Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 44 400 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Osobnost Plus"

8.6.2023 10:34 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Radek Ptáek, klinický psycholog

"Smyku si kolem vás psychopat utahuje zlehka a uvdomíte si to, až když jste svázaní," íká vbec první profesor lékaské psychologie v esku. A  ... číst dále

7.6.2023 10:34 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Spolenost je ve stresu, protože jí to televize neustále íkají, myslí si publicista Fischer

Stále ješt dosavadní generální editel eské televize vsadil podle filozofa a publicisty Petra Fischera na populistickou televizi, ale v dobrém slova sm ... číst dále

6.6.2023 10:34 00:26:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ladislav Cabada, politolog a prorektor Metropolitní univerzity v Praze

Škrty u konsolidaního balíku mohly být i výraznjší, soudí muž, který dní na eské politické scén sleduje velmi zblízka. Kde se podle nj mohlo a mlo škr ... číst dále

5.6.2023 10:34 00:26:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Michal Prokop, hudebník a bývalý politik

Ješt v dobách reálného socialismu si odskoil na pár let k popu, po listopadu na pár let k politice. S ní se rozlouil ped 25 lety v roce 1998. Jak se z ... číst dále

2.6.2023 19:34 00:25:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jií Burýšek, noviná na You Tube

Co se dje s tlem, když pestanete pít alkohol? Kde jsou ztracené jaderné zbran nebo jak nenalett internetovým podvodníkm? Jirka vysvtluje vci. A dlá to ... číst dále

2.6.2023 10:34 00:25:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jií Burýšek, noviná na You Tube

Co se dje s tlem, když pestanete pít alkohol? Kde jsou ztracené jaderné zbran nebo jak nenalett internetovým podvodníkm? Jirka vysvtluje vci. A dlá to ... číst dále

1.6.2023 10:34 00:26:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Amerika už není jednou spoleností. Je totiž rozklížená kulturn, íká amerikanista Anýž

Nebýt Spojených stát, kdoví, jak by válka na Ukrajin te vypadala. Pro Ameriany je to zvláštní téma: pro bžného obana, který nežije zahraniní politikou ... číst dále

31.5.2023 10:34 00:26:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lukáš Jelínek, politolog

Souasná renta pro exprezidenty je nedstojná, domnívá se muž, který absolvoval politologii a pracoval jako konzultant politik v sociální demokracii. Pr ... číst dále

30.5.2023 10:34 00:26:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Reportér Novák: íká se, že protiofenzivu Zelenskyj dopedu neoznámí, spíš poká na první výsledky

Když procházíte mstekem Orichiv v Záporožské oblasti, vidíte zniené, rozstílené domy a obas vedle chodníku vykoukne roura, utsnna pnou a celé je to nj ... číst dále

29.5.2023 10:34 00:26:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konec zadluženého blahobytu v Unii se blíží, zane sítání ztrát, varuje bývalý politik Havlík

Bývalý politik a spoluzakladatel ODS Petr Havlík varuje ped pyšnou dotaní velmocí Evropou. My si totiž málo uvdomujeme a všichni jsme Evropani , že zt ... číst dále

26.5.2023 10:34 00:26:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Martin Ryšavý, spisovatel a dokumentarista

Na Sibii a Dálném východ prožil úhrnem pt let. Tamní život studoval, natáel a popisoval. Vzešlo z toho mimo jiné nkolik film a také dv ceny Magnesia l ... číst dále

25.5.2023 10:34 00:26:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Miroslav Bárta, egyptolog a prorektor Univerzity Karlovy

"Zeteln nyní vidíme, co nám nešlo a co mžeme zaít dlat mnohem lépe. A to je podstata vzestupu, pádu a regenerace civilizací," ekl muž, který ... číst dále

24.5.2023 10:34 00:26:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Bžní Rusové vdí, že nic zmní. Proto má Putin 80procentní podporu, íká spisovatel Jandourek

Knižní trh a zvláš beletrie nebyly za celou dobu vlády Vladimira Putina vyloženým cílem ideologického tlaku a potírání. Protože spisovatele nepovažova ... číst dále

23.5.2023 10:34 00:26:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vláda je v informaní válce s Ruskem, ale noviny nechá kopat do kopce, myslí si šéfredaktor ásenský

Podle vládního konsolidaního balíku by denní tisk ml pejít do 21procentního pásma DPH. Jsem pesvdený, že je to hloupost, komentuje šéfredaktor asopisu ... číst dále

22.5.2023 10:34 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Dana Drábová, pedsedkyn Státního úadu pro jadernou bezpenost

Dana Drábová, Jaderná fyzika, která od vypuknutí války na Ukrajin každodenn ukliduje veejnost svým twitterovým hlášením o "normální radianí situa ... číst dále

19.5.2023 10:34 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Psychiatr Horáek: Abychom ochránili demokracii, potebujeme zvyšovat svou odolnost vi nejistot

Jednou z píin rychlého šíení dezinformací mezi lidmi je pocit nejistoty, který vede k rigidnímu myšlení. lovk s rigidním myšlením je velmi citlivý na  ... číst dále

18.5.2023 10:34 00:26:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Milan Uhde, spisovatel, dramatik, bývalý politik

Všechny díly podcastu Osobnost Plus mžete pohodln poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.

17.5.2023 10:34 00:26:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ivo Cerman, historik

Moderuje Barbora TachecíVšechny díly podcastu Osobnost Plus mžete pohodln poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujR ... číst dále

16.5.2023 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kdyby svt pomohl Sýrii ve válce, Rusko by si na Ukrajinu netrouflo, ví esko-syrská lékaka

Režim Bašára Asada jí zabil tchána a ve válce pišla i o další píbuzné. Pak bhem tzv. uprchlické krize si u nás, po návratu do rodné zem, vyslechla nej ... číst dále

15.5.2023 10:34 00:26:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jií Pibá, právník a sociolog, profesor z Univerzity v Cardiffu ve Velké Británii

V roce 2012 napsal esej o našem svt a podob míru a války. Ruská agrese na Ukrajin jeho esej pevedla z teorie do praxe. Ozývají se ve Velké Británii ta ... číst dále

12.5.2023 10:34 00:27:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petr Zelenka, dramatik, scénárista, režisér

Muž, který je zklamaný kapitalismem, ovšem socialismem rovnž. A Rusko generuje nesmírn špatné vdce, íká. Zstane podle nj Rusko agresivní s ambicí napa ... číst dále

11.5.2023 10:34 00:26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ivan Gabal, sociolog a bývalý politik

"Dokud nenastane malér, nedláme nic," íká na adresu dchodové reformy v esku. Jak rozsáhlé by musely být zmny v dchodové politice, aby byl oc ... číst dále

10.5.2023 13:16 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

V Putinov vertikále moci se objevují trhliny. Bude dležité, jestli se zvtší, íká analytik Stulík

To, že šéf wagnerovc Jevgenij Prigožin veejn nadává ruskému ministru obrany a šéfovi generálního štábu a žádá dodávky munice, považuje analytik David  ... číst dále

10.5.2023 10:34 00:26:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

David Stulík, analytik Bezpenostního centra Evropské hodnoty, bývalý diplomat u Delegace EU v Kyjev

Alfou a omegou jeho profesního zájmu je stední Evropa a postsovtské republiky. Takže sledoval i verejší tradiní vojenskou pehlídku u píležitosti Dne v ... číst dále

9.5.2023 10:34 00:24:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Miroslav Petíek, filozof

"Neúcta k životu se stala zbraní Ruska. V okamžiku, kdy jedna zem demonstruje svoji absolutní neúctu k životu a vlastn tím vydírá všechny ostatní ... číst dále

5.5.2023 11:24 00:26:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Historik Jelínek: Válka na Ukrajin pedstavuje riziko pro neporozumní mezi echy a Nmci

Podle Tomáše Jelínka, který je spolu se svou nmeckou kolegyní editelem esko-nmeckého fondu budoucnosti, je jedním z úspch partnerství ech a Nmc za pos ... číst dále

4.5.2023 10:34 00:26:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Válka na Ukrajin je o vyhlazení celého národa, proto musíme pomáhat slabšímu, íká filozof Jirsa

Filozof z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK Jakub Jirsa podrobn zkoumal petici nazvanou Za mír a spravedlnost a tvrdí, že je plná paradox. Autoi ... číst dále

3.5.2023 10:34 00:26:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Bohumil Peinka, komentátor

Je spoluautorem podcastu Kecy a politika a sledování politiky ho baví i živí. Co by podle nj te mla eská vláda udlat jako první, aby nenahrávala opozi ... číst dále

2.5.2023 10:34 00:25:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Biochemik Trnka: Z pandemie jsme se nepouili, jen jsme ji vytsnili. Nový virus pijde

Pestože dnes už mžeme s prokázaným covidem kamkoli mezi lidi, v tuto chvíli je s koronavirem v eských nemocnicích skoro 140 lidí, nkteí dokonce na jed ... číst dále

28.4.2023 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jaroslav Šimov, noviná a historik, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda

Narodil se v Blorusku, vystudoval v Moskv a už skoro tvrt století žije v esku. V pražském sídle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda pracuje na postu z ... číst dále

27.4.2023 10:34 00:27:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jan Ludvík, bezpenostní analytik z FSV UK

