Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 52 148 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Přepište dějiny"

15.5.2024 06:19 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

140 let Edvarda Beneše

Myslet na moderní eskoslovenské djiny znamená myslet na Edvarda Beneše. Jak se dnes vypoádáváme s tímto problematickým politikem, který byl celoživotn ... číst dále

8.5.2024 06:04 00:35:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Nebyly jen šeíky

Kdy koní druhá svtová válka? Jak pro koho. A nejde nutn jen o debatu mezi 8. a 9. kvtnem, ale o realitu postupného osvobozování, a také o to, že dsled ... číst dále

1.5.2024 06:00 00:33:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Svátek práce

Boj dlník za sociální práva, svátek politických stran, studentský majáles, líbání pod rozkvetlou tešní, slavení úrody a plodnosti nebo demošky anarchi ... číst dále

24.4.2024 06:21 00:41:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Speciál: Jede, jede poštovský panáek (díl druhý)

Pošta byla internetem 18. a 19. století. Sí spojující msta, regiony, státy, banky, úady, ale také obany byla váženou institucí, která ve vrcholné dob ... číst dále

17.4.2024 05:54 00:51:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Speciál: Jede, jede poštovský panáek (díl první)

Pošta byla internetem 18. a 19. století. Sí spojující msta, regiony, státy, banky, úady, ale také obany byla váženou institucí, která ve vrcholné dob  ... číst dále

11.4.2024 18:30 01:07:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bonus: Brnnská Káznice

V rámci festivalu faktor K vystoupil podcast Pepište djiny minulý rok v prostedí vzeské kaple v brnnské Káznici. Tentokrát jsme se zamili nejen na obd ... číst dále

10.4.2024 06:57 00:33:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Sovtská puma z Jáchymova

Už v roce 1945 jsme odevzdali Sovtskému svazu své zásoby uranu. Pro na smlouv trvali a dokonce ji podepisovali i politici nekomunistických stran? Jak  ... číst dále

3.4.2024 06:33 00:44:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Hledání Josefa Guttmanna

Loni na podzim vyšla kniha Jacquese Rupnika o Josefu Guttmannovi. ím mže být ješt dnes zajímavý komunista vylouený ze strany v roce 1933? A jak jeho n ... číst dále

27.3.2024 05:04 00:54:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Smlí-li pravdu spisovatel, lže!

Práv v tchto dnech uplynulo 94 let od chvíle, kdy 25. bezna 1929 sedm komunistických spisovatel zveejnilo manifest, kterým protestovali proti bolševi ... číst dále

20.3.2024 06:05 00:27:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Prázdno Jana Masaryka

Jan Masaryk je takový eský John Fitzgerald Kennedy. Syn významného otce, nesmírn populární ve spolenosti, sympaák, jehož život skonil za dosud ne zcel ... číst dále

13.3.2024 06:39 00:38:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Plkací nebo celý rebel?

Na pání vás, poslucha podcastu Pepište djiny, jsme natoili díl o Karlu Krylovi. Hlavn o tom porevoluním. Ale nejen. Zmnil se on, nebo spolenost? Znali ... číst dále

6.3.2024 06:17 00:49:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Na návštv u Jaroslava Foglara

Spolu s Romanem Šantorou ze Skautské nadace Jaroslava Foglara se podcast Pepište djiny vypravil do bytu Jaroslava Foglara a probral mnohé detaily neje ... číst dále

28.2.2024 06:55 00:31:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Friedrich eený Bedich

Rok eské hudby dorazil k jednomu ze svých vrchol, pipomínce, že ped dvma sty lety se narodil Bedich Smetana. Mžeme se k nmu dnes ješt vztáhnout jako k ... číst dále

21.2.2024 05:06 00:46:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Putinovy historismy...

Stojan na mikrofon Tucker Carlson dostal ped pár dny lekci z djin Ruska od Vladimira Putina. A nebyl by to aktuální kremelský nájemník, kdyby to nebyl ... číst dále

14.2.2024 06:21 00:27:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Pomni, pomníku

Každý pomník je fixace pamti, má nás upozornit, abychom vzpomnli, pamatovali bu na historickou událost i na konkrétní osudy. Zárove je pomník ale také ... číst dále

7.2.2024 06:02 00:32:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Gustáv Fico

Pro se Robert Fico klaní Gustávu Husákovi? A pro to echy tak znekliduje? A pro velkou ást Slovák ani trochu? A co s tím má co dlat Štúr a co Svätopluk ... číst dále

31.1.2024 06:14 00:31:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

V šatn u Cimrman

Ped asem jsme uvedli díl vnovaný djinám v podání Divadla Járy Cimrmana. A protože jsme si ekli, že se ješt budeme muset na pár vcí doptat, vydali jsme ... číst dále

24.1.2024 05:58 01:01:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

PítomnoSTO

Soustedit se na téma a ne se topit v denních lapáliích, to byl cíl Ferdinanda Peroutky, když ped 100 lety zakládal politický týdeník Pítomnost. Jak se ... číst dále

17.1.2024 06:19 00:42:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

100 let bez Lenina

Ped sto lety umel Lenin. Jak se z kluka z mšanské rodiny stane diktátor? A co vlastn mohlo za to, že uspl? Známe vlastn dobe Leninv píbh? Nebo nám sta ... číst dále

10.1.2024 06:40 00:33:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Zdravotnictví jako za Bismarcka?

Nedávné protesty léka s vyjednáváním vlády o podmínkách jejich práce soustedily na chvíli pozornost na stav našeho zdravotnictví. Asi už nikdy nedojde ... číst dále

3.1.2024 06:44 00:17:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Rok eské hudby, baroka nebo Žižky?

Na prahu nového roku, dív než se zase pustíme do mapování všelijakého pepisování djin, vás všechny zdravíme. Jen to dobré a veselé pejeme všem, a už n ... číst dále

27.12.2023 05:42 01:25:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Tinec: Msto pemožené železárnami?

Dnes se mžete s Pepište djiny vrátit do 24. listopadu, kdy náš podcast vystoupil na Festivalu svobody v Tinci. e byla samozejm o sedmidenní válce, ale ... číst dále

20.12.2023 06:25 00:25:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Sport je (taky) politika

Sport je oblíbený prostedek diktatur, jak se dlat lidštjší, populárnjší a pro své vlastní obany aspo zdánliv mezinárodn úspšnjší. Kdo íká, že politika ... číst dále

13.12.2023 06:25 00:56:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Když to nefachá, volejte Harracha!

