Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 566 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Vše o průmyslu"

21.3.2024 03:00 00:35:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

95: IDC Manufacturing Forum 2023: IT bezpenost týká se vás víc, než si myslíte

Jako každý rok i loni nabídla konference IDC Manufacturing Forum pestrou paletu témat, jejichž spoleným jmenovatelem byly digitální technologie. eský  ... číst dále

20.3.2024 03:00 00:29:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

94: BRNO INDUSTRY 4.0: Musíme se dívat na prmysl a íkat pravdu

Konference BRNO INDUSTRY 4.0 pro letošní roník posunulo téma digitalizace a Prmyslu 4.0 na novou úrove. Digitalizace prostupuje prmyslem velkou rychlo ... číst dále

19.3.2024 03:00 00:30:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

93: ROBOTY 2024: Roboty práci lidem berou

Automatizace a robotizace bere lidem práci takovou, kterou nikdo nechce dlat. To je jedno z témat diskuze, která probhla v rámci konference Roboty 202 ... číst dále

10.1.2024 03:00 00:27:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

92: Juraj Greník Údržbu posouvá dopedu otevenost myslí i srdcí

Pravidelní posluchai podcastu Vše o prmyslu vdí, že jednou z oblastí, kterou pravideln rozebíráme, je prmyslová údržba. V R dává klíové podnty pro roz ... číst dále

13.12.2023 03:00 00:34:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

91: Vojtch Forejtek Vše o prmyslu optikou videoprodukce

Vojtch Forejtek je jedním ze zakládajících StoryMatters.online. Ty asi znáte. Zejm skrz jejich aktivitu na sociální síti LinkedIn. Ano tušíte správn,  ... číst dále

6.12.2023 03:00 00:32:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

90: BRNO INDUSTRY 4.0: ízení výroby ve vizi Prmyslu 4.0

Podcastová série Vše o prmyslu ve svém spojení s INDUSTRY CLUSTER 4.0 musela jednoho dne dojít do bodu, kdy nutn musel k mikrofonu Vlastimil Braun. N ... číst dále

28.11.2023 10:00 00:38:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

89: Radek Jašíek Robot nemusí být vždy jen rameno

Když se ekne slovo robot, pedstaví si vtšina populace humanoidního robota, vtšinou z oblíbeného vdeckofantastického zpracování. Když se ekne slovo rob ... číst dále

9.10.2023 03:00 00:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

88: Filip Volný Co oi v prmyslu nevidí, zastane strojové vidní

Dnešní epizoda se netradin natáela v Moravskoslezském inovaním centru v Ostrav, které v sob ukrývá nkolik firem. Dnes si v podcastu Vše o prmyslu peds ... číst dále

3.10.2023 07:00 00:38:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

87: Slavoj Musílek & Pavel Bezucký Potenciál automatizace stále vyerpaný nemáme

Slavoj Musílek a Pavel Bezucký v minulosti svou profesní dráhu spojili se stejnou firmou v oblasti kolaborativní robotiky. Vlastn se v ní vystídali i  ... číst dále

25.9.2023 03:00 00:29:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

86: BRNO INDUSTRY 4.0: Kvalitní ERP systém dává možnosti volby

V rámci série podcast vznikající ve spolupráci Vše o prmyslu a BRNO INDUSTRY 4.0 jsme se zamili na oblast moderních ERP systém. Hostem byl Milan Tesa, ... číst dále

13.9.2023 04:00 00:44:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

85: B2B KONFERENCE 2023: Brand, nebo výkon? Co je v B2B marketingu víc?

