Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 566 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Podcast Akademie věd"

23.4.2024 07:00 00:30:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Vesmír není tiché místo. Zaposlouchejte se do jeho zvuk s fyzikem Ondejem Santolíkem

Ondej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry AV R se vnuje fyzice kosmického plazmatu a zamuje se na experimentální výzkum pomocí družicových mení. Jeho v ... číst dále

17.4.2024 10:11 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Superhrdinové a ženské stereotypy stedovku. Markéta Kulhánková rozkrývá literární svt Byzance

Superhrdinové stedovku, ženy v byzantské literatue i detektivní romány od Eufratu. Tím vším se zabývá filoložka Markéta Kulhánková ze Slovanského ústa ... číst dále

9.4.2024 09:50 00:34:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

AUDIOLÁNEK: Evoluce stále živá. V em tkví podstata biologické rozmanitosti?

Od prvního vydání Darwinovy pelomové knihy o vzniku druh letos uplyne 165 let. I pes rozvoj nejmodernjších metod zstávají však základní otázky stále s ... číst dále

1.4.2024 10:12 00:12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

SPECIÁL: Fertilita i velikost Velké noci - témata pro pední eské pavdce. Vylate se na iracionální vlny

Jaký byl první rok Centra pro hlubší bádání (CPHB), intelektuáln dislokovaného pracovišt AV R? S jakými inovacemi pavddci pišli a jak slaví mezinárodn ... číst dále

29.3.2024 07:00 00:28:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Nepohlavní rozmnožování je daleko bžnjší, než si lidé myslí. Evoluní biolog Karel Janko vysvtluje, jaké má výhody

Evoluní biolog Karel Janko z Ústavu živoišné fyziologie a genetiky AV R je milovníkem Antarktidy a severských zemí. V souasné dob se jako vedoucí Labo ... číst dále

21.3.2024 14:00 00:20:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

#100_SPECIÁL_2: Brzy složíme píbh Venuše. Martin Ferus vysvtluje, co nového o horké planet mže zjistit sonda EnVision

Slavíme 100. epizodu dvoudílným rozhovorem. Dkujeme, že nás posloucháte! Martin Ferus vede v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV R oddlení spekt ... číst dále

21.3.2024 14:00 00:25:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

#100_SPECIÁL_1: Jak vzniká život v prebiotické polévce? Kosmochemik Martin Ferus zkoumá její ingredience

Slavíme 100. epizodu dvoudílným rozhovorem. Dkujeme, že nás posloucháte! Martin Ferus vede v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV R oddlení spekt ... číst dále

5.3.2024 06:00 00:32:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Bume autory své budoucnosti. Zuzana Harmáková odkrývá cesty vedoucí k udržitelnosti

Zuzana Harmáková vede oddlení sociáln-ekologické analýzy v Ústavu výzkumu globální zmny AV R - Czech Globe, kde se zamuje na tvorbu a na analýzu scéná ... číst dále

26.2.2024 11:09 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Dýcháme jedy. Pavel Rössner zkoumá, jak lidské buky reagují na zneištné ovzduší

Zneištné ovzduší nás ovlivuje a mže zapíinit vznik závažných onemocnní vetn rakoviny. Pavel Rössner z Ústavu experimentální medicíny AV R zkoumá v pro ... číst dále

8.2.2024 10:38 00:31:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Váše pro msto i obsese parlamentními djinami. Pro vidí historika Adéla Gjuriová budoucnost vdy v mezioborové spolupráci?

Historika a politoložka Adéla Gjuriová je od podzimu roku 2023 editelkou Ústavu pro soudobé djiny AV R. Souasn vede multioborový výzkumný program Stra ... číst dále

23.1.2024 09:07 00:15:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

AUDIOLÁNEK: Afrika - kolébka lidstva. Evoluní antropolog Viktor erný pátrá po genetických stopách moderního lovka

Viktor erný z pražského Archeologického ústavu AV R se posledních 25 let vnuje výzkumu anatomicky moderního lovka, který se vyvinul v Africe ped více  ... číst dále

19.1.2024 12:23 00:27:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Obnova míchy? Kristýna Kárová hledá možnosti genové terapie nervových bunk

Neurovdkyn Kristýna Kárová se v Ústavu experimentální medicíny AV R zabývá regenerací axon, tedy dlouhých výbžk neuron, po poranní míchy. Jaké jsou vý ... číst dále

11.1.2024 11:15 00:35:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

PODCAST LIVE: asy na talíi. Richard Lhotský pedstavuje výzkum mikroas v praxi

Skrytnky, zlativky, krásnooka nebo teba parožnatky mnohé z as mají poetické názvy. Stanou se nkdy dležitou souástí našeho jídelníku? Nebo už jí jsou,  ... číst dále

19.12.2023 07:23 00:36:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

AUDIO LÁNEK: Bylo nebylo. Co dlá pohádky pohádkami a jsou ty eské ním specifické?

