Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 53 226 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "DEEP TALKS [CZE]"

23.6.2024 16:05 58:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#192: Sha-En Yeo How Can Positive Psychology Improve Your Life? [ENG]

ENG: How can we find real and long-term meaning in life? How can we build more resilience in tough times? And what does recent science tell us about l ... číst dále

2.6.2024 18:51 32:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#BONUS: plk. Otakar Foltýn Pro je dobré být hrdinou všedního dne? [Leadership Praha 2024]

Jak ve správný moment vystoupit z davu? Jak v sob najít odvahu zachovat se ve správný moment správn? A jak mžeme spolen vytvoit o trochu lepší svt pro ... číst dále

27.5.2024 17:35 01:02:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#191: Adam Obr, Ph.D. Jak lépe rozumt vd a jak ji popularizovat?

Co dlat pro vyšší kritické myšlení v eské populaci? Jak íst vdecké studie a jak jim lépe rozumt? A jak k tomu lze dnes použít umlou inteligenci? Další ... číst dále

8.5.2024 19:58 01:13:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#190: plk. Otakar Foltýn Vrbtice byly brutální urážkou eské republiky

Co pesn se ve Vrbticích stalo? Jaká je aktuální situace na Ukrajin a jak situaci ovlivní nový balíek pomoci z USA? Pro by mla být informaní gramotnost ... číst dále

1.5.2024 19:25 45:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#189: Karel Havlíek (skladatel) Jak na kreativitu a tvrí flow?

Co jsou nejdležitjší ingredience úspchu v Americe? Jak se za poslední léta promnil Hollywood? A jak podpoit kreativní proces a získat více flow, a lov ... číst dále

21.4.2024 20:14 01:15:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#188: prof. Aleš Stuchlík Jak sociální sít mní náš mozek?

Jak mžeme zlepšit svoji pozornost i posilovat pam? Pro jsou otázky pro náš mozek dležitjší než odpovdi? A jak žít podle studií mozku celkov spokojenjš ... číst dále

12.3.2024 17:14 01:32:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#187: Václav Dejmar Jak chápat dnešní svt a zachovat si zdravý rozum?

Svt se mní nejrychleji v celé lidské historii jak ho tedy chápat ve své komplexit? Jak si v tom všem zachovat dobrou náladu, klid a nadhled? Co užite ... číst dále

18.2.2024 14:58 38:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#186: Pearl Lim What is great leadership? [ENG]

How can one become a more authentic and empathetic leader? How can we build better connections in the workplace, with colleagues or clients? And how  ... číst dále

6.2.2024 20:55 01:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#185: Miloslav Šindelá Jaký je evidence-based návod na hubnutí i dlouhovkost?

Jak ohledn výživy a zdravého životního stylu poznat, emu vit a emu ne? Jak íst vdecké studie a jak poznat jejich kvalitu? A co je dnes ohledn zdraví o ... číst dále

1.2.2024 18:34 50:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#184: MUDr. Tomáš Rychnovský, Ph.D. Jak žít bez bolesti našeho tla?

Jak souasná doba a stres ovlivuje naše tlo? Co vše mžeme dlat pro prevenci, aby nás ve stáí náš pohybový aparát nebolel? A jak udržet pozitivní návyky ... číst dále

28.12.2023 13:57 01:07:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#183: Michal Radar Vrátný Jak opravdu dodržet novoroní pedsevzetí?

Jak pevzít více odpovdnosti za svoje zdraví? Jak zavést návyky tak, aby vydržely? Pro je silový trénink vhodný pro dlouhovkost? A jaké další vci mžeme ... číst dále

6.12.2023 16:13 54:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#182: Petr Mára Jak se lépe zorientovat a uspt v 21. století?

Jaké dovednosti budou v budoucnosti opravdu dležité? Jaké klíové technologie budou ovlivovat naše životy a svt celkov? A jak se ze svta s umlou inteli ... číst dále

29.11.2023 19:38 01:07:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#181: Tomáš Kapler Co nového v ChatGPT a jak nové funkce co nejlépe využít?

Co jsou hlavní vylepšení a novinky, které nedávno OpenAI v rámci ChatGPT pedstavila? Jak nemít ohledn umlé inteligence stále pocit FOMO (fear of missi ... číst dále

14.11.2023 18:23 56:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#180: prof. Martin Ková [SPECIÁL] k volb amerického prezidenta aneb kdo míí do Bílého domu?

Pesn za rok budou nové volby amerického prezidenta. Donald Trump má na sob 4 trestní obvinní, republikánskou stranu zaíná stále více ovlivovat far rig ... číst dále

13.11.2023 17:25 39:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#179: Topp Jirayut Srupsrisopa Is a New Golden Era of Bitcoin Coming?

It's been a year since the collapse of FTX. What exactly has changed in the crypto world since then? How has the mindset of investors evolved? And how ... číst dále

29.10.2023 18:03 50:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#178: Aneta Martinek - Organizaní p*rno aneb jak si udlat poádek v život?

Jak si udlat poádek ve svém život a snížit svj stres, a to nejen na mateské? Jak si uvolnit více asu na to, co je pro nás opravdu podstatné? Co jsou t ... číst dále

21.10.2023 19:27 32:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#177: Rozhovor s umlou inteligencí - Jak najít smysl života?

Jedna z nejvíce neuvitelných vcí, co jsem asi v život zažil. V nové verzi aplikace ChatGPT mžete vést konverzaci s umlou inteligencí mluvenou eštinou  ... číst dále

10.10.2023 18:21 44:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#176: Lukáš Havánek - Jak sa zbavit závislosti na "levném" dopaminu?

Chcete lépe rozumt, jak fungují závislosti na takzvaném "levném" dopaminu? Pro je v 21. století tak tžké se poádn soustedit a co s tím dlat? A jak roz ... číst dále

18.9.2023 18:55 52:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#175: Filip Dímalka Novinky a nejnovjší tipy ze svta umlé inteligence

Co se aktuáln dje na poli umlé inteligence? Jak tento trend co nejlépe uchopit, a kde zaít, pokud lovk stále trochu tápe? Jaké budou nejdležitjší dov ... číst dále

6.9.2023 18:47 58:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#174: Mike Dee YouTuber with 1.1M followers, expert on studying smart

How to overcome procrastination addiction? How to study smarter, not harder? What positive habits can boost our productivity? And how to become a succ ... číst dále

23.8.2023 19:51 53:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#173: Theresa Blueberry Jedna z nejúspšnjších eských streamerek

Jak aktuáln fungují algoritmy sociálních sítích a jak se nestat závislým na levném dopaminu, který pináší? Jak na sociálních sítích najít balanc mezi ... číst dále

17.8.2023 12:26 49:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#BONUS: Petr Ludwig - Jak umlá inteligence zmní trh práce a jak toho využít?

VIDEO verze vetn obrázk na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NyutDU9rDrg Jak nástroje umlé inteligence integrovat do svého každodenního života? ... číst dále

3.8.2023 16:05 53:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#172: Coen Tan How to rewrite our life story and overcome a "victim mindset"?

Pátelé, rozhodl jsem se zase zaít toit více díl Deep Talks v anglitin, s tmi nejzajímavjšími lidmi, které pi svých cestách po svt potkám. Jak pepsat p ... číst dále

30.7.2023 20:01 01:15:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#171: David Semerád Jaká je klíová ingredience pro podnikání nejen v Americe?

Co pesn znamená product/founder fit a pro je to pro úspšné dlouhodobé podnikání naprosto klíová vc? Jak otužování ovlivuje náš dopamin a jak s dopamin ... číst dále

16.7.2023 18:21 46:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#170: Kateina Brožová alias Úklid pro klid Jak se stát peueným bordeláem?

Jak si vybudovat pozitivní vztah k úklidu? Pro poádek ve vcech vytváí i poádek v hlav? A jaké užitené tipy a life-hacky lze na úklid používat? Dalším  ... číst dále

22.6.2023 20:43 01:01:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#169: David Grudl Vše podstatné o umlé inteligenci

Co ekat od umlé inteligence? Co od ní ale naopak neekat, abychom nebyli zklamáni? A hlavn, mli bychom z umlé inteligence mít obavy, radost, nebo obojí ... číst dále

12.6.2023 19:25 01:00:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#168: Martin Poliaik Pro je dnes tak velký rozdíl mezi echy a Slováky?

