Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 566 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "PODCASTY VŠEM"

22.4.2024 09:00 01:21:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Tomáš Richtr

Tomáš Richtr je eský moderátor a komentátor automobilových závod. Již od roku 2008 komentuje závody Formule 1. Také je autorem podcastu "Kolo na  ... číst dále

15.4.2024 12:57 00:20:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Alexandra Ringošová

Do jaké míry ovlivuje stravování naše dennodenní fungování? Která jídla povzbuzují naši koncentraci a jsou tak klíová ped uením na zkoušky? Studentka  ... číst dále

8.4.2024 12:52 00:27:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Lenka Majtánová a Veronika Samiecová

Studentky prezenní formy studia, Lenka a Veronika, jsou ukázkovým píkladem toho, že skloubit studium s prací je reálné a dokonce i píjemné! O pínosech ... číst dále

1.4.2024 15:47 00:29:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Tibor Breka

Pracujme spolen na opravdovém porozumní nikoliv jen na povrchním vysvtlení. Jedna z úvodních vt našeho dalšího podcastu s psychologem a lektorem VŠEM, ... číst dále

25.3.2024 15:50 00:43:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kateina Chvátalová

Event managerka s mezinárodním pesahem a lektorka VŠEM, Kateina Chvátalová, odhaluje svt event nejrznjších kultur! Jaké to je stát za organizací událo ... číst dále

21.3.2024 17:33 00:21:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Monika Bezinová

Když se ekne pivo, co se Vám vybaví jako první? Tuto otázku byste zpoátku našeho dalšího podcastu s pednášejícími VŠEM neekali, ale je to tak! Inspira ... číst dále

4.3.2024 14:27 01:52:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

David Shorf

Pednáška z cyklu Hosté VŠEM s bývalým píslušníkem izraelské armády a novináem Davidem Shorfem na mimoádné téma Izrael - stát s nejistou budoucností. P ... číst dále

19.2.2024 09:00 01:36:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Daniel Tylš

Hypnóza je asto vídaná jako souást zábavných show nebo v ambulancích psycholog i psychiatr. Pojme hypnózu zbavit mýt, prozkoumat její využití ve firem ... číst dále

29.1.2024 09:00 01:27:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Future ON! Jak zkrotit šelmy digitální džungle

V rámci pednášky z cyklu Hosté VŠEM se spolen s panem prorektorem Mgr. Bohumilem Kartousem, Ph.D. vydáme na cestu od No Future k Future ON! Všimli jst ... číst dále

22.1.2024 09:00 01:30:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Anna Pašková a Petra Vojtchová

Kudy vede "no stress" cesta a je v dnešní uspchané dob udržitelná? Co zpsobuje eustres a distres a jak je spánek vzájemn propojen s psychiko ... číst dále

15.1.2024 09:00 00:52:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Elektronické právní jednání (3)

Pedmt Elektronické právní jednání navazuje na pedchozí pedmty zamené zejména osvojení princip soukromého práva a podnikání, dále tyto získané teoretic ... číst dále

8.1.2024 09:00 00:53:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Elektronické právní jednání (2)

Pedmt Elektronické právní jednání navazuje na pedchozí pedmty zamené zejména osvojení princip soukromého práva a podnikání, dále tyto získané teoretic ... číst dále

1.1.2024 09:00 01:12:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Elektronické právní jednání (1)

Pedmt Elektronické právní jednání navazuje na pedchozí pedmty zamené zejména osvojení princip soukromého práva a podnikání, dále tyto získané teoretic ... číst dále

25.12.2023 09:09 01:23:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Veronika Šimurdová

Pojme si spolen íct, co pro Vás znamená pozitivní myšlení v každodenním život! Jaké vlivy psobí na naši mysl? Co je mindfulness meditace a jak zaít? S ... číst dále

18.12.2023 09:00 01:45:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Marek Macháek

Podvodná jednání internetového bankovnictví téma další pednášky z cyklu Skill-Port VŠEM! Jak rozpoznat scam e-maily a nestat se obtí phisher? Orientuj ... číst dále

11.12.2023 10:45 01:10:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Petr Tichavský

eská sí kaváren pvodem z Plzn to je CrossCafe! Od startu až po souasnost v ose! Jaké jsou její hodnoty a vize? A jak si vede v R?

4.12.2023 17:48 01:05:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

David Všetula

Ing. David Všetula studoval IT a zahraniní obchod. Pes 20 let se vnuje vývoji a implementaci technologických ešení pro nadnárodní spolenosti a státní  ... číst dále

27.11.2023 13:28 01:13:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Martina Novotná a Zdenk Cecava

Objevit, uvdomit a podporovat atributy, které byste si mli pedstavit pod pojmem kouování. Kam zaadit týmový kouink a jak se liší od skupinového? Znáte ... číst dále

20.11.2023 13:14 00:32:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Eva Kumášová

Jak navázat a dlouhodob udržet vztahy s klíovými partnery?Jaký je rozdíl mezi B2B a B2C komunikací a pro jsou tyto segmenty dležité pi ízení marketing ... číst dále

13.11.2023 09:00 01:25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Lukáš Talpa

Bc. Lukáš Talpa psobí v Lize otevených muž (LOM) posledních 10 let na pozici garanta programu Patron a vnuje se tématu Aktivního otcovství. Již nkolik ... číst dále

30.10.2023 00:00 01:29:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Fúze/spojení 4 módních znaek

Podíváme se na jednotlivé znaky, dvody spojení a jak fúze ovlivnila každou z nich. Cílové skupiny, produkty, konkurence, rebranding a mnohem více! Mil ... číst dále

23.10.2023 09:34 01:35:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Evropská unie a perspektiva dalšího vývoje

Jak se stát politikem a být slyšen? Pavel Telika jako len Evropské komise a Evropského parlamentu nabyl v politice mnoho praktických zkušeností, které ... číst dále

16.10.2023 09:31 00:48:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Osobní brand

Praktickou pednáškou Vás provede vizioná, inovátor a stratég Nela Hanáková, která disponuje mnoholetými zkušenostmi z oblasti strategického management ... číst dále

13.10.2023 09:29 01:24:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kariérní kouink

Máte pocit, že stojíte na míst a nevíte, kterým smrem se vydat? Co budete dlat až získáte titul? Jaké jsou vaše kariérní cíle? O tom si popovídáme na  ... číst dále

27.9.2023 14:24 01:07:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Logistika I (2)

Pedmt Logistika se zabývá dopravou a její úlohou v logistickém systému. Cílem pedmtu je seznámit posluchae se souasnou dopravní politikou Evropské uni ... číst dále

20.9.2023 14:18 00:58:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Logistika I (1)

Pedmt Logistika se zabývá dopravou a její úlohou v logistickém systému. Cílem pedmtu je seznámit posluchae se souasnou dopravní politikou Evropské uni ... číst dále

13.9.2023 13:14 01:26:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Ekonomika dopravy (2)

Pedmt Ekonomika dopravy se zabývá ekonomickým pojetím dopravy a dopravního systému, jeho dležitosti pro rozvoj národního hospodáství. Cílem je seznámi ... číst dále

6.9.2023 13:12 01:01:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Ekonomika dopravy (1)

Pedmt Ekonomika dopravy se zabývá ekonomickým pojetím dopravy a dopravního systému, jeho dležitosti pro rozvoj národního hospodáství. Cílem je seznámi ... číst dále

28.8.2023 12:15 00:24:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Martina Roháková

Martina je silnou a cílevdomou ženou. Pracuje jako vedoucí oddlení pojišovny, kde vede tým 16 lidí. Skrývá jedno malé velké tajemství, a to konkrétn l ... číst dále

23.8.2023 10:51 01:34:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Lenka Benetková

Jak si vytvoit vlastní znaku a jak pedstavit sám sebe nebo vlastní produkt. Pro je dnes osobní branding dležitý a jak vypromovat a následn dále prezen ... číst dále

21.8.2023 12:13 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Simona Fišerová

Jaké to je být profesionální hrákou basketbalu, trénovat 7x týdn a do toho studovat vysokou školu? Simona díky VŠEM našla kompromis a mže se tak vnova ... číst dále

16.8.2023 00:00 01:11:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Martin Klo

Martin Klo ídil tvorbu unikátní znaky prezidenta Petra Pavla a v jeho týmu nadále psobí. Mimo jiné vedl 9 let komunikaní agenturu Leo Burnett a moment ... číst dále

