Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 562 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Prostor X"

22.4.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Fullerová: Píliš reklam i dopravních znaek v ulicích je nebezpeí pro provoz. Musí se regulovat - Prostor X podcast

Pemíra reklam v ulicích, dopravního znaení a vbec všech vizuálních vjem je fenoménem, který se týká celé republiky. Souhrnn lze oznait za vizuální smo ... číst dále

19.4.2024 17:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Izsáková: Slováci jsou hrdý národ! Miliony eur pro Ukrajinu od lidí jsou zaátek, místo vlády pomohou eši - Prostor X podcast

Tou sbírkou žije momentáln celé esko i Slovensko. Zatímco vládní pedstavitelé mluví v Bratislav o tom, že na Ukrajinu nepošlou ani jeden náboj, obyejn ... číst dále

18.4.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Prezident NKÚ Kala: Úady slouží spíš úedníkm než obanm. Byrokracie funguje jako za Rakouska-Uherska - Prostor X podcast

Fungování státní správy, hospodaení s veejnými prostedky, nebo smysluplnost projekt financovaných ze státních penz. To jsou nkteré z oblastí, nad kter ... číst dále

9.4.2024 05:50    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Soltész: Slováci mají plné zuby života na západ. Pellegrini pinese klid na demontáž demokracie - Prostor X podcast

Vítzství Petera Pellegriniho v prezidentských volbách na Slovensku ukazuje, že vtšina slovenské spolenosti nikdy nepijala za svj západní zpsob života, ... číst dále

2.4.2024 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Voboil: Bojuji nejen s drogami, ale i se státem. Zákazy nefungují, ale politici se chtjí zalíbit - Prostor X podcast

Národní protidrogový koordinátor Jindich Voboil spolupracuje již s šestou vládou, a ím dál více pociuje frustraci, protože se nedaí prosadit správnou  ... číst dále

28.3.2024 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hebecký: Pro vládu není školství priorita. Za šéfa CERMATu bume rádi - Prostor X podcast

Letošní pijímací zkoušky na stední školy by nemly pinést podobný kolaps, jaký nastal ped rokem. Pedpokládá se, že 90 % dtí se dostane na jednu z první ... číst dále

21.3.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jureka: Dchody porostou pomaleji a vk odchodu do penze se posune. Obstrukce jsou buranství - Prostor X podcast

Ministr práce a sociálních vcí Marian Jureka pedstavil vlád svou reformu penzí. Na tom, že je poteba modernizovat dchodový systém, panuje ve vládní ko ... číst dále

15.3.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Klasický poheb je strašení lidí. Popel umíme dostat i do vesmíru, íká pohební prvodce Oleg Vojtíšek - Prostor X podcast

Na pohbu byl nkdy skoro každý. Vtšinou to vypadá podobn smutení sí nebo krematorium, kvtiny a proslov. Situace je asto neosobní a hektická. Takhle ale ... číst dále

4.3.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hrdá: Soudy svévoln krátí odmny za pomoc obtem trestných in. Loni jsem tak pišla o více než milion - Prostor X podcast

Advokáti ex offo, kteí hájí zranitelné obti trestných in, za svou práci leckdy nedostávají ádn zaplaceno. Soudy asto advokátm snižují odmny pod rámec  ... číst dále

1.3.2024 11:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Michalcová: Slovákm chybí národní identita. Fico by ml být izolován, tvoí autoritáský režim - Prostor X podcast

Slovenský premiér Robert Fico v minulém týdnu vzbudil rozruch svými slovy o Ukrajin. Dle editelky Centra pro informovanou spolenost Andrey Michalcové  ... číst dále

26.2.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Dzuro: Putin ped mezinárodní tribunál nepjde, spíš ho zatknou sami Rusové. Válené zloiny páchají ob strany - Prostor X podcast

V souasnosti probíhají dva oste sledované konflikty, válka na Ukrajin a izraelsko-palestinský konflikt. V obou s nejvtší pravdpodobností dochází k vál ... číst dále

22.2.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ruská novináka Kanakova: Putin hraje o vše, Carlson je jeho štn. Padlých okupant na Ukrajin mi líto není - Prostor X podcast

V esku žije více než pt let. Ruská novináka Ekaterina Kanakova pracovala pro rádiovou stanici Echo Moskvy, než ji Vladimir Putin po útoku na Ukrajinu  ... číst dále

19.2.2024 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hib: Parkování v Praze píliš dotujeme, musí zdražit. Okruhy dopravu nevyeší - Prostor X podcast

Ped rokem se ujala vlády nová koalice na pražském magistrátu. Spojení na vládním pdorysu pedcházelo zdlouhavé jednání, te ale koalice funguje, íká v r ... číst dále

16.2.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kolá: Ruské majetky v esku jsou hrozba a mají se vyvlastnit. Peníze z kompenzací by mohly jít Ukrajin - Prostor X podcast

Poslanec za TOP 09 Ondej Kolá spolu s bývalými diplomaty Vladimírem Votápkem a Michalem Žantovským pipravili návrh zákona, který by umožnil vyvlastnit ... číst dále

13.2.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kuera: V kauze apí hnízdo soud zatím neprovedl všechny dkazy. Radikální zmnu rozsudku ale neekám - Prostor X podcast

Odvolací soud zrušil zprošující rozsudek nad Andrejem Babišem a Janou Nagyovou v kauze apí hnízdo. Pípad se tak vrací zpt k Mstskému soudu v Praze, kt ... číst dále

12.2.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Schneider: Soud Trumpovi kandidaturu nejspíš nezakáže. Biden má nominaci jistou, primárky jsou jen formalita - Prostor X podcast

V USA probíhají primárky, ve kterých Demokraté i Republikáni, vybírají kandidáty do prezidentských voleb. Akoliv se konaly zatím jen v nkolika státech ... číst dále

9.2.2024 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kysela: Nová totalita je hloupý a nechutný pojem. Korespondenní volba není v rozporu s ústavou - Prostor X podcast

Vládní návrh na korespondenní volbu pro echy v zahranií zejm není v rozporu s ústavou, jeho naasování na parlamentní volby ale psobí ale jako úelové,  ... číst dále

6.2.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

eška žijící na Ukrajin: Život v Kyjev normální není, i když se o nj snažíme. V esku se ale bojím víc - Prostor X podcast

Veronika Ivanets je eška, která se kvli manželovi pesthovala bhem zuící ruské války na Ukrajinu. Ve výškové budov v Kyjev, ve které nyní bydlí, se sna ... číst dále

3.2.2024 08:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Novotný: Stát nákupem Robin Oil optimalizoval dan exmajiteli, do benzínek poteou další stovky milion - Prostor X podcast

Spolenost EPRO, kde je jediným akcionáem ministerstvo financí, koupila za 4,5 miliardy sí 75 erpacích stanic spolenosti Robin Oil. Kolem transakce byl ... číst dále

31.1.2024 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Miovský: Alkohol propagovali zkorumpovaní lékai. Abstinence zlepší spánek už za pár týdn - Prostor X podcast

Tento týden opt zaíná kampa Suchej únor, která vyzývá lidi, aby si zkusili msíc žít bez pití alkoholu. Pednosta Kliniky adiktologie 1. Lékaské fakulty ... číst dále

29.1.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Lewandowska: Chtla bych si zahrát feaku, asto tak i vypadám. V Dobré ráno, Brno! humor neml stopku - Prostor X podcast

Mžete ji vidt ve druhé ad seriálu Dobré ráno, Brno! nebo v novém filmu Aristokratka ve varu. Hraje v seriálu Zlatá Labu, má nkolik rolí v divadle a zr ... číst dále

25.1.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Mára: Apple prodává techniku i emoce. Mac definoval dnešní poítae. Technologie budou integrované do tla - Prostor X podcast

Ped tyiceti lety vydala spolenost Apple první generaci poítae Macintosh. Ten tehdy pinesl revoluní uživatelské rozhraní a do znané míry peduril, jak p ... číst dále

23.1.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Studená: Domácí násilníky netrestáme. Je lepší zmlátit manželku nebo dít než se poprat v hospod - Prostor X podcast

Celé esko momentáln žije píbhem Aniky. Tehdy nezletilou dívku roky systematicky znásiloval její otím. Ten si své jednání natáel a vyhrožoval jí zveejn ... číst dále

18.1.2024 05:55    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Vémola: Sextape ve filmu Karlos m pekvapila. Svatbu s Lelou jsem si neužil, do Oktagonu m dostal Rittig - Prostor X podcast

ást lidí ho miluje a ást nenávidí. Chce mít doma ty nejvtší a nejdivoejší zvíata, na ženách obdivuje ta nejvtší prsa a v MMA, kterému se vnuje polovin ... číst dále

16.1.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Sokol: Starý Biden nebo divoký Trump. Ameriané vybírají menší zlo, porážku neuzná ani jedna strana - Prostor X podcast

Patnáctého ledna zaínají v Americe primárky. Bhem nich strany vybírají kandidáty na prezidenta. Nehled na tyto volby se však zdá jisté, že se v prezid ... číst dále

11.1.2024 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Zlámalová: Prezident mluvil o euru na radu miliardáe. Ekonomika nemá z eho rst a vláda nemá vizi, jak to zmnit - Prostor X podcast

Již jsou známy údaje o státním hospodaení za minulý rok. Byl naplnn plánovaný schodek rozpotu, ale podrobný rozpis píjm a výdaj vzbuzuje mnohé otázky. ... číst dále

9.1.2024 08:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Psycholog Holcner: Studentm pomže vracet se na fakultu spolu. Trauma je uložené v tle, ale dá se léit - Prostor X podcast

Nedávná tragédie na Filozofické fakult zasáhla duševní zdraví mnoha lidí, nejen jejích student a uitel. Jak se s takovým traumatem lze vypoádat a jak  ... číst dále

28.12.2023 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Novák: Tygr je v soukromých chovech víc než v zoo. Nelegální pírodniny má doma mnoho lidí, ani o tom neví - podcast

V eské republice žije v soukromých chovech více velkých kokovitých šelem než v zoologických zahradách. Dle ady dat jsme chovatelská velmoc a to v kont ... číst dále

22.12.2023 15:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Houdek: Ute, schovej se, bojuj. Na útok stelce se lze pipravit. Zveejnní jeho identity je špatn - Prostor X podcast

Stelec na Filozofické fakult Univerzity Karlovy zavraždil 14 lidí a další desítky zranil. Bezprecedentní útok vyvolal adu otázek. Mimo jiné také jak v ... číst dále

20.12.2023 22:26    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Sihnaievska: Kam vkroí Rusko, tam je zlo, Putin mír nechce. Na Ukrajinu jezdím na pohby, ne na dovolenou - Prostor X podcast

Její život se odvíjel spokojen. Dostala pidáno v práci a tšila se na skvlou budoucnost. Jenže ruská invaze na Ukrajinu tyhle sny zniila. Anastasia Sih ... číst dále

18.12.2023 06:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Fištejn: Amerika je na pokraji obanské války. Biden je nerozhodný lúzr, Putin bude vládnout do smrti - podcast

 V píštím roce se odehrají dvoje dležité prezidentské volby. V USA a v Rusku. Každé tyto volby budou jiné, nicmén ob mohou mít potenciál zahýbat globá ... číst dále

15.12.2023 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ochodnická: Energetické nápoje škodí dtem a musí se regulovat. Mladší 15 let je budou mít zakázané - podcast

 Poslanci pipravují regulaci energetických nápoj, které se negativn podepisují na zdraví dtí a dospívajících. Návrh má podporu napí Poslaneckou snmovn ... číst dále

14.12.2023 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Tureek: Izrael musí palestinský stát umožnit, eský postoj nepomáhá. Vtšina obtí v Gaze jsou civilisté - Prostor X podcast

Dva msíce po útoku Hamásu na Izrael konflikt v Gaze stále pokrauje. Podle editele Centra pro studia Blízkého východu Metropolitní univerzity Betislava ... číst dále

7.12.2023 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nacher: Ptikoalice nás válcuje, demonstrantm se smjí, že nemají zuby. Nejsme populisti, ale pravý sted - Prostor X podcast

ekal jsem, že politici, kteí ekali na vstup do vlády osm let, se lépe pipraví, íká o Fialov vlád poslanec hnutí ANO Patrik Nacher v poadu Prostor X. K ... číst dále

4.12.2023 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Profesor Hnilica: Bakaláské práce nepotebujeme. Podvody s umlou inteligencí je skoro nemožné odhalit - podcast

Fakulta podnikohospodáská Vysoké školy ekonomické zrušila klasické bakaláské práce. Podle vedení fakulty jejich dosavadní forma není ideální zpsob tes ... číst dále

30.11.2023 06:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Maršálek oteven o Stardance: ekal jsem to náronjší. Už neeším sr*ky, hejtr je mi líto - Prostor X podcast

Josef Maršálek se na vrcholu popularity vrhl mimo komfortní zónu a stal se možná nejvtším pekvapením soutže Stardance. Populární cukrá se jako outside ... číst dále

28.11.2023 10:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rakušan: Nkteré nemoci se nevyplatí léit. Nadbytená léba škodí a stojí ticet procent náklad na zdravotnictví - Prostor X podcast

eské zdravotnictví se potýká s málo známými fenomény, které však zásadn ovlivují život léka i pacient. Podle léka z mezinárodní iniciativy Choosing Wi ... číst dále

24.11.2023 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kapitalismus nemže zkrotit klimatickou krizi, tlak na rst drancuje pírodu, íká Voves - Prostor X podcast

Hnutí Univerzity za klima minulý týden opt poádalo studentskou stávku. Každý systém si zaslouží kritiku. Musíme smovat k alternativám, které budou spr ... číst dále

22.11.2023 08:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Sametovou revoluci mohla perušit armáda. Vojenský zásah byl pipraven ješt 24. listopadu, íká Tomek - Prostor X podcast

Ješt týden po 17. listopadu mla armáda pipraveny scénáe zákroku proti demonstrantm. V tom nejhorším možném scénái bylo velitelství pipraveno nasadit p ... číst dále

3.10.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

TMBK: Vtipy jako ped lety už dnes dlat nemžu, musím hledat cesty, jak cenzuru sociálních sítí obejít - Prostor X podcast

Svým bitkým humorem baví Tomáš Bínek alias TMBK eský internet 14 let a nedostatkem inspirace pi tom rozhodn netrpí. eská republika ho furt pekvapuje.  ... číst dále

2.10.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Mašín: Bez žen by brati Mašínové neuspli, byly stejn statené, mnohým vadilo, že je vytahuju ze stínu - Prostor X podcast

Málokterá rodina odevzdala téhle republice a boji za svobodu a njaký vlastenecký étos v tom nejlepším slova smyslu víc než rodina bratí Mašínových, my ... číst dále

26.9.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Storová: Válkovu kritiku jsem slyšela poprvé v televizi, neekl mi nic. Za léky si budeme muset piplatit - Prostor X podcast

Že by Státní ústav pro kontrolu léiv neplnil povinnosti, slyším poprvé, pozastavuje se jeho dosavadní editelka Irena Storová nad kritikou ministra Vál ... číst dále

25.9.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Musíme to opravit, pirovnává Pekarová kroky vlády k práci na silnici. Výsledky podle ní pinese as - Prostor X podcast

Sebereflexe nám nechybí, je pesvdená Markéta Pekarová Adamová. S istým svdomím mže pedsedkyn Poslanecké snmovny a šéfka TOP 09 íct, že vláda si je vdo ... číst dále

18.9.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nerudová: Vláda musí udlat zásadní zmny, zaostáváme a nejsme konkurenceschopní, bez EU nepežijeme - Prostor X podcast

Svou kandidaturu do Evropského parlamentu vysvtluje Danuše Nerudová zámrem aktivn hájit národní zájmy v Bruselu, protože neexistuje oddlená evropská a ... číst dále

30.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kománková: Témata v médiích urují kliky, nepodléhat jejich tlaku je privilegium, autenticita tvrc je zásadní - Prostor X podcast

Zptn je vidt, že jsme skuten proráželi njakou cestu, ale v tu chvíli to nevidíte, ohlíží se za víc než ticetiletou historií Radia 1 hudební publicistk ... číst dále

29.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Výborný: Polsko brutáln dotuje potraviny pro echy, já vyvíjím neformální tlak, všechno není jen o cen - Prostor X podcast

Nejsem ministr cenotvorby a nesedím na ministerstvu, kde bych ráno se svými poradci vzal tužku a ekl: Dneska chleba za 23, kilo jablek za 38 a kostka  ... číst dále

28.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Skopeek: Blažek je jeden z nejlepších ministr, bez desítek miliard úspor vláda letošní rozpoet nedodrží - Prostor X podcast

Místopedseda snmovny Jan Skopeek považuje stranického kolegu z ODS Pavla Blažka za jednoho z nejlepších ministr ve vlád, jeho setrvání v ele resortu s ... číst dále

25.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Tuník: Nejsme sluníkái, udržitelnost vnímáme byznysov, zálohování plechovek je nutnost - Prostor X podcast

Množství vody, které použijí k uvaení litru piva, z nich dlá svtový unikát. Zatímco v jiných pivovarech padnou na výrobu tupláku víc než 4 litry život ... číst dále

23.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Mlsna: Drahé potraviny nekupujte, jiné ešení není. Kuata vyvážíme a pak dovážíme vejce, nechápu pro - Prostor X podcast

Drahé potraviny si jednoduše vysvtlujeme kartely a neestnými praktikami, ale skutené píiny jsou jinde, upozoruje Petr Mlsna, pedseda Úadu pro ochranu  ... číst dále

21.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Vondra: V EU jsme sehráli roli užitených idiot, setkání Blažka s Nejedlým není problém, znají se

Europoslanec za ODS Alexandr Vondra nevidí problém v tom, že se ministr spravedlnosti Pavel Blažek potkal s kontroverzním spolupracovníkem Miloše Zema ... číst dále

16.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Voldánová: V eské televize už toho bylo moc, novinaina se zmnila. Stres vás nesmí sežrat

Bývalá moderátorka a novináka eské televize Jolana Voldánová má ped sebou další výzvu. Jako editelka se ujala Nadace Charty 77 a íká, že se do taj org ... číst dále

15.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kemel: Musíme se bránit tomu, že se nesmíte nikoho dotknout, to je podstata humoru, je osvobozující

V reakci na kresbu ápa letícího s dotacemi do apího hnízda mu expremiér Andrej Babiš poslal zprávu: S tímhle vtipem jste m nasral, pane Kemel, vypráví ... číst dále

14.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Alvarová: V obchodu s daty je obrovská moc, sociální sít neslouží nám, jsme tžený materiál, na kterém bohatnou jiní

Žijeme v hyperpropojeném svt, co dív bylo zlomyslné, je dnes smrtící, íká v souvislosti s rychlostí a dosahem, jakým se maligní informace šíí na sociá ... číst dále

11.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hereky si se mnou vytrply, íká režisér projektu #annaismissing. Ten se vnuje drtivému vlivu sociálních sítí

Režisér Pavel Soukup má za sebou Emmy ocennou sérii #martyisdead, která se snažila edukativn vnovat nástrahám digitální doby. Te na téma i formu navaz ... číst dále

9.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Koí: Recyklace nás nespasí, životnímu prostedí škodí taky, je poteba snížit spotebu, což je nevýhodné pro stát

Kdo dlá nco, co má pocit, že je užitené, tak tomu dneska íká udržitelné, poukazuje Vladimír Koí na zaklínání se udržitelností za úelem zvýšení atrakti ... číst dále

8.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Maar: Svtem se šíí virus ptaí chipky, pandemii by mohl zpsobit pomrn snadno, eši se nepouili

K pekonání mezidruhové bariéry dochází u vir pomrn asto, íká epidemiolog Rastislav Maar. Ne nutn musí vždy penos znamenat celosvtový problém. Pokud to ... číst dále

7.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Polak: Stát pro m není autorita, proto nevolím, budoucnost je jinde. Musk má vtší sílu než prezidenti

Poád se pizpsobovat je jediná strategie, která umožní lidstvu pežít, je pesvdená archeoložka Sara Polak. Lpní na dogmatech považuje za cestu do záhuby ... číst dále

4.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rodie vytvoili Generaci Z digitální stopu, aniž by chápali, co to mže znamenat, upozorují tvrci #annaismissing

Použili jsme víc trikových zábr, než je ve filmu Bod obnovy, což je sci-fi, íká Vratislav Šlajer, producent nového thrilleru #annaismissing, který vol ... číst dále

2.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ministr Dvoák: V dsledku euroskepticismu nám hodn ujíždí vlak, útoky na Brusel jen nabíjí Rusku

Nic jako zlý Brusel, který kazí naše svtlé zítky, neexistuje, ohrazuje se ministr pro evropské záležitosti Martin Dvoák proti narativu, který oslabuje ... číst dále

1.8.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Dokalová: Sebeprezentace na sociálních sítích je pro m pornografickým momentem, nerada se fotím

Slovo hereka má pro Terezu Dokalovou hoký ocas. Nejednou se setkala s jeho pejorativní deklamací, nic dobrého si o jejím budoucím povolání nemyslela a ... číst dále

31.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Najbrt: Soutživost je pirozená, nejde vymýtit, bez stresu by hodn vcí ani nevzniklo

Takových log ti udlám dvacet za minutu, ty p* pražská, vzpomíná grafický designér a porevoluní art director Reflexu Aleš Najbrt, jak obtížn se nkteí o ... číst dále

28.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Svátek: Nechat umírat rodie samotné je pro nás normální, prvobytným kulturám máme co závidt

lovk by si ml uvdomit, že na nkteré vci už není as, a pokud je v rodin s nkým rozhádaný ešit to dív, než bude pozd, íká režisér Dan Svátek. Ten se tém ... číst dále

26.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

eští dobrovolníci na Ukrajin: Musíme se tam vracet, aby Taylorova smrt nebyla zbytená, necítíme nenávist

Ani smrt eského medika, kterého v plce bezna zasáhl do hlavy šrapnel a který o dva msíce pozdji svým zranní v pražské vojenské nemocnici podlehl, je n ... číst dále

25.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rakušan: Šíení nepravd je trestné, lidi si to musí uvdomit. Spojení boj s dezinformacemi je vyplé

V uplynulých 30 letech dlal stát pro Romy minimum, není proto divu, že jejich nespokojenost sílí. Paradoxem je, že se te Romové dostávají do spár nara ... číst dále

24.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Chlupáek: eští filmai mají v Evrop velmi špatnou povst, že nemám FAMU, je výhoda

Kolik je mu let, piznal štábu až po natáení. Bál se, aby neztratil respekt. Kdyby zjistili, že nemám ani prvák ekonomky, tak nevím, co by dlali, pipou ... číst dále

21.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Podzimková: Léba rakoviny je tabu, chci dti zbavit strachu, magnetická rezonance je šílený pístroj

Nic takového na svt neexistuje, íká výtvarnice Eliška Podzimková o multimediálním projektu Plešouni, který má pipravit onkologicky nemocné dti a jejic ... číst dále

19.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Plodková: Vrásky si nepoítám, ale v život hereky jsou období, kdy ji scenáristi vylení

V zaátcích kariéry byla Jana Plodková schopná pracovat nonstop a ani nepostehnout, že je nemocná. Po 20 letech v branži piznává, že je na sebe opatrnj ... číst dále

18.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Oujezdská: Hercm a herekám se staráme o honoráe i duše. Jak objevila Janu Plodkovou?

