Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 564 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Myšlením na vrchol"

5.4.2024 12:32 32:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

# 902 Tvoíme znaku, která bude symbolem pro aktivní a zdravý život, íkají dva mladí podnikatelé

Vím že každý mže být pro druhé inspirací, pokud je ochoten sdílet své zkušenosti. Proto v mém podcastu dávám rád prostor i zaínajícím podnikatelm. Ten ... číst dále

14.3.2024 12:33 58:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#901 Pes žhavé uhlí pevedl 10 000 lidí. Obas jsem rád když se nkdo spálí, íká firewalker Ivo Janeek

Svj první seminá s firewalkingem vedl už v roce 1999. Od té doby Ivo Janeek provedl pes žhavé uhlí více jak 10 000 lidí. Co se dje s naším tlem, když  ... číst dále

26.2.2024 17:03 40:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#900 Udržet si duševní pohodu a zvládat stres bylo extrémn dležité, íká podnikatel Patrik Duda

Už od mládí v sob Patrik Duda nosil podnikatelské ambice. Po škole se vrhnul do finanního poradenství, avšak jeho hlavním cílem bylo nauit se financov ... číst dále

19.2.2024 21:09 42:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#899 Drastické diety nefungují, když víte jak na to, hubnutí je zábava, íká expertka Petra ehoková

Možná jste si také dali na zaátku roku pedsevzetí shodit njaké to kilo. Pokud jste nebyli ve svém snažení úspšní dle svých pedstav, tak nemusíte všet  ... číst dále

30.1.2024 17:17 43:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

Chaos, tanec i humor ženy léí a vnitn posiluje, íká zakladatelka Festivalu Všem ženám

Ženy už bžn vidíme na nejvyšších manažerských postech ve velkých korporátech. ím dál astji slyšíme píbhy úspšných podnikatelek. Je skvlou zprávou, že  ... číst dále

8.1.2024 15:20 47:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#897 Vyhrál jsem ve sportce, aniž bych si musel vsadit tiket, íká podnikatel Josef Michálek

Podnikání obas není snadné. Ostatn, jak praví známé lidové moudro pokud by to bylo snadné, dlal by to každý. Své o tom ví také Josef Michálek, další h ... číst dále

2.1.2024 13:28 54:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#896 Sociální sít motivují mladé k pohybu, fitka máme skoro plná celý rok, íká manažerka Form Factory

Známé poekadlo íká: Ve zdravém tle zdravý duch. Kolik z nás se tímto poekadlem v život opravdu ídí? Zlepšují se eši v péi o zdraví? Jak mohou firmy mo ... číst dále

14.12.2023 09:07 51:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#895 Kávová kultura v esku patí k evropské špice, íká baristický mistr Ondej Hurtík

Nedokážete si pedstavit den bez šálku oblíbené kávy? Jakou máte nejradji? Klasické espresso, silné doppio, populární flat white, oblíbené cappuccino,  ... číst dále

29.11.2023 11:55 01:08:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#894 Pro ženy potebují diamant a chlapm chybí vojna? Odpovídá expert sexuality a mezilidských vztah Richard Vojík

Pro ženy potebují diamant a chlapm chybí vojna? Odpovídá expert sexuality a mezilidských vztah Richard Vojík Pro si partnei po ase pestávají rozumt?   ... číst dále

22.11.2023 13:16 48:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#893 To nejdležitjší jsme se ve škole nenauili, íká expert na talentovou diverzitu Marek Remiš

Jaké dovednosti vám dala škola? Možná si pamatujete mnoho letopot z djepisu. Možná znáte perfektn slepou mapu eska a vyjmenujete hlavní msta všech stá ... číst dále

21.11.2023 07:23 43:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#892 Na zaátku byla jen touha po svobod, íká editelka nejvtší pražírny oech ve stední Evrop

Píbh se zaal odehrávat v roce 1992 v nenápadné kancelái a hnacím motorem na zaátku byla touha rozhodovat svobodn o vlastním život a ase. Kdo mohl tehd ... číst dále

14.11.2023 16:32 44:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#891 Radost z kytice skrývá i otrockou práci a ruce kvtiná nasáklé pesticidy, íká farmáka Míla Hilgertová

Jakmile se lovk mže živit prací, která je mu zárove koníkem, je to snad lepší než vyhrát jackpot v loterii. Kdo již pracoval s FC workshopem Udržuj vn ... číst dále

25.10.2023 08:17 51:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#890 Recept na zdravé vztahy hledej v emocích. Jsou energií života, íká mistr svta v kung-fu.

Emoce ovládají život. Akoli si obas myslíme, že jednáme na základ rozumu a racionálních informací, ve skutenosti jsou to emoce, co dává energii našim  ... číst dále

17.10.2023 13:47 48:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#889 V udržitelnosti se vše poítá. I málo je dost. íká Honza illík, CEO eské továrny na ekodrogerii.

  Udržitelnost a ekologie jsou velká témata posledních let v celé spolenosti. Na trhu je spousta známek a certifikací, které garantují šetrný pístup  ... číst dále

3.10.2023 10:57 47:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#888 Chceme rozhýbat celé esko. Lidem chybí zdravá motivace a vzory, íká CEO fitcenter Form Factory

Hýbete se pravideln?  Co lovk potebuje, aby dával prioritu sám sob a pravideln sportoval?  Jak pístup ke sportu zmnily události posledních let?  Pro v ... číst dále

26.9.2023 10:20 49:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#887 Naplnné vztahy dnes potebují jinou kvalitu života, íká terapeutka Tereza Jarkovská

Pro jsou dlouhodobé a naplnné vztahy ím dál vzácnjší? Je to snad rychlou dobou, ve které žijeme? Nauili jsme se vše nefunkní a bolavé zahodit? Je pro  ... číst dále

20.9.2023 11:23 41:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#886 Bolest z nešastné lásky lovka uí a vede k naplnným vztahm. íká kou Ondej Suchopár

Pro s jinými lidmi prožíváme stejná trápení? Pro v život poád potkáváme toxické lidi a prožíváme bolest?   Položili jste si nkdy podobné otázky? A co  ... číst dále

11.9.2023 15:42 47:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#885 Konáme z úrovn nedostatku nebo sebelásky? Pro kvalitní život je to dležité! íká Petra ehoková

Co je motivem všeho, co v život dláte? Pemýšlíte nad tím nkdy? Nkteí lidé se rozhodnou zmnit svj život. Ne kvli sob, ale kvli druhým. Napíklad podstup ... číst dále

5.9.2023 11:25 55:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#884 Marian Jelínek: Nauit se pijímat utrpení, strasti i prohry je pro úspšný život velmi dležité.

Jak být dobrým rodiem, souasn dosahovat úspchu v kariée a myslet sám na sebe? Pro je dležité být pro dti vzorem? Jak nás doba nauila utíkat ped trápen ... číst dále

28.8.2023 16:30 45:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#883 Úspch máme všichni v sob už od narození, staí se pro nj jen rozhodnout, íká Martin Škaroupka

Co chybí lidem k úspchu? Co jim schází, když nedokážou naplnit své sny? Možná hledáte slova jako štstí nebo talent. Kdo však patí mezi pozorné tenáe t ... číst dále

22.8.2023 13:44 56:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#882 Kompromis je lenost! Nikdy nevede ke spokojenému vztahu ani dobré dohod, upozoruje elitní vyjednava.

Víte na kompromisy? Také si myslíte, že spokojený vztah je pedevším o toleranci a kompromisech? Zkušení vyjednavai vdí, že kompromis je z dlouhodobého ... číst dále

18.8.2023 11:09 58:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#881 Léka není sluha ani bh, ale na šarlatány jsem brutáln alergický, íká MUDr. Rodiono Schwarz


10.8.2023 09:01 47:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#880 Topili se v dluzích, dnes vydlají desítky milion a budují šperkaský byznys v Ostrav. Museli jsme do toho jít po hlav, íká Lukáš Sluka.

Neml ani dvacku na školní foto, dnes vydlá desítky milion v rodinném byznysu. Ješt ped nkolika lety na tom nebyla rodina Lukáše Sluky dobe. Rodie mli  ... číst dále

10.8.2023 08:29 10:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#881 Pro si nás neváží lidé, pro které jsme schopni udlat všechno

Máte doma psa? Potom to znáte moc dobe Když je lovku nejh, jeho tynohý pítel mu je nablízku a vždycky má pro nj trochu lásky. Je mu jedno, co lovk udl ... číst dále

8.8.2023 13:06 09:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#879 Hranice pro vaše ANO, aneb 3 faktory pro zdravé odmítnutí bez obav


29.7.2023 12:54 09:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#877 Hrozba umlé inteligence? Osvojte si zásady chování v digitální dob a neztratíte kontrolu nad životem.

Žijete v obavách? Dsíte se napíklad dne, kdy robot usedne na židli vedle vás? A co se zkusit soustedit na to, co ješt mžete ovlivnit? Mnoho lidí dnes  ... číst dále

28.7.2023 14:20 01:02:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#878 Romana Ljubasová: Štstí nacházím v jednoduchosti a ídím se heslem, že ím víc lovk má, tím mén potebuje.

Mám speciální kouzlo. Na svt se usmívám tak zeširoka, že m zdraví i cizí lidé a usmíváme se všichni. Zmiovala v rozhovoru pro FC Workshop podnikatelka ... číst dále

27.7.2023 15:28 28:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#876 Ryba smrdí od hlavy, konference, která zmní váš pístup k práci i životu

Jedin zdrav a správn fungující HLAVA mže vést a motivovat celé TLO, resp. firmu. Jedna z hlavních myšlenek nejvýznamnjší manažerské a podnikatelské ko ... číst dále

25.7.2023 12:52 08:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#875 Jednoduchý princip pro všechny nestíhae, aneb pestate honit as a zante opravdu žít

Promi, mám strašnej frmol, vbec nestíhám. Vbec nemám as. Ten víkend na horách musím zrušit, pozdravuj chlapy a poádn si to užijte. Napsal mi kamarád u ... číst dále

20.7.2023 15:12 01:04:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#874 Radim Lukeš: Obas se musíme v život poádn spálit, ale když ignorujeme rizika, tak to bude bolet.

Co vše se dozvíte v rozhovoru s Radimem Lukešem: Na jakých hodnotách od zaátku stavli finanní skupinu Partners.  Jak se za šestnáct let promnil obor f ... číst dále

17.7.2023 11:18 08:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#873 Jak se vnitn vyrovnat a zahodit stará trápení

Znáte ten pocit, když lovk zjistí, že zase udlal tu samou blbost? Pro obas dláme stejné chyby, to jsme doopravdy tak nepouitelní? Nejhorší na tom všem ... číst dále

12.7.2023 11:46 09:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#872 Pro se tak snadno necháme okrádat o to nejcennjší a ztrácíme vlastní život

Jen jednu jedinou vc staí stežit, aby nám život neutíkal mezi prsty. Pro tak snadno picházíme o to nejcennjší, co v život máme, a ztrácíme vlastní živ ... číst dále

10.7.2023 12:43 59:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#871 Práce v esku je extrémn levná, mzdy jsou nižší než v Bulharsku. Vysvtluje analytik pracovního trhu.

Umlá inteligence nahradí až 300 milion pracovních míst! Nejsou lidi, zamstnavatelé nemohou najít schopné a kvalifikované pracovníky. Pichází krize pra ... číst dále

1.7.2023 14:51 10:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#870 Neznal slovo NEJDE a zmnil celý svt.

Co má spoleného skútr, vrtulník a letadlo? Pokud znáte píbh duchovního otce unikátních jednostopých vozidel, které mžete potkat po celé svt, jist víte ... číst dále

1.7.2023 14:28 48:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#868 Dokud budeme vnovat pozornost nedostatkm, nikdy neuvidíme pednosti. Vysvtluje expertka na talent management.

Co rozhoduje o úspchu? Kdo má vtší šanci postavit se na stupínek vítz? Když obdivujeme špikové sportovce nebo umlce, asto je hodnotíme slovy Ten má al ... číst dále

1.7.2023 14:25 10:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#869 Pro se motivace peceuje a talent není všechno

Jsem lepml, na co šáhnu to pokazím. Už nevím, co s tím mám dlat. Zjistil jsem, že asi opravdu nemám žádnej talent, nebo mi snad chybí ta správná motiv ... číst dále

26.6.2023 10:12 10:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#867 Jak ustát každou situaci a jednat s chladnou hlavou

Pro nás druzí lidé rozilují? Pro íkáme slova, kterých pozdji litujeme? Udržet si chladnou hlavu v dnešním svt není obas vbec snadné. Každý den mžeme p ... číst dále

23.6.2023 10:42 53:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#866 Tornádo se prohnalo za 3 minuty, ale z toho co následovalo mám poád husí kži. Vypráví vina z Mikulic

Píroda dokáže být krutá a neúprosná.  Tornádu stailo pár minut, aby zniilo to, co lidé budovali po generace. Už jsou to dva roky co se tento pírodní ž ... číst dále

20.6.2023 12:15 09:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#865 Tajemství sexuální energie, aneb Jak v sob probudit sílu, která mi pomže zvládnout cokoliv.

V oích druhých lidí jsem za blázny a obas sami nevíme, kde se to v nás vzalo.  Jako by v našem nitru vypukla exploze energie, která nás neustále žene  ... číst dále

16.6.2023 13:30 01:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#864 Mnoho vztah je možné zachránit, ale moderní zpsob života tomu nepispívá, vysvtluje lektorka Denisa íha Paleková

Fakta mluví jasn.  Zhruba každé druhé manželství se rozvádí do pti let od uzavení satku. Jak tento fenomén odráží dobu a stav spolenosti ve které žije ... číst dále

14.6.2023 13:27 12:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#863 3 mocné vlastnosti, které nosíme všichni v sob a zažehnou touhu k úspch

Kam se ztratila naše touha objevovat nepoznané? Kdo v našem nitru utišil otázku PRO? Jako malé dti jsem se poád a asto ptali a chtli vdt pro vci fungu ... číst dále

13.6.2023 10:49 01:21:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#862 Z ruiny vybudovala jeden z nejlepších zámeckých hotel svta. Co stojí za úspchem Chateau Herálec?

Když Alexandra ped dvaceti lety stála ped zanedbanou budovou na Vysoin, netušila jak moc tato ruina zmní její život. S manželem hledali jen domek kde  ... číst dále

8.6.2023 17:54 07:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#861 Jednoduché cviení pro vyrovnaný a láskyplný pohled na život

Pro si m nikdo neváží? Pro druzí lidé nevidí, co vše pro n dlám? Pro je život plný starostí a vytrácí se z nj všechny radosti? Pokud se vám také obas  ... číst dále

8.6.2023 13:01 52:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#860 "Whistleblowing není "bonzáctví", pomáhá udržet zdravou firemní kulturu." vysvtluje právník Stanislav Zavadil

Co se dozvíte v rozhovoru se Stanislavem Zavadilem: Co pináší nový zákon o ochran oznamovatel? Kterých podnikatel se nová povinnost týká? Co pozitivn ... číst dále

6.6.2023 11:55 12:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#859 5 Myšlenek Thomase Edisona ukazují co doopravdy rozhoduje o našem život

Mže jedno životní rozhodnutí mít zásadní vlil na celý náš život? Jsem pesvdený že ano a dokazuje to rozhodnutí matky malého Thomase Edisona, který se  ... číst dále

5.6.2023 14:46 54:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#858 Nová kniha extrémního fotografa ukazuje cestu pes hranici strachu až k dobývání nejvyšších vrchol svta

Má smysl riskovat život pro pár fotek? Tuto otázku si pokládá extrémní fotograf Petr Jan Juraka docela asto. Odpovdt zatím nedokáže, zato ale dokáže v ... číst dále

1.6.2023 17:00 12:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#857 5 Tip k sebepekonávání, aneb jak snadno dosahovat skvlých výsledk

Co dlat s náladou pod psa?Jak se pimt zaít znovu, když se lovk spálí? Pro je plýtváme vlastní energií nad vcmi které nemžeme zmnit? Dnes v podcastu #M ... číst dále

1.6.2023 16:56 57:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#856 Profesionální pokerista ukazuje cestu k milionm a varuje zaáteníky: Radji to nikdy nehrajte!

Pokud byste mli možnost si vybrat svou vysnnou profesi, jaká by byla Vaše volba? Mnoho lidí je pesvdeno, že práce je pouhá povinnost, a jen zlomek z n ... číst dále

27.5.2023 12:50 08:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#855 Pro poád bojujeme sami se sebou a jak s tím skoncovat

Už jako malý kluk jsem ml strach z výšek. Stailo vylézt na druhý stupe žebíku a rozklepala se mi kolena. Nebyl to ale jediný strach, se kterým jsem ja ... číst dále

25.5.2023 12:22 01:01:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#854 Jií Rostecký: Osobní trable jsou nevyhnutelnou souástí byznysu, eší je úpln každý.

Jaké problémy eší úspšní podnikatelé? Jaká vlastnost jim pomáhá dosahovat úspchu? Pro jsou osobní trable zakladatel nedílnou souástí každé firmy? Neje ... číst dále

22.5.2023 15:42 14:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#853 3 pravidla která pomohou odhalit každého lháe vas

Pro existuje LEŽ? Pro lidé vymysleli a stále používají nco, co zpsobuje tolik bolesti? Z eho mají strach?  Možná že když zanete pozorovat druhé lidi,  ... číst dále

22.5.2023 12:08 56:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#852 Zákaz CBD? A si to klidn zkusí, rozjedu erný trh a klidn se nechám i zavít! varuje úedníky konopný král

Pokud chcete vzít lidem léebné konopí, tak dobe, ale nejprve jim dejte látku, která jej nahradí. Žádnou podobnou látku mít nebudete! U m seženou lidi  ... číst dále

17.5.2023 13:23 12:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#852 Pro nám mysl hází klacky pod nohy? Odhalte dva systémy, které ídí lidské chování

Opakujete staré chyby? Chytáte se potom za hlavu a íkáte, pro zase já?  Když si je lovk schopen piznat, že zase udlal stejnou chybu jako ped asem, ne ... číst dále

15.5.2023 14:58 54:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#851 Podívat se pravd do oí a vas pepnout myšlení na krizi. To rozhodlo o naší budoucnosti, íká zakladatel miliardového Footshopu.

S partnerkou plánovali svatbu a na cest byla první dcerka.  Jenže lusknutím prstu se pestalo firm dait jako doposud a vše bylo jinak. Peter Hajduek mu ... číst dále

12.5.2023 11:12 09:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#850 Nepehlížejte drobnosti, které mají radikální vliv na život. Vyzkoušejte jednoduché cviení pro nové zaátky.