Pro jsou tak velké rozdíly mezi podporou Ukrajiny na Slovensku a v esku? Jak chápat souasnou politickou situaci na Slovensku? A co s námi a našimi emo ... číst dále

28.5.2023 19:53 01:09:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#167: Tomáš Dvoák Ruské ztráty u Bachmutu byly až sto tisíc muž

Jaká je aktuální situace na celé délce fronty na Ukrajin? Jak vnímat dobytí Bachmutu z pohledu dlouhodobé ukrajinské strategie? A co mžeme v nejbližší ... číst dále

25.5.2023 17:35 52:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#166: JUDr. Kateina Šimáková, Ph.D. Matka není inkubátor na dít

Hrozí v Evrop zásah do potratových práv jako v USA? Mla by být svoboda slova absolutní? Jak jsme na tom s lidskými právy v dob války v Evrop? A jak mž ... číst dále

12.5.2023 17:56 01:01:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#165: plk. Otakar Foltýn "Lež se šíí 7x rychleji než pravda"

Co pesn je informaní válka a jak se jí mžeme jako spolenost bránit? Jak komunikovat s nkým blízkým, kdo ví dezinformacím? A jaké jsou prognózy souasné ... číst dále

4.5.2023 19:59 52:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#164: Doc. Kateina Rusínová Expertka oboru paliativní medicíny

Co nás mže smrt nauit o život? Jak se o smrti bavit více empaticky a jak jí integrovat jako nutnou souást života? A co nám mohou nejtžší okamžiky odha ... číst dále

18.4.2023 19:43 01:09:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#163: Libor Mattuš Jak si najít zálibu v otužování?

Pro je utužování tak zdravé a co pesn o tom ví souasná vda? Co je jen módní hype a co opravdu funguje? Jak si z chladové terapie udlat návyk, který vy ... číst dále

5.4.2023 21:02 01:02:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#162: Mikuláš Miná O aktuální situaci na Ukrajin

Hostem dalšího dílu Deep Talks byl Mikuláš Miná, spoluzakladatel spolku Milion chvilek pro demokracii. Mikuláš se ped nedávnem vrátil z Ukrajiny, kde  ... číst dále

27.3.2023 18:28 55:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#161: Kristýna Skalická Nutriní kouka, zakladatelka projektu @tojidlo

Pro diety v drtivé vtšin nefungují? Jak pracovat se stresem z jídla, z porovnávání na sociálních sítích i z toho, jak lovk vypadá? A jak souvisí zdrav ... číst dále

22.3.2023 13:11 01:14:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#160: Vít Klusák Pední eský dokumentarista (V síti, Velké nic, eský sen)

Co nový dokument Velké nic, mapující covidou pandemii, ukázal o nás eších? Jak jsme se dostali od šití roušek a pomáhání sousedm k tomu, že se spolen ... číst dále

15.3.2023 17:41 01:18:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#159: Václav Dejčmar & Jan Tyl – Umělá inteligence, podstata vědomí a budoucnost?

Jak konkrétně změní umělá inteligence náš svět a náš každodenní život? Jaké práce nahradí a jak se na to co nejlépe připravit? Je již nyní AI kreati ... číst dále

8.3.2023 19:40 01:22:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#158: Václav Bělohradský – Filosof, profesor sociologie

Jak uchránit pozornost jako klíčový statek? Jak chápat dnešní svět z pohledu přehlcení z možností volby? A jak svět sociálních sítí a takzvaných digit ... číst dále

24.2.2023 18:42 36:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#157: Tomáš Břínek (TMBK) a Jakub Horák

Jak půjde dělat humor bez Zemana a Ovčáčka? Měl by mít humor nějaké morální hranice? Dokáže humor dělat umělá inteligence, a když ano, je to opravdová ... číst dále

11.2.2023 17:16 52:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#156: Kateřina Šindelářová – Interiérová designerka, zakladatelka Absolut Design

Co dělá dobrý design dobrým designem? Jak utváří prostor, kde žijeme, naši osobnost a jak ovlivňuje naše emoce? A kde brát při tvorbě interiéru inspir ... číst dále

24.1.2023 15:16 01:24:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#155: Dan Tržil – Autor knihy a podcastu Proti proudu, expert na téma podcastů

Jak začít dělat svůj podcast? Jak si to co nejvíce ulehčit a zároveň zachovat kvalitu? Co se dozvíte v Danově nové knize Proti proudu? A jak najít tak ... číst dále

1.1.2023 17:33 15:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

RAWzhovory #01: Za co jste v tomhle moderním světě vděční? [Erika Eliášová & Petr Ludwig]

Nový rok a nový podcast! Samozvaní experti na všechno, Erika Eliášová a Petr Ludwig, odpovídají na vaše dotazy – ohledně osobního rozvoje, podnikání a ... číst dále

28.12.2022 19:05 01:08:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#154: Filip Dřímalka – Budoucnost ve světě umělé inteligence

Jaké druhy práce a kdy nahradí umělá inteligence? A máte se zrovna vy toho obávat? Jak se na takovou budoucnost co nejlépe připravit – tak, aby člověk ... číst dále

17.12.2022 19:31 01:19:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#153: Tomáš Rektor – Psychiatr a psychoterapeut

Psychedelika? Umělá inteligence v terapii? Serotoninová teorie deprese? Vyhoření? Říká se, že psychiatr je barometr společnosti, jaká je tedy mezi lid ... číst dále

26.11.2022 18:17 01:10:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#152: Roman Máca – Expert na téma dezinformací a Ukrajiny

Jak dezinformace ovlivňují postoj Čechů k válce na Ukrajině? Jak u nás funguje pro-ruská propaganda a jak se jí můžeme bránit? Jaké varianty vývoje ko ... číst dále

14.11.2022 19:55 01:08:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#151: Tereza Vágnerová – Klinický nutriční terapeut, odborný asistent při 1. LF UK

Co je opravdu zdravé a jak poznat mýty ve výživě? Jaké potraviny ovlivňují dlouhověkost a jak opravdu udržitelně snížit svoji hmotnost? A jaké supleme ... číst dále

6.11.2022 18:39 46:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#150: Petra Drahanská – Expertka zážitkové pedagogiky

Jak lépe učit tak, aby to všechny zúčastněné více bavilo? Co by se ideálně mělo změnit v našem školství? A jak fungují metody zážitkové pedagogiky?  P ... číst dále

24.10.2022 19:03 53:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#149: Marek Dvořák (dvorak155) – Lékař letecké záchranné služby

Jak se správně chovat u nehody tak, aby člověk neudělal více škody než užitku? Jak si můžeme všichni našeho života více vážit a dělat díky tomu lepší  ... číst dále

17.10.2022 17:54 01:17:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#148: Ondráš Přibyla – Zakladatel projektu Fakta o klimatu

Jak správně chápat změnu klimatu v celé své komplexitě a z pohledu dat? Jaké máme jako společnost možnosti jejího řešení? A kolik času nám na to oprav ... číst dále

27.9.2022 19:29 54:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#147: Martin Tolar – Tvůrce převratného léku na Alzheimerovu chorobu

Český Forbes o něm píše, že stojí před jedním z největších českých úspěchů v historii. Martin Tolar a jeho společnost Alzheon dokončuje třetí fázi tes ... číst dále

14.9.2022 14:01 01:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#146: Petr Šrámek – Expert na téma dlouhověkosti, investor a vizionář

Co ví současná věda o dlouhověkosti? Jaké jsou nejnovější trendy a technologie, které mohou zásadně vylepšit lidské zdraví? Co můžeme pro naši dlouhov ... číst dále

28.8.2022 20:33 57:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#145: Josef Holý – Jaký vliv mají na naše životy dezinformace a algoritmy?

V čem konkrétně jsou toxické dezinformace a jak s nimi bojovat? Jak moc jsou naše životy ovlivňovány algoritmy největších technologických firem? A jak ... číst dále

5.8.2022 19:29 01:08:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#144: Erika Eliášová – Podnikatelka a influencerka

Jaký je návod na to být úspěšný v podnikání na internetu? Jaké nové trendy hýbou sociálními sítěmi a jak jich využít? Proč má opravdu smysl přemýšlet  ... číst dále

24.7.2022 19:43 01:16:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#143: Ján Michalov – Fitness trenér, biohacker a spolutvůrce Fantastický podcast

Jaký je klíč k dlouhodobé disciplíně? Které suplementy opravdu fungují, a to nejen pro vrcholové sportovce? Jak hledat podložené informace o zdraví? A ... číst dále

20.7.2022 20:06 47:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#142: Dana Drábová – Jaderná inženýrka, jedna z nejvlivnějších žen ČR

Jak si Česko může zajistit energetickou nezávislost a bezpečnost? Jaké je reálné riziko jaderných havárií či jaderného konfliktu na Ukrajině? Zvažoval ... číst dále

11.7.2022 20:06 01:07:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#141: Dan Přibáň – Cestovatel ve žlutých trabantech, režisér a publicista

Proč má dnes více než kdy jindy smysl postavit se proti zlu a upozorňovat na důležité společenské problémy, i když je to nepopulární a člověk dostane  ... číst dále

4.7.2022 20:15 56:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#140: Josef Suchár – Farář kostela v Neratově