Stídají se titulky o tom, jak Ukrajina zahájí protiofenzívu, s titulky, jakou Rusko chystá ofenzívu. Je zásadní, co z toho pijde dív a kdo koho pedbhn ... číst dále

26.4.2023 10:34 00:27:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Sinolog Zádrapa: ína nemá zájem o rychlý konec války. A zejména ne o rychlou a jasnou prohru Ruska

ína zajisté nemá zájem na tom, aby byla válka na Ukrajin ukonena rychle a jasn ve prospch Ukrajiny a Západu. A aby Rusko jasn prohrálo. To je hlavní m ... číst dále

25.4.2023 10:34 00:27:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ekonom Kysilka: Je teba propustit 70 procent úednictva, ale vláda na to nemá odvahu

Žádný pehled agendy s tím se vbec nemusíte zdržovat. Jednoduše dáte zadání a propustíte 70 procent úedník. Tím nemyslím policii, armádu nebo uitele, a ... číst dále

24.4.2023 10:34 00:27:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ivan Pilný, podnikatel a bývalý politik

"Hnutí ANO nechce pomáhat lidem a nco zmnit, ale snaží se jenom o vítzství v závod v populismu," íká muž, který dovedl sám opustit keslo min ... číst dále

21.4.2023 12:09 00:26:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pomoc Ukrajincm ukázala dvojí metr. Je smutné, že Syanm jsme nepomohli, míní slam poetrista Tukan

Slam poetry je o bolesti a nespravedlnosti. Kdyby na svt nebyla žádná nespravedlnost, nebyl by ani mj slam, íká absolvent Filosofické fakulty MUNI Rob ... číst dále

20.4.2023 10:34 00:26:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Musíme zdanit ty, kdo vydlávají z renty a majetku, íká editel akademie blízké SSD Eichler

Sociální demokracie si myslí, že by vláda ke zkrocení inflace mla používat zákon o cenách, který umožuje cenovou regulaci. A také být draznjší ve vyje ... číst dále

19.4.2023 10:34 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

David Borek, zpravodaj T v Izraeli

"Izrael není úpln snadné pochopit. ím víc toho víte, tím mí tomu rozumíte," ekl na adresu svého momentálního pracovního místa muž, který o s ... číst dále

18.4.2023 10:34 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jan Kofro, politický geograf, Katedra politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních vd Univerzity Karlovy

Faktory ovlivující vojenskou efektivitu, predikce a teorie mezinárodních vztah jsou jeho hlavní témata, jimž se profesn vnuje. Jak by se lišila geopol ... číst dále

17.4.2023 10:34 00:27:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Filozof Kroupa: Jsme souástí mírového pokrytectví Unie. A nevyzbrojená armáda díru do svta neudlá

Když nebude Andrej Babiš vyvíjet žádné aktivity, preference mu krásn porostou. Pokud se pustí do akce, mže taky nco pokazit, komentuje filozof a býval ... číst dále

14.4.2023 10:34 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lenka Králová, aktivistka, profesí softwarová inženýrka

Vystupuje jako žena, vypadá jako žena a je to žena. Jen v obanském prkazu má mužské jméno i píjmení, protože odmítla kastraci. To by se ale mlo zmnit. ... číst dále

13.4.2023 12:25 00:26:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Analytik Vrabel: Mediální obsah generovaný umlou inteligencí musíme zakázat. Jinak jsme v háji

Datový analytik František Vrabel tvrdí, že pokud brzy nezajistíme, aby digitální platformy nesly odpovdnost za obsah, který šíí, mže to znamenat náš k ... číst dále

12.4.2023 10:34 00:26:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Babiš pomáhá vlád a souasn vláda pomáhá Babišovi, myslí si politolog Hloušek

Zpsob komunikace je nco, co vládu brzdí. Chápu, že v koalici jsou strany, které se dlouhodob neprofilovaly jako marketingové, zdrazovaly ideje a polit ... číst dále

11.4.2023 10:34 00:26:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Je nepijatelné, aby si demonstranti vybíjeli agresi útokem na Národní muzeum, íká editel Lukeš

Beznová protivládní demonstrace vyvrcholila incidentem, pi kterém nkteí chtli z Národního muzea strnout vlajku Ukrajiny. Neíkám, že jsme na to nebyli  ... číst dále

7.4.2023 10:34 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jezulátko není automat. íct, že funguje, je strašné zvcnní a nepochopení víry, kritizuje knz

Nakolik dnešní lidé rozumí kesanské zvsti nejen Velikonoc? Hostem Osobnosti Plus je katolický knz Pavel Pola, len ádu Karmelitán z pražského kostela P ... číst dále

6.4.2023 10:34 00:26:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

V Rusku už není na právo spolehnutí. Lidé se bojí, aby nebyli z neho obvinni, íká Procházková

Ruské vyšetovací orgány mly v pípad nedlního výbuchu v petrohradské kavárn a úmrtí prováleného bloggera jasno už v pondlí. Ruska Darja Trepovová podle ... číst dále

5.4.2023 10:34 00:26:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Martin Faix, právník, prodkan, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Navzdory komplikacím má zatyka na Putina praktický charakter, do budoucna se situace mže zmnit. Nyní má charakter symbolický, soudí muž, který se vnuj ... číst dále

4.4.2023 10:34 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Libor Jelen, politický geograf z Prodovdecké fakulty UK

Loni v íjnu ekl, že kolem Putina se zaínají slétat supi. Kdo to je a co dlají tito supi te? Jak dsivá je figura kolem nejužšího kruhu Vladimira Putina ... číst dále

3.4.2023 10:34 00:25:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Fotka s Putinem? Pokud se na to dívám zptn, vhodné to nebylo, íká bývalý politik Cyril Svoboda

Rusko je od 1. dubna v ele Rady bezpenosti OSN a mezi jeho úkoly patí zachování míru ve svt. editel Diplomatické akademie a bývalý politik Cyril Svobo ... číst dále

31.3.2023 10:34 00:26:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Umlá inteligence je takový psychopat. Vždycky nás njak obalamutí, íká architektka Háblová

Mžeme pracovat na tom, v em se od umlé inteligence odlišujeme, a to je naše lidskost, citlivost a soucit. Umlá inteligence je takový psychopat, vždyck ... číst dále

30.3.2023 10:34 00:26:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Spolenost je hluboce rozdlená. Až tak, že se z oponent stávají nepátelé, míní statistik Herzmann

Vláda by mla rychle konat ani ne pímo proti radikálm, ale ve prospch spolenosti. Pesnji: ve prospch té ásti, která se už dostala do problém anebo se t ... číst dále

29.3.2023 10:34 00:25:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lenka Víchová, ukrajinistka

Válka na Ukrajin bohužel povzbuzuje korupci, soudí žena, která sledovala boj a neboj s korupcí na Ukrajin ješt ped ruskou agresí. Jaký vliv na ukrajin ... číst dále

28.3.2023 10:34 00:26:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Publicista Štindl: ANO musí najít jiný dvod své existence. Už to nebude jen o obsluze poteb Babiše

Jaká bude budoucnost šéfa hnutí ANO? Andrej Babiš má své charakteristiky a své limity, které ta rizika trochu snižují. Napíklad nemám dojem, že teba m ... číst dále

27.3.2023 10:34 00:26:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Václav Marhoul, režisér

Z ruské invaze na Ukrajinu, kde natáel své Nabarvené ptáe, dostal šok. Coby aktivní záložník v hodnosti majora zvažoval, že by jako dobrovolník odjel  ... číst dále

24.3.2023 10:34 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Patrik Banga, noviná a hudebník

O zloinu doby svého dtství a mládí prý musel napsat knihu - a jeho životopisný titul Skutená cesta ven te získal nominaci na Cenu Magnesia Litera. Jak ... číst dále

23.3.2023 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Když se blíží nebezpeí, eští politici to vyeší zavením oí, míní matematik Levínský

Matematik a dramatik René Levínský se mj. vnuje odhadu chování lidí, takže za covidu predikoval i vývoj pandemie. Pokud má komentovat návrh dchodové r ... číst dále

22.3.2023 10:34 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Milan Mikulecký, bezpenostní analytik

Všechny díly podcastu Osobnost Plus mžete pohodln poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.