Opravdu patí pohádky jenom dtem? Rozhodn ne! Pvodn byly ureny dosplým a byly plné vulgarism a lechtivých motiv. Pro je jejich sbratelé uesali a jaký m ... číst dále

12.12.2023 10:47 00:37:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Výlet do Bílých Karpat. Botanik Ondej Mudrák zasvcen provází krajinou unikátních luk, folkloru i historie

Flyšové podloží, tradiní zemdlství i hraniní poloha. To vše ovlivnilo vznik druhov velmi bohatých luk Bílých Karpat. Místní luní rekordmanky zkoumá i  ... číst dále

28.11.2023 12:10 00:34:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Pro nefungují pijímaky a v em je esko extrémem v zamstnanosti žen? Ekonom Daniel Münich rozkrývá význam spoleenskovdního výzkumu

Staí sebrat data, analyzovat je a napsat studii? V akademickém think tanku IDEA pi Národohospodáském ústavu AV R mají ambici jít dál. Snaží se svými s ... číst dále

21.11.2023 09:05 00:23:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Ochoit si ernou díru? Vydejte se k horizontu událostí s astrofyzikem Michalem Bursou

Jak moc by se musela naše Zem scvrknout, aby se z ní stala erná díra? Jaké podoby mže mít život ve vesmíru a kde ho mžeme oekávat? Poslechnte si druho ... číst dále

14.11.2023 06:00 00:28:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Kosmické záení nás bombarduje každý den. Astrofyzik Jakub Vícha zkoumá, odkud pochází

Kosmické záení neustále dopadá na naši planetu. Ovlivuje nás njak a není pro nás nebezpené? Kde a jak se mí a v em se liší od gama záení? Kosmickému z ... číst dále

2.11.2023 09:28 00:32:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Za hranice školních olympiád. Program Otevená vda umožuje stedoškolákm zažít rok v Akademii vd

Stát se lenem astronomického týmu, zkusit si práci v klimatickém tunelu, vypstovat masožravku v laboratoi, nebo vést vdecký kroužek pro malé dti... To ... číst dále

26.10.2023 08:57 00:24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Tam, kde taní hvzdy. Exkurze historickou hvzdárnou v Ondejov s Michalem Bursou

Pro vznikla ondejovská hvzdárna ped více než 100 lety práv v kraji Josefa Lady? K emu tu astronomové vysadili jabloový sad a jak se odsud pozoruje Slu ... číst dále

19.10.2023 08:12 00:19:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

KOMENTÁE: Chronická bolest, fotovoltaika budoucnosti i život v jiných galaxiích

Vdci a vdkyn Akademie vd komentují svtové objevy, aktuální výzkumy i odvážné hypotézy.  Poslechnte si, jak se vyvíjí nové typy solárních panel, co lze ... číst dále

11.10.2023 17:50 00:39:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Magie, arodjnictví a okultismus. Pro je alternativní náboženství na vzestupu, vysvtluje religionista Pavel Horák

ím v souasnosti inspirují božstva Druid, Germán a Slovan? Religionista Pavel Horák z Etnologického ústavu AV R odhaduje, že naše budoucnost bude výraz ... číst dále

26.9.2023 11:00 00:28:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Jsou všude i ve vašem tle. Martin Schwarzer vysvtluje, jak mikroorganismy pomáhají a jak peovat o mikrobiom

Martin Schwarzer psobí v Laboratoi gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV R v Novém Hrádku, kde pracuje na prlomovém výzkumu bakterie Lactiplantiba ... číst dále

20.9.2023 09:57 00:29:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

AUDIO LÁNEK: Svt se zbláznil? Nahlédnte do svérázné íše umlé inteligence

Lidstvo bezesporu jednou vyhyne. Bude v tom mít prsty umlá inteligence, nebo jsou takové scénáe jen bujnou fantazií alarmist? Poslechnte si, jak o AI  ... číst dále

