Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 53 738 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Offline Štěpána Křečka"

9.7.2024 19:10 48:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Marek Orko Vácha: Vyvrátili vdci rasismus?

Do dalšího dílu podcastu Offline Štpána Keka pijal pozvání katolický knz, teolog a molekulární biolog Marek Orko Vácha. Jak moc si jsou lidé na planet ... číst dále

21.6.2024 09:42 35:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Prouza: Porostou ceny potravin?

Tomáš Prouza je viceprezident Hospodáské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Díve psobil jako námstek ministra financí a také jako ná ... číst dále

6.6.2024 18:00 36:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Prouza: Dusí byrokracie eskou ekonomiku?

Tomáš Prouza je viceprezident Hospodáské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Díve psobil také jako námstek ministra financí a také ja ... číst dále

23.5.2024 11:40 01:09:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Petr Barto: K souasné populaní politice 2/2

Petr Barto pednáší ekonomii na Univerzit Karlov. Rovnž psobí jako hlavní ekonom a autor podcastu SníDan. Je absolventem University of Chicago a Univer ... číst dále

16.5.2024 17:57 52:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Petr Barto: K souasné populaní politice 1/2

Petr Barto pednáší ekonomii na Univerzit Karlov. Rovnž psobí jako hlavní ekonom investiní skupiny Natland a autor podcastu SníDan. Je absolventem Univ ... číst dále

2.5.2024 22:20 58:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Kovar: Vsechny scenare jsou rozepsany 2/2

Martin Ková je profesor historie a jeden z nejvtších eských odborník na djiny 20. století. Pednáší na Vyoké škole ekonimcké v Praze. Je bývalým prorek ... číst dále

25.4.2024 11:16 47:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Ková: Všechny scénáe jsou rozepsány 1/2

Martin Ková je profesor historie a jeden z nejvtších eských odborník na djiny 20. století. Pednáší na Vyoké škole ekonimcké v Praze. Je bývalým prorek ... číst dále

11.4.2024 09:10 36:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Dana Drábová: Jádro je prazdroj veškeré energie 2/2

Dana Drábová je pedsedkyní Státního úadu pro jadernou bezpenost a místostarostkou Pyšel. Dále je držitelkou tí doktorát a byla jí udlena medaile za zá ... číst dále

3.4.2024 22:02 52:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Dana Drábová: Jádro je prazdroj veškeré energie 1/2

Dana Drábová je pedsedkyní Státního úadu pro jadernou bezpenost a místostarostkou Pyšel. Dále je držitelkou tí doktorát a byla jí udlena medaile za zá ... číst dále

20.3.2024 11:55 47:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Lukáš Kovanda: Evropa zpohodlnla a zaostává 2/2

Lukáš Kovanda psobí jako hlavní ekonom Trinity Bank. V letech 2020 až 2022 byl lenem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Je inný také jako socioekon ... číst dále

14.3.2024 11:06 48:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Lukáš Kovanda: Evropa zpohodlnla a zaostává 1/2

Lukáš Kovanda psobí jako hlavní ekonom Trinity Bank. V letech 2020 až 2022 byl lenem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Je inný také jako socioekon ... číst dále

28.2.2024 14:46 42:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Dominik Stroukal: Bydlení se u nás zbyten komplikuje 2/2

Dominik Stroukal pednáší a vede strategii na Metropolitní univerzit. Zárove je lenem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonomickým poradcem Satos ... číst dále

21.2.2024 16:21 26:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Dominik Stroukal: Bydlení se u nás zbyten komplikuje 1/2

Dominik Stroukal pednáší a vede strategii na Metropolitní univerzit. Zárove je lenem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonomickým poradcem Satos ... číst dále

7.2.2024 21:26 27:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Mojmír Hampl: Inflace tak vysoká být nemusela 2/2

Mojmír Hampl je eský ekonom. Od roku 2022 zastává pozici pedsedy Národní rozpotové rady. V letech 2019 až 2021 psobil ve spolenosti KPMG eská republik ... číst dále

31.1.2024 16:10 37:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Mojmír Hampl: Inflace tak vysoká být nemusela 1/2

Mojmír Hampl je eský ekonom. Od roku 2022 zastává pozici pedsedy Národní rozpotové rady. V letech 2019 až 2021 psobil ve spolenosti KPMG eská republik ... číst dále

17.1.2024 12:07 39:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Vladimír Pikora: O pijetí eura a souasné ekonomice 2/2

Vladimír Pikora je eský makroekonom, analytik finanních trh, publicista a vyuující na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získal doktorát. V minulost ... číst dále

10.1.2024 14:51 57:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Vladimír Pikora: O pijetí eura a souasné ekonomice 1/2

Vladimír Pikora je eský makroekonom, analytik finanních trh, publicista a vyuující na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získal doktorát. V minulost ... číst dále

28.12.2023 12:05 42:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jana Matesová: Transformace je nutností 2/2

Jana Matesová šestnáct let pracovala pro Svtovou banku na pozicích od konzultanta po vrchní poradkyni výkonného editele nebo lenku poradní skupiny pre ... číst dále

15.12.2023 12:07 50:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jana Matesová: Transformace je nutností 1/2

Jana Matesová šestnáct let pracovala pro Svtovou banku na pozicích od konzultanta po vrchní poradkyni výkonného editele nebo lenku poradní skupiny pre ... číst dále

