Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 44 400 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Alarm"

1.6.2023 21:34 00:54:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #59: Michailidu - Že by nkdo v Pirátech nkomu vyítal pílišnou pravicovost se moc nedje

Mám tendenci vždycky se snažit pomoct tam, kde vidím, že nikdo další nepomže, íká Jana Michailidu. Feáci i lidé s psychickými problémy jsou v naší spo ... číst dále

29.5.2023 21:17 00:33:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #9: Chandraiah Gopani - Indické hudb a umní je zapotebí porozumt zespodu

Pro dodnes nenajdeme tém žádné píslušníky nejnižších kast ani na indických hudebních akademiích, ani v porotách pveckých soutží? Pro dalitští hudebníc ... číst dále

29.5.2023 21:13 00:50:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #9: Chandraiah Gopani - Indian music and art needs to be understood from below

Why can we find hardly any members of the lowest castes neither in Indian music academies nor in the juries of singing talent shows? Why do Dalit musi ... číst dále

29.5.2023 12:52 00:17:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #71: Neodepisujte odboráský stedozápad

Co vedlo k odboráskému vítzství v Michiganu? Co jsou to vbec right-to-work zákony a pro americké odbory považují tento název za pinejlepším zavádjící? ... číst dále

25.5.2023 22:03 00:44:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #58: Zikmundova - Z terénní sociální práce odchází kvli nízkým mzdám zkušení pracovníci

Další díl podcastu Kvóty se zamuje na problémy terénní a sociální práce. Hostkou je Martina Zikmundová, šéfka eské asociace streetwork, která u nás fu ... číst dále

24.5.2023 18:10 00:52:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #12: Spory v práci

Tento díl Šárka s Lucií nevnovaly konkrétnímu problému, ale zpsobm, jakými mžeme ešit porušování našich práv to se týká celé ady témat, která znáte z  ... číst dále

19.5.2023 21:03 01:08:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #56: Mizející zele a chybjící veejný prostor. Jak se rozvíjí development ve Vysoanech?

Brownfieldy ve Vysoanech jsou zastavovány už od nultých let 21. století. Nyní zde žije možná 40 až 50 tisíc lidí a další budou díky nové zástavb rychl ... číst dále

17.5.2023 09:38 01:46:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #55: Ticítky, cyklostezky a parkovací reforma. Co bude v Praze s dopravou?

Druhý kvtnový víkend se v Praze odehrál další roník festivalu Za Prahu sousedskou a udržitelnou, který tematizuje kvalitu života v hlavní metropoli es ... číst dále

15.5.2023 22:44 01:15:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #99: Marie Hemanová - TikTok je interaktivní televize, efekt sociálních bublin se peceuje

V posledních msících se o TikToku celosvtov diskutuje jako o možné bezpenostní hrozb a nástroji, který mže mít špatný vliv na vývoj našich spoleností  ... číst dále

10.5.2023 22:04 00:46:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #11: Sólo matky

V dalším díle podcastu Pay Gap Šárka Homfray a Lucie Václavková mluví o situaci sólo matek ve spolenosti i na pracovním trhu. Sólo matky samoživitelky ... číst dále

8.5.2023 11:53 01:33:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #16: Barvit špínu na ržovo. Nové album Lany Del Rey dává víc otázek než odpovdí

Lana Del Rey nedává žádné odpovdi, jenom otázky. A takový je prost nkdy život, lovk neustále žije v dramatu toho, že nezná správné odpovdi, íká o nové ... číst dále

7.5.2023 22:47 00:46:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #57: Krišová, Poláková - Poptávka po workshopech a školeních o sexuální výchov roste

Organizace Konsent, která se vnuje otázkám sexuálního, sexualizovaného násilí, vzdlávání, workshopm v oblasti sexuální výchovy i lobbingu za zmnu defi ... číst dále

4.5.2023 13:47 01:43:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #11: Je v poádku piznat se k inspiraci. V románu Mornštajnové je ale problém víc

Literární podcast TL;DR se vnuje románu Les v dom Aleny Mornštajnové a zpsobm, jak pracuje s hlasem dtských obtí sexuálního násilí. Ve druhé ásti pak  ... číst dále

2.5.2023 22:14 00:41:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #54: Kolektiv Jezevky - Bytová krize dopadá na životy lidí, stát reaguje málo

Je teba, aby stát akceptoval urgenci bytové krize, íká aktivistický kolektiv Jezevky, který performativn postavil na ministerstvu pro místní rozvoj dm ... číst dále

27.4.2023 23:06 01:06:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #98: Vojtch Bahenský - Ve válce na Ukrajin už dobré scénáe došly

V Ukrajin pomalu koní tuhá zima a pichází jaro. Ped dvma msíci jsme mli být svdky masivní ruské protiofenzívy na východ Ukrajiny, která mla zásadním z ... číst dále

24.4.2023 21:07 00:42:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #53: Bursík - V klimatickém plánu Prahy je zklidnní dopravy i mýtné, ticítky musíme zkoušet

Hostem Bulváru byl vedoucí týmu autor pražského Klimatického plánu, který chce do roku 2030 snížit emise CO2 o 45%. Praha by se tak stala na zmnu klim ... číst dále

22.4.2023 00:05 01:22:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #97: Ondej Císa - etzové maily nikoho nemobilizují. Pikládáme jim vtší význam, než mají

Na Václavském námstí se co pár týdn schází demonstrace organizované Jindichem Rajchlem. Na politickém prostoru, kam se snaží dostat, je už ale pomrn p ... číst dále

20.4.2023 22:24 00:31:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #56: Magdaléna Stedová - Klimatická krize je práce na plný úvazek

Už dnes symbolicky ve ti hodiny a ti minuty odpoledne zane další stávka za klima, poádaná eskou odnoží globální organizace Fridays for Future. S mluví ... číst dále

12.4.2023 20:57 00:40:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #10: Prekérní práce a švarc systém

Téma dnešní epizody je plné nejasností. ada lidí nemá pesnou pedstavu o tom, co je to prekérní práce nebo pro je švarcsystém vlastn nelegální. Jaký je ... číst dále

12.4.2023 20:42 00:21:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #70: Pár posteh k žalob na Trumpa

Donald Trump byl obžalován ve stát New York pedevším (ale nejen) v souvislosti s platbami pornoherece Stormy Daniels. Co všechno je v bezprecedentní ž ... číst dále

10.4.2023 20:56 01:04:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #52: Jana Pavlová - eská nenávist k architektue 90. let je nespravedlivá

Hostkou Bulváru byla historika architektury Jana Pavlová a autorka knihy Chrámy penz. Pehodnocuje v ní eskou devadesátkovou bankovní architekturu a pe ... číst dále

8.4.2023 11:09 00:47:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #55: Jana Horvátová - Studium na univerzit pro m bylo ochranou od nadávek do cikán

Rozhovor s historikou a editelkou Muzea romské kultury se zamuje na její osobní píbh, romskou pam a historii i na strukturální rasismus u nás. Jana Ho ... číst dále

3.4.2023 20:05 01:27:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #10: Hebejkovský feminismus Petry Hlové a nekorektní humor Magnesie Litery

Nový díl podcastu TL:DR pináší krom obvyklých rubrik nkolik posteh k Magnesii Litee, rozpravu nad novým románem Petry Hlové Nejvyšší karta a prvním dí ... číst dále

3.4.2023 13:37 01:08:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #15: Láska není cit, láska je to, co dláme, vzkazují radikální romantici Fever Ray

Nový díl podcastu Soundsystém si posvítil na album Fever Ray nazvané Radical Romantics. Je to deska o formách a podobách lásky a o tom, jak se dá vyja ... číst dále

29.3.2023 22:08 01:17:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #96: Lišková - Za socialismu se podle sexuolog mli brát lidé z lásky, nikoli kvli majetku

V novém dílu podcastu Kolaps jsme si povídali o sexu za socialismu, ale pedevším o ženské emancipaci a legislativních zmnách po Únoru 1948. Jak vypada ... číst dále

23.3.2023 20:46 00:38:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #54: Daniela Tinková - Naše platy ani materiální zázemí neodpovídají náronosti práce

Nový díl podcastu Kvóty se zamí na blížící se protesty proti nízkým a nedstojným mzdám na fakultách humanitních a spoleenskovdních obor. Ty jsou posle ... číst dále

23.3.2023 13:57 01:00:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #95: Michal Stehlík - Djiny a pam není uložena jen v archivech StBák

V dnešním díle Kolapsu se zamíme na téma, které se do eského mediálního prostoru vrací periodicky a které vtšinou vyvolává velké emocionální reakce -  ... číst dále

22.3.2023 22:45 00:38:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #9: Šikana v práci

V dalším díle podcastu Pay Gap se Šárka Homfray a Lucie Václavková vnují tématu šikany na pracovišti. Toto téma se rozhodn v práci netýká jen žen (i k ... číst dále

21.3.2023 22:03 01:17:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #94: Tomáš Glanc - Nikde jinde se v každodenní realit válka neprojevuje mén než v Rusku

Válka v Ukrajin trvá už více než rok a stává se souástí naší každodennosti. Do Kolapsu po zhruba roce už podruhé jako host pišel rusista a sémiotik To ... číst dále

18.3.2023 12:47 01:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #20: Český komiks má skvělé období, přesto nemá začínající autorstvo vyhlídky se jím uživit

Lucie Lomová vydala komiksový deník - jako první česká autorka. Podle Tomáše Stejskala, porotce ceny Muriel, kterou za ni Lomová získala, je to další  ... číst dále

16.3.2023 21:12 01:29:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #93: Baloun - Prvorepublikový zákon o "potulných cikánech" vytvářel občany druhé kategorie

Proč za první republiky docházelo ke kriminalizaci Romů? Jak to konkrétně vypadalo a jak se tyto praktiky propsaly do protektorátní či následně komuni ... číst dále

14.3.2023 21:02 00:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #69: Podivuhodný případ George Santose

Jak se prezentuje kongresman George Santos a co všechno se na něj po loňských volbách vyvalilo? Jak lhal o 11. září, nemocném psovi, ale i o holokaust ... číst dále

13.3.2023 09:27 00:45:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #51: Kateřina Bečková - Ministerstvo by se mělo za železniční most na Smíchově postavit

Historička, spisovatelka a kurátorka Kateřina Bečková se tématu památkové péče a ochrany hodnotných budov věnuje dlouhodobě. V letech 2000 - 2021 byla ... číst dále

9.3.2023 23:20 00:11:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Osoblaha. Místo, kde mizí silnice, práce i lidé

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a na Osoblažsku. V pátém díle se podíváme do Osoblahy. Autorem ... číst dále

9.3.2023 23:19 00:12:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Město Albrechtice a Třemešná, každých pár kilometrů dál od centra přibývá starostí

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a na Osoblažsku. Ve čtvrtém díle se podíváme do Města Albrecht ... číst dále

8.3.2023 21:57 01:10:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #92: Ela Plíhalová - Komunita incelů nenávidí ženy a požadují sexuální marxismus

Involuntary celibate (nedobrovolný celibát) - to je anglické spojení, z něhož vznikl dnes už hodně rozšířený termín incel. A právě incelům se věnoval  ... číst dále

8.3.2023 17:07 00:16:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Ve Vápenné by chtil do školy chodit každý

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a Osoblažsku. Ve třetím dílu zavítáme do Vápenné a Bílé Vody.  ... číst dále

6.3.2023 22:34 00:59:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #50: Zdeněk Hřib - Nastartování výstavby městských bytů je naší prioritou

Bytová krize se v hlavním městě dál prohlubuje, podle Zdeňka Hřiba Piráti téma bydlení, které akcentovali ve volební kampani, však nehodili přes palu ... číst dále

5.3.2023 23:15 01:27:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #9: O úhořích a netvorech. Nový román Anny Cimy a dějiny koloniálních zrůdností

TL;DR se tentokrát zabývá globálním bestsellerem o kolonialismu švédského novináře Svena Lindqvista Vyhlaďte všechny ty netvory a románem japanoložky  ... číst dále

2.3.2023 18:05 01:09:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #14: Hyperpop je novým popem. Toyota Vangelis ukazuje, jak hacknout utopii

Únorové vydání Soundsystému jsme věnovali hyperpopu. „Spíš než žánr je to přístup k tvorbě,“ vysvětluje hudební publicistka Nora Třísková, kterou jsme ... číst dále

2.3.2023 17:58 00:27:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #68: Vykolejený vlak v East Palestine, který nikoho nezajímal

Co převážel vlak, který vykolejil v Ohiu? Proč se úřady rozhodly kontrolovaně spálit jeho toxický obsah? Jaký vliv to má na místní obyvatele i okolní  ... číst dále

2.3.2023 09:28 00:49:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #8: Když je ti nad padesát

V tomto dílu mluvíme o situaci žen nad padesát let na trhu práce. S čím se potýkají, jaké to je hledat práci před důchodem a proč začínají podnikat? A ... číst dále

1.3.2023 11:28 00:14:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vidnava a Javorník - zatím dobrý

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje severnímu výběžku Jesenicka a Osoblažsku. Pokračování úvodního dílu se zaměřuje na školy v Javorníku ... číst dále

1.3.2023 11:28 00:22:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Javornicko - nejkrásnější český region trápí odliv obyvatel a nekonečné vzdálenosti

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje Jesenicku. První díl se zaměřuje na ekonomickou situaci, která je určující pro situaci zdejších škol ... číst dále

28.2.2023 21:02 01:39:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vzděláním k (ne)úspěchu #3: Gargulák - Proč stát nedokáže zajistit dětem nejlepší možné vzdělání?

Jak je možné, že v Česku reálně nikdo nenese odpovědnost za úroveň základních škol? Jak se nám stalo, že máme místo kooperujícího systému izolované šk ... číst dále

28.2.2023 20:57 00:43:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vzděláním k (ne)úspěchu #2: Helena Pravdová - Všechny děti mají právo na kvalitní vzdělávání

Jak může inkluze pomoci školám v náročných podmínkách? Co je určující pro dobrou školu? Jakou roli v tom všem hraje zřizovatel? Na tyto a další otázky ... číst dále

27.2.2023 20:31 01:39:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #91: Návrhy současných mírových iniciativ k míru nepovedou. Možná by přinesly i více obětí

Náš podcast Kolaps se tentokrát při příležitosti tragického výročí ruské invaze na Ukrajinu natáčel živě v pražském klubu Fuchs2. Pátek 24. února uply ... číst dále

22.2.2023 23:32 01:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #90: Josef Šlérka - Ani tvůrci chatGPT nemají jeho schopnosti úplně pod kontrolou

Hostem Kolapsu byl sémiotik a expert na média Josef Šlerka, který mluvil o umělé inteligenci a změnách, které nás podle něj v nejbližší době čekají. C ... číst dále

16.2.2023 18:30 00:39:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vzděláním k (ne)úspěchu #1: Ondřej Slach - Továrny už do periferií nikdo nevrátí

Jaké jsou specifičnosti Moravskoslezského kraje, jehož jednotlivé regiony od sebe dělí nejen vzdálenosti, ale i rozdílný charakter i problémy? V rozho ... číst dále

13.2.2023 10:44 00:56:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #49: Milena Johnová - Přestali jsme odvážet lidi se znevýhodněním za Prahu

Hostkou Bulváru byla končící radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová, za jejíhož působení začalo docházet k systémové proměně pražs ... číst dále

8.2.2023 22:16 00:29:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #7: Pracovat míň

Češi jsou workoholiky Evropy a slaďovat práci a soukromý život je u nás extra výzva. Plošné zkracování pracovní doby je spíše jen sen, kratších úvazků ... číst dále

7.2.2023 21:10 01:22:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #89: Pecka - Vytváření pochybností o klimatické vědě má zabránit regulaci fosilního průmyslu

Od června minulého roku vycházel na Alarmu unikátní seriál analytických textů Chobotnice klimatických dezinformací od sociologa Vojtěcha Pecky. Série  ... číst dále

3.2.2023 20:36 01:04:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #19: Kronika orgasmu je i o tom, že když se má špatně skupina lidí, mají se špatně všichni

Hostkami nového vydání podcastu Pop byla autorka úspěšného dokumentárního seriálu Kronika orgasmu Kateřina Kořínková Sobotková a Eva Pjajčíková, šéfka ... číst dále

2.2.2023 11:16 00:22:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #67: Strasti Kevina McCarthyho aneb jak americká Sněmovna nechtěla zvolit předsedu

Jak probíhala nejkomplikovanější volba předsedy Sněmovny reprezentantů minimálně za posledních sto let? Jak se tento úřad v posledních dekádách proměn ... číst dále

1.2.2023 11:40 01:02:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #88: Martin Buchtík - Prezidentské volby demýtizovaly marketing hnutí ANO

Česko má za sebou další intenzivní kampaň před prezidentskými volbami. Vítězem se tentokrát zcela jednoznačně stal Petr Pavel. Dlouho předpokládanou p ... číst dále

29.1.2023 21:06 01:07:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #13: SZA volá SOS. Její nová deska je konceptuální analýza současného randění

Americká zpěvačka SZA ladila svoje druhé studiové album dlouhých pět let a bojovala přitom se svojí nahrávací společností. Pak na svět vloni v prosinc ... číst dále

28.1.2023 11:48 01:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #8 - Temný román Karla Veselého a těžká závislost na opiátech v Kodani

Hlasování posluchačů a posluchaček literárního podcastu TL;DR vyhrál román Karla Veselého Kov, a proto mu také v novém díle věnujeme největší pozornos ... číst dále

26.1.2023 13:50 00:23:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Když se osobní stává politickým. O transformačním potenciálu klimatického žalu

Ačkoliv klimatický žal zakouší stále větší množství lidí, je pro společnost stále ještě něčím novým a nepochopitelným. Jeho příčiny nejsou individuáln ... číst dále

24.1.2023 21:22 01:06:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #87: Kalhousová - Netanyahu vládne s krajní pravici. Nevadí mu, že po něm zůstane spálená zem

V Izraeli se nedávno pod vedením Benjamina Netanyahua zformovala divoká vládní koalice. Netanyahu po roce slaví velký politický comeback, ale společně ... číst dále

22.1.2023 17:51 00:37:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #48: Petra Kolínská - Vláda chce umlčet veřejnost v rozhodování o ochraně životního prostředí

Hostkou nového dílu podcastu Bulvár je Petra Kolínská ze Zeleného kruhu. Kolínská upozorňuje na to, že návrh nového stavebního zákona vylučuje možnost ... číst dále

19.1.2023 14:13 00:54:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Analýza prezidentských voleb - Voliči jsou pragmatičtí, na rozdíl od většiny kandidátů

Zatímco většina kandidátů vyzývala voliče, aby volili srdcem, ti je v drtivé většině neposlechli a rozdělili své hlasy pragmaticky mezi dva favority.  ... číst dále

18.1.2023 17:21 00:43:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #6: Co nového na trhu práce?