21.3.2023 10:34 00:26:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Alexej Kelin, bývalý zástupce ruské menšiny v Rad pro národnostní menšiny

Rusko má doslova pod kží - je potomek donských kozák a spoluautor Djin Ruska ve 20. století. Jak reaguje ruská menšina žijící v esku na mezinárodní za ... číst dále

20.3.2023 10:34 00:26:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jaroslav Kmenta, investigativní reportér a spisovatel

Řekl, že pochopit svět Miloše Zemana bylo to nejtěžší, co před ním jako před novinářem a pisatelem knih stálo. Už ho pochopil? Může být podle něj souč ... číst dále

17.3.2023 10:34 00:26:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pavlína Brzáková, etnoložka a spisovatelka

Zatímco její vrstevníci před třiceti lety mířili s čerstvě nabytou svobodou většinou na Západ, ona se poprvé vydala do Ruska. Dlouhá léta se věnuje si ... číst dále

16.3.2023 10:34 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rusista Příhoda: Kremelská elita nebude s Putinem páchat sebevraždu v bunkru, spíš udělá převrat

„Masová vystoupení nebo velké demonstrace v Rusku bych rovnou vyloučil, protože pro ně nejsou podmínky,“ komentuje historik a rusista Filozofické faku ... číst dále

15.3.2023 10:34 00:26:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Paranoidní způsob uvažovaní se za zdmi Kremlu snad dědí, myslí si historik Smetana

„Do hlavy Vladimira Vladimiroviče nikdo nevidíme. Je to osobnost, která se nepochybně vyvíjí, a paranoidní rysy jeho uvažování nabývají na síle. Putin ... číst dále

14.3.2023 10:34 00:26:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Dalibor Balšínek, šéfredaktor Echo24 a Týdeníku Echo

Začíná nová hra a boj o moc pokračuje, napsal po zvolení nového českého prezidenta. Jaké prezidentovo rozhodnutí v případě valorizací penzí by mu dáva ... číst dále

13.3.2023 10:34 00:27:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vracíme se do studené války, musíme před Ruskem postavit zeď, míní ekonom Schneider

„Doufám, že nás žádná další velká rána nečeká,“ odpovídá ekonom a analytik Světové banky Ondřej Schneider na otázku, jak Západ zvládá dopady ruské agr ... číst dále

10.3.2023 10:34 00:25:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Právnička Homfray: Odmítání genderových kvót pramení z toho, že o nich ve skutečnosti moc nevíme

Podle indexu rovnosti žen a mužů za loňský rok se Česko umístilo na 23. místě z 27 zemí EU. Pokrok byl u nás přitom během posledních 10 let nejpomalej ... číst dále

9.3.2023 10:34 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Václav Němec, filozof a pedagog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Ve svých odborných textech se věnuje mimo jiné filozofii 20. století, filozofii práva a filozofické reflexi politiky. V čem jeho osobně éra Miloše Zem ... číst dále

8.3.2023 10:34 00:26:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jiří Pondělíček, amerikanista z Institutu mezinárodních studií fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

V hlavní roli Amerika neboli americké dějiny a to, jak se promítají do současných debat v USA i ve světě, je jeho hlavní profesní zájem. Jaký je hlavn ... číst dále

7.3.2023 10:34 00:25:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Turkolog: Erdogan s Putinem jsou si podobní. Turecký prezident ale nemá takové myšlení agresora

„Turecko už viditelně připomíná Rusko. Erdogan kopíruje Putina,“ říkal profesor turkologie a překladatel Petr Kučera ještě bohatě před ruskou agresí n ... číst dále

6.3.2023 10:34 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pokud v Rusku vznikne puč, dozvíme se to, až když bude v plném proudu, míní rusista Svoboda

„Pro nás by samozřejmě bylo asi ideální, kdyby v Kremlu seděli hlupáci, ale nesedí. Jejich strategie, vůbec to jaderné strašení, pokud má fungovat, mu ... číst dále

3.3.2023 10:34 00:26:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Otto M

Urban, hlavní kurátor Centra současného umění DOX a odborník na dekadenci. Vanitas, Nadějné vyhlídky či Bolest těch druhých ? jsou názvy některých výs ... číst dále

2.3.2023 10:34 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petros Michopulos, autor podcastu Kecy a politika, odborník na politický marketing

Moderuje Barbora Tachecí.Všechny díly podcastu Osobnost Plus můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu m ... číst dále

1.3.2023 12:07 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Spisovatel Padevět: Označovat Ukrajinu za fašistický stát je komické. Nejvíc neonacistů je v Rusku

Ruská federace splňuje základní prvky fašistického státu, tvrdí spisovatel a nakladatel Jiří Padevět. „Nejdřív je asi potřeba pochopit, že Rusko není  ... číst dále

28.2.2023 10:34 00:26:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Impotence vedení palestinského Fatahu pomalu oslabuje bezpečnost všech, soudí novinář Szántó

Mezi Izraelem a Palestinou bude klid jen těžko. „Obávám se, že teď ještě dochází k desintegraci palestinské samosprávy – té mezinárodně uznávané pales ... číst dále

27.2.2023 10:34 00:26:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petr Kratochvíl, profesor, politolog z Ústavu mezinárodních vztahů

Přednáší na prestižní vysoké škole Sciences Po ve Francii o mezinárodních vztazích, například o ruské zahraniční politice. Jaký efekt na svět může při ... číst dále

24.2.2023 10:34 00:25:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

David Těšínský, fotograf

Všechny díly podcastu Osobnost Plus můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.

23.2.2023 10:34 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Putin může bojovat o přežití a snít. I Hitler snil, že se válka obrátí, připomíná historik Rychlík

Rok války na Ukrajině a nebývalá jednota Západu znamená podle historika Jana Rychlíka největší zlom v uspořádání světa po 2. světové válce. „Protože b ... číst dále

22.2.2023 10:34 00:26:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vladimír Votápek, bývalý diplomat a generální konzul v Rusku

"Pokud dovolíme, aby si Kreml ponechal dobytá území, dojde k popření elementární spravedlnosti. Svět se posune k tomu, aby byl arénou, kde platí  ... číst dále

21.2.2023 10:34 00:26:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lenka Zlámalová, komentátorka Echo 24 a Týdeníku Echo

Zabývá se politikou a ekonomikou. V průběhu své novinářské kariéry se dotkla kde koho, protože píše, co si myslí. Moderuje Barbora Tachecí.Všechny díl ... číst dále

20.2.2023 10:34 00:26:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Špitálníková: Za Kim Čong-una jsou restrikce větší. Víte, co nesmíte, ale nevíte, co je dovoleno

„Severokorejci slíbí komukoli cokoli, když z toho mohou profitovat. Takže to, že poslali slib, je rétorická nota, která v severokorejské diplomacii fu ... číst dále

17.2.2023 10:34 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Neurovědkyně Salomonová: Péče o duševní zdraví se musí stát politickým tématem

Mnoho lidí se už v mladém věku setká s náročnými duševními stavy a pandemie covidu situaci ještě zhoršila. Nezisková organizace Nevypusť duši už někol ... číst dále

16.2.2023 10:34 00:25:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Slepě a naivně jsem žil v domnění, že se války nikdy nedožiju, říká youtuber Rubeš

„Doufám, že ve vládě, kterou máme a ve kterou mám plnou důvěru, je někdo, kdo válce na Ukrajině rozumí, řádově samozřejmě víc než já. A doufám, že to  ... číst dále

15.2.2023 10:34 00:26:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Václav Hořejší, profesor, molekulární imunolog

Vláda má podniknout veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, vyzývá jako jeden z členů petice za mír a spravedlno ... číst dále

14.2.2023 10:34 00:25:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Tomáš Klvaňa, vysokoškolský pedagog a publicista

Se znepokojením pozoruje, jak nově zvolený prezident Petr Pavel jedná o případném angažmá ve svém týmu skoro s každým pod sluncem, říká muž, který sám ... číst dále

13.2.2023 10:34 00:26:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

U Zemana nám unikalo, že není schopen vykonávat moc, myslí si bývalý politik Kalvoda

Bývalý ministr spravedlnosti za ODA a právník Jan Kalvoda tvrdí, že poučení z Miloše Zemana na Hradě by měla být hned dvě. „První je pro nás, veřejnos ... číst dále

10.2.2023 10:34 00:26:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ondřej Vlček, podnikatel a filantrop

Profesně vyrostl v antivirové firmě AVAST. Dnes šéfuje nadnárodnímu gigantu Gen Digital a v oboru kyber-bezpečnosti patří ke světové špičce. Nemalou č ... číst dále

9.2.2023 10:34 00:26:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Oldřich Bureš, profesor, vedoucí Centra bezpečnostních studií při Metropolitní univerzitě Praha

Putin jednoznačně testuje, kam až může zajít, řekl loni v březnu, měsíc po ruském útoku na Ukrajinu. Co si podle něj dosud otestoval? Co teď asi vůdce ... číst dále

8.2.2023 10:34 00:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Karel Černý, sociolog

Je profesně zaměřený na sociologii konfliktu a Blízký východ. Zabývá se také muslimskými menšinami v západních společnostech. Proč se Arabové a Židé n ... číst dále

7.2.2023 10:34 00:26:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vsadím se, že Babiš odejde ze Sněmovny a za rok se vrátí jako zachránce, říká marketér Horák

„Myslím, že se Andrej Babiš chystá odejít ze Sněmovny a v podstatě zopakovat tah Miloše Zemana. Ten také zmizel z politiky a pak lidem začal být vzácn ... číst dále

6.2.2023 19:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Miroslav Petříček, filozof

"Neúcta k životu se stala zbraní Ruska. V okamžiku, kdy jedna země demonstruje svoji absolutní neúctu k životu a vlastně tím vydírá všechny ostat ... číst dále

6.2.2023 10:34 00:26:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Miroslav Petříček, filozof

"Neúcta k životu se stala zbraní Ruska. V okamžiku, kdy jedna země demonstruje svoji absolutní neúctu k životu a vlastně tím vydírá všechny ostat ... číst dále

3.2.2023 10:34 00:26:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni

Jaká bude naše budoucnost, se rozhoduje  na školách - zmínil v souvislosti se studentskými prezidentskými volbami. Má už zpětnou vazbu, jak žáci a stu ... číst dále

