Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 52 148 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Brain We Are CZ"

7.5.2024 03:10 02:00:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

245: Eliška Remešová - Je Láska Dovednost? | Situationships | Partnerská Oekávání & Duševní Zdraví (rebroadcast)

Co je to duševní fitness? Vztahy doprovází bhem života každého z nás a v dnešní dob rychle mnícího se svta se mní i ten svt vztahový, proto s psychote ... číst dále

30.4.2024 03:13 01:17:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

244: Dopamin & Porno | Oekávání vs. Zcitlivování | Praxe | Jaké Zmatky Psobí Slast?

Jaký je vztah mezi Pornem a Štstím? Ve dnešním dílu se bavíme o systému našich chtí, o tom, jak porno ovlivuje chování v intimních chvílích nebo o tom ... číst dále

23.4.2024 03:24 00:51:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

243: 5 Píbh, které zmnily svt | Jsou tvé ambice skuten tvé?

Pro je na nic být Ambiciózní Perfekcionista? Dnes se podíváme na zub mnoha zajímavostem od mentálního úpadku ímského impéria, až po objev vitaminu D.  ... číst dále

16.4.2024 03:29 01:21:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

242: Psychotechnologie - Jak Efektivn (Ne)konzumovat Informace | Význam Brzd, Flexibility a Pomeran v Život

"Pokud tvj cíl nemá plán, není to cíl, ale sen" Každý den se odehrává rozhodovací drama o to, emu vnovat pozornost, as a energii. V digitáln ... číst dále

9.4.2024 03:20 01:13:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

241: Výzvy Vesmíru | Astrosexologie, Stres & Vesmírné Mise na Zemi - Lucie Ráková

Budou se astronauti nudit? Jak se na Zemi simulují astronautm podmínky pro cestu na Mars? A pro se (ne)mluví o sxu ve Vesmíru? O tom si povídáme s esk ... číst dále

2.4.2024 03:20 02:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

240: Václav Dejmar - Psychedelika, Paradoxy Bytí, Jak Být Investor Svého asu a Mysl Bojovníka Jirky Procházky (re-broadcast)

Jak Investovat svj as v dob, kdy na každém rozhodnutí záleží? V em je uniktání mysl Jirky Procházky? V em je potenciál psychedelik? A pro se setkávat  ... číst dále

26.3.2024 03:30 01:44:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

239: Úspchy a Krize Psychologie | (Sebe)Diagnózy a Kritické Myšlení - Jana Albrechtová @czechpsychologist

ADHD, úzkosti, deprese... Diagnózy sem a diagnózy tam. Jakou roli doopravdy hrají v duševním zdraví? A mže nám sebediagnóza pomoci? Dnes si o duševním ... číst dále

19.3.2024 03:20 01:42:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

238: Nesmrtelnost?! Vda & Filosofie | Vnitní Hlas | Od kmenových bunk až po transplantaci hlavy

Neumít! Je to potenciáln možné? Jaké jsou možnosti vdy, která se snaží prodloužit život? A jaké etické otázky se s tím pojí? Dnes se podíváme na msíní ... číst dále

12.3.2024 03:20 01:38:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

237: O em je MEDITACE? Jak zaít a nepestat? Filosofie, Praxe & Citáty - Šimon Grimmich

MEDITACE | PRAXE | FILOSOFIE Jakou roli hraje pipoutanost v život? Jakou roli hrají koncepty, myšlenky a pocity v život? A jak promovat to, jak vnímám ... číst dále

5.3.2024 03:20 02:11:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

236: Daniel Stach - Píbhy z Vesmíru, Života a Vdy

Ptejte se PRO! Dnes si povídáme se skvlým Danielem Stachem, moderátorem Hyde Park civilizace a nadšeným popularizátorem vdy. Bavíme se o píbzích ze ži ... číst dále

27.2.2024 03:20 01:21:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

235: Jak Budovat Odolnost Proti Stresu & Jeho Fungování v Tle a Mysli

Pihlaš se na Plroní Akademii 2024! https://brainya.org/pulrocni-akademie-brain-we-are/ Stres je famózní nástroj. V moderním svt nám neustále slouží ta ... číst dále

20.2.2024 03:13 01:28:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

234: Žijeme v Nejhorší nebo Nejlepší Dob? Smysl & Nadje | Doba AI | A co s tím vším dlat? - Petr Ludwig

Co je to "bias nevdnosti"? Co vede k delšímu a spokojenjšímu životu? Dnes se bavíme s veteránem našeho podcastu Petrem Ludwigem. V podcastu  ... číst dále

13.2.2024 03:20 01:57:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

233: Evoluní Psychologie a Vztahy Co T Dlá Atraktivní/m? Tinder, Partnerský Trh, Attachment Theory, Sex, Nevra a Mnoho Dalšího!

Pihlaš se na Plroní Akademii 2024 (Posledních pár míst!) https://brainya.org/pulrocni-akademie-brain-we-are/ Koho se netýkají vztahy? Od momentu, kdy  ... číst dále

6.2.2024 04:15 01:46:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

232: Petr Mára - Životní Úspch | Evoluce Práce a Smyslu | Budoucnost Technologií & Chronická Nemoc

V tomto jedineném díle našeho podcastu se ponoíme do hlubin osobní transformace Petra Máry, která zahrnuje jak se vypoádal s chronickou nemocí až po j ... číst dále

30.1.2024 04:20 01:13:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

231: "Pozor na to, co zažíváš poprvé" + Lekce Životních Etap | Q&A | Futurismus - Jak bude vypadat budoucnost?

Využíváš svou vli správn? A jsou chytré ledniky budoucnost? Je to tu! Q&A, kde odpovídáme na Vaše otázky a sdílíme lekce z roku 2023. Hlavním téma ... číst dále

23.1.2024 04:14 01:58:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

230: KAMU - Sama jsem hledala cestu. Te se uím už neíkat NIKDY a NAVŽDY! | Vize | Asie | Reflexe

Jak otevírat dvee píležitostem? Dnes jsme zavítali za nejbarevnjší kuchakou Kamu do jedné z pti modrých zón na svt - na Kostariku. V rozhovoru zavítám ... číst dále

16.1.2024 03:30 01:13:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

229: 4 Evidence-Based Kroky ke Štstí | Symbol Jako Psycho-technologie & Placebo | Tohle Ti Zlepší Prožívání!

Jde se nauit mít více štstí? Dnes se podíváme pod pokliku nkolika experiment a uvdomní, které mohou zmnit naše vnímání. Jak sabotujeme naši vli a moti ... číst dále

9.1.2024 03:52 01:51:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

228: Bob Kartous - Jak Zkrotit Šelmy Digitální Džungle? | Eroze Zkušenosti & Budování Odolnosti

Topíte se obas v digitálním prostoru? Nejste sami. Nejistota je všude kolem nás, technologie pohlcují ím dál více asu a bombarduje nás množství inform ... číst dále

26.12.2023 03:20 01:31:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

227: Tomáš Sedláek - Dobrodružství Ducha a Vesmíru | Dokonalá Spokojenost NEEXISTUJE !

Kolik asu vnuješ tlu, kolik duši a kolik duchu? 2. ást rozhovoru s Tomášem Sedlákem je tady! Ponoíme se do dobrodružství ducha od Bible, až po Interne ... číst dále

19.12.2023 03:22 01:32:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

226: Tomáš Sedláek - Kdo Nás ídí? | Tlo Vs. Duch Vs. Duše | Naivní Pesimismus

"Jsme zvíe posedlé duchem!" S Tomášem Sedlákem ešíme zapeklitou otázku, "kdo je teda lovk?" A jako nástroj použíjeme rozdíly mezi  ... číst dále

12.12.2023 03:32 02:12:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

225: Ladislav Zibura - "Dsím se smrti a to mi determinuje život" | Tohle je má nejlepší kniha

Jak nechat zmizet své problémy? Dnes si povídáme s cestovatelem a autorem 6 knih Ladislavem Ziburou. Láa má mnoho podob a dnes pjdeme poádn do hloubky ... číst dále

5.12.2023 03:14 01:15:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

224: Podstata Štstí | Stereotyp je návykový | Lekce Pro Své Budoucí Já

Myslíš na své budoucí Já? Stereotyp je návakový a je tžké z nj vystoupit i proto, že neznámo se nám asto jeví dsiv. Ale ze studií se ukazuje, že zmna  ... číst dále

28.11.2023 03:20 02:00:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

223: To Nejlepší ze Svta Umlé Inteligence | 10 AI tip, co mžeš použít už te - Filip Dímalka

eká nás Black Mirror realita už v prosinci? Co se nezmní ve vku Umlé Inteligence? A nastává zlatý vk tvrc? Dnes se bavíme o nástroji, který zmní všech ... číst dále

21.11.2023 03:19 01:04:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

222: Porno Dává Nefunkní Návody | Digitální Vs. Osobní Er0tika & Evoluce Táboráku

Brzy koní 1. vlna vstupenek na AKADEMII 2024! Chy své místo za nejevnjší cenu zde: https://brainya.org/pulrocni-akademie-brain-we-are/ Tlupa je vždy v ... číst dále

14.11.2023 03:20 00:57:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

221: Choreograf Kanyeho Westa, Yemi A.D. - Cesta z Liberce až k Msíci (DOSLOVA)

"Nejdív jsem maximalizoval šance na pežití, a pak na píležitosti" O tom je píbh Yemiho A.D., eského multidisciplinárního kreativce, který sp ... číst dále

7.11.2023 03:20 00:44:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

220: 7 Princip Pro Úspch | Zlatý Stín, Narcismus, Potšení & Deoptimalizace Života

Oteveli jsme registrace na Plroní Akademie 2024! https://brainya.org/pulrocni-akademie-brain-we-are/ Jak si otevít dvee k lepšímu já? Dnes pro Vás mám ... číst dále

31.10.2023 03:20 01:22:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

219: Jan Benda - Buddhistická Psychologie | Všímavost & Já | Neduální Vdní

Jsi všímavý zombie, Spirituální narcis nebo Osvícený mimo? Co jsou to "Jádrová pesvdení" a jak vznikají vývojová traumata? Dnes si povídáme  ... číst dále

24.10.2023 03:20 01:16:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

218: Jak Odemknout Kreativitu a Zlepšit Uení? - Praktiky | Doplky & Mindset

Od suplement až po zvuky a psychiku - aneb nástroje, jak nakopnout uení a kreativitu! Dnešní díl je celý o praxi a odpovdi na jednoduchou otázku. Jak  ... číst dále

17.10.2023 03:20 01:42:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

217: Cirkadiánní Rytmy | Svtlo & 3 Lekce pro jejich Optimalizaci - Doc. Zdeka Bendová, Ph.D.