V Národním muzeu byla odhalena nová busta hrabte Jana Harracha, který se v 19. století zásadn zasloužil nejen práv o muzeum, ale také o Matici eskou,  ... číst dále

6.12.2023 05:44 00:31:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Stávka je vždy politická

Nkteí politici se ped pár dny horšili, že prý aktuální stávkové snahy léka a uitel jsou politicky motivované. Tak jsme se vydali do 20. století a hled ... číst dále

29.11.2023 06:08 00:33:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Zábava jako za socíku?

Pro je souasná televizní zábava podobná té normalizaní ím to je, že velké revuální show jsou populární naskrz generacemi a pro dobe fungují ve vtšin z ... číst dále

22.11.2023 06:34 00:53:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Známe Slovensko? - Host: Juraj Buzalka

Juraj Buzalka je sociální antropolog, jeho pohled na spolenost tedy není politologický, ani sociologický Ale dost otevený a kritický. Jací podle nj js ... číst dále

15.11.2023 06:03 00:34:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Listopadový pevozník alfa

Když se mluví o listopadu 1989, koncentrujeme se hlavn na Václava Havla, Václava Klause, Petra Pitharta a další tehdy zaínající politiky. Jaká ale byl ... číst dále

8.11.2023 06:05 00:46:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Speciální host: Radka Denemarková

Jak se píše o moderních djinách a jak na to reagují tenái u nás nebo teba v Nmecku i ín? Po ase místo obvyklého dílu rozhovor, tentokrát se spisovate ... číst dále

1.11.2023 06:03 00:31:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Škola základ života

Reforma školství je vn živé téma. Co ale vlastn pinesla Marie Terezie? Kdy se zakázaly tlesné tresty? Pro se uitelky nesmly vdávat? A kolik nových ško ... číst dále

25.10.2023 06:17 00:47:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Rozumíme Polsku?

Jedni se radují, že v Polsku zvítzil zdravý rozum, druzí smutní, že tradice a konzervativní hodnoty jdou od válu. Rozumíme ale vbec Polsku? A rozumli  ... číst dále

18.10.2023 06:56 00:44:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Jste tu zase první...

Izrael zažívá tžké asy a chválí pi tom eskou republiku, že jej podporuje stejn jako v roce 1948 pi založení židovského státu. Je to od Izraelc velmi m ... číst dále

11.10.2023 06:48 00:40:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Dík a zsta v exilu

Fenomén exilu a emigrace patí k eskému a slovenskému dvacátému století. Pesto s ním máme, zdá se, tradin problém. Sice za šíení dobrého jména eska ve  ... číst dále

4.10.2023 06:28 00:35:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Cimrman a djiny

V íjnu 1967 zahájilo innost DIvadlo Járy Cimrmana a dodnes ho to nepestalo bavit a nás s ním taky ne. Jak ale pracují hry eského génia s djinami a kol ... číst dále

27.9.2023 06:22 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Na Oscara jedin s djepisem

Do klání o filmové ceny Oscar posíláme Bratry, tedy film o Mašínech. Pokud zdejší kinematografie v soutži zabodovala, bolo to s filmy s výrazn histori ... číst dále

20.9.2023 06:49 00:29:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Jelcin ped 30 lety rozehnal parlament

Parlament zddný ješt po Sovtském svazu práv ped 30 lety rozpustil ruský prezident Boris Jelcin. Co se to v roce 1993 v Moskv dlo a kdo je padouch a kd ... číst dále

13.9.2023 06:48 00:30:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Pro neslavíme SNP?

Jsou svátky, které se dív slavily povinn a dnes z veejného prostoru zmizely. Pkným píkladem je Slovenské národní povstání zatímco eši a Moravané jeho ... číst dále

6.9.2023 06:35 00:41:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Zkažená kolektivní šarže

Uplatování kolektivní viny a dehumanizace celých skupin obyvatel. Ne, to nemluvíme o druhé republice, tetí íši, protektorátu nebo antisemitismu politi ... číst dále

30.8.2023 06:24 00:35:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Léto u Sidonie Nádherné: Karl Kraus

Poslední prázdninový týden posedí Pepište djiny u kamenného stolku v zámeckém parku ve Vrchotových Janovicích, u nhož Karl Kraus napsal své stžejní dí ... číst dále

23.8.2023 06:24 00:40:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Léto u Sidonie Nádherné - Rainer Maria Rilke

Vrchotovy Janovice se zapsaly do kulturní mapy Evropy nejen svým unikátním parkem a jeho ušlechtilou autorkou Sidonií Nádhernou, ale pedevším významný ... číst dále

21.8.2023 06:23 01:16:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bonus: Dny ped invazí 1968

Podcast Pepište djiny vystoupil 17. srpna v rámci dne otevených dveí na ministerstvu dopravy. A protože tato budova byla desítky let sídlem ÚV KS, e s ... číst dále

16.8.2023 06:16 00:39:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Léto u Sidonie Nádherné - procházka zámkem Vrchotovy Janovice

Poslední prázdninové týdny stráví Pepište djiny ve Vrchotových Janovicích. V prvním setkání projdeme zámkem a pestrou historií rodu Nádherných z Borut ... číst dále

9.8.2023 06:35 00:26:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Jiné tváe Velké války

V lét roku 1914 se rukovalo do Velké války. My ji dnes vidíme skrze pedevším naše djiny - legie, rozpad monarchie, Švejk Ale byly tu i další známé i p ... číst dále

2.8.2023 06:35 00:33:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

tvrt století od velké koalice

Stejn jako loni v lét, také letos jsme natáeli v altánu u grilu a téma bylo pkn žhavé. íkalo se jí opoziní smlouva, ale vlastn to byla smlouva o velké ... číst dále

26.7.2023 06:38 01:02:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Léto na Strži: Firtové (s unikátní nahrávkou!)

Poslední z podveerních setkání pod pergolou v Památníku Karla apka na Strži bude svým zpsobem unikátní. Spolu se Zdekem Vackem a Kristinou Váovou pipo ... číst dále

19.7.2023 06:49 00:31:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Léto na Strži: Ferdinand Peroutka

Tetí ást letošního ervencového posezení pod pergolou v Památníku Karla apka ve Strži vnujeme spolu se Zdekem Vackem a Kristinou Váovou Ferdinandu Pero ... číst dále

12.7.2023 06:53 00:44:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Léto na Strži: Karel a Olga na letním byt

ervenec tráví podcast Pepište djiny v Památníku Karla apka ve Strži u Dobíše. V druhé ásti se s editelem památníku Zdekem Vackem usadíme pod pergolou  ... číst dále

5.7.2023 06:53 00:39:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Na apkov Strži

Nedávno jsme vyrazili do památníku Karla apka na Strž, který polovina Pepište djiny dvrn zná ze svého prvodcovského psobení bhem studentských let. S e ... číst dále

28.6.2023 06:08 00:27:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Radkin mezi historií a psychiatrií

Dlouho už jsme tu nemli díl zamený na konkrétní osobnost. Ale blogy Radkina Honzáka se historickými paralelami hemží tolik a tak zbsile, že na n jedno ... číst dále

21.6.2023 06:57 00:53:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Pepište Palackého!