2.2.2023 10:34 00:26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lukáš Linek, sociolog a politolog ze Sociologického ústavu AV ČR

Volební chování a politické postoje jsou předmětem jeho zkoumání. Mohou volby, v nichž kandiduje víc než jeden, nerozdělit společnost? Je sjednocená s ... číst dále

1.2.2023 14:25 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Je až nemravné a neetické, jak levné tady byly energie, míní ekonom Hnát

„Finanční sankce dopadly na Rusko drtivě. Zejména, když se podíváte na čísla o přímých zahraničních investicích, které nesou technologie a které ekono ... číst dále

31.1.2023 10:34 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Válka na Ukrajině není žádný historický zlom ani konec dějin, domnívá se historik Šedivý

Historik z Ústavu českých dějin FF UK Ivan Šedivý se domnívá, že evropská pomoc Ukrajině není dostatečná. „Buďme rádi, za to, co je, ale mělo by se dě ... číst dále

30.1.2023 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lukáš Jelínek, politolog

Při přemítání, proč Petr Pavel vyhrál nad Andrejem Babišem, se mu vybavila jedna scéna z filmových Pelíšků, kdy děvče zvoní u dveří cholerického souse ... číst dále

27.1.2023 10:34 00:26:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Mateřství necítím jako svou primární roli. Věda mě přitahuje víc, prozrazuje mladá vědkyně Šimková

V roce 2020 u nás bylo 40 procent absolventů doktorského studia, ale profesorek jen 15 procent a jen sedm procent žen bylo ve vedoucích pozicích ředit ... číst dále

26.1.2023 10:34 00:26:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kdybych měl Putina soudit, zasloužil by si odnětí svobody, říká odborník na mezinárodní právo

Může být Vladimir Putin nějakým mezinárodním tribunálem vůbec kdy odsouzen? „To je otázka, kterou dostávám velmi často a říkám, že odpověď je mnohovrs ... číst dále

25.1.2023 10:34 00:26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Psycholog Ptáček: Psychopat v politice? Predátor, který čte chování kořisti a zaútočí na nejslabší

Prezidentská předvolební kampaň je podle klinického psychologa Radka Ptáčka nebývale ostrá, a to včetně nechutných vzkazů, které dostávají od lidí And ... číst dále

24.1.2023 10:34 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Putinova vystoupení už postrádají šťávu. Je to starý neúspěšný muž, míní expert na Rusko Šír

Po 11 měsících ruské agrese na Ukrajině Západ podle odborníka na Rusko a postsovětský prostor Jana Šíra pochopil, že nic jiného než porážka klid v Evr ... číst dále

23.1.2023 10:34 00:26:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Válka nás dokázala spojit, v prezidentské kampani společnost naopak dělí, míní politoložka Hesová

Shovívavost vůči Rusku, která se projevuje voláním po rychlém míru, podle politoložky Zory Hesové zatím utichla. „Naštěstí už není slyšet z těch nejvy ... číst dále

20.1.2023 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Básnířka Iljašenko: Autoři, kteří psali rusky, ruštinu opouští. Cítí, že jim tím jazykem nejde psát

Marie Iljašenko je česká básnířka a nakladatelská redaktorka, která se narodila na Ukrajině, od dětství ale žije v Česku. Jejím rodným městem je Kyjev ... číst dále

19.1.2023 19:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Trinity Bank

Výraznější ekonomický vliv může mít nový prezident podle něj teprve dlouhodobě, zhruba v horizontu deseti let. Ale to pouze v tom případě, že svůj man ... číst dále

19.1.2023 10:34 00:26:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Inflaci loni porazili pouze důchodci. Vítězi krize budou i letos, míní ekonom Kovanda

„Teď asi naštvu spoustu lidí, ale finančním vítězem loňského roku budou důchodci. A teď se všem penzistům omlouvám, ale myslím si to i pro letošní rok ... číst dále

18.1.2023 10:34 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ukrajina i Rusko chtějí svých pozic pro mírová jednání dosáhnout silou, říká politolog Ditrych

„Ať už bude prezidentem zvolen kdokoliv, jeho role bude aktivnější, než jsme viděli teď v posledním období Miloše Zemana,“ myslí si politolog a ředite ... číst dále

17.1.2023 10:34 00:26:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Očekávejme kampaň plnou polopravd, emocí a strachu, předpovídá sociolog

Fenomén veřejné lži se ve 2. kole právě probíhajících prezidentských voleb začíná zřetelně objevovat. „Dokonce i ve věcech, kde mi rozum zůstává stát, ... číst dále

16.1.2023 10:34 00:26:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Mír za každou cenu je průšvih ohrožující suverenitu naší země, míní historik Hlaváček

„Vladimir Putin bude mít letos 71 let, otázka tak zní, nakolik má Putinův život cenu pro nejbližší kremelské věrchušky, protože tam může nastat okamži ... číst dále

13.1.2023 10:34 00:26:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Masaryk nebo Havel se rodili v revolucích. Další prezidenti jsou jen politici, myslí si Špaček

„Havlova doba byla naprosto výjimečná. Takové osobnosti jako byl Tomáš Garrigue Masaryk nebo Václav Havel se rodí jen v revolucích – a ty už doufám ne ... číst dále

12.1.2023 10:34 00:26:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Mladí lidé ukázali, že se ve volbách umí mobilizovat, říká zakladatelka Youth, Speak Up! Soukupová

„Je to komplexní problém, protože česká politika je tak trochu klučičí klub pro ty odrostlejší, spolu s holkami v trochu pozdějším věku,“ říká s nadsá ... číst dále

11.1.2023 10:34 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lidé politiku vnímají jako nutné zlo, kam by slušný člověk nešel, myslí si historik Mücke

Stmelila pandemie, válka a její důsledky českou společnost, nebo ne? Historik Pavel Mücke tvrdí, že je to oboustranný proces. „Na jednu stranu jsme se ... číst dále

10.1.2023 10:34 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Historička Kolenovská: Po válce se silné ruské osobnosti z emigrace vrátí. I kdyby jim šlo o život

„Ukrajinci se zachovali nesmírně odvážně – to je zdroj mého optimismu. Tato společnost takovou výzvu ustojí. Pokud jde o Rusko, tam se člověk propadá  ... číst dále

9.1.2023 10:34 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Superdebata byla zdařilá – až na to prostředí s atmosférou smuteční síně, míní analytik Rožánek

„Česká televize se předvolební superdebaty zhostila velmi dobře,“ domnívá se novinář a mediální analytik Filip Rožánek. „I ve srovnání s debatou, kter ... číst dále

6.1.2023 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Antropoložka Moree: Co jsme za společnost, když hromadně vytváříme dojem, že naše těla jsou špatná?

„Dnešní mladí lidé mají obrovské množství vlivů, které musejí zpracovat. To je obrovské plus, protože mají k dispozici informace a dokážou si je najít ... číst dále

5.1.2023 10:34 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Teatrolog Just: Když začneme škrtat ruské umělce jen proto, že jsou to Rusové, skončíme špatně

„Pokud se oprávněná solidarita s napadenými Ukrajinci změní v to, že začneme škrtat ruskou hudbu, kulturu, a dokonce i interprety – možná s výjimkami  ... číst dále

4.1.2023 10:34 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Geograf Romacov: Kolem Putina je tak 12 lidí, se kterými konzultuje. Sám se ale nikdy zákony neřídí

„S největší pravděpodobností platí to, co víme o Rusku obecně: zdaleka to není tak úžasné, jak Rusko tvrdí, ale zdaleka to není ani takový průšvih, ja ... číst dále

3.1.2023 10:34 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jindřich Šídlo: Fialova vláda musí zvýšit daně, to jsem si jist. Je jen otázka, jak to lidem řekne

„Vláda bude muset některé změny udělat, jinak se jim rozpočet zhroutí na hlavu. Bude muset zvedat daně. Je potřeba, aby řekli: Přátelé, omlouváme se,  ... číst dále

2.1.2023 10:34 00:26:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Na konec války to nevypadá. Pro Putina je Ukrajina klíčová, hodnotí bezpečnostní analytik Smetana

Analytik Michal Smetana z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvrdí, že je v tuto chvíli velmi těžké odhadovat, kdy válka na Ukrajině skončí. „A ... číst dále

1.1.2023 11:30 00:53:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Lidem se teď žije mnohem hůř, ale nemají hlad a nemrznou. Všechno se dá zvládnout

Má za sebou pracovně extrémně napjatý rok. Zhruba v jeho polovině se ujal vedení Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, pokračuje ve vědeck ... číst dále

1.1.2023 11:07 00:53:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jan Konvalinka, profesor, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd

V polovině roku přesedl z křesla prorektora Univerzity Karlovy do křesla ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Do toho všeho pokr ... číst dále

25.12.2022 11:33 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Iva Janžurová, herečka

Hraním bavila už v dětství ? vlastní maminku vícekrát rozesmála k slzám. A z původně plánované učitelské kariéry byla posléze kariéra herecká. A teď d ... číst dále

25.12.2022 11:33 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Janžurová: Vždy jsem se bránila veřejné podpoře nějakého politika. Nechci ovlivňovat své příznivce

