Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 564 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Balanc"

16.4.2024 11:20 00:26:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Chcete být na stáí protivný ddek, nebo moudrý staec? Rozhodnout se mžete už te

Mládí i stáí máme spojeno s mnoha pedstavami a hezí jsou asi ty týkající se nižšího vku. Stárnutí je pirozený proces a není pravdou, že ze života jen  ... číst dále

2.4.2024 13:20 00:22:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Pátelství je nkdy víc než láska. Chceme po partnerech píliš a zanedbáváme pátele?

Na koho se mžete vždy spolehnout? Partnei se mní a opouští, asto s rozchodem pichází pocit kivdy nebo ublížení. Rodina nemusí být funkní, její lenové  ... číst dále

27.3.2024 16:00 00:32:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Moderní láska: Umla inteligence vám mže vybrat partnera, komunikaci ve vztahu ale nevyeší

Umlá inteligence (AI) je buzzword poslední doby. Promní snad všechny obory lidské innosti. I naše vztahy, seznamování, komunikaci a milostný život. Ja ... číst dále

20.3.2024 13:00 00:37:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Moderní láska: S kým si poád píšeš? Na neve bolí zrada víc než samotný in

Namísto strachu z nevry se mžeme bavit o tom, co pro nás znamená vrnost. Je jasné, že i když jsme se spokojeném vztahu, budou nás jiní lidé pitahovat. ... číst dále

13.3.2024 15:00 00:38:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Moderní láska: ím dál víc lidí se nehlásí k heterosexuální identit

Možná jste také zmatení z diskuse o genderu, sexualit a identit. Místo tlaku na sebe sama, ale mžeme také najít prostor svobody pro nalezení sama sebe ... číst dále

6.3.2024 16:00 00:33:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Moderní láska: Sexbyznys v esku: Muži si sundají prstýnek a nevra se nekoná

Není pravdou, že ženy pracují v sexbyznysu jen z nouze. Mnoho z nich ano, ale nkteré sex baví, umí si nastavit hranice a teba díky tomu procestují svt ... číst dále

28.2.2024 12:45 00:37:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Moderní láska: Online rozchod i ghosting se stávají normou, má s nimi zkušenost tetina mladých

Rozvod nebo rozchod je souást života. Nevyhnutelnou zraující zkušeností, ale urit se mžeme pokusit je dlat dstojn a zachovat vztah, i když spolu už ne ... číst dále

21.2.2024 16:00 00:41:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Moderní láska: Moderní muž mže klidn koukat na hokej a pít pivo, ale nemá být hovado

Kdo je dnes správný muž a správná žena? A má smysl se tím ješt zabývat? Odpovdi jsme hledali v sérii Moderní láska podcastu Balanc s novinákou a autor ... číst dále

14.2.2024 14:30 00:41:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Moderní láska: Miluju t, ale sebe miluju víc. Co znamená závazek v 21. století a jak funguje?

Chci s tebou být, ale... Zavázat se k jednomu vztahu na celý život je velké rozhodnutí. Souasná sociologie a psychologie nám mohou pomoci s pochopením ... číst dále

13.2.2024 13:00 00:33:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Filozofie není soubor sexy citát. Co je filozofické poradenství a jak mže pomoci?

Kdo jsem, co na svt dlám? Co znamená dobrý život? Nejeden z nás hledá na podobné odpovdi v psychoterapii, ale to nemusí každému stait. Adam Lalák je f ... číst dále

30.1.2024 13:20 00:33:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

První sex ve vztahu je pelom, nemusí ale vypovídat o niem. Dležité je bezpeí a jasný souhlas

Pro mnoho lidí je první sexuální zkušenost s novým partnerem nebo partnerkou dležitý milník. Nezáleží, jestli je na prvním rande nebo k nmu smujete dl ... číst dále

9.1.2024 13:20 00:34:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nic není tak složité jako lidský mozek. Pée o nj je ale pekvapiv jednoduchá

Neuroplasticita je schopnost mozku se mnit a pizpsobovat se novým podmínkám. Je dležitá pro uení, pam i psychoterapii. Lze ji podpoit zdravým životním ... číst dále

26.12.2023 13:00 00:30:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Láska je silnjší než smrt. O nadji v tžké dob, o psychoterapii a spiritualit

lovk je, jak íkáme v kesanské tradici, stvoen jako dobrý, íká v podcastu Balanc ádová sestra, teoložka Denisa ervenková. Jedním z motiv vánoních svátk ... číst dále

19.12.2023 13:20 00:27:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Oblíbené dít rodi. Je možné mít rád své dti stejnou mrou?

Mám t ráda jako sl, íká princezna Maruška otci v pohádce Byl jednou jeden král. Nejeden potomek má dojem, že rodie preferovali, nebo dokonce mli radši ... číst dále

7.11.2023 13:20 00:31:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jak se vyrovnat se smrtí rodi? Je dobré akceptovat své prožívání, a už je jakékoli

Smrt rodi je tžká životní událost, která mže mít na pozstalé velký dopad. Neexistuje univerzální zpsob, jak se na ni pipravit, i když je oekávaná, náh ... číst dále

24.10.2023 13:00 00:30:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Je v poádku na podzim zvolnit tempo. Píroda nekvete nonstop a neeší business plány

Cykly pírody mají vliv na naše duševní zdraví. Když se na n naladíme a trávíme as venku, mžeme zlepšit svou náladu, snížit stres a úzkost a podpoit zd ... číst dále

10.10.2023 13:20 00:23:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Oi jako klí k duši. EMDR terapie funguje na trauma, ale neví se pesn jak

Na první pohled to mže psobit bizarn. Potebujete vyléit své trauma a psychoterapeut vám ped oima pomalu hýbe prstem ze strany na stranu. Metoda EMDR ( ... číst dále

3.10.2023 13:20 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Válka v duši, která nekoní. Jak vzniká a jak se léí posttraumatická stresová porucha?

Trauma mže ovlivnit lovka na dlouhé roky a ani o nm nemusí vdt. Souasná psychologie má metody, jak s posttraumatickou stresovou poruchou úspšn pracova ... číst dále

19.9.2023 13:59 00:31:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Až polovina trans lidí se pokusí o sebevraždu. Podporu ale potebují i jejich blízcí

Radio Wave pináší podcastovou sérii Te jsem Robin. V šesti epizodách popisuje tranzici oima hlavního hrdiny Robina (díve Elišky) a jeho blízkých. Na s ... číst dále

12.9.2023 13:20 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Fyzické tresty a dti. Je rozdíl, když mám rupnou nervy, nebo když je facka na denním poádku

I máma má spoustu dvod být naštvaná, i když vztek je možná spoleensky více pijímán u muž. Výchova dtí mže být velmi nároná. Rodie se nkdy msíce nevysp ... číst dále

5.9.2023 14:04 01:07:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Vysoká citlivost není ostuda. Jak o sebe mohou citliví lidé lépe peovat?

Zájem o duševní zdraví je, zejména mezi mladšími lidmi, stále vtší. Zajímají se o jednotlivé diagnózy i charakterové rysy. Vysoká citlivost je pro mno ... číst dále

29.8.2023 13:20 00:32:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Setkání s Bohem i áblem. Stále více lidí užívá psychedelika. Jak ale se silnými zážitky naložit?

Žijeme v dob psychedelické renesance, po zákazu na konci šedesátých let probíhá intenzivní výzkum tchto pozoruhodných látek. V nkterých zemí, vetn esk ... číst dále

22.8.2023 13:00 00:21:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

A co dosplí, mají si kde hrát? Hra rozvíjí kreativitu, posiluje vztahy a snižuje stres

Dti si hrají poád. Jsou pi he tvrí, ponoí se do zábavy a zapomenou na as, nkdy i na celý okolní svt a teba se i najíst. Jsou v pítomném okamžiku. Hra  ... číst dále

15.8.2023 13:00 00:38:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

A žili šastn až do záí! Pro v lét prožíváme románky a kdy je nevra konec vztahu?

Léto mnohé svádí ke krátkým románkm, sexu na jednu noc i úletm ze sféry nevry. Pro práv tohle roní období? asto žijeme v pedstav, že máme potkat vysnn ... číst dále

1.8.2023 13:00 00:21:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jak vás ovlivnil rozvod rodi? Každého se dotkne, ale nemusí niit dosplé vztahy

Možná se vaši rodie rozvedli. Nkdy to mže probhnout poklidn a dohodou. Jindy, bohužel, lítají nejen nadávky. Rodie se pou o vše možné, uráží se a dti  ... číst dále

25.7.2023 13:00 00:33:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Bodná rána, která není vidt, ale zpsobuje škody. Psychiatr Pöthe o traumatu

Nároná situace, kterou neumíme pochopit ani zpracovat. Trauma mže zasáhnout každého, u dtí dokonce mní vývoj mozku a formuje jejich osobnost na celý ž ... číst dále

18.7.2023 13:00 00:18:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Tlo se léí samo, umí to i duše. Pro a jak funguje psychoterapie?

Naše tlo má schopnost se samo uzdravovat, funguje to ale i pro psychiku nebo duši, chceme-li. Mnoho lidí se obrací na psychoterapii, léitelství nebo r ... číst dále

4.7.2023 13:00 00:24:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Vždy je to jenom placebo! Jak funguje mytický efekt a mže promnit medicínu?

Možná jste to také zažili. Polknete prášek na bolest hlavy a hned se vám udlá lépe, pitom ješt nemohl zaít psobit. Placebo efekt je využívaný ve vd, v ... číst dále

27.6.2023 13:00 00:36:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Chodíš se mnou, nebo s mojí penženkou? Umt mluvit o penzích je pro vztahy dležité

Spíše se dokážeme bavit ve vztazích o sexu než o penzích. Je to ve spolenosti tabuizované téma, asto zatížené studem, pocity nehodnoty a nedostatenost ... číst dále

20.6.2023 13:00 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Rekreace tla i vztahu. Jezdíte se na dovolenou hádat, nebo si ji umíte užít?

Dovolená je lakmusový papírek vztahu. Nelze íci, zda spíš posiluje nebo oslabuje spokojenost. Spíše vytahuje to, co ve vztahu už je, íká v Balancu psy ... číst dále

13.6.2023 13:00 00:27:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Dvacet minut denn, nebo roky v ústraní? Kdy má meditace smysl a jaké jsou její úinky

Myslím, že meditace a psychoterapie jsou nejen kompatibilní, ale vzájemn se podporující, íká v Balancu uitel meditace mindfulness, pekladatel a básník ... číst dále

6.6.2023 14:01 00:29:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Ve snech žijeme úpln jiný život. Pinášejí pravdu, potlaené problémy i políbení múzu

Sny jsou zakopané poklady, miluji výklady sn, íká rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií, klinický psycholog a psychoterapeut Jií Ržika.  ... číst dále

30.5.2023 13:00 00:24:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Vztahy vysoce citlivých. Jdou do hloubky, ale mohou mít tendenci k uzavenosti

Spousta lidí ke mn pichází s otázkou, zda patí také mezi vysoce citlivé, ekla v Balancu terapeutka a zážitková pedagožka Alena Wehle, která nedávno o  ... číst dále

16.5.2023 13:00 00:38:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Zajímá nás jakákoliv deprese. Léka Filip Tylš o ketaminem asistované psychoterapii

Z našeho pohledu má ketamin podobné místo pi hledání vhodné léby jako elektrošoky, pacientovi je okamžit lépe, íká v Balancu vedoucí léka kliniky Psyo ... číst dále

9.5.2023 13:00 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Je nepíjemné sex odmítat i být odmítnut. Jak sladit odlišné sexuální poteby v páru?