Podcast Pepište djiny se 14. ervna vypravil do Olomouce, kde si tamní univerzita ipomínala 225 let od narození Františka Palackého. A tak byl nejvyšší ... číst dále

14.6.2023 06:57 00:43:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Vláda kolaborant?

Na politiky protektorátu nahlížíme dvojí optikou - bu jsou to hrdinové jako generál Eliáš nebo kolaboranti jako Emanuel Moravec. Jaké ale byly osudy n ... číst dále

7.6.2023 06:31 00:42:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

1942: Odboj, kam se podíváš

Rok 1942 v Evrop, to nebyl zdaleka jen atentát na Heydricha a všechno, co s ním souviselo. Spíše naopak - partyzáni se formují v Blorusku, na Ukrajin, ... číst dále

31.5.2023 06:40 00:42:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

1953 - Nebouila se jen Plze

Ped 70 lety, 1. ervna 1953, zaala v eskoslovensku mnová reforma. Peníze se mnily i v pomru 50:1 a pestože režim hlásal, že tím sahá na peníze buržoazi ... číst dále

24.5.2023 06:49 00:37:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Smrt si íká Ploština

Na konci druhé svtové války zažilo Valašsko nkolik tragédií souvisejících se stetem okupaní moci a partyzánských oddíl. Pasekáská obec Ploština se i d ... číst dále

17.5.2023 06:17 00:34:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Sto let eského rádia

Ped sto lety, v kvtnu 1923, se ze stanu ve Kbelích poprvé zaal pravideln šíit eskoslovenským éterem rozhlasový signál. Jaké byly pedstavy o novém médi ... číst dále

10.5.2023 07:09 00:39:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Benešv posel

Podcast Pepište djiny se 27. dubna vydal do divadla D21 na pedstavení tvrc Divadla DRAK Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíka Benešv posel. Vbec první di ... číst dále

3.5.2023 06:20 00:40:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Všude lidé, v Chomutov Nmci

Na svých cestách po republice dorazil 19. dubna podcast Pepište djiny do Chomutova. Došlo na rodáky eské i nmecké, poválené vysídlení, zemi Františka  ... číst dále

26.4.2023 06:50 00:33:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Komu dajli medaili

Pomalu se zaínají sbíhat nápady na ty, kteí by si od prezidenta zasloužili njaké to vyznamenání. Vezmou to nkteí tentokrát nebo budou zásadoví? Nebo j ... číst dále

19.4.2023 06:10 00:31:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Když za Haškem, tak na Lipnici

Ped sto lety umel a ped sto tyiceti narodil Jaroslav Hašek. A tak jsme se na oslavu vydali za ním na Lipnici. Trochu jsme hledali klíe od jeho domku,  ... číst dále

12.4.2023 06:47 00:38:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Oportunista od kolébky

Ped 150 lety se narodil Antonín Švehla. Lídr agrárník, zakladatel státu, jedna z nejvýraznjších figur první republiky. Pesto dnes v pamti spolenosti n ... číst dále

5.4.2023 06:03 00:43:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Polná: Jak Anežka pepsala djiny

Synagoga v Polné hostila 24. bezna setkání více než stovky poslucha s podcastem Pepište djiny. Téma bylo nasnad - pípad Anežky Hrzové a Leopolda Hilsn ... číst dále

29.3.2023 05:02 00:37:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Magnitogorsk na Vysoin

Podcast Pepište djiny vyjel zase po ase do region a pinášíme vám fascinující djiny Žáru nad Sázavou. Místo, které známe jako památku UNESCO na Zelené  ... číst dále

22.3.2023 06:38 00:33:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Kriegel disident

Posledních deset let Krieglova života vydalo i v již vydané knize Martina Gromana na poádnou porci stránek. Takže jsme se rozhodli Krieglovým pozdním ... číst dále

15.3.2023 06:52 00:29:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

120 let bez Riegra

3. 3. 1903 zemřel „vůdce národa“ František Ladislav Rieger. Přitom v dnešní české politice už jeho odkaz přítomen není. Nebo ano? A stačí, že jeho bus ... číst dále

8.3.2023 09:01 00:31:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Učitel a žák na marách

A taky Gottwalda. Začátek března roku 1953 přinesl v rychlém sledu dvě nečekaná úmrtí dvou diktátorů. Jak to tehdejší společnost prožívala? A jak se v ... číst dále

3.3.2023 08:43 01:56:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bonus: Únor 1948 a selhávající inteligence

Letos v sobotu 25. února se v pražském klubu Rock Café odehrál večer Deníku N a podcastu Přepište dějiny. Ján Simkanič s historičkou umění Milenou Bar ... číst dále

1.3.2023 06:26 00:25:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Paměť v šachtách

Existuje asi jen málo emotivnějších příběhů, než je příběh pražského ďáblického hřbitova, který se v posledních týdnech znovu objevil ve veřejném pros ... číst dále

22.2.2023 06:14 00:30:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Přinesl "jim" únor štěstí?

Kdo vlastně vyhrál v únoru 1948? Jistě komunisté. Ale všichni? A kteří vlastně? A přinesl únor svým vítězům štěstí? Vždyť desítky z těch, kteří v únor ... číst dále

15.2.2023 06:21 00:42:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Kriegel patří k srpnu i únoru

Nebýt v únoru 1948 lidí jako byl František Kriegel, nepotřebovali jsme v roce 1968 lidi jako byl František Kriegel. Něco na tom je, ale bylo to o dost ... číst dále

8.2.2023 06:13 00:35:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Klement míří k únoru

Masový vrah, alkoholik a syfilitik. A taky „první dělnický prezident“. Před 75 lety slavil vrchol své kariéry Klement Gottwald a možná nám dnes i z ta ... číst dále

1.2.2023 06:40 00:35:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

75 let od Února

Vstupujeme do února, kdy se budou jistě připomínat události staré 75 let. Tedy dění kolem komunistického převzetí moci v roce 1948. A tak se Přep ... číst dále

25.1.2023 06:40 01:37:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Crossover: Musí být prezident sexy?