Speciální epizoda u píležitosti pipravovaného druhého roníku B2B KONFERENCE. Akce urené pro specialisty marketingu a obchodu ve sfée B2B. Pozvání do s ... číst dále

7.6.2023 03:00 00:34:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

84: Národní centrum Prmyslu 4.0 Osvta stále hraje dležitou roli, ale snažíme se ji maximáln propojovat s praxí

Jednou z nejvýznamnjších národních organizací, která se zabývá digitalizací a všemi pády skloovanému Prmyslu 4.0, patí Národní centrum Prmyslu 4.0. Má ... číst dále

29.5.2023 03:00 00:27:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

83: BRNO INDUSTRY 4.0: Digitalizace dnes není otázkou, ale nutností pro zachování konkurenceschopnosti

BRNO INDUSTRY 4.0 je komplexní platforma a iniciativa, která vzdlává, inspiruje, sdílí dobrou praxi, umožuje setkávání a výmnu zkušeností odborník z o ... číst dále

15.5.2023 03:00 00:30:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

82: BRNO INDUSTRY 4.0: Ondej Oubrecht ízení a automatizace vašich sítí pro vaši jednoduchou správu

V našem podcastu se asto bavíme o digitalizaci prmyslu, ta má však spoustu úskalí. Pokud ji chceme dlat dobe, potebujeme moderní síovou infrastrukturu ... číst dále

29.3.2023 03:00 00:28:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

81: Alexander Katalevskiy Sbr dat mže poskytnout odpovdi na správn pokládané otázky

 O tom, že spolenost Bosch je inovacím naklonna, svdí mimo jiné i poet host, kteí navštvují podcast Vše o prmyslu. Bosch medializuje témata, která oba ... číst dále

15.3.2023 03:00 00:52:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

81: Miroslav Dub –⁠ 33 let automatizace po česku

Pozvání k rozhovoru přijala dvojice se shodným jménem – Miroslav Dub starší a mladší. Přinášíme bilanční povídání se zástupci české společnosti SIDAT. ... číst dále

1.3.2023 03:00 01:07:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

79: Roboty 2033: Dlouhodobá vize v robotice

Speciální epizoda z konference ROBOTY 2023, kde proběhla prémiová diskuze hostů z akademického prostředí: - České vysoké učení technické v Praze: pro ... číst dále

14.2.2023 03:00 00:50:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

78: Kateřina Pištorová –⁠ Dáváme průmyslu hlas, aby byl vidět

Můžeme i v průmyslu stvořit lovebrand? Nová epizoda podcastu Vše o průmyslu opět přináší mírný odklon od standardních epizod. Ne však zcela. Hostem je ... číst dále

19.1.2023 03:00 00:47:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

77: prof. František Duchoň – Co se týče investic do robotiky, nemyslím si, že by se měly zastavovat

Vše o robotizaci s jedním z nejmladších profesorů na Slovensku – pozvání do improvizovaného studia přijal tentokrát prof. František Duchoň ze Slovensk ... číst dále

19.12.2022 04:00 00:30:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

76: IDC Manufacturing Forum: Chytřejší technologie pro chytřejší zaměstnance

Problematika nedostatku pracovníků napříč pozicemi v průmyslových a logistických firmách vede k potřebě změny procesů i způsobů, jakými je práce vykon ... číst dále

21.11.2022 03:00 00:17:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

75: MSV 2022: Budoucnost průmyslu (4.0) v České republice

Statistiky jsou neúprosné. Technici vymírají! Dobře, možná nejsme tak daleko, ale zájem o technické obory vysokých, ale i středních škol je opravdu na ... číst dále

14.11.2022 10:36 00:14:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

74: MSV 2022: Sledování cesty k digitálním továrnám optikou interim manažerů

Další hosté na nedávném živém natáčení podcastu Vše o průmyslu byli Aleš Kuboušek z AJKA – SOLUTION a Radovan Sliž za WorkSys. Díky těmto hostům jsme  ... číst dále

7.11.2022 03:00 00:13:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

73: MSV 2022: Avatar Alex v Bosch Česká republika

Tomáš Heniš a Richard Vašek mají v Bosch Česká republika nového kolegu. Ten ovšem není ledajaký. Není tak úplně opravdový. Je to Avatar Alex. I když o ... číst dále

