Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 564 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost"

26.3.2024 10:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Irena Opoenská: V sociálních službách není možné plánovat, zvýšení platu slibujeme naslepo

Celkem pt žen letos pevzalo Národní cenu za práci v sociálních službách, kterou udluje Asociace poskytovatel sociálních služeb.V kategorii manažerka r ... číst dále

20.3.2024 18:20    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jakub Hollmann z advokátní spolenosti Portos: Babiš dvryhodnost svenských fond posílil

eská spolenost v posledních letech bohatne, zárove do dchodového vku vstupuje generace lidí, kteí od devadesátých let budovali svoje firmy a te hledaj ... číst dále

18.3.2024 14:13    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Top manažerka Renata Mrázová: Kvóty na ženy ve vedení podporuju, názor se mi vyvíjel

Do eska míí kvóty na ženy ve vedení velkých firem. Podle nových pravidel by mly mít velké  firmy povinn ve vedení alespo tetinu žen. Poítá s tím návrh ... číst dále

7.3.2024 18:25    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Sladký z EPET: Zvýšení regulované složky zdražilo velkoodbratelm energie jen o pár procent

Tento díl vznikl v rámci placené spolupráce se spoleností EPET.  Evropa se vzpamatovává z energetické krize. Velkoobchodní ceny energií se už nkolik m ... číst dále

6.3.2024 16:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zuzana Lizcová: Nmecká  ekonomika se zadrhla, bude to mít dopady i na esko

Nmecká ekonomika se zasekla. Podle odborník nejde jen o jednorázovou krizi, ale o dlouhodobý trend. Zem v mnoha smrech prost zaspala dobu. Jak vážná j ... číst dále

4.3.2024 16:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

MediCast 03: Hybatelem technologického pokroku ve zdravotnictví musí být pacient, íká chirurg Tomáš Šebek

MediCast je nová série e15 Castu, ve které šéfredaktor Nikita Poljakov se spolumoderátorem Tomášem Drbalem ze spolenosti BTL probírají témata spojená  ... číst dále

21.2.2024 12:45    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Vlastislav Bíza: Kdyby se Ukrajinci nebránili, Putin pjde dál. Mír letos urit nebude 

V únoru si pipomínáme dva roky od zaátku otevené ruské invaze na Ukrajinu. Na kolik dalších let konfliktu se pipravit? Jaká tabu tahle válka prolomila ... číst dále

19.2.2024 12:46    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

MediCast 02: Vda by kosmetický prmysl zniila, proto se jí znaky brání, íká Barbara Paldus z Codex Labs

MediCast je nová série e15 Castu, ve které šéfredaktor Nikita Poljakov se spolumoderátorem Tomášem Drbalem ze spolenosti BTL probírají témata spojená  ... číst dále

14.2.2024 11:43    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Roman Blažek z Beany: Cyklistický byznys je v krizi, nkteí obchodníci už padli

Cyklistický byznys zažívá velkou krizi, podle nkterých obchodník je nejhorší za posledních padesát let. Jaké jsou její dvody? A jaké jsou výhledy do b ... číst dále

5.2.2024 20:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

MediCast 01: Spolenost je ím dál nemocnjší, musíme pomáhat technikou, íká Tomáš Drbal z BTL

MediCast je nová série e15 Castu, ve které šéfredaktor Nikita Poljakov se svými hosty probírá témata spojená se svtem medicíny, technologií a byznysu. ... číst dále

4.2.2024 20:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zakladatelky platformy Mumdoo: V esku pracuje jen polovina z matek, které by chtly, je to problém

esko patí k zemím s nejnižší zamstnaností matek dtí do šesti let v rámci EU. Podle przkum by pitom vtšina ráda alespo ásten pracovala už po roce vku d ... číst dále

1.2.2024 16:15    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jindich Voboil: Vím, že regulovaný trh s konopím je nejlepší ešení

Kriminalizace drog je podle nj nefunkní pístup. Miliardy korun ron do státního rozpotu by mohl pinést regulovaný prodej konopí. Po dlouhých jednáních  ... číst dále

31.1.2024 18:40    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Michaela Duffková: Mnoho žen se stane alkoholikami na mateské, stále je to tabu

V esku zaíná dvanáctý roník osvtové kampan Suchej únor, ke které se podle przkum každoron hlásí kolem milionu ech. Vyzkoušet si msíc bez alkoholu má s ... číst dále

25.1.2024 20:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jakub Horák: Rakušan v Karviné? Skvlý marketingový tah, o lidi v hospod tam ale nejde

Demisi a fašoune, povávali lidé v Karviné na ministra Víta Rakušana, který do místní hospody dorazil na první ze série svých Debat bez cenzury. Video  ... číst dále

24.1.2024 20:35    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Režisér Sedlák o Adikts: Negativní reakce adiktolog m pekvapily, jsou plné emocí

Adam Sedlák se proslavil oceovaným filmem Banger, te eská televize vysílá jeho šestidílnou minisérii Adikts. Projekt je souástí preventivní drogové ka ... číst dále

23.1.2024 20:38    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Ržika: Green Deal je ve svt byznys, jen Evropa ho chce uregulovat

Co se letos probíralo na práv skoneném ekonomickém fóru v Davosu? Která témata se nejvíc petásala na pódiích i v zákulisí, s ím ekonomové, byznysmeni  ... číst dále

19.1.2024 09:55    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Luboš Kastner: eské hospody mizí a noní podniky ztrácí, víc pijeme doma

Které podniky jsou u ech nejvíc populární? Pro mizí klasické eské hospody? A pro restauratéi neradi zaazují klasická eská jídla jako je ízek nebo gulá ... číst dále

18.1.2024 08:32    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Námstek ministra školství Nantl: Chaos už nebude

Bude o školy ješt vtší boj než loni? Na co se mají rodie pipravit? A mají taktizovat nebo dti hlásit tam, kam skuten chtjí? A jak se daí ministerstvu  ... číst dále

21.12.2023 09:50    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Hauznerová z epetu: S fixováním cen energií bych byla opatrná, trh zatím není stabilní

Trh s energiemi má ped sebou období velkých zmn. Jak se na nm projevuje blížící se konec regulovaného období? Jak nejsnadnji zmnit dodavatele? A na co ... číst dále

20.12.2023 13:49    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Milan Kratina z Accolade: Kdybychom si to sami nekazili, mohli bychom být jedna z nejvysplejších ekonomik

Jaký rok má za sebou skupina Accolade, co chystá do budoucna a jak její byznys ovlivují ceny energií, politika souasné vlády nebo trendy v e-commerce? ... číst dále

15.11.2023 16:40    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Velkoodbratelm píští rok zdraží energie o desítky procent, varuje Švec z EPET

Domácnosti i firmy si v píštím roce piplatí za regulovanou ást ceny energií. Ta má vzrst u domácností o desítky a u firem až o stovky procent. A zatím ... číst dále

30.10.2023 17:08    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Šéf DRFG: Nejvtší potenciál je v lidech. ídit zahraniní investice z Prahy by ale byla chyba

Investiní skupina DRFG má nového generálního editele a chystá se na další expanzi do zahranií. Jak konkrétn bude vypadat? Jaké jsou nejvtší výzvy skup ... číst dále

27.8.2023 08:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Firmy jsou optimistitjší, bojí se ale nedostatku lidí, íká šéf firemního bankovnictví SOB

eské firmy vyhlížejí budoucnost s mírným optimismem. Tvrdí to przkum, který mezi domácími spolenostmi uspoádala banka SOB. Co firmy oekávají od bank,  ... číst dále

17.8.2023 16:29    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Covidový chaos uspíšil digitalizaci. Tžíme z toho dodnes, íká Jana Galvis Rivera z Blue Style

Cestovní kanceláe letos hlásí rekordní tržby. Jak se oblasti cestovního ruchu podailo vzpamatovat se z pandemie? Jaký vliv mla pandemie na digitální m ... číst dále

26.7.2023 16:04    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Výnosy z realitních fond byly rekordní, výrazn klesat ale nemusejí, íká Jan Kos z Jet Investment

Bude pokraovat doba, kdy nárst realitních fond vyvažoval extrémn vysokou inflaci? Co mají oekávat investoi, kteí ve svých portfoliích spoléhají práv n ... číst dále

21.7.2023 14:53    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Po ipové krizi jsme te zpátky na nule, íká šéf mobilní divize Samsungu Karel Plaek

Jak Samsung na trhu mobilních telefon bojuje s ostatními velkými hrái a jak je to s jeho pozicí globální jedniky? Jak nároný je eský zákazník? A jaké  ... číst dále

7.7.2023 19:02    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Investoi by se nemli dívat jen na výnos, íká hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný

Je investice do nemovitostí stále jednou z nejlepších? Jak zhodnotit uplynulou polovinu roku z hlediska výnosnosti nemovitostních fond? A jak mže fisk ... číst dále

31.5.2023 10:41    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

NIS2 je GDPR na steroidech, íká šéf Výboru nezávislého ICT prmyslu Rejzek

Jak dosáhnout úsporného státu? Co je pekážkou na cest k vtší digitalizaci eska? Jak nová evropská smrnice NIS2 o bezpenosti sítí ovlivní smování trhu? ... číst dále

24.5.2023 18:49    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Šéf spolenosti Heluz Jan Smola: Kvli nedostupným hypotékám se vrátí vícegeneraní bydlení

Stavebnický byznys se bhem koronavirové pandemie tém zastavil. V jaké form je ale te? Zaaly se znovu stavt rodinné domy? Jak vysoké úrokové sazby ovli ... číst dále

1.5.2023 18:45    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Šéf Natlandu Raška: Na trhu s nemovitostmi se sešlo špatn úpln všechno

Investiní skupina Natland ráda tží z možností, které poskytuje trh v krizi. Zažívá te opravdu ideální stav? Jak Natland hledá nové píležitosti, co si  ... číst dále

15.3.2023 19:54    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Bývalý šéf České pošty Roman Knap: Jestli chce pošta přežít, musí se chovat jako komerční firma

Česká pošta na tom dlouhodobě není finančně dobře a potřebuje transformaci. Nový šéf státního podniku Miroslav Štěpán, který do funkce nastoupil na za ... číst dále

3.3.2023 19:40    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lídři online byznysu na E-Commerce Summitu: Úspěšné budou jenom ty firmy, které se naučí používat AI

Speciální epizodu E15 Castu jsme natočili během mezinárodního E-commerce Summitu, kde Nikita Poljakov mluvil s lídry českého online byznysu. Jaký čeka ... číst dále

15.2.2023 20:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Michal Půr: Umělá inteligence ještě letos pozabíjí půlku novinářských pozic

Šéfredaktor info.cz Michal Půr způsobil svým článkem Návod pro oligarchy. Kam směřují média a co se s tím dá dělat? docela velký povyk. Na koho ve své ... číst dále

6.2.2023 15:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Bývalí guvernéři ČNB Rusnok a Singer o inflaci, politizaci centrálních bank a přijetí eura

Žijeme líp, než si myslíme? Jak bude letos vypadat makroekonomická situace? A jsou centrální bankéři normální? Nejen o tom mluvil v další epoziodě E15 ... číst dále

31.1.2023 18:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Peter Demuth z SAP: Zákazníci dnes nejvíc potřebují flexibilitu

Společnost SAP pokrývá spoustu segmentů trhu, jejich softwarové řešení používá třeba skoro celý český automotiv. Jak firma vstoupila do roku 2023? Jak ... číst dále

26.1.2023 23:20    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tomáš Pfeiler z Cyrrusu: Jednociferná inflace je letos jen zbožné přání

Jsou centrální banky v boji s inflací jednotné? Jaký vliv bude mít na Evropu restart čínské ekonomiky? A čekají nás letos dotační války mezi Spojenými ... číst dále

24.1.2023 21:45    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jozef Síkela a Jan Růžička: Davos nebyl žádná depka, Evropa dokázala něco, co nikdo nečekal

V E15 Castu jsme se vydali do budovy ministerstva průmyslu a obchodu, kde Nikita Poljakov mluvil s ministrem Jozefem Síkelou a šéfem vnějších vztahů s ... číst dále