Stát se herekou chtla Kateina Oujezdská odmala, díky speciálním výukovým metodám Jaroslava Duška, u kterého studovala, se ale její sen rozplynul. Zámr ... číst dále

17.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nedbal: Když jsem ml hlad, dal jsem si kafe a cígo, pro herce je lepší, když si nemusí vymýšlet, ale fakt trpí

Patí k nejobsazovanjším hercm své generace. Ješt ped pár lety ale dlal Jan Nedbal za barem a plánoval, že pokud se nic nezmní, odletí na Island, bude  ... číst dále

14.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Zavoral: ekání na vhodnou dobu pro zvýšení rozhlasového poplatku je jako ekání na Godota, už i cappuccino z automatu stojí víc

Osmnáct let starý rozhlasový poplatek ve výši 45 K msín za 25 stanic vysílajících nonstop je smutné íslo, myslí si generální editel eského rozhlasu Re ... číst dále

12.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

ernochová: eský pop se mi nelíbí, než bych šla proti vnitnímu pesvdení, radši pestanu zpívat

Málokterý interpret by ped vydáním svého nového alba prohlásil, že bude neúspšné. Zpvaka Tereza ernochová s tím problém nemá. Stojí na prahu tyicítky  ... číst dále

11.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Farna: Nejvtší hodnota v šoubyznysu je autenticita, není mi jedno, že m rádia nehrají

Už v ptadvaceti mohla zpvaka Ewa Farna íct, že víc než plku života pracuje. Že by ji hvzdná kariéra pipravila o bezstarostné dtství, pocit nemá. Místo ... číst dále

10.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kenková: Lidi se bojí jinakosti a májí problém ji respektovat, nikdy jsme nebyli moderní

Nikdy jsme nebyli moderní, odpovídá Eliška Kenková na otázku, co tematizuje nový film Úsvit, ve kterém si zahrála ústední postavu thotné lékaky Heleny ... číst dále

6.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Prezident Pavel: Konsolidaní balíek možná budu vetovat. Platí, že znovu asi kandidovat nebudu

Pokud by konsolidaní balíek nevedl ke snížení deficitu a naopak výrazn pitížil tm, kteí mají finanní problémy už nyní, bude ho prezident Petr Pavel ve ... číst dále

5.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

vanarová: Filmový prmysl považuje diváka za hlupáka, je to až urážlivé. astý amatérismus m frustruje

Nejsem typ, který by si mediální zájem užíval, na mj vkus je až píliš velký, piznává hereka Jitka vanarová. Mrzí ji, když se slavnostní zahájení nejpr ... číst dále

4.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Baxa: Penzi od Netflixu podpoíme eské hry, koncesionáské poplatky mžou rst a platit mže víc lidí

Aby eská republika nezmizela z mapy svtové audiovize, jsou nevyhnutelné legislativní zmny i zpsob, jakým dosud fungoval pobídkový systém. Nov proto vz ... číst dále

3.7.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Geislerová: Nechápu, pro politici blokují manželství pro všechny, ped volbami tím manipulují

Vyjaduju se k tomu, co se m dotýká a co považuju za dležité, íká Aa Geislerová s tím, že ji vždy pobaví a podráždí souasn pozastavování se nad tím, že ... číst dále

30.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Šmarda: Podvodníci jsou ve vlád i opozici, za Babiše mže selhání sociální demokracie, už se nebudeme ohýbat - Prostor X podcast

Nárst pravicového extremismu je vždycky selhání demokratické levice, nezastírá pedseda Sociální demokracie Michal Šmarda s tím, že na zaátku dvacátého ... číst dále

28.6.2023 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bebjak: Ani pánbh neví, co se na Slovensku bude dít, politici navozují strach. esko je odvážnjší - Prostor X podcast

Každému soudnému Slovákovi je líto, že Zuzana aputová nebude znovu kandidovat na prezidentku, a obává se záijových parlamentních voleb. Za daných okol ... číst dále

27.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Žantovský: Putin definitivn skonil, jeho poslední chvíle mže pijít dív, než jsme si mysleli - Prostor X podcast

Detaily tažení velitele wagnerovc Jevgenije Prigožina na Moskvu vystupují z mlhy války postupn, nicmén už nyní je zejmé, že se stalo nco mimoádného. A ... číst dále

26.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hampl: Politici žijí v rozpotových iluzích, musí vystízlivt, jinak hrozí, že se tu vysoký deficit zabydlí - Prostor X podcast

Mírná vtšina spolenosti si uvdomuje, že zpsob, jakým stát fungoval v posledních letech, bhem kterých se pravidla rozpotové odpovdnosti nejdív rozvolni ... číst dále

21.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Guasti: Boj dobra a zla má tradici v antikomunismu, populistická rétorika je v esku mainstream - Prostor X podcast

Stalo se trendem proklamovat, že spolenost je rozdlená, ale podle politoložky Petry Guasti je spíš rozdlovaná. Rozdíly jsou v posledních letech využív ... číst dále

20.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Macháek: Putin potebuje ukrajinské DNA, Kyjevu nesmí NATO a EU slibovat nesmysly, hrozí katastrofa - Prostor X podcast

Pro Putina je válka klíová, protože nebojuje jen o teritorium, ale také o ukrajinské DNA, píše deník The Wall Street Journal a komentátor Jan Macháek  ... číst dále

19.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Stát selhal pi dohledu na ceny, obchodníci podvádli. Píští rok krize skoní, tvrdí poradce premiéra Keek - Prostor X podcast

Stát dlouhodob selhává pi dohledu nad obchodníky, umožnil jim vznik velkých struktur s dominantním postavením, které zneužívají na úkor zákazník, mysl ... číst dále

16.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nechodím k lékam, ale za léitelem. Z udržitelnosti se stal marketing, íká designér Plechá - Prostor X podcast

Pijímám samé tžké výzvy, jsem v tom trochu sebedestruktivní, piznává designér Jan Plechá, který se od loska nií v Moseru, firm s dlouholetou tradicí a ... číst dále

14.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ludvík: Touto ofenzivou válka neskoní, bude pokraovat i píští rok, Rusko ješt mže vyhrát - Prostor X podcast

Nesmíme se upínat na to, že válka skoní touto ofenzivou, upozoruje Jan Ludvík, bezpenostní analytik z Fakulty sociálních vd Univerzity Karlovy. Podle  ... číst dále

13.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Stedula: Atmosféra je vyhrannjší než v roce 1989, vládní opatení jsou nesmyslná, je teba hledat novou cestu - Prostor X podcast

Jestli bude generální stávka, záleží na lidech a na ochot vlády jednat, íká šéf nejvtší tuzemské odborové organizace Josef Stedula s tím, že míra nesp ... číst dále

12.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Zahradil: ODS by mla vzít agendu SPD, boj s dezinformacemi je pefouknutý, na Pekarovou mám alergii - Prostor X podcast

Je to poslední životní šance, kdy mžete buto jet v zajeté trajektorii, anebo zkusit nco jiného. Mn pipadá, že je lepší ješt poslední záez na pažb, íká ... číst dále

9.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Arleta: Je mi píjemnjší, když o mn všichni všechno vdí, nikdo m nemže napadat, že jsem šílená - Prostor X podcast

Tím, že jsem odkryla všechny svoje karty na stl, se chráním, aby m nkdo napadal, že jsem šílená a chovám se zvláštn, íká rapperka Arleta. Oteven mluví ... číst dále

7.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hollý: Bolestí celého zdravotnictví, nejen psychiatrie je chybjící pohled na kontinuitu nemoci - Prostor X podcast

Pedáváme si lidi z jedné superspecializace do druhé, ale souvislosti nám unikají, upozoruje na bolest celého zdravotnictví, nejenom psychiatrie, býval ... číst dále

6.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nantl: Polovina dtí by mla mít stední všeobecné vzdlání, školy mají motivovat, ne vytváet tlak - Prostor X podcast

Polovina dtí by mla chodit na stední školu všeobecn vzdlávacího smru, íká nový námstek ministra školství Jií Nantl s tím, že te je to 25 %. Argumentem ... číst dále

5.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Svárovský: Ukrajinský útok uspje a pak se mže zboit ruský režim, na velkou válku už Moskva nemá - Prostor X podcast

Zatímco naptí v Moskv sílí a nechu obyvatelstva ke speciální operaci roste, o emž svdí neochota Rus zapojit se do ní navzdory nadstandardnímu finanním ... číst dále

2.6.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Leitmeritz: Tady jsem diskriminaci necítila, ale v USA mi bylo až nepíjemn. Nesmíte se bát a vit - Prostor X podcast

Nesmíte se bát, íká fotografka Radka Leitmeritz. Sama odvahu prokázala, když v necelých dvaceti odešla s prázdnou kapsou do Paíže. Neumla tehdy ani sl ... číst dále

31.5.2023 00:15    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Michailidu: Ani USA, ani Rusko, musíme jít vlastní cestou, je teba kritizovat NATO a Západ, levice je elitáská - Prostor X podcast

Potebujeme planetární ešení, íká o problémech dneška Jana Michailidu, pirátská politika a lenka pirátského Republikového výboru. Tvrdí, že slova o kom ... číst dále

29.5.2023 03:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Münich: Politici jsou asto mimo, je teba zmnit zkoušky a ešit kapacity škol, víme jak - Prostor X podcast

Daniel Münich psal už ped 20 lety o problémech v eském školství. Moc se toho nezmnilo. Dnes len NERV a akademického think-tanku IDEA pi CERGE-EI ident ... číst dále

24.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Holušová: Lékárna mže být kontroverznjší než Wim Hof. Máme se poád fantasticky a jsme ustžovaní - Prostor X podcast

Vždycky jsem chtla dlat festival v té podob, jak je dnes, ohlíží se ped letošním 20. roníkem Colours of Ostrava jejich zakladatelka a editelka Zlata H ... číst dále

23.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Šetka: Proti vinam je vedená nekorektní válka, bez nulové dan bychom mli místo vinic epku - Prostor X podcast

Proti vinam je vedena nekorektní válka, tvrdí Michal Šetka. Vlnu odporu vyvolává podle šéfredaktora magazínu Wine & Degustation zámrné zamování sp ... číst dále

22.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Chybík: Zlaté kliky nikdo nechtl, klienty si vybírám, nepovedený projekt je ostuda i promarnná šance pro místo - Prostor X podcast

Devadesátkové historky o klientech, kteí oslovovali architekty s požadavkem, že chtjí takovejhle barák, a ukazovali pitom v lepším pípad na vilu Tugen ... číst dále

19.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Martinek: Nechci být s díttem doma, do práce jsem se vrátila po týdnu, reakcím na to se usmívám - Prostor X podcast

Vdla jsem, že dít chci, ale nechci být doma, íká šéfka vzdlávací platformy #HolkyzMarketingu Aneta Martinek s tím, že týden po porodu znovu pracovala. ... číst dále

17.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Souek: T by mla toit mén kriminálek, místo nich a se vrátí poad Queer, sledovanost není rozhodující - Prostor X podcast

Pod mým vedením by byla veejnoprávní televize odvážnjší a modernjší, víc orientovaná na digitální platformy, íká souasný šéf brnnského studia a kandid ... číst dále

16.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Prokop kritizuje nezdanní vína: Vláda škrtá každou slevu na studenta a nechá tam díru za 5 miliard - Prostor X podcast

Lihoviny jsou u nás jediným druhem alkoholu, který podléhá standardní spotební dani. Zvyšovat ji proto navrhovala Národní ekonomická rada vlády jen o  ... číst dále

15.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Horská: Vlád hrozí blamáž, úspory a škrty musí obhájit, v inflaci jsme z nejhoršího venku - Prostor X podcast

Jakkoli by k nkterým konsolidaním opatením pistoupila Helena Horská coby pravicová ekonomka možná agresivnji a nkterá udlala jinak, ozdravný plán, kte ... číst dále

11.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kozma: Poslední prohra byla pouením, dostal jsem takovou nakládaku, že se mi ti týdny motala hlava - Prostor X podcast

Kdyby pišla nabídka z UFC, rozhodoval bych se, íká MMA zápasník David Kozma s tím, že bojovat v nejslavnjší soutži svta není jeho snem. Coby nejdéle v ... číst dále

9.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Strejek: Beru velké prachy za debilní ilustrace, umlé inteligence se nebojím, i když vtšina lidí pjde od válu - Prostor X podcast

Furt se musím pizpsobovat, íká zakladatel prvního eského ilustrátorského studia Vladimír Strejek a piznává, že jeho 21leté psobení na trhu provází ada ... číst dále

5.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Denn jsem elila vypjatým situacím, nejhorší byly útoky lidí, íká muzikoterapeutka o život s autistickým synem - Prostor X podcast

Potebovala jsem se vzpamatovat, abych tu pro nj byla, odpovídá Veronika Boulterová na otázku, co ji pivedlo k muzikoterapii. Oporou chtla být synovi,  ... číst dále

3.5.2023 12:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Höschl: Rusku nesmíme ustoupit, pijatelný je pouze spravedlivý mír, i když je v rozporu s lidskostí - Prostor X podcast

Na základ objektivních ukazatel se máme nejlíp, jak jsme se kdy mli, ale když to sdlíte v hospod tvrté cenové v deset veer strýcm u piva, skoníte na c ... číst dále

2.5.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rád bych ml v kuchyni víc žen, íká michelinský šéfkucha Sahajdák. V Praze pipravuje novou restauraci - Prostor X podcast

V kuchyni michelinské restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise, o které mluví jako o hospod v Haštalské, by ml šéfkucha Oldich Sahajdák rád víc žen ... číst dále

28.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pýcha: Obchody diktují ceny, zemdlci žijí v nejistot, potraviny budou zlevovat se zpoždním - Prostor X podcast

Ron prodlají eští zemdlci na základních komoditách 15 až 20 miliard korun, protože není v jejich silách prodávat je za evropské ceny. Že nejde o plané ... číst dále

26.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Havlíek: Chceme návrat EET a plošné škrty, odmítáme vyšší dan, ale nejsme populisti - Prostor X podcast

Kabinet Petra Fialy se na rostoucí strukturální deficit a povinné výdaje dívá úetn a z ist krátkodobého pohledu, což Karel Havlíek vlád vyítá úpln nej ... číst dále

25.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Szántó: Kdyby Putin vyhrál, mír a levný benzín nebudou, drahé vci máme kvli nmu. Válka je odporná - Prostor X podcast

Dokud bude Ukrajina chtít bojovat, je naší morální a strategickou povinností ji podporovat. Zatímco její vojáci nasazují životy proti Rusku, které v r ... číst dále

24.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Macháek: Mír na Ukrajin rozpoutá nekontrolovaný obchod se zbranmi, policie zaspala dobu - Prostor X podcast

Realita devadesátek není tak vzdálená. Vliv ruských mafiánský struktur tu byl siln zakoenný už ped rokem 1989 a petrvává dodnes. Aspo podle exšéfa Odb ... číst dále

21.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Vištalová: Ruští sportovci nemají na olympiád co dlat, moji úast ohrožuje chyba úedník - Prostor X podcast

Místem jejího narození je Rusko. Práv tam odjela její ukrajinská matka na služební cestu a v tamní porodnici pivedla na svt holiku. Ta ale zstala kvli ... číst dále

19.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Podívat se do oí tomu, kdo vám ublížil. Nkteré otázky obtí zodpoví jen pachatelé, íká Matoušková - Prostor X podcast

Je to, jako když hodíte do rybníka kamínek v okamžiku sice dopadne na dno, ale na hladin po nm zstane série soustedných kruh vycházejících z místa, kd ... číst dále

18.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Viceguvernérka NB Zamrazilová: Zvyšování DPH by zhoršilo inflaci, potebujeme ekonomiku poškodit - Prostor X podcast

Zatímco na mezinárodní firmy se zahraniními centrálami tíha mnové politiky nedopadá, mohou si dovolit nabírat nové zamstnance a zvyšovat mzdy, pro mal ... číst dále

17.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bartkovský: Rajchl pecenil své síly, lidé od nj dávají ruce pry, demonstrace byla jasn protiukrajinská - Prostor X podcast

Výhržky generální stávkou a blokádou budov, pokud vládní koalice nesplní požadavky iniciativy esko proti bíd, nebo nepodá demisi, se nenaplnily. Pišlo ... číst dále

14.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Richterová: Navažme kurz koruny na euro a urychleme návrat rodi do práce, lepší než zvyšovat DPH - Prostor X podcast

ANO i SPD nás vyzývaly, a následujeme kroky Maarska, kde ceny základních potravin vzrostly až o 70 % a inflace je nejvyšší v Evrop. Nám se ale pro obs ... číst dále

12.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Mžeme lidi povznášet, už nepotebuji komentovat politiku, kluby jsou ped krachem, íká zpvák Zrní - Prostor X podcast

Na pódium ho žene touha sdílet s fanoušky, co cítí, ale souasn od dtství trpí velkým studem. Jedna plka m velí: Jdi ped lidi a íkej to! A druhá íká: H ... číst dále

11.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Reportér Novotný: Bude h, Izrael eskaluje naptí v regionu. Novinái byli dív nestranní, to se mní - Prostor X podcast

Navzdory dostupnosti informací a možnosti cestovat prakticky kamkoli stále narážíme na hranice komunistického ghetta, ve kterém jsme žili. Ve srovnání ... číst dále

5.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Co dlá Putin, když pijde dom? To m vždycky fascinovalo, pijte si kopnout do diktátora, láká Pavlásek - Prostor X podcast

Chce, aby za nj mluvilo to, co dlá. Knihy, stand-upy, písové texty nebo nov autorská hra Já, diktátor. Výet tvrích aktivit Lukáše Pavláska je tak širo ... číst dále

4.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ekonomka Švihlíková cupuje plány vlády a varuje: Z eska odchází tajn stovky miliard, fungují tu kartely - Prostor X podcast

Mám problém najít dobrou zprávu, piznává ekonomka Ilona Švihlíková s tím, že tendence, které byly patrné delší dobu, se zaínají projevovat naplno a na ... číst dále

3.4.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

eška na Ukrajin: Na front je to horší a krvavjší, slepuju táty od rodin, aby vbec pežili - Prostor X podcast

Žádná fotka, ani video nedokážou zachytit, co se dje na ukrajinském bojišti, íká 21letá Karolína, která odtud práv pijela. Realita dalece pedila její  ... číst dále

31.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Soukupová: Za práci na Ulici se nestydím, po hlubším smyslu v ní nepátrám. Muži nejsou lepší než ženy - Prostor X podcast

Musela bych o sob íct, že jsem feministka, pipouští spisovatelka Petra Soukupová, když dojde na otázku nerovnosti muž a žen, která je podle ní poád pa ... číst dále