Existuje pilulka, která zlepší zdraví, spánek a zvýší energii s regenerací? Od vynálezu žárovky jsme se stali pány svtla. Umlé osvtlení, displeje tele ... číst dále

10.10.2023 03:20 01:15:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

216: 7 Lekcí ze Zenu a Stoicismu | "Zani umírat dobe již dnes"

Každý den je prvním dnem tvého života. Ale mžeš ho žít tak, jakoby byl tvj poslení. S podzimem pichází i vyšší nároky na naše duševní zdraví. Je to pí ... číst dále

3.10.2023 03:30 02:26:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

215: Jakub Enžl & Jan Liška - Budování Sebevdomí | Disciplína & Láska k Osudu

Pro je dležitá disciplína, ale také zastavení a pemítání nad krásou života? Dnes se bavíme s Kubou Enžlem a Janem Liškou alias ShreddedFox, jak je nez ... číst dále

26.9.2023 03:24 01:00:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

214: V Zajetí Spolenosti | Vztahy, Potlaené Chtíe a Erotická Energie

Potlaujeme svou erotickou energii? Uvnit nás se skrývá stále zvíátko - jsme ízeni pudy, chtíi a krátkodobým uspokojením. Zárove jsme ale bytosti spole ... číst dále

19.9.2023 04:00 01:51:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

213: "Poád jsme zvíátka" | Sociální Status, Vztahy, Pozornost - GunPoint

Co se stane, když se spojí Gun Point a Brain We Are? Dnes vás eká výbr toho nejzajímavjšího z 6hodinového povídání s klukama z GunPointu. ešili jsme v ... číst dále

12.9.2023 03:20 02:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

112: 8 Zásad, jak být dobrým lovkem - Prof. Jan Hábl

Co jsi za, když se nikdo nedívá? Dnes se Vojta baví s profesorem Janem Háblem. Profesor Hábl je pedagog, komeniolog a kazatel církve bratrské. Vystudo ... číst dále

5.9.2023 03:20 01:01:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

211: Rizika a Benefity Psychedeliky Asistované Terapie - Filip Tylš & Jana Tylš Adámková

"Psychedelický prožitek se asto jeví reálnjší než skutenost. A tato noetická kvalita je integrální souástí mystický transformativní zkušenosti, c ... číst dále

29.8.2023 03:20 01:08:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

210: Mikrobiom, Kže a Suplementy | Za bylinkami do Patagonie - Barbara Paldus Vol. 2

Od bylinek k mikrobiomu - dnes se bavíme s neuviteln zajímavou Barbarou Paldus, která je držitelkou a spolumajitelku více než 40 patent, které se využ ... číst dále

22.8.2023 03:20 01:11:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

209: Máš Strach z Prmrnosti? | Tradiní & Magické Myšlení | Co se stane když si dáš Red Pill i Blue Pill?

Je prmrnost nco špatného? Vtšina z nás nebudeme filmové hvzdy, ani úspšní zpváci. V nem jsme dobí, v nem špatní a v naprosté vtšin vcí prmrní. Je to š ... číst dále

4.7.2023 03:20 01:05:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

208: FINÁLE - Efekt Oekávání na Emoce | Evoluce, Mozek, Vdomí | Jak na zmnu myšlení? Pus si to, jestli máš rád/a Gandalfa

Kde byl Gondor když padly Západní Úvaly? Jeden ze základních princip fungování mysli jsou predikní modely a oekávání. V každém moment náš mozek pedvíd ... číst dále

27.6.2023 03:21 02:10:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

207: Stinná Strana Olympijského Zlata | Pekonání Strachu | Mindset & Snowboardcross s Evou Adamczykovou (Samkovou)

Co je to "Syndrom zlaté medaile"? Snowboardcross, Sebevdomí, Olympiáda... Ve dnešním dílu je toho spousta. Pivítali jsme ve studiu olympijsk ... číst dále

20.6.2023 03:20 01:44:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

206: Potebuje Duše Diagnózy? | Emoce a Empatie | ADHD a Neurodiverzita - Olga Vlachynská

Potebuje Duše Diagnózy? Každému se v hlav odehrává samostatný Vesmír a nemžeme se podívat na svt oima jiného lovka. Kéž by to ale šlo, mohli bychom ta ... číst dále

13.6.2023 03:20 01:25:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

205: Temná Strana Sociálního Statusu | Rozum Vs. Intuice & Ekonomie Vztah

Jak nás tajn motivuje šplhání po žebíku sociálního statusu? Jsme potomci lidí, pro které byl sociální status ve skupin dležitý. I my se jím necháváme  ... číst dále

6.6.2023 03:20 01:47:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

204: Psychedelika Jako Terapeut | Jak Vzniká Duševní (Ne)Zdraví | Jak Pekonat Vnitní Zákazy? - Stanislav Milotínský

Jedeme jako lidi na lásku? Ve dnešním dílu se bavíme se Stanislavem Milotinským, spoluzakladatelem 1. Psychedelické kliniky v Evrop PSYON. Bavíme se o ... číst dále

30.5.2023 03:20 01:14:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

203: Laborato Štstí - Jak se Tvoí Štstí? | Vda, Mýty & Pozitivní Psychologie

Co je to "Mýtus Štstí"? Být lovkem znamená možnost prožívat štstí a aktivn mu chodit naproti. Dnes se podíváme na to, jak štstí ovlivují vztahy, dti n ... číst dále

23.5.2023 03:20 00:57:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

202: Psychiatr o Duševním zdraví | Stres, Odolnost a Nastavení Mysli - Prof. MUDr. Cyril Höschl

Jak pistupujeme ke stresu? A mohou nás zážitky z dtství ovlivnit na celý život? Duševní zdraví je otevenou kapitolou každého lovka. Souvisí s naším vý ... číst dále

16.5.2023 03:20 02:08:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

201: Výživa Pro Energii | Mindset a Energetický Tok | Mýty a Chyby ve Strav - Markéta Gajdošová

Jak se sestavuje jídelníek královské rodin? Jsme jako spolenost podvyživení? Do dnešního dílu pijala pozvání Markéta Gajdošová, studentka klinické výž ... číst dále

9.5.2023 03:20 01:39:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

200: Máme Mén Sexu? | Tinder vs. Realita | Paradox Volby & Smysluplnost

Jak zkreslují dating appky pedstavy o vztazích? 3/4 mladých lidí dnes používá randící aplikace, ale už málo kdo tuší, jak doopravdy fungují. Dnes se p ... číst dále

2.5.2023 03:20 02:09:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

199: Psychologie & Šamanismus | Intuice, Ego a Nástroje Pro Transformaci | Vdomí & Práce s Myslí Maroš Vago

Jak šamanské metody pomáhají se závislostmi? Dnešní podcast jde do hloubky propojení psychologie a Šamanských princip a tradic. Náš dnešní host Maroš  ... číst dále

25.4.2023 03:27 01:59:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

198: Eliška Remešová - Láska jako Dovednost | Situationship | Partnerská Oekávání & Duševní Zdraví

Co je to duševní fitness? Vztahy doprovází bhem života každého z nás a v dnešní dob rychle mnícího se svta se mní i ten svt vztahový, proto s psychote ... číst dále

18.4.2023 03:20 00:58:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

197: Jak Hrát Život? | Nastavení Mysli Pro Optimalizaci asu a Energie | Mentální Modely

50% Sleva s kódem "BWA50" na naše kurzy! https://brainya.org/kurzy/ S mentálními modely se uíme lépe myslet a reagovat na svt. Kvalita našeh ... číst dále

11.4.2023 03:20 02:17:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

196: TadyJánko - ADHD a Dopamin | Testosteron | Steroidy a Nootropika - Ján Michalov

Jaký to je vidt svt oima ADHD? Dnešním hostem je bývalý strongmen a silový trojboja Ján Michalov z kanálu TadyJánko. Kdy je ADHD superschopnost a kdy  ... číst dále

4.4.2023 03:25 01:49:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

195: Meditace a Mozek | Duševní Zdraví & Typy Prožívání | Jak Kontrolovat Svou Mysl?

Existuje tvoje "Já"? I tenhle koncept našeho mozku mže meditace nahlodat! Dnes se ponoíme se hlavn do prožívacích aspekt a záblesk nejrznjší ... číst dále

28.3.2023 03:30 02:34:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

194: Vdomí, Filosofie a Realita | Slepá Skvrna Civilizace! | Hejno Bez Pták - Filip Doušek

"Pravda je Omyl !" Narodili jsme se do modelu reality, který potebuje update. Filosofie a zpsob myšlení pedchozích generací na nás má daleko ... číst dále

21.3.2023 03:20 01:26:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

193: Od Evoluce ke Štstí | Limitující Pesvdení | Kreativita a Objevy | Knowledge Creation

Historie nás vede k techno-optimismu a ke štstí! Jaké sci-fi scénáe dnes žijeme, které by minulým generacím pišly nereálné? Dnešní díl je o iluzi naši ... číst dále

14.3.2023 03:20 01:39:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

192: Rekonstrukce Identity | Divoké Myšlení & Jak Žít s Nejistotou? - Lukáš Sedláček

Čeká nás období nejistoty?  Máme za sebou 3 roky, kde jsme se více než kdy dřív setkávali s krizí, nejistotou a strachem. To nás nutí být více pr ... číst dále

7.3.2023 03:20 01:42:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

191: Strava Pro Mozek a Energii | Biohacking a Optimalizace - Dušan Plichta

Je Biohacking jen káva s máslem? Jak ho dělat tak, aby dával smysl? Pilířem zdraví je péče o své tělo a mysl a schopnost využívat energii. A k tomu mu ... číst dále

28.2.2023 03:26 01:07:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

190: Bloudivý Nerv a Stres! Jak Se Kvalitně Uklidnit? - Věda, Fakta, Nástroje a Praktiky

Stres! Tělo a mozek jsou pod neustálou palbou informací a emocí. Naštěstí v těle existuje i proti-pól stresové odpovědi. Je to parasympatikus a jeho h ... číst dále

21.2.2023 03:20 01:22:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

189: Marihuana THC a CBD | MDMA | Nootropika | Stimulanty - CzechedSubstance 2. díl

Je MARIHUANA návyková látka? Člověk užívá substance celá staletí a cosi ho přitahuje ke změněným stavům vědomí. Ve dnešním světě se užívá celá řada lá ... číst dále

14.2.2023 03:33 01:58:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

188: Kratom | Psychedelika | Psychonautství | Harm Reduction & Změněné Stavy Vědomí - CzechedSubstance 1. díl

Vše, co potřebuješ vědět o Kratomu a psychedelikách! Člověk užívá nejrůznější substance po tisíce let. Proč tomu tak je? O tom se bavíme s Vojtou a Ut ... číst dále

7.2.2023 03:43 01:22:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

187: Svět Levného Dopaminu - Guide Pro Přežití | Sebehodnota, Sociální Status & Co Nás Motivuje

Stojí náš svět na levném dopaminu? Každý den vybíráme mezi mnoha typy uspokojení - ale jeden typ nad všemi postupně převládá. Jsou to krátkodobé odměn ... číst dále

31.1.2023 03:33 01:10:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

186: Vztah k Tělu, Bolesti a Smrti | Co se Můžeme Naučit od Domorodých Kmenů? - doc. PhDr. Martin Soukup Ph.D.

Jaký význam mají TETOVÁNÍ? Co jsou to "HOTELY SMRTI"? Hostem dnešního dílu Brain We Are je kulturolog Martin Soukup, který už několik let zkoumá život ... číst dále

24.1.2023 03:30 00:54:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

185: Vztahy a Design Komunikace | Populismus vs. Zranitelnost | Povaha Nedorozumění

Komunikace je občas tak spletitá věc, že je jí těžko rozumět. A přesto je to stále ta jediná věc, kterou spolu jako lidé sdílíme. Komunikace nám umožň ... číst dále

17.1.2023 03:20 01:27:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

184: Dan Tržil - Jak Najít Co Tě Baví? Lekce z 200+ Rozhovorů | Štěstí, Cestování, Smysl a "Úspěch?"