V šestém díle podcastu Pay Gap Šárka Homfray a Lucie Václavková zpovídají analytika trhu práce Tomáše Ervína Dombrovského z LMC ohledně současné situa ... číst dále

18.1.2023 16:55 00:46:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Chobotnice klimatických dezinformací #5: Špinavý byznys. Tři zdroje české klimaskepse

Seriál o klimaskeptických dezinformacích končí v Česku. Kde se vzala česká scéna? Jak zvládá šířit tolik dezinformací? Kdo ji živí? Můžeme najít minim ... číst dále

17.1.2023 21:44 01:00:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Chobotnice klimatických dezinformací #4: Komnaty ozvěn, klimatická krize a pravicová revoluce

Šedesátá léta si spojujeme s protiválečným hnutím, sexuální revolucí, feminismem, hnutím za práva menšin a vznikem environmentálního hnutí. Byla to al ... číst dále

17.1.2023 21:35 00:48:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #47: Kristýna Drápalová - Vliv nad centrem Prahy má stále několik skupin podnikatelů

Hostem podcastu Bulvár byla Kristýna Drápalová, nově zastupitelka za Prahu sobě, která se už v minulém volebním období zabývala tím, jak Prahu zbavit  ... číst dále

16.1.2023 21:53 01:17:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #86: Daniel Šitera - Krize přicházejí do globálních center. Je to znak konce panujícího řádu

Minimálně od devadesátých let světové ekonomice dominují principy volného pohybu zboží a globalizace. Především po zvolení Donalda Trumpa prezidentem, ... číst dále

15.1.2023 23:07 00:23:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Jsme na prahu šestého masového vymírání druhů. Jak mu zabránit?

Za hlavní existenční hrozbu současnosti je považována klimatická krize. Podle mnohých vědců je ale přinejmenším stejně závažným problémem vymírání dru ... číst dále

15.1.2023 23:07 00:16:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Budoucnost dorazila do střední Evropy. Jaký je vztah lesního požáru a klimatické krize?

Masivní požáry se v Česku přesouvají z televizních obrazovek do žité reality. Rozsáhlý požár, který od neděle sužuje České Švýcarsko, je dalším ze zaž ... číst dále

11.1.2023 15:17 00:42:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #66: Jak Kongres zakázal stávkovat americkým železničářům

Za co bojovali v uplynulém roce američtí železničáři? Proč je pro ně takřka nemožné vzít si volno při nemoci? Jak to, že provozovatelé železnic neměli ... číst dále

9.1.2023 21:57 00:59:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Chobotnice klimatických dezinformací #3: Sociální inženýři klimatické ignorance

Dezinformace o změně klimatu nejsou nahodilým jevem, za nímž stojí několik jednotlivců. Jedná se o dlouholetou, profesionální a fosilními korporacemi  ... číst dále

8.1.2023 17:52 00:45:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #53: Klára Kalibová - Lidé s handicapem nemají adekvátní politické zastoupení

Prvního prosince 2022 představilo osmnáct organizací v čele s In IUSTITIA Memorandum o ochraně lidí s postižením. To si klade za cíl změnit alarmující ... číst dále

6.1.2023 21:12 00:25:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #8: Kristine Krause - We cannot afford to not care about care

In the latest episode of the podcast Crossroads we invite dr Kristine Krause. Dr Krause is an anthropologist working at the intersections of political ... číst dále

6.1.2023 21:09 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #8: Kristine Krause - Nemůžeme si dovolit nestarat se o péči

Do dalšího dílu podcastu Na rozcestí jsme pozvali dr. Kristine Krause. Kristine Krause je antropoložka pracující na pomezí politické a zdravotní antro ... číst dále

6.1.2023 06:22 00:26:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #17: Proč mistrovství v Kataru skončilo jako politický striptýz?

Měsíční fotbalová show, z níž vzešla Argentina jako nejlepší fotbalový tým planety, sice už skončila, zanechala ale hlubokou stopu v dějinách sportu – ... číst dále

30.12.2022 20:23 01:03:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Můžu ti říkat Mirečku? #4: Sametová revoluce nám otevřela oči

Revoluce v roce 1989 byla přelomovým a formujícím okamžikem nejen pro Čechy a Slováky, ale i pro zahraniční studenty a studentky. Výrazně zasáhla např ... číst dále

29.12.2022 22:51 01:20:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #7: Vzdělávání negramotných rolníků a bída v časech thatcherismu

Uprostřed předvánočního rozjímání jsme se začetli do Pedagogiky utlačovaných Paula Freireho, abychom zjistili, že v pojednání o demokratizaci vzdělává ... číst dále

28.12.2022 15:52 00:53:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #18: Tilcer, Němeček - Všechno, co je trendy a slavné, začalo jako úlet

Hosty posledního vydání podcastu Pop za rok 2022 byli Roman Tilcer a Jakub Němeček, překladatelé a představitelé dvou nakladatelsví zaměřených na weir ... číst dále

23.12.2022 00:23 00:39:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #7: Aulenbacher - Trh s domácí péčí prodává dobrou péči za špatných pracovních podmínek

Do dalšího dílu podcastu Na rozcestí jsme pozvali Brigitte Aulenbacher, která je profesorkou sociologické teorie, a vedoucí katedry Teorie společnosti ... číst dále

22.12.2022 23:51 00:56:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #7: Aulenbacher - Live-in care markets provide decent care under poor working conditions

In the latest episode of the podcast Crossroads we invite professor Brigitte Aulenbacher. She is a Professor of Sociological Theory and Social Analysi ... číst dále

15.12.2022 09:38 01:21:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #12: Co se stalo v hudbě 2022?

Pročítání výročních žebříčků a reflexí je sváteční záležitost, kterou si Soundsystém nenechá ujít. Místo žebříčků a statistik jsme v Soundsystému přip ... číst dále

13.12.2022 20:58 00:41:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #52: Anna Durnová - Není špatně, že v nás politika vzbuzuje emoce

V nejnovějším dílu podcastu Kvóty probíráme se socioložkou Annou Durnovou současný vývoj kolem prezidentské volby v Česku, roli emocí v politice i sit ... číst dále

11.12.2022 10:02 00:58:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #51: Vyhonit ďábla - Penetrujeme různé sociální bubliny

Nový díl feministické talk show Kvóty představuje tvorbu influencerského dua Zuzany a Terezie z Vyhonit ďábla. Jaká témata otevírají a proč? Jak jim p ... číst dále

9.12.2022 22:08 00:55:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Chobotnice klimatických dezinformací #2: Dějiny klimatického konsenzu

Častým argumentem klimaskeptické scény je i to, že se vědci v otázce změny klimatu neshodnou. Jak je to ale s vědeckým konsenzem doopravdy? Poslechnět ... číst dále

8.12.2022 20:50 00:35:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #11: Pro český svět umění jsme stále v první řadě cizinci

Tematizace vlastní menšinové identity může i nemusí být pro umělce výhodná. Jak se cítí umělci a umělkyně, které častěji vnímáme skrze jejich identitu ... číst dále

7.12.2022 23:05 01:10:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Chobotnice klimatických dezinformací #1: Kam zmizelo globální oteplování?

Existuje mezinárodní klimatické dezinfohnutí. Špinavé kampaně, pavědecké konference a manipulující organizace tvářící se jako nezávislé expertní skupi ... číst dále

7.12.2022 16:03 00:51:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #5: Druhá směna

V tomto díle podcastu se bavíme o takzvané druhé směně. Známe ji všechny, když skončí naše pracovní doba, většinou to neznamená, že máme hotovo. Řadě  ... číst dále

6.12.2022 21:51 01:06:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #11: Tancovat v bezpečí. Na klubové scéně se mluví o udržitelnosti i pravidlech chování

Podcast Soundsystém se v září zapojil do Sympozia o digitálním umění během festivalu Lunchmeat. Jiří Špičák a Karel Veselý vedli debatu o lokální klub ... číst dále

4.12.2022 21:46 00:28:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #6: Obklopený párnem. Není potřeba perník zkusit, aby vám změnil život

V poslední ukázce z připravované knihy PIKO se podíváme do vyloučené lokality. Jen málokdo tady nebere, pervitin je doslova všude, a i když se sami vy ... číst dále

4.12.2022 21:46 00:20:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #6: Vábení zahraničních investorů za každou cenu

Zdanění firem a korporací v Česku stojí na systému postupně budovaném od devadesátých let. To, co mělo být možná jen přechodnou fází transformace ekon ... číst dále

3.12.2022 22:52 00:24:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #5: Špatné daně jako trestání chudých a betonování statu quo

Další text ze série Daně, tentokrát o zdanění práce, zejména té nejhůře placené, v kontextu české daňové soustavy. Audioverzi textu namluvil Jan Bělí ... číst dále

3.12.2022 20:29 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #5: Kluk jako já – z ničeho něco

Podle odhadů je v českých věznicích 80 až 85 procent lidí s drogovou závislostí. Trestná činnost spojená s drogami je jedním z nejčastějších důvodů ná ... číst dále

2.12.2022 21:16 00:36:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Hrdinové kapitalistické práce 2 #4: Tahle práce není pro každého, člověk ji musí mít rád

Čtvrtá reportáž z cyklu Hrdinové kapitalistické práce 2, který přináší svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. V tomto pří ... číst dále

1.12.2022 22:04 00:45:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #4: Tak přijel ses tu léčit, nebo ne?

Další díl seriálu o fenoménu pervitinu v České republice se věnuje životu v terapeutické komunitě. Autoři textu: Apolena Rychlíková, Pavel Šplíchal  ... číst dále

1.12.2022 09:15 00:29:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Hrdinové kapitalistické práce 2 #3: Když mě bude chtít ojebat, tak mě ojebe

Třetí reportáž z cyklu Hrdinové kapitalistické práce 2, který přináší svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. V tomto příp ... číst dále

29.11.2022 20:47 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #3: Děkuji ti pikénko!

Další díl seriálu o pervitinu v Česku sleduje příběhy dospívajících. Sdílet užívání na sociálních sítích se stalo součástí jejich identity. Vystoupit  ... číst dále

28.11.2022 22:59 00:35:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Hrdinové kapitalistické práce 2 #2: Dřu se tady, abych pak v Polsku mohla pracovat za pár grošů

Druhá část reportáže z cyklu Hrdinové kapitalistické práce 2, který přináší svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. V tomt ... číst dále

27.11.2022 22:09 00:32:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #2: Všechny feťácké ctnosti. Nástup pervitinu v generaci normalizačních toxíků

Počátky pika v Česku nejde začít nikde jinde než u pionýrů československé toxikomanie. Drogonauti, chemici a samouci inspirováni Západem tehdy nejspíš ... číst dále

26.11.2022 19:16 00:39:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Hrdinové kapitalistické práce 2 #1: Tady není žádná jasně stanovená pracovní doba

Reportážní cyklus Hrdinové kapitalistické práce 2 přináší svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. V první reportáži sleduj ... číst dále

25.11.2022 20:31 00:18:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #1: Junkies‘ lives matter, na životech feťáků záleží

Unikátní reportážní série věnovaná pervitinu. Individualizované příběhy o pádu na dno, ani heroické vyzdvihování těch, kteří se z něj zvládli „vyhraba ... číst dále

24.11.2022 11:27 00:54:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #4: Paní svého času?

Ve čtvrtém díle podcastu Pay Gap se Šárka Homfray a Lucie Václavková zabývají flexibilitou a tím, zda nám umožňuje být paní svého času. ► Líbil se vá ... číst dále

23.11.2022 10:15 00:36:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #50: Arleta - Přijde mi, že když kluci řeknou – to je super, že rapuješ – není to real

Arleta patří k největším vycházejícím hvězdám současné české rapové scény. Upozornila na sebe už v roce 2020 experimentálním debutem Ability to Damage ... číst dále

22.11.2022 14:30 00:29:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #65: Floridský triumf republikánů i středozápadní debakl. Jak dopadly americké volby

Proč se americké volby dopočítávají tak dlouho? Republikáni vyhráli těsnou většinou ve Sněmovně reprezentantů, vyhráli ale volby? Co značí jejich úspě ... číst dále

17.11.2022 17:48 01:34:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #17: Eva Klíčová, Kamil Fila - V českém filmu bylo znásilnění většinou něčím pro pobavení

Tématem nového vydání podcastu Pop je zobrazení znásilnění v českém filmu. Rekapitulujeme snímky od komedie Svatba jako řemen až k novému webseriálu P ... číst dále

16.11.2022 22:11 01:23:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #6: Odvrácená strana pražských "devadesátek" a kniha pro fanoušky Elona Muska

V dalším dílu literárního podcastu TL;DR rozebíráme skandální událost: Státní cenu za literaturu získala Kateřina Tučková! Podle části tuzemské literá ... číst dále

16.11.2022 09:53 00:29:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #4: Země uvízlá ve starých představách

Zvýšení daně z nemovitosti by mohlo mírnit krizi bydlení i majetkové nerovnosti, které škodí ekonomice. Česká politická scéna je však zvyklá jej odmít ... číst dále

15.11.2022 23:00 01:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #85: Pokorný, Janečková - Proti artwashingu postavme umělecké odbory a univerzální příjem

Benefiční akce Deníku Alarm v pražském klubu Fuchs2 z 9. listopadu nesla název Kunstahalle Alarm, a ironicky tak reagovala na existenci nového galerij ... číst dále

10.11.2022 12:01 00:47:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #3: Mateřství

Mateřství je faktor, který často obrátí náš pracovní život vzhůru nohama. V této epizodě podcastu hovoříme nejen o vlastních zkušenostech, ale také o  ... číst dále

8.11.2022 16:40 00:28:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #64: Američané jdou k volbám. Demokraty táhne ke dnu ekonomika

Co je charakteristické pro takzvané midtermové volby? Co určovalo letošní kampaň před volbami do Kongresu? Jakých přešlapů se dopouštěli demokraté a p ... číst dále

6.11.2022 21:14 00:31:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #3: Českem obchází strašidlo progresivních daní

Většina západních zemí má progresivní systém zdanění a má pro to dobré důvody. Česká debata s daňovou progresí naopak zachází jako s utopií. Jak jsme  ... číst dále

6.11.2022 19:43 00:45:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #49: Linda Bartošová - Ženské příběhy mě fascinují

Od prvního listopadu je na webu rádia Wave ke slyšení první autorský podcast novinářky Lindy Bartošové s názvem Krása. V něm autorka prostřednictvím v ... číst dále

4.11.2022 21:56 00:20:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #2: USA se daňově vrací do 20. století

Spojené státy mají daleko komplikovanější daňovou historii, než by se mohlo zdát. Velkou část 20. století patřily k světovým lídrům v daňové progresi. ... číst dále

3.11.2022 23:09 00:31:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #1: Proč v zemích s rovnou daní nečekat manželství pro všechny?

Daňové soustavy jednotlivých zemí odrážejí také hodnoty společnosti. Jak se přístup k daním vyvíjel od poválečného formování sociálních států do souča ... číst dále

3.11.2022 20:33 01:18:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #16: Nvotová, Vlasáková - Ženy jsou u filmů od mala zvyklé se do mužů vciťovat

Tereza Nvotová a Klára Vlasáková si na přijetí svých filmů nestěžují. Vedle recenzí, které prozrazují předsudky vůči ženám nebo nedůvěřivost, je ve ve ... číst dále

2.11.2022 22:37 01:26:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #84: Saša Uhlová - Nejjednodušší je v práci vykořisťovat lidi v beznadějných situacích

V roce 2017 si naše redaktorka Saša Uhlová na vlastní kůži ověřila, jak vypadají podmínky lidí pracujících ve špatně placených, ale nezbytných zaměstn ... číst dále

1.11.2022 23:12 01:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #10: Houbová terapie islandské maximalistky Björk ukazuje cestu z krize

Hudební podcast Soundsystém se věnuje nové desce islandské zpěvačky Björk a zamýšlí se nad udržitelností současného modelu koncertních turné. ► Líbil ... číst dále

26.10.2022 19:56 00:54:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #2: Proč beru míň?

