Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 563 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Na vlně podnikání"

18.4.2024 05:59 35:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Petrem Zelíkem o budování nejvtšího ajového byznysu v esku

Zaít krátce po pádu komunistického režimu prodávat v esku sypaný aj z celého svta nezní zrovna jako dobrý byznys plán. eši byli tehdy zvyklí rozeznáva ... číst dále

11.4.2024 07:30 38:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O datových centrech a obran ped hackery s Václavem Svátkem z MIS

Výkyvy teplot jsou stále extrémnjší. To výrazn ovlivuje provoz datových center. Komplikace nebude v tom, jak do datového centra energii dodat, ale jak ... číst dále

28.3.2024 05:55 33:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O odvrácené stran designu a datech v mód s Martinem Ksem ze spolenosti Vuch

Prorazit v oblasti módy není jednoduché. Trendy se rychle stídají, jejich tempo a podobu urují vesms velké znaky. Martin Ks a Ondej Hyrš ovšem ped pár ... číst dále

21.3.2024 06:47 23:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Jakubem Ouhrabkou o eské firm, která dokáže porážet nadnárodní obry

Spolenost Comgate patí k nejvtším poskytovatelm online plateb v esku. S jejím editelem Jakubem Ouhrabkou jsme si povídali o dvacetileté historii firmy ... číst dále

14.3.2024 05:06 35:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O TikToku a práci z domova s Janou Jáovou z UOL Úetnictví

Úetní patí k rutinním profesím a pro takové je dležité mít stanovená pesná pravidla a mantinely. Je to jeden z hlavních dvod, pro majitelka spolenosti ... číst dále

7.3.2024 08:55 36:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Lukášem Janouškem o cestování v karavanech

Lukáš Janoušek má za sebou bohatou podnikatelskou minulost. Byl marketingový editel a akcioná Twisto, ješt pedtím spoluzaložil virtuálního operátora G ... číst dále

29.2.2024 05:09 38:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O pracovním trhu a migraci s Mirkem Mejtským z Petyovský & Partners

Panika v technologických firmách po loských vlnách propouštní už utichla. "Finanní výsledky firem, které pistoupily k masovému propouštní nejsou špatn ... číst dále

15.2.2024 10:54 38:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O datové roztíštnosti a jednom míst pravdy s Petrem Nemethem z Dataddo

Mnohé firmy mají problém s daty. Tedy ne že by jich nedokázaly posbírat dost, problém však bývá datová roztíštnost. Podniky mají svá data na mnoha mís ... číst dále

1.2.2024 01:42 41:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O nabíjekách pro elektromobily s Miroslavem Vejmanem z Olife Energy

Podíl elektromobil loni vzrostl na ti procenta nov prodaných voz a zejm se bude zvyšovat i nadále. Registrace nových elektromobil loni meziron stouply ... číst dále

25.1.2024 05:11 26:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Jiím Boudalem, aneb jak zaídit, aby reklamní kampa fungovala

Co rozhoduje o tom, že je reklamní kampa úspšná? A jak to zjistit ješt dív, než se taková kampa spustí? Spolenost Behavio to umí a jak její spoluzakla ... číst dále

18.1.2024 04:56 37:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O vánoních nákupech a logistice s Konstantinem Margaretisem ze Skladonu

eský trh e-commerce se po dvou letech nemalých propad vrátil v závru loského roku k rstu. Ukazují to erstvá data srovnávae Heuréka, podle nichž stoupl ... číst dále

11.1.2024 05:33 59:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Filipem Hrkalem o tom, jak se mí lidská mysl

Znáte m líp, než moje vlastní žena. Tuhle vtu prý slyší Filip Hrkal, zakladatel spolenosti YellowCouch, velmi asto. Jeho firma nabízí služby a technol ... číst dále

4.1.2024 04:39 35:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O zmnách ve firemním pojištní s Romanem Horváthem ze spolenosti Satum


14.12.2023 06:53 25:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Karlou Ašerovou, aneb pro je dležité peovat o své zdraví

K medicín mla Karla Ašerová vždycky blízko. Vyrstala v doktorské rodin, a tak nebylo divu, že sama zaala na lékaské fakult Univerzity Karlovy studovat ... číst dále

7.12.2023 03:38 36:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O budování znaky, marketingu a akvizicích s Danielem Šturmem ze skupiny Seyfor

Skupina Seyfor se rozkrauje a neustále pikupuje další spolenosti z rzných oblastí informaních technologií. Akvizice pomáhají firm rst. Firma, která po ... číst dále

23.11.2023 06:01 37:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O posledním roce pod taktovkou umlé inteligence s Honzou Sládkem z firmy Contember

Modely umlé inteligence se neustále zdokonalují, možná mnohem více než si vtšina lidí ješt ped rokem dokázala pedstavit. Skoro všichni už znají konver ... číst dále

16.11.2023 08:46 36:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O ipech s Janem Pleskaem z Tropic Square

Svt se neustále digitalizuje, a pokud se zásadn nezmní fungování spolenosti, poteba ip neustále poroste. "Pesun výroby ip do západní Evropy a USA je z ... číst dále

9.11.2023 06:47 39:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O designu ve veejném prostoru s Davidem Karáskem z mmcité

Venkovní veejný prostor je obývanjší než díve. Jde o celosvtový trend, kterému hodn napomohl covid. Lidé si uvdomili, že ulice, parky a námstí jsou pr ... číst dále

2.11.2023 07:12 35:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Milanem Šemelákem o hledání firemní vize na divadelních prknech

V reklam zaínal Milan Šemelák ped dlouhými lety jako copywriter, prošel množstvím kreativních, strategických a konzultaních pozicí, dostal se dokonce  ... číst dále

26.10.2023 05:15 34:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Martinem Puálkou o tom, jak se z profesionálního tenisty stal výrobce krmiv pro zvíata

Martin Puálka hrál dlouhá léta tenis na vrcholové úrovni a k tréninkm patí pirozen i zdravá strava. Tehdy ješt netušil, že jednou bude ješt víc než tu ... číst dále

19.10.2023 11:00 31:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O mnícím se designu kamenných prodejen s Miroslavem Hanákem z firmy Authentica

Svt kamenných prodejen se hodn promuje. Klasití retailoví hrái snižují poet prodejen a zárove picházejí noví, kteí díve byli výhradn online. Vnímají t ... číst dále

12.10.2023 06:35 27:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Janem Smolou o tom, jak stavt domy smyslupln

Koeny spolenosti Heluz spadají až do roku 1876, kdy Jan eho v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a z vytžené hlíny vypálil první cihly. Cihly  ... číst dále

5.10.2023 04:51 34:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O zachránných milionech díky 3D tisku s Tomášem Soóky z firmy 3DWiser

asto se íká, že 3D tisk je pomalý a drahý. Tomáš Soóky, spoluzakladatel a šéf firmy 3Dwiser, která dodává prmyslové 3D tiskárny, však sype z rukávu pí ... číst dále

27.9.2023 06:40 34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O dlouhovkosti pojišovacího byznysu s Petrem Zapletalem ze startupu Tuito

Velkým problémem pojištní i pes postupující digitalizaci zstává, že pro bžného zákazníka bývá asto obtížn pochopitelné. "Tžko se to odbourává. Existuj ... číst dále

21.9.2023 05:14 27:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jak vrátit lidem krajinu, která díve patila tžb uhlí

Mezi msty Havíov, Karviná a Orlová se rozkládá rozsáhlé území poznamenané tžbou uhlí, která v nm probíhala dlouhé desítky let. Jak s touto Pohornickou ... číst dále

14.9.2023 05:21 30:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Danielem Rajnochem o investování do nemovitostí

Poátky podnikání Daniela Rajnocha jsou spojeny se slavným pražským hudebním klubem Solidní nejistota, jehož byl šéfem a spolumajitelem. Z gastrobyznys ... číst dále

7.9.2023 04:54 33:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O deskových hrách s Janem Šlemínem z Dino Toys

Trh deskových her se stále více podobá knižnímu trhu. I na herní scén se objevují autoi her, kteí jsou mezi hrái známí. A sami hrái netrpliv ekají na  ... číst dále

31.8.2023 11:00 33:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Radmilou Posadovou o tom, jak koupit bydlení na Costa del Sol


24.8.2023 06:03 34:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O inovacích pi oprav silnic s Jiím Rušikvasem z firmy Futtec

ízení auta se v nkterých úsecích eských silnic mnohdy mní v nebezpený slalom. Zejména cesty nižších tíd jsou plné dr a výtluk. A asto dlouho trvá, než ... číst dále

17.8.2023 13:53 45:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Ivarem Mesenským o lovení hlav v esku

