Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 52 149 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Peak.cz"

17.5.2024 11:10 00:26:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Michal Pivrnec (Green Future): Plasty ze žlutých popelnic zrecyklujeme všechny, krom PETek

eská spolenost Green Future pedstavila revoluní technologii na termochemickou recyklaci plast. Dokonce se chlubí, že jako první na svt vyvinula pln fu ... číst dále

30.4.2024 10:27 00:32:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Ekonom Petr Zahradník o 20 letech eska v EU: Získali jsme v Unii nezanedbatelný vliv a hlavn pístup na jednotný trh

Vstup eska do EU pinesl rychlé zmny pímo spojené se zásadami spoleného trhu, tedy volným pohybem zboží, osob a kapitálu. Vstupem zapoala etapa silného ... číst dále

18.12.2023 20:34 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Richard Krajník (Sázíme esko): Lesnický obor v esku zaspal, my se ho snažíme posouvat do 21. století

Každý strom se poítá. Sázíme budoucnost. To jsou jen nkteré slogany, které projekt Sázíme esko má na svém webu. Podle nkterých kritik se za ním skrývá ... číst dále

7.12.2023 13:15 00:34:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Petr Šedivý (Venture Club): Nejsme banka, abychom jen pjovali peníze.

Petr Šedivý má za sebou bohatou kariéru, která zahrnuje celou adu rzných obor. V posledních letech se vnuje investování v rámci Venture Clubu, skupin  ... číst dále

1.12.2023 10:56 00:32:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Oldich Šubrt (Health Plus): eskému zdravotnictví chybí efektivita, aby mohlo zaídit pro lidi zdravý život

Založil a vede soukromou kliniku Health Plus, pedtím adu let psobil a ídil Nemocnici Na Homolce. K souasným protestm léka íká, že jde o další dsledek  ... číst dále

20.11.2023 15:43 00:30:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jií Gavor (ENA): Spotebitelé se nauili s energií šetit a tento trend bude pokraovat

Odborník na energetiku Jií Gavor oekává spíše mírnjší zimu, což by mohlo pinést v letošní topné sezon relativní klid na trhu. Dní samozejm budou ovliv ... číst dále

7.11.2023 12:53 00:34:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Martin Hejl (Thimm): ím mén krabic, tím chudší národ. V esku se jich vyrobí miliarda metr tvereních

Papírové krabice jsou souástí našich každodenních život. Jedním z jejich výrobc je firma Thimm, jejíž provoz je plný automatizovaných stroj, díky nimž ... číst dále

23.10.2023 14:41 00:29:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

David Kopiva: Výstava známek pedstaví rarity a unikáty. Filatelie nabízí velkou romantiku, ale i skvlé zhodnocení

Na pelomu íjna a listopadu zažije Praha prestižní filatelistickou událost roku.  V prostorách Obecního domu probhne výstava Poklady svtové filatelie,  ... číst dále

19.10.2023 16:57 00:33:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Pavel Doležal: Po agresi Ruska na Ukrajin došlo k poklesu objemu investovaných penz do všech aktiv

Pavel Doležal psobil adu let jako majitel a výkonný editel investiní spolenosti AVANT, která se zabývá správou fond kvalifikovaných investor (FKI). Z  ... číst dále

28.6.2023 10:33 00:31:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Vojtch Kijenský (Cleverlance): U vývoje bankovních systém je DevOps alfa a omega, smysl má ale i pro další firmy

Termín DevOps je v dnešní dob skloován vedle vývoje takka na každém kroku. Jen málokdo ale tuší, co vše se za ním ukrývá. Za oponu DevOps jsme se prot ... číst dále

14.6.2023 14:39 00:37:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

David Musil (Upvest): Investiním crowdfundingem doplujeme financování hlavních realitních hrá v esku

Platforma Upvest prostednictvím kolektivních investic, tzv. investiního crowdfundingu, propojuje developery a drobné investory, kteí by se za jiných o ... číst dále

24.5.2023 15:56 00:28:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jan Horák (Fingood): Zájem o investiní crowdfunding raketov roste

"Poet lidí, kterým nestaí výnos na spoicím i termínovaném vkladu, roste. Zatímco ale výnosy na spoicích útech i termínovaných vkladech v budoucnu po p ... číst dále

27.4.2023 15:46 00:29:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jií Matas (FEL VUT): Robot, který by uml vymnit duši u kola, by na m udlal velký dojem

Nejlepším eským informatikem je podle mezinárodního žebíku Research.com již nkolik let profesor Jií Matas z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnic ... číst dále

17.4.2023 14:25 00:33:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Vladimír Pikora (Comfort Finance Group): Zvykli jsme si ešit problémy ekonomik tím, že tiskneme víc a víc penz