13.9.2023 06:00 00:33:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Zkoumá stravu pomocí urychlovae ástic. Veronika Brychová propojuje chemii potravin s radiouhlíkovou metodu datování

Veronika Brychová hledá cesty, jak urit stáí archeologických artefakt, u kterých to klasickými postupy není možné. Využívá k tomu složité pístrojové v ... číst dále

5.9.2023 07:00 00:30:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Rakovina: jedno jméno, tisíce podob. Bioložka Kateina Rohlenová ví, že nádory mají i slabá místa

Kateina Rohlenová z Biotechnologického ústavu AV R zkoumá, jak funguje metabolická komunikace mezi rakovinovými a zdravými bukami. Práv rozdíly mezi n ... číst dále

29.6.2023 09:49 00:16:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

KOMENTÁE: Temná hmota, písliby termojaderné fúze a krize duševního zdraví Evropan

Vdci a vdkyn Akademie vd komentují svtové objevy, aktuální výzkumy i odvážné hypotézy.  Poslechnte si, zda temnou hmotu opravdu tvoí temné fotony, zda ... číst dále

21.6.2023 09:05 00:34:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

LIVE SPECIÁL: Posedlost molekulou vody. Vdu nejde naplánovat, íká Pavel Jungwirth

Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie AV R (ÚOCHB) byl hostem speciální epizody Áka, kterou jsme nahráli naživo na Veletrhu vdy 2023.  ... číst dále

14.6.2023 11:33 00:35:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Umlá inteligence není neutrální nástroj a je teba ji regulovat, íká filozof technologií Mark Coeckelbergh

Umlá inteligence vzbuzuje spoustu otázek. Které jsou ale opravdu ty dležité? Máme vývoj nových technologií regulovat? A když ano, tak jak? A jak moc o ... číst dále

31.5.2023 11:35 00:33:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Pestrý život trilobit. Vydejte se na cestu do pravku s Lukášem Laiblem

Lukáš Laibl z Geologického ústavu AV R se vnuje výzkumu trilobit. Specializuje se na larvy tchto prvohorních lenovc, které mohly sloužit jako potrava  ... číst dále

17.5.2023 09:04 00:33:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Klimatických žalob pibývá. S Evou Balounovou o klimatickém právu a právu životního prostedí

Eva Balounová psobí v Centru pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) v Ústavu státu a práva AV R. Je expertkou na právo životního prostedí a na kl ... číst dále

9.5.2023 09:47 00:16:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

AUDIO LÁNEK: Nové srdce na míru? Výzvy a budoucnost tkáového inženýrství

Kdy nám budou lékai pedepisovat náhradní orgány na míru? Co jsou nejvtší výzvy pro obor tkáového inženýrství? A jak se vbec staví cévy? Tmto otázkám s ... číst dále

28.4.2023 08:53 00:30:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Ománská hrobka i jantarová stezka. Kde a jak zkoumá archeoložka Alžbta Danielisová naši minulost?

Alžbta Danielisová vede oddlení archeometrie a pírodních vd Archeologického ústavu AV R. Nedávno se vrátila z Ománu, kde mla na starosti výzkumný tým, ... číst dále

21.4.2023 07:55 00:31:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Co ješt nevíme o RNA? Chemika Hana Macíková Cahová na cest za objevy, které mní dogma molekulární biologie

Skupina Hany Macíkové Cahové se v Ústavu organické chemie a biochemie AV R zabývá hledáním nových RNA modifikací a snaží se pochopit jejich význam pro ... číst dále

12.4.2023 09:15 00:21:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Vzpomínku máš Ale kde? Jak funguje pam a pro je dobré trénovat mozek jako sval, vysvtluje Aleš Stuchlík

Neurovdec Aleš Stuchlík dlouhodob zkoumá pam. Ve Fyziologickém ústavu AV R vede oddlení neurofyziologie pamti, kde se snaží porozumt nervovým základm  ... číst dále

5.4.2023 09:40 00:29:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Kastovní systém se dostává za hranice Indie. Petrvává tisíce let, íká Pavel Hons, odborník na tamilskou literaturu

Pavel Hons z Orientálního ústavu AV R zkoumá indickou spolenost, tamilský jazyk a tamilskou literaturu. Peložil román nejznámjšího tamilského spisovat ... číst dále

1.4.2023 07:07 00:12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

SPECIÁL: Iracionální rozhodování, výzkum prospšnosti škytání i telepatie dozvíte se, co jste od Akademie vd nikdy nechtli slyšet