Ivar Mesenský se svou vlí smekou loví hlavy. Zní to sice trochu strašideln, ve skutenosti jde ale o respektovanou a sofistikovanou innost. Spoluzaklad ... číst dále

10.8.2023 14:54 36:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O chutích a rozpustných nápojích s Jiím Jízdným z AG Foods

Citrusové plody, hlavn pomerane, vanilka, okoláda a kokos. To jsou píchut, které mezi lidmi frí vždy. eští konzumenti ale rádi ochutnávají a zkoušejí  ... číst dále

27.7.2023 00:44 34:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O sdílených kolech s Lukášem Luákem ze spolenosti Nextbike

Sdílená kola pronikají do stále vtšího potu mst. Jedna z nejrozšíenjších služeb, Nextbike, nyní atakuje už tyi desítky sídel po celém esku. "Mou dlouh ... číst dále

20.7.2023 07:00 31:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlne podnikani Kostal bez sponzora fin1

Nikdy ho ani nenapadlo, že by byl nco jiného než podnikatel. Martina Košála vždycky bavilo nco vytváet a mít nco svého. Svj sen si zaal plnit okamžit  ... číst dále

13.7.2023 07:00 40:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O robotech, motorech a Baov odkazu s Radkem Kaovským z Raveo

Svt pohybu. To je hlavní motto otrokovické firmy Raveo, která se zabývá automatizací a robotikou. Její spoluzakladatel a šéf Radek Kaovský íká, že pij ... číst dále

29.6.2023 03:09    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Co se malé firmy mohou nauit od velkých a naopak s Vítem Šubertem

Pes dvacet let strávil Vít Šubert v korporacích, jako je Philip Morris, Dell, Pepsi, eský Telecom. Své zkušenosti odtud se rozhodl zúroit ve své konzu ... číst dále

14.6.2023 19:00 23:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O textilu, který vydlává, s Michalem Kempou z Goldea.cz

Ješt ped pár lety Michal Kempa neznal rozdíl mezi závsem a záclonou, pesto se s kamarádem Ondejem Bokem pustil do prodeje bytového textilu. Pvodn oba  ... číst dále

8.6.2023 03:16    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O telekomunikacích, energetice a datech s Ondejem Havlíkem z TTC Marconi

Z energetických spoleností se tak trochu stávají technologické firmy. Je velký tlak, aby se kvli pechodu na moderní energetiku dostaten digitalizoval ... číst dále

1.6.2023 05:36    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O unikátních istikách vzduchu s Janem Kondé

Za založením firmy Tomton v roce 2010 stojí nápad využít efektivitu a úspornost nkterých technologií z automobilového prmyslu. Z toho nejprve vzešla m ... číst dále

25.5.2023 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jak vydlat na neplýtvání s Michalem Štádlerem z Levno

Michal Štádler a Martin Fot už byli otrávení z toho, jak etzce vyhazují tuny nových, ale neprodaných vcí jen proto, že špatn odhadly poptávku, nebo ji ... číst dále

18.5.2023 07:01 37:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O algoritmickém obchodování s Petrem Fialou ze SoftVision AI


11.5.2023 07:00 37:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O promnách cestování s Tomášem Vocetkou z Omio

Pandemie zmnila zpsob, jak lidé plánují své cesty a jak vyhledávají dopravní spojení. "Ped pandemií se objednávalo mnohem více dopedu. tyi až pt msíc  ... číst dále

4.5.2023 07:00 28:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O byznysu emailem s Jakubem Stupkou z Ecomail

V roce 2014 se v hlavách Honzy Tlapáka a Jakuba Stupky zrodil projekt Ecomail, platforma specializující se na automatizovaný e-mail marketing. Z maléh ... číst dále

27.4.2023 08:00 37:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O umlé inteligenci a lidském mozku s Ivanem Sivákem

Umlá inteligence hodn pokroila, ale vývoj zatím není tak daleko, aby bylo teba ji njak regulovat. "Je to podobné, jako kdybyste se snažili navrhnout b ... číst dále

20.4.2023 07:00 27:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Od klavíru a studené války k designování kanceláí s Johanou Sedlákovou Vamberskou z ELAI

Bhem studia hry na klavír zaala studovat ješt obor mezinárodní vztahy na Anglo-American University v Praze. Její zájem o období studené války pivedl J ... číst dále

13.4.2023 07:00 33:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O správ budov s Janem Vodrážkou z SSI Group

Zkraje 90. let nebyla spoleenská prestiž oboru správy budov moc vysoká. Postupn se to ale mní. Kvli rostoucí agresivit ve spolenosti je nutnost dobré ... číst dále

6.4.2023 07:00 27:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O tom, jak mohou podnikání ovlivnit zážitky z dtství s Jaroslavem Tonem z 4Trans

Když byl Jaroslav Ton malý kluk, jezdil obas s ddou kamionem po Evrop. Poznamenalo ho to evidentn na celý život, v tuzemském fintechu 4Trans te pomáhá ... číst dále

4.4.2023 16:22 30:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

O tom, jak uspt v tradingu s Otakarem Šuffnerem

Trading na finanních trzích je skoro jako vrcholový sport. Hlavní úlohu hraje pedevším disciplína, dslednost a také psychika. Pro tradery je dležité,  ... číst dále

23.3.2023 14:04 31:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vln podnikání s Pavlem Stakem o judu a kuchyském vybavení

Kdyby se mlo na njakém podnikatelském osudu názorn ukazovat, jak velký význam má v život náhoda a jak dležité je umt využít šanci, kterou dostanete, b ... číst dále

16.3.2023 06:00 32:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Michalem Haráskem o digitalizaci zprostředkování brigád

Vysoká inflace zvyšuje poptávku po brigádách. Online zprostředkovatel brigád Tymbe zaznamenal zkraje roku nárůst počtu zájemců o více než polovinu ve ... číst dále

9.3.2023 07:01 30:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Vojtou Cimlem o digitální Alexandrijské knihovně


2.3.2023 07:00 33:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Martinem Bazalou o digitalizaci ve firmách

Většina firem o digitalizaci přemýšlí na dobré úrovni, provedení však často pokulhává. "S pomocí technologie chcete vyřešit nějaký konkrétní problém,  ... číst dále

23.2.2023 07:15 38:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Martinem Kešnerem o české startupové scéně

Když bylo Martinu Kešnerovi, současnému partnerovi investičního fondu J&T Ventures, dvacet let, pokusil se s kamarádem rozjet vlastní podnikání. Myšle ... číst dále

16.2.2023 08:46 39:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Oldřichem Šubrtem o podnikání ve zdravotnictví

Přes dvacet let řídil Oldřich Šubrt velká zdravotnická zařízení, šéfoval například Nemocnici Na Homolce. A po padesátce si založil vlastní poliklinik ... číst dále

9.2.2023 07:00 30:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Adamem Šoukalem o cestě k vlastnímu start-upu

Pracovat v londýnské City, jednom z největších světových finančních center, to je sen mnoha mladých ambiciózních finančníků z celého světa. Adamu Šouk ... číst dále

1.2.2023 18:23 34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Filipem Mikschikem o náboru do start-upů

Trh práce se v posledních měsících loňského pořádně rozhýbal. "Měsíc od měsíce je k dispozici více kandidátů. Zaznamenali jsme, že startupy chtějí vyu ... číst dále

24.1.2023 23:43 35:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Václavem Durďákem o čokoládě

Václavu Durďákovi se někdy v médiích přezdívá český Willy Wonka. Důvod je prostý, stejně jako jeho pohádkový předobraz, i Václav založil slavnou čokol ... číst dále

19.1.2023 08:33 35:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Robertem Soudným o digitalizaci účetnictví

Odhadem jen necelá desetina firem v Česku využívá pro své účetnictví automatizaci. Je to podobné napříč Evropou. Vyčnívají jen severské státy, kde už ... číst dále

12.1.2023 13:52 34:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Davidem Bystrzyckim o crowfundingovém investování

oblasti finančnictví se David Bystrzycki pohybuje přes dvacet let. Šéfoval českému a slovenskému Home Creditu, stál u rozjezdu prvních finančně-techn ... číst dále

4.1.2023 13:07 25:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání se Zdeňkem Janovcem o tisku knih

Prodeje i počty výtisků jednotlivých knižních titulů se postupně snižují. Je kvůli tomu mnohem problematičtější propagovat jednotlivé tituly. I přes n ... číst dále

15.12.2022 05:56 35:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Janem Rozlivkou o světě e-shopů

E-shopy díky pandemii zažívaly v předchozích dvou letech neskutečný boom. Letos se však jejich byznys trochu zasekl. Další růst, se kterým počítaly, n ... číst dále

1.12.2022 07:00 26:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Jakubem Ouhrabkou

