Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 52 148 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "DVTV"

15.5.2024 21:00 00:14:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Poznejte Lipno jinak! Lukáš Hejlík vám ukáže trasu s unikátními výhledy, sobstaný dm a pidá tip na bistro

Pokud chcete zažít výhledy na Lipno z jiného úhlu, dnešní trasa je pesn pro vás. Vyrazíte z nedalekých Louovic a eká vás výšlap na vrchol Lu. Po trase ... číst dále

9.5.2024 17:47 00:15:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Miliony chránných bledulí, pískovcové skály i kozí farma. Daniela putuje pírodou Pekla

Pinášíme další tip na výlet v rámci série Turistika beze stop. Tentokrát jsme zavítali na eskolipsko do pírodní památky Peklo, kde na jae kvetou kober ... číst dále

1.5.2024 19:00 00:14:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jan funguje vodní elektrárna? A co eší nejmladší kastelánka v esku? Martin na dobrodružné návštv Vranova

První udržitelná turistická trasa v rámci série Turistika beze stop nás zavedla do malebného msteka Vranov nad Dyjí s dominantním pohádkovým zámkem. K ... číst dále

28.3.2024 20:00 00:21:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Konec spalovacích aut? Držíme zákazníka za krkem, ale nenabízíme ešení. Ekologicky nejhorší je auto v garáži, íkají Kiml a Kadera

Jsme v procesu pechodu, který je nezastavitelný. Obávám se, že je pehnan rychlý, a že ješt nemáme schopnost vyrobit vodíková a elektrická auta v rozum ... číst dále

26.3.2024 20:28 00:16:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Hejlík: Nejdu do první hospody pi zakruení v biše. Mám rád drzé projekty, jedna lokální položka nedlá lokální kuchyni

Nejudržitelnjší je pestrost. Nuda pro m zaíná ve chvíli, když si v restauraci petu vaíme z lokálních a sezónních potravin. Jsem si jistý, že vtšina z ... číst dále

24.3.2024 14:21 00:17:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Fará a vládní zmocnnkyn o právech menšin: Musíme opustit relikty totality, Istanbulská úmluva není nic ábelského

Nevím, jestli jsem optimista. Politici reagují na spolenost a spolenost se moc neposunula. Vždy jsou njací lidé vytlaeni na okraj, ale zdravá komunit ... číst dále

22.3.2024 07:00 00:20:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Koš je nejvtší nepítel. Jídlo budoucnosti nemusí být hmyz, pro bych jedl švába, když si mžu dát oku, íká Végh

Musíme se ptát opravdu toto jídlo patí do koše, nebo je to jenom zvyk? Píroda to nastavila tak, že vtšina ástí potravin je jedlá a patí na talí. Baná ... číst dále

21.3.2024 20:00 00:17:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zelené banky? Zisk a udržitelnost nejsou v rozporu, nejsme altruisti. Uvdomujeme si dopady na planetu, íká Kováová

ODEMENO: Energetická krize obrovsky pomohla v tom, že je znát boom zájmu o financování udržitelných technologií. Téma udržitelnosti není tažené jen po ... číst dále

21.3.2024 08:00 04:16:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Tomáš Klus nebo Lukáš Hejlík o udržitelnosti. Sledujte Global Goals Summit

Akce roku v udržitelnosti. Tak by se dal shrnout tvrtení práv te! Velké vci si zaslouží velkou pozornost. Zvláše, pokud jde o budoucnost celé planety. ... číst dále

18.2.2024 13:47 00:16:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Brocast: Naši íkali, že nám nebudou sedt za zadkem, a jdeme nco dlat. Pár let zpátky byly investice sprosté slovo

Když tady ekonomové a ministi financí posledních 10 let íkají, že dchod nebude takový, jako je dneska, tak je dobré na to zareagovat a zaít se sám pip ... číst dále

18.2.2024 13:10 00:17:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Když se ptám na peníze, dostávám hejt, je to tabu. Ženy v mém okolí chtjí být finann nezávislé, íká Lili

Muži více riskují, my ženy potebujeme mít dostatek informací. Když už do neho dáváme peníze, tak potebujeme mít jistotu, že je nevyhazujeme do koše, a ... číst dále

18.2.2024 13:05 00:16:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Investovat mžete i s pár stovkami msín, za víkend se dá nauit. Lze odejít do dchodu i ve 40, íká Kobrský

I s pár stovkami msín stojí za to si sám investovat, za víkend se dá nauit základ investování, který ale staí vtšin lidí. U lidí mého vku, tedy 30 let ... číst dále

18.2.2024 13:02 00:16:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nevymýšlejte, jak udlat pes noc z koruny milion. Investiních podvod pibývá, ale bez rizika to nejde, íká Stroukal

V investování je vždy njaké riziko, nársty podvod jsou ve stovkách procent, napomáhají tomu technologie. lovk se divokého západu nemusí bát, ale ml by ... číst dále

22.1.2024 07:05 00:24:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Pijímaky jsou boj s asem. Žáci se asto musí nauit nco, co použijí jen u test a pak už ne, íká Ficza

Dti by si mly pedem urit, v em mají silné a slabé stránky. A než se pustí do ešení úloh, je dobré každou otázku vyhodnotit z pohledu cena - výkon. Cer ... číst dále

1.1.2024 00:05 00:38:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Byl to nároný rok, ale vyšlo to. Daniela Drtinová a Martin Veselovský o samostatné DVTV a dalších plánech

Už nkolik msíc se pohybujeme kolem dvaceti tisíc pedplatitel. Ješt silnjší kmen by byl skvlý, ale je to krásné íslo a dkujeme každému z tch, kdo nás p ... číst dále

25.10.2023 07:05 00:43:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Djiny pepisujeme neustále a je to v poádku. ei o nové totalit jsou ale jen emoní razítka, íkají Stehlík a Groman

Pokud chcete zneužívat historii ve veejném prostoru, musíte používat nco, co vtšina lidí zná. Takže použijete Hitlera nebo totalitu, aby si vás lidé v ... číst dále

12.10.2023 13:35 00:24:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Martínek ml zemít do msíce, dnes mu jsou 4 roky: Nevíme, co bude dál, žijeme okamžikem, íkají rodie

Nikdy nepišla informace na 100 %, že syn bude žít. Nikdo vám neekne, že te už je to fajn, že te už bude žít na vky vk, užíváme si ale, že jsme doma ve ... číst dále

28.9.2023 20:00 00:21:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Absolutn ošklivá Praha? Mžeme za to sami. Lidé jsou ochotni utratit spoustu penz za ohavné vci, íká Gebrian

Umíme jen extrémy. Dm zrekonstruujeme bu tak, že vypadá jako novostavba dokonená vera, anebo totální ruina, kterou punkov používáme. Neumíme nic mezi  ... číst dále

20.9.2023 07:05 00:18:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Martínek potebuje lébu za sto milion: Utíká mu as. Když nás pojišovna odmítla, byl to šok, íká Zatloukal

Po tech msících pestal Martínek prospívat. Pro lékae to byla záhada. Pi krmení mu ást jídla konila v plicích, nevdli jsme, jestli se neudusí, popisuje ... číst dále

12.9.2023 19:00 00:22:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Mára: Umlá inteligence útoí na kreativní innosti. Moje videa by mohl toit avatar, ale byla by to nuda

S umlou inteligencí se staneme více kurátory než tvrci, ale lidský prvek zstane a budeme si ho vážit víc a víc. Po nástupu internetu lidé taky odmíta ... číst dále

4.8.2023 12:17 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Snažím se lidi pistihnout, když dlají nco dobe. Nemli bychom zamstnance jen peskovat, íká Senecký

Tradiní pístup manažer je vytýkat zamstnancm chyby. Pak sice pesn vdí, co nemají dlat, ale nevdí, co dlat mají. Když lovka pochválíte, upevníte s ním  ... číst dále

6.7.2023 17:48 00:27:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jsem líný, to mi vadí. A nejsem udobovací typ, íká Martin Veselovský v rozhovoru s podporovatelkou DVTV

Potebuju vychladnout, ne se udobovat. Když m namíchnou dti, tak je prima, když pak pijdou a promluvíme si o tom. V mojí tinácté komnat je spoustu vcí. ... číst dále

23.6.2023 13:00 00:28:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Školitel lídr: Velení není o práskání biem, musíte potlait ego. Leadership eské politiky je tragický

Dobrý lídr se mí lidmi, které vede. Není to o tom, že velíte, práskáte biem, dostáváte ísla a po vás potopa. Chceme, aby si manažei umli trochu pošlap ... číst dále

22.6.2023 20:13 00:21:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Chceme dti nauit milovat pohyb. Když tlak na výkon pijde moc brzy, mže je to zbrzdit, íká Mašát

Zbyten brzy tlaíme dti do jednostrannosti. Ve tech letech zaínají hrát tenis nebo hokej, do uritého vku by se ale mly rozvíjet celostn. To, že u nás d ... číst dále

21.6.2023 14:00 00:22:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Auta na vodík jsou budoucnost, esko v píprav zaspalo, nepítelem jsou emise, íká šéf Toyoty

Pohon na elektinu, nebo na vodík? Máme tendenci polarizovat, ale není to namíst. V doprav patí vodíku budoucnost, pestože je to jenom zlomek toho, co  ... číst dále

15.6.2023 00:38 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV je hrdá, že mže poskytnout prostor na své platform pro sérii unikátních rozhovor Nadace rodiny Vlkových. Jde o vážné a dležité téma, které si zaslouží pozornost a prostor. Samotný obsah rozh

Nikdy nás nenapadlo, že syn zeme, období hledání diagnózy bylo jedno z nejtžších. Z nemocnice se už nikdy nevrátil, íká Markéta Vacovská. Ped sedmi le ... číst dále

2.6.2023 07:00 00:24:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Peníze na spoicích útech jsou špatn, te je dobrý as investovat, íká spoluzakladatel Fondee

Na spoicích útech každý rok picházíte o deset procent. Investovat musíte do aktivních vcí, ale investovat se zhodnocením je mravení práce, íká spoluza ... číst dále

31.5.2023 20:10 00:24:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Pomáhá lidem v nouzi: Zaátky byly drsné, nkteré osudy si neumíte pedstavit, íká Lachoutová

Zaátky nadace byly drsné, jezdili jsme pímo za žadateli o pomoc, jejich osudy si lovk neumí pedstavit. Stát si zvyknul, že za nj práci zastanou nezisk ... číst dále

24.5.2023 18:55 00:11:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

V království barev: Museli jsme bojovat, stálo to všechny úspory. Je to krásný byznys, íká Jakubowicz z Barvy a Laky

CESTY K ÚSPCHU: Firma má 130letou historii, je to první eská továrna na výrobu barev, pro m je to závazek. Je to krásný byznys, který je pro m víc kon ... číst dále

24.5.2023 15:27 00:11:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

V království barev: Museli jsme bojovat, stálo to všechny úspory. Je to krásný byznys, íká Jakubowicz z Barvy a Laky

CESTY K ÚSPCHU: Firma má 130letou historii, je to první eská továrna na výrobu barev, pro m je to závazek. Je to krásný byznys, který je pro m víc kon ... číst dále

17.5.2023 19:30 00:21:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

editel MultiSport: Sportovišt se bojí vyšší DPH, náklady šly vysoko. Situace je složitá, bez podpory to pjde tžko

Je spousta bariér, pro lidé pohyb omezili. Zdražování má vliv na návštvnost sportoviš. Podmínky pro podporu pohybu v populaci nevidím, íká editel spol ... číst dále

16.5.2023 16:13 00:10:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Na ženy jsou kladeny vysoké nároky, musí vše zvládnout a dobe u toho vypadat, naše zábaly bojují proti celulitid, íká Jílek

CESTY K ÚSPCHU: Na ženy jsou v dnešní dob kladeny velké nároky, že musíme vše zvládnout a ješt u toho dobe vypadat a mít dobrou náladu. Pomáháme ženám ... číst dále

14.5.2023 08:00 00:27:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Arsov: Nkomu pomže až amputace, nohy mi operovali sedmkrát. Pi maratonu jsem si sáhl na dno

Narodil jsem se s chodidly stoenými dovnit, rovnali mi kosti v kotnících a navazovali šlachy. Když se dnes problém eší vas, operace nejsou nutné. Kdyb ... číst dále

9.5.2023 16:06 00:10:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

NaturalProtein: Bílkoviny musíte doplovat, všechny naše výrobky jsou pírodní. Chceme být top, problémy jsou základ podnikání

CESTY K ÚSPCHU: Fitka jsou plná lidí, kteí potebují doplnit bílkoviny, v odvtví potravinových doplk je velká konkurence, ale my to chceme dlat poádn.  ... číst dále

4.5.2023 21:21 00:21:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Karavany mají boží postele, pro jejich pjování udlal víc covid než Babiš, íká zakladatel Campiri

Covid pjování strašn pomohl a trend stále trvá. Karavan byl pro m láska na první pohled. Vezete si sebou dm a poasí mžete ujet, íká CEO a spoluzaklada ... číst dále

2.5.2023 16:00 00:11:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Postavili tisíce venkovních hiš: Nejde o to nco si dokazovat, ale o pirozený pohyb, lidi už se nestydí, íká Havlík z Colmexu

Cviení s vahou vlastního tla dává pomrn velké možnosti, máme za sebou pes 3000 realizací, nejvzdálenjší v Nové Kaledonii nebo Macau, íká Vladimír Havl ... číst dále

25.4.2023 15:49 00:11:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Po roce prodali milion zdravých svainek: Používáme nejvíc 6 surovin, za jedním balením je spousta runí práce

CESTY K ÚSPCHU: Vyrábíme emeslné svainky pro dti i dosplé, oblíbené jsou low-carbové kuliky s mrazem sušeným ovocem, tyinky do škol nebo srdíka. Použí ... číst dále

18.4.2023 16:00 00:11:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Musil z LIKO-S: Msta jsou poušt, v lét se v nich nedá žít, chceme do nich dostat zele. Ekologie není zadarmo

CESTY K ÚSPCHU: Abychom mohli další budovy stavt, musíme minimalizovat dopad, který na mikroklima mají. asto si myslíme, že udržitelnost dostaneme zda ... číst dále

11.4.2023 16:00 00:11:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Ze sklepa až do Hollywoodu: Trik ve filmech se dlá poád víc, na nosu Dyka v Il Boemu jsme si mákli, íká Keek

Technologie se tak posouvají, že vytvoit svt ve filmu kompletn ve 3D možné je, Avatar je toho krásným dkazem. Je pravda, že diváci mají trikové filmy  ... číst dále

3.4.2023 16:53 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nová mobilní aplikace DVTV je tu! Mjte ty nejlepší rozhovory vždy u sebe

Sledovat rozhovory DVTV je zase o nco jednodušší. Pinášíme vám novou aplikaci pro mobilní telefony s operaními systémy Android a iOS. Staí nainstalova ... číst dále

26.1.2023 22:39 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Ptáme se prezidentských kandidátů: Co byste řekli svým synům, kdyby šli se zbraní v ruce bránit naše spojence?

Andrej Babiš přišel naposledy do studia DVTV na rozhovor v roce 2017. Od té doby s námi odmítá mluvit, vyjma krátkých otázek na tiskových konferencích ... číst dále

14.1.2023 20:35 00:05:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Babiš pro DVTV: Pavel lže tak, jak byl vycvičenej, se stoickým klidem. Svoje zásluhy jenom zveličuje

„Petr Pavel odešel v roce 2015 do NATO a už nikdy pro naši zemi nic neudělal. Byl jedním z tisíců vojáků. A mise v Bosně? Takových tu byly stovky, neb ... číst dále

12.1.2023 06:31 00:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Odvolal rozhovor a teď chce odvolat vládu. Jak Bašta minul DVTV a rozhodl se, že slibem nezarmoutí

„Odvolám vládu.” Slib, který stále častěji zní z úst Jaroslava Bašty, prezidentského kandidáta SPD, který podobně jako Andrej Babiš naše pozvání do sé ... číst dále

11.1.2023 06:55 00:05:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

„Ještě máte zájem o pana Babiše?” Pohled za kulisy jednoho z předvolebních rozhovorů DVTV

Andrej Babiš se DVTV už dlouhá léta vyhýbá, změnit se to ale mohlo v uplynulých dnech. Už na podzim jsme mu nabídli účast v sérii interview s preziden ... číst dále

8.1.2023 18:55 00:49:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Šéf odpovídá za vše. Je zarážející, že děkan od Nerudové rezignoval až po roce a půl, říká Zima

„Odpovědnost je jednoznačně na straně rektorky, podle zákona navíc může iniciovat odvolání děkana. Ty poplatky byly velmi nestandardní, 25 tisíc eur j ... číst dále

8.1.2023 13:00 00:13:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

První dáma? Ta už tu byla. Chci být spíš manželkou prezidenta, říká Pavlová. Jak to vidí ostatní?

„Nechtěla bych si říkat první dáma. Tou pro mě byla Hana Benešová. Osobně bych tak raději byla nazývána manželkou prezidenta,” říká Eva Pavlová v deba ... číst dále

7.1.2023 21:30 00:58:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Svoje hnutí jsem založil účelově. Nechci stát proti velkým hráčům s holýma rukama, říká Hilšer

„Zásadně odmítám, že by šlo o peníze do mojí kapsy. Politika by neměla být ovlivňována velkými penězi od sponzorů. Podívejte se na kauzu Dozimetr. Na  ... číst dále

7.1.2023 10:39 00:23:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Danuši neovlivňuji. Pokud se nám o tom nepodaří veřejnost přesvědčit, kariéry se vzdám, říká Neruda

„Chci, aby veřejnost neměla obavu o to, že Neruda ovlivňuje Nerudovou. Pokud by naše konkrétní kroky občany nepřesvědčily, že střet zájmů nehrozí, jse ... číst dále

6.1.2023 07:00 00:55:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Fischer: Já a konzerva? Konzervy rád otvírám. Nechci, abychom se nad manželstvím pro všechny rozhádali

„Jsem pro to, aby stejnopohlavní svazky měly narovnaná práva, ale manželství bych tomu neříkal. Bylo by to tak vážnou změnou, že bychom o tom museli v ... číst dále

4.1.2023 20:17 00:48:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Pavel: Nemám důvod se stále dokola omlouvat. Položil bych život za lidi a zemi, ne za ústřední výbor

„Pro něco tak abstraktního, jako je režim, bych se nedokázal obětovat. Dokázal bych se obětovat za konkrétní lidi, k této zemi a k těmto lidem jsem lo ... číst dále

4.1.2023 07:24 00:57:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nerudová: Nemám proč se bát, s tituly jsme nekšeftovali. Prezident má umět nejen mluvit, ale i počítat

„Když děláte z konzervativní instituce otevřenou univerzitu 21. století, je jasné, že se na té cestě mohou stávat dílčí chyby. A chyby byly dílčí, nik ... číst dále

3.1.2023 21:09 00:57:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Krizí nestraším a ani jsem ji kvůli své kandidatuře nezpůsobil. Krize tady je. A bude to zlé, tvrdí Středula

„Důkaz těžkých časů je v číslech. Reálné příjmy lidí klesají a budou klesat dál. Myslím, že to problém je a opravdu vážný. Výsledek bude opravdu zlý a ... číst dále

2.1.2023 21:38 00:58:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Diviš: Tým říkal, že výsledky jsou dobré. Na kampaň jsem si půjčil pět milionů. Ale kdo dnes nesplácí

„Moje kandidatura není hra. V průzkumech jsem dnes viděl už skoro tři procenta. Pokud to tak půjde dál, budu mít 27 %, což je více, než jsme doufali,” ... číst dále

1.1.2023 09:00 00:25:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Podpořte samostatnou DVTV - sledujte exkluzivní rozhovor o budoucnosti našeho projektu

Nastartujme společně DVTV! Právě jsme spustili kampaň na podporu budoucnosti našeho projektu. Podpořte nás na: http://www.podporujudvtv.cz&n ... číst dále

17.12.2022 07:00 00:26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Okraj sluneční soustavy je jen začátek. Ještě v tomto století se vydáme ke hvězdám, věří Worden

„Pokud vyšleme další sondu za hranice sluneční soustavy způsobem, jakým to udělala NASA, bude mi 100 let, než tam dorazí. Musíme dělat věci rychleji.  ... číst dále

24.11.2022 17:42 00:17:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

VIDEO: Extrémní sucha i časté povodně. Přežije česká krajina rok 2050? Odpovědi hledal Martin Veselovský s rektorem ČZU Petrem Skleničkou

Přežije česká krajina rok 2050? Odolá extrémnímu suchu i častým povodním? Na to se snaží odpovědět vědci z České zemědělské univerzity v Praze svým no ... číst dále

17.9.2022 12:40 01:32:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dozimetr, energie, bydlení i doprava. Kdo co slibuje před volbami? Poslechněte si debatu pražských lídrů

Jak výsledky voleb v Praze ovlivní kauza Dozimetr? Může metropole pomoci lidem a firmám se zvládnutím energetické krize? Jak chtějí strany řešit probl ... číst dále

9.3.2022 10:50 00:20:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Reakce některých samoživitelek nesu špatně. S maminkami z Ukrajiny by asi neměnily, říká Fridrichová

„Samoživitelky musí chápat, že situace je teď špatná a někdo je ve frontě předběhne. Mám Šatník jeden a ne dva. Hodně dárců zdůrazňovalo, že to chtějí ... číst dále

18.1.2022 09:00 00:04:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Tlak na to, jak se máme chovat, je enormní. Musíme se ptát, v jaké společnosti chceme žít, říká Matějek

„Tlak na lidi bez očkování je z pohledu základních lidských práv neetický. Pociťuji ho i já sám, a to se v téhle věci považuji za střízlivého vědce. K ... číst dále

18.1.2022 06:00 00:18:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Bioetik Matějek o dobrovolném nakažení covidem, Češka žijící v Srbsku a kauza Djokoviče, psycholožka Čepelíková o dětských traumatech a na závěr interview s dokumentaristou Trabalíkem

Hosty pondělního vysílání byli bioetik Jaromír Matějek, Češka žijící v Srbsku Daniela Komatović, psycholožka Zuzana Čepelíková a fotograf Martin Traba ... číst dále

17.1.2022 21:50 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Srbové berou Djokovičovo vyhoštění osobně, jako útok na národ. Vrací se jako hrdina, říká Komatović

„Případ se řeší i v nejvyšších patrech politiky, Novak Djokovič je hrdinou srbského národa a Srbové k němu vzhlíží. Nejvíc je rozlítilo, že s ním v Au ... číst dále

17.1.2022 08:00 00:05:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Máte pocit, že umíráte. Nemohla jsem ani na nákup. Panická ataka je silná, když se jí bojíme, říká Bublanová

„Trvalo dlouho, než jsem se to naučila rozklíčovat a pracovat s tím. I po několikáté atace tomu strachu podlehnete a myslíte si, že můžete umřít,” líč ... číst dále

16.1.2022 09:00 00:05:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Novotný jako Ivan Jonák: S tou ovcí na hlavě a mým obtloustlým ksichtem nebylo moc co líčit

„Spousta lidí si Ivana Jonáka pamatuje, navíc se ta proměna klukům z maskérny povedla, takže asi proto to přilákalo tolik pozornosti. Až je mi to troc ... číst dále

15.1.2022 06:00 00:05:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Vzali se na půlmaratonu: Nedovedeme si představit život bez běhání, jsme totální blázni, říkají

„Klasická svatba nás nelákala, běhání je nás životní styl, na Pražském půlmaratonu jsme se seznámili. Šaty mi šila na míru běžkyně, jsou funkční, aby  ... číst dále

14.1.2022 14:00 00:04:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Rok v Bílém domě? Biden je slabý prezident, ale Trump Američanům nechybí, říká Durčák

„Joe Biden se snaží zemi spojovat minimálně rétoricky, ale Američané nejsou schopní se shodnout na elementárních věcech. Trump jim nechybí. Do velké p ... číst dále

14.1.2022 06:00 00:15:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Rekordně dlouhé jednání o důvěře vládě, rok s prezidentem Bidenem, český cimbalista v Číně a autoři blogu Running2

Petr Fiala získal ve sněmovně po více než 23hodinovém jednání důvěru. Proč poslanci debatovali tak dlouho? Ukázal se Andrej Babiš jako tvrdá opozice?  ... číst dále

14.1.2022 06:00 00:04:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

S cimbálem na olympiádě v Číně? Jsem tu za exota, ale je to splneny sen, říká Číp

„Hraní na olympiádě vnímám jako třešničku na dortu svého studia. Bylo to za odměnu. V Americe jsem si musel všechno vybojovat sám, ale i díky tomu jse ... číst dále

13.1.2022 21:33 00:02:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Financování STAN? Piráti to nemůžou přejít mlčením. Babiš má radost, říká Honzejk

Vláda Petra Fialy získala po 23hodinovém jednání v Poslanecké sněmovně důvěru. „Bylo to dlouhé. Pro Andreje Babiše to byla demonstrace síly. Nevynechá ... číst dále

13.1.2022 06:00 00:17:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Rušno v Poslanecké sněmovně. Biolog Pačes k Omikronu. Streetart viditelný na Google Earth a seriál Devadesátky.