19.1.2023 21:31    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Dana Brandenburg z Nadace České spořitelny: Finanční gramotnost by se měla učit už v mateřských školách

Jak se liší úroveň vzdělání v jednotlivých regionech České republiky a co s tím dělat? Jak se povedlo integrovat ukrajinské děti do českých škol? A ja ... číst dále

21.12.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jakub Komenda z Monety: Češi jsou v digitálním bankovnictví na úplné špičce

Jak si Češi zvykli na využívání digitálních technologií v bankovnictví? Čím je český bankovní zákazník specifický? A jak se bude digitální bankovnictv ... číst dále

20.12.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Radek Vítek z agentury MSL: Morální hranice v PR si musí každý nastavit sám

Jak pracovaly PR agentury v raných devadesátých letech, kdy neexistovala žádná pravidla? Jak byl tehdy vnímaný lobbing? A je PR oblast, ve které nejso ... číst dále

29.11.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petra Skrbková z České spořitelny: Poptávka po investičních bytech se zabrzdila

Pokles poptávky po hypotékách pokračuje, na hypotéky dnes dosáhnou už jen ti movitější klienti. Zastaví se tento trend? Můžeme očekávat další změny hy ... číst dále

24.11.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Veronika Housková z O2: Všichni bychom měli držet informační dietu

Jak digitální technologie změnily vzdělávání ve firmách a v čem můžou prospět regionům? Jak se vyrovnat s inflací digitálního obsahu? Jak ke vzděláván ... číst dále

22.11.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Monika Hrubá z České spořitelny: Banky musí začít řešit problémy obyčejných lidí

Jak na české domácnosti doléhá vysoká inflace a s tím spojená rostoucí chudoba? Jakou roli v tom hraje finanční gramotnost a jak může digitalizace pom ... číst dále

18.11.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Zíma z České spořitelny: Před kyberzločiny neochrání žádná technologie, jenom rozum

Proč jsou pokusy o krádež peněz v online prostředí stále sofistikovanější? Jaké metody útočníci v současnosti používají a jak se jim co nejlépe bránit ... číst dále

15.11.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Country manažer společnosti Visa Petr Polák: Brzo si budeme předplácet i kávu

Jak se Česko dostalo na evropskou špičku v bezkontaktním placení? Co společnost Visa čeká od technologie Click to Pay? Vrhne se někdy do blockchainu?  ... číst dále

14.11.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zakladatel Fenix Group Cyril Svozil: Připadám si jako řidič formule se zavázanýma očima

Jak energetická krize dlouhodobě promění podnikání v Evropě? Jak se rozjíždí největší bateriové úložiště v Česku? A jak předat rodinnou firmu, která n ... číst dále

11.11.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

ESG ambasador UniCredit Bank Jan Jašek: Greenwashing člověk odhalí selským rozumem

Je ESG jenom buzzword, nebo se za touhle zkratkou skrývá důležitý obsah? Jak rozeznat greenwashing od smysluplného projektu? A jak se vyznat v dynamic ... číst dále

8.11.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tomáš Braverman: Google je celosvětová hrozba, jeho monopol už řeší i v USA

Jak se oblast e-commerce chystá na vánoční období, které by letos mělo být slabší? Jak dominantní postavení Googlu škodí trhu a jak s monopolem srovná ... číst dále

7.11.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Dominik Polášek: Spánkovou deprivaci nejdřív nevnímáme, vede ale k depresi nebo demenci

Proč má současná společnost nezdravý vztah ke spánku, jak svůj spánek zlepšit a jaké to je spánek studovat na nejvyšší úrovni? Hostem E15 Castu byl Do ... číst dále

3.11.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Cyril Svozil mladší: Energetická panika ve firmách eskaluje, s bateriovými úložišti máme napilno

Jak funguje výrobce bateriových úložišť v době energetické krize? A proč byznys s velkokapacitními úložišti v Česku oproti zbytku Evropy zaostává? A j ... číst dále

28.10.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Pavel Jeřábek z Aqua Ads: Fotobioreaktor pomůže přírodě i klientům. S Helenou míříme do vesmíru

Agentura Aqua Ads aktuálně přichází na trh s fotobioreaktorem Helena, který čistí vzduch pomocí řas. Celý projekt financovala z vlastních zdrojů. Jak  ... číst dále

25.10.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Igor Fait: Lidé se bojí investovat dlouhodoběji, situace se ale zlepšuje

Brněnský finančník Igor Fait zakládá nový investiční fond Jet 3. Jak jsou investice v současnosti ovlivněné narušením dodavatelských řetězců? Jaká je  ... číst dále

24.10.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ombudsmanka České spořitelny Iva Lorencová: Na peněžní podvody naletí i IT specialisté

S jakými stížnostmi se klienti nejčastěji obracejí na kancelář ombudsmana České spořitelny? Jak se mění trendy v digitálních podvodech, čím jsou nejví ... číst dále

12.10.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ondřej Rušikvas z Blue Style: Češi budou cestovat vždy, jenom se přizpůsobí okolnostem

Vzpamatoval už se sektor cestovního ruchu z covidových omezení, která poznamenala předchozí sezony? A jak cestovní kanceláře reagují na energetickou k ... číst dále

7.10.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ladislav Sladký z epet: Při turbulentních cenách energií je nutné přemýšlet, jestli se nakupování na burze vyplatí

Situace na trhu s energiemi zůstává nečitelná i pro insidery, kteří s energiemi obchodují dlouhé roky. Můžeme alespoň trochu předpovídat další vývoj?  ... číst dále

6.10.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tomáš Křivda: Sparta Business Club má edukovat manažery i ulehčit setkávání obchodních partnerů

Fotbalová Sparta rozjela loni projekt Sparta Business Club, networkingovou platformu, která primárně cílí na obchodní partnery klubu, ale je otevřená  ... číst dále

4.10.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Filip Fingl z Dáme jídlo: Lidé při objednávání jídla víc přemýšlejí nad cenou, předkrmy už si nedávaj

Lidé v krizi utrácejí méně a jeden z výdajů, který omezují na prvním místě, je objednávání dovezeného jídla z restaurací. Jak s tímhle způsobem šetřen ... číst dále

14.9.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Švec z EP Energy Trading: Zastropování bylo nutné, o výnosu z válečné daně si nedělám iluze

Vláda v čele s Petrem Fialou v pondělí zastropovala ceny elektřiny a plynu a tenhle manévr ji podle prvních odhadů vyjde až na 130 miliard korun. Může ... číst dále

6.9.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jakub Ouhrabka z ComGate: Rozjeli jsme spolupráci s Twistem a příští rok chceme ovládnout Slovensko

Společnost ComGate patří mezi největší české poskytovatele online plateb a na trhu se pohybuje už více než dvacet let. Jak e-commerce firmy reagují na ... číst dále

29.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Kulhánek: Dalekohled Jamese Webba může odhalit tajemství vzniku života

Stále více firem se zapojuje do poznávání a průzkumu vesmíru a vesmírné projekty se v poslední době objevují i v Česku. Odkud se bere vlna kosmické re ... číst dále

28.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ekonomka Helena Horská: Děsí mě každý měsíc aktualizovat prognózu inflace

Ekonomické vyhlídky na druhé pololetí letošního roku jsou podle expertů velmi špatné a to nejenom kvůli rostoucím cenám energií. Jak se na druhý půlro ... číst dále

27.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Vladimíra Dvořáková: Naivita STAN mě šokovala, hnutí nemá nastavené kontrolní mechanismy

Za dva měsíce nás čekají komunální volby a předvolební atmosférou výrazně otřásla kauza kolem hnutí STAN. Má vůbec STAN šanci se očistit? Komu mohou p ... číst dále

25.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zlata Holušová: Colours of Ostrava byly vyprodané, dopředu jsme ale věděli, že prohrajeme

Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava skončil a přestože musel bojovat s covidem, krizí v leteckém průmyslu i nedostatkem pracovníků, jeho z ... číst dále

21.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ondřej Souček: Plyn můžeme brát z arabských zemí. Otázkou je ale Green Deal

ČEZ a stát už mají při snaze o nezávislost na ruské energii to nejhorší za sebou, shodují se odborníci. Zbývá ale zásadní věc: samotné dodávky plynu.  ... číst dále

20.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Fiala ze SoftVision: Kryptoměny už nemůžeme brát jako protiinflační aktivum

Nikita Poljakov si do E15 Castu pozval zakladatele a CEO společnosti SoftVision Petra Fialu, který je zároveň i úspěšným jachtařem. Jak se světy byzny ... číst dále

18.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Pavla Palaščáková: Pokud chce Putin odříznout Evropu od plynu, musí to udělat hned

Čím dál tím častěji se mluví o tom, že Putin utáhne plynové kohoutky a Evropa se bude muset zcela obejít bez ruského plynu. Jakou roli v tom hraje ods ... číst dále

13.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Redaktor Jaroslav Krejčí: Právníci teď budou hlídat Muska, aby to na Twitteru moc nehrotil

Nejbohatší člověk světa Elon Musk versus sociální síť Twitter, kterou chtěl Musk nejprve odkoupit, ale pak začal z prodeje couvat. A Twitter mu to nec ... číst dále

12.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

CEO Dedolesu Jaroslav Chrapko: Dohoda s investorem je téměř hotová, do konce roku budeme ziskoví

Slovenský výrobce oblečení Dedoles má za sebou přepálený růst a s ním spojené finanční problémy, vynucené propuštění dvou stovek zaměstnanců a před se ... číst dále

4.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lídr pražského STAN Petr Hlaváček: STAN je pořád demokratická strana, provedli jsme radikální změny

Jak se po kauze Dozimetr měnila pražská kandidátka STAN? A co po všech skandálech dělat s dopravním podnikem? Nejenom o tom mluvil v dalším díle E15 C ... číst dále

1.7.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Weikert: Každé euro vložené do kosmického byznysu se zdesetinásobí

Čeští vědci se podílejí na unikátním projektu, který umožní zkoumat složení vesmírných objektů. Co může vstup do kosmického byznysu znamenat pro česko ... číst dále

30.6.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ministr financí Zbyněk Stanjura: Zvažujeme jednorázovou daň pro energetické podniky

Premiér Petr Fiala ve svém projevu naznačil, že může dojít ke znárodnění ČEZu. Je to reálná možnost? Jak by to prakticky vypadalo? A jaké má vláda plá ... číst dále

29.6.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Šéf Trenýrkárny Ruslan Skopal: Postupně chceme ovládnout desetinu celého byznysu

Jak to aktuálně vypadá na trhu se spodním prádlem, jaká jsou specifika tohoto podnikání a jak se společnosti Trenýrkárna povedlo růst i v době, kdy os ... číst dále

28.6.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Dominik Stroukal: Fragmentizace eurozóny neznamená, že máme čekat krev v ulicích

Čeká nás výměna na postu guvernéra České národní banky - a přichází v době, která je pro českou ekonomiku jednou z nejtěžších od hospodářské krize. Ja ... číst dále

27.6.2022 06:01    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Šéf Čedoku Stanislav Zeman: Zažíváme nejlepší porevoluční sezonu, prodeje trhají rekordy

Českem hýbe inflace a drahota, cestovní kanceláře ale přesto hlásí velký zájem o zájezdy. Jak je na tom v letošní letní sezoně cestovní kancelář Čedok ... číst dále

24.6.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ředitel ANDE Jiří Gavor: Státu by se teď hodilo mít ČEZ pod pevnou kontrolou

Česku reálně hrozí odstřihnutí od ruské energie. Jak se na tuhle krizovou situaci připravit? A může být jádro energetickou budoucností Evropy? O tom v ... číst dále

23.6.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Šéf Rekol Vít Ježek: K posílení cyklistické infrastruktury v Praze chybí koule

Držitelé pražské Lítačky budou i nadále moct využívat sdílená růžová Rekola zdarma, firma společně s konkurenčním Nextbikem vyhrála městský tendr. Jak ... číst dále

22.6.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Michal Thomes: Kapely dramaticky zdražují, tak levné vstupenky jako letos už nikdy nebudou