30.11.2023 10:09 01:16:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Radim Paík: Každá válka koní u jednacího stolu

Radim Paík je známý eský vyjednáva, který za svj život vyjednal více než dva tisíce smluv za desítky miliard korun. Absolvoval výcvik vyjednávání podl ... číst dále

15.11.2023 12:47 59:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Václav Cílek: K nejvtším zmnám dochází v krizi 2/2

Václav Cílek je eský geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vdy. V letech 1980 až 1990 pracoval v Hornickém ústavu Akademie vd R. Od roku 1990 ... číst dále

9.11.2023 13:12 01:05:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Václav Cílek: K nejvtším zmnám dochází v krizi 1/2

Václav Cílek je eský geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vdy. V letech 1980 až 1990 pracoval v Hornickém ústavu Akademie vd R. Od roku 1990 ... číst dále

2.11.2023 14:10 57:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

David Slezák a Michal Mašek: I zlato má svou duši 2/2

Michal Mašek je známým eským badatelem v oboru mincovnictví. Od roku 2006 je pedsedou eské numismatické spolenosti (NS). Se leny NS a ve spolupráci s  ... číst dále

25.10.2023 16:38 52:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

David Slezák a Michal Mašek: I zlato má svou duši 1/2

Michal Mašek je známým eským badatelem v oboru mincovnictví. Od roku 2006 je pedsedou eské numismatické spolenosti (NS). Se leny NS a ve spolupráci s  ... číst dále

18.10.2023 09:03 33:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Michael Romancov: Geopolitický vývoj ve svt 2/2

Michael Romancov je politický geograf UK FSV, pedagog a publicista. Psobí na katede politologie Institutu politologických studií FSV UK. Pispívá do ad ... číst dále

12.10.2023 09:05 01:08:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Michael Romancov: Geopolitický vývoj ve svt 1/2

Michael Romancov je politický geograf UK FSV, pedagog a publicista. Psobí na katede politologie Institutu politologických studií FSV UK. Pispívá do ad ... číst dále

5.10.2023 22:29 01:05:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Michal Šnobr: Nedávejme si hloupé deadliny a plánujme 2/2

Michal Šnobr psobí jako externí poradce finanní skupiny J&T v oblasti energetiky. Je aktivním investorem a minoritním akcionáem spolenosti EZ. Krom en ... číst dále

27.9.2023 10:07 01:00:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Michal Šnobr: Nedávejme si hloupé deadliny a plánujme 1/2

Michal Šnobr psobí jako externí poradce finanní skupiny J&T v oblasti energetiky. Je aktivním investorem a minoritním akcionáem spolenosti EZ. Krom en ... číst dále

14.9.2023 14:34 01:20:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Radim Dohnal: Pojme více pracovat

Radim Dohnal je eský ekonom a financemi se zabývá pes 25 let. Nejprve pojišovnictví, obchodem, tvorbou produkt i regulací. Od roku 2005 pak kapitálový ... číst dále

30.8.2023 14:12 52:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Luboš Kastner: O výzvách eského gastro byznysu 2/2

Luboš Kastner je spolumajitelem nkolika restaurací a konzultantem pro gastro, retail a investice. Krom toho zastává pozici lena pedstavenstva Hospodás ... číst dále

24.8.2023 13:20 58:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Luboš Kastner: O výzvách eského gastro byznysu 1/2

Luboš Kastner je spolumajitelem nkolika restaurací a konzultantem pro gastro, retail a investice. Krom toho zastává pozici lena pedstavenstva Hospodás ... číst dále

18.8.2023 14:02 01:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Souek: Zkuste s námi zmnit svt

Martin Souek je bývalý úspšný manažer, otec dvou dcer, ultracyklista a filantrop. Martin stál pi zrození projektu Domestici, který vznikl, aby pomohl  ... číst dále

27.7.2023 11:26 56:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Chlad: Vývoj vinaství v echách a na Morav

Martin Chlad je prezident svazu vina eské republiky, sportovec, gurmán a milovník eského a moravského vína. V minulosti pomáhal jako marketingový pora ... číst dále

12.7.2023 15:32 57:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jadran Šetlík: Fotím osobnosti, nikoliv celebrity

Jadran Šetlík je svtov proslulým fotografem. Ve své práci se zamil pedevším na portréty žen v rozmanitých podobách. Vnoval se i reklamním fotografiím  ... číst dále

28.6.2023 11:49 48:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Pýcha: Ceny potravin už na úrove ped krizí nikdy neklesnou 2/2

Martin Pýcha je pedsedou Zemdlského svazu R a vedle toho také viceprezidentem Agrární komory R, Konfederace zamstnavatelských a podnikatelských svaz R ... číst dále

21.6.2023 23:05 55:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Pýcha: Ceny potravin už na úrove ped krizí nikdy neklesnou 1/2

Martin Pýcha je pedsedou Zemdlského svazu R a vedle toho také viceprezidentem Agrární komory R, Konfederace zamstnavatelských a podnikatelských svaz R ... číst dále

7.6.2023 10:49 59:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Michal Medek: Filharmonie díky donátorm významn roste

Michal Medek je obchodním editelem eské filharmonie, který se nov stane i editelem Smetanovy Litomyšle. V minulosti zastával obchodní pozice ve spolen ... číst dále

