Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 52 151 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Alarm"

19.5.2024 20:00 00:15:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pijímaky na stední školy jsou parodií vzdlanostní spolenosti

V nkterých ástech eska je tžší se dostat na gymnázium než na Oxford nebo MIT. O stedoškolském vzdlání jsme nechali rozhodovat editele fabrik. Tohle je ... číst dále

19.5.2024 09:10 00:56:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Msto na uhel #3: Sthování mosteckého kostela jako eskoslovenský vesmírný program

Nový Most se ml stát tou lepší alternativou alternativou, kterou kapitalistické eskoslovensko hornickému mstu nebylo schopné nabídnout. Nicmén prvek u ... číst dále

17.5.2024 21:54 01:27:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #26: Beyoncé je šprtka a Berlin Manson pijímají svoje východoevropanství

Posádka Soundsystému dlouho slibovala country díl, až jim musela zavdat píinu nová deska zpvaky Beyoncé, která si na Cowboy Carter nasadila stetson a  ... číst dále

15.5.2024 22:34 00:40:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #24: Práce bhem mateské a rodiovské

ím dál více žen hledá cesty, jak bhem mateské a rodiovské nevypadnout úpln z pracovního trhu a v ideálním pípad i neztratit nic ze své kvalifikace. Vz ... číst dále

14.5.2024 21:36 01:28:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #130: Michal Pitoák - Neheterosexuální populace v esku je ohroženjší duševními poruchami

Ped nkolika týdny vydal tým vdc studii zkoumající mentální zdraví LGBTQ+ osob v eské republice. Výzkumníci ve své studii tvrdí, že sexuální menšiny vy ... číst dále

14.5.2024 20:49 00:18:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #117: Dva roky od Uvalde: Selhání policie stále bez následk

24. kvtna 2022 trvalo policii více než hodinu a tvrt, než zpacifikovala 18letého stelce, který se zbraní vtrhnul na uvaldskou školu Robb Elementary. P ... číst dále

12.5.2024 20:47 00:24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Motoristé písahají na Turka. Ten nabízí ichání benzínu coby lék na všechno

Filip Turek je lídrem spolené kandidátky Šlachtovy policejní Písahy a Motorist, kteí uctívají Václava Klause. Nabízí omšelý mix popírání klimatu a zby ... číst dále

10.5.2024 09:07 00:39:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #09: Z eho máme strach a jak se s ním vyrovnáváme?

V novém díle podcasstu Moshpit rozebírají Klára Blíková a Hugo Wiesner se svými hosty téma strachu. eho se bojíme, co nám dlá úzkosti a existuje v tom ... číst dále

9.5.2024 21:14 00:46:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Msto na uhel #2: Kdo musel utéct a kdo pišel nový? O Nmcích, Romech i uhlobaronech v Most

Ve druhé epizod Msta na uhel se zabýváme tím, kdo byli lidé ze starého i nového Mostu kdo do Mostu pišel nový, jak moc byli starousedlíci k nov píchoz ... číst dále

8.5.2024 18:56 00:39:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #116: Drake versus Kendrick. Bahenní bitva o duši hiphopu

Možná se vám tomu tžko ví, ale i takový spektákl jako pokraující soudní oplétaky Donalda Trumpa v minulém týdnu zastínila jiná událost velká obanská v ... číst dále

5.5.2024 20:00 00:18:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Nové jaderné bloky nám zajistí nejdražší elektinu v Evrop

Je pekvapivé, jak málo eskou veejnost trápí extrémní finanní náklady stavby jaderných blok. Cena ty blok pesáhne snadno jeden státní rozpoet, jejich p ... číst dále

3.5.2024 08:42 01:34:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #28: Je Matjková propagandistická akvizice Echa24, nebo filozofka pro složitou souasnost?

V TL;DR nám ceny Magnesie Litera samozejm neunikly a protože z beletristických kategorií jsme tém všechno již probrali, nezbylo než se podívat na publ ... číst dále

1.5.2024 08:39 00:54:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Msto na uhel #1: Kdo nám zboil starý Most?

Moderní historie Mostu vzbuzuje spoustu otázek. Vetn té, jak kdy mohl imperativ tžkého prmyslu pesvdit dobovou veejnost o rozhodnutí, které dnes vnímá ... číst dále

30.4.2024 16:56 00:16:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #115: William F. Buckley Jr. a marný boj za istší konzervatismus v USA

Když zmíníte americkou konzervativní revoluci a nástup takzvané Nové pravice, vtšina lidí si pedstaví Ronalda Reagana. Jeho vítzství ve volbách roku 1 ... číst dále

29.4.2024 07:00 00:52:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #129: Jan Motal - Naení z antisemitismus od nkterých lidí z T absolutn odmítám

Aktuáln eskou spoleností hýbe analýza zpravodajství eské televize. Tým z brnnské Masarykovy univerzity pod vedením mediálního teoretika Jana Motala zk ... číst dále

28.4.2024 20:00 00:12:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Trh s bydlením selhal. Místo bydlení zajišuje obí zisky developerm

Kdybychom ešili pístup k pitné vod stejn jako k bydlení, všichni umeme. Trh s bydlením vypadá jako obí lichva podporovaná státem. Líbil se vám tento d ... číst dále

25.4.2024 09:37 00:53:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #23: Ženy v umní

Tato epizoda podcastu Pay Gap je speciální nejen že Šárka s Lucií pivítaly zatím nejvyšší poet hostek, ale zejména proto, že se nahrávala živ v rámci  ... číst dále

24.4.2024 09:03 00:47:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: Zelené nemusím pesvdovat, pro ešit klimatickou krizi, íká Johanna Nejedlová

V pedvolebním speciálu Studia Alarm budeme zpovídat lídryn a lídry nkterých stran kandidujících do Evropského parlamentu. Do úpln prvního rozhovoru za ... číst dále

23.4.2024 15:55 00:18:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #114: Z nadje republikán ve spojence demokrat: Jak Johnson zachránil peníze pro Ukrajinu?

Když se loni v íjnu do ela Snmovny reprezentant dostal relativn neznámý Mike Johnson, mnoho lidí se obávalo, že to mže znamenat konec americké podpory ... číst dále

22.4.2024 08:55 00:53:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: Zrušme pijímaky a vbec všechny zkoušky

V esku opt probhly pijímací zkoušky na stední školy. Každoroní závod o to, které dti budou mít právo na vzdlání a které nikoliv, zatím nemá své vítze  ... číst dále

21.4.2024 20:20 00:42:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Debata PeMostní - Jak uživit kulturu v regionech?

Jak zajistit, aby živá kultura v regionech byla schopná pežít? Alarm Mostecko ve spolupráci s divadelním festivalem Pemostní uspoádal debatu o tom, ja ... číst dále

21.4.2024 20:00 00:14:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

SPD mla sjezd. Pedsedou zstává Putinv spojenec Tomio Okamura

Pedsedu SPD podpoili dva bývalí eští prezidenti. Miloš Zeman pijel osobn, viditeln šastný, že ješt nkoho zajímá. Líbil se vám tento díl Všichni tady u ... číst dále

18.4.2024 09:32 01:23:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Baráky v ohrožení #02: Ondej Beneš - O sorele, šedesátkách a o výstavb msta Most

S bývalým architektem statutárního msta Dín a docentem architektury Ondejem Benešem jsme si povídali o tom, co obnáší práce mstského architekta a co v ... číst dále

17.4.2024 09:03 00:16:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #113: Republikáni jako rodinný byznys Trumpových. A po nich potopa

Republikánské primárky ukázaly, že exprezident nemá v GOP reálného rivala. Rozjíždjící se soudní procesy, které te Trumpa ekají, ale zase ilustrují, j ... číst dále

15.4.2024 22:41 01:22:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #27: Zapomete na všechno, co víte o prehistorii. Pichází úsvit všeho

V nejnovjším TL;DR jsme po njaké dob opt sáhli po non-fiction. Ostatn bylo tžké odolat, protože esky nedávno vyšla rozsáhlá publikace o poátcích lidsk ... číst dále

14.4.2024 20:00 00:10:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Zemské klima se mní rychlostí, pro kterou chybí vysvtlení. eské politiky to nezajímá

Deset msíc v ad zlomilo pedchozí teplotní rekordy. eští politici k tomu bu mlí, nebo nabádají, abychom to se záchranou Zem zbyten nepehánli. Líbil se  ... číst dále

11.4.2024 14:38 00:40:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: Vyhrál ve slovenských prezidentských volbách Robert Fico?

Ve slovenských prezidentských volbách došlo k pekvapení jen v prvním kole. Ve druhém jasn zvítzil Peter Pellegrini. Všimne si toho ale reáln nkdo? Ve  ... číst dále

10.4.2024 11:05 00:18:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #112: Donald Trump se bojí interrupcí. A má taky pro

Americký Nejvyšší soud ped dvma lety zvrátil plstoletí starý kompromisní precedent, který garantoval minimální právo na interrupci pibližn do poloviny ... číst dále

10.4.2024 10:39 01:07:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #128: Khalilova Bartškova - Prmrná rodina v Gaze se za poslední plrok sthovala šestkrát

Minulý rok 7. íjna šokoval svt brutální útok hnutí Hamás z Gazy na Izrael, vetn vražd civilist. Odpov Izraele byla od poátku mimoádn tvrdá a nebrala p ... číst dále

8.4.2024 14:19 01:10:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #08: Kvli youtuberm nám pišlo, že používání n-word je nejlepší forma pozdravu

Nový díl podcastu Moshpit s Klárou Blíkovou a Hugem Wiesnerem zabrousí do tématu humoru. Jaký humor jsme ochotni akceptovat a jaký nás spíše zrauje? M ... číst dále

4.4.2024 07:00 00:44:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #22: Férová domácnost

V nové epizod podcastu Pay Gap se Šárka Homfray a Lucie Václavková vrátily k tématu druhé smny a férovjší rozdlení práce v domácnosti. Pozvání do podc ... číst dále

3.4.2024 10:56 00:12:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #111: Jak se námoní firmy snaží vykroutit z následk pádu mostu v Baltimoru

Baltimorský pístav odnepamti platí za dležitý pepravní uzel. Stejn tak významný byl most Francise Scotta Keye, který minulý týden zkolaboval po nárazu ... číst dále

3.4.2024 10:28 01:25:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #127: Patoka, Ort - Levice se nesmí dívat jen na Západ, inspiraci najdeme i v Kostarice

Hosty Kolapsu byli tentokrát insidei eského grassrootového hnutí. Tématem byla organizace sociálního hnutí i nezdravá fixace na Západ. Ped asem vyšel  ... číst dále

1.4.2024 20:36 00:17:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Heatwave #05: Klimatická krize zvyšuje nerovnosti ve spolenosti

Pátý díl podcastu Heatwave hodnotí evropskou zelenou politiku z rzných úhl. Klimatické krize byla pevedena do ísel a ekonomických ukazatel. Chápat ji  ... číst dále

30.3.2024 16:30 01:29:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #25: Trapový beat je zhmotnním naší neschopnosti existovat v klidu na internetu

Beznový Soundsystém se rozplývá nad novými deskami Kim Gordon a Moor Mother, které si vypjují formát souasného rapu a vrací ho v polámané, excentrické ... číst dále

28.3.2024 09:00 00:48:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: hrozbou není Babiš, ale politika vlády, která posiluje jeho moc a bohatství

Hnutí ANO se snaží navenek psobit jako triumvirát Babiše, Havlíka a Schillerové. Jak ale ve studiu Alarm podotkl Pavel Šplíchal, ve skuteném triumvirá ... číst dále

27.3.2024 20:07 00:16:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #110: Trump má stamilionové problémy. Mže ho zachránit série malých zázrak

Donalda Trumpa loni žalovala novináka E. Jean Carroll kvli pomluv. Trump soud sice prohrál, ale pomlouvat nepestal. V kombinaci s dalším prohraným sou ... číst dále

26.3.2024 20:46 00:41:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Baráky v ohrožení #01: Adam Štch

V úvodním dílu podcastu Baráky v ohrožení diskutujeme s kurátorem a teoretikem Adamem Štchem o výstav Projekt: Sever, kterou mžete navštívit v Dom umn ... číst dále

26.3.2024 20:45 00:06:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Baráky v ohrožení: Zaslouží si architektura 20. století naši pozornost?

Startujeme nový podcast Baráky v ohrožení, ve kterém si klademe za cíl zpopularizovat opomíjenou architekturu stojící v už i tak zapomenutém kraji jak ... číst dále

25.3.2024 22:23 01:20:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #26: Mizející dlnické Holešovice a empatie k boomerm v nové knize Ivy Hadj Moussy

Nedalo nám to a v nejnovjším vydání TL;DR se vracíme k románu Ivy Hadj Moussy Tžké duše, pro který jste hlasovali, ale málo a který eší snad nejfrekve ... číst dále

25.3.2024 07:00 00:17:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Babiš se bez Prchala obejde, o kampa se mu stará vláda

Jednání Snmovny o bezpeností hrozb Babiš využil do poslední vteiny. Hrozbou není kvli Rusku, ale protože jeho zamstnanci nemají na jídlo. Poite si hrn ... číst dále

20.3.2024 12:00 00:40:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: Daria Kashcheeva, vajeníky a dloha. O em se v eském patriarchátu nemluví?

Vidli jsme to už asi všichni a asi všichni už na to máme názor. Režisérka Daria Kashcheeva získala eského lva za nejlepší studentský film a ve své dko ... číst dále

19.3.2024 21:47 00:17:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #109: Co si sakra myslela? Prokurátoka, co jde po Trumpovi, si ztížila vyšetování

Trump elí žalobám kvli takzvanému držhubnému i nepravomocnému zacházení s utajenými dokumenty. Dv žaloby míí i na jeho pokusy zvrátit nepíznivý výsled ... číst dále

18.3.2024 06:00 00:13:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pijímací testy jsou pípravou na život v trestanecké kolonii

Za msíc se desítky tisíc dti zanou potit u jednotných pijímacích test. Ty existují jen proto, že stát nechce zajistit dostupné všeobecné vzdlání pro v ... číst dále

16.3.2024 11:06 00:51:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: Radost z jara je pry, na klimatickou krizi nejsme pipraveni a dál si to zhoršujeme

Únorové teploty byly rekordní, ale tentokrát bylo tžké se z píchodu jara radovat. V Evrop se vbec málokdo raduje. Nadje na zvrácení klimatické krize s ... číst dále

14.3.2024 12:00 00:50:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #21: Láska k práci

Tématem této epizody je láska i váše k práci. ešíme, kde se tento koncept vzal a kam až nás mže láska k práci zavést. Jako obvykle zmiujeme naše osobn ... číst dále

12.3.2024 22:36 01:18:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #25: Vyhoení Petra Šestáka se zmítá v betonovém koryt stereotyp

Knihu Vyhoení Petra Šestáka jsme peetli možná jako poslední recenzenti v zemi. A pekvapilo nás, jak moc by se ta kniha dala vyrešeršovat z text na Ala ... číst dále

12.3.2024 22:29 00:19:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #108: Miniúterý, konec Nikki Haley a Trumpovy viceprezidentky

Vybere si Trump jako viceprezidenta nkoho ze svých primárkových rival? Jaké výhody by mu pinesla Nikki Haley, Ron De Santis, nebo Vivek Ramaswamy? Jak ... číst dále

12.3.2024 21:26 00:33:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #07: Maturitka formalitka? Co vám o školském systému neekli

Do nového dílu podcastu MOSHPITU si tentokrát Klára a Hugo nepozvali žádného hosta, ani hostku. Místo toho spolen rozebírají aktuální pocity z pedkvtn ... číst dále

11.3.2024 20:53 00:31:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

eské Švýcarsko: Rok poté #3 - Adaptace na klimatickou zmnu v esku? Hlavn nepepálit zaátky

Pes adu dobrých návrh, akních plán, expertních analýz i píklad dobré praxe je v esku adaptace na klimatickou krizi pomalá a nesystémová. Audioverzi te ... číst dále

11.3.2024 20:50 00:24:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

eské Švýcarsko: Rok poté #2 - Udržet vodu v krajin. Závod s asem, ve kterém esko nepospíchá

Rychlost adaptace krajiny na klimatickou zmnu je pomalá. Brání jí nevypoádané majetkové vztahy, ale i malá vle státu s nejpalivjším problémem dneška n ... číst dále

11.3.2024 20:47 00:24:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

eské Švýcarsko: Rok poté #1 - eský les mže mít budoucnost, pokud budeme pírodu respektovat

Klimatická krize a její dopady ukazují, že pro budoucnost les na našem území je poteba nechat vyrst skutené lesy namísto monokulturních plantáží. Audi ... číst dále

10.3.2024 21:46 00:16:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bez drog se v esku žít nedá

Zákaz HHC ukazuje drogovou politiku státu, která je ízena vtrem. Paraleln pipravovaný zákon o legalizaci konopí se snaží zniit Lidovci, vní nepátelé v ... číst dále

6.3.2024 21:12 00:59:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #126: Nataša Dudinská - eská debata kopíruje oficiální izraelský pohled na dní v Gaze

Už takka pt msíc sledujeme vojenskou invazi izraelské armády v palestinském Pásmu Gazy. Mezinárodní spoleenství vyzývá k pímí a ukonení boj, Jihoafric ... číst dále

6.3.2024 12:14 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #107: Obstrukce a peníze. Vyprázdnný McConnell hledá novou hlavu Senátu

Mitch McConnell psobí v americkém Senátu od plky 80. let. Od roku 2007 tu pak republikány vede a pod jeho taktovkou se republikáni odhodlali k nejvíce ... číst dále

4.3.2024 07:00 00:12:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Partnerství místo manželství. Korporátní jazyk si podmanil lidské soužití

eští konzervativci vyvinuli extrémní úsilí, aby zabránili zrovnoprávnní lidí. Poite si hrnek s vn žíznivou Marunou eshop.denikalarm.cz/maruna-ma-zizen ... číst dále

29.2.2024 09:53 01:20:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #24: Neodolatelná pitažlivost temnoty

Únor svdí ponurým náladám a proto se posádka Soundsystému vypravila do hájemství gotického rocku a popemýšlela, jak moc je tento fenomén dnes ješt živ ... číst dále

28.2.2024 22:15 00:58:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: Zemdlci bloudí politickým prostorem a hledají, kdo je vyslyší

eské zemdlstvo se sjelo do Prahy a debatovalo o tom, jak efektivn umí protestovat jejich kolegyn a kolegové v jiných zemích. Jaké jsou ale požadavky z ... číst dále

27.2.2024 21:09 00:15:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #106: Trump porazil Haley i v její domovské Jižní Karolín. O co jí ješt jde?