Kde hledat v životě "pomalost" a proč je v dnešní době tak zásadní? Jak vzniká čistá radost a čistá láska? A kde hledat to, co nás bude opravdu naplňo ... číst dále

28.6.2022 20:27 01:03:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#139: Jakub Horák – O Himálaji, buddhismu či osvícení přímo ze srdce Nepálu

Co je hlavní esence Nepálu a proč ho jednou za život navštívit? Má smysl se v 21. století snažit hledat osvícení? Co by to mělo pro člověka žijícího v ... číst dále

19.6.2022 18:58 01:24:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#138: Kateřina Šedá – Přední česká umělkyně světového věhlasu

Dalším hostem podcastu Deep Talks byla Kateřina Šedá. Kateřina je jednou z nejvěhlasnějších českých současných umělkyň, její projekty zasahující do ve ... číst dále

14.6.2022 16:36 01:58:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#137: Petr Ludwig & Brain We Are [SPECIÁL, 2. díl]

Existuje svobodná vůle? Co ovlivňuje naše rozhodování a podvědomí? Jaké jsou nejvíc podložené suplementy pro naši dlouhověkost? A jak zlepšit výživu s ... číst dále

1.6.2022 20:00 02:03:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#136: Eliška Remešová & Olga Vlachynská – Psychoterapeutky věnující se vztahům [SPECIÁL]

Kdy má smysl opravovat vztahy? Jak umět ukončit hádku? Proč je důležité vědomě se věnovat vztahu? Kde hledat rovnováhu mezi hlubokou láskou a touhou v ... číst dále

29.5.2022 18:00 01:37:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#135: Petr Ludwig & Brain We Are [SPECIÁL, 1. díl]

Společně s kluky z podcastu Brain We Are jsme natočili speciální sérii dvou rozhovorů - v prvním jsem byl já hostem u nich, v druhém pak oni hosty u m ... číst dále

24.5.2022 10:20 52:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#134: Hynek Medřický - Vynálezce a expert v oblasti světla a spánku

Jak ovlivňuje světlo zdraví lidí a všech živočichů? Co může způsobit spánková deprivace? A jak postupně vybudovat ve svém životě návyky pro lepší spán ... číst dále

9.5.2022 13:59 29:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: Rozhovory z EXPO o Johannu Gregoru Mendelovi #spolupráce

EXPO v Dubaji sice skončilo, ale během posledních týdnů jsem natočil 4 rozhovory, které se točí okolo nejvýznamnějšího vědce, který na území ČR žil a  ... číst dále

25.4.2022 19:28 01:55:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#133: Václav Dejčmar & Otec Šebestián – Miliardář a mnich žijící v chudobě [SPECIÁL]

Jsou peníze nutnou součástí spokojenosti? Kde jinde brát dlouhodobé životní naplnění a pocit smysluplnosti? A jak nám v tom mohou pomoci koncepty jako ... číst dále

21.4.2022 19:43 01:00:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#132: Dominique Alagia – Jak uspět na sociálních sítích a nezbláznit se z toho?

Jak se na sítích obrnit proti hejtu a nenávisti? Kde hledat inspiraci pro úspěšnou tvorbu? A jak na internetu funguje generace Z a jak vypadá zákulisí ... číst dále

11.4.2022 14:00 01:05:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#131: Martina Viktorie Kopecká – Kde v dnešní době brát naději a klid?

Jak lépe zvládat dnešní psychicky velmi náročnou dobu? Jak najít sílu pomáhat, ale umět poznat naše limity a nevyhořet? A v čem by se lidstvo mělo pou ... číst dále

29.3.2022 19:30 01:06:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#130: Pavel Houdek – Instruktor sebeobrany, publicista pišící do Heroine či Deníku N

Jak funguje psychologie útočníků? Co vše můžeme udělat, abychom případné napadení odvrátili? Jak získat ve vypjatých situacích více klidu a rozvahy? A ... číst dále

21.3.2022 19:17 01:02:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#129: Eliška Remešová – Psychoterapeutka a vztahová poradkyně

Eliška říká, že láska je dovednost – jak se jí tedy učit? Jak lépe rozumět sám sobě a lépe rozpoznat a komunikovat své potřeby? A jak řešit takzvané „ ... číst dále

9.3.2022 16:05 01:04:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#128: Martin Buchtík - Sociolog, ředitel STEM

Co o charakteru české společnosti říkají data? Jak moc je naše společnost rozdělená? A jak se vzájemně lépe chápat a co dělat pro to, abychom našli zn ... číst dále

22.2.2022 18:14 47:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#127: Václav Staněk – Jaký je klíč k úspěchu v podnikání?

Jak a proč najít odvahu začít podnikat? Co si můžeme vzít v dnešní době z odkazu Tomáše Bati? A jaké návyky mohou pomoci vytvořit úspěšnou firmu? Host ... číst dále

16.2.2022 20:08 56:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#126: Lukáš Havránek – Jak se naučit téměř libovolný návyk?

Jak se naučit dlouhodobě posilovat svoji vůli a sebedisciplínu? Jak si vybudovat pozitivní vztah k libovolné aktivitě jako například k běhání? A jak p ... číst dále

9.2.2022 20:10 01:08:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#125: Ivana Šedivá – Jak najít v životě více flow?

Flow je stav kdy děláme činnost, která nás naprosto pohltí a my přestaneme vnímat čas. V tomto stavu jsme dlouhodobě nejkreativnější a nejspokojenější ... číst dále

24.1.2022 19:50 01:06:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#124: Broňa Sobotka – Jak získat sebedůvěru v angličtině?

Jak si opravdu zamilovat angličtinu? Jak najít odvahu mluvit i za cenu toho, že děláme chyby? A co můžeme všichni dělat pro naši lepší angličtinu každ ... číst dále

17.1.2022 20:14 43:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#123: Gary Edwards – Profesionální klaun, zakladatel organizace Zdravotní klaun

Jak hledat humor a radost i v těžkých chvílích? Dá se humor naučit? Měl by mít vůbec nějaké hranice? A jak v životě nezatrpknout a nezapšknout? V dal ... číst dále

10.1.2022 18:20 57:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#122: Josef Dvořáček – Jak najít spokojenost v práci?

Jak najít práci, která nás bude naplňovat? Jak tvořit opravdové a dobré vztahy na pracovišti? A jak vytvořit úspěšnou firemní kulturu? Josef Dvořáček  ... číst dále

31.12.2021 10:03 01:15:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#121: Lukáš Roubík – Odborník na výživu a zdravý životní styl (v Deep Talks podruhé)

Jak správně a udržitelně nastavit novoroční předsevzetí? A jak poznat, kterým informacím ohledně zdraví věřit a kterým ne? Dalším hostem Deep Talks by ... číst dále

23.12.2021 20:39 01:21:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#120: Stanislav Hruška – Moderátor StandaShow

Jak vzniká StandaShow a jaké rozhovory Standu nejvíce překvapily? Jaké jsou trendy současného internetu? A jak se dnes dá tvorba ideálně monetizovat?  ... číst dále

19.12.2021 18:36 57:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#119: Pavel Rataj – Psycholog a párový terapeut

Jak v partnerských konfliktech hledat poznání o sobě? V čem mohou být hádky přínosnější než „tichá domácnost“? Kdy na vztahu ještě pracovat a kdy ze v ... číst dále

14.12.2021 17:31 01:11:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#118: Šimon Pánek – Ředitel Člověka v tísni

Jaký je lék na populismus? Co dělat jako prevenci proti šíření dezinformací? Jak zvládlo Česko krizi z pohledu leadershipu a jak se z toho poučit? V d ... číst dále

7.12.2021 20:06 57:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#117: Emma Smetana – Zpěvačka, skladatelka a moderátorka

Jak se doopravdy chová Billie Eilish, když zhasnou kamery? Za jakých okolností Emma skončila v DVTV? Jaké bylo opravdové zákulisí vzniku jejího selfie ... číst dále

2.12.2021 20:53 01:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#116: Lukáš Hána – Expert na kritické myšlení a racionalitu

Jak se bavit a argumentovat s lidmi s opačným názorem? Kde hledat kvalitní zdroje informací, kterým můžeme věřit? A jak překonat nedokonalosti lidskéh ... číst dále

27.11.2021 17:38 01:02:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#115: Fady Al-Kheir – Expert na energetiku a investor

Proč může být Grean Deal pro Česko ohromnou příležitostí? Jak chápat současnou energetickou krizi? A jaké trendy budou hýbat budoucím světem a jak na  ... číst dále

17.11.2021 18:57 01:06:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#114: Klára Kloudová – Školitelka Tantry a autorka kurzů o sexualitě

Proč je závislost na pornografii opravdu velký problém? Jak najít odvahu o sexualitě více mluvit, například se svým partnerem? A jak lze svoji sexuali ... číst dále