14.8.2023 11:58 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Aneta Bojeva

íká Vám nco organizace Bez tíže? Aneta v ní pracuje jako terénní pracovnice a pomáhá mladým lidem v období dospívání. VŠEM je pro Anetu takový "a ... číst dále

9.8.2023 16:37 01:08:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Dušan Gajdoštík / Kateina Kadlecová / Patrik Kubeka

Co jsou souasné výzvy tradiních mediálních dom a kde jsou píležitosti pro budoucnost? Jaká je vazba mezi konzumentem a tvrcem obsahu? Co je to uživate ... číst dále

7.8.2023 11:56 00:21:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kristina Krejcarová

Kristina po maturit odjela do Velké Británie, kde se starala o dít s autismem. Tato zkušenost ji inspirovala ke studiu psychologie a sociologie na VŠE ... číst dále

2.8.2023 16:35 01:29:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jenda Žáek

Jenda Žáek je lektor a konzultant na volné noze v oblasti strategické komunikace a strategie organizací. Konzultuje projekty i komunikaní strategie, f ... číst dále

31.7.2023 00:00 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kryštof Conk

Venku už je teplo a každý se rád osvží vychlazeným nápojem v plechovce. No jo, ale kam pak s prázdnou plechovkou? Na VŠEM je to jednoduché! Díky stude ... číst dále

26.7.2023 16:32 00:54:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jakub Feranec

V pednášce se dozvíte, jak využívat vlivných osobností k propagaci produktu, služby nebo znaky. V em skuten spoívá Influencer marketing, jak influence ... číst dále

24.7.2023 11:24 00:19:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Andrea Kabátová

Co dlají studenti VŠEM, když zrovna nestudují? Napíklad Andrea pee dorty a cestuje. Je nespoutanou ženou, procestovala Nový Zéland a našla zde svou ži ... číst dále

19.7.2023 16:29 01:46:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Martin Feix

Martin Feix je mladý eský fotograf a pedevším zakladatel módní odvní znaky Girls Without Clothes, která se dnes v eské republice staví mezi nejpednjší ... číst dále

17.7.2023 11:22 00:50:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Petra Crhák

Doktorka Crhák je velmi všestranný lovk, vnuje se projektovému managementu a kouinku. Setkáte se s ní na výuce pedmtu Projektový management. Petra ví, ... číst dále

12.7.2023 16:26 00:58:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Lenka Holá

Interní komunikace ve firm pomáhá budovat firemní kulturu, zvyšuje produktivitu zamstnanc a má velký vliv na jejich motivaci. V pednášce se dozvíte, j ... číst dále

10.7.2023 11:21 00:31:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kristýna Stárková

Jak nároné je dostat se do spolenosti Plzeský prazdroj na pozici stážisti? Budete se divit! O prbhu výbrového ízení i o tom, jak to ve spolenosti, kde ... číst dále

5.7.2023 16:21 01:31:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Mgr. Stanislav Karlík

Pednáška se zamí na fundamenty Bitcoinu, jeho filozofii, antiinflaní charakter, schopnost fungovat jako udržitel hodnoty v dlouhodobém horizontu. Mgr. ... číst dále

3.7.2023 11:18 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Martina Bradová

Studentka Martina je podnikatelka a žena s velkým srdcem, která aktivn podporuje linku bezpeí. Studium je pro ní koníkem a VŠEM absolvovala s erveným  ... číst dále

28.6.2023 00:00 01:22:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Matyáš Hájek

Proniknte do svta tvorby vizuálních styl firem i veejných institucí. Vizuál je jedna nejdležitjších souástí brandu a jeho tvorba je vda. Dozvíte se, j ... číst dále

26.6.2023 11:00 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Chov pavouk jak na marketing a obchod

Chov pavouk a ekonomické aspekty? Jde to vbec dohromady? To se dozvíte v dnešním podcastu, který je totáln out of box. Fotograf a chovatel pavouk Pemy ... číst dále

21.6.2023 00:00 01:06:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kryštof Kostroun

"Já ale vbec nejsem kreativní!", odstrate ze svého slovníku tuto vtu a zúastnte se pednášky z cyklu Skill-Port VŠEM s Kryštofem Kostrounem.  ... číst dále

14.6.2023 00:00 00:54:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Aneta Martinek

Aneta Martinek, aneb #HolkyzMarketingu, kde se snaží vzdlávat a pomáhat dalším nalézt jejich práci sn, a to nejen v oblasti marketingu, jako se to pod ... číst dále

7.6.2023 00:00 01:14:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jaroslav Kaucký

Pednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Jaroslavem Kauckým na téma Marketing v dob krizových situací - Covid-19, válka, nebo inflace a jejich vliv na marke ... číst dále

31.5.2023 00:00 01:20:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Radka Loja

Jak zvládat nároné komunikaní situace, být empatický, ale zárove mít své emoce pod kontrolou? Pednáška na téma Asertivní cesta ke zvládání konfliktníc ... číst dále

24.5.2023 00:00 01:14:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Zdenka Tmjová

S manipulátory se setkáme všude - doma, v práci, ve škole i mezi páteli. Zajímá Vás, jak je poznat, a jak se jim úinn bránit? Zdenka Tmjová je lektork ... číst dále

17.5.2023 00:00 01:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Štpánka Uliná

A co je to Design Thinking? Jedná se o pístup zamený na inovaci produkt, služeb a proces. Metoda, která myslí na lovka a jeho problémy. Ing. Štpánka U ... číst dále

15.5.2023 15:29 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Chov pavouk jak na marketing a obchod

Chov pavouk a ekonomické aspekty? Jde to vbec dohromady? To se dozvíte v dnešním podcastu,který je totáln out of box. Fotograf a chovatel pavouk Pemys ... číst dále

10.5.2023 00:00 01:15:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Anna Pašková

V rámci pednášky Pochopte a ovládnte svj strach se dozvíte co je strach, pro má svj smysl a jak ho ovládnout, aby byl Vaším sluhou, nikoliv pánem. Ann ... číst dále

8.5.2023 15:21 00:15:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Karolína Weissová Time management aneb využijte svj as naplno

Nedostatek asu a spousta povinností asto zmiovaná píina stresu u mnoha student. Studentka Karolína pedstaví techniky Time managementu, díky kterým svj ... číst dále

3.5.2023 00:00 01:34:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Daniel Kotula

Zjistte, jak funguje svt realit a jak se v nm orientovat. Pednáška pinese obecné informace o struktue realitního businessu, o vlivu Covid-19, války na ... číst dále

1.5.2023 15:17 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Martina Bradová

Martina je podnikatelka a žena s velkým srdcem, která aktivn podporuje linku bezpeí. Studium je pro ní koníkem a VŠEM absolvovala s erveným diplomem.  ... číst dále

26.4.2023 00:00 01:20:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jana Mücková

Dozvíte se, co je eský vynález ERVOeco, který dokáže zpracovat bžný netídný komunální odpad. Jedná se o jedinenou technologii, která vrací použité výr ... číst dále

24.4.2023 15:16 00:19:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Andrea Kabátová

Co dlají studenti VŠEM, když zrovna nestudují? Napíklad Andrea pee dorty a cestuje. Je nespoutanou ženou, procestovala Nový Zéland a našla zde svou ži ... číst dále

19.4.2023 00:00 01:40:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Michal Nýdrle

Rozhovor z cyklu Hosté VŠEM s Michalem Nýdrle na téma Jak se staví (nejen) prezidentská kampa. Michal Nýdrle založil úspšnou agenturu Kindred. Má za s ... číst dále

11.4.2023 12:44 00:50:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jan Stecha

Samotná Rekola fungují již tém 10 let. Z komunitního dobrovolnického projektu, který opravoval stará kola, barvil je na ržovo a vzájemn je sdílel, se  ... číst dále

27.3.2023 11:09 00:16:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Tereza Štpáníková

Terka je vyznavaka Cosplay a velmi kreativní lovk, který tvoí videa, fotografuje a na VŠEM studuje audiovizuální marketingovou komunikaci. A pro si vy ... číst dále

20.3.2023 11:04 00:21:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Emily Nicola Dehaan

Emily využila veškeré možnosti, které VŠEM nabízí - bydlí v Campus VŠEM, který si nemůže vynachválit a pracuje v Helen´s coffee, které má na VŠEM svou ... číst dále

13.3.2023 17:50 00:23:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Eliška Křelinová