K výsledku primárek v Jižní Karolín se Nikki Haley siln upínala. Ve stát má vazby už od svého narození, pedevším ale pak z doby, kdy tu zastávala post ... číst dále

26.2.2024 20:45 00:21:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Ke zdrojm #6: Základ státu

Jsou naše píbuzenské vazby peceovaný koncept a pro stojí za to se od nj osvobodit? Závrený díl podcastové série o stetu umní s realitou se zamuje na k ... číst dále

25.2.2024 21:21 00:11:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Dva roky od zaátku války energie vyprchává, zneužít se to snaží Okamura

Tíse z nekonící konfliktu je všudypítomná, optimismus již vyprchal, nicmén podpora veejnosti naštstí zstává. Situaci se snaží zneužít jen Okamura a te ... číst dále

25.2.2024 20:49 01:17:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #24: Iryna Zahladko zaútoila poezií proti rigidním pedstavám o správné eštin

V literárních tipech výroní ankety Alarmu se v drtivé pevaze próz objevila i básnická sbírka Iryny Zahladko Tváení. To nás zaujalo i proto, že básníin ... číst dále

23.2.2024 21:37 01:07:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #125: Michal Smetana - Rusko má válenou ekonomiku. Je to hrozba nejen pro Ukrajinu

Brzy ráno 24. února 2022 zahájil Vladimír Putin ruskou invazi na Ukrajinu. Poátení plán na rychlou operaci se promnil ve vleklou válku, v níž umírají  ... číst dále

22.2.2024 21:25 01:09:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #06: Je v poádku zakázat cis mužm vstup na seminá?

Nové vydání podcastu Moshpit má trochu netradiní formát. Klára s Hugem si totiž pozvali své dv spolužaky Aniku a Jasmínu, které se pipojily k hostce n ... číst dále

21.2.2024 20:49 00:44:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #20: Volba povolání

V nové epizod podcastu Pay Gap se Šárka Homfray a Lucie Václavková vnovaly zejména genderovým stereotypm pi volb povolání. Pozvání do podcastu pijala  ... číst dále

20.2.2024 21:33 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #105: Zapomenutý kumpán Martina Luthera Kinga a nespravedliv trestaná whistleblowerka

Potkali jste nkdy nkoho, kdo se jmenuje doslova Vítzka Reality? Jedna taková totiž žije v USA a v rozporu se svým jménem skonila ve vzení. Pesn o její ... číst dále

19.2.2024 15:26 00:49:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: Co má spoleného Istanbulská úmluva s tyranií genderu?

Senátem neprošla takzvaná Istanbulská úmluva. Jaké argumenty senátoi používali a co nám to íká o síle tamního antigenderového hnutí? A mla úmluva zavé ... číst dále

18.2.2024 19:11 00:16:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Havlíek pronášel dramatickým hlasem náhodná slova, Babiš nadával a Schillerová konejšila

Nejzajímavjší projev pedvedl Karel Havlíek, který se pokoušel stylizovat do role autokrata bezejmenné postsovtské republiky. Poite si hrnek s vn žízni ... číst dále

16.2.2024 13:16 01:14:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #23: Doppelganger Naomi Klein má klí k chaotické souasnosti

Naomi Klein patí mezi jednu z nejprozíravjších intelektuálek (myšleno vetn intelektuál) souasnosti. Její poslední kniha Doppleganger (dvojník i dvojni ... číst dále

14.2.2024 08:51 00:19:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #104: Zaíná sezóna Trumpových soud. Ml by se exprezident bát?

Donald Trump za uplynulý rok prohrál ti obanskoprávní spory. Jeho kandidaturou se te zabývá Nejvyšší soud a další pípad ohledn jeho prezidentské imuni ... číst dále

12.2.2024 10:32 00:11:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Systém pihlášek na stední dlá po nocích parta nadšenc. Štíhlý stát, který slíbila Fialova vláda

Fialova vláda slibuje malý a efektivní stát. Slibuje vyhazování tisíc úedník. Bez nich se ale stát nikam neposune, pouze se zhroutí. Poite si hrnek s  ... číst dále

8.2.2024 09:09 00:19:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #103: Amerití odborái jsou na koni. Kdy si troufnou na Teslu?

Loni slavili úspchy odborái v Hollywoodu, v zásilkové služb UPS, nebo také v amerických automobilkách. Pes patrné stoupající sebevdomí a ei o generáln ... číst dále

4.2.2024 22:01 00:21:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Ke zdrojm! #5: Zasít a sklidit

Jak kapitalismus mní biodoverzitu a jak to souvisí s umním? Umlkyn, kurátorka a filmová vdkyn v pátém díle podcastu Ke zdrojm! pibližují, pro jsou dle ... číst dále

4.2.2024 21:23 00:08:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Brno chce postavit za miliardu lanovku, aby vyhnalo z msta havrany

Nenávist brnnského magistrátu ke všemu živému nezná hranic. Po lidech se rozhodl zniit životy také havranm a kavkám. Z dopravního hlediska nemá lanovk ... číst dále

31.1.2024 17:45 00:47:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #19: Co nás eká v roce 2024?

V dalším díle podcastu Pay Gap rozebíráme souasnou situaci na trhu práce i v legislativ a jejich dopady (nejen) na ženy. Co nás v letošním roce eká a  ... číst dále

31.1.2024 11:17 00:16:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #102: Texas proti Washingtonu. Bitva na mexické hranici a stín obanské války

Texaské úady zaaly hranici s Mexikem opevovat žiletkovým drátem a pistupovat k jiným brutálním opatením. To se nelíbí administrativ Joea Bidena, která ... číst dále

30.1.2024 20:15 00:38:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: V regionálních médiích je jednodušší nepohodlné novináe umlet

Od ledna je redakce Alarmu pítomná na Mostecku, kde zakládá svou první regionální poboku. S naší novou šéfovou regionální redakce Ester Klimeckou si v ... číst dále

30.1.2024 19:30 01:32:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #23: Velký návrat provinilých potšení

Touha posluchastva po slasti bez výitek a pijetí zatracované identity, to je podle podcastu Soundsystému klíem k úspchu Rohonyho nové desky Superfly.  ... číst dále

29.1.2024 21:12 00:36:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Ke zdrojm! #4: Za humny

Jak se žije a tvoí umlkyním, kterým msto zaalo být tsné a i když samy nevyrstaly na venkov, na nov nabytý prostor a vzduch si rychle zvykly. Vede cest ... číst dále

29.1.2024 20:54 00:29:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Heatwave #4: Jaký je vztah eska a klimatické krize?

Dlouhou dobu jsme byli u nás i v Evrop zvyklí chápat zmnu klimatu jako nco, co se odehrává nkde jinde, co se dje nkomu jinému nebo je záležitostí vzdá ... číst dále

28.1.2024 21:21 00:13:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Roman

Roman Radkovi pišel do ústavu v dosplosti a na pobyt ve velké instituci plné neznámých lidí si zvykal jen pomalu a tžko. Neml si tam s kým povykládat. ... číst dále

28.1.2024 21:17 01:06:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #22: Kniha krve Kim de l'Horizon pináší nebinární experimentální autofikci

Román Kim de l'Horizon narušuje mnoho zautomatizovaných samozejmostí, jež si spojujeme s literaturou. Nebinární autorstvo dekonstruuje jazyk inkluzivn ... číst dále

28.1.2024 20:32 00:20:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Slovenskému ministerstvu kultury vládne kámen padající do propasti

Martina Šimkoviová zaujala i za hranicemi své zem. Její neschopnost vyjádit jednu smysluplnou vtu hranií se svéprávností. Poite si hrnek s vn žíznivou ... číst dále

24.1.2024 22:44 01:09:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #05: Kate Tureek - Lidi mi po zhlédnutí filmu tykají, mají pocit, že m stihli poznat

Je tady nový díl podcastu Moshpit. Tentokrát si Klára a Hugo pozvali do studia Kate Tureek, autorstvo nkolika dokumentárních snímk jako Iluze (2018),  ... číst dále

24.1.2024 22:37 01:54:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #124: Yasar Abu Ghosh - V pípad Izraele mžeme mluvit o apartheidu

Okupace, nejvtší vznice pod oteveným nebem, sekuritizace, genocida, nebo apartheid - to jsou výrazy, které se bžn používají v souvislosti s tím, co se ... číst dále

24.1.2024 08:26 00:18:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #101: Natahovaný pád Rona DeSantise. Trumpa letos nenahradí

Po nkolika letech nadjí, že by Ron DeSantis mohl pedstavovat novou tvá posttrumpistické republikánské strany, skonila jeho prezidentská kampa fiaskem. ... číst dále

23.1.2024 15:14 01:01:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: Krom humoru zakažme i zbran

Jako národ se asto popisujeme coby mírumilovné holubií povahy. Pravda je taková, že jakkoliv sami vi uzurpátorm pedevším taktizujeme v rámci každodenn ... číst dále

22.1.2024 20:37 01:16:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #123: Betislav Tureek - Mírový proces podkopávaly radikální ásti spolenosti

Poslechnte si pátý díl naší tematické série zamující se na izraelsko-palestinský konflikt v hlubších souvislostech. Tentokrát je e o mírových dohodách ... číst dále

21.1.2024 21:01 01:19:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #122: Anna Fontánová - Izraelská pravice dala hlas neevropským Židm

O historii izraelské pravice od kolektivistických padesátých let až po souasnost, zejména o stran Likud souasného premiéra Benjamina Netanjahua, mluvi ... číst dále

21.1.2024 18:49 00:15:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Snmovna už týden eší, jestli je možné vložit lístek do obálky a poslat ho poštou

Podle Babiše by snmovna mla ešit dležitjší vci než je korespondenní volba. A tak ji na týden zablokoval, aby nemohla ešit vbec nic. Poite si hrnek s v ... číst dále

18.1.2024 21:04 01:12:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #121: Marek ejka - Rabinova vražda byla nejúspšnjším atentátem v moderních djinách

Je tady další pokraování speciálu našeho podcastu Kolaps, ve kterém se zamujeme na historické souvislosti aktuálního konfliktu v Pásmu Gazy. V dnešním ... číst dále

17.1.2024 22:03 01:33:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #120: Zora Hesová - Islamismus v Palestin vyrostl i na neúspchu mírového procesu v Oslu

Druhá ást šestidílného Kolaps speciálu o historii izraelsko-palestinského konfliktu se zamí na reakci arabského svta na vznik státu Izrael. O co šlo v ... číst dále

16.1.2024 21:31 01:41:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #119: Pavel Barša - O odsunu palestinských Arab sionisté diskutují od ticátých let

Pichystali jsme si pro vás tematickou sérii, která se zamí na izraelsko-palestinský konflikt v hlubších souvislostech. V následujících dnech vám nabíd ... číst dále

16.1.2024 20:05 00:15:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #100: Co si odnést z iowských primárek (krom Trumpa)?

Ped rokem se zdálo, že budoucností Republikánské strany v ée po Donaldu Trumpovi bude jasn floridský guvernér Ron DeSantis. Ten se vera v iowských pri ... číst dále

15.1.2024 21:01 01:07:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #21: Patrik Hartl chtl napsat knihu z pohledu žen, napsal ale knihu o mužích s prsama

Ped njakým rokem napsal Michal Viewegh text, v nmž se stal ženou, respektive hrdinkou a vypravkou. Nedopadlo to úpln dobe, postava mla napíklad tik se ... číst dále

15.1.2024 20:54 00:18:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Ke zdrojm #3: Cukr a bi

Na rozdíl od vrcholového sportu, práce v továrn nebo v kancelái je sex work ve spolenosti tabuizované a stigmatizované téma. Legislativa, internet neb ... číst dále

15.1.2024 20:17 00:40:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: Humor by vbec neml existovat

eši o sob sice rádi tvrdí, že mají smysl pro humor, ale reálný svt vypovídá o opaku. Debaty o humoru se zde rychle zaseknou na padesát let starých vti ... číst dále

14.1.2024 20:12 00:15:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Jarda

Fotografie rodi a sourozenc, keramické busty ádových sester, svaté obrázky i pár starých holínek, ve kterých kdysi pišel do ústavu, posloužily Jarosla ... číst dále

14.1.2024 20:07 00:13:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Euro nepijmeme nikdy

Máme za sebou dvacet let debat o jednotné mn. Energii k pijetí už nemá nikdo a tak budeme i nadále platit národními groši. Poite si hrnek s vn žíznivo ... číst dále

9.1.2024 21:42 01:05:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #04: Jaké je to být mladou novinákou v dnešní dob?

Je tady nový díl podcastu Moshpit. Tentokrát si Hugo a Klára pozvali do studia dv novináky - Lucii Kotvalovou a Hanu iicovou. Bavili se s nimi pedevší ... číst dále

9.1.2024 21:18 00:16:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #99: Pravda o Jeffreym Epsteinovi v nových dokumentech? Mnoho jí tu není

Kauze a smrti finanníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina se Redneck nevnuje poprvé. Vzhledem k novému vývoji v kauze je ale na míst si ji pip ... číst dále

8.1.2024 21:19 00:18:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Josef

Vci, které dnes ada z nás považuje za samozejmoou souást života dobré rodinné vztahy, vlastní domov, zamstnání nebo možnost svobodného rozhodování si  ... číst dále

7.1.2024 19:54 00:16:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Novoroní projevy: Fiala nudil, Babiš se vztekal a Pavel hájil svou oblíbenou vládu

V žánru novoroních projev nejvíce pekvapil Okamura, kterému se podailo íct skoro celou smysluplnou vtu. Poite si hrnek s vn žíznivou Marunou eshop.den ... číst dále

4.1.2024 20:31 01:25:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #20: Smrt autora rukou AI a politika v románech Jiího Weila a Aleny Machoninové

Letošní první díl literárního podcastu TL;DR se ješt ohlíží za rokem loským, ale dojde také na literární výhledy, respektive na glosování eské kulturn ... číst dále

4.1.2024 12:06 00:21:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #98: Nekonený cyklus ty prezidentských typ

Americký politolog Stephen Skowronek pišel s pozoruhodnou a pehlednou teorií o cyklech, v jakých se stídají prezidenti USA. Podle nj existují tyi zákl ... číst dále

1.1.2024 22:16 00:43:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Tepelné ostrovy #5: Bratislava už umí placemaking, troufne si na klima politiku?

V Bratislav už si na neoznaeném chodníku nezaparkujete, na exponovaných místech pibývají cyklostezky a magistrát má klimatickou kancelá. Bude se metro ... číst dále

1.1.2024 22:12 00:31:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Tepelné ostrovy #4: Hamburk ukazuje, že ani být klimatický premiant nestaí

Hamburk se dekády brání velké vod. Pomáhá mu to se inovativn pizpsobovat i zmn klimatu. Jak se mu daí transformovat se v houbové msto a pro v nm jezdí ... číst dále

1.1.2024 22:09 00:37:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Tepelné ostrovy #3: Praha má kvalitní klimatický plán, jenže ho neplní

Jak se Praha v posledních letech posunula v píprav na zmnu klimatu? Zvládne se adaptovat na extrémní poasí? A pro se neídí svým klimatickým plánem? Au ... číst dále

1.1.2024 22:06 00:27:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Tepelné ostrovy #2: Brutální vedro v Madridu. Jak ochránit msto v zemi, která v lét hoí?