24.5.2023 13:42 58:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Zástra: Inspiraci na fórky beru z toho, co žiju

Tomáš Zástra se dlouhodob vnuje moderování. Širší veejnosti se vryl do pamti internetovým poadem Nekecej! Díve moderoval Snídani s Novou. Dnes je mode ... číst dále

11.5.2023 23:05 01:04:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tereza Pergnerová: V devadesátkách nebyl svt tolik zašmodrchanej

Tereza Pergnerová je eská moderátorka. Proslavila se v hitparád Eso vysílané v devadesátých letech. Pozdji moderovala napíklad vyhlášení cen eský slav ... číst dále

27.4.2023 13:33 01:28:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Halík: Svobodné rozhodování je nároná cesta

Tomáš Halík je profesorem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1990 je prezidentem eské kesanské akademie a rektorem kostela Nejsvtjšího Sa ... číst dále

12.4.2023 16:04 01:30:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Simona Kijonková: Stagnace vede k lenosti

Simona Kijonková je úspšná eská podnikatelka, zakladatelka technologicko-logistické firmy Zásilkovna a také spolumajitelka a generální editelka holdin ... číst dále

31.3.2023 08:09 01:25:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Ková: Hlavní hrái dnešní svtové politické scény

Martin Ková je profesor historie a jeden z nejvtších eských odborník na djiny 20. století. Psobí jako zástupce vedoucího Katedry hospodáských djin na  ... číst dále

15.3.2023 23:50 01:14:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jindřich Vobořil: Prohibice je špatný sociální experiment

Jindřich Vobořil patří mezi přední české odborníky na drogovou problematiku. Aktuálně zastává pozici Národního protidrogového koordinátora, na které p ... číst dále

1.3.2023 23:28 01:33:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Sedláček: Na Ukrajině se bojuje o ducha Evropy

Tomáš Sedláček je český ekonom, myslitel a vysokoškolský pedagog, který vyučuje na Metropolitní univerzitě Praha. Sám sebe označuje s nadsázkou za „fi ... číst dále

15.2.2023 23:32 01:09:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Miroslav Bárta: Civilizace je na rozhraní, budoucnost je na nás

Miroslav Bárta vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2009 byl jmenován profesorem pro ... číst dále

2.2.2023 10:51 01:10:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Václav Cílek: Sílí společnost rozdělení a konfliktu

Václav Cílek je český geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. V letech 1980 až 1990 pracoval v Hornickém ústavu Akademie věd ČR. Od roku  ... číst dále

18.1.2023 23:49 01:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Aleš Rod: Důchodový systém je jako lavina

Aleš Rod řídí výzkumné projekty Centra ekonomických a tržních analýz. Zároveň je členem správní rady Anglo-americké univerzity a členem Národní ekonom ... číst dále

22.12.2022 11:52 01:16:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Lubomír Lízal: Trhy je lepší překvapit, než se nechat vláčet

Lubomír Lízal je český ekonom. V minulosti působil na pozici člena bankovní rady ČNB a na pozici člena dozorčí rady společnosti ČEZ. Rovněž byl konzul ... číst dále

7.12.2022 15:29 56:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Daniela Drtinová: Politické diskuse byly dříve konzistentnější

Daniela Drtinová je moderátorka, spolumajitelka DVTV a novinářka. V letech 1993 až 2014 působila v České televizi. Následně založila s Martinem Veselo ... číst dále

9.11.2022 10:21 01:13:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Nidetzký: Cenová stabilita je předpokladem prosperity

Tomáš Nidetzký je ekonom, který donedávna zastával pozici viceguvernéra České národní banky. Dříve působil na mnoha významných pozicích v soukromém se ... číst dále

20.10.2022 11:19 59:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Ondřej Koběrský: Díky sociálním sítím se Češi učí investovat

Ondřej Koběrský je známý youtuber, který popularizuje investování pro širokou veřejnost. Na svém kanálu má již téměř 40 tisíc odběratelů. Řadí se mezi ... číst dále

5.10.2022 11:18 46:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Mojmír Hampl: Řešíme problémy posledního v pelotonu

Mojmír Hampl je český ekonom, předseda Národní rozpočtové rady, bankéř a publicista s tituly z Vysoké školy ekonomické v Praze a University of Surrey  ... číst dále

22.9.2022 10:10 01:53:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Talkshow Offline ŠK - Energetická krize - Mojmír Hampl, Danuše Nerudová, Michal Šnobr, Helena Horská, Petr Koblic

Jako jubilejní 100. epizodu pořadu Offline Štěpána Křečka, který vychází pod hlavičkou BH Securities již více než 3 roky, přinášíme posluchačům záznam ... číst dále

14.9.2022 21:00 01:10:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jiří Příhoda: Prázdnota je nedílnou součástí skutečnosti

Jiří Příhoda je český výtvarný umělec, který působí na pomezí sochařství, objektu a architektury. V minulosti se také věnoval videoartu. Mimo to je au ... číst dále

1.9.2022 13:29 01:12:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jiří Gavor: Energetická krize pod drobnohledem

Jiří Gavor vystudoval jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu ČVUT a dlouhodobě se zabývá situací na energetickém trhu. Jako výkonný ředitel Asociace ... číst dále

18.8.2022 08:42 01:30:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Vojtěch Bednář: Přežijeme jakoukoliv krizi, která nás nezabije fyzicky