Otevít si láhev vína, a stžovat si na nároný život, to zvládne opravdu každý. lovku se možná na malou chvíli uleví, ale jednoho cht necht jednou zase  ... číst dále

11.5.2023 10:37 47:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#849 Problém s vlastní výškou promnil v podnikatelský úspch. Nebylo to vbec snadné, íká muž, který šije obleení pro ahouny.

Pane Barnesi, povzte mi, pro máte ve svém šatníku více než 30 rzných oblek? To máte potebu každý den oslnit druhé lidi svým šatníkem? zeptal se kdysi  ... číst dále

9.5.2023 11:27 49:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#847 Nejvíce vzpomínek nosíme ve svém mobilu, a to je škoda, íká zakladatel eského start-upu, který lidem usnadní erpat radost z minulosti

Jak asto vzpomínáte na hezké chvíle? Když lovk zažívá trápení a vci nejdou podle plánu, tak bývá nároné uvit v sebe sama a lepší zítky. Každý nezdar p ... číst dále

9.5.2023 10:43 11:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#848 Jak sundat erné brýle a vidt život ve všech jeho barvách

Stejná situace ale dva rozdílné pohledy. Jak je možné že nkdo ve stejné situaci vidí píležitost a výzvu a druhý tam nachází jen potíže a pekážky?  Moh ... číst dále

4.5.2023 08:26 09:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#846 Necháte se snadno vydsit? Objevte snadný zpsob jak se nezaleknout žádné výzvy!

Nkdy staí pouhá myšlenka a kolena se nám rozklepou hrzou. Znám to sám moc dobe, není tomu dlouho co jsem ml strach vyšplhat do poloviny žebíku. Dnes u ... číst dále

2.5.2023 09:32 01:02:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#845 Seberozvojová akce roku! První roní m pesvdil, že to dává smyslíká organizátor Festivalu Uvdomní

Seberozvojová akce roku už je za dvemi.  Jaká jména vystoupí na druhém roníku Festivalu Uvdomní? Co obnáší uspoádat celodenní festival pod širým nebem ... číst dále

29.4.2023 12:00 11:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#844 Pro lidé slyší nco jiného, než jim chceme íct? Objevte úinnou komunikaní dovednost pro zdravé vztahy.

Picházíme s dobrým úmyslem, ale nakonec jsme my ti špatní. Asi každý zažil situaci, kdy lovk nechtl ublížit, ale jen poradit, nasmrovat i pedat vlastn ... číst dále

27.4.2023 12:00 57:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#843 Emoní zátže z dtství nií lidem vztahy, zdraví i kariéru. Vysvtluje transformaní kou a terapeut.

Jak byste shrnuli vztah rodi jednou vtou? Když si Ondej Suchopár vyslechne trápení svých klient, je to první otázka kterou jim položí. Lidé asto zpozo ... číst dále

25.4.2023 12:00 08:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#842 Necháte se snadno rozílit? Zjistte jak neplýtvat energii pro lidi, kteí si to nezaslouží

Jednáte asto pod návalem emocí? Necháte se snadno rozpálit dobla a potom íkáte slova, kterých následn litujete? Pro je pro nás tak tžké udržet emoce n ... číst dále

22.4.2023 11:00 01:03:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#841 Odrazila se od životního dna až ke štstí a luxusu ve Švýcarsku. Zvládla jsem to díky intuici íká úspšná realitní makléka Markéta Von Burg

Doslova s holým životem vyvázla z toxického vztahu. Ve 32 letech stála na ulici v cizí zemi sama se dvma malými dtmi. Z manželství si odnesla dluhy, m ... číst dále

20.4.2023 08:46 13:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#840 Jak si nenechat otrávit život

Prsknou na lovka jed a je jim fuk, co to s ním udlá. Prost si jdou dál otrávit život dalším lidem... Víte o kom je e? Máte zkušenost s toxickým lidmi? ... číst dále

18.4.2023 12:09    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#839 Zájem o fotovoltaiku je extrémní. Ale pozor na podvodníky! Spolumajitel eské firmy radí, jak nenalett novodobým šmejdm

Mnoha lidem se zatoila hlava, když jim pišlo vyútování za energie. Raketový rst energií nás pinutil hledat nejen úspory, ale také alternativní zdroje  ... číst dále

13.4.2023 13:48 11:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#838 3 prostá uvdomní, ke kterým byste mli dojít než si píšt zanete stžovat na svj osud

Máte obas potebu si postžovat? Chytáte se za hlavu a íkáte si, pro zrovna já musím mít takovou smlu? Než píšt budete své neštstí a tžký život svalovat ... číst dále

11.4.2023 10:53 47:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#837 "Dti nám zmní život, ale nemli bychom je používat jako výmluvu," íká matka dvou dtí, která na mateské nevzdala kariéru ani osobní život.

Musí se matka obtovat pro štstí svých dtí? Je nutné rezignovat na kariéru, koníky a pátele?  Mnoho rodi se nauilo používat dti jako výmluvu. asto pak  ... číst dále

3.4.2023 17:22 09:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#836 10 Profesí které nahradí umlá inteligence. Najdete mezi nimi tu svou?

Zlikviduje umlá inteligence lidstvo? Nahradí lidské myšlení?  Co mžeme už dnes dlat, abychom se zítra mli lépe? Jaké profese brzo nahradí chytrý stroj ... číst dále

30.3.2023 09:55 45:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#835 Znií umlá inteligence lidstvo? Rozhodli jsme se ji nepoužívat, íká Štpánek z nadace Napoleona Hilla

Zlikviduje umlá inteligence lidstvo? Nebo nás snad posune do nové evoluní etapy? ím dál více lidí objevuje schopnosti chatuGPT a dalších nástroj pohán ... číst dále

28.3.2023 09:35 07:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#834 Jak si udržet dobrou náladu za všech okolností

Taky vás štve, když je venku hnusn? Necháte se rozhodit naštvaným kolegou, nebo jen zamraenou pokladní v obchod? Udržet si dobrou náladu za všech okol ... číst dále

25.3.2023 10:42 09:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#833 Jak resetovat vzpomínky a nebát se zaít znovu

Nemáte obas pocit, jako kdyby nkdo jednal místo Vás?  Jako by nkde byla vyšší moc, která sama rozhodne, že kiíme jako smysl zbavení, klepeme se strach ... číst dále

22.3.2023 13:27 42:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#832 S dtmi se nasthovali do starého karavanu. Plnili jsme si sen íká autor projektu ŽÍT LEHCE

Se dvma malými dtmi se pesthovali do starého karavanu a celý jeden tok se trmáceli po cestách, než objevili místo pro jejich vysnný život. "Už nás neb ... číst dále

20.3.2023 08:09 09:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#831 5 pravidel jak hravě překonat sami sebe

Necháte se snadno vyděsit? Máte potíže přijmout nové výzvy? Necháte se odradit špatnou zkušeností z minulosti? Pokud jste na některou z těchto třech o ... číst dále

11.3.2023 11:40 11:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#829 5 jednoduchých myšlenek Napoleona Hilla, se kterými získáte bohatství v každé době

Nejbohatší muž moderní historie a jeden z největších filantropů lidských dějin, Andrew Carnegie postavil na počátku 20 století mladého reportéra Napol ... číst dále

9.3.2023 11:43 07:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#828 Chcete hravě a snadno překonat sami sebe? Dnes zjistíte jak na to!

Je snadné nadchnout se pro nový cíl, ale náročné udělat první krok a vytrvat až do konce. Proč se tak snadno necháme přesvědčit vlastní myslí? Proč se ... číst dále

8.3.2023 08:18 46:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#828 „Naučila jsem se důvěřovat vlastní intuici,“ říká specialistka na zdravý život

„Naučila jsem se naslouchat sama sobě a spoléhat na svou intuici,“ zmiňuje Eva Hájková v dnešním podcastu Myšlením na vrchol. Eva žila několik let v L ... číst dále

3.3.2023 12:00 09:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#827 Mentální posilovna – nutnost moderní doby

Blahobyt ušetřil fyzickou práci a usadil člověka za moderní stroje.  Těla bez dostatku pohybu začala chřadnout a tak člověk začal budovat posilovny, a ... číst dále

2.3.2023 10:45 09:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#826 Marný boj s větrnými mlýny, aneb jak se konečně posunout o další krok

Životní vzorec je prostý: Stejné MYŠLENÍ způsobuje stejné CHOVÁNÍ a to má za následek stejné VÝSLEDKY. Proto, když chceme změnit naše výsledky, potřeb ... číst dále

27.2.2023 16:34 51:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#825 Tomáš Paprštein: „Chci lidem otevřít oči a ukončit sexuální zneužívání dětí“

Každé páté dítě v ČR se stane obětí sexuálního zneužívání! Také Vás to číslo zaráží? Říkáte si, jak je to možné? A máte odvahu podívat se pravdě do oč ... číst dále

25.2.2023 11:36 09:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#824 Jak se vyhnout srážce s blbcem

Potkáváte v životě jenom samé blbce? Myslíte si, že máte smůlu na lidi? A co když je to celé trochu jinak a jen nedáte druhým lidem příležitost ukázat ... číst dále

22.2.2023 15:36 12:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#823 Jak zhubnout a nepřibírat, aneb 3 mentální vzorce, které brání získat vysněnou postavu

Zhubl jsem 50 kilo a byla to hračka. Když dnes přátelům vyprávím jak se mi to podařilo, často zmiňuji, že mě samotného pořád udivuje jak snadné to byl ... číst dále

21.2.2023 12:00 10:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#822 Jak se nadobro vypořádat s minulostí a neopakovat stejné chyby

Její tvář mám stále před očima… Jako by to bylo včera, ale přitom je to už řada let… Pořád slyším její poslední slova… Nikdy nezapomenou, jak jsem se  ... číst dále

17.2.2023 15:50 43:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#821 Chtěl jsem jen funkční jídlo na cesty, říká Čech který už nechtěl jíst bagety z benzinky

Pracoval jako řidič limuzíny. Vozil především náročné klienty. Prakticky dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu byl Damien Thorn na příjmu. Když uprostře ... číst dále

16.2.2023 10:04 09:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#820 3 Snadné způsoby, jak neztratit chuť do života

Ztrácíte chuť do života? Nedokážete uvěřit v lepší zítřky? Toužíte po lepším životě, ale nevíte jak jej dosáhnout? Někteří lidé říkají: "Už je mi 45,  ... číst dále

14.2.2023 11:22 53:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#819 „V 55 letech dát výpověď a začít znovu? Žádný problém,“ říká podnikatel, Petr Přecechtěl

„VYKAŠLI SE NA TO, UŽ JSI MOC STARÝ!“ „NEBLÁZNI! JE TO AŽ PŘÍLIŠ VELKÉ RIZIKO!“ Znáte podobné myšlenky? A od koho? Slyšíte je snad od svého okolí, neb ... číst dále

11.2.2023 12:00 07:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#818 Snadný recept na pohodový život bez zbytečného stresu

Existuje recept na štěstí a duševní pohodu? Jak si udržet pozitivní mysl v jakékoliv době? Proč čím dál více lidí propadá nekonečným depresím? Odpověd ... číst dále

9.2.2023 12:00 09:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#817 Zaručený nástroj, který dodá víru v lepší zítřky

Vykouzlit úsměv na tváři, když se život bortí pod rukama?Občas to není snadné.Občas má člověk pocit že je na všechno sám a že celý svět stojí proti ně ... číst dále

7.2.2023 08:14 45:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#816 Kudy vede nejkratší cesta k úspěchu? Odpovídá Vašek Staněk, Romana Ljubasová a Petr Štěpánek

Každý se občas v životě ocitne na křižovatce, kde se musí rozhodnout. Ať už na něj konci cesty čeká úspěšný byznys, šťastná rodina, nebo pevné zdraví, ... číst dále

4.2.2023 12:00 08:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#815 Proč utíkáme sami před sebou a jak s tím přestat

Když prohrajeme cítíme zklamání… Když nám někdo ublíží, cítíme bolest… Když nás někdo zradí, trápíme se… Každý na světě zná tyto nepříjemné stavy, ale ... číst dále

2.2.2023 12:00 10:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#814 4 Pilíře pro stabilní život bez zbytečných vrásek

Na první pohled dva stejní lidé, ale uvnitř dvě různé osobnosti. Proč jedna pohlíží na budoucnost v obavách, ale druhá naopak? Žije snad každá na jiné ... číst dále

31.1.2023 08:35 43:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#813 „Potřebujeme se naučit prohrávat,“ říká bývalý kapitán basketbalové reprezentace

Jako kapitán basketbalové reprezentace dovedl národní tými poprvé v české historii na mistrovství světa. Psal se rok 2019, a Pavel Pumrla se svým týme ... číst dále

28.1.2023 12:00 12:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#812 Jak se zbavit syndromu hodných lidí, ale neztratit své blízké

O psech se říká, že jsou nejlepším přítelem člověka. Kdo patříte mezi pejskaře, tak jistě budete souhlasit. Zkusme se nyní zamyslet čím to je, že tu n ... číst dále

26.1.2023 11:00 10:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#811 5 tipů pro klidný spánek a zdravá rozhodnutí

Co když to neklapne? Co když se mi budou smát? Co když přijde ještě lepší nabídka? Podobné myšlenky nám často brání udělat nějaké rozhodnutí. Stávají  ... číst dále

24.1.2023 11:08 54:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#810 “Žít lepší život je strašně jednoduchý, jen to nebývá snadný” řiká guru české podcastové scény.

"Byl jsem takovej ten člověk, kterej umí od všeho trochu, ale nevěděl jsem, co vlastně chci v životě opravdu dělat. Tehdy jsem sbíral inspiraci do živ ... číst dále

20.1.2023 12:00 09:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#809 Jednoduchý princip který pomáhá říkat NE bez výčitek

Odoláváte prosbám druhých lidí? Také je pro vás občas náročné odmítnout své blízké a udržet sami sebe na prvním místě? Občas se chováme jako smyslu zb ... číst dále

18.1.2023 09:15 08:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#808 Věty, které určují kvalitu našeho života

Jak přemýšlíte o své budoucnosti? Jaká slova Vás vždy udrží v pohodlí, a nakonec v životě nic nezměníte? Je přirozené toužit a snít o lepším životě, a ... číst dále

15.1.2023 19:32 53:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#807 Nic mi nechybělo, ale já věděla, že právě to mě zabije. Říká žena, která v 45 začala žít nový život.

Krásné auto, vlastní dům a slibně rozjetá kariéra. Na první pohled ji v životě nic nescházelo, ale přesto se necítili opravdově šťastná. Aleně Čermáko ... číst dále

13.1.2023 11:30 10:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#806 Přestaňme ronit slzy pro lidi, kteří si je nezaslouží.

Občas uroníme slzu pro lidi, kteří si ji nezaslouží. A vůbec nezáleží zda se jedná slzu lítosti, vzteku, nebo snad slzu smíchu. Je úplně jedno zda nás ... číst dále

11.1.2023 11:30 09:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#805 Proč tak snadno zapomínáme na svá přání

Roste jen to, čemu věnujete svou pozornost. Jednoduchá rada do života, která vyjadřuje vše, co člověk potřebuje, aby naplnil svá přání. Proč je pro ná ... číst dále

9.1.2023 12:41 45:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#804 Jak na duševní pohodu pohledem psychologa, kouče a biohackera

Téma duševního zdraví získává v mediálním prostoru stále větší prostor. A to je dobře. Je potřeba o problémech mluvit a nedělat, jako že neexistují. M ... číst dále

5.1.2023 16:11 10:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#803 Rozkrájeli byste se pro druhé? Dnes zjistíte, proč a jak s tím přestat.

Proč dobří lidé občas skončí se slzami v očích? Proč se člověk dobrovolně vzdává vlastní radosti pro štěstí druhých? Co vše se musí stát, abychom si p ... číst dále

4.1.2023 12:09 09:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#802 Metoda která ozdravuje nejdůležitější vztah v životě

Dokážete s klidem hledět do zrcadla, nebo raději odvrátíte tvář? Někteří lidé s tím mají problém. Nedokázali přijmout sami sebe, trápí je vlastní nedo ... číst dále

2.1.2023 09:00 09:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#801 Jak získat a chránit sílu, kterou potřebuji pro lepší výsledky

Spousta lidí se rozběhlo do nového roku plní odhodlání a touhou po lepších výsledcích. Říkáme tomu novoroční předsevzetí, protože s novým rokem často  ... číst dále

30.12.2022 22:00 11:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#800 1. NOVOROČNÍ VÝZVA! aneb Jak vykročit do roku 2023 se zdravou energií

Vstupujete do nového roku s novými vizemi? Nebo jste snad jen oprášili dvanáct měsíců stará předsevzetí a tak nějak už předem tušíte, že to zase skonč ... číst dále

28.12.2022 11:00 10:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#799 Otázky se kterými ukončíte rok 2022 nejlepším možným způsobem.

“Uff. ještě že už je tady konec roku a že je to za náma. Tohle byl fakt strašný rok! Byl bych raději, kdyby se vůbec nestal.” Povídal mi kamarád, kter ... číst dále

24.12.2022 11:00 26:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#798 O sestřičce, která se naučila znovu milovat Vánoce

Vánoce jsou časem pohádek. Pohádek plné lásky, kouzelných bytostí a šťastných konců. Proto jsme na Štědrý den, nejen  pro posluchače podcastu #Mysleni ... číst dále

22.12.2022 11:15 08:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#797 Zaručený způsob, jak člověk získá vše, po čem jeho srdce nejvíc touží

Pamatuji si, když jsem jako malý kluk nemohl dospat Štědrého dne. Celou noc jsem se těšil na ten moment, kdy uvidím hromadu dárků pod stromečkem. Přin ... číst dále

20.12.2022 07:49 48:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#796 Martin Švec: “Za to jak nás lidé vnímají, si jako pojišťovny můžeme sami…”

"Jakmile vás napadne že šéf je idiot, je ten nejlepší čas rozjet něco vlastního..." Zmínil generální ředitel pojišťovny Simplea Marin Švec, který byl  ... číst dále

13.12.2022 18:54 09:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#795 Jak vidět celou pravdu a mít klidné spaní

Dokáže hledět pravdě do očí?   Občas se o to pokusíme, ale pak raději odvrátíme zrak. Možná se diváme do zrcadle, ale vidíme jen to co viděl chceme. T ... číst dále

12.12.2022 15:24 59:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#794 Jan Markel: “Potřebujeme pochopit, že každý vztah jednou skončí"

"Klient se kterým jsem nedávno pracoval měl trable ve vztahu a zeptal se mě – Jak má dosáhnout aby partnerka nedělala co mi není příjemné? V tu chvíli ... číst dále

9.12.2022 08:20 07:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#793 Jak na nejistotu? Probuďte vnitřní dítě nejčastější otázkou z dětství

Představte si dušičku malého dítka spící někde uvnitř každého z nás. Usmívá se, je v klidu a spokojené. Cítí se v bezpečí a nemá se čeho bát. Jen nemů ... číst dále

7.12.2022 09:26 08:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#792 Jak obavy přetavit ve výzvy

Jako malý kluk jsem se pořád něčeho bál. Obavy řídily můj život. Jako bych sám sebe v myšlenkách zavíral za mříže, kde bylo možná bezpečno, ale nerost ... číst dále

6.12.2022 00:00 51:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

Petr Vojnar: “Udržet si sebevědomí a zdravý názor je těžké v každé době”

"Showbyznys je jediné prostředí, kde může uspět i ten, kdo vůbec nic neumí..." I tato věta zazněla v rozhovor pro podcast #Myšlenímnavrchol, jehož hos ... číst dále

2.12.2022 07:00 08:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #790: 2 techniky sebeřízení Nebojácného Felixe

Podíváte se strachu přimo do očí, nebo raději odvrátíte zrak? Někdy to není snadné. Strach může být silný protivník, když nevíme jak s ním pracovat. P ... číst dále

30.11.2022 07:00 09:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #789: Chcete ze strachu vytěžit maximum? Dnes zjistíte, jak na to!