Výsledek je předem jasný, ale stejně na něj musíme dlouhé hodiny čekat. Vláda premiéra Petra Fialy předstoupila před poslance se žádostí o vyslovení d ... číst dále

12.1.2022 13:00 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jaderná vědkyně: Temelín je vysněná destinace. Mýty o ženské a mužské profesi se boří, nejtěžší je odhodlat se

„V září nastoupím ke dvouletému výcviku a pak na pozici operátorky sekundárního okruhu přímo v elektrárně. Je to velká zodpovědnost,” říká studentka j ... číst dále

12.1.2022 09:00 00:03:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Bývalý gambler: Byl jsem lůzr a zároveň vedl boj s hazardem. Sbírka na pomoc s dluhy mě dojala

„Beru to s velkou pokorou, pokud se mi dluhy podaří s pomocí sbírky splatit, bude to pro mě velké zadostiučinění a vykoupení ze hříchů minulosti,” řík ... číst dále

12.1.2022 06:00 00:16:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Farský a jeho odjezd do USA, bývalý gambler Svoboda o dárcovské sbírce na nový start, jaderná vědkyně a popularizátorka vědy Chalupová a na závěr interview s výrobcem gramodesek

Hosty úterního vysílání DVTV byli poslanec za STAN Jan Farský, bývalý gambler Martin Svoboda, jaderná vědkyně Adéla Chalupová a ředitel největšího výr ... číst dále

12.1.2022 01:00 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Farský: Voliči nepohrdám, moje stáž pomůže Česku. Neomlouvám se ze sněmovny pokoutně jako Babiš

„Voliči bych pohrdal, kdybych složil mandát a utíkal. Ale já neutíkám, je to vědecká stáž a velká příležitost k profesnímu i politickému růstu,” komen ... číst dále

11.1.2022 21:22 00:05:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nemyslíme, my jen propadáme emocím a náladám. Žijeme v jiném hodnotovém nálevu, říká Rejchrt

„Dneska stačí mít dojem, z něj si udělat názor a za tím si stát. A přitom ten názor není podložený ničím jiným než city a emocemi. Zpátky do doby, kdy ... číst dále

11.1.2022 09:00 00:04:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Slavme odchod delty a příchod omikronu. Očkovat se kvůli byrokracii a ne kvůli zdraví je úlet, říká Hostomský

„Vidím omikron jako naději, ukazuje se, že evoluční zákony fungují. Nárůst vypadá hrozivě, ale nůžky mezi nakaženými a lidmi se skutečně vážným průběh ... číst dále

11.1.2022 06:00 00:18:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Tenistka Voráčová o Djokovičovi, biochemik Hostomský a omikron, 1. místopředseda Pirátů Marcel Kolaja a na závěr rozhovor s někdejším mluvčím Charty 77 Milošem Rejchrtem

Hosty pondělního vysílání byli tenistka Renata Voráčová, biochemik Zdeněk Hostomský, 1. místopředseda Pirátů Marcel Kolaja a někdejší mluvčí Charty 77 ... číst dále

10.1.2022 21:46 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Voráčová: Přišli si pro mě do pokoje a do noci vyslýchali. Djokovičovi fanoušci skandovali i moje jméno

„Zpočátku jsem moc nerozuměla tomu, proč mě zadrželi. Po šestihodinovém výslechu mi bylo řečeno, že mám deset minut času na to připravit si řeč,” líčí ... číst dále

10.1.2022 07:00 00:05:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Přišel jsem o ruku, ale našel smysl života. Lidé jsou nešťastní, protože chtějí něco, na co nemají, říká Štěpánek

„Smyslem života je pochopit, kde je moje místo. Žij tím, na co máš. Každý krok dopředu se počítá, vzdát můžeš zítra,” říká Richard Štěpánek, bývalý ta ... číst dále

9.1.2022 06:00 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Na analýzu dnes stačí jediná buňka. Z DNA určíme i podobu, říká forenzní genetička Halina Šimková

DNA spolehlivě umí prozradit identitu osob. Snažíme se i předpovědět jak člověk vypadal, kolik měl pih. Máme už extrémně citlivé metody, které fungují ... číst dále

8.1.2022 11:00 00:04:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Způsobili jsme pepřovou revoluci, pro farmáře má cenu zlata, říkají Češi o unikátním pepři z Kambodže

„Kampotský pepř je nejlepší na světě, trefili jsme se s ním do chuti laikům i špičkovým šéfkuchařům,” říkají Klára Dohnalová a David Pavel, kteří před ... číst dále

7.1.2022 21:06 00:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Rozvádět už jsme se naučili, ale neumíme po rozvodu žít. Ztratili jsme sociální odolnost, říká Mikulková

„Je dobré být v procesu rozvodu pravdivý a neuvíznout v tom. Jako partneři jsme kdysi existovali jeden bez druhého, ale naše děti ne, rodičovství zruš ... číst dále

7.1.2022 17:00 00:03:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Potraty nebo nevěra v křesťanském podcastu? Poslouchají nás i důchodci, říkají autoři

V podcastu otevírají témata jako je homosexualita nebo sexuální násilí v církvi. „Jsme mladší generace a přišlo nám samozřejmé mluvit o tom, co se děj ... číst dále

7.1.2022 11:21 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Novinář o situaci v Kazachstánu: Režim se nezmění, opozice prakticky neexistuje

„Ruští vojáci v Kazachstánu se k roku 1968 přirovnat nedají, ale paralely člověka napadnou. Oslabuje to manévrovací pozici prezidenta. Nikdo už moc ne ... číst dále

7.1.2022 06:00 00:16:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Barbora Strýcová, prolamování náboženských tabu, drama v Kazachstánu a forenzní genetička

Bude prestižní tenisový turnaj Australian Open bez světové jedničky Novaka Djokoviče? Tenista totiž nebyl vpuštěn do země. Neprokázal se očkováním a ú ... číst dále

7.1.2022 06:00 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Grandslam bez Djokovice? Ať se tam nehrne, jestli je odpůrce očkování, říká Strýcová

Djokovic by na Australian open hrát neměl. Znám spoustu hráčů, kteří se nechtějí očkovat a očkovali se. Djokoviče i turnaj možná kauza poškodí, říká t ... číst dále

6.1.2022 09:00 00:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Povinně očkovat zdravé hasiče je zbytečné. Lidé se cítí obelháni, že nepřišla slibovaná tečka, říká Dernerová

„Vakcína proti covidu nesplňuje náležitosti, které má vakcína k povinnému očkování mít. I po očkování můžete nakazit dalšího člověka, to žádná jiná po ... číst dále

6.1.2022 06:00 00:16:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV: Návrh na zrušení povinného očkování, umění rozvodů, příprava olympijské výpravy a Kampotský pepř

Další krok proti povinnému očkování. Skupina senátorů podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky, kterou připravila ještě Babišova vláda a kte ... číst dále

5.1.2022 18:00 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Měla nádory v kostech: Nejhorší bylo čekání na diagnózu, kreslení komiksu mi pomohlo, říká autorka Lymfom City

„Největší strach jsem měla před tím, než jsem nastoupila léčbu. Tři měsíce jsem žila v nejistotě,” líčí Lucie Trávníčková, autorka komiksu Lymfom City ... číst dále

5.1.2022 14:12 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Na jádro potečou miliardy eur, je to vítězství. Topolánek vekslácky hájí zájmy jedné skupiny, říká Havlíček

„Mluvíme o vítězství, protože se hraje o velké peníze. Kdyby někdo před časem řekl, že na jádro a plyn potečou miliardy eur, tak by mu nikdo nevěřil.  ... číst dále

5.1.2022 09:00 00:04:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Praha má nakročeno k tomu být jen pro vyvolené. Málo se staví a za města tu rozhoduje stát, říká Boháč

„Poptávka je mnohem vyšší než nabídka a pořád se velmi málo staví. Kdyby stát uhnul, tak bychom se posunuli o dost dál. Extrémně mě to rozčiluje a mrz ... číst dále

5.1.2022 06:00 00:18:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Karel Havlíček a udržitelné zdroje, Boháč o nedostupném bydlení, autorka komiksu Lymfom City Lucie Trávníčková a na závěr interview se sportovcem Richardem Štěpánkem

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček mluvil o plánu Evropské komise zařadit jádro a zemní plyn mezi udržitelné zdroje. Dalšími hosty byli  ... číst dále

4.1.2022 22:24 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

S omikronem bych se chystal na velký nával v nemocnicích, lidí na JIP už ale nemusí být tolik, míní Trnka

„Je pravděpodobné, že nás čekají podobné nárůsty počtu případů jako v zahraničí. Vypadá to na extrémně rychlý nástup a pak rychlý pokles, až virus nak ... číst dále

4.1.2022 09:00 00:05:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Stovky lidí se jí svěřily s traumaty z dětství: Píšou o bití do krve i sexuálním zneužívání, říká Šíp Staňková

„Největší šok pro mě byl, kolik případů sexuálního zneužívání se v těch zprávách objevuje,” říká autorka blogu Děti jsou taky lidi Zdeňka Šíp Staňková ... číst dále

4.1.2022 06:00 00:15:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Podmínky pro "zelený" plyn a jádro, scénáře epidemie s omikronem, osvěta o dětských traumatech a Veronika Vavrová.

Jádro a zemní plyn mají na nějaký čas zezelenat. Evropská komise chce členským státům usnadnit přechod k obnovitelným zdrojům energie. Zní to jednoduš ... číst dále

3.1.2022 08:00 00:05:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Chci dokazovat, že budu nejlepší, víc riskuju. Ve veganství budu ještě důraznější, opouštějí mě kvůli tomu někteří fanoušci, říká Cristovao

Jsem pořád student hudby, posunul jsem se, byl jsem někdo jinej, ta změna je markantní. Můžu víc riskovat, ale chci to pořád být já a chci, aby mě to  ... číst dále

2.1.2022 08:00 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

S Gottem ve strip clubu, přestřelky a výhrůžky mafiánů. Kolem hvězd byla hysterie, zbraně jsme měli u sebe, říká bývalý bodyguard Anton

Jako bodyguard musíte být psycholog a obrnit se trpělivostí, jste vizitkou toho, koho střežíte. Chránil jsem Michaela Jacksona i Arnolda Schwarzenegge ... číst dále

1.1.2022 15:00 00:04:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Potterholička: Jsem z ideální generace, která s Potterem vyrůstala. Chtěla bych být ve Zmijozelu

„Snažím se koukat na knížky s láskou, ale zároveň kriticky jako dospělý člověk,” říká Barbora Nováková, autorka podcastu Neplecha ukončena, ve kterém  ... číst dále

1.1.2022 10:58 00:06:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Co nás čeká a na co se můžete těšit v roce 2022? Co číst a poslouchat? Novoroční DVTV Start!

Klíčové volby, dlouho odkládané premiéry, velké koncerty, sportovní vrcholy i vědecké výzvy. Rok 2022 slibuje mnohé. Jak se ve změti očekávaných událo ... číst dále

31.12.2021 07:00 00:05:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Alkohol je lichvář, něco půjčí, ale vyždímá mozek. Kocovinu je lepší přetrpět, žádné léky. Smích léčí závislosti, říká Nešpor

Je tu vysoký počet lidí, co pijí alkohol i kouří. Alkohol vám něco půjčí, ale je to půjčka na hodně vysokou splátku. Když se člověk probere s kocovino ... číst dále

30.12.2021 14:38 00:04:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Lidi mají žít z toho, co potřebují. Nevím, jestli konzum za to stojí, musíme udržet přírodu, říká Jazairiová

Nevím, jestli je tak fantastická výhoda, že si můžeme jen kupovat a kupovat. Do Indie vtrhl konzum, země je jedno velké smetiště, jsou tam lidi, kteří ... číst dále

29.12.2021 07:00 00:06:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Lucie: Naplnily se nám pubertální sny, devadesátky byly velká party a bezbřehá naděje. Medvídka zákaz katapultoval v hitparádách

Devadesátky byly porevoluční party, bezbřehá naděje a entuziasmus. Některý historky nejsou publikovatelný. Počty koncertů v roce 1989 a 1990 byly tak  ... číst dále

28.12.2021 07:00 00:04:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Se svou zmrzlinou poráží i Italy: Recepty jsou moje a 100% přírodní. Šmoulovou nemáme, lidi rádi experimentují, říká Abrhám z Puro Gelato

V Berlíně jsem studovala a pak učila statistiku, ale mít zmrzlinárnu byl můj sen. Na začátku jsem byla jen já a dvě holky, které to se mnou táhly 18 h ... číst dále

27.12.2021 07:00 00:05:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Není větší téma než láska. Potřeboval jsem se poňuchňat. Moje fantazie je bezbřehá, říká Hartl

Láska je téma, které řeší každý, ať je blbec, nebo intelektuál. Mám pocit, že mám bezbřehou fantazii, ale je jasné, že jednou dojde. Jsem příliš vášni ... číst dále

26.12.2021 07:00 00:05:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Vlastní talkshow? Přijde Genzer a smějou se i parkety, sebe do rozhovorů necpu. Přestal jsem pít, protřídili se mi přátelé, říká Dědek

Vlastní talkshow je splněný sen, na YouTube si říkáte a děláte, co chcete, ale lákalo mě zjistit, jestli obstojím v první lize na celoplošné televizi. ... číst dále

25.12.2021 07:00 00:04:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Otec Šebestián: Zlo se označuje za dobro, lidé žijí ve vyretušovaných obrazech. Vánoce jsou o naději

Sváteční čas není jen pohoda a útulno, je také o zastavení se, přehodnocení. Pokud jsem sám nepřijal lásku, tak ji neumím dát. Lidi mají strach dozvěd ... číst dále

24.12.2021 07:00 00:05:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Naší štědrovečerní pohádce věřím, je to závazek, dívá se čtvrtina národa. Překonat Popelku je ale nemožné, říká Janák

Natočit hezky štědrovečerní pohádku je závazek, lidi mají rádi klasiku. Naší pohádce letos věřím, nebudu nervózní, ale dívá se na to čtvrtina národa,  ... číst dále

23.12.2021 16:12 00:04:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Rabínka v zácviku: Být židem u nás je komplikované, Češi žijí v duchovní letargii

Židovství mě oslovuje, protože je velmi praktické. V Jeruzalémě studuju od rána do večera, být Židem tady je nesmírně jednoduché, na rozdíl od Česka.  ... číst dále

23.12.2021 13:00 00:03:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Silvestrovské omezení na 50 lidí nedává smysl, vystoupení ministra Válka bylo zmatené, říká Stárek

„Nevíme, jak se máme jako hoteliéři na Silvestra chovat, protože to, co zaznělo po jednání vlády, nebylo srozumitelné. Proč padesát lidí, když hostů n ... číst dále

23.12.2021 09:00 00:04:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Klíčové bude, kolik lidí pošle omikron do nemocnic. Máme šanci se poučit, je lepší být připravený, říká Tuček

„Jsme pozadu za Dánskem a Francií a díky tomu vidíme tři týdny do budoucnosti. Pokud bude mít omikron třeba třetinovou šanci oproti variantě delta, že ... číst dále

23.12.2021 06:00 00:15:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Omezení silvestrovských večírků, vládní postup proti omikronu, výročí Harryho Pottera a režisér Karel Janák

Vláda přijala opatření proti šíření covidu, která mají platit do konce roku. Silvestrovských večírků se bude moci účastnit maximálně padesát lidí. Co  ... číst dále

22.12.2021 15:09 00:04:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Napětí eskaluje, dav má velkou sílu. Zvykli jsme si na to, že denně umírají víc jak dva autobusy lidí, říká psycholog

Mezi očkovanými a neočkovanými ve společnosti eskaluje napětí, radikalizuje se část antivaxerů, ale antivaxer je už nálepka, nálepkování nedělá dobrot ... číst dále

22.12.2021 15:09 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Tvrdě jsme zaplatili za to, že jsme kryli Babiše. Budeme bojovat proti novým mocným, říká šéf ČSSD Šmarda

Dělali jsme špatné kompromisy a báli se to lidem na rovinu říct, kryli jsme, že Babiš čerpal neférově dotace, za to jsme tvrdě zaplatili. Teď budeme b ... číst dále

22.12.2021 15:08 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Komerční banka se naváží do kapra, tyto kampaně jsou hloupé a nemají se dělat, říká Zdechovský

Tyto kampaně jsou špatné, aktivistické kampaně se nemají dělat, kdo chce jíst kapra, tak ať jí kapra, kdo chce jíst kuře, ať jí kuře, banka by do toho ... číst dále

22.12.2021 07:00 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Prymula: Jestli to pustíme, narůst bude enormně strmý. Další vlna bude asi největší, ale ne nutně ničivější

Měli bychom postupovat obezřetně, omikron se šíří rychle, budou tu tisíce a tisíce pozitivních, může to ohrozit celý systém. V nouzovém stavu šlo počk ... číst dále

22.12.2021 06:00 00:18:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Epidemiolog Prymula, nový předseda ČSSD Michal Šmarda, europoslanec Zdechovský a spor o vánoční kapry a na závěr interview s Otcem Šebestiánem

Je chyba neprodloužit nouzový stav? Čeká nás nejtěžší období epidemie? Odpoví epidemiolog Roman Prymula. Bude nový předseda ČSSD Michal Šmarda tím, kd ... číst dále

21.12.2021 11:52 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Centrum Prahy bez koňských povozů? Zneužívání zvířat není atrakce, nesmíme to tolerovat, říká Plicka

Praha nemá tolerovat zneužívání zvířat, je to archaická a turistická zábava, koním to způsobuje zdravotní problémy, vdechují zplodiny, je tam také čas ... číst dále

21.12.2021 07:00 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

StarDance je extrém a drama, musíte věřit tělu. Jsem na sebe přísný, loni přišel zlom a vyhoření, říká Cina

Výhra ve StarDance je krásný pocit, ale také vše končí, mísí se to ve mně. Je to extrém, můžeme být pyšní na to, co jsme zvládli, posune vás to v osob ... číst dále

21.12.2021 06:00 00:16:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Psycholog Kulhánek o antivaxerech, Praha bez kočárů s koňmi a advokát Plicka, vítěz StarDance Jan Cina a na závěr interview s rabínkou v zácviku Kamilou Kopřivovou

Očkovat, nebo neočkovat. Ne všichni vakcinaci vnímají jako řešení epidemie. Proč ji odmítají? Jde některé ještě přesvědčit? Otázky pro psychologa Jana ... číst dále

20.12.2021 17:00 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Pomáhala dětem s učením na dálku: Mise pokračuje, počet žáků mimo systém mě děsí

Pomáhali jsme v rodinách, kde děti nestíhaly s distanční výukou a potřebovaly doučování, počet žáků mimo systém v době epidemie mě děsí, některé to ne ... číst dále