Madrid, donedávna pionýr zelených zmn, rozvolnil klimatické strategie v dob, kdy poasí pitvrdilo. Ve vedrech tu ron ume pes tisíc lidí. Co se stane, k ... číst dále

1.1.2024 20:26 00:13:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vra

Když jako mladá dívka nemohla už Vra doma vydržet, obrátila se na stát. Napsala úadm s nadjí, že jí pomže sehnat práci, aby se mohla osamostatnit. Úad ... číst dále

30.12.2023 22:48 00:20:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Mezi bohem a ultrapravicí #7: Nestžovat si a plodit daové poplatníky

Jak eská gynekologie disciplinuje ženská a queer tla? Audioverzi textu naetla Marie-Luisa Purkrábková.

30.12.2023 22:44 00:18:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Mezi bohem a ultrapravicí #6: Jak se Hnutí pro život dostává k eským gynekologm?

V pokraování série Mezi Bohem a ultrapravicí mapujeme, jak se nejvtší eská antichoice organizace dostává mezi eské gynekology. Audioverzi textu naetla ... číst dále

30.12.2023 20:58 01:17:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #118: Zuzana Kašparová - Nejsme jen jednotky, které selhaly

Apely na péi o své vlastní zdraví slýcháme skoro denn ze všech stran. Jak se ale v takovém ovzduší žije lidem, kteí z mnoha dvod "zdraví" být nemohou? ... číst dále

29.12.2023 19:29 01:16:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Studio Alarm: Dlouhé trápení pro nic, nástup fašismu a lhostejnost k mrtvým civilistm v Gaze

Pinášíme vám pilotní díl našeho nového poadu, který jsme si pilotn pojmenovali Studio Alarm. V tomto pilotu jsme vám chtli ukázat, na co se budete moc ... číst dále

28.12.2023 17:18 00:10:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #97: Upímnou soustrast. Volá vám vánoní Richard Nixon

Vánoní svátky a uplynulé dny si žádají specifický pístup. Nabízelo by se pipomenout njaký vánoní píbh z americké historie, jenže spousta z nich je píl ... číst dále

27.12.2023 16:57 00:35:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Ke zdrojm #2: Zdroje došly

Jak se kulturním platformám daí ve svt sn o nerstu a drahot, když na jedné stran vynakládají velké úsilí na získání grantové podpory a na stran druhé  ... číst dále

25.12.2023 12:02 00:15:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Miloš

Miloš Šandera neml lehký život. Krátce po narození ho matka umístila do kojeneckého ústavu, aby ho ochránila ped násilnickým otcem, a v ústavech sociá ... číst dále

22.12.2023 10:36 01:30:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #22: Nové prostory slasti a brutální melancholie. Bilancování roku 2023 v hudb

Výroní žebíky dávají hudebním fanouškm a fanynkám poslední šanci objevit klenoty, které jim v prbhu roku unikly a bilanní díl Soundsystému má práv tak ... číst dále

21.12.2023 14:12 00:14:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #96: Trumpovi zatopil Nejvyšší soud v Coloradu. Co to ale znamená?

Co pesn rozhodl coloradský Nejvyšší soud? Pro budoucnost tohoto zákazu nevypadá dobe a brousí si na nj zuby nadazený federální Nejvyšší soud? Jakou ro ... číst dále

21.12.2023 12:16 01:02:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #03: Víra v barvách duhy vyvrací pedsudky a mýty té nejhlasitjší vtve církve

Do nového dílu podcastu Moshpit si Klára Blíková a Hugo Wiesner pozvali dvacetiletého Tobiáše Frýdla. Probírali s ním situaci LGBTQIA* lidí v eské rep ... číst dále

20.12.2023 22:49 01:24:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Zachrání ztracený syn z Bruselu polské ženy? A zmnila homofobní vražda dvou lidí Slovensko?

Tento podzim potkaly stedoevropský prostor ne jedny, ale rovnou dvoje dležité volby. Novou politickou reprezentaci si volilo sousední Polsko i Slovens ... číst dále

20.12.2023 15:55 01:02:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #03: Víra v barvách duhy vyvrací pedsudky a mýty té nejhlasitjší vtve církve

Do nového dílu podcastu Moshpit si Klára Blíková a Hugo Wiesner pozvali dvacetiletého Tobiáše Frýdla. Probírali s ním situaci LGBTQIA* lidí v eské rep ... číst dále

17.12.2023 22:28 00:15:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

V roce 2023 se vlád nepodailo udlat skoro nic, co by mlo jakýkoli význam

Místo ešení reálným problém se vláda uzavela ve svém svt škrt a konsolidace financí. Pokud si z roku 2023 nebudete nic pamatovat, není to vaše chyba.  ... číst dále

17.12.2023 21:55 00:14:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Karel

Do dtské psychiatrické léebny Opaany se Karel acký dostal po smrti své matky. Strávil tam polovinu dtství a ke své rodin se už nikdy nevrátil. Jeho op ... číst dále

17.12.2023 21:44 01:05:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #19: Surreálné metafory traumatu Nicol Hochholczerová a literární bilance letošního roku

V úvodu podcastu najdete pravidelné tipy a zárove jsme bilann pipomnli loské knihy, které se nám zdály nejlepší. Máte tedy ješt pár dní na to, abyste  ... číst dále

14.12.2023 22:17 02:28:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #117: esko na kižovatce krizí. Ani ti práce nkterým lidem nezajistí ekonomickou jistotu

Na eskou spolenost dlouhodob dopadá krize bydlení, šok z pandemie covidu, inflaní krize a s ní spojená ekonomická nejistota spojená s propadem reálnýc ... číst dále

13.12.2023 09:26 00:21:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #95: Americké univerzity, antisemitismus a kupa pokrytectví

Kdo je Elizabeth Magill a pro byla donucena odstoupit z postu rektorky University of Pennsylvania? Jak se to má s výzvami k násilí na univerzitní pd?  ... číst dále

11.12.2023 21:28 00:35:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Ke zdrojm #1: Výtvarné poteby

První díl podcastové série Ke zdrojm nás zavede na hodiny výtvarky s umlkyní Terezou Šttinovou, která uení nejmladšího žactva vnuje víc než jen pracov ... číst dále

10.12.2023 17:10 00:15:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Markéta Vaková nevládne Brnu jako primátorka, ale jako vzteklá editelka základní školy

Brno odmítlo dotaci na nový kotel spalovny za ti miliardy a místo nj postaví stát za stovky miliard jaderný reaktor. Vaková zametla s opozicí jako se  ... číst dále

10.12.2023 15:53 00:14:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bohuška

Bohuška Jablonická nabídla kolektivu Životních píbh odvážné scénáe a taktiky, které pomáhají vyrovnat se s opuštním, odmítnutím, diskriminací a jiným  ... číst dále

8.12.2023 20:26 01:27:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #21: Sufjan Stevens stejn a pece jinak. Javelin je o vyrovnání se se smrtí

Listopadový Soundsystém se vrátil k nové desce písnikáe Sufjana Stevense a tak ve studiu nemohl chybt ani pední eský sufjanolog Jií Špiák. Bavili jsme ... číst dále

7.12.2023 23:44 00:33:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Tepelné ostrovy #1: Takové léto tu ješt nebylo. Jednat mohou msta

Msta hrají v klimatické politice klíovou roli. Pimje nás letošní léto promnit je tak, aby fungovala i v extrémním poasí? A bude tžší zmnit msta, nebo  ... číst dále

7.12.2023 21:21 00:49:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #02: Jak se oblékat udržiteln a pitom zstat fresh?

Co si vzít na sebe? Jak si poskládat šatník tak, abychom nemuseli kupovat nové neudržitelné znaky? Co jsou to vlastn udržitelné znaky a existují vbec? ... číst dále

6.12.2023 21:37 00:22:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #94: Florida vs. Kalifornie: Pro se guvernéi DeSantis a Newsom hádají?

Americká politika je debatami pímo zahlcena, takovouto ale ješt nezažila. V debat vysílané na konzervativním kanále Fox News se utkali guvernér Florid ... číst dále

5.12.2023 09:12 00:10:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Heatwave #3: Pro by mla být poválená rekonstrukce Ukrajiny zelená

Akoli se to mže zdát pedasné, protože konec války na Ukrajin je v nedohlednu, poteba zelené transformace Ukrajiny je ve skutenosti naléhavým a aktuáln ... číst dále

4.12.2023 16:24 00:15:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vy mi tady íkáte, jak vait s poklikou, ale já chci vdt, jak zaplatit úty za plyn"

Ceny energií by mly po strmém nárstu opt klesat. Situace je pro mnoho lidí mimo velká msta pesto neudržitelná. Reportáž Saši Uhlové ze série Zelená tr ... číst dále

4.12.2023 16:24 00:20:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Schopnost státu jít proti ekonomické moci firem urí, kdo bude výhercem energetické transformace

Energetická chudoba je problém, který nevyešíme, pokud nebude energetická transformace sociáln spravedlivá. Klíovou roli v tom hraje stát. Text Saši U ... číst dále

4.12.2023 16:23 00:14:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Zaostávání si nemžeme dovolit. Budoucnost bude zelená, a se nám to líbí, nebo ne

Mezi postkomunistickými zemmi a zbytkem Evropy se rozevírají klimatické nžky. Liknavost Východu pi dekarbonizaci pitom bude mít negativní dopady i na  ... číst dále

3.12.2023 22:52 01:08:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #18: Syrový Marek Torík o mládí v Perov a další koleko kauzy Mornštajnová

eské kulturní prostedí v poslední dob zaplavila vlna zájmu o literární autofikce i autobiografické romány. Žánr, jehož literárním pravzorem je už Dánk ... číst dále

3.12.2023 22:03 00:18:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps eské železncie #4: Pro nemáme vysokorychlostní železnice? Politikm nestály za to

Takzvané VRTky dokáží konkurovat letecké doprav a oživují regiony. Pesto u nás zstávají na papíe nebo ve snech železniních fand. Poslechnte si audiove ... číst dále

3.12.2023 19:18 00:14:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Andrej Babiš bude skvlý premiér

Zatímco se vláda topí v problémech, opozice se vyhívá na vrcholu popularity. Reáln však nenabízí vbec nic. Poite si hrnek s vn žíznivou Marunou eshop. ... číst dále

3.12.2023 16:30 00:14:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

#1: Vlasta

Vlasta Bouška ml od samého zaátku projektu vnovaného životní zkušenosti lidí z ústav jasno, co chce svým posluchakám a poslucham sdlit: že svt mimo zd ... číst dále

29.11.2023 22:51 00:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Koho by to zajímalo?

Podcast Koho by to zajímalo je spoleným projektem eské dokumentaristky Brit Jensen a výzkumného týmu projektu Životní píbh za lidská práva. K jeho klí ... číst dále

29.11.2023 22:48 00:42:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #18: Samé otázky

Ve speciálním díle odpovídáme na velmi rozmanité otázky, které jste nám zaslali. Týkaly se jak tématu žen v práci, tak našeho podcastu. Je to souást n ... číst dále

28.11.2023 22:41 00:11:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Regulace, zdanní a zestátnní. V krizové situaci Fialova vláda objevuje socialismus

Nová geopolitická situace vyvolává obavy o naši energetickou bezpenost a nutí pravicovou vládu do opatení a návrh, které by ješt donedávna byly v naše ... číst dále

28.11.2023 21:03 00:19:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #93: Botox, móda, kasina a zpronevra. Chýlí se kauza republikána George Santose ke konci?

Ješt, než letos v lednu zasedl George Santos poprvé do amerického Kongresu, ukázalo se, že v prbhu své kampan lhal o neuvitelném množství vcí. Nco z t ... číst dále

27.11.2023 22:30 00:17:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps eské železnice #3: Vznik kraj urychlil úpadek vnitních periferií

Kvalita eské železniní dopravy se výrazn liší podle toho, odkud kam jedeme. Autory textu jsou Standa Biler a Pavel Šplíchal. Audioverzi textu naetla M ... číst dále

26.11.2023 19:44 00:14:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Stávka uitel je dsledkem vládního chaosu a populismu škrt

Premiér Petr Fiala prý nechápe, pro školy stávkují. Nejspíš tedy nechápe, v jaké zemi žijeme a co dlá jeho vláda. Poite si hrnek s vn žíznivou Marunou ... číst dále

24.11.2023 20:23 00:14:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

esko chce ešit zmnu klimatu, ale velkých zmn se obává

Jak se eská spolenost staví k zelené transformaci, Zelené dohod pro Evropu a jednotlivým typm energie v kontextu energetické krize? Przkumy veejného m ... číst dále

23.11.2023 22:37 00:16:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps eské železnice #2: eši mají k lokálkám emoní pouto. Politici se je snaží "optimalizovat"

Druhý díl série Kolaps eské železnice se zamil na lokální dopravu, jejíž sí je v esku nebývale hustá. Autory textu jsou Standa Biler a Pavel Šplíchal. ... číst dále

22.11.2023 15:18 00:54:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #02: Nina Farrina - Techno nejsou drogy. Ty jsou souástí každého prmyslu

Do prvního plnohodnotného dílu podcastu Moshpit dorazila DJka Nina Farrina, aby popsala, jak v souasnosti funguje tato mlhou zahalená subkultura. Tech ... číst dále

22.11.2023 09:58 00:31:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #92: Kdo, když ne Biden? Píští rok probhnou i demokratické primárky

Mezi americkými demokraty sílí obavy ohledn vysokého vku prezidenta Bidena, jeho schopnosti znovu kandidovat a pedevším opt porazit Donalda Trumpa. Je ... číst dále

21.11.2023 22:17 00:18:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Neschopnost eského státu ešit zdražení energií nií životy

Náklady na bydlení se dlouhodob zvyšují. Loské zdražování energií pitom odhalilo nedostatky systému pomoci. Konkrétn jde o vyplácení píspvku na bydlen ... číst dále

20.11.2023 23:18 01:45:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #116: Charvát - Antisemitismus vznikl v Evrop. V arabském svt sílí po vzniku Izraele

V souvislosti s krvavými útokem Hamásu na civilní obyvatele a s bombardováním vojenských i civilních cíl ze strany Izraele se ím dál astji mluví také  ... číst dále

19.11.2023 21:46 01:13:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #17: Je možné nebýt matkou a zstat ženou? Meditativní labyrint mateství Sheily Heti

Literární podcast TL;DR se hlásí s novým formátem. Od tohoto dílu se budete s Janem Blíkem a Evou Klíovou potkávat jednou za dva týdny. Krom pravideln ... číst dále

19.11.2023 21:30 00:13:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Nové vedení TOP 09 se dojalo nad škrty v situaci, kdy zdravotnictví pod jejím vedením kolabuje

Podle Pekarové-Adamové jsme nco jako rodina. Není ale jasné, kdo by chtl v takto toxické rodin žít. Kupte si nový hrnek s vn hladovou a žíznivou Marun ... číst dále

15.11.2023 12:49 00:19:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #91: Lokální volby v USA. Interrupce, konopí, marní republikáni i trable demokrat

Relativní úspchy si republikáni pipsali v Mississippi a Louisian. Konzervativní strana ale naopak pohoela v klíových volbách a referendech v Ohiu, Ken ... číst dále

13.11.2023 21:56 00:57:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #115: Martinovská, Voves - Naše požadavky se píliš neliší od tch studentských z roku 1989

Univerzitní studentská stávka za klima bude letos 17. listopadu vtší než kdykoliv pedtím. V pti mstech na mnoha univerzitách a fakultách se bude stávk ... číst dále

12.11.2023 22:39 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps eské železnice #1: V 90. letech kolabovala železnice i fantazie, dsledky ešíme dodnes

První text ze série Kolaps eské železnice se, nepekvapiv, vrací do devadesátých let. Autory textu jsou Standa Biler a Pavel Šplíchal. Audioverzi textu ... číst dále

8.11.2023 20:33 00:44:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #17: Ženy veejn inné

O ženách ve veejném prostoru a v médiích jsme si povídaly s Jitkou Adamíkovou, mediální analytikou a jednou ze zakladatelek spolku Ženy v médiích, a M ... číst dále

8.11.2023 11:10 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Moshpit #1: Jakými problémy žije generace Z?