Co je superschopnost 21. století? Sebepoznání! Smysl v práci i v životě, zkušenosti z cest nebo "úspěch" a jeho podoby, v tom všem je důležité sebepoz ... číst dále

10.1.2023 04:20 01:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

183: TOP Výběr! - To Nejlepší z Roku 2022 | H. Vojtko, J. Procházka, V. Dejčmar, Duševní Zdraví, Psychologie Vztahů

Václav Dejčmar, Jirka Procházka, Duševní zdraví, Evoluční psychologie vztahů, Honza Vojtko nebo Záhady identity - Pusťte si výběr toho nejlepšího, co  ... číst dále

3.1.2023 03:20 01:06:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

182: Topíme se v levném dopaminu! Jak na změnu? | Psychologie Nových Začátků

Vítejte v roce 2023! A u prvního dílu 8. sezóny dalšího přívalu pro Vaše mozky. Dáváte si novoroční předsevzetí? A chcete zažít rok, který bude více v ... číst dále

6.12.2022 04:20 01:35:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

181: Jiří "BJP" Procházka - V Mysli Bojovníka

Co je to nejlepší, pro co se teď můžeš rozhodnout? Konzistence a mistrovství hrají roli v tom, kým se ve světě stáváme. Dnes se bavíme s UFC šampionem ... číst dále

29.11.2022 03:30 00:54:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

180: 6 Nejdůležitějších Uvědomění: Existenciální Módy, Naučená Bezmocnost a Ultimátní Smysluplnost

SLEVA 50% na kurz Průvodce Mozkem a Myslí s kódem "bwa50" zde: bit.ly/33IPrMM Dnešní díl je speciální, protože prezentuje ty nejdůležitější uvědomění ... číst dále

22.11.2022 03:30 00:57:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

179: Anna Hogenová - Láska, Moc a Dopřednost | "Nejdůležitější změny přichází po holubičích nožkách"

Také už Vám chyběla ontologická nouze? Už nemusíte smuténkovat, protože dnes si znovu povídáme s profesorkou filosofie Annou Hogenovou. Tentokrát nás  ... číst dále

15.11.2022 03:35 01:26:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

178: Evidence Based Pozitivita a Mindset - Data, Nástroje a Praktiky

Je venku náš NOVÝ online kurz: Biohacking: Biologická Optimalizace Člověka !  Právě teď se slevou 20% ! Jak se svět k mění k lepšímu? Jak ti po ... číst dále

8.11.2022 03:00 03:18:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

177: Jiří Horáček - Vědomí a Realita | Ketamin, Psychedelická Zkušenost, Duševní Zdraví a Konspirační Teorie

Jak se tvoří Vědomí? Co s ním dělají psychedelika? A kdy se mysl uzavírá do konspiračních teorií? O tom se bavíme ve dnešním dílu s velice speciálním  ... číst dále

1.11.2022 03:30 01:36:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

176: Vnímání Času - Psychologie, Iluze, Nástroje a Time Managment

Jak nás ovlivňuje způsob, kterým smýšlíme o čase? Čas je jedna z nejzáhadnějších věcí vůbec a také velice limitovaný zdroj, kterého máme omezeně. &nbs ... číst dále

25.10.2022 03:30 01:40:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

175: Honza Vojtko –⁠ Samota a Přátelství | Jak Budovat Hluboké a Intimní Vztahy?

Také občas pociťuješ samotu? Je to normální! Partnerské vztahy jsou sice důležité, ale ne nezbytné. Vztahy přátelské, či intimní hrají v našem životě  ... číst dále

18.10.2022 03:30 01:28:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

174: Energie a Dlouhověkost - Věda, Nástroje, Supplementy, Fakta | MITOCHONDRIE a Fotobiomodulace

Jak fungují MITOCHONDRIE a jak je můžeme podpořit? Každý z nás potřebuje tvořit energii k tomu aby mohl žít. Děje se to právě teď v milionech buněk tv ... číst dále

11.10.2022 03:29 01:37:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

173: Kovy - Jak Nabourávat Život Pro Kreativitu? Tvůrčí Myšlení, Ego, Média & Monetizace - Karel Kovář

"Krátkodobost mě vedla ke spoustě chyb", říká Youtuber Kovy ve dnešním dílu. Naši realitu formuje to, kde trávíme čas a sociální sítě, novinové titulk ... číst dále

4.10.2022 03:30 01:14:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

172: Duševní Zdraví - Tipy & Nástroje Pro Mysl a Lepší Prožívání | Jak Začít?

Jak připravit mysl na "temné" zimní měsíce? Je tu podzim. Venku ubývá světla a spolu s tím se mění naše cirkadianní rytmy, tělo a mysl, ale také naše  ... číst dále

27.9.2022 03:36 01:35:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

171: Sara Polak - „Historie Je Jedna Velká PR Kampaň“ - Pády Civilizací, Symboly a Blockchain

Co způsobilo pád Civilizací? A jaké omyly si o historii vytváříme? Dnes k nám už potřetí zavítala archeoložka Sara Polak, se kterou jsme se bavili o j ... číst dále

20.9.2022 04:00 01:04:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

170: Random Show - Mozek a Dopamin, Zvířecí Sexualita, Riskování a Atraktivita

Sex, LSD a Delfíni! Jak to spolu souvisí? Dnešní random show je tu od toho, abychom Vám řekli, co nám za poslední dobu utkvělo v mozku. Jak komunikují ... číst dále

13.9.2022 04:20 01:41:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

169: Tanečník Mr. Kriss - O Pohybu, Breakdance, Improvizaci a Nekonečnosti v Tanci - Kristián Mensa

"Vidím svět skrze možnosti"  Jak objevovat pohyb skrze tanec a improvizaci? Kristián Mensa alias Mr. Kriss. udělal do světa už pár zářezů. Finále ... číst dále

6.9.2022 04:20 01:08:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

168: Jak se Tvoří Identita? Od Buňky až po Člověka, Přelomové Objevy Biologie, Transcendence a Sci-fi Myšlenky

Jaké paradoxy obsahuje Identita člověka? Co pojí dohromady Tebe a Tvé minulé já? Ve dnešním dílu se podíváme na to, jak se tvoří náš osobní příběh cha ... číst dále

30.8.2022 04:20 01:14:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

167: Jak Si Budovat Zdravý Vztah k Jídlu v Době Extrémů? Tipy&Triky - Týna Skalická z @ToJidlo

2 DNY je poslední šance koupit naše KURZY se slevou téměř 40% : Průvodce Mozkem a Myslí a Mentální Modely  s kódem "LETO" ! Akce končí 1. září!  ... číst dále

23.8.2022 04:20 01:13:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

166: Padání za Mysl - Limitující Přesvědčení a Jak Zůstat Otevřený

! Posledních 8 dní trvá prázdninová sleva téměř 40% na všechny kurzy Průvodce Mozkem a Myslí a Mentální Modely  s kódem "LETO" ! Uvnitř člověka  ... číst dále

16.8.2022 04:20 01:42:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

165: Mytologie: Moderní Mýtus a Konspiritualita – Mgr. Jan A. Kozák Ph.D.

Máme Pro Vás Prázdninovou Akci! Online kurzy Průvodce Mozkem a Myslí a Mentální Modely se slevou téměř 40% s kódem "LETO" ! Jak mýtus ovlivňuje člov ... číst dále

9.8.2022 04:20 00:55:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

164: Zánětlivost a Věda - Proč, Co a Jak dělat pro dlouhodobé zdraví a optimální fungování? (Vydání v rámci výběru top epizod z BWA)

Máme Pro Vás Prázdninovou Akci! Online kurzy Průvodce Mozkem a Myslí a Mentální Modely se slevou téměř 40% s kódem "LETO" ! Stres. Během dob mamutů a ... číst dále

2.8.2022 04:20 01:04:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

163: Levný Dopamin, Vzrušení, Psychologie Vztahů a Existenciální Štěstí

Vítejte na podcastu Brain We Are. Před pár lety jsem si uvědomil, že uvědomění které jsem měl rozhodně neznamenají, že si je budu pamatovat a podle ni ... číst dále

26.7.2022 04:20 01:23:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

162: Umělá Inteligence, Roboti, Psychohistorie a Bláznivé Fyzikální Teorie – Lenka Zdeborová Ph.D.

Jaká je budoucnost Umělé Inteligence? Co je to psychohistorie a jak se podobá statistické fyzice? Ve dnešním dílu jsme přivítali fyzičku a držitelku c ... číst dále

19.7.2022 04:20 01:02:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

161: Káva, Kofein a Čokoláda - Benefity, Věda a Jak Je Užívat?

Máme Pro Vás Prázdninovou Akci! Online kurzy Průvodce Mozkem a Myslí a Mentální Modely se slevou téměř 40% s kódem "LETO" ! Když se řekne kofein.. ka ... číst dále

12.7.2022 04:20 01:19:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

160: Proč Měřit HRV? Nástroj Pro Výkon, Regeneraci a Orientaci ve světě, Mgr. Radim Šlachta Ph.D.

Máme Pro Vás Prázdninovou Akci! Online kurzy Průvodce Mozkem a Myslí a Mentální Modely se slevou téměř 40% s kódem "LETO" ! Jak, Kdy a Proč měřit var ... číst dále

5.7.2022 04:20 01:59:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

159: Brain We Are - Top 5 Suplementů, Svobodná Vůle, De-kretenizace, Vědomí a Supernástroje pro Změnu Myšlení

Jaké jsou nejužitečnější způsoby, jak změnit myšlení? Dnešní díl je speciální. To proto, že hosty jsme tentokrát my! Vyzpovídal nás Petr Ludwig a vytá ... číst dále

28.6.2022 04:20 01:33:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

158: Vězeňská Psycholožka o Svobodné Vůli, Etice, Bizarních Zločinech a Psychoterapii - Eva Vášová

Za co lidi trestáme a kdy je potřeba pomoci? Jak vypadá život věžnů s psychickou poruchou? Je lepší některé problémy nechat nevyřešené? Hostem podcast ... číst dále

21.6.2022 05:00 01:28:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

157: Projekt Nesmrtelnost – Chceme Všichni Žít Věčně? Člověk, Smrt a Autenticita

Co v Tobě vyvolává myšlenka na smrt? Odkud se berou Tvé tužby? Jak výzkum telepatie změnil neurovědu? Téma dnešního dílu je opravdu oříšek. Naše kultu ... číst dále

14.6.2022 04:00 02:02:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

156: Václav Dejčmar - Psychedelika, Paradoxy Bytí, Jak Být Investor Svého Času a Mysl Bojovníka Jirky Procházky

Jak Investovat svůj čas v době, kdy na každém rozhodnutí záleží? V čem je uniktání mysl Jirky Procházky? V čem je potenciál psychedelik? A proč se set ... číst dále

7.6.2022 04:00 01:32:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

155: Barbara Paldus – Jak Vytvářet Inovace, Které Mění Svět? 5 Pilířů Zdraví Kůže, Mikrobiomu a Největší Nesmysly v Kosmetice

Co potřebuje vynálezkyně, když řeší velké problémy? Jak vypadá vědecky podložená kosmetika?  Co propojuje staré kultury, vědu a lidské tělo? Dneš ... číst dále

31.5.2022 04:00 01:53:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

154: MINDSET – Jakou Sílu Má Lidská Mysl? Je Cvičení Placebo? Jak Ti Myšlenka Může Pomoci Zhubnout? - Studie&Tipy

Koukni na Aktin a naše oblíbené produkty! http://www.aktin.cz/brainweare Jakou sílu má myšlenka? Každý si v hlavě nosíme přesvědčení a rámce vnímání, ... číst dále

24.5.2022 04:00 01:39:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

153: Petr Ludwig – Metapohledy na Mysl – Komplexní Systémy, Dezinformace a Mentální Modely

Petr Ludwig is Back! Nečekejte klasická témata, protože jsme se pustili do toho, co zajímá hlavně nás a přineslo to své ovoce. S Petrem jsme trénovali ... číst dále

19.4.2022 04:00 01:03:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

152: Záhady Myšlení - Atraktivita, Kolektivní Iluze a Jak Oblečení Mění Mysl

50% SLEVA na KURZ Průvodce Mozkem a Myslí s kódem "BWA30" ZDE https://brainya.org/kurzy/ akce platí na omezenou dobu Lidská mysl je občas fakt podivn ... číst dále

12.4.2022 04:00 01:40:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

151: Evoluce Kultury, Memy a Viralita – Petr Tureček Ph.D.

Jak se zkoumá evoluce kultury? Každý jsme se narodil do naprosto unikátního kulturoprostoru, kterým se necháváme ovlivňovat. Kultura se do nás propisu ... číst dále

5.4.2022 04:00 01:20:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

150: Krize Pozornosti a Digitální Algoritmy – Problém, Nástroje a Jak si Vytvořit Kognitivní Imunitu?

Prostředí bohaté na informace vytváří chudobu pozornosti. Slova Herberta Simona odráží i dnešní svět. Už dlouho nemáme problém dostat se k informacím  ... číst dále

29.3.2022 04:00 01:44:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

149: I Ty Můžeš Být Chiméra! Kmenové Buňky, Dlouhověkost a Fascinující Svět naší Biologie - Prof. RNDr. Jan Černý, PhD.