Deficit státní pokladny ve výši 166 miliard korun bhem pouhých tí msíc je strašný, íká v podcastu Peak.cz hlavní ekonom Comfort Finance Group Vladimír ... číst dále

6.4.2023 14:17 00:30:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Lukáš Luák (nextbike): Naší vizí a snem je poskytovat sdílená kola ve stovce mst v eské republice

V roce 2019 spustil Lukáš Luák se svým kamarádem a také hokejovým spoluhráem Tomášem Karpovem eský nextbike v Prostjov. Od té doby mst pibývalo a leto ... číst dále

21.3.2023 15:17 00:36:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Marek Ržika (Bankovní identita): BankID je dobrým píkladem projektu spolupráce státu a soukromých firem

Bankovní identitu mžeme používat jako univerzální infrastrukturní službu, využijí ji velké spolenosti typu telefonních operátor nebo utilitních firem, ... číst dále

15.2.2023 13:57 00:28:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Markéta Bláhová (Daytrip): Poskytujeme zákazníkům při přesunech na dovolené komfort a zážitky

„Na naší platformě si cestující mohou vybrat ze 40 tisíc možných tras a dle potřeby si upravit i zastávky. Je jedno, zda jde o rodinu, která jede na v ... číst dále

31.1.2023 13:20 00:27:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jaroslav Vaněk (OKIN Facility): K robotizaci se posouvá i facility management, i když jde o služby postavené na lidech

„Obor facility managementu prošel obrovským vývojem. Zrychluje se komunikace, využívá daleko více moderních technologií, zkracují se reakční doby pro  ... číst dále

31.10.2022 07:45 00:29:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Tomáš Soóky (3D Wiser): Za pár let se už žádná výrobní firma bez průmyslové 3D tiskárny neobejde

„Myslím, že celé auto z 3D tiskárny mít nebudeme, ale některé jeho součásti rozhodně. Ale kéž bych se mýlil. Umím si ale představit, že přijedu do aut ... číst dále

19.10.2022 12:49 00:29:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jan Zvěřina (Green0meter): Dokážeme změřit firmám uhlíkovou stopu během pár minut

Společnost Green0meter se zaměřuje na měření uhlíkové stopy ve firmách. „Naším výstupem je číslo ukazující tuny oxidu uhličitého ekvivalentu. Tedy vše ... číst dále

26.9.2022 12:23 00:26:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Václav Pavlečka (Disraptors): Doufám, že do budoucna nebudou Češi vnímaní jen jako IT hub

V Praze se v půli října 2022 už pošesté uskuteční velkolepé evropské finále celosvětové startupové soutěže – nově pod hlavičkou Disraptors Summit. Spo ... číst dále

21.9.2022 10:05 00:30:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jiří Havlíček (Daktela): Zákaznická komunikace stojí a padá s maily a telefonními hovory

Daktela se stará o firemní komunikaci předních hráčů české e-commerce, jako jsou Rohlík.cz, Mall Group, Notino nebo Conectar. V nedávné době se také p ... číst dále

7.9.2022 16:03 00:29:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Radek Škoda: Česko má elektřiny nadbytek a není důvod pro to, aby byla dražší. Stačí ji nevyvážet

Stojí Evropa na pokraji energetické krize? V souvislosti s vysokými cenami plynu, které vyhání do výšin přerušované dodávky z Ruska, se jí před nastup ... číst dále

7.6.2022 15:00 00:30:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

William Jalloul (Flowpay): Žádné výkazy, půjčujeme firmám na základě každodenních dat

Start-up Flowpay chce poskytovat firmám chytré financování na jeden klik. Zatímco běžní poskytovatelé úvěrů jako třeba banky se řídí výkazy zisků a zt ... číst dále

31.5.2022 11:56 00:32:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jiří Nováček (GasNet): IT sehraje i pro nás klíčovou úlohu v dalším rozvoji

Na jedné straně je více než 70 tisíc kilometrů plynového potrubí a na straně druhé nástup automatizace, která se nevyhýbá ani tomuto odvětví. Navíc zd ... číst dále

6.4.2022 15:58 00:29:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jindřich Benko (kevin): Zjednodušujeme platby z účtu na účet a jsme levnější než Visa či Mastercard

„Našimi typickými zákazníky jsou obchodníci. Ale nejen e-commerce hráči, mohou to být firmy, které řeší různé e-commerce účty, takže typicky operátoři ... číst dále

22.3.2022 15:37 00:29:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Dominik Hádl (Monstarlab): Z internetu se už stala komodita, víceméně základní lidské právo

Dominik Hádl, úspěšný mladý muž má ve svých 27 letech za sebou poměrně slušnou kariéru. V 8 letech si postavil svůj počítač, ještě na střední škole se ... číst dále

8.3.2022 17:35 00:27:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Michal Čeřovský (Sharry): Naše aplikace je součástí kancelářské budovy nutnou pro její provoz