Baví tě sociální sítě a rád by si psal bakalářku nebo diplomku na TikTok? Pak si poslechni Elišku, která studuje na VŠEM se zaměřením na sociální sítě ... číst dále

6.3.2023 06:00 00:24:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Nikol Loudová

Být mámou, studovat a zároveň pracovat? Nikol je důkazem toho, že i zdánlivě nemožné se může stát možným! Důležité je neváhat a jít si za tím, po čem  ... číst dále

27.2.2023 03:43 00:32:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Stanislav Suchan

Od střední školy ho fascinují čísla, daně a účetní knihy. Věnuje se daňovému poradenství a je zakladatelem portálu Doučování se Standou, kde předává i ... číst dále

20.2.2023 20:40 00:28:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Barbora Malinovská

Toužíte být dobrou manažerkou? Tak si poslechněte dnešní podcast. "Nesoustředit se na to, jaká bych měla být, nedívat se na zajetá očekávání a nebýt j ... číst dále

13.2.2023 13:36 00:21:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jáchym Vávra

Studovali byste vysokou i bez získání diplomu? Jáchym ano a vysvětlí nám proč. Jáchym vyměnil veřejnou vysokou školu za studium na VŠEM a oceňuje nepř ... číst dále

6.2.2023 06:33 00:24:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kateřina Vostatková

Jak se v 15 letech ocitnete jako dobrovolník v azylovém domě? Jaké to bylo založit českou LGBT komunitu? A proč studovat vysokou školu při práci v soc ... číst dále

30.1.2023 04:01 00:19:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Lucie Nebeská

Co charakterizuje Lucii Nebeskou? Jednoznačně cestování a marketing. Lucie pracuje v marketingu již více jak 5 let a má mnoho zkušeností v brand marke ... číst dále

23.1.2023 23:00 00:20:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kateřina Pavlů

Kateřina Pavlů patří mezi neobyčejné studenty VŠEM. Je podnikatelkou a mentorkou. Podílela se na založení Psichologie.cz, kde je možné zakoupit kurzy  ... číst dále

16.1.2023 16:54 00:24:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jakub Honzák

"Na nic nečekejte a udělejte to hned.", vzkazuje absolvent Jakub Honzák všem zájemcům o studium. Jakub miluje dobré jídlo a baví ho jíst, restaurace b ... číst dále

9.1.2023 09:50 00:21:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Monika Behinová

Od práce au pair, přes letušku ve společnosti Emirates, až po studium na VŠEM a sen o práci v HR! Studentka VŠEM, Monika Behinová, se s námi podělí o  ... číst dále

6.1.2023 06:06 00:46:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Anna Kárníková

Přednáška studentům představí rozdíl mezi očekávaným vývoje energetiky v  ČR do roku 2030 a klimatickým závazkem Prahy. Dále jaká jsou hlavní &nb ... číst dále

2.1.2023 02:02 01:33:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jonáš Motyčka

Ne každý má v životě možnost správně začít, a proto Jonáš Motyčka stvořil projekt Správný start. Projekt  pomáhá mladým dospělým z dětských domov ... číst dále

30.12.2022 04:26 01:39:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Peter Hajduček

Na přednášce se dozvíte jak začít podnikat v prodeji bot s minimálním  počtem párů obuvi na skladě, o získávání dodavatelů, o problémech během &n ... číst dále

26.12.2022 07:00 01:59:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Pavel Vosoba

V přednášce se dozvíte jak hledat talent, proč je většina lidí  průměrných a šedivých, jak nepodlehnout společenské objednávce, v čem je  sí ... číst dále

23.12.2022 23:23 01:24:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Loono - #prsakoule

Loono je nezisková organizace, která se zaměřuje na šíření myšlenky prevence a učí, jak se starat o své zdraví. Během přednášky budete mít jedinečnou  ... číst dále

19.12.2022 09:00 01:14:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Eduard Wipplinger

Přednáška nám přiblíží obor plastových odpadů. Dozvíte se, jak se od  ekonomie a managementu dostat k ekologickému projektu s globálním  pří ... číst dále

12.12.2022 08:09 01:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Dominik Stroukal

Dominik Stroukal je český ekonom, expert na kryptoměny a  bývalý ředitel Liberálního institutu. V současné době vyučuje na vysoké  škole CEV ... číst dále

14.11.2022 00:00 00:30:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Petr Mašín

Roky v TOP managementu a následně útěk směrem k akademickému prostředí a práce se studenty, to charakterizuje doktora Mašína, poradce, odborníka na st ... číst dále

7.11.2022 12:28 00:30:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Aleš Kolaja

Absolvent profesního programu MBA a ředitel společnosti Safemed medical devices s.r.o., Aleš Kolaja, absolvoval studium na VŠEM již před 8 lety, během ... číst dále

31.10.2022 12:26 00:21:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Martin Moravec

Čerstvý absolvent bakalářského studia Martin Moravec, který pokračuje ve studiu na VŠEM i navazujícím studiu, se s vámi podělí o to, jaké schopnosti a ... číst dále

24.10.2022 00:00 00:21:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Veronika Šimurdová

V rámci dalšího rozhovoru se dozvíte, v jaké oblasti vidí svou budoucnost studentka bakalářského programu VŠEM, Veronika Šimurdová, která se s Vámi po ... číst dále

17.10.2022 17:00 00:28:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Don Nguyen

Student kombinovaného studia Don Nguyen se pro studium na VŠEM rozhodl až poté, co propadl marketingu a zatoužil si rozšířit vzdělání právě v tomto ob ... číst dále

10.10.2022 10:47 00:22:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Tereza Koželuhová

Profesionální golfistka, Tereza Koželuhová, se s Vámi podělí nejen o své dojmy ze studia na VŠEM, ale i o to, jak se jí daří skloubit sport na profesi ... číst dále

3.10.2022 03:00 00:25:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Gabriela Burešová

Rozhovor s čerstvou absolventkou navazujícího studia VŠEM, Gabrielou Burešovou, která Vám prozradí, jak si vybírala téma pro svou diplomku a proč pro  ... číst dále

26.9.2022 02:42 00:42:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studenti VŠEM pomáhají

O tom, jak funguje největší studentský projekt, zabývající se charitativními akcemi, se rozpovídali zakládající studenti – Natálka, Kuba a Kuba. Zárov ... číst dále

19.9.2022 19:00 00:40:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Marie Bohatá

O důležitosti etiky v podnikání se zástupkyní katedry podnikové ekonomiky, paní docentkou Marií Bohatou, která Vám rovněž prozradí, kudy vedla cesta o ... číst dále

29.8.2022 05:00 00:16:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kryptoměny od A až po Z

Studentka VŠEM Martina ve svém rozhovoru zpovídá Daniela Škarku, který se kromě studia na VŠEM již několik let zabývá vzděláváním mladých lidi v oblas ... číst dále

22.8.2022 22:00 01:04:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jak vypadá práce v účetnictví v moderní době

Lukáš Vondráček a Radek Patera zastupují účetní  společnost This One s.r.o., která se zaměřuje na automatizaci a robotiku  v účetnictví. Luk ... číst dále

15.8.2022 15:00 01:15:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Obránci zvířat - srdcem i hlavou

Kateřina Gregarová vystudovala magisterský obor  chování a welfare zvířat na Queen's University Belfast a nyní při  doktorandském studiu půs ... číst dále

8.8.2022 08:00 01:04:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jak vypadá práce v účetnictví v moderní době

Lukáš Vondráček a Radek Patera zastupují účetní  společnost This One s.r.o., která se zaměřuje na automatizaci a robotiku  v účetnictví. Luk ... číst dále

3.8.2022 03:29 03:31:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Mezinárodní marketing

Nabízíme Vám nový Audiolearning VŠEM z oblasti marketingu, který seznamuje s moderním pojetím mezinárodního marketingu a jeho aplikací v podnikatelské ... číst dále

1.8.2022 01:00 01:01:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jakub Vejmola alias Kicom

Jakub Vejmola alias Kicom je úspěšný český youtuber,  který provozuje populární YouTube kanál "Bitcoinovej kanál", kde  informuje o novinkác ... číst dále

27.7.2022 03:28 03:40:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace

25.7.2022 01:00 01:21:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audit a moderní techniky v interním auditu

Jakub Sieber působí v oblasti interního auditu ve firmě  ELMARCO s.r.o., kde se zaměřuje především na oblast auditů procesů a  systému ISO 9 ... číst dále