20.12.2021 07:00 00:05:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Holič Laky Royal: Šikanuju Jágra i Rytmuse. Nikdy jsem nic neměl a pak bral 150 tisíc, z toho vám šibne

„Byl jsem namyšlenej blbeček a dělal jsem to pro peníze, které jsem nikdy neměl, teď je to ale jinak,” říká barber Lukáš Vlačuha alias Laky Royal. Stř ... číst dále

19.12.2021 07:00 00:06:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jsme jako Cimrman, buď velikáši, nebo padáme na dno. Jeviště je droga, smrti má člověk hledět tváří v tvář, říká Čepelka

Nejvíc se cítím být autorem veršů, ale jeviště je jako droga, když vám je zle, hurá na něj. Je zvláštní vidět svůj život v jedné hodině, život se chýl ... číst dále

18.12.2021 10:20 00:05:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Pro většinu Rusů jsme zrádci. Na Krymu jsem zažil bolest a zklamání, Putin možná znovu udeří, říká Karas

Rusko bylo mojí vysněnou štací, jsem východní typ. Na Západě mi to vše přišlo nalajnované, Rusko je nevyzpytatelné. Zásadní je znát jejich jazyk. Jako ... číst dále

18.12.2021 10:19 00:05:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kolovratník: Babiš prezidentem? Stálo by to za to. Novou koalici doběhnou její sliby. Babišova vláda nic nedotáhla, oponuje Richterová

Cítíme velkou zodpovědnost a moji kolegové jsou připraveni, nejproblematičtější je rozdělená společnost. Dosluhující kabinet nic systémového nedotáhl, ... číst dále

17.12.2021 15:02 00:03:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Fiala není showman, ale klidná síla, éra Zemana končí. Odchází vláda permanentního populismu, říká Šídlo

Největší změnou je změna samotná. Vláda přebírá zemi v situaci patrně nejhorší pro přebírání vlády, jakou kdy kabinet zažil. Fiala ukázal klidnou sílu ... číst dále

17.12.2021 06:00 00:15:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Neklid v Českém rozhlase, záchranná mise budoucích učitelů, korupční kauza ve fotbale a Miloň Čepelka s Patrikem Ulrichem

Novou šéfkou zpravodajství se má od ledna stát Jitka Obzinová, proti čemuž se novináři Rozhlasu bouří. Otevřený dopis řediteli Zavoralovi podepsalo za ... číst dále

16.12.2021 21:45 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nechceme stávku ani přerušení vysílání. Obzinová je nedůvěryhodná a má vážný škraloup, říká redaktor ČRo Dudek

Obzinová má za sebou přešlapy proti novinářské etice, naváděla v TV Prima podřízené, aby zmanipulovali zpravodajství v neprospěch migrantů. Nejsme si  ... číst dále

16.12.2021 16:47 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Otužování může změnit život, je to všelék i nový začátek. Úzkostně se držíme v komfortní zóně, říká Vencl

Lidé mají tendenci mi napsat, že díky otužování zažijí něco, co do té doby nezažili, může to být všelék. Vnitřně to lidem spravuje myšlení i tělo a ří ... číst dále

16.12.2021 12:37 00:02:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kartous: Landa je pod tlakem, digitální dav se mu směje, něco je už ale manipulace

Není dobrý nápad používat stejné praktiky proti lidem, kteří sami dezinformacím uvěřili, spíše bych posiloval důvěru. Řada memes jsou zjevná satira, i ... číst dále

16.12.2021 07:00 00:04:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zeman to radši vzdal, vypadal by jako nerozumný dědek. Potřebujeme demokratický průvan a Havlovu zdvořilost, říká Schwarzenberg

Petr Fiala vyhrál, ale nikdo to nebude slavit, patří to k politice. Zeman už věděl, že není jiné cesty, jinak by necouvl, vždy natahoval Ústavu jako g ... číst dále

16.12.2021 06:00 00:17:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Satirická vlna hoaxů, vzpomínka na Václava Havla, průvodce otužováním a Miroslav Karas

Válka proti dezinformacím dezinformacemi. Sociální sítě zaplnila kampaň, kde odpůrci vakcín vyzývají k očkování. Má jediný problém- není pravdivá. Je  ... číst dále

15.12.2021 13:00 00:05:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Děláme prevenci “cancel culture”. Z lidské blbosti si chceme dál dělat srandu, říkají tvůrci Ligy mužské moudrosti

„Věřím tomu, že naše republika a východní Evropa zůstanou posledním ostrovem, kde budeme normální a kde nepřistoupíme na zvrhlé filozofie. Cancel cult ... číst dále

15.12.2021 09:00 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kovářová: Mnohé ženy jsou nešťastné z toho, že o sobě musí rozhodovat samy. S muži nemůžeme bojovat

„Prošla jsem si obdobím feministky kráčející za svým cílem, ale dnes vidím, že svět není černobílý. Na konci snu o ženské emancipaci je často osamění. ... číst dále

15.12.2021 06:00 00:18:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Advokátka Kovářová o emancipaci žen, Lukáš Valášek a reportáže o antivaxerech, duo Kolečko a Skórka a nový seriál a na závěr interview s barberem Laky Royalem

Hosty vysílání byli advokátka Daniela Kovářová, novinář Lukáš Valášek, scenárista Petr Kolečko s režisérem Vladimírem Skórkou a barber Laky Royal.

14.12.2021 21:47 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Muž točí videa, ve kterých kvůli covidu nadává lékařům: Je v exekuci a lidi žádá o peníze, říká novinář

„Patrik Tušl, který videa se slovními útoky vůči lékařům natáčí, tvrdí, že jde o boj s covidovou totalitou, na sociálních sítích ale zveřejňuje číslo  ... číst dále

14.12.2021 13:00 00:02:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zeman zjevně prohrál, už není v plné síle jako před lety. Fialu chtěl jen zastrašit, říká Fendrych

„Miloš Zeman chtěl rozložit pětikoalici, ale ta se zatím rozložit nenechala. Snaží se dělat, že neprohrál, ale zjevně prohrál. Začíná se projevovat ja ... číst dále

14.12.2021 09:00 00:04:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dětí, které pár týdnů po covidu bojují o život, jsou u nás stovky. Očkování je bezpečné, říká pediatr

„Děti, které jsou úplně zdravé, se dva až čtyři týdny po setkání s koronavirem dostávají do vážného stavu a bojují o život. Syndrom se rozvine u jedno ... číst dále

14.12.2021 06:00 00:17:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Pirát Michálek a komentátor Martin Fendrych, lékař Jan Lebl k očkování dětí, autor Mimi opery Lukáš Sommer a na závěr interview s módní návrhářkou Ladou Vyvialovou Tomečkovou

Hosty vysílání byli předseda pirátských poslanců Jakub Michálek, komentátor Martin Fendrych, lékař Jan Lebl a hudební skladatel Lukáš Sommer. Na závěr ... číst dále

13.12.2021 22:01 00:02:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Michálek: Myslím si, že Fiala Zemanovi nic neslíbil. Chtěl prezidentovi vyhovět, ne jednat z pozice síly

„Celé to byla snaha ukázat, že prezident má slovo. Sehrál svou roli, celé to trvalo déle, než muselo, ale nakonec jsme dospěli k výsledku, který odpov ... číst dále

13.12.2021 07:00 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

MasterChef mě vybičoval, objevila jsem v sobě Xenu. Stáž v Michelinu byl sen, v gastru přežijí jen ti nejsilnější, říká vítězka Besky

Do soutěže jsem šla kvůli lásce k jídlu, neřešila jsem strategie. Adrenalin vás vybičuje k extrémním výkonům, u zpracování mořského ďasa jsem objevila ... číst dále

12.12.2021 07:00 00:05:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Drexler: Tanec bolí a extáze se počítá na minuty. Začátek emigrace byl strašný, byli jsme tehdy hloupí

„Nepodlehla jsem kouzlu tance hned, začala jsem jako mladá a pak se náhodou stala mistryní Slovenska. Až potom jsem zjistila, jak tvrdá je to práce,”  ... číst dále

11.12.2021 07:00 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jsme hrozně rozmazlení. Neděje se toho tolik, aby se hroutil celý systém. Ale on se hroutí, říká Orozovič

„Jsme zvyklí, že systém funguje. A teď se ukazuje, že nejsme na krizi připravení. To je trochu strašidelné,” míní herec a hudebník Igor Orozovič, kter ... číst dále

10.12.2021 13:00 00:02:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Holčička ze slavné reklamy na Kofolu: Z natáčení si pamatuju jen záblesky. U zubů jsem v životě zůstala

„Je moc příjemné, že se z té reklamy stala tradice a legenda. Vždycky se usměju, když v televizí běží. Lidé dodnes chtějí, abych jim tu větu řekla,” l ... číst dále

10.12.2021 09:00 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Musel skončit s rolí černocha: Doba se vydala směrem omezování, korektnost je nepřítel umění, říká Sokol

„Upřímně řečeno jsem čekal, že se to stane. Mám pro to pochopení v určitých částech světa, ale v našich podmínkách to vnímám jako naprostou absurditu, ... číst dále

10.12.2021 06:00 00:14:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Marián Jurečka o kompetenční žalobě. Ondřej Sokol ke korektnosti v divadle. Tatiana Drexler o StarDance a vánoční reklama na Kofolu.

Kvůli jmenování vlády se schyluje ke kompetenční žalobě. Premiér Petr Fiala je připraven podat ji k Ústavnímu soudu v případě, že Miloš Zeman bude dál ... číst dále

9.12.2021 21:39 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Vymyslela Adventní běhání: Zvrtlo se to a je nás už osm tisíc. Příběhy dětí, kterým pomáháme, jsou šílené

„Mám štěstí, že jsem obklopená skvělými lidmi, kteří na tom po večerech a nocích zadarmo dělají. Když nám chodí nominace na rodiny, kterým můžeme pomo ... číst dále

9.12.2021 13:00 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zanedbaných diagnóz bude kvůli covidu spousta, vliv na zdraví populace bude obrovský, říká onkolog

„Pacienti si už před covidem nacházeli důvody, proč k lékaři nejít, a teď jen přibyl další. To, že nás pandemie nutila sedět doma, přibírat na váze a  ... číst dále

9.12.2021 09:00 00:05:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Je to rozvrat práva, školy zavádějí některá opatření svévolně, vláda si vzala děti jako rukojmí, říká Nielsen

„Vládě se podařilo rozdělit společnost na očkované a neočkované a školy jsou do určité míry jen oběti systému. Denně se ale dozvídáme o tom, že školy  ... číst dále

9.12.2021 06:00 00:16:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Apartheid, nebo šikana škol? Zanedbaná prevence rakoviny. Charita Adventní běhání a interview s hercem Orozovičem.

Dodržujete-li vládní opatření proti covidu, nejspíš pácháte trestné činy - varování, které na svém stole nacházejí ředitelé škol a školek. Dokument se ... číst dále

8.12.2021 14:15 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kauza Baldwin ovlivní filmový průmysl, u nás ostrá zbraň na setu neexistuje, v Evropě by se to nestalo, říká Kosorinský

Menší filmové projekty jdou punkovou cestou, často se podceňuje bezpečnost při natáčení. V Evropě je jiná zbraňová legislativa, ostrou zbraň na setu n ... číst dále

8.12.2021 10:43 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Opuštěný chlapec po roce u pěstounů: Málem skončil v ústavu, takových dětí je hodně, říká Martinková

Chlapec z Děčína se po několika měsících v nemocnicích dostal k pěstounce, našel bezpečný domov. Byli jsme osloveni paní Jirglovou, která na případ up ... číst dále

8.12.2021 10:42 00:05:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Antivaxeři vyhrožují mně i rodině, nenechám se zastrašit, jsme ve válce s covidem. Vánoce budou pekelné, říká Kubek

Nejsem ve válce s antivaxery, ale s covidem, my všichni jsme. Mým cílem je bránit tomu, aby zbytečně umírali lidé. Odpírači se mě snaží vyprovokovat,  ... číst dále

8.12.2021 06:00 00:19:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Kubek o výhrůžkách, Martinková z Aliance náhradních rodin o opuštěném chlapečkovi, bezpečnost u filmu s kaskadérem Kosorinským, vizuál Sama doma a na závěr interview s výherkyní MasterChefa

Výhrůžky a pronásledování na ulici. To je realita prezidenta ČLK Milana Kubka. Je ve válce s antivaxery? Zeptali jsme se ho. Příběh opuštěného chlapce ... číst dále

7.12.2021 21:29 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Sado mama? Promyšlený marketing, potřebovali šokovat, gratuluju lidem, co za tím stáli, říká marketér Pflanzer

České televizi se to povedlo, šlo o získání pozornosti diváků a upozornění na nové iVysílání. Sado mama sdílejí i lidi, co nemají rádi ČT. Mně to přiš ... číst dále

7.12.2021 12:58 00:04:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Trénují dceru na olympiádu: Ve škole by ji od toho mohli zrazovat, důležitá je hlavně rodina, chceme jí dát jasný cíl, říká Milfaitová

Je na nás, abychom děti utvářeli, děti máme v domácí výuce, vedeme je ke sportu. Mistrovství chce čas a trénink. Dcera s cílem olympiády souhlasí, je  ... číst dále

7.12.2021 11:50 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Covid byl to nejhorší, co jsem zažil, absolutní bezmoc a bolesti. Zdravotníci mi zachránili život, jsem vděčný, říká Ságl

Byla to absolutní bezmoc, kdy nemůžete dýchat, svíjíte se v křečích, prosil jsem o uspání, ač jsem věděl, že by to mohla být moje poslední prosba. Byl ... číst dále

7.12.2021 06:00 00:17:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Právník Křepelka o povinném očkování, Tomáš Ságl a jeho těžký průběh covidu, Blanka Milfaitová o přípravě dcery na olympiádu v roce 2032 a na závěr interview s režijním duem SKUTR

Ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku o povinném očkování proti covidu-19 pro určité skupiny obyvatelstva. Jaké postihy čekají ty, kteří se n ... číst dále

6.12.2021 21:57 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Povinné očkování? Krajní nástroj, bude to dál lidi rozdělovat. Mělo by být zákonem, nejen vyhláškou, říká právník Křepelka

Povinné očkování je krajní nástroj, který lidi rozděluje a bude je rozdělovat. Stabilní právní prostředí se tomu tady říkat nedá. Mělo by to být zákon ... číst dále

6.12.2021 07:00 00:05:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Česko je jeden velký vtip, jsme národ recesistů. Bojoval jsem s vnitřním démonem, psaní knihy je terapie, říká Zibura

Jsme národ recesistů a koníčků, jsme upřímní a žoviální, to mám fakt rád, o Česku jsem chtěl psát dlouho. Připomněl jsem si, jak rozmanitá země jsme.  ... číst dále

5.12.2021 20:55 00:05:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Pro Čechy je snazší být poražený a oběť, o dějinách si lžeme do kapsy. Ztratili jsme důvěru v politiky v roce 1968, říkají Groman a Stehlík

Někdy si lžeme do kapsy, jako Češi hledáme v dějinách roli obětí, bojíme se převzít zodpovědnost za naše činy. K přepisování dějin dochází, Masaryk by ... číst dále

4.12.2021 11:09 00:04:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Říkali mi, ať si najdu pořádnou práci, nevzdala jsem se. Většina tvůrců živoří, ale můžeme být velmoc, říká Žena roku Goliášová

Vyrostla jsem jako většina našich tvůrců v pocitu, že se tím nemůžu uživit. Máme hrozně těžké začátky. Roky a roky vám někdo říká, ať si najdete radši ... číst dále

3.12.2021 11:25 00:03:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Polibek mužů v Popelce není šok, i ministři jsou tu homosexuálové. Norové ale českou verzi milují, říká Addicks

Polibek dvou mužů v pohádce pro děti je v Norsku normální, je tu spoustu homosexuálů na vysokých postech, i mezi ministry. Pro Česko je to revoluční.  ... číst dále

3.12.2021 06:00 00:14:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Imunolog Zdeněk Hel, očkovací paradox, norská verze české Popelky a vzpomínka na Miroslava Zikmunda

Vlna epidemie koronaviru v Česku neustupuje. Nemocnice se plní a denní přírůstky nakažených převyšují 20 tisíc. Jsme nepoučitelní? Co s epidemií prove ... číst dále

2.12.2021 16:59 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Vaňourek: Zikmund byl mimořádný, pracovitý a oddaný. Teď projíždíme Afrikou jako oni

Byl pro mě mimořádný vším, pracovitý a oddaný, doslova tím oplýval. S nadšením sledoval, jak se mění svět a my s ním. Říkal nám, že bychom se měli vrá ... číst dále

2.12.2021 15:22 00:02:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Z Turbomoštu Cryptomošt? Máme čuch na trendy, prodáváme ho jako token, zrušení trhů je brutál a zmar, říká Vlachynský

Z brněnského Turbomoštu jsme udělali Cryptomošt, lidé si ho můžou koupit jako token. Zaregistroval jsem, že je kolem NFT hype. Musel jsem přesvědčit h ... číst dále

2.12.2021 11:44 00:02:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dostal jsem neskutečnou sodu, jen šířím data, Piráti jsou rozpolcení. Cítím se být šikanován, říká Dostál

Jen šírím svobodně čísla ÚZIS, s Ivanem Bartošem si to můžeme vydiskutovat, ale strana je teď rozpolcená. Už jednou jsem dostal pokyn, abych se nevyja ... číst dále

2.12.2021 07:00 00:05:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Povinné očkování je krok do tmy, zázračné řešení covidu neexistuje. My to budeme to dělat správně, říká Válek

Nebudeme dělat jiné věci než tato vláda, budeme je ale dělat správně. Neexistuje zázračné řešení, kdyby ho někdo měl, má dnes Nobelovu cenu. Máme něko ... číst dále

2.12.2021 06:00 00:15:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Budoucí ministr zdravotnictví, spor Pirátů s jejich expertem, brněnský cryptomošt a Bohdana Goliášová

Jak bude bojovat s koronavirem? Jak chce změnit zdravotnictví? Kandidát na šéfa resortu zdravotnictví Vlastimil Válek v DVTV. Právník Ondřej Dostál na ... číst dále

1.12.2021 18:26 00:04:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nesrovnalostí v Gottově příběhu bylo víc, než jsem očekával. Výpovědi psychiatra jsou důležité, říká Klusák

„Součástí Gottovy povahy bylo lpění na tom, aby mohl zpívat. A pokračovat v kariéře pro něj bylo důležitější než osvědčit vztah k hodnotám,” říká hude ... číst dále

1.12.2021 11:00 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Stíhání za hrnek konopné masti je zbytečné, drogová prohibice je zločinný nástroj, říká Vobořil

„Dávno víme, že drogová prohibice přesáhla svými dopady tu alkoholovou. A přesto žijeme v přesvědčení, že když se sníží nabídka drog na trhu, tak se s ... číst dále

1.12.2021 06:00 00:21:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Stomatolog Mounajjed o očkovacím projektu, bývalý protidrogový koordinátor Vobořil, publicista Klusák a jeho nová kniha o Karlu Gottovi a na závěr interview s fotografem Martinem Strankou

Hosty DVTV byli lékař Radek Mounajjed, bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, hudební publicista Pavel Klusák a fotograf Martin Stranka.