Taková buňka, to je mnohostranný voják a malá továrna v jednom. Za jeden lidský život se jich v těle vystřídá neuvěřitelné množství, aby nás udržely n ... číst dále

22.3.2022 04:00 00:56:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

148: Experimentování Pro Život: Jak (ne)funguje mozek a proč používat vědeckou metodu?

50% SLEVA na KURZ Průvodce Mozkem a Myslí s kódem "BWA30" ZDE https://brainya.org/kurzy/ akce platí na omezenou dobu Jak (ne)funguje mozek? Dnešní dí ... číst dále

15.3.2022 04:00 01:47:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

147: Jiří Charvát - Jak se Pohybovat Světem "Opravdověji"? Vědomí, Iluze Já a (ne)Svobodná Vůle

50% SLEVA na KURZ Průvodce Mozkem a Myslí s kódem "BWA30" ZDE https://bit.ly/33IPrMM "Skutečnost je to jediný, co mám. Tak se v ní chci pohybovat opr ... číst dále

8.3.2022 04:00 01:24:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

146: Testosteron - Mýty, Věda, Fakta, Doplňky a Nástroje pro jeho Optimalizaci

50% SLEVA na KURZ Průvodce Mozkem a Myslí s kódem "BWA30" ZDE https://brainya.org/kurzy/ akce platí na omezenou dobu Co se Vám vybaví pod pojmem Testo ... číst dále

1.3.2022 04:00 01:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

145: Psychedelika, Věda a Spiritualita. Mechanismus Akce a Potenciál v Psychoterapii - MUDr. Filip Tylš, Ph.D.

Podcast vychází v rámci edice nadačního fondu NEURON. - https://www.nfneuron.cz/ceny-neuron Co vede lidi k prožitkům změněných stavů vědomí? Filip Ty ... číst dále

22.2.2022 05:00 00:51:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

144: Random Show - Stoicismus, Gap and Gain, Nejužitečnější Mentální Modely, Citáty a Udržitelný Seberozvoj

50% SLEVA na KURZ Průvodce Mozkem a Myslí s kódem "BWA30" ZDE https://brainya.org/kurzy/ akce platí do 6.3.2022  Život je jako Pinball. Nikdy nev ... číst dále

15.2.2022 04:00 01:40:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

143: Honza Vojtko - Láska a její Mýty, Vliv Seznamovacích Appek na Vztahy, Polyamorie Vs. Monogamie a Tolerance Vs. Respekt

Co je to Láska? Lidem motá hlavu od nepaměti, doprovází naše vztahy a je nejdůležitějším prvkem ve vývoji dítěte. Velkým tématem je ale zejména Láska  ... číst dále

8.2.2022 04:00 02:05:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

142: Evoluční Psychologie a Vztahy – Co Tě Dělá Atraktivní/m? Tinder, Partnerský Trh, Attachment Theory, Sex, Nevěra a Mnoho Dalšího!

Zadej kód "BWA30" pro celkovou slevu 50% na naše kurzy zde: https://brainya.org/kurzy/ Koho se netýkají vztahy? Od momentu, kdy se narodíme, se po ce ... číst dále

1.2.2022 05:00 01:25:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

141: Neurotrénink, Strava, Terapie Červeným Světlem a Pilíře Biohackingu – Za Hranicí Fitness

Od základů biohackingu po terapii červeným světlem! Ve dnešním dílu se bavíme s klukama ze Zahranicí Fitness Charliem a Gárlem. Náš první společný deb ... číst dále

25.1.2022 04:00 01:20:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

140: To Nejlepší – Knihy, Myšlenky, Studie a 7 Stoických Principů ke Štěstí

To nejlepší z roku 2021 Ve dnešním dílu s Vámi sdílíme nejlepší myšlenky, studie, koncepty, knihy a seriály z uplynulého roku! Jaké Sci-Fi nám vytřelo ... číst dále

18.1.2022 04:00 01:31:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

139: Mělo by lidstvo expandovat do kosmu? Sci-Fi Příběhy a Metody Pozorování Atomů – Prokop Hapala Ph.D.

Podcast vychází v rámci edice nadačního fondu NEURON. - https://www.nfneuron.cz/ceny-neuron Co spojuje expanzi civilizací do kosmu, transhumanismus a ... číst dále

11.1.2022 04:00 01:06:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

138: Reflexe 2021 - Nástroje proti Vyhoření, Vhled do naší Tvorby, Přípravy a Života

Rok 2021 byl plný všeho! Na podcastu jsme vydali 50 epizod, nahráli 3 vzdělávací programy, spustili druhý podcast a spoustu dalšího. Mimo to všechno d ... číst dále

4.1.2022 04:00 01:45:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

137: Mnich o Osvícení, Buddhismu a Vyvázání z Utrpení - Bhante Ashin Sarana

Jak se člověk stane buddhistickým mnichem? Kolem buddhismu nás toho zajímalo vždycky hodně a nyní jsme měli příležitost se na spoustu z našich otázek  ... číst dále

28.12.2021 04:00 01:08:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

136: Q&A - Doplňky na uklidnění, Vyhoření, Jak nabrat svalovou hmotu? Jak jsme se poznali? Co nám dělá radost? Jak poznat sám sebe?

Vánoční speciál bez Vánoc je tady! Jíte úlek od špičky, nebo od piškotu? Q&A, kdy Vy se ptáte a my odpovídáme. Na všechno. Od našich partnerských  ... číst dále

21.12.2021 04:00 02:25:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

135: Forenzní Genetička o Zločinech, Vině a Trestu, Omylech ve Vnímání a Problémech v Soudnictví - Halina Šimková

Podcast vychází v rámci edice nadačního fondu NEURON. - https://www.nfneuron.cz/ceny-neuron Existuje nevystopovatelný zločin? DNA je všudypřítomná mo ... číst dále

14.12.2021 04:00 01:15:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

134: Intuice, Vhled a Stinná stránka Inteligence - Neurověda, Fakta a Praxe

S kódem BWA na damesens.cz máš SLEVU 15% Když se řekne VHLED, co se Vám vybaví? Historie vhledu je stará jako lidstvo samo a celá civilizace stojí na ... číst dále

7.12.2021 04:00 02:33:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

133: Je Svět Rozbitej a Můžeme Ho Opravit? Jak na Změnu, Sebehodnota, Kritické Myšlení a Bullshit v hlavě - Jarda Jirák z Neurazitelny.cz

Svět je rozbitej a my máme šanci ho opravit. Motto projektu Neurazitelny.cz, v jehož čele stojí Jarda Jirák. Kde začít? Začněme opravovat sebe! Otevír ... číst dále

30.11.2021 04:00 01:50:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

132: DOPAMIN - Nastavení pro Dlouhodobou Motivaci a Výkon! Věda, Mýty, Fakta, Nástroje a Doplňky

Když se řekne DOPAMIN, co se Vám vybaví? Mně osobně motivace, úsilí, potěšení, ale i závislost a vyhoření. Dopamin je jeden velký parťák našeho mozku  ... číst dále

23.11.2021 04:00 01:59:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

131: Michal "Radar" Vrátný - Železná Koule, Program Design, Základní Principy Cvičení a Dungeons and Dragons

Rozhovor, co má koule! A to doslova.. naším dnešním hostem je totiž Michal "Radar" Vrátný, zakladatel a instruktor tělocvičen Železný koule. "Pokud ch ... číst dále

16.11.2021 05:00 01:45:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

130: Co je to Moudrost? Tanec Života, Mysl, Síla Vědomého Záměru a Chyby ve Vnímání

Zažíváme hluboký otřes v poznávání? Moudrostí se ohání kde kdo. Ale co když se uchopí systematicky pomocí kognitivních věd? Naše mysl je velice silný  ... číst dále

9.11.2021 04:00 01:11:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

129: Jaroslav Flegr - "Sex je obrovská evoluční záhada" – Paraziti, Evoluce a Vývoj Sexuality

Je naše chování opravdu jen naše? Sex, Kočky a řízení auta. Jak tyto věci souvisí? O tom se bavíme s Evolučním biologem a parazitologem Prof. Jaroslav ... číst dále

2.11.2021 04:00 01:49:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

128: Cirkadiánní Rytmy – Nejdůležitější Systém Těla, Jak Mít Víc Energie a Kvalitní Spánek? Nástroje a Tipy Pro Dlouhodobé Fungování

Tikající buňky? Jejich tempo nikdy nekončí, ovlivňují každý faktor života a mohou za to, kolik máš přes den energie a jestli náhodou nemůžeš večer spá ... číst dále

26.10.2021 05:00 00:09:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Nová Sezóna podcastu Brain We Are a nový RED PILL!

Sleduj RED PILL, který vychází každé pondělí a to i na YouTube s videem! CastBox - https://castbox.fm/channel/RED-PILL-CZ-id4595857?country=us iTun ... číst dále

21.9.2021 04:00 00:59:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

127: Večerní Show: Druhý Mozek, Práce s Informacemi, Lovci a Sběrači v Kyberprostoru

Už 4.10. vychází náš nový podcast RED PILL. Na první epizody se můžete těšit 4. října! Podporuj nás na PICKEY ( https://www.pickey.cz/brainweare ) a  ... číst dále

14.9.2021 04:00 01:47:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

126: farářka Martina Viktorie Kopecká - O Dialogu, Rebéliích a Posvátnu

Co se stane, když se potkají dva biologové a farářka? Aby člověk pochopil, co se druhému odehrává v mysli, jak přemýšlí a co je pro něj důležité, je t ... číst dále

11.9.2021 05:00 01:06:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

125: "Věda Posouvá Civilizace Kupředu" - Monika Vondráková o Hodnotách, Sebepoznání a Nadačním fondu Neuron

Podcast vychází v rámci edice nadačního fondu NEURON. - https://www.nfneuron.cz/ceny-neuron Jak elegantní je objevování světa a jeho skrytých pravide ... číst dále

7.9.2021 04:00 01:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

124: “Naše Vědomá Zkušenost stojí na Konceptech”

Jeden ze základních principů našeho fungování jsou predikční modely. V každém momentě predikujeme jak se budeme cítit, co budeme vnímat a jaký model r ... číst dále

31.8.2021 04:00 02:02:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

123: Kde se vzala Hmota? Tajemství Vesmíru a Částicová Fyzika - doc. Ing. Michal Malinský Ph.D.

Podcast vychází v rámci edice nadačního fondu NEURON. - https://www.nfneuron.cz/ceny-neuron Proč existuje hmota? Každé ráno se probouzíme do Vesmíru, ... číst dále

24.8.2021 04:00 01:16:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

122: Svobodná vůle a Koncept já + Levá hemisféra jako Bullshiter a Konec Vesmíru?

Kdo se to dívá na svět? Vojta s Kryštofem dnes brouzdají po zrádných tématech, která jsou plná anti-intuitivních paradoxů a nezodpovězených otázek. Má ... číst dále

20.8.2021 04:00 00:17:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Jak Jídlo ovlivňuje naši Mysl a Tělo

Podpoř nás na PICKEY a získej výhody! Vojta s Kryštofem se dnes vydávají do neintuitivních způsobů, jak naše Mysl a Tělo ovlivňuje Jídlo co jíme a na ... číst dále

17.8.2021 04:00 01:42:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

121: Evoluce je jeden velký příběh, který stále trvá a ještě neskončil. Co nás může naučit? RNDr. Josef Lhotský Ph.D.

Co všechno mají společného společnost a buňka? Vojta s Kryštofem se dnes vydali prozkoumat jeden z nejstarších příběhů vůbec, který píše sám život. Ev ... číst dále

13.8.2021 05:00 00:08:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Jak si prodloužit život?

Naše nový Brain We Are doplňky jsou venku! www.uplife.cz/brain-we-are/ Nová zajímavá studie, aneb jak si "jednoduše" prodloužit život! Trvala 11 le ... číst dále

10.8.2021 04:00 00:55:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

120: Jak se Člověk Rozhoduje? Informační Dealeři + Nálož Praktických Tipů do Kyberprostoru

Naše nový Brain We Are doplňky jsou venku! www.uplife.cz/brain-we-are/ K dnešnímu dílu je i delší článek popisující hypotézu na www.brainya.org Vojt ... číst dále

3.8.2021 04:00 01:29:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

119: Život, Smrt a Tajemství Hvězd - Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.