31.10.2022 03:00 00:22:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

72: MSV 2022: Digitalizace jako nástroj reakce na energetickou krizi

Druhá speciální epizoda z Mezinárodního strojírenského veletrhu 2022 v Brně na pódiu přivítala Tomáše Froňka ze společnosti Siemens. Ta je dlouhá léta ... číst dále

24.10.2022 03:00 00:55:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

71: MSV 2022: Stav průmyslu v ČR a možnosti zvyšování jeho konkurenceschopnosti v nejisté době

Speciální epizoda z Mezinárodního strojírenského veletrhu 2022 v Brně přináší diskuzi o současném stavu průmyslu, příležitosti i hrozbách. A taky o en ... číst dále

17.10.2022 03:00 00:47:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

70: BRNO INDUSTRY 4.0: Daniel Ševčík & Tomáš Rendla – Energie jako příležitost, nikoli hrozba

Energie. Téma, které hýbe světem, a to nejen tím průmyslovým. I když jen těžko v dnešních dnech hledáme na energetickém trhu pozitiva, každá krize je  ... číst dále

10.10.2022 03:00 00:31:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

69: Hynek Dokoupil – Specifika kabelů pro elektromobilitu i obnovitelné zdroje

Jak napovídá název našeho podcastu, Vše o průmyslu, dotýkáme se postupně široké škály témat, které do průmyslové oblasti náleží. V aktuální epizodě př ... číst dále

29.9.2022 03:00 00:27:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

68: Bosch Production System – Nejlepším argumentem, jak přesvědčit výrobu pro nasazení digitálních dvojčat, je nasadit je

Pozvání do studia podcastového vysílání Vše o průmyslu tentokrát přijala Stanislava Pechová, specialistka zlepšování výroby a vedoucí skupiny Bosch Pr ... číst dále

19.9.2022 04:00 00:37:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

67: BRNO INDUSTRY 4.0: Vladimír Bartoš – Zkrácení reakčního času pomocí ERP

Vladimír Bartoš, stejně jako společnost Minerva Česká republika, má bohaté zkušenosti v oblasti nasazování informačních systémů pro průmysl. V nové ep ... číst dále

1.9.2022 03:00 00:41:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

66: Tomáš Moravec – Budoucnost veletrhů (v průmyslu)

Pozvání do studia přijal Tomáš Moravec, generální ředitel Veletrhů Brno. Témata nového podcastu ze série Vše o průmyslu oscilují mezi průmyslem, marke ... číst dále

8.6.2022 03:00 00:42:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

65: Michal Tůma & Jana Vondráčková – Digitalizace je kombinace mnoha faktorů, jde spíše o filozofii řízení firmy

V aktuální epizodě podcastu se poprvé vystřídali dva hosté. Pozvání přijali zástupci společnosti Foxon. Prvním řečníkem je Michal Tůma, obchodní ředit ... číst dále

25.5.2022 03:00 00:31:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

63: Slavoj Musílek – Kdo najde způsob, kdy v současnosti investovat, získá nejlepší možnou konkurenční výhodu

Slavoj Musílek zastává ve svém zaměstnání řadu funkcí, mimo jiné je ředitelem české firmy AutomaCZ. Kam přesně sahá jeho odbornost, jakou pracovní min ... číst dále

19.4.2022 04:00 00:30:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

62: Martin Pexa –⁠ Peníze, které sebereme údržbě, si půjčujeme z blízké budoucnosti

Po delší časové odmlce přišla na řadu v sérii podcastů Vše o průmyslu také průmyslová údržba. Zástupci České společnosti pro údržbu chtějí být přední  ... číst dále

6.4.2022 03:00 00:31:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

61: Tomáš Bauer – Vodík je jednou ze součástí celku, který míří k udržitelnosti a uhlíkové neutralitě