V partnerství se sexuální poteby mní, na problémy v sexu narazí více než polovina lidí, íká v Balancu psychoterapeutka a psycholožka Iva Rolederová. N ... číst dále

2.5.2023 13:00 00:23:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Vrátíme se k sob? Pece nechcete být ve vztahu s nkým, kdo v nm nechce být s vámi

Partnerství nebo manželství bývá pro naši identitu jádrové, rozchod mže otásat celou osobností, íká v Balancu psycholožka a psychoterapeutka Iva Roled ... číst dále

18.4.2023 13:20 00:27:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Fungují potravinové doplky? Terapie není jen dosypávání serotoninu, i pírodní léba mže zabrat

Léky prochází celou adou nároných test, potravinový doplnk musí být jen nezávadný, íká pro Balanc psychiatr a psychoterapeut Vít Knop. Trh s doplky po ... číst dále

11.4.2023 16:53 00:25:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Léit deprese léky, bylinami nebo terapií? Dležité je klienty netlait, íká psychiatr

Neexistuje nejlepší lék, který zabere vždy a pro každého, íká v Balancu psychiatr a psychoterapeut Vít Knop. Množství lidí má zkušenost s léky na lébu ... číst dále

4.4.2023 13:00 00:24:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Tlo je naše nejbližší píroda. Oddlením od živého svta si škodíme, návrat nám mže prospt

Zaali jsme více používat technologie a píroda k nám pestala promlouvat, íká v Balancu terapeut, kou, lektor a editel sociálních služeb Tomáš Hawel. S  ... číst dále

29.3.2023 10:00 00:37:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Vztah není švýcarák pro život nevyeší vše. O singles s poradenským psychologem Jiím Procházkou

Single lovk mže být šastný a lidé ve vztahu nešastní. Podprahov slyšíme, že bez partner nejsme dost, íká pro sérii poadu Balanc Moderní láska Jií Proc ... číst dále

22.3.2023 10:00 00:35:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Muž je pro rovnoprávnost, ale uklízí žena. Genderové role se promují, výzvou jsou dti

Ve vztazích se genderové role ukazují ve všem. Vzhled, seznamování, sex, pée o domácnost, dti i finance, vypoítává jen nkteré z oblastí Šárka Homfray, ... číst dále

21.3.2023 13:00 00:23:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Revolun, nebo evolun? Jak dlat velké i malé životní zmny a na co si dát pozor

Zmna je dobrý filtr našich vztah, ale mžeme pijít o blízké, íká pro Balanc psycholožka, kouka a krizová interventka Pavlína Doležalová. Zmny se nevyhý ... číst dále

15.3.2023 10:00 00:37:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Věčná láska i sleva na dani. O sňatcích mladých s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou

„Touha po pravdě je dobrý předpoklad pro manželství. Vzít si jen obraz nebo sen o člověku je past,“ říká pro sérii pořadu Balanc Moderní láska Martina ... číst dále

14.3.2023 13:00 00:26:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Bůh je mrtev a na jeho trůn jsme posadili práci. Jak moc je pro vás práce důležitá?

„Zdravá práce je spojena s otevřenou komunikací a dobrými vztahy,” říká pro magazín Balanc psycholožka, koučka a krizová interventka Pavlína Doležalov ... číst dále

8.3.2023 10:00 00:37:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Porno, fantazie, souhlas, jednorázovky. S Petrou Vrzáčkovou o tom, jak Česko prožívá sex v roce 2023

„Lidé jsou spokojení, když je sex ve vhodnou chvíli, když se jim líbí techniky, délka, intenzita. Barevný a hravý,“ říká pro sérii pořadu Balanc Moder ... číst dále

7.3.2023 13:00 00:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Přečetl jsem si titulek článku a mám názor. Jak se bavit o vážných a konfliktních tématech?

„Často nechceme diskutovat, ale potvrdit vlastní názory nebo přesvědčit ostatní,“ říká v Balancu psychoterapeut a klinický psycholog Adam Suchý. Sociá ... číst dále

1.3.2023 10:00 00:40:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Kdo platí za večeři a kdy se poprvé dotknout? O randění s Johannou Nejedlovou

„Mladší lidé jsou otevřenější v komunikaci, umí si o rande sdělit představy,“ říká pro sérii pořadu Balanc Moderní láska Johanna Nejedlová z organizac ... číst dále

28.2.2023 13:00 00:24:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Kdy je dobré ukončit psychoterapii a kdo odchází předčasně? Chyby dělají i terapeuti

„Práce na sobě by měla být vzájemná. Pastí je pocit, že už všechno vím,“ říká v Balancu klinický psycholog a psychoterapeut Adam Suchý. Možná jste v p ... číst dále

22.2.2023 10:00 00:37:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jak jsem svajpnul vaši matku. O úspěšném online seznamování se socioložkou Renátou Topinkovou

„Samozřejmě, že se lidé na seznamkách dělají lepší. Snažíme se o to při každém seznámení,” říká pro speciální sérii pořadu Balanc Moderní láska sociol ... číst dále

15.2.2023 10:00 00:37:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Polyamorie, Tinder, přátelství s výhodami i gender. O podobách moderní lásky s terapeutem Vojtkem

„Díky vědeckým poznatkům zjišťujeme, že můžeme milovat více lidí,“ říká v první epizodě speciální série pořadu Balanc s názvem Moderní láska Honza Voj ... číst dále

14.2.2023 13:00 00:20:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Stisk ruky, objímání, mazlení a sex. Každý potřebuje doteky, prospívají nám

„Asi každý člověk potřebuje doteky a kontakt. Liší se míra,“ říká v Balancu fyzioterapeutka Klára Bubeníčková. Podání ruky, obejmutí, mazlení i sex. D ... číst dále

7.2.2023 13:00 00:24:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Chodit naboso po trávě a nepotit se celý den v botách. Co prozradí nohy o našem zdraví?

„Když se něco děje v těle, pravděpodobně se to ukáže na nohou a obráceně,“ říká v Balancu fyzioterapeutka a lektorka Klára Bubeníčková. Nohy a chodila ... číst dále

31.1.2023 13:00 00:57:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Žijte svůj život jako dobrý film. Kinematografie pomáhá s emocemi, inspiruje i léčí

„Film nám může pomoci orientovat se v sobě i ve světě kolem nás,“ řekl během diskuze Život jako film psycholog a psychoterapeut Štěpán Smolík. Sledová ... číst dále

24.1.2023 13:00 00:32:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Vztah psychoterapie a spirituality. Jsme jen naštvaní, nebo na nás partner vylil temnou energii?

„Na určité úrovni nemůže existovat žádná terapie bez spirituality,“ říká v Balancu psychoterapeut, básník, a šéfredaktor časopisu Tvar Adam Borzič. V  ... číst dále

17.1.2023 13:00 00:28:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Chůze v přírodě je cesta do vlastní duše i k druhým lidem. Jak nás léčí procházky a výlety?

„Chůze v krajině pomáhá lépe a hlouběji rozumět vlastní duši,“ říká v Balancu psychoterapeut, básník, a šéfredaktor časopisu Tvar Adam Borzič. Jít se  ... číst dále

10.1.2023 13:00 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Rodina je systém, který chce být v rovnováze. Metoda rodinných konstelací ji pomáhá hledat

Metodu rodinných konstelací v Balancu představuje Martina Malinová, umělkyně, která zkoumá terapeutický potenciál umění a věnuje se sociální práci neb ... číst dále

3.1.2023 13:00 00:31:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Tetování spojuje duši a tělo. Může podporovat psychické zdraví i být úletem, kterého litujeme

„Líbí se mi nahlížet na tetování jako na něco tajemného, zobrazí se v něm celá škála duše,“ říká pro Balanc psycholog a psychoterapeut Aleš Borecký. T ... číst dále

27.12.2022 13:00 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nesplněná předsevzetí léčí z naivity. Konec roku je šance na změnu, ale i past povrchního optimismu

„Konec roku je potenciálně posvátný okamžik, ale stane se z toho karikatura,” říká v Balancu psycholog a psychoterapeut Aleš Borecký. Oslava příchodu  ... číst dále

20.12.2022 13:00 00:25:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Vánoce jsou svátky naděje. Nemusíte uklízet, péct, dávat dárky ani se hádat. Jak na to?

„Z Vánoc jsme udělali psychologický problém, my psychologové jsme do médií zváni možná častěji než duchovní,” říká Dalibor Špok. Vánoce jsou pro mnohé ... číst dále

13.12.2022 13:00 00:38:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Šamanské techniky a rituály jako cesta k uzdravení i ztrátě zdravého rozumu

„Šamanské techniky a psychoterapie se nevylučují, mohou se navzájem podporovat,” řekl v Balancu terapeut, facilitátor a průvodce šamanskými technikami ... číst dále

6.12.2022 13:00 00:22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Přepis limbického otisku. Hluboká terapeutická metoda pomáhá znovu se narodit

„Když mládě slona přivážete ke kůlu, zvykne si na něj. Když by kůl jako dospělý mohl vytrhnout, ani ho to nenapadne,” říká lektor a psychoterapeut, do ... číst dále

29.11.2022 13:00 00:20:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Body-psychoterapie léčí tělo i duši. Nejde se vypovídat z toho, co si z dětství nepamatujeme

„Kromě povídání je možnost zapojit i tělo,“ říká v Balancu psycholog, psychoterapeut, doktor Tomáš Morcinek. Psychoterapie není jen léčba slovem. Naše ... číst dále

22.11.2022 13:00 00:25:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Strach bez stresu neexistuje. Bojíte se v životě příliš? Naučte se s tím pracovat

„Naše základní a nejvýraznější vlastnosti se formují podle toho, co vnímáme ve světě jako nebezpečné,” říká v Balancu psycholog a psychoterapeut Tomáš ... číst dále

15.11.2022 13:00 00:27:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Agresoři na silnicích. Proč se z někoho za volantem stává hrozba pro sebe i okolí?

„Řízení auta může zesilovat některé rysy naší osobnosti, u každého se to liší,” říká v Balancu psychoterapeut a psycholog Tomáš Zuda. Jestli jezdíte a ... číst dále

8.11.2022 13:00 00:20:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Přeprala mě holka a je to v pohodě. Metoda PlayFight učí pracovat se silou i něhou

„PlayFight je hravý zápas, laboratoř lidského chování,“ říká v Balancu Tomáš Wortner, tanečník, performer, lektor a facilitátor. Ve skupině deseti lid ... číst dále

1.11.2022 13:00 00:24:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Je jóga jenom pro holky? Mýtus. Na duševní úrovni jsme všichni oboupohlavní

„Není nutné nálepkovat, co je ve mně mužské nebo ženské, abych s tím mohla pracovat,” říká v Balancu lektorka, indoložka a spisovatelka Barbora Hu. V  ... číst dále

25.10.2022 13:00 00:27:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jóga a psychoterapie. Východní praxe se může se západní terapií skvěle doplňovat i tlouct

„Jóga není adekvátní náhradou psychoterapie, ale může psychoterapeutický proces podporovat,” říká v Balancu Barbora Hu, lektorka jógy a indoložka, kte ... číst dále

18.10.2022 13:00 00:29:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Sebediagnózy z internetu a nerudní doktoři. Jak správně komunikovat u lékaře?

„Dobrá komunikace zachovává úctu a respekt k druhému člověku,” říká Šárka Tomová, odborná asistentka z Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol. Pře ... číst dále

11.10.2022 13:00 00:27:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Psychoterapie nemusí být lehká, ale funguje. Co lidem brání se léčit?

„Do terapie přivádí člověka změna nebo když je jeho stav neudržitelný,” říká pro Balanc psycholog a psychoterapeut Daniel Wagner. O duševním zdraví se ... číst dále

4.10.2022 13:00 00:24:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Sněhové vločky, nevděčníci a fňukny. Jsou mladí lidé méně odolní než předchozí generace?

„Záleží, co si představíme pod odolností. Vydržet více útlaku, neštěstí, nesvobody?“ ptá se v Balancu psycholog a psychoterapeut Daniel Wagner. Možná  ... číst dále

27.9.2022 13:00 00:22:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Kdybych tě neměl, nemusel bych pít! S čím se musí vypořádat děti alkoholiků?

„Být dítě alkoholika ovlivní člověka úplně ve všem,“ řekla v Balancu psycholožka, koučka a krizová interventka Pavlína Doležalová. Když rodiče pijí, d ... číst dále

20.9.2022 13:00 00:32:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Když vztah nevyjde, nemusí to být ničí chyba. Jak se dobře rozejít?