Ještě donedávna bylo pro leckoho těžko představitelné, že přijede do kanceláře, kde se do garáží s vozem dostane mávnutím mobilu u vstupu. Přes mobil  ... číst dále

1.2.2022 09:47 00:31:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Ondřej Malý: Americká hysterie kolem 5G sítí poblíž letišť je zbytečná. Žádné nebezpečí nehrozí

Sítě 5G jsou evolucí mobilních sítí, které nejsou nijak nebezpečnější než sítě před nimi. „V Evropě nebo třeba v Japonsku žádné problémy s jejich zave ... číst dále

15.12.2021 16:28 00:27:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Lukáš Ontl (Asseco Solutions): Zákazník nechce přemýšlet jak a proč. Prostě chce kliknout a dostat ze systému informaci

„Zákazník nechce přemýšlet jak a proč, prostě chce kliknout a mít na stole potřebnou informaci. Teď, právě v tento okamžik, a tak, jak ji chce. Rychle ... číst dále

8.12.2021 13:08 00:26:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Zdeněk Vacek (Ox.point): Budujeme síť doručovacích boxů, kde si vyzvednete nákup, ale zaplatíte třeba i pokutu

Množství on-line nákupů radikálně vzrostlo a trh e-commerce zažívá jedno z vůbec nejlepších období ve své historii. Zákazníci i prodejci si proto oblí ... číst dále

16.11.2021 15:15 00:34:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Michal Forejt (Samsung): Dodávky zboží českých eshopů do 24 hodin jsou evropským unikátem

Česká republika je na světové špičce v oblasti e-commerce. Její výrazný nárůst navíc urychlila pandemie covidu-19, která většinu lidí do jisté míry „u ... číst dále

10.11.2021 12:41 00:24:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jan Pavel (Národní rozpočtová rada): Vyšší sazby se v reálné ekonomice odrazí až s delším časovým odstupem

Nejen Česko trápí vysoká inflace. Na to již podruhé před pár dny reagovala Česká národní banka razantním navýšením základní úrokové sazby. Před pár dn ... číst dále

26.10.2021 09:43 00:27:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Zdeněk Bečvář (ČVUT): Na projektech za hranicí mobilní sítě 5G už pracujeme několik let

První experimenty v nové laboratoři ukazují, že mobilní sítě budoucnosti umožní vzájemnou komunikaci výrazně vyššího počtu zařízení, než je tomu u stá ... číst dále

7.10.2021 22:13 00:29:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Lukáš Sedláček: Inovujte, dělat něco neefektivně je v dnešní době blbost

See omnystudio.com/listener for privacy information.

27.8.2021 09:43 00:30:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jan Troják (ČSOB): PPP projekty jsou vhodné tam, kde veřejný sektor potřebuje službu dlouhodobě

Výstavba nových silnic a dálnic by se měla stát jedním z impulsů pro tuzemskou ekonomiku po pandemické krizi. Otázkou bude, kolik peněz na dopravní in ... číst dále

27.7.2021 09:29 00:28:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Adam Paclt (IceWarp): Oproti hráčům typu Microsoft nebo Google nabízíme lepší výkon za výrazně nižší cenu

Před 18 lety se pár počítačových nadšenců rozzlobilo na rigidnost programu Microsoft Outlook tak že místo něj naprogramovali M-clienta. Přišel tak zár ... číst dále

16.7.2021 10:05 00:34:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Petr Loužecký (Algotech): Bez cloudu by se svět IT zastavil

Většina lidí si pod pojmem cloud představí jakési virtuální úložiště dat. Tuto nepřesnou informaci mj. vyvrací v podcastu Petr Loužecký, ředitel cloud ... číst dále

29.6.2021 09:28 00:31:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Roman Kříž (BMT): Aby kilo umělého masa stálo kolem 4 eur za kilogram je otázka 4-5 let

Bene Meat Technologies (BMT) je start-up, který se zabývá vývojem technologie na výrobu umělého hovězího masa. S mezinárodním týmem mladých vědců již  ... číst dále

23.3.2021 11:52 00:36:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Roman Pichlík (Ataccama): Měli bychom se neustále učit z chyb, aniž by to pro firmu bylo zničující

Viceprezident vývoje technologické společnosti Ataccama Roman „Dagi“ Pichlík má na starosti organizaci a řízení více než 100členého vývojového týmu, p ... číst dále

9.3.2021 21:55 00:30:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Hackeři jim zakryptovali firemní server. Zaplatili jsme, abychom mohli fungovat

Během roku 2020, který negativně poznamenala celosvětová pandemie covidu-19, se lidé masivně přesunuli na internet. Jedním z negativních následků byl  ... číst dále