Vlastimil underle, pední eský parapsycholog, pedstavuje nov vzniklé Centrum pro hlubší bádání (CPHB). Jde o nové pracovišt Akademie vd R, kde se vdci  ... číst dále

28.3.2023 07:00 00:28:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Šílený šéf nebo toxická pracovní kultura? Pro jsme závislí na práci a co s námi dlá stres, vysvtluje psycholožka Kateina Zábrodská

Kateina Zábrodská z Psychologického ústavu AV R se zabývá psychologií pracovního zdraví. Zamuje se pitom zejména na akademické prostedí a státní správ ... číst dále

17.3.2023 07:30 00:14:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

AUDIO ČLÁNEK: Jak se nebát strachu a posilovat odolnost?

Strach je přirozená emoce a do určité míry nemusí být škodlivá. Jenže se dá snadno zneužít – posilováním tzv. kultury strachu lze ovládnout celou spol ... číst dále

10.3.2023 07:00 00:36:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Rizika cenzury i nebezpečí hate speech. Tomáš Koblížek nahlíží jazyk filozofickou perspektivou

Tomáš Koblížek z Filosofického ústavu AV ČR se dlouhodobě věnuje svobodě slova, cenzuře i hate speech. Jak uvažuje filozof jazyka o nenávistných výroc ... číst dále

16.2.2023 09:10 00:24:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Dílna plná nástrojů a chyba jako přirozenost: matematika podle Jana Papeže

Co mají společného předpověď počasí, focení na mobil a magnetická rezonance? Všude se využívá výpočtová matematika, které se věnuje Jan Papež z Matema ... číst dále

8.2.2023 16:18 00:36:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Haló, jak se to píše? S Martinem Proškem o jazykové poradně i proměnách naší řeči

Jazykovědec Martin Prošek vede Ústav pro jazyk český AV ČR a sám má zkušenosti z jazykové poradny, která funguje od 40. let 20. století. V rozhovoru m ... číst dále

3.2.2023 13:02 00:29:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

V rychlosti růstu jsou rostliny šampiony. S Martinem Potockým nahlížíme do rušného nitra buněk

Martin Potocký z Ústavu experimentální botaniky AV ČR zkoumá rostlinné buňky. Zajímá ho, jak rostou, co přesně se v nich děje a jak to ovlivňuje růst  ... číst dále

26.1.2023 16:31 00:32:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Aktivní ženy středověku. Jak viditelný otisk v umění zanechaly mecenášky, písařky nebo zakladatelky klášterů?

Helena Dáňová a Klára Mezihoráková z Ústavu dějin umění AV ČR se zajímají o umělecká díla, která vznikla díky aktivním ženám ve středověku. Činorodé b ... číst dále

17.1.2023 10:04 00:34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

V létě by měla být elektřina zadarmo. S Martinem Ledinským o trendech ve fotovoltaice

Martin Ledinský z Fyzikálního ústavu AV ČR zkoumá nové materiály pro fotovoltaické články a také se podílí na velkém ambiciózním projektu PILATUS, kte ... číst dále

10.1.2023 14:45 00:27:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Co prozrazují kameny Karlova mostu? S Michalem Cihlou v muzeu i loďce na Vltavě

Michal Cihla z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se zabývá historickým opracováním kamene, tzv. stavební trasologií. Jde o metodu, při kt ... číst dále

13.12.2022 09:00 00:29:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Efektivní ukládání dat. Řešení budoucnosti nabízí spintronika, říká Helena Reichlová

Helena Reichlová je experimentální fyzička působící ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Oblastí jejího zájmu je spintronika, díky které se dá vylepšit paměť p ... číst dále

6.12.2022 08:00 00:22:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Recept na dlouhověkost. Václav Brázda hledá ingredience v genomu žraloka grónského

Václav Brázda z Biofyzikálního ústavu AV ČR zkoumá genom žraloka malohlavého neboli grónského, který se dožívá i přes 400 let. Přestože jde o výjimečn ... číst dále

29.11.2022 08:00 00:30:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Jan Švejnar: Ekonomie má řešit výzvy, které vycházejí z reálných politických problémů

Ekonom Jan Švejnar založil před 30 lety CERGE-EI, společné pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR a Centra pro ekonomický výzkum a doktorské stud ... číst dále

22.11.2022 08:46 00:23:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Varování před zemětřesením už za pár korun? S Václavem Kunou o chytrém řešení nejen pro Nepál