30.11.2021 13:00 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nám už pacienti vynadat nemůžou, protože jim nestačí dech. Vidět, jak virus žere plíce, je frustrující, říká Duška

„Očkovaní lidé většinou intenzivní péči nepotřebují, ti ostatní se nám pak buď omlouvají, že to nestihli, nebo nám jejich rodiny v igelitkách nosí růz ... číst dále

30.11.2021 09:00 00:05:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Lambora: Dva roky se Slunečnou byly náročné, osobní život šel stranou. Začátek na Vinohradech byl šílený

„Jsem za to vděčný, ale trvalo mi uvědomit si, že osobní život je přednější. Nechci být jen romantický hrdina. Kdykoliv přišla nabídka na film nebo ji ... číst dále

30.11.2021 06:00 00:20:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Předseda Pirátů Bartoš o schůzce s prezidentem, molekulární genetik Pačes o variantě omikron, přednosta ARO Duška a na závěr interview s hercem Markem Lamborou

Do DVTV přišel předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Dalšími hosty vysílání byli molekulární genetik Jan Pačes, přednosta ARO z FN Královské Vinohrady ... číst dále

29.11.2021 22:49 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Bartoš: Prezident nechválí, ale asi jsem u něj uspěl. Věřím, že se Zeman s Fialou nakonec dohodnou

„Vláda je navržená jako celek, každý stojí za svými nominovanými a Petr Fiala garantuje, že vláda bude tak, jak on ji navrhl,” říká předseda Pirátů Iv ... číst dále

29.11.2021 07:00 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Prasáků je pořád dost. Kdo nechce rovná práva pro všechny, je trochu blbec, říká scenáristka Branek, bodů, kokotů

„Zjistila jsem, že ze znásilnění si nejde udělat srandu. My tam ten humor nedostaneme, ale ti prasáci to většinou udělají za nás. Je jich dost a jsou  ... číst dále

28.11.2021 07:00 00:04:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Alkohol jsem ubral, zničilo by mě to. Závidím Rytmusovi, co vymyslí střízlivej. Jsem nejstarší českej rapper a PSH je rodina, říká Orion

Alkohol je nutné ubrat, jinak vás to může doběhnout a zničit, rap se dá dělat s čistou hlavou. Rytmus nikdy moc nepil, závidím mu, co dokáže vymyslet  ... číst dále

27.11.2021 07:00 00:05:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Karikaturista Kemel: Třicet let kreslím denně jeden vtip. Když je humor dobrý, je jedno, jakou má barvu

„Není to tak, že bych ke kreslení vždycky usedal s radostí. Denně čtu noviny a v poslední době cítím, že to na mně zanechává stopy, ale ten proces mě  ... číst dále

26.11.2021 13:00 00:05:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kvůli roztroušené skleróze už hýbe jen hlavou: Je to kruté, ale chci vzkázat, že neumírám, já takhle žiju

„Jednou večer jsem šel spát jako zdravý člověk a když jsem se probudil, špatně jsem viděl. Pak jsem začal zakopávat a různě se motat. Po roce a půl js ... číst dále

26.11.2021 09:00 00:04:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Michalik měl ve vládě být, byl by skvělý. Když mi Věšek řekne, že je to bezpečné, věřím mu, tvrdí Farský

„Nemyslím si, že měl odstupovat, protože nedělá nic nelegálního. Špatné na tom je, že jsme nezvládli komunikaci,” říká 1. místopředseda STAN Jan Farsk ... číst dále

26.11.2021 06:00 00:17:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Miloš Zeman zpátky v ÚVN, nouzový stav, kniha Branky, body, kokoti a pacient s roztroušenou sklerózou

Prezident Miloš Zeman měl pozitivní test na koronavirus a po několika hodinách strávených v Lánech je zpět v Ústřední vojenské nemocnici. Jeho pracovn ... číst dále

25.11.2021 13:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dobrovolník z ARO: Po první službě jsem brečel. Zdravotníci zase budou padat na hubu, je to krize sobectví

„Cítím velkou frustraci a smutek. Myslel jsem si, že to v lidech něco zanechá, ale úplně jsem se spletl. Teď jsme v krizi odmítání, sobectví a neschop ... číst dále

25.11.2021 09:00 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Schillerová: Byla jsem skrblík. Bez brutálních škrtů, které se dotknou lidí, nová vláda ušetřit nedokáže

„Jsme v nejtěžší situaci, v jaké kdy která vláda byla. Nedokázala bych žít s tím, že jsem ekonomice nepomohla, jako se to stalo v roce 2011. Nechme hi ... číst dále

25.11.2021 06:00 00:15:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Ministryně financí Alena Schillerová, petice za povinné očkování, dobrovolník z nemocnice ve Slaném a Miroslav Kemel

Po nás deficit. Tenhle nápis by mohl viset na vstupních dveřích ministerstva financí poté, co ho už zanedlouho opustí Alena Schillerová. V jakém stavu ... číst dále

24.11.2021 22:07 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Lockdown bude nutný, máme vybuchující bombu, nechápu, že to někoho nechává klidným, delta je jiný zvíře, říká Řehák

Situace je kritická, lockdown je velmi pravděpodobný, vláda slyší jen to, co slyšet chce. Situaci jsme se mohli vyhnout, je to důsledek neefektivní st ... číst dále

24.11.2021 07:00 00:05:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Mám peníze, mohu být otevřený, dělám kampaň za svobodu a riskuju. Jde tu o všechno, říká Janeček

Nelituju svého projevu na Českém slavíku, byl extrémní, ale mám odvahu, jdu do rizik. Odmítám, že šlo o politickou kampaň. Mám peníze, jsem ve výhodě, ... číst dále

24.11.2021 06:00 00:20:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Janeček o Českém slavíku, hejtman Zlínského kraje a omezování akcí, vládní chyby s Pavlem Řehákem a na závěr interview s rapperem Orionem

Kontroverzní projev na Českém slavíku. Čeho jím chtěl dosáhnout? Karel Janeček byl hostem DVTV. O omezování kulturních akcí jsme mluvili s hejtmanem Z ... číst dále

24.11.2021 01:02 00:27:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jirka Král: Youtube je zlatá klec, konec byl náročný, klesly mi příjmy, ale bylo to nejlepší rozhodnutí. Teď jsme rodinná firma. Tvoříme obsah na sítě, neděláme politiku ani hazard

Nejsem šéf, jsem kreativní člověk, mám pozici nástěnkář. Staráme se o profily a kampaně firem, natáčíme videa a tvoříme komunikaci klientů navenek, to ... číst dále

23.11.2021 22:00 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Musíme něco dělat, za dva týdny nemůžeme garantovat místo v nemocnici, omezujeme akce, říká hejtman Holiš

Dva měsíce jsme apelovali na lidi, aby nám pomohli s dodržováním opatření a očkováním,  to se neděje a epidemie se zhoršuje. Plní se nám nemocnic ... číst dále

23.11.2021 20:00 00:04:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nemůžu garantovat, že školy nezavřou, ale nechci jejich plošný lockdown. Plaga je jeden z nejlepších ministrů, říká Gazdík

Pandemie ve školách postupuje, strašně bych si přál, aby se nezavíraly školy celoplošně, krademe dětem dětství a vzdělanost. Udělám vše pro to, aby ne ... číst dále

23.11.2021 11:25 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Očkovaní nemají mít výhody, chrání hlavně sebe, je to diskriminace. Měly by se uznat protilátky, říká viroložka Zelená

Pokud se bude nadále k očkovaným lidem přistupovat jako k bezinfekčním, tak se dalšímu šíření infekce zamezit nepodaří, očkovaní se podílí na šíření e ... číst dále

23.11.2021 08:39 00:05:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Znásilnění jsem nenahlásila, zamrzla jsem, bála se, nekřičela. Byla jsem na dně, pomohla mi terapie, říká Dominika

Po útoku jsem propadla depresím a úzkostem. Nenahlásila jsem to, bála jsem se střetu s institucemi, přišlo mi, že můj boj je vnitřně prohraný. Obrázek ... číst dále

23.11.2021 06:00 00:22:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Kandidát na ministra školství Petr Gazdík /STAN/, viroložka Hana Zelená, režisérka dokumentu Znásilnění pod kůží Kateřina Hrochová a na závěr interview s cukrářkou Ivou Sarauerovou

Potřebujeme opět nouzový stav? Vyhnou se nemocnice kolapsu? A jak dlouho se podaří udržet otevřené školy? Otázky pro kandidáta na ministra školství Pe ... číst dále

22.11.2021 12:33 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jsem zlomenej, nikomu jsem neublížil, píseň byla nadsázka. Janečkův i Řezníkův projev byl nevkusný, říká Ztracený

Jsem plný emocí, ceny mám díky fanouškům. Zažil jsem plno úspěchů a pádů, nikomu jsem nikdy nechtěl ublížit. Sedm let stará písnička je nadsázka, dnes ... číst dále

21.11.2021 07:00 00:04:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Neměla jsem peníze a pekla po nocích, MasterChef byl zlom. Dorty ale nejím, chci zase soutěžit ve fitness, říká cukrářka Sarauerová

Dorty a pečení po nocích byl únik, i v nejtěžších chvílích jsem věděla, že to nemůžu vzdát. Po rozvodu jsme se syny neměli dobře, nechci už nikdy počí ... číst dále

20.11.2021 07:00 00:05:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jsem špatný z toho, jak lidé přistupují k vědě. Internet je smetiště a některé názory prostě jen pitomé, říká Grygar

„Na internetu je možné všechno. Je to smetiště a na něm se jen sem tam objevují malinké ostrůvky vědění. Že máme svobodu názorů? Ale houby. Některé js ... číst dále

19.11.2021 14:55 00:04:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Fiala Zemanovi neustoupí, ponižování kandidátů není hodné prezidenta, říká Kupka

Premiér si nemůže nechat kádrovat ministry, Petr Fiala prezidentovi neustoupí, ponižování kandidátů není hodné hlavy státu, říká místopředseda ODS, ka ... číst dále

19.11.2021 10:09 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zachránili jsme Českého slavíka, vyřadit Ortel by byla diskriminace, říká Janeček

Nový Český slavík je pomoc kultuře, která musela být zavřená. Hlasuje se podle systému D21, je to sjednocující, každý má více hlasů a menší výhodu má  ... číst dále

19.11.2021 07:00 00:04:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Tato vlna je asi poslední, lidi si uvědomí, že je nutné se očkovat. Teď jsme ve tmě, nová opatření nás rozdělí, říká Konvalinka

Nová opatření nás sama o sobě nezachrání. Prováhali jsme třetí dávku očkování seniorů, teď musíme očkovat rychle a agresivně. Věřím, že je toto posled ... číst dále

19.11.2021 06:00 00:16:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Přísnější pravidla pro neočkované, prezidentovy výhrady k nové vládě, obnovený Český slavík a Daniel Krejčík

Od pondělí se zpřísní pravidla pro neočkované po vzoru Bavorska. Bude to stačit, nebo se nevyhneme lockdownu? Biochemik Jan Konvalinka byl hostem DVTV ... číst dále

18.11.2021 07:00 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Lidí podvedených energošmejdy jsou tisíce. Naše video spustilo lavinu, nestačí o tom jen mluvit, říká Burýšek

„Stát se obětí energošmejda je jednoduché. Na začátku, když vám poprvé zalžou, nemáte moc důvodů jim nevěřit. Jediné, pro co si jdou, je ale váš podpi ... číst dále

17.11.2021 18:25 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Mistr republiky v autostopu: Řidiči si mysleli, že jsem migrant z Afghánistánu. Holka je dobrej element

„Nebojím se stopovat, strach mám jen s řidiči, kteří jezdí nebezpečně. A jednou jsem stopnul gay pár, který mě chtěl dostat do nějakého aktu,” líčí st ... číst dále

17.11.2021 09:00 00:05:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Bez dělníků by to s revolucí bylo jinak, hráli jsme vabank. Zeman mě pak sprostě podrazil, říká Miller

„Na Národní třídu bych sám nešel, ale když jsem viděl záběry ze zásahu proti studentům, rozhodl jsem se, že do toho půjdu,” líčí Petr Miller, který se ... číst dále

17.11.2021 06:00 00:20:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Olga Richterová, novinář Jiří Burýšek o energošmejdech, mistr republiky v autostopu Boch a na závěr interview s bývalým ministrem práce a sociálních věcí Petrem Millerem

Pozvání do DVTV přijala místopředsedkyně Pirátské strany Olha Richterová. Dalšími hosty vysílání byli novinář Jiří Burýšek, student Šebestián Bok a bý ... číst dále

16.11.2021 21:49 00:05:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Richterová: Kritiku ministrů si vyříkáme. Hlasování Pirátů o vládě bylo úžasným svátkem demokracie

„Je v pořádku na některé věci upozornit, ale teď je důležité, abychom se shodli a pracovali jako tým,” říká místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, k ... číst dále

16.11.2021 09:00 00:04:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zatím se učíme s covidem jen umírat, musíme se s ním ale naučit i žít. Je to možné, říká Dražan

„To, že se všichni naočkujeme, nás covidu rozhodně nezbaví, ale může to z něj udělat chřipku. Medicína na to prostředky má a udělala obrovský kus prác ... číst dále

16.11.2021 06:00 00:14:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Vakcinolog Dražan, primář Vsetínské nemocnice Proksa, Durnová z Vídně o rakouském modelu a na závěr interview s dívkou s bionickýma rukama

Hosty vysílání byli vakcinolog Daniel Dražan, primář ARO Vsetínské nemocnice Marek Proksa, politoložka z Vídně Anna Durnová a Tilly Lockey.

15.11.2021 22:11 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Lockdown pro neočkované Rakušany toho moc nezměnil, kontroly jsou trochu bezzubé, líčí Durnová

„Podle části Rakušanů je lockdown zbytečný, protože ucpává jen malé díry ve velmi popraskaném potrubí, které dál teče,” říká politoložka žijící ve Víd ... číst dále

15.11.2021 07:00 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dívka s bionickýma rukama: Jsou na nich moje vynálezy, chci je dál vylepšovat. Rodičům tvrdili, že umřu

„Na seznamu věcí, které nezvládám, už skoro nic není. Pořád mám bláznivé nápady, jak ruce vylepšit. Chtěla jsem bluetooth reproduktory a víc světel,”  ... číst dále

14.11.2021 07:00 00:05:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Umíral po útoku medúzy a jen těsně unikl tsunami: Jsem exot ve způsobu, jakým cestuju, říká Lukeš

„Odmalička jsme cestovali s rodiči levně, dostane vás to blíž k lidem a hlouběji pod kůži dané země. Na ulici jíte s těmi nejchudšími. A uvědomíte si, ... číst dále

13.11.2021 07:00 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kundera už nic nenapíše, kvůli osočení, že udával StB, trpěl. Jako země jsme se ho zbavili, říká Šmídmajer

Když jsem do natáčení dokumentu vstupoval, tak jsem vůbec netušil, jestli se Milanem Kunderou potkám. Nakonec jsem ho několikrát navštívil v Paříži, n ... číst dále

12.11.2021 18:01 00:04:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zbavení pravomocí prezidenta? Situace je jiná, jsme ve střehu. Zeman rozvrátil stát, říká Němcová

Senát s aktivací článku 66 nebere zpátečku, situace se změnila. Je pravděpodobné, že Zeman bude schopen přijmout demisi vlády. Musíme být ale ve střeh ... číst dále

12.11.2021 11:27 00:02:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Video s pokusy na zvířatech rozplakalo známé tváře: Testovanou látku jim pouští přímo do žaludku, říká Večlová

„Záběry ukazují testování toxicity různých látek na psech, opicích, králících nebo myších v laboratoři ve Španělsku. A je na nich vidět i kruté zacház ... číst dále

12.11.2021 09:00 00:04:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kvůli Cimickému se mi přihlásilo přes 30 žen. Mluví o znásilnění i sexuálním nátlaku, říká advokátka Hrdá

„Spousta klientek mi řekla, že se s tím, co se jim stalo, svěřily jiným psychiatrům a psychologům, ke kterým po tom zážitku chodily. A ti jim prý říka ... číst dále

12.11.2021 06:00 00:18:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Markéta Pekarová Adamová v DVTV. Advokátka Hrdá ke kauze Cimický. Pokusy na zvířatech a interview s Juliusem Lukešem Jr.

Čekalo se, že bude ministryní, ale stala se předsedkyní Poslanecké sněmovny - Markéta Pekarová Adamová byla prvním hostem dnešního vysílání. Proč koal ... číst dále

11.11.2021 23:10 00:04:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Drama u hranic EU: V Bělověžském lese bloudí a umírají lidé, Bělorusko se chová cynicky, říká Brolík

„Celé se to odehrává v lese, který je hluboký a pro mnohé neprůchozí. Lukašenkův režim nechá migranty přiletět do Minsku, po pár dnech je odveze k hra ... číst dále

11.11.2021 13:46 00:04:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Hygieny nestíhají, ty ženy už vypadají dost zoufale. Děláme teď práci za ně, říká ředitelka gymnázia

„Půl pracovní doby trasujeme, vyplňujeme tabulky a posíláme kontakty hygieně, která se rodičům ozve až za tři nebo čtyři dny. Nevím, co ještě by chtěl ... číst dále

11.11.2021 09:00 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Obvinění Cimického jsou otřesná a zdrcující. Netušil jsem, že v tom bude pokračovat, říká Bašný

„Výpovědi o sexuálním obtěžování mě nepřekvapily, ale rozsah a závažnost těch obvinění ano,” říká psychiatr Zdeněk Bašný k případu svého bývalého podř ... číst dále

11.11.2021 06:00 00:14:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Dělají ředitelé práci hygieny? Někdejší nadřízení Cimického komentuje jeho případ. Události na polsko-běloruské hranici a vzpomínka na Miro Žbirku.

14 539 - číslo, které překvapilo i největší pesimisty. Právě u tolika lidí se v úterý potvrdila nákaza koronavirem. A rychle se plní i nemocnice. Míst ... číst dále

10.11.2021 21:38 00:02:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Miro Žbirka byl velký melodik a příklad profesionála. Byl pyšný, že je poloviční Angličan, říká Bezr

„Mám rád jeho silné melodie, které nebyly prvoplánové. Přijímalo ho i publikum na rockových koncertech, kde nebyl vnímán jako exot, i když byl popovou ... číst dále

10.11.2021 17:01 00:04:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Náramek se jménem životní lásky vrátil vojákovi po 76 letech: Pátrání bylo emotivní a plné zklamání i naděje, říká Švihovec

Zjistit, komu nalezený náramek z druhé světové války patří, byla detektivní práce. Myslím, že je to poprvé, kdy se podařilo vypátrat vojáka podle podp ... číst dále

10.11.2021 07:00 00:03:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Cimický ji napadl a osahával: Udělal by ze mě blázna, chci ho vidět jen u soudu, říká Hynková Vrbová

Moje tělo bylo v šoku, utekla jsem, třásla jsem se ještě v tramvaji. Pak jsem začala mít obrovský vztek na to, že si to ke mně vůbec dovolil. Na traum ... číst dále

10.11.2021 06:00 00:15:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Svědectví moderátorky Hynkové o obtěžování Cimickým, senátorka Němcová, neurolog Stránský k nové očkovací kampani a na závěr nálezce náramku z druhé světové války Petr Pravoslav Švihovec

Osahávání, nucení k pohlavnímu styku či vyhrožování léčbou elektrošoky. To jsou některé výpovědi pacientek známého psychiatra Jana Cimického. DVTV svě ... číst dále

9.11.2021 22:46 00:04:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nikdo nepřebíral zemi v tak těžkém stavu, debata kolem článku 66 neskončila, vládnout můžeme za dva týdny, říká Jurečka

Zastropování záloh je odložení řešení problému, plošné snížení DPH je minimální pomoc, zrušíme to, je to plýtvání, pomáhat máme adresně. Písařík z Boh ... číst dále

9.11.2021 21:28 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Brutální očkovací kampaň? Někoho to odstraší, ale takové fotky fungují, říká Stránský

Obrázek působí víc než prostý text, s proočkovaností jsme na tom bídně, ministerstvo dělá správnou věc, že přitvrzuje tam, kde se dá. Někoho to odstra ... číst dále

9.11.2021 10:19 00:06:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zeman vyvěsil bílou vlajku, prohrál a válku nechce. Babiše už moc nepotřebuje, říká Michopulos

Dramaticky se změnil parlament, nejmarkantnější bude jiný styl politiky, opozice SPD a ANO bude mnohem agresivnější. Konflikt mezi Piráti a STAN bobtn ... číst dále

9.11.2021 07:00 00:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Bývalý šéf Zemanova konzilia: Lékaře respektoval, alkohol omezil, pil vinný střik i méně kouřil, říká Holcát

Myslím, že Miloš Zeman je schopen duševní činnosti a jmenování vlády, Pafkovo vyjádření o cirhóze mě překvapilo. My jsme se vždy domlouvali s preziden ... číst dále

9.11.2021 06:00 00:18:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, expert na politický marketing Petros Michopulos, doktor Martin Holcát o současném stavu prezidenta a na závěr interview s Miloslavem Šmídmajerem

Koalice SPOLU a Pirátů a Starostů podepsaly koaliční smlouvu. A začala ustavující schůze poslanecké sněmovny. Jaký mají plán na energetickou krizi? Ma ... číst dále

8.11.2021 07:00 00:05:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

V Číně to bylo horší než ve válce, je to náš nepřítel a nejnebezpečnější země. Kolem Zemana jsou hyeny, říká Etzler

Odchod ze CNN byla největší profesní chyba mého života, znovu bych do Pekingu neodjel. Tenkrát mě nadchla modernita, myslel jsem, že přinese uvolnění  ... číst dále

7.11.2021 07:00 00:05:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Baumaxa: Jako bílý heterák přestávám světu rozumět. Hyperkorektnost vítězí, ale je to cesta do pekel

„Je to upřímná zpověď, ale záměrně malinko přepálená. Jako umělec si nemůžu dávat pozor na jazyk, to by pro mě byla ztráta svobody,” říká písničkář Xa ... číst dále

6.11.2021 07:00 00:05:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Lidi si tu rádi stěžují, nevážíme si dost svobody, Amerika pro mě bývala ideál. Emigrace byla nucená tíha doby, říká Sís

Zajímavé, jak děti dnes nevědí nic nejen o komunismu, ale třeba i o mnichovské dohodě. Nicholas Winton byl hrdina, ale nemluvil o tom. Lidé si dnes ne ... číst dále

5.11.2021 13:16 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Hajdúch: Mám déjà vu, virová nálož je obrovská, testování žáků povede k zavření škol

Opakuje se řada věcí, narůstají čísla, funguje ochranný efekt očkování, ale pořád je ještě mnoho neočkovaných.  Měli bychom se vrátit k periodick ... číst dále

5.11.2021 10:00 00:04:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Chlapec ležel v nemocnici několik měsíců sám, jen v plenách a přivázaný, lidskost u sester selhala, říká Jirglová

Soudím z toho, co jsem v nemocnici viděla a zažila, chlapec tam ležel sám jen v pleně a přivázaný k posteli. Byla jsem přítomna, když se k němu, ani k ... číst dále

5.11.2021 06:00 00:16:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Konec levných peněz, rozjezd epidemie, příběh hospitalizovaného chlapce a Petr Sís

Česká národní banka zareagovala na rostoucí inflaci razantním navýšením úrokových sazeb o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Zdraží se úvěry i hy ... číst dále

4.11.2021 22:12 00:04:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Je to léčba šokem, to od ČNB nikdo nečekal, musíme se uskromnit, levné peníze končí, říká Horská

Centrální bankéři nás překvapili všechny, pokud chce něco ČNB ovlivnit, musí šokovat, dali jasný signál. Nejde utrácet do nekonečna, budeme se muset u ... číst dále

4.11.2021 18:00 00:05:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Skopeček: Boj o klima? Katastrofa nepřichází, podřezáváme si větev, Česko zchudne

Klima nejde řešit na úrovni jednotlivých států, summity jsou naprosto zásadní, ukazují nevratný stav planety, koncentrace státu přináší výsledky, deba ... číst dále

4.11.2021 11:00 00:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dejte si na střechu solární panely, patří k nejlevnějším zdrojům. Česko výrazně zaspalo, říká Sedlák

Jestli někomu hrozí energetická chudoba, tak důvod není zelená energetika. Lidem v domech bych doporučil dát si na střechu solární panely, je to jeden ... číst dále

4.11.2021 10:45 00:04:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

S Piráty máme tichou domácnost, jsme soupeři, co se spojili v jedné válce, smlouvu jsme neporušili, říká Michalik ze STAN

Získali jsme i negativní hlasy proti Pirátům, nemusíme je okamžitě proměnit ve smeč, nikoho takový výsledek nemůže nechat bez emocí. O konkrétních jmé ... číst dále

4.11.2021 07:00 00:03:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Fotila svůj příběh s rakovinou: Vaše tělo vás chce zabít, je těžké se s tím vyrovnat. Je to, jako když padáte, říká Rathkopf

Pamatuju si léčbu rakoviny přes fotky, na jedné straně to pomáhalo, ale pamatuji si, že jsem měla nával a zhroutila se, manžela s foťákem jsem nejdřív ... číst dále

4.11.2021 06:00 00:16:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Duel o záchraně klimatu, zrod budoucí vlády, fotoesej boje s rakovinou a Tomáš Etzler

Světoví lídři na klimatické konferenci v Glasgow. Je osud naší planety v sázce? A mohou to změnit? Střet obou názorů v duelu poslance Jana Skopečka z  ... číst dále

3.11.2021 15:00 00:04:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Metaversum místo Facebooku? Jsem skeptik, čekají nás obrovská společenská rizika, míní Žára

„Lidé by spolu měli mluvit, virtuální realita je cpe do umělých světů a servíruje něco, co neexistuje. Budou se tam pohybovat i osoby, které nejsou op ... číst dále

3.11.2021 11:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Češi jen hledají důvody, proč něco nejde, a brblají. Hosty kontrolujeme, lustrace to není, říká Šimůnek

„Je to problém české nátury. V Německu nikdo neměl problém potvrzení o bezinfekčnosti ukázat, ale tady se budeme handrkovat o to, jestli na to má hosp ... číst dále

3.11.2021 09:00 00:04:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Piráti v nás chtějí vzbudit pocit viny. Od Bartoše bych očekával spíš poděkování než útoky, říká Půta

„Piráti obviňují STAN z vlastní volební porážky. Únik jejich analýzy do médií souvisí s vyjednáváním o ministerských postech a je to tlak na vedení na ... číst dále

3.11.2021 06:00 00:16:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Hejtman Půta o analýze Pirátů, restauratér Šimůnek a kontrolování bezinfekčnosti, expert na virtuální realitu Jiří Žára a na závěr interview s písničkářem Xavierem Baumaxou

Hosty vysílání byli hejtman Martin Půta, majitel restaurace Karel Šimůnek, expert na virtuální realitu Jiří Žára a písničkář Xavier Baumaxa.