8.11.2021 18:13 51:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 113: Nora Fridrichová – Novinářka, moderátorka pořadu 168 hodin

Obstála česká média v době koronavirové krize? Jak dělat kvalitní žurnalistiku v postfaktické době? A jaké hodnoty by měl dobrý novinář ideálně mít? V ... číst dále

31.10.2021 18:39 55:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#112: Ewa Farna – Zpěvačka a moderátorka

Jak se Ewě daří rovnováha mezi prací a osobním životem? Proč je v životě důležitá sebeláska a jak ji posilovat i v době sociálních sítí? A v čem ji po ... číst dále

25.10.2021 20:38 01:13:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#111: Filip Matějka – Přední český ekonom z CERGE-EI

Jaká nás čeká budoucnost? Jaké trendy můžeme ve společnosti očekávat? A jak se na ně lépe připravit? V dalším díle Deep Talks jsem si povídal s docent ... číst dále

13.10.2021 19:27 38:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#110: Barbara Paldus – Má doktorát ze Stanfordu a první firmu prodala za 5 miliard korun

Americký Forbes o ní píše, že mění celá odvětví. Vystudovala doktorát v oboru elektrotechniky na Stanfordu a svoji první firmu prodala za 225 milionů  ... číst dále

5.10.2021 21:22 01:17:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#109: Marie Šabacká – Vědkyně a polární ekoložka

Co nás doopravdy čeká z pohledu klimatických změn? Co přesně o tom říká současná věda? A co můžeme my sami udělat, abychom mohli mít alespoň trochu či ... číst dále

29.9.2021 14:52 58:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#108: Marcel Jinoch – Hlavní barman nejlepší restaurace v New Yorku

Jaké je to dělat pod šéfem, který má 30 let 3 michelinské hvězdy? Jak se Martin z korporátního zaměstnání v Praze dostal až na pomyslný vrchol v gastr ... číst dále

21.9.2021 20:33 01:11:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#107: Matěj Hollan – Občanský aktivista a bývalý politik

Jak nepropadnout úplné skepsi z české politiky? Proč má smysl se občansky angažovat či se snažit něco změnit? V dalším díle jsem si pozval Matěje Holl ... číst dále

14.9.2021 19:14 53:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#106: Ondřej Šteffl – Zakladatel SCIO škol a ředitel společnosti SCIO

Jsou ve školách potřeba známky, nebo to jde i jinak? Jak motivovat děti, aby převzaly samy odpovědnost za učení? A jak účinně měnit české školství, ab ... číst dále

7.9.2021 20:28 01:06:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#105: Tomáš Vala – Generální ředitel rodinné firmy SIKO a druhá generace majitelů

Jak je možné vybudovat miliardovou firmu a zároveň zachovat rodinnou firemní kulturu? Jaké principy byly pro vybudování jedné z nejúspěšnějších českýc ... číst dále

2.9.2021 20:36 52:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#104: Jonáš Čumrik alias Johny Machette – Influencer v důchodu a marketingový odborník

Jaké nejdůležitější trendy hýbou současným digitálním marketingem? Jak funguje placený obsah na Onlyfans či Patreon? Kolik si tam tvůrci dokážou vyděl ... číst dále

29.8.2021 20:14 01:07:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#103: Sara Polak – Popularizátorka umělé inteligence a absolventka antropologie na Oxfordu

Je umělá inteligence něco, z čeho bychom měli mít strach? Jaká je podstata lidského vědomí a lze ho simulovat v počítači? A jak nám mohou pomoci techn ... číst dále

16.8.2021 21:27 45:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#102: Jan „POKÁČ“ Pokorný – Český písničkář a textař

Jak překonávat kreativní bloky, které potkávají snad všechny tvůrce? Proč je důležité umět si udělat srandu sám ze sebe? A jak se vyrovnávat s hejty v ... číst dále

9.8.2021 20:38 01:04:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#101: Pavel Macek – Šéfinstruktor školy čínských bojových umění

Jak účinně zvyšovat svoji psychickou i fyzickou odolnost? Jak nám k tomu pomáhá krátkodobý stres či správné dýchání? A co si můžeme odnést do současné ... číst dále

30.7.2021 20:22 01:09:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#100: Petr Pavel – Armádní generál ve výslužbě

Jak zvládla ČR covidovou situaci z pohledu krizového řízení? Jaký vliv na situaci měly dezinformace a jak se jim do budoucna účinně bránit? A nepodcen ... číst dále

26.7.2021 21:01 54:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#99: Denisa Dědičová – Konzultantka a lektorka osobního rozvoje

Proč je důležitá v životě osobní vize a jaké kroky vedou k jejímu vytvoření? Jak zpracovat takzvaný „imposter syndrom“? A jak získat více sebedůvěry?  ... číst dále

18.7.2021 20:37 01:09:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

RESTART MOTIVACE #05: Jak si více zamilovat svoji práci?

Jak lze v práci vykřesat více smyslu a spokojenosti? Jaké faktory ovlivňují spokojenost v práci nejvíce? A jaké praktické metody můžeme využít k pozit ... číst dále

13.7.2021 20:14 41:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#98: Anna Hogenová – Profesorka etiky a filozofie

Jak hledat smysl života pokud je člověk ztracen? Jak nás dokážou formovat zážitky blízké smrti a proč je koncept smrti tak důležitý? A můžeme dosáhnou ... číst dále

6.7.2021 19:11 55:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#97: Josef Šlerka – Datový analytik, vedoucí oboru Studia nových médií UK

Jak naše životy ovlivňují algoritmy sociálních sítí? Je možné a vhodné sociální sítě nějak regulovat? A jaké problémy české společnosti odhalil Covid  ... číst dále

2.7.2021 17:28 01:16:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

RESTART MOTIVACE #04: Jaké jsou nejdůležitější myšlenky pro spokojený život?

Jaké důležité myšlenky spojuje antická moudrost, východní filosofie a současné výzkumy mozku? Video-verze na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v= ... číst dále

24.6.2021 19:46 46:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 96: Roman Stupka – Konzultant Scaling Up a krizový manažer

Jak udělat z průměrné firmy výjimečnou? A existuje na to nějaký ucelený návod? V nejnovějším díle Deep Talks jsem se bavil s Romanem Stupkou. Roman se ... číst dále

13.6.2021 20:33 50:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#95: Olga Vlachynská – Psycholožka a psychoterapeutka

Kde brát naději v těžších životních situacích? Jak lépe pracovat s našimi emocemi? Jak a kde hledat zdroje své dlouhodobé stability? V dalším díle Dee ... číst dále

7.6.2021 19:40 01:21:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

RESTART MOTIVACE #03: Jak překonat špatnou náladu a demotivaci? Jak zlepšit vztahy díky laskavosti?

Jak překonat stav, kdy se nám do ničeho nechce? Proč je laskavost zdrojem nejsilnějších emocí a jak díky tomu zlepšit všechny naše vztahy? Video-verze ... číst dále

25.5.2021 17:51 41:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#94: Margareta Křížová – přední dáma českého businessu, autorka knihy „Z deníku investorky“

Dá se podnikání naučit? Jak k podnikání najít odvahu, a to v každém věku? A je pak možné najít work-life balance? A co jsou důležité ingredience úspěc ... číst dále

23.5.2021 18:49 57:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#93: Jan Vlachynský – autor knihy "Šéfové jsou kok*ti" a šéf legendárních brněnských barů

Proč si šéfové myslí, že ví vše nejlépe? A proč je to problém? Jak vytvářet výjimečnou firemní kulturu a inovativní prostředí a jakou roli by v tom mě ... číst dále

19.5.2021 18:15 01:10:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

RESTART MOTIVACE #02: Jak fungují naše návyky a zlozvyky? A jak je můžeme změnit?

Jak můžeme do života zavést pozitivní návyky a jak odstranit zlozvyky? Jak k tomu můžeme využít současné poznatky lidského mozku? A jak funguje takzva ... číst dále

12.5.2021 18:46 01:06:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#92: Robert Čapek – učitel, psycholog a autor blogu Líný učitel

Jak by měla ideálně vypadat škola v 21. století? Jak pomoci dětem zamilovat si školu a vzdělávání nejen v ní? A jak pomoci skvělým učitelům nevyhořet  ... číst dále

6.5.2021 21:26 01:35:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 91: Tomáš Baránek – biohacker, blogger spoluzakladatel nakladatelství Jan Melvil

Proč lidi dělá nešťastnými, když nemají pocit kontroly nad svým životem? Jaký vliv na to mají naše traumata? Jak nejlépe měřit svůj spánek a proč je d ... číst dále

4.5.2021 15:40 01:10:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

RESTART MOTIVACE #01: Jak převzít odpovědnost za svůj život a přestat být v roli oběti?