Pedstavujeme vám úvodní díl podcastu Moshpit, který bude pro Alarm pipravovat moderátorské duo Klára Blíková a Hugo Wiesner. Každou druhou stedu vás s ... číst dále

8.11.2023 10:44 00:14:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #90: Prlom odborá z UAW už plodí lepší podmínky i v dalších automobilkách v USA

Ve velké trojici amerických automobilek General Motors, Ford a Stellantis probíhala od plky záí stávka odborového svazu United Auto Workers. Svaz zvol ... číst dále

7.11.2023 09:40 01:04:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps eské železnice: Michal Zlatkovský - Francouzská TGV jsou v podstat dobytáky

Do podcastu o kolapsu eských železnic jsme pozvali Michala Zlatkovského. Experta na evropské železnice a nadšeného fanouška bezcílného cestování po ko ... číst dále

5.11.2023 22:30 00:16:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

eská jadernou energii záná budoucnost? V co mžeme doufat a eho bychom se mli obávat

Evropská energetika pechází na nízkoemisní zdroje. Akoliv se mluví pedevším o obnovitelných zdrojích, podle nkterých zemí by mly v energetice budoucno ... číst dále

5.11.2023 18:48 00:12:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kandidátka Spolu do evropských voleb je podvod na volie

Zatímco u všech uskupení volii vícemén ví koho volí a co bude v Evrop dlat, v pípad kandidátky Spolu se nejedná o volbu, ale ruletu. Možná pomže proev ... číst dále

5.11.2023 17:25 01:50:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #16 - Bílá místa djin a dva píbhy kolonizace: Gurnahv Ráj a Sevrukova Evropanka

Trochu náhoda tomu chtla, že tentokrát se povídání o románech, na první pohled geograficky i asov vzdálených, neustále stáelo k tomu, jak je vyprávní  ... číst dále

31.10.2023 22:58 00:15:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #89: Další masová stelba ve Spojených státech. Nejhorší v historii Maine

Masové stelby jsou ve Spojených státech bohužel de facto na denním poádku. V Maine te probhla nejhorší v letošním roce. Co pesn se stalo? Pro nejsou S ... číst dále

31.10.2023 10:30 01:21:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #114: Yasar Abu Ghosh - Stále ekáme na invazi do Gazy, ale to nejhorší už se dje

Už nkolik týdn celý svt s naptím sleduje dní v Izraeli a Pásmu Gazy. V sobotu ráno 7. íjna zahájila palestinská organizace Hamás velmi brutální útok n ... číst dále

29.10.2023 20:00 00:10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Lidovci chtjí cílit na mladé. Dív asi pesvdí mrtvé

Lidovci mli programovou konferenci. Na nic nového nepišli. Zachránit je mají mladí lidé a podpora rodin. Kupte si nové triko s Marunou! eshop.denikala ... číst dále

26.10.2023 23:07 01:16:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #20: Píliš stará na pop? Nové desky Róisín Murphy a Kylie Minogue

K natáení íjnového dílu Soundsystému se posádka podcastu vydala do znojemské galerie GaP. V živém natáení hudební publicisté Nora Tísková, Michaela Pe ... číst dále

25.10.2023 09:40 00:28:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #88: Vraždy, univerzity i Dave Chappelle. USA reagují na násilí v Gaze

V uplynulé dekád se v USA zaalo nco mnit. Veejné mínní Amerian, díve skálopevných partner Izraele se zaíná promovat, pedevším mezi mladšími roníky. Me ... číst dále

23.10.2023 22:27 01:11:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #113: Štiková, Lukáová - Radost z práce, vyerpání a stres, tak vypadá práce v kultue

Tento díl podcastu Kolaps se nahrával živ na festivalu audiovizuálního umní a alternativní elektronické hudby Lunchmeat v korzu Národní Galerie v Praz ... číst dále

23.10.2023 22:02 00:14:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Ruská invaze na Ukrajinu energetickou krizi nezpsobila, ale výrazn zhoršila

Energetická chudoba byla dlouho pehlíženým problémem, který zdraznila až souasná energetická krize. Kolik lidí této form chudoby elí a jaká ešení má s ... číst dále

22.10.2023 21:53 00:11:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vláda nechce dát peníze vysokým školám, budoucnost eska je nereálná

Odpor skoro všech vlád vi financování školství nejspíš vyplývá z jednoduchého faktu, že eští politici nenávidí eskou spolenost, vzdlání a kulturu. Kup ... číst dále

18.10.2023 21:33 00:37:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #16: Podnikatelky

O podnikatelkách jsme si povídaly s Markétou Švarcovou ze Sociologického ústavu akademie vd, která se zamuje na nerovnosti na trhu práce z genderové p ... číst dále

17.10.2023 21:23 01:17:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Volební speciál - PiS nastolilo agendu sociální politiky. Vláda opozice ji rušit nebude

V nedli hlasovali Poláci a Polky o budoucí vlád své zem na další tyi roky. Zájem o parlamentní volby byl obrovský a pišlo k nim 73 procent oprávnných  ... číst dále

17.10.2023 20:47 00:13:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #87: Louisiana a boj o Bílý dm. Pro liberálové pláou?

Americká Louisiana nepatí mezi státy, o kterých by se na druhém behu Atlantiku mluvilo asto. Zdejší guvernérské volby, které probhly minulý víkend, js ... číst dále

15.10.2023 22:57 00:30:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Mezi bohem a ultrapravicí #5: Hnutí Pro život jako nejschopnjší lobbistická skupina ve snmovn

V posledním dílu série Mezi Bohem a ultrapravicí: Po stopách eského antigenderu se podíváme, jak stoupenci protiinterrupního a anti-LGBTQ+ hnutí proni ... číst dále

15.10.2023 21:11 00:59:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #112: Švec, Wanová - Za tchto podmínek dál nemžeme pracovat, problém se sám nevyeší

Situace eských akademik a akademiek z takzvaných humanitních škol je dlouhodob neúnosná. Platy zamstnanc univerzit asto nestaí ani na pokrytí bžných v ... číst dále

15.10.2023 21:07 00:12:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vláda pracovala dva roky na konsolidaním balíku. Výsledek je k niemu

Dva roky se snaží vláda vymyslet, jak vyešit díru v rozpotu po zrušení superhrubé mzdy. Z konsolidaního balíku vyplývá, že to bez razantního zvýšení d ... číst dále

12.10.2023 20:45 01:22:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #111: Wladyniak, Šitera - PiS z ekonomických dvod liberalizovalo pracovní trh pro cizince

K volbám pjdou další sousedi - Polky a Poláci. Už delší dobu se spekuluje, že tentokrát by opozice mohla mít šanci na úspch. Pestože v przkumech stále ... číst dále

11.10.2023 10:07 00:18:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #86: Automobilky, 75 tisíc zdravotník, Hollywood a pokraující stávky

Nejvtší stávka v tuto chvíli v USA probíhá pod taktovkou United Auto Workers. O co jde pibližn 150 tisícm zamstnanc automobilek? Jak se o jejich píze  ... číst dále

10.10.2023 20:27 00:27:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Heatwave #2 Spravedlivá zelená transformace eských uhelných region a nový klimaskepticismus

Ve vztahu ke klimatické krizi je eská spolenost plná paradox. Jedním z nich je i fakt, který vyplynul z przkum veejného mínní bhem posledních nkolika  ... číst dále

9.10.2023 21:05 00:27:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #19: Lesk a bída cyklistických dlník

Bhem ceremonie pláe a neustále zoufalým pohledem nkoho hledá. Fausta Coppiho. Italského lída své cyklistické stáje, žijící legendu. Correa má totiž ro ... číst dále

8.10.2023 21:37 00:13:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Francouzská vláda donutila etzce zlevnit potraviny. Podle eské to je komunismus

V esku pokrauje recese, dvra lidí v ekonomiku je na nule a vláda pokrauje ve škrtech a strašení. Místo aby problémy ešila, tak je vyrábí. Kupte si nov ... číst dále

5.10.2023 21:21 00:34:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Mezi bohem a ultrapravicí #4: Spermie, které obeplují kondom, a plastové embryo Vojtíšek

tvrtý text ze série Mezi Bohem a ultrapravicí: Po stopách eského antigenderu. Jakými zpsoby stoupenci antigenderu ovlivují studentstvo a mládež? Audio ... číst dále

3.10.2023 20:56 00:22:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #85: California Uber Alles. Mže Bidena nahradit kalifornský guvernér Newsom?

Kariéra Dianne Feinstein do jisté míry ztlesuje vývoj demokratické strany za uplynulé plstoletí. Její nedávná smrt nevyvolala jen otázky o budoucnosti ... číst dále

3.10.2023 09:07 01:31:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Volební speciál: Fico navázal vztah k Rusku na otázky identity. Demokratický systém ale nerozloží

Slovenské volby vyhrál pomrn suverénn Ficv Smr s 22,9 procenty. Až druhé skonilo Progresivní Slovensko s takka 18 procenty a tsn v závsu byl Hlas Pete ... číst dále

1.10.2023 23:03 01:14:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #110: Páda, Pavelka - Dobrovolnost je iluzorní, pesasy v nemocnicích jsou ilegální

Snmovna schválila takzvané dobrovolné pesasy léka a lékaek. A dost možná se blíží protesty lékaské obce, které jsme v esku ješt nevidli. Nejvíce rozla ... číst dále

28.9.2023 14:36 01:07:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #19: Chce se mi vát jako Olivii Rodrigo. Guts je popová deska o strastech dospívání

Hudební podcast Soundsystém tentokrát zabrousil do vod mainstreamu. Dvacetiletá Olivia Rodrigo s deskou Guts aktuáln vede americký žebíek a letos asi  ... číst dále

27.9.2023 23:24 00:28:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Mezi bohem a ultrapravicí #3: Jak jsme s Hnutí Pro život plánovaly kížovou výpravu na aktivisty

Tetí text ze série Mezi Bohem a ultrapravicí: Po stopách eského antigenderu. Tentokrát se Magdalena a Eliška vypravily jako pomocná síla na nejvtší pr ... číst dále

27.9.2023 11:17 00:47:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #15: Migrantky

Pozvání do podcastu pijala pední odbornice na problematiku genderu a migrace, sociální antropoložka Petra Ezzeddine z Fakulty humanitních studií Unive ... číst dále

26.9.2023 21:22 00:18:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #84: Mikiny, cihly zlata a strach o život v americkém Senátu

Pro se americký Senát hádá o mikiny a kraasy? A jak to souvisí s ukrajinským prezidentem? Jakým obvinním elí demokratický senátor Bob Menendez? Pro si ... číst dále

25.9.2023 22:24 01:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #15: Konec punku v Barcelon i Hradeckého severoeská zjizvená krajina

Tentokrát se TL;DR na pozvání literárního festivalu Inverze vypravilo do Ostravy. Zde ponkud píznan došlo na dva texty, které nemají mnoho spoleného v ... číst dále

25.9.2023 08:25 00:12:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Všichni tady umeme: Podle Fialy budeme do deseti let centrem vzdlanosti. Reáln nemáme ani školky

Petr Fiala tvrdí, že musíme být do deseti let centrem vzdlanosti a nových myšlenek. Souasn jeho vláda škrtá peníze školství a není schopná zajistit an ... číst dále

23.9.2023 22:21 01:56:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #109: Radek Buben - Allende by byl pravdpodobn svržen i bez Spojených stát

Jedenácté záí máme vtšinou spojené s teroristickým útokem na dvojata Svtového obchodního centra v New Yorku. Pesn ped padesáti lety ale došlo ješt k j ... číst dále

19.9.2023 19:52 00:17:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #83: Inflace impeachmentu a shutdown. Kongres je ve vleku divadýlka republikánských radikál

Pedseda snmovních republikán Kevin McCarthy zahájil vyšetování Joea Bidena v rámci procesu, který by podle mnohých republikán ml vést až k jeho odvolá ... číst dále

18.9.2023 22:16 00:29:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Mezi bohem a ultrapravicí #2: antigender od Klause až po líbivý marketing

Druhý díl série vnované eskému antigenderu sleduje, jak se toto hnutí u nás formovalo. Jaký je píbh dvou nejvtších organizací Aliance pro rodinu a Hnu ... číst dále

13.9.2023 22:34 01:18:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #108: Petr Kratochvíl - Liberalismus je na ústupu, na autoritáské tendence nemá odpov

Pestože se považujeme za moderní, pokrokové a k pokroku míící spolenosti, ím dál astji narážíme na náboženské spory, které stále více ovlivují politic ... číst dále

12.9.2023 20:17 00:30:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #82: Jak se konzervativní a levicoví "rednecks hádají o country

Pro vyvolal klip k písni Try This In a Small Town od country zpváka Jasona Aldeana takový humbuk? Jak skladbu zachránila kontroverze kolem písn, která ... číst dále

10.9.2023 20:54 00:16:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Všichni tady umeme: Vize Petra Fialy - chudoba, zmar a velká fabrika

Petr Fiala pedstavil svou vizi eska v píští dekád. Staneme se prý kižovatkou Evropy. Naší budoucností je nejspíš benzinka a prodej brambor u cesty. Ku ... číst dále

8.9.2023 20:57 00:32:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #18: Saúdská fotbalová kolonizace. Krize fotbalu nebo vrchol jeho komercializace?

Francouzský útoník Karim Benzema z Realu Madrid, N'Golo Kanté z Chelsea, Portugalec Rúben Neves, senegalský kapitán Kalidou Koulibaly, i v roli trenér ... číst dále

7.9.2023 21:27 01:12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #107: Linda Kunertová - V otázkách sociálních dávek opakujeme dávno vyvracené vci

Už tetím rokem se eská ekonomika potýká s problémy. Nejprve pišla covidová krize, pak krize inflaní a nakonec i energetická a bezpenostní. To když Rus ... číst dále

6.9.2023 22:10 00:27:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Mezi Bohem a ultrapravicí #1: Modlitba proti genderové ideologii

První díl ze série Mezi Bohem a ultrapravicí: Po stopách eského antigenderu. Eliška Koldová a Magdalena Dušková se vydaly zmapovat, jak se antigender  ... číst dále

6.9.2023 20:35 00:53:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #14: Velí královny

Tématem dnešní epizody jsou ženy ve vedení a v managementu. Pro jich je stále tak málo a pro by nás to vbec mlo trápit? Kde se berou velí královny, ja ... číst dále

5.9.2023 21:27 00:23:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #81: Odboráská výhra v UPS, pat v Hollywoodu a hrozba stávky v automobilkách

Jak pokrauje stávka herc a scénárist v Hollywoodu? Co musela slíbit firma UPS svým idim, aby se vyhnuli stávce až ti sta tyiceti tisíc len odbor? Jak  ... číst dále

30.8.2023 21:13 01:47:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #106: Želinský - Slovensko je frustrované. Je to výsledek Matoviova emo-kratického vládnutí

Na konci záí se chystají parlamentní volby na Slovensku a v kampani celkem pituhuje. Hned nkolik ultrapravicových stran nejspíš zdolá hranici pro vstu ... číst dále

29.8.2023 20:41 00:18:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #80: Vzbouenec Trump nesmí kandidovat, tvrdí konzervativní experti o dodatku ústavy

Amerití liberálové volali po zamezení tomu, aby mohl Trump znovu kandidovat bhem druhého, zptného pokusu o jeho odvolání z úadu. Pro se te pidávají nk ... číst dále

27.8.2023 17:36 01:28:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #18: Barbarské vzpomínky kapely Blur nabízí návod na to, jak se dstojn ohlížet zpt

Do osmnáctého dílu Soundsystému pišel v roli hosta Jií Špiák, aby s posádkou podcastu pohovoil o vzpomínání stárnoucích muž, které zachytila na své de ... číst dále

22.8.2023 20:28 00:31:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #79: Stala se z Alexandrie Ocasio-Cortez mainstreamová demokratka?