Lednový podcastový crossover mezi Hodinou dějepichu a Přepište dějiny nemohl mít jiné téma než prezidenty. Musí být prezident sexy? A proč TGM opustil ... číst dále

20.1.2023 09:40 00:21:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Míru zdar

Mírové hnutí, mírové úsilí, boj za mír, mírové přátelství, písně míru… Ne, to není aktuální kampaň Andreje Babiše na Hrad, ale pojmy z normalizace, k  ... číst dále

18.1.2023 05:34 00:29:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Rašínova smrt

Před sto lety spáchal anarchokomunista Josef Šoupal atentát na ministra financí Aloise Rašína. O století později nám z celé dráhy tohoto politika zbýv ... číst dále

11.1.2023 06:47 00:12:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Výsledky ankety Přepisovač roku 2022!

Topolánek? Joch? Jermanová? Nebo snad Zahradníková? Ke komu poputuje knížka za ten nej výrok šermující dějinami za poslední rok? A protože je před nám ... číst dále

4.1.2023 07:01 00:30:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

První rok republiky

Konec ekonomické transformace, nový předseda sociální demokracie, oslabený prezident, aféra bývalého agenta StB, vysoká inflace, debata o rozšíření NA ... číst dále

28.12.2022 06:13 00:25:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Staré desky 2: A hrdý buď...

Druhé setkání nad starými gramodeskami patří dvojalbu vzpomínek na odboj, SNP a pražské povstání roku 1945. Vyšlo v roce 1975 ke třicátému výročí osvo ... číst dále

21.12.2022 06:43 00:15:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Staré desky 1: Písně dělnické

Dostali jsme od posluchače balík starých gramodesek. A tak si na Vánoce nějakou vložíme na gramofon a uvidíme, co z toho bude. První posezení je nad d ... číst dále

14.12.2022 06:45 00:39:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Češi a kníže

Karel Schwarzenberg slavil 85. narozeniny a sociální sítě se plnily nostalgií a starými dobrými časy, což neříká nic o oslavenci, ale o gratulantech.  ... číst dále

7.12.2022 06:55 00:33:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Mám, co jsem si zasloužil

Tato slova pronesl před 70 lety Rudolf Slánský cestou na svou popravu. Řadit jej mezi oběti politických procesů padesátých let by ale bylo nepřesné. N ... číst dále

30.11.2022 06:57 01:49:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Crossover: Objevte svou fascinazi

V listopadu proběhla v pražském Rock Cafe dvě živá vystoupení – podcastové crossovery mezi Hodinou dějepichu a Přepište dějiny. Tématem obou večerů by ... číst dále

23.11.2022 08:31 00:41:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Zpátky do Evropy

Letos 17. listopadu vystoupili autoři podcastu Přepište dějiny na Národní třídě v rámci akce Korzo Národní. Řeč se točila o našem návratu do Evropy a  ... číst dále

16.11.2022 07:00 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Mácha pragmatik

Listopad byl pro Karla Hynka Máchu osudový - narozeniny, svatba, vlastně pohřeb, všechno v jednom. Takže je super čas podívat se, jak jsme přepsali ne ... číst dále

9.11.2022 06:57 00:32:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

40 let bez Brežněva

Před čtyřiceti lety, 10. listopadu 1982, zemřel Leonid Iljič Brežněv. Jeho pohřeb byl pro mnoho občanů sovětských satelitů spojen s úsměvným i nadějný ... číst dále

2.11.2022 06:48 00:40:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Plzeň mezi pivem, Bory a Škodovkou

Přepište dějiny tentokrát z živého vystoupení v Plzni, kde došlo na měnovou reformu roku 1953, osvobození americkou armádou, ale samozřejmě i na Bory  ... číst dále

26.10.2022 06:23 00:36:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Vznik první rakouské republiky

Týden před Československem vzniklo Německé Rakousko. Jak je to možné a co to bylo za stát? A žili v něm vlastně Němci nebo Rakušani? Téma první rakous ... číst dále

21.10.2022 06:24 00:25:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Hlavní město Slezska

Přepište dějiny tentokrát zastavily v Opavě a připomněly nejen místní rodáky, ale i fenomén dříve zásadního města, které časem o svůj význam tak troch ... číst dále

19.10.2022 06:26 00:30:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Banderova banda

Když demonstrují fanoušci Ruska, padne dřív nebo později slovo banderovec. Kdo to ale byl, ti banderovci, kterých je prý dodnes plná Ukrajina? A komu  ... číst dále

12.10.2022 07:00 00:22:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Není anexe jako anexe

Diktátor Putin vyhlásil anexi čtyř oblastí na východě Ukrajiny zrovna na výročí mnichovské konference roku 1938. A hned tu máme memy plné srovnání - S ... číst dále

5.10.2022 07:00 00:26:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Konec které éry?

Se smrtí Alžběty II. se rozjelo lamentování nad tím, že skončila jedna velká éra, ten starý dobrý svět, jak jsme jej znali, který už nikdy nebude, jak ... číst dále

28.9.2022 06:23 00:34:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Prostějovské přepisování

Podcast Přepište dějiny po prázdninách vyrazil na svou road show a z několika jejích zastávek přinese také záznam. Tentokrát ze zastávky v Prostějově, ... číst dále

20.9.2022 23:50 00:21:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Krátký proces

Trochu se nám tu zase motají pojmy. Politický proces není totéž co proces s politikem. A kdybychom dnes sledovali s bývalým premiérem skutečně politic ... číst dále

18.9.2022 09:46 00:30:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Obrazy středověku v kině

Autoři podcastu Přepište dějiny se vydali do kina a vzali s sebou odborníka na středověk Jakuba Izdného. A tak si jako bonus  můžete poslechnout  ... číst dále

14.9.2022 07:00 00:23:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Otec a syn

Chtěli byste mít Masaryka za tatu? Profesora, nepřítele národa, poslance, emigranta, tatíčka, prezidenta? Jaké vztahy panovaly u Masaryků doma a jaké  ... číst dále

7.9.2022 07:00 00:26:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Zemřel minerální tajemník

Hodnocení Michaila Gorbačova se v okamžiku jeho smrti rozpadlo zase na dva hlavní proudy - jedni jej chválili za rozpad východního bloku, druzí jej za ... číst dále

31.8.2022 07:05 00:24:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Padouch nebo hrdina?

Vstoupit do tématu skupiny bratří Mašínů znamená rozřazení do skupin. Desítky let se nad ním sváří dva nesmiřitelné postoje – buď jsou Mašínové hrdino ... číst dále

24.8.2022 07:07 00:24:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Kdo je tu fašista?