Václav Kuna z oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR vyvíjí nízkonákladový inovativní systém včasného varování před zemětřesením. Cena stáva ... číst dále

16.11.2022 14:36 00:32:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Na jaro už nezaseju… Petr Jehlička představuje alternativní model trvale udržitelného zemědělství

Sociální geograf Petr Jehlička z Etnologického ústavu a Sociologického ústavu AV ČR zkoumá alternativní potravinové sítě a udržitelnost zemědělství. Z ... číst dále

8.11.2022 09:00 00:34:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Auta bez řidiče. O etice autonomních vozidel, problému drezíny a městech budoucnosti

David Černý z Ústavu státu a práva a Ústavu informatiky AV ČR spolu s Tomášem Hříbkem z Filosofického ústavu AV ČR reflektují přínosy a rizika autonom ... číst dále

25.10.2022 14:31 00:36:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Na okraji propasti. Sinolog Ondřej Klimeš vypráví temný příběh Ujgurů drcených čínskou vládou

Sinolog Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu AV ČR původně zkoumal starověké dějiny civilizací na Hedvábné stezce. Záhy se ale začal zabývat současnou  ... číst dále

18.10.2022 09:00 00:28:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

My a oni. Jak mocné jsou předsudky? Se sociální psycholožkou Sylvií Graf o harmoničtější společnosti

Sociální psycholožka Sylvie Graf založila v roce 2014 Brněnskou laboratoř meziskupinových procesů při Psychologickém ústavu AV ČR a spolu se svým mezi ... číst dále

4.10.2022 10:00 00:30:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Četba jako cesta k úspěchu. O síle čtenářské gramotnosti se socioložkou Magdalenou Gorčíkovou

Magdaléna Gorčíková ze Sociologického ústavu AV ČR se dlouhodobě věnuje čtení a psaní školáků.  Aktuálně realizuje výzkum s cílem pomoci předcház ... číst dále

27.9.2022 10:00 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Utopie, nebo naděje na změnu společnosti? S historičkou architektury Vendulou Hnídkovou o zapomenutém konceptu zahradního města

Historička architektury Vendula Hnídková z Ústavu dějin umění AV ČR zkoumá koncept zahradního města, jak jej na konci 19. století formuloval anglický  ... číst dále

20.9.2022 10:00 00:34:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Manželství pro všechny? S Petrem Aghou o drolící se tradici, emocích místo faktů a kritice lidských práv

Petr Agha z Ústavu státu a práva AV ČR se zabývá vztahem práva a politiky, sociologií práva a lidskými právy. Právní změnu tradiční instituce manželst ... číst dále

13.9.2022 10:00 00:28:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Ptačí performeři. S Peterem Mikulou o zpěvu ptáků a jejich milostném předvádění

Behaviorální ekolog Peter Mikula z Ústavu biologie obratlovců AV ČR se v rozsáhlém výzkumu zabýval výškou a komplexitou ptačího zpěvu a vzdušným předv ... číst dále

6.9.2022 10:00 00:27:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Za hranice experimentu. Výpočetní chemií proti skleníkovému plynu s Evou Krupičkovou Pluhařovou

Eva Krupičková Pluhařová z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se do chemie zamilovala už na gymnáziu. Namísto zkumavek je dnes ale jejím hla ... číst dále

25.8.2022 10:00 00:30:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Chalupy jako útočiště, investice i ráj kutilů. S antropoložkou Petrou Schindler-Wisten o chalupaření a metodách orální historie

Petra Schindler-Wisten působí v Centru orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Právě orálně-historickou metodou zkoumala fenomén českého  ... číst dále

11.8.2022 10:00 00:21:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Sinice zabíjejí i léčí. Čím fascinují vědkyni Elišku Maršálkovou?

Eliška Maršálková působí v Centru pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanického ústavu AV ČR, kde se dlouhodobě zabývá způsoby, jak z vodních nádrží o ... číst dále

28.7.2022 10:00 00:33:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Všichni jsme tak trochu amatérští herci. Teatroložka Jitka Šotkovská představuje fenomén českého amatérského divadla

Jitka Šotkovská z Ústavu pro českou literaturu AV ČR se zabývá dramatem, divadelní kritikou a má bohaté zkušenosti s amatérským divadlem. V letní epiz ... číst dále

14.7.2022 09:00 00:30:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Kochat se krásou oblačnosti. Výlet na Milešovku s meteorologem Petrem Zacharovem

Meteorolog Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR nás provede cestou na největrnější českou pozorovatelnu počasí, která se nachází na vrcholku  ... číst dále