Ten nepříjemný tlak na hrudi. To vtíravé sevření žaludku. Pocit kdy pochybujeme a žárlíme, ale nevíme proč. Z čeho máme strach? Vycházíme snad ze špat ... číst dále

28.11.2022 07:00 47:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #788: Zkratky v životě nefungují, říká odbornice na lidskou krásu Anna Brandejs

Když člověk prožívá bolest a zklamání, je těžké v ten samý moment uvěřit, že bude zase lépe. Je to však nezbytné, aby opravdu jednou zase lépe bylo.   ... číst dále

25.11.2022 07:00 13:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #787: Knižní novinky, se kterými darujete více než jen obyčejnou knihu

Co vidíte pod slovem Advent? Je to pro vás čas radosti, klidu a času s rodinou, nebo spíš stres a shon? Někteří lidé se před Vánoci chovají jako smysl ... číst dále

22.11.2022 17:52 39:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

786. Úsměvem člověk získá víc, než kýblem peněz... říká muž, který za dva dny provází Kolem světa

Co vidíte pod slovem cestování? Je to pro vás jen cesta na dovolenou, nebo snad výprava za dobrodružstvím? Pro hosta dnešního podcastu #Myšlenímnavrch ... číst dále

21.11.2022 08:59 10:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

785. Nezvladatelný strach? Objevte jeho význam a zjistěte jak může skvěle posloužit

Ta nekonečná noc, když se člověk převaluje ze strany na stranu.  Snaží se usnout, ale hlava mu to nechce dovolit. Cítí fyzickou únavu, ale hlava ne a  ... číst dále

18.11.2022 07:00 10:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #784: 5 Vánočních tipů, aneb jak za pár stovek udělat blízkým bohatý život

Jakým dárkem potěšit své blízké? Co darovat lidem, kteří mají vše, co potřebují? Jak druhému ukázat, že mi na něm opravdu záleží? Možná si také před V ... číst dále

16.11.2022 18:50 54:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

#783. Strach je příležitost poznat sami sebe, říká český ambasador knihy Myšlením k bohatství

Jak si udržet zdravou mysl v náročných dobách? Jak kdysi jedna kniha změnila myšlení lidí a pomohla udělat tečku za Velkou hospodářskou krizí? Jak se  ... číst dále

14.11.2022 10:36 08:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #782: Máte problém se strachem? Zjistěte jak jej překonat.

Co vidíte při pohledu zrcadla? Jaké pocity přitom prožíváte? V mnoha motivačních knihách se můžete dočíst, jak je důležité myslet pozitivně a soustřed ... číst dále

28.10.2022 07:00 10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #781: Jak se v životě posunout a překonat nezdravé vzorce

Občas se do života pěkně zamotáme. Každý den prožíváme různé situace a každá z nich má vliv na kvalitu našeho vnitřního světa. Nejčastěji jsou to situ ... číst dále

27.10.2022 07:00 38:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #780: Tvorba mi ukazuje, že to má smysl, říká Petr Kovařík z Pražské čokolády

Žijeme v době, která není pro leckoho jednoduchá. Mým cílem ale rozhodně není někoho strašit, přilévat olej do ohně strachu. Naopak. Rád bych ve sv ... číst dále

24.10.2022 07:00 09:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #779: Obáváte se budoucnosti? Pojďte dnes zjistit, jak se na ni začít těšit

Pokaždé, když vyjedu na podzim za město do přírody a nechám se pohltit pestrobarevně zbarvenými lesy, si uvědomím, že život je neustálá změna. Je to k ... číst dále

21.10.2022 07:00 09:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #778: Jak vidět nemožné a změnit celý svět

Co vidíte kolem sebe? Než budete pokračovat, pozorně se, prosím, rozhlédněte. Nezáleží, zda jedete v tramvaji, nebo v autobuse. Nezáleží, zda sed ... číst dále

19.10.2022 07:00 08:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #777: Proč nás to největší štěstí ve skutečnosti nic nestojí

Jaké je vaše největší přání? Zeptáte-li se lidí na podobnou otázku, jakou odpověď si myslíte, že uslyšíte častěji? „Přeji si být úspěšný”, „Přeji s ... číst dále

17.10.2022 07:00 39:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #776: Muž který nedovolil druhým rozhodnout o vlastním osudu

Co dělat, když je člověk zavalen tragickými událostmi? Jak řešit situaci, kterou nemůžeme ovlivnit? Až si poslechnete rozhovor s dnešním hostem  ... číst dále

14.10.2022 07:00 15:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #775: Oslabte strach v lekci bohatství od Boba Proctora

BOB PROCTOR řekl: „Jestli patříte k těm, kdo věří, že tvrdá práce a poctivost vám stačí, tak na to zapomeňte. Není to tak.“  A moc dobře věděl, o ... číst dále

13.10.2022 07:00 41:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #774: Bez delegace není růst! Říká muž, který našel recept na čistou mysl

Co vám pomáhá udržet zdravou mysl v náročných dobách? Pokud patříte například mezi podnikatele jako host dnešního podcastu #Myslenimnavrchol, tak  ... číst dále

12.10.2022 07:00 10:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #773: 3 primitivní otázky, které vám pomohou vnitřně posílit

Když se člověk dostane až na dno, má jednu obrovskou výhodu.  Může se znovu odrazit a stoupat vzhůru. Mnoho lidí si to není schopno uvědomit, prot ... číst dále

10.10.2022 12:29 10:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #772: Dochází vám síly? Zde je snadný nástroj, co vám pomůže

Valí se to na nás ze všech stran! INFLACE, VÁLKA, KRIZE, NEDOSTATEK ENERGIÍ…  Také už jste z toho unavení? Také už vám dochází síly a cítíte,  ... číst dále

10.10.2022 07:00 36:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #771: Bratrský byznys pod skautským slibem

Chybovat je lidské, a kdo má strach dělat chyby, zůstane stát na místě. Ani slavný Hanibal nepřekročil Alpy bez chyb a přešlapů. Něco podobného si  ... číst dále

30.9.2022 07:00 09:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #770: Ovládněte to nejcennější co máte a žijte své sny

Kým jste každý den? Do kolika rolí během dne vstupujete? Jakých úspěchů v těchto rolích dosahujete? Proč jsou pro vás tyto role důležité? Doba, ... číst dále

29.9.2022 07:00 10:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #769: 3 návyky, se kterými přicházíme o pocit štěstí

Co vám brání ve štěstí? Když si lidí zeptáte, co jim schází ke štěstí, nejčastěji asi uslyšíte: lepší práce, lepší vzdělání, prostředí nebo lidé v  ... číst dále

28.9.2022 07:00 56:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #768: Život ji naučil, že vůbec na nic není nikdy pozdě

Kde vzít nové síly, když se člověk cítí na dně? Jak si udržovat zdravé myšlení v těžkých dobách? „Snažím se být dobrý člověkem, i když se nikdo n ... číst dále

27.9.2022 11:08 09:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #767: Nejúčinnější cesta ke štěstí, na kterou zvládne každý vykročit

Pamatujete ještě na ten pocit, když jsme se jako děti nechali unášet časem? Když jsme prožívali radost a štěstí? Když jsme žili v přítomném okam ... číst dále

26.9.2022 07:00 01:01:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #766: Ukazuje druhým, že každý může najít štěstí v práci

V práci trávíme až třetinu života. Jak tuto část života prožíváte? Nacházíte v práci štěstí a radost, nebo je to jen nutné zlo, které z vás každ ... číst dále

23.9.2022 07:00 12:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #765: Vstupte do mentální posilovny a získejte silnější osobnost

Cvičíte? Pokud ano, jistě k tomu máte dobrý důvod. Pravděpodobně si chcete udržovat zdravou kondici. Proč by jinak člověk propotil hodiny v posilo ... číst dále

22.9.2022 07:00 41:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #764: Udržitelnost jako životní styl a podnikatelský plán

Co pro vás znamená UDRŽITELNOST? Nemáte pocit, že se z toho slova stává tak trochu buzzword? Někdo o udržitelnosti jen rád mluví, někdo si na ni ... číst dále

21.9.2022 07:00 12:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #763: Unikátní nástroj ukáže jedinečnou cestu za lepším životem

Když se řekne bohatství, co to pro vás znamená? Někteří lidé vidí jen spoustu peněz a život v luxusu. Máte to podobně? Jsem přesvědčený, že bych ... číst dále

20.9.2022 07:00 10:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #762: Trápí vás lhaní druhých?

Kdo se skrývá za maskou? Koho můžeme vidět za líbivými slovy a působivým zevnějškem? Je to lhář, nebo čestný člověk? Naletět na špek druhým li ... číst dále

19.9.2022 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #761: Kroky muže, které vedou skrze sílu „krve rostlin“

Když se člověk cítí starý a unavený, co by měl udělat?Měl by snad více odpočívat a méně pracovat? Pokud byste tuto radu dali Jiřímu Černotovi, který ... číst dále

19.9.2022 07:00 55:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #761: Jeho kroky vedou skrze sílu „krve rostlin“

Když se člověk cítí starý a unavený, co by měl udělat?Měl by snad více odpočívat a méně pracovat? Pokud byste tuto radu dali Jiřímu Černotovi, který ... číst dále

16.9.2022 07:00 10:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #760: 5 jednoduchých otázek, které usadí váš strach

STRACH! Některým lidem jen stačí vyřknout to slovo a už cítí, jak se to uvnitř nich svírá. Většinou máme se strachem spojené nechtěné a nepříjemné  ... číst dále

15.9.2022 07:00 10:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #759: Děláte pořád kompromisy? Zde je důvod, proč s tím přestat

Život je občas trochu boj. Podobný jako šachy.  Když chce člověk dosáhnout svého a porazit nepřítele, potřebuje se naučit spolupracovat s těmi,  ... číst dále

14.9.2022 07:00 10:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #758: Jak se bez výčitek naučit říkat NE

Hluboký pohled do očí prozradí víc než tisíc slov. Jestli je něco, co jsem se naučil při komunikaci s druhými lidmi, tak je to naslouchat nejen li ... číst dále

13.9.2022 07:00 09:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #757: Jak zaručeně zlepšit život bez ohledu na minulost

Nejde to! Není to tak jednoduché. Nejprve musím… Zadrž! Mě nezajímá, co MUSÍŠ. Zajímá mě, co opravdu CHCEŠ. Kdo ti řekl, co vše v životě musíš?  ... číst dále

12.9.2022 07:00 10:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #756: Teorie černých labutí aneb Jak se nemyslitelné stává skutečností

Znáte TEORII ČERNÝCH LABUTÍ? Když Evropané chtěli kdysi označit něco za nemožné, nazvali to černou labutí. Všichni předpokládali, že nic jako čern ... číst dále

9.9.2022 07:00 08:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #755: Jak probudit vášeň a mít síly na všechny překážky

Co rozhoduje o našich výsledcích? Proč se někdo nechá odradit první neúspěchem a druhý přijímá stále větší a větší výzvy?  Možná také hledáte dů ... číst dále

8.9.2022 07:00 44:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #754: Když si zákazník zaslouží víc než jen nákup na pár kliknutí

Nemají strach jít proti proudu. Nebo snad buší hlavou proti zdi? Na svém e-shopu mají jen osobní odběr a prodejnu vybudovali na zelené louce dalek ... číst dále

7.9.2022 07:00 11:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #753: 4 formy strachu, které brání poznat opravdové štěstí

Z čeho máme největší STRACH? Možná si to někdy nejsme schopni uvědomit anebo nemáme odvahu si to přiznat. Ale právě strach je nejmocnější nástroj, ... číst dále

6.9.2022 07:00 11:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #752: 3 stupně ZDRAVÉ manipulace

Celé dny se usmívá. Má své jasné vize a cíle, které mu dávají smysl a dělají ho šťastným. Řekli byste o něm, že je MANIPULÁTOR? A když šéf vede  ... číst dále

5.9.2022 07:00 01:01:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #751: Péct neumí, a přesto je už 16 let majitelem pekárny

Co člověk potřebuje, aby mohl prorazit v oboru? Jsou to snad dovednosti, nápad, vzdělání? Hostem dnešního podcastu #Myslenimnavrchol byl podnika ... číst dále

2.9.2022 07:00 10:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #750: Jak věřit v lepší zítřky, když život dnes nestojí za nic

Nemá ruce ani nohy. Jako teenager přemýšlel o sebevraždě a dnes nejen že sám rozhoduje o svém štěstí, ale ještě dodává sílu dalším lidem. Nick V ... číst dále

1.9.2022 07:00 08:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #749: Jak čelit manipulaci V PRAXI

Přesvědčit druhé lidi je tak snadné.  Stačí použít pár líbivých, zvučných slov, a člověk se nechá snadno zviklat. Lusknutím prstu se staneme obě ... číst dále

31.8.2022 07:00 08:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #748: 6 součástek pro soukolí úspěchu

Od dětství se ženeme za výsledky. Už od dětství věříme, že výsledky = úspěch.  Ve škole jsme chtěli samé jedničky… Později jsme chtěli co nejvyš ... číst dále

30.8.2022 07:00 09:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #747: Proč tak snadno zapomeneme na dětské radosti

Na co rádi vzpomínáte z dětství? U jaké činnosti jste ztratili pojem o čase? Kvůli čemu jste jako děti nemohli usnout, protože jste se těšili na ... číst dále

29.8.2022 07:00 48:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #746: Opravdové štěstí poznala až díky radosti z dětství

„Jako malá jsem chtěl být architektka nebo malířka. Ale rodiče mi řekli, že se musím živit něčím ‚pořádným‘. Proto jsem vystudovala ekonomku a stala  ... číst dále

26.8.2022 07:00 11:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #745: Kde v sobě hledat sílu pro šťastný život

Proč někdo ráno vstává o hodinu dřív a jde si s chutí zaběhat, ale druhý vstává pozdě a celý den se mračí?  Proč dva lidé dělají stejnou práci, ve ... číst dále

25.8.2022 07:00 11:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #744: Jak se zbavit zášti a zase cítit lásku

„Co si to dovoluje?“ „Jak to může takhle říct?“ „Co si to jen o sobě myslí?“ Tato slova a myšlenky nám nabíhají v mysli. Cítíme naštvání a zuř ... číst dále

24.8.2022 07:00 11:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #743: Co je to LÁSKA a proč o ni přicházíme

„Láska je jediné bohatství, které se nedá ukrást.“ Lucius Annaeus Seneca (4 př. n.l . – 65 n. l.) Když si přečtu Senecovu dávnou myšlenku, tak si p ... číst dále

23.8.2022 07:00 11:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #742: Klíčová otázka pro úspěšnou životní změnu

Jaký život chceš žít za pět let? Když jsem tuto otázku dostal poprvé ve 22 letech, nemohl jsem ze sebe vymáčknout žádnou smysluplnou odpověď. Jen j ... číst dále

22.8.2022 07:00 10:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #741: Proč se nenechat odradit první špatnou zkušeností

Necháte se v životě snadno odradit?  Někteří lidé dávají na první zkušenost a mají strach zkoušet věci znovu.  Možná už jen zažili tolik zklamán ... číst dále

19.8.2022 07:00 09:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #740: Proč vysněná práce nemusí vést k vysněnému životu

Co si představíte pod pojmem VYSNĚNÁ PRÁCE? Vidíte snad oblek, hromadu peněz, pohodlný život, bohatou kariéru a společenský status Někomu opravd ... číst dále

18.8.2022 07:00 55:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #739: Kdo nese odpovědnost za stav lidské společnosti?