30.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Decroix: Demonstranti z Václaváku jsou ruská pátá kolona, je teba to íct jasn. Rozvody by mly být snazší - Prostor X podcast

Nechce házet všechny demonstranty do jednoho pytle, veejný projev nesouhlasu a obav vnímá poslankyn Eva Decroix jako legitimní souást demokracie. Na š ... číst dále

29.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Prouza: Ministr zemdlství vytváí tídní nenávist, potraviny mžou zlevnit hned, mezitím nakupujte ve slevách - Prostor X podcast

Enormní ceny potravin sice zaínají klesat, ale pomalu. Nižší pitom mohly být už loni, kdyby vláda mla odvahu a snížila 15 % da u základních komodit. C ... číst dále

27.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Železný: Píšt si strážníky taky nahraju, zastavil jsem kvli fatální zpráv, te jdu na nemocenskou - Prostor X podcast

Pedstavte si, že váš nejbližší vážn onemocní. Chcete udlat všechno, abyste mu pomohli. Postupn ale zaínáte tušit, že ani maximální úsilí nebude stait. ... číst dále

24.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rapper 7krát3 o prospšných hejtech, nedležitosti rádií a schopnosti fyzioterapie ovlivnit neplodnost - Prostor X podcast

Piznává, že dvojí život, který vede, vyžaduje dlouhodobé plánování, což se poád uí, a i tak obas elí frustraci, že nemže být jinde. Stejn nepíjemné je ... číst dále

22.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kurýry nenutíme, hlásí se jich k nám stále víc, chceme být obchodní dm v kapse, íká šéf eského Woltu - Prostor X podcast

íká se jim shadow, nebo dark kitchen a navzdory oznaení, které evokuje nekalý byznys, v nich nic nelegálního neprobíhá. Specifický je jejich zpsob fun ... číst dále

21.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Matesová: Inflace je nejvtší zlo, bude to bolet, vláda nesmí ztratit odvahu. Rusko posílila touha firem po zisku - Prostor X podcast

Argumenty vtšiny opoziních politik, že je správné dávat každému, dláždí podle ekonomky Jany Matesové eckou cestu, tedy scéná, který ped lety pivedl ji ... číst dále

20.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Trest, nebo spravedlnost? Na oběti se nemyslelo, umíme lépe řešit i sexuální násilí, říká Masopust Šachová - Prostor X podcast

Řídíme se trestním řádem z roku 1961, který je poplatný době svého vzniku a jehož primárním účelem je najít a potrestat viníka. Jenom o zločinu a tres ... číst dále

17.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Fištejn: Západ zapomněl vítězit, válku na Ukrajině nechápe, je to střet civilizací. Chcimír má být urážka - prostor X podcast

Válku na Ukrajině provází obrovské nepochopení a Západu ani po více než roce od začátku ruské invaze není dostatečně zřejmé, o co jde a proč stojí za  ... číst dále

15.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nacher ostře o odsouzení protivládní demonstrace: Lidé jsou dehonestováni, za dezoláty a proruské šváby - Prostor X podcast

Mediální pokrytí protestů proti Babišově vládě před parlamentními volbami a po nich vůči Fialovu kabinetu označuje Patrik Nacher za „nebe a dudy“. Odp ... číst dále

14.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Zittová: Chtěli mě znásilnit a šikanovali mě, že jsem zrzka, roky jsem žila na ulici a chtěla se zabít - Prostor X podcast

Mám zkřivenou sanici, vykopnutá žebra, prodělala jsem hodně otřesů mozku, vypočítává Ivana Zittová zranění na těle, ke kterým přišla doma i ve škole.  ... číst dále

13.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Svědek rybařil na „mrtvé“ části Bečvy, policie ho nevyslechla, obžaloba je nesmyslná, říká novinářka - Prostor X podcast

Úředníci jakoby trpěli kolektivní ztrátou paměti, zatímco rybáři mají vše detailně zdokumentováno, popisuje výslechy svědků v kauze otrávené Bečvy rep ... číst dále

10.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Komička Adéla Elbel otevřeně o smrti v rodině, podpoře očkování, víře v boha a cestě, kterou ušla - Prostor X podcast

„Táta mi umřel hodně brzo, takže nemám pocit, že život má 80 let,“ přiznává Adéla Elbel s tím, že ztráta blízkého člověka tehdy „rozsekala“ celou rodi ... číst dále

8.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rybová: Západní společnost nemá jasno, kam dál, stojí na rozhraní a má sklony k totalitnímu myšlení - Prostor X podcast

K období, které prožíváme, máme tendenci být kritičtější, přitom vždy tu byl někdo, kdo měl víc a kdo míň. Cestou z utápění se v nostalgii a frustraci ... číst dále

7.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rusové by se měli děsit. Západ bude mít dost důkazů, aby Putina odsoudil, říká režisér filmu Vyšetřovatel - Prostor X podcast

Válka na Ukrajině je prvním ozbrojeným konfliktem, ve kterém Západ systematicky shromažďuje důkazy o válečných zločinech. „Oproti tomu, o čem vyprávím ... číst dále

6.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hábl: Finanční gramotnost exekuce nevyřeší, problém je v systému, přesto jsou lidi stigmatizovaní - Prostor X podcast

Exekuce se v ČR přímo dotýká asi 1,5 milionů lidí, takže každého sedmého Čecha. Že se v tíživé životní situaci ocitli kvůli půjčce na dovolenou, nebo  ... číst dále

3.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Neruda: Muž by měl projít bojem. Před lety jsem věřil konspiracím, chápu ty lidi, za Slovensko se někdy stydím - Prostor X podcast

Lízali jsme podlahu, popisuje zápasnickým slangem Pavol Neruda rok 2018, kdy mále zkrachoval. Tehdy se se společníkem Ondřejem Novotným hecli a řekli  ... číst dále

1.3.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jurečka: Důchodci by měli být solidární, rodiny s dětmi mají míň než oni, ať rozhodne Ústavní soud - Prostor X podcast

Opozice taktizuje, aby problematiku valorizace důchodů vyhrotila, myslí si místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a odmí ... číst dále

28.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Designéři Vrtiška a Žák: Cena věcí má být edukační, je třeba vědomě snižovat spotřebu - Prostor X podcast

K designu lze přistupovat dvěma způsoby: buď budovat autorský fenomén, nebo reflektovat potřeby klienta. Roman Vrtiška a Vladimír Žák preferují ten dr ... číst dále

27.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Psycholog: Sebepoškozování dětí dramaticky roste, problém je i genderová dysforie, děti se hledají - Prostor X podcast

Třetím rokem žijeme v době, která je pro většinu lidí zátěžová. Když už to vypadalo, že covid přestane být hlavním tématem, vypukla válka na Ukrajině. ... číst dále

24.2.2023 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Smetana: Ruský útok neuspěje, pak má Ukrajina šanci na protiofenzivu. Válka ale letos zřejmě neskončí

Patřím spíš do skeptického tábora, odpovídá rok po vypuknutí války na Ukrajině bezpečnostní analytik Michal Smetana na otázku, jaká bude situace za da ... číst dále

22.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rejžek: Stydím se, jak jsem se choval, s alkoholem jsem skončil. Příkopy mezi slušnými a udavači tu byly vždy - Prostor X podcast

„Představa, že jsem jenom ten od rána do večera rozčílený, nenávistný člověk samozřejmě neplatí,“ říká pobaveně publicista a novinář Jan Rejžek a proz ... číst dále

21.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Marek: Důchody musí růst pomaleji, inflace klesne díky lidem a firmám, k úsporám stačí škrtat výdaje státu - Prostor X podcast

Česká ekonomika na tom není tak zle, říká ekonom David Marek s tím, že na nejčernější scénáře nedošlo, protože jsme měli štěstí. Zima byla mírná, vlád ... číst dále

20.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Lebedová: Voliči vystřízlivěli a vidí, že vláda neplní sliby. ANO má nakročeno vyhrát další volby - Prostor X podcast

Skončilo období líbánek, voliči vystřízlivěli a vidí problémy a negativa vlády, říká politoložka Eva Lebedová. Důvod být nespokojení přitom mají nejen ... číst dále

16.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Schillerová: Jsme připraveni převzít vládu, asociální koalice dělá strašné fauly, jsme demokratické hnutí - Prostor X podcast

„Jsme připraveni kdykoliv převzít vládu. My máme recept, jak věci řešit,“ říká Alena Schillerová. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO se tu nic n ... číst dále

15.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Vodochodský: Znechucení herci jsou nakažliví, člověk jde občas po penězích, ale já to chci dělat správně - Prostor X podcast

Vojtěch Vodochodský jde z role do role a vidinu tvůrčí pauzy zahání další hereckou prací. Motivací pro něj nejsou peníze, nemá rád volno a nechce přeš ... číst dále

14.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ruská společnost je morálně apatická a prolhaná, Zelenskyj se stal součástí informační války, říká Janiš - Prostor X podcast

V každém městě, které ukrajinská armáda osvobodila, našla mučírnu. Pohled na mrtvá těla se jejím vojákům naskytl v Buči, Trosťanci, Izjumu i Chersonu. ... číst dále

13.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Architekt Pleskot: Se Zemanem přišla na Hrad vulgarita a hospodskost, změnit to je pro mě téma, Pavlovi věřím - Prostor X podcast

Synonymem architektury nejsou pro Josefa Pleskota monumenty, ani ikonické stavby, kterých má na kontě několik. Společným jmenovatelem jeho realizací j ... číst dále

10.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Juchelka: V médiích byla nenávist a posměvačství, chceme i umírněné voliče SPD, Babiš mé jméno zná - Prostor X podcast

Coby moderátor vyjížděl s Andrejem Babišem do regionů a uváděl jeho předvolební talkshow. Přesto předseda ANO nemohl poslanci svého hnutí přijít v pod ... číst dále

8.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Chceme upřednostnit MHD a reformovat systém parkování, říká Hřib. Plánuje nové koleje i prioritní pruhy - Prostor X podcast

„Nechtěli jsme připustit, abychom Prahu odevzdali extremistům nebo populistům,“ odmítá dosluhující primátor Zdeněk Hřib, že by prodlužoval jednání o n ... číst dále

7.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Umělá inteligence poradí, jak dostat kokain do Evropy, odpovědnost za to nenese. To je jen začátek, varuje Šlerka - Prostor X podcast

Už nyní je umělá inteligence součástí našich životů a není dne, kdy by nevznikl start-up, který se zabývá možnostmi jejího uplatnění v dalších oblaste ... číst dále

6.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Porostou daně? Státu chybí peníze, OSVČ by měli platit víc a důchodový věk se zvýšit, říká ekonom - Prostor X podcast

Po roce vlády přichází podle ekonoma Filipa Pertolda velké uvědomění a z ministerstev financí i práce a sociálních věcí shodně zní, že příjmy do rozpo ... číst dále

3.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Gregor: ANO přežije i bez Babiše, SPD se o voliče bát nemusí, Pavel účty za energie nesníží - Prostor X podcast

Fakt, že coby prezidentský kandidát obdržel Andrej Babiš bezmála 2,5 milionu hlasů, neznamená, že by jeho hnutí ve sněmovních volbách volil shodný poč ... číst dále

1.2.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jourová: Role hodného strýčka Babišovi nešla, lidi se nedali opít rohlíkem, s ANO jsem ale v pohodě - Prostor X podcast

V ANO nesetrvávám z nějaké prvoplánové vděčnosti, říká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová s tím, že hnutí pro ni neztělesňuje pouze Andrej  ... číst dále

31.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Petr Pavel: Situace na Hradě je horší, než jsem čekal, možná padne trestní oznámení. Babiš mi napsal SMS - Prostor X podcast

Zatímco tchajwanská prezidentka navrhla nově zvolenému českému protějšku telefonický hovor, aby mu osobně blahopřála, Miloš Zeman poslal svému nástupc ... číst dále

30.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Havlíček: Výzvy k sázení na Babiše byly nadsázka, odpovědnost neneseme, volby ANO posílily - Prostor X podcast

„Nejsem úplně zklamaný,“ popisuje svoje pocity Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO, jehož kandidát Andrej Babiš prohrál ve druhém kole prezidenský ... číst dále

27.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jel jsem do práce a bylo mi fakt špatně. Bývalý porotce Stardance Václav Kuneš o nutnosti dát si pauzu - Prostor X podcast

I když pojem sabatikl rezonuje ve veřejné diskuzi posledních pár let v souvislosti s enormním pracovním nasazením a potřebou, mnohdy spíš nutností, si ... číst dále

25.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Stropnický: Rusko zkrotilo inflaci lépe než Fiala, Ukrajina bez velké války nevyhraje, je potřeba jednat - Prostor X podcast

„Realita nenasvědčuje tomu, že na druhé straně je jen hliněný obr,“ říká Matěj Stropnický s tím, že nejsme svědky ekonomického, vojenského, ani politi ... číst dále

24.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ringo Čech: Zeman neudělal nic špatně, Antichartu jsem opravdu nepodepsal, chování ČT připomíná totalitu - Prostor X podcast

Miloš Zeman uzavírá triumvirát dobrých prezidentů. Na jeho vládě přitom neulpěla nitka špatného: odporoval blbcům, jeho útoky na novináře byly jen umě ... číst dále

23.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pekarová Adamová: Babiš je špatný vzor pro děti a jeho kampaň je mimořádně odpudivá - Prostor X podcast

Jestli esemesky vyzývající k mobilizaci nejsou součástí kampaně Andreje Babiše, měl by se od nich důrazně distancovat. Právě on má podle Markéty Pekar ... číst dále

20.1.2023 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Tuna: Babiš nejvíc vydělává na drahotě, na ochránce slabých si jen hraje. Za „Prahu a lásku“ se omlouvám - Prostor X podcast

Coby vystudovaného učitele češtiny pobavila Jana Tunu slovní hříčka o vítězství Prahy a lásky nad vsí a nenávistí natolik, že ji zkopíroval a podělil  ... číst dále

18.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Režisérka roky sledovala milenku i nebinární polykulu. Strach vychází z neznalosti, lidi neponižuji, říká - Prostor X podcast

Záměrem nebylo šokovat, říká Jana Počtová, autorka trilogie o proměnách vztahů s tím, že první z dokumentů nazvaný Generace Singles, který před dvanác ... číst dále

17.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nejlepší je umřít na jevišti. Václav a Jan Neckářovi o boji s afázií i motivaci pokračovat dál - Prostor X podcast

Jeden den točil Václav Neckář zábavnou show, ve které účinkoval s bratrem Janem, a o 24 hodin později nebyl ve stejném klubu schopen přečíst z připrav ... číst dále

16.1.2023 06:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Horáček: Prezidentem bude generál Pavel, napravil svůj „komunistický“ hřích, je potřeba mu odpustit - Prostor X podcast

„Příštím prezidentem bude pan Pavel,“ myslí si podnikatel Michal Horáček s tím, že i kdyby generála ve výslužbě nevolili ve 2. kole všichni voliči ost ... číst dále

13.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jsem jediný, kdo nefetuje, říká herec Jan Kolařík o seriálu Dobré ráno, Brno! Nevěřil, že ho ČT odvysílá - Prostor X podcast

Režisér Jan Hřebejk ho kdysi představoval slovy: „To je Honza Kolařík, on je sice z Brna, ale je to výborný herec.“ Faktem je, že měl období, kdy hrál ... číst dále

11.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Klempíř: Nevolme slabé! Generál vytáhl kočičky, Danuše trhací kalendář, ale nejtvrdší kalibr je Babiš - Prostor X podcast

Jakkoli to vypadá, že nemilosrdnou bitku o prezidentský úřad vede demokratický tábor proti Andreji Babišovi, skutečnost je jiná, upozorňuje Oto Klempí ... číst dále

10.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pečinka: Osvobození Babiše je volební granát, je to favorit, Nerudová se chovala arogantně a Pavel zaspal - Prostor X podcast

Osvobození Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo je hozeným granátem do probíhající volební kampaně, myslí si politický komentátor Bohumil Pečinka. Násle ... číst dále

9.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Dárek pro Putina: Že zbraně prodlužují válku? Blábol! Kdybychom je na Ukrajinu neposílali, máme za 5 let Rusy v Brně - Prostor X podcast

„Rozumím tomu, když někdo řekne, že z náboženských, nebo morálních důvodů, to nechce, ale argument, že zbraně prodlužují válku, je úplně debilní,“ řík ... číst dále

6.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hrdinové, nebo vrazi? Mašínové byli kluci, kteří chtěli zpátky, co jim režim vzal. Možná byli obojí, říká Oskar Hes - Prostor X podcast

Přestože nedávno oslavil 24. narozeniny, na kontě má Oskar Hes už slušnou řádku filmů i seriálů. Hned v několika z nich je přitom aktérem doby, kterou ... číst dále

4.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pro eutanázii, manželství pro všechny i vyšší daň z nemovitosti. Petr Pavel chce lidem říkat i nepříjemné věci

Diskusi o daňové reformě považuje Petr Pavel v současnosti za naprosto zásadní a coby prezident by se spolu s odborníky snažil najít model, který bude ... číst dále

2.1.2023 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Plukovník Zelinka: Sázím na úspěch Ukrajiny, Bachmut je mlýnek na ruské maso, válka je výzva na celou generaci - Prostor X podcast

Svět už nikdy nebude takový, jaký byl před 24. únorem 2022, myslí si plukovník Ivo Zelinka. Podle něj jsme svědky generační výměny, kterou je potřeba  ... číst dále

28.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

„Za jeden prst v zadku ho přece nepošlete sedět.“ Advokátka Lucie Hrdá o šokujícím přístupu státu k obětem - Prostor X podcast

Případy, ve kterých manžel 81krát znásilní manželku, věší ji na řeznické háky, prodává ji a týrá děti, nejsou pro advokátku Lucii Hrdou ničím, co by j ... číst dále

27.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pět let jsem byla nikdo, psaní mě naučilo nelpět na společenském úspěchu, říká spisovatelka Jolanta Trojak - Prostor X podcast

Napsat knihu chtěla Jolanta Trojak odmala, trvalo jí ale roky, než se k tomu odhodlala. „Psaní je moje celoživotní láska a způsob, jak se projevit, al ... číst dále

23.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Prezidentský kandidát Diviš: Rakušan selhal, v covidu se očkovalo špatně, do důchodu je třeba jít později - Prostor X podcast

Zpětně vnímá své vyřazení z prezidentské volby a následné vrácení do hry jako úsměvnou historku, v první chvíli ale zažíval Karel Diviš šok. Od ledna  ... číst dále

21.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hilšer: Za kandidáty na prezidenta se šikují miliardáři, nechci tam podvodníka, jsem rozzlobený mladý muž - Prostor X podcast

Prezidentská kandidatura pro mě není žádné zlaté tele, říká Marek Hilšer s tím, že podruhé do boje o Hrad vstoupil proto, že cítí povinnost dotáhnout  ... číst dále

20.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Filípek: Devadesátky v českém fotbale neskončily, pokrytectví kolem mistrovství v Kataru, vítězství Messiho - Prostor X podcast

Žádný jiný fotbalový šampionát nevzbudil tak bouřlivou geopolitickou debatu jako ten, který v neděli skončil v Kataru, říká hlavní reportér deníku Spo ... číst dále

19.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Šíp: Mysleli jsme, že tu komunisti budou doživotně, nemohli jsme být hrdinové. Nohavica, Gott a ilumináti - Prostor X podcast

Kdo chtěl dělat před rokem 1989 zábavný pořad, nemohl být za hrdinu. Každý z bavičů věděl, kde jsou mantinely humoru, vtipy na konto režimu filtroval  ... číst dále

16.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ministr Lipavský: Válka už mě taky nebaví, ale Ukrajinu podporovat musíme, Česko zavede vlastní sankce - Prostor X podcast

Téměř každé jednání, které ministr zahraničí Jan Lipavský vede, se týká Ukrajiny. Když přitom před rokem resort přebíral, předpokládal, že bude řešit  ... číst dále

15.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Vítěz Masterchefa Pecina: MasterChef je estráda, chtěli mě manipulovat, ale nenechal jsem se - Prostor X podcast

Šance, že se stane vítězem reality show MasterChef Česko, si Martin Pecina dával asi takové, jako že se zjeví americký strýček se 400 miliony dolary.  ... číst dále

13.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Co je špatně v energetice? Ideologie, klimatické cíle, lipská burza, to vše je třeba změnit, říká Matoušek - Prostor X podcast

Kdyby válka na Ukrajině vypukla o dva roky později, mohlo být daleko hůř, míní odborník na energetiku Jiří Matoušek. Pesimistický vývoj by podle něj m ... číst dále

12.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kovářová: Ženy jsou bestie a muže provokují, nejsou v tom nevinně. S přírodou musíme bojovat, ne ji chránit - Prostor X podcast

„Jsem udivená, že mi někdo vyhrožuje smrtí, umlčením a pověšením nebo tím, že tam nemám být jenom proto, že mám jiný názor,“ říká po dvou měsících od  ... číst dále