Snahy o dekarbonizaci průmyslu ovládají moderní přístupy a technologie. Jednou z nich je i využití vodíku – v průmyslu, dopravě a dalších oblastech. N ... číst dále

23.3.2022 04:00 00:35:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

60: Milan Tesař – ERP systémy jsou nervovou soustavou firem

Svět jedniček a nul bývá pro laika až téměř nebezpečnou džunglí. Jak se vyznat v informačních systémech, jak začít a jak vybrat ten nejvhodnější pro n ... číst dále

2.3.2022 04:00 01:06:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

59: ROBOTY 2022: Druhá ekonomická transformace

Významní signatáři z řad průmyslu a ekonomiky podali výzvu k potřebě druhé ekonomické transformace. Co si pod ní představit a jak naplit společně její ... číst dále

16.2.2022 04:00 00:41:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

58: Jan & Daria Hvížďalovi – Potenciál manželské inteligence v průmyslu

Daria Hvížďalová si již svou premiéru v podcastu vše o průmyslu střihla v dřívější epizodě s názvem Potenciál umělé inteligence v průmyslu. Kromě tech ... číst dále

1.2.2022 17:00 00:34:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

57: Tomáš Vondrák – Holistický přístup k digitalizaci z nás udělal vzor pro celý koncern

Continental Automotive Czech Republic v Brandýse nad Labem naši redakci portálu vseoprumyslu.cz s poměrně vysokou frekvencí zásobuje novinkami z výrob ... číst dále

19.1.2022 04:00 00:42:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

56: Michal Horáček – Každá firma může být datově řízená

Když Michal Horáček ve firmě začínal, na většině schůzek mu hned volali zástupce IT oddělení. Asi i většině posluchačů přijde na mysl "nějaké to okno" ... číst dále

5.1.2022 04:00 00:30:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

55: BRNO INDUSTRY 4.0: František Podzimek – Od ostrůvkových řešení po digitální podnik

Ještě než začne další ročník konference BRNO INDUSTRY 4.0, zkuste poslední podcastovou pozvánku v pořadu VŠE O PRŮMYSLU. Jedna z firem, o které se dá  ... číst dále

20.12.2021 04:00 00:37:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

54: BRNO INDUSTRY 4.0: Tomáš Soóky – 3D tisk baví čím dál víc firem

Jen málo hostů si vysloužilo druhé pozvání do studia. Tomáš Soóky však zastupuje téma, které má exponenciální křivku růstu ve své oblibě v průmyslovýc ... číst dále

6.12.2021 04:00 00:49:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

53: BRNO INDUSTRY 4.0: Tomáš Halva – Inovacemi k propojování IT s OT

Tomáš Halva stojí ve vedení českého zastoupení společnosti Beckhoff Automation. Ta se již 40 let snaží cestou neustále inovace v oblasti automatizační ... číst dále

22.11.2021 03:00 00:41:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

52: BRNO INDUSTRY 4.0: Jan Keprda – Digitální pracoviště 4.0 – jak se nám to povedlo

Jan Keprda je jméno, které jste jistě jako fanoušci tématu digitální transformace slyšeli. V rozhovoru ale sám říká, že nechce být jménem, které symbo ... číst dále

1.11.2021 04:00 00:35:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

51: Roman Polák – Oblast automatizace má obrovský prostor pro růst

Pozvání do studia podcastu Vše o průmyslu přijal Roman Polák, lídr společnosti Mitsubishi Electric Česká republika. Posluchači nebo čtenáři se v zajím ... číst dále

18.10.2021 04:00 00:33:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

50: Adéla Mikshiková – Digitalizace nezačíná, ani nekončí na výrobní lince

Adéla Mikschiková ze společnosti Adastra stále patří k minoritní skupině žen ve víru digitalizace, zejména té průmyslové. Svou kariéru však skutečně s ... číst dále