Vojtěch Bednář je firemní sociolog a lektor. Pomáhá firmám pracovat s lidmi, podporuje manažery a vedoucí pracovníky. Rovněž píše knihy, naposledy o v ... číst dále

3.8.2022 10:58 01:07:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Petr Honzejk: Válka může trvat dlouho, všichni budou unavení

Petr Honzejk pracoval v Českém rozhlase, kde zastával pozice reportéra a editora vysílání. Později se stal šéfredaktorem Radiožurnálu. Následně zamíři ... číst dále

20.7.2022 10:21 01:38:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Radim Passer: Česko může být atraktivní země i pro lidi ze západu

Radim Passer patří mezi nejbohatší Čechy a je předsedou představenstva a generálním ředitelem developerské společnosti Passerinvest Group, jejíž jméno ... číst dále

1.7.2022 12:09 38:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Olga Girstlová: Děti z domovů neví jak začít, chybí podaná ruka

Olga Girstlová je česká podnikatelka a mecenáška, která vybudovala a úspěšně prodala telekomunikační firmu GiTy. Je nositelkou ocenění Vedoucí podnika ... číst dále

23.6.2022 08:52 56:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Dalibor Dědek: Češi jsou tvořiví a umí dobře improvizovat

Dalibor Dědek je český podnikatel a mecenáš. Jako majoritní vlastník skupiny Jablotron patří do žebříčku sta nejbohatších Čechů. Lidé ho uznávají za t ... číst dále

15.6.2022 14:21 01:20:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Dominik Stroukal: Bitcoin je prťavej, může padat klidně o desítky procent

Dominik Stroukal je expert na kryptoměny, bývalý ředitel Liberálního institutu a bývalý ředitel českého a slovenského Ludwig von Mises institutu. V so ... číst dále

8.6.2022 14:23 01:19:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Luděk Niedermayer: V EU potřebujeme více solidarity a spolupráce

Luděk Niedermayer se v rámci svého působení v České národní bance podílel na restrukturalizaci bankovního sektoru. Později se stal dokonce viceguverné ... číst dále

1.6.2022 20:51 01:23:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Michael Romancov: Rusové si mysleli, že s Ukrajinou zatočí rychle

Michael Romancov je politický geograf UK FSV Praha a Metropolitiní univerzita Praha, pedagog a publicista. Přispívá do řady českých periodik. Je absol ... číst dále

25.5.2022 18:09 01:09:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Lenka Zlámalová: Jak zkrotit vysokou inflaci

Lenka Zlámalová se jako analytička Echo24 dlouhodobě zabývá  ekonomikou a politikou. Těmto tématům se věnovala ve všech hlavních  denících v České rep ... číst dále

18.5.2022 08:51 54:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Michal Šnobr: ČEZ v dnešní podobě nemůže přežít 2/2

Michal Šnobr působí jako externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky. Je aktivním investorem a minoritním akcionářem společnosti ČEZ. Kr ... číst dále

12.5.2022 15:31 58:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Michal Šnobr: Energetická lavina na nás už letí 1/2

Michal Šnobr působí jako externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky. Je aktivním investorem a minoritním akcionářem společnosti ČEZ. Kr ... číst dále

5.5.2022 08:52 01:21:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Michael Žantovský: Agresivní válka je vždy zločin

Michael Žantovský je český překladatel, tlumočník, psycholog, publicista, spisovatel, textař, politik a diplomat, bývalý velvyslanec ČR ve Spojených s ... číst dále

21.4.2022 08:55 01:11:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Lukáš Kudláček: Čína je kulturně a morálně vyhladovělá

Lukáš Kudláček je portfolio manažerem BHS a zároveň ředitelem výzkumného institutu IRCC, který se věnuje výzkumu zločinů komunismu se zaměřením na Čín ... číst dále

6.4.2022 11:41 51:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Artur Gevorkyan: Burza nám pomůže v dalším rozvoji

Artur Gevorkyan je zakladatel, majoritní vlastník a generální ředitel společnosti Gevorkyan, světového inovátora a globálního lídra v oblasti práškové ... číst dále

30.3.2022 09:48 51:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Daniel Münich: V ekonomii není nikdy nic zadarmo

Docent Daniel Münich je akademický ekonom. Působí v doktorském programu CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kde se d ... číst dále

23.3.2022 22:10 48:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Karel Janeček: Bez svobody by život vůbec neměl smysl

Karel Janeček je český matematik, bojovník proti korupci, autor volebního systému D21 - Janečkova metoda a kandidát na post prezidenta. Přednášel fina ... číst dále

16.3.2022 12:30 01:17:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jindřich Šídlo: Média nikdy nemají být na něčí straně

Jindřich Šídlo je známý žurnalista. Svou práci započal v Českém deníku, poté působil v Respektu a dále v redakci Mladé fronty Dnes. Jako vedoucí redak ... číst dále

2.3.2022 15:46 36:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Petr Stuchlík: S vysokou inflací budeme žít minimálně 2 roky

Petr Stuchlík je podnikatel a manažer. Spoluzakládal Fincentrum, které v roce 2018 prodal. V letech 2002 až 2006 pracoval ve vedení společnosti Mafra. ... číst dále

17.2.2022 08:51 01:09:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Řezníček: Amerika je rozdělená úplně ve všem