Před více než dvaceti lety začal Jakub Ouhrabka s pár kolegy ze studií tvořit mobilní webové stránky pro sportovní kluby. Tahle parta lidí se pak stal ... číst dále

21.11.2022 10:58 29:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Jakubem Hlavenkou o těžbě bitcoinu

Po krachu jedné z největších kryptoměnových burz na světě probíhají diskuse, jak moc to s kryptosvětem bude dál. Už delší dobu se třeba objevují názor ... číst dále

2.11.2022 22:36 27:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Petrem Srnou


20.10.2022 07:00 32:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Janou Mastíkovou o duši architektury

Očekávané ochlazení ekonomiky se nutně promítne i do nové výstavby. Jak na tuto situaci budou reagovat architekti? Jednou z cest může být třeba snaha  ... číst dále

6.10.2022 07:02 35:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Hlavsovými o pasivním investování

Muži jsou při investování odvážnější. Ženy postupují mnohem  konzervativněji. Navíc jich investuje méně, než mužů. Bylo by však pro ně mnohem lepší, a ... číst dále

22.9.2022 07:06 24:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Radimem Krejčím

Když Radim Krejčí přišel před pěti lety za manažery ze společnosti Wood & Company s nápadem na robotickou investiční platformu Portu, stálo ho to hodn ... číst dále

8.9.2022 07:01 35:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Davidem Minaříkem o výrobcích z hub

Planeta se topí v plastech a jakákoliv smysluplná náhrada může pomoci. Počítá se každý nápad, který může přírodě ulevit. David Minařík, zakladatel a š ... číst dále

25.8.2022 07:00 32:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Jaroslavem Šuvarským

V Česku probíhá nový boom fotovoltaiky. Lidé i firmy hledají cesty, jak se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech a ušetřit za energie. Často ... číst dále

11.8.2022 07:21 36:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Ondřejem Švrčkem

Už skoro 2500 samospráv, firem a spolků využívá v Česku a dalších evropských zemích pro šíření informací českou komunikační síť Munipolis. Informuje v ... číst dále

20.6.2022 11:49 35:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání se Soňou Klepek Jonášovou

Cirkulární ekonomika se v posledních letech zásadně posunula. Už není o tom, jak využívat odpad, ale jak co nejdelší dobu udržet materiál v oběhu v co ... číst dále

2.6.2022 14:11 43:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Filipem Dřímalkou

Firmy potřebují rozvíjet digitální mindset svých lidí, aby dokázali převádět svou práci do on-line prostředí. Potřebují zvyšovat svou digitální produk ... číst dále

18.5.2022 21:56 34:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Marvem Shammou

Nevíme přesně, čemu děti učit, protože nevíme, jak bude vypadat svět v době, kdy školu dokončí. Zásadně jim ale pomůže schopnost adaptace na změny a r ... číst dále

5.5.2022 14:35 36:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Martinem Paličkou

"Mzdy sice nemáme vyvěšené na nástěnkách, ale když někdo chce, vždy se k informacím o odměnách ostatních dostane. Snažíme se být maximálně fér. Nesmí  ... číst dále

21.4.2022 10:51 34:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání o zaměstnaneckých akciích

Možnost vlastnit část firmy dává zaměstnancům v Česku zatím jen málo společností. Benefit zaměstnaneckých akcií mají většinou start-upy a využívají ho ... číst dále

7.4.2022 04:01 39:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání se Samuelem Hubou


28.3.2022 09:30 33:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Pavlem Přibylem

Start-upy mají své inkubátory, velké firmy podporu poradců, pro manažery malých a středních podniků ale v Česku neexistovala platforma, kde by bylo mo ... číst dále

10.3.2022 10:22 34:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Lukášem Janouškem

Cestovat s karavanem není záliba pár bláznů, ale trend, který roste už skoro deset let. Před rokem na tuto vlnu naskočil i bývalý marketingový ředitel ... číst dále

24.2.2022 07:00 42:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Martinem Cíglerem

V roce 1998 měl Martin Cígler firmu o deseti vývojářích. Dnes je z původního Cígler Software holding firem Solitea a tvoří desítky subjektů koupených  ... číst dále

10.2.2022 14:00 36:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Tomášem Bravermanem

Srovnávač cen Heureka má za sebou další růstový rok. Zpoplatnění prokliků ze srovnávací platformy do e-shopů je sice stále jejím největším zdrojem pří ... číst dále

21.1.2022 09:39 24:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Čestmírem Horkým

Jak se za poslední dvě dekády proměnily možnosti neziskových organizací, jak pomáhat potřebným? Jak tuto oblast změnily moderní technologie a možnosti ... číst dále

21.1.2022 09:34 33:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Janem Beránkem

Jak se žije v Silicon Valley? Jak funguje a co to vlastně je start-up studio? Jak se jedna taková česká firma U+ dokázala prosadit v USA? O tom všem s ... číst dále

21.1.2022 09:27 33:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Lucií Brešovou

Lucie Brešová stála u zrodu nejúspěšnějšího českého start-upu Kiwi.com a teď vdechuje jako provozní ředitelka život novému slibnému projektu - start-u ... číst dále

11.11.2021 11:34 33:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Jurajem Fehervarim

Jak chce výrobce barefoot obuvi ze Slovenska dobýt svět? Jak se mu daří masivně růst, proč nevyrábí v Asii nebo jaké jsou výzvy ve vývoji a výrobě fyz ... číst dále

29.10.2021 09:14 30:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Dušanem Quisem

Jak funguje svět pojišťovnictví, jak jej proměňuje automatizace a digitalizace, jak se žije ve světě, kde rozhoduje nahodilost a jak ji předvídat? O t ... číst dále

20.10.2021 18:18 35:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Danielem Horákem

Jak se dařilo lékárenskému byznysu v pandemii? Jak ekonomicky i logisticky náročné pro ně toto období bylo? Na čem lékárny vlastně vydělávají? Jak jej ... číst dále

13.10.2021 20:52 41:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Václavem Gregorem

Co všechno potřebuje start-up, aby byl jednou úspěšný? Jaké dělají začínající podnikatelé nejčastější chyby a co všechno by měli udělat, aby získali n ... číst dále

30.9.2021 08:40 45:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Martinem Nedvědem

Když si pustíte televizi nebo si poslechnete hudbu, s největší pravděpodobností se setkáváte s technologií pražského startupu AIMS, který spoluzaložil ... číst dále

21.9.2021 06:45 44:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Janem Hájkem

V době pandemie kdy byla dobrodružstvím i cesta do práce byznys se "zážitky" přiliš nekvetl. Jak se oklepává z následků covidu, jak zážitkové agentury ... číst dále

2.9.2021 12:21 30:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Tomášem Jízdným

Jak obtížné je podnikat v oblasti vzdělávání? V čem je tento byznys specifický? A dá se na něm vůbec slušně vydělávat? O tom všem a mnohem dalším si v ... číst dále

19.8.2021 19:26 30:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Matějem Matolínem

Jak těžké je v Česku zaměstnat kvalifikované cizince? Co všechno pro to firmy musí udělat, jak by se situace ohledně zaměstnávání cizinců měla zlepšit ... číst dále

29.7.2021 11:11 01:00:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Mikulášem Splítkem

Jaké jsou nejčastější chyby lidí, kteří začínají s investováním, jaké jsou základní investorské strategie a kam v současné době investovat? Jsou lepší ... číst dále

15.7.2021 06:53 40:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Milanem Polákem

Jak nyní funguje byznys model internetového prodejce oblečení Zoot? Kdy bude společnost, která musela v minulosti projít reorganizací, v černých čísle ... číst dále

24.6.2021 06:47 28:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Andreou Hurychovou

Způsob, jakým lidé konzumují zábavu, se v posledních letech zásadně změnil. Zatímco starší generace jsou zvyklé svůj volný čas trávit sledováním telev ... číst dále

10.6.2021 07:30 35:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Michalem Kubánkem

V Česku působí desítky na první pohled nenápadných a veřejnosti málo známých firem, jejichž jména zná jen pár odborníků. Jde přitom o podniky, které m ... číst dále

27.5.2021 06:07 26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Na vlně podnikání s Leošem Kubíčkem

Virtuální realita už dávno není jen zábavou hráčů počítačových her. Speciální brýle i další vybavení dnes najdou využití třeba při tréninku a školení  ... číst dále

13.5.2021 10:23 33:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jak v Česku funguje spolupráce univerzitního a firemního světa s Janem Šedivým

Jak v Česku funguje spolupráce univerzitního a firemního světa? Jak těžké je pro akademiky uspět v byznysovém světě? O těchto a mnoha dalších otázkách ... číst dále