Existuje vůbec nějaké odvětví, kde by se žena mohla těšit na stejný příjem jako její kolegové? A co dělat, když zjistíme, že bereme méně, než bychom m ... číst dále

24.10.2022 09:18 01:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #46: Žaloudek - Mnoho věcí v Evropě normálních je v Praze považováno za extremistické

Zelený zastupitel Prahy 3 v podcastu o rozvoji měst komentuje volební výsledek své strany, posun v Praze ve věci vyjednávání s developery i schopnosti ... číst dále

22.10.2022 17:27 00:49:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #6: Dutchak - Peace does not only concern security, but also economic and social rights

The podcast Crossroads invites Oksana Dutchak who is the Deputy Director of the Centre for Social and Labour Research (Kyiv) and a co-editor of Common ... číst dále

22.10.2022 17:27 00:37:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #6: Oksana Dutčak - Mír je také o ekonomických a sociálních právech

Do podcastu Na rozcestí jsme pozvali Oksanu Dutčak, která je zástupkyně vedoucí Centra pro sociální a pracovní výzkum v Kyjevě a spolueditorkou časopi ... číst dále

21.10.2022 23:18 00:59:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #83: Bára Bažantová - Až v Janově jsem začala chápat, co znamená pojem vyloučená lokalita

V nakladatelství Tranzit vyšla nedávno publikace Hoří chemička, něco si přej. Její autorka, umělkyně a aktivistka Bára Bažantová strávila část minuléh ... číst dále

18.10.2022 20:58 00:40:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #48: Nicol Hochholczerová - V umění se už nedá vytvořit něco šokujícího, důležitá je upřímnost

Svým debutovým románem Táto izba sa nedá zjesť, jenž vyšel v nakladatelství KK Bagala, zaujala slovenská prozaička Nicol Hochholczerová nejen slovensk ... číst dále

17.10.2022 21:39 00:26:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #16: FC Barcelona - nejzadluženější klub světa se léčí neoliberalismem

FC Barcelona: největší, nejslavnější, nejzadluženější. Zatímco o prvních dvou superlativech mohou fotbaloví fanoušci vést dlouhé debaty, tu poslední n ... číst dále

14.10.2022 21:28 01:10:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #82: Radek Buben - Bolsonaro je tropický Trump. Jeho administrativa má rekordní počet vojáků

V Brazílii, jedné z největších a nejdůležitějších zemí světa, nyní probíhají prezidentské volby, v nichž se utkává umírněná levice s radikální pravicí ... číst dále

12.10.2022 22:32 00:33:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #1 - Kratší konec provazu

V úvodní epizodě nového podcastu mluvíme o tom, proč vlastně ženy na pracovním trhu tahají za kratší konec provazu. Gender pay gap je symbolické číslo ... číst dále

12.10.2022 22:11 01:05:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #15: Hokr - Prsteny moci jsou vysokoškolský seminář o tom, jak splachovat peníze do záchoda

Amazon do první řady Prstenů moci investoval 750 milionů dolarů. „Nevím, kde ty peníze jsou. Nic mě do tohoto světa bohužel nevtahuje,“ říká fanoušek  ... číst dále

11.10.2022 22:31 00:35:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #47: Zabloudilová - Sexualizovanému násilí se podcasty i seriály začínají věnovat celosvětově

Každé úterý od začátku září byl na webu Radia Wave ke slyšení podcast Hranice násilí zprostředkovávající autentické výpovědi žen, které zažily znásiln ... číst dále

8.10.2022 19:46 01:35:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #5: Annie Ernaux má Nobelovu cenu. Jak se podle ní proměnil poválečný svět?

Asociace spisovatelů v září uspořádala spisovatelský sjezd. A tak se diskutovalo, pronášely projevy i slamovalo. Nejmocnější reakci rozhněvaných liter ... číst dále

3.10.2022 23:19 01:17:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #81: Žďárský, Kárníková - Rovnost ve společnosti může být lékem na ekonomický růst

Koncepce nerůstu má u nás i ve světě stále větší odezvu. Nedávno proběhla v Brně první nerůstová konference, a proto jsme si do studia podcastu Kolaps ... číst dále

2.10.2022 20:15 00:45:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #46: Eliška Koldová, Maja Vusilović - Každé téma je feministické

Český feministický mediální prostor rozrazil před časem nový projekt: měsíčník Druhá směna. Co vedlo k založení Druhé směny? O jaký typ feminismu text ... číst dále

28.9.2022 20:42 00:25:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Boom kryptoměn #5: Bohatí bohatnou, chudí chudnou. Od digitálního feudalismu k proletariátu

Závěrečný díl seriálu o kryptoměnách a digitalizaci peněz se zaměřuje na to, jak se kryptoměny aktuálně pokoušejí využít technologičtí giganti. Audio ... číst dále

26.9.2022 22:52 01:27:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #80: Bahenský - Rusové neplánovali invazi na Ukrajinu jako válku, ale jako policejní operaci

Nejnovější díl podcastu Kolaps v mnohém navazuje na předchozí vydání analyzující ruskou invazi na Ukrajinu a její aktuální, ale i dlouhodobější kontex ... číst dále

26.9.2022 21:10 00:31:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #45: Karolína Křížová - Domácímu násilí čelí ženy či děti, na muže dopadá násilí verbální

Karolína Křížová ve své práci na několika frontách bojuje proti sexuálnímu a dalšímu genderově podmíněnému násilí. V Konsentu působí jako koordinátork ... číst dále

25.9.2022 20:02 01:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #9: Hudba, která tlumí utrpení. Od kapesních písniček Tamary ke znovuzrození Beyoncé

Písně Tamary jsou jako pohlednice ze života a debutová deska této pražské indie-popové kapely je jich plná, včetně osvědčených letních hitů pro introv ... číst dále

25.9.2022 11:47 00:28:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Boom kryptoměn #4: Stát versus bitcoin. Jak probíhá regulace kryptoměn?

Bitcoin začal jako experimentální digitální měna mimo dohled centrálních finančních institucí i státu. Čím více peněz se ale v bitcoinovém systému toč ... číst dále

21.9.2022 22:36 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Boom kryptoměn #3: Co je to kryptokolonialismus? Bitcoin a jeho zábor zemí globálního Jihu

Země globálního Jihu slouží „technologickým inovátorům“ a kryptoměnovým dobrodruhům jako laboratoř, která má akcelerovat jejich byznys. Často na úkor  ... číst dále

19.9.2022 21:16 00:27:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Boom kryptoměn #2: Bitcoin a jeho začátky. Pokus o hledání stálého bodu v proměnlivém světě

Bitcoin vznikl v časech poslední velké ekonomické krize a měl nabídnout řešení řady problémů spojených se současným finančním systémem. Nyní se s nimi ... číst dále

12.9.2022 23:04 00:51:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #10: Většina zemí dekolonizaci muzeí ignoruje. I české umělecké instituce se musí reformovat

Dekolonizací procházejí muzeální sbírky i prestižní přehlídky současného umění. Je v praxi uskutečnitelná? Poslouchejte rozhovor s kurátorem Rado Išto ... číst dále

11.9.2022 20:29 00:34:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #45: Adam Scheinherr - Vybudovat S-Bahn by Praze pomohlo víc než dokončit městský okruh

„Nejvíc mě těší to, co vidím, když se Prahou procházím s mým tříletým synem – že se povedlo udělat nové přechody, snížit obruby u přechodů. To jsou vě ... číst dále

8.9.2022 13:14 01:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #79: Trhoň, Veselý - Pro Marka Fishera byl důležitý politický rozměr duševního zdraví

O kapitalistickém realismu, depresích, neoliberalismu a novém českém překladu knihy intelektuála a teoretika Marka Fishera s Ondřejem Trhoněm a Karlem ... číst dále

6.9.2022 18:10 01:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #44: Zuzana Poláková - Současná pražská koalice působila jako mezikrok k něčemu lepšímu

Architektka a odbornice na aktivní dopravu ze Spolku Automat Zuzanou Poláková v prvním předvolebním vydání podcastu Bulvár hodnotila poslední čtyři ro ... číst dále

5.9.2022 21:37 00:49:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #44: Jana Ustohalová - Reportážní texty jsou cesta, jak dát hlas lidem, kteří ho nemají

Jedna z nejvýraznějších novinářek současnosti, redaktorka a publicistka Jana Ustohalová, pracovala sedmnáct let v redakci MF DNES v Brně. Nyní je člen ... číst dále

3.9.2022 11:57 00:31:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #43: Unzeitigová, Dušek - Uvědomovali jsem si, že klimatickou katastrofu už žijeme

Nový díl podcastu Bulvár představuje unikátní výstavu Praha 2050, v níž autoři Ondřej Dušek a Tereza Unzeitigová promýšlejí možnou budoucí podobu hlav ... číst dále

1.9.2022 22:03 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #15: Serena Williams celý život bojovala proti sexismu a rasismu bílého sportu

Afroamerická tenisová hvězda Serena Williams končí svoji kariéru. Její odkaz v mnohém přesahuje svět sportu a spočívá v nikdy nekončícím aktivismu pro ... číst dále

31.8.2022 09:33 01:26:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #4: „Jsem zoufalý já, nebo systém?“ Diagnostik kapitalismu Mark Fisher

V srpnovém vydání literárního podcastu TL;DR jsme probírali především své výpisky z K-punku Marka Fishera, došlo ale i na poletující sníh, který se sn ... číst dále

28.8.2022 20:51 00:47:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #42: Architekti bez hranic - Špatný veřejný prostor působí ve městě jako nádor

Architekti bez hranic sdružují mladé architekty a architektky se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury – věnují znevýhodněným členů ... číst dále

27.8.2022 10:47 01:32:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #78: Jamie Rose - Díky queer historii si trans lidé uvědomují, odkud přicházejí

Na konci roku 2021 vycházel pod hlavičkou Institutu úzkosti šestidílný podcast Transistorie o tom, “co znamená, nebo co znamenalo být trans”. Autorkou ... číst dále

23.8.2022 23:11 00:36:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #8: „Nasrat na vás a vaše dvojí standardy.“ O interrupcích se v popu dnes zpívá jinak

Podcast Soundsystém se tentokrát vydal na hudební festival Beseda u Bigbítu. Letní pohodu se Karlu Veselému a Michaele Peštové podařilo nabourat debat ... číst dále

22.8.2022 21:26 00:33:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Boom kryptoměn #1: Válka je věcí peněz. Proč jsou v konfliktech bankéři důležitější než vojevůdci?

Před padesáti lety se zhroutil brettonwoodský systém, který držel ekonomické klima Západu. Co ho nahradilo a proč? Poslechněte si první text série od  ... číst dále

15.8.2022 18:06 00:43:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #41: Za Invalidovnu - Bijeme se o základní věci, proměny sídliště se s obyvateli neprobírají

Sídliště Invalidovna, které vzniklo v šedesátých letech jako experiment, patří k nejzajímavějším v Praze. Nové stavební projekty je však mohou nevratn ... číst dále

14.8.2022 21:06 00:26:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #14: Ženský fotbal táhne diváky, média, ale také ale také sponzory a světové korporace

Rostoucí zájem o ženský fotbal přináší i riziko, že feminizace sportu místo podpory fotbalistek na všech na úrovních vede jen k větším ziskům nadnárod ... číst dále

12.8.2022 13:25 00:48:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #43: Klára Bělíčková - Doufám, že se Fridays for Future podaří vytvořit postkomunistický blok

„Věřím, že v postkomunistických zemích vznikne hnutí, které bude západní struktury, témata i samotné postavení západních aktivistů kritizovat. Že bude ... číst dále

5.8.2022 09:08 00:33:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #62: Konzervativní úroda u amerického Nejvyššího soudu. K čemu všemu se odhodlal?

Americký Nejvyšší soud vydal na sklonku svého aktuálního úředního období celou smršť velmi konzervativních rozhodnutí, která mění výklad amerického pr ... číst dále

28.7.2022 20:14 01:09:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #7: Každá generace si potřebuje stvořit vlastní mýtus o Elvisovi

Aktuální snímek Elvis je nestřídmou vizuální hostinou, jak jsme od australského režiséra Baze Luhrmanna zvyklí. Posádka Soundsystému se ale na nový fi ... číst dále

26.7.2022 15:51 01:29:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #3: Čím nás hypnotizuje Joan Didion a co nás příjemně i nepříjemně překvapilo v české próze

Nedávno vyšel další český překlad americké spisovatelky Joan Didion, jejíž tvorbě se věnujeme v literárním podcastu TL;DR. Kromě toho analyzujeme jedn ... číst dále

20.7.2022 23:06 01:02:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #77: Homfray - Pracovní podmínky nejohroženějších lidí ovlivňují situaci všech pracujících

Pracovní práva, zakázková ekonomika, Uber Files, situace zaměstnanců v současné geopolitické konstelaci, inflace, pravicová vláda, energetická krize a ... číst dále

17.7.2022 16:15 00:40:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #40: Ďáblice jsou nejlepší sídliště. Chceme je renovovat, ne zastavět pro zisk

Ďáblice jsou v posledních letech místem, kde se hraje o nejenom o budoucí podobu nejlepšího českého sídliště, ale taky o to, jak se budou chovat k so ... číst dále

15.7.2022 22:56 01:05:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #76: Eva Svatoňová - Česká cesta k ultrakonzervativní internacionále

České ultrakonzervativní spolky je potřeba vnímat v globální perspektivě. Protipotratové a obecně pak anti-genderové iniciativy totiž čile spolupracuj ... číst dále

13.7.2022 17:32 00:45:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #9: Jsou umělecké školy dostupné všem?

Poslechněte si diskusi s Johanou Chylíkovou a Jiřím Skálou o tom, zda je studium na vysokých uměleckých školách skutečně dostupné všem a jaký vliv na  ... číst dále

6.7.2022 21:25 01:36:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vzděláním k (ne)úspěchu - Jak pozvednout z krize regionální školství?

Český vzdělávací systém se potácí v problémech dlouhodobě. Na světové nebo evropské premianty nestačí ani zdaleka, což je důsledek mnoha faktorů. Třeb ... číst dále

6.7.2022 14:50 00:42:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #61: Tragédie v Uvalde, Highland Parku a zapeklitý problém amerických zbraní

Co přesně se stalo v Uvalde a Highland Parku? Jak to, že během texaské tragédie tak selhala policie? Proč během svého zásahu policisté tak otáleli a m ... číst dále

3.7.2022 21:47 00:51:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #39: Pavel Zelenka - Praze by pomohlo budovat vlastní bytový fond a stavět typové domy

„Velký krokem dopředu je podle mého založení Pražské developerské, město musí umět plánovat, developovat a stavět. Nemůže to nechávat jen developerům, ... číst dále

3.7.2022 21:33 00:47:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Můžu ti říkat Mirečku? #3: Každý druhý měl auto a chatu, ale nevěřili jste vlastnímu bratrovi

Ve třetím díle podcastu Můžu ti říkat Mirečku Johanna Nejedlová s Daliborem Zítou pokračují ve vyprávění o životě studentů a studentek, kteří do Česko ... číst dále

27.6.2022 21:37 01:01:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #6: Hudba, která tě ochrání před démony. Proč stará píseň Kate Bush uhranula generaci Z?

Čtvrtá řada seriálu Stranger Things vrátila do hitparád osmdesátkový hit Running Up That Hill. Je za tím přetrvávající kouzlo zpěvačky Kate Bush? Našl ... číst dále

25.6.2022 23:49 01:19:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #75: Vojtěch Boháč - Rusku vládne militantní alfa samec, Ukrajina je decentralizovaná síť

Už čtyři měsíce zuří na Ukrajině válka, kterou rozpoutalo Putinovské Rusko. Krátce před jejím vypuknutím se na východ Ukrajiny vypravili novinář Vojtě ... číst dále

22.6.2022 22:04 00:41:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #38: Jaroslav Lorman - Problémy s bydlením mají i senioři, kteří celý život šetřili

Díl podcastu Bulvár s Jaroslavem Lormanem se zaměřil na situaci seniorů a seniorek, na které tvrdě dopadá nedostupnost bydlení i rychlé zdražování náj ... číst dále

22.6.2022 15:46 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Od popíračství k ekofašismu. Stručné dějiny klimatického reakcionářství

Popírači a klimaskeptici nejsou jediní, kdo si globální oteplování vykládá po svém. Lidská schopnost sebeklamu je pestřejší, než se na první pohled mů ... číst dále

21.6.2022 21:49 01:20:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #2 - Senegalci v zákopech světové války a marnost postkomunismu

Zatímco tři ze čtyř titulů probíraných v novém dílu literárního podcastu TL;DR ukazují svět očima neprivilegovaných, jedna kniha se jinakosti posmívá. ... číst dále

19.6.2022 21:32 00:16:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Měli bychom se připravovat na potravinovou krizi? O nečekaných důsledcích Putinovy invaze

Kromě přímých dopadů má válka na Ukrajině také důsledky nepřímé. Jedním z nich může být potravinová krize, před níž varují čelní představitelé OSN i n ... číst dále

16.6.2022 08:42 01:16:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #74: Pavel Karous - Předváleční antifašističtí umělci patří k vítězům nad Hitlerem

Na Alarmu skončil posledním dílem unikátní audiovizuální pořad Antifacist Art mapující české, slovenské a československé antifašistické umění v první  ... číst dále

15.6.2022 01:01 00:54:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #5: Mariya Ivancheva - Men without care responsibilities are on top in academia

Mariya Ivancheva is a British-Bulgarian anthropologist and sociologist, currently based at the University of Strathclyde. Her longterm research intere ... číst dále

15.6.2022 01:01 00:39:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na Rozcestí #5: Ivancheva - V akademické sféře jsou na špici muži, kteří nemusí o nikoho pečovat

V novém díle podcastu Na rozcestí mluví britská antropoložka Mariya Ivancheva o tom, jaké rozdíly přetrvávají mezi akademickými institucemi v západní  ... číst dále

9.6.2022 00:55 01:17:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #73: Vladimír Špidla - Zdroje pořád jsou. Jde jen o to, jak je využijeme

V nakladatelství Prostor právě teď vychází kniha s názvem Špidla aneb Zdroje jsou…, v níž někdejšího premiéra, ministr, eurokomisaře a nynějšího ředit ... číst dále

2.6.2022 07:10 00:42:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #60: Jak probíhají americké primárky?