Tak jsou tu zase fašisti a nacisti. Třeba Andrej Babiš je vidí běžně před svým obytňákem, podle Vladimíra Putina je jich plná Ukrajina i Evropská unie ... číst dále

17.8.2022 07:01 00:42:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Stovka na zvonici

Podcast Přepište dějiny má za sebou první stovku epizod. Oslavíme ji vystoupáním na věž pražského kostela sv. Havla se zvoníkem Ondřejem Boháčem, kter ... číst dále

10.8.2022 07:06 00:35:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Třebíč: Všichni (po)zapomenutí rodáci

Na dějiny často nahlížíme skrze osobnosti, což může být dramatické, emoční, ale také zrádné. Historický kontext se snadno zdrcne na kontext dané osoby ... číst dále

3.8.2022 07:00 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Technokrat moci

Osudy nejdéle sloužícího československého premiéra Lubomíra Štrougala zůstávají dnes trochu ve stínu postav jako Gustáv Husák nebo Miloš Jakeš. Štroug ... číst dále

27.7.2022 06:50 00:10:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

V létě do muzea: Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je místo, jehož význam se hned několikrát změnil, až nakonec zůstává stát trochu stranou našeho dnešního vztahování se k t ... číst dále

20.7.2022 06:15 00:13:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

V létě do muzea: husitská pavéza i smazaný oltář

Prázdninové procházky Národním muzeem a jeho historickými expozicemi pokračují. Tentokrát jsme přizvali historika Alberta Kubištu a prošli s ním expoz ... číst dále

13.7.2022 07:44 00:14:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

V létě do muzea: Fügnerův pes a Máchova lebka

Někdo v létě jede do hor, někdo k moři, Přepište dějiny si vyrazily do muzea. První z našich prázdninových procházek zamíří do expozice dějin, konkrét ... číst dále

6.7.2022 07:22 00:24:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Národní mučedník a první komunista?

Obraz Jana Husa se proměňoval a pragmaticky využíval už od 15. století. Ale až národní obrození a dvacáté století s ním skutečně zamávaly. Ze středově ... číst dále

29.6.2022 06:55 00:31:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Olomouc má tváří moc

Olomouc jako centrum Moravy, církevní město, nebo univerzitní? A co ten orloj? Je to sorela nebo středověk? A jak s tím vším souvisí Krčmáňská aféra n ... číst dále

22.6.2022 06:49 00:24:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Fake news tu byly vždy

Rituální pověra, mandelinka bramborová vysazená u nás imperialisty, Akce Neptun, Palachův studený oheň... Fake news nejsou žádná moderní vymoženost. J ... číst dále

17.6.2022 10:05 00:12:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bonus z vily Miroslava Zikmunda

Přepište dějiny při své návštěvě ve Zlíně nemohly vynechat vilu Miroslava Zikmunda. Do jejích zákoutí nás vzala ředitelka nadačního fondu Zikmundova v ... číst dále

15.6.2022 06:50 00:31:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Zlín přepsaný na Gottwaldov

Na konci května natáčel podcast Přepište dějiny svou zlínskou epizodu přímo v Komenského parku ve Zlíně v rámci Zlín film festivalu 2022. Byl Tomáš Ba ... číst dále

8.6.2022 07:00 00:42:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Václav svatý přepsaný

Přepište dějiny se tentokrát vydaly do Staré Boleslavi a přímo v bazilice sv. Václava natočily díl o tom, jak a kdo všechno v minulosti politicky využ ... číst dále

1.6.2022 07:00 00:30:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Katyň se přepisovala od začátku

Masakr polských důstojníků v Katyni v roce 1940 je dodnes symbolem překrucování a přepisování dějin a do současnosti komplikuje polsko-ruské vztahy. V ... číst dále

27.5.2022 07:31 00:13:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bonus: Rozhovor s Vojtěchem Kynclem o roce 1942

Seriál věnovaný událostem roku 1942 uzavřeme bonusovým rozhovorem s historikem Vojtěchem Kynclem. Věnuje se období protektorátu a speciálně činnosti v ... číst dále

25.5.2022 07:05 00:24:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Důsledky atentátu

Odstranění Reinharda Heydricha dalo Edvardu Benešovi argument při jednání se spojenci o budoucím uspořádání poválečného Československa. Nešlo ale jen  ... číst dále

18.5.2022 07:01 00:37:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Kolaborant se vždy hodí

Českým veřejným prostorem se i desítky let po válce vznáší pojem kolaborant. Sáhnou po něm s chutí všichni, zleva i zprava, protože funguje jako emočn ... číst dále

11.5.2022 07:01 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Reinhard Heydrich nebyl jen vrah Čechů

Když v září 1941 přijel Heydrich do Prahy, Češi jej vlastně neznali. Ale známe ho dnes? Víme, koho vlastně Gabčík s Kubišem zneškodnili? „Jen“ vraha č ... číst dále

4.5.2022 06:05 00:27:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Jiné jaro 1942

Květnové oslavy 80 let od útoku na Reinharda Heydricha budou v květnu letošního roku masivně připomínány. V sérii čtyř dílů se tedy Přepište dějiny za ... číst dále

29.4.2022 08:47 00:26:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bonus: Cesta do Životic s Karin Lednickou

Autorka bestselleru Šikmý kostel, Karin Lednická, vydala útlou knížku připomínající životickou tragédii z roku 1944. Ideální příležitost, aby se autoř ... číst dále

27.4.2022 07:09 00:25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

S Ruskem v zádech

Tento díl podcastu Přepište dějiny vznikl v autě na D1 cestou do Ostravy. Řeč se stočila k tomu, že s oblibou dnes srovnáváme svou desítky let starou  ... číst dále

20.4.2022 06:52 00:32:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Rudá Ostrava?

Nový díl podcastu Přepište dějiny vznikl v ostravském Centru Pant za účasti publika. A tak není divu, že tématem jsou hlavně klišé spojená s Ostravou  ... číst dále

13.4.2022 06:10 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

U Kyjeva se bojuje za Prahu?

Kolem války na Ukrajině zaznělo veřejně hned několik asociací na Španělskou občanskou válku - mezinárodní brigády, u Madridu se bojuje za Prahu. Takže ... číst dále

6.4.2022 06:26 00:26:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Legionáři, výsadkáři nebo lampasáci?

Chvílemi to dnes vypadá, že v Česku jsme odhodlaní bojovat nevídaným způsobem. Jak to vlastně máme s poměrem k armádě? Adorujeme válečné výsadkáře, ct ... číst dále

30.3.2022 06:59 00:24:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Lenin, Stalin, Putin?

Srovnávání dnešního vládce Kremlu s jeho předchůdci běží na plné obrátky. Chce být Putin jako Stalin nebo jako Brežněv a dopadne jako Chruščov? A má s ... číst dále

23.3.2022 08:15 00:30:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

V Brně je klid

Tento díl podcastu Přepište dějiny vznikl při živém vystoupení v brněnském klubu Šelepka. Téma bylo vzhledem k datu natáčení jasné - 16. březen 1939 v ... číst dále

16.3.2022 07:07 00:22:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

V tom našem protektorátu...