29.4.2021 10:37 29:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Peter Bednár: Jak vyřešit nedostupnost bydlení a zlepšit česká města

Jak vyřešit problém nedostupnosti bydlení, jak zařídit, aby se v českých městech žilo a bydlelo lépe? A co udělat s velkými sídlišti, aby se z nich st ... číst dále

19.4.2021 23:17 08:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Prohlášení - Co jsem se naučil za 130 epizod podcastu a co s ním bude dál

Podcast Na vlně podnikání obsahuje více než 130 rozhovorů o podnikání, práci a firmách. Zaměřoval se na praktické know-how a inspiraci, kterou mohl po ... číst dále

15.4.2021 07:57 38:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Martin Jahn (Škoda Auto): Kam se bude ubírat automobilový průmysl

V těchto dnech si připomínáme kulatých třicet let od chvíle, kdy se mladoboleslavská Škoda uchýlila pod křídla koncernu Volkswagen. Privatizace Škody  ... číst dále

13.4.2021 22:13 43:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Petr Kališ - Co znamená restrukturalizace

Do další epizody podcastu Na vlně podnikání přijal pozvání Petr Kališ, Managing Partner v CERHA HEMPEL Kališ & Partners. Hlavním tématem našeho rozhov ... číst dále

26.3.2021 16:52 55:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Pavel Křepelka: Nejčastější překážky růstu firem

V další epizodě podcastu Na vlně podnikání přivítám Pavla Křepelku, Founder & Partner v Scale Up Impact. Pavel v rámci Scale Up Impact pomáhá firmám s ... číst dále

16.3.2021 13:38 47:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jakub Jurových (Deepnote): Budování miliardového startupu

Do dalšího dílu Na vlně podnikání přijal pozvání Jakub Jurových, Founder Deepnote – startup, který dostal největší seed investici v Česku a na Slovens ... číst dále

12.3.2021 10:11 39:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Petr Volný: Jak se financují developerské projekty

V dalším díle Na vlně podnikání přivítám Petra Volného, CTO Upvest. Upvest je startup, který zprostředkovává investice do developmentu nemovitostí a v ... číst dále

2.3.2021 10:05 34:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Vlastimil Nešetřil: na čem vydělávají leasingové společnosti

Do dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání přijal pozvání Vlastimil Nešetřil. Naše povídání se bude soustředit na aktivity Vlastimila ve společnosti R ... číst dále

4.2.2021 09:05 47:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Michal Klaus (Ataccama): byznysové příležitosti v datech

V další epizodě podcastu Na vlně podnikání přivítám Michala Klause, CEO Ataccama – česko-kanadské firmy, která se pohybuje v oblasti dat a datové anal ... číst dále

1.2.2021 16:01 24:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Karel Novotný: práce vs. freelance

V první epizodě Na vlně podnikání roku 2021 přivítám Karla Novotného. S Karlem jsem už před pár lety podcast nahrával, protože měl pověst jako freelan ... číst dále

28.12.2020 11:57 57:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jak fungují a vydělávají média (Economia & CzechCrunch)

Do dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání přijali pozvání Jaroslav Souček, šéf produktu v Economia a Michal Ptáček, CEO a founder CzechCrunch. V této ... číst dále

10.12.2020 14:19 45:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Martin Pavlík: lekce z 25 let podnikání a optimalizace produktivity

Posloucháte další díl podcastu Na vlně podnikání, do kterého přijal pozvání Martin Pavlík. Martin vybudoval úspěšnou firmu QUITEC, jejíž fungování del ... číst dále

3.12.2020 13:00 44:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Tomáš Páral: jak funguje trh vývoje softwaru

Hostem dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání je Tomáš Páral, spoluzakladatel a CEO firmy MoroSystems. V této epizodě podcastu se dozvíte, jak funguj ... číst dále

26.11.2020 11:52 37:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Stanislav Gaj: ze spolumajitele CZC k propojování byznysu a umění

Pozvání do Na vlně podnikání přijal Stanislav Gaj. Stanislav byl čtvrtinový podílník a vysoce postavený manažer v eshopu s elektronikou CZC. Později s ... číst dále

19.11.2020 10:16 51:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Petr Pacher: jak zvládat krizové situace

Do dalšího dílu Na vlně podnikání přijal pozvání psycholog Petr Pacher. Hned v úvodu si povídáme o současné koronavirové situaci a jejím dopadu na man ... číst dále

12.11.2020 11:56 54:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Masterclass: Jak na správný vztah investora a startupu

Tento díl se věnuje investorům ve startupech. Pozvání přijali Vít Šubert z UP21 a Petr Kováčik z Blabu. Uslyšíte dvě různé perspektivy na investování  ... číst dále

5.11.2020 14:04 31:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jan Sekerka, CEO Motionlab: Stavíme globální produkt na využití personalizovaných videí

V další epizodě Na vlně podnikání uslyšíte Jana Sekerku, CEO Motionlab. Motionlab vytváří platformu pro personalizaci videí a od začátku se buduje jak ... číst dále

29.10.2020 17:59 36:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jak řídit globální sales z Česka a detaily prodeje Socialbakers s Nikolou Pantovičem

Nikola Pantovič do Socialbakers, tehdy maličkatého startupu, nastoupil hned po škole. Dnes patří Socialbakers s pěti sty zaměstnanci, miliardovým obra ... číst dále

21.10.2020 22:09 33:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Koncept learning organization s Jánem Urigou

O čem je koncept learning organization? Tento koncept říká, že v dnešní době je jedinou možnou konkurenční výhodou, kterou firma může získat, schopnos ... číst dále

14.10.2020 22:50 30:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jindřich Lenz (Mutumutu): Budoucnost pojišťovnictví je motivovat ke zdravému životnímu stylu

Životní pojištění, byznys pojišťoven, inovace v odvětví. To všechno je tématem dnešního dílu. Obor pojišťovnictví je co se týká inovací 10 let pozadu  ... číst dále

8.10.2020 19:28 44:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Filip Dřímalka: Digitální doba přináší mraky příležitostí

Do Na vlně podnikání přijal pozvání Filip Dřímalka. V díle se dozvíte v jakých oblastech jsou nové podnikatelské příležitosti a jak postupovat při dig ... číst dále

2.10.2020 00:17 38:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jiří Kvíz - Jak se zorientovat v dotacích a má smysl, aby o ně žádala i vaše firma?

Dnešní díl vám pomůže zorientovat v dotacích, udělat si obrázek o tom, zda dotace může čerpat i vaše firma a kdy je žádat o dotaci chyba. V Česku není ... číst dále

24.9.2020 23:30 38:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Ve firemní komunikaci se nevyplatí natírat věci na růžovo

Hostem dnešního dílu je Irena Zatloukalová. Irena působila jako tisková mluvčí v ČSOB, v Hypoteční bance a od roku 2011 v Seznam.cz. Od roku 2018 je s ... číst dále

17.9.2020 20:27 34:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jak nastavit, řídit a kontrolovat práci z domova? O flexibilitě práce se Zdenkou Studenou

O nastavení pravidel flexibility práce, o řízení a kontrole práce na dálku, onboardingu, předávání firemní kultury. Jak to vše nastavit, abychom nezpů ... číst dále

10.9.2020 17:27 52:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Martin Rozhoň: "Investuji hodně na základě intuice a dobrého pocitu"

Téma investic do startupů v tomto díle proberu s Martinem Rozhoněm. Martin se poté, co prodal společnost Vivantis, stal angel investorem. Jeho přístup ... číst dále

3.9.2020 18:44 47:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Ondřej Bartoš (Credo Ventures) o investování do startupů

Ať už se zajímáte o investování do firem, jste startup hledající investice nebo vás prostě jen baví podnikání, dnešní díl vám přinese spoustu zajímavý ... číst dále

26.8.2020 22:26 59:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jak řídit úspěšnou agenturu s Dominikem Veselým (Ackee) a Lubo Smidem (STRV)

V dílu se dozvíte, jaké to je budovat jedny z nejúspěšnějších firem na trhu vývoje mobilních aplikací s kamarády ze školy. Jaká jsou úskalí agenturníh ... číst dále

21.7.2020 16:14 39:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Ženy v byznysu (Lenka Mrázová & Kateřina Tygl)

V dalším díle podcastu Na vlně podnikání si povídám s Lenkou Mrázkovou a Katkou Tygl. Náš rozhovor se věnoval převážně tématu žen v podnikání. Probere ... číst dále

21.5.2020 22:04 37:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jak se změnilo nákupní chování - Tomáš Braverman (Heureka) & Petr Miklík (kupi.cz)

V dnešní epizodě uslyšíte Tomáše Bravermana, CEO Heureka a Petra Miklíka z kupi.cz. Dnešní speciální epizode se věnuje tématu změně nákupního chování  ... číst dále