22.2.2021 17:42 00:28:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Milada Skutilová (Kärcher): Lidé teď doma uklízí, aby se vyrovnali se stresem

Digitalizace je v současné době na rekordním vzestupu. Jaké výhody může přinést v úklidu a čištění doma i ve firmách? „Dezinfikovat prostor, který nen ... číst dále

17.12.2020 15:36 00:29:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Ondřej Chládek (Trebitsch Whisky): Prémiová whisky už není jen pro manažery, nakupují u nás i dělníci nebo učitelé

V posledních letech v Česku přibývá na trhu s alkoholem i produktů z malých destilerií, kam se řadí také třebíčská Trebitsch Whisky. Ta nevyrábí jen v ... číst dále

7.12.2020 15:47 00:27:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Denisa Parkosová (ČSOB): Již brzy bude klient banky komunikovat s umělou inteligencí, aniž by to poznal

„Roboti u nás poslouchají hovory a pak je třídí, čtou e-maily od notářů a připravují odpovědi, porovnávají fotky klientů s reálnými videi a ověřují pr ... číst dále

18.11.2020 13:02 00:28:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jan Hájek (Zážitky.cz): Zjistil jsem, že náš byznys je extrémně citlivý na jakékoli prohlášení vlády

„Na našem trhu došlo v době lockdownu k totálnímu zavření zážitků. Zjistil jsem, že zážitkový byznys je extrémně citlivý na jakékoli politické prohláš ... číst dále

20.10.2020 10:12 00:29:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Pavel Doležal (Avant): Černá labuť jako koronavirus může nastat kdykoli

Pandemie koronaviru se projevila i na finančních trzích a v oblasti investic. „Krize se projevila různě podle typů aktiv, což je ale přirozené. Nicmén ... číst dále

7.10.2020 22:02 00:30:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Radek Škoda: Jenom země, které mají vojenský jaderný program, budou také ten civilní mít i za 50 let

Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová v půli září oznámila, že z dosud plánovaného 40procentního omezení chce Evropská komise závazek zvednou ... číst dále

30.9.2020 17:12 00:30:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Michal Bláha (Hlídač státu): Ve státní správě je zakořeněn zvyk dokumenty spíše neukazovat. Snažíme se to napravit

Hlídač státu je považován za jednu z nejaktivnějších nezávislých organizací bojujících v Česku proti korupci. K tomu využívá otevřená data a postupnou ... číst dále

16.7.2020 12:18 00:29:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Aleš Gill (mBank): Při letošním cestování a utrácení v zahraničí mějte vždy připraven „plán B“

Jedním z důsledků pandemie covidu-19 bylo uzavření hranic, které nám dočasně znemožnilo cestovat. S tím, jak se pravidla cestování uvolnila a nastává  ... číst dále

9.7.2020 15:31 00:25:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jiří Vele: Jednou bych chtěl 3D tiskem postavit výzkumnou stanici na Marsu

Mladý stavař, architekt a specialista na 3D tisk Jiří Vele patří mezi klíčové lidi, kteří se podíleli na unikátním stavebním projektu Prvok. Jde o nej ... číst dále

18.6.2020 15:23 00:28:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jiří Hynek (AOBP): Koronakrize dopadla i na vojáky, omezil se výcvik, oddálily se zakázky. Výpadek ale musí armáda dohnat

Armáda sehrála v době pandemie důležitou roli, i když jí média nevěnovala tolik pozornosti a de facto působila jako neviditelná složka první linie. Mi ... číst dále

5.5.2020 11:47 00:28:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Aleš Gill (mBank): V prostředí internetu jsme jako uživatelé méně obezřetní

Současná koronavirová situace mimo jiné výrazně posunula společnost do digitální doby. Pracujeme v prostředí internetu, děti se učí pomocí internetu,  ... číst dále

23.3.2020 09:21 00:26:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Petr Dvořák (Wultra): Placení mobilem je bezpečnější než placení kartou

Bankovní služby se nám čím dál častěji dostávají do našich mobilních telefonů. Mít vlastní aplikaci se dnes stalo pro každou banku doslova nutností i  ... číst dále

31.1.2020 13:17 00:31:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Jakub Nešetřil (Česko.Digital): E-shop na dálniční známky je špička ledovce, bojujeme o desítky miliard korun

České mediální vody v uplynulých týdnech rozvířily zprávy o veřejné zakázce na vytvoření e-shopu a systému pro prodej a provoz elektronických dálniční ... číst dále

27.1.2020 16:10 00:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Peak.cz

Pavel Vlček (mBank): Nakupování v e-shopech je bezpečné, stačí jen dodržovat pár pravidel

Platba kartou je v dnešní době standardní a nejpohodlnější způsob nakupování v e-shopech. Přináší s sebou však nezbytná bezpečnostní opatření. Jednou  ... číst dále