„Ideální je se na konci vztahu dohodnout,” říká v Balancu psycholožka a psychoterapeutka Věra Zika. Vztah nemusí vyjít a není to ničí chyba. Tak proč  ... číst dále

13.9.2022 13:00 00:26:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Vzpomínáte na své ex? Z každého vztahu si něco odneseme, srovnávání není nutné a může bolet

„Srovnávat partnery je trochu cesta do pekel,“ říká pro Balanc psycholožka a psychoterapeutka Věra Zika. Každý partnerský vztah nás ovlivní. Když máme ... číst dále

6.9.2022 13:00 00:30:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

„Jdeme na cígo?“ Proč je těžké přestat kouřit a jaký postup zvolit

„Zbavení se závislosti není jen záležitost vůle, ale motivace,” upozorňuje v Balancu adiktolog, kouč a trenér Adam Kulhánek. Čím dříve začnete s kouře ... číst dále

30.8.2022 13:00 00:17:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Běž to rozdýchat! Dech je okamžitá zpráva o našem stavu, můžeme si jím pomoci k lepšímu zdraví

„Dalo by se říci, že dech je zrcadlem duševního stavu,“ říká pro Balanc psycholog, psychoterapeut a facilitáror Otakar Chaloupka. Podle dechu můžeme p ... číst dále

23.8.2022 13:10 00:27:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Sebevrah nechce umřít. Chce, aby zemřelo něco bolestivého v něm

„Když člověk přemýšlí nad sebevraždou, nevidí možná řešení,” říká pro Balanc psycholožka, psychoterapeutka a krizová interventka Anna Jelínková. Pro n ... číst dále

16.8.2022 13:00 00:25:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Pocity nadřazenosti, elitářství a výjimečnosti. Život není souboj o to, kdo je lepší člověk

„Většina lidí má pocit, že jsou v něčem lepší. Když si to myslí ve všech oblastech života, tak to dobré není,” říká pro Balanc psycholožka, psychotera ... číst dále

9.8.2022 13:00 00:24:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Telefonování v MHD a protivné prodavačky. Lidé se nechovají ideálně, naučme se předcházet konfliktům

„Lidé se nechovají podle našich představ, tak to bylo, je a bude,” říká pro Balanc psycholožka, psychoterapeutka, koučka a autorka knih Radka Loja. Se ... číst dále

2.8.2022 13:00 00:26:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Imaginace pro duševní zdraví. Život by byl lepší, kdyby se lidé více věnovali svému vnitřnímu světu

„Terapie dělám od roku 1996 a aktivní imaginace je důvod, proč jsem nevyhořel,” řekl na workshopu pořadu Balanc Jan Jakub Zlámaný, psycholog, psychote ... číst dále

19.7.2022 13:00 00:19:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Štěstí nepřijde až k vám domů na gauč. Kdy volit aktivní nebo pasivní přístup k vlastnímu osudu?

„Když věříme, že můžeme svůj život ovlivňovat, dává nám to naději,“ říká v pořadu Balanc psychoterapeutka a publicistka Lucie Brandtlová. Některé věci ... číst dále

12.7.2022 13:00 00:30:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Zadek, břicho, menstruace a sperma. Co všechno nemáte rádi na svém těle a jak to napravit?

„Když pěstujeme dobrý vztah k tělu, je pravděpodobnější, že budeme žít spokojenější a naplněnější život,” říká psychoterapeutka a publicistka Lucie Br ... číst dále

28.6.2022 13:00 00:27:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Samota a osamělost. Peklo nejsou ti druzí, ale náš strach z odmítnutí a neschopnost mít vztahy

„Psychika zdravého člověka se zvládne zastavit tak, aby snesl samotu,“ říká v Balancu psycholog a psychoterapeut Adam Suchý. Samota nebo spíše osamělo ... číst dále

21.6.2022 13:00 00:22:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Doba workoholická. Z práce jsme udělali kult, kdo nestíhá, je nemocný

„Západní společnost žije kultem práce a výkonu,” říká v Balancu psycholog a psychoterapeut Adam Suchý. Podotýká ale, že se náš postoj k zaměstnání měn ... číst dále

14.6.2022 13:00 00:25:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Někdy si připadám jako nejhorší člověk na světě! Jak se hledá vlastní hodnota?

„Pocit vlastní hodnoty se mění v čase. Nebudím se s myšlenkou, ó dnes jsem hodnotná,” říká v magazínu Balanc psycholožka a psychoterapeutka Bára Šoulá ... číst dále

7.6.2022 13:00 00:25:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Párová terapie může pomoci zachránit vztah i se v klidu rozejít

„Ve chvíli, kdy nás napadne jít na párovou terapii, je to většinou dobrý signál,” říká v Balancu psycholožka a psychoterapeutka Eliška Remešová. I kdy ... číst dále

31.5.2022 13:00 00:25:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Máte pocit, že svého partnera milujete víc než on vás? Prozkoumejte své citové vazby

„Někteří lidé potřebují více ujišťovat, že jsou milovaní,” říká pro Balanc psycholožka a psychoterapeutka Eliška Remešová. První a asi nejsilnější cit ... číst dále

24.5.2022 13:00 00:22:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Co ti je? Nic! Pasivní agrese vychází z frustrace, naučte se ji poznat u sebe i druhých

„Agrese je aktivní vyjádření zlosti. Pasivní nevyjadřujeme, ale stejně probublá na povrch,” vysvětluje v Balancu psycholog a psychoterapeut Michal Pet ... číst dále

17.5.2022 13:00 00:21:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Kdy jste naposledy skákali v kaluži? Dětskou hravost, spontaneitu a úžas potřebují i dospělí

„Dětství je formativní, utvoří naši osobnost. Ale k vlastní dětskosti bychom se měli vracet pořád,“ říká v Balancu psycholog, psychoterapeut a lektor  ... číst dále

10.5.2022 13:00 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Emoční gramotnost bychom měli učit na školách, předejdeme zdravotním problémům

„Emoce jsou zpráva o tom, co se nám děje, a impuls pro akci,“ říká v Balancu psycholog, psychoterapeut a zakladatel kliniky Psyon Stanislav Milotinský ... číst dále

3.5.2022 13:00 00:23:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nejlepší obrana je útok! Platí to ve sportu, ve vztazích narazíte. Jak fungují psychologické obrany?

„Ty máš ale dneska na hlavě vrabčí hnízdo,“ uvádí jako příklad spouštěče obranné reakce Stanislav Milotinský, psycholog, psychoterapeut a zakladatel k ... číst dále

19.4.2022 13:00 00:28:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Kdo je u vás v práci největší keliška? Drby jsou nástroj srovnání, moci, kariérního růstu i zábavy

„Líbí se nám nakukovat sousedovi přes plot, zjišťovat, jak žije,“ říká v Balancu psycholožka a psychoterapeutka Michaela Vlasáková Charyparová. Drby j ... číst dále

12.4.2022 13:00 00:21:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jaká má být opravdová žena? Jaká chce! Ženské kruhy jsou prostorem svobody a bezpečí

„Ženský kruh je bezpečný prostor, ženy mohou autenticky sdílet své pocity a prožitky,“ říká v Balancu psychoterapeutka, psycholožka a lektorka Kateřin ... číst dále

5.4.2022 13:00 00:25:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Máte časté konflikty se šéfy? Vyřešte si vztah s rodiči, k autoritě a moci, bude vám lépe

„V jednom extrému autoritě podléháme, jindy jí pohrdáme,“ říká v Balancu terapeut Tomáš Zetek. Někteří lidé neradi poslouchají, kohokoliv –⁠ nadřízené ... číst dále

22.3.2022 13:00 00:27:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Co zanechá rozvod v dětech? Nedůvěru ve vztahy, nebo naopak touhu po pevné rodině

„Pro děti je rozvod rozpad celého světa. Uvádí je do nejistoty,“ říká v Balancu profesor lékařské psychologie, psycholog a psychoterapeut Radek Ptáček ... číst dále

15.3.2022 13:00 00:19:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Sexuální menšiny trpí častěji duševními problémy. Okolí jim může nevědomky škodit

„I vtipy v nás zvyšují citlivost. Lidé chtějí být přijímaní v celku takoví, jací jsou,“ říká v Balancu psychoterapeut a krizový intervent Peter Porubs ... číst dále

8.3.2022 13:00 00:24:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Proč se stydíme požádat o pomoc? Životním krizím se nelze vyhnout, naučte se je zvládat

„Na krizi se dívám jako na důsledek setkání s překážkou, kterou neumíme přiměřeně řešit,“ řekl v pořadu Balanc psychoterapeut a krizový intervent Pete ... číst dále

1.3.2022 13:00 00:31:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jaká písnička vás spolehlivě rozbrečí? Umění může pomáhat duševnímu zdraví, ale i zraňovat

„Umění je cesta k poznání i sebepoznání a způsob komunikace,“ říká psycholog, psychoterapeut a divadelník Štěpán Smolík. Možná právě máte období, kdy  ... číst dále

22.2.2022 13:00 00:25:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Dospívající dívky jsou možná v nejzranitelnější fázi života. Jak dospět zdravě a bez škod?

„Dospívání je hodně náročná a křehká doba, zejména pro dívky je to snad nejcitlivější období,“ vysvětluje v Balancu psycholožka Tereza Konrádová, kter ... číst dále

15.2.2022 13:00 00:22:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Všechno špatně, vždy a všude! Jak prožívají život negativně naladění lidé a jak jim pomoci

„Je to obecný rys, často tito lidé chodí na terapii a vidím to i v osobním životě,“ říká v Balancu psycholog, psychoterapeut a lektor Petr Odstrčil. U ... číst dále

8.2.2022 13:00 00:23:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Máš na víc a nehodí se k tobě! Jak rodiče zasahují do našich partnerských vztahů a co s tím

„Nově příchozí může být vítán s radostí, ale když je rodinný systém zatuchlý, mohou se objevit obtíže,“ říká v Balancu psychoterapeut, supervizor a le ... číst dále

1.2.2022 13:00 00:31:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Telefonování, prezentování, seznamování. Z čeho jste nervózní nebo máte trému a co s tím?

„Nervozita je normální reakce těla, jeden z projevů stresové reakce,“ říká pro Balanc psychoterapeutka a psycholožka Barbora Šouláková. Dodává, že ner ... číst dále

25.1.2022 13:00 00:20:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Ženská krása jako zbraň i prokletí. V čem to mají krásné ženy lehčí a s čím v životě zápasí?

„Pro vlastní atraktivitu je důležitý vztah k sobě, k tělu. Ale i pohoda a sebevědomí,“ říká pro Balanc psychoterapeutka a socioložka Markéta Šetinová, ... číst dále

18.1.2022 13:10 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Psaní, rande, pusa, sex. Pro každého je nevěra něco jiného, páry se učí nemonogamním vztahům

„Konsenzuální nebo etická monogamie je dohoda, že do vztahu pustíme na sexuální nebo romantické rovině další lidi,“ říká v Balancu psychoterapeutka a  ... číst dále

13.1.2022 10:00 00:45:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Vy jste sourozenci? Vždyť jste úplně jiní. Sourozenci mohu být nejbližší přátelé i odcizení lidé

„Sourozenecké vztahy mohou být velmi silné, ale všemi směry. Konflikty i pomocí,“ říká dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka Gražina Kokešová ... číst dále

11.1.2022 13:00 00:18:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Všímáte si toho hezkého v životě nebo jen plníte úkoly? Radost je dovednost, kterou se lze učit

„O radosti a užívání úspěchu nás připravuje to, že vidíme spoustu dalších povinností,“ říká v Balancu psycholog a psychoterapeut ze Střediska následné ... číst dále

6.1.2022 11:30 00:22:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Nikoly a Kristýny: Sestry jako ze seriálu. Jak vypadá skvělý sourozenecký vztah?