Za co je nejastji Alexandria Ocasio-Cortez kritizována zleva? Kdo se do ní pouští a kdo se jí naopak zastává? Pro hlasovala proti železniní stávce a k ... číst dále

19.8.2023 21:53 00:43:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #14: Barbieheimer, louení s Milanem Kunderou a opravdový trash

Speciální festivalový díl TL;DR jste mohli slyšet živ na festivalu Beseda u Bigbítu v Tasov, kde byl jedním z úinkujících pokud jste nemli to štstí, z ... číst dále

15.8.2023 23:32 00:39:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Podcast speciál: Kulturní publicistika jako kecy v hospod

Debata Evy Klíové s Annou Štikovou a Karlem Veselým probhla v rámci festivalu Beseda u bigbítu, který se konal 4. a 5. srpna v Tasov na Slovácku. Anna ... číst dále

15.8.2023 18:38 00:12:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #78: Referendum v Ohiu a další konzervativní interrupní nezdar

Pro pišlo v Ohiu tolik voli k metareferendu o referendech? Jakým zpsobem se snažili místní republikáni znesnadnit budoucí referenda a pro vlastn nešlo ... číst dále

11.8.2023 13:43 01:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #105: Martin Šorm - Obraz stedovku u Vondrušky stojí na materialismu a nacionalismu 70. let

Hostem dalšího dílu Kolapsu byl historik a odborník na stedovk Martin Šorm. Ten nedávno získal ocenní CEFRES Platform Award za vdecký lánek o Vlastimi ... číst dále

9.8.2023 08:44 00:22:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #77: Prezidentští psi a jiná hav

Jaký je nejdivnjší živoich, který kdy žil v Bílém dom? Jaké zvíe mla vtšina amerických prezident? Jaký pršvih zpsobil papoušek Andrewa Jacksona na jeh ... číst dále

9.8.2023 00:34 00:50:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Heatwave #1: Mykel Schneider - Nové jaderné reaktory nepedstavují životaschopné ešení

První díl nového klimatického podcastu Heatwave se vnuje jaderné energetice a jejích možností pro ešení energetické a také klimatické krize. V rozhovo ... číst dále

1.8.2023 09:49 00:27:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #76: Korupce, alkohol, milenky. Skandál konzervativního prokurátora požírá Texas

Kdo je texaský generální prokurátor Ken Paxton? Jak jeho kariéra pemosuje období republikánské politiky od Tea Party po Donalda Trumpa? Jaké skandály  ... číst dále

27.7.2023 20:33 00:50:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #10: Tamale - The organizing principle of coloniality is structural gendered racism

In the latest episode of the podcast series Crossroads, we invited Sylvia Tamale who is a Professor of Law at Makerere University, where she was the f ... číst dále

27.7.2023 20:32 00:43:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #10: Sylvia Tamale - Principem koloniality je strukturální genderovaný rasismus

V dalším díle podcastu Na rozcestí jsme pivítali Sylvii Tamale, která je profesorkou práv na Makarere univerzit v Kampale, kde mimo jiné jako první že ... číst dále

25.7.2023 18:20 00:21:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #75: Dan, zbran, drogy a Hunter Biden

Jakou minulost má za sebou syn souasného amerického prezidenta a pro je tak výrazným politickým tématem? Kvli emu musí Hunter Biden k soudu? Jak se vš ... číst dále

24.7.2023 23:01 01:24:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #104: Dušková, Koldová - Za úspchem ultrakonzervativní lobby je nekompetentnost politik

Na stránkách Alarmu nedávno skonil rozsáhlý reportážní a analytický seriál Mezi Bohem a ultrapravicí zkoumající eské antigenderové hnutí. lánky pro Al ... číst dále

18.7.2023 18:49 00:21:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #74: Hollywoodská stávka je jen špika ledovce

Hollywoodští herci se rozhodli podpoit ve stávce své scenáristické kolegy. Masivní stávka ale není jediná, které te ve Spojených státech probíhá. Pro  ... číst dále

14.7.2023 15:13 01:38:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #13: Malomšácká tragikomedie Radky Teštíkové a skutené hrzy války na Ukrajin

Zatímco Alen Mornštajnové se z nepochopitelných dvodu daí balancovat na hran takzvané vysoké literatury, Radka Teštíková dlouhodob spadá do škatulky b ... číst dále

12.7.2023 10:44 01:08:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #103: Eva Svobodová - Dvra mladých z francouzského pedmstí k policii je v troskách

Francouzská spolenost zažívá horké léto. Podobné pouliní nepokoje jako v posledních týdnech nezažila od roku 2005. Letošní protesty vypukly po smrti f ... číst dále

11.7.2023 12:16 00:23:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #73: Univerzity, dluhy a dorty

Jak Nejvyšší soud zkomplikoval život prezidentu Joeu Bidenovi? Pro se ale jeho rozhodnutí ve vci studentských dluh dalo oekávat? Pro se pípad ohledn d ... číst dále

3.7.2023 23:31 01:16:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #102: Borozan, Kížová - Dnes to Kolumbus schytává, ale protagonistou kolonizace nebyl

V roce 1492 promnil Kryštof Kolumbus svou plavbou pes Atlantický oceán djiny lidstva a otevel v nich novou kapitolu kontakt s neznámými kulturami. Ale ... číst dále

2.7.2023 08:06 00:50:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pracující migrace za as války #2: Nedostupnost kvalifikované práce

Druhý podcast v rámci série Alarmu Pracující migrace za as války vám opt pináší dva rozhovory s expertkami. Prvním hostem je socioložka Olga Gheorghie ... číst dále

30.6.2023 13:49 00:12:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #72: Lososi a miliardái. Etické skandály amerického Nejvyššího soudu

Americký soudce Samuel Alito elí skandálu kvli stetu zájmu. Pro americká média píší o jeho výletu na Aljašku? Jak s kauzou souvisí miliardái a jak los ... číst dále

28.6.2023 22:24 01:42:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #17: Rapperky v esku nechybí, v mainstreamu je ale neuslyšíme

Machismus v rapu je nuda, íká hudební publicistka Kristina Hamplová z popkulturního podcastu Hitparáda Eso, kterou jsem si pozvali jako hostku do sedm ... číst dále

27.6.2023 23:13 01:11:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #101: Petr Goev - Nestrašme dluhem. Škrtání státních výdaj vede k prohloubení krize

esko je v dlouhodobé inflaní krizi. eší se opt škrtání státních výdaj, osekávání rozpotu a další speciality pravicové a rozpotov odpovdné politiky. Je ... číst dále

27.6.2023 20:46 00:37:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pracující migrace za as války #1: Vykoisování pracující migrace

Podcast v rámci série Alarmu s názvem Pracující migrace za as války vám pináší dva rozhovory s expertkami, které vám pomžou problematice porozumt více ... číst dále

23.6.2023 10:58 01:35:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #100: Lahuká - Erdoan byl prototypem populistického nacionalisty before it was cool

Stý díl podcastu Kolaps jsme probírali opravdu dlouho. Nakonec jsme toto jubileum oslavili prací a zamili se na to, co nás momentáln nejvíce zajímá. T ... číst dále

22.6.2023 09:26 00:44:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #13: LGBT+ v práci

Téma této epizody nebylo vybráno náhodou erven je msíc hrdosti, kdy by mimo jiné mla být upena vtší pozornost k problémm, se kterými se potýká LGBT+ k ... číst dále

14.6.2023 09:30 01:50:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #12: Tla stárnoucí, rodící, zraovaná, pehlížená i vysmívaná

Nové vydání literárního podcastu TL;DR se letmo vrací k mediální reflexi kauzy kolem románu Les v dom Aleny Mornštajnové a k hlavní události tuzemskéh ... číst dále

1.6.2023 21:34 00:54:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #59: Michailidu - Že by nkdo v Pirátech nkomu vyítal pílišnou pravicovost se moc nedje

Mám tendenci vždycky se snažit pomoct tam, kde vidím, že nikdo další nepomže, íká Jana Michailidu. Feáci i lidé s psychickými problémy jsou v naší spo ... číst dále

29.5.2023 21:17 00:33:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #9: Chandraiah Gopani - Indické hudb a umní je zapotebí porozumt zespodu

Pro dodnes nenajdeme tém žádné píslušníky nejnižších kast ani na indických hudebních akademiích, ani v porotách pveckých soutží? Pro dalitští hudebníc ... číst dále

29.5.2023 21:13 00:50:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #9: Chandraiah Gopani - Indian music and art needs to be understood from below

Why can we find hardly any members of the lowest castes neither in Indian music academies nor in the juries of singing talent shows? Why do Dalit musi ... číst dále

29.5.2023 12:52 00:17:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #71: Neodepisujte odboráský stedozápad

Co vedlo k odboráskému vítzství v Michiganu? Co jsou to vbec right-to-work zákony a pro americké odbory považují tento název za pinejlepším zavádjící? ... číst dále

25.5.2023 22:03 00:44:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #58: Zikmundova - Z terénní sociální práce odchází kvli nízkým mzdám zkušení pracovníci

Další díl podcastu Kvóty se zamuje na problémy terénní a sociální práce. Hostkou je Martina Zikmundová, šéfka eské asociace streetwork, která u nás fu ... číst dále

24.5.2023 18:10 00:52:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #12: Spory v práci

Tento díl Šárka s Lucií nevnovaly konkrétnímu problému, ale zpsobm, jakými mžeme ešit porušování našich práv to se týká celé ady témat, která znáte z  ... číst dále

19.5.2023 21:03 01:08:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #56: Mizející zele a chybjící veejný prostor. Jak se rozvíjí development ve Vysoanech?

Brownfieldy ve Vysoanech jsou zastavovány už od nultých let 21. století. Nyní zde žije možná 40 až 50 tisíc lidí a další budou díky nové zástavb rychl ... číst dále

17.5.2023 09:38 01:46:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #55: Ticítky, cyklostezky a parkovací reforma. Co bude v Praze s dopravou?

Druhý kvtnový víkend se v Praze odehrál další roník festivalu Za Prahu sousedskou a udržitelnou, který tematizuje kvalitu života v hlavní metropoli es ... číst dále

15.5.2023 22:44 01:15:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #99: Marie Hemanová - TikTok je interaktivní televize, efekt sociálních bublin se peceuje

V posledních msících se o TikToku celosvtov diskutuje jako o možné bezpenostní hrozb a nástroji, který mže mít špatný vliv na vývoj našich spoleností  ... číst dále

10.5.2023 22:04 00:46:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #11: Sólo matky

V dalším díle podcastu Pay Gap Šárka Homfray a Lucie Václavková mluví o situaci sólo matek ve spolenosti i na pracovním trhu. Sólo matky samoživitelky ... číst dále

8.5.2023 11:53 01:33:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #16: Barvit špínu na ržovo. Nové album Lany Del Rey dává víc otázek než odpovdí

Lana Del Rey nedává žádné odpovdi, jenom otázky. A takový je prost nkdy život, lovk neustále žije v dramatu toho, že nezná správné odpovdi, íká o nové ... číst dále

7.5.2023 22:47 00:46:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #57: Krišová, Poláková - Poptávka po workshopech a školeních o sexuální výchov roste

Organizace Konsent, která se vnuje otázkám sexuálního, sexualizovaného násilí, vzdlávání, workshopm v oblasti sexuální výchovy i lobbingu za zmnu defi ... číst dále

4.5.2023 13:47 01:43:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #11: Je v poádku piznat se k inspiraci. V románu Mornštajnové je ale problém víc

Literární podcast TL;DR se vnuje románu Les v dom Aleny Mornštajnové a zpsobm, jak pracuje s hlasem dtských obtí sexuálního násilí. Ve druhé ásti pak  ... číst dále

2.5.2023 22:14 00:41:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #54: Kolektiv Jezevky - Bytová krize dopadá na životy lidí, stát reaguje málo

Je teba, aby stát akceptoval urgenci bytové krize, íká aktivistický kolektiv Jezevky, který performativn postavil na ministerstvu pro místní rozvoj dm ... číst dále

27.4.2023 23:06 01:06:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #98: Vojtch Bahenský - Ve válce na Ukrajin už dobré scénáe došly

V Ukrajin pomalu koní tuhá zima a pichází jaro. Ped dvma msíci jsme mli být svdky masivní ruské protiofenzívy na východ Ukrajiny, která mla zásadním z ... číst dále

24.4.2023 21:07 00:42:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #53: Bursík - V klimatickém plánu Prahy je zklidnní dopravy i mýtné, ticítky musíme zkoušet

Hostem Bulváru byl vedoucí týmu autor pražského Klimatického plánu, který chce do roku 2030 snížit emise CO2 o 45%. Praha by se tak stala na zmnu klim ... číst dále

22.4.2023 00:05 01:22:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #97: Ondej Císa - etzové maily nikoho nemobilizují. Pikládáme jim vtší význam, než mají

Na Václavském námstí se co pár týdn schází demonstrace organizované Jindichem Rajchlem. Na politickém prostoru, kam se snaží dostat, je už ale pomrn p ... číst dále

20.4.2023 22:24 00:31:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #56: Magdaléna Stedová - Klimatická krize je práce na plný úvazek

Už dnes symbolicky ve ti hodiny a ti minuty odpoledne zane další stávka za klima, poádaná eskou odnoží globální organizace Fridays for Future. S mluví ... číst dále

12.4.2023 20:57 00:40:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #10: Prekérní práce a švarc systém

Téma dnešní epizody je plné nejasností. ada lidí nemá pesnou pedstavu o tom, co je to prekérní práce nebo pro je švarcsystém vlastn nelegální. Jaký je ... číst dále

12.4.2023 20:42 00:21:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #70: Pár posteh k žalob na Trumpa

Donald Trump byl obžalován ve stát New York pedevším (ale nejen) v souvislosti s platbami pornoherece Stormy Daniels. Co všechno je v bezprecedentní ž ... číst dále

10.4.2023 20:56 01:04:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #52: Jana Pavlová - eská nenávist k architektue 90. let je nespravedlivá

Hostkou Bulváru byla historika architektury Jana Pavlová a autorka knihy Chrámy penz. Pehodnocuje v ní eskou devadesátkovou bankovní architekturu a pe ... číst dále

8.4.2023 11:09 00:47:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #55: Jana Horvátová - Studium na univerzit pro m bylo ochranou od nadávek do cikán

Rozhovor s historikou a editelkou Muzea romské kultury se zamuje na její osobní píbh, romskou pam a historii i na strukturální rasismus u nás. Jana Ho ... číst dále

3.4.2023 20:05 01:27:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #10: Hebejkovský feminismus Petry Hlové a nekorektní humor Magnesie Litery

Nový díl podcastu TL:DR pináší krom obvyklých rubrik nkolik posteh k Magnesii Litee, rozpravu nad novým románem Petry Hlové Nejvyšší karta a prvním dí ... číst dále

3.4.2023 13:37 01:08:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #15: Láska není cit, láska je to, co dláme, vzkazují radikální romantici Fever Ray

Nový díl podcastu Soundsystém si posvítil na album Fever Ray nazvané Radical Romantics. Je to deska o formách a podobách lásky a o tom, jak se dá vyja ... číst dále

29.3.2023 22:08 01:17:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #96: Lišková - Za socialismu se podle sexuolog mli brát lidé z lásky, nikoli kvli majetku

V novém dílu podcastu Kolaps jsme si povídali o sexu za socialismu, ale pedevším o ženské emancipaci a legislativních zmnách po Únoru 1948. Jak vypada ... číst dále

23.3.2023 20:46 00:38:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #54: Daniela Tinková - Naše platy ani materiální zázemí neodpovídají náronosti práce

Nový díl podcastu Kvóty se zamí na blížící se protesty proti nízkým a nedstojným mzdám na fakultách humanitních a spoleenskovdních obor. Ty jsou posle ... číst dále

23.3.2023 13:57 01:00:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #95: Michal Stehlík - Djiny a pam není uložena jen v archivech StBák

V dnešním díle Kolapsu se zamíme na téma, které se do eského mediálního prostoru vrací periodicky a které vtšinou vyvolává velké emocionální reakce -  ... číst dále

22.3.2023 22:45 00:38:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #9: Šikana v práci

V dalším díle podcastu Pay Gap se Šárka Homfray a Lucie Václavková vnují tématu šikany na pracovišti. Toto téma se rozhodn v práci netýká jen žen (i k ... číst dále

21.3.2023 22:03 01:17:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #94: Tomáš Glanc - Nikde jinde se v každodenní realit válka neprojevuje mén než v Rusku

Válka v Ukrajin trvá už více než rok a stává se souástí naší každodennosti. Do Kolapsu po zhruba roce už podruhé jako host pišel rusista a sémiotik To ... číst dále

18.3.2023 12:47 01:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #20: Český komiks má skvělé období, přesto nemá začínající autorstvo vyhlídky se jím uživit

Lucie Lomová vydala komiksový deník - jako první česká autorka. Podle Tomáše Stejskala, porotce ceny Muriel, kterou za ni Lomová získala, je to další  ... číst dále

16.3.2023 21:12 01:29:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #93: Baloun - Prvorepublikový zákon o "potulných cikánech" vytvářel občany druhé kategorie

Proč za první republiky docházelo ke kriminalizaci Romů? Jak to konkrétně vypadalo a jak se tyto praktiky propsaly do protektorátní či následně komuni ... číst dále

14.3.2023 21:02 00:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #69: Podivuhodný případ George Santose

Jak se prezentuje kongresman George Santos a co všechno se na něj po loňských volbách vyvalilo? Jak lhal o 11. září, nemocném psovi, ale i o holokaust ... číst dále

13.3.2023 09:27 00:45:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #51: Kateřina Bečková - Ministerstvo by se mělo za železniční most na Smíchově postavit

Historička, spisovatelka a kurátorka Kateřina Bečková se tématu památkové péče a ochrany hodnotných budov věnuje dlouhodobě. V letech 2000 - 2021 byla ... číst dále

9.3.2023 23:20 00:11:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Osoblaha. Místo, kde mizí silnice, práce i lidé

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a na Osoblažsku. V pátém díle se podíváme do Osoblahy. Autorem ... číst dále

9.3.2023 23:19 00:12:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Město Albrechtice a Třemešná, každých pár kilometrů dál od centra přibývá starostí

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a na Osoblažsku. Ve čtvrtém díle se podíváme do Města Albrecht ... číst dále

8.3.2023 21:57 01:10:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #92: Ela Plíhalová - Komunita incelů nenávidí ženy a požadují sexuální marxismus

Involuntary celibate (nedobrovolný celibát) - to je anglické spojení, z něhož vznikl dnes už hodně rozšířený termín incel. A právě incelům se věnoval  ... číst dále

8.3.2023 17:07 00:16:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Ve Vápenné by chtil do školy chodit každý

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenicka a Osoblažsku. Ve třetím dílu zavítáme do Vápenné a Bílé Vody.  ... číst dále

6.3.2023 22:34 00:59:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #50: Zdeněk Hřib - Nastartování výstavby městských bytů je naší prioritou

Bytová krize se v hlavním městě dál prohlubuje, podle Zdeňka Hřiba Piráti téma bydlení, které akcentovali ve volební kampani, však nehodili přes palu ... číst dále

5.3.2023 23:15 01:27:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #9: O úhořích a netvorech. Nový román Anny Cimy a dějiny koloniálních zrůdností

TL;DR se tentokrát zabývá globálním bestsellerem o kolonialismu švédského novináře Svena Lindqvista Vyhlaďte všechny ty netvory a románem japanoložky  ... číst dále

2.3.2023 18:05 01:09:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #14: Hyperpop je novým popem. Toyota Vangelis ukazuje, jak hacknout utopii

Únorové vydání Soundsystému jsme věnovali hyperpopu. „Spíš než žánr je to přístup k tvorbě,“ vysvětluje hudební publicistka Nora Třísková, kterou jsme ... číst dále

2.3.2023 17:58 00:27:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #68: Vykolejený vlak v East Palestine, který nikoho nezajímal

Co převážel vlak, který vykolejil v Ohiu? Proč se úřady rozhodly kontrolovaně spálit jeho toxický obsah? Jaký vliv to má na místní obyvatele i okolní  ... číst dále

2.3.2023 09:28 00:49:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay gap #8: Když je ti nad padesát

V tomto dílu mluvíme o situaci žen nad padesát let na trhu práce. S čím se potýkají, jaké to je hledat práci před důchodem a proč začínají podnikat? A ... číst dále

1.3.2023 11:28 00:14:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vidnava a Javorník - zatím dobrý

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje severnímu výběžku Jesenicka a Osoblažsku. Pokračování úvodního dílu se zaměřuje na školy v Javorníku ... číst dále

1.3.2023 11:28 00:22:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Javornicko - nejkrásnější český region trápí odliv obyvatel a nekonečné vzdálenosti

Série reportáží Vzděláváním k neúspěchu se věnuje Jesenicku. První díl se zaměřuje na ekonomickou situaci, která je určující pro situaci zdejších škol ... číst dále

28.2.2023 21:02 01:39:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vzděláním k (ne)úspěchu #3: Gargulák - Proč stát nedokáže zajistit dětem nejlepší možné vzdělání?

