9.2019 04:44 00:46:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

47: Miroslav Princ: Malé změny při jednáních můžou zásadně zvednout vaše prodeje

Chcete se zlepšit ve vašich obchodních dovednostech? Pak je jedním z expertů na toto téma Miroslav Princ. Píše knihy o obchodování, školí a pracuje př ... číst dále

3.9.2019 04:08 00:22:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

46: Proč se bojíme prohrávat

Je úplně normální obávat se, že to nevyjde. Ne vždycky se totiž ukáže, že má smysl v podnikání pokračovat. Pakliže zjistíte, že pro vaši službu není p ... číst dále

29.8.2019 04:13 00:37:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

45: Jiří Rostecký: Nechoďte podnikat, pokud nechcete tvrdě dřít

Jirka Rostecký patří mezi přední podnikatelské osobnosti na sociálních sítích. Ještě na škole založil portál MladýPodnikatel.cz, skrze který sdružuje  ... číst dále

27.8.2019 04:53 00:36:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

44: Vilém Terich: Když tvoříte kvalitní obsah, nepotřebujete reklamu

Kdybyste se ve své propagaci věnovali jenom vytváření různých forem obsahu, stačilo by to? Vilém Terich naznačuje, že ano. Stará se o kompletní digitá ... číst dále

22.8.2019 04:03 00:38:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

43: Tomáš Vala: Ve firmě jsem trávil všechen svůj čas

Dalším hostem podcastu Buduj značku byl Tomáš Vala, generální ředitel firmy SIKO koupelny, která patří mezi největší prodejce koupelnového vybavení u  ... číst dále

20.8.2019 04:15 00:17:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

42: Největší výzvy pro malé firmy

Máte firmu, ve které pracujete sami nebo jen v malém týmu? Pak se vás týká spousta problémů, které ti větší řešit nemusí. Pro vás jsou ale existenčně  ... číst dále

15.8.2019 04:05 00:33:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

41: Mojmír Urbánek: Ukažte vašim lidem, kolik vyděláváte

Mojmír Urbánek v roce 2012 založil poradenskou a servisní společnost SAB Servis, která se dnes stará především o poradenské společnosti v oblasti fina ... číst dále

13.8.2019 04:05 00:19:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

40: Jak se vyhnout pracovnímu vyhoření

Čím dál víc lidí tráví svůj veškerý volný čas prací. Nejsem výjimka. Pokud to máte podobně, patříte do druhu ohroženého vyhořením. To je stav, který k ... číst dále

8.8.2019 16:39 00:31:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

39: Radim Pařík: Největším zabijákem všech prezentací je PowerPoint

Radim Pařík je zakladatelem Fascinating academy, v rámci které učí lidi správně vystupovat. Nezbaví vás trémy, ale dokáže vás přimět lépe gestikulovat ... číst dále

6.8.2019 04:43 00:19:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

38: Vaše značka nejsou jen sociální sítě. Co ještě do ní lidé počítají

Sociální sítě jsou nedílnou součástí tvorby osobní značky. Ale nevěnujte veškerou energii jen jim. Jsou tu další aspekty, kterých si lidé všímají, kdy ... číst dále

1.8.2019 04:11 00:42:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

37: Petr Hudec: Mějte velkou trpělivost se zákazníky. Má to smysl

Petr Hudec založil e-shop HuráMobil.cz a dodnes ho vede. Vybudoval ho od základů a dodnes jej vede. Zároveň postavil celý marketing na youtubovém kaná ... číst dále

30.7.2019 04:02 00:22:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

36: Metody propagace, které jsou mrtvé, ale vy si to ještě nemusíte myslet

To, jakým způsobem se prezentvoat na sociálních sítích, se neustále mění. Dokonce tak rychle, že je velmi obtížné sledovat aktuální dění i pro profesi ... číst dále

25.7.2019 04:36 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

35: Jan Kyselý: Využívejte častěji sociální sítě k získávání zakázek

Jan Kyselý je expertem na B2B prodej na sociálních sítích. Je propagátorem myšlenky, že kvalitní obchodní vazby si dnes už můžete vytvořit online pros ... číst dále

23.7.2019 04:03 00:19:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

34: Jak poznat, že je čas podnikat na full-time

Začínali jste s vlastním byznysem od nuly? Nebo teprve začínáte a hledáte, jak poznat, že byste se podnikáním mohli živit naplno? Existují určitá vodí ... číst dále

18.7.2019 04:00 00:14:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

33: Stavy úzkosti, paniky a jak nad nimi zvítězit

Epizoda bez hosta. Jako podnikatelé nebo OSVČ jste na to sami. Je to váš nápad, vaše myšlenka a vaše vize, kterou musíte prosadit nejdřív před známými ... číst dále

16.7.2019 04:30 00:30:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

32: Chování vašich zákazníků na internetu v roce 2019

Společně probereme nejdůležitější statistiky chování lidí na internetu v roce 2019. Pokud vás zajímá, jak lidé konzumují obsah online, toto je epizoda ... číst dále

11.7.2019 04:30 00:38:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

31: Kateřina Vacková: Pokud máte nápad, nečekejte a realizujte ho hned

Možná byste to do ní neřekli, ale Kateřině Vackové ještě není 30 a už má za sebou opravdu silný příběh. A zařazení do žebříčku Forbes 30 pod 30 i díky ... číst dále

9.7.2019 04:54 00:24:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

30: Strach z mluvení na veřejnosti a před kamerou. Jak ho překonat?