„Přijde mi hrozně líto, že se někdy sourozenci ani pořádně neznají,“ říká v sérii o sourozeneckých vztazích Tvůj Balanc Nikola, sestra Kristýny. Odmal ... číst dále

4.1.2022 13:00 00:18:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Kolik peněz potřebujete ke štěstí? Vztah k majetku vzniká v rodině, můžeme ho přehodnotit

„Formuje nás celý svět i naše nejbližší kultura. Ale největší vliv má rodina,“ říká psycholog a psychoterapeut ze Střediska následné péče Point 14 Ond ... číst dále

30.12.2021 10:00 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Štěpána: Tři bratři, každý jiný. „Stál bych o hlubší vztahy, nechci litovat, že jsme to nezku

„Nechtěl bych se v šedesáti ohlédnout a zjistit, že o sobě nic nevíme,“ říká v sérii Tvůj Balanc Štěpán, prostřední ze tří bratrů. Je zvláštní, jak mů ... číst dále

28.12.2021 13:00 00:22:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Na život a radost není čas, pořád něco řešíme. Jak přemýšlení vede k potížím a jak z toho ven?

„Vše, co zastírá přítomný okamžik, je nadbytečné, i myšlení,“ řekl v Balancu psycholog a psychoterapeut Jan Jakub Zlámaný. Pořád na něčím rozmýšlíme,  ... číst dále

23.12.2021 10:00 00:27:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Terezie a Báry: Když jsem utekla z domova, věděla jsem, že ségra mě pochopí a nepošle zpátky

„Měla jsem k Terezii až mateřské pocity, když mi zavolala, že mě chce za svědka, bylo to veliké překvapení,“ říká v sérii Tvůj Balanc o sourozeneckých ... číst dále

21.12.2021 13:00 00:29:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Imaginární hádky v hlavě a strach pokusit se naplnit své sny. V čem pomáhá a brání fantazie?

„Vždy když nejsme v přítomném okamžiku, tak sníme,“ říká v Balancu psycholog a psychoterapeut z Pražské vysoké školy psychosociálních studií Jan Jakub ... číst dále

16.12.2021 10:00 00:29:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Míši a Jany: Narodila se jako Martin, o sestře nevěděla. Setkání jim změnilo život

„Od dětství mi vrtalo hlavou, že se mnou není něco v pořádku. Lidé to asi vycítili,“ říká v sérii Tvůj Balanc o sourozeneckých vztazích Míša, která se ... číst dále

14.12.2021 13:00 00:18:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Co vám ve skutečnosti dala škola, kromě stresu a strachu ze zkoušek? Vzdělávání potřebuje změnu

„Na krizovém poradenském chatu bylo časté téma strach ze zkoušek,“ říká v Balancu sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeut ve výcviku Ja ... číst dále

9.12.2021 13:20 00:32:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Na strach z blížící se smrti jsou často krátká i antidepresiva. V Česku zkoumají psychedelika

„Část pacientů s vážnou onkologickou diagnózou podlehnou úzkostným a depresivním příznakům,“ říká v rozhovoru profesor a vědec, psychiatr Jiří Horáček ... číst dále

9.12.2021 10:50 00:20:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Hushi: Po rozvodu jsem musela zjistit, kdo vlastně jsem. Bráchové dvojčata mi byli oporou

„Je důležité být tu pro blízké, když se něco sesype,“ říká Lenka Hushi v sérii Tvůj Balanc o sourozeneckých vztazích. Vyrostla se dvěma bratry – dvojč ... číst dále

7.12.2021 13:00 00:23:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Teplouš, šprtka, tlusťoch. Jak nás zraňuje školní prostředí a jak se z toho v dospělosti dostat

„Jsou školy, které pomáhají. Ale celkově mají mezery v podpoře a rozvoji dětí a dospívajících,“ říká v Balancu sociální pracovník, krizový intervent a ... číst dále

2.12.2021 10:00 00:26:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Lenky: Sestra zemřela při letecké nehodě. V rodině se o problémech mluví obtížně

„Ségra mi chybí u milníků, třeba že nepoznala mého přítele a nebyla na promoci,“ říká v sérii Tvůj Balanc o sourozeneckých vztazích Lenka, nejmladší z ... číst dále

30.11.2021 13:10 00:20:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Zkontroloval jsi, jestli je zamčeno? Ano, třicetkrát. Lidé s OCD mohou trpět, popkultura je karikuje

„Když si třikrát umyji ruce, tak to neznamená, že mám OCD. Tito lidé někdy kvůli své poruše trpí,“ vysvětluje v Balancu na téma vztahů s lidmi s obsed ... číst dále

23.11.2021 13:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Na co se chcete zeptat prarodičů, než zemřou? Vhodný okamžik nepřijde, musíme ho vytvořit

„Ve stáří jsou důležité hlavně dobré vztahy,“ říká v Balancu psycholožka a psychoterapeutka Martina Kukolová. Stáří může být obdobím radosti. Můžete s ... číst dále

16.11.2021 13:00 00:24:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Chybí nám to, co nás přitahuje na druhých? Každý máme jiné talenty a slabiny, hledáme celistvost

„Být každý jiný je výhodné pro přežití druhu, vzniklo to evolucí, každý je specializovaný,“ říká v Balancu psychoterapeut a lektor MUDr. Tomáš Morcine ... číst dále

9.11.2021 13:00 00:24:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jsme příliš v mysli a zapomínáme na tělo. Jak s ním komunikovat a co po nás chce?

„Rozdělení na myšlení a tělo je trochu umělé, je to jeden celek,“ říká pro Balanc psychoterapeut a lektor MUDr. Tomáš Morcinek. Pro mnoho lidí je tělo ... číst dále

2.11.2021 13:00 00:35:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Relaxace není ležení u televize a pití piva. Naučte se s námi relaxační techniky

„V těle se střídají dva stavy, stresová reakce a relaxační odpověď. Obojí je nutné k přežití,“ řekla na relaxačním workshopu pořadu Balanc na MFDF v J ... číst dále

26.10.2021 13:00 00:28:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nestojím za to, aby mě druzí měli rádi. Jak prožívají svět lidé s hraniční poruchou osobnosti

„Tito lidé mají potíže se vztahy, emočním prožíváním. Častým jevem je sebepoškozování a sebevražedné tendence,“ říká pro Balanc psycholožka a psychote ... číst dále

19.10.2021 13:00 00:23:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nesnažte se žít dokonale zdravý život, vyberte si pár klíčových návyků a u nich zůstaňte

„Aby návyky dlouhodobě fungovaly, potřebují spouštěč, rutinu, ale také odměnu,“ říká v Balancu psycholog, psychoterapeut a lektor Tomáš Zuda. Od dětst ... číst dále

12.10.2021 13:00 00:26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Očkování je bezpečnější než jet autem. Naše životy máme daleko méně pod kontrolou, než si myslíme

„Popření je obranný mechanismus proti strachu nebo úzkosti, hraje to velkou roli,“ říká pro Balanc psychoterapeut, psycholog a lektor Tomáš Zuda. Očko ... číst dále

5.10.2021 17:00 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Mars měl kdysi vodu i atmosféru. Díky výzkumu vesmíru víme víc o změně klimatu, říká Jan Lukačevič

Rok 2021 je také ve znamení hvězdných válek miliardářů o dobytí pozic na poli kosmického turismu. Nabízí se otázka, jestli je to v současné situaci sp ... číst dále

5.10.2021 13:00 00:35:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Sex jako radost, potřeba i upevnění vztahu a cesta k Bohu. Čím vším může být sexualita?

„Sex je bazální téma, skoro by se dalo cimrmanovsky říct, že zde těžko trefíte vedle,“ říká v Balancu psycholog a psychoterapeut Aleš Borecký o témate ... číst dále

28.9.2021 13:00 00:29:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Táta volí xenofoby, dcera zelené fanatiky. Proč nás rozděluje téma politiky a jak o ní diskutovat?

„Politické já tvoří jednu vrstvu člověka, je to pro nás důležité téma,“ říká v Balancu Aleš Borecký, psychoterapeut, psycholog a publicista. Téma poli ... číst dále

21.9.2021 13:40 00:25:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Já vařím, pečuji, miluji a ty ležíš na gauči. Co je to rovnováha ve vztahu a jak a proč ji hledat?

„O rovnováhu ve vztahu je dobré usilovat, je spojena se spokojeností a svobodou, je to pro vztah zásadní,“ říká pro Balanc psycholožka a psychoterapeu ... číst dále

14.9.2021 13:00 00:22:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Pevný stisk ruky i láskyplné obětí. Jak se dotýkáme s druhými lidmi a proč za vším není sex

„Při vědomém doteku jsme tam pro druhého člověka, nemyslíme na nic jiného,“ říká v Balancu masážní terapeutka Bára Tenčlová. Dotýkat se druhých lidí j ... číst dále

7.9.2021 13:00 00:20:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Umíte poznat, že s vámi někdo manipuluje? Často jednáme proti svým přáním a ani nevíme proč

„Manipulace je chování ze zištných důvodů, za účelem získat výhodu,“ vysvětluje v Balancu psychoterapeutka a koučka Zdenka Mlnaříková. V naší komunika ... číst dále

31.8.2021 13:10 00:18:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Cítíte stále únavu? Vyčerpávat může práce, ale i nefunkční vztah, emoce. Odpočinek není odměna

„Únava se nám zdá stejná, ale není to tak. Druhů je hodně, ale vždy tělo dává jasnou zprávu, že něco potřebuje,“ říká v Balancu psychoterapeutka a kou ... číst dále

17.8.2021 13:00 00:22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Kdybychom se pořád chovali jako dospělí, žádné partnerské konflikty by nebyly. To ale nejde

„Partnerský vztah je nejdůležitější v našem životě, ale po partnerovi toho chceme strašně moc,“ říká v Balancu psycholožka, psychoterapeutka a psychia ... číst dále

10.8.2021 13:00 00:35:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Z drsného života smečky na gauč. Psi léčí deprese, učí nás vztahy a hojí bolavou duši

„Na rozdíl třeba od koní, které jsme zkrotili, je vztah se psy postaven na vzájemné výhodnosti,“ říká v Balancu trenérka psů, lektorka trenérů psů, fa ... číst dále

3.8.2021 13:10 00:23:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nestyďte se za to, kdo jste, soucitně to přijměte. Bránit se nepříjemným pocitům se nevyplatí

„Je v nás zakořeněn odpor k nepříjemným prožitkům, emocím, je důležitý soucit a schopnost přijímat všechny pocity,“ říká v Balancu psychoterapeut, psy ... číst dále

27.7.2021 14:06 00:24:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

I drobná kritika za výkon se v nás mele jako tragédie. Proč si připadáme nehodnotní a zbyteční

„Pocit hodnoty má kořeny v raných dětských zkušenostech, když se cítíme být přijatí a milovaní,“ říká v Balancu psycholog, psychoterapeut a lektor sof ... číst dále

20.7.2021 13:00 00:24:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jistota je iluze. Jak se vyrovnat s tím, že svět se neustále mění a můžeme přijít o vše

„Jedno jediné je jisté, ...že zemřeme. Ale to pocit jistoty moc nepřináší,“ říká v Balancu psychoterapeutka Petra Bradová. Potřebu jistoty máme všichn ... číst dále

13.7.2021 13:00 00:32:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nevěra jako signál nepohody ve vztahu i cesta ven. Proč jsme nevěrní a jak opravit vztah?

„Nevěra je možná cokoliv, co naruší naši víru v sebe nebo ve vztah,“ říká v rozhovoru pro Balanc psychoterapeutka Petra Bradová. Hranici nevěry má kaž ... číst dále

7.7.2021 09:50 00:33:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Proč některé děsí transgender lidé? Od mala slyšíme, že odlišnost se trestá. Sex je nástroj moci

„Když se odlišujeme od normy, tak za to máme výrazné sankce,“ říká pro podcast Balanc psycholog a psychoterapeut Jiří Procházka. Téma genderu, sexuáln ... číst dále

22.6.2021 13:10 00:25:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Dovolená v Jugoslávii, první dítě. Výchovu dětí nelze naplánovat jako vojenskou ofenzívu

„Najednou přijdou děti a nastávající rodiče si neřeknou, jak se o dítě budou starat,“ říká v Balancu psycholožka, psychoterapeutka a lektorka Vlaďka B ... číst dále

15.6.2021 13:00 00:17:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Stav v hypnóze je jako dobré divadlo. Zaměříte pozornost a na chvíli zapomenete na okolní svět

„V hypnoterapii pracujeme se změněným stavem vědomí, není to ani spánek, ani bdělý stav,“ říká pro Balanc psycholožka a psychoterapeutka Alexandra Sch ... číst dále

8.6.2021 13:00 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Na začátku láska jako trám a teď jen chipsy, gauč a telka. Jak pečovat o dlouhodobé vztahy?