Hudební festival Rock For People existuje už téměř třicet let a letos zaznamenali organizátoři rekordní návštěvnost. Přesto byla letošní sezona specif ... číst dále

21.6.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Vávra: Miliardář Barta si díky bitcoinu užívá svůj pikorovský moment

Nechaly se miliony lidí opravdu při investování do krypta opít rohlíkem, jak před několika dny napsal na Twitter investor Jan Barta? A co si vůbec mys ... číst dále

3.6.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Šéf IPR Ondřej Boháč: Města generují bohatství, fungující Praha je v zájmu všech občanů

Začne nový Metropolitní plán města Prahy platit v roce 2023? A kde má Praha slabá místa? To byla témata dalšího dílu E15 Castu, ve kterém Nikita Polja ... číst dále

2.6.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Bukovský: Na podíl PPF v Monetě se brzo můžou slétnout domácí dravci

Spojení Air Bank a Monety se nakonec neuskutečnilo, na návrh PPF z velkého obchodu sešlo. Je to smutný konec příběhu? A co na to akcionáři? Podrobnost ... číst dále

1.6.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Taťána le Moigne: V krizi je internet pro společnost jako záchranné lano

Rostoucí počet propadajících žáků, dopady covidové krize a nutnost začlenit ukrajinské děti do škol. To jsou jenom některé problémy, se kterými se mus ... číst dále

31.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Herget z Czech Tourism: Čeští turisté utrácejí málo, Praze chybí bonitní návštěvníci z Asie

Mají Pražané očekávat tradiční nápor turistů, nebo bude metropole i letos v létě vylidněná? A jak jsou na tom podnikatelé navázaní na turismus? Nejen  ... číst dále

20.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Barbora Půlpánová: NFT umění ve světě způsobilo digitální revoluci, u nás teprve začíná

Trh s uměním prochází velkým oživením, po propadu prodejů uměleckých děl během pandemie má letos rekordní rok. Co za tímhle oživením uměleckého byznys ... číst dále

19.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jiří Liebreich: Nová výrobní linka Škody na baterie předznamenává masivní investice do elektromobility v Česku

Redaktor deníku E15 Jiří Liebreich navštívil nově otevřenou výrobní linku na baterie, kterou otevřela Škoda v Mladé Boleslavi. V čem je tahle linka un ... číst dále

18.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ředitel ČSOB EU Centra Jakub Tomaštík: Obnovitelné zdroje by měly být označeny za strategicky významné investice

Firmy i kvůli zdražování energií zažívají těžké časy a přemýšlejí, jak svůj byznys zefektivnit. Jak jim v tomhle může pomoct Národní plán obnovy? Neje ... číst dále

17.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Malíř Zbyněk Sedlecký: V umění je čím dál tím víc byznysu, to jsem před pár lety nevnímal

V pražské Trafo Gallery začala před pár dny nová výstava současného českého malíře Zbyňka Sedleckého nazvaná Rekvizitář. Jak se dá umělecký svět propo ... číst dále

16.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ondřej Malý: Vstup Etisalatu do Vodafonu může vést k uzavření některých poboček

Společnost Etisalat vlastněná Spojenými arabskými emiráty koupila téměř desetinu firmy Vodafone, za kterou zaplatila 4,4 miliardy dolarů, tedy sto mil ... číst dále

13.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Europoslanec Luděk Niedermayer: Guvernér sám nic nezmůže, varující by byli další Zemanovi lidé v radě ČNB

Novým guvernérem České národní banky se stal Aleš Michl. Byla to překvapivá volba? A co chtěl prezident Zeman touto volbou naznačit? V dalším vydání E ... číst dále

12.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tomáš Karakolev: Evropa promeškala softwarovou revoluci, nemáme tu velké firmy

Evropské firmy ve srovnání s těmi americkými rostou pomaleji a generují nižší výnosy. Proč tomu tak je a co musí evropské firmy změnit? O tom v dalším ... číst dále

11.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Nguyen Thuong Ly: Podle českých firem v Gruzii na tamním trhu fungují potraviny i zemědělská technika

Jak se českým firmám podniká v Gruzii a proč mají zájem získat zakázky právě v téhle zemi? O tom v dalším vydání E15 Castu mluvil Nikita Poljakov s re ... číst dále

10.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zdenka Klapalová z Knight Frank: Praha má problémy s dopravou a bydlením, pořád je ale skvělým místem pro život

Vyvíjí se Praha správným směrem? A dávají developerské projekty chystané v blízké budoucnosti smysl? O tom v dalším vydání E15 Castu mluvil Nikita Pol ... číst dále

9.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Režisér Petr Jákl: Jan Žižka je komerční projekt pro lidi, chci, aby se investice vrátila

Na podzim do kin vstoupí film Jan Žižka, nejnákladnější český snímek vůbec. Jak se shánělo 450 milionů korun na jeho vznik? A kdo jsou jeho investoři? ... číst dále

6.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tomáš Menčík ze společnosti Cyrrus: I konzervativní investoři teď začínají riskovat

Finanční svět zažívá nebývalé utažení měnové politiky. Může si ale investor ze současné situace vzít něco pozitivního? O tom v dalším vydání E15 Castu ... číst dále

5.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler: Domácnosti vidí situaci hodně negativně, jsou na tom hůř než během covidu

Ekonomové odhadují, že Česká národní banka dnes opět zvýší úrokové sazby, mluví se o navýšení o čtvrt nebo půl procentního bodu. Je to správné rozhodn ... číst dále

4.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ladislav Vrtiš z pivovaru Raven: Češi už si za večer nedají deset levných piv, radši si připlatí

Roční spotřeba piva se loni v Česku propadla na jednu z nejnižších hodnot za posledních padesát let. Zákazníky navíc ovlivňuje i inflace. Dopadají tyh ... číst dále

3.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jiří Havránek: Odšpuntovat výstavbu bytů by měly firmy, stát má jenom připravit podmínky

V Česku máme jedno z nejdražších bydlení v Evropě. Jakým způsobem by tenhle problém mohla pomoci vyřešit novela stavebního zákona? O tom v dalším vydá ... číst dále

2.5.2022 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Vávra: Politici, kteří chtějí regulovat krypto, dostanou jenom kyberpunk a veksl

České hráče na kryptoměnovém trhu čeká velká změna. Do dvou let totiž budou muset mít poskytovalé služeb v oblasti kryptoměn licenci od České národní  ... číst dále

29.4.2022 06:00 00:07:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Krejčí: Na Muskově koupi Twitteru se nejvíc napakuje banka Morgan Stanley

Nejbohatší člověk světa Elon Musk koupí internetovou společnost Twitter za 44 miliard dolarů, tedy zhruba jeden bilion korun. Jaké má Musk se sociální ... číst dále

28.4.2022 06:00 00:12:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Šéf Qerka Lukáš Kovač: Za pět let už nikdo nebude čekat na placení u kasy

Startup Qerko na mobilní placení v restauracích přes QR kódy získal novou investici a míří do Bratislavy, Berlína nebo Vídně. Proč investoři aplikaci  ... číst dále

27.4.2022 06:00 00:11:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Hrnčíř ze Somfy: Chytré vytápění se v dnešní době může člověku zaplatit do dvou let

Jak vypadá letošní byznysový rok pro firmu Somfy? A je možné ušetřit na energiích díky chytrému vybavení domácnosti? Nejen o tom v dalším vydání E15 C ... číst dále

26.4.2022 06:00 00:10:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Pavel Renčín: Český Comic-Con je autentický, program připravují i fanoušci

O uplynulém víkendu proběhl v Česku třetí ročník přehlídky nejen pro fanoušky komiksu Comic-Con. Jak náročné bylo přenést tradiční americkou popkultur ... číst dále

22.4.2022 06:00 00:11:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Filip Zelenka: Na Slovensku je jedna velká permanentní politická krize

Slovenské policejní orgány obvinily Roberta Fica a Roberta Kaliňáka ze založení organizované zločinecké skupiny. O tom, jak bývalý premiér a bývalý mi ... číst dále

21.4.2022 06:00 00:22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula: U točeného salámu je marže až 250 procent. Budeme to řešit

Ministerstvo zemědělství začalo kontrolovat marže obchodníků u základních potravin kvůli jejich rostoucí ceně v souvislosti s aktuální inflací. Jak to ... číst dále

20.4.2022 06:00 00:14:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Majitel krejčovství Jiří Dobiáš: Malý oblek je stejně vtipný jako příliš velký

V jakém stavu je krejčovský byznys v Česku poté, co se musel popasovat s covidem nebo rozbitím dodavatelských řetězců? A jak mu můžou pomoct zaměstnan ... číst dále

19.4.2022 06:00 00:16:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ministr školství Petr Gazdík: S inflací budeme zápasit, přidání učitelům je ale priorita

Co se dá za sto dní udělat na ministerstvu školství a čemu dávat největší prioritu? A jak české školství změní nástup ukrajinských žáků? Taková byla t ... číst dále

14.4.2022 06:00 00:26:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ředitel České spořitelny Tomáš Salomon: Bankovní sektor je součástí řešení, ne součástí problému

Jak na současnou ekonomickou situaci reaguje bankovní sektor? A proč je v současné krizi důležité pomáhat sociálně slabším lidem? Nejenom o tom v dalš ... číst dále

13.4.2022 06:00 00:11:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Hlavní ekonom Creditas Petr Dufek: Pokles životní úrovně čeká každého

Ceny komodit prudce rostou a současná inflace přesahuje dvouciferné hodnoty. Jaký bude její další vývoj a jak před inflací nejlépe ochránit svoje pení ... číst dále

12.4.2022 06:00 00:10:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Dalibor Dědek z Jablotronu: Některé komponenty musíme se ztrátou shánět u překupníků

Podnikatel Dalibor Dědek založil před měsícem mezinárodní iniciativu, která si klade za cíl prosadit vojenský zásah NATO na Ukrajině. Kam se celá inic ... číst dále

8.4.2022 06:00 00:10:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zakladatelé startupu Gumpido: Čechy nejspolehlivěji zvednou z gauče slevy

Gumpido je český startup, který svoje uživatele odměňuje za to, že se hýbají. Čím se aplikace Gumpido odlišuje od ostatních aplikací na měření sportov ... číst dále

7.4.2022 06:00 00:28:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký: Snažíme se ekonomiku zchladit, ne ji poslat do recese

Konflikt na Ukrajině zvýší inflaci a oslabí korunu, řekl na konci února viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký. Co se dá více než měsíc po za ... číst dále

6.4.2022 06:00 00:11:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Libor Ostatek: K hypotečním krachům docházet bude, máme několik krizí najednou

Nastává v Česku definitivní konec hypotečního trhu? Můžete dnes hypotéku považovat za luxusní zboží? A jak nejlépe postupovat při refinancování hypoté ... číst dále

5.4.2022 06:00 00:13:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Růžička: Asijské země se nerady mýlí. Strategie zero covid ale byla chyba

Co stojí za zhoršující se covidovou situací v Asii a jak je možné, že se Hongkong z pandemického premianta tak propadl, zatímco v Evropě se situace zl ... číst dále

4.4.2022 06:00 00:14:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Artur Gevorkyan: Čím je situace horší, tím víc máme práce. Na burzu jdeme kvůli navýšení kapacit

Metalurgická společnost Gevorkyan právě vstupuje na pražskou burzu. Co chce kapitalizací získat a jak na ni dopadá probíhající válka na Ukrajině? O to ... číst dále

1.4.2022 06:00 00:09:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zuzana Zamborská ze společnosti Lumus: Proč ženy méně investují? Může za to rodina i vzdělání

Proč podle statistik ženy méně investují? Jaké jsou jim kladeny překážky a jak to co nejúčinněji změnit? A je diverzita ve firmě jenom buzzword? O tom ... číst dále

31.3.2022 06:00 00:07:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Vávra: Válka ukázala, že největší riziko je nemít kryptoměny

Rusové bojují proti totálnímu znehodnocení rublu a snaží se do své země dostat kryptoměny. Jakou roli hraje krypto v současném konfliktu? To bylo téma ... číst dále

30.3.2022 06:00 00:09:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jakub Konečný z deníku Sport: Sponzorský deal se Spotify je revoluční, Barcelonu ale nespasí