Je nadvláda Donaldat Trumpa nad republikány skutečně tak pevná, jak se zdá? Jakou cenu má jeho podpora  republikánských kandidátů? Proč jeho sílu prob ... číst dále

1.6.2022 22:36 01:12:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #72: Anna Hájková - Nejsou horší a lepší oběti holocaustu

Hostem nejnovějšího dílu podcastu Kolaps byla historička Anna Hájková působící na Univerzitě ve Warwicku. Věnuje se studiu každodenního života obětí h ... číst dále

31.5.2022 21:52 01:00:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #14: Jsme v křeččím kole, pracujeme neustále a za podprůměrné mzdy, upozorňují lidé z divadel

Jedna z debat ze série ND Talks pořádané na půdě Národního divadla se věnovala ekonomické situaci lidí z divadel. Ta je natolik alarmující, že událos ... číst dále

30.5.2022 22:36 01:07:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #5: Rapper Kendrick Lamar připomíná, že nikdo není morálně čistý

Natočil rapper Kendrick Lamar s dvojalbem Mr. Morale & The Big Steppers svůj největší opus? Trpí mesiášským komplexem, nebo se zříká role rapového kaz ... číst dále

29.5.2022 21:37 01:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #42: Renata Berkyová - Romská historie je součástí české historie

Nový díl podcastu Kvóty se věnuje vytěsňované romské historii i přetrvávající diskriminaci Romů a Romek u nás pohledem básnířky, prozaičky a romistky  ... číst dále

27.5.2022 21:42 00:35:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Můžu ti říkat Mirečku? #2: Česká kuchyně je přivedla ke vzpouře

Podcast o příbězích a životních osudech studentů, kteří přijeli studovat do komunistického Československa ze zemí globálního jihu. V druhém dílu podc ... číst dále

27.5.2022 09:20 00:56:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #71: Jaromír Mrňka - Atentát na Heydricha byl zásadní pro obnovu Československa

Dnes uplynulo osmdesát let od důležitého a úspěšného atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Právě 27. května 1942 na něj t ... číst dále

26.5.2022 08:10 01:12:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #1: Hrůzy české vesnice, život v chudobě a civilizované ženy.

V prvním díle TL;DR se nový podcast hlavně představí. Proč se jmenuje tak neliterárně a proč je dobré někdy knihu nedočíst a zaklapnout? Vysvětlíme vá ... číst dále

22.5.2022 20:44 00:39:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #37: Martin Ouředníček - V Metropolitním plánu chybí lidi. Zabývá se hlavně využitím území

Martin Ouředníček upozorňuje na rizika zahušťování Prahy. Metropolitní plán podle něj na část výzev nereaguje, protože jeho zpracovateli jsou hlavně a ... číst dále

17.5.2022 22:34 01:07:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #70: Filip Pospíšil - Barva pleti rozhoduje o formě naší pomoci ukrajinským uprchlíkům

O situaci ukrajinských Romů utíkajících před válkou, kolabující české pomoci uprchlíkům i vyhlídkách blízké budoucnosti s antropologem a sociálním pra ... číst dále

17.5.2022 21:57 01:05:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #41: Martina Drozd Smutná - Setkání s feminismem mi pomohlo uchopit vlastní studium na AVU

S úspěšnou malířkou a letošní laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého o vlastních cestách k feminismu, radosti z malby, překonávání mistrovského modelu ... číst dále

16.5.2022 20:40 01:12:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #13: Kovtun, Krykun, Nikitinová - Pacifismus je privilegium, Ukrajina potřebuje pomoc

Hostkami Popu byly vizuální umělkyně, které žijí v ČR, ale narodily se na Ukrajině. Masha Kovtun, Olga Krykun a Alice Nikitinová mluvili o tom, na co  ... číst dále

13.5.2022 21:56 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #59: Pár postřehů k americkému boji o potraty

Únik informací z Nejvyššího soudu upozornil americkou veřejnost na blížící se rozsudek, který v zemi naprosto vychýlí reprodukční politiku ze zajetých ... číst dále

11.5.2022 10:16 01:07:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #69: Bittner, Smejkalová, Trlifajová - Příjmová nejistota vede k radikalizaci střední třídy

Platforma pro minimální důstojnou mzdu nedávno představila svůj výpočet této mzdy pro rok 2021. Pro Českou republiku se rovnala 31 146 korun hrubého a ... číst dále

9.5.2022 22:17 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Můžu ti říkat Mirečku? #1: Podcast plný příběhů ze zapomenuté kapitoly československé historie

Podcast o příbězích a životních osudech studentů, kteří přijeli studovat do komunistického Československa ze zemí globálního jihu. Invaze vojsk varša ... číst dále

8.5.2022 21:37 00:59:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #40: Jana Patočková - Soudit lidi, kteří si oblečení nakupují ve velkých řetězcích, není cesta

Nový díl feministického podcastu Kvóty s publicistkou a teoretičkou módy Janou Patočkovou se zaměřuje na vztah politiky a módy, současné trendy v oblé ... číst dále

3.5.2022 11:01 00:29:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #8: Kolektiv Prádelna - Jsme holky z ulice

Spolek Prádelna vznikl během zimy 2019/2020 v rámci tříměsíční rezidence žen v sociální tísni v pražské Galerii INI. Členky kolektivu se dnes pravidel ... číst dále

1.5.2022 22:52 01:16:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #68: Šindelář, Svobodová - Třídní rozdíly jsou pro pochopení francouzské politiky klíčové

O výsledcích francouzských prezidentských voleb, politice Emmanuela Macrona, Marine Le Pen, francouzské levici i tradičních stranách jsme si v podcast ... číst dále

27.4.2022 09:46 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #4: Proč je album GOLD od saxofonisty Alabastera dePlumea balzám na neklidnou dobu?

Album GOLD od původem manchesterského saxofonisty a básníka Alabastera dePlumea je jako balzám na neklidnou dobu. Jedenačtyřicetiletý Gus Fairbarn, ja ... číst dále

24.4.2022 21:17 01:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #67: Andrea Beláňová - Pečlivě budovaná image Hnutí Pro život se jedním příspěvkem zhroutila

O nedávném skandálu Hnutí pro život, protipotratovém hnutí a ultrakonzervativní ideologii, která se za ním ukrývá, jsme si v novém díle podcastu Kolap ... číst dále

21.4.2022 18:56 00:48:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #58: Kdo je Chris Smalls? Odborářská výhra v Amazonu může pokračovat ve Starbucks

Proč je výhra Chrise Smallse a jeho kolegů tak signifikantní? Proč se rozhodli nevyužít stávajících odborových struktur a proč jejich boj zdaleka neko ... číst dále

20.4.2022 23:44 00:38:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #39: Irena Hůlová - Změna definice znásilnění je střípek ve skládačce sexuálního násilí

Už více než rok běží kampaň Amnesty International a dalších spřátelených neziskových organizací jako je například Konsent, která usiluje o změnu defin ... číst dále

18.4.2022 19:18 00:48:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #36: Vinklárková, Kubinec: Jsme zklamaní z toho, že vedení města ustupuje developerům

Tématem Bulváru je plánovaná čtvrť na pražském Žižkově. Ta patří mezi nové distrikty, které by mohly mírnit krizi bydlení, zvednout enviromentální sta ... číst dále

17.4.2022 07:27 00:56:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #66: David Gardáš - Čína se společně s Ruskem dožaduje podílu na rozhodování o světovém řádu

O čínském vnímání současného válečného konfliktu na Ukrajině, rusko-čínských vztazích i mezinárodních a geopolitických ambicích Čínské lidové republik ... číst dále

15.4.2022 12:20 00:41:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #7: Sesterství feministické potížistky Audre Lorde

Poslouchejte diskusi s Almou Lily Rayner a Kateřinou Kolářovou o knize Sister Outsider afroamerické feministky a básnířky Audre Lorde. Její zkušenost  ... číst dále

8.4.2022 23:09 01:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #65: Martin Vait - Orbán vytvořil zdání, že Maďarsko je velký mezinárodní hráč

V neděli 3. dubna vyhrál už počtvrté v řadě maďarské parlamentní volby premiér Viktor Orbán. O vítězství ho nepřipravila ani koalice šesti největších  ... číst dále

5.4.2022 10:09 00:54:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #38: Tereza Soušková - Putin prezentuje pečlivě budovanou masku, své kroky má naplánované

Od chvíle, kdy Vladimir Putin rozpoutal válku na Ukrajině, se pozornost Evropy ubírá východním směrem. Jak lze hodnotit postup ruské armády i Putinovy ... číst dále

3.4.2022 17:15 00:56:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #37: Andrea Slováková - Vysoké školy by měly být nejen vzdělávací instituce, ale i podpůrné

V roce 2020 byla Andrea Slováková zvolená historicky první děkankou jedné z nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí u nás - pražské FAMU. Prá ... číst dále

1.4.2022 15:48 01:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #64: Lenka Víchová - Jak se bude historie dívat na Volodymyra Zelenského, se teprve uvidí

O mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, o prezidentu Volodymyru Zelenském a jeho cestě k moci a válce na Ukrajině mluvila v dalším díle podcastu K ... číst dále

31.3.2022 17:48 00:35:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #57: Dramata okolo amerického Nejvyššího soudu? Mnoho toho nezmění

Nejvyšší soud Spojených států čeká personální obměna. Kromě nové nominace se ale na soud upírá pozornost i kvůli kauze soudce Clarence Thomase. Obě ud ... číst dále

30.3.2022 13:33 00:28:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #3: Jak dopadl flirt Jenny Hval s brazilskou tropicálií?

Asi byste si nevsadili na to, že norská písničkářka a spisovatelka Jenny Hval bude experimentovat se soundem brazilské tropicálie nebo bossa novy. Jej ... číst dále

27.3.2022 21:29 00:26:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #6: Proč chce polská národně konzervativní vláda ovládnout muzea a galerie?

Polská vláda v čele se stranou Právo a spravedlnost vyměnila několik ředitelů významných kulturních institucí. O proměně tamní kulturní krajiny jsme m ... číst dále

22.3.2022 20:24 00:38:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #56: Jak nahlíží USA na Ukrajinu a co znamenají sankce pro americkou hegemonii?

Jak vnímají Američané ruskou invazi na Ukrajinu a proč americký prezident při proslovech reagujících na invazi tolikrát zmiňoval ceny benzínu? Jakou r ... číst dále

16.3.2022 22:18 01:12:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #63: Tomáš Glanc - Putinova Ideologie ničí význam pojmů

O myšlenkových vlivech v pozadí dnešní ruské politiky mluvil v Kolapsu rusista a sémiotik Tomáš Glanc. Jaký má tato “nadstavba” vliv na reálnou politi ... číst dále

15.3.2022 21:46 01:11:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #36: Dvorská, Pavelková - Migrační politika byla restriktivní. Ukazuje se, že to jde i jinak

S právničkou Organizace pro pomoc uprchlíkům a členkou dobrovolnické Iniciativy Hlavák o aspektech stávající uprchlické krize, restriktivní roli státu ... číst dále

11.3.2022 12:26 01:01:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #62: Jan Ludvík - Naše společnost ztratila představu o tom, co znamená jaderná válka

O konfliktu na Ukrajině, útocích na civilní obyvatelstvo, válečných zločinech i pravděpodobnosti jaderného konfliktu jsme si v podcastu Kolapsu povída ... číst dále

6.3.2022 19:59 00:39:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #4: Christophe Jaffrelot - Indie dnes vyvíjí etnickou demokracii

Dalším hostem podcastu Na rozcestí je profesor Christophe Jaffrelot. Hovořili jsme nejen o jeho nové knize o vzestupu Naréndry Módího, ale i o roli hi ... číst dále

6.3.2022 19:58 00:55:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #4: Christophe Jaffrelot - India is inventing an ethnic democracy

Christophe Jaffrelot is the guest of the new episode of the Crossroads podcast. Christophe Jaffrelot is a Professor of Indian Politics and Sociology a ... číst dále

5.3.2022 21:05 01:24:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #61: Charvát, Heřmanová - Za nenávistné útoky nemůžou sociální sítě, jsou ale lépe vidět

Rasismus je stále žitou realitou mnoha lidí, a to i na evropském kontinentě - a to nejen ve Východní, ale i Západní Evropě. Hosty Kolapsu věnovanému h ... číst dále

2.3.2022 10:39 01:08:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #60: Michal Smetana - Bojové nasazení Ukrajinců je neuvěřitelné, optimismus ale není na místě

O rusko-ukrajinském konfliktu, situaci na bojišti, ale i hrozbě jaderné války jsme si v podcastu Kolaps povídali s bezpečnostním analytikem Michalem S ... číst dále

23.2.2022 22:00 00:23:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #2: Jak najíždí audio-LSD na novém albu Animal Collective?

Baltimorská neo-psychedelická skupina Animal Collective se na nové desce Time Skiffs sešla v plné sestavě. Hudebníci Avey Tare, Panda Bear, Geologist  ... číst dále

22.2.2022 23:18 00:26:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #3: Mezzadri - Neoliberalismus omezuje naši schopnost čelit výzvám typu pandemie

V novém díle podcastu Na rozcestí jsme přivítali Alessandru Mezzadri, která je docentkou rozvojových studií na SOAS University of London. Ve svém výzk ... číst dále

22.2.2022 21:54 00:38:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #3: Mezzadri - Neoliberalism limits our ability to cope with societal challenges

In the podcast Crossroads, we welcome Dr. Alessandra Mezzadri. She is Associate Professor of Development Studies at SOAS University of London. In her  ... číst dále

21.2.2022 21:40 00:48:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #5: Nerůstem proti vyhoření

Kultura čelí tlaku na výkon a hledá, jak dělat umění udržitelně. Poslechněte si rozhovor o nerůstu s Martinou Johnovou z galerie Hraničář a Ivanem Bur ... číst dále

20.2.2022 19:08 01:12:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #12: Kajánková, Müllerová - Teenageři jsou taky lidi

Tématem další epizody podcastu Pop byl nový webseriál České televize nazvaný TBH. Deset epizod příběhu z jednoho brněnského gymplu najdete na veřejnop ... číst dále

18.2.2022 10:22 01:00:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #35: Valkovičová - Zkušenost se sexuálním obtěžováním je vyšší u studujících z chudších poměrů

O situaci queer a reprodukčních práv ve středoevropském regionu či sexuálním násilí a obtěžování na vysokých školách a v institucích s Veronikou Valko ... číst dále

15.2.2022 20:24 01:09:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #59: Johana Kotišová - Novináře v Babišových médiích drží hypotéky i pocit vlastní autonomie

O oligarchizaci českých médií, ale i světě válečných reportérů jsme si v novém díle podcastu Kolaps povídali s mediální analytičkou Johanou Kotišovou.

10.2.2022 19:16 01:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #35: Petr Hlaváček - Příspěvky developerů jsou pro město svým způsobem sametovou revolucí

Hostem podcastu Bulvár byl náměstek pražského primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček, se kterým jsme mluvili o nově zave ... číst dále

4.2.2022 21:49 01:06:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #11: Karel Veselý - Další revoluce v českém rapu přijde, až se do něj víc pustí ženy

Hostem dalšího vydání podcastu o kultuře byl hudební publicista a spolupracovník Alarmu Karel Veselý, který se podílel na nových pořadech České televi ... číst dále

3.2.2022 21:55 00:49:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #34: Adéla Komrzý - Chtěla jsem zbořit ostych z dokumentárního zachycení

S režisérkou Adélou Komrzý nejenom o jejím nejnovějším filmu Jednotka intenzivního života, ale i o etice v dokumentární tvorbě a nových impulsech pro  ... číst dále

3.2.2022 18:53 00:27:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #55: Jak Joe Biden nestavěl „znovu a lépe“

Nový díl podcastu Redneck o americké politice rozpitvává obří balík investic do americké infrastruktury, na který vsadil Joe Biden první rok svého úřa ... číst dále

2.2.2022 23:15 01:10:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #58: Jana Vargovčíková - Ve střední Evropě jsou pro kulturní války ideální podmínky

O kulturních válkách, sílícím konzervatismu, proti-potratovém a proti-genderovém hnutí nejen na Slovensku s politoložkou Janou Vargovčíkovou v podcast ... číst dále

31.1.2022 14:26 00:58:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Asociální stát v ČR #4: Rodina je základ státu. Pokud zrovna nejste chudí

Poslední díl seriálu (A)sociální stát se věnuje přídavkům na děti, rodičovskému příspěvku a pěstounské péči.

27.1.2022 22:08 00:30:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #13: Olympiáda je viníkem i obětí klimatických změn

S ochranou přírody si vrcholní představitelé olympijské výboru obvykle hlavu nelámou a vedle PR proklamací o ekologii přírodu ničí. Změnit by to mohli ... číst dále

26.1.2022 22:11 00:17:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #1: Ďábelská niněra a paměť tanečního parketu

První Soundsystém v novém roce, ve kterém Miloš Hroch a Karel Veselý rozebírají novinky v hudbě, rozjímá nad Burialovým ambientem, pátrá po kouzlu arc ... číst dále

25.1.2022 21:22 01:11:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #57: Kristina Andělová - Levicovému disentu chybělo živější napojení na kontrakulturu

Do dalšího dílu podcastu Kolaps tentokrát dorazila historička Kristina Andělová. Mluvili jsme s ní o tom, co to byl levicový disent a proč se o něm ml ... číst dále

20.1.2022 21:58 00:55:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Asociální stát v ČR #3: Dávky a příspěvky na bydlení vás před bytovou nouzí neochraní

Počet lidí, kteří mají problémy udržet si bydlení, roste. Ukazuje to nejen na díry v systému sociální podpory, ale i na širší celospolečenský problém. ... číst dále

13.1.2022 22:56 00:23:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Zničující import #4: Absurdní logika trhu s potravinami

V posledním ze série článků Zničující import, v nichž mapujeme český podíl na destrukci ekosystémů a rurálních společností v Latinské Americe, se zamě ... číst dále

13.1.2022 13:56 00:33:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Města budoucnosti #6: Podoba nové čtvrti v Brně moc lidí nezajímá, emoce vzbuzuje přesun nádraží

Ve stínu dohadů o umístění nového brněnského nádraží zůstala diskuse o podobě nové čtvrti Trnitá, která má vyrůst v sousedství historického centra. Te ... číst dále

12.1.2022 22:42 00:24:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Města budoucnosti #5: V Ostravě vznikají nové čtvrti, staré problémy ale nemizejí

Na místě proluk a průmyslových komplexů rostou v Ostravě obchodní domy, kanceláře a kulturní instituce. Podaří se oživit město, které se potýká s odli ... číst dále

12.1.2022 17:20 00:51:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Asociální stát v ČR #2: Úřad, který lidem nepomáhá hledat práci a místo toho je buzeruje

Pracovní úřady by měly lidem pomáhat, když přijdou o zaměstnání. Tuto funkci ale neplní a místo toho se soustředí na kontrolu a represi. Přinášíme dal ... číst dále

11.1.2022 21:49 00:27:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Města budoucnosti #4: Stavební horečka mění Olomouc v exkluzivní město

Olomouc je jedním z měst, kde jdou byty na dračku – i ty, které ještě neexistují. Pozice drahého krajského centra s byty stále hůř dostupnými pro lidi ... číst dále

11.1.2022 20:40 00:55:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #34: Kateřina Čechová - Nevyřešené debaty o poloze brněnského nádraží nikam nezmizely

Ve speciálním vydání podcastu Bulvár, který je součástí projektu Města budoucnosti, vysvětluje architektka Kateřina Čechová, jak se v historii proměňo ... číst dále

11.1.2022 13:14 00:35:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Města budoucnosti #3: Mimozemská loď uprostřed Smíchova

Nová čtvrť pro 3300 bydlících a více než 9000 pracujících je obecně vnímána jako vzor. Ve stínu krásného urbanismu i architektury ale zůstává otázka,  ... číst dále

4.1.2022 09:33 00:34:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #12: Čínská továrna na sportovní úspěchy má problémy

Jak funguje čínský systém výchovy sportovních reprezentantů, kolik stojí peněz a jaké politické a ekonomické zájmy stojí za sportovní spoluprací Číny  ... číst dále

3.1.2022 21:08 00:34:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #12: Čínská továrna na sportovní úspěchy má problémy

Jak funguje čínský systém výchovy, kolik stojí peněz a jaké politické a ekonomické zájmy vytvořili spolupráci s Českem? O tom je další díl podcastu Ou ... číst dále

30.12.2021 22:58 00:29:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Zničující import #3: Odvrácená strana valentýnských růží z Ekvádoru

Ve třetím dílu série článků Zničující import, v níž mapujeme českou stopu na destrukci ekosystémů a rurální společnosti v Latinské Americe, se zaměřuj ... číst dále

28.12.2021 21:33 01:05:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #10: Ivo Bystřičan - Čeští dělníci nemají možnost svoji zkušenost sdílet

Hostem Popu byl režisér seriálu Industrie Ivo Bystřičan, s nímž jsme mluvili o tom, jak se mění postavení dělníků a co o českém průmyslu zjistíme, kdy ... číst dále

27.12.2021 22:55 00:26:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Města budoucnosti #2: Bohdalec a Slatiny. Co nahradí městskou divočinu?