30.6.2022 10:30 00:28:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Cesta k energetické soběstačnosti. Fyzik Jiří Červenka představuje baterii na slanou vodu

Jiří Červenka z Fyzikálního ústavu AV ČR spolu se svým výzkumným týmem a kolegy z Ústavu J. Heyrovského AV ČR vymysleli a patentovali baterii na bázi  ... číst dále

23.6.2022 10:01 00:33:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Příběh krásky z doby bronzové. Michal Ernée přibližuje netušené možnosti archeogenetiky

Michal Ernée z Archeologického ústavu AV ČR se věnuje archeogenetice, revolučnímu přístupu v archeologii, který zkoumá archaickou DNA. Co její analýza ... číst dále

16.6.2022 10:00 00:24:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Vítr ve vlasech. Dámský automobilismus i nečekané osudy šlechtičen s Michaelou Žákovou

Michaela Žáková z Historického ústavu AV ČR se zabývá dějinami šlechtických elit, filantropie i dámského automobilismu. Jaké ženy usedaly za volant v  ... číst dále

9.6.2022 10:32 00:25:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Když se světlo potká s hmotou. Marek Piliarik zaostřuje na moderní mikroskopii

Marek Piliarik vede v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR vědeckou skupinu nazvanou Nano-optika. Vyvíjí zobrazovací metody, které dokážou zaostřit i d ... číst dále

2.6.2022 10:30 00:30:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Podzemní krajina rostlin. Jitka Klimešová zkoumá skrytý svět

Botanička a ekoložka Jitka Klimešová z Botanického ústavu AV ČR zkoumá podzemní orgány rostlin a jejich funkci. Co ji přivedlo ke kořenům, oddenkům a  ... číst dále

26.5.2022 10:31 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Minulost propsaná do letokruhů. Co vše prozrazují těla stromů?

Dendrochronologové Michal Rybníček, Tomáš Kolář a Irena Sochová z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) umí datovat stáří dřevěného vzorku  ... číst dále

19.5.2022 10:30 00:25:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Designér nanočástic a hudební skladatel. Petr Cígler a jeho dva tvořivé světy

Petr Cígler vede výzkumnou skupinu syntetické nanochemie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Jeho tým vytváří a sleduje nové typy nanočástic  ... číst dále

12.5.2022 11:03 00:35:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Ženy a válka? Příběhy československých vojákyň za druhé světové války očima historiček

Karolína Stegurová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (I ženy chtěly bojovat!) a historička Alena Flimelová (Ve stínu mužů) sledují ve svých publikacíc ... číst dále

5.5.2022 10:30 00:32:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Slunce se chvěje v rytmu sonického třesku. Nitro hvězdy odhalují helioseismologové

Helioseismolog Michal Švanda ze Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR se věnuje výzkumu nitra Slunce. V rozhovoru s ním se dozvíte, jak Zemi ... číst dále

28.4.2022 10:30 00:25:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Jak pod mikroskopem ožívá krajina doby ledové? Díky fosilnímu pylu cestují paleoekologové časem

Eva Jamrichová a Lydie Dudová z Botanického ústavu AV ČR se věnují paleoekologii. Ve svém výzkumu kombinují přístupy botaniky, archeologie a ekologie. ... číst dále

21.4.2022 10:33 00:34:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Jaký by byl svět bez hmyzu a jak chránit prales ve spolupráci s místními obyvateli? Odpovídá tropický biolog Vojtěch Novotný

Vojtěch Novotný z Biologického centra AV ČR vysvětluje, proč v tropech běží evoluce rychleji, jak se počítá hmyz a z jakých důvodů obvykle selhávají o ... číst dále

14.4.2022 10:30 00:26:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Jako hudebník na turné. I tak se může cítit filozof!

Ivo Pezlar z Filosofického ústavu AV ČR umí najít filozofické otázky ve videohrách i v kresleném vtipu. V rozhovoru se dozvíte, jak se od elektronické ... číst dále

7.4.2022 10:23 00:31:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Rodilým mluvčím v děloze. Proč si řeč osvojujeme už před narozením?