Jak je možné, že v Česku reálně nikdo nenese odpovědnost za úroveň základních škol? Jak se nám stalo, že máme místo kooperujícího systému izolované šk ... číst dále

28.2.2023 20:57 00:43:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vzděláním k (ne)úspěchu #2: Helena Pravdová - Všechny děti mají právo na kvalitní vzdělávání

Jak může inkluze pomoci školám v náročných podmínkách? Co je určující pro dobrou školu? Jakou roli v tom všem hraje zřizovatel? Na tyto a další otázky ... číst dále

27.2.2023 20:31 01:39:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #91: Návrhy současných mírových iniciativ k míru nepovedou. Možná by přinesly i více obětí

Náš podcast Kolaps se tentokrát při příležitosti tragického výročí ruské invaze na Ukrajinu natáčel živě v pražském klubu Fuchs2. Pátek 24. února uply ... číst dále

22.2.2023 23:32 01:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #90: Josef Šlérka - Ani tvůrci chatGPT nemají jeho schopnosti úplně pod kontrolou

Hostem Kolapsu byl sémiotik a expert na média Josef Šlerka, který mluvil o umělé inteligenci a změnách, které nás podle něj v nejbližší době čekají. C ... číst dále

16.2.2023 18:30 00:39:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vzděláním k (ne)úspěchu #1: Ondřej Slach - Továrny už do periferií nikdo nevrátí

Jaké jsou specifičnosti Moravskoslezského kraje, jehož jednotlivé regiony od sebe dělí nejen vzdálenosti, ale i rozdílný charakter i problémy? V rozho ... číst dále

13.2.2023 10:44 00:56:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #49: Milena Johnová - Přestali jsme odvážet lidi se znevýhodněním za Prahu

Hostkou Bulváru byla končící radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová, za jejíhož působení začalo docházet k systémové proměně pražs ... číst dále

8.2.2023 22:16 00:29:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #7: Pracovat míň

Češi jsou workoholiky Evropy a slaďovat práci a soukromý život je u nás extra výzva. Plošné zkracování pracovní doby je spíše jen sen, kratších úvazků ... číst dále

7.2.2023 21:10 01:22:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #89: Pecka - Vytváření pochybností o klimatické vědě má zabránit regulaci fosilního průmyslu

Od června minulého roku vycházel na Alarmu unikátní seriál analytických textů Chobotnice klimatických dezinformací od sociologa Vojtěcha Pecky. Série  ... číst dále

3.2.2023 20:36 01:04:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #19: Kronika orgasmu je i o tom, že když se má špatně skupina lidí, mají se špatně všichni

Hostkami nového vydání podcastu Pop byla autorka úspěšného dokumentárního seriálu Kronika orgasmu Kateřina Kořínková Sobotková a Eva Pjajčíková, šéfka ... číst dále

2.2.2023 11:16 00:22:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #67: Strasti Kevina McCarthyho aneb jak americká Sněmovna nechtěla zvolit předsedu

Jak probíhala nejkomplikovanější volba předsedy Sněmovny reprezentantů minimálně za posledních sto let? Jak se tento úřad v posledních dekádách proměn ... číst dále

1.2.2023 11:40 01:02:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #88: Martin Buchtík - Prezidentské volby demýtizovaly marketing hnutí ANO

Česko má za sebou další intenzivní kampaň před prezidentskými volbami. Vítězem se tentokrát zcela jednoznačně stal Petr Pavel. Dlouho předpokládanou p ... číst dále

29.1.2023 21:06 01:07:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #13: SZA volá SOS. Její nová deska je konceptuální analýza současného randění

Americká zpěvačka SZA ladila svoje druhé studiové album dlouhých pět let a bojovala přitom se svojí nahrávací společností. Pak na svět vloni v prosinc ... číst dále

28.1.2023 11:48 01:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #8 - Temný román Karla Veselého a těžká závislost na opiátech v Kodani

Hlasování posluchačů a posluchaček literárního podcastu TL;DR vyhrál román Karla Veselého Kov, a proto mu také v novém díle věnujeme největší pozornos ... číst dále

26.1.2023 13:50 00:23:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Když se osobní stává politickým. O transformačním potenciálu klimatického žalu

Ačkoliv klimatický žal zakouší stále větší množství lidí, je pro společnost stále ještě něčím novým a nepochopitelným. Jeho příčiny nejsou individuáln ... číst dále

24.1.2023 21:22 01:06:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #87: Kalhousová - Netanyahu vládne s krajní pravici. Nevadí mu, že po něm zůstane spálená zem

V Izraeli se nedávno pod vedením Benjamina Netanyahua zformovala divoká vládní koalice. Netanyahu po roce slaví velký politický comeback, ale společně ... číst dále

22.1.2023 17:51 00:37:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #48: Petra Kolínská - Vláda chce umlčet veřejnost v rozhodování o ochraně životního prostředí

Hostkou nového dílu podcastu Bulvár je Petra Kolínská ze Zeleného kruhu. Kolínská upozorňuje na to, že návrh nového stavebního zákona vylučuje možnost ... číst dále

19.1.2023 14:13 00:54:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Analýza prezidentských voleb - Voliči jsou pragmatičtí, na rozdíl od většiny kandidátů

Zatímco většina kandidátů vyzývala voliče, aby volili srdcem, ti je v drtivé většině neposlechli a rozdělili své hlasy pragmaticky mezi dva favority.  ... číst dále

18.1.2023 17:21 00:43:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #6: Co nového na trhu práce?

V šestém díle podcastu Pay Gap Šárka Homfray a Lucie Václavková zpovídají analytika trhu práce Tomáše Ervína Dombrovského z LMC ohledně současné situa ... číst dále

18.1.2023 16:55 00:46:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Chobotnice klimatických dezinformací #5: Špinavý byznys. Tři zdroje české klimaskepse

Seriál o klimaskeptických dezinformacích končí v Česku. Kde se vzala česká scéna? Jak zvládá šířit tolik dezinformací? Kdo ji živí? Můžeme najít minim ... číst dále

17.1.2023 21:44 01:00:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Chobotnice klimatických dezinformací #4: Komnaty ozvěn, klimatická krize a pravicová revoluce

Šedesátá léta si spojujeme s protiválečným hnutím, sexuální revolucí, feminismem, hnutím za práva menšin a vznikem environmentálního hnutí. Byla to al ... číst dále

17.1.2023 21:35 00:48:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #47: Kristýna Drápalová - Vliv nad centrem Prahy má stále několik skupin podnikatelů

Hostem podcastu Bulvár byla Kristýna Drápalová, nově zastupitelka za Prahu sobě, která se už v minulém volebním období zabývala tím, jak Prahu zbavit  ... číst dále

16.1.2023 21:53 01:17:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #86: Daniel Šitera - Krize přicházejí do globálních center. Je to znak konce panujícího řádu

Minimálně od devadesátých let světové ekonomice dominují principy volného pohybu zboží a globalizace. Především po zvolení Donalda Trumpa prezidentem, ... číst dále

15.1.2023 23:07 00:23:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Jsme na prahu šestého masového vymírání druhů. Jak mu zabránit?

Za hlavní existenční hrozbu současnosti je považována klimatická krize. Podle mnohých vědců je ale přinejmenším stejně závažným problémem vymírání dru ... číst dále

15.1.2023 23:07 00:16:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Budoucnost dorazila do střední Evropy. Jaký je vztah lesního požáru a klimatické krize?

Masivní požáry se v Česku přesouvají z televizních obrazovek do žité reality. Rozsáhlý požár, který od neděle sužuje České Švýcarsko, je dalším ze zaž ... číst dále

11.1.2023 15:17 00:42:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #66: Jak Kongres zakázal stávkovat americkým železničářům

Za co bojovali v uplynulém roce američtí železničáři? Proč je pro ně takřka nemožné vzít si volno při nemoci? Jak to, že provozovatelé železnic neměli ... číst dále

9.1.2023 21:57 00:59:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Chobotnice klimatických dezinformací #3: Sociální inženýři klimatické ignorance

Dezinformace o změně klimatu nejsou nahodilým jevem, za nímž stojí několik jednotlivců. Jedná se o dlouholetou, profesionální a fosilními korporacemi  ... číst dále

8.1.2023 17:52 00:45:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #53: Klára Kalibová - Lidé s handicapem nemají adekvátní politické zastoupení

Prvního prosince 2022 představilo osmnáct organizací v čele s In IUSTITIA Memorandum o ochraně lidí s postižením. To si klade za cíl změnit alarmující ... číst dále

6.1.2023 21:12 00:25:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #8: Kristine Krause - We cannot afford to not care about care

In the latest episode of the podcast Crossroads we invite dr Kristine Krause. Dr Krause is an anthropologist working at the intersections of political ... číst dále

6.1.2023 21:09 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #8: Kristine Krause - Nemůžeme si dovolit nestarat se o péči

Do dalšího dílu podcastu Na rozcestí jsme pozvali dr. Kristine Krause. Kristine Krause je antropoložka pracující na pomezí politické a zdravotní antro ... číst dále

6.1.2023 06:22 00:26:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #17: Proč mistrovství v Kataru skončilo jako politický striptýz?

Měsíční fotbalová show, z níž vzešla Argentina jako nejlepší fotbalový tým planety, sice už skončila, zanechala ale hlubokou stopu v dějinách sportu – ... číst dále

30.12.2022 20:23 01:03:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Můžu ti říkat Mirečku? #4: Sametová revoluce nám otevřela oči

Revoluce v roce 1989 byla přelomovým a formujícím okamžikem nejen pro Čechy a Slováky, ale i pro zahraniční studenty a studentky. Výrazně zasáhla např ... číst dále

29.12.2022 22:51 01:20:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #7: Vzdělávání negramotných rolníků a bída v časech thatcherismu

Uprostřed předvánočního rozjímání jsme se začetli do Pedagogiky utlačovaných Paula Freireho, abychom zjistili, že v pojednání o demokratizaci vzdělává ... číst dále

28.12.2022 15:52 00:53:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #18: Tilcer, Němeček - Všechno, co je trendy a slavné, začalo jako úlet

Hosty posledního vydání podcastu Pop za rok 2022 byli Roman Tilcer a Jakub Němeček, překladatelé a představitelé dvou nakladatelsví zaměřených na weir ... číst dále

23.12.2022 00:23 00:39:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #7: Aulenbacher - Trh s domácí péčí prodává dobrou péči za špatných pracovních podmínek

Do dalšího dílu podcastu Na rozcestí jsme pozvali Brigitte Aulenbacher, která je profesorkou sociologické teorie, a vedoucí katedry Teorie společnosti ... číst dále

22.12.2022 23:51 00:56:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #7: Aulenbacher - Live-in care markets provide decent care under poor working conditions

In the latest episode of the podcast Crossroads we invite professor Brigitte Aulenbacher. She is a Professor of Sociological Theory and Social Analysi ... číst dále

15.12.2022 09:38 01:21:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #12: Co se stalo v hudbě 2022?

Pročítání výročních žebříčků a reflexí je sváteční záležitost, kterou si Soundsystém nenechá ujít. Místo žebříčků a statistik jsme v Soundsystému přip ... číst dále

13.12.2022 20:58 00:41:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #52: Anna Durnová - Není špatně, že v nás politika vzbuzuje emoce

V nejnovějším dílu podcastu Kvóty probíráme se socioložkou Annou Durnovou současný vývoj kolem prezidentské volby v Česku, roli emocí v politice i sit ... číst dále

11.12.2022 10:02 00:58:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #51: Vyhonit ďábla - Penetrujeme různé sociální bubliny

Nový díl feministické talk show Kvóty představuje tvorbu influencerského dua Zuzany a Terezie z Vyhonit ďábla. Jaká témata otevírají a proč? Jak jim p ... číst dále

9.12.2022 22:08 00:55:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Chobotnice klimatických dezinformací #2: Dějiny klimatického konsenzu

Častým argumentem klimaskeptické scény je i to, že se vědci v otázce změny klimatu neshodnou. Jak je to ale s vědeckým konsenzem doopravdy? Poslechnět ... číst dále

8.12.2022 20:50 00:35:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #11: Pro český svět umění jsme stále v první řadě cizinci

Tematizace vlastní menšinové identity může i nemusí být pro umělce výhodná. Jak se cítí umělci a umělkyně, které častěji vnímáme skrze jejich identitu ... číst dále

7.12.2022 23:05 01:10:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Chobotnice klimatických dezinformací #1: Kam zmizelo globální oteplování?

Existuje mezinárodní klimatické dezinfohnutí. Špinavé kampaně, pavědecké konference a manipulující organizace tvářící se jako nezávislé expertní skupi ... číst dále

7.12.2022 16:03 00:51:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #5: Druhá směna

V tomto díle podcastu se bavíme o takzvané druhé směně. Známe ji všechny, když skončí naše pracovní doba, většinou to neznamená, že máme hotovo. Řadě  ... číst dále

6.12.2022 21:51 01:06:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #11: Tancovat v bezpečí. Na klubové scéně se mluví o udržitelnosti i pravidlech chování

Podcast Soundsystém se v září zapojil do Sympozia o digitálním umění během festivalu Lunchmeat. Jiří Špičák a Karel Veselý vedli debatu o lokální klub ... číst dále

4.12.2022 21:46 00:28:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #6: Obklopený párnem. Není potřeba perník zkusit, aby vám změnil život

V poslední ukázce z připravované knihy PIKO se podíváme do vyloučené lokality. Jen málokdo tady nebere, pervitin je doslova všude, a i když se sami vy ... číst dále

4.12.2022 21:46 00:20:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #6: Vábení zahraničních investorů za každou cenu

Zdanění firem a korporací v Česku stojí na systému postupně budovaném od devadesátých let. To, co mělo být možná jen přechodnou fází transformace ekon ... číst dále

3.12.2022 22:52 00:24:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #5: Špatné daně jako trestání chudých a betonování statu quo

Další text ze série Daně, tentokrát o zdanění práce, zejména té nejhůře placené, v kontextu české daňové soustavy. Audioverzi textu namluvil Jan Bělí ... číst dále

3.12.2022 20:29 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #5: Kluk jako já – z ničeho něco

Podle odhadů je v českých věznicích 80 až 85 procent lidí s drogovou závislostí. Trestná činnost spojená s drogami je jedním z nejčastějších důvodů ná ... číst dále

2.12.2022 21:16 00:36:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Hrdinové kapitalistické práce 2 #4: Tahle práce není pro každého, člověk ji musí mít rád

Čtvrtá reportáž z cyklu Hrdinové kapitalistické práce 2, který přináší svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. V tomto pří ... číst dále

1.12.2022 22:04 00:45:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #4: Tak přijel ses tu léčit, nebo ne?

Další díl seriálu o fenoménu pervitinu v České republice se věnuje životu v terapeutické komunitě. Autoři textu: Apolena Rychlíková, Pavel Šplíchal  ... číst dále

1.12.2022 09:15 00:29:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Hrdinové kapitalistické práce 2 #3: Když mě bude chtít ojebat, tak mě ojebe

Třetí reportáž z cyklu Hrdinové kapitalistické práce 2, který přináší svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. V tomto příp ... číst dále

29.11.2022 20:47 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #3: Děkuji ti pikénko!