Oblast Bohdalce a Slatin je už léta synonymem městské periferie. I z ní by se ale měla stát moderní pražská čtvrť. Bude v ní dost dostupného bydlení a ... číst dále

26.12.2021 19:56 00:34:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #33: Rostislav Švácha - Olomouci by pomohlo důslednější městské plánování a sociální bydlení

Hostem Bulváru o městu Olomouc, tamější architektuře a bytové krizi byl ve městě dříve dlouhodobě působící historik a člen klubu Za krásnou Olomouc Ro ... číst dále

23.12.2021 18:31 01:21:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #56: Petr Janeček - Kapr byl na vánočním stole až ve 20. století. Za 50 let tu možná nebude

S folkloristou a etnologem Petrem Janečkem o Vánocích, trdelnících, kříšení autentických tradic a obnovování dávných zvyků po roce 2000.

22.12.2021 21:54 00:40:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #32: Zuzana Křičková - Z násilného vztahu se člověk těžko vyváže. Na ulici se traumata násobí

Zimní čas je tradičně obdobím, kdy bývají lidé bez domova nejvíce zranitelní. Každoročně jich několik umře - nejčastěji v souvislosti s mrazem. Jaká j ... číst dále

19.12.2021 22:24 00:24:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Zničující import #2: Potravinový závod ke dnu. Skutečná cena levných banánů v českých supermarketech

V druhém dílu série Zničující import, v níž mapujeme českou stopu na destrukci ekosystémů a rurálních komunit v Latinské Americe, se zaměřujeme na ekv ... číst dále

17.12.2021 23:13 01:41:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #55: Václav Bělohradský - Svůj smysl dnes nacházíme v konfrontaci s pohledem uprchlíků

V posledních letech se často mluví o krizi demokracie, politického systému obecně, o krizi reprezentace a zastupitelské demokracie, nástupu populistic ... číst dále

16.12.2021 22:31 01:00:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #31: Ondřej Slach - Města potřebují investice nejen do infrastruktury, ale i do lidí

Ondřej Slach působí na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a věnuje se tématu takzvaných shrinking cities – smršťujících se měst. Jedná se o m ... číst dále

15.12.2021 20:33 01:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #2: Sabelo Ndlovu-Gatsheni - Decolonization should recreate the world

Sabelo Ndlovu-Gathseni is a professor and Chair of Epistemologies of the Global South with a focus on Africa at the University of Bayreuth in Germany. ... číst dále

15.12.2021 20:19 00:42:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #2: Sabelo Ndlovu-Gatsheni - Dekolonizace má svět opětovně vytvořit

Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni je profesorem Epistemologií globálního Jihu se zaměřením na Afriku na Bayreuthské univerzitě v Německu. Sabelo vystudoval hi ... číst dále

9.12.2021 23:28 01:12:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #54: Tomáš Uhnák - Je potřeba se politicky zabývat otázkou, co chceme jíst

O akademickém zkoumání jídla a potravin, intenzivním zemědělství, vykořisťování praovníků v zemědělství, křehkosti systému, plýtvání potravinami i alt ... číst dále

9.12.2021 10:34 00:53:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Asociální stát v ČR #1: Dávky v hmotné nouzi slouží k trestání chudých a chudobu neřeší

První podcastový díl k reportážnímu cyklu (A)sociální stát se věnuje dávkám v hmotné nouzi. Jak je možné, že se nástroj, který má pomáhat těm nejslabš ... číst dále

8.12.2021 16:47 00:31:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Zničující import #1: Sebevraždy, pesticidy a superplevel. Brazilská sója zakletá v jedovatém kruhu

Poslechněte si audio verzi prvního dílu série článků Zničující import, v níž budeme mapovat českou stopu na destrukci ekosystémů a rurální společnosti ... číst dále

5.12.2021 22:26 00:34:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Města budoucnosti #1: Bubny-Zátory - Nová „hustá” čtvrť pro 50 000 lidí. Jaké přinese bydlení?

Téměř celé území Bubnů-Zátor, kde má přes 26 tisíc lidí bydlet a zhruba stejný počet pracovat, patří soukromým společnostem. Jak mohou podobu nové čtv ... číst dále

5.12.2021 18:01 00:51:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #30: Jan Milota - Housing First by se mohlo stát součástí mainstreamu

Sociální pracovník a zakládající člen Platformy pro sociální bydlení Jan Milota vysvětluje jak v Brně pokračuje program ukončování bezdomovectví Housi ... číst dále

2.12.2021 20:20 00:31:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #54: Skončily dva soudy o „sebeobraně“ v USA

Kvůli čemu stál u soudu Kyle Rittenhouse? V čem spočívala jeho obhajoba? Proč rozsudek spoustu amerických médií nečekalo? Co případ pojilo s smrtí Ahm ... číst dále

1.12.2021 22:30 01:19:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #53: Kateřina Nedbálková - Dělnická třída ze společnosti symbolicky mizí

Kateřina Nedbálková, socioložka z Masarykovy univerzity v Brně, před časem dokončila knížku napsanou na základě výzkumu v továrně Baťa v Dolním Němčí. ... číst dále

29.11.2021 22:48 00:50:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #33: Tereza Stejskalova - Udržitelnost se netýká jen recyklovaných kelímků, ale i lidských těl

S kurátorkou, publicistkou a spoluzakladatelkou umělecké Feministické instituce o udržitelnosti v umění, pečujícím prostředí, přehlcenosti v uměleckém ... číst dále

28.11.2021 21:04 00:51:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #29: Jan Malý Blažek - Pro participativní bydlení u nás teď hledáme vhodné nástroje

Ekonom a sociální geograf Jan Malý Blažek působící na brněnské Fakultě sociálních studií MU v Bulváru vysvětluje, že participativní bydlení, které je  ... číst dále

25.11.2021 21:11 01:09:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #9: Janů, Jansa - Ceny znamenají péči a mělo by je dostávat co nejvíc lidí

Hosty dalšího Popu byli dva z pěti laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, autorka filmu Hair Flip a dekonstuktér narativů, který vystavil sedmou epizod ... číst dále

21.11.2021 20:54 01:11:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #52: Kubala, Patočka - Greta má pravdu. Summit v Glasgow byl festivalem greenwashingu

O klimatickém summitu v Glasgow se mluvilo jako o poslední šanci zachránit klima a planetu v takové podobě, jak je známe. V novém Kolapsu probíráme je ... číst dále

20.11.2021 15:55 01:38:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #28: Bulvár Live o plánované čtvrti na pražském Žižkově

Festival platformy Za Prahu udržitelnou a sousedskou vyvrcholil debatou o plánované čtvrti v oblasti žižkovského nákladového nádraží, která vzbuzuje o ... číst dále

16.11.2021 22:59 01:03:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #51: Adéla Gjuričová - Oslavy 17. listopadu nemají daleko k Vánocům a retro vzpomínání

17. listopad je největší politickým svátkem naší současnosti. Jeho oslavy jsou ale paradoxně zcela apolitické. Co pro českou společnost tento den znam ... číst dále

15.11.2021 20:41 00:25:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #11: Coming Outy nabourávají vládnoucí homofobii

Proč byl její coming out ve své době politický čin, který potvrdil, že v případě sexuální orientace sportovce se naplňuje heslo „osobní je politické“? ... číst dále

12.11.2021 11:51 00:48:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #27: Na Rohanském ostrově se Praha vzdala možnosti ovlivnit jeho podobu

V podcastu Bulvár se s historičkou architektury Lenkou Kužvartovou a architektem Alanem Hacklem, autory publikace Divočina, peníze, beton, věnujeme ro ... číst dále

2.11.2021 21:56 00:57:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #8: Michal Hvorecký - Literatura by měla dát hlas i přírodě a zvířatům, nemůžou už mlčet

Hostem Popu byl slovenský spisovatel Michal Hvorecký, který se po společensko-kritických románech vrátil ke sci-fi povídkám. Některé vypráví z pozice  ... číst dále

1.11.2021 22:43 01:02:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #26: Petr Klápště - Pro kvalitní participace je zásadní mapování komunity

V dalším dílu podcastu Bulvár speciál, zasazeném do projektu Města budoucnosti, se věnujeme otázkám souvisejícím s participací a komunikací města s ob ... číst dále

28.10.2021 23:32 01:09:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #50: Daniela Tinková - Spor o sebevraždy pomohl formovat hodnoty osvícenství

V už padesátém dílu podcastu Kolaps jsme se tentokrát podívali do novověku. Především pak na to, jak se tehdejší společnost vypořádávala s fenoménem s ... číst dále

27.10.2021 22:59 00:30:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #10: Saúdové dovršují oligarchizaci fotbalu

Vstup saúdské královské rodiny do elitního fotbalu vyvolává kontroverze, oslavy fanoušků, kritiku lidskoprávních organizací i nenávist konkurenčních k ... číst dále

21.10.2021 18:41 00:59:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #25: Eliška Vejchodská - Soukromý sektor nemá parazitovat na veřejných výdajích

Při plánování nových čtvrtí, kterým se věnujeme v sérii Města budoucnosti, se čím dál častěji skloňuje pojem kontribuce. Jde o příspěvky obvykle velký ... číst dále

20.10.2021 18:03 00:44:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #49: Hana Čápová - Babiš podezřelé transakce z Pandora Papers nevysvětlil

Šest dní před parlamentními volbami přišla mezinárodní síť investigativních novinářů s projektem Pandora Papers, který navazoval na předchozí Panama P ... číst dále

19.10.2021 21:00 00:47:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #32: Adéla Jurečková - Merkelová nebyla populistka, ale na veřejné mínění vždy hodně dbala

Před více než dvěma týdny proběhly v Německu volby. Zvítězila v nich německá sociální demokracie (SPD). Po dlouhé době tak bude v Německu vládnout tro ... číst dále

15.10.2021 10:06 00:52:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #24: Jakub Nakládal - Záleží na tom, jaké byty stavíme a pro koho

„Když si představíme třeba Žižkov, tak tam je zhruba 20 procent bytů obecních, pak tam jsou nějaké družstevní a cena je tam třeba 80 tisíc za metr čtv ... číst dále

15.10.2021 09:39 00:43:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #4: Učitelé mají studentům umění především poskytovat servis

Manipulativní a sexistické chování pedagogů DAMU stále rezonuje ve veřejné diskusi, toxické vztahy a zneužívání moci jsou ale přítomné i na dalších šk ... číst dále

8.10.2021 09:09 01:01:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

POP #7: Zbyněk Vlasák - Filmoví kritici byli vždycky konformnější než Věra Chytilová

„Dědictví se nám dnes líbí víc, protože zapadá do toho, jak devadesátky zjednodušeně vidíme. Cítíme tam buranskost a to, jak se dávají cenovky i na vě ... číst dále

7.10.2021 09:46 00:43:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #23: Galerie Vi Per - Zajímá nás architektura se společenským a politickým přesahem

Galerie Vi Per sídlí v pražském Karlíně už od roku 2016 a snaží se prezentovat architekturu trochu jinak, než jsme z tradičních galerií zvyklí. Podcas ... číst dále

1.10.2021 21:21 01:08:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Richterová, Ferjenčík: Privatizaci školství, nebo zdravotnictví nedopustíme. Ani ve vládě s ODS

Hosty závěrečné předvolební podcastové série Volby 2021 byli poslanci Pirátské strany Olga Richterová a Mikuláš Ferjenčík. Povídali jsme si o agresivn ... číst dále

30.9.2021 21:16 00:46:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #22: Jakub Ort - Berlínské referendum o vyvlastnění bytů se opírá o jeden z článků v ústavě

Nejnovější díl podcastu Bulvár se zaměřuje na kampaň německé aktivistické platformy Vyvlastnit Deutche Wohnen & Co. V čem tkvěl úspěch kampaně, co teď ... číst dále

28.9.2021 20:44 00:41:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Juřicová, Roček: Chceme rehabilitovat levicovou politiku v českém veřejném prostoru

Hosty předvolební podcastové série Volby 2021 byli tentokrát spolupředsedové strany Levice Markéta Juřicová a Vojtěch Roček. Povídali jsme si o jejich ... číst dále

23.9.2021 21:18 00:51:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #21: Petr Kupka - Omezit vyplácení dávek, abychom nekrmili obchod s chudobou, je nesmysl

Podle kriminologa a experta na vyloučené lokality Petra Kupky přísnost na chudé nefunguje. Podle něj by měl stát více kontrolovat ty, kteří na obchodu ... číst dále

22.9.2021 09:55 00:43:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #53: Jak se proměnila americká zahraniční politika od nástupu Bidena?

Americký prezident Joe Biden je v úřadě už přes třičtvrtě roku. Narozdíl od domácí politiky není úřad amerického prezidenta ve sféře zahraniční politi ... číst dále

21.9.2021 20:57 01:02:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Davis, Berg: Peníze z uhlíkové daně musí jít přímo českým občanům

Pokračujeme s naší krátkou předvolební sérii rozhovorů s političkami a politiky, kteří se ucházejí o hlasy voličů v nadcházejících parlamentních volbá ... číst dále

20.9.2021 00:04 00:48:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #20 : Petr Kuriščák - Obyvatelé Písnice už sídliště nepovažují za domov

Nový díl podcastu Bulvár je o privatizaci největšího bytového fondu v Praze, aktivistické zkušenosti i proměně života na sídlišti Písnice během uplynu ... číst dále

17.9.2021 23:20 00:31:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #48: Standa Biler - Je úpadek v úpadku? O krizi debatování nad koncem světa

Na konci srpna proběhlo v pražském Kampusu Hybernská netradiční nahrávání podcastu Kolaps. Pár metrů od domovského studia Mr.Wombat jsme nový díl nahr ... číst dále

14.9.2021 20:16 00:45:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #31: Eva Dudová - Novela třikrát a dost netrestá pouze chudé lidi, ale i sociální pracovníky

Nový díl Kvót se nahrával během live podcastové akce Alarmu v hlavním sále Kampusu Hybernská. Hostkou Kvót byla Eva Dudová, sociální pracovnice a zakl ... číst dále

8.9.2021 21:47 01:19:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #47: Daniel, Eberle - Kvůli hybridním hrozbám nemluvíme o problémech české společnosti

Výzkumníci Jan Daniel a Jakub Eberle už několik let zkoumají fenomény hybridní války a dezinformací v české veřejné debatě. V jakém kontextu se původn ... číst dále

7.9.2021 21:59 00:56:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #6: Martin Jirouš - Horor může být terapie a queer byl vždycky

Hostem dalšího vydání podcastu o kultuře byl spisovatel, kritik, publicista a popularizátor hororu Martin Jiroušek, který v něm přerámovává představy  ... číst dále

6.9.2021 09:34 01:18:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Maláčová, Stropnický: Spravedlivější systém? Musí se zvedat daně a regulovat kapitál

Rozhovorem s jedničkou a dvojkou kandidátky ČSSD v Praze Janou Maláčovou a Matějem Stropnickým startujeme krátkou předvolební sérii rozhovorů s politi ... číst dále

1.9.2021 10:31 00:20:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #52: Které sliby nesplnil (a už asi nesplní) Joe Biden?

Možná se to zdá jako chvilička, ale Joe Biden je v úřadě už déle než dvě stě dní. To je v rámci americké prezidentské politiky celá věčnost a nebude t ... číst dále

31.8.2021 08:50 00:44:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #19: Jan Klusáček - S bezdomovectvím bychom mohli skoncovat už za 10 let

S Janem Klusáčkem z Platformy pro sociální bydlení v rozhovoru rozebíráme, jaké formy může bytová nouze mít a kdo jí nejčastěji trpí. Lidí, kteří vyna ... číst dále

25.8.2021 22:27 00:25:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #3: Co si myslí o umění kustodky, šatnář a pokladní?