16. března 1939 byl první den Protektorátu Čechy a Morava, toho dne byl vyhlášen. Nejen v prvních týdnech, ale v mnoha ohledech po celou dobu navazova ... číst dále

11.3.2022 08:16 00:17:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bonus: Rozhovor s Milenou Bartlovou

Nedávno vydala knihu o třech ženách své rodiny - matce a babičkách. Ženách, které nebyly jen přívažkem svých úspěšných a dokonce slavných mužů, ale by ... číst dále

9.3.2022 07:05 00:33:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Windrischgrätz a jaro národů

V pražských ulicích se nestřílelo příliš často. Barikády tu ale nevyrostly poprvé až v květnu 1945, ale i v roce 1848. Jaké bylo české „jaro národů“ a ... číst dále

28.2.2022 07:58 00:04:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Jdeme s bonusy a dalšími obsahy na Gazetisto

Chcete "Přepište dějiny" poslouchat s bonusy a dalšími obsahy? Od března na Gazetistu.

27.2.2022 22:13 00:23:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Sláva Ukrajině!

Tento díl podcastu Přepište dějiny vznikl nadvakrát. Původní verzi natočenou před týdnem jsme vzhledem k vývoji  zahodili a povídali jsme o dějin ... číst dále

23.2.2022 07:07 00:27:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Lidové milice

Únor roku 1948 bývá spojován s mnoha fenomény, jedním z nejviditelnějších byly Lidové milice. Jaká ale byla jejich role v komunistickém převratu a jak ... číst dále

16.2.2022 07:12 00:21:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Politické hry

Politický bojkot nezažívají olympijské zdaleka poprvé. Bojkotovány byly hry v Sovětském svazu, stejně jak v USA. Zasáhl do nich terorismu, nacionalism ... číst dále

11.2.2022 09:21 00:57:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bonus: Rozhovor s Jaroslavem Šebkem (nejen) o mýtech církevních dějin

Pro první bonusový rozhovor podcastu Přepište dějiny jsme k mikrofonu pozvali historika Jaroslava Šebka, který se zabývá dějinami katolické církve u n ... číst dále

9.2.2022 07:12 00:27:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Prezenčku podepsals?

Připomínáme si vích Chartu 77 a její étos nebo Antichartu a její „étos“? Řešíme stále dokola několik dobových celebrit, které podepsaly propagandistic ... číst dále

2.2.2022 07:08 00:17:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Srovnávání Anny Hogenové

Filozofka Anna Hogenová vyvolala na počátku roku rozruch svým výrokem, že i dnes žijeme v totalitě, a to v horší než v té před rokem 1989. Oblíbené sr ... číst dále

26.1.2022 07:44 00:20:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Novak Havel z Nazareta

Teniska Novak Djokovič je pro někoho nový Havel, pro další Ježíš Kristus, pro jiné Marie Antoinetta nebo Jesse Owens. Každopádně jeho vykázání z Austr ... číst dále

24.1.2022 19:18 00:11:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bonus Přepište dějiny - Proč chodit na rozhovory?

Krom jiného jsme byli pozváni na rozhovor do Rádia Z. Tomáš Černý to s námi vzal z gruntu a šel tentokrát s námi. Na co se nás ptají? A jak takový roz ... číst dále

19.1.2022 07:10 00:18:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Jako sedlák u Chlumce

Prezident Miloš Zeman při jmenování ministra zemědělství vytáhl sedláky u Chlumce, kteří za selských bouří prohráli ve velké bitvě. Ale i tak se ten n ... číst dále

13.1.2022 10:37 00:02:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Cena Přepište dějiny 2021

Děkujeme všem hlasujícím, kdo se zapojil do výběru držitele Ceny Přepište dějiny 2021. A vítězem se stává...!? Více v audiu.

12.1.2022 07:55 00:25:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Ty naše pohádky české...

Prý jsou naše tradiční filmové pohádky ohrožené multikulturalismem. Ale to, že mnohé z nich Vánoce co Vánoce opakují nejhrubší komunistickou propagand ... číst dále

5.1.2022 07:19 00:12:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Emil nebo hrachovina?

To, jaká výročí si připomínáme, o nás vlastně hodně říká jako o lidech i jako o společnosti. Trumfne letos vědec Mendel běžce Zátopka nebo jim prim vy ... číst dále

29.12.2021 07:37 00:15:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Cena Přepište dějiny 2021

Speciální "silvestrovský díl"! Vyhlašujeme první ročník Ceny Přepište dějiny za rok 2021 pro nejlepší přepisovače dějin. Z deseti nominovaných vybírám ... číst dále

22.12.2021 08:46 00:22:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Gott, Miller i feministky

Vánoční díl podcastu Přepište dějiny tentokrát nad historickými knížkami, které by autoři směle doporučili. Třeba do svátečních dní přijdou vhod.

15.12.2021 07:56 00:22:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Žalář národů?

Bylo Rakousko-Uhersko žalářem národů? A mysleli si to naši pradědové už tehdy nebo to začala o monarchii zpětně tvrdit až první republika? A kdo dnesk ... číst dále

8.12.2021 06:56 00:22:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Není pětka jako Pětka

Od ohlášení výsledků letošních voleb se zjevuje v médiích srovnání dnešní pětikoalice s Pětkou stran první republiky, které přesně před sto lety ovlád ... číst dále

1.12.2021 08:51 00:20:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Tatíček přepisovač

Sami jste si o to v naší anketě řekli, takže tentokrát o tom, jak dějiny přepisoval T. G. Masaryk. A to nejen tím, že založil republiku a pak jiní zas ... číst dále

24.11.2021 10:04 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

100 let Saši Dubčeka

V roce 1968 dostal socialismus v Československu lidskou tvář. Usměvavou tvář Alexandra Dubčeka. Co ale bylo za ní a nezbyl nám po něm zase jen mýtus o ... číst dále

17.11.2021 08:47 00:23:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Listopadové mýty

Kdo nám zařídil tu Sametovou revoluci a co tím sledoval? Anežka Česká? KGB? StB? CIA? Marián Čalfa? Nebo rovnou Václav Havel? A jak to bylo se student ... číst dále

10.11.2021 08:28 00:18:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Trumpova vzpomínka na frontu (chleba)

Syn Donalda Trumpa prohlásil, že si pamatuje z normalizačního Československa fronty na chleba. A že brzy budou i v Americe. A hned začala debata, kdo  ... číst dále

3.11.2021 08:08 00:22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Havlíček do každé doby

Kde jinde si připomenout 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského než v jeho, tedy Havlíčkově Brodě. Podcast Přepište dějiny tak poprvé vznikal v ... číst dále

27.10.2021 07:44 00:20:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Není kancléř jako kancléř

Hradní úředníci bývali v minulosti vážení lidé. Pokud bychom se v tomto ohledu chtěli vracet k nějaké tradici, tady je možnost navázat na první republ ... číst dále

20.10.2021 09:12 00:22:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Odcházení pacientů republiky

Se srovnáním současných zdravotních problémů prezidenta Zemana s neduhy jeho předchůdců se rozthl pytel. A o různá vyšinutí není samozřejmě nouze. Je  ... číst dále

13.10.2021 07:44 00:21:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Až nastaví zrcadlo...