28.4.2020 11:45 32:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Přechod do online nakupování s NakupBezpecne.cz a Call to Shop

V dnešní epizodě jsou hosty Michaela Jánošková a Vu Minh Hieu (Spoony). Tato epizoda je o dvou projektech, které vznikly v rámci rychlé reakce na souč ... číst dále

27.3.2020 19:26 46:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jak na úspěšnou spolupráci s kreativními profesionály s Lumírem Kajnarem a Michaelem Petrusem

Lumír Kajnar a Michael Petrus jsou hosty tohoto dílu podcatu na téma zadávání kreativní práce, spolupráce s kreativcema a vše okolo. ětšina lidí alesp ... číst dále

2.3.2020 18:58 46:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Startupové inkubátory a korporace - může toto spojení fungovat? (Ondřej Homola a Vítek Šubert)

Startupové inkubátory a korporace. Rozdílné jako nebe a dudy nebo spojení s velkým smyslem pro obě strany? Na to se pokusí odpovědět dnešní díl podcas ... číst dále

15.2.2020 11:04 46:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Eliška Vyhnánková & Michelle Losekoot o sociálních sítích a knize Jak na sítě

V novém díle Na vlně podnikání můžete slyšet dva velmi zajímavé hosty a to Elišku Vyhnánkovou a Michelle Losekoot. Povídat si budeme o nově vydané k ... číst dále

13.1.2020 17:09 38:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Masterclass: Kdo je váš cílový zákazník a jak nastavit aktivní sales začínající firmy

Druhý díl nové série podcastu Na vlně podnikání nabídne nový, unikátní formát. Budete svědky řešení reálného podnikatelské problému. Karel Chocholouše ... číst dále

11.12.2019 13:49 41:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Jak funguje oděvní byznys (Tino Hrnčiar & Petra Bartoňková)

V dnešním novém formátu podcastu Na vlně podnikání se potkají dva hosté módních značek, labelů. Za brand Life is porno se jím stal Tino Hrnčiar a za m ... číst dále

2.12.2019 11:37 24:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

106: Markéta Přenosilová (CzechInvest) – O státní podpoře startupů

Markéta Přenosilová, která přijala pozvání do dnešního dílu podcastu Na vlně podnikání, působí jako ředitelka Startup departmentu ve společnosti Cze ... číst dále

28.11.2019 13:20 25:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

105: Karel Krčmář (M2MC) o mobilních IoT sítích

Do dalšího  dílu podcastu Na vlně podnikání přijal pozvání Karel Krčmář, o kterém se mluví jako o průkopníkovi IoT v České republice. S Danem Tržilem  ... číst dále

13.11.2019 16:19 35:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

104: Dita Přikrylová (Czechitas) - Každá firma by měla mít sociální přesah

Hostem dnešního dílu Na vlně podnikání je Dita Přikrylová, kterou si fanoušci podcastů pamatují z desátého dílu Proti Proudu. Jak se její neziskovka ... číst dále

5.11.2019 09:50 27:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

103: Tomáš Řehoř (Pipedrive) – Jak vést tým vývojářů díky konceptu Tribes&Missions

Do dnešního jubilejního dílu podcastu Na vlně podnikání přijal pozvání šéf české pobočky Pipedrive Tomáš Řehoř. S Danem Tržilem probere nejen svou c ... číst dále

30.10.2019 20:41 19:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

102: Jan Kaštura (INVENTI) - Jak funguje firma pro lidi

Pozvání do dnešního dílu podcastu Na vlně podnikání přijal Jan Kaštura, jeden ze zakladatelů technologicky konzultační společnosti INVENTI. Ta se zabý ... číst dále

22.10.2019 12:50 21:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

101: Filip Slunský (Langino) - Lekce ze startupu na výuku jazyků

Pozvání do dnešního dílu podcastu Na vlně podnikání přijal Filip Slunský z projektu na firemní výuku jazyků Langino. Řeč bude nejen o samotné výuce, ... číst dále

13.10.2019 03:01 28:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

100: Roman Stupka (PeStratEx) - Systémy jsou bez disciplíny k ničemu

Pozvání do dnešního dílu podcastu Na vlně podnikání přijal profesionální manažer Roman Stupka. Roman si vyzkoušel práci v nejvyšších pozicích v řadě ... číst dále

1.10.2019 21:43 31:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

98: Janka Chudlíková - Pozitivní myšlení umí léčit

Jana Chudlíková není jen další kouč, kterých jsou v Česku stovky. V minulosti si prošla korporátem, ale už se dlouhé roky věnuje školení soft skills ... číst dále

13.9.2019 19:26 40:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

97: David Fojtík (Develor) - Jak se naučit podnikat v korporátu a efektivně školit

V dnešním díle podcastu Na vlně podnikání představí svůj životní příběh managing director firmy Develor David Fojtík. David po škole zamířil do korp ... číst dále

9.9.2019 23:04 20:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

96: Martina Bláhová (MakeITtoday) - Jak naučit děti programovat

Martina Bláhová, která přijala pozvání do dnešního dílu podcastu Na vlně podnikání, stojí v čele společnosti MakeITtoday. Firma se zaměřuje na výuku ... číst dále

5.9.2019 18:36 23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

95: Vojtěch Novotný (Flourish Institute) - Jak nevyhořet

Do dnešního dílu podcastu Na vlně podnikání přijal pozvání šéf Flourish Institute Vojtěch Novotný. Vojtěch si po letech úspěšné kariéry v automotive ... číst dále

27.8.2019 22:42 36:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

94: Hubert Palán (productboard) - Jak porozumět trhu a změnit ho

Hostem dnešního dílu podcastu Na vlně podnikání je CEO veleúspěšného českého startupu productboard Hubert Palán. Hubert vytvořil nástroj pro všechny ... číst dále

21.8.2019 12:07 25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

93: Jiří Moos (Inspirum Technologies) - Jak se staví e-shop na míru

Jiří Moos po studiu ČVUT se svými spolužáky založil společnost Inspirum Technologies, která se zaměřuje na tvorbu e-shopů na míru, a také InspiPay,  ... číst dále

16.8.2019 14:37 29:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

99: Jan Vašík (Fairy Tailors) - Jak firmě vytvořit nezapomenutelnou reklamu

O reklamě a její tvorbě vám bude dnes vyprávět Jan Vašík z kreativní agentury Fairy Tailors. Honza v rozhovoru vysvětlí nejen to, co jeho firma dělá,  ... číst dále

14.8.2019 13:12 29:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

92: Lucie Říhová (EY) - Jak na daně pro začínající podnikatele

Lucie Říhová se věnuje daním a často pomáhá start-upům vest si své účetnictví správně a podle pravidel. Začínající podnikatelé s tímto totiž mnohdy  ... číst dále

1.8.2019 22:47 23:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

91: Jan Galgonek (Adexpres) - Budování a fůze digitální agentury

Jan Galgonek je managing director digitální agentury Adexpres. Jan Adexpres vybudoval od nuly, časem spolkl několik menších agentur a poté prodal sk ... číst dále

16.7.2019 22:26 25:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

89: Tomáš Hülle (ECCE) - Vybudovat si osobní kredit je drahé, i když to lidé nevidí

Milovník Číny, cestování a vzdělání. Tomáš Hülle má opravdu mnoho koníčků a jedním z nich bylo i vytvoření European Centre for Career Education (ECC ... číst dále

10.7.2019 22:01 29:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

90: Max Vrána (Creative Dock) - O tom, jak se budují firmy

Max Vrána odešel po 17 letech z Unicorn systems a zamířil do Creative dock jako CEO. V rozhovoru s Danem Tržilem dnes probere, jak se budují firm ... číst dále

2.7.2019 21:40 19:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

88: Matej Novák (Refinanso) - O tom, jak se digitalizují hypotéky

Matěj Novák jako CEO Refinanso povypráví, jaké byly začátky projektu a svěří se, jak drahé je fintech start-up budovat. Vysvětlí, jak firma vydělává ... číst dále

28.6.2019 16:36 22:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

87: Vráťa Zima (Synetech) - O vývoji mobilních aplikací

Prorazit s mobilní aplikací na trhu není vůbec snadné. Snad nejvíce o tom ví právě host dnešního dílu podcastu Na vlně podnikání Vráťa Zima, který v ... číst dále

17.6.2019 21:10 23:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

86: Dalibor Pulkert (Outboxers) - Jak najít a ověřit smysluplné nápady

Dalibor Pulkert je startovač. Baví ho zjišťovat, jestli má výrobek na trhu své místo a pokud ano, není pro něj problém na klíč vytvořit celou fir ... číst dále