Třetí díl Rautu jsme se vydali natáčet do Galerie hlavního města Prahy, abychom zjistili, jak se v práci a v životě daří těm, kteří denně pečují o náv ... číst dále

24.8.2021 21:39 01:26:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #30: Petra Ezzeddine - Některé formy práce pečovatelek hraničí s moderním otroctvím

Další díl podcastu Kvóty se zaměřuje na problematiku migrace a globální rozměr péče. Hostkou je sociální antropoložka Petra Ezzeddine, která se oběma  ... číst dále

23.8.2021 22:20 00:32:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Nemužeš stávkovat, když ty lidi ani nevidíš. Zakázková ekonomika jako výzva pro odbory

Vztahy mezi tradičními odbory a pracovníky v zakázkové ekonomice jsou komplikované. Obě strany se ovšem navzájem potřebují. Jen tak lze bojovat proti  ... číst dále

23.8.2021 21:55 01:28:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #46: Martin Vrba - IPCC se nás celou dobu snaží uklidnit. Jeho rétorika je optimistická

V pondělí 9. srpna zveřejnil Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN (IPCC) první část své šesté hodnotící zprávy o stavu klimatu, Vědci v ní tvrdí ... číst dále

19.8.2021 22:39 00:53:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #18: Matouš Turek - Nepokácený javor brání nábřeží před vydlážděním a vznikem tepelnému mostu

Hostem podcastu Bulvár byl Matouš Turek z Iniciativy Zachraň javor, které se podařilo přimět radnici Prahy 1, aby upustila od projektu vydláždit parčí ... číst dále

15.8.2021 21:38 00:45:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #29: Adéla Horáková - Nechci polomanželství, nejsem totiž poločlověk

Nový díl podcastu Kvóty se zaměřuje na rozdíly mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím, překážkám, kterým musí LGBT komunita dnes čelit, i dezin ... číst dále

13.8.2021 13:03 01:11:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #45: Veronika Pehe - Nad bizárem devadesátkových filmů se nemá cenu povyšovat

Těžko bychom asi v novodobých dějinách hledali nějakou dekádu, o které se neustále mluví, píše, přemýšlí, a nad kterou se stále živě debatuje tak jako ... číst dále

11.8.2021 09:15 00:44:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #17: Petr Vašát -Bezdomovectví není krize. Je nedílnou součástí společnosti

Antropolog Petr Vašát nedávno vydal knihu Na jedné lodi. Globalizace a bezdomovectví v českém městě. V rozhovoru se věnujeme příčinám bezdomovectví a  ... číst dále

9.8.2021 12:15 00:29:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #28: Myslela jsem, že jediné, co je na mě zajímavé, jsou drogy

V novém dílu podcastu Kvóty se bavíme o drogách, užívání i o tom, jak těžké je abstinovat. Hostkou je Eva, která si už nějaký čas vede sledovaný účet  ... číst dále

6.8.2021 20:09 00:55:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #44: Schormová - Praha byla komunistická Ženeva. O afroamerickou literaturu zde byl zájem

Na konci června udělil děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Pullmann Cenu Jana Palacha dvěma akademičkám za mimořádný přínos jejich záv ... číst dále

4.8.2021 22:02 00:53:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #16: Jitka Modlitbová - Všichni klienti Armády spásy si v životě prošli nějakým traumatem

Zkušenosti z terénu Jitku Modlitbovou naučily, že v zárodku ztráty bydlení stojí vždy nějaké trauma - ať už jde o ztrátu práce, rozvod, exekuce, které ... číst dále

2.8.2021 11:12 00:30:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #51: „Defund the police“ rok poté. Jaké změny přinesly americké protipolicejní protesty?

Z některých médií občas můžete mít pocit, že Spojené státy za poslední rok zachvátila bezmála anarchie. Faktem je, že počet nejzávažnějších zločinů ve ... číst dále

31.7.2021 08:30 00:42:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #5: Andi Schmied - Undercover jako miliardářka v luxusních mrakodrapech

V červencovém vydání Popu mluvili Luboš Pavlovič a Táňa Zabloudilová s Andi Schmied, maďarskou vizuální umělkyní, která nafotila nejluxusnější newyors ... číst dále

26.7.2021 21:50 00:39:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #27: Maja Vusilovič - Feminismus pro mě znamená prostor odporu, změny a naděje

Publistku a aktivistku Maju Vusilović znají čtenářky a čtenáři Alarmu jako autorku textů o feminismu na Balkáně, tématech souvisejících s reprodukčním ... číst dále

24.7.2021 08:13 01:09:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #43: Jan Bittner - Technologičtí giganti ukazují zastaralost mezinárodního systému danění

Jaký měla pandemie dopad na digitální molochy? Jak se tvoří hodnota digitálních startupů, když vykazují malé zisky? Proč digitální firmy potřebují dom ... číst dále

21.7.2021 20:12 00:30:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #9: Sexuální zneužívání ve sportu je tabu

Množství případů sexuálního násilí a skrývání viníků odhalují svět sportu jako rizikové prostředí, které zneužívání spíše podněcuje než že by mu bylo  ... číst dále

21.7.2021 13:15 00:27:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #2 - Proč na sebe umělci berou role sociálních pracovníků?

Výrazný proud současného umění tvoří projekty, které se dají vnímat jako sociální práce nebo komunitní aktivismus. Jejich vznik však iniciují výtvarní ... číst dále

19.7.2021 21:45 00:50:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #15: Pavel Čižinský - Bytová krize nás časem donutí brát ji vážně

Hostem nového dílu podcastu Bulvár byl zastupitel a bývalý starosta Prahy 1 Pavel Čižinský, se kterým jsme mluvili o politice na jedničce, plánovaných ... číst dále

13.7.2021 15:01 00:50:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #26: Gwendolyn Albert - Představy majority o méněcennosti Romů začínají už na základce

Nový díl podcastové feministické show Kvóty se věnuje postavení Romů a Romek v Česku očima lidskoprávní aktivistky, původem z Kalifornie, Gwendolyn Al ... číst dále

11.7.2021 22:29 01:08:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #14: Tomáš Hoření Samec - Mainstreamový narativ vytváří dojem, že hypotéky jsou samozřejmé

Nový díl podcastu Bulvár se věnuje nedávným změnám diskurzu v oblasti bydlení, hledání “dobré praxe” či drahám bydlení pro mladší generace. Hostem je  ... číst dále

9.7.2021 23:05 00:56:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #42: Jan Drahokoupil - Potřebujeme více demokracie na pracovišti

Od konce května vychází na Alarmu sérii textů Donáškový kapitalismus jako budoucnost lidské práce? , která vzniká za podpory české pobočky nadace Rosa ... číst dále

5.7.2021 22:15 00:24:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #8: Fotbalem i Eurem často cloumají nacionalistické vášně. Znají to i Češi

Nový díl Outsidera se podívá na nacionalistickou podstatu Eura, jakým způsobem se politika národní hrdosti na jedné straně a nenávisti na druhé týká i ... číst dále

2.7.2021 14:22 00:12:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Reforma, nebo kodifikace? Volání po změnách gig economy v USA nepřichází jen zleva

Kalifornské firmy po loňském referendu mohou pracující vést jako „nezávislé kontraktory“. Podaří se jim tento model rozšířit do ostatních států, nebo  ... číst dále

30.6.2021 12:11 00:32:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #25: Zastavme špinavé prachy - Pojišťovny už dávají od fosilního průmyslu ruce pryč

Hostkami podcastu Kvóty jsou Žofie a Stella, které se dlouhodobě angažují v klimatickém hnutí. Jak se ke klimatickému aktivismu dostaly a jak funguje  ... číst dále

28.6.2021 21:21 00:47:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #13: Michaela Pixová - Klimatický urbanismus může sloužit developerským zájmům

Se sociální geografkou, publicistkou, pedagožkou a překladatelkou Michaelou Pixovou jsme probírali pražský klimatický plán, který Pixová považuje za p ... číst dále

28.6.2021 14:38 00:22:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Gig economy pro dvacátá léta 21. století. Čas být paranoidní

Gig economy hrozí ukončit celou epochu ochrany pracovněprávních vztahů. Z pohledu globálního Jihu nejde o významnou změnu. Text od Pavla Šplíchala v r ... číst dále

22.6.2021 22:07 01:12:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #41: Buchtík, Smejkalová - Pocit nejistoty vytváří v lidech nedůvěru k vývoji po roce 1989

Společnost STEM, česká pobočka německé nadace Friedrich Ebert Stiftung a think-tank Masarykova demokratická akademie vydaly společně sociologickou stu ... číst dále

21.6.2021 22:49 00:47:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #12: Jaká bude Praha 5 se Sekyrovým Smíchov City, dopravním terminálem a dalšími projekty?

Hosty dalšího vydání podcastu Bulvár byli zástupci občanského sdružení ZaPět Jan Kremer a Milan Kostohryz, podle kterých lidé na “pětce” nemají šanci  ... číst dále

20.6.2021 21:46 00:33:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #1: Proč je umělcům lépe v kolektivech?

„Málokteré aktivity dělá člověk sám – na většinu z nich potřebujeme společnost, se kterou můžeme spolupracovat," říká Pavel Karous, sochař, pedagog a  ... číst dále

17.6.2021 22:49 00:59:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #4: Petr Hátle - Manžele Stodolovy to bavilo, mohli se cítit jako desperáti

„Byla to náhoda, že je dopadli. Mohli vraždit dlouho dál a nikdo by si toho nevšiml,“ říká Petr Hátle a vysvětluje, že manželé Stodolovi se zaměřovali ... číst dále

17.6.2021 17:05 00:26:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Mikropráce – odvrácená strana pracovního trhu budoucnosti

Takzvanou zakázkovou ekonomiku si spojujeme především s různými donáškovými službami. Skutečné ohrožení pracovních vztahů se však skrývá spíše v téměř ... číst dále

15.6.2021 21:10 00:30:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #50: Republikán versus demokratka. Který senátor napsal lepší knihu o monopolech?

Dva američtí senátoři – republikán Josh Hawley a demokratka Amy Klobuchar – vydali letos na jaře každý svou knihu o problému monopolů ve Spojených stá ... číst dále

14.6.2021 22:13 01:18:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #11: Lehečka - Bojím se, že část lidí, kteří v Praze vyrůstali, se bude muset odstěhovat

Hostem nového dílu podcastu Bulvár je Michal Lehečka - sociální antropolog působící na fakultě humanitních studií UK a ve spolcích Antropopictures a A ... číst dále

11.6.2021 17:27 00:28:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #7: Proč bojkotovat fotbalové mistrovství světa v Kataru?

Jak reálnou hrozbu by bojkot pro mistrovství světa v Kataru znamenal, proč uspěl v případě běloruského pořadatelství hokejového turnaje, ale také jak  ... číst dále

11.6.2021 09:58 01:10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #24: Blanka Nyklová - Debata okolo sexuálního násilí nahrává tomu, že se ženy samy obviňují

Kauza Dominika Feriho rozpoutala debaty o sexualizovaném násilí, zneužívání moci, nebo predátorství. Otázky týkající se kultury znásilnění, sekundární ... číst dále

8.6.2021 15:29 00:22:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Gig economy po covidu: nástup kapitalismu platforem v zemi levné práce

Práce přes aplikace se stala ve městech během pandemie hitem. Jak do budoucna může rozvoj platforem ovlivnit podobu trhu práce? Text Pavla Šplíchala v ... číst dále

8.6.2021 15:28 00:12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Firmy gig economy se inspirovaly u chovu slepic. Dělají z americké ekonomiky kurník

Odkud čerpají firmy jako Uber a Lyft inspiraci pro svůj obchodní model? A může měnící se kurz ve Washingtonu přinést odklon od „slepičí strategie“ mno ... číst dále

8.6.2021 13:18 01:23:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #40: Vilímek - Před nástupem politického podnikatele typu Babiš varovali už v 80. letech

V polovině května jsme si připomněli sto let od založení Komunistické strany Československa a není asi nadsázkou říct, že tato politická síla zcela zá ... číst dále

1.6.2021 21:30 01:13:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #39: Irena Reifová - Reality TV je kulturním projevem neoliberalismu

Na začátku nového tisíciletí se po celém světě začal šířit nový fenomén televizní zábavy - reality TV. Pořady jako Survivor, Big Brother, ale také češ ... číst dále

31.5.2021 23:17 00:45:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #10: Co trápí rodiče s dětmi v Praze? Na mnoha místech se cítí jako nezvaní hosté

O tom, na jaké obtíže narážejí rodiče a děti ve městech, mluvily architektka Alžběta Brůhová, historička architektury Klára Brůhová a socioložka Karin ... číst dále

27.5.2021 20:40 00:45:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #38: Rychlíková, Zelenka - Nesetkali jsme se s člověkem, kterého by Feriho chování překvapilo

V posledních dnech otřásá českou veřejností svědectví několika žen, které popsaly své nepříjemné zkušenosti s politikem Dominikem Ferim. Článek, který ... číst dále

27.5.2021 14:15 00:30:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #6: Izrael versus Palestina. Intifáda na sportovním poli

Konfliktní vztah Izraele a Palestiny se odráží i ve světě sportu. Jednou v roli mírového poselství, jindy v podobě bojkotů, násilí a rasismu. Co mají  ... číst dále

24.5.2021 10:28 00:52:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #9: Daniel Vondrouš - Ve stavebním zákoně se nejlíp vyznají právníci developerů

Nové vydání Bulváru s Danielem Vondroušem ze Zeleného kruhu srozumitelně vysvětluje realitu českých stavebních úřadů, popisuje proč u nás trvají stave ... číst dále

19.5.2021 16:15 00:22:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #49: Joe Biden je stále trochu „Schrödingerův“ prezident

Běžně se nejzásadnější kroky nového amerického prezidenta začínají hodnotit v okamžiku, kdy má za sebou sto dní v úřadu. Tato lhůta už uplynula, Washi ... číst dále

17.5.2021 22:56 01:21:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #37: Anna Durnová - Sociální demokracie se nepostavila za lidi v otázkách klimatu a práv žen

Blíží se podzimní parlamentní volby a s nimi i pravděpodobný totální propadák všech levicových stran. Před českou veřejností tak leží debata, jak se s ... číst dále

16.5.2021 22:36 00:53:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #8: Petr Městecký - Jediné, co je na Airbnb sdílené, jsou náklady

“V době největších turistických nájezdů byla v domech, s jejichž stálými obyvateli spolupracujeme, menšina. Běžně se stávalo, že vám někdo strkal klíč ... číst dále

14.5.2021 21:28 00:32:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #5: Doping jako politický nástroj

Podvodné užívání zakázaných látek nebyl vynálezem východního bloku, ale je dodnes součástí života sportovců. Kdo určuje, co doping je a co už není, ja ... číst dále

12.5.2021 21:13 00:32:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #23: Vladimíra Dvořáková - Voliči by měli sledovat, kdo nakonec bude platit za dopady pandemie

Vladimíra Dvořáková byla vůbec první českou profesorkou, jmenovanou v oboru politologie. V současné době působí jako ředitelka Masarykova ústavu vyšší ... číst dále

11.5.2021 21:30 00:46:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #7: Petra Kolínská - Donedávna v Praze bytová politika neexistovala, urazili jsme kus cesty

“Při jednáních s developery jsem měla proti sobě bohužel primátorku, které nepřipadalo divné točit s Pentou propagační videa o projektu Masaryčka,” ří ... číst dále

9.5.2021 23:02 01:17:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #36: Václav Janoščík - Svět bez práce a koncepce nerůstu nejsou v rozporu

Masarykova demokratická akademie, think-tank České strany sociálně- demokratické, nedávno vydala český překlad důležité knihy Vynalézání budoucnosti N ... číst dále

4.5.2021 22:47 00:24:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #4: Jak globální oligarchie vládne evropskému sportu

Projekt fotbalové superligy narazil na tvrdý odpor fanoušků i UEFA a samy kluby ho raději odpískali. Superliga byla ale logickým krokem v současném fo ... číst dále

4.5.2021 15:53 00:46:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #6: Štěpán Špoula - Ochrana zeleně a rozvoj města nestojí proti sobě

Krajinářský architekt Štěpán Špoula působí na pražském Institutu plánování a rozvoje. Krajinářská perspektiva, která vychází z krajinného profilu měst ... číst dále

2.5.2021 22:09 01:21:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #35: Pavel Himl - V 18. století pod policii spadali i veřejní lékaři

Hostem Kolapsu byl historik a historický antropolog Pavel Himl, který v roce 2019 v nakladatelství Argo vydal odbornou publikaci Pozorovat, popsat, st ... číst dále

30.4.2021 21:19 00:21:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #48: Kdo je obří populista z Pensylvánie John Fetterman?

Spoustu pozornosti si v průběhu posledních několika let vysloužila takzvaná The Squad – skupina zastupitelek (a od loňských voleb i zastupitelů) v dol ... číst dále

25.4.2021 23:53 00:50:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #05: Běžní lidé jsou vylučovaní z rozhodování o tom, co se bude dít s jejich místem k životu

Eliška Černá a Jakub Černý se otázkám spojeným s bydlením věnují dlouhodobě: jak odborně a teoreticky, tak prakticky a aktivisticky. Oba dva se zapoju ... číst dále

21.4.2021 22:51 01:08:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #1: Martin Lemberg Pedersen - Border control is a lucrative business

Our first guest in the podcast series Crossroads is Martin Lemberg-Pedersen who is an associate professor at the Centre for Advanced Migration Studies ... číst dále

21.4.2021 22:33 00:49:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #1: Martin Lemberg Pedersen - Kontrola hranic a řízené vysídlování je výnosný byznys

Prvním hostem podcastové série Na rozcestí je Martin Lemberg-Pedersen, který je docentem v Centru pro pokročilá migrační studia na Kodaňské univerzitě ... číst dále

20.4.2021 21:16 00:30:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #3: Sto let od první ženské olympiády. Jak si ženy vybojovaly své právo na sport

Dějiny sportu jsou zároveň dějiny ženské emancipace. Jak si museli své současné postavení ve sportu ženy vybojovat se dozvíte v novém dílu podcastu Ou ... číst dále

19.4.2021 21:15 00:25:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #4: Thomas McGath - Referendum o vyvlastnění bude, nic jiného nepomůže

Zástupce iniciativy Vyvlastnit Deutsche Wohnen vysvětluje, jak nájemníkům v Berlíně pomáhalo zastropování nájmů, jež mezitím zrušil ústavní soud, a ja ... číst dále

17.4.2021 10:31 00:55:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #34: Kateřina Mildnerová - Příběhy namibijských dětí vychovaných v Československu jsou temné

V polovině osmdesátých let se do Československa dostala více než stovka namibijských dětí v rámci humanitární pomoci Lidové organizaci Jihozápadní Afr ... číst dále

14.4.2021 22:50 00:55:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #47: Jak se v USA (ne)chodí k volbám?