4.10.2021 04:00 01:18:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

49: Digitalizace průmyslu v Česko-Slovensku

Speciální epizoda podcastu Vše o průmyslu hledá společné jmenovatele i rozdíly v přístupu k digitalizaci v České republice a na Slovensku? Můžeme se v ... číst dále

20.9.2021 09:00 00:46:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

48: Vladimír Tichý – Udržitelnost je jednou z podmnožin, které digitalizace přináší

Nejnovější host má zajímavou profesní zkušenost, kterou již před dvaceti lety spojil s technologickým lídrem v oboru automatizace, digitalizace a říze ... číst dále

1.9.2021 11:00 00:50:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

49: Tadeáš Salaba – Za nezájmem o technické obory může být i upadající technický vzor v rodině

Tadeáš Salaba je spjatý s FEI ČVUT a duchovní otec projektů zaměřených na energetickou či technologickou gramotnost. Nejen o těchto tématech je dnešní ... číst dále

28.6.2021 04:00 00:58:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

46: Lukáš Kousal – Čeští technici a inovátoři mají velký lokální i světový význam

Najít v českých luzích a hájích člověka, pro něhož je práce téměř splněním dětských snů, není jednoduché. Ba co více, jedná se o člověka zapáleného pr ... číst dále

28.6.2021 03:00 00:48:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

45: BRNO INDUSTRY 4.0: Karel Bílek – Data už máme, je čas získat z nich informace

Firma, jejíž reprezentant se podíval do studia další epizody Vše o průmyslu je známá opravdu nízkou fluktuací. V oranžovém dresu B+R automatizace je d ... číst dále

21.6.2021 04:00 00:26:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

44: Honza Flodrman – Je klasický čárový kód v průmyslu mrtvý?

RFID podstatně redefinoval pohled na průmyslové značení. Co to znamená pro tradiční technologii čárového kódu a má potenciál rozvoj dalších technologi ... číst dále

14.6.2021 04:00 00:39:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

43: BRNO INDUSTRY 4.0: Jiří Sedláček – Proč je informační a kybernetická bezpečnost firem zcela zásadní?

Když dojde na digitalizaci, průmysl již určitě správně vnímá zejména její příležitosti. Tam, kde se však objevuje příležitost, číhá také hrozba. Ta na ... číst dále

7.6.2021 04:00 00:30:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

42: Ondřej Valvoda – Průmysl se bez 5G sítí neobejde

Když se řekne název firmy Ericsson, tak si možná někteří, stejně jako moderátorovi podcastu, vybaví jeden z prvních mobilních telefonů, které používal ... číst dále

31.5.2021 04:00 00:41:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

41: BRNO INDUSTRY 4.0: Alena Lubasová – Jak úspěšně (pro)vést firmu digitální transformací?

Strojírna Oslavany je technicky vyspělá a moderně řízená firma rodinného typu. Rozvíjí výrobu hydraulických tlumících systémů pro veškerou kolejovou d ... číst dále

24.5.2021 05:00 00:33:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

40: Tomáš Babka – Digitální transformace na český i americký způsob

Dnes netradičně začneme představením společnosti, kterou reprezentuje host tohoto povídání. Na poli automatizace a digitalizace je jedničkou. Zaslouží ... číst dále

17.5.2021 04:00 00:47:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

39: BRNO INDUSTRY 4.0: Milan Sedláček – Jak financovat Průmysl 4.0

Speciální epizoda podcastu, zejména její host, Milan Sedláček z RENARDS, to neměla jednoduché. Moderátor pořadu je totiž trochu skeptik v oblasti dota ... číst dále

10.5.2021 04:00 00:37:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

38: Vladimír Kulla – Průmysl stojí méně na pocitech, více na investicích a návratnosti

Jak přesně si představuje budoucnost průmyslu Vladimír Kulla, šéf Siemens Advanta, vývojových center pro Evropskou unii společnosti Siemens? Dozvíte s ... číst dále