13.6.2019 22:56 17:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

85: Veronika Mahdalová (Pointa) - O tom, jak se v Česku vydává kniha

Veronika Mahdalová je CEO ve start-upu Pointa Publishing, tedy v nakladatelské službě, která na síti propojuje čtenáře, autory i kreativce. Pomáhá t ... číst dále

12.6.2019 20:25 19:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

84: Luboš Malý (Lego) – Když lidé spolupracují, dosáhnou neuvěřitelných věcí

Luboš Malý se věnuje vymýšlení a implementování inovací ve společnosti Lego. Co se může zdát jako vysněné povolání, podle Luboše vysněné povolání op ... číst dále

3.6.2019 23:29 20:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

83: Jiří Mesároš (Dluhopisy.cz) - Firmy pochopily, že nemusí škemrat u bank

Vyplatí se v dnešní době investice do firemních dluhopisů? Mohl by to naopak být způsob, jak by si vaše firma zajistila financování? Odpovědi na  ... číst dále

30.5.2019 20:04 19:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

82: Kateřina Borovanská (Freya CZ) - Pomocí content marketingu dostanete k lidem to, co chcete

V Česku není mnoho větších odborníku na content marketing, než je Kateřina Borovanská. Ta své know-how nabízí v tuzemsku i v Británii, pořádá ceny F ... číst dále

26.5.2019 22:08 25:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

81: Hašek a Rosenfelderová (Actijoy) - O budování fyzického produktu s globální ambicí

Podle slov Roberta Haška a Jany Rosenfelderové dokáží výrobky jejich firmy Actijoy prodloužit život psa až o dva roky. V dnešním díle podcastu Na vl ... číst dále

23.5.2019 14:52 21:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

80: Matěj Matolín (STRV) - O moderním HR a budování vlastní značky

Matěj Matolín je headhunter. Vede oblíbený web Lovec hlav a šéfuje HR oddělení ve firmě STRV. V dnešním díle podcastu Na vlně podnikání s Danem Trži ... číst dále

21.5.2019 22:02 20:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

79: Martin Mates (Econea) - O podnikání, které má smysl

Martin Mates je spoluzakladatel e-shopu pro každodenní hrdiny - Econea.cz. V dnešním díle podcastu Na vlně podnikání popíše, jak se buduje obchod, k ... číst dále

14.5.2019 10:29 22:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

78: Pavel Bulowski (Meiro) - O budování byznysu v Asii

Pavel Bulowski si vyzkoušel práci ve firmách, které velká spousta Čechů zná. Pracoval ve společnosti Keboola, v Socialbakers a poté byl u založení  ... číst dále

8.5.2019 14:10 20:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

77: Adam Szabó (Driveto) - O hledání nových cest v podnikání

Adam Szabó je CEO start-upu Driveto, tedy agregátoru operativních leasingů. Ve firmě je od začátku roku 2017 a už z kraje mu dal investiční fond Mit ... číst dále

7.5.2019 15:31 23:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

76: Lukáš Janoušek (Twisto) – O fintech řešení v Česku, investicích a expanzi

Lukáš Janoušek je v současnosti marketingový ředitel ve fintech start-upu Twisto. Ještě než do firmy přišel, založil virtuálního operátora Gorila mo ... číst dále

30.4.2019 00:34 22:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

75: Aleš Borovan (Borovan.cz) - Textů je spousta, obsahu málo

Internetový deník Borovan.cz je projektem Aleše Borovana. Autor se přes deset let zabývá dnem i nocí českým a zahraničním zábavním průmyslem. Předtí ... číst dále

26.4.2019 12:24 29:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

74: Kateřina Kadlecová (USSPA) - O převzetí rodinné firmy, inovacích ve vířivkách a boji s levnými kopiemi

Rodinný podnik USSPA se věnuje výrobě kvalitních vířivek. Mimo to ovšem svádí boj i s nekalou konkurencí. Když před 27 lety odjela současná ředitelk ... číst dále

23.4.2019 16:58 19:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

73: Jan Ševčík (Snadnee) - Jak zefektivnit firmu pomocí automatizace a digitalizace

Generální ředitel firmy Snadnee Jan Ševčík vám poradí, jak bezpečně poznat, že vaše firma potřebuje automatizaci či digitalizaci. Ne každý totiž lze n ... číst dále

17.4.2019 18:18 20:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Roman Šedivý (ROI Hunter) o expanzi SaaS byznysu a kulturním handbooku

Roman Šedivý je Lead Client Success Manager v brněnském startupu ROI Hunter. ROI Hunter je SaaS nástroj který pomáhá velkým eshopům s reklamami na F ... číst dále

9.4.2019 22:01 28:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

70: Luděk Pfeifer (M.C. Triton) - O hodnotách úspěšných leaderů

“Manažer není automaticky leader,” vysvětluje v dnešním rozhovoru Na vlně podnikání Luděk Pfeifer z firmy M.C. Triton z a dodává, jaké tři klíčové ... číst dále

3.4.2019 21:30 23:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

71: Diana Rogerová (Deloitte) o tom jak podporovat inovaci ve firmě

Diana Radl Rogerová je managing partnerkou Deloitte Česká Republika. Ve společnosti pracuje již od roku 1996 a v dnešním rozhovoru s Danem Tržilem roz ... číst dále

27.3.2019 22:43 26:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

68: Petr Murmak (Czech Game Edition) - O tvrdém byznysu deskových her

Dnes se vydáme do světa deskových her. Petr Murmak z Czech Game Edition poodkryje skrytou stránku tohoto zajímavého a velice specifického byznysu. P ... číst dále

26.3.2019 20:16 26:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

69: Leoš Jiřele (Solea) - O principech svobodné firmy ve výrobním družstvu se 70% hendikepovaných zaměstnanců

Leoš Jiřele pracuje již 15 let na plný úvazek ve výrobním družstvu Solea. To se od konkurence liší tím, že sedmdesát procent zaměstnanců je hendike ... číst dále

21.3.2019 00:07 29:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

67: David Vrba - O životě v korporacích a firemní kultuře

David Vrba má spousty zkušeností s prací v korporátech i vedení lidí. Pracoval v Linetu, Zátiší a více než osm let ve 3M. Zde se vypracoval na pozic ... číst dále

14.3.2019 10:09 27:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

66: Petr Heller (Retailys) - O budování e-shopů v zahraničí a expanzi do Asie

Kvalitní správa e-shopu, či prodej přes online tržiště, zabere spoustu času. To se snaží změnit Retailys, multikanálový e-commerce nástroj. Usnadňuje  ... číst dále

5.3.2019 20:18 21:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

65: Libor Witassek (ZET FOUNDATION) - O dopadu digitální revoluce na výrobní firmy

Libor Witassek je manažer, podnikatel a politik. Jak se mu daří spojovat tyto profese a díky čemu může být ve všech třech odvětvích úspěšný? To a mn ... číst dále

1.3.2019 14:04 22:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

64: Richard Galovič (Favorit) - O záchraně legendární značky

Richard Galovič vám poví, jak se zachraňuje legendární značka kol. Za samotnou značku Favorit zaplatil pět milionů korun a podle jeho slov, to byla  ... číst dále

22.2.2019 19:56 25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

63: Šíma a Pětruchno (Supro Nivelo) - Lidé neví, co chtějí, dokud to neuvidí

Josef Šíma a Karel Pětruchno ze Supro Nivelo stáli ve během svého času v Seznam.cz za většinou hlavním produktů českého internetového giganta.Dnes p ... číst dále

13.2.2019 21:43 29:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

62: Vít Prokůpek o vyjednávání v byznysu i v životě

Byznysový vyjednavač Vít Prokůpek má fascinující povolání. Připravuje firmy na důležité akvizice, zastupuje celebrity při jednání, či vede nákupy za ... číst dále

6.2.2019 00:36 24:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Pavel Šíma: Roivenue - Startup není nikdy za vodou

Pavel Šíma je ukázkový případ toho, kdy víra v produkt pomůže překonat i stovky odmítnutých obchodů. Pavel odešel z agentury do startupu Roivenue. Br ... číst dále

2.2.2019 16:05 17:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

Milan Fiala: eVisions - Nejlepší čas na expanzi je právě teď

Milan Fiala se k online marketingu ve firmě eVisions dostal vlastně náhodou, neboť jeho hlavní akademickou specializací jsou mezinárodní vztahy. SEO ... číst dále

29.1.2019 00:34 22:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

59: Marek Polčák (VRGineers) o virtuální realitě a jejím využití v byznysu

Marek Polčák spoluzakladatel startupu VRGineers stál u počátku VR technologie předtím, než jste o ní asi slyšeli. V současnosti s firmou, která vytvá ... číst dále