9.12.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Fischer: Je to nefér, z voleb neodstoupím. S Ruskem chtějí jednat vlastizrádci, svoboda slova má hranice - Prostor X podcast

Přestože podle aktuálních průzkumů nejsou jeho šance uspět v prezidentských volbách velké, nemá senátor Pavel Fischer v úmyslu boj o Hrad vzdát. Věří, ... číst dále

28.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Navrátil: Některé firmy nepřežijí a je to správně. Pokud chceme tučný stát, potřebujeme tučné daně - Prostor X podcast

Pětina českých domácností čelí obrovskému finančnímu stresu a další pětina jich balancuje na hraně červených čísel, což se podle ekonoma Davida Navrát ... číst dále

23.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jordan Haj: Proti hlouposti funguje vnitřní arogance. Zhroutil jsem se kvůli alopecii, pomohla antidepresiva - Prostor X podcast

Odmala je roztěkaný, a tak ho učitelka v první třídě uzemnila větou, že nerozumí tomu, jak dva lékaři mohli zplodit takového debila. Jordan Haj ji zmi ... číst dále

22.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ženy čelí předsudkům od narození, mateřství znamená kariérní stopku, říká feministka Homfray - Prostor X podcast

Společenské nastavení a převládající stereotypy staví podle Šárky Homfray ženám do cesty řadu komplikací a zbytečných těžkostí, které musí během život ... číst dále

21.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kalousek: Oproti většině planety si žijeme jako prasata v žitě. Když je někdo líný lempl, měl by si to přiznat - Prostor X podcast

Coby ministr financí zažil Miroslav Kalousek, jaké to je čelit rozezlenému davu. Nebylo to příjemné, ale nebyl důvod se bát, protože odbory tehdy na V ... číst dále

18.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

„Paninko, jinam se mi nevlez.“ Architekt Lukáš Janout alias Delniq přináší bizáry dělníků ze staveb - Prostor X podcast

V případě instagramového profilu Delniq těžko najít příznačnější popis, než je klišé o žasnoucím odborníkovi a divícím se laikovi. Při pohledu na fotk ... číst dále

16.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kastner: Pivo musí zdražit, restaurací je moc, přežijí ti kvalitní a ti levní. Vláda nám řekla „prostě ne“ - Prostor X podcast

Hospod je u nás hodně, říká Luboš Kastner, restauratér a porotce soutěže BeerMaster. Pro srovnání uvádí, že na desetimilionové Česko připadá 30 tisíc  ... číst dále

15.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

O rekordní peníze jsme přišli několikrát, chceme být nejlepší a riskujeme, říká Thomes z Rock for People - Prostor X podcast

Navzdory všem negativům, která s sebou pandemie koronaviru přinesla, zaznamenal festival Rock for People během dvouleté pauzy, kdy zůstaly brány králo ... číst dále

14.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Stivín: Pro estébáky jsem byl moc cvoklý, za totality jsme hráli i Kryla a komunisti to nepoznali - Prostor X podcast

„Byl jsem natolik cvoklý, že o mě neměli zájem,“ vysvětluje hudebník Jiří Stivín, proč byl za minulého režimu pro soudruhy z STB nelukrativní spojkou, ... číst dále

11.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Lupínková: Vnitřní nesvoboda a nemoc, o kterou člověk nechce přijít. Poruchy příjmu potravy jsou o psychice - Prostor X podcast

K napsání literárního dokumentu o poruchách příjmu potravy přivedla Martinu Lupínkovou osobní zkušenost. V dětství trpěla anorexií, v dospělosti se po ... číst dále

9.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Igor Orozovič: Občas si říkám, co jsem to zase natočil, ale výsledek neovlivním, zajímavých projektů je málo - Prostor X podcast

Zatímco členem Činohry Národního divadla je Igor Orozovič devět let, filmových a televizních příležitostí tolik neměl. A když, připouští, že všechny b ... číst dále

8.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Je to absolutní blázinec, který bude mít soudní dohru, říká o zdanění energetických firem Michal Šnobr - Prostor X podcast

Nejde o to, jestli energetické firmy zdanit, ale za jakých podmínek to udělat. Ty, které prosazuje kabinet Petra Fialy, předčily podle investora a odb ... číst dále

7.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Špicar: Je tu tikající bomba, která bouchne začátkem roku. Firmy se zatím bojí přiznat, že jsou na tom zle - Prostor X podcast

Většina firem se kvůli dopadům energetické krize nebouří, a tak se zdánlivě žádné drama nekoná. Pravdou podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy  ... číst dále

4.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pekarová Adamová: Prezident Zeman se nám mstí, vzali jsme Hradu peníze. Slov o svetrech nelituji - Prostor X podcast

Příjmy státního rozpočtu na letošek jsou nižší, než by mohly být, aspoň podle Miloše Zemana. Využil proto práva veta a odmítl podepsat předloženou nov ... číst dále

2.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Miloš Vystrčil: Babiš lže a lže a nezastaví se před ničím, já už ho porazil. Co mi řekl Zeman, mě vyděsilo - Prostor X podcast

„Na prezidenta kandiduje lhář,“ říká staronový předseda Senátu Miloš Vystrčil a doufá, že s dalšími lžemi Andrej Babiš neuspěje. Že má expremiér podpo ... číst dále

1.11.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Prezident Babiš? Hraje rozverného důchodce, ale je rafinovaný a nemá co ztratit, bude to epická bitva, říká Hussar - Prostor X podcast

Rozhodnutím ucházet se o prezidentský úřad nemá Andrej Babiš co ztratit, tvrdí politický marketér Jakub Hussar a přirovnává jeho kandidaturu k angažmá ... číst dále

31.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jak zabránit rakovině prostaty? Prevence neexistuje a léky z reklam nefungují, přijďte včas, radí odborník - Prostor X podcast

Osm tisíc Čechů si každý rok vyslechne, že hodnota jejich PSA, tedy prostatického specifického antigenu, je zvýšená a další vyšetření u nich prokážou  ... číst dále

26.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Lží k pravdě. Albert Romanutti a Jan Foukal natočili v lockdownu dokument. Opravdu toho tolik vypili? - Prostor X podcast

Jako svého druhu arteterapii a experiment, při nichž poznávali jeden druhého i sebe, charakterizuje dvojice tvůrců Romanutti a Foukal jejich nový sním ... číst dále

25.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Komunismus? Zvěrstvo, zločin. Za Hospodu nám nadávali, konec herectví byl úleva, říká Jan Kanyza - Prostor X podcast

Je to ošklivé číslo a nechci si ho připouštět, říká Jan Kanyza o svých 75. narozeninách. Slavit podle něj není co, leda méně pohyblivé klouby a více p ... číst dále

24.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Starosta Hlavatý: Musíme přestat být přizdisrá*i a vyjít do ulic, česká vlajka patří nám všem - Prostor X podcast

Česká republika patří podle Matěje Hlavatého nám všem, nejen té nejhlasitější skupině, která si uzurpuje státní symbol, přitom má na jeho rubu ruskou  ... číst dále

21.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Chybí tu bohyně jídla, gastronomie je pánský svět, říká vítězka Masterchef Besky. Odhalovat se na sítích odmítá - Prostor X podcast

Že je svět gastronomie boj, poznala Veronika Beskydiarová známější jako Besky už během soutěže MarsteChef Česko. Nejenže neměla zkušenost s profesioná ... číst dále

19.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hašek: Češi by měli mít zákaz v Rusku pracovat, viním naše politiky. NHL by se nám měla omluvit - Prostor X podcast

Je to podraz, říká na adresu vedení NHL Dominik Hašek. Za nepřípustné považuje, že šéf nejprestižnější hokejové ligy na světě Gary Bettman a jeho zást ... číst dále

18.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

James Cole: Česko je konopím prorostlé, mafie ale ovládá většinu trhu, za peníze z marihuany financuje zločin - Prostor X podcast

Zatímco prezident USA Joe Biden před pár dny oznámil, že omilostní tisíce Američanů odsouzených za držení nebo užívání marihuany, českým pěstitelům by ... číst dále

17.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Klusák: Natočili jsme i poradu antivaxerů. Babiš mladší se musí dostat ze svěrací kazajky, je to hrozně smutné - Prostor X podcast

Čip se ve skutečnosti skládá ze dvou částí: první se do nosu zavede antigenním testem, druhou obsahuje vakcína, jejíž aplikací do sebe všechno zapadne ... číst dále

14.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Velčovský: Ukrajinci vybudovali naše bohatství a teď za nás bojují na frontě. Spousta sklářů zanikne - Prostor X podcast

Ačkoliv se válka odehrává v podstatě za kopcem, řada lidí si to neuvědomuje, popírá ji a vyjadřuje sympatie Rusku. Designér Maxim Velčovský se proto r ... číst dále

12.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Zwyrtek Hamplová: S Putinem je třeba jednat, uprchlíci z Ukrajiny jsou nebezpečí, Česko by mělo být neutrální - Prostor X podcast

Jednat, jednat, jednat je podle nově zvolené senátorky Jany Zwyrtek Hamplové řešení, k jakému měly v souvislosti s válkou na Ukrajině přistoupit evrop ... číst dále

11.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rappeři jsou citliví a nedůvěřiví, média z nich dělají šašky, říká autor první knihy o českém rapu Ladislav Poeta Zeman - Prostor X podcast

Často slýchá od vrstevníků, že rap je nesrozumitelný, a proto ho neposlouchají. „Říkám, když to neposloucháš, nemůžeš tomu rozumět. Tak je to se vším, ... číst dále

10.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Schillerová: Věřím, že Babiš bude kandidovat na prezidenta, budu ho přemlouvat. Nemůžeme být jenom za beránky - Prostor X podcast

Stejně jako někdejší ministerští předsedové a posléze prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman je podle Aleny Schillerové expremiér Andrej Babiš těžkou v ... číst dále

7.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Březina: České gaučové válečnictví je šílené, chybí tu ruský pohled, vláda se starala víc o Ukrajinu než o občany - Prostor X podcast

Podpora uprchlíků nemůže být prvořadá, myslí si prezidentský kandidát Tomáš Březina, podle kterého riskuje vláda sociální neklid. Pro tak chudou zemi, ... číst dále

5.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Strašně smutná zpráva o dnešním Česku. Tomáš Lebeda o Babišově populismu i příštím prezidentovi - Prostor X podcast

Chápat výsledky voleb jako výraz spokojenosti s vládou je přehnané a pošetilé, upozorňuje politolog Tomáš Lebeda. „Vláda musí být velmi opatrná, proto ... číst dále

4.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Němcová: Klidně si vezmu 10 svetrů, Ukrajincům musíme pomáhat co nejvíc, pořád se máme zlatě - Prostor X podcast

Přimět Vladimira Putina ke změně strategie nelze pomocí rozumu a ukazuje se, že ani ekonomickým tlakem. Jediným řešením tak podle Miroslavy Němcové zů ... číst dále

3.10.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bendig: Romům dávají jen záporné role, kvůli drogám se z přátel staly zombie, nikdy bych je nebral - Prostor X podcast

Přesvědčivé herecké výkony podával Marsell Bendig už odmala, ne vždy pro ně ale nacházel pochopení. Nedoceněné zůstalo například jeho ztvárnění oběti  ... číst dále

30.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nejdřív klid, pak ruská bouře. Daniel Kroupa dává válce dva roky a vládě radí mluvit blbuvzdorně - Prostor X podcast

Část protestujících, kteří se už podruhé sešli na Václavském náměstí, nebrojí jen proti současnému vedení země, ale podle pedagoga a filozofa Daniela  ... číst dále

29.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kandidáti na prezidenta? Máslo na hlavě, loutky miliardářů. Marek Hilšer tvrdí, že je jiný - Prostor X podcast

Na ulici strávil senátor Marek Hilšer i 12 hodin denně a přiznává, že nasbírat 50 tisíc podpisů nutných k podání prezidentské kandidatury není snadné, ... číst dále

27.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Stuchlík: Styděl bych se být aktivistická buzna. Politici jsou pokrytečtí, kandidoval jsem kvůli egu a Babišovi - Prostor X podcast

Zatímco první oficiální reakce lídrů stran na výsledky voleb byly plné optimismu, atmosféra uvnitř štábů tomu v sobotu večer nenasvědčovala. Aspoň pod ... číst dále

26.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Byla to prohra, ale stálo to za to, říká po návratu z USA exposlanec Farský. Co se naučil a jak to využije Česko? - Prostor X podcast

Politicky to byla prohra, připouští Jan Farský po návratu z osmiměsíční stáže na oregonské univerzitě, kterou „zaplatil“ poslaneckým mandátem i pozicí ... číst dále

23.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bahenský: Rusko potřebuje lidská těla, teď se upíná k jediné šanci. Putin se bude držet až do úplného konce - Prostor X podcast

Částečná mobilizace, kterou Vladimir Putin ve středu ráno vyhlásil, je snahou zabránit podobným průlomům, jaký se Ukrajincům podařil u Charkova. „To b ... číst dále

22.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hřib: Pražské Spolu dělá premiérovi ostudu, Svoboda je ztělesnění neúcty k občanům, za kauzu dozimetr nemůžu - Prostor X podcast

Katastrofální, takový byl slovy úřadujícího pražského primátora Zdeňka Hřiba stav, ve kterém před čtyřmi lety přebíral hlavní město. Na konci jeho vol ... číst dále

21.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Půjde Babiš do vězení? Po týdnu je jasněji. Advokát Kučera popisuje, co rozhodne a jaká je strategie obhajoby - Prostor X podcast

Ohánět se v kauze Čapí hnízdo výroky o zinscenovaném politickém procesu nedává smysl, vysvětluje advokát Jiří Kučera s tím, že Andrej Babiš není stíhá ... číst dále

20.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Primátorka Vaňková: Brno doplatilo na ekologické chování, jsme na tom nejhůř ze všech českých měst - Prostor X podcast

V uplynulých čtyřech letech ve vedení moravské metropole čelila Markéta Vaňková tolika krizím, jako žádný z jejích předchůdců od roku 1989. A ani závě ... číst dále

19.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bartuška: Putinovi je úplně jedno, co bude s Rusy i s námi. Vláda platí výkupné za demokracii, příští zima asi bude ještě horší - Prostor X podcast

Opatření na pomoc domácnostem, která v reakci na energetickou krizi přijímají jednotlivé vlády napříč Evropou, jsou výkupným za demokracii, myslí si V ... číst dále

16.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nvotová: Nechci děti a společnost to nechápu, pořád tu jsou předsudky, lidi věří i v čarodějnice - Prostor X podcast

Jsme přesvědčení, že žijeme v moderní společnosti 21. století a všechno je jiné, než kdysi bylo. Podle režisérky Terezy Nvotové to ale není tak docela ... číst dále

15.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Čižinský: Ve Spolu jsou šíbři a kmotři, Prahu chceme protkat cyklostezkami, zakážeme průjezd částí centra - Prostor X podcast

V koalici Spolu jsou šíbři a kmotři, myslí si kandidát na primátora hlavního města Jan Čižinský, který věří, že voliči v komunálních volbách rozhodnou ... číst dále

14.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Skála: Se smrtí počítám, už mám připravenou rakev. Dnešní děti jsou zblblé z internetu a páchají víc sebevraždy - Prostor X podcast

Téma smrti zaujalo Františka Skálu už během studentských let a neopustilo. Protože je ve společnosti stále tabuizované, považuje za důležité ho připom ... číst dále

13.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Smetana: O ukrajinském protiútoku se bude učit na školách, Rusko selhalo. Hrozí teď taktický jaderný úder? Prostor X podcast

Průlom fronty, k němuž došlo u Charkova, nezaskočil jen Rusy, kteří oblast na severovýchodě Ukrajiny ovládali, ale celý svět. Média ho nazvala překvap ... číst dále

12.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hejtman Kuba: Teď jde o budoucnost země, vláda musí mluvit s lidmi, kteří ji nevolili. Mluvit o svetrech je chyba - Prostor X podcast

Žijeme v době, kdy největší riziko nepředstavuje ztráta energetické bezpečnosti, ale svobody. „V roce 38 bylo taky Německo zemí, kde nežili všichni fa ... číst dále

8.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Paprštein: Byl jsem sexuálně zneužíván učitelem, zmanipuloval mě, teď učí dál. Je to výsměch - Prostor X podcast

Od šesti let žil prakticky jen s otcem. Matka byla vážně nemocná, dlouhodobě hospitalizovaná a o dva roky později zemřela. Pro oba následovalo náročné ... číst dále

7.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Milion chvilek: Chceme odvolání ministra Blažka, chystáme akci před Babišův soud, ukážeme ho v teplákách - Prostor X podcast

Loni inicioval spolek Milion chvilek v hlavním městě i mimo něj celou sérii demonstrací proti vládě Andreje Babiše a stejně nekompromisní přístup při  ... číst dále

6.9.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Psycholog Rataj: Do zničujících vztahů nás vhání strachy, které si neseme z dětství - Prostor X podcast

Tvrzení, že jsme všichni traumatizovaní, mě jako psychologa dráždí, říká Pavel Rataj s tím, že jedince formuje celá řada vlivů různé intenzity, včetně ... číst dále

26.8.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Beata Parkanová: Točení filmů je čekání na zázrak. Vadí mi lidé, co to dopředu vzdávají - Prostor X podcast

Bylo to pro mě hrozně důležité, ten okamžik si budu pamatovat, říká režisérka Beata Parkanová o ceně za nejlepší režii, které si odnesla z filmového f ... číst dále

25.8.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ministr Válek: V covidu jsme se neřídili vědou, už žádná opatření a omezení, budeme jen očkovat a léčit - Prostor X podcast

Budu tlačit na kvalitu, říká ministr zdravotnictví profesor Vlastimil Válek /TOP 09/ o svém přístupu ke zdravotnickým zařízením v dalších měsících. Ch ... číst dále

23.8.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Konspirace, ezo a spirituální influencerky. Ženám jde o komunitu, je to pro ně bezpečné místo, říká Heřmanová - Prostor X podcast

Jak blízko k sobě mají konspirační teorie a spiritualita, respektive „ezo věci“? Podle digitální antropoložky Marie Heřmanové ze Sociologického ústavu ... číst dále

22.8.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Karel Janeček: Mám obrovskou šanci být prezident. Jsem rád, že mě zesměšňují, i břišní svaly jsou důležité - Prostor X podcast

 Daří se skvěle, říká o své prezidentské kampani matematik a podnikatel Karel Janeček. Lidé to sice zatím tolik neoceňují, ale to prý přijde. Tvrdí, ž ... číst dále

17.8.2022 04:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rezignace Rakušana? Měl by se zachovat správně, říká kandidát STAN na primátora Hlaváček. Jak by měla Praha vypadat? - Prostor X podcast

Mlejnek by měl v čele ÚZSI skončit, ohledně odchodu z funkce ministra by se měl Rakušan zachovat správně, míní 1. náměstek pražského primátora a lídr  ... číst dále

16.8.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Turek: V novém cirkusu jde i o život, příprava na vystoupení je 8hodinový zápřah, Češi patří ke špičce - Prostor X podcast

S novým cirkusem začal Jiří Turek seznamovat tuzemské diváky před 19 lety. Tehdy uspořádal na zelené louce mezinárodní festival Letní Letná a staví ho ... číst dále

15.8.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ministryně Černochová: Putina můžeme uzbrojit, musíme se probudit, bezpečnost a obrana nejsou zadarmo - Prostor X podcast

Víme, jaké to je ocitnout se v beznadějné situaci a zůstat v ní osamoceni, je proto logické nechtít historickou zkušenost opakovat. V současnosti sice ... číst dále

11.8.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Šmíd o Českém Švýcarsku: Vůl se najde vždy, ale požár přírodě prospěje, katastrofa je spíš odliv turistů - Prostor X podcast

Přes dva týdny plní tuzemské zpravodajství emotivní snímky a záběry hořících lesů a aktuálně i spálenišť v Českém Švýcarsku. Největší požár v české hi ... číst dále

10.8.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Maximová: Do Ruska se vrátit nemůžu, snad prarodiče ještě uvidím. Tělo je můj nástroj, ale s nahotou chci šetřit - Prostor X podcast

Herečka Elizaveta Maximová žije v Česku od sedmi let, narodila se ale v ruské Kazani. Útok své rodné země na Ukrajinu odsoudila před zraky statisíců d ... číst dále

9.8.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Budař: Herectví mi přestalo dávat smysl, české komedie mě nebaví ani jako diváka. Smrt v sobě máme všichni - Prostor KVIFF X podcast

Česká kinematografie se posledních 10 let ocitla v zajetí komerčních komedií, které v Janu Budařovi nevzbuzují hrdost, ani divácký zájem, proto v nich ... číst dále

8.8.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ludvík: Jsme v průmyslové válce, Rusko nabírá hloupé a neschopné, Ukrajina by měla protiofenzivu odložit - Prostor X podcast

Situace na ukrajinské frontě se zásadně nemění, ale informační válka zuří naplno. Ruská propaganda míří na domácí publikum a jeho ujišťování, že je sp ... číst dále