Fotbalová Barcelona podepsala novou smlouvu se švédským streamovacím gigantem Spotify, jejíž součástí je třeba i přejmenování slavného stadionu Camp N ... číst dále

29.3.2022 06:00 00:06:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Krejčí: Asie je příliš riskantní, PPF bude i bez Kellnera dál směřovat na Západ

Byl to rok, co zemřel Petr Kellner. Jak se změnila skupina PPF po jeho smrti? A existuje nějaký rozdíl v řízení během éry Petra Kellnera a po ní? O to ... číst dále

24.3.2022 06:00 00:17:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Sýkora: Ze stagflace se můžeme chytře proinvestovat, digitalizace státu by přinesla desítky miliard

Vstupujeme do doby, kdy se bude dluhopisům dařit ještě víc než dnes? A jak by do trhu zasáhlo vyšší zdanění investičních fondů, které plánuje ministr  ... číst dále

23.3.2022 06:00 00:13:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tomáš Jirsa: Některé platformy by možná zmohly víc, kdyby v Rusku zůstaly

Válka na Ukrajině je z hlediska komunikace revoluční a mediální ofenziva ukrajinského prezidenta Zelenského je neuvěřitelný výkon. Myslí si to host da ... číst dále

22.3.2022 06:00 00:16:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Dušan Zábrodský: Pokud industriální sektor neustojí situaci, k inflaci se přidá i vysoká nezaměstnanost

Můžou české e-commerce společnosti efektivně expandovat do Německa? A jak se Rockaway staví ke konceptu udržitelnosti? To bylo téma dalšího vydání E15 ... číst dále

21.3.2022 06:00 00:07:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Novotný: Vyšší zdanění investičních fondů může na trhu vyvolat obrovskou negativní odezvu

Ministr financí Zbyněk Stanjura chce škrtnout daňové výjimky, které se státu nevyplatí. Mohlo by zmizet i daňové zvýhodnění investičních fondů. Jedná  ... číst dále

18.3.2022 06:00 00:15:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Václav Smolka o návštěvě Kyjeva: Ukrajinské vedení je fantasticky racionální

Cesta premiérů Česka, Polska a Slovinska do Kyjeva vzbudila ohlas po celém světě. Společně s Petrem Fialem na Ukrajinu odjel i mluvčí vlády Václav Smo ... číst dále

17.3.2022 06:00 00:13:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Eva Čejková z Testuj.to: Spolupráce s Heurekou nám pomohla, teď chceme jít do Německa

Jak důležité jsou při rozhodování uživatelské recenze? Umí špatná recenze zabít dobrý produkt? A jak funguje partnerství Heureky a platformy Testuj.to ... číst dále

16.3.2022 06:00 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Vítězslav Lukáš: Levná pracovní síla končí, podmínkou růstu průmyslu je robotizace

Bude česká infrastruktura připravena na nápor elektromobility, který nás v nejbližší době čeká? A kdy budou roboti přirozenou součástí českých továren ... číst dále

15.3.2022 06:00 00:10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jiří Liebreich: Válkou způsobený nedostatek surovin výrazně zpomalí rozvoj elektromobility

Nové vydání E15 Magazínu s Elonem Muskem na obálce a podtitulem Jízda budoucnosti se věnuje elektromobilitě. Dostane se Česko mezi přední hráče v elek ... číst dále

14.3.2022 06:00 00:19:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Pavel Juříček: Brano Group je kvůli válce na hranici profitability. Ale umím chodit v blátě

Společnostem, které vyrábí v Rusku a teď se z něj kvůli válce s Ukrajinou stahují, hrozí od Ruska znárodnění továren. Mají české firmy vyrábějící v Ru ... číst dále

11.3.2022 06:00 00:13:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tomáš Flídr: Kyberkriminální gangy placené Ruskem řádí v Evropě beztrestně

Kromě konvenční války mezi Ruskem a Ukrajinou zuří konflikt i v kyberprostoru. Jak dlouho už tahle kybernetická válka probíhá? Mohla být předzvěstí in ... číst dále

10.3.2022 06:00 00:11:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Bureš: Máme zaděláno na solidní propad reálné mzdy, domácnosti se budou muset omezit

Válka na Ukrajině tlačí ceny nahoru, jenom od počátku roku podražily komodity jako celek o více než třetinu. Jak se bude situace vyvíjet a můžeme už v ... číst dále

9.3.2022 06:00 00:17:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Bukovský: Trh už se přímých dopadů krize nebojí, strašákem je stagflace

Situace na Ukrajině hýbe celým trhem a jednou z nejpostiženějších oblastí je bankovní sektor. Burziáni dávají od akcií bank ruce pryč. Co se na trhu d ... číst dále

8.3.2022 06:00 00:11:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zdeněk Mihalco: Opravdová filantropie je vždy nezištná. Nejdůležitější je pravidelnost

Současná vlna české pomoci Ukrajině je největší v historii. Co se ale bude dít, až vrchol dobročinnosti skončí? A jak můžou v současné době efektivně  ... číst dále

7.3.2022 06:00 00:14:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Motal: Blokace dezinformačních webů může ještě víc rozdělit společnost

Před několika dny tuzemské internetové sdružení CZ.NIC na doporučení vlády zablokovalo osm dezinformačních webů, mezi nimi třeba i Aeronet nebo Protip ... číst dále

4.3.2022 06:00 00:11:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

David Antoš: Na českém e-commerce trhu zatím není dominantní hráč, který by neměl slabinu

E-commerce trh v Česku prošel v posledních letech velkými změnami, které ještě urychlil covid. Patří Česi pořád mezi nejzapálenější online zákazníky v ... číst dále

3.3.2022 06:00 00:08:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lukáš Vojáček: Na hranicích jsem potkal i Aghánce, který utíkal před válkou už podruhé

V dnešním vydání E15 Castu jsme se spojili s redaktorem E15 Lukášem Vojáčkem, který vyrazil na polsko-ukrajinskou hranici a v krátkém rozhovoru nám ře ... číst dále

2.3.2022 06:00 00:18:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Miroslav Lukeš: Vypnutí systému SWIFT může vymazat Rusko z ekonomické mapy

Co pro ruské banky znamená odpojení od globálního systému SWIFT? A může mít odpojení nějaký dopad na život v Česku? To je téma dnešního vydání E15 Cas ... číst dále

1.3.2022 06:00 00:15:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Zajíc z Amundi: Akciové trhy můžou na konci roku uzavřít v plusu

Na trhy v současné době už nepůsobí jenom vysoká inflace, ale samozřejmě i probíhající válka na Ukrajině. Kam by se měl dívat investor, který chce v t ... číst dále

25.2.2022 06:00 00:10:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Pavla Palaščáková: Ukrajinští uprchlíci můžou Česku ekonomicky pomoct, sankce musí být dobře mířeny

Rusko včera zahájilo invazi na Ukrajinu, kterou Západ odsoudil. Evropská unie slibuje tvrdé sankce. Jaká je teď situace, jak to ovlivní ekonomiku a co ... číst dále

24.2.2022 06:00 00:18:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tomáš Havránek: Extrémní opatrnost ČNB je ve výsledku dražší než agresivita

Na co by měla Česká národní banka zaměřit svoji pozornost? A proč by ČNB zrovna teď potřebovala audit? To jsou témata, která v dnešním díle E15 Castu  ... číst dále

23.2.2022 06:00 00:14:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Autoři podcastu Brain We Are: Nejlepší mozkový hack je denní světlo

Dnešní doba je extrémně rychlá a klade velké nároky na náš mozek a naši mysl. Jak předcházet chronickému stresu? A je potřeba projít extrémem, aby člo ... číst dále

22.2.2022 06:00 00:17:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jakub Zelenka a Jan Novotný: Huawei už svůj boj v Evropě prohrálo

Zahraniční banky v Česku se zbavují technologií Huawei. Proč se to děje zrovna v bankovním sektoru a proč právě teď? To je téma, které v dnešním díle  ... číst dále

21.2.2022 06:00 00:12:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Václav Staněk: Trápí nás nedostatek lidí, v Česku už neexistuje ševcovská škola

Obuvnická firma Vasky spouští vlastní výrobu a v domovském Zlíně se chystá otevřít i vlajkovou prodejní loď. Jak moc jsou podobné kroky v dnešní době  ... číst dále

18.2.2022 06:00 00:17:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Radek Procházka: Žádný armagedon, trh s kancelářemi už se zase rozjel

Jaké jsou aktuální trendy v komerčních nemovitostech? Počítá už trh s tím, že letos skončí covid a všechno se vrátí zpátky k normálu? O tom se v další ... číst dále

17.2.2022 06:00 00:15:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lucie Brešová: Virtuální teleportace umožní stavět na dálku i jaderné elektrárny

Lidé dnes kvůli covidu mnohem častěji pracují na dálku a virtuální teleportace je posun v tom, co technologie vzdálené spolupráce dnes umožňuje. Jak s ... číst dále

16.2.2022 06:00 00:13:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

CEO Komerční banky Jan Juchelka: Stavíme úplně novou mobilní a internetovou banku

Vyplnila se pesimistická očekávání bankovního sektoru, nebo banky navzdory covidu prožily úspěšný rok? Budou muset banky s covidem počítat i nadále? A ... číst dále

15.2.2022 06:00 00:14:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jiří Kalemba: Finále Super Bowlu může vynést až 15 miliard dolarů, v NFL se točí nejvíc peněz

V noci z neděle na pondělí proběhl už 56. ročník Super Bowlu, každoročně nejsledovanější události ve Spojených státech. Co to znamená pro Ameriku a ja ... číst dále

7.2.2022 08:30 00:09:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ondřej Souček: V továrně HE3DA se výroba rozjíždí pomalu. Potkali jsme jen pár pracovníků

V dnešním díle E15 Castu jsme se zaměřili na českou firmu HE3DA, jejíž baterie mají být budoucností českých technologií. Redaktor E15 Ondřej Souček v  ... číst dále

4.2.2022 06:00 00:18:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zakladatelé Snuggs: Chceme smazat uhlíkovou stopu všech menstruačních kalhotek, které jsme kdy vyrobili

Česká firma Snuggs vyrábějící menstruační kalhotky se dobrovolně rozhodla získat rating v rámci ESG reportingu, přestože by se tomu vzhledem ke své ve ... číst dále

1.2.2022 06:00 00:12:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lucie Spáčilová: Fotbálek v kanceláři přiláká jenom upíry, lidé chtějí spíš upřímnou komunikaci

Jak shánět nové zaměstnance v době, kdy na trhu žádní lidé nejsou? Jakou přidanou hodnotu může dnes zaměstnavatel lidem nabídnout? A skončila už móda  ... číst dále

31.1.2022 06:00 00:11:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Bukovský: Česko je králem dluhopisových výnosů v Evropě, je to zlatá žíla

Trhy mají za sebou krvavý leden. Co můžeme očekávat od února? Jaké chutě budou mít investoři a jak se zachovají bitcoinisté? To bylo téma dalšího dílo ... číst dále

28.1.2022 06:00 00:17:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Šimčák: Inflace bude klesat, můžou ji pokrýt krátkodobé dluhopisy

Letos se můžeme dotknout až desetiprocentní inflace, podle chief investment officera společnosti Amundi Petra Šimčáka už ale můžeme vyhlížet lepší zít ... číst dále

27.1.2022 06:00 00:16:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Honza Vávra: Svět krypta se musí vyčistit od projektů, které jsou k ničemu

Bitcoin padá ze svých velkých čísel. Přichází opravdu kryptozima? Nebo bude současná korekce ozdravným procesem, který svět krypta vyčistí od balastu? ... číst dále

26.1.2022 06:00 00:11:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Heller: Amazonem to teprve začíná. České e-shopy ještě neumí expandovat

Jaké jsou rozdíly mezi marketplaces ve Spojených státech a v Evropě? Bude Retailys zakládat kancelář v Americe? A jak to vypadá s jejich pobočkou v Si ... číst dále

25.1.2022 06:00 00:16:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Michal Šnobr: Německo se rušením jádra připravuje o obrovské peníze, výstavbu v EU nedopustí