8.1.2019 10:51 22:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

56: Kamil Demuth o platformě scuk.cz a jak nalákat investory na projekt s přesahem

Kamil Demuth si vyzkoušel, jaké to je být manažerem v Heuréce, CZC.cz i práci investičního partnera v Mitonu. Nic z toho mu ovšem nedávalo smysl, ta ... číst dále

9.12.2018 21:25 18:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

57: Luděk Kantor (iRecruit) o náboru lidí i práci v korporátu

Luděk Kantor vysvětlí, jak těžké bylo opustit místo v korporátu a s kamarádem založit svoji vlastní společnost iRecruit. Jak může malá firma konkuro ... číst dále

6.12.2018 20:04 23:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

58: Štěpán Bartyzal (Recruitis.io) o HR a o tom, že CVčka jsou mrtvá

Štěpán Bartyzal stojí za náborovým softwarem Recruitis, za webem PrácevČR.cz, vede rozhlasový pořad Personalistika Zet a hlavně sleduje (a snad i ... číst dále

30.11.2018 12:49 21:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

55: Michal Toman (Engage Advisory) o tom, jak najít zaměstnance

Michal Toman z agentury Engage Advisory nejen že pomáhá pořádat EVOLVE! Summit pro špičky z oboru recruitment a HR. Michal také loví lidi. Jedná se o  ... číst dále

23.11.2018 19:29 22:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

54: Lukáš Pitter (2FRESH) o design thinking a efektivních schůzkách

Lukáš Pitter je designér a spoluzakladatel agentury 2FRESH. Lukáš ovšem chápe design hlavně jako řešení problémů a je velký propagátor techniky Design ... číst dále

14.11.2018 01:25 18:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

53: Maxim Dužek (Podnikni to!) o tom, proč a jak začít podnikat

Freelancer, který se klientům stará o marketing, reklamu na Facebooku, ale i copywriter, spoluvlastník projektu Podnikni to! a důležitá postava kom ... číst dále

9.11.2018 18:16 21:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

52: Daniel Gamrot o produktivitě a time managementu

Daniel Gamrot organizuje firemní školení osobní produktivity, time managementu a myšlenkových map, během kterých klade důraz na výsledky, kterých úč ... číst dále

4.11.2018 18:32 24:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

51: Jan Mašek (Red Button) o spolupráci, inovacích a komunitě Red Button

Jan Mašek pracoval ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra. Tam se naučil propojovat a půjčovat si různé funkční modely z jednoho businessu do  ... číst dále

31.10.2018 08:44 24:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

50: Michal Šrajer o tom, co to dělá Chief Happiness Officer a budoucnosti firemní struktury

Michal Šrajer je v práci šťastný a stará se o to, aby se stejně cítili všichni jeho kolegové. Před deseti lety při zakládání firmy Inmite vzal pozic ... číst dále

25.10.2018 14:18 21:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

49: David Miklas o lekcích z budování startupu a leteckého simulátoru

David Miklas je podnikatel. Po prodeji svoji společnost be3D nyní postavil realistický letecký simulátor a staví luxusní elektrolodě. Podnikatel ... číst dále

22.10.2018 08:53 18:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

48: Jakub Turner (Keboola) o data-driven firmách, datové analytice a expanzi do zahraničí

Jakub Turner, Business Director pro Evropu ve firmě Keboola, si s Danem Tržilem v dnešním rozhovoru povídal o tom, jaké problémy s daty firmy nejčas ... číst dále

11.10.2018 07:00 19:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

47: Jarmila Kowolowská o budování startupu a inovaci v brigádách v gastronomii

Jarmila Kowolowská je CEO firmy Grason. Grason je platforma pro propojování restaurací a jiných gastro provozů s prověřeným a spolehlivým personálem ... číst dále

8.10.2018 10:54 19:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

46: Tomáš Zetek o sebepoznání a psychologii v korporátech

Tomáš Zetek má za sebou úspěšnou kariéru. Byl ve vysokém managementu v O2, v Jablocomu, v GE Money Bank a Mitonu. Nyní se naplne věnuje svému projek ... číst dále

2.10.2018 16:41 21:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

45: René Jež o kreativitě v byznysu a světovému festivalu reklamy v Cannes

René Jež má více než 20 let zkuśeností z boardů mezinárodních korporací i startupů. Aktivně prosazuje větší kreativitu v byznyse a pořádá soutěž You ... číst dále

27.9.2018 14:43 23:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

44: Ondřej Ilinčev o 20ti letech na volné noze a budování brandu pomocí blogu

Ondřej Ilinčev je specialista na uživatelskou přívětivost (UX), zvyšování efektivity webu (CRO) a psychologii nakupování. Píše odborný UX blog a pom ... číst dále

21.9.2018 15:17 24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

43: Martin Komora (ZOOT) o marketingové strategii a expanzi do zahraničí

Martin Komora řídí marketing e-shopu s módou ZOOT. Společnost ZOOT vznikla v roce 2012. Od té doby získala zhruba 25 procent českého e-commerce trhu s ... číst dále

19.9.2018 17:12 24:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

42: David Kolář o salesu 21. století, moderním brandingu a byznys komunitách

David Kolář je influencerem v oboru online marketingu a uznávanou atuoritou na poli B2B i B2C v oblasti designování cest zákazníků. David je bývalý CO ... číst dále

12.9.2018 08:30 22:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

41: Martin Dostál o podnikatelském pivotování a budování několika SaaS projektů

Autor 2 zavedených online nástrojů pro podnikatele. Online fakturačního programu Vyfakturuj.cz, ve kterem lze rychle a přehledně vystavovat a evidovat ... číst dále

7.9.2018 08:25 20:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

40: Jakub Rož o lekcích z budování SaaS startupu a jak to využil k vybudování agentury

Jakub Rož je úspěšný mladý podnikatel, který vytvořil službu Školní sešit.cz a nyní řídí vlastní digitální agenturu Flow Media. V tomto díle pod ... číst dále

31.8.2018 16:27 25:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

39: Pavel Kysilka o inovacích a nových technologích v korporacích

Pavel Kysilka je zakladatel a předseda správní rady 6DAcademy. Pavel byl v minulosti guvernér ČNB, v 90. letech zodpovídal za zavedení české koruny. ... číst dále

29.8.2018 14:29 26:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

38: Martin Holečko o technologiích budoucnosti a pořádání akce Future Port

Martin Holečko je spoluzakladatel Etnetera Group, startupu VRgineers a festivalu/konference Future Port. Martin Holečko je muž mnoha zájmů. Po v ... číst dále

24.8.2018 17:14 27:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

37: Michal Molčan o vydávání printového magazínu o kávě po celém světě

Michal Molčan je zakladatel a šéfredaktor magazínu Standart. Po téměř 4 letech má magazín Standart, který se vydává kvartálně, čtenáře ve více n ... číst dále

20.8.2018 11:13 18:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

36: Jan Skovajsa o delegování a budování služby virtuálního asistenta

Jan Skovajsa je spolumajitel a CEO firmy myTimi. Honza chce se svou službou osobního online asistenta, změnit uvažování lidí o čase. Hlavní myšl ... číst dále

14.8.2018 20:00 30:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

35: Jiří Doležal (Doller) o plánování, sebedisciplíně a produktivních návycích

Jirka Doležal je spoluzakladatel firmy Doller, vyrábějící papírové diáře pro lepší plánování a stanovení vize. Jirka je doktorant oboru Finance  ... číst dále

10.8.2018 10:18 22:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

34: Dan Taylor o pořádání konferencí pro vzdělávání a vývoji SaaS (v angličtině)

Dnešní rozhovor je celý v angličtině. Je to takový experiment, pokud chcete více anglických rozhovorů, napište mi na dan@navlnepodnikani.cz a rád se ... číst dále

7.8.2018 17:54 49:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

33: Martin Rozhoň (Vivantis) o vybudování miliardové firmy a zákulisí prodeje

Martin Rozhoň je bývalý CEO a majitel společnosti Vivantis. Martin do podnikání výrazně vkročil v roce 2000, když založil nekomerční portál o zd ... číst dále

3.8.2018 11:25 20:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

32: Karol Veleba o B2B sales a vedení digitální agentury

Karol Veleba je CEO a spolumajitel digitální agentury Effectix.com a  také Google Partners Trainer v oblasti Sales. Obchodu v on-line prostředí  ... číst dále

31.7.2018 22:42 22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

31: Michael Petrus o práci s kreativcema a projektu Kreativní Kreatury

Michael Petrus je ilustrátor a komiksový hacker s více než 10 letou praxí v podnikání a marketingu na volné noze. V roce 2013 založil ilustrátorské  ... číst dále