20.7.2022 20:23 02:57:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Spotřební chování

V rámci nového Audiolearningu VŠEM z oblasti marketingu se seznámíte se základními přístupy ke spotřebnímu chování, predispozicemi člověka ke spotřebn ... číst dále

18.7.2022 18:00 00:32:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Karel Červený

Proč přicházíme v průběhu života o svou přirozenou kreativitu a proč je pro nás tak důležitá? To se dozvíte při poslechu rozhovoru mezi studentkou VŠE ... číst dále

13.7.2022 13:22 02:23:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Základy marketingu

Nový Audiolearning VŠEM z oblasti marketingu poskytuje hlubší pohled na smysl, význam marketingu a jeho podstatné rysy. V aplikaci Videolearning VŠEM  ... číst dále

11.7.2022 11:00 01:11:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Řízení kariér vojáků z povolání

Ivan Malík již 12 let zastává různé funkce  zabezpečující personální práci v organizačních strukturách resortu  Armády České republiky. V mi ... číst dále

6.7.2022 06:22 02:01:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Digital marketing

Cílem tohoto Audiolearningu VŠEM z oblasti Marketingu je seznámit posluchače se smyslem a významem digitálního marketingu a pochopení jeho základních  ... číst dále

4.7.2022 04:00 00:32:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Dominika Kadeřábková

Dominika Kadeřábková se pohybuje ve světe HR již více než 10 let, na VŠEM se řadí již roky mezi nejoblíbenější přednášející, a tak stojí její rozhovor ... číst dále

29.6.2022 05:00 02:02:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Management rizik

Přinášíme Vám nový Audiolearning VŠEM z oblasti managementu, v rámci kterého získáte znalosti a dovednosti využitelné v praxi při systematické identif ... číst dále

27.6.2022 03:00 00:47:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jak vnímat firemní DNA

Michal Světlík je grafik a zakladatel firmy  AtonDesign, působící na trhu již od roku 1994. Mezi jeho kompetence  patří kromě grafického des ... číst dále

24.6.2022 00:00 01:30:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Penzijní systémy v právních a ekonomických souvislostech

Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D. se již během svých  studií zaměřil na penzijní politiku ve střední Evropě, především pak na  komparaci české a n ... číst dále

23.6.2022 14:54 01:10:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jak firemní kultura ovlivňuje nábor

Pavla Němcová je odborníkem z praxe v oblasti HR a  zajímavou osobností s vizí na nový náborový přístup. Momentálně pracuje  již přes 3 roky ... číst dále

20.6.2022 20:00 00:18:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Martin Rubeš

Skloubit kariéru profesionálního sportovce a studenta bývá časově náročné, ale na VŠEM to je hračka! Jak obě role zvládnout a nezbláznit se? A jak to  ... číst dále

13.6.2022 13:00 00:19:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Úspěšný start na VŠEM

Studentka Karolína radí nejen nováčkům, ale i ostatním studentům VŠEM, kteří chtějí ze svého studia vytěžit maximum, vyhnout se stresu a být o krok na ... číst dále

6.6.2022 06:00 00:53:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jak najít sám/sama sebe ve světě plném možností

Jan Houdek je podnikatel, který pod křídly Seznam.cz  vytváří sérii podcastů S kůží na trh, jenž poskytuje unikátní prostor  pro mladé lidi  ... číst dále

30.5.2022 06:00 00:57:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Cookie apokalypsa

Libor Pelikán působí na vedoucí pozici marketingového  oddělení WPJ, jako externí analytik Člověka v tísni, zakládající člen  Digitálních ar ... číst dále

25.5.2022 07:00 00:08:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Konec mého prvního ročníku

Tereza, studentka VŠEM, vás seznámí s veškerými povinnostmi, které je v rámci její cenové úrovně Klasik nutné splnit pro úspěšné absolvování prvního r ... číst dále

25.5.2022 04:00 00:09:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

První zkouška

V rámci svého dalšího podcastu vás studentka VŠEM Tereza provede celým procesem absolvování první zkoušky na VŠEM - od přihlášení se, přes příchod do  ... číst dále

25.5.2022 01:00 00:07:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Písemné práce a jak na ně

Studentka VŠEM Tereza vám ve svém dalším podcastu poradí jak se nejlépe vypořádat s písemnými pracemi, kde naleznete podrobné pokyny k jejich vypracov ... číst dále

23.5.2022 23:00 01:00:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Válka v digitálním prostoru

Bob Kartous je spisovatel, publicista, ředitel  Pražského inovačního institutu, mluvčí Českých elfů a v neposlední řadě  člen kolegia rektor ... číst dále

16.5.2022 16:00 01:32:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Dobročinné aktivity firem aneb jak dělat to, co má opravdu smysl

Petr Kopáček má více než 16 let zkušeností z oblasti  Public Affairs, externí a interní komunikace, marketingu a CSR. Působil  jako manažer  ... číst dále

9.5.2022 09:00 01:24:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jak na úspěšnou kampaň na sociálních sítích

Klára Faiglová působí ve firmě Effectix.com jako Head  of Social Media Team. Při svém studiu ekonomie a managementu se  specializovala na ma ... číst dále

2.5.2022 02:00 01:12:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jak tě tvoje mysl klame

V rámci přednášky založené na faktech z psychologie ohledně vize vlastní  reality poznáte, jak Vaše mysl pracuje, proč určité věci v životě   ... číst dále

25.4.2022 01:00 01:21:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Prioritizace - jak optimalizovat rozhodovací proces a organizaci času

Daniel Zach je studentem 2. ročníku navazujícího  magisterského programu na VŠEM a zároveň aktuálně zastává pozici  hlavního manažera ve fir ... číst dále

18.4.2022 18:00 01:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Lobbying a jeho relevance pro 21. století

Ivan Jukl je osobou s bohatými zkušenostmi v oblasti  institucionálního i podnikatelského lobbingu. Pomáhal českým firmám  úspěšně podnikat  ... číst dále

11.4.2022 11:00 00:53:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Eva Kozarová

Eva Kozarová působí jako marketingová ředitelka ve  firmách Bomma a RÜCKL, které se specializují na luxusní sklo a působí na  světovém trhu. ... číst dále

28.3.2022 04:00 00:52:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Jak udělat z digitální agentury lovebrand

Karol Veleba je výkonný ředitel digitální marketingové  agentury Effectix.com, stratég, krizový manager, leader a mentor v  Impact Hub. Takt ... číst dále

21.3.2022 21:00 01:14:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Setkání se studenty VŠEM

Naši studenti se s Vámi během setkání podělí o své zkušenosti s  navazujícím studiem na VŠEM, kdy jej mj. porovnají s předchozím  bakalářský ... číst dále

14.3.2022 14:00 00:35:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Dana Cooke

Dana Cooke

7.3.2022 07:00 01:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Úvod do investování - jak na první portfolio

Martin Luňáček od začátku projektu Portu.cz pracuje na  vývoji produktu od provádění tržních analýz, návrhu konceptu až po  definici komunik ... číst dále

28.2.2022 04:00 00:31:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Automatizace v PPC reklamě

Michal Horňák působí ve firmě Effectix.com jako Head of  CZ PPC team. Marketingu se věnuje od roku 2017, nejprve na volné noze,  od roku 202 ... číst dále

23.2.2022 23:00 00:52:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Elektronické právní jednání 3

Elektronické právní jednání 3

21.2.2022 21:00 01:11:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Veronika Kašáková

Veroniku Kašákovou provázela v dětství spousta zklamání  a těžkých chvil, ale již tehdy snila o kariéře modelky, což se jí  splnilo ještě př ... číst dále

16.2.2022 16:00 00:53:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Elektronické právní jednání 2

Elektronické právní jednání 2

14.2.2022 14:00 00:29:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Josef Dvořák

Studentka si připravila rozhovor s panem J. Dvořákem, který je autorem pořadu Nebuď broke! na Mall.tv. Josef se podělí o užitečné a praktické rady jak ... číst dále

9.2.2022 09:00 01:12:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Elektronické právní jednání 1

Elektronické právní jednání 1

9.2.2022 09:00 01:57:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Řízení vztahů se zákazníky 2

Řízení vztahů se zákazníky

2.2.2022 02:00 01:17:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Řízení vztahů se zákazníky 1

Řízení vztahů se zákazníky

31.1.2022 07:00 00:43:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Bolt & budoucnost městské mobility