3.5.2021 05:00 00:55:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

37: BRNO INDUSTRY 4.0: Lubomír Sláma – Přichází čas využití rozšířené reality

Lubomír Sláma, host speciální epizody podcastu Vše o průmyslu, má vše, co ideální host tohoto pořadu má mít. Jeho společnost Act-in pracuje s těmi nej ... číst dále

26.4.2021 05:00 00:50:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

36: Tomáš Vránek – Nebraňme se šíleným nápadům a nekonečné flexibilitě

Jak spolu souvisí management a válka v Afghánistánu? V čem jsou přínosy agilního myšlení a agilního způsobu řízení firem? Nahradí stroje lidi? Hostem  ... číst dále

12.4.2021 08:09 01:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

37: Patrik Schober – Průmysl potřebuje dobré PR

Patrik Schober, řídící partner agentury PRAM Consulting, má ve svém portfoliu zastoupených firem zajímavou část těch z průmyslu. U jedné konkrétně se  ... číst dále

29.3.2021 04:00 00:41:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

35: Guillermo Alda & Jan Burian – Myths and Truths About AI in Manufacturing

We have to start with an apology. Especially if you are one of the faithful and now you are wondering where the Czech was lost. And in fact to everyon ... číst dále

15.3.2021 04:00 00:33:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

33: Václav Loučka – Lehké digitálno pro těžký průmysl ve VÍTKOVICE STEEL

VÍTKOVICE STEEL neprocházely snadnými roky. I přesto ve firmě pochopili, že dobře mířené investice jsou cestou k její budoucí prosperitě . A pak přišl ... číst dále

1.3.2021 16:00 00:53:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

32: Evžen Reitschläger & Filip Plevač – Malé a střední podniky se digitalizace průmyslu bát nemusí

Povídání na téma, zda je digitalizace doménou těch největších podniků, nebo jsou na ni připraveny i menší a střední firmy, probíhá už dlouho. Často v  ... číst dále

15.2.2021 09:15 00:41:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

31: Tomáš Hladík – Katalyzátor změn v průmyslu

Tomáše Hladíka znají někteří jako zarputilého údržbáře z České společnosti pro údržbu. Jiní zase budou zarputile tvrdit, že to je logistik známý pod k ... číst dále

1.2.2021 04:00 00:53:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

30: Jan Krejčí & Daniel Musil – Jak prodat stlačený vzduch?

Název aktuální epizody podcastu Vše o průmyslu už asi napovídá, že opět trochu utečeme i směrem k marketingu. Nemusíte se však příliš obávat, protože  ... číst dále

18.1.2021 04:00 00:30:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

29: Vítězslav Lukáš – Roboty lidem práci neberou. Zapomeňte na emoce, podívejte se na data

Roboty vezmou lidem práci. Tenhle click bait je u novinářů oblíbený. Jenže ono to je vše trochu jinak. Průmyslová robotizace, automatizace a nyní také ... číst dále

4.1.2021 07:56 00:25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

28: Jan Němec & Jan Havlíček - Efektivní digitalizace

Průmysl 4.0, digitalizace, digitální transformace, chytrá výroba. Jeden fenomén, který dostává mnoho jmen. I přes dřívější pochybovačné hlasy je jisté ... číst dále

15.12.2020 08:34 00:38:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

27: Michal Šára – Doufejme v nejlepší, připravme se na nejhorší

Michal Šára je velký optimista, i přes nelehké časy mu zůstává úsměv na tváři a víra v automatizaci a robotizaci pro průmysl. Ta je společná v této ep ... číst dále

23.11.2020 04:00 01:00:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

26: Výroba 4.0 – Od rozšířené reality po umělou inteligenci

Tenhle podcast neposlouchejte! Pusťte si k němu raději rovnou video! Speciální epizoda se vrací letos naposled ke konferenci Digitální výroba a přináš ... číst dále