Co pro vás znamená úspěch?A jak jej měříte?  Například v podnikání platí jednoduché pravidlo: CO NEMĚŘÍŠ, TO NEŘÍDÍŠ.   Lze ale úspěch každého p ... číst dále

17.8.2022 07:00 13:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #738: 4 strategie produktivního života aneb Jak dotahovat věci do konce a neztrácet sílu

Pojďme si nejprve přiznat, že žijeme v roztěkané době. V době, která překypuje množstvím informací. V době, kdy všichni soutěží o naši pozornost. Jen  ... číst dále

16.8.2022 07:00 09:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #737: Jak CHTÍT dělat to, co člověk dělat MUSÍ

Ach, ty povinnosti… Činnosti, které nás nebaví, jen z nás vysávají energii. Jenže udělat se MUSÍ. Zná to asi každý. Každý má v životě něco, co ... číst dále

15.8.2022 07:00 11:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #736: Jak si splnit všechny sny

Chybí vám v životě vytrvalost? Myslíte si, že nemáte dost silnou vůli? Snadno se vzdáte, než dosáhnete cílů a snů?   Asi každý už v životě zk ... číst dále

12.8.2022 07:00 09:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #735: ČAS NECHYTÍŠ aneb Proč se život pořád opakuje

Na jaký čas člověk nikdy nezapomene? Na ten, za kterým se pořád žene, nebo na ten, který opravdu prožije? A umíme ještě vůbec opravdu žít, nebo  ... číst dále

11.8.2022 07:00 53:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #734: Podnikání buduju pro lidi, a ne pro sebe, říká Petr Kroupa

„VŠECHNO DĚLÁM PRO LIDI, A NE JENOM PRO SEBE,“ vysvětluje host dnešního podcastu #Myslenimnavrchol, podnikatel Petr Kroupa. Pro někoho je to možná j ... číst dále

10.8.2022 07:00 13:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #733: Jak si vyčistit hlavu

Trápí vás černé myšlenky? Máte recept, jak se jich zbavit? Jak si vyčistit hlavu a vysypat všechen bordel? Asi každý máme svůj způsob. Otázka  ... číst dále

9.8.2022 07:00 10:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #732: Klíčová dovednost osobního růstu v 21. století

„Je toho na mě moc…“ „Pořád po mně někdo něco chce...“ „Kdo se ale bude někdy zajímat o to, co chci já?“ Vybral jsem jen pár slov ze zprávy, kt ... číst dále

8.8.2022 07:00 11:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #731: 2 nepříjemné pravdy, které si potřebuje každý přiznat

„Jak se vám to podařilo?“ Jednoduchá otázka, na kterou se ptám všech hostů podcastu Myšlením na vrchol. Hodně lidí si stále myslí, že život je jen otá ... číst dále

5.8.2022 07:00 42:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #730: Člověk nesmí být lakomý, říká zakladatel Ovečkárny

Od stánku na trzích k e-shopu s obratem 200 milionů korun. I tak bychom mohli shrnout podnikatelský příběh Martina Bernátka, hosta dnešního podcast ... číst dále

4.8.2022 07:00 11:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #729: 5 zkušeností Napoleona Hilla, jež potvrzují sílu každé myšlenky

„Mysl nemá hranic, kromě těch, které si sami vytvoříme,“ řekl kdysi Napoleon Hill, autor slavné knihy MYŠLENÍM K BOHATSTVÍ.  Jeho životní dílo po ... číst dále

3.8.2022 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #728: Chtěla jsem neslyšícím jen vrátit chuť do života, říká tlumočnice do znakové řeči

Kdybych býval slyšel, mohl bych… Tak tuhle větu slyší Martina Latíková od svých klientů docela často. Hostem dnešního podcastu #Myslenimnavrchol  ... číst dále

3.8.2022 07:00 52:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #728: Chtěla jsem neslyšícím jen vrátit chuť do života, říká tlumočnice do znakové řeči

Kdybych býval slyšel, mohl bych… Tak tuhle větu slyší Martina Latíková od svých klientů docela často. Hostem dnešního podcastu #Myslenimnavrchol  ... číst dále

2.8.2022 07:00 10:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #727: Proč se stáváme oběťmi vlastního života

Hází vám život klacky pod nohy? Potkáváte pořád ty samé lidi, kteří jen využívají vaší dobrosrdečnosti Proč se tak snadno staneme obětí vlastníh ... číst dále

1.8.2022 07:00 11:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #726: 1. krok za šťastným životem

RADOST – NADŠENÍ – CHUŤ DO ŽIVOTA To vše můžeme vidět, když malé dítě udělá svůj první krůček v životě. Vždy když pozoruji malé děti dělající sv ... číst dále

29.7.2022 07:00 12:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #725: 5 Pilířů duševní pohody aneb Jak na šťastný a dlouhý život

Hledáte recept na šťastný, bohatý a dlouhý život? Kdo by nechtěl něco podobného. Otázku životního štěstí a dlouhověkosti řeší lidé už od nepaměti.  ... číst dále

28.7.2022 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #724: Propojovat programátory se zdravotníky mě extrémně baví, říká spoluzakladatel Medevia

Původně studoval medicínu a chtěl si jen přivydělat programováním. Dnes je Petr podnikatel a spoluzakladatelem projektu, který má nemalé ambice. Pomoc ... číst dále

28.7.2022 07:00 49:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #724: Propojovat programátory se zdravotníky mě extrémně baví, říká spoluzakladatel Medevia

Původně studoval medicínu a chtěl si jen přivydělat programováním. Dnes je Petr podnikatel a spoluzakladatelem projektu, který má nemalé ambice. Pomoc ... číst dále

27.7.2022 07:00 12:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #723: Jak se přestat obětovat pro druhé

MÁM JÁ TOHLE ZAPOTŘEBÍ? Pokud si někdy kladete takovou otázku, možné také znáte ten pocit zmaru a bezmoci. Možná si občas říkáte, co víc má ještě  ... číst dále

26.7.2022 07:00 10:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #722: Proč kompromisy nevedou ke zdravým vztahům

Děláte v životě kompromisy?  Věříte, že tolerance je klíčová pro naplněné vztahy? Není podstatné, zda se jedná o vztah s naším partnerem, kolegou ... číst dále

25.7.2022 07:00 47:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #721: Musela jsem pochopit svět mužů, říká Iveta Králová po 16 letech ve stavebnictví

Každý obor má svá specifika. A pokud člověk chce, může se stát odborníkem v jakémkoliv oboru, přestože pro to nemá na první pohled žádné předpoklady ... číst dále

22.7.2022 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #720: Jak žít lehce, tady a teď

Pokud byste měli příležitost dát svému mladšímu já nějakou radu, jak by tato rada zněla? Touto otázkou končím každý rozhovory s hosty mého podcastu ... číst dále

22.7.2022 07:00 10:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #720: Jak žít lehce, tady a teď

Pokud byste měli příležitost dát svému mladšímu já nějakou radu, jak by tato rada zněla? Touto otázkou končím každý rozhovory s hosty mého podcastu ... číst dále

21.7.2022 07:00 12:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #719: 3 způsoby, jak si zvednout sebevědomí

V životě můžeme prožívat mnoho situací, které nás sráží na dno. Jsou to situace, při kterých prožíváme smutek, bezmoc nebo naštvání. Tedy emoce, které ... číst dále

20.7.2022 07:00 12:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #718: Jak se zamilovat do života a získat z něj co nejvíce dobra

Dalajlama kdysi řekl: „Kořeny veškerého dobra leží v půdě vděčnosti.“  Učí nás tak tomu, že pokud v životě hledáme jakékoliv dobro, ať už si pod tí ... číst dále

19.7.2022 07:00 09:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #717: Pro život v NEDOSTATKU brání poznat opravdové štstí?MNV #717: Pro život v NEDOSTATKU brání poznat opravdové štstí?

Co vám chybí ke štstí? Je to snad lepší postava? Více penz? Více lásky? Lepší zdraví i snad práce? Anebo snad jen potkat toho správného partnera? A j ... číst dále

18.7.2022 07:00 01:12:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #716: Klasická fitka bytostn nesnáším, íká zakladatel tlocvien Železná koule

Jeden milion korun za tyi hodiny. Takový úspch sklidil se svou crowdfundingovou kampaní na Hithitu Michal Radar Vrátný, host dnešního podcastu Myšlení ... číst dále

15.7.2022 07:00 11:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #715: 5 myšlenek Louise L. Hay pro pochopení síly sebelásky

Jsem k niemu a vždycky všechno pokazím. Nikdy m nebude mít nikdo rád.  Nemám štstí na lidi.   Honí se vám nkdy hlavou podobné myšlenky? Pokud ano, mo ... číst dále

14.7.2022 07:00 09:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #714: Jak se introverti prosazují ve svt

Jste introvert? Vnímáte to jako slabost, nebo pednost?  Mnoho lidí vnímá introverzi jako životní pekážku. Mají pocit, že souasný svt patí jen tm, kte ... číst dále

13.7.2022 07:00 01:16:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #713: Finanní gramotnost nevyléí lidskou chamtivost, íká investor Petr Borkovec

erpám energii a sílu ze samoty. To íká hned v úvodu dnešního rozhovoru pro podcast Myšlením na vrchol spoluzakladatel a souasný lídr finanní skupiny  ... číst dále

12.7.2022 07:00 10:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #712: 2 minuty pro vytrvalost

Jen 2 minuty každý den! Tak málo staí aby lovk dosáhl svých sn. Tak málo staí aby lovk zmnil svj život.   Pro je pro vtšinu lidí na svt tak tžké napl ... číst dále

11.7.2022 07:00 10:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #711: Jsme jen obmi minulosti aneb Jak se zbavit starých vzorc

Zhubnout do plavek. Zlepšit si kondiku. Zdravji se stravovat. Pestat kouit. Nauit se anglicky. Rozjet vlastní projekt. Zaít více íst  Podobné cíle si ... číst dále

8.7.2022 07:00 27:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #710: Jak v dtech budovat silnou osobnost

Chráníte své dti chránit ped strachem? Co jim íkáte když se jim nedaí? Snažíte se je ukonejšit a co nejrychleji uklidnit? A napadlo vás nkdy, že jim t ... číst dále

7.7.2022 07:00 10:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #709: Pro opakujeme stejné chyby a jak to zmnit

Hledáte viníka svého trápení? Potkáváte poád dokola stejné lidi a opakujete stejné chyby? Jste schopni ukázat prstem na nkoho, kdo mže za vaše trápen ... číst dále

6.7.2022 07:00 29:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #708: Vait ze zve, kterou lovk sám uloví, je úpln jiný zážitek, íká kucha Vojtch Nemrava

Praskající ohe, dým a kolem pobíhá parta kamarád, která pipravuje nezapomenutelný gastronomický zážitek. Divoáka, kterého pipravují, byli sami ulovit ... číst dále

5.7.2022 07:00 10:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #707: Jak reagovat na zmny a pepsat staré vzorce

Zvládáte držet dech s dobou? Nebo je to snad už nad vaše síly? Jestli je souasný svt ním specifický, tak je to urit množstvím a rychlostí zmn. Jedna  ... číst dále

4.7.2022 09:07 13:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #706: 3 otázky, které zmní všechna trápení

Pro to musí být taková dina? Možná to znáte také. Uvnit cítíte obrovskou váše po lepším život a v hlav neustále dokola naskakuje otázka: Co víc mžu d ... číst dále

1.7.2022 07:00 12:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #705: Jak peprogramovat staré vzorce


30.6.2022 07:00 11:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #704: Jak vnímat as a skoncovat s NESTÍHASTVÍM

Patíte mezi chronické NESTÍHAE? Jste zavaleni haldou povinností? Váš kalendá je narvaný k prasknutí? Dotahujete vci na poslední chvíli? íkáte si nkdy ... číst dále

29.6.2022 07:00 41:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #703: Musíte se jen dobe starat o lidi, vysvtluje editelka resortu Sobotín

Že se obas vyplácí udlat impulzivní rozhodnutí, nenechat se zviklat vlastními pochybami a naslouchat hlasu srdce, potvrzuje VANDA VACÍNOVÁ, host dnešn ... číst dále

28.6.2022 07:00 12:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #702: Rituál pro hledání vnitní síly a harmonie

Máte obas pocit, že je život plný povinností? Žijeme snad jen proto, abychom plnili pání druhých lidí? A co naše vlastní pání a sny? Copak nejsou dlež ... číst dále

27.6.2022 07:00 09:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #701: 3 fáze nezlomnosti Louise Zamperiniho

Jak moc nezlomný je váš duch? íkáte si obas, že vám život nadluje až píliš tžké rány? Nevíte, kolik ran dokážete ješt unést? A znáte píbh Louise Zamp ... číst dále

24.6.2022 10:09 13:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #700: Jak objevit SEBELÁSKU pes VNITNÍ DVOJE?

Pro je tak tžké mít se opravdov rádi? Je snad SEBELÁSKA už jen pouhá iluze? Okrádá nás dnešní svt o skutenou sebelásku? V jubilejním 700. epizod podca ... číst dále

23.6.2022 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #699: Jak se radovat ze života ve všech jeho barvách

Vzpomínáte si, jaké to je, když vám osud nasadí ržové brýle? Když se zakoukáte do nového partnera a myslíte si, že nikdo na svt nemže být lepší? Nebo ... číst dále

23.6.2022 07:00 09:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #699: Jak se radovat ze života ve všech jeho barvách

Vzpomínáte si, jaké to je, když vám osud nasadí ržové brýle? Když se zakoukáte do nového partnera a myslíte si, že nikdo na svt nemže být lepší? Nebo ... číst dále

22.6.2022 07:00 01:05:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #698: V byznysu se ídíme hlavn srdcem, íká spoluzakladatel e-shopu Pilulka

Co lovk potebuje, aby dokázal zmnit celé odvtví? Staí jen správná vize a odvaha? Odpov pináší host dnešního podcastu Myšlením na vrchol, podnikatel,  ... číst dále

21.6.2022 07:00 12:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #697: 3 myšlenkové vzorce, jež uvzní všechny sny

Znáte ten pocit, když je životní realita lepší než jakýkoliv sen? Nkteí lidé se bohužel nauili v život bát vlastních sn. Mají obavu cokoliv si pát. N ... číst dále

20.6.2022 07:00 11:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #696: Pro je tak tžké udržet si energii pro lepší život

Co si myslíte, že lovk potebuje, aby zmnil svj život k lepšímu? Je to snad více štstí? Musí snad ekat na náhodu, aby také byl jednou ve správný as na  ... číst dále

17.6.2022 09:23 15:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #695: Jak souvisí emoční vazba a sebeláska s výkonem?

Někteří lidé se zamilují do cesty a cíle pro ně nejsou důležité. Jiní milují své cíle a chtějí jich dosáhnout za každou cenu. V tom prvním případě mož ... číst dále

16.6.2022 07:00 11:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #694: Harmonie srdce a rozumu jako klíč životního štěstí

Emoce, nebo rozum? Pokud chce člověk dosáhnout lepšího života, čím se má řídit? Který hlas má poslouchat? Hlas svého srdce, nebo mysli?

15.6.2022 07:00 01:02:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #693: „Štěstí nacházím ve vnitřní rovnováze,“ říká angel investor Martin Rozhoň

Psal se rok 2018 a Martin Rozhoň již 18. rokem působil jako CEO a majitel společnosti Vivantis. V té době firma z Chrudimi dosahovala miliardového obr ... číst dále

14.6.2022 07:00 10:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #692: Kam se vytrácí touha po změně

Jistě jste už sami přečetli několik knih osobního rozvoje, navštívili spoustu konferencí a zhlédli hromady webinářů. Zdrojů, ze kterých můžeme čerpat  ... číst dále

13.6.2022 07:00 13:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #691: Slova Andrewa Carnegieho, která změnila život milionům lidí

Bylo mu 13 let, když jeho otec Will a matka Margaret prodali všechen svůj majetek, aby si pro celou svou rodinu rezervovali cestu do Ameriky. Psal se  ... číst dále

10.6.2022 07:00 10:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #690: Jak ukončit vnitřní boj a změnit svůj život

Znáte ten pocit, kdy se v životě rozhodnete pro změnu, ale po nějaké době zjistíte, že jste zase sklouzli zpět do starých vzorců chování? Je zcela log ... číst dále

9.6.2022 09:09 33:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #689: „Chtěli jsme jen vyrábět něco ze dřeva a být v tom nejlepší,“ říká podnikatel Jiří Krůta

Potkali se u brdských lesů, a tak podle toho pojmenovali i společnou firmu. Dva kamarádi z dětství, Jiří Krůta a Vojtěch Hrach dnes ve společné truhlá ... číst dále

8.6.2022 07:00 09:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #688: Zlatý seznam Jima Stovalla přeprogramuje vaši mysl

„Až budete mít v životě obecný cíl typu úspěch, sláva a bohatství, bude vám hrozit, že se stanete obětí nemoci ‚chci ještě víc‘. Ta postihuje lidi, kt ... číst dále

7.6.2022 08:39 08:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #687: Jak se přestat utápět ve vlastní minulosti

Někteří lidé žijí minulostí, nesoustředí se na přítomnost, a tak není divu, že se jim nedaří zlepšit vlastní budoucnost. Jeden moudrý muž mi kdysi dal ... číst dále

6.6.2022 08:36 40:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #686: „Pes je zrcadlem svého páníčka,“ říká Stephanie Mach, mistryně světa v canicrossu

Hostem dnešního podcastu Myšlením na vrchol byla čerstvá mistryně světa Stephanie Mach. Ta měla se svým psím šampionem průměr 3 minuty 20 vteřin na 1  ... číst dále

3.6.2022 07:00 27:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #685: Tomáš Braný: Žádná investice neroste do nekonečna

Jakmile se člověk začne zajímat, kam investovat své těžce vydělané peníze, obzvlášť v dnešní době vysoké inflace, tak mu z toho jde snadno hlava kolem ... číst dále

2.6.2022 07:00 11:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #684: Jak nejít hlavou proti zdi, a přesto prorazit

Někteří lidé se rozhodnou bušit hlavou proti zdi, dokud zkrátka neprorazí. Tak moc jsou přesvědčení o své pravdě a nápadech, že pořád buší, dokud  ... číst dále

1.6.2022 07:00 45:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #683: „Na začátku byl jen nápad vyrábět léčivý nápoj,“ říká Jan Vokurka, zakladatel společnosti Kitl

Když pracoval v korporátu, dařilo se mu skvěle, uváděl na trh nový produkt, se kterým během dvou let vyrost z nuly na 200 milionů. Kolegové jej plác ... číst dále

31.5.2022 07:00 11:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #682: 3 pravidla produktivního života

Produktivní život. Řekněte si to ještě jednou a nahlas – produktivní život. Když se zamyslíte nad tímto slovním spojením, co pro vás znamená? Mohli by ... číst dále

30.5.2022 07:00 12:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #681: Kniha, se kterou pochopíte ČAS a ovládnete TIME MANAGEMENT

Přemýšlíte někdy, jak udělat co nejvíce práce za co nejméně času? Máte občas pocit, že vám všechno trvá strašně dlouho? Trápí vás snad nízká efektivit ... číst dále

27.5.2022 07:00 28:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #680: Tomáš Braný: Je bitcoin jako digitální zlato?

Patříte-li mezi pravidelné posluchače Myšlením na vrchol, tam vám zajisté neuniklo několik minulých epizod s Tomášem Braným, obchodníkem ze společnost ... číst dále

26.5.2022 07:00 33:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #679: „Dětskou obezitu řeší jen hodina pohybu denně,“ říká Zdeněk Rak z iniciativy 6 hodin

Host dnešního podcastu #Myslenimnavrchol Zdeněk Rak si už během covidu uvědomoval to, co potvrzuje ve svých zjištěních WHO. Tedy že klesá pohybová akt ... číst dále

25.5.2022 07:00 12:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #678: Vyžeňte šmejda z hlavy a získejte zpět svou sebedůvěru

Potkal jsem už mnoho lidí, kteří toužili nebo alespoň mluvili o životní změně. Když jsem těmto lidem pozorně naslouchal, uvědomil jsem si, že jsou to  ... číst dále

24.5.2022 07:00 11:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #677: 3 návyky, které vám vyženou bordel z hlavy

V poslední epizodě mého podcastu jsem mluvil o nechtěných myšlenkách. Mluvil jsem o tom, jak se zbavit trápení, které nám nedovolují usnout nebo se bě ... číst dále

23.5.2022 07:00 11:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #676: Jak utišit trápení ve své mysli

Staré moudro říká, dvakrát měř a jednou řež. Možná jste také v dětství slyšeli radu od svých rodičů a učitelů, že dříve, než něco řeknete, si to máte  ... číst dále

20.5.2022 07:00 29:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #675: Tomáš Braný: Proč investovat do stříbra?