Další díl seriálu o pervitinu v Česku sleduje příběhy dospívajících. Sdílet užívání na sociálních sítích se stalo součástí jejich identity. Vystoupit  ... číst dále

28.11.2022 22:59 00:35:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Hrdinové kapitalistické práce 2 #2: Dřu se tady, abych pak v Polsku mohla pracovat za pár grošů

Druhá část reportáže z cyklu Hrdinové kapitalistické práce 2, který přináší svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. V tomt ... číst dále

27.11.2022 22:09 00:32:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #2: Všechny feťácké ctnosti. Nástup pervitinu v generaci normalizačních toxíků

Počátky pika v Česku nejde začít nikde jinde než u pionýrů československé toxikomanie. Drogonauti, chemici a samouci inspirováni Západem tehdy nejspíš ... číst dále

26.11.2022 19:16 00:39:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Hrdinové kapitalistické práce 2 #1: Tady není žádná jasně stanovená pracovní doba

Reportážní cyklus Hrdinové kapitalistické práce 2 přináší svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. V první reportáži sleduj ... číst dále

25.11.2022 20:31 00:18:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

PIKO #1: Junkies‘ lives matter, na životech feťáků záleží

Unikátní reportážní série věnovaná pervitinu. Individualizované příběhy o pádu na dno, ani heroické vyzdvihování těch, kteří se z něj zvládli „vyhraba ... číst dále

24.11.2022 11:27 00:54:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #4: Paní svého času?

Ve čtvrtém díle podcastu Pay Gap se Šárka Homfray a Lucie Václavková zabývají flexibilitou a tím, zda nám umožňuje být paní svého času. ► Líbil se vá ... číst dále

23.11.2022 10:15 00:36:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #50: Arleta - Přijde mi, že když kluci řeknou – to je super, že rapuješ – není to real

Arleta patří k největším vycházejícím hvězdám současné české rapové scény. Upozornila na sebe už v roce 2020 experimentálním debutem Ability to Damage ... číst dále

22.11.2022 14:30 00:29:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #65: Floridský triumf republikánů i středozápadní debakl. Jak dopadly americké volby

Proč se americké volby dopočítávají tak dlouho? Republikáni vyhráli těsnou většinou ve Sněmovně reprezentantů, vyhráli ale volby? Co značí jejich úspě ... číst dále

17.11.2022 17:48 01:34:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #17: Eva Klíčová, Kamil Fila - V českém filmu bylo znásilnění většinou něčím pro pobavení

Tématem nového vydání podcastu Pop je zobrazení znásilnění v českém filmu. Rekapitulujeme snímky od komedie Svatba jako řemen až k novému webseriálu P ... číst dále

16.11.2022 22:11 01:23:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #6: Odvrácená strana pražských "devadesátek" a kniha pro fanoušky Elona Muska

V dalším dílu literárního podcastu TL;DR rozebíráme skandální událost: Státní cenu za literaturu získala Kateřina Tučková! Podle části tuzemské literá ... číst dále

16.11.2022 09:53 00:29:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #4: Země uvízlá ve starých představách

Zvýšení daně z nemovitosti by mohlo mírnit krizi bydlení i majetkové nerovnosti, které škodí ekonomice. Česká politická scéna je však zvyklá jej odmít ... číst dále

15.11.2022 23:00 01:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #85: Pokorný, Janečková - Proti artwashingu postavme umělecké odbory a univerzální příjem

Benefiční akce Deníku Alarm v pražském klubu Fuchs2 z 9. listopadu nesla název Kunstahalle Alarm, a ironicky tak reagovala na existenci nového galerij ... číst dále

10.11.2022 12:01 00:47:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #3: Mateřství

Mateřství je faktor, který často obrátí náš pracovní život vzhůru nohama. V této epizodě podcastu hovoříme nejen o vlastních zkušenostech, ale také o  ... číst dále

8.11.2022 16:40 00:28:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #64: Američané jdou k volbám. Demokraty táhne ke dnu ekonomika

Co je charakteristické pro takzvané midtermové volby? Co určovalo letošní kampaň před volbami do Kongresu? Jakých přešlapů se dopouštěli demokraté a p ... číst dále

6.11.2022 21:14 00:31:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #3: Českem obchází strašidlo progresivních daní

Většina západních zemí má progresivní systém zdanění a má pro to dobré důvody. Česká debata s daňovou progresí naopak zachází jako s utopií. Jak jsme  ... číst dále

6.11.2022 19:43 00:45:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #49: Linda Bartošová - Ženské příběhy mě fascinují

Od prvního listopadu je na webu rádia Wave ke slyšení první autorský podcast novinářky Lindy Bartošové s názvem Krása. V něm autorka prostřednictvím v ... číst dále

4.11.2022 21:56 00:20:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #2: USA se daňově vrací do 20. století

Spojené státy mají daleko komplikovanější daňovou historii, než by se mohlo zdát. Velkou část 20. století patřily k světovým lídrům v daňové progresi. ... číst dále

3.11.2022 23:09 00:31:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Průvodce daňovou nespravedlností #1: Proč v zemích s rovnou daní nečekat manželství pro všechny?

Daňové soustavy jednotlivých zemí odrážejí také hodnoty společnosti. Jak se přístup k daním vyvíjel od poválečného formování sociálních států do souča ... číst dále

3.11.2022 20:33 01:18:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #16: Nvotová, Vlasáková - Ženy jsou u filmů od mala zvyklé se do mužů vciťovat

Tereza Nvotová a Klára Vlasáková si na přijetí svých filmů nestěžují. Vedle recenzí, které prozrazují předsudky vůči ženám nebo nedůvěřivost, je ve ve ... číst dále

2.11.2022 22:37 01:26:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #84: Saša Uhlová - Nejjednodušší je v práci vykořisťovat lidi v beznadějných situacích

V roce 2017 si naše redaktorka Saša Uhlová na vlastní kůži ověřila, jak vypadají podmínky lidí pracujících ve špatně placených, ale nezbytných zaměstn ... číst dále

1.11.2022 23:12 01:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #10: Houbová terapie islandské maximalistky Björk ukazuje cestu z krize

Hudební podcast Soundsystém se věnuje nové desce islandské zpěvačky Björk a zamýšlí se nad udržitelností současného modelu koncertních turné. ► Líbil ... číst dále

26.10.2022 19:56 00:54:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #2: Proč beru míň?

Existuje vůbec nějaké odvětví, kde by se žena mohla těšit na stejný příjem jako její kolegové? A co dělat, když zjistíme, že bereme méně, než bychom m ... číst dále

24.10.2022 09:18 01:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #46: Žaloudek - Mnoho věcí v Evropě normálních je v Praze považováno za extremistické

Zelený zastupitel Prahy 3 v podcastu o rozvoji měst komentuje volební výsledek své strany, posun v Praze ve věci vyjednávání s developery i schopnosti ... číst dále

22.10.2022 17:27 00:49:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #6: Dutchak - Peace does not only concern security, but also economic and social rights

The podcast Crossroads invites Oksana Dutchak who is the Deputy Director of the Centre for Social and Labour Research (Kyiv) and a co-editor of Common ... číst dále

22.10.2022 17:27 00:37:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na rozcestí #6: Oksana Dutčak - Mír je také o ekonomických a sociálních právech

Do podcastu Na rozcestí jsme pozvali Oksanu Dutčak, která je zástupkyně vedoucí Centra pro sociální a pracovní výzkum v Kyjevě a spolueditorkou časopi ... číst dále

21.10.2022 23:18 00:59:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #83: Bára Bažantová - Až v Janově jsem začala chápat, co znamená pojem vyloučená lokalita

V nakladatelství Tranzit vyšla nedávno publikace Hoří chemička, něco si přej. Její autorka, umělkyně a aktivistka Bára Bažantová strávila část minuléh ... číst dále

18.10.2022 20:58 00:40:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #48: Nicol Hochholczerová - V umění se už nedá vytvořit něco šokujícího, důležitá je upřímnost

Svým debutovým románem Táto izba sa nedá zjesť, jenž vyšel v nakladatelství KK Bagala, zaujala slovenská prozaička Nicol Hochholczerová nejen slovensk ... číst dále

17.10.2022 21:39 00:26:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #16: FC Barcelona - nejzadluženější klub světa se léčí neoliberalismem

FC Barcelona: největší, nejslavnější, nejzadluženější. Zatímco o prvních dvou superlativech mohou fotbaloví fanoušci vést dlouhé debaty, tu poslední n ... číst dále

14.10.2022 21:28 01:10:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #82: Radek Buben - Bolsonaro je tropický Trump. Jeho administrativa má rekordní počet vojáků

V Brazílii, jedné z největších a nejdůležitějších zemí světa, nyní probíhají prezidentské volby, v nichž se utkává umírněná levice s radikální pravicí ... číst dále

12.10.2022 22:32 00:33:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pay Gap #1 - Kratší konec provazu

V úvodní epizodě nového podcastu mluvíme o tom, proč vlastně ženy na pracovním trhu tahají za kratší konec provazu. Gender pay gap je symbolické číslo ... číst dále

12.10.2022 22:11 01:05:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #15: Hokr - Prsteny moci jsou vysokoškolský seminář o tom, jak splachovat peníze do záchoda

Amazon do první řady Prstenů moci investoval 750 milionů dolarů. „Nevím, kde ty peníze jsou. Nic mě do tohoto světa bohužel nevtahuje,“ říká fanoušek  ... číst dále

11.10.2022 22:31 00:35:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #47: Zabloudilová - Sexualizovanému násilí se podcasty i seriály začínají věnovat celosvětově

Každé úterý od začátku září byl na webu Radia Wave ke slyšení podcast Hranice násilí zprostředkovávající autentické výpovědi žen, které zažily znásiln ... číst dále

8.10.2022 19:46 01:35:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #5: Annie Ernaux má Nobelovu cenu. Jak se podle ní proměnil poválečný svět?

Asociace spisovatelů v září uspořádala spisovatelský sjezd. A tak se diskutovalo, pronášely projevy i slamovalo. Nejmocnější reakci rozhněvaných liter ... číst dále

3.10.2022 23:19 01:17:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #81: Žďárský, Kárníková - Rovnost ve společnosti může být lékem na ekonomický růst

Koncepce nerůstu má u nás i ve světě stále větší odezvu. Nedávno proběhla v Brně první nerůstová konference, a proto jsme si do studia podcastu Kolaps ... číst dále

2.10.2022 20:15 00:45:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #46: Eliška Koldová, Maja Vusilović - Každé téma je feministické

Český feministický mediální prostor rozrazil před časem nový projekt: měsíčník Druhá směna. Co vedlo k založení Druhé směny? O jaký typ feminismu text ... číst dále

28.9.2022 20:42 00:25:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Boom kryptoměn #5: Bohatí bohatnou, chudí chudnou. Od digitálního feudalismu k proletariátu

Závěrečný díl seriálu o kryptoměnách a digitalizaci peněz se zaměřuje na to, jak se kryptoměny aktuálně pokoušejí využít technologičtí giganti. Audio ... číst dále

26.9.2022 22:52 01:27:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #80: Bahenský - Rusové neplánovali invazi na Ukrajinu jako válku, ale jako policejní operaci

Nejnovější díl podcastu Kolaps v mnohém navazuje na předchozí vydání analyzující ruskou invazi na Ukrajinu a její aktuální, ale i dlouhodobější kontex ... číst dále

26.9.2022 21:10 00:31:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #45: Karolína Křížová - Domácímu násilí čelí ženy či děti, na muže dopadá násilí verbální

Karolína Křížová ve své práci na několika frontách bojuje proti sexuálnímu a dalšímu genderově podmíněnému násilí. V Konsentu působí jako koordinátork ... číst dále

25.9.2022 20:02 01:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #9: Hudba, která tlumí utrpení. Od kapesních písniček Tamary ke znovuzrození Beyoncé

Písně Tamary jsou jako pohlednice ze života a debutová deska této pražské indie-popové kapely je jich plná, včetně osvědčených letních hitů pro introv ... číst dále

25.9.2022 11:47 00:28:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Boom kryptoměn #4: Stát versus bitcoin. Jak probíhá regulace kryptoměn?

Bitcoin začal jako experimentální digitální měna mimo dohled centrálních finančních institucí i státu. Čím více peněz se ale v bitcoinovém systému toč ... číst dále

21.9.2022 22:36 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Boom kryptoměn #3: Co je to kryptokolonialismus? Bitcoin a jeho zábor zemí globálního Jihu

Země globálního Jihu slouží „technologickým inovátorům“ a kryptoměnovým dobrodruhům jako laboratoř, která má akcelerovat jejich byznys. Často na úkor  ... číst dále

19.9.2022 21:16 00:27:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Boom kryptoměn #2: Bitcoin a jeho začátky. Pokus o hledání stálého bodu v proměnlivém světě

Bitcoin vznikl v časech poslední velké ekonomické krize a měl nabídnout řešení řady problémů spojených se současným finančním systémem. Nyní se s nimi ... číst dále

12.9.2022 23:04 00:51:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #10: Většina zemí dekolonizaci muzeí ignoruje. I české umělecké instituce se musí reformovat

Dekolonizací procházejí muzeální sbírky i prestižní přehlídky současného umění. Je v praxi uskutečnitelná? Poslouchejte rozhovor s kurátorem Rado Išto ... číst dále

11.9.2022 20:29 00:34:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #45: Adam Scheinherr - Vybudovat S-Bahn by Praze pomohlo víc než dokončit městský okruh

„Nejvíc mě těší to, co vidím, když se Prahou procházím s mým tříletým synem – že se povedlo udělat nové přechody, snížit obruby u přechodů. To jsou vě ... číst dále

8.9.2022 13:14 01:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #79: Trhoň, Veselý - Pro Marka Fishera byl důležitý politický rozměr duševního zdraví

O kapitalistickém realismu, depresích, neoliberalismu a novém českém překladu knihy intelektuála a teoretika Marka Fishera s Ondřejem Trhoněm a Karlem ... číst dále

6.9.2022 18:10 01:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #44: Zuzana Poláková - Současná pražská koalice působila jako mezikrok k něčemu lepšímu

Architektka a odbornice na aktivní dopravu ze Spolku Automat Zuzanou Poláková v prvním předvolebním vydání podcastu Bulvár hodnotila poslední čtyři ro ... číst dále

5.9.2022 21:37 00:49:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #44: Jana Ustohalová - Reportážní texty jsou cesta, jak dát hlas lidem, kteří ho nemají

Jedna z nejvýraznějších novinářek současnosti, redaktorka a publicistka Jana Ustohalová, pracovala sedmnáct let v redakci MF DNES v Brně. Nyní je člen ... číst dále

3.9.2022 11:57 00:31:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #43: Unzeitigová, Dušek - Uvědomovali jsem si, že klimatickou katastrofu už žijeme

Nový díl podcastu Bulvár představuje unikátní výstavu Praha 2050, v níž autoři Ondřej Dušek a Tereza Unzeitigová promýšlejí možnou budoucí podobu hlav ... číst dále

1.9.2022 22:03 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #15: Serena Williams celý život bojovala proti sexismu a rasismu bílého sportu

Afroamerická tenisová hvězda Serena Williams končí svoji kariéru. Její odkaz v mnohém přesahuje svět sportu a spočívá v nikdy nekončícím aktivismu pro ... číst dále

31.8.2022 09:33 01:26:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #4: „Jsem zoufalý já, nebo systém?“ Diagnostik kapitalismu Mark Fisher

V srpnovém vydání literárního podcastu TL;DR jsme probírali především své výpisky z K-punku Marka Fishera, došlo ale i na poletující sníh, který se sn ... číst dále

28.8.2022 20:51 00:47:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #42: Architekti bez hranic - Špatný veřejný prostor působí ve městě jako nádor

Architekti bez hranic sdružují mladé architekty a architektky se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury – věnují znevýhodněným členů ... číst dále

27.8.2022 10:47 01:32:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #78: Jamie Rose - Díky queer historii si trans lidé uvědomují, odkud přicházejí

Na konci roku 2021 vycházel pod hlavičkou Institutu úzkosti šestidílný podcast Transistorie o tom, “co znamená, nebo co znamenalo být trans”. Autorkou ... číst dále

23.8.2022 23:11 00:36:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #8: „Nasrat na vás a vaše dvojí standardy.“ O interrupcích se v popu dnes zpívá jinak

Podcast Soundsystém se tentokrát vydal na hudební festival Beseda u Bigbítu. Letní pohodu se Karlu Veselému a Michaele Peštové podařilo nabourat debat ... číst dále

22.8.2022 21:26 00:33:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Boom kryptoměn #1: Válka je věcí peněz. Proč jsou v konfliktech bankéři důležitější než vojevůdci?