9.11.2020 08:56 00:42:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

25: Tomáš Janů – Lean a Průmysl 4.0 k sobě mají blízko

Štíhlá výroba rozhodně není nové téma. Jaké je však postavení této disciplíny v době, která se ohání výrobou plnou digitální nástrojů? Tomáš Janů, jak ... číst dále

26.10.2020 09:39 00:52:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

24: Michal Nevěřil – Věřím v bezpečný návrat lidí domů

Možná tomu neuvěříte, ale někdy dodavatelským firmám nemusí jít jen o obchod. Skvělým příkladem je společnost PILZ, kterou v dnešním podcastu zastupuj ... číst dále

12.10.2020 04:00 00:39:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

23: Robert Opletal – Digitální transformace s nadšením

Téma digitální transformace rezonuje pořadem od samotného počátku. Ale co už, když nás to pořád baví. A ještě víc, když je hostem opravdový nadšenec p ... číst dále

29.9.2020 08:37 01:01:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

22: Wikov Industry – Digitální praxe v ČR

Digitální transformace v praxi zní vždy zajímavě. Slibuje řadu výhod, zejména těch konkurenčních a všechno to zní úžasně. Jak však vypadá taková reali ... číst dále

14.9.2020 09:50 00:34:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

21: Jan Svoboda – Formy, plasty a respirační masky

Jan Svoboda mladší s firmou nesoucí stejné jméno již delší dobu pomáhá průmyslovým firmám, zvlášť když mají záběr kolem plastů. Třeba i svou tradiční  ... číst dále

31.8.2020 04:00 00:39:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

20: Tomáš Soóky – 3D tisk není jen drahá hračka

3D tisk, nebo rovnou aditivní výroba, zažívá poslední léta svou renesanci. 3D tisk byl ten, který šel do popředí, když bylo potřeba zastat roli vlády  ... číst dále

17.8.2020 04:00 00:36:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

19: Pavel Diviš – Dáváme plánům život

Pavel Diviš – to je jméno aktuálního hosta, který zastupuje průmyslovou praxi České republiky. Ve své firmě, kterou po revoluci založil se svým bratre ... číst dále

3.8.2020 03:00 00:38:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

18: Daria Hvížďalová – Potenciál umělé inteligence v průmyslu

Daria Hvížďalová kdysi chtěla být sinoložkou. Talent na jazyky ji sice zůstal, ale naštěstí našla později zalíbení v technice a objevovala krásu umělé ... číst dále

13.7.2020 03:00 01:07:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

17: Výroba 4.0 – Digitální výroba v době po Covid-19

Je Průmysl 4.0 stále pojem? O tom by se samo o sobě dalo diskutovat poměrně dlouho. V rámci speciálního live streamu ze studia ke konferenci Digitální ... číst dále

29.6.2020 03:00 00:39:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

16: Michal Kutil – Co neměříte, nezlepšíte

Monitorování technologií předčí málo důvěryhodné evidence. Dnes je rychleji než zítra. Rychlý pravidelný rytmus zajistí sdílení informací i řešení pro ... číst dále

15.6.2020 03:00 00:43:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

15: Lucie Zaki – My všichni z B2B marketingu jsme trochu osamělí

Lucie Zaki stojí za zrodem uskupení #vsichnizB2Bmarketingu. My, co jsme z oboru, chápeme, proč tahle komunita druží při sobě a je tak vděčná za každou ... číst dále

1.6.2020 03:00 01:22:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

14: Zdeněk Petzl, Dr. Rober Kiml – Autonomní cesta elektromobility

POZNÁMKA AUTORA: Poslední z rozhovorů datovaný z dob BC (Before Corona). Chápu, když si to poslechnete dnes, tak si možná zaťukáte na čelo, co tady te ... číst dále

18.5.2020 04:00 00:49:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

13: Filip Plevač – Digitalizace musí začít už ve fázi sběru dat

Pro laika se může zdát, že téma digitální transformace průmyslu je celkem nuda. Ona si však najde i společné linky s nástupem kokainu v Americe. Navíc ... číst dále