„Někdy oba partneři nebo jen jeden netuší, co jim vlastně chybí,“ říká v Balancu psycholožka a psychoterapeutka Alexandra Schneider Hrouzková. Dlouhod ... číst dále

1.6.2021 13:00 00:35:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nemůžeš si za to sama! Každý má právo říci sexu ne, selháváme v sexuální výchově u mužů i žen

„Možná že historicky byl přístup jiný. Chlap si ženu ukořistil, bylo to vzrušující pro obě strany, ale tohle není pravidlo,“ říká v Balancu sexuoložka ... číst dále

31.5.2021 10:00 00:18:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Saši: Nestabilita partnerky mě přitahovala, je to jak ruleta. Po rozchodu jsme spokojenější

„Dali jsme se dohromady na večírku u kamarádů, trochu víc jsme se opili a dali si pusu,“ říká pro sérii Tvůj Balanc mladý úspěšný muž, který vystupuje ... číst dále

25.5.2021 13:00 00:28:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jedináčci, prostřední děti a mamánci. Sourozenecké vztahy jsou nejdelší, které máme

„Děti, které spolu vyrůstají, mají zážitky, které jsou nesdělitelné, vztahy mohou být velmi hluboké,“ říká pro Balanc dětská klinická psycholožka a ps ... číst dále

24.5.2021 10:00 00:15:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Jany: Přitahovali ji nedostupní muži, myslela si, že je zlomí. Teď se učí mít ráda samu sebe

„Přitahovali mě muži, kteří pro mě byli výzvou, byli nedostupní, měla jsem pocit, že to je výhra,“ říká v sérii Tvůj Balanc Jana. Dostávala se do vzta ... číst dále

18.5.2021 13:00 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Umíte se zasmát sami sobě? Humor je nástroj pro dobré zdraví i maska, která zakrývá strach

„Humor, smích, vtipy. Je to koření života, bez nich nelze být,“ říká v Balancu vysokoškolský profesor a psycholog Jiří Šípek. Umět si udělat legraci i ... číst dále

17.5.2021 10:00 00:22:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Nikoly: Stačilo mi číst jídelní lístek nebo si představit chuť, z jídla se mi dělalo špatně

„Kousnula jsem si dvakrát do svačiny a bylo mi fyzicky špatně,“ říká pro sérii Tvůj Balanc Nikola, mladá dívka, která trpí mentální anorexií. Potýká s ... číst dále

11.5.2021 13:00 00:24:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Líp už bylo a bude hůř. Jak vnímání času ovlivňuje život a proč někteří lidé žijí v minulosti

„Když se na někoho těším, nemohu se dočkat. Ale státnice už jsou za týden. Vnímání času je subjektivní,“ říká pro Balanc psycholog a psychoanalytik Ji ... číst dále

10.5.2021 10:00 00:24:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Honzy: Zkolaboval u ruletového stolu, přiznal si závislost na pokeru a marihuaně

„Prostředí kasina v Las Vegas mi učarovalo, rozhodl jsem se být krupiérem,“ říká v sérii Tvůj Balanc Honza, který se úspěšně popral se závislostí na p ... číst dále

4.5.2021 13:00 00:22:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Rodiče nepochopí, když jim vyčteme chyby ve výchově. Odpovědnost za život musí převzít dospělé děti

„Není špatné se v dospělosti vyrovnat s výchovou svých rodičů, ale určitě to není povinné,“ říká psychoanalytik a klinický psycholog Jiří Jakubů. Vzta ... číst dále

3.5.2021 11:00 00:18:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Kamily: Nevidomé dívce nikdo nedokázal poradit se spánkem, až po 30 letech objevila melatonin

„Měla jsem pocit, že můj život ovládají pouze vyšší síly, negativní věci jsem si dávala za vinu,“ říká přemýšlivá Kamila, která se narodila jako nevid ... číst dále

27.4.2021 13:00 00:19:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Trápí vás zranění z minulosti a nevíte, jak dál? Hoďte to na papír, psaní ulevuje starostem a léčí

„Psaním deníku se poznáváme, je to ale také čas pro sebe,“ říká pro Balanc psycholožka a psychoterapeutka Marta Helingerová. Někteří lidé si píší dení ... číst dále

26.4.2021 11:00 00:24:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Příběh Jana: Klukovi, kterému transplantovali dívčí srdce, ho zlomil bolestivý rozchod

„Když přístroj udělal chybu, tak jsem v nemocnici v úplném deliriu prosil, aby mě uspali,“ říká pro sérii Tvůj Balanc Jan Škrlant. Honza trpí od jeden ... číst dále

20.4.2021 13:00 00:24:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

To nejhorší, co se vám v životě stalo, se už nikdy neodčiní. Traumata ale můžeme úspěšně zpracovávat

„Trauma ohrožuje naši tělesnou i duševní integritu, selžou obvyklé adaptační mechanismy,“ říká v Balancu psycholožka a psychoterapeutka Julie Lipská.  ... číst dále

13.4.2021 13:00 00:23:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jóga nás může znovu propojit s naším tělem a prožíváním. Svět může být barevnější a šťavnatější

„Svět bude pořád stejný, ale díky józe se změní naše vnímání,“ říká v magazínu Balanc psychoterapeutka a psycholožka Julie Lipská, která pomocí jógy p ... číst dále

6.4.2021 13:25 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jóga není jen fyzické cvičení, ale i pátrání po lidské podstatě a cesta ke spokojenosti

„Na Západě se jóga smrskla do práce s tělem, ale nemyslím, že to je špatně,“ říká v Balancu Petr Smil, lektor jógy. Už delší dobu zažíváme boom jógy,  ... číst dále

30.3.2021 13:00 00:30:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Po roce lockdownů už duševní hygiena nemusí stačit. Kdy je čas na antidepresiva?

„Situace je zátěžová pro všechny, pokud se někdy mají projevit sklony k depresi a úzkosti, tak teď je ta doba,“ říká v Balancu psychoterapeutka a psyc ... číst dále

23.3.2021 13:00 00:24:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Muži, kteří opravdu nenávidí ženy. Kde se bere despekt k partnerkám, matkám a ženám jako takovým?

„Pokud k někomu či něčemu cítím silný despekt a reaguji agresivně, tak je to vždy známka pocitu nejistoty, slabosti a vlastní nehodnoty,“ říká v Balan ... číst dále

16.3.2021 13:00 00:23:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nevyřešené konflikty z dětství mohou rozložit firmu i vztah. Proč bychom se měli naučit hádat?

„Konflikty jsou příležitost. Není primárně dobré se jim vyhýbat, jsou přirozenou součástí života,“ říká v Balancu terapeutka a mediátorka Zdeňka Vošto ... číst dále

9.3.2021 13:05 00:23:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Máme se rádi, ale hádáme se a křičíme. Proč se někdy chováme opravdu ošklivě k těm, které milujeme?

„Roli může hrát osobní patologie, nezralost nebo opakujeme, co jsme sami zažívali,“ říká v Balancu terapeut a supervizor David Odstrčil. Je to zvláštn ... číst dále

2.3.2021 13:00 00:28:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Svět nepotřebuje pár radikálních veganů ani útočné teatrální masožravce. Proč téma masa rozděluje?

„Jídlo nejíme jen kvůli vstřebávání živin, má i důležitou sociální funkci. Společné stolování znají všechny kultury na světě,“ říká v Balancu terapeut ... číst dále

23.2.2021 13:00 00:32:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Muže donutí hubnout porucha erekce, děti nebo zdraví. Na ženský vzhled je vyvíjen větší tlak

„Pokud od těla něco očekáváte, tak si ho musíte hýčkat,“ říká pro Balanc nutriční terapeutka a lektorka společnosti Stop obezitě Marie Dobrovodská. Ra ... číst dále

16.2.2021 13:00 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Udělala vojna z kluků chlapy? Z přechodových rituálů jsme udělali formality a teď nám chybí

„Potřebujeme se vymáchat v bahně a znova vstát, změna v tomto případě má být nepříjemná,“ říká v Balancu terapeut a supervizor David Odstrčil. Přechod ... číst dále

9.2.2021 13:00 00:22:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Zkusili jste si žít aspoň chvíli sami? Lockdown ukázal, jak důležité je cítit se doma dobře

„Žít sám je výzva k celistvosti, každý máme slabé a silné stránky. Když jsem na vše sám, musím se s tím vyrovnat,“ říká pro Balanc facilitátor a terap ... číst dále

2.2.2021 13:00 00:23:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

K vlastnímu tělu se často chováme jako k přírodě. Bereme si, co chceme, a nehledíme na následky

„Tělo bereme jako doplněk života, v terapii nás zajímá, protože naše společnost je hodně v hlavě,“ říká v Balancu facilitátor a terapeut Martin Nawrat ... číst dále

26.1.2021 13:00 00:25:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Co když vám šéf nabídne kokain? Na problémech s návykovými látkami se často podílí naše nejbližší okolí

„Prostředí, ve kterém se pohybujeme, se významně podílí na vzniku problému s drogami,“ říká pro Balanc adiktolog, psychoterapeut a odborný ředitel kli ... číst dále

19.1.2021 14:20 00:23:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Co nás štve na druhých, často nemáme rádi na sobě. Přijmout vlastní stín je osvobozující

„Stín je temná část naší osobnosti. Temné neznamená nutně špatné,“ říká o stínu v Balancu terapeut a lektor vztahové akademie Tomáš Zetek. Všichni na  ... číst dále

12.1.2021 13:00 00:25:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Napadlo mě vyhodit dítě z okna! Vtíravé a děsivé myšlenky má každý, existuje ale nebezpečná hranice

„Velkou část myšlenek si neuvědomujeme, množství není tak důležité. Důležitá je kvalita a to, jak s nimi nakládáme,“ říká pro Balanc psychoterapeut, p ... číst dále

5.1.2021 13:00 00:24:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Ve vztahu nám to skřípe, tak se vezmeme! Jak lidé přemýšlí o manželství a kdy do toho praštit?

„Co si myslíme o svatbě, záleží na tom, co známe z domova. Je to ovlivněno zejména rodiči,“ říká v Balancu psychoterapeut, psycholog a lektor Tomáš Zu ... číst dále

29.12.2020 13:00 00:15:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Být vděčný i za to zlé jde až s odstupem. Vděk můžeme posilovat a najít v životě více radosti

„Vděk je blahodárná emoce. Rozvíjet ho je důležité pro pohodu a pocit smyslu,“ říká v Balancu terapeutka a lektorka Petra Rauferová. Často jsme zaměře ... číst dále

22.12.2020 13:00 00:21:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Odmala slýcháme: buď silná, hodná a potěš mě. Scénář našeho života píší jiní, můžeme odmítnout a měnit

„Životní scénáře získáváme v rodině, ovlivňuje je i místo narození,“ říká pro Balanc terapeutka a lektorka Petra Rauferová. Scénáře jsou v tomto přípa ... číst dále

15.12.2020 15:27 00:23:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Smrti se nelze vyhnout, umírajícím i nemocným ale můžeme ulehčit. Jak najít správná slova a útěchu?

„Nedělejte, že se nic neděje, netabuizujte téma nemoci nebo smrti. Nemocní si pak mohou připadat osamoceni,“ říká v Balancu psycholožka a psychoterape ... číst dále

8.12.2020 13:00 00:26:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Hypersenzitivní lidé nasávají emoce druhých a často si nevěří. Jak si citlivě vyladit život na míru?