Do politických a společenských debat v herecké šatně se podle svých slov zapojuje jen chabě a radši poslouchá. Zároveň se obává veřejně přiklonit k je ... číst dále

24.12.2022 11:33 00:25:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pavel Milko, pravoslavný kněz z farnosti v Mělníce a pedagog na Husitské teologické fakultě UK

Slouží mnohým Ukrajincům, Rusům a jejich rodinám. A dnes, ani zítra a ani pozítří žádné Vánoce slavit nebude. Vyznává pravoslaví a lidé v pravoslavném ... číst dále

23.12.2022 10:34 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Streetworker Sümegh: Mezi lidmi na ulici roste napětí. Prevence kriminality je rozhání a vykořeňuje

Projekt Šance poskytuje preventivní podporu komerčně sexuálně zneužívaným dětem a mládeži a pomáhá obětem obchodování s lidmi. Klienti programu, který ... číst dále

22.12.2022 10:34 00:26:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Právník Šlosarčík: Západoevropští politici už si nyní uvědomují, jak je teritoriální armáda důležitá

„Ruské anexe okolních území, a především agrese na Ukrajině zpochybnily víru západní Evropy, že boj o území je už v dnešní době pasé. Evropská unie ta ... číst dále

21.12.2022 10:34 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ústavní právník Antoš: Zeman se snažil co nejvíc roztáhnout ústavní kazajku a cítit se v ní volněji

Podle řady ústavních právníků má být Ústava ostrovem stability a nemá reagovat na konkrétní případy, protože by takové změny mohly vést k účelovým změ ... číst dále

20.12.2022 10:34 00:26:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rusko bude hrozbou, dokud ho Západ neporazí jako kdysi nacistické Německo, tvrdí novinář Moláček

Jaké jsou výhledy na ukončení ukrajinsko-ruského konfliktu? Jan Moláček, redaktor Deníku N a bývalý stálý zpravodaj České televize v Berlíně, Vídni a  ... číst dále

19.12.2022 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ukrajinistka Víchová: Západ Zelenského přeceňuje, když si myslí, že je lídrem celého národa

Volodymyr Zelenskyj je v očích Západu výraznou politickou osobností a lídrem, který táhne celý národ. Podle ukrajinistky Lenky Víchové je však jako po ... číst dále

16.12.2022 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Dirigent Luks: Diktátoři jako první omezí občanský život a kulturnost

Barokní orchestr Collegium 1704 pod vedením dirigenta Václava Lukse sklízí mezinárodní úspěchy, letos v létě třeba v Salcburku s oratoriem Abraháma Iz ... číst dále

15.12.2022 10:34 00:26:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Politolog Balík: Zemanovi šlo o přeformátování našeho politického režimu, které mu nevyšlo

„Miloš Zeman nastupoval na Hrad s nějakou představou a v úplně jiné vládní konstelaci, než nakonec prožil velkou část svého mandátu. Politika se vyvíj ... číst dále

14.12.2022 10:34 00:27:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Odzbrojení Ruska? To spíš věřím, že bude jaderně ozbrojené Polsko, odpovídá bývalý premiér Topolánek

„Volodymyr Zelenskyj říká to, co od něj chce slyšet ukrajinský lid,“ komentuje válku bývalý premiér Mirek Topolánek. „Nechci nic predikovat, ale pokud ... číst dále

13.12.2022 10:34 00:27:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Analytik Máca: V krizi nesmíme nechat lidi padnout, jinak je to nažene do náruče ruské páté kolony

Analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca dlouhodobě mapuje dezinformátory i válku na Ukrajině, na Donbasu byl už v roce 2015. „Základ j ... číst dále

12.12.2022 10:34 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vláda přikládá pod kotel inflace. Možná by ČNB měla zvýšit úrokové sazby, nabádá ekonom Stroukal

Inflace opět zrychlila, a to na 16,2 procenta. „Prognózy ČNB, ministerstva financí i bank ukazují, že se růstu cen nezbavíme ještě během příštího a pr ... číst dále

9.12.2022 10:34 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Biolog: Rozmanitost přírody na tom nikdy nebyla tak špatně. Základním problémem je velikost populace

V kanadském Montrealu probíhá dvoutýdenní celosvětová konference o biodiverzitě, jejímž úkolem je podle Antonia Guterrese uzavřít mír s přírodou. „S t ... číst dále

8.12.2022 10:34 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Novinář Kundra: Čím míň se bude Rusům na Ukrajině dařit, tím víc se objeví podezřelých sebevražd

„Teď v poslední době mám pocit, že jsou u nás hodně aktivní čeští dezinformátoři. To znamená lidé, kteří mají pocit, že jim nějak narostla křídla, že  ... číst dále

7.12.2022 19:34 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Tomáš Glanc, rusista

Rusko a ruskou společnost zná dokonale, protože tam studoval, žil a dnes o něm přednáší. Kdo je podle něj ze současné ruské vlády nejschopnější? Čím t ... číst dále

7.12.2022 10:34 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rusista Glanc: Kdo nahradí Putina, nevím. V první fázi asi někdo z okolí výkonné a ozbrojené moci

„Pokud vím – ruská politická struktura je velice vertikální a autoritativně řízená. Ani lidé, kteří se politikou zabývají, často neznají jména ministr ... číst dále

6.12.2022 10:34 00:26:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rusko je gangsterský stát na křížovém tažení proti civilizované společnosti, varuje filozof Němec

„Pokud by Rusko nebylo poraženo, mělo by to fatální následky, protože to, co se teď odehrává na Ukrajině, není jen nějaký lokální konflikt, ale konfli ... číst dále

5.12.2022 10:34 00:27:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pokud Rusku ustoupíme, ztratíme vše, co jsme hájili. Navíc zahubíme naši civilizi, varuje Dobrovský

Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno řekl, že by Západ měl zvážit, jak se postaví k ruským požadavkům. „Tento nešťastný výrok může naopak u n ... číst dále

2.12.2022 10:34 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Exil je dobrá zkušenost. Pohodlně se v něm ale člověk necítí, popisuje spisovatelka Zgustová

Spisovatelce a překladatelce Monice Zgustové letos vyšla nová kniha Potmě jsme se viděli lépe, ve kterém se zabývá svojí rodinou, hlavně vztahem k mat ... číst dále

1.12.2022 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Číňané nulovou toleranci covidu neudrží, domnívá se biochemik Cihlář, jeden z objevitelů Remdesiviru

„Čím déle budeme s covidem žít, tím víc bude predikovatelný, předvídatelný. Může se samozřejmě stát, že nová vlna přijde za měsíc, za dva. Když se pod ... číst dále

30.11.2022 10:34 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Sítě by měly být pro politiky radarem. Co se tam řeší, se může přelít i do reality, říká socioložka

Inflace, sociální nestabilita, válka na Ukrajině – to vše s sebou nese potřebu politiků a vlády dobře komunikovat. „Je otázka, jestli jsou sociální sí ... číst dále

29.11.2022 10:34 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Čtení pomáhá trénovat náš morální sval. Jsme pak otevřenější k jinakosti druhých, říká vědkyně

Vědkyně Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK Anežka Kuzmičová tvrdí, že slova dokážou v člověku nastartovat velké věci. V poslední době ale ... číst dále

28.11.2022 10:34 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ze Zemana se oklepeme. Jsou věci, které se nepodaří napravit nikdy, míní sociolog Jandourek

Sociolog, starokatolický kněz a editor internetového deníku Forum 24 Jan Jandourek tvrdí, že změna režimu po roce 1989 bez potrestání vrcholných komun ... číst dále

25.11.2022 13:15 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Bezpečnostní expert Němec: V budoucnu bude nutné obnovit u nás určitou formu vojenského výcviku

Podle generála Řehky se válka na Ukrajině bude Česka týkat od první chvíle, pokud by se do války zapojilo NATO. Česká armáda by tak měla být připraven ... číst dále

8.11.2022 10:34 00:24:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Matúš Kostolný, šéfredaktor slovenského Denníku N

Od roku 1994 pracuje v předních slovenských médiích a od roku 2015 je šéfredaktorem Denníku N, který právě odhalil kauzu slovenských celníků, kteří po ... číst dále

7.11.2022 10:34 00:26:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Novinářka Klímová: Vláda má na změny ještě příští rok. Pak už neudělá nic

Když novinářka Jana Klímová posuzuje úspěšnost vlád, sleduje vývoj ekonomiky, trendy, plánované reformy pro ozdravení financí a zajímá ji i veřejné mí ... číst dále

5.11.2022 14:33 00:25:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Osobnost Plus - 5. 11. 2022

Všechny díly podcastu Osobnost Plus můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.