2.11.2021 12:45 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Excesy v protidrogové politice mě frustrovaly, odcházejí schopní lidé a Česko zaspalo, říká končící Mravčík

„Důvodů k mé rezignaci bylo několik. Protidrogová politika měla být moderní a vyvážení, Česko je v téhle oblasti považováno za progresivní zemi, ale v ... číst dále

2.11.2021 09:00 00:04:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Hrozí nám sociální krize, která tu desítky let nebyla. Exekuce jsou proti tomu legrace, varuje Hůle

„Na řadové dlužníky koukáme jako na finanční negramoty, ale když ukončí činnost závodník ve Ferrari, který za sebou nechává stovky tisíc rozoraných ži ... číst dále

2.11.2021 06:00 00:16:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Daniel Hůle o energetické chudobě, novinářka Tereza Engelová a případ pašeračky Hlůškové, bývalý vedoucí monitorovacího střediska pro drogy Mravčík a interview s Markétou Lukáškovou

Hosty vysílání byli Daniel Hůle z Člověka v tísni, novinářka Tereza Engelová a bývalý vedoucí monitorovacího střediska pro drogy Viktor Mravčík.

1.11.2021 22:42 00:03:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Trest pro Češku za pašování heroinu neplatí: Je to neuvěřitelné. Klíčem byl její poslední právník, říká Engelová

„Řetězec důkazů se zpřetrhal. Jsou to zásadní věci a překvapuje mě, že její předchozí právníci nebyli schopni její nevinu prokázat,” říká novinářka Te ... číst dále

1.11.2021 07:00 00:04:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Lukášková: Vyrůstáme v pohádkách a neptáme se, jestli je nám v životě dobře. Styděla jsem se za každou slabost

„Jsme zavalení požadavky společnosti. Celý život jsem se chovala jako Markéta, kterou definují ostatní. Žila jsem se podle nálepek, ne podle sebe. V u ... číst dále

31.10.2021 07:00 00:04:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Svou rakev mám připravenou, na smrt se dnes málo myslí. Je důležité nebát se být trapný, říká Skála

„Snažím se lidi vychovávat. Aby změnili zavedená myšlenková klišé a byli svobodnější. Člověk by neměl mít zábrany a dělat to, co ho napadne,” říká výt ... číst dále

30.10.2021 07:00 00:05:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

V divadle je potřeba fakt makat, Kozub je talent, zatřásl se mnou. Bez covidu bychom nebyli tam, kde jsme, říká Čuba

Ve tvorbě strach nemám, je svazující, při zakládání Divadla Mír jsem pracoval i s možností, že to nevyjde a peníze vyletí pryč. Bez covidu bychom neby ... číst dále

29.10.2021 12:49 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Násilníkovi jde terapií pomoct, posílání fotek přirození není vzácné. Cesta zpátky trvá roky, říká sexuoložka

Pachatelům sexuálního obtěžování jde pomoct terapií, někteří klienti mají vysoké sexuální puzení, že z toho mají deprese a úzkosti. Základem je, že se ... číst dále

29.10.2021 07:00 00:05:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jsme líní a rozmazlení, změna životního stylu je neodvratná. Green Deal bude ohromně drahý, říká Drábová

„Část společnosti se teď propadá do energetické chudoby, ale dala bych si pozor na to mluvit o krizi. Nejzásadnější důvod je dlouhodobý, je nás skoro  ... číst dále

28.10.2021 15:00 00:03:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Začíná Milostivé léto: Stovky tisíc dlužníků mají šanci zbavit se nesmyslných exekucí, říká Hábl

„Penále přece nemůže být 92 % ročně a znemožnit člověku se z té situace dostat. Mám klientku, která na nájemném dlužila 100 tisíc korun, zaplatila 400 ... číst dále

28.10.2021 12:00 00:03:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Lockdownu bych se vzepřel, nepřinesl by vůbec nic. Každý dostal šanci chránit se, říká Kuba

„Mezi dětmi koronavirus na nulu nedostaneme. Pokud to někdo chce, je to možné jen tehdy, pokud všechny někam zavřeme. To s sebou ponese obrovské ekono ... číst dále

28.10.2021 09:00 00:05:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Měl jsem splín, ale prohra nás nepoloží. Hamižní nejsme, chceme ve vládě fér zastoupení, říká Bartoš

„Očekávám od STAN fér jednání a je fér se podívat, proč volby dopadly tak, jak dopadly. S výsledkem jsem se musel srovnat ještě ten večer, kdy jsme je ... číst dále

28.10.2021 06:00 00:16:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Předseda Pirátů Ivan Bartoš, sílící epidemie, Milostivé léto a Dana Drábová

Míří do vlády, ale ke spokojenosti mají daleko. Jakou roli budou hrát Piráti v rodícím se koaličním kabinetu? A získají stejný počet ministerských kře ... číst dále

27.10.2021 18:00 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Prorazila jsem skleněný strop, po kauze Feri chci ombudsmana, říká první rektorka UK Králíčková

Chci nastavit směr, doufám, že vnesu na univerzitu evoluční pokrok, elektronizace je klíčová. Prorazila jsem skleněný strop, chci rovné příležitosti,  ... číst dále

27.10.2021 14:54 00:04:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Není to epidemie neočkovaných, začíná to být napínavé, nárůst je rychlý, říká matematička

Ukázalo se, že ochrana proti nákaze není tak dlouhodobá, není to epidemie neočkovaných, z dat plyne, že se covid začíná šířit všude. Teď to začíná být ... číst dále

27.10.2021 07:00 00:05:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Bez očkování by tu byl armagedon, dřív nebo později bude povinné. Jsme rukojmí nezodpovědných, říká Kubek

Očkování funguje, štve mě, že tady máme 6 milionu zodpovědných lidí, kteří se nechali naočkovat a máme tu 2 miliony, kteří tak neučinili, musí přestat ... číst dále

27.10.2021 06:00 00:21:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Prezident České lékařské komory Milan Kubek, autorka blogu Covid Zápisky Houfková a rozhovory s nově zvolenou rektorkou UK Milenou Králičkovou a principálem Divadla Mír Albertem Čubou

Epidemie neočkovaných. Tak nazval aktuální situaci v Česku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Doplatí očkovaní na neočkované? Otázky pro prezidenta Č ... číst dále

26.10.2021 13:04 00:05:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Babiš by měl kandidovat na prezidenta. Koalice jsou podvůdek, lidi nechtěli změnu. Na opozici se těším, nejde nám o fleky, říká Havlíček

Babiš by měl kandidovat na prezidenta, lidé ho znají, ANO by mělo mít svého kandidáta. Článek 66 by ještě neměl být aktivován, situace k tomu nedospěl ... číst dále

26.10.2021 13:04 00:04:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Další lockdown by byl totální selhání, neočkovaní brání svobodě, zvýhodnil bych očkované, říká Smejkal

Je dobře, že jsou opět fronty na očkování, motivoval bych financemi, v jeden moment už musíme po roce vysvětlování zvýhodnit to, že se někdo nechá očk ... číst dále

26.10.2021 07:00 00:05:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Babiš by měl kandidovat na prezidenta. Koalice jsou podvůdek, lidi nechtěli změnu. Na opozici se těším, nejde nám o fleky, říká Havlíček

Babiš by měl kandidovat na prezidenta, lidé ho znají, ANO by mělo mít svého kandidáta. Článek 66 by ještě neměl být aktivován, situace k tomu nedospěl ... číst dále

26.10.2021 06:00 00:19:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Vicepremiér Karel Havlíček, epidemiolog Petr Smejkal ke zvyšujícím se číslům nakažených, psychoterapeutka Vrzáčková o sexuálních predátorech a na závěr interview se záchranářem Dvořákem

Má parlament dočasně zbavit prezidenta Zemana pravomocí? Jaká byla role Radka Vondráčka v jeho nemocničním pokoji v ÚVN? A měl by Andrej Babiš kandido ... číst dále

25.10.2021 07:47 00:04:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zástava dechu u dítěte? Bez pomoci zemře, vždy volejte 155, to Štíbrové zachránil otec, říká lékař záchranky Dvořák

Pokud nastane zástava dechu u dítěte, musíte si troufnout na první pomoc, jinak může zemřít. První pomocí nejde ublížit. Úraz je u dětí otázka vteřiny ... číst dále

24.10.2021 17:26 00:05:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Bitcoin je blbuvzdorný a vzácný, za první jsem koupil pivo. Byl to underground, dnes investice, říká Stroukal

Na začátku byly kryptoměny undergroundové, punkové hnutí lidí, kteří hledali alternativu. Dneska to nikdo neřeší, jen nasypat peníze a vydělat. Vždyck ... číst dále

23.10.2021 07:00 00:05:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

V horách uběhla tisíc kilometrů a vybrala miliony: Mám ráda výzvy. Bolest k tomu patří, říká Vacvalová

„Je to forma sebeterapie, všechna moje dobrodružství jsou o tom čelit svým strachům,” říká herečka a ultramaratonkyně Lenka Vacvalová. V Rocky Mountai ... číst dále

21.10.2021 13:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Piráty jsme nepodrazili. S Rakušanem jsem strávila kampaň a bylo lidské, že mě podpořil, říká Urbanová

„Byl to nápad Víta Rakušana. Kampaň byla deset náročných měsíců mého života a on to chtěl lidsky ocenit. Teď mě to mrzí, protože je za to ostřelován,” ... číst dále

21.10.2021 09:00 00:05:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Maxová: Modeling je někdy krutý, je to dřina. Když jsem nepracovala, nebylo na jídlo

V roce 1989 jsem nechtěla být slavná a úspěšná modelka, motivace byla vidět Paříž. Je to o tom tvrdě dřít a být ve správný čas na správném místě, dikt ... číst dále

20.10.2021 18:00 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

ÚVN s návštěvou Vondráčka u Zemana pochybila, žádost o pomoc policie byla nešťastná, říká Doležal

„Žádost Ústřední vojenské nemocnice o pomoc policie ukazuje, že selhaly některé kontrolní mechanismy. Pokud k návštěvě předsedy sněmovny došlo, aniž b ... číst dále

20.10.2021 15:31 00:04:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Novinář Hošek se choval jako sexuální predátor. Je ale první, kdo nezatlouká a nemlčí, říká Houdek

„Poprvé vidíme, že někdo, kdo byl ze sexuálního obtěžování veřejně obviněn, nezvolil cestu zlehčování a ignorace. Ale není namístě, aby za to byl popl ... číst dále

20.10.2021 09:00 00:05:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Mynář zneužil Vondráčka ve špinavé hře s občany. Je neuvěřitelné, čeho jsme svědky, říká Vystrčil

„Je mi nesmírně smutno z toho, kdo sedí v kanceláři prezidenta republiky. Nemám žádný důvod bránit Radka Vondráčka, ale to, co předvedl kancléř Mynář, ... číst dále

20.10.2021 06:00 00:17:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Předseda Senátu Vystrčil, nově zvolená poslankyně STAN Barbora Urbanová, instruktor sebeobrany Houdek ke kauze Jiřího Hoška a na závěr interview s ultramaratonkyní Lenkou Vacvalovou

V DVTV mluvil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Dalšími hosty vysílání byli nově zvolená poslankyně STAN Barbora Urbanová, instruktor sebeobrany Pavel H ... číst dále

19.10.2021 11:00 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Prezidentské pravomoci má vykonávat prezident, ne trestně stíhaný úředník bez prověrky, říká Hilšer

„Věřím řediteli nemocnice, ne stíhanému kancléři a mluvčímu, kteří lhali. Tihle lidé ztratili morální kredit, Mynář se jen snažil působit na emoce,” ř ... číst dále

19.10.2021 09:00 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zemanovi lidé lhali národu a překročili všechny meze. Mělo by přijít zúčtování s Mynářem, říká Fendrych

„Je to jako nějaké mafiánské drama a je s tím potřeba něco dělat. Není možné nechat člověka jako je Vratislav Mynář ve funkci kancléře. A to, jakým zp ... číst dále

19.10.2021 06:00 00:20:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Senátor Marek Hilšer, lidovecký poslanec Bartošek, právník Tomáš Doležal a komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych k aktuální politické situaci

Hosty vysílání DVTV byli senátor Marek Hilšer, poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek, právník Tomáš Doležal a komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych.

18.10.2021 22:05 00:02:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Je to lidsky nechutné. Mynář má prezidenta chránit, místo toho ale jede hradní intriky, říká Bartošek

„Je to kancléř Mynář, kdo má prezidenta hájit a chránit, místo toho ale hraje nějaké hry a intriky. Je to od něj nefér,” říká šéf poslanců KDU-ČSL Jan ... číst dále

18.10.2021 07:00 00:05:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

I nahota může být výzva, tělo je hercův nástroj. Angažmá v Dejvickém je výcvik i terapie, říká Kubařová

„Herectví nejde dělat bez nadšení a lásky k divadlu. Angažmá člověka uživí, ale na hraně existence, ta práce jen vypadá nablýskaně,” říká herečka Vero ... číst dále

17.10.2021 07:00 00:04:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Spadl jsem do propasti a vyhořel, ale končím šťastný. Vyhraje ten, kdo nejvíc přetočí závit, říká Synek

„Patnáct let v kuse jsem vozil medaile a byl pod tlakem, bavilo mě to, ale najednou hrozně rychle došly fyzické i psychické síly,” líčí skifař Ondřej  ... číst dále

16.10.2021 07:00 00:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Byla jsem odstrašující případ, ve Vietnamu máte mlčet, dřela jsem a v USA začala nový život, říká Nguyenová

Rodiče byli na stánku, musela jsem se o sebe postarat. Nechápali, proč mají české děti tolik svobody. Ve Vietnamu máte mlčet, já jsem odmlouvala a nem ... číst dále

15.10.2021 14:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Spolčili se proti nám a chtěli mou likvidaci. Paranoidní nejsem, nevíte, čím jsem prošel, říká Šlachta

„Náš výsledek ve volbách je víc než áčkový. Založit v lednu hnutí a přeskočit KSČM i ČSSD, to je úžasný výsledek. Vstup do sněmovny by byl třešnička n ... číst dále

15.10.2021 11:30 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Hra na oliheň je exotická, pro nás trochu divadlo. Ale funguje i jako společenská výpověď, říká Schmarc

„O Squid Game se všude mluví, je to magnet a mezigenerační záležitost, ale především je to dobrý seriál. Stojí na jednoduchém nápadu, ale je mnohovrst ... číst dále

15.10.2021 09:00 00:02:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Hrad se jen cynicky vysmívá, Vondráčkova slova o Zemanově zdraví není jak ověřit, říká Kundra

„Brífink prezidentovy manželky byl posledním kamínkem do mozaiky, mohla to být hra na emoce a snaha vyvolat lítost veřejnosti,” míní redaktor Respektu ... číst dále

15.10.2021 06:00 00:10:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Proč pořád nevím, jak je na tom prezident? Robert Šlachta k výsledku Přísahy ve volbách. Škoda auto bez čipů a na závěr interview o Squid game.

Prezident podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Věta, která včera zazněla z úst manželky Miloše Zemana Ivany během odpolední tiskové konference. A zá ... číst dále

14.10.2021 09:00 00:03:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Forejt: Pro Zemana je to psychicky těžké. Buchty na ARO jsou hloupost, zprávy Hradu nedávají smysl

„Na ARO jsem letos ležel a vím, že věci jako meruňkové buchty tam nejsou možné. Pražský hrad nezvolil ideální taktiku. Měli bychom znát alespoň základ ... číst dále

14.10.2021 06:00 00:14:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Konec Bohemia energy. Marián Jurečka k sestavování vlády. Zdravotní stav prezidenta a na závěr interview se skifařem Ondřejem Synkem

Nic na vás nehrajeme, slibovala skupina Bohemia Energy v reklamě svým zákazníkům. Po včerejšku tomu věří asi jen málokterý z nich. Největší uskupení a ... číst dále

14.10.2021 06:00 00:16:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Krach Bohemia Energy, předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, komunikace Hradu a skifař Ondřej Synek

Nic na vás nehrajeme, slibovala skupina Bohemia Energy v reklamě svým zákazníkům. Po včerejšku tomu věří asi jen málokterý z nich. Největší uskupení a ... číst dále

13.10.2021 22:18 00:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zákazníci Bohemia Energy teď zaplatí násobně víc, starší lidé budou trpět, byl to čistý hazard, říká Šnobr

„Jako praktika je to opravdu nevídáné, Bohemia Energy selhala. Byl to čistý hazard na účty klientů, kteří o tom vůbec nevěděli,” míní analytik Michal  ... číst dále

13.10.2021 12:47 00:04:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Situace je velmi vážná, potřebujeme, aby prezident začal konat. Je to vůči němu nedůstojné, říká Přibáň

Lidé okolo prezidenta se chovají spíš jako orientální despocie než jako slušná demokratická země, jmenování premiéra je hvězdná hodina každého prezide ... číst dále

13.10.2021 12:47 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Tomio se mnou roky nemluví, teď nás to donutí se setkat. Jeho politiku musím kritizovat, říká Hayato Okamura

Bratr Tomio se mnou už několik let nemluví, teď nás zvolení do sněmovny donutí se setkat, žádnou nenávist necítím, ale je důležité se proti jeho popul ... číst dále

13.10.2021 07:00 00:05:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Výsledek Pirátů? Bolí mě to, je tam smutek i naštvání, kampaň naprosto selhala, říká Michálek

Prošli jsme si šokem, výsledek 15 % nás velmi zklamal. Zklamal nás i průběh kampaně. Za ty čtyři roky jsme dělali výbornou práci, hodně mě bolí, že js ... číst dále

13.10.2021 06:00 00:18:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Pirát Michálek a výsledek voleb, nový poslanec Hayato Okamura, sociolog Jiří Přibáň a na závěr interview s Annou Thu Nguyenovou

Podle premiéra Babiše prezident Zeman na nedělním setkání hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví ho s pověřením k sestavení vlády. Kdo by měl d ... číst dále

12.10.2021 17:47 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Chce vést KSČM: Žádný škraloup u nás za 30 let nenajdete, se Semelovou bych spolupracovala dál, říká Konečná

Chci postavit KSČM na nohy, nejsem solitér, musí to být vůle sjezdu. Před holportem s Babišem jsem varovala, pro toleranci vlády jsem nehlasovala a vy ... číst dále

12.10.2021 13:22 00:03:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Chceme vládnout s Piráty, situace je jednoznačná. Mluvčí prezidenta předvádí absolutní amatérismus, říká Kupka

Nebudeme chtít jednat s hnutím ANO, jsme vítězové, výsledek voleb se počítá jako doposud na počet hlasů a ten je jednoznačný, post předsedy sněmovny p ... číst dále

12.10.2021 07:00 00:05:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Mlčet o Zemanovi by byl zločin, nebýt mého alarmu, bylo by pozdě, nejspíš mu to zachránilo život, říká Stehlíková

Když jsem byla přesvědčená, že má diagnóza prezidenta Zemana je správná, tak mlčet by byl zločin, zveřejnila jsem pravdu. Trvám na tom, musela jsem je ... číst dále

12.10.2021 06:00 00:18:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Psychiatrička Stehlíková o zdravotním stavu prezidenta, místopředseda ODS Kupka a výsledek voleb, Konečná ke kandidatuře na post předsedkyně KSČM a na závěr interview s Annou T. Nguyenovou

Spekulace o stavu prezidenta Miloše Zemana pokračují. Přitom právě prezident bude ten, kdo jmenuje nového premiéra a novou vládu. O jeho zdravotnímu s ... číst dále