Jaká je budoucnost energetiky v Evropě? Jak návrh zelené taxonomie rozdělil společnost? Vyhráli zastánci plynu, jádra, nebo obnovitelných zdrojů? O to ... číst dále

24.1.2022 06:00 00:11:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Alan Pock z Investown: V Česku se nám podařilo vyrůst, teď usilujeme o evropskou licenci

Jak funguje byznysový model startupu Investown? A jak se hledají investiční byty v době, kdy téměř žádné byty nejsou? O tom se v dnešním díle E15 Cast ... číst dále

21.1.2022 06:00 00:14:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Šéf Heureky Tomáš Braverman: Lidé loni nejvíc vyhledávali erotické zboží

Jaké výzvy čekají společnost Heureka Group v novém roce? A jak se chystají na transformaci ze srovnávače cen v obří tržiště pro střední a východní Evr ... číst dále

20.1.2022 06:00 00:13:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ondřej Beránek z Bohemia Sekt: Spotřeba vína vzrostla, Češi v pití rádi experimentují

Jak moc Češi loni pili? Našli si i v druhém covidovém roce příležitost k oslavám? A jak se společnost Bohemia Sekt popasovala s covidovými restrikcemi ... číst dále

19.1.2022 06:00 00:10:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Kateřina Kadlecová: Zvyšujeme výrobní kapacity, chystáme expanzi do Evropy

Výrobce luxusních vířivek a spa, společnost USSPA, má nejdelší výrobní historii v Evropě. Co ve firmě chystají na začátku nového roku? A jakým způsobe ... číst dále

18.1.2022 06:00 00:24:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Vít Rakušan: Z kauzy Farský šťastný nejsem, bouřlivou reakci chápu

Jaké to je přebírat povinnosti po vládě Andreje Babiše? Čeká nás kvůli očkování policistů krize? A jakou dohru bude mít kauza stipendisty Jana Farskéh ... číst dále

10.1.2022 06:00 00:10:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ondřej Malý: Státní dluhopisy jsou skvělá politika, podmínky ale byly až moc výhodné

Zájem o státní dluhopisy byl rekordní, vláda přesto vydávání emisí pro občany pozastavila. Proč se to stalo? Co státní dluhopis pro občany znamená a j ... číst dále

7.1.2022 06:00 00:11:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Kristyjan Chocolatiers: Čokoláda je jako šperk, vánoční poptávka nás šokovala

Manželé Kristýna a Jan Bednářovi provozují rodinnou čokoládovnu, která hledá inspiraci ve francouzských, italských, ale hlavně belgických provozovnách ... číst dále

6.1.2022 06:00 00:12:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Adam Szabó z Driveto: Češi už berou auta z Německa, vstup do zahraničí oddalujeme

Technologický startup Driveto, který se specializuje na flexibilní pronájem aut, se nedávno umístil v soutěži Deloitte Fast 50 a je třetí nejrychleji  ... číst dále

5.1.2022 06:00 00:08:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Filip Zelenka: Společnost BlackBerry se po konci svých telefonů zaměřuje na kyberbezpečnost

Tento týden přestávají fungovat mobilní telefony BlackBerry. Kanadská značka přitom v časech své největší slávy držela dvacet procent trhu a třeba v r ... číst dále

4.1.2022 06:00 00:11:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Pavla Palaščáková: Čína postaví 150 reaktorů, k jádru už se vrací i Ukrajina

Premiér Petr Fiala v novoročním projevu mluvil o tom, že by rozvoj jádra měl být pro Českou republiku prioritou. O jádru hodně mluví i ostatní evropsk ... číst dále

23.12.2021 06:00 00:15:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

David Navrátil: Inflaci jsme si vyrobili sami, může za ni podinvestovanost ekonomiky

V jaké ekonomické kondici vstupuje Česká republika do nového roku? A s jakými výzvami se budeme muset popasovat? O tom se v dalším díle E15 Castu bavi ... číst dále

22.12.2021 06:00 00:13:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Katarína Svitková: Brexit zvýšil školné v Británii čtyřikrát, studenti míří do Nizozemska

Zahraniční univerzity zdražují, čeští zájemci o studium na univerzitách v Británii se navíc musí popasovat s dopady brexitu. Kam nejčastěji Bakala Fou ... číst dále

21.12.2021 06:00 00:11:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jana Doležalová z Hamleys: Doba je extrémně těžká, nechceme to ale hodit na zákazníka

Ovlivní problémy v logistice a lodní dopravě letošní Vánoce? Jak kolaps dodavatelského řetězce dopadnul na prodejce hraček? A co inflace? O tom se v d ... číst dále

20.12.2021 06:00 00:13:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Denisa Brabcová z Microsoftu: Univerzity dnes bez digitalizace nemohou fungovat

Na projektu Digitální univerzita spolupracuje Microsoft s více než pětadvaceti dalšími technologickými společnostmi. Jak mohou české univerzity přisto ... číst dále

17.12.2021 06:00 00:16:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Věra Komárová z Dermacolu: Příští rok chceme otevřít gymnázium

Majitelka společnosti Dermacol a byznysmenka Věra Komárová nebyla spokojená se školní výukou svých dětí. A tak založila školu vlastní. Jak funguje jej ... číst dále

16.12.2021 06:00 00:10:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Bukovský: Zájemci o hypotéku to budou mít příští rok ještě složitější

Čím dál více lidí zjišťuje, že jim kvůli zdražování stavebních materiálů nestačí stávající hypotéka. Musí tak s bankou sjednat dodatečné financování,  ... číst dále

15.12.2021 06:00 00:08:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ondřej Malý: Růst HDP v Česku je oproti Evropě poloviční. Je to ale jenom jedno číslo

Svaz průmyslu a dopravy vydal statistiku, podle které poroste české HDP v roce 2021 o 2,4 procenta. Ve srovnání s Evropou je to poloviční růst. Jak ta ... číst dále

14.12.2021 06:00 00:06:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Marek Jancák: Naším největším problémem je pořád nedostatek čipů

Ve Škodě Auto se toho momentálně děje opravdu hodně. Kdo bude novým šéfem? Jaké jsou plány společnosti na příští rok? A jak se vyvíjí situace kolem ch ... číst dále

13.12.2021 06:00 00:07:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Viktor Fischer: Aktuální finanční svět je něco, co jsem ještě nikdy neviděl

Eurozóna je pod velkým inflačním tlakem. Jak se bude situace vyvíjet příští rok, můžeme už vyhlížet konec růstu inflace? Do čeho investovat, když jsou ... číst dále

10.12.2021 06:00 00:11:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Možnar a Tvrdoň z WeBoard: Naši roboti učí zaměstnance, jak mluvit se zákazníky

Vítězem startupové soutěže na E15 Technologic Festivalu se stal startup WeBoard, který se zaměřuje na školení zaměstnanců ve virtuální realitě. Jak je ... číst dále

9.12.2021 06:00 00:08:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Filip Zelenka: E15 Technologic Festival ukázal, proč se nebát umělé inteligence

V úterý pořádal deník E15 Technologic Festival, na kterém se mluvilo o umělé inteligenci nebo kyberbezpečnosti a vyhlašoval se i nejlepší startup. Na  ... číst dále

8.12.2021 06:00 00:17:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lukáš Sedláček: Básně chceme monetizovat, soustředíme se na americký trh

Poetizer je česká sociální síť pro básníky a básnířky. Jak se dá takový produkt monetizovat? Co nám datová analýza může říct o náladách básníků? A pro ... číst dále

7.12.2021 06:00 00:16:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Romportl: S výzkumem umělé inteligence jsme na úplném počátku

Už dnes startuje v prostorách Martinického paláce na Pražském hradě E15 Technologic Festival, na němž vystoupí více než 40 speakerů z řad lídrů techno ... číst dále

6.12.2021 06:00 00:09:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Marek Moravec: Na příští rok chystáme první exit z portfolia

Jak poznat nadějný startup, do kterého by bylo dobré investovat?  A jak trefit okamžik, kdy firmu odepsat? O tom se v dalším díle E15 Castu bavil Niki ... číst dále

3.12.2021 06:00 00:10:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Radek Špicar: Musíme Evropské komisi ukázat byznysovou realitu

Radek Špicar byl zvolen viceprezidentem Konfederace evropského podnikání BusinessEurope. Zlepší to postavení českého byznysu v Evropské unii? A potřeb ... číst dále

2.12.2021 06:00 00:13:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Daniel Buryš: Rozjedeme zálohování PET lahví, musí se změnit celý systém

Jak se Kofola popasovala s lockdownem? Má problém sehnat zaměstnance? A co všechno je potřeba udělat k tomu, aby v Česku konečně začalo fungovat záloh ... číst dále

1.12.2021 06:00 00:12:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Bukovský: Erdoğan si hraje s ekonomikou, Turci se vrhají na akcie a krypto

Prezident Erdoğan si hraje s tureckou ekonomikou jako s míčkem na jojo a prakticky řídí tamní měnovou politiku. Máme se toho obávat? A jak turecká eko ... číst dále

30.11.2021 06:00 00:13:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Milan Půlkrábek: Hodnotu krypta nesledujeme, důležitá je pro nás svobodná směna

Jak funguje digitální sebeobrana v zemi, kde si lidé často neumí nastavit silné heslo na e-mail?  A jak lidé v Paralelní Polis vnímají kryptoměny? O t ... číst dále

29.11.2021 06:00 00:10:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Martin Rozhoň: Řídím se intuicí a investuju do lídrů s dobrou karmou

Už 7. prosince pořádá deník E15 na Pražském hradě E15 Technologic Festival, jehož součástí bude startupová soutěž Startup Validation Contest. V porotě ... číst dále

26.11.2021 06:00 00:14:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Růžička: ESG by mělo být velkým tématem českého předsednictví Evropské unii

ESG je byznys a je potřeba se podle toho chovat. To ve svém komentáři pro deník E15 napsal šéf public affairs skupiny Home Credit Jan Růžička. Jak fen ... číst dále

25.11.2021 06:00 00:07:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Krejčí: Za nedůvěru Čechů k investování může i privatizace v devadesátých letech

Dřív Češi nemohli investovat. Dnes to neumějí. I to byl jeden z hlavních motivů konference deníku E15 o investicích, která proběhla ve středu. Kam Češ ... číst dále

24.11.2021 06:00 00:17:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Baudiš: Naší vizí je mezifiremní komunikace bez lidského zásahu

Český startup Rossum dostal miliardovou investiční injekci na rozvoj svého potenciálu. Kdy mezi sebou začnou firmy komunikovat bez lidského zásahu? A  ... číst dále

23.11.2021 06:00 00:18:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Michal Půr: Nejdůležitější je dostat k novinářům prachy

Web Info.cz oslavil pět let od svého založení. Kam se za tu dobu stačil posunout? Jak vznikají mediální komunity? A má novinář spíš zachraňovat svět,  ... číst dále

22.11.2021 06:00 00:12:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Sara Polak: Češi jsou v umělé inteligenci špička, brzdí je ale školství

Jak jsou české firmy připravené na digitalizaci a robotizaci? A jak se v České republice přemýšlí o umělé inteligenci? O tom v dalším díle E15 Castu m ... číst dále

19.11.2021 06:00 00:10:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Libor Knot: Skiareály už rok a půl nemají téměř žádné tržby. Jsou ale připravené

Jaké problémy řeší majitelé horských středisek v souvislosti s letošní sezónou, kterou opět ovlivní pandemie covidu? Daří se nastavit neměnná a jasná  ... číst dále

18.11.2021 06:00 00:09:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jiří Liebreich: Kdo v autoprůmyslu nezdraží, bude mít existenční potíže

Dodavatelské firmy v autoprůmyslu se potýkají se zvýšenými náklady za materiály a energie. Podniky tak zvyšují ceny za součástky. A připlácí i spotřeb ... číst dále

16.11.2021 06:00 00:19:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Martin Slaný: Záludná inflace konečně rozhýbala i konzervativní Čechy

Inflace na českém i evropském trhu neustále roste a projevuje se jak ve spotřebním koši, tak v našich úsporách. Měli bychom se inflace obávat? A jak i ... číst dále