Jakou roli hrála zábava v normalizaci a co z tehdejších seriálů, soutěží a estrád jsme si podrželi i do časů porevolučních? A proč ještě dnes mají vys ... číst dále

6.10.2021 08:22 00:18:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Věčně živé dekrety

Benešovy dekrety patří k českým volbám jak strouhanka k řízku. Sice jsou dávno právně vyhaslé, česko-německá deklarace za nimi udělala tečku, ale stej ... číst dále

29.9.2021 08:34 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Osudové volby!?

V moderních dějinách se často volební klání prezentuje jako osudové křižovatky budoucnosti. Někdy tomu tak skutečně bylo, jindy šlo o vyhrocenou předv ... číst dále

22.9.2021 08:41 00:23:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Premiéři ve stínu Hradu?

Sice jsme premiérský systém, ale všichni hledí k prezidentovi. Přitom jsme měli premiéry silné, zkušené, ale taky agenty ve službách cizí moci. A jede ... číst dále

15.9.2021 08:45 00:20:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Mládí vede

Mladí to rozhodnou, slýcháme před volbami. Mladí a zvláště studenti stáli skutečně u mnoha velkých dějinných zlomů. Nechyběla jim dravost, odhodlání,  ... číst dále

8.9.2021 07:05 00:21:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Omluvte se!

Německý prezident se v roce 2021 pokloní u krypty parašutistů a padnou dotazy, zda se naši politici dokáží omluvit např. za divoký odsun. Dojde i na W ... číst dále

1.9.2021 06:49 00:16:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Emil běží za všechny

Sportovci a dějiny. Start-cíl. Emil Zátopek běží za nové mimořádné směny, Věra Čáslavská odmítá odvolat podpis pod peticí Dva tisíce slov, Václav Ježe ... číst dále

25.8.2021 07:57 00:28:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Pec nám spadla

„Z toho se dostaneme,“ prohlásil po návratu z Moskvy v srpnu 1968 Josef Smrkovský. Nakonec i reformisté jako on ustupovali měsíc za měsícem, až to sko ... číst dále

18.8.2021 08:53 00:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Sašo, věř dobrým soudruhům

Pražské jaro to není jen snaha o demokratizaci poměrů v Československu, ale po celou krátkou dobu svého trvání také neustálý spor s pěti státy Varšavs ... číst dále

11.8.2021 08:37 00:25:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Příliš krátké jaro

Při vzpomínkách na pražské jaro 1968 se hojně mluví o zklamaných nadějích. Skutečně zklamaní byli skoro všichni účastníci tehdejšího dění, ty naděje b ... číst dále

4.8.2021 08:01 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Kdo začal pražské jaro?

V srpnu se pražskému jaru 1968 nevyhneme. A tak mu věnujeme celý měsíc. Kdo to ale všechno začal a kdy? Alexander Dubček v lednu 1968? Nebo Antonín No ... číst dále

28.7.2021 07:00 00:21:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Věčně nevyrovnaní

Jan Zahradil tvrdí, že kdo se chce vyrovnávat s minulostí, je elitář a má nízké sebevědomí. Časopisy pro paní a dívky jsou přitom plné návodů, jak se  ... číst dále

21.7.2021 08:23 00:22:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Babice nebo Plánice?

Před 70 lety padly rozsudky v nejrychlejším politickém soudním procesu v dějinách československé justice. Uplynulo sotva několik dní od vražd v Babick ... číst dále

14.7.2021 08:23 00:21:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Svátky volna

Slavíme vůbec ještě státní svátky a události s nimi spojené, nebo už jenom máme volno navíc? Co vše se slavilo za první republiky, a proč byl problém  ... číst dále

7.7.2021 09:20 00:18:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Dovolená s Andělem

Jet v létě na dovolenou bereme jako samozřejmost. Ale ne vždy to tak bylo. Až za první republiky začíná část občanů trávit týden dovolené cestováním,  ... číst dále

30.6.2021 08:02 00:19:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

27 bojovníků za svobodu?

Národovecké spolky se rok co rok 21. června potkávají na Staroměstském náměstí a spolu s komunisty si připomíjají popravu 27 vůdců stavovského povstán ... číst dále

23.6.2021 08:43 00:18:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Očkování jako za komunismu?

V souvislosti s očkováním se objevilo množství historických paralel i jiných vymezení. Jako kdybychom se měli opět ocitnou v protektorátu, za komunism ... číst dále

16.6.2021 08:16 00:22:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Poslední svobodné...?

Nástup komunistů k moci nezačíná únorem 1948, jak se generace a generace učily. Začíná to dřív, nejpozději volbami v květnu 1946. A protože od nich up ... číst dále

9.6.2021 09:11 00:19:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Paměť v mramoru

V čase výročí lidické tragédie zde pravidelně proudí řady potentátů, které sem láká nejen pieta, ale i politické body. O Lidicích, paměti, památnících ... číst dále

2.6.2021 07:13 00:24:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Dějepis podle Vondrušky

Napsal už víc knížek než Jirásek. Prodává se jako na běžícím pásu. Jen se místo středověkých detektivek v posledních letech pustil na pole komentování ... číst dále

26.5.2021 08:37 00:20:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Estébé, estébé, co si počnem bez tebe?

Z označení estébák se za těch třicet let stalo skoro prázdné slovo. Dnes stačí, když novináři nachytají politika při nějaké nepravosti, hned jsou z to ... číst dále

19.5.2021 08:37 00:18:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bez cenzury, bez domova

Kdekdo, komu dneska editor sáhne na text, křičí: Cenzura! Co by tomu říkali takoví Tigrid, Peroutka a další, kteří před 70 lety zahájili československ ... číst dále

12.5.2021 07:53 00:14:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Hej, panslované

Vrbětická kauza a následné vypovězení ruských diplomatů rozvášnily panslovanské běsi. Zase prý máme držet při sobě. Kdo to ale volá a v čích službách? ... číst dále

5.5.2021 08:13 00:21:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Hodinky a šeříky

Jak přijde květen, hned je tu debata jestli osvobození Rudou armádou bylo osvobození nebo další okupace. Jestli se spíš kradly hodinky nebo se mávalo  ... číst dále

28.4.2021 08:46 00:20:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Hurá, pochodují hurávlastenci

Vlastenectví je ušlechtilý cit, když se z něj ale stane politický kalkul, mění se v hurávlastenectví a to má k ušlechtilosti daleko. Už v 19. století  ... číst dále

21.4.2021 08:18 00:22:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

O nás vždycky bez nás?