Soňa Stloukalová se v daném odvětví pohybuje již více než 3 roky, řídí veškeré aktivity platformy Bolt na českém trhu v oblasti ride-hailingu.   ... číst dále

26.1.2022 02:00 01:55:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Etika a společenská odpovědnost

Etika a společenská odpovědnost

24.1.2022 01:00 00:41:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Simona Kubová - O vrcholovém sportu, studiu a výkonnostní krizi

Simona Kubová, studentka VŠEM a jedna z  nejúspěšnějších českých plavkyň, se podělí o své zkušenosti z  reprezentačních akcí, prozradí, jak  ... číst dále

19.1.2022 19:00 01:10:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kariérní management 2

Kariérní management 2

17.1.2022 17:00 00:35:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Simona Kubová

Úspěšná česká olympionička a studentka Vysoké školy ekonomie a managementu, Simona Kubová, se v rámci on-line rozhovoru rozpovídala o svém osobním, pl ... číst dále

12.1.2022 00:00 01:51:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kariérní management 1

Kariérní management 1

10.1.2022 10:00 01:21:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Zdravotní péče v zahraničí

Jana Ježková dnes působí na velmi důležité pozici v  mezinárodní asistenční službě, kde kontroluje a řídí náklady a zdravotní  pomoc zákazní ... číst dále

5.1.2022 05:00 00:53:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Marketingový výzkum 2

Marketingový výzkum 2

3.1.2022 03:00 00:46:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Peter Brezina

Přinášíme Vám rozhovor se zástupcem katedry podnikové ekonomiky JUDr. Bc. Peterem Brezinou, Ph.D., ve kterém pohovoří o výuce práva na "neprávnické" š ... číst dále

29.12.2021 04:00 03:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Marketingový výzkum 1

Marketingový výzkum 1

27.12.2021 03:00 00:47:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

David Matoušek

Inspirativní a motivační podcast s Mgr. Davidem Matouškem, MBA, přednášejícím VŠEM. David má mnohaleté zkušenosti z firem jako je Slevomat, Google, Al ... číst dále

22.12.2021 22:00 01:48:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Marketing inovací na internetu 2

Marketing inovací na internetu 2

20.12.2021 20:00 00:58:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Nová budoucnost práce - Co zaměstnanci chtějí?

Lenka Vokáčová v současné době působí na pozici  Relationship Manager ve společnosti ManpowerGroup, kde vede projekty v  oblasti komunikace  ... číst dále

15.12.2021 15:00 01:13:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Marketing inovací na internetu 1

Marketing inovací na internetu 1

13.12.2021 13:00 01:03:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Stanislav Termann

S radostí bychom Vám chtěli v tomto podcastu představit našeho lektora z katedry lidských zdrojů pana Ing. Mgr. Stanislava Termanna, Ph.D., MBA. Pan d ... číst dále

8.12.2021 08:00 01:31:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Ekonomika podniku a organizací II 2

Ekonomika podniku a organizací II 2

6.12.2021 06:00 01:29:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Zuzana Nemčíková

Zuzana Nemčíková je onkopsycholožkou, lektorkou  zdravého životního stylu. Pracovala jako psycholožka 4. brigády rychlého  nasazení, kdy se  ... číst dále

1.12.2021 01:00 01:55:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Etika a společenská odpovědnost

Etika a společenská odpovědnost

24.11.2021 17:00 02:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Ekonomika podniku a organizací II 1

Ekonomika podniku a organizací II 1

22.11.2021 22:00 00:47:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Mirko Křivánek

V tomto rozhovoru se rozpovídá náš prorektor pro strategii a rozvoj doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc., kdy se pokusí vyvrátit strach a naopak přiblížit  ... číst dále

17.11.2021 17:00 01:05:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Ekonomika podniku a organizací I 3

Ekonomika podniku a organizací I 3

15.11.2021 15:00 00:48:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Cyril Svoboda

Cyril Svoboda

10.11.2021 10:00 01:08:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Ekonomika podniku a organizací I 2

Ekonomika podniku a organizací I 2

8.11.2021 08:00 00:41:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Iveta Hlaváčová

Přinášíme Vám rozhovor se zástupkyní katedry lidských zdrojů VŠEM Ing. Ivetou Hlaváčovou, MBA, která je zároveň součástí Rozvojového centra VŠEM, kde  ... číst dále

3.11.2021 03:00 01:46:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Ekonomika podniku a organizací I 1

Ekonomika podniku a organizací I 1

1.11.2021 01:00 00:42:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Břetislav Stromko

Poslechněte si rozhovor s oblíbeným zástupcem katedry marketingu VŠEM Ing. Břetislavem Stromkem, MBA, který je skutečným odborníkem z praxe, kdy působ ... číst dále

25.10.2021 01:00 00:43:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Peter Matisko

Seznamte se se zástupcem katedry marketingu VŠEM Ing. Peterem Matiskem, Ph.D., který Vám prozradí, proč upřednostňuje přesah a prolínání jednotlivých  ... číst dále

18.10.2021 18:00 00:55:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Kateřina Bláhová - Agile - filozofie nejen pro vývoj SW

Kateřina Bláhová aktuálně působí jako specialista přes agilní metodologii. Dnes pracuje na pozici Scrum Mastera u IT společnosti. Mnoholeté zkušenosti ... číst dále

13.10.2021 13:00 01:04:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Finanční účetnictví

Přinášíme vám další Audiolearning VŠEM z oblasti ekonomiky seznamuje se základními principy účetnictví a dovedností v oblasti identifikace účetních op ... číst dále

12.10.2021 00:00 00:37:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Barbora Vlachová

Zástupkyně katedry podnikové ekonomiky VŠEM JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. Vám prozradí, proč se vydala cestou advokacie, proč ji baví přednášet n ... číst dále

11.10.2021 11:00 02:57:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Personální marketing

Audiolearning VŠEM z oblasti lidských zdrojů, ve kterém se seznámíte se základy marketingu lidských zdrojů, interním i externím personálním marketinge ... číst dále

6.10.2021 06:00 02:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Strategie podniku

Další Audiolearning VŠEM z oblasti ekonomiky seznamuje s podstatou, analýzou a řízením základních činností podniku z hlediska jejich předmětového zamě ... číst dále

5.10.2021 05:00 00:17:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Anežka Kührová

Přinášíme Vám rozhovor s absolventkou bakalářského programu a v současné době studentkou navazujícího magisterského programu Anežkou Kührovou, která s ... číst dále

4.10.2021 04:00 02:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Finanční analýza

Další audiolearning VŠEM z oblasti ekonomiky zahrnuje základní metody hodnocení finančních toků pomocí soustavy finančně analytických ukazatelů a obja ... číst dále

29.9.2021 05:00 01:08:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Strategický marketing 4

Audiolearning VŠEM Strategický marketing obsahuje jak teorii marketingu od analýz marketingového prostředí až po jednotlivé strategie marketingového m ... číst dále

28.9.2021 04:00 00:42:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Milan Žák

Přinášíme Vám rozhovor s rektorem VŠEM prof. Ing. Milanem Žákem, CSc., v rámci kterého se s Vámi pan rektor podělí, jakým způsobem prožíval distanční  ... číst dále

27.9.2021 03:00 00:58:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Strategický management 2

Audiolearning VŠEM z oblasti managementu vám pomůže získat přehled o faktorech a silách, které působí na současné podniky a jak na ně podniky reagují  ... číst dále

22.9.2021 22:00 03:10:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Strategický marketing 3

Audiolearning VŠEM Strategický marketing obsahuje jak teorii marketingu od analýz marketingového prostředí až po jednotlivé strategie marketingového m ... číst dále

21.9.2021 21:00 00:42:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Linda Hudec

Rozhovor s absolventkou VŠEM Lindou Hudec, která se s Vámi podělí o to, proč se rozhodla pro studium na VŠEM, jak jí zkušenosti ze studia pomohly nast ... číst dále

20.9.2021 20:00 02:20:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Strategický management 1

Audiolearning VŠEM z oblasti managementu vám pomůže získat přehled o faktorech a silách, které působí na současné podniky a jak na ně podniky reagují  ... číst dále

17.9.2021 17:00 01:09:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Radka Loja - Efektivní studijní metody, trénink paměti

Radka Loja je lektorkou, psycholožkou a osobní  koučkou. V oboru profesního vzdělávání dospělých působí již od roku  2001. Dříve pracovala j ... číst dále

15.9.2021 15:00 02:09:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Strategický marketing 2