Martin Řezníček je reportérem a moderátorem České televize, uvádí hlavní zpravodajské relace Události a Události, komentáře. Pět let působil jako zahr ... číst dále

2.2.2022 14:46 01:17:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Radim Pařík: Pravda do vyjednávání nepatří

Radim Pařík je známý český vyjednávač, který za svůj život vyjednal více než dva tisíce smluv za desítky miliard korun. Absolvoval výcvik vyjednávání  ... číst dále

19.1.2022 08:53 47:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Danuše Nerudová: Potřebujeme štíhlý a efektivní stát

Danuše Nerudová je česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka. V roce 2018 byla jmenována rektorkou Mendelovy univerzity v Brně. Jako předsedkyně Komise ... číst dále

10.1.2022 15:48 01:01:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Stanislav Trávníček: Energetická krize pohledem regulátora

Stanislav Trávníček je předseda Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Získal inženýrský i doktorský titul z elektrotechniky se zaměřením na ekon ... číst dále

5.1.2022 13:29 01:10:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Sedláček: Stabilitu jsme zaměnili za růst

Tomáš Sedláček je český ekonom, myslitel a vysokoškolský pedagog. V minulosti byl poradcem prezidenta Václava Havla a ministra financí. Od roku 2009 j ... číst dále

22.12.2021 12:49 01:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Václav Loula: Ropa je nervózní komodita

Václav Loula pracoval v letech 1979–1981 na pozici vedoucího odboru řízení a kontroly jakosti společnosti Chemopetrol. V letech 1982–1992 působil jako ... číst dále

6.12.2021 16:07 59:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Enge: Jízda na limitu vozu je potěšení

Tomáš Enge je automobilový závodník, který startoval téměř ve všech prestižních závodech po celém světě. Jako doposud jediný Čech pilotoval vůz formul ... číst dále

24.11.2021 21:57 01:15:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Alexandr Vondra: Svět máme svěřený a měli bychom ho vracet lepší

Alexandr Vondra začínal svou politickou kariéru v disentu, spoluzakládal Občanské fórum a v jeho bytě v Trojanově ulici vznikl pozdější týdeník Respek ... číst dále

9.11.2021 14:17 01:41:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Etzler: Číňané umí trpět, ale jednou to bouchnout musí

Tomáš Etzler pracoval jako novinář České televize a CNN. Jako první Čech získal Cenu Emmy. Proslavil se svými reportážemi z Číny. Nově vydal dokumentá ... číst dále

3.11.2021 15:13 01:03:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Petr Fejk: Dokud nevysvětlíte svůj názor druhým tak ho nemáte

Petr Fejk je manažer, člověk mnoha zájmů, s velmi pestrou kariérní zkušeností. Začínal jako středoškolský učitel literatury a historie, nejvíce se ale ... číst dále

27.10.2021 08:49 54:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Dana Drábová: Jádro má to nejlepší teprve před sebou

Dana Drábová je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a místostarostkou Pyšel. Dále je držitelkou tří doktorátů a byla jí udělena medaile ... číst dále

20.10.2021 14:50 01:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tatiana Čabáková: Odliv "mozků ze Slovenska" do ČR je stále silný

Tatiana Čabáková se narodila a vyrostla v Martině, ve městě, které leží v údolí mezi Malou a Velkou Fatrou. Díky tomu celoživotně miluje tyto kopce, k ... číst dále

7.10.2021 14:00 01:29:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Radovan Vávra: Investorův průvodce po galaxii 3/3

Radovan Vávra je milující manžel, hrdý otec, pravidelný psovod a primitivní antikomunista. Vystudoval ekonomii, dříve vedl Komerční banku, dnes je uzn ... číst dále

6.10.2021 12:37 01:17:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Radovan Vávra: Investorův průvodce po galaxii 2/3

Radovan Vávra je milující manžel, hrdý otec, pravidelný psovod a primitivní antikomunista. Vystudoval ekonomii, dříve vedl Komerční banku, dnes je uzn ... číst dále

6.10.2021 12:34 57:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Radovan Vávra: Investorův průvodce po galaxii 1/3

Radovan Vávra je milující manžel, hrdý otec, pravidelný psovod a primitivní antikomunista. Vystudoval ekonomii, dříve vedl Komerční banku, dnes je uzn ... číst dále

30.9.2021 12:12 52:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jiří Grund: Poptávka po datových službách posílí

Jiří Grund je prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), vystudoval MSc a MBA na Nottingham Trent University (UK). V minulosti řídil mark ... číst dále

22.9.2021 12:34 44:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Havryluk: Pro Alzu je klíčový gen přizpůsobivosti

Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz a.s. vystudoval softwarové inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze. Ještě během st ... číst dále

8.9.2021 12:08 49:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Šebek: Investujme do zdraví, ne do zdravotnictví

Tomáš Šebek je známý český chirurg, který pracuje v pražské Nemocnici na Františku. Účastnil se řady humanitárních misí s organizací Lékaři bez hranic ... číst dále

25.8.2021 09:04 47:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Kateřina Thorová: Autismus vyžaduje přijetí

Kateřina Thorová je doktorka klinické psychologie a metodická ředitelka neziskové organizace Nautis, která se zabývá komplexní podporou klientů s poru ... číst dále

18.8.2021 08:51 56:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Stránský: Přesná predikce neexistuje, je to o pocitech