„Lidé s vysokou citlivostí se často zmítají v pochybnostech o sobě, může pro ně být obtížné mít se rád,“ popisuje v Balancu psycholožka a terapeutka M ... číst dále

1.12.2020 13:00 00:18:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Bolest jako informace. Proč mají někteří rádi pálivá jídla, tvrdý sex a proč ulevuje sebepoškozování

„Bolest, psychická i fyzická, je zpráva o tom, že se něco děje. Když si vezmeme léky na bolest, ulevíme si na chvíli, ale nepoznáme příčiny,“ říká v B ... číst dále

24.11.2020 13:00 00:22:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Stále hledáme štěstí. Proč se vyhýbáme nepříjemným emocím a jaké problémy to způsobí?

„Láska se označuje jako pozitivní a zlost jako negativní. Co je pozitivního na tom, když cítím lásku k ženě svého nejlepšího přítele?“ říká o emocích  ... číst dále

17.11.2020 13:00 00:24:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Camino a spol. Proč lidé chodí na poutní cesty, kdy jim překáží samota a kdy klábosení?

„Často je pouť momentem životní revize, ohlédnout se za minulostí a hledat vizi do budoucna,“ říká v Balancu o duchovních poutích a putování Helena Ko ... číst dále

10.11.2020 13:00 00:23:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jsi citlivka a všechno si moc bereš! Kdo jsou hypersenzitivní lidé a proč prožívají vše silně?

„Často hypersenzitivní nezvládají 8 hodin denně pracovat, pak jít na skleničku a obstarat rodinu. Je toho na ně hodně,“ říká pro Balanc Alena Wehle, z ... číst dále

3.11.2020 13:00 00:21:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Deprese ve vztahu. Jak se žije s lidmi, kteří mají psychické problémy nebo těžké období?

„Lidé s psychickou nemocí či poruchou také chtějí vztah, ale v temném světě nám není dobře,“ říká psychoterapeutka a psycholožka Julie Lipská. Ve vzta ... číst dále

27.10.2020 13:00 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Máte podlomené zdraví, ale doktoři nic nenašli? Možná je to v hlavě. Seznamte se s psychosomatikou

„V naší kultuře máme tendenci oddělovat duši a tělo, ale duševní problémy se mohou projevit na těle,“ říká pro Balanc psycholožka a psychoterapeutka J ... číst dále

20.10.2020 13:00 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Proč se muži bojí žen, které je přitahují? Vidí v nich to, co sami nemají. Platí to však i pro ženy

„Když se přehazují výhybky života muže, často je příčinou žena,“ říká v Balancu Lukáš Karas, lektor, který se zabývá jungiánskou psychologií. V každé  ... číst dále

13.10.2020 13:45 00:19:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Ať se ti něco strašidelného zdá! Jak pracovat se sny k vlastnímu růstu a poznání

„Nejsme pány ve svém domě, i když si to myslíme. Sny mají vnitřní moudrost a inteligenci, která nás vede,“ říká v Balancu Lukáš Karas, lektor práce se ... číst dále

6.10.2020 13:00 00:21:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Syndrom podvodníka. Proč někteří lidé vidí za svým úspěchem náhodu a nevěří sami sobě?

„Důležitost práce se mění v průběhu života, každý to má jinak. Občas se musíme zastavit a uvědomit si, jestli žijeme to, co chceme,“ říká v pořadu Bal ... číst dále

29.9.2020 14:20 00:21:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Člověk je zvíře stvořené z přírody a do přírody patří, s pohodlím města bychom to neměli přehánět

„Příroda má blahodárný vliv na psychické i fyzické zdraví, nelze to oddělit,“ říká v Balancu terapeutka, mediátorka a lektorka Zdeňka Voštová. Mnoho v ... číst dále

22.9.2020 13:00 00:24:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Neutíkejte před problémy jako biblický Jonáš, tělo vám problémy ukáže a vrátí, říká psycholog Michael Vančura

„Verbální terapie nemusí mít patřičný dosah a může být dobré se podívat i do těla,“ říká v Balancu Michael Vančura, psycholog, psychoterapeut a zaklad ... číst dále

15.9.2020 13:00 00:27:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Co nám brání užít si sex? Nedůvěra, vztah k tělu, špatná komunikace i myšlenky na vlastní matku

Naše sexualita vzniká prý už v děloze matky. Sex nás může velmi sblížit, zrelaxovat a prohloubit vztahy. Musíme ale hledat dobrý vztah k sobě, k vlast ... číst dále

8.9.2020 13:00 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Páry, které se nehádají, nejsou šťastnější. Konflikty se můžeme naučit a využít pro zlepšení vztahu

„Nezáleží, kolik máte ve vztahu konfliktů, ale jestli je dovedete využít jako příležitost,“ vyvrací v Balancu mýtus spokojeného páru, který se nehádá, ... číst dále

1.9.2020 13:00 00:19:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Rozešli jsme se, ale dál spolu spíme. Do jakých pastí se po rozchodech dostáváme a jak z nich ven?

„S koncem vztahu umírá i část našeho já, může to být velmi nepříjemné,“ říká v Balancu o tématu rozpadlých vztahů Tomáš Zetek, terapeut a lektor. Vzta ... číst dále

25.8.2020 13:00 00:19:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Za posedlostí mocí se skrývá hluboká vnitřní bezmoc. Proč někteří moc milují a jiní se jí štítí?

„Když rodiče zneužívají moc, kterou mají nad dětmi, tak se nemohou potomci zdravě vyvíjet,“ říká v Balancu Tomáš Zetek, terapeut a lektor. Moc a kontr ... číst dále

18.8.2020 13:00 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Zanedbaný spánek a stravu nezlepší ani chytré drogy, ani zázračné byliny. Mohou ale pomoci

„Teoreticky doplňky stravy nepotřebujete a stačí správně jíst, pokud jste takzvaná normální necvičící populace a nepodléháte vyššímu stresu,“ vysvětlu ... číst dále

11.8.2020 13:00 00:23:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Mls proti breku, dojídat se musí a máma pořád hubne. Jak vznikají špatné stravovací návyky a co s tím?

„Chuťové preference jsou částečně zděděné a také naučené v rodině. Když táta nadával na zeleninu a máma pořád hubla, děti to ovlivní,“ říká pro Balanc ... číst dále

4.8.2020 13:00 00:21:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nemysli na to, nebo to přivoláš! Jak funguje imaginace a fantazie a proč hýčkat pěkné vzpomínky

„Imaginace nás vede do jiné sféry než slova. Je to kouzelná cesta do vnitřního světa přes obrazy a smysly,“ říká v Balancu Leona Rajdlová Dyrehauge, p ... číst dále

28.7.2020 13:00 00:24:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nudu a stereotyp v posteli nezaženou nové techniky nebo hračky, ale prohloubení důvěry a intimity

„Když se máme dobře ve vztahu, tak máme dobrý sex. V krizi sex nefunguje. Ale jsou různé typy vztahů,“ říká v Balancu psychoterapeutka Leona Rajdlová  ... číst dále

21.7.2020 13:00 00:22:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

„V dětství mi ublížili, tak se ke mně chovejte hezky!“ Jak přerůst vlastní zranění a nezůstat obětí

„Zranění funguje jako platidlo. Koukejte, co se mi stalo, jak jsem ublížený,“ říká v Balancu psycholog, psychoterapeut a lektor rozvoje osobnosti Mich ... číst dále

14.7.2020 13:30 00:22:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

„Já pořád musím něco dělat!“ Proč je těžké odpočívat a žít, jak chceme, a ne, „jak by se mělo“

„Jako děti jsme uměli být jen tak. Ale byli jsme oceňováni za to, co děláme,“ vysvětluje pro Balanc psycholog, psychoterapeut a lektor osobního rozvoj ... číst dále

7.7.2020 13:00 00:21:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Postoj a mindset. Věříte, že svůj život můžete ovlivnit, nebo jste ve vleku událostí?

„Když máte jednoznačně negativní postoj ke kouření, nabídnutou cigaretu odmítnete a ani vás nenapadne si ji vzít,“ říká o postojích v Balancu Katarína ... číst dále

30.6.2020 13:00 00:23:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Proč se v neděli večer cítíme sklesle? Konečně se můžeme zastavit a zjistíme, že život není práce

„Pokud vnímáme v životě smysl, pomůže nám projít náročnými situacemi,“ vysvětluje metodu logoterapie v Balancu Katarína Loneková, klinická psycholožka ... číst dále

23.6.2020 13:00 00:17:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nenávist je na dlani, ale lásku se učíme. Zlo v lidech vyvolávají nezpracované emoce a nevědomost

„Nejdůležitější mi přijde rozlišit, co je zlo a dobro. Každý v sobě má zlou vůli a dokáže ji uplatnit,“ říká v Balancu psychoterapeut Pavel Špatenka.  ... číst dále

16.6.2020 13:00 00:19:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Jen sedět na zadku, litovat se a nadávat na život. Kdo je manipulující a kdo utrápená oběť a co s ní?

„Oběť si většinou přitáhne svého pachatele a naopak,“ říká v Balancu psychoterapeut Pavel Špatenka. Někteří lidé si připadají jako oběť světa kolem i  ... číst dále

9.6.2020 13:00 00:19:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Můžu přestat pít, když budu chtít? Závislost je ztráta vnitřní svobody, mezi ní a návykem je rozdíl

„Závislost je proces, ne stav. Postupně člověka uchopí a vzniká z přirozené potřeby měnit své prožívání,“ říká v Balancu Stanislav Kudrle, psychiatr a ... číst dále

2.6.2020 13:00 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Dětské trauma lze znovu prožít a uzavřít. Holotropní dýchání nabízí hluboké sebepoznání sebe sama

„Vědomě směřujeme pozornost dechu, tím se holotropní dýchání blíží meditačním technikám, dostáváme se výlučně do přítomného okamžiku,“ popisuje pro Ba ... číst dále

26.5.2020 13:30 00:25:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Lepší si občas nabít než se celý život klepat hrůzou. Co je strach a jak s ním žít?

„Strach může být drobná nejistota, ale také silná panika.“ Bojíme se neznámého, změny, samoty, svobody, smrti. I toho, že nebudeme milováni. Pokud je  ... číst dále

19.5.2020 13:00 00:25:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Navěky v mamahotelu. Proč je pro některé děti těžké opustit rodiče a žít po svém?

„Nejdříve odchází děti po dokončení školy. Neznamená to ale, že jsou dospělé,“ říká v Balancu Michal Vybíral, psychoterapeut, lektor, supervizor a jed ... číst dále

12.5.2020 13:00 00:26:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Proč někdo v hádkách křičí a sáhne k násilí? Odmala se neučíme zpracovat vztek, v dospělosti nás ovládne

„Vztek má sloužit k uspokojování potřeb. Určitá dávka je užitečná. Vztek je emoce, ale násilí je chování a za to neseme odpovědnost,“ říká v Balancu P ... číst dále

5.5.2020 13:00 00:20:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Víte, co chcete, a umíte říkat ne? Jak najít asertivitu a prosadit se, když to ve škole neučí

„Asertivita je hodně nadužívané slovo. Je to schopnost prosadit své názory a stanoviska a stát za nimi. Ale dodávám, že přiměřeným způsobem, nemanipul ... číst dále

28.4.2020 13:00 00:20:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Říci si o pomoc v oblasti psychiky vyžaduje odvahu. Jak pomoci druhým na terapii a proč je to obtížné?

„U sebevražedných tendencí je dobré zvážit pomoc i psychiatra. Ne všechny problémy blízkých musíme unést,“ říká pro Balanc klinický psycholog a terape ... číst dále

21.4.2020 13:00 00:22:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Když budeš plakat, budeš sám. Proč se bojíme ukazovat smutek, truchlit a jak vzniká deprese

„Deprese může být informace, že nežijeme podle svých možností a přání,“ říká v Balancu psychiatr David Hynčík. Smutek, špatné nálady a jejich časté zm ... číst dále

7.4.2020 13:00 00:20:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Chybami se člověk mučí. Proč je těžké připustit si vlastní omyl, nevymlouvat se a odpustit si?