15.11.2021 06:00 00:12:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Markéta Klučková: Budoucnost komunikace s bankéři je ve videohovorech

Jak pandemie covidu ovlivnila komunikaci mezi bankou a jejími klienty? Jaký druh zákazníků dnes ještě vyžaduje osobní kontakt na pobočce? A jak se v b ... číst dále

12.11.2021 06:00 00:13:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Václav Holler: Kryptovlak se teprve rozjíždí a zdanění ho nezastaví

Investoři do krypta zažívají období žní. Poroste dál jeho hodnota? Nebo nás čeká korekce? A blíží už se doba, kdy začne být ethereum důležitější než b ... číst dále

11.11.2021 06:00 00:11:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Hlavsa z Fondee: Za rok se nám počet klientů zečtyřnásobil

Zdražují pohonné hmoty i bydlení, inflace zrychlila nejvíce za třináct let. Jak najít klid v neklidné době? A je mezi Čechy investování stále větší ta ... číst dále

10.11.2021 06:00 00:07:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jiří Liebreich: Hotely zdraží až o 10 procent, tržby zachraňují fotbalisté

Vzpamatovali se už pražští hoteliéři z covidu? Jak hotelům pomáhá obnovení leteckého provozu mezi Spojenými státy a Českem? A co s tím má společného s ... číst dále

9.11.2021 06:00 00:16:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Michael Mareš: Češi mají miliardové nápady, často je ale neumí prodat

Michael Mareš roky pracoval pro přední byznysová média. Dnes rozvíjí byznys v rámci společnosti Livesport a nedávno mu vyšla kniha Nápad za miliardu,  ... číst dále

8.11.2021 06:00 00:10:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ondřej Malý: Metaverse je svět, ve kterém Facebook není příšerná společnost

Kdy se všichni konečně rozplyneme v Metaversu Marka Zuckerberga? Jaký je byznysový potenciál jeho nového světa? O tom v dalším díle E15 Castu mluvil N ... číst dále

5.11.2021 06:00 00:15:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Martin Chovanec: Jdeme oborovou cestou, zahraničí je čím dál tím rizikovější

Jak je na tom finanční skupina CFIG a jak se vyvíjí byznys v Pardubicích? Chybí na Pardubicku zaměstnanci? A které investice vám pomůžou cítit se fina ... číst dále

4.11.2021 06:00 00:10:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Vávra: Opičí sperma má vrchol za sebou, kryptopodvody vyřeší pořádná korekce

Monkey Jizz neboli Opičí sperma, Squid Game coin a další. Falešné kryptoměny dál připravují lidi o peníze. Dá se rozpoznat takzvaný rug pull? A sáhne  ... číst dále

3.11.2021 06:00 00:16:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Dohnalová a Havlíček z Atairu: Lídři trpí syndromem poraněné míchy

Co dnes musí lídři nejvíc řešit v souvislosti s proměnami v byznysu? Jak by měl manažer reagovat na neustálou potřebu inovace? O tom v dalším díle E15 ... číst dále

25.10.2021 06:00 00:11:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lukáš Pleskot: Esport bude větší než sport, prize money jdou do desítek milionů dolarů

Investoři stále častěji věří esportovým týmům. Jak je na tom esport a byznys v České republice? A co všechno je součástí esportového ekosystému? O tom ... číst dále

22.10.2021 06:00 00:08:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Bartoš: Čeká nás další kolo investic, pak chceme s Medeviem do zahraničí

Aplikace Medevio vznikla zhruba před rokem jako reakce na pandemii nemoci covid-19. Startup má zjednodušit komunikaci mezi pacientem a jeho lékařem. S ... číst dále

21.10.2021 06:00 00:10:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jiří Gavor: Evropa by měla mít strategické zásoby plynu

Povedou vysoké ceny elektřiny a plynu ke kolapsu států? A proč Evropa i celý svět bojují o svou energetickou budoucnost? O tom v dalším díle E15 Castu ... číst dále

20.10.2021 06:00 00:07:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jakub Konečný: Newcastle United má saudskému princi hlavně zlepšit image

Novým majitelem anglického fotbalového klubu Newcastle United se stal saudskoarabský investiční fond, který spravuje korunní princ Muhammad bin Salmán ... číst dále

19.10.2021 06:00 00:09:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lukáš Kovanda: PPF mohla za podíl v Cetin Group dostat až 60 miliard korun

PPF prodala necelou třetinu podílu v Cetin Group. Jedná se o jeden z největších exitů skupiny zesnulého Petra Kellnera. Kolik za podíl inkasovali? A j ... číst dále

18.10.2021 06:00 00:09:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Pavla Palaščáková: Brexit komplikuje byznys hlavně malým firmám

Z Velké Británie přicházejí pesimistické zprávy, stále častěji se mluví o tom, že Brity čekají smutné Vánoce. Proč to tak je? A jak to souvisí s brexi ... číst dále

15.10.2021 06:00 00:10:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jakub Horák: Do Českého slavíka vstoupila Kofola, už máme 140 tisíc hlasujících

Miliardář Karel Janeček obnovuje hudební soutěž Český slavík. Jaký je to byznys? A jak se dá propojit s politikou? O tom v dalším díle E15 Castu mluvi ... číst dále

14.10.2021 06:00 00:09:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Povšík: Za 45 let ve Škodě jsem takovou krizi nezažil

Škoda Auto prožívá asi největší dosavadní krizi. Chybí čipy, automobily stojí, provoz nefunguje a dodavatelé krvácejí. Co bude dál? A jak naladit výro ... číst dále

13.10.2021 06:00 00:11:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Marek Růžička: Bankovní identitu používá milion lidí, v budoucnu umožní i vstup do registrů

Bankovní identita se rozjíždí naplno a už ji využívá milion lidí. Jaký benefit může mít pro český byznys? A jak nakládá Bankovní identita s daty uživa ... číst dále

12.10.2021 06:00 00:10:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Robert Malecký: Droga moci je pro Babiše příliš silná, nechce se jí vzdát

Jak se Andrej Babiš popere s novou situaci? Bude blokovat vznik nové vlády? A uškodila Pirátům dezinformační kampaň, nebo si za kroužkovací propadák v ... číst dále

11.10.2021 06:00 00:11:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Daniel Prokop: Za problémy české společnosti nemůže jen Babiš

Jak je na tom česká společnost jako celek? Mohou volby vyřešit velké strukturální problémy jako je klimatické krize nebo krize bydlení? A zhoršuje se  ... číst dále

8.10.2021 06:00 00:12:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Nguyen Thuong Ly a Jan Novotný: Pandora Papers můžou Babišovi pomoct ke koalici

Tento víkend patří mezi nejdůležitější víkendy letošního roku, čekají nás volby do poslanecké sněmovny. Co přinese povolební situace? A má byznys a pr ... číst dále

7.10.2021 06:00 00:12:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Šimčák: Firmy jsou pod enormním zeleným tlakem. Výnosům fondů to může pomoct

Do jakých akcií a fondů investovat, pokud chcete investovat udržitelně? A je dnes ESG fond výnosnější než ty “klasické”? O tom v dalším díle E15 Castu ... číst dále

6.10.2021 06:00 00:08:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Bukovský: Pokud bude Tykač dál kupovat akcie Monety, ke spojení s PPF může dojít

Miliardář Pavel Tykač skupuje akcie Monety. Proč je to dobrá investice? Jakou roli hraje možné spojení Monety s PPF? A jak se zachovají současní držit ... číst dále

5.10.2021 06:00 00:10:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Denisa Hrubešová z Pickey: Ekonomika tvůrců investory zajímá

Spoluzakladatelka autorské placené platformy Pickey Denisa Hrubešová má nového investora a je připravená růst. Jak se monetizuje autorský obsah? A jso ... číst dále

4.10.2021 06:00 00:06:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lukáš Vojáček: Německý průmysl už zelenou transformaci přijal jako fakt

Je týden po volbách a začíná se vyjasňovat, jaké koalice v Německu vzniknou. Jak povolební situaci hodnotí zástupci německého průmyslu? A co si o budo ... číst dále

1.10.2021 06:00 00:10:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zuzana Ceralová Petrofová: Máme zásoby surovin, dodavatelé nevědí, jaké ceny budou za měsíc

Společnost Petrof je největším evropským výrobcem akustických klavírů a pianin. Exportuje do více než šedesáti zemí. Kupovali lidé v době pandemie víc ... číst dále

30.9.2021 06:00 00:11:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Simona Kijonková: Vánoční sezona bude náročná, chybí pracovníci i manipulační haly

Jak se Zásilkovna chystá na náročnou vánoční sezonu? Jak bojuje s nedostatek zaměstnanců na českém pracovním trhu? A jaké inovace chystá na příští rok ... číst dále

29.9.2021 06:00 00:14:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Pavel Franc: Green Deal je větší než Marshallův plán, pro firmy je to příležitost inovovat

Vysoké ceny elektřiny budou mít dopad na sociální nerovnost ve společnosti. Jak to řešit? A proč už se tak dávno neděje? O tom v dalším díle E15 Castu ... číst dále

27.9.2021 06:00 00:11:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Vladimír Piskáček: Velká média už netáhnou, lidé chtějí číst osobnosti

Před několika dny nastartovala publikační platforma Gazetisto, která umožňuje autorům vydělávat nabízením vlastního obsahu. V čem se tahle platforma l ... číst dále

24.9.2021 06:00 00:11:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Dominik Stroukal: Inflace nás tlačí do gamblingu, investiční podvodníci toho využívají

Proč všechno kolem nás zdražuje? Můžeme si za to sami? Jak se inflace podílí na rostoucí sociální nerovnosti? A existuje vůbec způsob, jak zajistit sv ... číst dále

23.9.2021 06:00 00:09:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Kamila Zlatušková: Vysokou školu televizní tvorby bude financovat Jiří Hlavenka

Jsou české seriály konkurenceschopné? Vrátí se ještě někdy diváci od Netflixu do kin? A jak  se hledá investor pro soukromou vysokou školu televizní t ... číst dále

22.9.2021 06:00 00:10:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

David Vandrovec: Lidé doma recyklují, firmy se to teprve musí naučit

Je současný tlak na uhlíkovou neutralitu šancí, jak konečně najít v odpadech opravdové cirkulární příležitosti? A kdo to zaplatí? O tom v dalším díle  ... číst dále

21.9.2021 06:00 00:06:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Krejčí: Železnice jsou přirozené monopoly, které jsou každý rok ziskové

Kanadská železniční společnost Canadian Pacific převezme za 27 miliard dolarů americkou Kansas City Southern. V Severní Americe tak vznikne první žele ... číst dále

20.9.2021 06:00 00:09:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lukáš Kovač: Hospodští už naší technologii věří, chystáme expanzi do Německa

Je těžké přesvědčit hospodského, aby digitalizoval? A kam se chystá český start-up Qerko expandovat? O tom se v dalším díle E15 Castu bavil Nikita Pol ... číst dále

17.9.2021 06:00 00:09:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Vít Kalvoda: V Brně zaniknou další kluby, nedaří se jim splatit dluhy

Hudební byznys se pokouší vrátit do předcovidové doby. Složitě. Jak jsou na tom finančně kluby v druhém největším městě Česka? A jaká bude sezona? O t ... číst dále

16.9.2021 06:00 00:12:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ondřej Malý: Operátoři půjdou s cenou mobilních tarifů ještě dolů

Telefonní operátoři odkryli nové, levnější tarify. Vypadá to, že se služba pro zákazníky lepší. Jsme stále země s drahými telefonními službami? A na č ... číst dále

15.9.2021 06:00 00:15:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Šéf WeDo Daniel Mareš: Zvažujeme akvizici kurýra v zahraničí

Logistický operátor WeDo investuje do svého rozvoje miliardu. Investice půjdou na výstavbu nového logistického centra a expanzi do zahraničí. Jaká je  ... číst dále

14.9.2021 06:00 00:10:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Martin Viliš: Porazit inflaci nebude pro běžného smrtelníka jednoduché

Před nedávnem proběhla jedna z nejzajímavějších tuzemských transakcí posledního pololetí. Skupina Genesis Capital prodala IT firmu CN Group mezinárodn ... číst dále