Martin Stránský je investor a inovátor. Založil společnost world BTC business, SE, která je největším obchodníkem s kryptoměnami a digitalizovaným zla ... číst dále

11.8.2021 13:08 01:22:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Roman Joch: Křivdy minulosti nejde nahradit křivdami novými

Doktor Roman Joch je publicista a vysokoškolský pedagog, který pracuje pro Občanský institut. Hlásí se ke konzervativním postojům a katolické církvi.  ... číst dále

4.8.2021 09:59 01:02:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Zdenka Klapalová: Vývoj a trendy nemovitostního trhu

Doktorka Zdenka Klapalová je jednatelkou společnosti KNIGHT FRANK, která je řazena do takzvané „velké pětky“ realitních společností v České republice. ... číst dále

19.7.2021 09:13 58:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Radovan Vaculík: To, co děláte, musíte milovat

Radovan Vaculík je zkušený český coach, školitel a trenér soft skills, který se vzdělávání ve firmách věnuje více než 25 let. Při své práci využívá, v ... číst dále

7.7.2021 15:06 01:28:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Helena Horská: Krize nelze předvídat už z principu

Helena Horská je hlavní ekonomkou Raiffeisenbank a členkou její dozorčí rady. Je autorkou odborných publikací včetně prací o cílování inflace a přílež ... číst dále

23.6.2021 16:26 56:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Petr Kazda: Řemeslo mistra medailéra

Petr Kazda je mistr uměleckých řemesel, který se věnuje rytectví a zlatnictví již více než 50 let. V jeho dílně tak vznikají jedinečné mince, medaile, ... číst dále

17.6.2021 08:57 43:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Leon Jakimič: Sklo je zhmotněné světlo

Leon Jakimič je český podnikatel, zakladatel nadnárodní společnosti Lasvit, jež se věnuje výrobě a instalaci designových svítidel, skleněných architek ... číst dále

2.6.2021 14:40 01:03:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jan Švejnar: Všechna vejce v jednom košíku jsou nebezpečná

Profesor Jan Švejnar je předseda Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI a ředitel think-tanku IDEA. Dále vede Centrum pro globální hospodářskou politik ... číst dále

27.5.2021 09:01 01:47:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Radovan Vávra: Na trzích teče strašně krve

Radovan Vávra je milující manžel, hrdý otec, pravidelný psovod a primitivní antikomunista. Vystudoval ekonomii, dříve vedl Komerční banku, dnes je uzn ... číst dále

18.5.2021 12:54 01:19:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Marek Orko Vácha: Jednu věc neumíme vůbec: Nadbytek

Marek Vácha je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář (kap ... číst dále

5.5.2021 17:27 53:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Karol Suchánek: Počítačová bezpečnost je skill 21. století

Karol Suchánek v 16 letech vyvinul svůj první bezpečnostní software. Absolvoval cyber security program na MIT v Bostonu a je držitelem bezpečnostní pr ... číst dále

21.4.2021 10:14 54:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Karel Nešpor: Alkohol zabíjí víc než Covid

Karel Nešpor je český psychiatr a adiktolog. Vede primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice. Věnuje se především léčení náv ... číst dále

7.4.2021 15:13 52:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Stanislav Křeček je významný český právník. Dříve působil jako poslanec a předseda Sdružení nájemníků ČR. V roce 2013 byl zvolen do pozice zástupce om ... číst dále

24.3.2021 13:36 01:09:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Mojmír Hampl  je český ekonom, bankéř a publicista s tituly z Vysoké školy ekonomické v Praze a University of Surrey ve Velké Británii. Většinu svého  ... číst dále

3.3.2021 14:12 35:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Petr Hanke: Automobil je zdroj radosti z pohybu

Petr Hanke je automobilový novinář, který za svoji více než dvacetiletou kariéru přispíval do mnoha motoristických publikací, ale například byl také s ... číst dále

17.2.2021 17:49 01:12:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Prouza: Česku chybí jasný cíl a silná vize

Tomáš Prouza je český ekonom. Působil jako náměstek ministra financí ČR, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR a koordinátor dig ... číst dále

11.2.2021 22:31 01:16:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Miroslav Singer: Evropa má problém sama se sebou

Miroslav Singer je český ekonom, v letech 2010–2016 byl guvernérem České národní banky. Od roku 2017 působí jako ředitel institucionálních vztahů a hl ... číst dále

27.1.2021 12:34 56:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Miloš Škorpil - Nejlepší investice je ta do zdraví

Miloš Škorpil je ultramaratonec, významný český propagátor běhu a zdravého životního stylu. Běhu se aktivně věnuje 55 let, trenérství pak 45 let. Spec ... číst dále

13.1.2021 14:01 55:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Dominik Stroukal: Bitcoin si prožil zásadní rok

Dominik Stroukal je hlavní ekonom Banky CREDITAS a jeden z největších expertů na kryptoměny v Česku. Přednáší na vysoké škole CEVRO institut a je auto ... číst dále

30.12.2020 20:50 01:15:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Tomáš Sedláček: Stěhujeme se do abstraktního světa, realita se luxuje

Tomáš Sedláček je český ekonom, myslitel a vysokoškolský pedagog. V minulosti byl poradcem prezidenta Václava Havla a ministra financí. Od roku 2009 j ... číst dále

16.12.2020 15:39 01:24:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Lukáš Kudláček: Svět se mění, lidé a trh budou stejní

Lukáš Kudláček je portfolio manažerem BHS. Na akciových trzích se pohybuje od roku 2008, kdy nejprve pracoval jako investiční poradce, poté jako burzo ... číst dále

9.12.2020 12:41 27:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Kateřina Zapletalová: České sklo je dobrou investicí

Kateřina Zapletalová je spolumajitelkou sklárny Moser, nejtradičnějšího českého výrobce křišťálu s historií sahající až do roku 1857, kdy byla založen ... číst dále

25.11.2020 13:51 59:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

David Slezák: Zlato, máš na to!