11.10.2021 13:15 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jsem zklamaný, Bartoš je srdcař. Zasloužíme si vědět o zdraví prezidenta, není běžná doba, říká Rakušan

Výsledek Pirátů a Starostů je výrazně za očekáváním, věřil jsem, že nad 20 % získáme, je to pro mě zklamání. Nechali jsme se zatlačit do defenzivy, al ... číst dále

11.10.2021 07:00 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kalousek: Zeman skončí směšný a poražený, když pověří Babiše, lidi babišismus nechtějí

Převaha 108 mandátů je ohromující. Je strašně důležité, aby nová vláda ostatní voliče dokázala přesvědčit, že na ně myslí, lidi dali jasně najevo, že  ... číst dále

11.10.2021 06:00 00:13:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Kalousek o volebním úspěchu koalice Spolu, etik Vácha k prezidentově hospitalizaci a předseda STAN Rakušan a vykroužkování starostů

Den po volbách. Ale o budoucí podobě vlády nevíme zatím nic konkrétního. Vyjednávání se rozběhla hlavně u dvou opozičních koalic. Povolební vyjednáván ... číst dále

10.10.2021 21:24 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Informace o Zemanově zdraví? Jako flashback ze stalinistického Ruska, záběry z nemocnice jsou neetické, říká Vácha

Diagnózu prezidenta právo vědět nemáme, je to 77letý občan, který má právo na své soukromí, záběry prezidenta z nemocnice jsou neetické, říká kněz a o ... číst dále

10.10.2021 20:50 00:06:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Je to trapná porážka ČSSD, jsem ochoten se vrátit a obětovat se k pomoci, problém nastal po mém odchodu, říká Paroubek

Sociální demokracie ztratila důvěryhodnost za premiéra Sobotky, poslední generace lídrů neprojevila talent a přivedla ČSSD až k této trapné volební po ... číst dále

10.10.2021 16:27 00:05:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Je to trapná porážka ČSSD, jsem ochoten se vrátit a obětovat se k pomoci, problém nastal po mém odchodu, říká Paroubek

Sociální demokracie ztratila důvěryhodnost za premiéra Sobotky, poslední generace lídrů neprojevila talent a přivedla ČSSD až k této trapné volební po ... číst dále

10.10.2021 07:00 00:06:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Porážka je pro Babiše nestravitelná a ponižující, Fialou pohrdá, říká Komárek

Pro Andreje Babiše je porážka nestravitelná a ponižující, hrozně nerad prohrává a Fialou pohrdá. Pokud se koalice fatálně nerozhádají, tak vládu složí ... číst dále

9.10.2021 18:07 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Havlíček: Vidíme šanci na vítězství, Pandora Papers byla pseudokauza a na volby vliv neměla

Vidíme šanci na vítězství, necítíme se na to, že skončíme v opozici, ale uvidíme, jak budou ostatní strany taktizovat v povolebním vyjednávání, cokoli ... číst dále

9.10.2021 17:19 00:03:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Antoš: Zeman neschopný funkce? Teď jeho role nezbytná není, komplikací se nebojím

V tomto okamžiku po právní stránce prezident nezbytný není, v prvních třiceti dnech se jeho role vyčerpává svoláním sněmovny, ale k přijetí demise vlá ... číst dále

9.10.2021 07:00 00:02:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nejedlová: Chceme více žen v politice, snížila by se i korupce. Chybí ženský pohled

Bohužel je jedna žena nalévající politikům v debatě stále ještě obrázek české politiky. Teď do sněmovny kandiduje přes 1600 žen, které se do politiky  ... číst dále

8.10.2021 11:39 00:06:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Tabery: Babiš zkusí cokoliv, jako by mu šlo o život. Role Zemana přichází právě teď

Babiš bude zkoušet cokoliv, aby nevznikla vláda bez jeho vlivu, bere to osobně, jako že mu jde o život. Role prezidenta přichází právě teď, Hrad se ch ... číst dále

8.10.2021 07:00 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Matylda v debatě? Rozbili jsme zkostnatělý princip, vzhled byl nejtěžší, říká vývojář

S výkonem Matyldy jsem spokojený, měla vnést do debaty dětský princip a myšlení mimo box, chtěli jsme politiky vytrhnout z běžného kontextu a rozbít z ... číst dále

7.10.2021 23:29 00:04:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jestli koalice nevyhrají, bude to selhání mé mise. Babišovi se neomluvím, on by měl vysvětlovat, říká Jurečka

Pro mě je vítězství sestavení většinové vlády, kdybychom neměli 101 hlasů, pak má mise selhala a KDU-ČSL nemá důvod, abych stál v jejím čele. Prostor  ... číst dále

7.10.2021 15:39 00:06:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nacher: Babišovy stamiliony? Zákon neporušil. Vadí mi, že to zabírá mediální prostor

I z článků vyplývá, že zákon porušen nebyl. Vadí mi, že díky kauze Pandora Papers není prostor bavit se o tématech, které já reprezentuju. Je to z rok ... číst dále

7.10.2021 15:38 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Veverka: Obžaloba z šíření toxikomanie? O konopí jen informuju, nevidím v tom problém

Nemám obavu, že bych mohl skončit ve vězení, ale riziko tam je. Nesváděl jsem nikoho k užívání THC. Magazín je zaměřený na konopí, ale nenapsal jsem n ... číst dále

7.10.2021 07:00 00:04:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Babiš je alfa samec, provokuje a funguje to. Na sítích je v závěsu Okamura, říká Šlerka

Králem sociálních sítí je určitě Andrej Babiš, v těsném závěsu Tomio Okamura. Marketingový tým Babiše se nebojí experimentovat, jeho tým cílí posty do ... číst dále

7.10.2021 06:00 00:17:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Poslanec Nacher o offshorech premiéra. Který politik je králem sítí? Šéfredaktor časopisu legalizace s obžalobou z toxikomanie a interview s modelkou Maxovou

Jak se premiérovi daří vysvětlit kauzu Pandora Papers? A může existovat hnutí ANO bez Babiše v čele? Zeptali jsme se v předvolebním rozhovoru poslance ... číst dále

6.10.2021 17:47 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

400 milionů klidně mohla být Babišova mzda. Dostat z něj informace bude velmi složité, říká Nekovář

„Je rozdíl mezi rolí podnikatele, ve které se Andrej Babiš podle mých zkušeností nechoval nijak výjimečně, a dnešní rolí politika, který je vůči veřej ... číst dále

6.10.2021 09:00 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Maláčová: Hustá dvojka je dostatečně dementní výraz, s Matějem Stropnickým chceme provokovat

„Byl to nápad jedné kolegyně. Hledali jsme chytlavý a dostatečně dementní výraz pro moje vystoupení s Matějem Stropnickým. A on se chytil,” říká v pře ... číst dále

6.10.2021 06:00 00:18:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Ministryně Maláčová o volebním programu ČSSD, daňový poradce Nekovář k Pandora Papers, výpadek Facebooku okomentoval šéfredaktor Root.cz Krčmář a na závěr interview s Františkem Skálou

Hosty vysílání byli ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová, daňový poradce Jiří Nekovář, šéfredaktor serveru Root.cz Petr Krčmář a v ... číst dále

5.10.2021 22:09 00:02:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Facebook měl odříznuté cesty, techniků bylo málo, nejspíš šlo o lidskou chybu, popisuje Krčmář

„Celá síť, na které Facebook funguje, se odstřihla od světa. Proto museli technici fyzicky do budovy a proto výpadek trval šest hodin,” říká šéfredakt ... číst dále

5.10.2021 09:00 00:04:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Je to jinak, než Babiš tvrdí, ještě to neskončilo. Stamiliony možná pocházejí ze Ženevy, říká Holcová

„Nedá se říct, že se něco stalo v roce 2009 a za měsíc to skončilo. Offshore společnosti vlastnil Andrej Babiš i po vstupu do politiky, nepřiznával je ... číst dále

5.10.2021 06:00 00:18:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Šéfka Investigace.cz Holcová o Pandora Papers, volební rozhovor s komunistou Jiřím Dolejšem, filmaři Grimmová a Bubeníček a film Myši patří do nebe a interview s Veronikou Khek Kubařovou

Hosty DVTV byli Pavla Holcová z Investigace.cz, poslanec KSČM Jiří Dolejš, animátoři Denisa Grimmová a Jan Bubeníček a herečka Veronika Khek Kubařová. ... číst dále

4.10.2021 07:00 00:05:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dcera vážila po porodu půl kila. Byl to boj o holý život, uvědomil jsem si křehkost bytí, říká hudebník Nýdl

„Nejdříve jsme se báli, že to nepřežije žena, a pak jsem si několik hodin myslel, že nežije Johanka. Do porodnice jsem nakonec jel v euforii a viděl k ... číst dále

3.10.2021 07:00 00:05:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Fotil gangy v Guatemale: Když k ženě v kaluži krve přiběhla její dcera, byl to pro mě ten nejstrašnější moment

„Ženu zastřelil člen gangu Mara za nevyřízené účty s drogami dvacet minut před tím, než jsem ji vyfotil. Pak přiběhla její dcera. V tu chvíli jsem byl ... číst dále

2.10.2021 12:11 00:03:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Muž s kanystrem prosil ostatní řidiče, aby mu prodali benzín. Lidé panikaří, líčí krizi v Británii Pekárková

„Lidé se pouštějí do velkých front a tráví v nich hodiny. Spousta řidičů s brexitem opustila Anglii, ti starší odcházejí a dva roky se skoro nedělaly  ... číst dále

2.10.2021 07:00 00:05:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nastupuje pandemie stáří, zhloupnutí je neodvratné, diagnóza Alzheimera je konstrukt, říká neurolog Kalvach

Nastupuje pandemie stáří, lidé se dožívají věku, který předtím nebyl obvyklý, nedostávali jsme se do stadia, kdy ztrácíme mentální bystrost, stárnout  ... číst dále

1.10.2021 23:55 00:05:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Hamáček: Kdybych v únoru 2020 chtěl miliardy na roušky, tak mě nechají odvézt do Bohnic. Byl tu chaos, tvrdí Pekarová

Základem zvládnutí epidemie je obnovení důvěry lidí a očkování, tvrdí Ivan Bartoš /Piráti a Starostové/. Sputnik je relevantní očkovací látka, říká Le ... číst dále

1.10.2021 16:49 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Urza: Stát nemusí řídit všechno, zákony berou lidem svobodu, není v pořádku volit si vládce

„Lidé by měli pochopit, že ne ke všemu, co v životě dělají, potřebují stát. Ve chvíli, kdy ke všemu budeme mít nějaký zákon a regulaci, míříme k total ... číst dále

1.10.2021 09:00 00:04:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

V Praze už bude jenom dráž, bytovou krizi ale nemáme. Drahý nájem je lepší než drahá hypotéka, říká Brůna

„Hypotéka je dobrý sluha, ale zlý pán. Navíc je otázkou, jestli hypotéka znamená vlastní bydlení. Zkuste bance neposlat tři splátky a uvidíte,” říká i ... číst dále

1.10.2021 06:00 00:14:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Vyvlastnění bytů v Berlíně a bytová krize. Předvolební rozhovor o anarchokapitalismu. Krize pohonných hmot v Británii a interview s fotografem Davidem Těšínským

Jak zastavit výrazný růst cen nájemního bydlení? Vyvlastněním bytů v majetku velkých firem. S tímhle nápadem o víkendu souhlasila v referendu nadpolov ... číst dále

30.9.2021 21:25 00:05:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Covid je nástroj k přeformátování společnosti. Důkaz? Je spousta indicií, říká volební lídr Hnutí Prameny

„Všechno, co se kolem covidu děje, je velmi zvláštní. Celé to může řídit spousta různých skupin, které mají zájem na tom, aby se společnost dostala do ... číst dále

30.9.2021 09:00 00:07:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Babiš junior: Jsem tím, kdo může otce dostat do kriminálu. Převody akcií Čapího hnízda jsou falzifikáty

„Otec financoval moje zavlečení na Krym, dělá ze mě nesvéprávného blázna. Proč se řeší můj zdravotní stav a neřeší se, že máte trestně stíhaného premi ... číst dále

30.9.2021 06:00 00:16:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Andrej Babiš mladší v DVTV. Výbuch sopky na ostrově La Palma. Předvolební rozhovor s Hnutí Prameny a interview s hudebníkem Vojtěchem Nýdlem

Jmenuje se Andrej Babiš a je jednou z výrazných tváří předvolební kampaně. Na kandidátce hnutí ANO ani na žádné jiné ho ale nenajdete. Premiérův syn A ... číst dále

29.9.2021 07:00 00:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Ve volbách jde o obrácení Česka k vyspělým zemím, a ne k příteli Babiše Orbánovi, a o to poslat komunisty do dějin, říká Bartoš

Spolupráci s ANO, komunisty a SPD jsme vyloučili, říká lídr koalice Piráti a Starostové Ivan Bartoš. Já jsem připraven si pak sednout ke stolu s každý ... číst dále

28.9.2021 22:52 00:04:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Chalupy migrantům? Nevím, jak to bylo míněno, kampaň je expresivní, musíme si zvyknout, volební klip plní funkci, říká Vondráček

Babišovy statusy o chalupách migrantům čtu poprvé, nevím, jak to bylo míněno, jeho předvolební klip plní funkci, musíme si zvyknout, že jsou expresivn ... číst dále

28.9.2021 22:51 00:04:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Vláda si z toho dělá lunapark, inflaci způsobuje její rozhazovačná politika, musíme krotit dluh, říká Pekarová

Nikomu se inflace nehodí do krámu, ale způsobuje ji rozhazovačná politika vlády. Musíme začít krotit veřejné finance, říká Markéta Pekarová Adamová /S ... číst dále

28.9.2021 16:58 00:18:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Superdebata DVTV: Vládlo by ANO s SPD? Shodnou se koalice? A funguje Babišova kampaň?

Než mít předčasné volby, tak bych si sedl ke stolu se všemi, povolebních řešení je celá řada a jednat by se mělo s každým, říká Radek Vondráček z hnut ... číst dále

28.9.2021 07:00 00:05:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Babiš fascinuje, ale kampaň je nuda, snad ještě přiloží pod kotel. Jarmark SPD je skvělý nápad, říká Horák

Čekal jsem, že kampaň bude zajímavější. Babišovy statusy o chatách a chalupách migrantům začínají být zajímavé, ale celkově je to nuda, neděje se nic, ... číst dále

27.9.2021 07:00 00:04:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Byla popálená na 35 % těla: Byl to osud, léčba byla bolestivá, ale jizvy jsou jen vada na kráse, říká youtuberka Třešňáková

Už je jednodušší se na sebe podívat do zrcadla, bylo těžké se s popálením vyrovnat, chci ale inspirovat optimismem ostatní. Nemusely to být jen jizvy, ... číst dále

26.9.2021 07:00 00:04:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Stopnul si letadlo i pohřebák, zavřeli ho v Rusku: Na cestách neříkám ne, zkusím vše, na rok mi stačí 13 kilo věcí, říká Král

Vyzkoušel jsem všechny způsoby cestování, ale rád se vracím ke stopování. Člověk by měl zemi zažít, nejen projet. Stopování je na ústupu, mladé to net ... číst dále

25.9.2021 07:00 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Hrozí jim neplodnost: Syndrom PCOS je tabu, bály jsme se, ženy se o tom stydí mluvit, říkají Indiánky

Ženy se stydí za témata, která se neplodnosti týkají. Syndrom polycystických ovarií neboli PCOS je spojen s hodně předsudky, pro ženy je těžké o tom m ... číst dále

24.9.2021 10:34 00:03:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Nejsme schopni sdílet veřejný prostor. Spousta řidičů si neuvědomuje, jak nebezpečná je to hra, říká Kontra

„Na silnicích chybí respekt řidičům i cyklistům. Jakmile se cyklista ocitne v situaci se slabším, třeba chodcem, tak se chová podobně jako řidič. Vzáj ... číst dále

23.9.2021 16:39 00:03:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Rozevírají se nůžky, obava o úspory je namístě, inflace je ale všude na světě. Úrokové sazby bych nezvedal, říká Švejnar

Inflace je všude na světě, jedná se o skok, který může být krátkodobý, bylo nešťastné situaci politizovat. V Evropě máme averzi k inflaci a k dluhům a ... číst dále

23.9.2021 12:08 00:04:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Chceme z Česka federaci, 30 let to tady nefunguje. Peková je věrohodná kandidátka, říká Raždík

Chceme převést do Česka principy, co fungují ve Švýcarsku, chceme změnit naši zemi na federaci. První chyba uspořádání tohoto státu je, že Ústavu si p ... číst dále

23.9.2021 07:00 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zákon o předjíždění cyklistů? Čas dozrál, i moje kamarády auto zabilo, reportáž CNN byla nefér, říká Kliment

Doufám, že díky zákonu o odstupu při předjíždění cyklistů 1,5 metru bude bezpečněji pro cyklisty i řidiče, když to šlo v zahraničí, půjde to i u nás.  ... číst dále

23.9.2021 06:00 00:16:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Rostoucí inflace. 1,5 metru pro cyklisty. Předvolební rozhovor se Švýcarskou demokracií a interview se stopařem Králem.

Česko zdražuje. Rostou ceny pohonných hmot, energií a tím pádem i zboží a služeb. I ceny nemovitostí stoupají v některých regionech až o desítky proce ... číst dále

22.9.2021 13:02 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Střet zájmů Babiše? Evropská komise s námi ztrácí trpělivost, Česko je arogantní a zdržuje to, říká Eibl

Česká strana předvádí celý balíček obstrukcí, zdržovací taktika je první strategií ČR, která v problému střetu zájmů premiéra Babiše je. Je to arogant ... číst dále

22.9.2021 07:00 00:05:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Politiky a novináře bych pozavíral, covid je ruská zbraň proti světu, kyvadlo nelže, říká Cibulka

Covid je ruská bakteriologická válka proti celému světu, očkování je rovněž zbraň ruské biologické války. Říkáme, že je třeba zavřít všechny politiky  ... číst dále

22.9.2021 06:00 00:17:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Babišův střet zájmů, výbuch kanárské sopky, Petr Cibulka za Pravý blok a zakladatelky projektu Indiánky

Hrozí všem firmám v Česku zastavení proplácení dotací kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše? Zeptali jsme se se analytika Transparency Internatio ... číst dále

21.9.2021 21:57 00:02:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Je cítit nervozita, nikdo si netroufá odhadnout, jak dlouho budou erupce trvat, říká Čech z Kanárských ostrovů

Bylo znát, že k erupci dojde. Spousta známých zažila poslední výbuch před 50 lety a myšlenky se místním vrátily. Na každém je znát, že není ve své kůž ... číst dále

21.9.2021 13:52 00:16:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

V Afghánistánu jsme narazili do zdi, je to víc než porážka, říká Zaorálek. Sledujte DVTV Roadshow z Liberce

„Neměli jsme se snažit přetvořit Afghánistán k obrazu svému. Prohra je, že jsme tam zůstali o několik let déle, než jsme měli,” míní poslanec ANO Jaro ... číst dále

21.9.2021 07:00 00:04:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jsme zalezlí krtci, přes které se všechno přežene. Na východě nás mají za slovanské Němce, říká Pazderka

„V Polsku i dál na východě jsme za studené čumáky, kterým chybí emoce. Myslím ale, že nás to šlechtí. Česká politika dokáže být střízlivá a pragmatick ... číst dále

20.9.2021 07:00 00:05:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Objevila jsem, co mám v medicíně dělat. Přináším lidskost. Zdraví někdy není v nabídce, říká paliatrička

„Současná medicína přináší hodně vyšetření, receptů a odběrů, ale málo prostoru pro pacienty otevřeně diskutovat o nemoci a o tom, co je pro ně důleži ... číst dále

19.9.2021 07:00 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Má 99 % ztrátu sluchu: Dříve mě šikanovali, pak jsem se potkala s Billem Clintonem, říká Staněk

Znakový jazyk nepoužívám, nikdy jsem se ho nenaučila, maminka mě naučila odezírat. Znaková řeč je bariéra v komunikaci, má jiný slovosled než mluvená  ... číst dále

18.9.2021 07:00 00:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Merkelová umí krize řešit, ale neumí jim předcházet. Větou o migraci si na sebe ušila bič, říká Jonáš

„V Česku je posuzována prizmatem jediné události, migrační krize. V Německu je vnímána úplně jinak, jako pragmatická politička, pro některé až bezzása ... číst dále

17.9.2021 07:00 00:04:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Mička to s Karou hezky zmastil. Z firmy odtekly desítky milionů korun, vyšetřuje to policie, říká Rinth

„Zvažoval jsem dlouho, jestli se do záchrany Kary pustit, ale nevydržel jsem to, přestal jsem být důchodce a zapojil se. Značku jsem vybudoval z ničeh ... číst dále

16.9.2021 13:46 00:03:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dívat se na očkované jako na bezinfekční nedává smysl, vakcína ale přenos výrazně snižuje, říká Hajdúch

„Epidemie u nás skončí kombinací několika scénářů. Mimořádně odolní proti koronaviru jsou očkovaní a zároveň promoření jedinci, podobně jako ti, kteří ... číst dále

16.9.2021 09:00 00:04:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Češtinu by měla nahradit moravština. Otevřeli jsme se světu, ale spíš jako prostitutka, říká Musil

„Češi nechcou spisovnou češtinou mluvit, je to pro ně cizí jazyk. Do spisovného jazyka mají podstatně dál než Moraváci. V médiích i ve filmech se naví ... číst dále

16.9.2021 06:00 00:17:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Využívá Andrej babiš VZP pro svou kampaň? Je čas na konec testování ve školách? Předvolební rozhovor s Moravany a na závěr paliatrička Kateřina Rusinová

Úžasná brožura, na které jsem odpracoval hodiny - i tak Andrej Babiš hájil nápad rozeslat před volbami všem pojištěncům materiál věnovaný prevenci rak ... číst dále

15.9.2021 22:36 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Rakovina se na volby neptá. Brožura je Babišův nápad, tak kdo jiný by v ní měl být, říká Janulík

„Premiér Babiš je první politik, který komplexně uchopil prevenci rakoviny. Vymyslel to a odpracoval, jak říká, tak tam prostě je. Jeho rozčarování ch ... číst dále

15.9.2021 18:38 00:05:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Práce na poli by mi nevadila, potřebujeme být odolní, hodnotí Bobošíková Lukašenkův recept proti covidu

„Nemějte za zlé lidem, kteří vidí dopředu, že se chtějí některých věcí vyvarovat,” hájí volební lídryně Volného bloku v Praze Jana Bobošíková nápad pr ... číst dále

15.9.2021 09:00 00:04:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Hřib: S řidiči to myslíme dobře, silnice opravit musíme. Zeman měl k rezignaci vyzvat Havlíčka, ne mě

„Prahu jsme přebírali s gigantickým dluhem na vnitřní infrastruktuře. Byla tu spadlá Trojská lávka a tři mosty před uzavřením,” hájí současné množství ... číst dále

15.9.2021 06:00 00:15:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Kolaps pražské dopravy, končící éra Angely Merkelové, Jana Bobošíková za Volný blok a záchrana Kary Trutnov

Projet Prahu autem vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Stojí za kolapsem dopravy politický kolaps primátora Hřiba, jak tvrdí prezident Zeman? Nebo jen  ... číst dále

14.9.2021 14:50 00:13:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV Roadshow: Nejde se uregulovat k smrti, z aut nemá být luxusní zboží, říká Brabec. Jací politici by si koupili elektroauto?