„Chybovat je lidské, ale reakce okolí na chyby není vždy příznivá a láskyplná,“ říká pro Balanc terapeutka a koučka Iveta Hrotková. Každý má právo na  ... číst dále

31.3.2020 13:00 00:17:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nešťastná láska a netradiční vztahy. Když se bojíme někoho odmítnout a ztratit, zraníme i sami sebe

„V člověku se tluče neschopnost vztah nemít a neschopnost ho navázat, nejde to vyřešit kompromisem,“ říká v Balancu terapeut Tomáš Zetek. Nešťastně se ... číst dále

17.3.2020 13:00 00:16:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Zamilovanost, odpor, láska. Jaké jsou fáze partnerského vztahu a kdy utíkáme předčasně?

„Na začátku může být jen sexuální touha, ale i strach ze samoty nebo si říkáme, že bez vztahu nejsme nikdo,“ říká v Balancu terapeut Tomáš Zetek. Zami ... číst dále

10.3.2020 13:00 00:21:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Úzkost je duchem naší doby, i když má iracionální základ. Pomůže dech, terapie i léky

„Úzkost je pocit obav, které nemají jasnou příčinu. U strachu víme, čeho se bojíme,“ říká v Balancu psychiatrička Dana Holubová. S úzkostí jsou spojen ... číst dále

3.3.2020 13:20 00:22:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Zařekli jste se, že nebudete jako rodiče? Chování i myšlení jsme okopírovali a nevíme o tom

„Je fajn, když si zažijeme ve vztahu k rodičům zamilovanost, zklamání a lásku. To, že s druhým člověkem mohu být, mít ho ráda, zároveň realisticky vní ... číst dále

18.2.2020 13:00 00:21:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Nezakazujme dětem se navzájem dotýkat, dotek je důležitý pro rozvoj i zdraví, dnes chybí i dospělým

„V některých školách zavádí zákazy dotýkání. Když si nevíme rady s agresivitou a rozjíveností dětí, prostě jim zakážeme na sebe sahat. Pro mě je to na ... číst dále

11.2.2020 14:30 00:23:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Proč nám partneři chybí, když jsou pryč, a štvou nás, když jsou blízko? Chceme jistoty i napětí

„Všichni přicházíme na svět s vrozenou potřebou blízkosti, stálosti, bezpečí a intimity. Ale také máme potřebu dobrodružství, poznávání a vášně. Tyto  ... číst dále

4.2.2020 13:00 00:23:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Myslíte si, že jste od přírody nešťastní? Štěstí lze posilovat a trénovat, třeba smíchem

„Klasická psychologie se od svého vzniku zabývala vším, jen ne pozitivními tématy. Pokud nemáte problém, není důvod ho řešit,“ vysvětluje v Balancu Pe ... číst dále

28.1.2020 13:00 00:19:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Hodnotit výkresy dětí ve škole je chyba, každý se umí vyjádřit uměním. Jak funguje arteterapie?

„Máme potřebu zanechat stopy, tvořit, vtiskávat tvar a zkoumat hmotu. Podívejte se, co jsou malé děti schopny provést s krupicovou kaší posypanou kaka ... číst dále

21.1.2020 13:00 00:20:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

O čem sníme, když dobře spíme. O obavách, vnitřních konfliktech a nevyřčených touhách

„Sen je náš druhý život. Odehrávají se v něm různé příběhy, zjevují se reálné i nereálné postavy,“ říká v Balancu Karin Emily, psychoterapeutka a kouč ... číst dále

14.1.2020 16:50 00:22:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Co všechno o sobě sdílet se světem? Komunikace s druhými musí prospívat, ne škodit

„Člověk, který přistupuje k okolí s důvěrou, prožívá spokojenější život,“ říká v Balancu Jan Majer, šéfredaktor webu psychologie.cz a specialita na ko ... číst dále

1.1.2020 13:00 00:22:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Dáváte si na Nový rok předsevzetí? Jak poznat, která jsou opravdu pro vás a udržet je celý rok?

„Přelom roku je přirozená doba k bilancování, zamyšlení se a zastavení se. Ale kvůli oslavám a únavě nemusíme mít prostor naladit se sami na sebe,“ ří ... číst dále

31.12.2019 13:00 00:24:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Kde se bere potřeba opíjet se na silvestra do němoty a existuje bezpečný vztah k alkoholu a k drogám?

„V naší kultuře je tolerance alkoholu velmi vysoká. Z toho pramení velká rizika podceňování alkoholu,“ říká v Balancu adiktolog a ředitel NEO Centra – ... číst dále

24.12.2019 13:00 00:21:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

S koncem roku přichází bilancování, reflexe a někdy i samota. Jak pomoci někomu, kdo je v krizi?

„Pomoci někomu v krizi můžeme, jen když se tématu nebudeme vyhýbat. Občas máme tendenci převést téma v žert nebo bagatelizovat,“ říká v Balancu Martin ... číst dále

17.12.2019 13:00 00:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

K druhým se umíme chovat laskavě, u sebe na to zapomínáme. Maitri dýchání pomůže nahlédnout do našeho nitra

„Za pomoci dechu a dalších podpůrných prvků se můžeme dostat do kontaktu s místy v sobě, kam se běžně naší racionalitou nebo vědomím dostáváme obtížně ... číst dále

10.12.2019 13:00 00:20:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Čím vším jsou pro nás přátelé? Budou tady, i když rodina či partneři nechtějí nebo nemohou

„Přátelé s námi mohou být a často i jsou déle než partneři. Některé kamarádské vztahy trvají od dětství až do konce života,“ říká v Balancu Michal Pet ... číst dále

3.12.2019 13:00 00:18:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Rozvoji a poznání člověka může pomoci i kůň. Nelže a pozná i to, co psychologové ne

„Koně nezajímá, co máte na vizitce nebo jak jste oblečení. Je pro něj důležitá čistá komunikace,“ říká v magazínu Balanc lektorka sebepoznání s koňmi  ... číst dále

26.11.2019 13:00 00:30:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Na současné pandemii nevyspání se podílí i světlo. Displeje telefonů, žárovky i ledky škodí

„Naše cirkadiánní rytmy, naše biologické hodiny, se řídí mnoha signály, nejdůležitější je ale světlo,“ vysvětluje v magazínu Balanc Hynek Medřický, kt ... číst dále

19.11.2019 13:00 00:20:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Jordan Peterson radí dát si život do pořádku. Kdy pořádek stačí a kdy potřebujeme více chaosu?

Kanadský psycholog Jordan Peterson se stal pro mnohé mladé muže vzorem. Obrazem spořádaného otce, kterého neměli. Jeho názory, které popsal mimo jiné  ... číst dále

12.11.2019 13:00 00:23:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Nemůžete si najít partnera a slýcháte, že jste vybíraví? Co nejčastěji komplikuje lidem vztahy?

„Když se jeden na druhého může spolehnout, je to k nezaplacení. V dobrém i ve zlém, ve zdraví i nemoci,“ říká v magazínu Balanc Tomáš Zetek, terapeut  ... číst dále

5.11.2019 13:00 00:17:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Chcete si život pořádně užít, nebo odmakat? Jak najít rovnováhu mezi bohémem a sucharem

„Není otázka volby, zda budu jen sucharem, nebo jen bohémem, ale správné míry. Existuje pomyslný střed, ve kterém se ale téměř nikdy neocitneme. Jední ... číst dále

29.10.2019 13:00 00:20:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Sebevědomí lidé mohou působit arogantně. Proč nás ti, kteří si jdou za svým, štvou a ohrožují?

„Lidé, kteří si věří a mají vysoké sebevědomí, nás mohou rozrušovat. Třeba se bojíme být jako oni, máme jinak nastavené hranice,“ řekla v pořadu Balan ... číst dále

15.10.2019 13:00 00:22:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Kolik peněz a úspěchu potřebujeme ke štěstí? Bohatství život usnadní, spokojenost přichází jinak

„Mnoho lidí štěstí, úspěch a bohatství nepatřičně spojuje. Myslí si, že když budou bohatí, budou také šťastní. Ale pojmy jsou to podle mě nezávislé,“  ... číst dále

8.10.2019 13:00 00:15:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Jediné, co nám brání být sami sebou, je strach. Můžeme být opravdoví a spontánní úplně kdykoliv?

Stále hrajeme role. V práci, s přáteli, s rodinou. Je to běžné, své chování upravujeme situaci a lidem, se kterými právě jsme. Kde je ale pak ono opra ... číst dále

1.10.2019 13:00 00:18:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Smrt čeká na každého a může přijít kdykoliv. Proč se jí bojíme a jak přijmout vlastní konečnost?

Matka Alana Lowena dala svého syna do katolického sirotčince, když mu byly 4 roky. Zkušenost to prý byla otřesná, sestry byly velmi přísné, až kruté.  ... číst dále

24.9.2019 13:00 00:22:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Mají introverti život složitější než extrovertní lidé? Společnost jim nepřeje, ale vynikají jinak

„Být introvertem není diskvalifikace, ale jsme společností extrovertů,“ řekla magazínu Balanc psycholožka a psychoterapeutka Natálie Schwab Figusch. B ... číst dále

17.9.2019 13:00 00:24:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Když jsem se v padesáti rozhodoval, co dál dělat. Jak si vybrat povolání a neplnit očekávání rodičů?

„Z psychologického hlediska je první krok vybrat si povolání sám za sebe, ne podle přání rodičů,“ říká v magazínu Balanc psycholožka a psychoterapeutk ... číst dále

3.9.2019 13:00 00:24:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Kdo potřebuje kouče a kdo terapeuta? Hranice sebezdokonalování končí tam, kde začíná úzkost

„Lidé, kteří se honí za výkonem, si někdy neumí užít úspěch. Stává se to třeba u sportovců,“ předává své zkušenosti z koučování psycholog Radvan Bahbo ... číst dále

27.8.2019 13:00 00:26:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Proč je snadné vidět na všem jen to špatné a jak ze spirály negativismu ven?

„Z pozitivního přístupu k životu se občas stává víra, že máme myslet jen pozitivně. Není to ideální, je nutné myslet i na problematické věci,“ říká v  ... číst dále

20.8.2019 13:00 00:22:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Když lidé dělají něco smysluplného, tak se cítí dobře. Jak nežít jen pro sebe, ale nevyhořet

„Nyní je oblíbený boj s prokrastinací. Myslím, že to není jen osobní problém, ale i kolektivní otázka. Řada lidí dělá něco, kde není ani špetka duše a ... číst dále

13.8.2019 13:00 00:21:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Starejte se sami o sebe! Jak individualismus, ego a strach ničí naši planetu i společnost

„Pokud vnímáme jako důležitý pouze náš život a sami sebe, tak nás témata jako klimatická změna, společenské a politické problémy nebudou zajímat,“ řík ... číst dále

6.8.2019 13:00 00:20:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Odpočinek nesmí být za odměnu. Nic nedělat a být jen sám se sebou je ale pro mnohé nesnesitelné

„Roli hrají přejaté vzorce z rodiny. Sama jsem měla rodiče, kteří neuměli odpočívat. Já jsem si řekla, že to budu dělat úplně jinak,“ prozradila magaz ... číst dále

30.7.2019 13:00 00:22:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Chcete se rozejít, ale ublížit druhému co nejméně? Buďte upřímní, důrazní a važte slova

„Spousta lidí trpí potřebou ukončovat vztah bezbolestně. Ve většině případů to není možné,“ řekl v Balancu psychoterapeut Michal Mynář. Když si lidé n ... číst dále

23.7.2019 13:20 00:22:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Dříve lidé na dovolenou nejezdili, dnes je třeba zpracovat nahromaděný stres

„Čtrnáctidenní dovolená a delší je ideální. Za týden si člověk moc neodpočine, tři až čtyři dny se přelaďujeme na dovolenkový režim,“ říká v Balancu p ... číst dále

16.7.2019 13:00 00:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Dobré vztahy potřebují hluboké rozhovory i zdravé konflikty, vyhýbat se vážným tématům se nevyplatí

„Dobrý a kvalitní vztah unese nějakou míru nesouhlasu a výměnu názorů.“ Pevné rodinné vztahy neznamenají, že musíme sdílet stejný názor na svět. Víme, ... číst dále

9.7.2019 13:00 00:20:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Pochybnosti o sobě nemají jen mrtví a psychopati. Jak se vyrovnat s perfekcionismem?

