Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 563 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Místo problémů"

29.11.2023 20:50 43:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

29: Julián Hernández-Serrano - science, survival, and storytelling

In this condensed episode, Julián Hernández-Serrano employs his diverse backgrounds and personal experience to share with us: - how can good narrative ... číst dále

10.11.2023 22:09 01:50:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

28: André Hernández-Espiet - Euclid, employment and education

André Hernández-Espiet formalizes Euclid's Elements in the proof assistant Lean. He will offer some thoughts on: - what principles are essential when  ... číst dále

15.9.2023 00:23 01:48:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

27: Ian Jauslin - crystals, complications, and curiosity

With mathematical physicist Ian Jauslin, we explore both scientific and personal topics, including: - whether our universe could be nonlocal - why not ... číst dále

2.6.2023 19:29 01:27:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

26: Jitka Peteková - pedci, pamti a politika

S etnografkou a Karlovjankou Jitkou Petekovou si klademe otázky ohledn sounáležitosti s rodinou, místem, a tradicemi. Dozvíme se: - co nám mže dát pro ... číst dále

2.5.2023 20:20 35:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

25: Karolína Bretová - myši, mozky a medicína

V tomto kratším dílu s Karolínou Bretovou prozkoumáme: - kdy je lepší nervy podvázat a kdy pestihnout - ím se ídí etika výzkumu na zvíatech - pro se o ... číst dále

31.3.2023 20:07 01:29:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

24: Tereza Agnes Pokorná - Budování, bonita a bungalovy

Tereza Agnes Pokorná se vnuje stavebnictví a architektue pracovn i ve volném ase. Zjistíme: - podle eho si vybírat bydlení - pro jsou budovy nemocné a ... číst dále

22.2.2023 18:25 55:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

23: Valdemar Švábenský - PhD, pedagogika a píprava

Uitel a odborník na kyberbezpenost Valdemar Švábenský nám prozradí: - jak bhem pti let publikovat pes osmnáct lánk - co jsou kyberbezpenostní CTF sout ... číst dále

21.12.2022 19:52 01:59:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

22: Lenka Knapová - rovnováha v pohybu, výzkumu i život

V tomto výživném multidisciplinárním dílu plném osobních zážitk nám Lenka Knapová prozradí: - jak a pro zalenit pohyb do každodenního života - ím moho ... číst dále

13.10.2022 20:39 34:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

21: Bonus - Sociální sonda na Noci vdc

Kdo jsou naši souasní i budoucí posluchai? Jaké problémy eší a jak? A co pro n znamená matematické myšlení? Tato živá reportáž vás vrhne pímo do centr ... číst dále

29.9.2022 20:02 51:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

20: Genealogie aneb rozrody, vývody a výhody

Jonatan nám jako vášnivý amatérský genealog pedstaví svj koníek. Budeme obohaceni o následující informace: - jak se skrz detektivní innost dostat k zá ... číst dále

31.8.2022 19:25 01:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

19: Myšlenkový pokus - magické patero

Meritokratický proslov miniaturní podoby.   Startova: https://www.startovac.cz/patron/misto-problemu/ FB stránka: https://www.facebook.com/mistoproble ... číst dále

30.6.2022 20:09 01:06:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

18: Tomáš Novotný, Tereza Kinská - kostky jsou vrženy, dejte si Bacha

Zajímají vás hlavolamy nebo hudba? Pak je tento díl práv pro vás, protože s naším duem host probereme: - kterými orgány se dá skládat Rubikova kostka  ... číst dále

31.5.2022 19:44 57:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

17: Tran Anh Minh - kreslení, kreativita a kultury

Grafika našeho podcastu Tran Anh Minh nám poodhalí: - které principy z kreslení lze aplikovat do života - co je to kreslení pravou mozkovou hemisférou ... číst dále

3.5.2022 19:29 01:07:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

16: Tomáš Perutka - abstrakce už pro m ztratila význam

Nadšený matematik Tomáš Perutka nám prozradí mimo jiné: - co mu pomáhá šetit as, filtrovat šum a vytváet mentální mapy - jak nepímo poznávat ostatní l ... číst dále

31.3.2022 20:29 01:25:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

15: Jana Sotáková - pekážky, podpora a piedestaly

S matematikou a atletkou Janou Sotákovou prozkoumáváme mimo jiné: - na co všechno si dopát dost asu - pro je dležité nebát se ptát - co a kdo v životo ... číst dále