4.8.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Komrzý: Mladí jsou křehcí, genderové určení je pro ně důležité, mohla jsem místo dokumentu udělat freak show - Prostor KVIFF X podcast

Adéla Komrzý bývá označována za představitelku nové vlny českého dokumentárního filmu. V ní samotné přitom takové zařazení vyvolává spíš pousmání. K p ... číst dále

3.8.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bartoš: Masakr, hloupost. Zakotvení manželství v ústavě zabráníme, je to cesta na východ a k totalitě - Prostor X podcast

Nejen k 800 000 společných voličů Pirátů a Starostů, ale ke všem občanům cítí vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš závazek, na kterém k ... číst dále

2.8.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nacher: Za mě bude líp. Vedení Prahy dělá řidičům naschvály, Hřib si jen stěžuje. V ANO mě k ničemu nenutí - Prostor X podcast

Dříve amatérismus, dnes profesionální komunální politika, tak je podle poslance a kandidáta na pražského primátora Patrika Nachera interpretována kola ... číst dále

1.8.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jurečka: Stát je solidární dost, měli by být i firmy a jednotlivci. Už neplatí, že nezvýšíme daně - Prostor X podcast

Největší lesní požár v historii Česka, který zachvátil národní park České Švýcarsko, je důsledkem klimatických změn, s nimiž vláda bojuje a dělá maxim ... číst dále

28.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Linda Bartošová: Některé poznámky mě zraňovaly, teď už předsudky chápu. Respekt si ale zaslouží každý - Prostor KVIFF X podcast

Promlouvat k divákům z obrazovky je pro řadu moderátorek a moderátorů snem, který když se splní, stává se drogou. V už tak konkurenčním mediálním pros ... číst dále

27.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Gebrian: Zácpy způsobují pohodlní a bezohlední lidé, měli by platit mýtné, nebo neuvěřitelně drahé parkování - Prostor X podcast

Představa, že se dá historické centrum Prahy, které vzniklo dávno před vynálezem aut, uzpůsobit tak, aby bylo příznivé pro řidiče motorových vozidel i ... číst dále

26.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jan Hřebejk ostře: Štve mě, že nám kdekdo kafrá do tvorby, názor je jako díra do pr**le - Prostor KVIFF X podcast

Štve mě, že se ke kinematografii začalo přistupovat jako k výrobě aut, říká Jan Hřebejk, který se před 20 lety stal režisérem prvního českého snímku,  ... číst dále

25.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bříza: Válka na Ukrajině se rozhodne na podzim, jak ji známe, skončí. Západ si nechává pojistku - Prostor X podcast

Ovládnutí celé levobřežní Ukrajiny je cíl, ke kterému nyní Rusko směřuje, a zda ho dosáhne, rozhodne podzim. Aspoň podle odborníka na mezinárodní vzta ... číst dále

21.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bartoň: Za inflaci může covid, ne válka. Už klesá, ale zvýšením platů ji zhoršíme. Přestaňme tolik vytápět - Prostor X podcast

Růst mezd převyšoval v posledních 10 let nejen míru inflace, ale možnosti celé ekonomiky. Teď přichází horší časy a s nimi očekávání náhrad klesající  ... číst dále

20.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Issová: Lezlo mi krkem, že jsem dcera herečky, dnes jsme za to vděčná, máma mi v životě dala nejvíc - Prostor KVIFF X podcast

Že chce být herečkou, věděla Martha Issová od čtyř let. V patnácti si vydupala, že půjde na konzervatoř, mámě – taky herečce – Lence Termerové navzdor ... číst dále

19.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kopeček: Zeman byl dítě z rozvrácené rodiny, Dagmar zachránila Havlovi život, ale škodila jeho pověsti - Prostor X podcast

Na stereotypech hodný, zlý a ošklivý, jejichž prizmatem lze vnímat trojici českých prezidentů, něco je, připouští politolog Lubomír Kopeček, který atr ... číst dále

18.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Polibek dvou mužů je pro mě normální, jsem sexuálně fluidní. NobodyListen o fotce s Jordanem Hajem i úspěchu - Prostor X podcast

Na začátku byl nevinný nápad napodobit na filmovém festivalu scény z oceňovaných snímků. Ta z dramatu Drive, v níž hlavní hrdina ve výtahu dlouze polí ... číst dále

15.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Amelie Siba popisuje nepříjemné chování lidí na koncertech: V očích spousty lidí je to můj problém - Prostor X podcast

V sedmnácti si písničkářka Amelie Siba sama nahrála a vydala debut, který ocenili hudební kritici i Akademie populární hudby. Rok poté vyšla ven s dru ... číst dále

14.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Holcová: Slovensko je divoký východ, Čaputová málo radikální. Mexické drogové kartely už jsou v Evropě - Prostor KVIFF X podcast

„Všichni, kdo jsme Jana znali, řešíme pořád dokola: Co jsme mohli udělat jinak, aby se to nestalo,“ přiznává investigativní novinářka Pavla Holcová čt ... číst dále

13.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Finger: Sebevražda mámy proměnila moji duši, stal jsem se hloubavý a ovlivnilo to i mé herectví, veselé role mi chybí - Prostor KVIFF X podcast

Velké filmové příležitosti začal Martin Finger dostávat až po třicítce, do té doby ho znali především divadelní diváci. Nijak tím netrpěl, v divadle t ... číst dále

12.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Adam Ondra vylezl nejtěžší cestu světa a chce zajít ještě dál. Nejhorší období v životě zažíval před olympiádou - Prostor KVIFF X podcast

Jedno z nejtěžších životních období prožíval před rokem lezec Adam Ondra. Rozhodnutí olympijského výboru sloučit tři disciplíny v jednu, udělalo z něk ... číst dále

11.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Sergei Barracuda: Drogy byly vědecký výzkum, LSD mi dalo nejvíc. Stát se pánem Ostravy byla tvrdá cesta - Prostor KVIFF X podcast

„Kdybych nedělal hudbu, tak jsem ten, co se snaží zapadnout a nevyčnívat z davu, nebýt středem pozornosti,“ přiznává Sergei Barracuda, který ale patří ... číst dále

10.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Frauenberg: Blíží se sem cenzura ze západu, můj humor lidi rozděluje, ale z Babiše už si srandu nedělám - Prostor KVIFF X podcast

„Komik nikdy nerozhoduje o tom, co bude vtipné a co nebude, o tom vždycky rozhoduje divák,“ říká Arnošt Frauenberg, kterého posledních osm let živí st ... číst dále

9.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Polívka: Je čas připustit si smrt. Moje bohémství bylo bojem proti režimu, teď jsem pijící abstinent - Prostor KVIFF X podcast

„Puberta mého stáří je za mnou, nastávají stará kolena,“ říká herec Bolek Polívka s tím, že Cena prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy  ... číst dále

8.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Mišík: Hrajeme si tu na hrozné hvězdy, ale je to pohádka. Drogy jsou všude, ani já nejsem Ježíš - Prostor KVIFF X podcast

Filmy pro mladé, které jsou autentickou generační výpovědí o jejich světě, nikoli domnělou představou o něm, aby v české kinematografii pohledal. Jedn ... číst dále

7.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Klus: Malý pinďour válkou Evropu spojil. Vytvořme si vizi vlastního štěstí, pak lidi jako Babiš zmizí - Prostor KVIFF X podcast

Společnost se musí naučit žít v cirkulárním systému, protože ten lineárně ekonomický je nadále neudržitelný, myslí si Tomáš Klus. Písničkář a herec zá ... číst dále

6.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ministr Baxa: Televizní poplatky nezvýšíme, byla by to špatná zpráva pro občany. Ve hře může být i víc reklamy v ČT - Prostor KVIFF X podcast

„Kombinace inflace, Putinovy agrese a zoufalého dědictví Andreje Babiše nás postavila před těžkou situaci,“ zdůvodňuje ministr kultury Martin Baxa, pr ... číst dále

5.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Šimon Holý: Česko má ve světě obraz chudé vesnice se zlými lidmi, filmů tu vzniká moc, ale málo kvalitních - Prostor KVIFF X podcast

„Filmů je moc, ale málo kvalitních,“ říká Šimon Holý, jehož jméno je skloňováno v souvislosti s nastupující generací mladých filmařů. Kina zaplavují r ... číst dále

4.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jákl: V každém mém projektu je obrovský průser, natáčení Jana Žižky bylo extrémní, mohl to být můj konec - Prostor KVIFF X podcast

Místo euforie zažíval Petr Jákl týden potom, co padla první klapka, pochybnosti, jestli svůj vysněný velkofilm dokončí. Měsíc a půl před začátkem natá ... číst dále

3.7.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Vladimír 518: Jsem stejný zoufalec jako ostatní, často se musím smát sám sobě. Orion dostal v PSH kudlu na krk - Prostor KVIFF X podcast

Rapper, umělec, spisovatel nebo publicista, tak je možné definovat Vladimíra Brože alias Vladimíra 518. On sám ztratil touhu se tímto způsobem „vymezo ... číst dále

30.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nerudová: Vláda by měla nutit lidi šetřit energie. Chci otvírat důležitá témata, třeba manželství pro všechny - Prostor X podcast

Minulá vláda svými chaotickými opatřeními společnost záměrně destabilizovala, ta současná se sice snaží pomáhat, ale nedělá to dostatečně a rychle, my ... číst dále

29.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Rakušan: Už se hraje o ministra vnitra, chtějí mě odstranit, protože se bojí. Babišovi tu radost neudělám - Prostor X podcast

„Koaliční partneři dobře vědí, jaká se tady hraje hra,“ je přesvědčený ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan, kterého lídr opozice Andrej B ... číst dále

28.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Teri Hodanová: Drogy jsem poprvé měla v patnácti, byl to pro mě útěk. Nejbližší mě nevnímali a nepomohli - Prostor X podcast

Být influencerem nebo influencerkou je dnes pro řadu dětí vysněným povoláním. Tereza Hodanová se jí stala v roce 2013 a pro spolužáky byla terčem posm ... číst dále

27.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Petr Pavel: O mé minulosti se lže, chtějí mě poškodit. Vládě teď chybí odvaha, měla by lidem říct nepříjemnou pravdu - Prostor X podcast

Jsme podezíraví, upínáme se na jednotlivosti, místo abychom nahlíželi problémy komplexně, a ani 33 let po revoluci nejsme vyrovnaní s minulostí, myslí ... číst dále

23.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Amfetamin pro herce, natáčení s alkoholem, Kocián na perníku. Řezník o svém novém filmu i textech - Prostor X podcast

Své alter ego – kontroverzního rapera Řezníka považuje Martin Pohl za marketingově nejzajímavější verzi sebe sama. Kromě něj je také inženýrem ekonomi ... číst dále

22.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Marvanová: Hlubuček mě šikanoval, ostatní se ho báli, politickou sílu odstranit ho neměl ani Rakušan - Prostor X podcast

Být ve vedení metropole znamená spravovat rozpočet srovnatelný s velkým ministerstvem, a tudíž mít možnost rozhodovat o řadě lukrativních zakázek a je ... číst dále

21.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Vítězka Masterchef Nemčková: Odřízla jsem přátele i rodinu a hodně obětovala, začátky v Londýně jsem probrečela - Prostor X podcast

Zatímco její vrstevníci si užívají mladické nerozvážnosti a plánují prázdninová dobrodružství, Kristína Nemčková dře 16 hodin denně 5 dní v týdnu v ku ... číst dále

20.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Svoboda ostře o Ukrajině: Média situaci přepalují a Zelenského zveličují, zlo v lidech pokropí živá voda - Prostor X podcast

Nekritické vzývání Volodymyra Zelenského je projevem západního paradigmatu, že národy reprezentují jejich vůdci. Historii Ukrajiny je ale třeba psát z ... číst dále

16.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Čekáme rekordní návštěvnost, i tak ale budeme ztrátoví, musel jsem si vzít půjčku, říká Gaydečka z Metronomu - Prostor X podcast

Rekordní návštěvnost očekává po dvouleté odmlce organizátor největšího pražského hudebního festivalu David Gaydečka. I tak bude 5. ročník Metronome Pr ... číst dále

15.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nesvadba: Dočkal jsem se posmrtného uznání už za života, bavit děti je moje poslání. Táta s StB nespolupracoval - Prostor X podcast

Ambici bavit malé diváky Michal Nesvadba v dospívání rozhodně neměl, chtěl být velkým hercem, akčním hrdinou. Nakonec se dílem náhody stal idolem něko ... číst dále

14.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kalousek: Vláda soutěží s populisty v populismu, hloupostmi se poškozuje sama. Nikdo to neřídí - Prostor X podcast

Coby její volič Miroslav Kalousek současné vládě fandí, to ale neznamená, že bude nekriticky přehlížet, jak žene Českou republiku do dluhové pasti. Od ... číst dále

13.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Středula: Jako prezident chci navázat na Havla i Zemana, ale budu aktivnější, oslovit můžu všechny voliče - Prostor X podcast

„Jsem kandidát, který hájí zájmy zaměstnanců, a myslím si, že to je zcela fér,“ říká Josef Středula, který fakt, že ze své pozice předsedy Českomoravs ... číst dále

9.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ukrajinci by měli Rusáky nakopat a vyhnat, říká válečný veterán Lumír Neměc, který zatýkal Kajínka - podcast

Přesvědčení, že budoucnost se mění okamžikem, nezastával bezpečnostní poradce Lumír Němec vždy. Vrátil se s ním z války.  „Bavil jsem se s britským vo ... číst dále

8.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Anna Fialová: Psali mi, že jsem hnusná holka s velkou prdelí, lidi jsou děsně zlí. Tetování na prstě si nechám odstranit - Prostor X podcast

Výrok, že umělec musí být neustále v pohybu, zasáhl před lety Annu Fialovou natolik, že si jméno jeho autora nechala vytetovat. Teď jí kérka na ruce b ... číst dále

7.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Topolánek: Lidi by teď měli být naštvaní hlavně sami na sebe, že jsou v potížích, je často jejich vina - Prostor X podcast

Coby sebevražedný optimista, jak sám sebe charakterizuje, věří expremiér Mirek Topolánek, že věci mohou jít správným směrem, když se o to všichni přič ... číst dále

6.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Emma Smetana: Dětem se vyplatí mít mě míň, ale milejší. Táta mi před smrtí řekl ty správné věci - Prostor X podcast

„Je na mně série nějakých iritujících prvků,“ připouští zpěvačka a novinářka Emma Smetana s tím, že registruje, co se o ní píše, protože si svoje jmén ... číst dále

2.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hruška: Největší problém je naše rozežranost, elektromobil není spása, planeta už nebude jako dřív - Prostor X podcast

Kdo otrávil Bečvu nebude nikdy prokázáno, myslí si přírodovědec Jakub Hruška, který poukazuje na fakt, že při vyšetřování havárií takového rozsahu byl ... číst dále

1.6.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jiří David: Na ponižování se vymlouvají ti líní, mezi pedagogy jsou prasáci, ale obvinění se i zneužívají - Prostor X podcast

„Dějí se věci, které jsou jako přešaltované,“ hodnotí umělec Jiří David rozpolcení společnosti, která často naslouchá líným a s průměrem splývajícím j ... číst dále

31.5.2022 10:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Prestiž českého filmu roste, Rusy bojkotovat nemůžeme, říká umělecký ředitel karlovarského festivalu Och - Prostor X podcast

Zájem o český film ve světě roste, říká Karel Och, který je součástí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary už jednadvacet let, z toho posledn ... číst dále

30.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ministryně Hubáčková: Green deal je teď ještě důležitější, šetřit energie musí začít každý u sebe - Prostor X podcast

V souvislosti s energetickou krizí a snižováním závislosti na ruském plynu je třeba přehodnotit energetickou koncepci, nikoli cíle, které se Česká rep ... číst dále

26.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Umělecký šaman Chochola: Ženy jsou povrchní, vždy jsem šel za slávou, být bílý hetero muž teď není žádoucí - Prostor X podcast

„Kdybyste měli problém s výběrem povolání, představte si, jaké by bylo vaše místo v pravěké tlupě,“ ponouká Matyáš Chochola, který sám sebe vidí jako  ... číst dále

25.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Fiala: Musíme se zbavit závisti, dělám věci správné, ne populární. Z jednání se Zemanem jsem nemohl odejít - Prostor X podcast

Měli bychom se zbavit falešného srovnávání se s druhými, myslí si premiér Petr Fiala a upozorňuje, že v konečném důsledku závistí netrpí jen jedinci,  ... číst dále

24.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Dvořák: Komouši to tu zničili na generace, na Muchu jsem vsadil všechny peníze, devadesátky byly divoký - Prostor X podcast

Nikdy jsme nic podobného nezažil, říká po pětatřiceti letech na hudební scéně Michal Dvořák. Mluví přitom o přípravách show iMucha, jejíž premiéru lze ... číst dále

23.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Klempíř: Konfrontační čecháčkovství mi vadí, Babiše bychom měli vymlčet, cpeme ho dopředu. Prezident nebude

„Jsem trochu turista,“ odpovídá Oto Klempíř na dotaz, pro jaké politické strany pracoval, a použitým příměrem bezděky dokládá, čím se baví i živí. Zat ... číst dále

20.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Horská: Ceny dál porostou, ekonomice hrozí recese, rozhodne faktor Putin. Problémy už má šestina domácností - Prostor X podcast

Sklouzne-li česká ekonomika na konci roku ke stagnaci, bude to dobrá zpráva. Předjímat ji, je ale předčasné. Ve hře je i pesimističtější varianta, kte ... číst dále

19.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pánek: Útoky politiků mě nabíjí, za pravdu je třeba bojovat. Pro Ukrajinu máme tříletý plán, válka asi zamrzne - Prostor X podcast

Odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost, za které je udělována Cena Arnošta Lustiga, byly podle jejího letošního laureáta Šimona Pánka vždy tím, z ... číst dále

17.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Mareček: Roste strach lidí opravdu se ukázat, někteří se chtějí stát celebritami, já chci zachytit i slabosti - Prostor X podcast

„Mám víc nedokončených projektů než dokončených,“ přiznává dokumentarista Martin Mareček, podle kterého se dokumentární film stává omezenější. Před ka ... číst dále

16.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Paldus: Kosmetické firmy lidem lžou, ničí planetu a své výrobky správně netestují, ty jsou plné chemikálií - Prostor X podcast

Když máte doktorát z elektrotechniky na Stanfordu, čtyřicet amerických patentů a řadu prestižních ocenění, nezdá se být prohlášení, že chcete přispět  ... číst dále

12.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Novák: Za dobu covidu by se měl někdo omluvit, jednání vlády s kulturou je tristní, možná hrajeme poslední rok - Prostor X podcast

Při pohledu na dárcovské platformy během pandemie byl důvod se o kulturu bát, crowdfundingových sbírek na podporu umělců byly plné. S rozvolněním jevi ... číst dále

11.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Maršálek: Svému snu jsem hodně obětoval, neviděl jsem umírat rodiče. Alkoholismus mámy teď chápu - Prostor X podcast

Cukrářem chtěl být Josef Maršálek odmala a dnes sladký život skutečně má. Neříká to proto, aby si v komentářích na sociálních sítích přečetl, že mu vš ... číst dále

10.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kocáb: Putinovi přeskočilo, v Rusech probudil běsy. Prezidentem nesmí být Babiš, ani Pavel - Prostor X podcast

Odsun sovětských vojsk z porevolučního Československa nebyl tak bezproblémový, jak se zdálo. „Lakoval jsem to narůžovo,“ přiznává po jednatřiceti lete ... číst dále

9.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Štáfek: Byl jsem trochu dement. Nejsme cvičené opičky, lidi učím říkat prosím, když chtějí fotku - Prostor X podcast

„Jsem typický škatulkový herec, takže jsem buď Matěj Jordán z Ulice, nebo Julius Lavický,“ odkazuje herec a režisér Jakub Štáfek na dvě seriálové role ... číst dále

5.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Smack: Úspěch přeju i těm, co dělají sra*ky, po mně v začátcích házeli sklo a říkali, že dělám feťáckou hudbu - Prostor X podcast

Coby vítěz se během vyhlášení hudebních Cen Anděl ocitl rapper Smack na pódiu hned dvakrát, vyhrál v kategorii Rap a získal Cenu fanoušků. Do poslední ... číst dále

4.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jsem připravený zemřít. Jiří Procházka o životním zápase, hledání cesty k mistrovství i očistné síle vodky - Prostor X podcast

Být připravený zemřít, s tím by měl vstupovat do klece každý bojovník. Pokud to nedělá, „bude šulit sám sebe i diváky,“ myslí si Jiří Procházka, který ... číst dále

3.5.2022 05:00 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bojuju hlavně sama se sebou, táta mi nikdy nepomáhal, říká Dominika Hašková před finále Eurovize - Prostor X podcast

Po šestiletém studiu konzervatoře v anglickém Leedsu chtěla Dominika Hašková zkusit s kapelou štěstí v Londýně. Její plány ale překazila pandemie. Uza ... číst dále