Kateřina Chládková z Psychologického ústavu AV ČR vysvětluje, jak se zkoumá vnímání řeči u nenarozených dětí. Jak souvisí hudební trénink a schopnost  ... číst dále

21.12.2021 09:32 00:32:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Vánoční speciál o kaprovi na černo a hlemýždích na štědrovečerní tabuli

Martin Franc z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR nám ve vánočním speciálu podcastu Věda na dosah přiblíží, jak se v průběhu času proměňovala štědroveč ... číst dále

7.12.2021 11:14 00:45:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O mizejícím světě horníků, rikše v podzemí a vláčku přátelství

Radovan Kukutsch z Ústavu geoniky AV ČR s námi fárá symbolickou poslední šichtu po stopách končícího havířského řemesla. Vysvětluje, jaká nebezpečí na ... číst dále

30.11.2021 10:23 00:29:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O Mozartovi, jeho pražských inspiracích a nepřesnostech ve filmu Amadeus

Milada Jonášová z Ústavu dějin umění AV ČR u příležitosti 230 let od úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta přibližuje některé méně známé okamžiky z návštěv g ... číst dále

23.11.2021 10:33 00:33:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O nedostupném bydlení a vlivu pandemie na trh s byty

Tomáš Hoření Samec ze Sociologického ústavu AV ČR v podcastu Věda na dosah vysvětluje, z jakého důvodu prudce rostou ceny bydlení a jak s nimi zamával ... číst dále

16.11.2021 09:49 00:41:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O mýtech sametové revoluce, dějinných zvratech a plačících politicích

Jiří Suk z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v podcastu Věda na dosah odpovídá, jak vypadaly zlomové okamžiky sametové revoluce. Přímo v budově bývalého ... číst dále

9.11.2021 08:52 00:32:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O putování městskou džunglí, nové divočině a vztahu člověka a přírody

Jiří Sádlo z Botanického ústavu AV ČR v podcastu Věda na dosah prozradí, kde lze uprostřed Prahy narazit na nefalšovanou městskou džungli. Přímo při p ... číst dále

2.11.2021 10:54 00:36:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O zemětřesení a vulkanické činnosti v Česku z muzea ve Skalné

Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu AV ČR v podcastu Věda na dosah odpovídá, jak vzniká zemětřesení a nakolik hrozí v našem okolí. Přímo v muzeu v ... číst dále

26.10.2021 08:54 00:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O mizení sýčků a zemědělské krajině, která se změnila v poušť

Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců AV ČR v podcastu Věda na dosah odpovídá, proč už u nás zbývá jen poslední asi stovka párů sýčka obecného, dř ... číst dále

19.10.2021 09:31 00:28:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O digitální fotografii, hře s realitou a odhalování zločinu

Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR odpovídá v podcastu Věda na dosah, jestli a proč je podle ní lepší fotoaparát v chytrém  ... číst dále

22.6.2021 10:00 00:36:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O trilobitech a prastarých horninách na výletě po brněnské geostezce

Lucie Kubalíková a František Kuda z Ústavu geoniky AV ČR vás v podcastu A / Věda na dosah provedou po geologických zajímavostech Brna. Dozvíte se, jes ... číst dále

15.6.2021 10:00 00:41:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O popravě na Staroměstském náměstí, katu Mydlářovi a pobělohorských traumatech

Jiří Mikulec z Historického ústavu AV ČR nás v podcastu A / Věda na dosah přenese na Staroměstské náměstí do doby přesně před 400 lety. V červnu 1621  ... číst dále

8.6.2021 10:00 00:18:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O jazyce českých raperů, anglických vulgarismech a novotvarech v češtině

Lingvistka Klára Trsková z Ústavu pro jazyk český AV ČR se ve svém výzkumu zaměřuje na hodně netradiční téma: mluvu českých raperů. V podcastu A / Věd ... číst dále

1.6.2021 10:00 00:30:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O romském holokaustu, nezhojených ranách a poezii

Romistka Renata Berkyová z Pražského fóra pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v podcastu A / Věda na dosah představuje méně známou h ... číst dále

25.5.2021 10:00 00:22:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O vodních anomáliích a kritických bodech mezi vodou a párou

Fyzik Michal Duška z Ústavu termomechaniky AV ČR v podcastu A / Věda na dosah vysvětluje, kde a jak se hledají kritické body mezi skupenstvími vody. D ... číst dále

18.5.2021 10:00 00:25:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O chování lidí v době pandemie a ekonomických experimentech

Ekonomka Julie Chytilová z CERGE – společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy – v podcastu A / Věda na dosah odpovídá, co vše ovlivňuj ... číst dále

11.5.2021 10:00 00:26:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O příbězích ze Zakarpatí a jazyce Nikoly Šuhaje a Andyho Warhola