4.11.2022 13:30 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Hladovění a sebevraždy. Ujguři jsou zadržováni protiprávně i z pohledu čínského práva, říká sinolog

O menšině Ujgurů, kteří jsou v čínském Sin-ťiangu protiprávně drženi v převýchovných táborech, nebylo na 20. sjezdu Komunistické strany Číny řečeno je ... číst dále

3.11.2022 10:34 00:25:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vevera: Pro přežití v zajetí je třeba mít kontrolu nad vším, co je možné

S blížící se zimou pokračují boje na Ukrajině a stále více expertů z Evropy i ze Spojených států předpovídá vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Podle nich  ... číst dále

2.11.2022 16:40 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kdyby doopravdy mělo dojít k rozpadu Ruska, tak to by byla „jízda“, míní politolog Holzer

„Nejsem si úplně jistý, jestli si máme přát, aby se Rusko rozpadlo,“ odpovídá politolog Jan Holzer z Masarykovy univerzity v Brně na otázku, co by se  ... číst dále

1.11.2022 10:34 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ekonom Sedláček: Kandidáti na prezidenta jsou sympatičtí a těším se, až je pak vystřídám

„Začínám novou éru v tom, že ohlašuji kandidaturu slušně pět deset let předem – a ne několik měsíců. Myslel jsem to tak, že kandidovat na prezidenta j ... číst dále

1.11.2022 08:30 00:01:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Marta Kubišová slaví narozeniny. Nechci na jevišti vyvolávat soucit, v nejlepším se má přestat, říká

Marta Kubišová, nositelka tří Zlatých slavíků, ale také mluvčí Charty 77. Dvacet let nesměla zpívat a s listopadem 1989 přišel velký návrat. Není jen  ... číst dále

31.10.2022 10:34 00:24:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Exdiplomat Svárovský: Ruská armáda „mele z posledního“. Ukrajinci ji vyženou – do zimy, nebo do jara

To, že se v zimě nedá na Ukrajině válčit, je podle bývalého diplomata Martina Svárovského možná jen součást informační války. „I to, že to říká šéf vo ... číst dále

27.10.2022 10:34 00:26:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Analytik Vrabel: Páté koloně dodávají informace přímo ruské zpravodajské služby

„Lidé, kteří nenašli uplatnění v této společnosti nebo byli neúspěšní, cítili se být zhrzení, sehráli roli užitečných idiotů a pomohli infikovat spole ... číst dále

26.10.2022 13:50 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jakub Železný: Jsem připraven kandidovat na šéfa ČT. Nikdy jsem ale neřekl, že bych si to přál

Moderátor České televize už mnoho let načrtává svou ambici účastnit se konkurzu na místo generálního ředitele. „Řekl jsem, že když bude taková situace ... číst dále

25.10.2022 10:34 00:27:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

V 90. letech byl Zemanův nápad budovat ČSSD úplná bomba. Plavat v tom uměl i Klaus, míní historička

„Pro mě je největší milník z hlediska výměny politických elit i změny institucí a jejich pojímání vznik nové samostatné České republiky,“ říká histori ... číst dále

24.10.2022 10:34 00:26:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Zelenskyj za těch osm měsíců války vyrostl v nesporného lídra Ukrajiny, míní analytik Lebduška

Před osmi měsíci začala ruská invaze na Ukrajinu. V březnu předkládal ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj návrh dohody, ve kterém měla být jeho z ... číst dále

21.10.2022 10:34 00:26:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Analytička: Množství covidu v odpadních vodách je teď největší v historii. Situace je ale odlišná

„Nákaza covidem-19 je v tomto okamžiku na nejvyšších hladinách, co kdy byla. Vidíme to i na lidech kolem – sice to nereportují, netestují se, ale vidí ... číst dále

20.10.2022 10:34 00:26:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vevera: Nejdůležitější voják není ten, který přesně střílí, ale který se dokáže podvolit veliteli

„Jsme mnohem víc ochotni pomáhat lidem z naší skupiny,… bojovat za svou vlastní četu než za nějakou jinou. Vojáci nebojují za vzdálené ideály, jako je ... číst dále

19.10.2022 10:34 00:26:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kolem Putina se začínají slétat supi. Cítí slabost, uvažuje politický geograf Jelen

Nový velitel „speciální vojenské operace“ Sergej Surovikin v ruské televizi prohlásil, že jejich armáda nebude postupovat za každou cenu, ale chce min ... číst dále

18.10.2022 10:34 00:26:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Když bude kandidovat Trump, půjde do toho i Biden. Je to pro ně souboj eg, říká novinářka Ciglerová

Volby do Kongresu se blíží a americký prezident a demokrat Joe Biden musí řešit rostoucí ceny benzínu nebo osmiprocentní inflaci. „Je to velmi neoblíb ... číst dále

17.10.2022 10:34 00:27:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Politolog Mrklas: Je chybou, že se rozdíly v důchodech prominentů a jejich obětí neodstranily dřív

Po 33 letech od listopadu 1989 by se měly odstranit rozdíly v důchodech komunistických prominentů a jejich obětí. Proč až teď? „Protože si myslím, že  ... číst dále

14.10.2022 10:34 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Malířka Holcová: Někdy přemalovávám své staré obrazy. Chci tak očistit minulost

Obraz musí být mnohovrstevnatý, aby se neokoukal, ale proměňoval, aby se divák sám mohl do obrazu propadnout, ožít v něm, dostat závrať. To jsou slova ... číst dále

13.10.2022 10:34 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kalhousová: Putin říká, že má k židům hezký vztah. V Rusku ale byli vždy nepřítelem

Pod vlivem změny nálad v ruské společnosti se mění i její postoj k ruským židům. Čím déle trvá ruská agrese na Ukrajině, tím větší má židovská menšina ... číst dále

12.10.2022 10:34 00:27:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Měli bychom se vrátit k parlamentní volbě prezidenta, vyzývá politolog Müller

Válka na Ukrajině se dostává do další fáze. „Liberální demokracie se asi také musí bránit. Přičemž její schopnost obrany byla oslabena celým poválečný ... číst dále

11.10.2022 10:34 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vlhký sen kapitánů české ekonomiky je velká koalice ODS a ANO, říká ekonom a investor Radovan Vávra

Radovan Vávra je bývalý ředitel Komerční banky, který se dnes živí jako investor. V Osobnosti Plus hovoří o neschopném státu, o drahých energiích a kr ... číst dále

10.10.2022 10:34 00:26:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

To, že nadpoloviční většina nešla volit, není selhání demokracie, ale lidí, říká egyptolog Bárta

„Velké myšlenky 20. století utržily zásadní rány. Ke své škodě,“ říká v Osobnosti Plus egyptolog, archeolog a historik Miroslav Bárta. Rád se věnuje r ... číst dále

7.10.2022 10:34 00:25:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

V ruské společnosti neexistuje žádná reflexe minulosti, míní rusista Šedivý

Romány tatarsko-ruské spisovatelky Guzel Jachiny se zabývají temnými stránkami ruské historie a běžným čtenářům v Rusku i jinde se skrze osud prostého ... číst dále

6.10.2022 10:34 00:25:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Mít strach je normální, ale na začátku války to bylo napjatější, uklidňuje psychiatr Vevera

Válka na Ukrajině se dostává do fáze, kdy ruský prezident stále víc straší jadernými zbraněmi. V pohybu je i ponorka Belgorod, která má údajně ve výba ... číst dále

5.10.2022 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Putin uvěřil ve svou roli spasitele. A nesmí prohrát, stálo by ho to život, říká novinářka Holcová

Ruský prezident Vladimir Putin má kolem sebe množství lidí, kteří spravují jeho osobní majetek. „My jim neříkáme bílí koně, ale proxy, to znamená někd ... číst dále

4.10.2022 10:34 00:26:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Nepamatuji si, že by diktátor, který rozpoutal zlo, někdy dobrovolně ustoupil, varuje historik

Vladimir Putin po podpisu anexe části ukrajinského území mimo jiné řekl, že se Spojené státy obávají ruské kultury a chtějí ji zničit. „Pokud bychom z ... číst dále

3.10.2022 10:34 00:27:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jestli na něco Západ doplatí, tak na to, že jsme si příliš zvykli na sociální jistoty, míní investor

„Zvykli jsme si na jistou práci, většinou i na slušný příjem, na jistou dovolenou. Zvykli jsme si s jistotou plánovat, ale s jistotou teď víme, že jis ... číst dále

30.9.2022 10:34 00:25:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Téma trans se strašně bagatelizuje. Je to nějaká infekce ze sociálních sítí, míní sexuoložka Fifková

„V posledních dvou letech dramaticky přibývá klientů, kteří mají starosti se svou identitou,“ popisuje Hana Fifková, sexuoložka, předsedkyně sekce dět ... číst dále

29.9.2022 10:34 00:26:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rejchrt: Většina demonstrantů nechce pro něco trpět. Chtějí jenom někoho, kdo jim zařídí komfort

Putinova síla v Rusku neslábne a stále je spoustu lidí, kteří za ním stojí. „Politik se vždy snaží voličům zalíbit, ale jde o to, jestli chce vítězstv ... číst dále

27.9.2022 10:34 00:26:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Obviňovat budoucí premiérku Meloniovou z neofašismu je odporné, zlobí se šéfredaktor Balšínek

O zřejmě budoucí italské premiérce Giorgii Meloniové šéfredaktor Echo24 a týdeníku Echo Dalibor Balšínek napsal: Konečně projev o evropských hodnotách ... číst dále

26.9.2022 10:34 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Analytik Stulík: Rusové mají v hlavách kolektivního Putina

Po vyhlášení částečné mobilizace ruských rezervistů uprchlo ze země nejméně čtvrt milionu lidí. „Mobilizace ale byla zahájena o hodně dřív. Protože po ... číst dále