Na extrémy počasí si musíme zvykat, je třeba zlepšit systém varování. Silná skupina lidí v Evropském parlamentu jsou zelení fanatici, kteří se řídí id ... číst dále

14.9.2021 13:38 00:04:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Fendrych: Vláda se zachovala brutálně. Lidi už nevěří vyšetření Čapího hnízda a Bečvy

To, že tady zemřelo minimálně 30 tisíc lidí jenom proto, že se vláda zachovala brutálně k nám všem, pandemie nasvítila lhostejnost. Piráti se vykašlal ... číst dále

13.9.2021 07:00 00:05:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Prožil jsem herecký restart. Politici hrají někdy divadlo, předvádí se, Zeman o herectví neví téměř nic, říká Prachař

Shakespeare je osobitý svět, poselství hry Bouře je odpuštění. Toto téma ve společnosti je, Česko se s událostmi komunismu ani s válkami nevyrovnalo,  ... číst dále

12.9.2021 19:00 00:05:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Na horách je jiný svět, chci lidi zvednout ze zadku, na trailu jsem zhubla 20 kilo, říká Kutrová

Doufám, že jednou zvednu ze zadku úplně všechny lidi, co na horách nikdy nebyli, je tam jiný svět. Na svůj bucket list si pořád připisuju nové položky ... číst dále

11.9.2021 07:00 00:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Lauder: Ženy nemají stejná práva a šance jako muži. Politici neposlouchají, jak lidé chtějí žít své životy

„Postavení žen na trhu práce je dlouhodobě ovlivněné a oslabené faktem, že mají děti. Je to něco, čemu sociologové říkají penalizace mateřstvi. Není p ... číst dále

10.9.2021 19:36 00:18:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV Roadshow: Nikdo u nás nemusí umírat hlady, sociální systém mu pomůže, říká Škromach

Nikdo u nás nemusí umírat hlady, protože sociální systém je mu schopný pomoci, míní kandidát za ČSSD Zdeněk Škromach. Potřebujeme, abychom se stali mo ... číst dále

10.9.2021 07:00 00:04:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Svědek 11. září: Pamatuji si každou vteřinu, absolutní šok, všude jen prach, jako měsíční krajina. NY ztratil nevinnost, říká Boudník

Je mnoho situací, kdy si na to vzpomenu, stavěli jsme zrovna v Brooklynu budovu Federálního soudu. Pamatuji si každou vteřinu, byl to absolutní šok, r ... číst dále

9.9.2021 12:03 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jsme zavaleni nepotřebnými věcmi, dřív jsem měla 3000 kusů oblečení, teď jen 120, říká Poubová

Jsme zavaleni nepotřebnými věcmi, swap je řešení, je to lokální výměna, v bazaru za věci platíte. Chceme taky lidem dodávat informace, jak nakupovat,  ... číst dále

9.9.2021 07:00 00:04:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

15 tisíc zbytečných obětí? Nemuseli zemřít, podcenili jsme to. Letos ještě budeme bojovat, říká Prymula

Rozvolnění před Vánoci bych nepovolil, když se podíváme na data z evropských zemích, ve srovnatelně velkých zemích zemřelo méně lidí, onemocnění jsme  ... číst dále

9.9.2021 06:00 00:18:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Česko ne cestě do další vlny epidemie? Vzpomínky na 11. září architekta Boudníka. Udržitelná móda s Poubovou a interview s hercem Prachařem.

588 - největší počet nových případů od konce května. Epidemie v Česku zrychluje. Důvod k obavám? Otázka pro epidemiologa Romana Prymulu. Málokterá udá ... číst dále

8.9.2021 17:38 00:04:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jel jsem si jen pro zlato, slíbil jsem to tátovi, byla to dřina, vstával jsem i ve 4 ráno, byl to velký tlak, říká Drahonínský

Bez zlata bych nebyl spokojený, slíbil jsem to taťkovi, který před dvěma lety umřel, to byla velká motivace. Jsem rád, že jsem to zvládl, je za tím ne ... číst dále

8.9.2021 13:17 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dopisy s Belmondem pro mě byly terapie. Ženy ho milovaly, muži chtěli být jako on, říká Etrychová

Zjistila jsem si Belmondovu adresu v Paříži, psala jsem mu dopisy, byla to pro mě terapie. Neočekávala jsem, že přijde nějaká odpověď, ale poslal mi z ... číst dále

8.9.2021 07:00 00:06:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Prostě jsme tam vlezli, inicioval to Babiš ml., věřím mu a skláním se před jeho odvahou, říká Klusák

Neměl bych nejmenší problém přiznat, že jsme šli přímo za premiérem, byla to ale náhoda, je těžké přesvědčovat někoho, kdo tomu nevěří. Iniciátorem by ... číst dále

8.9.2021 06:00 00:15:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Vít Klusák o Andreji Babišovi mladším, dopisy od herce Belmonda, zlatý lukostřelec z paralympiády a Lucie Kutrová

Video, ve kterém Andrej Babiš ml. konfrontuje svého otce na předvolebním mítinku. Vzniklo náhodou, nebo jde o záměr? A jde o ovlivňování voleb, nebo v ... číst dále

7.9.2021 07:00 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Většinu učitelů covid vyčerpal, flákala to menšina. Ohrožuje je syndrom vyhoření, říká Kozel

„Kdybychom podstoupili rok s koronavirem znovu, budeme mít vážné problémy s tím, abychom o učitele nepřišli. Data ukázala, že jsou z velké části vyčer ... číst dále

6.9.2021 07:00 00:05:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

ADHD mají i dospělí, často to nevědí a selhávají. Hodně lidí se pořád ještě bojí říct si o pomoc, líčí Pasz

„Hyperaktivita u mě vymizela, ale přetavilo se to do jiných potíží, které jsem dlouho neřešil. Měl jsem i problémy s alkoholem, který lidi s ADHD ukli ... číst dále

5.9.2021 07:00 00:05:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Rád provokuju, je trapný dělat drama tragicky. Se Špinarkou v Ostravě je to trošku o držku, říká Dianiška

„Myslím, že to někoho může urazit, neuvědomil jsem si, že někteří ještě mají Špinarku v živé paměti. Ale děláme z ní hrdinku, postavil jsem to jako su ... číst dále

4.9.2021 07:00 00:05:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Olympijský vítěz z Tokia 1964: Vyhrál jsem 6 tisíc a plynovou ledničku, říká Daler

Po finále jsem hodil mezi diváky helmu, Japonci byli tak hodní a vrátili mi ji zpátky. Letošní sportovce bez diváků jsem litoval, ale medaile měly ste ... číst dále

3.9.2021 12:02 00:15:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV Roadshow: Vědí politici, kolik stojí byt v Brně? A kdo si ho může dovolit? A shodnou se politici na tom, kdo zaplatí účet za covid?

Vlastnické bydlení není pro každého, cestou je aktivní přístup státu, říká Patrik Nacher /ANO/. Na trh se musí dostat více nájemních bytů, říká Věslav ... číst dále

3.9.2021 06:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Postarejte se o sebe sami, stát to neudělá. Češi jsou finanční nevzdělanci, je nám dobře i pod rozbitým okapem, říká Vávra

Nejsme na tom po covidu tak špatně, inflace není katastrofální a cenu stavebního materiálu vláda není schopná ovlinit, deficit ovlivní všechny stejně. ... číst dále

2.9.2021 15:45 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Děláme kampaň, ale není to kampaň. Nepřesvědčujeme, jen informujeme, tvrdí Roll z Milionu chvilek

„Museli jsme se rozhodnout, jak se k volbám postavit. A rozhodli jsme se, že budeme informovat o tom, jaké strany jsou schopné naplnit naše výzvy,” vy ... číst dále

2.9.2021 09:00 00:02:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Od Babiše je to neúcta a drzost, marketéři z něj dělají supermana. Best in covid nejsme, říká Fendrych

„Andrej Babiš vůbec neřeší, že je tu třicet tisíc rodin, které vzpomínají na své mrtvé. A je fascinující, jak jsou voliči ANO schopni neuvěřitelně ryc ... číst dále

2.9.2021 06:00 00:15:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Fendrych o Babišově best in covid, Benjamin Roll z Milionu chvilek pro demokracii, předsedkyně ANS Vítová a interview s Jiřím Paszem

Hosty vysílání byli komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych, předseda Milionu chvilek pro demokracii Benjamin Roll a předsedkyně Aliance národních sil  ... číst dále

1.9.2021 09:00 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Trpíme kvůli rozmarům bohatých, chceme zestátňovat. Zapálit policii jsem nechtěla, říká Juřicová

Nesedí nám ta nerovnost, že někteří jsou hodně bohatí a někteří hodně chudí. Kdyby byli bohatí všichni, tak by to nevadilo, protože by měli rovné podm ... číst dále

1.9.2021 06:00 00:14:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Prezidentovo porušení pravidel, spolupředsedkyně Levice, odchod posledního amerického vojáka z Afghánistánu, režisér a herec Tomáš Dianiška

Prezident Miloš Zeman před svým znovuzvolením porušil pravidla kampaně. Proč se to dozvídáme až tři roky po volbách? A má takové konstatování smysl, k ... číst dále

31.8.2021 06:00 00:04:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Babiš měl během covidu v očích strach, alfa samec, co všemu rozumí, je omyl, neumíme vládnout, říká Tabery

Zdá se, že není více nebezpečnější povolání než ministr zdravotnictví, zvládání covidu byla tragédie - neúměrný počet mrtvých, uzavřená ekonomika, důs ... číst dále

31.8.2021 00:00 00:13:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV Roadshow: Brutální podzim s covidem nás nečeká, už jsme promořeni, tvrdí politici

Jsme promořeni, ale nikdo to neplánoval, musím smeknout před zdravotníky, že i při tak velkém průchodu infekce jsme to zvládli, aniž by umírali lidi n ... číst dále

30.8.2021 15:30 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Spolumajitelka Dermacolu založila vlastní školu: Zavřít děti doma bylo trestné, nebyl k tomu důvod, říká Komárová

Založení vlastní školy není natruc, ale je to spíš občanská povinnost, děti po 16 měsících potřebují novou péči, byla jsem hodně nespokojená, zavřít d ... číst dále

30.8.2021 07:00 00:04:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Po tragédii dovedl Třinec k titulu: Hokej byl útěk, chtěl jsem i skončit, říká Vrána

Život přináší šťastné okamžiky, ale během vteřiny se vše změní a jste dole, byl to nejextrémnější rok, hokej byl útěk od reality, říká hokejista Petr  ... číst dále

29.8.2021 07:00 00:05:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

S autistickým synem na cestě po Thajsku: Proplakali jsme se k tomu, že je nám dobře, říká Linhartová

Někdy jsem se cítila jako nejhorší matka na světě, Kryštof měl komplikované dětství, měl své rituály, někdy záchvaty, díky výletu do Thajska jsme si k ... číst dále

28.8.2021 07:00 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

New York mě zbavil ostychu, prázdné město v době covidu bylo děsivé, říká Tomanová

Nejraději fotím lidi u nich doma, hlavní je opravdovost a přirozenost, říká fotografka Marie Tomanová. Její snímky jsou vidět v galeriích nebo titulní ... číst dále

27.8.2021 13:10 00:04:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Datům o zemřelých nevěřím, ve vládě jsou zločinci, na podnikatelích udělali vraždu, říká Olbert

Ve vládě jsou zločinci, měli by se dostat před soud, ekonomika pro nás není na prvním místě, chceme se hlavně vrátit do právního státu, který selhal.  ... číst dále

27.8.2021 11:19 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Němci se poučili z temné minulosti, Rusko své zločiny nikdy nereflektovalo, říká Padevět

Je úžasné, že se německý prezident Steinmeier poklonil protinacistickému odboji, naprosto jasně tím dává najevo, že současné Německo je demokratickým  ... číst dále

27.8.2021 07:00 00:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Odposlechy Zemana? Má mylné informace, jen vyvolává přestřelku. Babiš se ho nebojí, věřím Koudelkovi, říká Králíček z ANO

Prezident měl mylné informace o odposleších, nevím odkud vycházely jeho výroky, je smutné, že Zeman vyvolává mediální přestřelku kolem BIS. Věřím Koud ... číst dále

27.8.2021 06:00 00:18:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Výbuchy v Kábulu. Kauza odposlechy na Hradě. Uctění památky výsadkářů německým prezidentem. Předvolební rozhovor s hnutí Otevřeme Česko a interview o cestování s autistickým synem.

Okolím kábulského letiště dnes otřásly dvě exploze. Je ohrožena evakuace tisíců lidí? Téma pro analytika Břetislava Turečka. Pověřený ředitel BIS Mich ... číst dále

26.8.2021 21:45 00:02:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Výbuchy v Kábulu? Čím dříve evakuace skončí, tím lépe, nepovede se odvézt všechny, říká Tureček

Jedná se pravděpodobně o sebevražedného útočníka, IS nebo Al-Káida se nabízejí jako pachatelé. Američané chtějí evakuaci co nejdříve skončit, ale v ok ... číst dále

26.8.2021 17:57 00:04:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Chceme zvýšení daní a kvóty pro ženy. Programy jsou jen o slibech, Stropnický v ČSSD mi nevadí, říká Davis

Myslím, že my jsme jako Zelení v minulosti udělali chyby, za které sklízíme to, že jsou naše preference nízké, nebyli jsme dostatečně autentičtí. Souč ... číst dále

26.8.2021 14:01 00:04:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Situace je nadmíru výtečná, dosáhli jsme jí za strašnou cenu, spousta lidí to odnesla, říká imunolog Hořejší

Třetí dávka není urgentní, opravdu nevíme, jak dlouho obranyschopnost vydrží, daleko víc je potřeba, aby se proočkovalo těch 400 tisíc nechráněných se ... číst dále

26.8.2021 07:00 00:05:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Chtějí vychovat superdítě: Sport, němčina i klavír. Je to plné rozporů, rodiče jsou teď pod palbou, říká Hníková

To, co ve filmu vidíte, je rodinná buňka, která se snaží o výchovu superjedince, Miško je hodně napřed a vše ho baví. Byla jsem fascinovaná, že někdo  ... číst dále

26.8.2021 06:00 00:17:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Imunolog Hořejší k třetí dávce očkování. Spolumajitelka Dermacolu o tom, proč si otevřela školu. Předvolební rozhovor s lídryní Zelených a interview o dokumentu Každá minuta života.

Minulý rok touto dobou jsme nenápadně nastupovali na strmou druhou vlnu epidemie koronaviru. Je po roce opět důvod k obavám? Téma pro imunologa Václav ... číst dále

25.8.2021 17:00 00:06:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Mise na moři? Nebylo mi jedno, že se koupu ve vodě, kde se lidé topí, říká zdravotní sestra

Pomoc uprchlíkům na moři mi pomohla utřídit si myšlenky, předtím jsem nevěděla, jak se k záchranným misím ve Středozemním moři postavit, do té doby js ... číst dále

25.8.2021 11:00 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zrušit malý státní znak? Je čechizace, když na Moravě potkáváte české lvy, říká Hýsek

Potenciál Moravy, Slezska i Čech není za současného stavu věcí využit, říká předseda Moravského zemského hnutí Ondřej Hýsek. Chce zrušit kraje a rozdě ... číst dále

25.8.2021 07:00 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Pánek: Stavba plotů je strašlivá věc, Evropa ale není na miliony uprchlíků připravena

Nynější Tálibán není ten původní, je tady naděje, že se bude chovat lépe, ale není to bohužel garance toho, že nebude vraždit a unášet lidi, říká ředi ... číst dále

25.8.2021 06:00 00:16:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Afghánistán na hraně humanitární katastrofy, předseda Moravského zemského hnutí, fotografka z Mikulova žijící v New Yorku a účastnice mise Lékařů bez hranic Jitka Kosíková

Jednání skupiny G7 ani nátlak států nezměnily rozhodnutí prezidenta Joea Bidena. Americké jednotky opustí Afghánistán do 31. srpna, jak zněla původní  ... číst dále

24.8.2021 17:00 00:04:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Deset polovičních Ironmanů za deset dní. Sáhnul jsem si na dno, říká triatlonista

Bylo to strašné, ale bylo to skvělé, fyzicky jsem si to užíval, logistika byla mnohem horší, říká Jakub Žák. Deset dní v kuse absolvoval každý den 1,9 ... číst dále

24.8.2021 12:00 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Covid online prodeji pomohl, šli jsme lidem naproti, zájem byl o pantofle, říká Staněk

Po prvním lockdownu byla panika na trhu, lidi se báli, tam jsme zaznamenali velký pokles tržeb, na konci roku ale byla čísla nadstandardní, říká zakla ... číst dále

24.8.2021 07:00 00:05:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Šlachta: Nebojím se skoro ničeho, béčko jsem nikdy nebyl, chci do sněmovny

Pokud bude Andrej Babiš stále trestně stíhaný, nedovedu si představit, že bychom s ním v případě zvolení do Poslanecké sněmovny jednali o vládě, říká  ... číst dále

24.8.2021 06:00 00:15:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Robert Šlachta, napětí v Kábulu, závod Ironman s osvětou kardiovaskulárních chorob a zakladatel firmy Vasky Václav Staněk

S kým by byl ochotný v případě zvolení do sněmovny spolupracovat Robert Šlachta? Šéfa hnutí Přísaha jsme se zeptali v úvodu. Vypjatá je situace na let ... číst dále

23.8.2021 21:35 00:03:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Tálibán čeká na odchod posledních Američanů, pak obnoví tvrdou vládu, říká Novák

Tálibán nestojí o problémy, chce, aby Američané odešli, jeho zájmem je uchopit moc pevně do svých rukou, říká redaktor Aktuálně.cz Martin Novák a dodá ... číst dále

23.8.2021 07:00 00:05:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zkouším extrémy, na film jsem čekal. Jídla si nevážíme, je to zážitek, školní kuchyně zažívá boom, říká Hejlík

Zkusil jsem si všechny extrémy, ale na film jsem čekal, v Deníčku moderního fotra hraju s profíky Jirkou Mádlem a Terezou Ramba, bylo pro mě strašně z ... číst dále

22.8.2021 07:00 00:05:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Neužil: Kvůli Zátopkovi jsem si sáhl na dno, předtím jsem neuběhl víc než kilometr, dospěl jsem

Se Zátopkem jsem žil 6 let, zůstala ve mně láska k běhu. Při trénincích jsem si sáhl na dno, trenér mě spíš brzdil, chtěl jsem do toho skočit ostře, n ... číst dále

21.8.2021 07:00 00:05:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Jít za láskou do Kábulu? Já bych tak statečná nebyla, tady jsme jako v bavlnce, říká Pavlátová

Hrdinka filmu následuje svou lásku do Kábulu, já bych tak statečná nebyla, jsme tu Evropě zvyklí na věci, které jsou pohodlné, žijeme jako v bavlnce,  ... číst dále

20.8.2021 16:05 00:07:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Trikolóra je jediná pravicová strana. S žádnou rozvědkou jsem nikdy nespolupracoval, říká Ševčík

Trikolóra je teď jediná konzervativní pravicová strana, z ODS je jediný pravicový politik pan Skopeček. Rychlý odchod Václava Klause ml. mě překvapil, ... číst dále

20.8.2021 12:34 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Bál jsem se a skrýval, u letiště Tálibánci lidi mlátili. Mám štěstí, že tu jsem, říká evakuovaný Atta

Byl jsem šťastný, že jsem se dostal třetím letadlem zpět do Česka, byl to skvělý pocit. Bylo ale těžké dostat se na letiště, všude byli Tálibánci a ml ... číst dále

20.8.2021 07:00 00:06:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Evakuace ambasády? V řádu hodin, pálili jsme papíry, rozbíjeli věci. Byli jsme na pokraji sil, říká velvyslanec Baloun

Česká ambasáda se evakuovala v řádu hodin, nikdo tam nezůstal. Začnete balit pokladny, razítka, důležité papíry, některé se pálí, rozbíjíte věci, co j ... číst dále

20.8.2021 06:00 00:21:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Český velvyslanec Baloun a evakuace z Afghánistánu, zachráněný Afghánec Atta o svých zkušenostech, kandidát TSS Miroslav Ševčík a interview s Lukášem Hejlíkem

Druhým armádním speciálem do Česka z Tálibánem obsazeného Kábulu přiletěl i český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun a byl hostem DVTV. Mezi evaku ... číst dále