Své zkušenosti se stříbrem předává host dnešního podcastu. Tomáš jako obchodník se drahými kovy přiznává, že cítí mezi lidmi zvýšenou poptávku, a také ... číst dále

18.5.2022 14:41 09:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #674: Jak se Jeff Bezos stal neúnavným při cestě za svými sny

„Když se rozhodnete dělat pouze věci, o kterých víte, že budou fungovat, necháte na stole spoustu příležitostí,“ řekl kdysi zakladatel Amazonu Jeff  ... číst dále

18.5.2022 07:00 09:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #673: Proč životní štěstí není otázkou náhody, ale řízeného osudu

Občas se potkám s lidmi, kteří komentují úspěch někoho druhého slovy: „Měl prostě štěstí.“ Je pravda, že občas podobná slova říkají i někteří podnikat ... číst dále

17.5.2022 07:00 49:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #672: „Pepř je pouhý prostředek k naplnění vize,“ říká David Pavel, zakladatel Pepper Field

Věříte na náhody nebo na osud?Někteří lidé si myslí, že životní úspěch, bohatství nebo štěstí jsou pouhou otázkou náhody. Jiní naopak pochopili, že t ... číst dále

16.5.2022 07:00 11:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #671: Jak překonat obavu z velkých výzev

Vždy jsem obdivoval lidi, kteří v životě dosáhli mimořádných výsledků, a často jsem si kladl otázku: Co je žene stále dál? Proč se držitel světového ... číst dále

13.5.2022 07:00 28:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #670: Tomáš Braný: Investiční zlato – PRO a PROTI

Bez ohledu na to, co jsme v životě prožili, bez ohledu na naše vzdělání, bez ohledu na jakoukoliv naši minulost, se každý může rozhodnout stát se něký ... číst dále

12.5.2022 07:00 11:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #669: Udržitelný mindset podle Jiřího Halouska z IRESOFTu

Do dnešní epizody Myšlením na vrchol jsem vybral jen zlomek myšlenek a tipů z článku Jiřího Halouska v nejnovějším vydání Improovia. Pokud i vás jeho  ... číst dále

11.5.2022 07:00 41:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #668: „Inspirací pro rozjezd podnikání byl můj syn,“ říká podnikatelka Jana Vyhlídalová

Někteří lidé dlouhá léta touží po svobodě. Mluví o tom, jaká je otrava poslouchat namyšleného šéfa, vadí jim, když si nemohou dělat věci po svém a p ... číst dále

10.5.2022 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #667: Jak nás ztráta pozornosti okrádá o splnné sny

Pozornost. Jediná ingredience, o kterou potebujeme peovat, jakmile se rozhodneme splnit si njaký sen nebo dosáhnout jakéhokoliv cíle. Zamyslíme-li se  ... číst dále

10.5.2022 07:00 09:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #667: Jak nás ztráta pozornosti okrádá o splnné sny

Pozornost. Jediná ingredience, o kterou potebujeme peovat, jakmile se rozhodneme splnit si njaký sen nebo dosáhnout jakéhokoliv cíle. Zamyslíme-li se  ... číst dále

9.5.2022 07:00 12:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #666: Člověk jako loutka aneb Jak nedovolit ďáblovi řídit náš život

Každý jsme jako loutka své vlastní mysli. To, jaké programy máme v mysli nahrané, rozhoduje o našem chování. Kdo ale programuje naši mysl? Jaký je  ... číst dále

6.5.2022 07:00 20:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #665: Tomáš Braný: „Lidé mají strach o úspory, proto je větší zájem o ‚neinflační‘ peníze.“

Inflace. Toto slovo určitě neslyší nikdo z nás rád. Přesto ho v poslední době slýcháme stále častěji a více. Dokonce inflaci i výrazněji pociťujeme. P ... číst dále

5.5.2022 07:00 47:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #664: „Z prodeje levných produktů jsme neměli čisté svědomí,“ říká podnikatelka Lenka Holá

Pravidelné posluchače Myšlením na vrchol, účastníky tištěného kurzu Improovio nebo čtenáře magazínu FC Premium Petra Casanovy vyzývám, aby se stali ho ... číst dále

4.5.2022 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #663: Kde hledat dvru v druhé lidi

Nkteí lidé o eších íkají, že jsme nepejícný národ plný závistivc. Já si to ovšem nemyslím. Podle mého jsme národ, který se dokáže semknout, a když je  ... číst dále

4.5.2022 07:00 11:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #663: Kde hledat dvru v druhé lidi

Nkteí lidé o eších íkají, že jsme nepejícný národ plný závistivc. Já si to ovšem nemyslím. Podle mého jsme národ, který se dokáže semknout, a když je  ... číst dále

3.5.2022 07:00 01:02:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #662: „Začít věřit týmu znamenalo naučit se věřit sama sobě.“ říká šéfka českého Waterdrop Kateřina Navrátilová

„V začátcích leadershipu jsem byla ztracená jak lesní včela. Dříve jsem nikdy žádný lídr nebyla a přišla jsem k tomu jako slepá k houslím. Až když jse ... číst dále

2.5.2022 07:00 12:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #661: Tajemství time managementu aneb Jak vytrvat ve svých snech

Některé lidi trápí pohled do zrcadla a představa, že si stoupnou na váhu, je uvádí v mdloby. Tito lidé sní o tom, že jednoho dne budou hubení… Jiným ... číst dále

29.4.2022 07:00 12:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #660: 5 pilířů duševní pohody aneb Jak chápat work life balance

Někteří lidé jsou jako buldozer. Ženou se životem za svými cíli, a dokud jich nedosáhnou, nic je nemůže zastavit. Tito lidé většinou měří úspěch podle ... číst dále

28.4.2022 07:00 46:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #659: „Do EVERLI mě přivedla jejich interní kultura,“ říká marketingový manažer Oliver Fecko

V březnu 2021 vstoupila na český trh italská společnost s unikátním konceptem nákupu potravin přes internet. Služba Everli vznikla v roce 2014 a zpros ... číst dále

27.4.2022 07:00 12:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #658: Rituál, se kterým vymažete černé myšlenky

Někteří lidé jsou stále usměvaví a plni energie. Jakmile takový člověk přijde do místnosti, tak i ten největší mrzout musí cítit, že je něco jinak. Ja ... číst dále

26.4.2022 07:00 11:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #657: Jak se přestat trápit pro druhé a pomoct jim

Dnes bych se rád podělil o dotaz jednoho z pravidelných posluchačů podcastu Myšlení na vrchol. Posluchač Radek mi napsal: Krásný den, Lukáši, chtěl by ... číst dále

25.4.2022 07:00 22:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #656: Petr Štěpánek: „Věděl jsem, že Myšlením k bohatství chci přivést do Česka...“

Tehdy tam za mnou přiběhl kamarád a s nadšením mi oznámil, že na pódiu vystoupí Jim Stovall. Řekl to jméno zcela automaticky, jako bych jej měl znát.  ... číst dále

22.4.2022 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #655: Za rok ubhne 4 000 km. Za každý 1 km daruje 1 korunu autistickým dtem. Ladislav Nekarda íká: Je to pro m motivace.

Bhat jsem zaal v roce 2015. Pvodn jen tak, pro zábavu. Ale postupem asu se z toho stala váše, která m baví i dnes. Pak jsem ale zaal pemýšlet, jak byc ... číst dále

22.4.2022 07:00 23:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #655: Za rok ubhne 4 000 km. Za každý 1 km daruje 1 korunu autistickým dtem. Ladislav Nekarda íká: Je to pro m motivace.

Bhat jsem zaal v roce 2015. Pvodn jen tak, pro zábavu. Ale postupem asu se z toho stala váše, která m baví i dnes. Pak jsem ale zaal pemýšlet, jak byc ... číst dále

21.4.2022 07:00 10:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #654: Jak si dovolit zapomenout na křivdy minulosti

Když si vybavím své dětství, mohu vidět mnoho obličejů dětí, které se mi posmívají. Jako tlustý kluk jsem byl neustále terčem posměšků jiných dětí. Kd ... číst dále

20.4.2022 10:07 09:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #653: Jak získat sílu a víru pro své schopnosti?

Čtenářka Ivana mi napsala velmi dlouho zprávu, která by možná vystačila na několik podcastů. Zpráva byla opravdu velmi důvěrná a já jsem Ivaně slíbil, ... číst dále

19.4.2022 07:00 01:16:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #652: „Zvykli jsme si na růst, ale teď musíme přijímat i nepříjemná opatření,” říká Ruslan Skopal, spolumajitel e-shopu Trenýrkárna

Na začátku byli jen dva kamarádi, Adam a Ruslan. Dva studenti VŠE, kteří netušili, kam je život zavane, ale věděli, že nechtějí mít žádného šéfa. Prot ... číst dále

18.4.2022 07:00 10:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #651: Marian Jelínek: Problém cílového feťáctví hledejme v etice

Pravidelní posluchači už vědí, že s příchodem nového pondělí přichází i nová rozhovorová epizoda s mentálním koučem Marianem Jelínkem. Ani toto ponděl ... číst dále

15.4.2022 07:00 45:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #650: „Všechno v životě má svou cenu,” říká podnikatel Martin Ditmar

Dvacet let pracoval ve food retailu, tedy v maloobchodním prodeji potravin. Rychle stoupal kariérou. Už ve třiceti letech seděl v boardech velkých spo ... číst dále

14.4.2022 07:00 14:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #649: 3 kroky pro zbavení se starých křivd

Musím se vám k něčemu přiznat. Dlouhá léta jsem žil ve strachu. Jako kluk jsem měl strach ze smrti. Ne však ze smrti své vlastní, ale ze smrti mých ro ... číst dále

13.4.2022 07:00 57:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #648: „Traumata z dětství nám brání prožít šťastný život,“ říká transformační kouč Ondřej Suchopár

„Bum! Rána jako z děla. Co se děje? Poslední věc, kterou si pamatuji, je sen, v němž na moji hlavu padá palanda nade mnou, a já se kryju rukou. Krev t ... číst dále

12.4.2022 07:00 11:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #647: 4 otázky pro OBJEVENÍ kouzla SEBELÁSKY

Řeknu vám jedno tajemství, o kterém vím, že už ho sami víte. Jen je pro vás možná malinko složitější si toto tajemství přiznat a začít jej opravdu žít ... číst dále

11.4.2022 07:00 23:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #646: Marian Jelínek: DOKONALOST je problémem současnosti

O syndromu vyhoření jistě neslyšíte poprvé. Lidé toto slovo skloňují čím dál častěji. Pravděpodobně je to důsledek toho neustále se zvyšujícího tlaku  ... číst dále

8.4.2022 07:00 09:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #645: První krok k novému životu

V minulém podcastu jsem si povídal s Kamilou Paličkovou, která si v 35 letech prošla velkou životní změnou. Do té doby se v životě soustředila na úspě ... číst dále

7.4.2022 07:00 01:07:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #644: „Prošla jsem psychospirituální krizí a našla smysl života v zachraňování zvířat,“ říká Kamila Paličková

„Radost v životě čerpám z toho, že poznávám nové věci a nové lidi nebo vidím nové souvislosti,“ říká v úvodu host podcastu Myšlením na vrchol Kamila P ... číst dále

6.4.2022 07:00 10:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #643: Proč je důležité dovolit si mít strach, abychom cítili lásku a objevili vášeň

Jak v sobě vypěstovat novou vášeň? Co dělat, když se ze mě vášeň vypařila? Kde vášeň hledat? Těmito otázkami jsem ukončil předchozí epizodu mého podca ... číst dále

5.4.2022 07:00 10:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #642: Proč potřebujeme návod na lásku?

Během povídání s Marianem Jelínkem v předchozí epizodě Myšlením na vrchol zazněla věta, pod kterou bych se osobně klidně i podepsal. „Láska je nejsiln ... číst dále

4.4.2022 07:00 11:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #641: Marian Jelínek: Nejsilnější energií vesmíru je láska

Jako každý z řady několika posledních pondělků přichází i dnes rozhovorová epizoda s koučem Marianem Jelínkem. Povídali jsme si o tom, do jak velkého  ... číst dále

1.4.2022 07:00 45:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #640: „Název knihy PRVNÍ MILIARDA JE NEJTĚŽŠÍ je výsledek A/B testování,“ říká Honza Nedvěd z Inizia

„Honzo, musím otevřeně přiznat, že ty vaše reklamy na YouTube mě pěkně štvou. Jak dlouho se na ně budu muset ještě dívat?” ptám se hned v úvodu rozhov ... číst dále

31.3.2022 07:00 11:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #639: Jak nevyhořet na cestě za lepším životem?

Co si myslíte, že člověk potřebuje, aby dokázal změnit svůj život? A kolikrát jste se už sami ve svém životě o nějakou změnu marně pokoušeli? Tak asi  ... číst dále

30.3.2022 07:00 55:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #638: „Změnit kariéru a stát se programátorem vyžaduje správnou motivaci,“ říká Jana Večerková, zakladatelka Coding Bootcamp Praha

„Kdybyste se mě zeptali před 15 lety, jestli půjdu do IT oblasti, tak bych si nemyslela, že je to obor, ve kterém začnu podnikat,” říká host dnešního  ... číst dále

29.3.2022 07:00 09:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #637: Příběh kluka, který dřel pro cizí sen

Když jsem si v předchozím podcastu povídal s Marianem Jelínkem o talentu a motivaci dětí, vzpomněl jsem si na příběh jednoho mého kamaráda. Říkejme mu ... číst dále

28.3.2022 08:33 08:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #636: Marian Jelínek: Klíčem k mistrovství je emoční vazba

Minulý týden, v našem posledním rozhovoru, jsme si s Marianem Jelínkem povídali o talentu. Co to ten talent vlastně je? Ale jak o náš talent pečovat?  ... číst dále

25.3.2022 06:00 12:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #635: Kniha, která pobaví a dá víc, než by člověk čekal

„Ahoj, Lukáši, zrovna jsem byl na rozhovoru v Českém rozhlase a chtěl jsem ti jenom říct, že pokud bychom někdy v dohledné době dělali nějakou akci, t ... číst dále

24.3.2022 06:00 12:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #634: 11 rad minulosti aneb Poučme se z chyb druhých lidí

Každý den se na tomto světě odehrávají miliardy životní osudů. Některé z nich vyvolávají úsměv ve tvářích, některé chytnou za srdce a jiné zase přived ... číst dále

23.3.2022 06:00 01:06:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #633: „Abych přežil ve světě rolí, potřebuji vykazovat výsledky,“ říká psycholog Petr Pacher

„Ve spirituálním, chcete-li vnitřním světě, není nic špatně. Vše se děje, protože se to dít má, a všechny věci, co se dějí, se dějí přesně tak, jak se ... číst dále

22.3.2022 06:00 12:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #632: Kde najdeme odpověď na všechny své problémy?

V minulém podcastu jsem si povídal s Marianem Jelínkem o tom, jaký vliv má talent a kvalita našeho subjektivního světa na naše výsledky. Marian v naše ... číst dále

21.3.2022 06:00 09:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #631: Marian Jelínek: Jak talent a subjektivní svět ovlivňují naše výsledky?

Pokud patříte mezi hokejové fanoušky, tak ve vás výkon našeho národního týmu na olympiádě nevyvolal přílišné nadšení. Jaký má na tento výsledek pohled ... číst dále

18.3.2022 06:00 51:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #630: „Produktivitu jsem měřil vyčerpáním. Už vím, že to byla blbost,“ říká podnikatel Lukáš Cirkva

„Jsem od přírody ‚ajťák‘, linuxový administrátor. Ten, co se stará, aby server běžel stabilně a bezpečně. V roce 2002 jsem pracoval ve společnosti Avn ... číst dále

17.3.2022 06:00 31:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #629: Romana Ljubasová: „Optimista je člověk, který nemá informace.”

Když se řekne pozitivní pohled na život za každé situace, tak se mi vybaví mnoho osobností, které se naučily pozitivnímu myšlení. Jednou z takových os ... číst dále

16.3.2022 06:00 09:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #628: Jak rozvíjet a pečovat o POZITIVNÍ INTELIGENCI?

„Každý máme svůj vnitřní kritický hlas, který nemilosrdně hodnotí naše každodenní situace. Když řešíme nějaký konflikt, hlavou se nám honí myšlenky, k ... číst dále

15.3.2022 06:00 10:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #627: 3 úhly pohledu prozradí vaši budoucnost

Hodnotíte sami sebe víc jako optimistu, nebo pesimistu? A podle jakých kritérií něco takového určit? Moji přátelé, kolegové a lidé, co mě dobře znají, ... číst dále

14.3.2022 06:00 14:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #626: Marian Jelínek: Radost a potěšení za námi nepřijdou při čekání v křesle

Každodenní posluchači podcastu Myšlením na vrchol už vědí, že začíná další díl rozhovorové série s koučem Marianem Jelínkem, které jsem na určité obdo ... číst dále

11.3.2022 07:00 39:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #625: „Nakonec vždy všechno dobře dopadne,“ říká Vojtěch Strnad, CEO digitální agentury WDF

„V současné době máme v týmu 25 lidí. Osobně jim říkám Avengers. Je to silné jádro naší firmy, které dokáže odbavit i náročný produkt, a jsem strašně  ... číst dále

10.3.2022 18:00 10:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #624: Život dává tvrdé rány, ale jen my rozhodneme, jak je přijmout

„Každý z nás zažívá v životě situace, u kterých bychom byli raději, kdyby se nám neděly. Něco si naplánujete a ono to je nakonec jinak. Přichází vztek ... číst dále

9.3.2022 07:00 47:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #623: „Když chcete vést tým, musíte ho nejdřív poznat,“ říká Lucie Spáčilová, CEO společnosti Performia

„Běžnou praxí ve firmách bývá, že se někdo stane manažerem nebo lídrem týmu, protože byl nejlepší v tom, co dělal. Někdo byl například nejlepší servis ... číst dále

8.3.2022 07:00 11:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #622: Proč se v této době sami stáváme obětí naší vnitřní války?

Nemáte tak trochu pocit, že toho na nás bylo poslední dobou už trochu moc? Člověk už se pomalu začínal v koutku duše radovat, že je covidové šílenství ... číst dále

7.3.2022 07:00 15:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #621: Marian Jelínek: Proč dochází k chaosu v našich subjektivních světech?