27.7.2018 11:06 19:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

30: Petr Mandík o nejčastějších chybách začínajících startupů

Petr Mandík je CEO a spolumajitel agentury Happyend. Ta se cíleně zaměřuje na startupy a inovativní projekty, které mají potenciál měnit nejen svět  ... číst dále

25.7.2018 12:15 22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

29: Andrea Hurychová o influencer marketingu a online videu

Andrea Hurychová je česká odbornice na influencer marketing, zakladatelka WeDigital, digitální agentury se specializací v online videu a kreativních ... číst dále

19.7.2018 23:15 17:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

28: Jana Novotná - Jak matka 4 dětí rozjela byznys v gastronomii

Jana Novotná vychovala sama čtyři děti, a teprve když byly dospělí, začala novou etapu života a vrhla se na podnikání.  Zkusila si otevřít cukrá ... číst dále

15.7.2018 23:30 17:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

27: Jiří Jambor o social sellingu

Jiří Jambor je HR & Social Selling konzultant ve společnosti Aon a zároveň spoluautor vzdělávacího projektu Social Selling po Česku. Dle Jiřího  ... číst dále

11.7.2018 14:18 20:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

26: Eliška Vyhnánková o využití sociálních sítí pro podnikání

Eliška Vyhnánková je konzultantka v oboru sociálních médií. Eliška nabízíí poradenství a odborně vedená školení sociálních sítí Facebook, Twitte ... číst dále

9.7.2018 11:29 29:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

25: Speciál o podnikatelských inkubátorech

Toto je speciální epizoda Na vlně podnikání v které přejímám podcast vyrobený pro kanál Pomáháme dobrým myšlenkám na téma podnikatelských akcelerátorů ... číst dále

3.7.2018 10:59 24:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

23: Bára Rektorová o podnikání v gatronomii, plánování a častých chybách

Bára Rektorová je majitelka cateringové firmy Sushiqueen, která dodává sushi lidem domů, pořádá sushi večírky a prezentace a školí profesionály, jak ... číst dále

29.6.2018 10:24 18:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

23: Andrea Dostálová - Od zdravotní sestry k úspěšnému podnikání

Andrea Dostálová je spolumajitelka firmy České ghíčko s.r.o, která se zabývá výrobou ghí, přepuštěného másla a dalších výrobků z něj. Andrea s k ... číst dále

25.6.2018 14:56 19:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

22: Robert Kaločai o lekcích z akcelerátoru v Silicon Valley

Robert Kaločai v září 2015 spoluzaložil Nanits Universe Ltd., kde po celou dobu působí jako CEO. Z původního záměru vytvořit vlastní interaktivní komi ... číst dále

20.6.2018 21:13 22:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

21: Daniel Višňák o ecommerce a provozování úspěšného eshopu

Daniel Višňák je spoluzakladatel X-HOKEJ.cz & autor programu eshopRestart.cz a eshopMind.cz. X-HOKEJ.cz byl od roku 2009 největším hokejovým e-shopem  ... číst dále

15.6.2018 15:48 20:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

20: Ondřej Koudela o sociálně prospěšném podnikání a budování týmu

Ondřej Koudela je zakladatelem firmy PrPom, která funguje na principu společensky prospěšného podnikání. Ondřej vystudoval záchranářství a socio ... číst dále

11.6.2018 22:03 20:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

18: Michal Orsava o kreativitě, virálních videích a autorských projektech

Michal Orsava je reklamní režisér a živí se tvorbou komerčních videí všeho druhu. Studoval  audiovizuální tvorbu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V ... číst dále

8.6.2018 06:30 19:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

18: Tomáš Sobel o tvoření obsahu a kreativních profesích

Tomáš Sobel pomáhá kreativním profesionálům lépe prezentovat a rozvíjet vlastní tvorbu a podnikání – prostřednictvím projektu JuicyFolio, kde si mohou ... číst dále

6.6.2018 18:48 20:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

17: Jakub Kubíček o vytrvalosti v podnikání a pořádání festivalu Bach for All

Jakub Kubíček je bývalý DJ, podnikavec tělem i duší a aktuálně hlavně pořadatel festivalu Bach for All.

1.6.2018 10:05 19:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

16: Michal Wasserbauer o expanzi do Indonésie a budování byznysu v zahraničí

Michal Wasserbauer pomáhá firmám s expanzí do Indonésie jako Chairman v Cekindo Bisnis Grup, ve společnosti, kterou založil se svoji ženou v Indonésii ... číst dále

28.5.2018 22:34 16:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

15: Karel Dytrych o SaaS a překonávání komfortní zóny

Karel Dytrych je zakladatel nástroje pro komunikaci v týmu Freelo. Karel soustavně podniká od prváku na vysoké škole. Nikdy nebyl zaměstnaný. V  ... číst dále

25.5.2018 09:19 19:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

14: Ján Uriga o inovacích v zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti

Ján Uriga se od roku 2010 venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inovácií, leadershipu a firemnej kultúry. Externe vyuč ... číst dále

23.5.2018 17:21 31:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

13: David Špinar o internetovém byznysu, nakupu reklamy a investicích do startupů

David má za sebou téměř 20 let v internetovém byznysu a marketingu. Založil a několik let vedl agenturu Dobrý web, poté společně s třemi dalšími spole ... číst dále

21.5.2018 12:21 21:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

12: David Kovalský o startupech, mentálních modelech a strategii

David Kovalský v roce 2010 spoluzaložil společnost, která jako první vyvinula a nasadila mobilní obchodní platformu jako standartní nástroj v sektoru  ... číst dále

17.5.2018 11:07 19:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

11: Jitka Zoderová z Business Animals o moderním salesu a změnách v týmu rostoucí firmy

Jirka Zoderová je zakladatelka BusinessAnimals.cz. Ačkoliv Jitka začala podnikat ve 23 letech, sama sebe se neoznačuje tolik za podnikatelku nebo CEO, ... číst dále

16.5.2018 12:33 21:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

10: Robert Vlach o podnikání na volné noze, projektovém řízení a vydávání knihy v zahraničí

Robert Vlach je český podnikatel, poradce a popularizátor podnikání na volné noze. Od roku 2005 se v Česku jako vůbec první publicista, konzultant a l ... číst dále

15.5.2018 13:32 21:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

9: Martin Feix o vzniku značky Girls Without Clothes a osobní transformaci

Původem ostravský fotograf Martin Feix je zakladatelem značky Girls Without Clothes.Přes studijní neúspěchy a málem fatální nehodu na motorce se dosta ... číst dále

14.5.2018 03:30 22:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

8: Petr Minutový Krejčí o efektivitě, kreativitě a minutových projektech

OMLUVA: UŽ BYLA OPRAVENA CHYBA, KDY V TÉTO EPIZODĚ BYL OMYLEM OPĚT MINULÝ DÍL. Petr Krejčí nebo spíše minutový Petr Krejčí je podnikatel, ktery stojí  ... číst dále

11.5.2018 03:00 22:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

7: Zlata Jílková o Public relations a tvoření příběhu, který novináře zajímá

Zlata Jílková je majitelkou komunikační agentury Seen Media, která se specializuje na Public relation. Téměř deset let staví mediální komunikaci ... číst dále

10.5.2018 07:00 16:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

6: Tomáš Mužík o změně byznys modelu na SaaS a podnikateské vizi

Tomáš Mužík je tvůrce platformy SocialSprinters a spoluzakladatel agentury Studio x51. Tomáš mnoho let pomáhá firmám na Facebooku s dosahováním  ... číst dále

9.5.2018 11:00 19:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

5: Ondřej Prášek o pořádání konferencí a jak z nich dostat maximum jako návštěvník

Ondřej Prášek je zakladatelem organizace Business Academy, která kromě celoročních přednášek s předními českými leadery organizuje i největší business ... číst dále

7.5.2018 11:14 19:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

4: Tomáš Reinbergr o svobodném podnikání, védské meditaci a experimentaci

Tomáš Reinbergr je všestraný podnikatel, fitkouč, sportovec a meditátor. Prostě novodobý renesanční muž.  V roce 2007 Tomáš založil VAŠI LIGU. Dnes je ... číst dále

4.5.2018 08:08 23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

3: Michal Hardyn a lekce z budováním týmu a 2 startupů najednou

Založil digitální agenturu Stario, kariérní portál VímVíc a cashback portál Tipli expandující po EU.  Vybudoval a úspěšně prodal startup SlevyDnes.cz ... číst dále

3.5.2018 18:00 18:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na vlně podnikání

2: Jiŕí Peters z Graveli o komunikaci a benefitům sportu

Jiří Peters v roce 2012 založil s kamarádem Ladislavem Eberlem studio Gravelli, specializující se na produktový a interiérový design. Klíčovým materiá ... číst dále