Říká se, že strach z veřejného mluvení je větší než strach ze smrti. Pro každého podnikatele je důležité, aby uměl vyslovit svou vizi jednak před kame ... číst dále

4.7.2019 05:40 00:41:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

29: Martin Kubisa: 99% českých startupů selže, protože je nezajímá tok peněz

Tento podcast je především pro majitele startupů nebo pro ty, kteří o startupu uvažují. Martin Kubisa v nich působí a několik dalších mentoruje z pozi ... číst dále

2.7.2019 04:55 00:22:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

28: Má ještě smysl psát blog?

Anotace:  V dnešní době minutových videí je klasický psaný blog přežitek. Nebo není? Platforma psaného textu sice nzažívá renesanci, ale stále nemizí. ... číst dále

27.6.2019 04:38 00:30:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

27: Budoucnost sociálních sítí. Jak to udělat, abyste ji nezaspali

Doba se neustále mění a to, co fungovalo před rokem, už se dnes ve světě sociálních sítí může zdát jako dávno zapomenutá metoda. Je potřeba neustále s ... číst dále

25.6.2019 04:45 00:41:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

26: Lubomír Milek: Podnikejte v tom, co už bylo tisíckrát odzkoušené

Franšízy. Koncept, který u nás stále ještě ani zdaleka nedosáhl svého potenciálu. Nebo alespoň tak to říká Lubomír Milek, který do České republiky při ... číst dále

20.6.2019 04:04 00:36:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

25: Lumír Kunz: Nejtěžší obchodní jednání jsem vedl s rodiči

Lumír Kunz je v současné době CEO portálu Aukro.cz. Na něm se uskutečňuje drtivá většina internetových aukcí u nás. Zároveň ale portál prochází citeln ... číst dále

18.6.2019 08:40 00:23:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

24: 5 fungujících strategií na LinkedInu

Podle aktuálních čísel používá v České republice přes 1 a půl milionu lidí síť LinkedIn. Půl milionu z těchto lidí jsou na síti pravidelně aktivní. Li ... číst dále

13.6.2019 04:34 00:17:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

23: Neuzavírejte se před světem. Osvojte si návyky “Social CEO”

Přes 80% lidí se v nedávné anketě vyjádřilo, že vítá větší transparentnost ve firmách. Vše potom začíná od samotného vedení. Pokud majitel firmy zůstá ... číst dále

11.6.2019 05:37 00:37:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

22: Martin Hošek: Nesmíte se bát něco dělat

Na českém LinkedInu platí za předního "tvůrce obsahu" a je velmi pravděpodobné, že jeho příspěvky sledujete. Martin se stará o marketing J&T banky a n ... číst dále

6.6.2019 05:10 00:46:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

21: Martin Rozhoň: Když čtyřikrát vyhoříte, peníze vám jsou k ničemu

Pokud se pohybujete ve světě byznysu, tak Martina nejspíš znáte jako člověka, který vybudoval z nuly portál Vivantis.cz. Ten potom s miliardovým obrat ... číst dále

4.6.2019 05:39 00:29:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

20: Každý z vás může dělat podcast. Jak na to?

Podcast o podcastu. V takovém duchu se nese aktuální epizoda Buduj značku. Dostanete praktické rady a triky, jak se osmělit a vyzkoušet si vlastní pod ... číst dále

30.5.2019 04:44 00:43:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

19: Jan Hummel: Ten pocit, jestli vám do nové prodejny přijdou lidi, se nedá popsat

Jan Hummel založil se svým společníkem v roce 2001 firmu Fruitisimo, kterou dnes znají prakticky všichni, kteří kdy dostali chuť na ovocný fresh. Dnes ... číst dále

28.5.2019 05:36 00:22:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

18: Thought leadership. Děláte vše pro to, abyste byli myšlenkovými vůdci?