Vždycky za to někdo může - zlá macecha Vídeň, Paříž, Berlín, Moskva, Wall Street, Vatikán a dneska Brusel. Akorát, že dnes jsme součástí „Bruselu“, ta ... číst dále

14.4.2021 07:11 00:21:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Co čtete, chlapi?

Tentokrát "nad dopisy posluchačů". A protože se často ptáte po nějaké literatuře, tak pár našich tipů - co číst, co asi spíš nečíst, a co možná číst,  ... číst dále

7.4.2021 08:43 00:21:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Kellner jako Baťa?

Bezprostředně po tragickém skonu Petra Kellnera se objevilo srovnání - stejně jako Tomáš Baťa zahynul při leteckém neštěstí v šestapadesáti letech. Tí ... číst dále

31.3.2021 07:25 00:19:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Velikonoční beránek

Krájíte ho od hlavičky nebo od zadečku? Někdy to vypadá, že s Velikonocemi nemáme spojeno více než pomlázku a beránka-bábovku. Ale kam se poděly všech ... číst dále

24.3.2021 06:45 00:24:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Překrucování dějin v přímém přenosu

Nezastíráme, že nás tentokrát inspirovala Jana Bobošíková. Je to už taková tradice – když se chce někdo obout do České televize, zhusta sáhne po argum ... číst dále

17.3.2021 07:01 00:27:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

V krizi jako doma

Od Sarajeva k Sarajevu, naše moderní dějiny jsou samá krize. Nezvykli jsme si na ně ale až příliš? Neumíme v nich vlastně pobývat s naučenou zkušenost ... číst dále

10.3.2021 07:35 00:20:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Zapomínáme na okupaci 1939?

Takzvané alternativní a proruské servery si často stěžují, že se připomíná srpen 1968 a na březen 1939 se má zapomenout. Jakože Německo, Angela, EU at ... číst dále

3.3.2021 07:54 00:17:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Pane, vy jste Hitler!

Po srovnání s druhou světovou válkou sáhneme často rychleji, než by bylo zdrávo. Kovy je pak Hitler, stejně jako Zeman, covid páchá více škod než prot ... číst dále

24.2.2021 07:50 00:29:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Obcházení "žvanírny"?

Když je u nás těžko, obejdeme klidně parlament, tu naši "žvanírnu", stejně jako ústavu a ani nemrkneme. V září 1938 ani v únoru 1948 se parlament nesc ... číst dále

17.2.2021 07:08 00:20:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Naši dnešní svatí

Je až překvapivé, jak rádi propadáme falešnému mesianismu. Najdeme si v historické etapě statečnou oběť a uděláme z ní symbol nás všech. Válka, to jso ... číst dále

10.2.2021 07:04 00:25:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Nemocní ruskými dějinami

Sputnik V, Navalnyj, Putin, Krym, Koněv, Vlasov… Rusko nám nedává spát a nikdo tomu nebylo jinak. Ale známe ho nebo vše ruské soudíme podle historický ... číst dále

3.2.2021 08:17 00:21:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Hledá se king

Jsme republika s Hradem. Možná proto pořád hledáme "kinga", který to za nás všechno ošéfuje, který nás zachrání, který nám řekne. A bylo to tak vlastn ... číst dále

27.1.2021 08:04 00:23:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Boženo, nefilmuj to

Všichni řeší Boženu. Co jsme se ale o ní dozvěděli? A je smyslem historického filmu, abychom se něco dozvídali nebo něco prožili? Jde to bez pokřivení ... číst dále

20.1.2021 07:16 00:29:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Češi jsou nejlepší

Miláčci velmocí, primusové střední Evropy, best in covid. V historii jsme si tolikrát namlouvali, že jsme nejlepší v tom nebo onom, až jsme tomu uvěři ... číst dále

13.1.2021 07:01 00:23:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Dějepis podle Landy

Vezmi Blaník, Říp, Husa a husity, Žižku, Bílou horu, křižáky, Karla IV., Lipany, legionáře i letce z Anglie, k tomu pořádnou porci patosu, umixuj z to ... číst dále

6.1.2021 07:07 00:23:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Národní fronta - zas a znova?

Jak se začnou politické síly u nás spojovat do koalic, hned je z toho Národní fronta. Co to ale bylo? Koalice demokratických stran v prostředí volné p ... číst dále

30.12.2020 09:57 00:20:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Silvestrovský absurdistán

S českými dějinami se nepobavíte. A pobavíte-li se, leda do smutku. Stejně jsme to ale zkusili a hledali největší historické absurdity, které se dnes  ... číst dále

23.12.2020 09:31 00:18:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Šťastné a komerční

Ach, ty naše staré poctivé české Vánoce. Od předminulého století rodinný komerční svátek, ze kterého postupně vymizelo skoro všechno vyšší a duchovní. ... číst dále

16.12.2020 09:57 00:20:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Máme tu zase normalizaci?

Nová normalizace, neonormalizace, soft normalizace… Prý jsme v tom zase až po uši. Ale je to pravda? Žijeme snad v zemi pod okupační správou? 

9.12.2020 06:51 00:21:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Návraty Julia Fučíka

Kdo nehaní Fučíka, je revizionista? Co když jen kriticky myslí a nejde od "pangejtu k pangejtu"? Některé mýty z doby komunismu jsme převrátili v antim ... číst dále

2.12.2020 09:41 00:20:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

17. listopad: Samet nebo Opletal?

Tu a tam zaznívá, že Sametová revoluce zastiňuje 17. listopad 1939.  O co ale v říjnu a listopadu 1939 šlo? A co nám z toho dodnes zůstalo?

25.11.2020 09:06 00:23:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

100 let s československými komunisty

Jak došlo k tomu, že v roce 1920/1921 vzniká KSČ? Byl to čistý export z Moskvy nebo domácí logický vývoj té doby? 

15.11.2020 22:26 00:24:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

Bílá hora po 400 letech

Povstání? Prohra? Úpění? Temno? Jak dlouho již "odčiňujeme" Bílou horu? A co na to Václav Klaus? A co na to my dva?

15.11.2020 19:49 00:04:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Přepište dějiny

O čem to bude?

Co my to vlastně budeme vyprávět? O dějinách, přepisování dějin i přepisovačích.