2.5.2022 05:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Havlíček: Vláda má Ukrajinu jako beranidlo a žene 30 % Čechů do chudoby. Ve vyjádřeních občas přeháním záměrně - Prostor X podcast

Označení konstruktivní opozice považuje za klišé a nemá ho rád. Podle exministra Karla Havlíčka oponuje bývalá vláda Andreje Babiše té současné nekomp ... číst dále

29.4.2022 05:00 00:38:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Na ruském plynu jsme plně závislí a neumíme ho nahradit, zdražili jsme o 100 %, říká šéf Sklárny Janštejn - Prostor X podcast

Takový skokový růst cen energií a dalších vstupů, ke kterému došlo v závěru loňského roku, kdy se začalo spekulovat o ruské invazi na Ukrajinu, ředite ... číst dále

28.4.2022 05:00 00:39:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Singer: Chudoba je relativní. Stát lidem pomáhá příliš, musíme si pomoct sami a víc se snažit - Prostor X podcast

Česká ekonomika má za sebou dvě velmi dobré dekády, během kterých docházelo ke zlepšování životního standardu. I kdyby teď nastala závažná krize způso ... číst dále

26.4.2022 05:00 00:43:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Cibulková: Vykradli mě patnáctkrát, pomoc bezdomovcům byla katastrofa, k alkoholu jsem si našla vlastní cestu - Prostor X podcast

„Jakákoli pomoc by měla znát své hranice,“ je přesvědčená Vilma Cibulková, pro kterou je altruismus celoživotní téma. Odmalička k němu byla vedená rod ... číst dále

25.4.2022 05:00 00:36:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Boháček: Základna USA není spása, je sobecké spoléhat se na ni. Když bude Rusko prohrávat, jaderný úder je reálný - Prostor X podcast

O svou primární bezpečnost se musí Evropa postarat sama, Rusko je hrozbou pro ni, je přesvědčen analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. ... číst dále

21.4.2022 05:00 00:54:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Novotný: Mám fackovací seznam politiků, potřebujeme emancipaci mužů, někteří lidé v Survivoru mě sr*li - Prostor X podcast

„Chlapi přestali být dost výrazně chlapi, stali se metrosexuály. Je důležitější, jestli máš správně vlnu, jaké máš boty, nebo nedejbože kabelku, než j ... číst dále

20.4.2022 05:00 00:37:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Generál Šedivý: Ukrajina je ve zlomovém bodě, ruská armáda je nafouknutá bublina, válčí buransky - Prostor X podcast

Armáda je odrazem společnosti, říká na základě osobní zkušenosti generál Jiří Šedivý. Ta ruská se při vojenských přehlídkách sice prezentovala údajně  ... číst dále

19.4.2022 05:00 00:33:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Lidský hnůj. Na lidi, kteří se smějí utrpení na Ukrajině a s lahváčem nadávají novinářům, to sedí, říká Máca - podcast

Prorusky smýšlí v Česku 4 % lidí, a až 15 % je ochotno šířit dál ruskou válečnou propagandu, říká Roman Máca, analytik Centra pro politiku a společnos ... číst dále

14.4.2022 05:30 00:42:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Soušková: Za ruská zvěrstva nemůže krutost v krvi, vysvětlení jsou jinde. Na Ukrajinu si ale vojáci přijeli nakrást - podcast

Dovnitř Ruska teď nevidíme, k puči by mohlo dojít klidně zítra, ale větší nepokoje ze strany obyvatelstva jsou prakticky vyloučené, míní analytička Vý ... číst dále

13.4.2022 05:00 00:25:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Duffková: Táta se zabil, na pomoc s alkoholem čekal měsíce. Pití se stalo normou, s covidem padly zábrany - podcast

Uplynuly čtyři roky od chvíle, kdy Michaela Duffková nastoupila protialkoholní léčbu. Té předcházelo období, kdy se snažila přestat pít sama. Zpětně v ... číst dále

12.4.2022 05:30 00:37:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Scheinherr: Cyklopruhy bych dal všude, kam se vejdou, opravy lépe udělat nešly. Konečně začínáme stavět - podcast

„Jsem zodpovědný správce,“ tvrdí o sobě pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Při rekonstrukcích, uzavírkách a rozšiřování cyklopruhů se neříd ... číst dále

11.4.2022 05:58 00:54:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Idiotský Putinův útok, teď přijde větší brutalita a intenzivnější válka. Duel Šándor vs. Koštoval o Ukrajině - podcast

Rusko ještě nenasadilo nejbrutálnější vojenskou sílu, na 2/3 ukrajinského území stále funguje veřejná infrastruktura. Následující týdny to ale změní.  ... číst dále

7.4.2022 07:00 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Litvin: Putin chce být světová jednička, polovina Rusů v Česku ho podporuje, odstraní ho jedině Kadyrov - Prostor X podcast

Každý den je konfrontován s dotazy, proč a za co žije v Praze a jaký má názor na počínání jeho rodné země. Proto se Anton Litvin rozhodl dát všem táza ... číst dále

6.4.2022 07:00 00:43:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kučera: Masakr civilistů může být ruský plán, brutalita ještě není na vrcholu, sankce Rusko semknou - Prostor X podcast

Za staromódní lze podle historika Rudolfa Kučery označit způsob, jakým je vedena válka na Ukrajině. Velké kolony a přesuny dělostřelectva připomínají  ... číst dále

5.4.2022 07:00 00:37:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Svárovský: Na Ukrajině válčí civilizace s barbarstvím, příští tři týdny rozhodnou, Putinovi zbyl už jen strach - Prostor X podcast

Zabíjení civilistů, mučení a znásilňování v ukrajinské Buči, z nichž ruskou armádu usvědčují záběry a svědectví těch, kdo přežili, jsou podle bezpečno ... číst dále

4.4.2022 07:00 00:34:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Radůza: Byla jsem teď na úplném dně, minulost jsem uzavřela a nelituji ničeho, můj úspěch je zázrak - Prostor X podcast

Když se Radůza svěřila při úvodním sezení psychoterapeutce, čím si prošla, následovala udivená reakce, že to snad není možné, aby jednoho člověka potk ... číst dále

1.4.2022 07:00 00:43:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ministr Baxa: Válčíme s Putinem, ne s ruskou kulturou, pro lidi děláme, co můžeme. Zvolte lepšího prezidenta - Prostor X podcast

„Kauza Balák je podle mě donebevolající naprosto neobhajitelný případ udělení prezidentské milosti,“ myslí si Martin Baxa. Zeman svým rozhodnutím prom ... číst dále

29.3.2022 07:00 00:50:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Smetana: Válka s Ruskem by byla krvavá, v jaderném konfliktu by zemřely miliony lidí, hrozba je reálná - Prostor X podcast

Materiální a vojenská pomoc, kterou Západ poskytuje Ukrajině, je bezprecedentní, a klíčovou roli hraje také zpravodajská spolupráce. Rozhodující bude  ... číst dále

28.3.2022 07:00 00:50:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Baviče jste ze mě udělali vy! Michal Suchánek o trapném humoru, zloprckovi, prachách z Instagramu i věšení se - Prostor X podcast

Bavič, komik? „To jste ze mě udělali vy,“ kontruje v nadsázce Michal Suchánek a o něco vážněji dodává, že nikdo netuší, co je zač. Stále častěji vypad ... číst dále

24.3.2022 07:00 00:51:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Romancov: Putin to ustojí, musíme pochopit ruskou společnost, je na ni strašný pohled a bude to ještě horší - Prostor X podcast

Všichni významní sovětští politici i ti současní ruští včetně Vladimira Putina se odkazovali a odkazují k výroku Fjodora Ťutčeva, že Rusko nelze pocho ... číst dále

23.3.2022 07:00 00:45:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ekonom Hampl: Vyšší ceny musíme vydržet. Přišly dva velké šoky, kvůli nim nám hrozí dlouhodobé nebezpečí - Prostor X podcast

Náš život připomínal bezstarostný večírek, na kterém se všichni dobře baví a který najednou končí. „Teď už ani DJ nehraje, na drinky není a není, kdo  ... číst dále

22.3.2022 07:00 00:37:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Boháč: Na Ukrajině po nás stříleli, pro běžné Rusy je to teď psychicky těžké. Bojím se, že Ukrajina bude roztržena - Prostor X podcast

Necelý měsíc stačí na to, aby se z evropské metropole, která patří k oblíbeným turistickým destinacím, stal vylidněný vojenský prostor s protitankovým ... číst dále

14.3.2022 07:00 00:31:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Prokop: Většina Ukrajinců tu už zůstane, musíme jim zaplatit bydlení. Bude to drahé, ale vyplatí se to - Prostor X podcast

Teď stačí pár špatných rozhodnutí a ukrajinští uprchlíci, kteří můžou být pro Českou republiku přínosem, se výhledově stanou přítěží. Klíčovou roli pr ... číst dále

11.3.2022 07:00 00:28:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Knapová: Ukrajinci jsou odhodlaní i zemřít, jsou strašně stateční. Uprchlíci vědí, že se nemají kam vrátit - Prostor X podcast

„Nikdy jsem neviděla tolik odvahy. Oni o ní nemluví, ale vidíte to v tom, jak se chovají,“ popisuje spisovatelka Adéla Knapová svá setkání s obyvateli ... číst dále

10.3.2022 07:00 00:47:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Klaus: Nejsem proruský, to jsou zlé útoky. Putin prohrál, vyznamenání Zelenského je od Zemana laciné gesto - Prostor X podcast

„Všechny ty hříčky o nějakém mém proruském nebo proputinovském pohledu na svět, jsou prostě zlé politické útoky a já je musím vždycky odmítat. Rusko v ... číst dále

9.3.2022 07:00 00:43:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Faráři Pastoral Brothers: Putin je zlo, někdy si přeju, aby ho Bůh zamáčkl. Teď je čas bojovat, ne odpouštět - Prostor X podcast

Čas milovat své nepřátele nastane, až válka skončí. Teď je potřeba vytrvat, účinně pomáhat a zastavit agresora. Za to se evangeličtí faráři Jakub Malý ... číst dále

8.3.2022 07:00 00:32:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Psycholog: Musíme přijmout vlastní smrtelnost a přerovnat si hodnoty, válka může být i pozitivní impulz - Prostor X podcast

Množství času stráveného sledováním zpráv o dění na Ukrajině neznamená větší odhodlání za okupovanou zemi bojovat. Přísun informací je potřeba si dávk ... číst dále

7.3.2022 16:26 00:25:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Poleščuk: Stydím se za Bělorusko, domu už se nemůžu vrátit, ve válce jsem si jasně vybral stranu - Prostor X podcast

Je to pro mě osobní, stydím se za Bělorusko, říká Andrej Poleščuk. Ten přišel se svou rodinou před 18 lety z Běloruska do Česka. Teď ho i tahle jeho m ... číst dále

4.3.2022 07:00 00:48:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bříza: Naše slabost byla pro Putina pozvání, 3. světová by byla hotová za 2 hodiny, ale jaderný konflikt nebude - Prostor X podcast

Použití velkorážní termobarické zbraně v uzavřeném bloku způsobí u živé síly doslova to, že jí to vysaje vnitřnosti, zlikviduje plíce, popisuje expert ... číst dále

3.3.2022 07:00 00:37:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Generál Pavel: Rusko páchá válečné zločiny, Ukrajina vyhrát nemůže, jaderné hrozby je třeba brát vážně - Prostor X podcast

Vytrvat, to je teď úděl Ukrajiny i západu. Pro Ukrajince to znamená, že budou dál riskovat své životy, nás to bude bolet o poznání méně. „Přijde mi ab ... číst dále

2.3.2022 07:00 00:42:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Putin tvoří říši zla, použije brutální sílu, Ukrajina bude rozdělena, říká poradce premiéra Pojar - Prostor X podcast

Rusko je duší impérium a impérium se musí rozpínat, protože ve chvíli, kdy jeho pnutí poleví, tak se rozpadne, je přesvědčen Tomáš Pojar, bezpečnostní ... číst dále

1.3.2022 07:00 00:42:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Dobrovský: Jsme ve válce, na Ukrajině se bojuje i za nás, nesmíme ustoupit. Svět se změní - Prostor X podcast

Nejde jen o Ukrajinu, jde o celý svět a nový společenský řád, který v něm zavládne, myslí si o probíhající válce na Ukrajině Jan Dobrovský. „Bojuje se ... číst dále

28.2.2022 17:20 00:16:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Na ukrajinské hranici řádí podvodníci, nejezděte tam živelně. Pomoc musí být organizovaná, říká Hilgart - Prostor X podcast

Prakticky přes noc se z kuchaře a šéfredaktora časopisu FOOD Jiřího Hilgarta stal koordinátor pomoci pro ukrajinské uprchlíky na slovensko-ukrajinské  ... číst dále

28.2.2022 07:00 00:31:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Tomáš Zástěra o náročnosti soutěže Survivor: Zhubl jsem 8 kilo, nemohli jsme spát, je to katalyzátor vztahů - Prostor X podcast

Dvě lžíce vařené rýže a půlka kokosu, tak vypadal standardní jídelníček moderátora Tomáše Zástěry v reality show Survivor. Dominikánskou republiku, kd ... číst dále

25.2.2022 07:00 00:34:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Fištejn: Západ Ukrajinu zradil, bude se tam popravovat. Sankce jsou k ničemu, musíme být připraveni válčit - Prostor X podcast

Putin není šílenec, na to zapomeňte, říká Jefim Fištejn, publicista původem z Kyjeva, podle kterého ruský prezident sleduje jasný cíl a přesně ví, jak ... číst dále

24.2.2022 07:00 00:51:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Babiš: Politika mi zničila zdraví, myslel jsem, že mám rakovinu, ale byl jsem úspěšný. Ukrajina v NATO nebude - Prostor X podcast

Od ledna 2014, kdy vstoupil do politiky, toho Andrej Babiš podle svých slov udělal strašně moc a byl úspěšný. Na oltář své službě veřejnosti přitom ob ... číst dále

22.2.2022 07:00 00:34:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Vávra: Na svůj ksicht bych 200 milionů vybral i v igelitkách. O peníze můžete přijít, ale letadlo nejsme - Prostor X podcast

„Vím, že na svůj ksicht a na značku Vávra jsem 200 milionů schopný vysbírat, i kdybych to sbíral v igelitkách. Ale nejsem psycho,“ říká investor Radov ... číst dále

21.2.2022 07:00 00:31:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hugo Toxxx: Rozbíjeli jsme si hubu, tvrdé drogy byly hodně blízko, ale zničily by mě. Dělám, co jsem si přál - Prostor X podcast

Coby Supercrooo přepsali historii českého rapu, což by se dalo považovat za úspěch. Hugo Toxxx, polovina dnes už legendárního dua, se ale za tímhle „b ... číst dále

18.2.2022 07:00 00:48:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Stanjura: Lidi čekají těžké časy, ale nemůžeme pomoct všem. Fotky Schillerové budu řešit s právníky - Prostor X podcast

Po dvou měsících od zvolení do funkce ministra financí má Zbyněk Stanjura jasno: "Čekají nás těžké časy." Těm, kterým bude nejhůř, je vláda připravena ... číst dále

17.2.2022 07:00 00:35:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Stulík: Jsme v hodnotové válce s Ruskem a konečně přebíráme iniciativu, po Putinovi by mohlo být hůř - Prostor X podcast

Kdykoliv má Rusko vnitřní problémy, tak je exportuje, převádí vnitřní nestabilitu na tu vnější. Narůstající agrese vůči Ukrajině je toho důkazem. Podl ... číst dále

16.2.2022 07:00 00:32:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Grubhoffer: Omikron se tu vybláznil, opatření ale rušíme moc rychle. Na podzim může přijít jen mírná vlna - Prostor X podcast

Rozvolnění přišlo dřív, než mělo, myslí si Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd. Podle něj měla protiepidemická opatření platit  ... číst dále

15.2.2022 07:00 00:36:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Tomáš Drahoňovský o boji s alopecií: Vypadaly mi vlasy i obočí, měl jsem strach, učím se s tím žít - Prostor X podcast

Před 11 lety se stal Tomáš Drahoňovský nejmladším moderátorem hlavních televizních zpráv na českých obrazovkách. Jeho mediální hvězda zářila a on si p ... číst dále

14.2.2022 07:00 00:33:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ladislav Sinai: Nejsem pedofil ani úchyl, chtěli mě zničit, svůj vztah k ženám ale chci řešit - Prostor X podcast

Stačilo pár snímků perverzních konverzací a zpráv s dovětkem, že jejich adresátkami byly dívky mladší 15 let, které se objevily na Instagramu Czech Ra ... číst dále

10.2.2022 07:00 00:28:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hejtman Kuba: Všechna opatření i testování bych zrušil hned, nemáme už povinnost nikoho chránit - Prostor X podcast

Principem infekční medicíny je zabránit nakaženému jedinci, aby šířil nemoc dál. A to s sebou logicky přináší omezení osobních svobod. Těch už podle M ... číst dále

9.2.2022 07:00 00:35:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Cestovatel Horký: Strach ze smrti v člověku probudí touhu po životě, už neřeším stupidní hádky o ničem - Prostor X podcast

Minus třicet ve stanu, mrazivý vítr a všudypřítomný led, tak vypadala ještě před pár týdny každodenní realita Petra Horkého. Sleva z evropských standa ... číst dále

8.2.2022 07:00 00:27:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Daňková: Sexismus a plácání přes zadek jsem odmítla a vymstilo se mi to. Naivky hrát nechci, našla jsem se jinde - Prostor X podcast

„Buď ráda, že se ti to děje, dokud seš mladá,“ znělo doporučení, které dostala Andrea Daňková od jedné ze starších hereckých kolegyň. Nebyla. Sexistic ... číst dále

7.2.2022 07:00 00:36:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pekarová Adamová: Politici se ve sněmovně chovali nelidsky, v covidu dál věříme lidem, být ženou je i výhoda - Prostor X podcast

Jako strukturovanější a promyšlenější hodnotí předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová komunikaci nové vlády ve srovnání s tou předcho ... číst dále

3.2.2022 07:00 00:34:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Opatření proti covidu byla často nelegální. Jak ale dál? Dostál vs. Wintr o pandemickém zákonu - Prostor X podcast

„Kdybychom si měli na konci února vyrazit z ruky všechny nástroje, bylo by to poněkud neopatrné,“ podpořil přijetí novely pandemického zákona ústavní  ... číst dále

31.1.2022 07:00 00:30:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Trojánek: Nadužívání antibiotik zabíjí, může mít horší dopady než rakovina, 2/3 lékařů je předepisují špatně - Prostor X podcast

„Doba covidu vedla překvapivě k tomu, že se snížila preskripce antibiotik. To jsme nečekali,“ přiznává infektolog Milan Trojánek. Příčinou přitom není ... číst dále

27.1.2022 10:00 00:38:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jak zabránit válce s Ruskem? Musíme ukázat reálnou sílu, vrátil se čas zastrašování, říká diplomat Kolář - Prostor X podcast

„Pokud by došlo k válce, bude to zničující pro obě strany, bude to příšerná katastrofa. Ale to, že by si Putin mohl myslet, že vyhraje, ho snad nenapa ... číst dále

26.1.2022 09:00 00:43:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Stroukal: Bohatí bohatnou, zbytek lidí je nucen investovat a jít do rizika, problém jsou lehce dostupné peníze - Prostor X podcast

„Není úplně náhoda, že bitcoin byl populární po poslední finanční krizi. Peněžních alternativ ale vznikla celá řada,“ říká ekonom Dominik Stroukal s t ... číst dále

25.1.2022 10:00 00:40:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Znásilnění bych neoznámil ani dnes, nevěřím policii, LGBT práva jsou lidská práva, říká aktivista Kryštof Stupka - Prostor X podcast

„Je hrozně jednoduché ukázat na nějakého aktivistu a říct: ‚Kdyby byli trošku tišší a dělali to jinak, tak by se něco změnilo.‘ Ale ono se nic nemění, ... číst dále

24.1.2022 10:00 00:44:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Smejkal: Připravme se i na nejhorší, omikron není hračka, sledovat počty nakažených už nemá smysl - Prostor X podcast

„Nezapomeňme na to, že příroda nás může překvapit,“ varuje epidemiolog Petr Smejkal, který sám sebe označuje za optimistu, ale na základě předchozích  ... číst dále

20.1.2022 09:50 00:42:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Chmela: Hrát „pytel ho*en“ byl splněný sen, tlak na korektnost je strašidelný, odmítat role může jen pár herců - Prostor X podcast

„Uvědomuju si limity lidové zábavy, mám s tím zkušenost osm let a vím, co publikum zhruba baví, ale dáváme si s klukama pozor na to, abychom tomu nešl ... číst dále

18.1.2022 11:40 00:45:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Su z Brna a Válkovi nerozumím, Babiš by byl dobrý prezident, klidně s ním pojedu karavanem, říká Schillerová - Prostor X podcast

„Nechci použít slovo vydírání, to nemám ráda, ale pokud bychom měli být motivováni k tomu, abychom souhlasili s tím či oním zákonem a vyměnili to za p ... číst dále