Před padesáti lety se zhroutil brettonwoodský systém, který držel ekonomické klima Západu. Co ho nahradilo a proč? Poslechněte si první text série od  ... číst dále

15.8.2022 18:06 00:43:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #41: Za Invalidovnu - Bijeme se o základní věci, proměny sídliště se s obyvateli neprobírají

Sídliště Invalidovna, které vzniklo v šedesátých letech jako experiment, patří k nejzajímavějším v Praze. Nové stavební projekty je však mohou nevratn ... číst dále

14.8.2022 21:06 00:26:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Outsider #14: Ženský fotbal táhne diváky, média, ale také ale také sponzory a světové korporace

Rostoucí zájem o ženský fotbal přináší i riziko, že feminizace sportu místo podpory fotbalistek na všech na úrovních vede jen k větším ziskům nadnárod ... číst dále

12.8.2022 13:25 00:48:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #43: Klára Bělíčková - Doufám, že se Fridays for Future podaří vytvořit postkomunistický blok

„Věřím, že v postkomunistických zemích vznikne hnutí, které bude západní struktury, témata i samotné postavení západních aktivistů kritizovat. Že bude ... číst dále

5.8.2022 09:08 00:33:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #62: Konzervativní úroda u amerického Nejvyššího soudu. K čemu všemu se odhodlal?

Americký Nejvyšší soud vydal na sklonku svého aktuálního úředního období celou smršť velmi konzervativních rozhodnutí, která mění výklad amerického pr ... číst dále

28.7.2022 20:14 01:09:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #7: Každá generace si potřebuje stvořit vlastní mýtus o Elvisovi

Aktuální snímek Elvis je nestřídmou vizuální hostinou, jak jsme od australského režiséra Baze Luhrmanna zvyklí. Posádka Soundsystému se ale na nový fi ... číst dále

26.7.2022 15:51 01:29:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #3: Čím nás hypnotizuje Joan Didion a co nás příjemně i nepříjemně překvapilo v české próze

Nedávno vyšel další český překlad americké spisovatelky Joan Didion, jejíž tvorbě se věnujeme v literárním podcastu TL;DR. Kromě toho analyzujeme jedn ... číst dále

20.7.2022 23:06 01:02:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #77: Homfray - Pracovní podmínky nejohroženějších lidí ovlivňují situaci všech pracujících

Pracovní práva, zakázková ekonomika, Uber Files, situace zaměstnanců v současné geopolitické konstelaci, inflace, pravicová vláda, energetická krize a ... číst dále

17.7.2022 16:15 00:40:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #40: Ďáblice jsou nejlepší sídliště. Chceme je renovovat, ne zastavět pro zisk

Ďáblice jsou v posledních letech místem, kde se hraje o nejenom o budoucí podobu nejlepšího českého sídliště, ale taky o to, jak se budou chovat k so ... číst dále

15.7.2022 22:56 01:05:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #76: Eva Svatoňová - Česká cesta k ultrakonzervativní internacionále

České ultrakonzervativní spolky je potřeba vnímat v globální perspektivě. Protipotratové a obecně pak anti-genderové iniciativy totiž čile spolupracuj ... číst dále

13.7.2022 17:32 00:45:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #9: Jsou umělecké školy dostupné všem?

Poslechněte si diskusi s Johanou Chylíkovou a Jiřím Skálou o tom, zda je studium na vysokých uměleckých školách skutečně dostupné všem a jaký vliv na  ... číst dále

6.7.2022 21:25 01:36:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Vzděláním k (ne)úspěchu - Jak pozvednout z krize regionální školství?

Český vzdělávací systém se potácí v problémech dlouhodobě. Na světové nebo evropské premianty nestačí ani zdaleka, což je důsledek mnoha faktorů. Třeb ... číst dále

6.7.2022 14:50 00:42:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #61: Tragédie v Uvalde, Highland Parku a zapeklitý problém amerických zbraní

Co přesně se stalo v Uvalde a Highland Parku? Jak to, že během texaské tragédie tak selhala policie? Proč během svého zásahu policisté tak otáleli a m ... číst dále

3.7.2022 21:47 00:51:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #39: Pavel Zelenka - Praze by pomohlo budovat vlastní bytový fond a stavět typové domy

„Velký krokem dopředu je podle mého založení Pražské developerské, město musí umět plánovat, developovat a stavět. Nemůže to nechávat jen developerům, ... číst dále

3.7.2022 21:33 00:47:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Můžu ti říkat Mirečku? #3: Každý druhý měl auto a chatu, ale nevěřili jste vlastnímu bratrovi

Ve třetím díle podcastu Můžu ti říkat Mirečku Johanna Nejedlová s Daliborem Zítou pokračují ve vyprávění o životě studentů a studentek, kteří do Česko ... číst dále

27.6.2022 21:37 01:01:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #6: Hudba, která tě ochrání před démony. Proč stará píseň Kate Bush uhranula generaci Z?

Čtvrtá řada seriálu Stranger Things vrátila do hitparád osmdesátkový hit Running Up That Hill. Je za tím přetrvávající kouzlo zpěvačky Kate Bush? Našl ... číst dále

25.6.2022 23:49 01:19:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #75: Vojtěch Boháč - Rusku vládne militantní alfa samec, Ukrajina je decentralizovaná síť

Už čtyři měsíce zuří na Ukrajině válka, kterou rozpoutalo Putinovské Rusko. Krátce před jejím vypuknutím se na východ Ukrajiny vypravili novinář Vojtě ... číst dále

22.6.2022 22:04 00:41:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #38: Jaroslav Lorman - Problémy s bydlením mají i senioři, kteří celý život šetřili

Díl podcastu Bulvár s Jaroslavem Lormanem se zaměřil na situaci seniorů a seniorek, na které tvrdě dopadá nedostupnost bydlení i rychlé zdražování náj ... číst dále

22.6.2022 15:46 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Od popíračství k ekofašismu. Stručné dějiny klimatického reakcionářství

Popírači a klimaskeptici nejsou jediní, kdo si globální oteplování vykládá po svém. Lidská schopnost sebeklamu je pestřejší, než se na první pohled mů ... číst dále

21.6.2022 21:49 01:20:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #2 - Senegalci v zákopech světové války a marnost postkomunismu

Zatímco tři ze čtyř titulů probíraných v novém dílu literárního podcastu TL;DR ukazují svět očima neprivilegovaných, jedna kniha se jinakosti posmívá. ... číst dále

19.6.2022 21:32 00:16:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Měli bychom se připravovat na potravinovou krizi? O nečekaných důsledcích Putinovy invaze

Kromě přímých dopadů má válka na Ukrajině také důsledky nepřímé. Jedním z nich může být potravinová krize, před níž varují čelní představitelé OSN i n ... číst dále

16.6.2022 08:42 01:16:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #74: Pavel Karous - Předváleční antifašističtí umělci patří k vítězům nad Hitlerem

Na Alarmu skončil posledním dílem unikátní audiovizuální pořad Antifacist Art mapující české, slovenské a československé antifašistické umění v první  ... číst dále

15.6.2022 01:01 00:54:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Crossroads #5: Mariya Ivancheva - Men without care responsibilities are on top in academia

Mariya Ivancheva is a British-Bulgarian anthropologist and sociologist, currently based at the University of Strathclyde. Her longterm research intere ... číst dále

15.6.2022 01:01 00:39:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Na Rozcestí #5: Ivancheva - V akademické sféře jsou na špici muži, kteří nemusí o nikoho pečovat

V novém díle podcastu Na rozcestí mluví britská antropoložka Mariya Ivancheva o tom, jaké rozdíly přetrvávají mezi akademickými institucemi v západní  ... číst dále

9.6.2022 00:55 01:17:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #73: Vladimír Špidla - Zdroje pořád jsou. Jde jen o to, jak je využijeme

V nakladatelství Prostor právě teď vychází kniha s názvem Špidla aneb Zdroje jsou…, v níž někdejšího premiéra, ministr, eurokomisaře a nynějšího ředit ... číst dále

2.6.2022 07:10 00:42:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #60: Jak probíhají americké primárky?

Je nadvláda Donaldat Trumpa nad republikány skutečně tak pevná, jak se zdá? Jakou cenu má jeho podpora  republikánských kandidátů? Proč jeho sílu prob ... číst dále

1.6.2022 22:36 01:12:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #72: Anna Hájková - Nejsou horší a lepší oběti holocaustu

Hostem nejnovějšího dílu podcastu Kolaps byla historička Anna Hájková působící na Univerzitě ve Warwicku. Věnuje se studiu každodenního života obětí h ... číst dále

31.5.2022 21:52 01:00:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #14: Jsme v křeččím kole, pracujeme neustále a za podprůměrné mzdy, upozorňují lidé z divadel

Jedna z debat ze série ND Talks pořádané na půdě Národního divadla se věnovala ekonomické situaci lidí z divadel. Ta je natolik alarmující, že událos ... číst dále

30.5.2022 22:36 01:07:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #5: Rapper Kendrick Lamar připomíná, že nikdo není morálně čistý

Natočil rapper Kendrick Lamar s dvojalbem Mr. Morale & The Big Steppers svůj největší opus? Trpí mesiášským komplexem, nebo se zříká role rapového kaz ... číst dále

29.5.2022 21:37 01:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #42: Renata Berkyová - Romská historie je součástí české historie

Nový díl podcastu Kvóty se věnuje vytěsňované romské historii i přetrvávající diskriminaci Romů a Romek u nás pohledem básnířky, prozaičky a romistky  ... číst dále

27.5.2022 21:42 00:35:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Můžu ti říkat Mirečku? #2: Česká kuchyně je přivedla ke vzpouře

Podcast o příbězích a životních osudech studentů, kteří přijeli studovat do komunistického Československa ze zemí globálního jihu. V druhém dílu podc ... číst dále

27.5.2022 09:20 00:56:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #71: Jaromír Mrňka - Atentát na Heydricha byl zásadní pro obnovu Československa

Dnes uplynulo osmdesát let od důležitého a úspěšného atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Právě 27. května 1942 na něj t ... číst dále

26.5.2022 08:10 01:12:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

TL;DR #1: Hrůzy české vesnice, život v chudobě a civilizované ženy.

V prvním díle TL;DR se nový podcast hlavně představí. Proč se jmenuje tak neliterárně a proč je dobré někdy knihu nedočíst a zaklapnout? Vysvětlíme vá ... číst dále

22.5.2022 20:44 00:39:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #37: Martin Ouředníček - V Metropolitním plánu chybí lidi. Zabývá se hlavně využitím území

Martin Ouředníček upozorňuje na rizika zahušťování Prahy. Metropolitní plán podle něj na část výzev nereaguje, protože jeho zpracovateli jsou hlavně a ... číst dále

17.5.2022 22:34 01:07:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #70: Filip Pospíšil - Barva pleti rozhoduje o formě naší pomoci ukrajinským uprchlíkům

O situaci ukrajinských Romů utíkajících před válkou, kolabující české pomoci uprchlíkům i vyhlídkách blízké budoucnosti s antropologem a sociálním pra ... číst dále

17.5.2022 21:57 01:05:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #41: Martina Drozd Smutná - Setkání s feminismem mi pomohlo uchopit vlastní studium na AVU

S úspěšnou malířkou a letošní laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého o vlastních cestách k feminismu, radosti z malby, překonávání mistrovského modelu ... číst dále

16.5.2022 20:40 01:12:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Pop #13: Kovtun, Krykun, Nikitinová - Pacifismus je privilegium, Ukrajina potřebuje pomoc

Hostkami Popu byly vizuální umělkyně, které žijí v ČR, ale narodily se na Ukrajině. Masha Kovtun, Olga Krykun a Alice Nikitinová mluvili o tom, na co  ... číst dále

13.5.2022 21:56 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #59: Pár postřehů k americkému boji o potraty

Únik informací z Nejvyššího soudu upozornil americkou veřejnost na blížící se rozsudek, který v zemi naprosto vychýlí reprodukční politiku ze zajetých ... číst dále

11.5.2022 10:16 01:07:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #69: Bittner, Smejkalová, Trlifajová - Příjmová nejistota vede k radikalizaci střední třídy

Platforma pro minimální důstojnou mzdu nedávno představila svůj výpočet této mzdy pro rok 2021. Pro Českou republiku se rovnala 31 146 korun hrubého a ... číst dále

9.5.2022 22:17 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Můžu ti říkat Mirečku? #1: Podcast plný příběhů ze zapomenuté kapitoly československé historie

Podcast o příbězích a životních osudech studentů, kteří přijeli studovat do komunistického Československa ze zemí globálního jihu. Invaze vojsk varša ... číst dále

8.5.2022 21:37 00:59:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #40: Jana Patočková - Soudit lidi, kteří si oblečení nakupují ve velkých řetězcích, není cesta

Nový díl feministického podcastu Kvóty s publicistkou a teoretičkou módy Janou Patočkovou se zaměřuje na vztah politiky a módy, současné trendy v oblé ... číst dále

3.5.2022 11:01 00:29:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #8: Kolektiv Prádelna - Jsme holky z ulice

Spolek Prádelna vznikl během zimy 2019/2020 v rámci tříměsíční rezidence žen v sociální tísni v pražské Galerii INI. Členky kolektivu se dnes pravidel ... číst dále

1.5.2022 22:52 01:16:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #68: Šindelář, Svobodová - Třídní rozdíly jsou pro pochopení francouzské politiky klíčové

O výsledcích francouzských prezidentských voleb, politice Emmanuela Macrona, Marine Le Pen, francouzské levici i tradičních stranách jsme si v podcast ... číst dále

27.4.2022 09:46 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Soundsystém #4: Proč je album GOLD od saxofonisty Alabastera dePlumea balzám na neklidnou dobu?

Album GOLD od původem manchesterského saxofonisty a básníka Alabastera dePlumea je jako balzám na neklidnou dobu. Jedenačtyřicetiletý Gus Fairbarn, ja ... číst dále

24.4.2022 21:17 01:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #67: Andrea Beláňová - Pečlivě budovaná image Hnutí Pro život se jedním příspěvkem zhroutila

O nedávném skandálu Hnutí pro život, protipotratovém hnutí a ultrakonzervativní ideologii, která se za ním ukrývá, jsme si v novém díle podcastu Kolap ... číst dále

21.4.2022 18:56 00:48:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #58: Kdo je Chris Smalls? Odborářská výhra v Amazonu může pokračovat ve Starbucks

Proč je výhra Chrise Smallse a jeho kolegů tak signifikantní? Proč se rozhodli nevyužít stávajících odborových struktur a proč jejich boj zdaleka neko ... číst dále

20.4.2022 23:44 00:38:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #39: Irena Hůlová - Změna definice znásilnění je střípek ve skládačce sexuálního násilí

Už více než rok běží kampaň Amnesty International a dalších spřátelených neziskových organizací jako je například Konsent, která usiluje o změnu defin ... číst dále

18.4.2022 19:18 00:48:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Bulvár #36: Vinklárková, Kubinec: Jsme zklamaní z toho, že vedení města ustupuje developerům

Tématem Bulváru je plánovaná čtvrť na pražském Žižkově. Ta patří mezi nové distrikty, které by mohly mírnit krizi bydlení, zvednout enviromentální sta ... číst dále

17.4.2022 07:27 00:56:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #66: David Gardáš - Čína se společně s Ruskem dožaduje podílu na rozhodování o světovém řádu

O čínském vnímání současného válečného konfliktu na Ukrajině, rusko-čínských vztazích i mezinárodních a geopolitických ambicích Čínské lidové republik ... číst dále

15.4.2022 12:20 00:41:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Raut #7: Sesterství feministické potížistky Audre Lorde

Poslouchejte diskusi s Almou Lily Rayner a Kateřinou Kolářovou o knize Sister Outsider afroamerické feministky a básnířky Audre Lorde. Její zkušenost  ... číst dále

8.4.2022 23:09 01:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #65: Martin Vait - Orbán vytvořil zdání, že Maďarsko je velký mezinárodní hráč

V neděli 3. dubna vyhrál už počtvrté v řadě maďarské parlamentní volby premiér Viktor Orbán. O vítězství ho nepřipravila ani koalice šesti největších  ... číst dále

5.4.2022 10:09 00:54:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #38: Tereza Soušková - Putin prezentuje pečlivě budovanou masku, své kroky má naplánované

Od chvíle, kdy Vladimir Putin rozpoutal válku na Ukrajině, se pozornost Evropy ubírá východním směrem. Jak lze hodnotit postup ruské armády i Putinovy ... číst dále

3.4.2022 17:15 00:56:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kvóty #37: Andrea Slováková - Vysoké školy by měly být nejen vzdělávací instituce, ale i podpůrné

V roce 2020 byla Andrea Slováková zvolená historicky první děkankou jedné z nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí u nás - pražské FAMU. Prá ... číst dále

1.4.2022 15:48 01:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Kolaps #64: Lenka Víchová - Jak se bude historie dívat na Volodymyra Zelenského, se teprve uvidí

O mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, o prezidentu Volodymyru Zelenském a jeho cestě k moci a válce na Ukrajině mluvila v dalším díle podcastu K ... číst dále

31.3.2022 17:48 00:35:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Alarm

Redneck #57: Dramata okolo amerického Nejvyššího soudu? Mnoho toho nezmění

Nejvyšší soud Spojených států čeká personální obměna. Kromě nové nominace se ale na soud upírá pozornost i kvůli kauze soudce Clarence Thomase. Obě ud ... číst dále

30.3.2022 13:33 00:28:16   soubor ke stažení