Volební právo ve Spojených státech má dlouho, komplikovanou a vcelku krvavou historii. Právě do ní se pouští aktuální díl podcastu Redneck. Dozvíte se ... číst dále

12.4.2021 21:44 00:44:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #22: Elena Gorolová - Manžel si myslel, že jsem o sterilizaci požádala já sama

V roce 1990 byla Elena Gorolová, vyučená kovoobráběčka z Ostravy, nedobrovolně sterilizovaná. Zákrok proběhl během císařského porodu a Eleně bylo pouh ... číst dále

12.4.2021 14:44 00:53:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #03: Milota Sidorová - Sebelepší architektura “rape culture” nevyřeší

Hostkou podcastu Bulvár je urbanistka, feministka a odbornice na participaci Milota Sidorová. “Říkám o sobě, že jsem autorka ve službách spravedlivého ... číst dále

7.4.2021 22:55 00:28:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #2: Jak rasismus otrávil anglický fotbal a proč to Češi nechápou

Český fotbal v posledních týdnech čelí obviněním z rasismu, který ale dlouhodobě trápí především anglickou kolébku fotbalu. Západ a Východ Evropy rozd ... číst dále

6.4.2021 20:33 00:57:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #2: Růžena Dunková - Nesmíte být kuřák a Rom, říkají makléři chudým rodinám

Sociální a komunitní pracovnice Růžena Dunková bydlí v ostravské komunitě Kunčičky. Jedná se o “sociálně vyloučenou lokalitu”, kde tato terénní pracov ... číst dále

5.4.2021 21:16 01:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #33: Helena Sadílková - Vinu za sterilizaci romských žen nenese jen „komunistický režim“

Poslanecká sněmovna 10. března schválila v prvním čtení zákon o odškodnění ve výši 300 tisíc korun pro protiprávně sterilizované ženy, především romsk ... číst dále

3.4.2021 20:36 00:59:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #21: Alena Krempaská - Kdyby nebyla pandemie, konaly by se na Slovensku masivní protesty

Poslední březnový týden rezignoval na funkci premiéra Slovenské republiky Igor Matovič a na jeho místo nastoupil Eduard Heger. Touto personální výměno ... číst dále

2.4.2021 11:45 00:28:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #1: Chystá Tokio nejzbytečnější olympiádu v historii?

Konání olympijských her ve starověkém Řecku bylo natolik důležitou událostí, že kvůli nim soupeřící městské státy sjednotily své kalendáře a dokonce i ... číst dále

31.3.2021 18:53 00:24:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #46: Co je filibuster a zruší ho američtí demokraté?

Demokraté od ledna drží Bílý dům i většinu v obou komorách Kongresu. Republikáni ale můžou většinu jejich agendy stejně blokovat pomocí senátního nást ... číst dále

28.3.2021 17:57 00:57:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #1: Adam Zábranský - Praha musí od developerů chtít sociální byty, prolomíme to na Žižkově

Prvním hostem podcastu o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech byl Adam Zábranský (Piráti), radní pro bydleni a transparentnost, který zača ... číst dále

24.3.2021 21:28 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #20: Linda von Schwärze - Spousta žen najde díky burlesce sebevědomí

Tanečnice s uměleckým jménem Linda von Schwärze se úderem koronavirové pandemie, stejně jako mnohým dalším, úplně změnil život. Divadlo, ve kterém vys ... číst dále

21.3.2021 20:04 01:17:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #32: Lucie Jarkovská - Apolitickou ožíračku udělala z Mezinárodního dne žen až normalizace

Nedávno jsme oslavili Mezinárodní den žen, který si starší generace připomíná jako vyprázděnou podnikovou zábavu. Mezinárodní den žen je ale úzce spja ... číst dále

15.3.2021 19:18 00:27:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #45: Blíží se konec „Trumpa demokratů“, guvernéra státu New York Andrewa Cuoma?

Andrew Cuomo vládne jako guvernér státu New York už od roku 2011 - navzdory svému poměrně sadistickému politickému stylu byl dvakrát znovuzvolen. Loni ... číst dále

13.3.2021 22:37 00:56:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #19: Ilona Švihlíková - Fabriky, jejichž konkurenční výhodou je levná práce, musí z trhu pryč

“Pandemie je obrovská změna. Je svět před a svět po. K tomu, co bylo, se nevrátíme.” vysvětluje Ilona Švihlíková v nejnovějším dílu podcastu Kvóty. De ... číst dále

11.3.2021 19:58 01:17:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #31: Jiří Krejčík - Protesty zemědělců v Indii. Vláda těží z image demokratického státu

Už od začátku prosince probíhají v Indii bez většího zájmu českých médií obří protesty zemědělců kvůli reformám, které v září schválil indický parlame ... číst dále

1.3.2021 09:25 00:27:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #44: Může se Josh Hawley skutečně stát nástupcem Donalda Trumpa?

Málokdo se v posledních letech snažil tak moc stylizovat do role možného nástupce Donalda Trumpa jako senátor za stát Missouri Josh Hawley. Zatímco do ... číst dále

23.2.2021 20:48 00:56:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #18: Gümplová, Ostrá - Spolupráce Zelených a sociální demokracie dává smysl

V posledních týdnech to vypadá, že vedle pravicového bloku ODS, TOP09 a KDU- ČSL, středově - liberálního bloku Pirátů a STAN tu možná vyroste ještě bl ... číst dále

21.2.2021 20:50 01:08:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #30: René Levínský - Nemá smysl mluvit o „zdravé ekonomice“, když umírají tisíce lidí

Na území České republiky začala řádit britská mutace covidu-19, některé nemocnice jsou na hraně svých kapacit a v Poslanecké sněmovně se řeší, jestli  ... číst dále

19.2.2021 13:21 00:47:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #43: Barack Obama zachránil systém, který chtěli lidé zbořit

Joe Biden má za sebou bezmála měsíc v prezidentském úřadě. Vyjasnili si ale demokraté a Američané obecně, jak úspěšným (nebo neúspěšným) prezidentem b ... číst dále

14.2.2021 20:42 01:08:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #29: Martin Tremčinský - Česká bitcoinová scéna stojí na hodnotách Klause a Přemka Podlahy

O kryptoměně bitcoin dnes můžeme slyšet na každém rohu. Bitcoiny v hodnotě miliardy a půl dolarů nedávno koupil Elon Musk a poslední dobou plní světov ... číst dále

7.2.2021 21:03 00:57:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #17: Šárka Homfray - Výrazná část politické elity se nedokáže zamyslet nad naší budoucností

Odborová právnička a publicistka Šárka Homfray se zaměřuje na témata související s prací: věnuje se otázkám diskriminace, genderovým nerovnostem, digi ... číst dále

6.2.2021 08:17 01:12:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #28: Tereza Soušková - Navalnyj není lidskoprávní hrdina. Ruská veřejnost řeší jiné problémy

V Ruské federaci posledních několik týdnů houstne atmosféra. Aspoň to tak tedy vypadá ze západoevropských médií. Vše odstartoval politik Alexej Navaln ... číst dále

3.2.2021 20:18 01:18:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #27: Mervart, Růžička - Kosík, Sviták a ti další. Stranická inteligence po smrti Stalina

Když se díváme na období československého socialismu, velmi často mluvíme o únorovém převratu, stalinistických padesátých letech nebo o událostech tak ... číst dále

27.1.2021 21:22 00:53:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #26: Zuzana Uhde - Základní nepodmíněný příjem umožňuje promyslet, co je smysluplné

Na otázku, jak ven z koronavirové krize, se čas od času objevuje odpověď, že ideálním řešením by bylo alespoň dočasné zavedení všeobecného základního  ... číst dále

26.1.2021 17:20 00:37:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #42: Od segregacionistů až po Irák. Jakou kariéru má za sebou nastupující prezident Biden

Když byl Joe Biden v roce 1972 zvolen do Senátu, co byla jeho první výrazná agenda? V čem všem se paktoval se segregacionistickými zastupiteli? Jaké p ... číst dále

19.1.2021 23:13 00:42:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #16: Jana Ciglerová - Bidenovu administrativu čeká velký úkol. Musí ošetřit Trumpovy voliče.

Jana Ciglerová vystudovala žurnalistiku na FSV v Praze a International Journalism na City University v Londýně. Žije v USA a do Deníku N přichází po t ... číst dále

19.1.2021 18:51 00:28:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #41: Kdo je Kamala Harris?

Kamala Harris se stane první ženou ve funkci viceprezidenta Spojených států. Vzhledem k tomu, že nastupující prezident Joe Biden sliboval, že v roce 2 ... číst dále

17.1.2021 20:29 01:15:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #25: Nina Špitálníková - Režim v KLDR je extrém. S levicí a pravicí nemá moc společného

Knihy Svědectví o životě v KLDR koreanistky Niny Špitálníkové poslední dva měsíce dominuje českým knižním žebříčkům nonfiction literatury. V publikaci ... číst dále

13.1.2021 23:13 00:33:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #15: Lenka Hečková - Z inkluze se stal hromosvod českého školství

Když se právničce Lence Hečkové a jejímu manželovi Tomášovi narodila holčička s Downovým syndromem, začali najednou trpět úplně novým typem strachu. B ... číst dále

10.1.2021 22:22 01:27:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #24: Ondřej Slačálek - Anarchistická bezstátní společnost už pro mě není nutně cílem

I v novém roce pokračuje podcastová série Kolaps, kterou pro internetový deník a2larm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Jejich první hostem  ... číst dále

31.12.2020 19:01 00:21:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #40: Populismus, monopoly a policie. Nejlepší knihy roku 2020

Populistické vzedmutí na sklonku 19. století, John Maynard Keynes, problém monopolů ze třech různých úhlů, život James Baldwin a rasové pnutí v Americ ... číst dále

26.12.2020 10:51 00:57:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #23: Radka Šustrová - Český nacionalismus byl za protektorátu k říši loajální

Historičce Radce Šustrové nedávno vyšla v nakladatelství Argo knížka Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorá ... číst dále

22.12.2020 09:47 00:41:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #14: Lenka Vrbová - Většina žen bez domova se někdy setkala s násilím

“Mezi ženami, které končí bez domova, bývají oběti domácího násilí, děti z dětských domovů i důchodkyně, které přišly o partnera a neutáhly nájem.” ří ... číst dále

21.12.2020 22:07 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #39: Americká levice se hádá o zdravotnictví. Jakou moc má reálně AOC a spol.?

Na konci listopadu začal na americké levicové politiky tlačit politický komik Jimmy Dore, aby vyvolali hlasování o reformě zdravotnictví. Ta přitom ne ... číst dále

16.12.2020 20:57 01:08:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #22: Vojtěch Ondráček - Maradona se celý život řídil hodnotami chudinské aristokracie

Ve věku šedesáti let zemřel 25. listopadu v Argentině jeden z nejslavnějších fotbalistů všech dob Diego Armando Maradona. Kontroverzní fotbalová legen ... číst dále

15.12.2020 20:46 00:35:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #13: Barush Maush - Polovina dětí se o sexu ve školách nedozví vůbec nic. Chceme to změnit

Žádná tabu před tabulí, tak zní nejnovější kampaň organizace Konsent která je, zaměřená na vzdělávání dospívajících dětí v oblastech sexu a sexuality. ... číst dále

13.12.2020 20:10 00:44:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #21: Jana Pravdová - Česko se na konec uhlí nepřipravuje. Můžeme zažít náraz do zdi

V pátek 4. prosince doporučila uhelná komise české vládě, aby těžbu uhlí v Česku ukončila do roku 2038. Podle ekologických organizací, aktivistů a odb ... číst dále

9.12.2020 20:20 00:29:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #38: Co může Biden dělat bez Kongresu?

Zatím ještě není jasné, jak dopadnou doplňkové volby do Senátu, ve kterých se rozhodne, jestli demokraté utrhnou tu nejtěsnější většinu v horní komoře ... číst dále

8.12.2020 00:19 01:13:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #20: Jiří Šteg - Nová daňová reforma dokončila rozvrat státu z doby škrtů pravicových vlád

Poslaneckou sněmovnou nedávno prošel návrh na jedno z největších snížení daní v nedávné historii. Byla zrušen tzv. superhrubá mzda a pokud projde záko ... číst dále

6.12.2020 21:29 00:46:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #12: Marie Heřmanová - Nejvíc přijímanou ženskou identitou na Instagramu jsou hospodyňky

Jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí současnosti, Instagram, oslavila před časem deset let od svého založení. Sociální antropoložka Marie Heřmano ... číst dále

1.12.2020 22:20 01:16:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #19: Medková, Rychlíková, Zabloudilová - Sídliště drží pražskou střední třídu nad vodou

Během září a října jsme na stránkách Alarmu publikovali sérii analytických reportáží s názvem Bydlení je nad zlato, v nichž se novinářky Alžběta Medko ... číst dále

30.11.2020 21:32 00:20:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #37: Pozitivní diskriminace, potraty a marihuana

Spojené státy nevolily na začátku listopadu jenom prezidenta a nové zastoupení do Kongresu. Kromě toho bylo v jednotlivých státech a okrscích také nes ... číst dále

29.11.2020 20:23 00:41:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #11: Johana Lomová, Anna Remešová - Umělci by měli chtít silné ministerstvo kultury

Výtvarné umění zůstalo v druhé výzvě Covid kultura mimo. Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu tuto uměleckou oblast nezařadilo do ko ... číst dále

27.11.2020 21:24 00:36:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bydlení je nad zlato: Berlín - bojuje o vlastní identitu. A připravuje referendum o vyvlastnění

S drtivou většinou obyvatel v nájmu a byty z větší části v majetku velkých společností je Berlín v unikátní situaci. Pozice města není silná a tak si  ... číst dále

25.11.2020 20:56 00:36:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #10: Kateřina Smejkalová - Začínám věřit v začátek konce Airbnb

V nejnovějších Kvótách jsme se s politoložkou a publicistkou Kateřinou Smejkalovou bavily o tom, jak pandemie koronaviru proměnila některá odvětví gig ... číst dále

23.11.2020 23:41 01:13:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #18: Vratislav Dostál - Hlasování do mediálních rad režíruje Faltýnek, Okamura a Filip

Novinář a bývalý člen Rady České televize Vratislav Dostál se dlouhodobě zabývá děním v České televizi a v mediálních radách. V Poslanecké sněmovně po ... číst dále

22.11.2020 21:29 00:20:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #36: Chaotické předání moci a rýsující se Bidenův kabinet

Jak vlastně funguje předání moci v momentě, kdy se střídají američtí prezidenti? Nastaly už někdy podobné prodlevy jako letos? Koho si Joe Biden vyber ... číst dále

21.11.2020 20:01 00:58:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #17: Matěj Schneider - Demokraté jsou stranou pro bohaté. Roosevelt se obrací v hrobě

Pár týdnů po amerických volbách úřadující prezident Donald Trump stále neuznal svoji porážku. Vítězství Joe Bidena se mu zpochybnit nepodaří ani přes  ... číst dále

17.11.2020 11:44 00:31:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty#9: Adéla Šípová - Zastupuju lidi, kteří mají pocit, že nejsou důležití

Ve svých čtyřiceti letech se Adéla Šípová stala nejmladší senátorkou v české historii. Překvapení voleb, žena, která v politickém klání porazila zkuše ... číst dále

15.11.2020 23:40 01:06:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #16: Adam Houska - Nemocnice nejsou na plnohodnotné umírání stavěné

Koronavirová krize otevírá témata, o kterých naše společnosti není úplně zvyklá mluvit. Jedním z nich je také to, jak vypadají poslední dny života pac ... číst dále

13.11.2020 09:38 00:20:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #35: Válka demokratů, Arizona a Trumpova sebemilost

Joe Biden podle všeho vyhrál americké prezidentské volby. Jak to, že to stále ještě nevíme s jistotou? A jak dopadly volby do Kongresu, ke kterým demo ... číst dále

8.11.2020 20:42 00:25:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #8: Barbora Tomšů - “Hned první směna mě dostala,” říká sestra z Covid oddělení ve Zlíně

Ze dne na den otevřeli ve Zlíně několik specializovaných covid oddělení. Kromě šesti klasických tu fungují i tři ARO - pro pacienty v nejtěžším stadiu ... číst dále

6.11.2020 23:01 01:25:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #15: Lucie Trlifajová - Nejvíce lidí ohrožených společenským propadem registrujeme v Praze

Zatímco na jaře většina české společnosti prostě zatnula zuby a koronavirovou krizi přečkala, s druhou vlnou mizí elán i finanční úspory. Řada lidí se ... číst dále

31.10.2020 18:11 00:25:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #34: Všechno, co chcete vědět o amerických volbách (ale báli jste se zeptat)

Americké prezidentské volby jsou už v úterý 3. listopadu. Jejich zásadní témata nakousl minulý díl podcastu Redneck. Nejnovější díl se soustředí na st ... číst dále

30.10.2020 00:42 00:33:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bydlení je nad zlato: Praha - město, kde se o dostupném bydlení zatím hlavně mluví

Hlavní město České republiky trápí krize bydlení už několik let v kuse. Ačkoliv se jeho dostupnost stala jedním z témat posledních voleb, žádné zásadn ... číst dále

29.10.2020 22:29 00:26:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #7: Anna Kárníková - Ekologické hnutí se musí zaměřit na lidi, kteří z konjunktury netěžili

Anna Kárníková je absolventka Evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a oboru politiky životního prostředí na britské London Schoo ... číst dále

28.10.2020 18:54 00:52:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #14: Veronika Pehe - Zemědělci, chuligáni i školačky proti zákazu potratů v Polsku

Podle polského ústavního soudu není interrupce z důvodů závažných vývojových vad plodu v souladu s ústavou. Proti zpřísnění interrupčního zákona teď v ... číst dále

27.10.2020 10:36 00:18:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bydlení je nad zlato: Varšava - město, kde nejvíc platí mladí a obecní byty staví konzervativci

Varšavská generace Z vypadá posh, ale za bydlení utrácí většinu příjmů, zatímco starší generace skupují byty na investici. A politiku dostupného bydle ... číst dále

22.10.2020 21:39 00:33:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bydlení je nad zlato: Barcelona - město, ve kterém se squatterem může stát každý

Katalánská metropole je bez nadsázky pokusný králík financializace. Bydlení je tu největší politické i společenské téma. Se stejným nasazením se o něm ... číst dále

22.10.2020 19:01 00:21:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #33: Bude se v Pennsylvanii opakovat floridský chaos z roku 2000?