Jak převzít více odpovědnosti za svůj život a jak přestat být v roli oběti? Jak si nehledat v životě výmluvy a to i sám před sebou? A jak podle nových ... číst dále

29.4.2021 20:09 36:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#90: Nikola Dočekal – Jaká je aktuální situace v Hongkongu?

Jeden z nejsilnějších rozhovorů, který jsem nato natočil. Jaká je aktuální situace ohledně protestů v Hongkongu? Proč mnoho mladých místních lidí zemi ... číst dále

21.4.2021 19:55 01:10:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#89: Tomáš Hajzler – Jak najít spokojenost v práci?

Co nám v dnešní době brání nalézt v práci opravdové naplnění? Jak vytvářet svobodné firemní prostředí a kulturu? Tomáš Hajzler v České republice jako  ... číst dále

15.4.2021 17:49 54:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

COVID a kritické myšlení #06: Jindřich Vobořil – Kdy a jak fungují antigenní testy?

Jindřich Vobořil je bývalý národní protidrogový koordinátor a nyní ředitel Společnosti Podané ruce, která v Brně vytvořila úspěšný projekt velkokapaci ... číst dále

11.4.2021 19:41 52:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 88: Leon Jakimič – Podnikatel, vizionář a zakladatel společnosti Lasvit

Proč je v jakémkoliv podnikání důležitá silná vize? Jak z Česka vybudovat firmu světové úrovně a věhlasu? A jaké hodnoty jsou v podnikání důležité? V  ... číst dále

5.4.2021 21:33 01:08:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#87: Čestmír Strakatý – Moderátor pořadu Prostor X

Jak obstála česká media v době krize? Měly by všechny názorové strany dostávat stejně prostoru? A měli by dostávat prostor i lidé s velmi kontroverzní ... číst dále

22.3.2021 20:18 01:23:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#86: Miloš Říha – Ředitel Skautského institutu

Jaké ponaučení by nám měla dnešní doba dát? Proč a jak dokáže krize ukázat naše opravdové hodnoty? A jakou roli by v tom měl sehrát dobrý leadership?  ... číst dále

14.3.2021 19:05 01:12:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#85: Tomáš Halík – kněz, teolog a profesor Univerzity Karlovy

Kde v dnešní těžké době hledat naději? V dalším díle jsem si povídal s Tomášem Halíkem, profesorem Filozofické fakulty UK, kde přednáší filozofii a so ... číst dále

11.3.2021 20:38 01:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#BONUS: Petr Ludwig – Kritické myšlení: Jak být o trochu menší kretén? (2. část - praxe)

Jak nepodléhat klamům našeho vlastního mozku? Jak zlepšit svoji argumentaci a práci s informacemi? Jak se naučit lépe rozhodovat ohledně svého života, ... číst dále

7.3.2021 19:50 58:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#BONUS: Petr Ludwig – Kritické myšlení: Jak být o trochu menší kretén? (záznam webináře)

Jak nepodléhat klamům našeho vlastního mozku? Jak zlepšit svoji argumentaci a práci s informacemi? Jak se naučit lépe rozhodovat ohledně svého života, ... číst dále

22.2.2021 15:29 01:07:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#84: Alexandra Alvarová – Novinářka, spisovatelka a odborník na dezinformace

V dalším díle Deep Talks jsem si povídal s Alexandrou Alvarovou. Alexandra se více než 20 let intenzivně zabývá problematikou dezinformací, politickou ... číst dále

13.2.2021 20:36 01:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 83: Patrik Kořenář – YouTuber věnující se konspiračním teoriím a kritickému myšlení

V dalším díle Deep Talks jsem si povídal s Patrikem Kořenářem. Patrik tvoří videa na YouTube, pomocí kterých se snaží rozšiřovat mediální gramotnost a ... číst dále

1.2.2021 17:19 01:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#82: Filip Dřímalka – Expert na inovace a dovednosti pro 21. století

Jaké jsou klíčové kompetence pro práci v dnešní moderní době? Jak člověk může svoji hodnotu na trhu práce zvyšovat? A co nás čeká na pracovním trhu v  ... číst dále

26.1.2021 20:42 57:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#81: Martin Hausenblas – Podnikatel, vizionář a filantrop

V dalším díle podcastu Deep Talks jsem si povídal s Martinem Hausenblasem. Martina v roce 2020 Česká manažerská asociace zvolila Manažerem roku v kate ... číst dále

17.1.2021 20:29 30:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

COVID a kritické myšelní #05: Rozhovor z první linie #zPrvníLinie

Jaká je realita v první linii? Co se stane, až přijde nová, dvakrát více nakažlivá, mutace viru z Velké Británie? Jak můžeme zdravotníkům pomoci? Host ... číst dále

15.1.2021 19:52 46:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#80: Dagmar Herrmannová – Zakladatelka školy pro děti s kombinovaným postižením

Je chuť pomáhat v každém z nás? Jaká jsou hlavní úskalí západní materiální společnosti? A jak se můžeme naučit více pokory a vděčnosti za to co máme?  ... číst dále

3.1.2021 15:10 01:14:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#79: Vratislav Hlásek – Párový terapeut a odborník na výchovu a partnerské vztahy

Jaké jsou hlavní výzvy dnešní rodiny? Co současným vztahům nejvíce chybí? A jak to vše zlepšit? V dalším díle DEEP TALKS jsem si opět pozval Vratislav ... číst dále

18.12.2020 18:15 43:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

#78: Anna Šulc – Jedna z nejvlivnějších Češek na sociálních sítích

Annu Šulc sleduje na Instagramu 850 tisíc lidí, tvoří obsah na YouTube (@Anna Sulc) či má svůj podcast. Letos stejně jako minulé roky získala „influen ... číst dále

16.12.2020 20:57 05:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: Návod na bezpečné Vánoce #BezpečnéVánoce

Proč jsou Vánoce velká hrozba pro zdraví našich blízkých? Jak můžeme rizika minimalizovat? Co ukazují nová data z Čech a zahraničí? Prosím pomozte šíř ... číst dále

10.12.2020 18:50 01:05:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 77: Mikuláš Minář – Proč má smysl vstoupit do politiky?

Kdy bude program nového hnutí Lidé PRO? Nebude hnutí oslabovat potenciální křehkou většinu demokratických stran? A jak se vyrovnat s hejty, výsměchem  ... číst dále

7.12.2020 20:31 31:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUSOVÁ EPIZODA: Lukáš Roubík – Informační chaos ve výživě (Záznam konf. Kritické myšlení 2020)

Jak se v dnešní době orientovat ve všech protichůdných informacích o výživě, dietách a zdraví? Čemu můžeme opravdu věřit? A jak správně číst vědecké s ... číst dále

2.12.2020 21:00 51:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 76: Janka Chudlíková – Jak být v životě vyrovnanější a odolnější?

V dalším díle Deep Talks jsem si povídal s lektorkou a koučkou Jankou Chudlíkovou. Jak lépe zvládat emočně těžší životní situace? Co dělat, když je v  ... číst dále

28.11.2020 18:09 28:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

COVID a kritické myšlení – Díl 04. – Jak se nejlépe připravit na bezpečné Vánoce?

Fungují antigenní testy? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Kdo šíří dezinformace a jakou má k tomu motivaci? A je vakcína opravdu dlouhodobá naděje? ... číst dále

18.11.2020 20:47 50:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 75: Tomáš Ervín Dombrovský – Jaké změny čekat na trhu práce? A jak se na ně připravit?

Jak koronavirus ovlivnil pracovní trh? Jaké změny přijdou a jak se na ně lépe připravit? A co data obecně ukazují o českých zaměstnancích – co je doop ... číst dále

13.11.2020 18:08 47:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 74: Anna Šenk – Zakladatelka projektu Lepší služby a interim manažerka

Jak vybudovat firmu, kterou budou mít rádi zaměstnanci i zákazníci? Co dělat aby firemní hodnoty nebyly jen prázdná slova? A jak být opravdu dobrý šéf ... číst dále

9.11.2020 16:38 40:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 73: Nir Eyal – Autor dvou světových bestsellerů "Hooked" a "Indistractable"

Další díl podcastu Deep Talks právě venku. Tentokrát v angličtině s autorem dvou světových bestsellerů Nirem Eyalem. Jeho první kniha s názvem "Hooked ... číst dále

1.11.2020 18:30 48:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 72: Věra Jourová – Eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost

V dalším díle Deep Talks jsem si povídal s Věrou Jourovou, kterou časopis Time v roce 2019 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Věra Jourová je ... číst dále

27.10.2020 12:38 01:18:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: Petr Ludwig: Jak lépe psychicky zvládat krize? (Záznam webináře)

Kvůli grafice doporučujeme sledovat jako video: https://www.youtube.com/watch?v=I89pTe_dD1I 90 % dlouhodobého štěstí není ovlivněno vnějším světem, al ... číst dále

23.10.2020 19:30 25:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

COVID a kritické myšlení – Díl 03. – Jak vidíme současné opatření?