Podcast vychází v rámci edice nadačního fondu NEURON. - https://www.nfneuron.cz/ceny-neuron Proč hvězdy svítí? Noční nebe je v každé vteřině plné zaj ... číst dále

27.7.2021 04:00 00:50:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

118: Evoluce Dezinformace a Informační Ekologie

Každým dnem se snažíme utvářet smysl ve světě, abychom se nezbláznili z přehlcení informacemi. Dříve v evoluci to bylo poměrně snadné. Potřebovali jsm ... číst dále

20.7.2021 04:00 01:16:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

117: Války Neuronů: Jak se Ti mění mozek? Neuroplasticita a Experimenty

Vidění světa každého člověka je jeho originálem jako otisk prstu. Proč je tomu tak? Jak se mozek učí a nezapomíná? Odpovědi nám ve dnešním dílu podcas ... číst dále

13.7.2021 04:00 01:12:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

116: Hry s Nenulovým Součtem, Logika Lidského Osudu a Proč si Pomáhat

Hraje člověk hru s nulovým nebo nenulovým součtem? Každý den máme možnost hrát jednu z nich. Ty s nulovým součtem znamenají, že když se proti sobě pos ... číst dále

6.7.2021 04:00 01:01:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

115: Vznik Limitujících Přesvědčení. Jak s nimi pracovat?

Jsme ve svých hlavách jako slon připoutaný na kusu provázku? Ve dnešním dílu řešíme, jak se nám do života promítají naše menší či větší limitující pře ... číst dále

29.6.2021 05:00 01:31:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

114: Co je to RNA Svět? Jak se staví Člověk a Jak je to s Očkováním RNA vakcínou? - Ing. Hana Macíčková Cahová Ph.D.

Podcast vychází v rámci edice nadačního fondu NEURON. - https://www.nfneuron.cz/ceny-neuron Jaká tajemství nám stále ukrývá chemie života? Lidské tě ... číst dále

22.6.2021 05:00 00:34:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

113: Jak hrát Život? Nástroje pro optimalizaci, které využijete v praxi

50% Sleva na nový online kurz Mentálních Modelů! https://bit.ly/2TQpe9N Gamifikace: Jak ze sebe vymáčknout to nejlepší díky hrám? Gamifikace čerpá z  ... číst dále

15.6.2021 05:00 01:32:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

112: Bolek Kerouš o Dlouhověkosti a Mentalitě: 5 dechberoucích zajímavostí z pokroku technologií a vědy

Jaké šílené věci se už dějí na poli výzkumu dlouhověkosti? Žijeme v nejisté přítomnosti a čeká nás ještě nejistější budoucnost. Ve dnešním podcastu js ... číst dále

11.6.2021 05:00 00:11:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Proč má člověk tendenci zapadat?

Sleva 50% na Mentální Modely: https://bit.ly/2TQpe9N Naše mysl nás nutí zapadat. Proto máme kognitivní předpojatost, automaticky dělat věci podle toh ... číst dále

8.6.2021 05:00 01:13:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

111: Náš měsíc na Tenerife, Jak se tvoří Emoční Mapa? - Krize Identity a Jeskynní Proces

"Génius a šílenec jsou sousedi, kteří si mezi sebou půjčují cukr". Na začátku dubna jsme se vrátili z měsíčního cestování po sopečných Kanárech. Ve dn ... číst dále

4.6.2021 05:00 00:27:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

110: Mentální Modely Vol. 1: Pozitivní Omezení, Hodnotový Kompas a Optimalizace pro Čas a Energii

S mentálními modely se učíme lépe myslet a reagovat na svět. Kvalita našeho myšlení se odvíjí od modelů uložených v naší hlavě. Proto je třeba je jako ... číst dále

1.6.2021 05:00 01:05:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

109: Vrcholové Zážitky, Životní Rovnováha a Simulační Teorie

Koukni na náš nový online kurz "Průvodce mozkem a myslí" a s kódem "BWA" ve slevě 30%! "Jedna z nejužitečnějších strategií lidí je vnímat chyby ostat ... číst dále

25.5.2021 05:00 01:47:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

108: Sara Polak - Na Hraně Chaosu: "Nic není tak, jak se zdá"

Odkaz na web: https://brainya.org/sara-polak-na-hrane-chaosu/ Každý v sobě nosíme naprosto originální chaos. Obtisk životní zkušenosti, precizní genov ... číst dále

18.5.2021 05:00 01:22:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

107: Mozková Randomshow - Neuroplasticita, Synestézie, Homunculus, Modulární teorie mysli a Bramborová hlava

Mozek je orgán, o kterém toho stále ještě více nevíme, než víme. V závitech kůry mozkové se však skrývá opravdu fascinující svět. Přeci jen mozek hraj ... číst dále

14.5.2021 05:00 00:14:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Efektivní kroky proti Prokrastinaci (Studie)

Poslechni a přečti článek na webu: https://brainya.org/efektivni-kroky-proti-prokrastinaci-studie/ Dnes se bavíme o jedné studii, která velice prakti ... číst dále

11.5.2021 05:00 01:09:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

106: Příběhy Hub a Lesa - Jak nás ovlivňují největší organismy světa?

Článek a odkazy k epizodě najdete na webu: https://brainya.org/pribehy-hub-a-lesa-jak-nas-ovlivnuji-nejvetsi-organismy-sveta/ Podcast vychází v rámci  ... číst dále

7.5.2021 08:53 00:08:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Co dělá pohled na svůj obličej s mozkem?

Co mozek udělá, když uvidí svůj vlastní obličej? Na to se podíváme ve dnešním studiovém dílu.  Studie Koukni na náš nový online kurz "Průvodc ... číst dále

4.5.2021 05:00 01:17:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

105: Zrcadlo Mysli a Záhada Vědomí

Článek k podastu a odkazy najdeš na našem webu: https://brainya.org/zrcadlo-mysli-a-zahada-vedomi/ Ukousli jsme si moc velké sousto? Smysly jsou jako ... číst dále

30.4.2021 05:00 00:16:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Meditace Prožitku - Alžběta Protivanská

SLEVA 50% končí dnes - 30.4. Objednej si svého Průvodce mozkem a myslí zde: https://bit.ly/2PZ2nH3 "Cíl meditace je odkrýt typ dobrého pocitu, který  ... číst dále

27.4.2021 05:00 01:34:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

104: Štěstí a Smrt - Psycholožka Alžběta Protivanská

Jak si tvarujeme své prožitky? Kdyby někdo vytvořil pilulku, která lidem zlepší schopnost kvalitně myslet, soustředit se, udržovat mezilidské vztahy n ... číst dále

23.4.2021 05:00 00:12:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Co je to Doomscrolling? Aneb Scrollování zkázy!

Světové slovníky obsahují nové slovo Doomscrolling! Minulý rok se nesl v duchu pandemie a spousty změn. Byli jsme nuceni udělat zásadní změny v životě ... číst dále

20.4.2021 05:00 01:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

103: Od Vesmíru k Mozku

Všechny odkazy k epizodě najdeš na webu brainya.org Tahle epizoda je sponzorována Mutumutu.cz, cheš-li podpořit naši tvorbu, koukni na jejich web Po ... číst dále

16.4.2021 05:00 00:13:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Psychedeliky asistovaná terapie

Pořiďte si náš nový online kurz "Průvodce mozkem a myslí" nyní se slevou 50%! Článek k podcastu najdeš zde  Psychedelika se ve vědeckých kruzích ... číst dále

13.4.2021 05:00 01:24:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

102: Tomáš Mikolov - Co je ten nejzajímavější problém, který může lidstvo vyřešit? Umělá Inteligence, Google Překladač a Výzkum

Článek k podcastu najdete zde: https://bit.ly/3g423BW “Pomocí technologií se můžeme odrazit k podobnému skoku jako byl krok od jednobuněčných organis ... číst dále

9.4.2021 05:00 00:12:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Co Ti dělá mamut v mozku?

SLEVA 50% Online kurz Průvodce mozkem a myslí! https://bit.ly/2PZ2nH3 Poslechni si i s článkem na našem novém webu! https://brainya.org/co-ti-dela-ma ... číst dále

23.3.2021 05:00 01:08:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

101: Hezkej neuro název

df

23.2.2021 06:00 00:50:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

100: Finále sezóny: Platónův Člověk | Lev | Monstrum | Jak se přiblížit realitě, která nám je skrytá?

Dnes je to jubileum - 100. díl podcastu! A zároveň poslední ve 4. sezóně. Řeč bude o Platónovi. Jak souvisí se sebe-rozvojem starověká filosofie? Jsme ... číst dále

16.2.2021 07:26 01:30:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

99: Prof. Anna Hogenová - Jak najít svůj vnitřní pramen? Hlad po poznání | Tajemství improvizace | Rozhovor s bytím a nejistotou

Člověk je jako řeka. V průběhu života se mění, plyne do neznáma a v sobě si odnáší vše, co potká. Není to často lehké, být právě člověkem. On i všeche ... číst dále

9.2.2021 06:00 01:19:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

98: Meditace | Existenciální módy | Příběh Buddhy | Probuzení a Mýtus paláce

Už jste se dnes přepnuli do režimu pouhého "bytí"? Dnes jsme si pro vás připravili hutný příběh o různých stavech existence. Vydáme se skrze slavné př ... číst dále

2.2.2021 06:00 00:55:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

97: Prof. MUDr. Cyril Höschl - Duševní Zdraví, Kognitivní Schémata, Odolnost ke Stresu, Naučená Bezmocnost a Imunizace Pravdy

Jak přistupujeme ke stresu? A mohou nás zážitky z dětství ovlivnit na celý život? Duševní zdraví je otevřenou kapitolou každého člověka. Souvisí s naš ... číst dále

26.1.2021 05:00 01:22:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

96: 4 Způsoby Vědění a Vtělená Kognice

Ztrácíme se ve světě? Jsme obklopeni spoustou informací, procházíme vzdělávacím systémem, ale jakmile vpadneme do reálného světa, ztrácíme se v jeho k ... číst dále

19.1.2021 06:00 01:01:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

95: Mysl a Optimalizace Pro Vhled : Sny, Změněné Stavy Vědomí a Nástroje Pro Konverzaci - Jak pomoci mozku generovat nové myšlenky?

Vhled! To je prostředek, na kterém stojí a padá naše vnímání světa. Každý vynález, technologie i komunikace. Každý posun dál. Bez vhledů bychom nežili ... číst dále

15.1.2021 06:00 00:15:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Vnímání Reality | Snížení Vnitřního Konfliktu | Platónova Duše a Jeskyně

Pořiďte si náš nový kurz průvodce suplementy s 50% slevou!     Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=zGTGfYuxkuM&ab_channel=BrainWe ... číst dále

12.1.2021 05:00 02:17:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

94: Lukáš Sedláček - Člověk a jeho nahota: O smyslu a Identitě - Jaký příběh píšeš ty?

Utíkáme před vlastní nahotou? Naše identita je křehká a závislá na spoustě faktorech kolem nás. Jako si na sebe každý den oblékáme oblečení, abychom s ... číst dále

5.1.2021 06:00 01:19:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

93: Strategie a praktiky pro kultivaci Nadhledu, Moudrosti a Flow

Je tu první díl roku 2021 a s ním jedna veledůležitá věc! Na přelomu roku všichni očekáváme změnu. Tvoříme plány, vize a zároveň shrnujeme a analyzuje ... číst dále

29.12.2020 06:00 02:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

92: [ENG] How to Wake Up? Live the life of Meaning and Wisdom - John Vervaeke

John Vervaeke is an Assistant Professor at the department of Psychology at the University of Toronto. His main field of study is cognitive psychology, ... číst dále

22.12.2020 06:00 01:20:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

91: Random Show o Smyslu - Jeho Evoluce, Krize a Utváření

V historii byl člověk smyslu plný. Ať už to bylo nebezpečí, před kterým museli být naši prapředci na pozoru, nebo nějaký vyšší princip od řeckých Bohů ... číst dále

15.12.2020 05:00 01:54:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

90: Tomáš Sedláček - Člověk a jeho Vesmír, Vesmír a jeho Člověk

Pojďme se hádat až do dna pro dobro věci! Nasaďme si boxerské rukavice, ať můžeme mířit na ta nejzranitelnější místa! Proč? Protože kvalitní dialog je ... číst dále

8.12.2020 05:00 00:36:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

89: Vybuduj si odolnost vůči stresu. Co ti v mozku dělají Římané?