Představte si, že máte stroj času. Vrátíte se do minulosti, vyzvednete svoji babičku nebo prababičku a přivezete ji sem. Do současnosti. Ukážete jim,  ... číst dále

4.3.2022 07:00 48:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #620: „Marketing je hlavně o kontextu a strategii,“ říká Tomáš Vacek, zakladatel agentury Contexto

V marketingu a vrcholovém byznysu se pohybuje prakticky celou svoji kariéru. Tomáš Vacek působil jako ředitel jedné ze společnosti spadající pod brits ... číst dále

3.3.2022 07:00 10:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #619: Proč sám sebe omezit a jak díky tomu žít lepší život?

Naše mysl je neustále vystavena obrovskému množství informací, a i když si to zrovna neuvědomujeme, tak tyto informace působí na náš subjektivní svět. ... číst dále

2.3.2022 07:00 35:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #618: „Být zaneprázdněný neznamená být produktivní,“ říká Přemysl Lukeš, CEO české pobočky Der Kurier

po šesti letech pozici ředitele ve firmě byla pro mě velká výzva a přiznávám, že na začátku tam byla i velká naivita,” říká Přemysl Lukeš, host podcas ... číst dále

1.3.2022 07:00 10:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #617: Jaký vliv mají vzory na kvalitu života?

Máte ve svém životě nějaký vzor? I tuhle otázku dávám občas hostům podcastu Myšlením na vrchol a stejnou otázku bych rád položil i všem posluchačům v  ... číst dále

28.2.2022 07:00 16:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #616: Marian Jelínek: Ztráta autorit ve společnosti jako následek špatně pochopené svobody

Dnes si už čtvrté pondělí v řadě povídám s koučem Marianem Jelínkem v rozhovorové sérii, ve které společně diskutujeme nad společenskými tématy a obla ... číst dále

25.2.2022 07:00 43:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #615: „Kéž by měli lidé takové obavy z investic jako z inflace,“ říká finanční poradce Josef Uchytil

„Jsem stoprocentní introvert. Když jsem před 15 lety v oboru začínal, měl jsem problém objednat si 15 dkg salámu v obchodě. Bál jsem se mluvit před li ... číst dále

24.2.2022 07:00 12:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #614: 2 extrémní pohledy na život a za každým z nich stále kus prázdnoty

Pravidelní posluchači Myšlením na vrchol už slyšeli mnoho příběhů lidí, kteří dokázali svůj život změnit. Do hloubky se takovým příběhům věnuji společ ... číst dále

23.2.2022 07:00 51:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #613: „Za konopí jsem schopen umřít,“ říká Jiří Stabla, podnikatel a průkopník v CBD byznysu

Rozjíždět nový byznys, kde se člověk neustále pohybuje na hraně zákona, může být podobně náročné jako plavat proti proudu v divoké řece. I v takové ře ... číst dále

22.2.2022 07:00 13:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #612: Proč žijeme pro něco, co nám nepřináší žádnou radost?

Jako malý kluk jsem dostal k narozeninám stavebnici modelu auta. Ten model mám stále před očima. Byl to stříbrný Dodge Viper s oranžovými nálepkami. N ... číst dále

21.2.2022 07:00 17:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #611: Marian Jelínek: Kvůli digitalizaci trpí naše komunikace

Dnes vám v podcastu Myšlením na vrchol přináším další ze série rozhovorů s koučem Marianem Jelínkem, které jsem slíbil svým posluchačům každé pondělí. ... číst dále

18.2.2022 07:00 57:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #610: „Svoboda je pro nás nejdůležitější,“ říkají Ondřej Tyleček a Marek Nieslanik z Fairy Tailors

iry Tailors Ondřej Tyleček. Zajímavé může být, že ani jeden z nich není zakladatelem agentury a že je ke společnému podnikání svedla spíš souhra okoln ... číst dále

17.2.2022 07:00 11:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #609: Hořkost úspěchu aneb Na co nezapomenout, než se rozběhneme za svými sny

ěhem posledních pěti let jsem si měl příležitost promluvit již se stovkami úspěšných lidí z nejrůznějších oborů. Co mi však přijde zajímavé, je, že z  ... číst dále

16.2.2022 07:00 01:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #608: „Musíme si nejdřív ušpinit ruce,“ říkají podnikatelé Tomáš Mikula a Jiří Velechovský

legislativní změna z minulého roku, která podnikatelům otevírá nové možnosti. Potenciál v pěstování konopí, které má široké spektrum využitelnosti, cí ... číst dále

15.2.2022 07:00 10:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #607: Jak přestat utíkat před vlastními pochybami?

„Hezký den, Lukáši. Chtěl bych Vám poděkovat za vaši tvorbu, už nějaký ten čas posloucháme Myšlením na vrchol a musím říct, že mi Vaše myšlenky pomáha ... číst dále

14.2.2022 07:00 23:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #606: Marian Jelínek: Dokud nám šlo o život, nebyl na deprese čas

Minulý týden jsem slíbil posluchačům podcastu Myšlení na vrchol, že jim každé pondělí přinesu jednu epizodu z rozhovorové série s Marianem Jelínkem. A ... číst dále

11.2.2022 07:00 10:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #605: Mohou omezení a limity pomáhat k lepšímu životu?

V posledních třech kapitolách jsem vyprávěl příběhy tří chlapců, kteří se narodili v průběhu 20. století. Příběhy byly sice smyšlené, ale vycházely z  ... číst dále

10.2.2022 07:00 13:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #604: Jak nás život v devadesátkách naučil pohodlí, ale nenaplnil štěstím

ťastných dětí z minulého století. První příběh byl z období první republiky, druhý zase z období po 2. světové válce. Oba příběhy byly pasovány na stř ... číst dále

9.2.2022 07:00 12:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #603: Příběh šťastného kluka v nešťastné době

předchozím podcastu jsem se zamýšlel nad otázkou, proč v době blahobytu roste spotřeba antidepresiv a kam se vytrácí naše mentální odolnost. Žijeme v  ... číst dále

8.2.2022 07:00 12:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #602: Proč už v dětství ztrácíme svou mentální sílu?

Zvýšená spotřeba antidepresiv, obezita, cukrovka a další civilizační nemoci jsou bohužel trendem moderní společnosti. Ten, kdo může číst tyto řádky, p ... číst dále

7.2.2022 07:00 22:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #601: Marian Jelínek: Potřebujeme se naučit dívat do svého nitra…

čestných hostů a často cituji jeho výroky a myšlenky, které publikuje v magazínu Improovio. Společně s Marianem jsme se domluvili na vytvoření pravid ... číst dále

4.2.2022 07:00 08:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #600: Proč je přirozené prokrastinovat a nedává smysl s tím bojovat

přichází typická otázka. „Jak to děláte?“ A potom dodají: „To si nedokážu představit, to přece není možné, každý všední den publikovat nový podcast.“  ... číst dále

3.2.2022 09:30 09:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #599: Technika 3 darů pomůže najít řešení každé situace

Jakákoliv nepříjemná situace v životě má nějaké řešení a můžeme se na ni dívat jako na náš dar. Díky práci pro Petra Casanovu jsem se už poznal se spo ... číst dále

2.2.2022 07:00 11:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #598: Proč ztrácíme radost v nejlepší době lidstva?

Když si čtete příběhy z dávné i moderní minulosti, jak vzpomínáte na naše předky? Hodně lidí má například rádo první republiku. Vzpomínají na toto obd ... číst dále

1.2.2022 07:00 10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #597: 2 způsoby myšlení prozrazují, kým opravdu jsme

Představte si prosím následující situaci: Jste vrcholový sportovec a jedete na olympiádu. Abyste si mohli situaci lépe představit, zvolíme nějakou kon ... číst dále

31.1.2022 07:00 10:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV 596: Proč nejsou výsledky jediným parametrem úspěchu?

Od svých 16 let jsem při škole pracoval v naší rodinné vesnické hospůdce. Nepředstavujte si ale nic mimořádného, byla to opravdu jen malá hospůdka na  ... číst dále

28.1.2022 07:00 10:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #595: Proč ztrácíme chuť učit se nové věci?

Svět okolo nás se neustále mění a s vývojem moderních technologií je tato změna čím dál rychlejší. Už dnes víme, že některé profese již brzy úplně zan ... číst dále

27.1.2022 07:00 10:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #594: Jaká vlastnost dovedla Willa Smithe k úspěchu?

Představte si, že při své cestě za lepším životem narazíte na dvoje dveře. Za každými dveřmi cesta pokračuje a každá může vést k životnímu úspěchu, je ... číst dále

26.1.2022 07:00 10:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #593: 5 otázek pro zažehnutí životní vášně

Vášeň, vytrvalost, nadšení, touha, talent a houževnatost. Tato slova jsem skloňoval v posledních dvou epizodách Myšlením na vrchol a věřím, že už také ... číst dále

25.1.2022 07:00 08:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #592: Kniha, se kterou objevíte cestu k úspěchu

„Když obdivujeme špičkové sportovce, umělce, vědce, podnikatele či šéfkuchaře, často říkáme: ‚Ten má ale talent!‘ Průkopnická psycholožka Angela Duckw ... číst dále

24.1.2022 07:00 10:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #591: Která vlastnost pomáhá prožít vlastní sny?

Po rozhovoru s mladým podnikatelem Janem Fabinim, který jste mohli slyšet v předchozí epizodě tohoto podcastu, mě napadla jednoduchá otázka. Jakou jed ... číst dále

21.1.2022 07:00 39:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #590: „Investice dvou milionů byla především velká zodpovědnost,“ říká podnikatel Jan Fabini

Podnikat začal již na střední škole. Tehdy Jan Fabini nakoupil společně s kamarádem levnou elektroniku z Číny, kterou začali prodávat na vlastním e-sh ... číst dále

20.1.2022 07:00 11:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #589: Jednoduchá cesta k autentickému životu

V poslední podcastech jsem mluvil o firemní kultuře a mimo jiné to bylo také jedno z témat rozhovoru s Pavlem Vyoralem, CEO společnosti Pošta bez hran ... číst dále

19.1.2022 07:00 43:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #588: „Podnikat s kamarády jsem se dlouho bránil,“ říká Pavel Vyoral z Pošty bez hranic

U zrodu společnosti stál prakticky už od samotného začátku, když sledoval, jak jeho dva kamarádi Jan Bartík a Zdeněk Sušil zakládají vlastní e-shop s  ... číst dále

18.1.2022 07:00 10:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #587: Jak definovat firemní hodnoty a budovat „dream team“

„Nevybudoval jsem podnik, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval podnik,“ řekl kdysi fenomenální podnikatel Tomáš Baťa, který svým životem a podnikate ... číst dále

17.1.2022 07:00 08:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #586: Jak na firemní kulturu

stí v práci. Někteří lidé se chytají za hlavu, jakmile vyslovíte tato slova, ale jiní jen s úsměvem přikyvují. Ti druzí totiž už vědí, že práce nemusí ... číst dále

14.1.2022 07:00 24:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #585: Investice Michala Rückela s nulovým rizikem, maximálním výnosem a okamžitou likviditou

Bohatství bylo jeho dětským snem, který si dokázal splnit již ve 24 letech. Dlouho se Michal Rückel řídil radami svého rozumu, které zněly, že až si s ... číst dále

13.1.2022 07:00 11:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #584: 4 posilovače pro naši sebedůvěru

Že je nedůvěra příliš drahá, a proč je pro nás občas složité získat víru v sebe sama, bylo tématem minulého epizody Myšlením na vrchol. Pravidelní pos ... číst dále

12.1.2022 07:00 10:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #583: 1 ze základních prvků pro lepší život

Jedním z věrných a dlouhodobých posluchačů Myšlením na vrchol je také podnikatel Pepa Michálek, jehož hlas jste mohli také slyšet v minulém roce v jed ... číst dále

11.1.2022 07:00 08:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #582: Rozhoduje míra inteligence o kvalitě života?

„Způsob našeho myšlení je odrazem kvality našeho života.“ Tuto větu můžete slyšet na začátku každé epizody mého podcastu, a když se dnes nad ní zamysl ... číst dále

10.1.2022 07:00 11:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #581: Emoce, či rozum? Petr Pacher: Lze oddělit cítění od myšlení?

Všechny naše současné výsledky jsou jen odrazem chování v minulosti. Tuto větu neslyšíte v podcastu Myšlením na vrchol poprvé a jistě nejsem jediný, k ... číst dále

7.1.2022 07:00 11:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #580: Přijímat, nebo soudit? Do čeho se vyplatí investovat svou energii?

Láska. Co cítíte, když slyšíte toto slovo? Co pro vás znamená slovo láska a jak jej vnímáte? Jak se říká – tisíc lidí a tisíc názorů. Já jsem poslední ... číst dále

6.1.2022 07:00 10:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #579: 1 klíčová esence pro dosažení každého cíle

Možná to znáte také. Člověk se rozhodne vykročit za zcela jasným cílem, má představu, jakým způsobem a kdy svého cíle chce dosáhnout, ale po čase naje ... číst dále

5.1.2022 07:00 11:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #578: Jak navázat a udržet ten nejdůležitější životní vztah?

„Každý den zažíváme v životech mnoho situací, které v nás vyvolávají nějaké emoce. A stejně jako různé situace, tak i naše myšlenky v nás mohou vyvola ... číst dále

4.1.2022 07:00 12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #577: Marian Jelínek a jeho teorie „vnitřního dvojčete”

„Aby člověk uspěl v jakékoliv oblasti, musí mít v rovnováze všechny složky svého vnitřního světa – talent, vůli, dovednosti a lásku k tomu, co dělá. A ... číst dále

3.1.2022 07:00 12:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #576: Novoroční rituál, se kterým si splníte všechna svá předsevzetí

Vítám vás u prvního podcastu Myšlením na vrchol pro rok 2022. Tento podcast vychází v první pracovní den nového roku a možná že také patříte mezi něko ... číst dále

31.12.2021 07:00 12:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #575: Směr, se kterým v roce 2022 udržíte vždy dostatek energie pro lepší život

Patříte-li mezi každodenní posluchače podcastu Myšlením navrchol nebo pravidelné čtenáře webu Improovio.cz, znamená to, že dnes je poslední den roku 2 ... číst dále

30.12.2021 07:00 12:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #574: Proč většina cílů skončí nesplněna?

Proč časem přicházíme o nadšení, touhu i víru? Kam se vytrácejí tyto základní atributy úspěchu? Těmito otázkami jsem ukončil předchozí epizodu Myšlení ... číst dále

29.12.2021 07:00 10:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #573: Proč ztrácíme jiskru aneb Jak návyky a rituály ovládají náš život?

Když si vzpomenu na rozhovor se Štěpánem Pastulou, který jste mohli slyšet v předešlé epizodě Myšlením na vrchol, vybaví se mi jedna hlavní myšlenka – ... číst dále

27.12.2021 07:00 01:11:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #572: „Současná doba nás učí hledat zdroj štěstí uvnitř sebe,” říká Štěpán Pastula, zakladatel společnosti Travelcoaching

„Cestování mě doprovázelo v zásadních momentech života. Při nacházení sebe sama, při formování myšlenek, hodnot a cílů,” uvádí na svém webu Štěpán Pas ... číst dále

24.12.2021 07:00 17:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #571: Vánoční Improovio pohádka – 6. díl: Spolu až navěky

Celý rok publikuji podcast Myšlením na vrchol, abych svým posluchačům přinesl trochu té inspirace pro lepší život. Díky tvorbě podcastu jsem poznal de ... číst dále

23.12.2021 07:00 14:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #570: Vánoční Improovio pohádka – 5. díl: Hořký návrat do reality

znikl také nový, unikátní koncept seberozvojového magazínu Improovio. Adventní čas se chýlí ke konci a mnoho z nás se těší na čas strávený s rodinou.  ... číst dále

22.12.2021 07:00 15:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #569: Vánoční Improovio pohádka – 4. díl: Kouzelná noc

Celý rok publikuji podcast Myšlením na vrchol, abych svým posluchačům přinesl trochu té inspirace pro lepší život. Díky tvorbě podcastu jsem poznal de ... číst dále

21.12.2021 07:00 11:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #568: Vánoční Improovio pohádka – 3. díl: Černé myšlenky

Díky tvorbě podcastu jsem poznal desítky inspirativních lidí, četl stovky příběhů od posluchačů a díky podcastu vznikl také nový, unikátní koncept seb ... číst dále

20.12.2021 07:00 15:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #567: Vánoční Improovio pohádka – 2.díl: Nepříjemná schůzka

Celý rok publikuji podcast Myšlením na vrchol, abych svým posluchačům přinesl trochu té inspirace pro lepší život. Díky tvorbě podcastu jsem poznal de ... číst dále

19.12.2021 07:00 15:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #566: Vánoční Improovio pohádka – 1. díl: Radimovo království

Celý rok publikuji podcast Myšlením na vrchol, abych svým posluchačům přinesl trochu té inspirace pro lepší život. Díky tvorbě podcastu jsem poznal de ... číst dále

17.12.2021 07:00 57:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #565: „Japonci říkají, že naše miso je jako od babičky,“ říká Miloslav Laštovička z Kojibakers

Už při práci na vysokých manažerských pozicích se Miloslav Laštovička zajímal o čínskou medicínu. Jeho koníček jej dovedl k objevení zcela nových pojm ... číst dále

16.12.2021 07:00 11:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #564: Jediná definice rozhodující o velikosti lidského neštěstí

„A není to náhodou práce? Tak to já, bohužel, nesmím,“ říkal posmutněle mladý loupežník Lotrando ve známé české pohádce. Kdo tuto pohádku viděl, tak j ... číst dále

15.12.2021 07:00 01:01:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #563: „Největším nepřítelem nejlepšího je to dobré,“ říká CEO IRESOFTu Jiří Halousek

Člověk pozná v práci různé kolegy a různé nadřízené. Na některé rád zapomene a na druhé zase vzpomíná celý život. Věřím, že až si poslechnete dnešní r ... číst dále

14.12.2021 07:00 11:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #562: Jak získat harmonii srdce i rozumu a proč ji potřebujeme?

Emoce, nebo rozum? Pokud chce člověk dosáhnout lepšího života, čím se má řídit? Který hlas má poslouchat? Hlas svého srdce, nebo hlas své mysli? Asi v ... číst dále

13.12.2021 07:00 12:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #561: Proč prohráváme hru s osudem aneb Jak konečně převzít zodpovědnost za své sny

Kolikrát se vám už v životě stalo, že jste se rozhodli jít za nějakým konkrétním cílem, ale po čase jste zjistili, že děláte něco úplně jiného? Sám si ... číst dále

10.12.2021 07:00 09:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #560: Jaký je rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými?