David vystudoval MCHTI D. I. Mendělejeva v Moskvě a pražskou VŠCHT. Od roku 1994 působí na komoditních trzích se zaměřením především na drahé a vzácné ... číst dále

18.11.2020 18:34 57:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jan Sokol: O penězích, moci a svobodě

Jan Sokol je významný český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem Federálního shromáždění v lete ... číst dále

4.11.2020 17:03 54:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Marian Jelínek: Pomalu létáme na Mars, ale neznáme sami sebe

Marian Jelínek je hokejový trenér a dlouholetý osobní kouč Jaromíra Jágra. Již více než 25 let se zabývá sportovní psychologií a mentálním koučinkem.  ... číst dále

21.10.2020 15:06 46:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Magdalena Souček: Do starého světa se nevrátíme, přichází nová realita

Magdalena Souček řídí kancelář EY v České republice a v několika zemích střední a jihovýchodní Evropy. Zaměřuje se na činnost autorizované účetní a je ... číst dále

14.10.2020 16:51 01:04:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Vladimír Pikora: Ekonomové zmizeli z vedení států

Vladimír Pikora je český analytik finančních trhů, makroekonom a publicista. Z pozice hlavní ekonom Volksbank CZ odešel v roce 2006 do analytického do ... číst dále

30.9.2020 15:26 01:04:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Kovář: Amerika zdivočela, objektivita neexistuje

Martin Kovář je profesor historie a jeden z největších českých odborníků na dějiny 20. století. Působí jako zástupce vedoucího Katedry hospodářských d ... číst dále

16.9.2020 14:31 01:11:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Lenka Zlámalová: Pes pokouše toho, kdo se bojí

Lenka Zlámalová se jako analytička Echo24 dlouhodobě zabývá ekonomikou a politikou. Těmto tématům se věnovala ve všech hlavních denících. Pracovala ja ... číst dále

2.9.2020 15:00 40:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Martin Wichterle: Dohnat Německo je prozatím sci-fi

Martin Wichterle je český průmyslník, majitel holdingu Wikov Industry, tradičního výrobce ozubených kol a průmyslových převodovek. V roce 2014 se stal ... číst dále

26.8.2020 09:53 55:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Společnost se vyvíjí v cyklech

Bohumil Pečinka vystudoval Fakultu sociální věd UK, rovněž studoval historii a politologii na Filozofické fakultě UK. V prosinci 1989 spoluzaložil čtr ... číst dále

19.8.2020 19:48 51:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Změna se děje právě teď a je skoková

Karel Janeček je český matematik, pedagog, filantrop a mecenáš. Přednášel finanční matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Pr ... číst dále

5.8.2020 12:32 41:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jak se tisknou peníze

Tomáš Hebelka je generálním ředitelem Státní tiskárny cenin. Vystudoval Nottingham Trent University a v tomto podniku, jehož dominantou jsou ceninové  ... číst dále

22.7.2020 09:47 53:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Pandemie urychlí trendy, před krizí teprve stojíme

Ilona Švihlíková absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získala také doktorát. Později se stala docentkou z Univerzity Matěje Bela v Bansk ... číst dále

8.7.2020 12:29 55:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Nemovitostní trh udrží stabilní jeho dlouhodobost

Pavel Borovička je jednatel nemovitostních společností BHS. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, na českém kapitálovém trhu působí od ... číst dále

24.6.2020 17:55 58:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Dopady pandemie na českou ekonomiku

Radek Špicar je absolventem Univerzity Karlovy v Praze a University of Cambridge. V  minulosti působil jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku ... číst dále

10.6.2020 15:04 35:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Investice do rostoucích podniků

Luděk Palata se pohybuje v oblasti korporátního financování a alternativních investic více než dvacet let. Do roku 1998 byl členem několika tý ... číst dále

27.5.2020 16:26 40:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Pražská burza ve světovém kontextu

Petr Koblic je již 16 let generální ředitelem Burzy cenných papírů Praha a 2 roky působí ve funkci prezidenta Federace evropských burz. Je rovněž člen ... číst dále

13.5.2020 11:04 36:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Ferrari nepotřebujete, Ferrari chcete

Petr Kabát je vedoucím prodeje Ferrari pro Českou republiku a jedním z předních odborníků na exkluzivní vozy u nás. Více než 14 let působí pod hlavičk ... číst dále

29.4.2020 10:30 35:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Swing je nejlepší muzika

Jan Smigmator je někdy nazýván českým Frankem Sinatrou a patří mezi špičku swingové hudby u nás. Úspěšný je však i v zahraničí, jedno své album nahráv ... číst dále

15.4.2020 18:29 49:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Koronavirus je rozbuška a ránu dostanou úplně všichni

Tomáš Matuška je šéf obchodního oddělení BHS a akciovému trhu se aktivně věnuje na denní bázi více než dvacet let. V zajímavém podcastu, který spolu n ... číst dále

1.4.2020 14:09 51:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Dělejme byznys s úctou, nejsme sami

Helena Kohoutová je zakladatelka Agentury Helas, která od roku 1997 ovlivňuje společenské a podnikatelské prostředí v České republice a přes 20 let sd ... číst dále

20.3.2020 09:47 01:09:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Zlato, pojď na to!