Každý máme v hlavě unikátní neurochemický koktejl, bez kterého by mozek a naše subjektivní realita nefungovaly. Jednou z těch důležitých látek je i ne ... číst dále

4.12.2020 05:00 00:12:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Co je to CBD? Je hype kolem něj oprávněný?

Vyšel nám nový suplementační online kurz nyní s 50% slevou!  https://bit.ly/2Ibc3uA CBD v mnohých vzbuzuje myšlenky na konopí. CBD je však aktiv ... číst dále

1.12.2020 05:00 00:41:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

88: Nebuď dementní - 5 bodů #PREVENCEDEMENCE a dlouhodobého zdraví mozku

Jako lidstvo zaznamenáváme stále vyšší výskyt neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróz ... číst dále

24.11.2020 05:00 01:15:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

87: Bob Kartous - Vzdělávání a kritické myšlení. Jak měnit svět kolem nás?

Učení je neoddělitelnou součástí vývoje každého živého tvora. Člověk jako jediný zvládl proces učení uchopit do jednoho procesu vzdělávání, které má b ... číst dále

17.11.2020 05:00 02:06:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

86: EPIGENETIKA: Vše co jste o ní kdy chtěli vědět

Jak "lifestyle" rozhodnutí vaší babičky ovlivnily to, kým jste a jak fungujete dnes? Zkoumání našeho genetického "kódu života" nám za posledních 67 le ... číst dále

10.11.2020 05:00 01:13:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

85: Život, Věda a Mindset - Mgr. Klára Hlouchová Ph.D.

Život má neskutečně velkou diverzitu. Živáčky můžeme najít mezi námi, v nás, na dně oceánu, v sopkách a možná i na meteoritech a jiných planetách! Je  ... číst dále

3.11.2020 05:00 00:32:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

84: Intelektuální Sebevědomí vs. Iluze Vědění a Konspirační Teorie

Kdybychom měli vybrat 2 koncepty, o kterých by měl mít povědomí každý, byly by to iluze vědění a intelektuální sebevědomí. Tyto koncepty totiž utváří  ... číst dále

27.10.2020 05:00 01:08:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

83: Automatické vzorce, Závislost, Vývoj myšlení a Kognitivní flexibilita

Každý z nás je soubor chodících automatických reakcí. Denně vykonáváme rozhodnutí, návyky a rituály bez toho, aniž bychom jim věnovali velmi cennou po ... číst dále

20.10.2020 05:00 01:30:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

82: O Houbách a Lidech + příběhy nejen z Černobylu - Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.

Houby jsou fascinující organismy. Nám známe hříbky a muchomůrky jsou jen vrcholem ledovce celé říše hub. Další z nich se v roztodivných formách a veli ... číst dále

16.10.2020 05:00 00:30:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

4 Stoické myšlenky pro větší pohodu

V době, kdy se hroutí náš komfort, očekávání a plány je dobré se připravovat na nepředpověditelný svět. Člověk nemůže měnit události tak, jak se stano ... číst dále

13.10.2020 06:00 01:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

81: Biohacking stresu: Co s šavlozubou kočkou v mozku a proč je stres jako protrhnutá přehrada ?

Stres je famózní nástroj. V moderním světě nám neustále slouží tak, že nás ráno probudí ze spánku, aktivuje mozek pro učení a zažene nás do bezpečí, k ... číst dále

9.10.2020 06:00 00:19:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Vědomý Záměr, Biosféra a Každodenní Rozhodnutí

Jaký vliv má každé naše rozhodnutí? Žijeme ve světě, který je pomocí technologií daleko více propojený, než tomu bylo před pár desítkami let. Globaliz ... číst dále

6.10.2020 05:00 01:53:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

80: Hra Života, Singularita a Epigenetika - Doc. RNDr. Anton Markoš, Ph.D.

Život je jako hra obsahující nespočet možností. Avšak od svého počátku se i přes všechnu barevnost a různorodost drží jistých společných pravidel a pa ... číst dále

2.10.2020 05:00 00:17:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Epigenetika: Je budoucnost vepsaná v genech?

Uvnitř každé buňky lidského těla je skryt kód života nebo-li DNA. Objevil se tu před miliardami let a od té doby zaznamenává vývoj každého svého nosit ... číst dále

29.9.2020 05:00 01:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

79: Láska a racionalita - Jak měnit příběhy, které si vyprávíme po staletí?

Jak můžeme měnit příběhy, které si vyprávíme po staletí? Láska je pojem mnoha podob a táhne se s námi už pár stovek ne-li tisíc let. Ve dnešní době si ... číst dále

25.9.2020 05:00 00:19:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Co nevíte o KEŠU oříšcích? Glie v mozku a jejich vliv na paměť a trauma (PTSD)

Mozek je jedno velké společenství. Když nahlédnete za oponu lebky, spatříte orgán lině se převalující ze strany na stranu v mozko-míšní tekutině. Uvni ... číst dále

22.9.2020 06:00 02:26:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

78: Petr Šrámek - Je stárnutí nutnost nebo volba? Jak proti němu bojovat a co říká věda o dlouhověkosti?

Život je konečný - představa, kterou bereme jako samozřejmost. Ale co kdyby šla radikálně prodloužit jeho délka? Co kdybychom se pomocí technologií mo ... číst dále

18.9.2020 06:00 00:18:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Porucha Příjmu Přírody

Říká se, že příroda je mocná čarodějka. Děje se v ní tolik života včetně nejrůznějších rostlin, různě vinutých potůčků a také všemožných běhajících ne ... číst dále

15.9.2020 06:00 01:29:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

77: Biohacking odpočinku: Jak na motivaci a dopamin? Hédonismus pro všechny a spousta suplementů!

JSME ZPÁTKY !! Řekli jste si o to, a tak vám servírujeme další nášup informací mozku na míru ve 4. sezóně mozkového podcastu! A začínáme pěkně z ostra ... číst dále

28.7.2020 05:00 02:24:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

76: Sezonní Finále - Inteligence, Subjektivní Svět, Praktické Kroky k Transcendenci a Moudrost

Je to tady zase! Finále,  tentokrát už 3. sezóny, si po půl roce znovu razí cestu k vašim uším a že se máte na co těšit! Budeme ochutnávat realit ... číst dále

21.7.2020 05:00 01:44:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

75: Random Show s Peťem BeWise - Vědomí, Panpsychismus, Vesmíry, Fyzika a Hodně Srandy

Je tady další Random Show! Tentokrát si povídáme s Peťem z kanálu BeWise a nohama jsme se rozhodně nedrželi země! Upusťte otěže svojí mysli a vydejte  ... číst dále

14.7.2020 05:00 01:11:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

74: Jiří Charvát - Kde leží identita? Vědomí, Panpsychismus a Emergentní Vlastnosti Vesmíru

Stáváme se tím, co vpouštíme do vlastní identity? Jednoho květnového večera jsme znovu zavítali s mikrofonem za Jirkou Charvátem. A tentokrát jsme si  ... číst dále

7.7.2020 05:00 02:08:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

73: Bolek Kerouš - Budoucnost, Sebe-porozumění, Mentální modely, Náhoda a Učení

Můžeme si vybrat svou budoucnost? Za posledních 100 let jsme změnili náš život k nepoznání. V rukou držíme telefony, hýbeme se světem rychlými auty ne ... číst dále

30.6.2020 05:00 01:20:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

72: Q&A - Neurověda, Biohack měsíce a něco ze života

V této epizodě se máte na co těšit! Zodpovídáme totiž Vaše otázky a že nám jich neposíláte málo! Dozvíte se například: 1) Náš nejvýznamnější hack za  ... číst dále

26.6.2020 06:00 00:10:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Synchronizace mozků při muzikoterapii a zdravé bakterie v půdě

Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete na star ... číst dále

23.6.2020 05:00 01:42:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

71: Pavel Macek - Stoicismus, Umění Nekomfortu, Role Disciplíny a Učitelů v Životě

Opravdová síla mysli se ukazuje v časech krize a nedostatku. Můžeme ji trénovat jako nástroj?  Možná vám něco říkají jména jako Marcus Aurelius,  ... číst dále

19.6.2020 05:00 00:13:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Vitamín D - Proč je zásadní a kdy ho brát?

Náš nový eshop! https://www.uplife.cz/ Vitamin D3 je pravděpodobně nejdůležitější výživnou látkou, kterou může doplnit téměř každý, kdo má na sobě obl ... číst dále

16.6.2020 05:00 01:44:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

70: Jak poznávat svět? Vědecká metoda, Myšlení a Maximalizace náhody

Je vědomí jenom zabalený štrůdl? Rodíme se do světa jako nahá nemehla, která ani nevědí, jak se zde ocitla. Prvních pár let narážíme do zdí, ochutnává ... číst dále

12.6.2020 05:00 00:05:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Je placebo přenesitelné?

Placebo je jeden z nejznáměnjších pojmů ve vědě. Studie, která není dvojitě placebem zaslepená automaticky ztrácí část její validity. Studuje se ale p ... číst dále

9.6.2020 05:00 01:47:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

69: Sara Boutall - Objevování Evoluce Lidstva a Umělé Inteligence, část 2. - Umělá Inteligence, Vývoj, Současnost a Budoucnost

Co se vám vybaví pod pojmem "Umělá inteligence"? Vývoj technologií a umělé inteligence doprovází ve společnosti mlha neporozumění. Virtuální svět dat  ... číst dále

5.6.2020 09:31 00:08:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Jak k nám hovoří mozek? - Gamma vlny, Alzheimerova nemoc a síla meditace

Hlasování: https://www.podcastroku.cz/ V mozku je něco kolem 100 bilionů neuronů, které se podílejí na naší schopnosti myslet, psát, pohybovat se a k ... číst dále

2.6.2020 05:00 01:19:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

68: Sara Boutall - Objevování Evoluce Lidstva a Umělé Inteligence, část 1. - Kulturní Antropologie, Symboly, Altruismus a Sobectví

Jsme lidé. Miliony let jsme společně kráčeli evolucí. Naše vzorce chování, DNA i stavba těla vyhrávají evoluční soutěž na plné obrátky, ale přesto jsm ... číst dále

29.5.2020 08:30 00:09:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Znečištěný vzduch a nejlepší biohack pro zmírnění jeho dopadů na naše zdraví

Jaký jeden "hack" nám může zlepšit zdraví ve městě? Město je života plné. Je domovem spousty lidí, centrobodem zábavy, práce a když se jeho obyvatelům ... číst dále

26.5.2020 06:00 01:24:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

67: Jak myslet v moderní době? Systémové myšlení, budování nadhledu a schopnosti komunikovat

Jaká schopnost bude nejcennější ve 21. století? Moderní doba pro nás přichystala spoustu změn. Lidé čím dál více pracují z domova nebo z cest, vzděláv ... číst dále

22.5.2020 06:00 00:19:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Samotáři a jejich důležitost v evoluci, samoorganizace života a hlenky

XCVB https://www.youtube.com/watch?v=GY_uMH8Xpy0

19.5.2020 06:00 01:21:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

66: Veronika Allister (Jelínková) - Biohacking Česka, Code of Life, Hodnoty a Síla osobního přístupu jedince

Převzetí zodpovědnosti za vlastní zdraví a propojování vědomostí starodávných kultur s moderní technologií a vědou. To je pro nás Biohacking. Ve dnešn ... číst dále

15.5.2020 06:00 00:09:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Jak v mozku fungují zvyky a automatické reakce?