Po několikanásobném odkládání se nám podařilo konečně uskutečnit 3. ročník konference Tajemství obchodu. I přes všechna různá omezení a restrikce dora ... číst dále

9.12.2021 07:00 12:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #559: 2 zlozvyky všech sebemrskačů

Znáte ten pocit, když člověk po něčem touží tak moc, že není schopen přestat, dokud nedosáhne svého cíle? Je to pocit, když v sobě zažehneme plamen ne ... číst dále

8.12.2021 07:00 51:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #558: O potápění s delfíny, přes cestu na osmitisícovku až k životnímu nadšení s Petrem Janem Juračkou

Pokud se chceme pro něco v životě opravdu nadchnout, musíme pro to zapálit vášeň v našem srdci. Samozřejmě že jsme někdy postaveni před nějakou práci  ... číst dále

7.12.2021 07:00 13:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #557: Proč je tak těžké vystoupit ze stereotypu a žít lepší život?

Hosté, se kterými se setkávám při natáčení podcastu Myšlením na vrchol, a osobnosti, jejichž příběhy inspirujeme k růstu čtenáře seberozvojového magaz ... číst dále

6.12.2021 07:00 53:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #556: „I skladník může milovat svou práci,“ říká Martin Komárek, manažer logistiky českého Sportisima

„Začínal jsem v Ostravě jako popelář. I v této práci jsem byl šťastný, stejně jako později, když jsem dělal skladníka v Anglii, proto vím, že i skladn ... číst dále

3.12.2021 07:00 10:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #555: Objevte principy životních změn

„Podnikání vnímám obecně jako nástroj, prostřednictvím kterého má člověk možnost změnit svět. Je ale podstatné si uvědomit, že aby tohle člověk dokáza ... číst dále

2.12.2021 07:00 11:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #554: Jak získat odhodlání pro změnu?

Jedním z témat, o kterých jsem si povídal s hostem minulého podcastu, Evou Čejkovou, byla změna. Schopná podnikatelka, která vybudovala mediální agent ... číst dále

1.12.2021 07:00 51:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #553: „Nebojím se změn, ale potřebuji stát nohama pevně na zemi,“ říká Eva Čejková, zakladatelka komunity Ženy s.r.o. a CEO startupu Testuj.to

„Baví mě ženy, které jsou ochotné sdílet své zkušenosti, nebojí se hledat nové cesty, za všech okolností zůstávají ženami a respektují muže. Se spoust ... číst dále

30.11.2021 07:00 19:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #552: Výběr 10 titulů, se kterými darujete víc než jen knihu

Dobrá kniha nebo jakékoliv jiné kvalitní čtení je dárek, který mi vždy udělá radost. Když od někoho nějakou knihu dostanu, mám většinou jedno skromné  ... číst dále

29.11.2021 14:29 09:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #551: Jak projevit opravdovou štědrost nejen na Štědrý den

A je to tady znovu. Je tu advent. Vánoce už klepou na dveře a všichni si můžeme užít svátky klidu a míru. Opravdu jsou ale ještě Vánoce svátky klidu a ... číst dále

29.11.2021 07:00 09:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #551: „Nebojím se změn, ale potřebuji stát nohama pevně na zemi,“ říká Eva Čejková, zakladatelka komunity Ženy s.r.o.

„Baví mě ženy, které jsou ochotné sdílet své zkušenosti, nebojí se hledat nové cesty, za všech okolností zůstávají ženami a respektují muže. Se spoust ... číst dále

26.11.2021 07:00 11:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #550: Jak získat disciplínu, zodpovědnost a autentický život podle Petra Pachera

„Když nebudeme ovládat sami sebe, bude nás ovládat někdo či něco jiného.“ Toto je myšlenka, kterou cituji ze článku Petra Pachera v aktuálním vydání  ... číst dále

25.11.2021 07:00 11:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #549: Jak vytrvat na cestě za lepším životem?

Věřím, že to znáte také. Začtete se do nějaké seberozvojové knihy a dozvíte se informaci, která naplno rezonuje s vaší touhou po životní zlepšení. Řík ... číst dále

24.11.2021 07:00 12:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #548: Jak objevit sebehodnotu a stát se mistrem svého života?

Sedí muž v kavárně, popíjí kávu, když v tu chvíli do kavárny vstoupí jeden z jeho nejoblíbenějších umělců. Samotný Pablo Picasso. Muž neudrží své nadš ... číst dále

23.11.2021 07:00 11:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #547: Důležité uvědomění pro bohatší život

Možná to znáte taky. Ráno brzo vstávat, vypravit děti do školy a školky, stihnout v práci ranní poradu, dotáhnout všechny termíny včas tak, aby byl šé ... číst dále

22.11.2021 07:00 12:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #546: Poloplná, nebo poloprázdná aneb Proč nám rozdělování vždy víc škodí, než prospívá

Znáte takové ty obrázky ze sociálních sítí, kde je vyobrazena nějaká typická situace z našeho dětství? Často je pak u nich napsaná věta: Jestli si toh ... číst dále

19.11.2021 07:00 11:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #545: Kde hledat zdroj štěstí v nešťastných dobách?

V minulém podcastu jsem si povídal s mužem, který se snaží dostat pocit štěstí do každodenních chvil. Petr Kovařík vybudoval úspěšnou firmu se svou pa ... číst dále

18.11.2021 07:00 55:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #544: „Štěstí se snažím dostat do každodenních chvil,“ říká Petr Kovařík, podnikatel, jehož čokoládu miluje i ománský sultán

„Milujeme, co děláme, a děláme, co milujeme,“ říká o své firmě Petr Kovařík. Pokud by mluvil jen sám o sobě, mohl by ještě dodat větu: „Dělám se svou  ... číst dále

17.11.2021 07:00 10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #543: 5 esencí osobního úspěchu a štěstí

Když jsem v minulé epizodě rozebíral můj pohled na příběh Františka Kalivody, který byl hostem nedávného podcastu, nemohl jsem se několikrát ubránit m ... číst dále

16.11.2021 07:00 10:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #542: Proč harmonie mezi myslí a srdcem rozhoduje o štěstí?

Pokud jste rodičem a máte malé děti, tak pro ně jistě chcete vždy pouze to nejlepší. Jak ale poznat, co to je? Jak vědět, že směr, kterým vedeme naše  ... číst dále

15.11.2021 07:00 01:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #541: „Moje motto je: Tvrdou prací se člověk dostane nejdál,“ říká CFO Partners banky František Kalivoda

Celým životem jej provází jedna vášeň. František Kalivoda byl jako syn profesionálního hokejisty už od dětství veden k tomuto sportu a do něj se také  ... číst dále

12.11.2021 07:00 10:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #540: 3 podmínky Mariána Jelínka pro dosažení stavu flow

Pojem FLOW, chcete-li česky plynutí, nebo možná ještě lepší vyjádření zóna optimálního fungování, zkráceně jen zóna, jistě neslyšíte poprvé. Většina l ... číst dále

11.11.2021 07:00 10:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #539: Co je nástrojem myšlenek?

Dnes již známe příběhy mnoha lidí, kteří dokázali změnit svůj život. Rádi o těchto lidech čteme a možná někde v koutku duše doufáme, že by se nám také ... číst dále

10.11.2021 07:00 11:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #538: Proces sebepřijetí aneb Jak přijetí stinných stránek pomáhá k lepšímu životu

Myslím si, že každý, kdo v životě prošel nějakou životní změnou, je zpětně schopen identifikovat fázi, kterou si musel projít. Za mě je to taková prvo ... číst dále

9.11.2021 07:00 10:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #537: Jak se mít více rádi, když vidíme mizerné výsledky?

Neměj strach ze svých snů, věř ve svou budoucnost a přijmi svoji současnost. Jen tak zvládneš zlepšit svůj život. Touto větou jsem končil předchozí ep ... číst dále

8.11.2021 07:00 11:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #536: 3 kroky a 2 fáze, které nás dovedou k lepšímu životu

Už jako malý kluk jsem patřil mezi velké snílky a nebál jsem se být ve svých představách velmi naivní. V mém dětství dávali v televizi Arabelu. Byla t ... číst dále

5.11.2021 06:00 08:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #535: Jak přepsat minulost aneb Proč se neustále vracíme do života, který nechceme?

„Jestli chceš změnit svoje výsledky, změň nejdřív sám sebe,“ řekl mi kdysi jeden moudrý muž, a já se ho zeptal: „No jo, ale jak?“ Na to se ten muž usm ... číst dále

4.11.2021 06:00 10:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #534: 3 hodnoty úspěchu Tomáše Bati

„Můj otec byl rozený podnikatel. Lákalo ho všechno, co vyžadovalo odvahu, ale scházela mu vytrvalost. První překážka, na kterou narazil, mu vzala chuť ... číst dále

3.11.2021 06:00 10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #533: Jak nepřicházet o nejdůležitější hodnotu růstu?

Jeden z hlavních důvodů, proč se rád potkávám s úspěšnými lidmi, jsou zkušenosti, které díky tomu mohu získat. Dříve, před rozvojem internetu a techno ... číst dále

2.11.2021 06:00 01:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #532: 30 let podnikatelských zkušeností Petra Zelíka. „Podnikatelé by se měli naučit usadit své EGO,“ říká čajový král

Představte si, že máte sen. Rozhodnete se za ním vydat. Stoprocentně se na něj koncentrovat. Vsadíte všechno na jednu kartu. Opustíte vysokou zaměstna ... číst dále

1.11.2021 06:00 12:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #531: Přes drobné kroky k velkým změnám aneb Jak konečně zlepšit svůj život

Snad celé své dospívání jsem se trápil jednou otázku. JAK? Neustále jsem přemýšlel jak změnit svůj život. Byl jsem velmi nešťastný a natolik utopený v ... číst dále

29.10.2021 07:00 09:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #530: Co nám pomáhá lépe myslet a dělat lepší rozhodnutí?

Lidé mají takovou zvláštní vlastnost. Myslíme si, že jsme inteligentní tvorové, Víme, že se od ostatních tvorů na této planetě odlišujeme naším neokor ... číst dále

28.10.2021 07:00 10:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #529: Srdce, nebo rozum aneb Proč je rozumné neřídit se jen vlastním rozumem

Bohatý a šťastný život je volba každého z nás. Rozumím, že pokud se někdo dostane do špatné životní situace, pokud se někomu dlouhodobě nedaří prorazi ... číst dále

27.10.2021 07:00 12:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #528: Proč si přestáváme sebe vážit a jak to můžeme změnit?

Pamatuji si, když byly naše děti ještě velmi malé a my jsme šli někde v lese na procházku. Naši kluci byli vždy takoví neposedové, pořád někde lezli p ... číst dále

26.10.2021 07:00 11:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #527: Jak z pěšáka udělat krále aneb 3 faktory, které posílí ztracené sebevědomí

Zažíváme-li v životě nějaké nezdary a prohry, tak to zpravidla s sebou nese i negativní emoce. Když sportovec prohraje zápas, těžko z toho může mít ra ... číst dále

25.10.2021 07:00 46:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #526: „Vracíme holkám sebevědomí a pomáháme jim se prosadit,“ říkají Holky z Marketingu, Aneta Martinek a Lucie Audi

Před sedmi lety vystupovala Pavlína Louženská jako jediná řečnice mezi muži na konferenci. Když přišla na místo, spletli si ji s hosteskou. Přeci jen  ... číst dále

22.10.2021 07:00 42:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #525: „Blue monday“ strategie, která mi zachránila firmu

Když jsem poprvé volal Romaně Ljubasové, abych ji požádal o rozhovor pro FC magazín Petra Casanovy, na druhé straně sluchátka jsem slyšel radostný jás ... číst dále

21.10.2021 07:00 09:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #524: Jak funguje motivace a proč ji stále ztrácíme?

Zig Ziglar kdysi řekl, že motivace je jako sprchování. Účinek sprchování nevydrží dlouho, proto se sprchujeme každý den. A podobně je tomu s motivací. ... číst dále

20.10.2021 07:00 12:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #523: Život je jako loď na řece aneb Proč během života přicházíme o nejlepší přátele

„Lukáši, ráda bych Vám poděkovala za podcast Myšlením na Vrchol. Nejvíce si cením pravidelnosti, protože mám každý den možnost zpříjemnit svou cestu d ... číst dále

19.10.2021 07:00 11:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #522: Díky čemu nejsme schopni dále růst?

Stát se výkonným ředitelem společnosti, tzv. CEO, označil Filip Fingl jako svatý grál pro každého ambiciózního manažera. Já jsem si s Filipem Finglem, ... číst dále

18.10.2021 07:00 52:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #521: „Firma, která není v zisku, likviduje trh,“ říká Filip Fingl, CEO Dáme Jídlo

Hostem podcastu Myšlením na vrchol byl výkonný ředitel společnosti Dáme Jídlo, Filip Fingl, který hned v úvodu podcastu zmiňuje: „Pozice CEO ve firmě  ... číst dále

15.10.2021 07:00 10:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #520: Význam nevyřešených úkolů

V minulých dvou epizodách jsem začal mluvit o prokrastinaci. Myslím si, že je to téma, které asi zažil více či méně každý z nás. I s ohledem na součas ... číst dále

14.10.2021 07:00 11:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #519: Proč nedává smysl bojovat s prokrastinací?

Nemáte občas pocit, že mnoho lidí ve společnosti trpí posedlostí po efektivitě a produktivitě? Neustále hledají nejrůznější návody, rady a tipy, jak b ... číst dále

13.10.2021 07:00 09:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #518: Jak skoncovat s prokrastinací?

Když jsme rozeslali první vydání magazínu Improovio mezi naše věrné čtenáře, tak jsme je následně požádali o vyplnění krátkého dotazníku, abychom získ ... číst dále

12.10.2021 09:00 10:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #517: Který nástroj dokáže změnit myšlenky ve věci?

Nedávno jsem si v rámci živého vysílání na našich sociálních sítích povídal s Petrem Štěpánkem o odkazu a životě Napoleona Hilla. V předchozí epizodě  ... číst dále

11.10.2021 07:00 50:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #516: Knižní legenda osobního růstu konečně v češtině!

Když Napoleon Hill začal budovat svou kariéru reportéra pro noviny v malých městech v okolí rodného města Wise County ve Virginii, tak nic nenasvědčov ... číst dále

8.10.2021 07:00 11:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #515: Jak uvěřit v lepší budoucnost, když se cítím jako loser?

Jakou jednu jedinou věc si myslíte, že každý z nás potřebuje, aby byl schopen dosáhnout svého vysněného cíle? Co potřebujeme pro dosažení životního ú ... číst dále

7.10.2021 07:00 10:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #514: Proč touha po lepších výsledcích nemusí vést k lepšímu životu?

Že jsme průměrem pěti osob, se kterými trávíme nejvíce našeho času, jistě neslyšíte poprvé. I tento fakt bychom tak mohli vnímat jako jeden z důvodů,  ... číst dále

6.10.2021 07:00 59:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #513: „Obklopit se správnými lidmi je pro podnikání klíčové,“ říká spolumajitelka učetní a daňové kanceláře Šárka Pelikánová

„Začala jsem podnikat ve 22 letech, abych podpořila nejdůležitější ženu mého života, mojí mámu,“ zmiňuje podnikatelka Šárka Pelikánová, která již devě ... číst dále

5.10.2021 07:00 10:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #512: Mindset vítězů a poražených. Který máte vy?

Představte si, prosím, následující situaci. Přijedete se svým vozem na čerpací na stanici, stojíte u stojanu a vedle vás zaparkuje krásné luxusní auto ... číst dále

4.10.2021 09:00 11:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #511: Jak vědět, co CHCI, a poznat, kdy už mám DOST?

V minulé epizodě jsem si povídal s dámou, kterou si splnila svůj sen a pro kterou se její práce stala nejen koníčkem, ale dokonce se ji naučila vnímat ... číst dále

1.10.2021 07:00 41:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #510: „Od začátku jsem věřila, že se budou klientky rády vracet,“ říká kosmetička Magdalena Babíková, která si salonem krásy splnila sen

Řadu let pracovala jako obchodnice. Líbil se jí styl tohoto života, časová nezávislost i komunikace s klienty. Dvacet pět let obchodovala Magdalena Ba ... číst dále

30.9.2021 07:00 10:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #509: Čtyři dohody a 5 myšlenek Dona Miguela Ruize

Don Miguel Ruiz je mexický spisovatel a především duchovní vůdce vycházející z toltécké mytologie. Možná že jméno autora vám neřekne tolik, jako jeden ... číst dále

29.9.2021 07:00 11:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #508: 4 zabijáci úspěchu moderní doby

Snažím se v tomto podcastu mluvit především o pozitivních vlastnostech úspěšných lidí, které nám mohou být inspirací pro lepší život každého z nás. Ka ... číst dále

28.9.2021 07:00 11:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #507: 2 důvody pro štědrost aneb Jak se sami okrádáme o svobodu a bohatství

Chamtivost, hamižnost, lakota. Tyto vlastnosti jsem v minulém podcastu označil za nemoc mnoha lidí v moderní populaci. Proč zrovna tyto vlastnosti vní ... číst dále

27.9.2021 07:00 11:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #506: Která nemoc je apokalypsou lidského charakteru?

Chceš v životě někým být a něco dokázat? Potom musíš být za každou cenu nejlepší. Vyhrávej všechny různé soutěže, ze školy nos jen samé dobré známky a ... číst dále

24.9.2021 07:00 47:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #505: „Chamtivost nás vede ke zbytečnému riziku, jenže ze všeho se nelze protisknout,“ říká obchodník se zlatem Tomáš Braný

Když se v mládí rozhodoval, kam dále na školu, automechanik byla jasná volba. Až později však zjistil, že to byla špatná volba, a vítr osudu jej zavál ... číst dále

23.9.2021 07:00 10:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #504: Důkaz ze života Napoleona Hilla potvrzuje sílu našich myšlenek

„Jednou z nejčastějších příčin neúspěchu je zvyk přestat, když je člověk přemožen dočasnou porážkou.“ Toto jsou slova Napoleona Hilla, která zmínil, k ... číst dále

22.9.2021 07:00 10:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #503: 2 druhy jistoty – který z nich potřebujeme pro růst?

Věříte na náhody? Já už tedy rozhodně ne. Zrovna když jsem psal předchozí epizodu tohoto podcastu, kde jsem se zamýšlel na tématem životních jistot, v ... číst dále

21.9.2021 10:52 40:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

Byznys téma #25: Spolupráce - síla pro byznys

Každé pondělí od 13:00 pomáhá Lukáš Eder a David Kolář nastartovat Váš pracovní týden. Užijte si Byznys téma ze záznamu a nečekejte na úspěch.

21.9.2021 07:00 12:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #502: Kde se skrývá JISTOTA pro šťastný život?