Práve jsme publikovali 3. díl podcastu COVID a kritické myšlení, který natáčím s MUDr. Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem IKEM. Řešíme současn ... číst dále

18.10.2020 21:50 01:15:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 71: Bob Kartous – Expert na vzdělávání, autor knihy No Future a mluvčí Českých elfů

Hostem dalšího dílu Deep Talks byl Bob Kartous. Bavili jsme se o tom, jak připravit další generace na budoucnost. Co nejvíce chybí našim školám a jak  ... číst dále

27.9.2020 16:06 23:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

COVID a kritické myšlení – Díl 02. – Vzniká proti Covid-19 imunita? [Aktuální studie a analýzy]

Proč lidé ztrácí při Covid-19 čich? Vzniká proti Covid-19 imunita? A když, tak na jak dlouho? Dá se opakovaně použít respirátor? A proč zažíváme nejen ... číst dále

21.9.2020 21:25 01:14:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 70: Jaroslav Cerman – Stand-up komik a sociolog

V dalším díle Deep Talks jsem si povídal s Jaroslavem Cermanem. Jarda je jeden z mých nejoblíbenějších stand-up komiků a zároveň člověk, se kterým mám ... číst dále

12.9.2020 20:42 28:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

COVID a kritické myšlení – Díl 01. – Umírá se „na“, nebo „s“ Covid-19? [Aktuální studie a analýzy]

Minulý týden jsme oznámili, že budeme společně s MUDr. Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem IKEM, tvořit nový pořad o aktuálních studiích a zprávác ... číst dále

7.9.2020 22:35 28:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: Petr Ludwig: DOBRO-INFLUENCE: Jak propojit síť influencerů ke smysluplné změně? (Záznam konference Social Date)

Světová kampaň #Masks4All odstartovaná z Čech měla dosah přes miliardu lidí, byla ve zprávách na CNN či BBC, zapojili se do ní přední světové celebrit ... číst dále

28.8.2020 17:53 01:18:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 69: Martin Rota – Skeptik, podle Forbes jeden z nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích

Na tenhle díl Deep Talks jsem se hodně těšil. Martin Rota je jeden z mála lidí, který propaguje na YouTube kritické myšlení, racionalitu a skepticismu ... číst dále

16.8.2020 20:44 44:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 68: Lenka Bradáčová – Vrchní státní zástupkyně v Praze

V dalším díle Deep Talks jsem si pozval jednu z nejvlivnějších žen Česka, vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou. Jaké hodnoty jsou pro ni  ... číst dále

9.8.2020 21:22 01:05:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 67: Václav Dejčmar a Slávek Horák – tvůrci filmu Havel

V dalším rozhovoru Deep Talks jsem si povídal s hlavními tvůrci filmu Havel – investorem a filantropem Václavem Dejčmarem a scénáristou a režisérem Sl ... číst dále

4.8.2020 18:04 58:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 66: Adéla Elbel - Stand-up komička, teoretická odbornice na vztahy i rozvody

V dalším díle jsem si pozval moji nejoblíbenější stand-up komičku Adélu Elbel. Jak si vybrat ideálního partnera? Proč je tak důležité umět říkat ne a  ... číst dále

26.7.2020 17:10 01:35:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 65: Naomi Adachi – s Čecho-Japonkou o japonské kultuře, jídle či nejzajímavějších místech

Japonsko je moje dlouholetá vášeň, proto mám ohromnou radost, že v dalším díle mého podcastu Deep Talks byla Čecho-Japonka Naomi Adachi. Poprvé jsem s ... číst dále

14.7.2020 19:49 29:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: Petr Ludwig: Vášeň a vytrvalost (záznam konference Osobní růst 2020)

Seberozvojové knihy říkají: Dělej, co miluješ... Co ale dělat, když člověk nic nemiluje? Jak tedy v sobě nalézt a zapálit vášeň? A jak potom vytrvat a ... číst dále

9.7.2020 20:07 01:06:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 64: Jan Vlachynský – Zakladatel legendárních brněnských barů (Bar, který neexistuje …)

V dalším díle jsem si povídal s úspěšným podnikatelem a zakladatel několika legendárních brněnských barů Janem Vlachynským. Pokud někdo někdy byl v Br ... číst dále

30.6.2020 22:14 01:00:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 63: Gabriela Heclová - Zpěvačka, herečka, influencerka

V dalších díle Deep Talks jsem si povídal se zpěvačkou, herečkou a přední českou influencerkou Gabrielou Heclovou (instagramový účet @gabgab_gabi s 23 ... číst dále

24.6.2020 19:59 55:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 62: Michael Žantovský - Diplomat, spisovatel, ředitel knihovny Václava Havla

Jaké hodnoty z odkazu Václava Havla jsou v dnešní společnosti aktuální? A jak jim můžeme jako jednotlivci pomáhat? V dalším díle Deep Talks jsem si po ... číst dále

19.6.2020 20:41 01:00:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 61: Jan Gemrot – Akademický malíř

V dalším díle podcastu Deep Talks jsem si povídal s akademickým malířem Janem Gemrotem. Jeho tvorba je syntézou či psychologickou exkurzí do problémů  ... číst dále

15.6.2020 19:48 59:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 60: Lukáš Roubík - Odborník na výživu a zdravý životní styl

Lukáš Roubík je spoluzakladatelem Institutu moderní výživy, kde se snaží aplikovat kritické myšlení na oblast zdraví a zdravého životního stylu. Dříve ... číst dále

10.6.2020 08:03 55:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 59: MUDr. Petr Smejkal - Hlavní epidemiolog IKEM

Petr Smejkal momentálně pracuje jako hlavní epidemiolog v pražském IKEMu a také působí v USA v Maine Coast Memorial Hospital. Studoval postgraduálně n ... číst dále

3.6.2020 09:49 01:06:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 58: Josef Průša - Podnikatel, lídr 3D tisku a dárce desítek tisíců štítů zdravotníkům

Již podruhé se mým hostem stal Josef Průša. Josef stojí za jednou z nejúspěšnějších a nejinovativnějších českých firem Prusa Research. Jeho 3D tiskárn ... číst dále

29.5.2020 17:14 01:07:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 57: Iva Pazderková - Herečka, komička a blondýna

Přátelé, tohle bylo pro mě jedno z nejvtipnějších natáčení podcastu vůbec. Mým hostem byla herečka a komička Iva Pazderková. Iva se proslavila účinkov ... číst dále

21.5.2020 16:31 56:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 56: Eliška Vyhnánková - Odbornice na sociální sítě a spoluautorka knihy Jak na sítě

Jak nejlépe využívat sociální sítě k posílení osobního brandu? Jak na druhou stranu nespadnout do pasti závislosti? A má smysl si instalovat TikTok, n ... číst dále

15.5.2020 13:55 01:16:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 55: Martin Pejša - Podnikatel, zakladatel Creative Dock (vytvořili Zonky, HoppyGo,...)

V dalším díle Deep Talks jsem si povídal s Martinem Pejšou. Než Martin začal vlastní podnikání, pracoval jako obchodní ředitel ve Vodafone, kde vedl v ... číst dále

5.5.2020 16:47 01:10:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 54: Jeremy Howard - Data Scientist, an Expert in AI and Deep Learning

Jeremy Howard is an Australian data scientist and entrepreneur. He is a founding researcher at fast.ai, a research institute dedicated to make Deep L ... číst dále

22.4.2020 00:07 38:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 53: Jiří Zajíc - Pedagog a držitel nejvyššího skautského vyznamenání Řádu stříbrného vlka

Hostem dalšího rozhovoru Deep Talks byl Jiří Zajíc, skautským jménem Edy, odborník na vzdělávání a držitel nejvyššího skautského vyznamenání Řádu stří ... číst dále

6.4.2020 20:54 01:16:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 52: Tomáš Baránek – Spisovatel, blogger a spoluzakladatel nakladatelství Jan Melvil

Tomáš píše blog http://lifehacky.cz, kde se věnuje aktuálním tématům jako jsou technologie na měření spánku či testům vlastní DNA, takzvané personální ... číst dále

31.3.2020 18:09 49:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 51: MUDr. Tomáš Šebek - Aktuálně ke koronaviru a o projektu Virtuální čekárny ČR

Tomáš Šebek - český chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic, autor 5 knih a zakladatel projektů uLekare.cz a proLekare.cz. S Tomášem jsem si mimo jin ... číst dále

21.3.2020 20:44 01:01:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 50: Martin Mucha - Jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů v New Yorku

Martin Mucha dnes vede jeden z nejúspěšnějších realitních serverů v New Yorku s validací přesahující 15 milionů dolarů. V Americe žije již 8 let. Na j ... číst dále

15.3.2020 10:44 08:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DŮLEŽITÉ: Roušky a kritické myšlení #RouškyVšem (Petr Ludwig)

Dneska jsem vytvořil a právě publikovat nové video "Roušky a kritické myšlení." Dozvíte se v něm: - Proč mají roušky smysl. - Kde a jak se dají sehnat ... číst dále

12.3.2020 17:27 01:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 49: Petr Ludwig & Kubova English - FEAR, EGO, PASSION, ACTION

How to overcome fears? Is a big ego always unhealthy? How to find a strong passion in life and at work? Listen to our new self-help series with Kuba E ... číst dále

6.3.2020 10:01 01:09:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 48: David Grudl - Programátor, blogger a žijící legenda českého internetu

David Grudl je jeden z nejvýraznějších lidí českého online světa, autor PHP frameworku Nette, blogu La Trine a nově podcastu Na vlnách EKG. V době pře ... číst dále

26.2.2020 17:09 02:35:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 47: Martina V. Kopecká a Vratislav Hlásek - Jak budovat spokojený partnerský vztah?