Zvykotvorba je důležitá pro náš každodenní život. Rozhodovací proces je také ovlivněn naší schopnosti utvářet zvyky. A samozřejmě i naši schopnost zvy ... číst dále

12.5.2020 06:00 01:08:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

65: Mozek, Vědomí a jak si změnit realitu?

Vědomí! Každý se díváme na svět svýma očima a je pro nás nemožné vyzkoušet si pohled někoho jiného. Máme zkušenost, jaké je to být ve svém těle, za oč ... číst dále

8.5.2020 06:00 00:16:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Koncept: Najdi svůj střed

Víš, kde je Tvůj střed? V moderní zrychlené době je na člověka neustále vyvíjen silný tlak. Z každé strany na nás tlačí povinnosti, ambice i touha po  ... číst dále

5.5.2020 06:00 01:19:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

64: RNDr. Peter Zamarovský - Filosofie, Fyzika a Vědomí

Víš o své neuvědomované filosofii? Každý jsme se narodili do světa, aniž bychom věděli, jak funguje. K jeho pochopení nám napomáhá celý náš život a ne ... číst dále

1.5.2020 06:00 00:18:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Dopamin a motivace v náročných situacích; Jak se o něj dlouhodobě starat?

Dopamin ovlivňuje doslova každé rozhodnutí v našem životě. Ranní vstávání z postele, motivace vyřešit momentální úkol nebo zkrátka jen natažení ruky p ... číst dále

28.4.2020 06:00 00:44:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

63: Jak se učit? Smysl, systém a principy vzdělávání, budování nadhledu a nových možností

Co je to učení a proč ho máme po střední škole plné zuby? Jaký je opravdový smysl vzdělávání? Učení nám dává do života jedno velké PROČ! A to konkrétn ... číst dále

24.4.2020 06:00 00:12:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Přerušované půstování a tvorba nových mozkových buněk

O přerušovaných půstech se poslední dobou mluví stále víc a víc. A není se čemu divit, vycházejí na něj totiž stále nové fascinující studie! Ukazuje s ... číst dále

21.4.2020 06:00 01:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

62: MUDr. Martin Jan Stránský - Dopad technologií na člověka, Neurofilosofie a Vědomí

Člověk rád uvažuje o otázkách, na které se těžko hledají odpovědi. Takových palčivých otázek nabízí mozek milion. Stále nevíme, co je to vědomí, jak s ... číst dále

17.4.2020 06:00 00:27:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Medicinální houby: Chaga, Cordyceps, Reishi

Houby jsou jednou z nejzáhadnějších skupin života. Vědci je kvůli jejich povaze nemohou zařadit ani mezi živočichy, ani mezi rostliny, a tak si existu ... číst dále

14.4.2020 06:00 01:01:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

61: Káva, Kofein a Theobromin - jak je dlouhodobě konzumovat pro co nejlepší užitek?

Když se řekne kofein, každému se vybaví onen temný nápoj z jihu s hořkou a nasládlou chutí. Některé z nás vůně kávy tahá už ráno z teplých peřin, někd ... číst dále

7.4.2020 06:00 00:17:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Sympatikus vs. Parasympatikus a jak je optimalizovat

Dnes vzácně krátký díl i v úterý! Co je to parasympatikus a sympatikus? Jak tyto 2 systémy fungují a jaké jsou způsoby jejich optimalizace? Tohle všec ... číst dále

4.4.2020 18:19 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Jak posílit lidský organismus proti virům? E-kniha ke stažení + krátká výzva pro lepší komunikaci

E-book: https://lepsiimunita.cz/ebook Dnes nám vyšla dlouho připravovaná věc PŘÍRUČKA BIOHACKERA pro lepší imunitu! Od samého začátku karantény jsme s ... číst dále

31.3.2020 06:00 01:11:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

60: Petr Ludwig - o návycích, japonském IKIGAI, Smyslu v životě a systémovém myšlení

Existuje recept na spokojenost a smysl v životě? Pro nás smysl života tvoří i lidská mysl. Proto si na podcastu povídáme s takovými, co nás zajímají n ... číst dále

24.3.2020 06:00 01:11:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

59: COVID-19 : pozitiva, společnost a systémové myšlení

COVID-19. Koronavirus. Všude je ho nyní spousta, ulice zaplavily roušky a z mediálního prostoru se valí úzkostlivé informace. Pár týdnů se nám do hlav ... číst dále

17.3.2020 08:53 01:14:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

58: Naše prostředí a Mikrobiom

Jak se staráme o prostředí, ve kterém se vyskytujeme nejvíce? Není řeč o městě nebo zemi, ale o vlastním pokoji. Pokoj, tam kde je doma, je totiž pros ... číst dále

10.3.2020 06:00 01:10:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

57: Robin Viktora - Zdravý a udržitelný pohyb, co můžeme udělat pro své tělo?

https://www.darksidemovement.cz/ https://www.facebook.com/darksidemov/ Vědomý pohyb. Jak moc se hýbete? A děláte to správně? Smysl pro pohyb je to prv ... číst dále

6.3.2020 06:00 00:17:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Dokáže cvičení zvrátit Alzheimera?

V dnešní studiovém díle si popovídáme o fascinující studii! Účastníci zaznamenali zpomalení a v některých částěch mozku dokonce zastavení Alzheimerovy ... číst dále

3.3.2020 06:00 01:05:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

56: Bloudivý nerv - Ovlivňuje celý náš život, Jak toho využít?

Žijeme v době sympatické dominance. To neznamená, že by kolem bylo větší množství sympatických lidí. V jazyku neurovědy jde o pře-aktivovaný stresový  ... číst dále

25.2.2020 06:00 01:44:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

55: Miky Škoda - Sebevědomí, Vize Česka a Život

Mikyho projekty: X-challenge.cz a LeapMakers.cz a ig: @mikyskoda Navštivte CodeofLife.cz kde pravidelně vychází naše články. Podpořte nás jednorázově ... číst dále

21.2.2020 06:00 00:12:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Jak se tvoří Sebe-Vědomí

Sebe-Vědomí Navštivte náš WEB a CodeofLife.cz kde pravidelně vychází naše články. Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na st ... číst dále

18.2.2020 06:00 00:56:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

54: Zánětlivost - Proč, Co a Jak dělat pro dlouhodobé zdraví a optimální fungování?

Během dob mamutů a pračlověka měl stres svou roli. Byl krátký a intenzivní, aby nám zajistil přežití. Po vydařeném lovu nebo vydařeném útěku před loví ... číst dále

14.2.2020 06:00 00:17:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Mentální Atlet

Co to je mentální atlet? Proč je pro nás důležitý a jak ho využít ve svém životě? Tohle a mnohem víc se dozvíš v dnešním dílu, kde se bavíme o systému ... číst dále

11.2.2020 06:00 01:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

53: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. - Genetické Modifikace, Super-lidi a Etika?

CRISPR. Jedno slovo, za kterým je milion možností a potenciálních scénářů pro člověka i společnost. Je to nástroj, který nám dává moc a sílu ovlivňova ... číst dále

7.2.2020 06:00 00:17:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Neuralink - Jak propojit mozek s počítačem? Jak vědci zlepšili pozornost?

Navštivte náš WEB a CodeofLife.cz kde pravidelně vychází naše články. Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www. ... číst dále

4.2.2020 06:00 00:57:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

52: Jádro Komunikace, Vztahy a Signál vs. Šum

Navštivte náš WEB a CodeofLife.cz kde pravidelně vychází naše články. Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www. ... číst dále

31.1.2020 06:00 00:18:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Koncept: Pozitivní stres a jak s ním pracovat (Hormeze)

Youtube video: https://youtu.be/iq6Cv-0j_8U Navštivte náš WEB a CodeofLife.cz kde pravidelně vycházejí naše články. Podpořte nás jednorázově: http://b ... číst dále

28.1.2020 06:00 01:41:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

51: Jan Skryja - Spánek a jak Lucidně snít?

http://lucidnisen.cz/ Navštivte náš WEB a CodeofLife.cz kde pravidelně vycházejí naše články. Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na  ... číst dále

24.1.2020 06:00 00:06:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Strašidelné sny a jejich efekt v životě

Navštivte náš WEB a CodeofLife.cz kde pravidelně vycházejí naše články. Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://ww ... číst dále

21.1.2020 06:00 01:05:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

50: Kód Života, Transhumanismus a Pornooo

WEB Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Zadejte kód "bwa" pro 10 ... číst dále

1.1.2020 12:48 00:21:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Brain New Year

Brain New Year! Děkujeme všem úžasným lidem, kteří nás poslouchají, Jsme za vás ohromě vděční a těšíme se na další společný rok, ať se vám plní vše co ... číst dále

24.12.2019 08:59 00:08:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Meditace - Rozpoznávání chyby a regulace stresu

WEB Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Co je to open monitorin ... číst dále

17.12.2019 06:00 00:16:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Jak nás ovlivňuje světlo a jak optimalizovat svůj denní rytmus?

WEB Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Každý máme ve svém těle  ... číst dále

10.12.2019 06:00 01:06:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

49: Vděčnost

WEB Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Minutáž: 3:00 Vděčnost  ... číst dále

3.12.2019 06:00 01:06:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

48: Bio-hacking a člověk - Podle Sebe

WEB Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Dnešní díl nás vyzpovída ... číst dále

26.11.2019 06:00 01:00:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

47: Digitální hygiena, Kyberprostor a Jak šetřit pozornost?

WEB Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Nacházíme se v situaci,  ... číst dále

22.11.2019 06:00 00:08:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Jak mozek přemýšlí o smrti?

Kolikrát denně se setkáte s pojmem smrt? Je neustále kolem nás a přesto jí raději nevěnujeme pozornost. Jak ale mozek vnímá věc, která je neodmyslitel ... číst dále

19.11.2019 06:00 01:00:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

46: Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. - Pozornost, vizuální percepce a paměť

Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Ve dnešním dílu zaplujeme tr ... číst dále

15.11.2019 06:00 00:09:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Brokolicové Klíčky a Sulforafan

Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Je to tady! Naše oblíbené br ... číst dále

12.11.2019 06:00 01:39:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

45: Random Show: O vystupování, technologiích, universal basic income a našich mozcích!

Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Co Vás čeká ve dnešním dílu? ... číst dále

8.11.2019 06:00 00:09:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Koncept: Myšlenkové Pole

Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Dnešní díl konceptů nám při ... číst dále

5.11.2019 05:00 01:10:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

44: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc. - Paměť, Věda a život s Tourettovým syndromem

Dnes jsme přivítali jednoho z nejvýše postavených neurovědců v České Republice prof. RNDr. Aleše Stuchlíka, DSc.. Odkazy: www.neurokouc.cz http://mem ... číst dále

1.11.2019 06:00 00:16:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Koncept: Neuroplasticita

Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Přinášíme vám nový krátký fo ... číst dále

29.10.2019 06:00 01:09:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

43: Vnímání a Halucinace, Iluze, Síla otázek a Jak (ne)vyhořet?

Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Hutné, pestré, namačkané, ba ... číst dále

25.10.2019 06:00 00:13:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

NLP Technika: Vděčnost a přerámování - Jirka Martišek

Speciálně pro náš podcast nám Jirka nahrál jednu z jeho technik, kterou jsme měli tu čest absolvovat již dříve. Moc nás tahle technika baví a proto js ... číst dále

25.10.2019 06:00 00:08:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

NLP technika: Psychicka první pomoc - Jirka Martišek

Podpořte náš podcast sdílením či na startovači Záznam z našeho podcastu s Jirkou Martiškem kde nás provedl super technikou neuro-lingvistického progra ... číst dále

22.10.2019 06:00 01:54:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

42: Jirka Martišek - NLP a Mozek, limitující emoce a vzpomínky, techniky pro každodenní život

Podpořte nás jednorázově: http://bit.ly/369xovA nebo na startovači: https://www.startovac.cz/patron/brain-we-are-podcast/ Neuro-lingvistické programov ... číst dále

15.10.2019 06:00 01:21:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

41: Matúš Kuchálik - Člověk, mozek a peníze

Každá buňka v těle potřebuje univerzální platidlo pro své fungování. Tím je ATP a to nás pohání jako biologické shluky. Člověk v kulturním světě má ta ... číst dále

8.10.2019 06:00 01:56:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

40: Matouš Vinš - O vzdělávání, cestování a výzvách

Dnešní díl je sice dlouhý, ale opravdu bohatý na příběhy a informace. Přivítali jsme totiž Matouše Vinše, který je znám především svými podnikatelským ... číst dále

5.10.2019 06:00 00:06:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Jak si mozek vybírá signál a dokáže ignorovat okolí?