JISTOTA. Jedno z nejčastějších slov, které lidi zmiňují, když mluví o důvodech, pro které nemohli rozjet vlastní podnikání, případně proč nedokázali z ... číst dále

20.9.2021 07:00 52:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #501: „Jsem workoholik, ale učím se odpočívat,“ říká řemeslník a podnikatel Jiří Čech

„Pokud byste měl příležitost dát svému mladšímu já nějakou radu, jak by tato rada zněla?“ Tuto závěrečnou otázku dostává každý host podcastu Myšlením  ... číst dále

17.9.2021 07:00 12:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #500: 10 odpovědí pro bohatší, zdravější a šťastnější život

Život každého z nás má svou vlastní unikání cestu. Bez ohledu na náš výchozí bod a všechny další okolnosti z minulosti, záleží vždy jen na nás, jakým  ... číst dále

16.9.2021 07:00 11:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #499: Jak nepodlehnout vášni a nepřipravit se o sny

Představte si, že získáte nějaký podnikatelský nápad, jehož realizace je mimo jiné také odrazem jedné z vašich životních vášní. Podnikatelských nápadů ... číst dále

15.9.2021 17:36 49:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #498:„Opustit firmu bylo jako opustit své dítě, dnes ale nelituji,“ říká podnikatel s dobrou karmou Stanislav Šareš

Během kariéry obchodníka s komoditami v zemědělství pro masovou – průmyslovou výrobu – mohl Stanislav Šareš nahlédnout pod pokličku konzumního světa.  ... číst dále

15.9.2021 07:00 16:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #498:„Opustit firmu bylo jako opustit své dítě, dnes ale nelituji,“ říká podnikatel s dobrou karmou Stanislav Šareš

Během kariéry obchodníka s komoditami v zemědělství pro masovou – průmyslovou výrobu – mohl Stanislav Šareš nahlédnout pod pokličku konzumního světa.  ... číst dále

14.9.2021 07:00 11:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #497: Kde hledat cestu ke skutečnému štěstí?

Myslíte si, že je možné, aby se z našeho života vytratila vášeň? Pravidelní a dlouhodobí posluchači podcastu Myšlením na vrchol již vědí, že probudit  ... číst dále

13.9.2021 07:00 10:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #496: Kolik času potřebujeme pro životní změnu?

Každé lidské chování si vyžaduje impulz. Podnět, na základě kterého začneme jednat. Některé podněty spouštějí naše zažité vzorce chování, a my si tak  ... číst dále

10.9.2021 07:00 09:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #495: Základní esence úspěchu firem jako je Amazon, Uber, Airbnb, Facebook a další...

Co bude, až tu nebudeme? Jak budou žít naše děti? A jak budou žít děti našich dětí? A co děti dětí našich dětí? Určitě nejsem první, kdo si klade podo ... číst dále

9.9.2021 07:00 09:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #494: WTF! jako Welcome To the Future...

Uber, Liftago, Airbnb nebo třeba nákupy na Amazonu – doslova přes jedno kliknutí až před dveře našeho domu se už stalo standardem dnešní doby. A přito ... číst dále

8.9.2021 07:00 09:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #493: Jak jen nepřemýšlet, ale vykročit za svými sny

Každý den na světě vznikají miliardy skvělých myšlenek a nápadů. Troufnu si však říct, že ani malý zlomek z těchto skvělých nápadů není někdo schopen  ... číst dále

7.9.2021 07:00 53:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #492: Společné podnikání jako svatební dar aneb S Kubou Gottwaldem nejen o podnikání s pálenkou

Je to už řada let, co se Kuba Gottwald a Zdeněk Linc poznali ve společnosti Slevomat, kde se z nich stali i dobří přátelé. Obliba dobré pálenky, marke ... číst dále

6.9.2021 08:30 53:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #491: Síla ukrytá v inspiraci z nás dělá silnější osobnost

Myslíte si, že je v pořádku cítit se unaveně a bez energie? Že je to snad jen známka naší pracovitosti? Nebo že je snad v pořádku být občas nevlídný a ... číst dále

3.9.2021 07:00 09:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #490: Hospodářská filozofie Tomáše Bati

Podnikatel Tomáš Baťa za sebou nechal stopu nejen u nás, ale jednoznačně na celém světě. Dodnes jeho jméno zdobí obchody s obuví prakticky po celém sv ... číst dále

2.9.2021 07:00 10:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #489: 3 zásady, se kterými nikdy neztratíme chuť k růstu

Pocit, kdy se cítíme jako prázdná schránka. Nechceme nikoho vidět, s nikým mluvit, nemáme chuť do práce ani do života. Syndrom vyhoření poznalo již ti ... číst dále

1.9.2021 07:00 09:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #488: Jak stále růst a nevyhořet?

V roce 2019 byl syndrom vyhoření oficiálně uznán Světovou zdravotnickou organizací za zdravotní stav. Definicí tohoto stavu je syndrom vnímaný jako dů ... číst dále

31.8.2021 07:00 11:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #487: Jak chápat vyhoření a využít jej pro svou budoucnost

V minulé epizodě mého podcastu jste si mohli poslechnout rozhovor s podnikatelem Pavlem Černým, zakladatelem společnosti Econea, která se zaměřuje na  ... číst dále

30.8.2021 07:00 52:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #486: S Pavlem Černým nejen o vyhoření, byznysu a udržitelnosti

Do třiceti let podnikal ve finančním poradenství a dařilo se mu skvěle. Pavel Černý měl ve svém týmu nad 150 poradců, dosahoval nadstandardních finanč ... číst dále

27.8.2021 07:00 10:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #485: Co nám brání změnit vlastní život?

Celý náš život je utvářen skrze naše zvyky, které se nám zaryly do našeho podvědomí natolik, že se staly naší přirozeností. A jsou to právě naše zvyky ... číst dále

26.8.2021 07:00 09:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #484: Jak Gary Vaynerchuk získává emoční kapitál pro svůj byznys?

Mluvil jsem o laskavosti jako o vlastnosti, která nám pomáhá vybudovat skutečné životní bohatství. Někdo by mohl snadno namítat a možná si říká, že to ... číst dále

25.8.2021 07:00 09:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #483: Vlastnost, která nám pomáhá budovat bohatý život

Přijmout zodpovědnost za své emoce. Není zapotřebí sám sebe nenávidět, když mám špatnou náladu, není ani zapotřebí říkat, že je mi fajn, když se cítím ... číst dále

24.8.2021 07:00 10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #482: Jak přijmout odpovědnost za své emoce a kvalitu našich vztahů?

Zdravé vztahy jsem v poslední epizodě tohoto podcastu označil jako klíčový faktor životního bohatství. Z jedné strany je to jen jedna z částí spokojen ... číst dále

23.8.2021 07:00 09:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #481: Základní pilíř životního bohatství

Teorie energetického koktejlu. To bylo hlavní téma minulé epizody Myšlením na vrchol. Mluvil jsem o tom, jak mi tato teorie pomáhá žít skutečně bohatý ... číst dále

20.8.2021 07:00 09:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #480: O teorii energetického koktejlu, který ovlivňuje kvalitu života

Když se řekne slovo bohatství, co to pro vás znamená? Myslím si, že většina lidí za tímto slovem hledá především materiální dostatek, možná spíš jako  ... číst dále

19.8.2021 07:00 10:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #479: Vzorec životní spokojenosti

„Lukáši, nevím, jak to děláte, ale vím, že to tak jistě vnímá více lidí, že se trefujete do reálných životů, až konkrétních aktuálních životních situa ... číst dále

18.8.2021 07:00 10:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

5 zkušeností Napoleona Hilla, které vás přivedou k bohatství

Jednoho dne se potkal s nejbohatším mužem planety a toto setkání mu změnilo život. Při rozhovoru s Andrewem Carnegiem se mladý a neznámý reportér Napo ... číst dále

17.8.2021 07:00 09:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #477: Jediná věc, která rozhoduje o naší chudobě i bohatství

Sedm návyků skutečně efektivních lidí Začněte s PROČ Nikdy nedělej kompromis Myšlením k bohatství Houževnatost Konec prokrastinace Atomové návyky Hlu ... číst dále

16.8.2021 07:00 09:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #476: Co mě naučilo poznat skutečné bohatství?

Úspěch, štěstí a bohatství. Tato tři slova v mých podcastech padla snad už tisíckrát a v každém svém podcastu se snažím svým posluchačům a čtenářům we ... číst dále

13.8.2021 07:00 10:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #475: Jak si dovolit životní změnu s úsměvem?

„Nejsem dost...!“. Kolikrát jste si ve svém životě řekli větu, která obsahovala tato dvě slova? Tato nenápadná slova, která mají velký dopad na naše s ... číst dále

12.8.2021 07:00 09:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #474: Schopnost, se kterou vyčistíte rány minulosti

Už zase. Proč se mi pořád tohle děje? Proč pořád opakuju ty samé chyby, když vím, že je dělat nechci? Já nikdy nebudu tak dobrý. Kéž bych taky jednou  ... číst dále

11.8.2021 07:00 10:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #473: Zásadní zkušenost pro naše sebepřijetí

Nedávno mi volal jeden můj dobrý kamarád, který je také pravidelným posluchačem mých podcastů. Po našem telefonátu už jím vlastně možná jen byl. Ten k ... číst dále

10.8.2021 07:00 10:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #472: Proces sebepřijetí aneb Jak přijmout a zahojit rány minulosti

Jak? Jak se konečně zbavit křivd a pocitu oběti? Jak uzdravit své ego a stát se skutečným tvůrcem vlastního života? Tyto otázky jsem položil v závěru  ... číst dále

9.8.2021 07:00 09:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #471: Co nám brání začít budovat nový a lepší život?

Je to asi tři týdny, kdy jsem v jedné z epizod tohoto podcastu vyzval posluchače, aby se se mnou podělili o svůj názor a pohled na vlastní ego. K této ... číst dále

6.8.2021 07:00 12:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #470: Jak přeprogramovat svou mysl na vlastní sny?

Přeprogramovat zažité vzorce v naší mysli, to je běh na dlouhou trať. Občas si sám říkám, kéž by to bylo jednodušší. Představte si, že bychom měli něk ... číst dále

5.8.2021 07:00 09:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #469: MÁTE VŠECHNO, CO JSTE CHTĚLI? Je tomu skutečně tak?

Kde se vidíte za rok nebo za dva? Jak kvalitní chcete žít život? Co vše chcete zažít, jaké lidi potkat a co během jednoho roku získat? Jak často si kl ... číst dále

4.8.2021 07:00 08:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #468: PENÍZE, nebo ŽIVOT? aneb Jak nám vztah k penězům ubírá na kvalitě života

Předchozí podcast byl takový netradiční. Podělil jsem se se svými posluchači o jednu výzvu, a to v podobě pracovní příležitosti v našem týmu. Slyšeli  ... číst dále

3.8.2021 07:00 10:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #467: VÝZVA! Máme pro vás dream job?

Sám jsem byl překvapený, když jsem si po více jak třech letech znovu poslechl přednášku Petra Hrubého z prvního ročníku konference Tajemství obchodu,  ... číst dále

2.8.2021 09:44 27:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #466: Tajemství úspěšného obchodu podle Petra Hrubého

Jak vydělat několikrát více než doteď? To je něco, co občas trápí nejednoho z nás. Možná už dnes máte slušný výdělek, ale přece jen chcete dokázat něc ... číst dále

30.7.2021 07:00 10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #465: Jak nás starosti odnaučily radosti

Vzpomínáte si ještě na své dětství? Co vše jsme jako děti dělali a jakým představám jsme byli schopni uvěřit? Dnes už se jako dospělí těmto představám ... číst dále

29.7.2021 07:00 11:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #464: Jednoduchý krok, se kterým prožijeme své sny

Prakticky v každém dílu vyzývám posluchače Myšlením na vrchol, aby se nebáli mi napsat a podělit se se mnou o své názory a zpětné vazby. Protože je to ... číst dále

28.7.2021 07:00 10:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #463: Péče, jež zvýší kvalitu našeho života

Obnovitelné zdroje energie. Když slyšíme tato slova, tak se asi většině z nás vybaví pohledy na energetický průmysl, větrné, vodní nebo solární elektr ... číst dále

27.7.2021 07:00 10:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #462: SEBEPŘIJETÍ jako základní princip úspěchu

V minulém podcastu jsem se se svými posluchači dělil o příběh a myšlenky Andrewa Carnegieho. Pro mě jsou jeho myšlenky i po více než 100 letech po jeh ... číst dále

26.7.2021 07:00 09:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #461: 3 myšlenky Andrewa Carnegieho jako důkaz filozofie úspěchu

Psal se rok 1901, když ocelový magnát, jak se tehdy přezdívalo podnikateli, mecenášovi a filantropovi Andrewovi Carnegiemu, prodal svou Carnegie Steel ... číst dále

23.7.2021 07:00 10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #460: Stavy, kdy přicházíme o sebehodnotu

V několika posledních podcastech jsem se snažil mluvit o našem egu a inspirovat své posluchače k takovému zamyšlení, které by je vedlo ke spokojenému, ... číst dále

22.7.2021 07:00 10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #459: Jak nás mohou slavné pohádky naučit žít?

Když jsem připravoval předchozí díl tohoto podcastu, ve kterém jsem mluvil o vášni, tak jsem si vzpomněl na myšlenky Martina Luňáka. Martin je podnika ... číst dále

21.7.2021 07:00 09:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #458: Může vášeň vést až k vyhoření?

Když se v životě rozhodnete pro jakoukoliv změnu, pro nějaké zlepšení, nebo jen budete chtít dosáhnout lepších výsledků... Co myslíte, že bude pro váš ... číst dále

20.7.2021 07:00 07:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #457: Učení úspěchu podle Alberta Einsteina

V posledním podcastu jsem s velkou radostí obdaroval tři posluchačky, které přijaly mou výzvu a podělily se se mnou o citáty, jež jim pomáhají v život ... číst dále

19.7.2021 07:00 09:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #456: 3 myšlenky, které odhalují pravou tvář úspěchu

Nedávno jsem v jednom ze svých podcastů mluvil o tom, jak důležité je definovat si svůj vlastní úspěch, než se vůbec pro nějaký rozhodneme. Osobně mám ... číst dále

16.7.2021 07:00 10:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #455: Co se musíme naučit, abychom mohli něco získat

Naše ambice nás vedou k lepšímu a bohatšímu životu. Chceme díky nim lepší dům, lepší práci, kvalitnější život nebo jen hezčí auto. V zásadě nezáleží,  ... číst dále

15.7.2021 07:00 10:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #454: Efektivní a pohodlná cesta pro zvládnutí svého ega

Představte si, že vstupujete do místnosti, ve které stojí člověk, se kterým jste se nikdy předtím nesetkali, ale o kterém jste již získali nějaké info ... číst dále

14.7.2021 07:00 10:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #453: EGO jako nepřítel, nebo parťák?

Když slyšíte slovo ego, jaké prožíváte pocity? Zní vám toto slovo příjemně, pozitivně, nebo je vám nepříjemné, a jakmile jej slyšíte, tak máte pocit,  ... číst dále

13.7.2021 07:00 08:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #452: Když sami sobě bráníme v růstu

Posledně jsem posluchačům vyprávěl smyšlený příběh, na kterém jsem chtěl ukázat, že někdy ani naše nadání, prostředí, víra, a dokonce ani vášeň nemusí ... číst dále

12.7.2021 07:00 08:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #451: Předurčen pro úspěch, ale přesto neprorazil. PROČ?

Jirka byl již od dětství velmi talentované dítě. Jeho bystří rodiče si velmi brzy všimli jeho sportovního nadání, a proto jej s radostí vedli ke sport ... číst dále

9.7.2021 07:00 11:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #450: Princip energických zdrojů aneb Jak si zvolit život v radosti, a ne ve strachu

Pokud byste si měli vybrat mezi životem ve strachu a životem, který je každý den naplněn pozitivní energií, pocitem naplnění a touhou jít zase dál, co ... číst dále

8.7.2021 07:00 09:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #449: Proč je důležité pochopit své vlastní obavy?

Jakmile začneme lpět na našich minulých výsledcích, tak nám to začne bránit v dalším růstu a rozvoji. Je to prachobyčejný strach, díky kterému se nemů ... číst dále

7.7.2021 07:00 11:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #448: Definice, která rozhoduje o kvalitě našeho života

Že cesta na vrchol nevede po rovině, je jedním z dalších motivačních klišé, ve kterém se ovšem ukrývá velká porce pravdy. Než se vůbec rozhodneme vyda ... číst dále

6.7.2021 07:00 09:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #447: Nastavení mysli pro neustálé zlepšování

Když řeknu, že první a poslední věc, kterou potřebujete pro spokojený život, je nespokojenost, tak si možná začnete ťukat na čelo a budete si myslet,  ... číst dále

5.7.2021 07:00 01:04:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #446: S Markem Ditzem nejen o světě bankovnictví

Bankovnictví a jeho image bylo něco, co Marka Ditze vždy přitahovalo. Ke svému vysněnému životnímu oboru se dostal díky zájmu o kulturu a architekturu ... číst dále

2.7.2021 07:00 11:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #445: Praktické tipy pro vyrovnaný a bohatý život

Když se učíme něco nového nebo stojíme před nějakou novou výzvou, tak zcela přirozeně zažíváme nervozitu a stres. Hodláme udělat něco, co jsme ještě n ... číst dále

1.7.2021 07:00 10:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #444: Jaký prostředek pomáhá vyrovnanému životu?

Začíná 444. díl podcastu Myšlením na vrchol. Pro mnohé z vás možná toto číslo není nijak zvláštní, ale v Číně, Japonsku, Koreji a vlastně v celé jihov ... číst dále

30.6.2021 07:00 11:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #433: Tlak jako nástroj růstu a úspěchu

„Doba tlaková.“ I takto bychom mohli označit svět, ve kterém dnes žijeme a do kterého jsme se postupně sami uvrtali. Ať už si to budete chtít přiznat, ... číst dále

29.6.2021 07:00 09:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #442: Jednoduchý princip spokojeného života

V minulém podcastu jsem si povídal s Jitkou Zoderovou. Jitka před lety se svým partnerem a mým kolegou z živého vysílání Byznys ráno, Davidem Kolářem, ... číst dále

28.6.2021 07:00 58:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #441: S Jitkou Zoderovou nejen o podstatě životního Ikigai

Obchod a podnikání bylo pro Jitku Zoderovou vždy velkou vášní. V roce 2013 ji přivedlo až k založení komunity pro ambiciózní obchodníky. Do pěti let s ... číst dále

25.6.2021 07:00 09:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlením na vrchol

MNV #440: Proč ten, kdo myslí na své cíle, jich není schopen dosáhnout?

V minulém podcastu jsem odpovídal na dotaz posluchače Radima, kterého trápila nevědomost, jak uvěřit ve své sny a cíle způsobem, aby je byl schopen zm ... číst dále