„Chyba není vina, je to něco přirozeného a také způsob učení. Výzkum zjistil, že úspěšné týmy hlásí často více chyb. Nedělají jich více, ale přiznávaj ... číst dále

2.7.2019 13:00 00:22:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Hodní lidé – proč někomu lezou na nervy a holky je nechtějí?

„Když dlouhodobě potlačujeme vlastní potřeby, tak se to projeví na osobní pohodě. Nebudeme se cítit dobře,“ řekl v Balancu kouč a konzultant Petr Praž ... číst dále

25.6.2019 13:00 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Smutek k životu patří, doba nás ale chce veselé a výkonné. Pláč skrýváme

„Smutek je základní emoce, přirozená, vrozená. Pomáhá odžít trápení, která v životě nastanou,“ vysvětluje v magazínu Balanc psycholožka a psychoterape ... číst dále

18.6.2019 13:00 00:21:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Existuje zdravá míra sledování pornografie? Příliš mužům zhoršuje erekci, ženám krade orgasmy

„Jsou lidé, kteří se bez pornografie obejdou a řeknou vám, že není pro jejich osobní nebo sexuální rozvoj důležitá. Jiní v ní hledají zdroj informací  ... číst dále

11.6.2019 13:00 00:19:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Zvyknout si na samotu jde až překvapivě snadno, pak je těžké se single života vzdát

„Když samotu vytěsníme, působí na nevědomé úrovni a začne probublávat někde jinde. Takový člověk bude třeba odsuzovat partnerský život i své zadané ka ... číst dále

4.6.2019 13:00 00:19:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Bůh nechce, abych s tebou spal, a parkování mi hledají andělé. Kdy je víra útěkem ze života?

„Častým a bolestivým příkladem duchovního bypassu je vztah k vlastnímu tělu a sexualitě. Jeden v páru může odmítnout sex kvůli Bohu nebo meditaci,“ ře ... číst dále

28.5.2019 13:00 00:21:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Být dospělý neznamená být zralý. Zralost je přijetí odpovědnosti za emoce a vztahy

„Zralý člověk dokáže odlišit fakta a domněnky. To bychom měli umět ze základní školy. Ale třeba i dnešní politici útočí na naši rozumovou zralost a fa ... číst dále

21.5.2019 13:00 00:21:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Přece se to nevyhodí! Kolik věcí potřebuje člověk ke spokojenosti a jak se zbavit zbytečností?

„Minimalismus znamená mít méně věcí a zároveň jich méně chtít. Není to odpírání, nežiji jako mnich jen s meditační podložkou a miskou na rýži,“ říká A ... číst dále

14.5.2019 13:00 00:28:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Batolata zpívají dřív, než začnou mluvit. V hlase se projeví osobnost. Jak o něj pečovat?

„Hlas vyvádí emoce z těla ven, proto děti pláčou. Potřebují se vyplakat a pak umlknou. Není nic horšího než umlčovat pláč,“ řekla v magazínu Balanc he ... číst dále

7.5.2019 13:00 00:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Desítky let stavů únavy a smutku můžou zmizet během pár dní, pokud budeme jíst ty správné potraviny

„Máme řadu pacientů s desítky let trvajícími obtížemi kvůli intoleranci na laktózu. Mají dlouhodobě poškozenou střevní mikroflóru. Dochází u nich k té ... číst dále

30.4.2019 13:00 00:20:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Pokud se potácíte v depresích, tak si vás meditace přitáhne. Pusťte si naše tři cvičení

„Na jednom manažerském školení nabídli účastníkům meditaci k relaxaci a snížení stresu. Lektor vedl seminář velmi dobře. Po návratu podalo 20 procent  ... číst dále

23.4.2019 13:00 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Můžeme mít rádi ostatní, když nemáme rádi sami sebe? Pochroumanou lásku od rodičů lze napravit

„Vztah k sobě je ten první a nejzákladnější, který máme. První a poslední člověk, se kterým jsme v kontaktu, jsme my sami.“ O sebelásce mluvila v Bala ... číst dále

16.4.2019 13:00 00:22:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Už ve školách děti trestáme, když něco nevědí. V dospělosti pak neumí chápat druhé a diskutovat

„Měli bychom se naučit ocenit ostatní za to, že umí přiznat, že něčemu nerozumí. A zpětně uznat svou chybu,“ řekl v pořadu Balanc datový analytik a vě ... číst dále

9.4.2019 13:00 00:21:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Proč bohatí věří, že si úspěch zaslouží a chudí jsou líní? Dělají chybu v kritickém myšlení

„Kriticky myslet znamená mít pro svá přesvědčení dobré důvody. Pes je zakopaný ve zjištění, co jsou dobré důvody.“ Shodují se datoví analytici a vědci ... číst dále

26.3.2019 13:00 00:24:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Proč je důležité odpuštění? Přináší úlevu, lpění na křivdě jsou jako peníze, které nemůžeme použít

„Odpuštění není slabost. Stejně jako pravda a láska nejsou slabostmi. Takové vnímání považuji za virus dnešní doby. Naopak, je to síla, protože odpust ... číst dále

19.3.2019 13:00 00:22:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Mindfulness jako cesta ke svobodnému životu. Dělá intenzivní meditace z lidí buddhisty?

„Bez bolesti a nepříjemných vzpomínek to nejde, cílem je nechat mysl otevřenou čemukoliv, co přichází. Často jsou tyto věci tím nejlepším učitelem,“ ř ... číst dále

12.3.2019 13:00 00:21:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Odpojení od vlastního těla. Když si myslíme, že máme v životě vše, a přesto cítíme, že něco chybí

„Lidé obejdou celou řadu odborníků a zjistí, že jim nic není. I když mají strašné bolesti. Dostanou doporučení zajít za psychoterapeutem,“ říká v maga ... číst dále

5.3.2019 13:00 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Přehnaně zdravým životním stylem až k mrtvici. Zpověď lifehackera Tomáše Baránka

„Ležel jsem na jipce a myslel jsem si, že prožívám poslední chvilky svého života. Pořád jsem se ptal doktorů, zda umřu. Odpovídali neurčitě, to mi nep ... číst dále

26.2.2019 13:00 00:24:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - „Ty ještě nemáš dítě? Co to máš na sobě?“ Co v nás vyvolává stud a jak se k němu postavit?

„Stud je bolestivá emoce, všichni ji známe od dětství. Stojíme před tabulí a nevíme, co máme paní učitelce říci. Všichni na nás koukají a modlí se, ab ... číst dále

19.2.2019 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Co nejlepšího zažít v posteli? 8 hodin kvalitního spánku

„Poruchami spánku trpí poměrně mnoho lidí. Velmi často jde o spánkovou apnoe nebo insomnii. Na poruchy spánku si stěžuje 60 až 70 procent populace,“ p ... číst dále

12.2.2019 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Relaxujte jako mexický povaleč. Autogenní trénink je jedna z nejlepších metod zvládání stresu

„Stres nás má připravit na boj nebo útěk. Na poradě v práci ale těžko budete bojovat se šéfem nebo kolegy. Reakce na stres proto neproběhne zdravě, je ... číst dále

5.2.2019 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Lidé si nedělají naschvály, nedorozumění je produkt evoluce. Co dál prozradí typologie osobnosti?

„Lidé si nedělají věci naschvál. Byl to pro mě největší pozitivní šok za léta výuky komunikace. Ptala jsem se sama sebe, kde jsou ti zlí lidé? Nemohu  ... číst dále

29.1.2019 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - O důležitosti pohybu a zdraví: dospělí lidé musí umět vydržet nepohodu, pot i bolest

„Pohyb přináší duši i tělu spousty výhod, ale chvíli to trvá. Než se účinky projeví a než si jich člověk všimne,“ popsal v magazínu Balanc svou osobní ... číst dále

22.1.2019 13:20    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc o negativismu a protivných lidech: Češi jsou bručouni. Co s tím dělat u druhých i u sebe?

„Negativismus je dobré alibi. Paradoxně je pro některé lepší být dlouhodobě nespokojený a naštvaný a mít možnost nadávat, vidět zdroj potíží v druhých ... číst dále

15.1.2019 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc o metodě ledového muže Wima Hofa: zbavte se stresu a nemocí mrazem a dechem

„To nedám, jdu ven, to stačí,“ říká žena, která stojí jen v plavkách a čepici po prsa v mrazivě chladném jezeře. Po hladině plavou kousky ledu, teplot ... číst dále

8.1.2019 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc o práci s emocemi: nebraňte se jim, život na autopilota může odskákat tělo i vaši nejbližší

„Emoce jsou signály, potřebují být viděny. Jsou jako poslové, když předají zprávu, mohou odejít,“ říká plzeňská terapeutka a koučka Iveta Hrotková. Kd ... číst dále

1.1.2019 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc s Michalem Mynářem: Vztah vás neudělá šťastnými, pouze zesílí, co do něj vložíte

„Vlastní charakter je jedním z předpokladů budování dobrých vztahů, důležité je, že chceme dávat něco více než jen reagovat na naštvané poznámky. Že j ... číst dále

18.12.2018 13:20    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc s Daliborem Špokem o time managementu: život není seznam úkolů, který nikdy nekončí

„Mnoho lidí si myslí, že time management je technika pro špičkové manažery. Není tomu tak, je to životní téma pro každého,“ říká psycholog Dalibor Špo ... číst dále

4.12.2018 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc o workoholismu a práci. Umíte říci ne, odejít včas a ví šéfová, co všechno děláte?

„Workoholismus je závislost a jako každá závislost je nálepkou na nějakou bolest,“ říká psychoterapeut Michal Mynář. Prací trávíme velké množství času ... číst dále

27.11.2018 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc o altruismu a dobrovolnictví: děláme dobré skutky jen proto, že nám to dělá radost?

Jana chodí dobrovolničit do domova pro seniory. Tráví se starými lidmi čas, peče jim, předělává oblečení a doprovází je na výlet. Věnovala domovu i pe ... číst dále

20.11.2018 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc o neúspěchu a umění prohrávat. Na lavičce poražených se učíme soucitu a poznání důležitého

„Existuje nepsané přikázání. Vyhrávej. Může to vyvolávat úzkost a vytvářet nároky na řadu z nás. Společnost bere úspěch příliš materialisticky, počítá ... číst dále

13.11.2018 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc s řádovou sestrou o křesťanské spiritualitě: O co Češi přicházejí, když nemluví s Bohem?

„Jsem bytostný optimista, jsem na světě ráda. Ale někdy kvůli tomu zastírám neradostné stránky života,“ svěřuje se Denisa Červenková, řádová sestra a  ... číst dále

6.11.2018 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc o zdravém pohybu: nechoďte se zničit do fitka, tělo cvičte na celý život, ne na pevný zadek

„První věc, kterou učíme, je dýchání. Sedavým stylem života narušujeme přirozený dýchací vzorec a nepoužíváme tolik bránici,“ překvapuje Michal Vrátný ... číst dále

30.10.2018 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc o nejdelší studii o štěstí. Spokojenost přináší dobré vztahy, začít musíme u vztahu k sobě

„Vztahy s lidmi jsou výsledkem toho, jaký vztah máme sami k sobě,“ myslí si Vratislav Hlásek. V Balancu jsme tentokrát rozebírali vztahy mezi lidmi. N ... číst dále

23.10.2018 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc s Michalem Petrem: Nesnažte se stresu zbavit, nejde to. A neviňte za něj ostatní

„Nemít stres je nemožné, nelze se vyhnout stresorům, tedy tomu, co náš stres spouští,“ vysvětluje psycholog, terapeut a lektor Michal Petr, kterého pr ... číst dále

16.10.2018 13:20    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Balanc

Balanc - Balanc o mužském přátelství: Muži nepracují s emocemi a nesdílejí problémy, platí za to zdravím i rozpady manželství

Americký psychiatr a terapeut Robert Garfield z Pensylvánské univerzity tvrdí, že existuje přísný soubor pravidel a očekávání, která jsou na muže klad ... číst dále