4.5.2020 04:00 00:44:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

12: Matěj Hoffmann & Petr Švarný – Roboty v průmyslu i roboti mimo něj

Epizoda podcastu, ve které bude řeč standardně o průmyslu, ale také o vědeckofantastických tezích. V rozhovoru s vědci z ČVÚT Matějem Hoffmannem a Pet ... číst dále

20.4.2020 04:00 00:54:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

11: Michal Skořepa - Ekonomika viru zbavená

Jaké ekonomické "problémy" nás trápily ještě na konci ledna? Z šuplíku vytahujeme epizodu, která během pár dní od nahrání ztratila na aktuálnosti. Je  ... číst dále

6.4.2020 04:00 00:49:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

10: Petra Dolejšová - Průmysl bez paragrafů

Vše o právu a možná trochu i bezpráví. Hostem nové epizody Vše o průmyslu, která vznikala opět za výjimečné situace nouzového stavu, byla Petra Dolejš ... číst dále

27.3.2020 18:10 00:45:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

9: SPECIÁL: Hladinka - Podcast pro opravdové milovníky piva

Kup si pivo. Zachraň pivo. Současná situace dopadá na mnoho odvětví. Na tradiční průmyslová i malé živnostníky. Jednou z ohrožených skupin jsou provoz ... číst dále

16.3.2020 11:53 00:50:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

8: prof. Vladimír Mařík & Alena Nováková – Hlas a duše Průmyslu 4.0

V České republice jen málo potenciálního hostů pořadu, kteří by lépe ztělesňovali pojem Průmyslu 4.0 v tuzemském pojetí. Zatímco prof. Vladimír Mařík  ... číst dále

2.3.2020 04:00 00:36:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

7: Lukáš Mildorf – Největší potenciál průmyslu jsou stále lidé

Kromě jiných zajímavostí ve Frenštátu pod Radhoštěm lze nalézt továrnu plnou moderních technologiích s vysokou mírou automatizace. V tamním závodě spo ... číst dále

17.2.2020 03:03 00:53:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

6: Sergej Pavljuk – Jak dosáhnout průmyslu na LinkedIN

Nejen o LinkedIN, nejen o průmyslu. Dnes trochu na marketingovou strunu se Sergejem Pavljukem. Kdo nečetl jeho manuál, jako by v posledních měsících n ... číst dále

3.2.2020 16:00 00:37:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

5: prof. Václav Legát – Vše o údržbě

Epizoda, která si zaslouží přejmenování pořadu na „Vše o údržbě“. Profesor Václav Legát, prezident České společnosti pro údržbu a kapacita v oblasti p ... číst dále

19.1.2020 12:00 00:45:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

4: Karel Havlíček - Česko zemí pro budoucnost? Jistě, pane ministře

Aktuální Otázky Lukáše Smelíka… Pardon, tedy epizoda podcastu Vše o průmyslu hraje možná trochu na politickou notu. Ale nebojte, není důvod se stracho ... číst dále

6.1.2020 04:03 00:47:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

3: Jan Burian – Trendy nehledejte jen u souseda

Jestli někdo ví o aktuálních trendech pro moderní výrobu hodně, ví sotva polovinu toho, co Jan Burian. Denním chlebem mu je sběr relevantních informac ... číst dále

24.12.2019 07:00 00:26:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

2: Tomáš Froněk – Digitální Vánoce

Speciální vánoční epizoda, která se věnuje tématům, jež oceníte stejně tak ve všední i sváteční den. Jak by vypadala Santova dílna, kdyby splňovala po ... číst dále

27.11.2019 16:03 01:00:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Vše o průmyslu

1: Radek Špicar – Průmysl potřebuje být více kreativní

Radek Špicar z titulu viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR pomáhá naplňovat cíl vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání. Velk ... číst dále