Jak to, že se na párty se spoustou dalších konverzací dokážete soustředit jen na tu svoji? Jak mozek vybírá signál, a nastaví ignorování okolí? Nazývá ... číst dále

2.10.2019 09:00 01:16:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

39: Mentální zdraví, Uvolnění traumat a Vesmíroterapie

Právě teď jsi vyhrál! Co to je? K tomu se dostaneme ke konci dnešního dílu podcastu. Souvisí to ale s celým tématem. Tentokrát jsme se totiž zabývaly  ... číst dále

24.9.2019 06:00 01:40:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

38: Peťo BeWise - Psychedelika, osobní zkušenost a věda

V dnešním dílu jsme přivítali Peťo Búrana, kterého budete možná znát díky jeho youtube kanálu BeWise. Peťo s námi sdíli řadu stejných zájmů od studia  ... číst dále

20.9.2019 11:25 00:24:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Cvičení Tappingu s Bárou Šoulákovou

V rámci 36. dílu našeho podcastu jsme si s Bárou prošli jedno velice zajímavé cvičení tappingu, nebo ťukání. Pár z vás a my sami se ke cvičení chceme  ... číst dále

17.9.2019 06:00 00:49:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

37: Rozbitá informační ekologie a jak se v ní pohybovat?

Každým dnem se snažíme utvářet smysl ve světě, abychom se nezbláznili z přehlcení informacemi. Dříve v evoluci to bylo poměrně snadné. Potřebovali jsm ... číst dále

13.9.2019 06:00 00:05:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: "Vzdej to" - co nám o rezignaci říká věda? A jak nad ní může člověk vyzrát?

"Vzdej to" - co nám o rezignaci říká věda? A jak nad ní může člověk vyzrát? Neustále se o něco snažíme a cesta za plněním svých cílů je často plná ne ... číst dále

10.9.2019 06:00 01:40:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

36: Bára Šouláková - VR meditace, vizualizace a terapie

Dnešní epizoda byla pro nás bohatá na informace, ale i na prožitky! Bára Šouláková je terapeutkou a výzkumnící v NUDZ, kde nyní vyvíjí a testuje speci ... číst dále

6.9.2019 15:20 00:07:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Jak vám mluvení a oční kontakt s cizinci může zlepšit den?

V dnešním dílu rozebíráme to, jak jsme sociální bytosti, ale paradoxně jsme velice oddělení, i když jsme fyzicky velice blízko. Jak je pro nás kontakt ... číst dále

3.9.2019 06:00 00:56:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

35: Oxytocin - Co způsobuje a jak toho využít? Jak se ukládá trauma do svalů?

Oxytocin - Jak funguje? Jak toho využít? Jak se ukládá trauma do svalů?    Dominance, pokora, vztah a pouto. Nejen tyto společenské vlastnos ... číst dále

31.8.2019 06:00 00:05:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Proč je pro nás příroda důležitá?

Jsme lidé, žijeme na téhle planetě a spolu-vyvíjeli se s přírodou. Co tedy může znamenat to, když jí teď máme nedostatek a je to tak obrovská míra urb ... číst dále

27.8.2019 06:00 01:33:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

34: Olga Lošťáková - Jak Správně Komunikovat

Olga je psycholožka, koučka  a lektorka. Je to master přes komunikaci a asertivitu. Tématem našeho hovoru bylo, jak správně komunikovat, jak je d ... číst dále

23.8.2019 06:00 00:05:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Proč si nebrat účtenku?

Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete na star ... číst dále

20.8.2019 06:00 01:11:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

33: Jak Vojta nebyl - MDMA a příběh Brain We Are

Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete na star ... číst dále

13.8.2019 06:00 00:47:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

32: Tomáš Petrásek - Vědomí a subjektivní zkušenost s realitou

 Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete n ... číst dále

6.8.2019 06:00 01:23:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

31: Tomáš Petrásek - Astrobiologie, mimozemšťané a věda

  Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete  ... číst dále

2.8.2019 06:00 00:10:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Bylinky 2: Rhodiola Rosea, Matcha Tea a Kakaové Boby

 Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete n ... číst dále

30.7.2019 06:00 01:46:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

30: Máme svobodnou vůli a jak s ní pracovat?

Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete na star ... číst dále

27.7.2019 08:11 00:13:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Zdravé bakterie v půdě a Synchronizace mozků při muzikoterapii

Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete na star ... číst dále

23.7.2019 06:00 01:23:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

29: MUDr. Filip Tylš, Ph.D. - Psychedelika, věda a spiritualita. Mechanismus akce a potenciál v psychoterapii.

 Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete n ... číst dále

20.7.2019 06:00 00:27:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

3 pilíře Biohackingu a 4 Adaptogeny pro zlepšení každodenní zkušenosti

 Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete n ... číst dále

18.7.2019 06:00 01:00:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

28: Vznik limitujících přesvědčení a jak s nimi pracovat?

  Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete  ... číst dále

12.7.2019 06:00 00:06:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Mechanismus vzniku BDNF cvičením a co dělá?

Děkujeme, že čtete a posloucháte Brain We Are. Moc si toho vážíme! A právě teď ovlivňujete i naši další tvorbu. Chcete-li nás podpořit, můžete na star ... číst dále

8.7.2019 06:00 01:06:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

27: Psychedelika, závislosti a jak přemýšlet o naší bublině?

 Co jsou to rozšířené stavy vědomí?  V dnešním dílu podcastu rozebíráme fenomény od závislosti na amfetaminech, až po ceremonie s psychedel ... číst dále

5.7.2019 05:00 00:09:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Dokáží sociální sítě zlepšit mentální zdraví?

V dnešním díle studijního podcastu jsme rozebrali data z household study, kde se prováděli průzkumy domácností.   https://neurosciencenews.c ... číst dále

1.7.2019 06:00 01:05:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

26: Jak na dlouhodobou změnu? Aplikace vědy do života

Dnešní epizoda byla trochu meta a přinesla nám mnoho užitečných a praktických informací. Jak přemýšlet o všech technikách a praktikách o kterých se d ... číst dále

28.6.2019 06:00 00:07:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Studie: Jak mozek trénuje kuráž?

Chcete nás podpořit? Ohodnoťte náš podcast na vaší appce a sdílejte! Budeme moc vděční. Studie:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29720647?fbc ... číst dále

24.6.2019 09:00 01:10:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

25: Každodenní techniky pro optimalizaci života + Biohacking a cvičení

Je to tu! Tohohle jsme se opravdu nemohli dočkat proto také vznikla epizoda z které máme skvělý pocit! Jak si integrovat nový způsob myšlení? Jak nám  ... číst dále

17.6.2019 09:00 00:06:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Jsme zpátky! Nová sezona už za týden a dnes malá ochutnávka nového formátu!

Trailer s tím, že od příštího týdne zase začneme pravidelně vydávat klasické epizody podcastu jak jste zvyklí! Máte se na co těšit! Představujeme tak ... číst dále

10.4.2019 10:00 01:11:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

24: Pamatuj si víc a vystup z komfortní zóny

V dnešní epizodě Vojta s Kryštofem zašli do lesa, popovídali a při tom to nahráli. Na začátku řešíme trochu vesmírů, co se nám poslední týden dělo a j ... číst dále

3.4.2019 09:00 01:49:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

23: Jiří Charvat - Vymysli si sám sebe

23. díl podcastu přivítal zkušenost, které se říká Jiří Charvát, je autor 3 knížek, Eskejp: Na útěku z kanceláře Qejci: Existenciální sperma komik ... číst dále

27.3.2019 09:00 01:41:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

22: Ondřej Koudela - Gamifikace života a První Pomoc

Přivítali jsme na podcastu Ondřeje Koudelu, zakladatel start-upu PrPom - https://www.prpom.cz, který se věnuje zážitkovým vzděláváním první pomoci. On ... číst dále

20.3.2019 11:00 00:31:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Michal Dvořák - Vedené meditační cvičení

Michal Dvořák je lektor mindfulness a tato nahrávka vznikla z Michalovo Mindfulness Neděle.  Michalův web - BeMindful.cz

20.3.2019 09:00 01:24:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

21: Michal Dvořák - Mindful eating, mindfulness směry a praxe

Tentokrát jsme přivítali na našem podcastu Michala Dvořáka, lektora mindfulness. Michal teprve jako druhý čech vystudoval MBSR kurz na massachusettské ... číst dále

13.3.2019 09:00 01:24:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

20: Veronika Jelínková - Hoř Pomalu

Veroniky stránka kde najdete knihu, ale i její retreaty a blog - www.horpomalu.cz Další úžasný host na našem mozkovém podcastu! Tentokrát je to autork ... číst dále

6.3.2019 11:10 01:23:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

19: Radka Loja - Jak na změnu? Kreativita, Mozek, Vizualizace a náš Stín

Dnes jsme na podcastu přivítali Radku Loju z https://mindtrix.cz Radka je lektorka, koučka, psycholožka a spoluautorka knihy "Jak získat úspěch, klid ... číst dále

3.3.2019 15:32 00:04:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

Kasha Ko - Vedená Meditace

Kasha nám v rámci 18. dílu podcastu provedla krátkou vedenou meditaci, kterou jsme si mysleli, že by bylo příjemné mít nahranou i samostatně. Tímto zp ... číst dále

27.2.2019 09:00 01:32:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

18: Mindfulness, dech, psychedelika a psychoterapie - Kasha

Kashy Stránka: http://www.mindfullife.cz/ S Kashou a občas s jejím mládětem jsme si skvěle popovídali. Jaká byla Kashy cesta k psychoterapii a mindfu ... číst dále

20.2.2019 09:00 01:06:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

17: Naše problémy, sebereflexe a Kryštofův stop na Slovensko

V dnešním díle podcastu začneme mluvit o Humans of New York, hlavně člověku, který tento projekt začal - jeho příběh si můžete pustit tady Brandon Sta ... číst dále

13.2.2019 09:00 01:19:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

16: Jak k nám mluví žaludek a řídí kdo jsme?!

V dnešním podcastu nám zase vybouchla hlava, protože jsme nedávno přišli na úžasné věci s naším Microbiomem a microRNA. Na začátku Kryštof povídá jak  ... číst dále

6.2.2019 09:00 01:02:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

15: Holistický Přístup a Wim Hof - Libor Mattuš

 V dnešním díle přivítáme našeho prvního hosta Libora. Libor je instruktorem Wim Hofovi metody, neuro-jazykovým koučem a lektorem čínštiny.  ... číst dále

30.1.2019 09:00 01:35:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

14: Kritické Myšlení, Otevřenost a Předpojatosti Mysli

V dnešním podcastu jsme se bavili o studených sprchách. Jak vyřešit konflikt a co se dělo při Kryštofově adrenalinem nabitém ránu.  Dále se bavím ... číst dále

23.1.2019 10:00 00:55:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

13: Vesmíry a Mozky

Až to doposloucháš, dej nám vědět co si myslíš, jsi vesmír nebo ne? Dnešní epizoda je trochu divočejší. Jsou to věci, o kterých se docela často normál ... číst dále

16.1.2019 09:00 01:04:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

12: Učení + Životní Rovnováha

V dnešním podcastu jsme skákali z místa na místo. Řešili jsme naše zkouškový, vědomé prožívání a uvědomování si našich procesů.  Zmínili jsme tip ... číst dále

2.1.2019 09:00 01:16:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Brain We Are CZ

11: Spánek a Biohacking

Zase jsme se dost nasmáli tak se smějte s námi! Prvních 25 minut řešíme "Biohacking", co to pro nás znamená, naše začátky a zbytek epizody už se věnuj ... číst dále

26.12.2018 09:00 01:22:44