Zajímá vás, co dělat proto, aby váš vztah fungoval? Jak udržet vášeň i po mnoha letech? A podle čeho si partnera vybírat? Věřit emocím, nebo rozumu? A ... číst dále

15.2.2020 20:53 29:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: Petr Ludwig: Dopaminový minimalismus - Jak najít klid v 21. století? (záznam konf. Osobní růst 2020)

Dnešní doma je plná dopaminových lákadel. Sociální sítě, seriály, Netflix, pornografie,... Jak těmto závislostem úplně nepodlehnout? Jak najít vnitřní ... číst dále

8.2.2020 12:44 58:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 46: Nikola Džokić - Stand-up komik

Je humor naučitelný? Má mít nějaké hranice korektnosti? A proč si největší blbci často neumí udělat srandu sami ze sebe? ... Nikola Džokić je jeden z  ... číst dále

28.1.2020 18:38 02:50:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 45: Tomáš Šebek a Vladimír Dzuro (záznam Deep Talks LIVE 02)

Prvním hostem Deep talks LIVE byl Tomáš Šebek. Chirurg s patnáctiletou praxí, který se účastnil 6 misí s mezinárodní organizací Lékaři bez hranic. Byl ... číst dále

20.1.2020 18:31 37:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: Petr Ludwig: Klimatické změny z pohledu kritického myšlení (záznam z konf. Kritické myšlení 2019)

Dějí se klimatické změny? A jak významně? Jaký vliv na ně má člověk? A pokud má, co nejlepšího s tím můžeme jako jednotlivci dělat? Tohle jsou důležit ... číst dále

13.1.2020 23:45 01:20:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 44: Paula Fassati, PhD. - Odbornice na výchovu a vztahy, zakladatel projektu Lepší rodina

V dalším rozhovoru jsem si povídal s mojí kolegyní Paulou Fassati, která je expert na vztahy a výchovu a v rámci projektu Lepší rodina vede kurzy „Co  ... číst dále

7.1.2020 16:15 01:14:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 43: Siddhartha Bala - A creative and entrepreneurial thinker

Another episode of Deep Talks from New York City is out! This time with Siddhartha Bala. Sid is a multidomain expert, he has an MBA from NYU Stern Sch ... číst dále

29.12.2019 15:03 02:57:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 42: Jaroslav Kmenta a Mikuláš Minář (záznam Deep Talks LIVE 01)

Do prvního Deep Talks LIVE přijal pozvání jeden z předních českých investigativních novinářů Jaroslav Kmenta, který ve svých knihách Padrino Krejčíř a ... číst dále

22.12.2019 17:02 01:05:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 41: Martin Veselovský – Moderátor a spoluzakladatel DVTV

Dvakrát jsem měl tu čest být hostem v DVTV a dvakrát to bylo u Martina Veselovského. Bylo tedy na čase si jednou role vyměnit a pozvat Martina do Deep ... číst dále

6.12.2019 12:58 37:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: Petr Ludwig: Sociální sítě a prokrastinace

Občas zpracuji nějaké nové téma a pokud je téma nějak společensky důležité dávám přednášku následně volně ke zhlédnutí. Nedávno jsem tak zpracoval tém ... číst dále

17.11.2019 11:35 01:13:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 40: Lukáš Hejlík – Herec, autor Gastromapy Lukáše Hejlíka a projektu Listování

V dalším díle rozhovorů Deep Talks jsem si povídal s Lukášem Hejlíkem. Lukáš je český divadelní a filmový herec (např. Ordinace v růžové zahradě) a au ... číst dále

9.11.2019 12:35 01:08:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 39: Tomáš Studeník – Inovátor, organizátor FuckUp Nights, autor knihy Velká kniha fuckupů

V tomhle díle jsem si povídal s Tomášem Studeníkem. Tomáš se věnuje neuvěřitelnému spektru zájmů a proto je náš rozhovor jeden z vůbec nejpestřejších. ... číst dále

13.10.2019 10:30 01:08:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 38: Petr Mára – Řečník, expert na moderní technologie a produktivitu

Jak se změnil Apple po odchodu Steva Jobse? Proč je jedna z nejdůležitějších věcí v osobním rozvoji schopnost říkat ne? Jak Petr řeší svoji každodenní ... číst dále

6.10.2019 12:14 01:15:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 37: Martina Viktorie Kopecká – Farářka, rodinná terapeutka a autorka blogu Deník farářky

Jak se zorientovat ve světě vztahů? Jak se připravit na manželství? V dalším díle jsem si povídal s Martinou Viktorií Kopeckou. Martina je farářka Cír ... číst dále

29.9.2019 19:25 54:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 36: Eric Feng - Bestselling author and keynote speaker

How to inspire people to take part in solving the great challenges of today's world? How to find a strong life purpose? And what is the key to longter ... číst dále

13.9.2019 11:19 01:38:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 35: Jakub Čáslava alias kubova_english - Učitel angličtiny a autor populárního podcastu

Jak se stát sebevědomý v angličtině? A jak přestat mít strach z dělání chyb? Jaké chyby Češi nejčastěji dělají? Které zdroje jsou pro učení angličtiny ... číst dále

31.8.2019 12:14 59:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 34: Matěj Číp - Úspěšný Čech v Americe a jediný student cimbálu v USA

Matěj Číp se vytrvalostí, odvahou a místy i dost velkou drzostí dostal z malé vesnice z Moravy až do USA, kde žije svůj americký sen. Poslechněte si j ... číst dále

16.8.2019 17:25 01:05:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 33: Jan Lukačevič - Vědec, člen vesmírného výzkumu Akademie věd, Forbes 30 pod 30

V dalším rozhovoru Deep Talks jsem si povídal Honzou Lukačevičem, který se věnuje studiu vesmíru a popularizaci vědy. V roce 2021 přistane na Marsu mo ... číst dále

1.8.2019 13:31 05:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 32: Felix Zeltner - Co-founder at Work Awesome, Journalist and Author [ENG]

Felix is curating one of the biggest conferences about the future of work in New York City - Work Awesome. He also wrote a book STADTNOMADEN about his ... číst dále

13.7.2019 13:16 59:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 31: Zdeněk Hřib - Primátor hlavního města Prahy

Chcete více poznat nového pražského primátora? Má Praha nějakou dlouhodobou vizi? Jak měřit práci politiků a jejich reálný dopad? V tomhle díle jsem s ... číst dále

2.7.2019 13:57 24:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 30: Ola Rosling - Coauthor of the bestselling book Factfulness [ENG]

“One of the most important books I’ve ever read—an indispensable guide to thinking clearly about the world.” – Bill Gates AWARDS: Financial Times Book ... číst dále

14.6.2019 14:09 01:33:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 29: Vladimir Dzuro - Vyšetřovatel válečných zločinů, druhý nejvýše postavený Čech v OSN

Natočit tenhle Deep Talk mi bylo ohromnou ctí a považuji ho za jeden z nejvýznamnějších dílů vůbec. Hostem mi byl Vladimír Drzuro. Vladimír v současné ... číst dále

7.6.2019 11:30 54:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 28: Tono Stano - Světově uznávaný fotograf žijící v Praze

Tono Stano je jeden z našich světově nejproslulejších fotografů. Tvoří od sedmdesátých let minulého století, vystavoval mimo jiné v Paříži, Londýně, N ... číst dále

1.6.2019 15:52 05:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 27: Dan Seewald - Keynote speaker, innovation and leadership expert [ENG]

Full version: https://www.youtube.com/watch?v=s_4OxYb33VQ Our new English YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCL3F6YgGNOzNDwcPtYQE0Ig De ... číst dále

24.5.2019 19:25 31:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: MUDr. Zuzana Špačková (I AM ZUZ) - Jak být duševně zdravý?