Audiolearning VŠEM Strategický marketing obsahuje jak teorii marketingu od analýz marketingového prostředí až po jednotlivé strategie marketingového m ... číst dále

13.9.2021 13:00 02:56:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Podnikatelský plán - Lean Canvas

Přinášíme vám další Audiolearning VŠEM z oblasti managementu, který propojuje znalosti podnikové ekonomiky s praktickou aplikací do podnikové praxe, a ... číst dále

8.9.2021 08:00 02:15:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Strategický marketing 1

Audiolearning VŠEM Strategický marketing obsahuje jak teorii marketingu od analýz marketingového prostředí až po jednotlivé strategie marketingového m ... číst dále

6.9.2021 06:00 02:05:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Psychologie práce a organizace

Přinášíme vám další Audiolearning VŠEM z oblasti psychologie, který seznamuje s podstatou psychologie práce a organizace, jejím vývojem, specifickými  ... číst dále

1.9.2021 01:00 02:05:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Právo EU

Audiolearning VŠEM z oblasti práva seznamuje s milníky evropské integrace, jak se proces integrace projevoval v právní úpravě. V aplikaci Videolearnin ... číst dále

30.8.2021 06:00 00:56:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Pavel Klein - Krizové řízení

Pavel Klein je krizový manager, lektor a zároveň  osobní kouč managementu. Má vlastní bohaté zkušenosti z obchodu, výroby,  výstavby a řízen ... číst dále

25.8.2021 01:00 01:59:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Dějiny podnikání

Přinášíme vám další Audiolearning VŠEM z oblasti ekonomie, který je zaměřen na dějiny ekonomických teorií, dějiny vývoje managementu a příklady vývoje ... číst dále

23.8.2021 23:00 01:02:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

David Duc - Skrytý potenciál giganta

David Duc je influencer a zakladatel firmy  Tiktokuj.cz. Za pouhý půl rok dokázal na TikToku získat 200 tisíc  followerů. Aktuálně pomáhá li ... číst dále

16.8.2021 16:00 00:38:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Lektoři VŠEM - doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Lektoři VŠEM 

9.8.2021 09:00 00:53:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Lektoři VŠEM - Jiří Boháček

Lektoři VŠEM 

6.8.2021 06:00 01:02:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Leopold Tanner - Digitální ekonomika a její vize do budoucna

Leopold Tanner je vysokoškolský pedagog a lektor,  odborník zabývající se otázkami financializace globální ekonomiky,  multiporality měnovýc ... číst dále

4.8.2021 04:00 01:23:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Václav Formánek - Jak na firemní vzdělávání

Václav Formánek je zakladatelem a jednatelem  společnosti Educasoft, která klientům pomáhá naplňovat byznysové cíle  prostřednictvím lepšího ... číst dále

2.8.2021 02:00 00:17:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Rozhovory VŠEM - Michal Meisl - Budoucí a současné trendy v HR - způsob komunikace s kandidáty

Michal Meisl - Budoucí a současné trendy v HR - způsob komunikace s kandidáty

30.7.2021 06:00 00:38:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Lektoři VŠEM - Bohuslav Bohuněk

Lektoři VŠEM

26.7.2021 02:00 01:19:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Václav Holler - Kryptoměny - je čas se o nich dozvědět víc!

Václav Holler sledoval již jako mladý programátor  vznik kryptoměn takřka od začátku Bitcoinu. Tehdy ale netušil, že jednou  bude z kryptomě ... číst dále

23.7.2021 23:00 01:15:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Stanislav Vojtíšek - Výkonný tým je jako posádka letadla - pilots for managers

Stanislav Vojtíšek pracoval 25 let jako kapitán  dálkových dopravních letadel společností České aerolinie (ČSA) a Turkish  Airlines (THY). S ... číst dále

21.7.2021 21:00 00:55:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Adriana Dergam - Budoucnost bude udržitelná, nebo vůbec nebude

Adriana Dergam začala profesionální kariéru v  Madridu v mezinárodním vysílání španělského rozhlasu. V rámci svého  skoro pětiletého působen ... číst dále

20.7.2021 23:00 00:13:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studenti VŠEM - Studentské aktivity

Studenti VŠEM

20.7.2021 22:00 00:14:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studenti VŠEM - Vítejte na VŠEM

Studenti VŠEM

20.7.2021 20:00 00:11:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studenti VŠEM - Proč studovat na VŠEM

Studenti VŠEM

19.7.2021 19:00 00:58:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Pavel Houdek - Sebeobrana bez boje - jak si nastavit své hranice

Pavel Houdek je hlavní instruktor moderní  sebeobrany, vystudovaný právník a kriminolog. Ve svých kurzech učí, jak  se zbavit strachu a doká ... číst dále

14.7.2021 14:00 00:52:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Rozhovory VŠEM - Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Rozhovory VŠEM

12.7.2021 00:00 01:28:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Behaviorální ekonomie, Petr Koblovský

Petr Koblovský je český advokát, ekonom a  vysokoškolský pedagog. Je činný jako předseda správní rady Liberálního  institutu a předseda sprá ... číst dále

9.7.2021 09:00 01:08:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Miroslav Pudil

Miroslav Pudil pracuje pro společnost Kühne + Nagel  více než 25 let, během kterých působil v různých pozicích, naposledy  jako ředitel divi ... číst dále

8.7.2021 08:00 00:55:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

On-line setkání s přednášejícími VŠEM

Zveme Vás na on-line setkání s přednášejícími VŠEM.  Vyučující se s Vámi podělí o to, proč vyučují právě na VŠEM, v čem je  VŠEM výjimečná a ... číst dále

7.7.2021 07:00 00:20:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studenti o VŠEM - Jak zvládat VŠ a osobní život

Studenti o VŠEM

5.7.2021 05:00 00:27:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Jakub Zajíc

Přednáška s Jakubem Zajícem, jedním ze zakladatelů firmy Dudes and  Barbies. Spolu s nimi proměnil Radlickou kulturní sportovnu, Kavárnu, co &nbs ... číst dále

2.7.2021 02:00 00:51:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Právo a pandemie covid-19, JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.

Připravili jsme pro Vás další workshop na téma Právo a pandemie covid-19 s JUDr. Mgr. Barborou Vlachovou, Ph.D. Celosvětová pandemie covid-19 zasáhla  ... číst dále

30.6.2021 06:00 00:17:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studentské rozhovory VŠEM - Karolína Hrušková

„Zajímá vás, jak úspěšně zakončit bakalářské studium, napsat bakalářskou práci či jak se vyhnout disciplinární komisi? To vše se již nyní dozvíte v no ... číst dále

28.6.2021 04:00 01:27:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Důležitost brandové strategie v rámci marketingu firmy, Margarita Kinská

Nadšenci do marketingu pozor! V rámci  cyklu Skill-Port přivítáme na VŠEM Margaritu Kinskou, Brand marketing  konzultantku na volné noze!  ... číst dále

25.6.2021 01:00 01:48:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Taťjana Iskanderová

Taťjana Iskanderová již 15 let působí jako mediální analytička,  vědkyně a socioložka. Spolupracuje s takovými významnými vzdělávacími,  výz ... číst dále

23.6.2021 23:00 00:20:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studenti o VŠEM - Pomodoro metoda a příprava na zkoušky

Studenti o VŠEM

21.6.2021 21:00 00:31:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Duševní zdraví, aneb bez duše to nejde, Mgr. Monika Razímová

Duševní zdraví jako jeden ze základních pilířů pro náš život. Jak správně klást důraz na duševní hygienu, jak vnímat sebe sama jako  prevenci pře ... číst dále

16.6.2021 16:00 00:15:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studentské rozhovory VŠEM - Dan Balcar

Rozhovor s Danem Balcarem na téma jak se zlepšit v cizích jazycích.