Spadá vaše podnikání mezi B2B? Pak se pravděpodobně musíte připravit na spoustu dlouhých a náročných jednání. A na to, že budete hrát dlouhodobou hru, ... číst dále

21.5.2019 07:23 00:21:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

17: Proč je marketing sprosté slovo a jak se nespálit

Z různých důvodů je stále patrný názor, že na lidi z marketingu se nedá spolehnout. Ať už kvůli tomu, že jako “guru” se dnes může označit každý, nebo  ... číst dále

16.5.2019 05:26 00:35:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

16: Pavel Milan Černý: Trvalo 2 roky, než jsme si vyplatili první peníze

Spolumajitel a spoluzakladatel e-shopu Econea.cz Pavel Černý původně neměl za cíl budování e-shopu. Ale prošel si lehkým burnoutem ve finančním světě  ... číst dále

14.5.2019 22:46 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

15: 6 základních tipů pro úspěšnou facebookovou kampaň

Založili jste facebookový profil vašemu podnikání. A teď jak to udělat, aby se o něm dozvěděli vaši zákazníci. Ještě lépe: jak to udělat, abyste pomoc ... číst dále

9.5.2019 05:12 00:32:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

14: Lubomír Pech: I malá HR agentura se může dobře uživit

Založit si vlastní headhuntingovou agenturu. Má to v dnešní době smysl? A co všechno musíte dělat, abyste ve velké konkurenci obstáli? Nejen na tyto o ... číst dále

7.5.2019 20:15 00:24:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

13: Podnikání a zdraví. Jak se z toho nesesypat

Říká to každý: zdraví máme jenom jedno. A je to pravda. Ukáže se ale většinou až tehdy, kdy je zdraví vystaveno zkoušce. Pokud podnikáte nebo pracujet ... číst dále

2.5.2019 05:23 00:38:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

12: Lukáš Janoušek: Investici může klidně dostat i realitní kancelář

Marketingový šéf a shareholder z aplikace Twisto Lukáš Janoušek mluví o tom, jak se jemu a jeho kolegům povedlo vybudovat úspěšnou technologickou firm ... číst dále

30.4.2019 05:37 00:26:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

11: 7 nejčastějších chyb v marketingu malých firem

Často vám nezbývá čas řešit reklamu. Propagovat se. A možná právě to může zapříčinit, že v přístupu k marketingu chybujete. Tím se však člověk učí a p ... číst dále

23.4.2019 05:37 00:29:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

10: Nejlepší aplikace pro podnikatele a manažery

Nepořádek doma ještě nejspíš přežijete. Nepořádek v kanceláři (ať už fyzické nebo virtuální) je ale mnohem horší. Organizaci podnikání musíte mít jasn ... číst dále

16.4.2019 11:01 00:22:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

9: Jak se zbavit strachu a vystoupit z komfortní zóny

Taky vás čas od času ovládne strach z neznáma? Třeba z toho, že musíte učinit krok, ke kterému se odhodláváte už pěkně dlouho. Víte, že to nebude příj ... číst dále

9.4.2019 05:41 00:31:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

8: Knihy, které změní váš přístup k podnikání a životu

Říká se, že výkonní řeidtelé přečtou ročně 60 knih. I když se mi to zdá trochu přestřelené, faktem je, že číst hodně znamená zlepšovat se. Speciálně,  ... číst dále

2.4.2019 06:14 00:25:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

7: Jak se rychle naučit novou dovednost

Pokud podnikáte, musíte umět od všeho trochu. A pokud máte vlastní živnost, tak musíte neustále držet krok s trendy, být kreativní a vylepšovat svou n ... číst dále

26.3.2019 06:32 00:31:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

6: 6 technik pro lepší zvládnutí time managementu

Jakmile se ocitnete v pozici, kdy řídíte firmu, podnikání nebo vlastní živnost, tak najednou musíte pečlivě uvažovat nad čímkoliv, co děláte. Čas je n ... číst dále

19.3.2019 06:16 00:30:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

5: Katka Pavlíčková: Ze začátku na Instagramu Stories vůbec nedělejte

V této epizodě jsme společně s expertkou na Instagram Katkou Pavlíčkovou rozebrali přínos Instagramu a speciálně funkce Stories. Proč byste o této for ... číst dále

12.3.2019 06:02 00:31:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

4: Problém OSVČ: musíte se starat o svoji osobní značku?

Pokud podnikáte sami na sebe, vaše vystupování je extrémně důležité. Klient kupuje vás, vaše oblečení, vaše zkušenosti, vaše schopnosti. Jenže mu o ni ... číst dále

5.3.2019 21:08 00:27:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

3: 7 způsobů, jak pomocí obsahu zvednout prodeje

Zaujmout svým produktem nebo službou je v dnešní přehlcené době složité. Vyžaduje to tvrdou dřinu, která ještě navíc může přijít vniveč. Anebo taky ne ... číst dále

26.2.2019 16:46 00:23:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

2: Nemám peníze na marketing. Ale chci zákazníky. Jak na to?

Spousta lidí má za to, že jedině nablýskaným marketingem dosáhnete vyšších prodejů. Ale pokud lidé a peníze na kampaně nejsou, musíte si poradit jinak ... číst dále

11.2.2019 05:00 00:07:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Buduj značku

1: Nový podcast pro podnikatele je tady

Milovat můžete psa, milovat můžete vašeho partnera, milovat můžete výpary Naturalu na benzínce. To všechno je dané. Milovat ale můžete taky značku. Ne ... číst dále