19.8.2021 14:57 00:04:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

O vývoz teroristů nejde, ale musíme být opatrní, koho si přivezeme, je to naše zodpovědnost, říká Šándor

Jsem přesvědčen, že Tálibán neměl úmysly organizovat teroristické útoky na Západě, ale je to velká zodpovědnost, koho si přivezeme. Ministr Metnar řek ... číst dále

19.8.2021 11:24 00:06:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Přednostní očkování? Bylo to legální, jsem slušný člověk, kauza mě poškodila. Věřím ve volební úspěch, říká Sehnal

Mohl jsem se očkovat v březnu, jsem majitel dvou zdravotnických zařízení, jsem technicko-hospodářský pracovník. Bylo tu v té době 360 tisíc nevyužitýc ... číst dále

19.8.2021 07:00 00:03:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Vláda selhala. Babiš vykřikoval Best in Covid, teď jsme Best in Evacuation. Bez čtvrtého letadla se asi neobejdeme, říká Pašková

Vláda selhala, není na tom nic k chlubení, stejně jako Babiš vykřikoval, že jsme Best in Covid, tak teď jsme Best in Evacuation. Největší chyba se sta ... číst dále

19.8.2021 06:00 00:19:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Miroslava Pašková o evakuaci lidí z Afghánistánu, Andor Šándor o jejím možném nebezpečí a předseda APB Sehnal a jeho kandidatura do Sněmovny. Na závěr interview s režisérkou Pavlátovou

Z Baku odstartovalo třetí armádní letadlo, podle ČTK s 62 Afghánci na palubě. Jsou mezi nimi už všichni spolupracovníci Česka, kteří doteď čekali na z ... číst dále

18.8.2021 17:33 00:04:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Chceme krále, je to důstojnější a míň lže, monarchie měla přijít po Havlovi, říká Špaček z Koruny České

Lidi chtějí, aby česká politika byla důstojnější, po Havlovi měl přijít král, v monarchii se méně lže, jednáme s Habsburky, ale trůn jim nenabízíme, p ... číst dále

18.8.2021 13:16 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Afghánistán je hřbitovem velmocí, prohra je pro USA příšerná, Biden se měl zachovat jako chlap, říká Lukeš

Velká část Američanů odchodu z Afghánistánu nevěnuje žádnou pozornost, ale ti, kteří tam bojovali a umírali jim kamarádi v náručí, se teď dozvídají, ž ... číst dále

18.8.2021 07:00 00:03:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Když jsem byla malá, v ulicích byly mrtvoly, afghánské ženy mají strach, pamatují si krutosti, říká Rahimi

Pořád toho o chování Tálibánu k ženám víme málo, jejich výklad “podle islámského práva” může znamenat cokoliv. Před rokem 2001 se nedalo mluvit o žens ... číst dále

18.8.2021 06:00 00:14:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Americká prohra v Afghánistánu, postavení žen pod nadvládou Tálibánu, předseda strany Koruna Česká a herec Václav Neužil

Američané nemohou bojovat ve válce, kterou nechce vést ani afghánská armáda. To řekl včera americký prezident Joe Biden. Měl by převzít odpovědnost za ... číst dále

17.8.2021 14:57 00:03:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Udělali jsme chyby, Biden neodhadl situaci. Afghánci si nepřejí naši demokracii, říká Šedivý

Afghánská armáda nebyla schopná postavit se Tálibánu v rovném boji, udělali jsme v Afghánistánu hodně práce, změnil se i Tálibán. Ale situace tam není ... číst dále

17.8.2021 11:24 00:04:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Měli jsme rychlý pád, ale naše kampaň nabírá na obrátkách. Nanuk máme lepší. Nelžeme jako Babiš, říká Rakušan

Nebudu se schovávat za těžkooděnci, my na nikoho složky dělat nebudeme, evidentně na to bylo zadání, nebudeme v kampani lhát jako Babiš a zakládat si  ... číst dále

17.8.2021 07:00 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Politici to nezvládají, na tlumočníky se vykašlali, ty, co tam zůstanou, čeká smrt, Tálibán si bude dělat, co chce, říká Němec

Zajištění odsunu bezpečnostních pracovníků jsme měli řešit dopředu a ne teď horkou jehlou, Česko se na to vykašlalo. Jediná cesta z Kábulu je teď přes ... číst dále

17.8.2021 06:00 00:18:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Předvolební rozhovor s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem a speciál DVTV o situaci v Afghánistánu

Nanuková válka s premiérem Babišem, pokles preferencí, změna kampaně dva měsíce před volbami. Došel koalici Pirátu a STAN dech? Mohou ve volbách zvítě ... číst dále

16.8.2021 22:20 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Je zázrak, že jsme dostali z Kábulu aspoň jedno letadlo, situace je složitá, většina Evropy nezvládla ani to, říká Veselý

Byly predikce, že Kábul bude dobyt za tři měsíce, nepočítalo se s tím, že to půjde tak rychle. Na palubě armádního letadla byla už většina osazenstva  ... číst dále

16.8.2021 18:16 00:02:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dostat Afghánce z Kábulu je hra o čas. Musí rychle zmizet, uděláme vše, lidé budou vězněni a zabíjeni, říká Šifra

Snažím se dostat ven svého bývalého kolegu, živí se jako novinář na volné noze, tito lidé budou Tálibánem vězněni a zabiti, udělají si s nimi, co budo ... číst dále

16.8.2021 07:00 00:05:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Štáfek: Měl jsem období na facku, hejty už neřeším, Vyšehrad je kontroverzní. Box a MMA mě učí disciplíně

Chybí mi tady provokativní věci, romantických komedií je strašně moc. Rád se pohybuju za hranou. Hejty jsem dřív řešil hodně, chtěl jsem se líbit všem ... číst dále

15.8.2021 08:00 00:05:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Schneiderová: Samotáře už jen miluju, byl to zázrak. I já měla období, kdy jsem život jen krájela

„To, že si mé jméno většina lidí spojí se Samotáři, mě může jenom těšit. Kolik lidí má takovej kulťák? Se štábem bylo strašně dobře, z polonahé scény  ... číst dále

14.8.2021 07:00 00:05:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Tokio byl největší tlak mé kariéry. S Krpálkem jsme si napsali, že to dáme. Už chci zas na vodu, říká Prskavec

Není to jen o medailích, ale o radosti ze sportu, úspěch k tomu patří, teď si motivaci zase musím najít. Mým cílem bylo vždy být úspěšný, v Tokiu jsem ... číst dále

13.8.2021 13:00 00:03:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Depp není odsouzený násilník, hraje se tu hra, že jsou VIP herci supermani, tlak na hvězdy roste, říká Fischer

Pozvání Johnnyho Deppa na festival ve Varech překvapilo a nadchlo mnoho jeho fanoušků. Hraje se tu zvláštní hra, že světoví herci jsou supermani, je t ... číst dále

13.8.2021 11:23 00:03:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Tálibán nabral neuvěřitelnou rychlost, místní budou trpět, Západ je v tom nechal, říká Pecha

Všechny překvapil neuvěřitelně rychlý postup Tálibánu, nesmírně se strachuji o budoucnost země a o lidi, se kterými jsme tam spolupracovali, že Tálibá ... číst dále

13.8.2021 07:00 00:05:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kejval: Neusser jel neočkovaný na výlet do Tokia, zvažuji právní kroky. Nerezignuji, sportovcům se omluvíme

Ve sportu máme složité vztahy, ale když se bojuje a jsme na sportovišti, tak táhneme za jeden provaz. Ale Filip Neusser, předseda Národní sportovní ag ... číst dále

13.8.2021 06:00 00:17:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Jiří Kejval o nákaze českých olympioniků, Tálibán dobývá Afghánistán, Johnny Depp na karlovarském filmovém festivalu a zlatý medailista Jiří Prskavec

Čtyři nakažení sportovci a také dva členové výpravy. To je účet za společný tranzit olympioniků leteckým speciálem do Tokia. Kdo je za to zodpovědný?  ... číst dále

12.8.2021 14:18 00:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Rekordmanka Mäki: "Vyrvat nohy z prdele" bylo heslo pro štěstí, věřilo mi jen málo lidí, jsem ale tvrdohlavá

.Málo lidí mi po porodu a před olympiádou věřilo, ale já jsem blázen a jsem tvrdohlavá, opravdu jsem to chtěla. Z Tokia jsem se vrátila spokojená. Ins ... číst dále

12.8.2021 10:56 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Prodej Avastu za 186 miliard? Úspěch, je to světová špička, v roce 2000 měli ale blízko ke krachu, říká Koubský

Fúzí Avastu a Nortonu vzniká antivirový supergigant a největší firma svého druhu na světě. 186 miliard je pěkná částka, je to úspěch, ale odpovídá to  ... číst dále

12.8.2021 07:00 00:05:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

LGBTQ povinně do vedení firem? Vyvolá to nenávist, hodnotí se podle schopností, ne orientace, říká Nacher

Opouštíme nejzákladnější přirozenou věc, ve vedení firem mají být lidé na základě schopností, a ne na základě barvy pleti nebo orientace, teď si naryc ... číst dále

12.8.2021 06:00 00:15:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Duel o genderových a rasových kvótách, vznik antivirového gigantu, olympijská běžkyně, herec a režisér Jakub Štáfek

Chcete u nás obchodovat? Dobře, ale jen pokud budete mít ve vedení genderově, rasově a sexuálně „rozmanité“ osoby. Druhá největší americká burza zavád ... číst dále

11.8.2021 09:00 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Bronzoví Dostál a Šlouf: O prasklém pádlu nikdo nevěděl. Kvůli Pepovi museli rozřezat několik lodí

„Byl jsem na tom psychicky i fyzicky špatně, jel jsem na krev a pak nepřišla radost jako obvykle. Závod s Radkem nám ale vyšel na 100 %, to byla satis ... číst dále

11.8.2021 06:00 00:16:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Extrémy v počasí, budoucnost Afghánistánu, bronzoví olympijští kanoisté a herečka Jitka Schneiderová

Za vším hledej člověka. Mezivládní panel pro změny klimatu působící při OSN ukázal ve své poslední zprávě na viníka. Právě lidská činnost podle něj st ... číst dále

10.8.2021 16:00 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Tanečkům premiéra kolem BIS nerozumím, Stropnického slova jsou skandální, říká Paďourek

„Výsledek mi připomíná českou klasiku o chytré horákyni. Situaci nepovažuji za vyřešenou, zákon o BIS s něčím takovým nepočítá,” komentuje bývalý zpra ... číst dále

10.8.2021 13:55 00:02:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Řecko zažívá děsivou část léta, letošní požáry překročily meze naší představivosti, říká Smetanová

.„Začátek léta byl dobrý, ale tohle je otřesné. Vlna veder byla nejhorší za 25 let, tři měsíce nepršelo a půda je vyschlá jako troud. Požáry jsou v Ře ... číst dále

10.8.2021 09:00 00:05:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Škola za milion mě nesvazovala, dřinu jsem si užila, teď jdu do michelinské restaurace, říká Nemčková

.„Ve škole jsme byli od pondělí do soboty, od rána do večera, lidé si tam sáhli na dno sil. Když jsme krájeli zeleninu na milimetrové kostičky, přišel ... číst dále

10.8.2021 06:00 00:18:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: (Ne)rozhodnutí vlády o šéfovi BIS, požáry v Řecku, odchod Messiho z Barcelony a kuchařka Kristína Nemčková

Zůstane, nebo nezůstane Michal Koudelka šéfem BIS? Zůstane. A vlastně nezůstane. Andrej Babiš tak dlouho přemýšlel o tom, jestli ředitele kontrarozvěd ... číst dále

9.8.2021 22:06 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Známe jen část pravdy o Messiho odchodu. S hraním zadarmo by se těžko smiřoval, říká Zahradník

„Messiho plat měl oporu v době, kdy svět fungoval normálně. Covid tomu všemu dal zásadní lekci. Barcelona funguje jako družstvo a nemá vlastníka, kter ... číst dále

9.8.2021 07:00 00:05:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Mami, je to rakovina duše. O sebevraždě mluvila Anetka často, už jsem nevěděla, co dělat, říká Kulhánková

„Bolí to víc než leckterá fyzická nemoc. Je potřeba, aby se veřejnost dozvěděla, že hraniční porucha osobnosti existuje, lidé si to nevymýšlí a opravd ... číst dále

8.8.2021 07:00 00:05:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Otec se uchlastal a vězení je otázka cti. Slýchám smutné příběhy, říká žena, která vede “smíchovský gang”

„Začalo to, když jsem začala venčit psy v parku na Smíchově. A teď je z toho velké přátelství,” říká novinářka a pedagožka Iva Baslarová o vztahu s pa ... číst dále

7.8.2021 07:00 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Pesimismus se dědí, pocit štěstí musíme trénovat, je to jen dovednost, lidi by měli změnit přístup, říká psycholožka

Optimismus i pesimismus je z větší části dědičný, ale to neznamená, že s tím nejde nic dělat. Pocit štěstí se musí trénovat, spokojenost vyžaduje čas. ... číst dále

6.8.2021 13:00 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Víno obohacuje společnost, zaslouží si nulovou daň, lidi válející se pod stoly jsem nezažil, říká Chlad

„Škodlivost vína nebyla prokázána, jsou nám jen předhazovány studie, u kterých neznáme zadavatele. Stejně tak se zítra můžeme dozvědět, že když se pse ... číst dále

6.8.2021 09:00 00:05:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zeman není ten, kdo má rozhodovat o šéfovi BIS. Je za tím velká hra, kterou nevidíme, říká Žáček

„Prezident nemá právo ovlivňovat premiéra, což zjevně dělá. Ředitel BIS má po všech úspěších takovou míru důvěry, že není důvod, abychom ho měnili,” m ... číst dále

6.8.2021 06:00 00:17:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Nejistá budoucnost ředitele BIS. Víno: Kulturní nápoj, nebo droga? Výkon Adama Ondry v Tokiu. Na závěr "Smíchovský gang"

Prodlouží vláda mandát šéfovi BIS Michalu Koudelkovi, nebo neprodlouží? A jaký vliv na rozhodování premiéra Babiše má prezident Miloš Zeman? Téma pro  ... číst dále

5.8.2021 22:20 00:03:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Ondra bez medaile? Jeho síla je v kreativitě, tu v rychlosti neuplatní. Paříž mu bude sedět víc, věří Binter

„Lezení na rychlost a lezení na obtížnost jsou dvě odlišné sportovní disciplíny. Adam Ondra je primárně skalní lezec a jeho síla je ve schopnosti vymy ... číst dále

5.8.2021 13:00 00:44:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV VOLBY 2021! Co chystáme? A na jaké volební rozhovory vzpomínají naši moderátoři?

Ve speciálním streamu představujeme všem co pro vás chystáme v předvolebním vysílání! A opět se chystáme i za vámi! S DVTV Roadshow navštívíme osm měs ... číst dále

5.8.2021 09:00 00:05:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

V září by se mohlo dít něco, co nechceme. Třetí dávka vakcíny je nejlevnější opatření, říká Vobořil

„Ukázalo se, že u seniorů klesá hladina protilátek proti koronaviru rychleji než u mladší generace. A ještě rychleji u těch, kteří neprodělali covid,” ... číst dále

5.8.2021 06:00 00:17:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Tragická nehoda vlaků. Senioři a třetí dávka vakcíny. Zpěvačka podpořila LGBT komunitu v Polsku. Interview o hraniční poruše osobnosti.

Další tragická nehoda na tuzemské železnici. A další otázky, nakolik odpovídá zabezpečení tratí technickým možnostem. Srážku expresu s regionálním spo ... číst dále

4.8.2021 22:51 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Oba mrtvé strojvedoucí jsem osobně znal. Je tragédie, že se nevrátí za rodinami, říká Zazvonil

„Na reakci měli strojvedoucí jen pár vteřin. A nedovedu si představit, že by neudělali maximum pro to, aby následky srážky odvrátili,” říká předseda A ... číst dále

4.8.2021 12:00 00:03:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kuba: Volno za očkování? Babiš nahání body na pandemii, je to vyhazování státních peněz

Děsí mě, že by naše děti učil někdo, kdo se rozhodne očkovat jen kvůli dvěma dnům volna. V kraji máme vysokou proočkovanost, motivace by měla směřovat ... číst dále

4.8.2021 07:00 00:05:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Sňatky gayů a leseb? Z debat poslanců se mi dělalo zle, je z toho fraška, politici se bojí o křesla, říká Chalupová

Sněmovna se k zákonu o sňatcích homosexuálů dostala po více než tisíci dnech, je to alibismus politiků, hodili tomu závoj frašky. Když jsem při natáče ... číst dále

4.8.2021 06:00 00:13:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Kritika dvou dnů volna pro očkované zaměstnance, pozitivní psychologie a dokumentaristka Barbora Chalupová

Dva dny volna pro státní zaměstnance jako odměna za očkování. Vládní návrh, který sklízí kritiku napříč politickou scénou. Nápad odmítají někteří hejt ... číst dále

3.8.2021 16:00 00:03:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Zlatý střelec Lipták: Ukázali jsme, že zbraně jen nezabíjí, tým je moje druhá rodina

Přejeme si navzájem, když vidíte českou vlajku na stupních vítězů, je jedno, kdo ji získal, musíte věřit do posledního terče, říká sportovní střelec n ... číst dále

3.8.2021 12:00 00:05:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Bronzový Choupenitch: Nechal jsem tam srdce, trénoval v garáži a strašně dřel. Olympiáda je nejvíc

Trénoval jsem v pandemii v garáži, strašně jsem dřel, jak se situace zlepšovala, vyjel jsem do Itálie, kde mám oba trenéry. Když porazíte dobrého soup ... číst dále

3.8.2021 07:00 00:06:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Očkování nás spasí, ale stát selhal, kampaň začala pozdě a očkujeme málo. Kandidovat na prezidenta mě napadlo loni krátce, říká Prymula

Nekontrolovaný nárůst už nebude, povinnost očkování vzbuzuje vášně, rozvolňování teď není problém, ale máme smůlu, že máme málo očkovaných. Lidé, kteř ... číst dále

3.8.2021 06:00 00:16:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Tlak běloruského režimu na olympijské sportovce, Roman Prymula o rozvolnění, zlatý olympionik Jiří Lipták a bronzový Alexander Choupenitch

Měla startovat v běhu na 200 metrů, místo toho řeší azyl, který jí nakonec nabídlo Polsko. Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská v neděli odmítla odle ... číst dále

2.8.2021 21:35 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Kauza Cimanouská? Chtějí jen zabránit hněvu Lukašenka, kritička režimu nebyla, říká Ondřej Soukup

Mělo to předehru, najednou zjistila, že by měla startovat i na štafetě na 400m, následně se ukázalo, že došlo k chybě ze strany Běloruské výpravy a by ... číst dále

2.8.2021 07:00 00:04:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Farna: Moje tělo bylo propíráno bulvárem, byla to šikana. Jsem propagátor normálnosti. Billboard na Times Square je pocta

Na mém těle se už spoustu věcí podepsalo, těhotenství na mně nechalo známky, přijala jsem to, ale není to samozřejmost, spousta žen nemá sebevědomí. Z ... číst dále

1.8.2021 07:00 00:05:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Z Havířova pěšky 2500 km za záchranu Banátu: Zpětně se směju, jak těžké to někdy je, chci se překonávat, říká studentka

Za začátku cesty jsem na sebe měla velká očekávání, zpomalil mě můj zdravotní stav, měla jsem i otravu jídlem, někdy to není jednoduché. Zpětně se ale ... číst dále

31.7.2021 07:00 00:05:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Může být první českou rabínkou: Člověk by v sobě měl mít jasno. Židovství je v Česku velký problém

„Kdo nemá zpracovanou minulost, nemá budoucnost. A český judaismus na svou minulost zapomněl. Nejsem kritik židovské komunity, jen se snažím pochopit, ... číst dále

30.7.2021 11:31 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Vyšší důchody? Je to populistická bitva o hlasy seniorů, Maláčová od nás kalkulačku opsala, říká Martínek

Zvyšování důchodů je zneužíváno k politické kampani, vidím to jako bitvu o hlasy seniorů, dopadne to i na zodpovědné seniory, kteří chtějí pracovat. N ... číst dále

30.7.2021 07:00 00:04:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Podpořili Prague Pride, dostal stovky agresivních reakcí: Pošta nikdy nebude diskriminovat, říká Knap

Česká pošta nebude nikoho nikdy diskriminovat kvůli tomu, že je příslušník menšiny LGBTQ+. Chceme vyjádřit podporu všem, mělo by to být samozřejmé, al ... číst dále

30.7.2021 06:00 00:15:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

DVTV DNES: Historický úspěch střelců na olympiádě. Česká pošta a Prague Pride. Boj o hlasy důchodců ve sněmovně a na závěr Ewa Farna

Brokoví střelci Jiří Lipták a David Kostelecký ovládli v Tokiu soutěž v trapu. Co stojí za jejich úspěchem? A jak to ovlivní český střelecký sport? Ze ... číst dále

29.7.2021 21:46 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Dva Čechy na bedně jsem nečekal, je to největší den v historii našeho sportu, rozhoduje psychika, říká Streit

Několikrát jsem uronil během turnaje slzu, je to největší den střeleckého sportu. Psychicky je střelba šíleně náročná, je to 90 procent píle, 5 procen ... číst dále

29.7.2021 16:41 00:04:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Objevil českého dinosaura: Výhra v loterii, jeho kost byla paleontologická superstar

Cesta k znovuobjevení Burianosaura byla zábavná, stehenní kost je v Národním muzeu, je to taková naše paleontologická superstar, říkal jsem si, že bud ... číst dále

29.7.2021 11:32 00:03:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu DVTV

Černý: Povinné očkování? Šance zabránit katastrofě, stát by měl zasáhnout, není čas

Očkování představuje obecné dobro, lidé, kteří se odmítají očkovat, benefitují na proočkovanosti společnosti, aniž by nesli stejná rizika. Má to být p ... číst dále