17.1.2022 08:00 00:36:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Padevět: Celé 20. století jsme žili ve lži, stala se normou, tragické osudy dokazují, čeho všeho jsme schopni - Prostor X podcast

„Kdybychom byli všichni hrdinové, nebo kolaboranti, tak buďto všichni padneme během odboje, nebo nás všechny pověsí poté, co se to vyřeší,“ říká spiso ... číst dále

14.1.2022 08:00 00:28:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Místo na scéně jsem si musela vybojovat, holky to mají těžší, proto je nás tak málo, říká zpěvačka Annet X - Prostor X podcast

Od hudebních kritiků získala Annet X nominaci na Cenu Apollo 2021 ve dvou ze tří vyhlašovaných kategoriích – za svůj debut Až budu velká, chci být Ane ... číst dále

12.1.2022 09:50 00:54:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Flegr vs. Beran: Duel o očkování, imunitě i hrozícím kolapsu. Končí s omikronem covid? A kdo se pletl? - Prostor X podcast

Kdo prodělal infekci v průběhu loňska, nebo ještě začátkem letošního ledna, je proti variantě omikron chráněný asi z 18 %. „Všichni jsme teď na stejné ... číst dále

10.1.2022 09:00 00:36:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Šnobr: Rok 2022 bude extrémně drahý, pak přijde nový normál. Zaspali jsme, energetiku musíme změnit - Prostor X podcast

Místo, abychom se zabývali budoucností energetiky v Evropské unii, které jsme součástí, řešili jsme si domácí úkoly. „Taxonomie nám 1. ledna 2022 dosl ... číst dále

6.1.2022 10:06 00:39:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Vakcinolog Petráš: Část lidí se očkuje špatně, mohli si i uškodit, více dávek může být kontraproduktivní - Prostor X podcast

Zděšení bylo prvotní reakcí Marka Petráše, vakcinologa a přednosty Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, když v ... číst dále

5.1.2022 09:01 00:32:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Primář Straka: Šílená noc, Děda Mráz nám dal covidový dárek. Část lidí nemá na očkování inteligenci - Prostor X podcast

Primář interny sokolovské nemocnice Martin Straka přijel na rozhovor rovnou z noční. V novém roce už třetí. „Přes noc jsem zaplnil úplně všechna covid ... číst dále

3.1.2022 11:55 00:53:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Na Pražském hradě se blbne. Zapíše se Babiš do historie? Groman a Stehlík (Přepište dějiny) ve velkém rozhovoru - Prostor X podcast

„U Andreje Babiše bylo zvláštní, že se po celou dobu historii vyhýbal. Jeho populismus byl velmi aktuální, byly to důchody, slevy, postarám se o vás,  ... číst dále

29.12.2021 08:00 00:48:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Omikron je naděje, naočkujte se a promořte se. Hostomský vs. Prymula o vývoji pandemie i útočné diskuzi - Prostor X podcast

„Diskuze se za rok a půl velmi dramaticky polarizovala, dneska už to není ani diskuze, ale deklarace osobních stanovisek a poměrně významná míra neoch ... číst dále

28.12.2021 12:00 00:34:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Katarzia: Neházím na lidi svůj hnůj, snažím se přežít. Mocní a média tu teď lidi straší, nevím, co bude dál - Prostor X podcast

„Už to trvá dva roky, stále něco vymýšlíme a používáme různé platformy, prodáváme alba. Lidé jsou úžasní a snaží se nám pomoct, ale jsou určité moment ... číst dále

23.12.2021 08:00 00:43:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hřib: Omikron se tu už masivně šíří, vidíme to v Praze. Doprava ve městě je na hraně, priorita je MHD a cyklotrasy - Prostor X podcast

S novou vládou přichází i nová opatření, která začnou platit od 26. prosince. Překvapením byla i pro hejtmany a primátora Prahy. „Sešli jsme se s pane ... číst dále

22.12.2021 08:00 00:30:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Smoljak: Chceme znemožnit politikům ovládnout ČT, změníme zákon, musíme taky zvýšit koncesionářské poplatky - Prostor X podcast

„Koncesionářské poplatky se musí zvýšit,“ říká David Smoljak, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, s tím, že není mož ... číst dále

21.12.2021 09:00 00:37:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Miovský: Odmítači očkování, alkoholici i kuřáci by měli platit, kvůli lockdownu budou mít problémy statisíce lidí - Prostor X podcast

„Stovky tisíc lidí se posunuly za hranici toho, co byly schopny vyvažovat, a nám to začalo plnit ambulance,“ říká adiktolog profesor Michal Miovský. N ... číst dále

20.12.2021 10:00 00:40:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Mirai: Covid na mně zanechal stopy, zemřeli mi kamarádi, neměl jsem radost ze života. Pomohla StarDance - Prostor X podcast

„Celý rok 2021 mi přišel takový pofiderní,“ hodnotí končící rok Mirai Navrátil, zpěvák a frontman kapely, která nese jeho jméno. S ohledem na fakt, že ... číst dále

16.12.2021 09:38 00:42:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Halík: Zeman slezl hrobníkovi z lopaty a začal zase lhát, kandidatura na prezidenta by pro mě byl krok zpět - podcast

„Vytvořil se tu takový zvláštní lidský typ, který je charakterizován několika typickými postoji," říká kněz, filozof a teolog Tomáš Halík. „Jsou to li ... číst dále

15.12.2021 09:22 00:43:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nátlak na očkování je nerozumný, zavření škol už nevylučuji, říká příští ministr školství. Děti chce učit jinak - Prostor X podcast

„Učitelé by se neměli povinně očkovat. To, že nedosáhneme 100 % očkovaných, je pravda, na druhou stranu vyhazovat někoho ze školy proto, že se nechce  ... číst dále

13.12.2021 11:30 00:33:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Zora Hesová: Polibek dvou mužů v Popelce? Nejhorší je, že se mluví o ochraně dětí a vyvolává se pocit nebezpečí - Prostor X podcast

„Věci, které se zdály být vydiskutované a přijímané, se začínají problematizovat jako nově nepřístupné. To vidíme v Polsku, Maďarsku, nebo na Slovensk ... číst dále

10.12.2021 18:00 00:42:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Plošné povinné očkování zrušíme, lockdown nebude ani s omikronem, říká příští ministr zdravotnictví Válek - podcast

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek /TOP 09/ má jasno o prvních krocích ve funkci. Chce zrušit plošné povinné očkování proti covid-19 p ... číst dále

10.12.2021 10:20 00:42:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Publicista Karel Veselý o českém rapu, síle Yzomandiase a spol., nadprodukci hudby a emocích, které otevírá - Prostor X podcast

„Hudby je strašně moc,“ zní z úst hudebního publicisty a spisovatele přinejmenším překvapivě, zvlášť když pamatuje doby, kdy si mohl koupit jedno cédé ... číst dále

8.12.2021 10:21 00:47:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Youtuber Martin Rota o nadávání Babišovi, vstupu do politiky, roli vědy dnes i amputaci druhé nohy - Prostor X podcast

„Věda je masivně podporovaná jak společností, tak politickým způsobem, problém je ten, že mnoho rozhodnutí je ovlivněno tím, co bude populárnější ve s ... číst dále

7.12.2021 09:57 00:41:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Just: Babiš má velkou šanci být prezident, opozici si užije, Fialova vláda nemá nárok na dobu hájení - podcast

„Jakákoli vláda přicházející v jakékoli krizi může zapomenout na sto dní hájení,“ říká politolog Petr Just s tím, že v krátké historii České republiky ... číst dále

6.12.2021 10:00 00:42:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Trnka: Stát selhal, lidi by teď měl ochránit povinným očkováním. Omikron bude nepříjemný dáreček - podcast

Pokles denních přírůstků infikovaných koronavirem, ke kterému opakovaně docházelo v minulých dnech, ještě není podle Jana Trnky důvodem k přílišnému o ... číst dále

3.12.2021 09:50 00:40:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Lucia Houfková: Lidi musí znát benefity i rizika očkování, hodně toho nevíme, vývoj pandemie je teď pozitivní - Prostor X podcast

„Na vrcholu hospitalizací ještě nejsme, tam nás ještě pár dní čeká, ale začaly hodně klesat počty nových případů u dětí,“ říká Lucia Houfková, která s ... číst dále

1.12.2021 08:00 00:31:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bagarová: Politici seniory zneužívají, fotí se s nimi v kampani a pak pro ně nic nedělají, je to trapné a nevkusné - podcast

„Dejte mi polštář, já už se chci udusit,“ byla věta, která předurčila profesní dráhu Simony Bagarové, manažerky, která se věnuje péči pro seniory. Vys ... číst dále

30.11.2021 13:13 00:42:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Dostál: Povinné očkování je lepší než lidi diskriminovat, nová opatření jsou na nic, trhovci by měli stát žalovat - podcast

„Výsledek buněčné imunity svědčí o tom, že jsem poměrně vysoce bezpečný pro sebe a své okolí. Ostatně i více než můj oponent ministr Vojtěch, který ud ... číst dále

27.11.2021 12:00 00:33:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jurečka: Lockdown není řešení, nemocnice zvládají. O aktivaci článku 66 jsme připraveni jednat příští týden - podcast

Lockdown tu byl měsíce a řešení to nepřineslo, nemocnice to zvládají, říká předseda KDU-ČSL a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jure ... číst dále

26.11.2021 14:10 00:37:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Mikýř: Podařilo se nám ovlivnit volby, chci ochránit lidi, začínal jsem sám v kuchyni - podcast

„Měl jsem krásnou romantickou představu, že budu poctivý tvůrce, který si bude dělat všechno sám, že budu řemeslník YouTubu,“ říká Martin Mikyska alia ... číst dále

24.11.2021 08:00 00:47:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Janeček: Za plošné očkování dětí zasloužíme vyhynout, slavíka jsem použil, opatření zabila víc lidí než covid - podcast

„Bylo potřeba udělat rozbušku,“ říká o svém projevu na galavečeru Český slavík podnikatel a matematik Karel Janeček. Jedním dechem přitom dodává, že s ... číst dále

23.11.2021 08:00 00:39:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pačes: Covid poškozuje mozek, lidé, co přišli o čich, ho mají menší. Za růst epidemie může nová mutace viru - podcast

„Máme hrůzu z toho, že přijde varianta, která nám bude imunitně utíkat,“ přiznává molekulární genetik Jan Pačes a upozorňuje, že virus se dostal do st ... číst dále

22.11.2021 08:00 00:43:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bárta: Strachem se lidi líp ovládávají, ale epidemii tak nevyhrajeme. Kolaps můžeme vůbec poprvé zvládnout - podcast

„Když chci lidi pozitivně motivovat, měl bych jim jít příkladem, a ne se jim smát do tváře,“ říká Miroslav Bárta, podle kterého při zvládání pandemie  ... číst dále

19.11.2021 09:40 00:43:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Schillerová: Neočkovaným chceme znepříjemnit život, je důležité být k nim tvrdší, šla bych ještě dál - podcast

„Jsem proti tomu, aby ti, co se naočkovali, znovu trpěli. To je pro mě něco nemyslitelného,“ říká rozhodně Alena Schillerová a otevřeně přiznává, že p ... číst dále

18.11.2021 10:29 00:41:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Je třeba testovat i očkované, stát se neumí učit, škody rostou brutálně, říká "muž, který přišel" Pavel Řehák - podcast

„Začíná brutálně narůstat škoda, která se děje na společnosti. Odkloňování se lidí od sebe – teď ještě podpořené snahami ‚motivovat‘ lidi, aby se dooč ... číst dále

16.11.2021 12:06 00:39:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Martin Kuba: S covidem už musíme žít, umírání ale nezabráníme, je třeba to lidem férově říct - podcast

Opatření je potřeba dělat rozumně, říká Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje a taky předseda Asociace krajů České republiky. Na jeho slovech by neby ... číst dále

4.11.2021 09:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Tkadlčík: Doping do vrcholového sportu patří, konkurence ho bere, nemůžu k němu přistupovat jinak - podcast

Závody strongmanů patří k podívaným, které jdou často za hranu. Nejen fyzických sil, ale samotného zdraví. Jiří Tkadlčík se v nich stal v roce 2018 mi ... číst dále

3.11.2021 09:22 00:33:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Skopeček: Lidi si na důchod budou muset spořit sami, slevy na jízdné a další dárečky bych zrušil - podcast

Začít šetřit je nevyhnutelné. Aspoň podle ekonomického experta ODS, poslance a možného kandidáta na místopředsedu poslanecké sněmovny Jana Skopečka, k ... číst dále

2.11.2021 08:57 00:30:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Cikrt: Očkování je akt lásky, vydávat ho za tečku byla pitomost, je tu hlavně pandemie nezodpovědných - podcast

„Nevím, kdo to vymyslel a proč to udělal,“ kritizuje Tomáš Cikrt národní informační kampaň postavenou na myšlence, že s koronavirem je možné definitiv ... číst dále

29.10.2021 09:20 00:51:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Klaus: Zeman je supertěžce nemocný, ale jeho odchod urychlují, společnost je nafoukaná, Piráty nenávidím - podcast

Bývalý prezident Václav Klaus se obává směřování české republiky i světa kolem nás. Stát podle něj není v dobrém stavu a to, co bylo v devadesátých le ... číst dále

27.10.2021 09:00 00:29:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Chceme podrobnější informace o zdraví prezidenta, video nic nezměnilo, říká senátor Hraba - podcast

Budu navrhovat, abychom před hlasováním o článku 66 měli podrobnější zdravotnický posudek o zdravotním stavu prezidenta Zemana, říká senátor a předsed ... číst dále

25.10.2021 08:00 00:31:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nerudová: Čekají nás těžké časy. Žili jsme si nad poměry, stát musí být menší, bez vyšších daní to ale nepůjde - podcast

Před vznikající vládou bude nelehký úkol, říká ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Myslí tím rozvrácený rozpočet, který n ... číst dále

22.10.2021 10:30 00:28:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Vystrčil: Jde o zdraví prezidenta Zemana, dělám správnou věc, není to puč. Kancléře Mynáře bych odvolal - podcast

Konat je moje povinnost, dělám dobrou a správnou věc, nemám z toho radost a není to puč, je to i o statečnosti a odpovědnosti, říká o možné aktivaci č ... číst dále

21.10.2021 10:50 00:41:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Válek: Opatření už nesmí odnášet očkovaní. Jsem připraven být ministr, i když to odnesu, riskuji dobrou pověst - podcast

Byl by to hazard, mise ministra možná bude zvladatelná jen s opatřeními, která budou tvrdá a nepopulární, jsem připraven to řešit i za cenu osobních r ... číst dále

20.10.2021 09:50 00:35:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Volby byly zklamání, teď nesmíme selhat. Vít Rakušan o kroužkování, (ne)chystání čistek i řešení covidu - podcast

Jsem připraven hlasovat pro odebrání pravomocí prezidenta, říká předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan, poslanec a taky kandidát na ministr ... číst dále

19.10.2021 08:50 00:25:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hilšer: Je nutné odebrat prezidentovi pravomoci, lékaři mluví jasně, možná místo něj rozhoduje kancléř Mynář - podcast

Odebrání pravomocí prezidentovi republiky je nevyhnutelné, říká senátor, lékař a člen stálé komise pro Ústavu Marek Hilšer. Zpráva lékařů podle něj ml ... číst dále

15.10.2021 09:35 00:38:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bartoš: Škrty nesmí odnést obyčejní lidé, dál prosazujeme manželství pro všechny, chyby z voleb analyzujeme - podcast

Předseda Pirátské strany a poslanec Ivan Bartoš dál trvá na tom, že vstup Pirátů do vlády je správné rozhodnutí. Strana ale má červené linie, které bu ... číst dále

14.10.2021 09:20 00:32:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Důvody pro zbavení prezidenta pravomocí tu už jsou, připomíná to hru Záskok, říká ústavní právník Kysela - podcast

Důvody pro odebrání pravomocí prezidentovi republiky tu jsou, může to být jen dočasné, říká ústavní právník a vedoucí katedry politologie a sociologie ... číst dále

13.10.2021 11:30 00:38:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Havlíček: Babiš by měl kandidovat na prezidenta, jsem srdcař a pro ANO se obětuju, do vlády se vrátíme - podcast

Vstoupil jsem teď do hnutí ANO, jsem srdcař a chci se za něj obětovat, říká vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy a nově zvolený po ... číst dále

11.10.2021 09:20 00:46:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

To si Zeman nezaslouží, je to nelidské. Babiš nové vládě nezabrání. Kopeček a Michopulos ve speciálu Prostoru X - podcast

Nová vláda by tu mohla být rychleji, než jsme očekávali, shodují se politolog Lubomír Kopeček a politický marketér Petros Michopulos z podcastu Kecy a ... číst dále

7.10.2021 10:30 00:42:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Nečas: Šlachta všude lže, média straší pod tlakem covidových fanatiků, šéfové ODS stojí na ramenou Klause - podcast

Bývalý premiér Petr Nečas už politiku sleduje jen z povzdálí. Říká, že v ní stále víc převládají emoce a iracionalita. Předsedové ODS podle něj stojí  ... číst dále

6.10.2021 14:20 00:36:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Dan Prokop: Volby můžou být velké překvapení, situace se mění. Daně se budou muset zvyšovat - podcast

Nemůžeme mít pravicové daně a levicové výdaje, říká sociolog Daniel Prokop, zakladatel výzkumné firmy PAQ Research. Daně se podle něj po volbách budou ... číst dále

5.10.2021 10:00 00:29:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Na Babiše máme ještě pikantnější věci, ať nás zažalují, je toho ale daleko víc, říká investigativní novinářka Holcová - podcast

Chtěli jsme, aby to bylo zveřejněno dál od voleb, zvažoval se i leden příštího roku, říká investigativní novinářka Pavla Holcová, zakladatelka projekt ... číst dále

4.10.2021 08:30 00:32:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ukamenujte mě, ale stát to musí vzít do rukou, jako za Husáka, říká Jana Maláčová. Chce pokuty za prázdný byt - podcast

Jsem si jistá, že dostaneme přes 5 %, říká ministryně práce a lídryně ČSSD v Praze Jana Maláčová. Slibuje zvyšování daní z příjmu, hlavně pro bohatší  ... číst dále

1.10.2021 09:20 00:47:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Lipovská: Probíhají tu experimenty na lidech, čipování chceme zabránit, nemovitosti mají kupovat jen Češi - podcast

Bývalá radní ČT a lídryně Volného bloku v Pardubickém kraji Hana Lipovská chce po neúspěšném trestním oznámení na generálního ředitele Dvořáka podnikn ... číst dále

30.9.2021 11:00 00:41:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Česko je skanzen, chováme se jako blázni, úředníci jsou odtržení od reality, říká šéf pražského IPR Boháč - podcast

Česko je skanzen, říká ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč. Problém jsou podle něj zákony, ale i přístup státu a úředníků. ... číst dále

29.9.2021 09:05 00:46:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Babiš je v křeči, Rakušan by měl být kandidát na premiéra, ne Bartoš, říká Michopulos z podcastu Kecy & Politika - podcast

O Babišově vládě se bude rozhodovat kolem pětiprocentní hranice, říká politický marketér a spolutvůrce podcastu Kecy a politika Petros Michopulos. Pre ... číst dále

27.9.2021 09:00 00:44:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Je tu očkovací diktatura. Vyhodil bych tě od zkoušky. Ostrý střet imunologů Šinkory a Hořejšího v Prostoru X - podcast

Je po všem, shodují se imunologové Václav Hořejší a Jiří Šinkora. Epidemie v Česku podle nich končí. Oba taky míní, že imunita vyvolaná přirozeně prod ... číst dále

22.9.2021 15:15 00:32:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Mišík: Zemana lidsky nemám rád, odmítnout vyznamenání bylo správné. Nejtěžší bylo, když mě zakázali - podcast

Vladimír Mišík vydává album Noční obraz. Říká, že může místy působit smutně, ale je jako život. Taková je ostatně celá jeho tvorba, inspirovaná oblíbe ... číst dále

21.9.2021 10:30 00:40:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Lidi by měli volit ANO kvůli vládním úspěchům, k ODS mám blízko, říká lídr ANO v Praze Patrik Nacher - podcast

Vláda má za sebou úspěchy, kvůli kterým by lidi měli volit hnutí ANO, míní poslanec a lídr pražské kandidátky Patrik Nacher. Zmiňuje změny v exekucích ... číst dále

20.9.2021 09:30 00:34:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Šikana neočkovaných je nepřijatelná, vláda záměrně porušuje zákon, říká kandidát na ministra zdravotnictví - podcast

Vláda záměrně porušuje zákon a nutí k tomu i úředníky, tvrdí pirátský kandidát ma ministra zdravotnictví a expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál. ... číst dále

17.9.2021 09:35 00:36:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Zdražování je nevyhnutelné, můžeme ho ale využít, říká šéfka Zelených Davis. Je i pro zdanění bohatších - podcast