14.6.2021 14:00 01:42:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Tomáš Kvapilík

Jaké je místo psychoterapie v běžném lidském životě? Jakou úlohu má plnit? Co se to vlastně děje mezi klientem a terapeutem v soukromí desítek   ... číst dále

9.6.2021 09:00 01:09:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Workshop pro uchazeče - distanční studium, Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Distanční studium přináší  studentům mnoho výhod, jakými je například absolutní flexibilita a  svoboda, vlastní tempo studia, vlastní organi ... číst dále

7.6.2021 07:00 01:09:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Jak a proč začít podnikat, Zdeněk Šimek

Zdeněk Šimek se zaměřuje především na výchovu  podnikatelů ve všech možných oborech. Je velice aktivní na sociálních  sítích, kde natáčí vid ... číst dále

31.5.2021 07:00 01:33:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Problematika řízení lidských zdrojů a identifikace manažerských talentů, Stanislav Termann

Stanislav Termann působil jako psycholog u  vojenského obranného zpravodajství, následně jako manažer ve funkcích  personálního ředitele spo ... číst dále

24.5.2021 12:00 01:17:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Jak prakticky využít možnosti profesionální sítě LinkedIn, Martin Mlčoch

Martin Mlčoch, obchodní konzultant z pražského  SALESDOCk, nastavuje technologickým firmám obchodní procesy a nástroje,  jako CRM, nebo pomá ... číst dále

19.5.2021 19:00 01:22:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Průmysl 4.0 a změny na trhu práce, PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

Připravili jsme pro vás on-line workshop na téma Průmysl 4.0 a změny na trhu práce! Digitalizace ekonomiky mění pracovní trh a s ním i nároky na kompe ... číst dále

17.5.2021 17:00 01:42:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - MUDr. Tomáš Rektor

MUDr. Tomáš Rektor je psychiatr a psychoterapeut,  který se dlouhodobě specializuje na adiktologii. Kromě alkoholiků,  narkomanů a netolistů ... číst dále

10.5.2021 10:00 00:53:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Udržitelné podnikání, Miloš Malaník

Miloš Malaník začal svou kariéru v logistice v 90.  letech a z kurýra se vypracoval až na vedoucího brněnské pobočky. V  rámci své více než  ... číst dále

3.5.2021 03:00 00:54:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Sociální služby pro specifickou cílovou skupinu, Jitka Tauchmannová

Jitka Tauchmannová, studentka VŠEM, pracuje v  sociálních službách od roku 2000, od té doby se angažovala nejdříve jako  dobrovolník v přímé ... číst dále

28.4.2021 04:00 01:24:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Jak porozumět Číně, Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Je pro nás Čína hrozbou nebo příležitostí? Proč se tolik obchodů a  společných podniků nezdařilo? Je vůbec nějaká cesta na získání solidního &nbs ... číst dále

26.4.2021 02:00 01:05:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Manager - použijte cyber security pro rozvoj firmy, Vladimír Jirásek

Vladimír Jirásek vytvořil velmi respektovanou  společnost pro kybernetickou bezpečnost s názvem Foresight Cyber. Jeho  vášeň pro navrhování, ... číst dále

23.4.2021 09:00 00:29:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studentské rozhovory VŠEM - Petra Biache

Mít čas na rodinu, práci a vysokou školu? Na VŠEM to není problém.  V novém dílu rozhovoru O VŠEM se o tom, jak skloubit mateřství, studium a prá ... číst dále

23.4.2021 00:00 00:42:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Rozhovory VŠEM - O studentských aktivitách s předsedou Studentského klubu VŠEM

Rozhovory VŠEM

19.4.2021 19:00 01:13:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Česko-německé obchodní spolupráce, Rudolf Heidu

Rudolf Heidu působil jako projektový a obchodní  manažer v koncernech Siemens, Strabag a Funkwerk řadu let, během kterých  získal bohaté zku ... číst dále

15.4.2021 15:00 00:30:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Rozhovory VŠEM - Mgr. Ivan Rokošný, PhD.

Lektor působil jako akademický asistent na Slovensku a ve výzkumu se  věnoval problematice audiovize, filmu a zejména digitálních her.  Prac ... číst dále

14.4.2021 14:00 01:18:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Lidská svoboda nebo/a ochrana lidského zdraví, JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

K čemu je svoboda jednotlivci na pustém ostrově nebo v poušti, kde je  zcela svobodný, ale sám. Lidská svoboda má smysl jen ve společenství s &nb ... číst dále

12.4.2021 00:00 01:15:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - První dojem, Petra Nováková

Petra Nováková působí jako konzultantka pro rozvoj  obchodu v oblasti akvizic nemovitostí a jejich následného managementu.  Na základě vlast ... číst dále

9.4.2021 09:00 00:46:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studentské rozhovory VŠEM: Erasmus

Stále váháte nad účastí ve vzdělávacím programu Erasmus+ a chcete se o něm dozvědět více? Pak si určitě nenechte ujít rozhovor s absolventkou VŠEM Den ... číst dále

5.4.2021 05:00 01:00:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Do Design Thinking se může pustit každý, Petr Rubáček

Petr Rubáček je designér a zakladatel studia REMEMBERSHIP_,  který se ve světě designu pohybuje již bezmála 10 let a své design  studio zalo ... číst dále

2.4.2021 02:00 00:16:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studentské online rozhovory VŠEM - Kristýna Houžvičková

Rozhovor s alpskou snowboardistkou Kristýnou Houžvičkovou o tom, jak se dostala ve 20 letech ke snowboardingu a reprezentovala VŠEM na zimní světové u ... číst dále

31.3.2021 09:00 01:11:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Jak ochočit zákazníky, Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Náš zákazník náš pán - ale nepřeválcoval už  nás zákazník svými požadavky a představami? Lze vůbec ve všem vyhovět a  nákladově to ustát? Po ... číst dále

30.3.2021 17:56 00:28:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studentské online rozhovory VŠEM - Anička Kerbachová

Jak se dá skloubit kariéra profesionální sportovkyně a studentky bakalářského programu? Své o tom pověděla Anička Kerbachová, která navštěvuje již 2.  ... číst dále

29.3.2021 05:00 00:45:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Co může malá firma odkoukat od korporace aneb demokratizace IT nástrojů, Jiří Vlček

Přednáška v rámci cyklu Skill-Port VŠEM na téma Co může malá firma odkoukat od korporace aneb demokratizace IT nástrojů. Jiří Vlček je IT busines ... číst dále

26.3.2021 10:24 01:33:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Online setkání se studenty VŠEM

Online setkání se studenty VŠEM

24.3.2021 09:00 01:05:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Predikovatelně iracionální chování II., Ing. Peter Matisko, Ph.D.

Workshop na téma Predikovatelně iracionální chování a marketing II s Ing. Petrem Matiskem, Ph.D. Lidské  chování vykazuje mnoho iracionálních zn ... číst dále

22.3.2021 22:00 01:02:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Jak vytvořit úspěšnou marketingovou strategii? Libor Pelikán

Libor Pelikán působí jako vedoucí marketingového  oddělení WPJ, marketingový manažer Pece pod Sněžkou, zakládající člen  Digitálních archite ... číst dále

19.3.2021 19:00 00:16:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studentské rozhovory VŠEM - Tereza Štaudová

Studium VŠ mimo ČR? Na VŠEM to není problém! Své o tom pověděla Tereza Štaudová, která během studia MBA studovala i japonštinu v Japonsku. Kolika jazy ... číst dále

17.3.2021 09:00 02:04:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Mediální komunikace

Audiolearning VŠEM

12.3.2021 00:00 00:33:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studentské rozhovory VŠEM - Firas Oukde

S Firasem se většina studentů zná především díky Seznamováku. Jak moc práce dá takovou akci zorganizovat a jak začala jeho podnikatelská cesta, si už  ... číst dále

10.3.2021 09:00 02:04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Masová komunikace

Audiolearning VŠEM

8.3.2021 09:00 01:43:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Ideální čas začít vlastní podnikání, Anna Pírová

Anna Pírová se jako spousta jiných podnikatelek  chtěla realizovat i na mateřské dovolené. Zvolila si copywriting, který  ale nejdříve uchop ... číst dále

5.3.2021 05:00 00:28:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Studentské rozhovory VŠEM - Jan Micka

Honza jako student programu MBA na VŠEM a člen olympijského týmu se rozpovídal o tom, jak zvládá trénovat v této nelehké době nebo kdo je jeho inspira ... číst dále

4.3.2021 04:00 00:59:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Time Management – Jak ho využít ve svůj prospěch, Daniel Zach

Daniel Zach je studentem 1. ročníku magisterského  programu na VŠEM a zároveň aktuálně zastává pozici hlavního manažera ve  firmě Sparring P ... číst dále

3.3.2021 09:00 02:55:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Marketingová strategie a plánování

Audiolearning VŠEM

1.3.2021 09:00 01:01:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Organizace očkování proti COVID-19, MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA působil jako poslanec Evropského parlamentu v oblasti sociální politiky  a zdravotnictví. Byl předsedou stálé delegace  ... číst dále