Záznam z konference Osobní růst 2019 - Brno #osobnirust19 ---- Zuzana Špačková - psychiatrička z Fakultní nemocnice Brno, bloggerka a do nedávné doby  ... číst dále

17.5.2019 12:40 01:05:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 26: Tereza Salte (TerezaInOslo) - Blogerka, podnikatelka a spisovatelka

Další díl Deep Talks je venku! Tentokrát jsem si povídal s Terezou Salte. Tereza měla možnost žít 5 let v Oslu, kde začala psát svůj blog TerezaInOslo ... číst dále

10.5.2019 14:00 37:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: Petr Ludwig: Záznam z konference Osobní růst 2019

Dávám volně ke zhlédnutí záznam mé přednášky z konference Osobní růst z tohoto dubna 2019. Je to taková zpověď, co jsem poslední půl rok dělal v New Y ... číst dále

3.5.2019 08:48 59:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 25: Adam Mišík - Zpěvák, herec a hudebník

Adam je zpěvák, herec a syn hudebníka Vladimíra Mišíka. V rozhovoru otevíráme příběh toho, jak Adam zkoušel prorazit v Americe. Tento rok a půl jeho ž ... číst dále

13.4.2019 14:19 01:01:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 24: Spencer Greenberg - Mathematician and Entrepreneur [ENG]

In this episode of Deep Talks, I interviewed Spencer Greenberg. Spencer has PhD. from applied math, and he is the founder of Spark Wave, a startup fou ... číst dále

22.3.2019 10:27 01:24:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 23: Johan Mádr - Herec a moderátor

Johan je herec a moderátor, můžete ho vídat na Fajn rádiu, kde má svoji show s Ondrou Havlem. Společně také natáčí vtipná videa pro Stream.cz. S Johan ... číst dále

9.2.2019 11:48 01:04:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 22: Josef Průša – Podnikatel, inovátor a lídr světového 3D tisku

Josef Průša stojí za jednou z nejúspěšnějších a nejinovativnějších českých firem Prusa Research. Jeho 3D tiskárny patří k naprosté světové špičce. Jos ... číst dále

24.12.2018 13:36 01:09:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 21: Ladislav Zibura - Cestovatel a spisovatel

V tomto díle jsem si pozval Ladislava Ziburu, cestovatele a autora 3 knih o cestování. V rozhovoru se snažíme jít opět trochu hlouběji a neřešit jen  ... číst dále

8.12.2018 16:23 01:27:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 20: Václav Dejčmar - Spolumajitel finanční skupiny RSJ, galerie DOX, investor a filantrop

V tomto díle jsem si pozval jednoho z mých nejzajímavějších přátel Václava Dejčmara, mezi jehož projekty patří například investiční skupina RSJ, centr ... číst dále

18.11.2018 17:14 01:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 19: Zuzana Špačková (I AM ZUZ) - Psychiatrička z Fakultní nemocnice Brno

Jak destigmatizovat duševní nemoci? A co je to imposter syndrome, který občas nahlodává sebedůvěru nás všech? V tomhle díle jsem si pozval Zuzku Špačk ... číst dále

21.10.2018 17:26 59:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 18: Petr Sýkora - Spoluzakladatel nadace Dobrý anděl a filantrop

Kde je hranice pomoci a oběti na úkor sebe? Jak najít míru toho, co řešit a co už ne? Hostem 18. dílu byl Petr Sýkora, který u nás společně s Andrejem ... číst dále

2.9.2018 13:08 42:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 17: Eduard Marek - 101letý pamětník, skaut a bývalý polický vězeň

Tento díl je naprosto výjimečný. Pozval jsem si 101letého pana Eduarda Marka, skautským jménem Hroznýše. Ročník 1917, takže pán je živoucí historie 20 ... číst dále

11.6.2018 17:45 01:17:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 16: Mikuláš Minář

V tomto díle jsem si pozval Mikuláše Mináře, který založil a vede iniciativu Milion chvilek pro demokracii (petici již podepsalo 250.000 lidí) + je je ... číst dále

27.5.2018 14:21 01:00:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 15: Otec Šebestián

Jedním z poslání rozhovorů Deep Talks je ukazovat to, že v ČR máme lidi se silnými hodnotami, kteří dělají naši zemi o trochu lepším místem. Otec Šebe ... číst dále

13.5.2018 16:54 52:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

DEEP TALKS 14: Petra Caudr Hanzlíková

V dalším díle Deep Talks jsem si pozval Petru Caudr Hanzlíkovou, majitelku 3 firem, které všechny mají společné jedno – dělají Prahu krásnější. Petra  ... číst dále

6.4.2018 19:33 01:24:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 13: Vratislav Hlásek

V dalším díle DEEP TALKS jsem si pozval Vratislava Hláska. Vráťa je párový terapeut a odborník na výchovu a partnerské vztahy. Jako pěstounovi na přec ... číst dále

18.3.2018 18:28 01:13:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 12: Daniel Landa

Je to tady. Nejnovější rozhovor Deep Talks s Danielem Landou. Podle mě zatím nejlepší a nejvíce překvapivý díl vůbec. Myslím, že všem nabourá všechny  ... číst dále

9.3.2018 13:37 43:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: Petr Ludwig: Záznam přednášky Co ví věda o dlouhověkosti

Okinawa je místo, kde je největší koncentrace stoletých lidí na světě. Letošní léto jsem se tam vydal, abych zjistil více o konceptu IKIGAI – hledání  ... číst dále

3.3.2018 18:37 01:11:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 11: Jaroslav Kmenta

Pan Kmenta je jeden z našich nejlepších investigativních novinářů. Jeho články odhalující korupci či napojení na mafii dovedly k rezignaci řadu politi ... číst dále

18.2.2018 22:35 01:29:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 10: Prof. Milan Hejný

Dnešním hostem podcastu Deep Talks je profesor Milan Hejný. Pan Hejný je předním českým, ale i slovenským odborníkem v didaktice matematiky. Právě on  ... číst dále

5.2.2018 14:18 01:08:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 9: Johny Machette

Dalším hostem v Deep Talks byl Jonáš Čumrik alias Johny Machette. Jonáš je český raper a jeden z nejúspěšnějších osobností českého Youtube. První část ... číst dále

29.1.2018 11:46 01:23:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 8: Martin Šonka

Martin Šonka je český akrobatický pilot a bývalý bojový pilot Vzdušných sil Armády ČR. Tento díl podcastu Deep Talks je jako obvykle trochu jiný. Neba ... číst dále

19.1.2018 13:58 01:23:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 7: Karel Kovář alias Kovy

V dalším díle Deep Talks jsem si pozval Karla Kováře, neboli Kovyho. Kovy je přední český youtuber, který má v současnosti na svém hlavním kanále přes ... číst dále

5.1.2018 00:21 01:11:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 6: Eva Samková

Dalším hostem podcastu Deep Talks je Eva Samková. Eva je česká snowboardistka závodící ve snowboardcrossu a olympijská vítězka na Zimních olympijských ... číst dále

10.12.2017 08:00 56:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 5: Andrea Procházková

Andrea Procházková je novinářka a publicistka. Je nejmladší redaktorkou časopisu Respekt a dříve přispívala do The Student Times. Založila také projek ... číst dále

26.11.2017 20:11 01:07:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 4: David Semerád

V dalším díle Deep Talks jsem si pozval Davida Semeráda, zakladatele a ředitele společnosti STRV, která vyvíjí mobilní aplikace a patří mezi špičku v  ... číst dále

20.11.2017 18:38 30:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

BONUS: Petr Ludwig: Záznam z konference Kritické myšlení 2017

Jaký je rozdíl mezi racionalitou a inteligencí? Jak se dá racionalita k schopnost kritického myšlení měřit? V přednášce se zaměřím na nové výzkumy o t ... číst dále

29.10.2017 23:53 51:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 3: Maxim Habanec

Maxim Habanec je vrcholový skateboarder, jako první Čech zvítězil ve světovém poháru a je mimo jiné čtyřnásobným mistrem České republiky. Vedle toho j ... číst dále

29.10.2017 23:26 01:23:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 2: Jakub Horák

Jakub Horák je marketingový specialista, hudební producent a spisovatel věnující se české politické scéně. V minulosti spolupracoval se společnostmi j ... číst dále

29.10.2017 22:52 01:18:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DEEP TALKS [CZE]

Deep Talks 1: Tomáš Šebek

Dalším hostem podcastu Deep Talks je Tomáš Šebek - český chirurg, účastník misí Lékářů bez hranic a podnikatel. Petr Ludwig si s Tomášem povídal o živ ... číst dále