Spolupředsedkyně a celostátní lídryně Zelených Magdalena Davis říká, že zdražování související s růstem cen energií je nevyhnutelné. Můžeme se ale pod ... číst dále

15.9.2021 09:45 00:31:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Chci změnit český pop. Jiří Burian otevřeně o meditaci, vážné nemoci i nenávisti proti Kapitánovi Demo - podcast

Miluje svoji práci a celý ten proces tvorby hudby, poslední dobou si toho ale na sebe naložil až moc. Jiří Burian koncertuje jako Kapitán Demo, připra ... číst dále

14.9.2021 10:30 00:24:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Zkusil jsem všechno a chlastal tak, že mě málem vykopli z kapely, přiznává rapper Orion. Teď chystá nové album - podcast

Rapper Orion, vlastním jménem Michal Opletal, vydává 28. října nové sólové album Teritorium 3. Zakladatel legendární skupiny PSH říká, že se snaží dál ... číst dále

13.9.2021 11:00 00:41:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Proti „covidové totalitě“, manželství homosexuálů i Člověku v tísni. Jdeme vlastní cestou, říká šéfka Trikolóry - podcast

Poslankyně a předsedkyně Trikolóry, Svobodných a Soukromníků Zuzana Majerová Zahradníková je přesvědčená, že její strana ve volbách uspěje. Zdůrazňuje ... číst dále

8.9.2021 15:00 00:30:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Babiš si jde pro vítězství, Zeman do toho může hodit vidle, vláda ANO s ODS je reálná, říká politolog Lebeda - podcast

Andrej Babiš je na hraně autoritativního populismu, zatím si dává pozor, říká politolog Tomáš Lebeda. Otázka podle něj je, jak by se zachoval, kdyby z ... číst dále

7.9.2021 18:00 00:34:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Přijde největší vlna, bude víc zabíjet neočkované, pak pandemie skončí, říká Flegr. Věří, že zachránil životy - podcast

Čeká nás největší vlna pandemie a bojím se, že to v lednu nezvládneme, říka evoluční biolog profesor Jaroslav Flegr. Lidé budou díky očkování a promoř ... číst dále

7.9.2021 08:00 00:32:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Režisér Šimon Šafránek o webseriálu RapStory: Český rap se odehrává na internetu, kulturní a mediální scéna ho ignoruje - podcast

„Nechtěl jsem dělat Wikipedii, na to není nikdo zvědavý,“ říká o připravovaném dokumentárním webseriálu RapStory jeho režisér Šimon Šafránek. V sekci  ... číst dále

6.9.2021 16:20 00:38:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Ujel nám vlak, ale teď to napravíme, nebudeme si brát servítky, říká Vít Rakušan. Slibuje ostrý závěr kampaně - podcast

Pokud nesestavíme s koalicí Spolu vládu, tak jsme selhali, říká předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Věří, že společně s Piráty stále můžou vo ... číst dále

1.9.2021 10:20 00:31:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Chceme ovlivnit volby, s voliči ANO a SPD neztrácíme čas, Babiš a Agrofert prorostli stát, říká šéf Milionu chvilek - podcast

Milion chvilek rozjel před volbami kampaň, ve které otevřeně podporuje Piráty se Starosty a koalici Spolu. Předseda spolku Benjamin Roll říká, že nech ... číst dále

31.8.2021 12:20 00:50:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Tomáš Vorel: Les a lysohlávky mě vyčistily, alkohol je pro mě dosud problém, bojím se přestat pít - podcast

Přestože film je pro režiséra Tomáše Vorla součástí terapie, způsobil mu v životě i nemálo problémů. Na tom zatím posledním, kterým je Cesta domů, děl ... číst dále

28.8.2021 13:20 00:43:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bára Poláková: Jen jsem rodila nebo koncertovala, žila jsem v bublině. Svou tvorbou chci pomáhat lepším věcem - podcast

Zpěvačka a herečka Bára Poláková a herec Pavel Liška nedávno po třech letech v médiích promluvili o svém rozchodu. Proč až nyní? „Neměli jsme potřebu  ... číst dále

27.8.2021 15:00 00:20:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Romanutti z Bert & Friends: Nejsem psychopatický pozitivák, chci se mít fajn. Hudba je vytváření nových světů - podcast

Albert Romanutti je zpěvák a skladatel z kapely Bert & Friends. Je také autorem soundtracku k filmu Marťanské lodě, který měl premiéru na mezináro ... číst dále

27.8.2021 10:00 00:40:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jaroslav Róna: Je strašné, o co mě okradli komunisti, chystá se válka proti normálním lidem - podcast

Sochař, malíř a grafik Jaroslav Róna se hned v začátku rozhovoru přiznává, že i když pořád maluje, poslední dobou hlavně sochaří. Pod rukama mu postup ... číst dále

26.8.2021 18:00 00:42:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Strach: Existují jen muž a žena, v tom písmo mluví jasně. Duka je můj pastýř. Nerespektovat ho by bylo husovské - podcast

Anděl Páně 3, Dlouhý, široký, bystrozraký a Sedmikostelí jsou tři filmové projekty režiséra Jiřího Stracha čekající na dokončení. „Uvidíme, který vyjd ... číst dále

26.8.2021 13:45 00:37:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Příští rok točím drama o McCarthym, když se otevřou hranice, říká Václav Marhoul - podcast

Václav Marhoul je režisér a emeritní major v aktivních zálohách armády České republiky. A o obou těchto polohách mluví v novém díle Prostoru KVIFF X.  ... číst dále

25.8.2021 17:00 00:32:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Viktor Tauš: Strach z maminky alkoholičky, pak závislost na heroinu – všechno to miluji, je to mou součástí - podcast

Režisér Viktor Tauš v první třídě základní školy řekl učitelce, že až vyroste, chtěl by jezdit s hovnocucem. Až na tuto jednu výjimku prý vždy věděl,  ... číst dále

25.8.2021 16:40 00:25:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Olmo Omerzu: Diváka rád znejišťuju, nechci se mu podbízet, ani ho podceňovat - podcast

Režisér Olmo Omerzu přivezl do Karlových Varů své drama Atlas ptáků, ve kterém můžeme vidět jeho dvorní herce Elišku Křenkovou a Martina Pechláta, ale ... číst dále

24.8.2021 11:00 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Kryštof Mucha: Vůbec jsem nevěděl, že Johnny Depp má nějakou takovouhle kontroverzi - podcast

Kryštof Mucha je nejen výkonným ředitelem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, ale také producentem soutěžního snímku Zátopek. O tom, ... číst dále

24.8.2021 08:00 00:37:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Sen mám splněný. Po ránu jsem starý, večer mladý. Jiří Macháček o rolích, ale i svém vzoru – dědečkovi - podcast

Herec a hudebník Jiří Macháček, zpěvák skupiny Mig-21 a představitel kultovních rolí ve filmech, jako jsou Samotáři, Horem pádem nebo Jedna ruka netle ... číst dále

23.8.2021 18:35 00:29:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Umění byl útěk od starostí a politiky. Co by o dnešní době asi řekl Havel? Petr Sís o útlaku a letech v emigraci - podcast

Výtvarník, umělec, spisovatel a ilustrátor Petr Sís byl prvním hostem série Prostor KVIFF X, speciálního vysílání pořadu Prostor X z Karlovarského Fil ... číst dále

20.8.2021 12:25 00:19:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Trénink už 3 týdny po porodu, smutek bez dítěte v Tokiu. Kristiina Mäki o motivaci i heslu „vyrvat nohy z prdele“ - podcast

Běžkyně Kristiina Mäki má za sebou hodně turbulentní rok. Loni s partnerem využili přestávku v závodech, kterou zapříčinila pandemie koronaviru, a roz ... číst dále

19.8.2021 15:15 00:29:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Spoustě lidí smrdí, že máme granty, ale vytváříme něco jedinečného, říká šéf Lunchmeat festivalu Jakub Pešek - podcast

Divák nám musí věřit, že to dává smysl a že pozná něco, co mu rozšíří obzory, říká Jakub Pešek, zakladatel festivalu Lunchmeat. Jde o akci spojující h ... číst dále

18.8.2021 10:20 00:34:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pelikán: Afghánistánu nerozumíme, je to úplně jinak. Tlumočníky bych tam nechal, většina žen víc práv nechce - podcast

Do Afghánistánu si projektujeme vlastní hodnoty a názory, staráme se jen o sebe, říká arabista Petr Pelikán, který v zemi žil několik let. Podle něj t ... číst dále

16.8.2021 09:00 00:31:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Opilce nesnáším, jdu vlastní cestou, říká proslulý barman Pavel Tvaroh. Sám nepije a nebojí se experimentovat - podcast

Před 25 lety odešel do Velké Británie, před 14 lety tam otevřel podnik, který ho proslavil. Barman Pavel Tvaroh říká, že jde vlastní cestou, která je  ... číst dále

11.8.2021 11:10 00:37:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Sexuoložka Fifková: Pohlaví jsou jen dvě. Transsexualita vzniká už v těhotenstí, uvědomí si to i malé děti - podcast

První dítě za mnou přišlo už v 90. letech, říká o začátcích své práce s transsexuály Hana Fifková. Baví ji, že se její obor stále vyvíjí, ale hlavně c ... číst dále

10.8.2021 10:50 00:41:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Zátopek věřil komunismu, ale zničili ho. David Ondříček o šíleném natáčení nového filmu i o vztahu s otcem - podcast

Premiéra nového filmu Zátopek Davida Ondříčka se blíží a režisér neskrývá nervozitu. Na filmu od úplného počátku pracoval 14 let. V rozhovoru popisuje ... číst dále

9.8.2021 09:50 00:35:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Viroložka Zelená: Protilátky jsou srovnatelné s očkováním, na jejich hladině nezáleží, je třeba je uznávat - podcast

Viroložka a mikrobioložka Hana Zelená podporuje možnost prokazovat se přítomností protilátek, podobně jako očkováním. Zdůrazňuje, že to ve výsledku mů ... číst dále

5.8.2021 10:25 00:27:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Zpěvačka Karin Ann: Moje generace chce změnit svět. Nezáleží na tom, co máte mezi nohama, nenálepkuji se - podcast

Slovenská zpěvačka Karin Ann se stala jedničkou československého Equal playlistu Spotify a v srpnu bude tváří kampaně na Times Square v New Yorku, pod ... číst dále

3.8.2021 10:20 00:36:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pohlreich: Hodně jsem se spletl. Covid byl facka, ale možná ne dost velká. Strach nám teď už nepomůže - podcast

Zdeněk Pohlreich přiznává, že se v odhadu toho, co pandemie udělá s Českem, dost pletl. Říká, že covid byla facka, ale možná ještě ne dost velká. Rest ... číst dále

3.8.2021 10:00 00:35:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Andrej Babiš ml.: Otec mě obětoval, je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat, říct pravdu a zbavit se diagnózy - podcast

Nikdo mnou nemanipuluje, otevřeli mi oči a dostal jsem se k novým dokumentům, tvrdí Andrej Babiš mladší, syn premiéra Babiše. Začal hlasitě mluvit ve  ... číst dále

2.8.2021 10:20 00:46:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Štěpán Kozub: Nejsem blb, útočte na mě, ale ne na moje nejbližší. Pořád se řídím tím, co mi otec řekl před smrtí - podcast

Baví mě hrát blby, ale nejsem blb, říká herec, režisér, scénárista a písničkář Štěpán Kozub. V otevřeném a osobním rozhovoru přiznává, že mu je hraní  ... číst dále

31.7.2021 10:00 00:35:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Havlíček: Kdo odmítne očkování, musí nést důsledky, migranti jsou hlavně lidi, zkušenost se smrtí mě změnila - podcast

Farmaceut Stanislav Havlíček má za sebou 5 misí Lékařů bez hranic. Poznal zblízka smrt i utrpení, ale i sounáležitost rodin a hodnoty, na které jsme j ... číst dále

30.7.2021 11:00 00:30:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Herečka Doláková: Znásilnil mě blízký člověk, vytěsnila jsem to a byla v háji. Většina žen zažila sex v „šedé zóně“ - podcast

Herečka a spisovatelka Alena Doláková nedávno pokřtila svou novou knihu, na festivalu v Karlových Varech se objeví v hlavní roli soutěžního filmu Zrca ... číst dále

28.7.2021 11:50 00:41:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Matěj Stropnický: Chci spravedlivější společnost, je třeba zdanit investiční byty, na práci se tu 30 let kašlalo - podcast

ČSSD by prospělo, kdyby zůstala po volbách v opozici, říká poradce ministryně Maláčové a kandidát za ČSSD do sněmovny Matěj Stropnický. Na pracovní po ... číst dále

26.7.2021 12:50 00:40:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Trump byl opravdu vizionář, ale selhal, trumpismu dál věřím. Bidenovi brání ve výkonu funkce zdraví, říká Durčák - podcast

Donald Trump asi bude kandidovat v roce 2024, ale podle publicisty Michaela Durčáka velké šance nemá. Durčák byl jeho podporovatelem a stále tvrdí, že ... číst dále

22.7.2021 10:45 00:46:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Byla jsem ztracená a přemýšlela, že skončím. Tereza Ramba otevřeně o lásce, aroganci herců i očkování - podcast

Tereza Ramba hraje ve filmech od svých 15 let. Prošla si krizí a vyhořením, přičichnutím k „herecké aroganci“, znovuobjevením lásky k řemeslu a teď i  ... číst dále

20.7.2021 09:30 00:55:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hana Lipovská: Nechci být užitečný idiot, od Bobošíkové neodejdu, SPD možná zneužila Radu ČT - podcast

Radní České televize a ekonomka Hana Lipovská říká, že pro ni je v životě i práci zásadní její svědomí. V obsáhlém a otevřeném rozhovoru popisuje své  ... číst dále

19.7.2021 13:15 00:42:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Polčák: Babiš má na rukou krev, vláda covid zneužila, bylo to jako totalita. Naše práva byla válcována a drcena - podcast

Zásah do práv a svobod občanů během pandemie koronaviru byl podle advokáta a europoslance Stanislava Polčáka /STAN/ nepřijatelný. Kandidát na ministra ... číst dále

15.7.2021 10:00 00:36:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Povinné očkování je cesta, musíme o něm začít mluvit. Uvidíme tu umírat mladší lidi, říká biochemik Trnka - podcast

Musíme si říct, jestli nad jednotkami mrtvých denně mávneme rukou, říká biochemik Jan Trnka. Další vlna epidemie je podle něj už tady, díky dovoleným  ... číst dále

14.7.2021 14:15 00:39:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Brzy přijde velké zdražení elektřiny, Dukovany se nikdy nepostaví, čeká nás zásadní rozhodnutí, říká Michal Šnobr - podcast

Výrazné zdražování elektřiny, zásadní rozhodování o budoucnosti energetiky, konec uhelných elektráren. To jsou věci, které nás v příštích letech podle ... číst dále

13.7.2021 10:25 00:34:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Byl jsem úplná troska, nezažil jsem nic horšího, šílel jsem. Ladislav Zibura otevřeně promluvil o životě s tinnitem - podcast

Byl to nejhorší rok života, nikdy jsem nezažil nic horšího, nikomu byt to nepřál. Tinnitus je záhadná věc, říká o chronickém pískání v uších cestovate ... číst dále

12.7.2021 11:35 00:40:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Víra v Boha mi dala smysl života, říká kandidát na premiéra Fiala. Slibuje, že nezvýší daně a nebude vládnout s ANO - podcast

Víra mi dala smysl života, říká v jednom z prvních osobnějších a otevřenějších rozhovorů předseda ODS a kandidát koalice Spolu na premiéra Petr Fiala. ... číst dále

8.7.2021 11:45 00:36:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Smrt matky, výhrůžky a izolace. Musel jsem na měsíc vypnout, říká starosta Kolář. Zeman je podle něj zlodědek - podcast

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář vystřídal na kandidátce koalice Spolu Dominika Feriho. Věří v úspěch a zároveň říká, že slova o tom, že bylo Feriho chov ... číst dále

7.7.2021 09:50 00:41:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Politici dějiny zneužívají, říká historik Michal Stehlík. Upozorňuje na zločiny státu i relativizaci zla komunismu - podcast

Dějiny se neopakují, ale rýmují, říká historik, kandidát na rektora Univerzity Karlovy a spoluautor podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík. Politici  ... číst dále

4.7.2021 08:00 00:32:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Miroslava Němcová: Prezident Zeman je zrádce země, měl by být zbaven úřadu - podcast

Senátorka Miroslava Němcová /ODS/ je přesvědčená o tom, že Miloš Zeman by měl být zbaven funkce prezidenta. Nevykonává ji tak, jak by měl. Je ale podl ... číst dále

3.7.2021 09:00 00:45:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Jaromír Bosák otevřeně o kritice i šancích Česka na Euru: Můj konec se blíží, Dánsko může celý turnaj vyhrát - podcast

Komplikovaný vztah s otcem, nenávist k „rudé lůze“, pokrytectví fotbalové UEFA i podivnost právě probíhajícího mistrovství Evropy. To všechno otevírá  ... číst dále

30.6.2021 12:00 00:43:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Pecková: Nevzdělaným blbcům neustoupím, nadávají mi do elitářky, kvůli názorům přicházím o peníze - podcast

Možná mě odnesou z jeviště nohama napřed, říká operní pěvkyně a zpěvačka Dagmar Pecková, která nedávno oslavila šedesátku. Má za sebou bohatou kariéru ... číst dále

29.6.2021 08:30 00:44:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Doba hojnosti a rozhazování skončila, říká kandidát na ministra financí Michalik. Důchodcům chce dát vybrat - podcast

Bilion korun pro českou ekonomiku, vyrovnaný rozpočet, to vše bez zvyšování daní. Plán Věslava Michalika, bývalého bankéře, starosty Dolních Břežan a  ... číst dále

25.6.2021 08:50 00:43:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Bartoš: Chci být premiér, od Babiše chci omluvu, šíří lži a z korupce udělal systém. Slibuji, že nezvýšíme daně - podcast

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš říká, že chce být premiér. Jde mu o změnu Česka a jeho směřování, kandidatura na předsedu vlády je v tomto pro ně ... číst dále

23.6.2021 14:40 00:41:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Děti bych dal očkovat hned, odmítání je sobecké, nouzový stav epidemii covidu zhoršil, říká profesor Válek - podcast

Profesor Vlastimil Válek, lékař a předseda poslaneckého klubu TOP 09, chce diskuzi o tom, proč ještě potřebujeme pandemický stav. Ministr Vojtěch by p ... číst dále

21.6.2021 13:00 00:40:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Architekt Vít Máslo: Praha je v bodu zlomu, čeká nás náraz do zdi. Proč se tu nedá stavět a jen tak se to nezmění? - podcast

Architekt a urbanista Vít Máslo nevidí blízkou budoucnost Prahy optimisticky. Potřebuje co nejvíc stavět, brání tomu ale legislativa, územní plánování ... číst dále

18.6.2021 11:30 00:38:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Hussar: Politika je bahno, opozice nic nepředvedla, Šlachta dělá z výkalu kuličku. Svoje scifi nabídnu Netflixu - podcast

Jakub Hussar už 20 let tvoří sci-fi svět, do kterého zasadil dvě své nové knihy, tu novější včera pokřtil. Vystudoval režii, věnuje se reklamě a taky  ... číst dále

16.6.2021 00:00 00:43:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Petr Marek: Hádky o očkování jsou jen třešnička na dortu, kvůli alkoholismu v rodině jsem nepil, kocovinu neznám - podcast

Hned dvě nové desky vydává kapela Midi Lidi. Její frontman, hudebník a režisér Petr Marek říká, že o kreativní přetlak nemají nouzi dlouhodobě. I díky ... číst dále

14.6.2021 09:00 00:36:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Michelinský šéfkuchař Kašpárek: Masterchef bude zase jízda, husí játra děláme jako Nutellu, covid jsem měl 2x - podcast

Vyhlášená michelinská restaurace a populární soutěž Masterchef. Jak to jde dohromady? Podle šefkuchaře Fieldu a porotce Radka Kašpárka překvapivě dobř ... číst dále

10.6.2021 14:00 00:43:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Herec Marek Daniel: Během covidu jsem zjistil, že jsme bezcenní lidé. Na veřejnosti už radši netančím - podcast

Herec Marek Daniel už radši před lidmi netančí. Trochu se obává toho, jaké světlo by to házelo na jeho veřejně známou personu. Bezpečněji se cítí v ro ... číst dále

9.6.2021 09:00 00:41:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Apolena Rychlíková: Máme další vážná svědectví žen o Dominiku Ferim, soudu se nebojíme, je tu kultura znásilnění - podcast

Publicistka a dokumentaristka Apolena Rychlíková otevřela společně s kolegou Jakubem Zelenkou téma sexuálního, respektive sexualizovaného násilí v čes ... číst dále

7.6.2021 21:05 00:32:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Prostor X

Sokol: Lidi se nemusí prokazovat testy a očkováním, vládní opatření byla nezákonná, možná to byl trestný čin - podcast

</