23.9.2022 10:34 00:26:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Čína vs. Tchaj-wan? Zatím jde o přetahování, říká japanolog

„Domnívám se, že nebezpečí otevřeného konfliktu bezprostředně nehrozí,“ komentuje japanolog Jan Sýkora čínské vojenské manévry kolem Tchaj-wanu a nedá ... číst dále

22.9.2022 10:34 00:25:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vevera: Musíme posílit vojenské zásobování Ukrajiny. Jen to je ten vzkaz, kterému bude Putin rozumět

Ruský prezident rozhodl o částečné mobilizaci. „Pořád to jsou posily, a to i přesto, že nejsou vnitřně motivováni... Určitě to bude mít pozitivní vliv ... číst dále

21.9.2022 10:34 00:26:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ekonom Singer: Premiér chce předcházet rozporům v koalici. Proto máme problém s deficitem rozpočtu

„Myslím si, že cena energií jde nahoru na dlouhou dobu. Mám tak trochu pochybnosti, jestli se těm největším spotřebitelům, kterým bude pomáháno, dá po ... číst dále

20.9.2022 10:34 00:27:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Putin už brzy skončí. Nevíme ale, jestli civilizovaně, nebo jako Hitler, říká potomek kozáků Kelin

„Ruský prezident Vladimir Putin je člověk s atrofovaným svědomím, takže ho absolutně nezajímají ,nějaké hory mrtvol‘. To všechno ignoruje. Pro něj je  ... číst dále

19.9.2022 10:34 00:26:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Publicistka Cápová: Karel III. chce významně zeštíhlit královskou rodinu. Britové to uvítají

Královna Alžběta II. vládla Velké Británii 70 let. Její smrt byla pro zemi obrovskou ránou. „V životech Britů byla dlouhodobým pevným orientačním bode ... číst dále

16.9.2022 10:34 00:26:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jsem feminista, přiznává šéfredaktor časopisu Tvar Borzič

Po smrti královny Alžběty II. se začalo hovořit i o možném dalším štěpení britského společenství národů Commonwealth. „Když řešíme osobnost královny,  ... číst dále

15.9.2022 10:34 00:26:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Miloš Doležal: Normalizační prašivina, ten strach a pasivita, je minulost přítomná v současnosti

„Kapitulace je podepsána, šeříky voní. Je po válce, ale svět už nikdy nebude jako dřív,“ píše ve své nové knize 1945: Léto běsů spisovatel Miloš Dolež ... číst dále

14.9.2022 10:34 00:26:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

V únoru jsem viděl nervozitu. Teď si Ukrajinci nepřipouští, že by mohli prohrát, říká novinář Novák

Šéfreportér serveru Aktuálně.cz Martin Novák se před několika dny vrátil z Ukrajiny a na vlastní oči viděl změny nálad obyčejných lidí. „Přes všechny  ... číst dále

13.9.2022 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

S covidem závodíme na dostihové dráze. Teď už potřebujeme nové vakcíny, míní lékař a biochemik Šedo

Tři roky žijeme bok po boku s covidem-19. Čísla nemocných se mezitím umírnila, i když v tuto chvíli lehce stoupají. Na druhou stranu nemocných na jedn ... číst dále

12.9.2022 10:34 00:27:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Na Václaváku protestovali i ti, kteří žádají okamžité řešení svých osobních obav, míní politolog

V sobotu 3. září se na pražském Václavském náměstí sešlo až 70 tisíc lidí. „Kontext té demonstrace, její svolání a načasování, bylo dominantně zaměřen ... číst dále

9.9.2022 10:34 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Alžběta II. byla nádherný člověk. Její smrt mě velmi zasáhla, přiznává příbuzný hrabě Kinský

„Alžběta II. byla nádherný člověk a na druhou stranu vypadala stále neuvěřitelně vznešeně. Měla krásné vystupování, přitom byla drobného vzrůstu. Ale  ... číst dále

8.9.2022 10:34 00:26:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Je znepokojivé, jak jsme biologicky ochotni zabíjet, říká psychiatr Vevera

„Překvapuje mě naprostá absence poučení, které si vláda mohla přinést z covidu. Jsme v krizi a vláda dělá úplně stejné chyby,“ říká bývalý armádní psy ... číst dále

7.9.2022 10:34 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Sociolog Černý: Obávám se, že když bude mít jadernou zbraň Írán, spustí se závody ve zbrojení

Nová dohoda o omezení jaderného programu Íránu není stále podepsána. „Jsem z toho samozřejmě velmi nervózní,“ přiznává v Osobnosti odborník na Blízký  ... číst dále

6.9.2022 10:34 00:27:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lidé na Václavském náměstí aplaudovali masovému vrahovi, myslí si teatrolog Just

Divadelního historika, mediálního kritika, esejistu a pedagoga Vladimíra Justa zaujaly na sobotní protivládní demonstraci transparenty protestujících. ... číst dále

5.9.2022 10:34 00:26:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Historik Tůma: Světová krize ve 30. letech? Ani na okamžik to nemůžeme srovnávat s tou současnou

V době války na Ukrajině podle historika Oldřicha Tůmy z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR logicky sílí i mediální agresivita Ruska. „Ale ani  ... číst dále

2.9.2022 10:34 00:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Inspektoři do Záporoží nepřijeli jako soudci. Jediným cílem byl bezpečný provoz, říká Broža z OSN

Inspektoři OSN se spolu se 14 experty Mezinárodní agentury pro atomovou energii včera dostali do Záporožské jaderné elektrárny, přestože bylo její oko ... číst dále

1.9.2022 10:34 00:26:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Se zastropováním cen elektřiny bych byla opatrná. Nevede lidi k šetření, míní ekonomka Fialová

S nárůstem cen a přicházející ekonomickou krizí roste i počet obyvatel, jejichž příjmy jsou často nižší než náklady. Úsporný tarif, který vláda předst ... číst dále

31.8.2022 10:34 00:26:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Fialova vláda nemá krizovou komunikaci. I rezignace Mlejnka není zvládnutá, myslí si analytik Švec

Rezignace šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Mlejnka a jeho zapojení do kauzy Dozimetr je podle politického analytika České televize Ka ... číst dále

30.8.2022 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Běžní Izraelci Ukrajině drží palce. Pak jsou tu ale historické reminiscence, říká hebraistka

Hebraistka, překladatelka a redaktorka Magdaléna Jehličková Křížová nechce mluvit za všechny Izraelce, má ale dojem, že většina izraelské populace drž ... číst dále

26.8.2022 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Žižka bojoval za svobodu stejně jako dnes Ukrajinci, myslí si režisér Jákl

Nejdražší film v dějinách české kinematografie Jan Žižka bude mít v září premiéru. Jen o den později bude v Americe. Režisérem, scenáristou i producen ... číst dále

25.8.2022 10:34 00:26:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Když posttraumatickou stresovou poruchu nezhojí čas, pomůže virtuální realita, říká psychiatr Vevera

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je u bojujících vojáků očekávatelný psychický důsledek války. Jak se projevuje a jaké jsou její možnosti léčby ... číst dále

24.8.2022 10:34 00:26:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Hladomor na Ukrajině? Byla to systematická genocida národa, popisuje 30. léta Kroupa z Paměti národa

Nezisková organizace Post Bellum dokumentuje prostřednictvím projektu Paměť národa zapomenuté příběhy, a to nejen z bývalého Československa. Už v roce ... číst dále

23.8.2022 10:34 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

My se tady trápíme plynem a ropou, ale jde i o hnojiva. Aby měli lidé co jíst, míní ekonom Hnát

Dopady války na Ukrajině budou značné, mohou mít podobu politických nepokojů i neefektivních vlád, myslí si prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze  ... číst dále

22.8.2022 10:34 00:26:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kyjevané nechtějí žít ve strachu. Tím by pro ně Putin vyhrál, vysvětluje ředitel Člověka v tísni

Slyšel příběhy, které mu nedají spát. Příběhy žen, dětí i seniorů, kteří přišli do center pro uprchlíky z Donbasu a Mariupolu. Regionální ředitel pro  ... číst dále

19.8.2022 10:34 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jan Sýkora, japanolog

Všechny díly podcastu Osobnost Plus můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.