22.2.2022 19:59 58:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

14: Martin Ukrop - reflexe ve škole i mimo ni

Pedagog, výzkumník a naivní idealista Martin Ukrop nám prozradí: - pro není motivace student jen v rukou uitele - o em je zážitková pedagogika a jak p ... číst dále

17.1.2022 21:21 17:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

13: Bonus - ohledy a výhledy

Tento bonusový zákulisní díl poodhalí: - co nám nahrávání podcastu pineslo - kam jsme se posunuli v našich životech - pro jsme se rozhodli spustit cro ... číst dále

1.1.2022 20:49 01:30:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

12: Jan Plhák - nejdív zplodiny, potom plodiny

Programátor Jan Plhák nám poodhalí zajímavé aplikace teoretické matematiky a informatiky v letecké doprav, zemdlství i medicín. Dozvíme se: - jak prob ... číst dále

21.11.2021 19:31 01:09:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

11: Radek Suchánek - kivé geometrie a erví díry nejen ve fyzice

Diferenciální geometr Radek Suchánek rád propojuje matematiku s fyzikou. Posdílí s námi: - kolik trojúhelník narýsoval na vysoké škole - která geometr ... číst dále

21.10.2021 21:11 48:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

10: Nina Kadášová - biofyzik mže dlat cokoli, jen je poteba ho zauit

Biofyzika a popularizátorka vdy Nina Kadášová nám prozradí: - jaký je vztah mezi výzkumem a jeho komunikací - kterak lze kombinovat biologii, fyziku a ... číst dále

3.9.2021 22:23 01:07:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

09: Jan Böhm - statistikou neumíme zjistit pravdu, ale mžeme odsekat nepravdu

Se statistikem Janem Böhmem probíráme spoustu témat. Zjistíme: - pro je dležité zpochybovat namísto potvrzování - co by ml každý vdt o statistice - ja ... číst dále

23.7.2021 17:34 45:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

08: Karel Kubíek - bezpenost v cloudu i v oblacích

Máme historicky prvního netriviálního hosta! Karel Kubíek nám prozradí: - pro se chránit na internetu, i když nemáme co skrývat, a které nástroje se k ... číst dále

22.6.2021 17:42 29:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

07: Kde nic, tu nic

Tento díl se vnuje myšlenkám nieho, prázdnoty a nuly. Dozvíme se: - jak se koncept nuly šíil v rzných kulturách - co se stalo roku 0 (p.) n. l. - kudy ... číst dále

8.4.2021 21:16 51:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

06: Autorské okénko - život pana Jonatana

Druhý z autor podcastu, Jonatan Kolegar, jde s kží na trh. Prozradí nám o sob: - jak zlato Azték ovlivnilo jeho kariéru - pro se snaží pokládat co nej ... číst dále

8.4.2021 21:01 46:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

05: Autorské okénko - smr a mládí snílka Vládi

Nastal as poodhalit identitu Vladimíra Sedláka, prvního z autor podcastu. Posdílí s námi mimo jiné: - jak pemýšlí o neúspchu nejen pi ešení problém -  ... číst dále

6.2.2021 17:59 30:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

04: Dokážeme to i podrobnji!

V tomto díle na dvou podrobných píkladech ilustrujeme myšlenky dkaz, které mohou být užitené v každodenním život. Dozvíme se: - jak souvisí koský boxo ... číst dále

8.1.2021 01:00 30:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

03: Konen další díl?

Co se stane, když nco roste nad libovolnou hranici? Jak velká mohou být nekonena a co na to naše intuice? V tomto díle: - se ubytujeme v nekoneném rek ... číst dále

1.1.2021 01:00 22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

02: Spolen to dokážeme!

Slovo dkaz mže mít mnoho význam. V tomto díle se na n podíváme blíže, vysvtlíme si, jaká je pravá podstata dkaz v logice a pro mohou být užitené i pro ... číst dále

22.12.2020 20:27 21:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

01: Šifrování a rozbíjení talí všude kolem nás

Úvodní díl popisující strunou historii kryptografie s veejným klíem a její všudypítomnost v našich životech.   Startova: https://www.startovac.cz/patr ... číst dále

22.12.2020 01:00 08:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Místo problémů

Trailer

Úvodní pedstavení podcastu.   Startova: https://www.startovac.cz/patron/misto-problemu/ FB stránka: https://www.facebook.com/mistoproblemu Web: https: ... číst dále