Pokud si nejste jistí, jak vlastně fungují americké prezidentské volby, hlavní nejasnosti vám nejlépe vysvětlí aktuální díl podcastu Redneck. Jaké jso ... číst dále

20.10.2020 21:15 01:29:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #13: Jan Trnka - Více lidí neumírá jen díky špičkovému, byť podfinancovanému zdravotnictví

Pandemie koronaviru v Česku brzy nejspíš způsobí kolaps zdravotnictví. Vládní opatření přišla pozdě a vypadá to, že nebudou stačit a situace se bude d ... číst dále

18.10.2020 22:57 01:14:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #12: Karel Veselý - Hudba dokáže uchopit velké změny dřív než si jich všimneme

Proč se od 80. let do hudebního mainstreamu stále více dostává melancholická hudba plná depresí, úzkostí a smutku? Právě tomu se věnuje nová kniha hud ... číst dále

14.10.2020 21:02 01:06:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #11: Veronika Ruppert - Vina za rychlou módu by se neměla házet na spotřebitele

Čtyři aktivisté hnutí Extinction Rebellion se v sobotu 26.září přilepili k pobočce řetězce Zara k výloze. Symbolickým protestním aktem chtěli upozorni ... číst dále

13.10.2020 16:17 00:22:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #32: Plánovaný únos guvernérky a tahanice o „korona dávky“

Federální a michiganské státní úřady minulý týden oznámily žalobu na skupinu mužů, kteří prý plánovali únos michiganské guvernérky Gretchen Whitmer. K ... číst dále

12.10.2020 10:53 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bydlení je nad zlato: Budapešť - v kleštích mezi luxusním developmentem a Orbánovou vládou

V Budapešti rostly od roku 2016 ceny nejrychleji v EU a bytová krize se prohloubila. Liberální radnice ale nemá ke změně dostatek pravomocí a autoritá ... číst dále

8.10.2020 10:40 01:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #10: Alexander Ač - Megapožáry v Kalifornii jsou důsledkem klimatické krize

Podcast Kolaps se v novém dílu přesunuje od úmrtí Davida Graebera k další tragédii. Už v srpnu se v Kalifornii rozhořely obří megapožáry, které pohlcu ... číst dále

5.10.2020 09:50 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #6: Klára Vlasáková - Představa odpolitizované tvorby je pro mě nepochopitelná.

Debutový román Kláry Vlasákové má jednoduchý název: Praskliny. Dystopické sci-fi z blízké budoucnosti pojednává o světě, ve kterém se najednou zjevila ... číst dále

2.10.2020 21:25 01:11:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #9: Kuřík, Abu Ghosh - Graeber kavárenské filozofování nemusel, zajímala ho špína aktivismu

Na samotném začátku září zcela nečekaně zemřel ve věku 59 let americký antropolog a anarchistický myslitel David Graeber. Patřil mezi nejvýznamnější l ... číst dále

30.9.2020 15:34 00:23:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #31: Primárky v Massachusetts, potraty a debata Trump vs. Biden

Od minulého dílu stihl Donald Trump nominovat Amy Coney Barrett na uvolněný post Nejvyššího soudu. Může její případné jmenování opravdu znamenat konec ... číst dále

25.9.2020 13:48 00:26:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bydlení je nad zlato: Vídeň - Bydlení, které obdivuje celý svět, berou místní jako něco normálního

V druhém dílu našeho reportážního cyklu Bydlení je nad zlato se redaktorka Apolena Rychlíková podívala na situaci bydlení ve Vídni. Ta je v bytové pol ... číst dále

24.9.2020 09:27 00:47:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Rok nula #5: „Marketing nám tady kulturu nezachrání.“ Zlínský kulturní život ve stínu Tomáše Bati

Závěrečný díl reportážního cyklu si klade jednoduchou otázku, na kterou je ale velmi obtížné odpovědět. Jaký vliv má úroveň kulturního života v region ... číst dále

20.9.2020 19:46 00:28:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #30: Ruth Bader Ginsburg a bitva o Nejvyšší soud

V pátek 18. září zemřela soudkyně Ruth Bader Ginsburg, která sloužila u amerického Nejvyššího soudu od roku 1993. Bohužel je to událost, o které nejde ... číst dále

20.9.2020 17:46 00:21:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bydlení je nad zlato: Bratislava - město bez bytů, které začalo krizi bydlení skutečně řešit

V Bratislavě takřka chybějí městské byty a ceny nájmů i nemovitostí stále rostou. Magistrát se proto pustil do rázné obnovy městského bytového fondu.  ... číst dále

11.9.2020 21:33 00:33:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #5: Pavla Holcová - Komukoliv chytřejšímu by došlo, že zabít novináře je blbej nápad

Začátkem září, téměř měsíc po původně avizovaném termínu, vynesl Specializovaný trestní soud na Slovensku rozsudek v případu vraždy novináře Jána Kuci ... číst dále

11.9.2020 00:51 01:07:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Rok nula #4: Prahou zapomenuté Ostravsko a Karvinsko může být skvělým místem k životu

Rok nula #4: Prahou zapomenuté Ostravsko a Karvinsko může být skvělým místem k životu by Alarm

10.9.2020 18:43 00:30:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #29: Portland, Kenosha, střelba, několik paralel a únava

Jak dlouho už zuří protesty a nepokoje v Portlandu? Jak k nim přistupuje starosta Ted Wheeler a jak se demonstranti staví k němu? Jak portlandské prot ... číst dále

1.9.2020 21:00 01:10:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #8: Milena Bartlová - Boj o Mariánský sloup je i bojem o sekulární stát

S profesorkou teorie a dějin umění Milenou Bartlovou, která momentálně působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, je možné probírat celou řadu ... číst dále

31.8.2020 21:57 00:42:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #4: Alena Wagnerová - Neoliberální kapitalismus selhává způsobem, který ohrožuje celou planetu

Alena Wagnerová je další hostkou feministické talk show Kvóty. Wagnerová se narodila v roce 1936 v Brně, po studiu biologie a pedagogiky se krátce věn ... číst dále

30.8.2020 21:15 00:25:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #28: „Je to zvláštní, ale pandemie mi podivným způsobem zlepšila život.“

Dnešní díl je tak trochu jiný. V minulosti jsme se již věnovali tomu, jak probíhá pandemie koronaviru ve Spojených státech, stejně jako ekonomické rea ... číst dále

24.8.2020 22:45 01:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Rok nula #3: Jsme jednou nohou v kriminále, přiznávají lidé pracující v českém zdravotnictví

Rok nula #3: Jsme jednou nohou v kriminále, přiznávají lidé pracující v českém zdravotnictví by Alarm

20.8.2020 08:46 00:34:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #27: „Jeffrey Epstein didn't kill himself“

Už je to více než rok, co v newyorské věznici zemřel milionář a usvědčený pedofil Jeffrey Epstein. Zabil se skutečně sám, nebo byl zavražděn? Podle pr ... číst dále

14.8.2020 12:19 00:28:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #3: Johanna Nejedlová - Pokud vzdáme Istanbulskou úmluvu, můžeme brzo čelit omezování potratů

Johanna Nejedlová patří k nejvýraznějším tvářím tuzemského feministického aktivismu. Před lety založila iniciativu Konsent, která se dnes už na profes ... číst dále

12.8.2020 22:26 00:59:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #7: Markéta Křížová - České země byly navázány na otrokářský systém od konce 18. století

S historičkou a etnoložkou Markétou Křížovou jsme v novém dílu podcastu Kolaps probírali nedávné protesty ve Spojených státech, jejich souvislost s ot ... číst dále

11.8.2020 23:47 00:53:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Rok nula #2: Nižší učňovské vzdělání ukazuje, že o budoucnost se v českém vzdělání nehraje

Další díl reportážní série Rok nula se věnuje učňovskému školství. Zatímco v centrech, jako je Praha nebo Brno, roste počet vysokoškoláků, na periferi ... číst dále

10.8.2020 07:27 00:23:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #26: Pošta, NRA a Trumpovy dekrety

V aktuálních demokratických primárkách vyhráli daleko překvapivější kandidáti než v těch předchozích: Cori Bush v St. Louis, ale hlavně Marquita Brads ... číst dále

31.7.2020 20:57 00:51:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #6: Marek Čejka: Česká láska k Izraeli má kořeny už u Masaryka

Stopy výlučného vztahu České republiky ke státu Izrael se podle experta na Blízký východ Marka Čejky dají vysledovat už u Tomáše Garrigua Masaryka, kt ... číst dále

30.7.2020 18:40 00:22:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #25: Boj o americké školy v době koronaviru

Už jen několik týdnů zbývá do chvíle, kdy by se měly otevřít brány amerických škol. Zvládne to americké školství ve chvíli, kdy země nemá virus ani zd ... číst dále

28.7.2020 09:20 00:46:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Rok nula #1: Praha - město, které se seniory nepočítá

První díl reportážního cyklu Rok nula s podtitulem O čem naši politici už třicet let mluví a ještě dalších třicet let budou, který vznikl s podporou N ... číst dále

19.7.2020 19:48 00:23:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #24: Druhá vlna ekonomického propadu a Trumpovy experimenty v Portlandu

Hlavním tématem dnešního dílu podcastu Redneck je hrozící ekonomický propad ve Spojených státech. Doposud držely na uzdě hospodářské dopady koronaviru ... číst dále

3.7.2020 10:12 00:24:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #23: Průlet primárkami do Kongresu – pokračuje nárůst americké levice?

Jak probíhají letošní primárky v rámci voleb do amerického Kongresu? Podaří se letos americké levici navázat na skromná, ale výrazná vítězství z roku  ... číst dále

1.7.2020 22:23 00:59:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Online debatní série A2+Alarm: Jak pandemie promění svět práce?

Přestože dnes politici mluví o tom, že se naše společnost brzy vrátí k normálu, koronavirová pandemie pravděpodobně navždy promění celou řadu aspektů  ... číst dále

29.6.2020 21:26 01:02:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Online debatní série A2+Alarm: Evropský Green Deal jako šance na restart ekonomiky?

Celá řada zemí Evropské unie uvažuje o tom, že by plánovaný Green Deal pro Evropu mohl být ideálním stimulem pro evropskou ekonomiku zasaženou současn ... číst dále

25.6.2020 22:52 00:24:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #22: Revoluce v redakci New York Times a zrada u Nejvyššího soudu

Po několika opravdu divokých týdnech je konečně čas se vrátit ke dvěma tématům, která zastínily protesty ve Spojených státech. Jedním je komentář repu ... číst dále

20.6.2020 21:38 00:41:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Budoucnost rodiny: Putování Pepy

Přinášíme vám audio ukázku jedné kapitoly z nedávno vydané knihy Budoucnost od nakladatelství IDEA, která je prvním sborníkem “nové české levice”. C ... číst dále

18.6.2020 22:20 00:59:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Online debatní série A2+Alarm: Město bez turistů - město bez lidí?

Prázdná Praha byla jedním z prvních, skutečně viditelných dopadů globální pandemie. O tom, že Airbnb představuje bezpečnostní hrozbu, dokázal otevřeně ... číst dále

16.6.2020 19:13 00:22:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #21: Co znamená „defund the police“?

„Defund the police“ je heslo, které uvidíte na většina současných amerických demonstrací proti policejnímu násilí. Radní města Minneapolis, které leží ... číst dále

16.6.2020 15:05 00:55:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Online debatní série A2+Alarm: Péče v první linii

Koronavirová krize odhalila, jak hluboce podfinancovaná je oblast péče. Najednou tleskáme z oken zdravotním sestrám, solidarizujeme s pracovnicemi v d ... číst dále

8.6.2020 09:35 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #20: Spojené státy v plamenech

https://a2larm.cz/2020/06/redneck-20-spojene-staty-v-plamenech/ Začalo to zakleknutím jednoho policisty na krk spoutaného muže na chodníku v Minneapol ... číst dále

7.6.2020 11:46 01:24:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #5: Jan Charvát - Antifa funguje podobně jako nálepka neomarxista

https://a2larm.cz/2020/06/kolaps-5-jan-charvat-antifa-funguje-podobne-jako-nalepka-neomarxista/ Donald Trump chce Antifu zařadit mezi americké teroris ... číst dále

29.5.2020 12:52 01:14:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #4: Tereza Stöckelová - Pandemie vytváří nová politická spojenectví

Předchozí díl podcastu Kolaps jsme zveřejnili před více než dvěma měsíci. S politoložkou Zorou Hesovou jsme tehdy natáčeli v provizorních podmínkách p ... číst dále

26.5.2020 09:22 00:19:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #19: Smrt Ahmauda Arberyho

https://a2larm.cz/2020/05/redneck-19-smrt-ahmauda-arberyho/ 23. února letošního roku byl v Satilla Shores v Georgii zastřelen pětadvacetiletý Afroamer ... číst dále

12.5.2020 13:22 00:28:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #18: Tipy na americká média a podcasty

https://a2larm.cz/2020/05/redneck-18-tipy-na-americka-media-a-podcasty/ Dnešní díl podcastu Redneck vám přináší hlavně podněty k tomu, co poslouchat m ... číst dále

30.4.2020 09:50 00:28:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #17: MeToo, Biden a viceprezidentky

https://a2larm.cz/2020/04/redneck-17-metoo-biden-a-viceprezidentky/ Během minulého týden se díky práci serverů The Intercept a Business Insider pohla  ... číst dále

24.4.2020 09:21 00:24:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #16: Protesty proti lockdownu, stávky a zmrzlina Nancy Pelosi

https://a2larm.cz/2020/04/redneck-16-protesty-proti-lockdownu-stavky-a-zmrzlina-nancy-pelosi/ V minulých dílech Redneck jsem mluvil o CARES Actu, tedy ... číst dále

16.4.2020 09:45 00:44:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck Special: Kde selhala Sandersova kampaň?

https://a2larm.cz/2020/04/bernie-sanders-vybudoval-uctyhodne-hnuti-zapomnel-ale-ze-se-snazi-dostat-do-bileho-domu/ Kandidatura Bernieho Sanderse čelil ... číst dále

1.4.2020 21:00 00:24:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #15: Joe Biden čelí obvinění ze sexuálního napadení

V třetím karanténovém díle podcastu Redneck se na chvíli vrátíme k letošním prezidentským volbám. Tara Reade, která v 90. letech pracovala pro senátní ... číst dále

29.3.2020 20:25 00:56:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #3: Zora Hesová - Musíme opustit jazyk kulturních válek

https://a2larm.cz/2020/03/kolaps-3-zora-hesova-musime-opustit-jazyk-kulturnich-valek/ Dalším hostem podcastu Kolaps byla Zora Hesová, odborná asistent ... číst dále

25.3.2020 16:03 00:28:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #14: Čeká USA nezaměstnanost v řádech desítek milionů?

https://a2larm.cz/2020/03/redneck-14-ceka-usa-nezamestnanost-v-radech-desitek-milionu/ Analytici společnosti Goldman Sachs předpovídají Spojeným států ... číst dále

17.3.2020 21:57 00:30:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #13: Spojené státy se chystají na pandemii koronaviru

Tak jako v podstatě celý svět neřeší Spojené státy v posledním týdnu takřka nic jiného než pandemii koronaviru. Donald Trump tuto hrozbu celý letošní  ... číst dále

15.3.2020 09:59 00:57:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

POP #3: Česká detektivka. Literární, filmová a seriálová

V novinkové rubrice upozorňuje aktuální Pop na několik seriálů, které za pár dní začínají, a knížek, které nedávno vyšly. Hlavní téma, česká detektivk ... číst dále

10.3.2020 10:24 00:32:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #12: Může se Sanders zachránit?

https://a2larm.cz/2020/03/redneck-12-muze-se-sanders-zachranit/ V amerických primárkách se mohou věci rychle měnit. Minulý díl podcastu Redneck byl o  ... číst dále

6.3.2020 00:02 01:01:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #2: Daniel Prokop - Nejsme rovnostáři. České výdaje na sociální stát jsou podprůměrné

https://a2larm.cz/2020/03/kolaps-2-dan-prokop-nejsme-rovnostari-ceske-vydaje-na-socialni-stat-jsou-podprumerne/ Hostem podcastové série Kolaps je soci ... číst dále

27.2.2020 11:34 00:28:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #11: Jak velký byl Sandersův průlom v Nevadě?

https://a2larm.cz/2020/02/redneck-11-jak-velky-byl-sandersuv-prulom-v-nevade/ Americké primárky jsou v plném proudu. Volilo se už v Iowě, New Hampshir ... číst dále

21.2.2020 22:58 01:06:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #1: Pavel Barša - Postavení Evropské unie v mezinárodní politice je trapné

https://a2larm.cz/2020/02/kolaps-1-pavel-barsa-postaveni-evropske-unie-v-mezinarodni-politice-je-trapne/ V prvním díle nové podcastové série Kolaps by ... číst dále

19.2.2020 10:47 00:27:08   soubor ke