Michal Vašíček ze Slovanského ústavu AV ČR v podcastu A / Věda na dosah odpovídá, jaký je rozdíl mezi Rusínem a Rusňákem, která místa v Zakarpatí stoj ... číst dále

4.5.2021 10:08 00:23:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O tasemnici, přemíře hygieny a parazitech, kteří pomáhají

Kateřina Jirků z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR v podcastu A / Věda na dosah odpovídá, jak se zkoumají střevní paraziti a jestli s ... číst dále

27.4.2021 10:00 00:40:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O pandemii španělské chřipky a nedokonalostech první republiky

Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v podcastu A / Věda na dosah odpovídá, nakolik byla první republika zlatými časy, jak se v ní žilo  ... číst dále

20.4.2021 10:00 00:42:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O Černobylu v seriálu i ve skutečnosti a o jaderné bezpečnosti

Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR v podcastu A / Věda na dosah odpovídá, kdy a jestli se zcela objasní příčiny černobylské jaderné katastr ... číst dále

13.4.2021 10:00 00:41:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O vulkánech na Marsu, vizích Elona Muska a psaní na Wikipedii

Petr Brož z Geofyzikálního ústavu AV ČR v podcastu A / Věda na dosah odpovídá, kdy se lidstvo podívá na Mars, nakolik jsou reálné smělé vize Elona Mus ... číst dále

6.4.2021 10:00 00:29:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O materiálech budoucnosti, tvarové paměti a strunách ukulele

Jan Klusák z Ústavu fyziky materiálů AV ČR v našem podcastu A / Věda na dosah odpovídá, proč je ocel pevná a guma pružná, jak funguje tvarová paměť a  ... číst dále

30.3.2021 10:00 00:38:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

O chuti těžké vody, hravé fyzikální chemii a pěstování vína

Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR odpovídá v podcastu A/ Věda na dosah, k čemu je dobrý základní výzkum, jak těžké je zkoord ... číst dále

16.2.2021 10:00 00:48:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Proč a jak útočí nemoc covid-19 na zdravého člověka

S imunologem Václavem Hořejším z Ústavu molekulární genetiky AV ČR hovoříme o tom, proč a jak může covid-19 zaútočit i na imunitní systém dosud zdravé ... číst dále

8.12.2020 10:00 00:28:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Dobrodružná věda na Lipně a candátí krize

Jak a proč vědci loví ryby na rozbouřeném Lipně? Z jakých důvodů z naší největší přehradní nádrže mizí candáti? A k čemu je biologům manuální zručnost ... číst dále

1.12.2020 10:00 00:37:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Šikana v českých školách, poradna pro rodiče a zázračná finská cesta

Které nejčastější omyly si spojujeme se školní šikanou? Jak pracovat s její obětí a jak s pachatelem? A v čem se můžeme inspirovat ve Finsku? V podcas ... číst dále

24.11.2020 10:00 00:34:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Proměny české krajiny a výzvy pandemie nemoci covid-19

O dynamické proměně krajiny v české kotlině, o epidemiích a krizích minulosti či výzvách budoucnosti, ale i o dospívání a školní docházce v Tanzanii n ... číst dále

17.11.2020 10:00 00:42:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Mizející tma, krása ondřejovské hvězdárny a nebezpečí Starlinku

Jak chránit tmavou noční oblohu a proč je potřebná? Vyšleme do vesmíru českého kosmonauta nebo astronauta a jaký je v těchto názvech vlastně rozdíl? H ... číst dále

10.11.2020 10:00 00:30:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Lesní hraboš v době ledové, zvuky laboratoře a šití bot

Jak se živočichové přizpůsobují změnám klimatu? Zajímavý příklad nabízí příběh hraboše lesního neboli norníka rudého. Jeho strategie pro přežití doby  ... číst dále

3.11.2020 10:00 00:38:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Poválečné násilí, masakr sudetských Němců a svědomí národa

Co přesně se stalo krátce po válce v červnu 1945 v Postoloprtech na Lounsku? Proč a jak tam zemřely stovky sudetských Němců včetně dětí? Jakou roli v  ... číst dále

27.10.2020 08:00 00:34:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcast Akademie věd

Skřítci a elfové v oblacích aneb co nevíme o blescích

Jak se nejlépe bránit před bleskem? Co jsou skřítci, elfové a trollové v oblacích a jak se hledají? Proč stále nevíme, jak blesk vzniká? A kam se posu ... číst dále