David vystudoval MCHTI D. I. Mendělejeva v Moskvě a pražskou VŠCHT. Od roku 1994 působí na komoditních trzích se zaměřením především na drahé a vzácné ... číst dále

4.3.2020 09:53 01:10:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Život na míru: Jak se oblékají dnešní Češi

Delor je prémiové české zakázkové krejčovství, které se zaměřuje na nejvyšší kvalitu oděvů připravovaných na míru. Štěpán si do podcastu pozval jeho z ... číst dále

19.2.2020 10:01 51:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Svět se obrátil naruby a jednou si může vybrat daň

Eva Zamrazilová je přední česká ekonomka, která od ledna 2018 předsedá Národní rozpočtové radě. V letech 2008 až 2014 byla členkou bankovní rady Česk ... číst dále

5.2.2020 14:19 38:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Právo je to, co žijeme

Advokát Tomáš Doležil je společníkem advokátní kanceláře JŠK a poradcem skupiny BHS pro oblast korporátního práva se zaměřením na problematiku private ... číst dále

22.1.2020 10:54 43:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Hodnotu investičních vozů udává i jejich příběh

Radek Pokorný je spoluzakladatel fondu Engine Classic Cars Automobile Fund, který se zaměřuje na investování do ikonických vozů a investoři do něj moh ... číst dále

8.1.2020 23:25 35:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Kvalitní zvuk je investicí do sebe

David Hauerland vybudoval v centru Prahy na bezmála šesti stech čtverečních metrech jedinečné poslechové studio VOIX, které je svým zaměřením unikátní ... číst dále

11.12.2019 10:04 50:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Přerozdělujme méně, vraťme se k běžným systémům

Miroslav Ševčík je český ekonom a vysokoškolský učitel, proděkan a bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Do podcastu ... číst dále

27.11.2019 22:46 31:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Někteří klienti jsou s námi už od začátku trhu

Zdeněk Lepka je ředitel a předseda představenstva společnosti BH Securities, obchodníka s cennými papíry, který působí na kapitálovém trhu již šestadv ... číst dále

13.11.2019 21:48 34:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Práci nejlepšího makléře si musíte odmakat

Martin Hrkal patří mezi nejúspěšnější makléře a obchodníky BHS, ve firmě působí už 13 let a objem investičního majetku jeho klientů je téměř jedna mil ... číst dále

30.10.2019 18:20 01:00:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Kapitálové trhy ve světovém kontextu

Leoš Jirman na kapitálovém trhu působí od roku 1992, kdy nastoupil do Investiční a Poštovní banky, a.s. v rámci projektu zavádění systém ... číst dále

17.10.2019 08:30 42:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Kupka má před sebou velkou budoucnost

Vladimír Lekeš jako první v České republice začal obchodovat s obrazy Františka Kupky a jeho společnost Adolf Loos Apartment and Gallery stojí za reko ... číst dále

2.10.2019 10:10 55:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Jak vyrobit nejlepší Pálavu světa

Dáša Fialová je obchodní a marketingová ředitelka vinařství Sonberk, které se svou Pálavou ročníku 2015 ovládlo celou kategorii v jedné z nejprestižně ... číst dále

18.9.2019 22:58 31:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

O regulaci kapitálového trhu

Markéta Burešová je vedoucí oddělení compliance společnosti BHS. Její každodenní práce spočívá v kontrole regulatorních kritérií, která musí splňovat  ... číst dále

4.9.2019 09:50 45:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Luxusní hodinky jako investice

Jan Prokop je zakladatel a spolumajitel hodinářské firmy Prokop&Brož, která vyrábí prémiové zakázkové hodinky v limitovaných sériích a dodává je těm n ... číst dále

21.8.2019 12:06 46:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

O dnešní burze a kapitálových trzích

Tomáš Matuška je vedoucí obchodního oddělení BH Securities a akciovému trhu se aktivně věnuje na denní bázi více než dvacet let. V podcastu ho Štěpán  ... číst dále

23.7.2019 01:00 53:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Generační výměna v českých rodinných firmách

David Krajíček se zabývá dynamikou vztahů v rodinných firmách a působí jako konzultant v této oblasti. Absolvoval prestižní vzdělávací program na FFI  ... číst dále

11.6.2019 10:14 45:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

O umění, zlatu i vesmíru

Michal Vitanovský je významný český sochař a medailér, autor mincí a medailí, ale také řádů, vyznamenání, městských a univerzitních insignií. Je autor ... číst dále

17.5.2019 12:21 38:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Offline Štěpána Křečka

Investování do komerčních nemovitostí

Máte své investice na dobré adrese? V rozhovoru s Pavlem Borovičkou, jednatelem nemovitostních společností BH Securities, se dozvíte, jak zhodnocovat  ... číst dále