26.2.2021 09:00 00:40:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Psychologie v marketingu, Martin Peška

Martin Peška je  marketingový stratég a konzultant s více než 12 lety zkušeností z oboru.  Aktuálně působí jako Head of Project Management & ... číst dále

24.2.2021 09:00 02:34:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Základy marketingu

Audiolearning VŠEM

22.2.2021 14:00 01:26:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Filip Horký

Hosté VŠEM

19.2.2021 09:00 01:11:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Vedení projektů lidsky a hravě, Markéta Gsöllhoferová

Přednášky VŠEM

17.2.2021 21:00 01:58:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Spotřební chování 2

Audiolearning VŠEM 

17.2.2021 09:00 02:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Spotřební chování 1

Audiolearning VŠEM

15.2.2021 13:00 00:49:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Mavimi

Hosté VŠEM

10.2.2021 09:00 02:15:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Ekonomické a sociální inovace

Audiolearning VŠEM

8.2.2021 09:00 00:46:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Daniel Gladiš

Hosté VŠEM

5.2.2021 09:00 00:29:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Rozhovory VŠEM - Vladimír Váchal

Rozhovory VŠEM

3.2.2021 09:00 00:45:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Pojistné a majetkové daně

Audiolearning VŠEM

1.2.2021 09:00 01:31:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Radim Pařík

Hosté VŠEM

27.1.2021 09:00 01:56:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Daňový systém a administrativa

Audiolearning VŠEM

25.1.2021 09:00 01:10:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Kateřina Kaňoková, Jana Klampflová

Hosté VŠEM

18.1.2021 11:00 01:04:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Ondřej Staněk

Hosté VŠEM

11.1.2021 11:00 00:31:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Lejla Abbasová

Hosté VŠEM

4.1.2021 11:00 01:18:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Dominik Stroukal

Hosté VŠEM

30.12.2020 09:00 02:39:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Manažerské dovednosti

Audiolearning VŠEM

28.12.2020 11:00 01:54:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Hana Ondrušková

Hosté VŠEM

23.12.2020 09:00 02:22:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Krizový management 3

Audiolearning VŠEM

21.12.2020 10:00 01:39:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Česká ekonomika na vlně epidemie a megatrendů, David Navrátil

Přednášky VŠEM 

16.12.2020 13:00 01:51:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Krizový management 2

Audiolearning VŠEM

15.12.2020 17:47 01:42:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Finanční krize – minulé, současné a budoucí , Enzo Essenza

Přednášky VŠEM

14.12.2020 15:00 01:49:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Stanislav Bernard

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

11.12.2020 14:21 01:22:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Jak jsme využívali content marketing na propagaci hry Kingdom Come: Deliverance, Jiří Rýdl

Přednášky VŠEM

9.12.2020 13:16 01:12:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Svět podcastů, Dan Tržil

Přednášky VŠEM

9.12.2020 13:00 01:33:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Krizový management

Audiolearning VŠEM

9.12.2020 11:45 02:07:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Datová žurnalistika: Práce s daty a jejich efektivní vizualizace, Aleš Vojíř

Přednášky VŠEM

9.12.2020 11:04 02:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - E-commerce a tajemství Amazonu, David Cikánek

Přednášky VŠEM

7.12.2020 15:00 01:22:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Erik Tabery

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

2.12.2020 12:00 01:38:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Interkulturní komunikace

Audiolearning VŠEM

1.12.2020 09:00 00:26:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Rozhovory VŠEM - Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. - Manažerská ekonomie, Ekonomické prostředí, Logistika

30.11.2020 15:00 00:14:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Ondřej Krátký

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

25.11.2020 11:00 02:35:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Řízení lidských zdrojů

Audiolearning VŠEM

23.11.2020 15:00 00:18:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Mikuláš Kroupa

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

20.11.2020 11:36 00:29:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Rozhovory VŠEM - Doc. Enzo Essenza, D.Phil., M.P.A.

Doc. Enzo Essenza, D.Phil., M.P.A.  Inovace, Politologie Pracuje jako inovátor v oblastech vzdělávání a HR s dvacetiletou  praxí na univerzi ... číst dále

20.11.2020 10:04 02:10:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Rozvoj lidských zdrojů

Audiolearning VŠEM

16.11.2020 15:00 01:31:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM: Dva tátové: Příběh, který pomáhá pochopit vs. ztráta soukromí

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

13.11.2020 12:30 01:21:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Jak na Homeoffice, doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Přednášky VŠEM

13.11.2020 12:18 02:18:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Politologie a mezinárodní vztahy

Audiolearning VŠEM

13.11.2020 12:10 01:20:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Inovace 2

Audiolearning VŠEM

13.11.2020 12:09 01:28:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Inovace 1

Audiolearning VŠEM

13.11.2020 12:00 02:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Cílená reklama na internetu 2

Audiolearning VŠEM

13.11.2020 12:00 01:48:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Cílená reklama na internetu 1

Audiolearning VŠEM

13.11.2020 11:52 01:32:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Obchodní dovednosti

Audiolearning VŠEM 

13.11.2020 11:45 01:18:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Marketingová komunikace 2

Audiolearning VŠEM 

13.11.2020 11:44 01:52:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Marketingová komunikace 1

Audiolearning VŠEM 

13.11.2020 11:04 02:12:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Personální management

Audiolearning VŠEM 

13.11.2020 11:01 02:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Podniková kultura

Audiolearning VŠEM

13.11.2020 10:48 01:52:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Motivace pracovního jednání 2

Audiolearning VŠEM

13.11.2020 10:48 01:40:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Motivace pracovního jednání 1

Audiolearning VŠEM

13.11.2020 10:29 01:59:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Psychologie

Audiolearning VŠEM 

13.11.2020 10:19 01:31:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Sociologie řízení 2

Audiolearning VŠEM

13.11.2020 10:18 01:30:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Audiolearning VŠEM - Sociologie řízení 1

Audiolearning VŠEM

9.11.2020 13:55 00:52:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Martin C. Putna

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

5.10.2020 08:00 00:55:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Jak ustát reklamu, Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Workshop VŠEM

28.9.2020 12:00 00:26:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Podcast VŠEM s Carrie Kirsten a Janem Muhlfeitem

Podcast VŠEM

31.8.2020 08:00 00:25:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Zdeněk Pohlreich

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

24.8.2020 08:00 00:41:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Tomáš Čupr

Téma: Jak vybudovat úspěšnou firmu

17.8.2020 08:00 00:51:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Prof. MUDr. Jan Pirk

Téma : O srdci a dalších srdečních záležitostech

10.8.2020 08:00 00:55:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Bohumil Kartous

NO FUTURE: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?

3.8.2020 08:00 00:51:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - JUDr. Cyril Svoboda

Přednáška z cyklu Hosté VŠEM

27.7.2020 16:29 01:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Domácí násilí/Násilí v rodině, Mgr. Ing. Jiří Tobíšek a ředitelka Centra Locika Bc. Petra Wűnschová

Mgr. Ing. Jiří Tobíšek a ředitelka Centra Locika Bc. Petra Wűnschová - Domácí násilí/Násilí v rodině

27.7.2020 16:25 00:40:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Uchazeči VŠEM - Jak se nastavit pro studium na VŠ

Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. - Jak se nastavit pro studium na VŠ

1.7.2020 15:40 00:50:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Uchazeči VŠEM - Setkání s lektory

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.,  Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA,  Ing. Lenka Anna Moravec

18.5.2020 16:49 00:54:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Jak se změní život všech po pandemii?, PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

Pořad z cyklu Workshop VŠEM

18.5.2020 15:21 00:55:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Predikovatelně iracionální chování, Ing. Peter Matisko, Ph.D.

Pořad z cyklu Workshop VŠEM

18.5.2020 15:03 01:15:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Přednášky VŠEM - Nouzový stav, JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Pořad z cyklu Workshop VŠEM.

18.5.2020 14:13 01:10:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Vratislav Kulhánek

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

18.5.2020 14:02 01:41:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Miky Škoda

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

18.5.2020 13:30 01:32:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Jan Vitásek

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

18.5.2020 13:17 01:13:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Petr Svoboda

Pořad z cyklu Hosté VŠEM

18.5.2020 13:06 02:04:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu PODCASTY VŠEM

Hosté VŠEM - Jiří Kastner & Petr Koukal

Pořad z cyklu Hosté VŠEM