13.9.2021 06:00 00:09:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Luboš Lukasík: Kyberbezpečnost je pro T-Mobile zásadní oblastí

Ve vrcholovém managementu T-Mobile je Luboš Lukasík pár měsíců. Zaměřuje se na firemní klienty. Kde vidí potenciál růstu firmy? A jak chce zúročit ned ... číst dále

10.9.2021 06:00 00:07:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Organizátor E-Commerce Summitu Jan Novotný: Dostat na akci šedesát speakerů je šílenství

V pondělí startuje mezinárodní E-Commerce Summit, kde se sejde přes šedesát speakerů. Na co se můžeme těšit? A jak složité je dát dohromady tolik mezi ... číst dále

9.9.2021 06:00 00:09:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Barbora Půlpánová: Zájem o modernu klesá, sběratelé chtějí současné umění

Trh s uměním se zotavuje. Je lepší investovat do zavedených hráčů, nebo do začínající generace? A jak postupovat, když chcete koupit svůj první obraz? ... číst dále

8.9.2021 06:00 00:09:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Nguyen Thuong Ly: Financování důchodové reformy nemá v programu žádná ze stran

Za poslední volební období Babišův kabinet nesplnil půlku vládních slibů. Jak se to promítne do hospodaření země? A co můžeme do budoucna očekávat od  ... číst dále

7.9.2021 06:00 00:09:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jitka Dvořáková: Ve zdravotnictví vidíme byznysový potenciál

Proč nemá smysl byznysově dohánět Alzu? A proč naopak má smysl vidět zajímavý byznys v technologiích pro školství a zdravotnictví? O tom v dalším díle ... číst dále

6.9.2021 06:00 00:06:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jakub Konečný: Fotbalová Barcelona je jako Babiš, rozdala i to, co neměla

Co znamenají pro fotbalový byznys přestupy Cristiana Ronalda a Lionela Messiho? Proč je Barcelona jako Andrej Babiš? A ovlivnilo horké přestupové léto ... číst dále

3.9.2021 06:00 00:09:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Milan Polák: Máme zájem o Pietro Filipi, značka by nám zapadla do konceptu

Prodejce oblečení Zoot zažívá dobré chvíle. Spouští vlastní značku Metropolis a brousí si zuby na krachující Pietro Filipi. Podle CEO Zootu Milana Pol ... číst dále

2.9.2021 06:00 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Krejčí: Čína chce zakázat luxus, akcie značek ztrácejí desítky procent

Čínský prezident Si Ťin-pching zaútočil na globální luxus. Rozhodl se, že Číňané nebudou utrácet za luxusní zboží a hodlá na ně zavést daň. Toto chyst ... číst dále

1.9.2021 06:00 00:12:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Rožánek a Skopal: Češi nosí trenýrky, Američané slipy

Je to zhruba dva roky, co eshop Trenýrkárna.cz koupil značku spodního prádla Styx. Jak se podařilo značku nakopnout? A jaké střihy mezi muži aktuálně  ... číst dále

31.8.2021 06:00 00:10:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Kordová Marvanová: Airbnb je nekalá konkurence, chceme rovné tržní prostředí

Městský soud v Praze přišel se zásadním rozsudkem - Airbnb je ubytovací služba a podnikání a příjmy z něj by se měly danit. Co to znamená pro pronajím ... číst dále

30.8.2021 06:00 00:07:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Novotný: Šlachtova Přísaha je převlečené ANO pro zklamané liberální voliče

Před několika dny proběhl sjezd hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Kdo se kolem hnutí motá? A má Přísaha šanci dostat se do parlamentu? O tom v dalším díl ... číst dále

27.8.2021 06:00 00:09:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Václav Vítek: Jsme konkurence pro Booking, v byznysu nám pomáhají influenceři

Kdo používá Instagram a jen trochu se zajímá o cestování, musel už narazit na Amazing Places. Jak platforma, která doporučuje krásná místa, kam se vyp ... číst dále

26.8.2021 06:00 00:08:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jakub Konrád: Amazon chce na našem chatbotovi stavět, za 15 let ho nerozeznáte od člověka

Studentský tým z ČVUT počtvrté zabodoval v soutěži Amazonu Alexa Prize o nejlepšího chatbota. Po bronzových a stříbrných medailích si ale konečně se s ... číst dále

25.8.2021 06:00 00:13:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Radek Špicar: Obavy z eura jsou nesmyslné, firmy už ho dávno používají

Výrazná inflace i stagnující koruna aktuálně opět otevírají debaty o zavedení evropské měny. Proč Češi nefandí euru? Je reálné ho v následujících lete ... číst dále

24.8.2021 06:00 00:11:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jana Fryzelková: Díky Začni učit! se za katedru staví i lidé z byznysu

Chtěli byste si od byznysu odpočinout za katedrou? Pomoci by vám mohla nově se rozjíždějící platforma Začni učit!, která se ve spolupráci s Česko.Digi ... číst dále

23.8.2021 06:00 00:08:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Lukáš Vojáček: Zelení budou po volbách Německo tlačit k rychlejší uhlíkové neutralitě

Jsme měsíc od důležitých voleb v Německu, které mohou ovlivnit také budoucnost českého byznysu. Jak se Němci chystají na politickou událost roku? Jak  ... číst dále

20.8.2021 06:00 00:18:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Pujman: Koruna je mnohem slabší, než si všichni myslíme

Obchodní centrum Bořislavka je hotové a už se v něm usidlují nájemci. Jaká je budoucnost obchodních center? Proč jich bude přibývat? A jak složité je  ... číst dále

19.8.2021 06:00 00:10:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Pavla Palaščáková: K ekonomickému zajištění země potřebuje Tálibán pomoc ze zahraničí

Konflikt v Afghánistánu pokračuje. Co se bude dít dál? Jak současná situace dopadne na Evropskou unii a na Česko? A jak to zamíchá kartami geopolitiky ... číst dále

18.8.2021 06:00 00:10:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Dominik Gazdoš z Knihobotu: Mladí čtou, v našem antikvariátu převažují

Není pravda, že mladí nečtou, byznys máme postavený hlavně na nich, říká Dominik Gazdoš, spoluzakladatel platformy Knihobot, která obchoduje se second ... číst dále

17.8.2021 06:00 00:09:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Filip Fingl z Dáme jídlo: Češi jsou při objednávkách obědů extrémní

Dáme jídlo jde do regionů. Spouští službu Dáme market, v rámci které bude do dvou desítek měst rozvážet zboží každodenní potřeby. Pro Dáme jídlo další ... číst dále

16.8.2021 06:00 00:08:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Herka z Wuders: Materiály zdražily až o 150 procent, snažíme se to přežít

Celosvětová krize dodávek surovin doléhá i na český trh. Jak nedostupnost kovu a dřeva pociťují čeští nábytkáři? Jak zůstat v plusu a neztratit přitom ... číst dále

13.8.2021 06:00 00:09:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jan Vávra: Američané chtějí regulací kryptoměn zaplácnout svoje obrovské výdaje

Amerika reguluje kryptoměny. Bude to mít dopad na české kryptopeněženky? A kam se bude vyvíjet kryptotrh do budoucna? O tom v dalším díle E15 Castu ml ... číst dále

12.8.2021 06:00 00:08:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zdeněk Pelc: Po vinylech je obrovská poptávka, investujeme vysoké stovky milionů

Posloucháte doma hudbu z vinylových desek? Většinu z nich pravděpodobně vyrobila česká firma GZ Media. Loděnická společnost je světovou hvězdou ve výr ... číst dále

11.8.2021 06:00 00:08:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Dan Beseda z Refork: Investoři mají o ekologický byznys zájem

Refork je český startup s ekologickými příbory, kterému se povedlo vybrat sto milionů na rozjezd od drobných investorů. Pomohla jim k tomu speciální k ... číst dále

10.8.2021 06:00 00:07:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jessica Bruder: Nůžky mezi dělníky a manažery ještě nikdy nebyly takhle rozevřené

Vydala se mezi americké nomády, lidi, které nejistota pracovního trhu donutila žít na cestě. Potom napsala oceňovanou knihu Země nomádů, jejíž filmová ... číst dále

21.7.2021 06:00 00:11:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Zakladatelé The Mama AI: Chceme ovládnout lidskou řeč pomocí strojů

Opustili zázemí technologického giganta IBM a založili vlastní firmu s text-to-speech technologiemi. To je příběh The Mama AI, společnosti, která aktu ... číst dále

20.7.2021 06:00 00:11:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Michal Šnobr: JRC je srdcovka, nový majitel musí reagovat na změny herního trhu

Českým byznysovým trhem prolétla zajímavá transakce. Skupina Smarty, která obchoduje s elektronikou, koupila síť videoherních prodejen JRC. Kdy je spr ... číst dále

19.7.2021 06:00 00:12:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Michal Skořepa: Hlavním poškozeným po volbách bude byznys

Čeští politici by rádi danili majetek a to je špatná zpráva pro byznys. Jaké jsou alternativy? A co čeká tuto zemi z makroekonomického hlediska v příš ... číst dále

16.7.2021 06:00 00:08:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jiří Nevečeřal: Ošklivá nástupní kolekce na olympiádu? Máme i pozitivní ohlasy

Olympijská kolekce vzbudila rozruch. Přední čeští designeři ji kritizují, autoři hájí. Jak důležitá je pro firmu Alpine Pro, která se na jejím vzniku  ... číst dále

15.7.2021 06:00 00:06:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Martin Hosták: Nejlepším investorem mezi sportovci je Petr Čech

Jak zachází sportovci se svými penězi? Umí šetřit na stáří? A co dělá z Petra Čecha nejlepšího investora mezi českými sportovními hvězdami? O tom dnes ... číst dále

14.7.2021 06:00 00:08:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslava Rezlerová: V Česku chybí 320 tisíc pracovníků, v budoucnu budeme mít velký problém

Česko má nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Na první pohled to zní skvěle. V dlouhodobém hledisku to však přináší problémy rozvoji byznysu a produktivi ... číst dále

13.7.2021 06:00 00:11:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Ondřej Vlček: Prioritou nové ředitelky bude vybudovat první dětský lůžkový hospic

Nadace rodiny Vlčkových bude mít novou manažerku, Ivanu Plechatou. Jak se na tak specifický post hledají manažeři a manažerky? A co novou ředitelku če ... číst dále

12.7.2021 06:00 00:07:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Bukovský: Banky opustí polovina zaměstnanců, živí lidé budou minulostí

Digitalizace nastupuje a bankovnictví přichází o zaměstnance. Co čekat od bank v příští polovině roku? Budou rozpouštět covidové rezervy do dividend?  ... číst dále

9.7.2021 06:00 00:10:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Oliver Dlouhý: Vracíme zákazníkům desítky milionů týdně a doufáme v černou nulu

Jak se daří vyhledávači letenek po roce pandemického ochromení? Obnoví očkování turistický ruch? A jak osobně unést krizi, stres a změny plánů ve vlas ... číst dále

8.7.2021 06:00 00:07:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Jaroslav Vogeltanz: Krize ve stavebnictví bude doznívat i po konci pandemie

Tornádo na jižní Moravě přineslo velké škody, ale i velkou vlnu solidarity. S pomocí se zapojují jednotlivci i firmy. Mezi nimi třeba hodonínský výrob ... číst dále

7.7.2021 06:00 00:10:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Šíma: Startupový jednorožec potřebuje buldoka jako je Čupr

Už jste chytili svého jednorožce? Objednejte si něco na Rohlíku. Ten se totiž minulý týden jednorožcem stal, jeho hodnota překonala miliardu dolarů. J ... číst dále

2.7.2021 06:00 00:11:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Petr Vondruš: Trend práce z domova nám neublíží, coworking poroste

Jak si stojí byznys s coworkingovými centry po pandemii? Budou teď vítanou alternativou ke kancelářím? Nebo se lidem zalíbilo doma? A co čeká v nejbli ... číst dále

1.7.2021 06:00 00:08:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Veronika Králíková: V byznysu s falešnými diplomkami se točí stovky milionů

Jak v Česku vypadá trh s akademickými pracemi na zakázku? Kolik stojí zaplatit si falešnou diplomku?A jak velké peníze se v tomto světě protočí? O tom ... číst dále

30.6.2021 06:00 00:17:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tibor Nyitray: Někteří vinaři budou na další úrodu čekat i pět let

Jak se vinaři na jižní Moravě srovnávají s následky ničivého tornáda? O kolik peněz kvůli přírodní katastrofě přijdou? Jak jim pomáhá stát a jak jim m ... číst dále

29.6.2021 06:00 00:10:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tomáš Hájek: Krize v cyklobyznysu nekončí, na kolo si počkáte i tři roky

O krizi v cyklobyznysu se mluví už dlouhé měsíce, sehnat nové kolo je čím dál tím těžší a nevypadá to, že by se blýskalo na lepší časy. Co si o téhle  ... číst dále

28.6.2021 06:00 00:09:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Tomáš Fiala: "Nevzdáváme se. Zahraniční fanoušci přijedou i na malý Brutal Assault"

Festival tvrdé hudby Brutal Assault má spoustu fanoušků po celém světě. Kolik z nich přijede alespoň na zmenšenou verzi přehlídky? A jak se k festival ... číst dále

25.6.2021 06:00 00:10:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Anna Křížková: O cestě elektromobilem musíte přemýšlet, infrastruktura je v plenkách

Dalším hostem E15 Castu byla redaktorka E15 Anna Křížková. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila o své cestě elektromobilem do Chorvatska a o tom ... číst dále

24.6.2021 06:00 00:13:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

Leon Jakimič: Chceme proměnit celé budovy ve šperk, Česko si zaslouží globální brand

Dalším hostem E15 Castu byl Leon Jakimič, zakladatel české designové a sklářské společnosti Lasvit. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, j ... číst dále

23.6.2021 06:00 00:10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Luboš Rezler: "Evropa zaspala, nemá silné technologické značky"

Dalším hostem E15 Castu byl Luboš Rezler z výzkumné společnosti Kantar, která zveřejnila svůj tradiční žebříček nejhodnotnějších značek na světě. S šé ... číst dále

22.6.2021 06:00 00:13:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Petr Kasa: "Konkurence kritizuje náš rebranding, my mezitím rosteme o 50 procent"

Hostem E15 Castu byl spoluzakladatel online lékárny Pilulka.cz Petr Kasa. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, jak lékárenskému byznysu po ... číst dále

21.6.2021 06:00 00:09:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Denisa Holajová: "Boom nákupních center končí, už na ně není místo"

Dalším hostem E15 Castu byla realitní expertka a redaktorka deníku E15 Denisa Holajová. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila o šílenství kolem o ... číst dále

18.6.2021 06:00 00:12:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Petr Váša: "Home office je ideální pro každého"

Dalším hostem E15 Castu byl Petr Váša z divize Microsoft 365. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, proč Microsoft dlouhodobě propaguje hom ... číst dále

17.6.2021 06:00 00:13:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Anna Márová: "Manželských smluv přibývá, milionové rozvody jsou na denním pořádku"

Hostem E15 Castu byla advokátka, mediátorka a viceprezidentka Unie rodinných advokátů Anna Márová. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila o miliar ... číst dále

16.6.2021 06:00 00:09:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Jakub Konečný: "Češi si z Eura mohou odvézt 750 milionů, UEFA je bohatá jako Vatikán"

Dalším hostem E15 Castu byl Jakub Konečný, fotbalový expert deníku Sport. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, jak může virální gól Patrik ... číst dále

15.6.2021 06:00 00:16:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Martin Kábrt: "Nemáme stejné příležitosti, stipendia nejsou systémové řešení"

Dalším hostem E15 Castu byl ekonom České národní banky Martin Kábrt. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, co pro ekonoma centrální banky z ... číst dále

14.6.2021 06:00 00:10:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Libor Musil: "Suroviny nejsou, ale po revoluci také nebyly. Poradíme si"

Hostem E15 Castu byl zakladatel firmy Liko-s Libor Musil. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o proměnách stavebního průmyslu, o expanzi firmy d ... číst dále

11.6.2021 06:00 00:11:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Václav Staněk: "Investor by nás musel přesvědčit"

Hostem E15 Castu byl zakladatel obuvnické značky Vasky Václav Staněk. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o obuvnické tradici ve Zlíně, o tom, j ... číst dále

10.6.2021 06:00 00:14:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Jan Bradáč: "Musíme otevřít, zákaz konzumace v sále kontrolovat nebudeme"

Hostem E15 Castu byl Jan Bradáč, ředitel sítě multikin Cinestar a distribuční společnosti Falcon. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, jak ... číst dále

9.6.2021 06:00 00:11:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Magdalena Souček: "Spousta žen na vrcholné pozice nechce"

Hostem dalšího dílu E15 Castu byla vedoucí partnerka EY pro Česko Magdalena Souček. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila o tom, jak se v Česku p ... číst dále

8.6.2021 06:00 00:13:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Marie Salomonová: "Duševní zdraví už pro byznysmeny není ezo"

Hostem E15 Castu byla Marie Salomonová, zakladatelka organizace Nevypusť duši, která pečuje o duševní zdraví dětí a dospívajících. S šéfredaktorem Nik ... číst dále

7.6.2021 06:00 00:09:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Dominik Stroukal: "Na tvrdou regulaci kryptoměn už je pozdě"

Dalším hostem E15 Castu byl Dominik Stroukal, hlavní ekonom Platební instituce Roger. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, kdy si bitcoin  ... číst dále

4.6.2021 06:00 00:13:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Vít Rakušan: "Babiš chce přebrat voliče SPD"

Hostem E15 Castu byl předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o smyslu vyslovení nedůvěry vládě i  ... číst dále

3.6.2021 06:00 00:19:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Žufánek a Pflanzer: "Začíná období nové kupónovky"

Hosty E15 Castu byli Martin Žufánek a Tomáš Pflanzer z nově založené PR a marketingové agentury Wiseguys. S šéfredaktorem E15 Nikitou Poljakovem mluvi ... číst dále

2.6.2021 06:00 00:15:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Kamil Čermák: "Hate skončil, po solární energii je byznysová poptávka"

Dalším hostem E15 Castu byl generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, jestli solární byzny ... číst dále

1.6.2021 06:00 00:11:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Zlata Holušová: "Třetí zrušení Colours of Ostrava už bychom nepřežili"

Hostem E15 Castu byla zakladatelka hudebního festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila o tom, jak se dru ... číst dále

31.5.2021 06:00 00:14:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Pavel Barák: "Některé videohry jsou dražší než nejdražší filmy"

Hostem E15 Castu byl předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o financování vývoje počítačový ... číst dále

28.5.2021 06:00 00:12:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Miroslav Singer: "Češi zbytečně šetří, měli by víc investovat"

Hostem dalšího dílu E15 Castu byl ekonom Generali CEE Holdingu a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. S šéfredaktorem Nikitou Poljakov ... číst dále

27.5.2021 06:00 00:16:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Miroslav Kalousek: "Říkat dluhům mezigenerační solidarita je příšerná drzost"

Hostem E15 Castu byl bývalý politik a ministr financí Miroslav Kalousek. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o obviněních Dominika Feriho, o stá ... číst dále

26.5.2021 06:00 00:10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Jana Bínová: "Sháníme partnera, je čas posunout firmu dál"

Hostem E15 Castu byla spoluzakladatelka a šéfka projektu Svět bedýnek Jana Bínová. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila o rostoucí oblibě lokáln ... číst dále

25.5.2021 06:00 00:10:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Robert Malecký: "O odchodu Arenbergera rozhodne Hrad"

Hostem E15 Castu byl komentátor a spolupracovník E15 Robert Malecký. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, kdy skončí ministr zdravotnictví ... číst dále

24.5.2021 06:00 00:13:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Tereza Macháčková: "Ve startupech se na pevnou pracovní dobu nehraje"

Hostem E15 Castu byla partnerka Credo Ventures pro nábor nových talentů Tereza Macháčková. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila o tom, co je pot ... číst dále

21.5.2021 06:00 00:10:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Eva Pavlíková: "Na inovacích musí pracovat všichni společně"

Hostem E15 Castu byla spoluzakladatelka a CEO projektu Česko.Digital Eva Pavlíková. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila o tom, jak se s pomocí  ... číst dále

20.5.2021 06:00 00:13:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Danuše Nerudová: "Bez reformy klesnou důchody až o pětinu"

Hostem E15 Castu byla rektorka Mendelovy univerzity v Brně a ekonomka Danuše Nerudová. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila a o důchodové reform ... číst dále

19.5.2021 06:00 00:11:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Mojmír Hampl: "Řešíme to, co Čapek před sto lety. Hlavní je člověk"

Hostem E15 Castu byl ekonom a šéf poradenských služeb KPMG pro finanční sektor Mojmír Hampl. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o Manifestu 121 ... číst dále

18.5.2021 06:00 00:08:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Ondřej Souček: "Pád Gupty by Liberty Ostrava mohl pomoci"

Hostem E15 Castu byl redaktor E15 Ondřej Souček, který pravidelně sleduje dění v Liberty Ostrava. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o probléme ... číst dále

17.5.2021 06:00 00:13:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Katarína a Ondřej Vlčkovi: "Téma smrti se vytratilo, umírání nemusí být strašidelné"

Hosty E15 Castu byli manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvili o filantropii, své nově založené nadaci na podporu  ... číst dále

14.5.2021 06:00 00:15:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Alena Schillerová: "Skončí daňové úlevy, ve hře je větší zdanění firem"

Hostem E15 Castu byla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila o nové dani pro korporace, o růstu státní ... číst dále

13.5.2021 06:00 00:16:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Jan Růžička: "Zdravotnictví se stane spotřebním zbožím"

Hostem E15 Castu byl chief external affairs officer skupiny Home Credit a expert na transformaci zdravotnictví Jan Růžička. S šéfredaktorem Nikitou Po ... číst dále

12.5.2021 06:00 00:10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Jaroslav Bukovský: "Úroková revoluce ČNB udělá z koruny sexy měnu"

Hostem E15 Castu byl investiční expert deníku E15 Jaroslav Bukovský. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o růstu koruny, o tom, jestli bude měna ... číst dále

11.5.2021 06:00 00:14:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Dana Drábová: "Rosatom ovládl diskuzi o jádru hlavně díky silnému PR"

Hostem podcastu E15 Cast byla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvila o tom, jestl ... číst dále

10.5.2021 06:00 00:09:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Michal Kratochvíl: "Naše interkomy má doma i George Lucas"

Hostem podcastu E15 Cast byl CEO firmy 2N Michal Kratochvíl. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, jak se z malé společnosti, která začínal ... číst dále

7.5.2021 06:00 00:10:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Pavel Bouška: "Připravím firmu ke vstupu na burzu"

Hostem podcastu E15 Cast byl Pavel Bouška, majitel skupiny Vafo a investor. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, jak se daří byznysu s krm ... číst dále

6.5.2021 06:00 00:08:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Jan Vávra: "Růst kryptoměn by měl skončit do konce roku"

Hostem podcastu E15 Cast byl redakční expert na kryptoměny Jan Vávra. S šéfredaktorem Nikitou Poljakovem mluvil o tom, kdy se růst kryptoměn zastaví,  ... číst dále

5.5.2021 06:00 00:10:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Ondřej Malý: "Svět se drží v šachu, bez čipů budeme ještě dva roky."

Hostem podcastu E15 Cast byl bývalý náměstek ministra průmyslu a konzultant v oblasti telekomunikací Ondřej Malý. S šéfredaktorem E15 Nikitou Poljakov ... číst dále

4.5.2021 06:00 00:09:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu e15 Cast - byznys, ekonomika, trhy, budoucnost

E15 Cast - Milan Roček: "Není nutné za každou cenu bydlet v Praze"

Hostem podcastu E15 Cast byl CEO projektu Cenová mapa Milan Roček. S šéfredaktorem E15 Nikitou Poljakovem mluvil o zdražování cen hypoték, o tom, jest ... číst dále