18.8.2022 10:34 00:26:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Spojené státy jsou teď tak rozeštvané, že je jedno, kdo je prezidentem, míní novinář Řezníček

Anglosaský svět pro něj představuje zásady fair play a dodržování pravidel. Jak vnímá dnes Velkou Británii i Spojené státy moderátor a zástupce šéfred ... číst dále

17.8.2022 10:34 00:26:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Putin jako typický Rus reaguje pouze na sílu. To ale není agrese a provokace, míní vyjednavač Pařík

Strategický vyjednavač Radim Pařík, který používá metody FBI, by při vyjednávání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem volil trochu jinou strategii. ... číst dále

16.8.2022 10:34 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Politolog Macek: S ekonomickou krizí roste i nebezpečí radikalizace. Katastrofy nás ale nečekají

Podle politologa Lukáše Macka je každá svobodná pluralitní společnost rozdělená, přísně by však rozlišoval mezi rozdělenou společností a tou, která je ... číst dále

15.8.2022 10:34 00:27:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Problematický způsob výkonu prezidentských pravomocí se Zemanem skončí, doufá právník Kuklík

„U Miloše Zemana je vidět změna chování v prezidentské funkci v prvním a druhém funkčním období. Je to i reakce na to, jak se vyvíjely poměry ve spole ... číst dále

12.8.2022 13:00 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Krajinářská architektka: Obrovské množství půdy u nás má jediného vlastníka, ale řádně o ni nepečuje

Krajina nám má poskytovat vodu, vzduch a má být prostorem pro biodiverzitu. Místo toho je však česká krajina vysušená a zároveň náchylná na povodně. Z ... číst dále

11.8.2022 10:34 00:25:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Zelenskyj se díky válce změnil z Chaplina v Churchilla, říká psychiatr Vevera

Volodymyr Zelenskyj zřetelně a jasně prohlásil, že válka na Ukrajině skončí až osvobozením Krymu. Jeho popularita během války obrovsky stoupla. Na své ... číst dále

10.8.2022 13:10 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Spisovatelka Fodorová: O komunistické straně se nesmělo pochybovat, i když nechala matku uvěznit

Její matka Lenka Reinerová, o které Anna Fodorová napsala knihu Lenka, byla členkou komunistické strany. Ta ji v 50. letech nechala uvěznit, přesto vs ... číst dále

8.8.2022 10:34 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Filozof Petříček: V Rusku už není s čím lež srovnávat. Jde o nemožnost rozpoznat jakoukoliv pravdu

Ruská agrese vůči Ukrajině nekončí. Putin navíc používá geopolitické strategie, aby Ukrajinu zcela rozložil. Má smysl Ukrajině pomáhat? Co se dá říct  ... číst dále

5.8.2022 13:50 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Politici neprojevují zájem se o potřebách vozíčkářů bavit, říká ředitel Centra Paraple Lukeš

Lidé na vozíku se denně potýkají s mnoha problémy. Překážkou jim jsou zejména bariéry ve městech a nedostatečná připravenost na jejich potřeby. Politi ... číst dále

4.8.2022 10:34 00:26:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Problém Andreje Babiše není Čapí hnízdo, ale druhé kolo prezidentských voleb, věří novinář Štindl

K naplnění představ ideálního prezidentského kandidáta stačí Ondřeji Štindlovi prý málo: šance porazit Andreje Babiše (ANO) a nebýt přitom evidentně h ... číst dále

3.8.2022 10:34 00:25:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Historik: Zelenskyj má obrovský kredit. On jediný zvládne manévrovat budoucí poválečnou obnovu země

Volodymyr Zelenskyj se zatím osvědčil jako perfektní válečný vůdce. Zvykli jsme si jej vídat ve vojenském oblečení apelujícího na celý západní svět, a ... číst dále

2.8.2022 10:34 00:26:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Němeček: Už to není boj vojáka proti vojákovi. Jen ležíte v zákopu a čekáte, až na vás něco spadne

Kameraman České televize Pavel Němeček dokumentoval první linie bojů na Ukrajině a byl blízko smrti, když pouhý metr o něj dopadl kus ruské rakety. Ja ... číst dále

29.7.2022 10:34 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Majitel galerie Kodl: Díla ruských umělců se přestala prodávat. Není nálada se ruským uměním zabývat

Máma, táta, Filla, Špála. To byla prý jeho první slova. Sběratelství obrazů se jeho rodina věnuje už pět generací a v poslední době láme rekordy. „Ro ... číst dále

28.7.2022 10:34 00:26:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Nepodceňujme Putina. Chce obnovit impérium a myslí to smrtelně vážně, varuje psychiatr Vevera

Je možné u ruského prezidenta Vladimira Putina konstatovat psychopatické sklony? O psychopatech a moci s přednostou Psychiatrické kliniky Fakultní nem ... číst dále

27.7.2022 13:35 00:25:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Mádl: Příliš dlouho jsme se paktovali s diktátorskými režimy. Musíme se začít spoléhat sami na sebe

Někteří v něm stále vidí jen mladého kluka z filmu. Tak úplně mladý už ale Jiří Mádl není a jeho tvůrčí aktivity se za ta léta velmi rozrostly. Vedle  ... číst dále

26.7.2022 10:34 00:26:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Českým politikům chybí jasná argumentační linka. Špatná je také větná intonace, hodnotí jazykovědec

Jaká je současná úroveň jazykové kultury v české politice? Změnila se s novou vládou? „Obecně bych řekl, že se nijak výrazně nezlepšila,“ říká host Os ... číst dále

25.7.2022 10:34 00:25:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Masakr v Buči byl z velké části záležitostí individuálního násilí, míní evoluční biolog Zrzavý

Na svět se evoluční biolog Jan Zrzavý dívá perspektivou tisíciletého vývoje. Žijeme podle něj nyní v mimořádně mírumilovném světě, kde se vyplácí být  ... číst dále

22.7.2022 10:34 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Zástupkyně ombudsmana Šimůnková: Křeček řekl, že mi žádnou agendu nevrátí

Spor ombudsmana Stanislava Křečka s jeho zástupkyní Monikou Šimůnkovou vyvrcholil odebráním její veškeré agendy. „Nechci to nějak hodně detailně rozví ... číst dále

21.7.2022 10:34 00:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Mladým se přestává líbit, že Ameriku řídí staří, myslí si muzikant Rudy Linka

Popularita amerického prezidenta Joe Bidena se přiblížila k pouhým 36 procentům, podobně na tom byl někdy v roce 2017 i Donald Trump. „Mě štve plno ji ... číst dále

20.7.2022 10:34 00:26:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

V těžké době se najdou vůdci i cesty, o kterých jsme dosud nic netušili, myslí si antropolog Zelený

Antropolog a cestovatel Mnislav Zelený, který u indiánů dostal jméno Atapana, tvrdí, že lidstvo na vrcholu civilizace už bylo. „Samozřejmě to nevím, j ... číst dále

19.7.2022 10:34 00:26:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Agresorovi nejde stále ustupovat. Zachutná mu to, varuje aktivista Bok

Zakladatel spolku na podporu nezávislé justice Šalamoun a aktivista John Bok v Osobnosti Plus tvrdí, že současná vláda jde v podpoře Ukrajiny správným ... číst dále

18.7.2022 14:33 00:28:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Putin tuto válku nevyhraje. Bude se ale snažit Západ vydírat třeba plynem, míní ruský historik Zubov

Ruský historik a politolog Andrej Borisovič Zubov v dubnu tvrdil, že režimu prezidenta Vladimira Putina zbývají týdny. „Bohužel, tento můj názor nebyl ... číst dále

18.7.2022 10:34 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

STAN bude muset další roky předvádět, že pracuje dobře, říká novinář Čásenský

Hnutí STAN se podle zakladatele a šéfredaktora magazínu Reportér Roberta Čásenského vydalo na smrtící stezku. „To, jakou trajektorií se vydali po dosa ... číst dále

15.7.2022 10:34 00:26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Okolí současného prezidenta by si zasloužilo jít před soud, myslí si fotograf Tomki Němec

Bývalého prezidenta Václava Havla fotil devět let, nejvíce první tři roky po sametové revoluci. Velmi blízko měl a má také ke Karlu Schwarzenbergovi.  ... číst dále

14.7.2022 10:34 00:26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Aby nás Putin bral vážně, musíme přestat být nemocní a začít být opět mocní, míní psychiatr Vevera

„To, z čeho mám jako trénovaný psychiatr, který se na všem snaží vidět něco pozitivního, obavy, je, že jsme nepochybně jedna z prvních velkých kultur, ... číst dále

13.7.2022 10:34 00:26:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Klíma: Za předvolební načasování kauzy Čapí hnízdo si Babiš může sám. U voličů mu to neuškodí

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie hrozí podle zákona až desetileté vězení. Podle investigativního novináře Josefa Klímy ale ... číst dále

12.7.2022 10:34 00:27:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Nejsem rozmazlená diva, která potřebuje dům vytopený na 25 stupňů, říká pěvkyně Pecková

Mezzosopranistka a herečka činohry Dagmar Pecková svůj život dělí mezi Německo, kde má rodinu, a Česko. Němci se prý snaží se svou historií vyrovnat,  ... číst dále

11.7.2022 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rusko se dřív rozpadne, než by se stalo rovnocenným partnerem Číny, uvažuje investiční bankéř Jonáš

Investiční bankéř Ondřej Jonáš se domnívá, že dlouhodobě největší nebezpečí pro západní svět i Rusko představuje Čína. A největší strach z ukončení do ... číst dále

8.7.2022 10:34 00:25:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rozhodování o domech by se mělo vrátit do rukou lidem, kteří v nich bydlí, míní architekt Rajniš

S architektem Martinem Rajnišem se v dětství nemazlili, zažil doslova studený odchov. Dnes je však uznávanou a prostořekou autoritou ve svém oboru. Je ... číst dále

7.7.2022 10:34 00:26:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Matematik Levínský: Covid a nová vláda? Od té předchozí se moc neliší – reaguje pozdě, ale noblesně

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) už před několika týdny řekl, že se letní covidová vlna dala čekat – na podzim ale zaútočí jako probuzen ... číst dále

4.7.2022 10:34 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Váhání Německa a Francie nad podporou Ukrajiny má obchodní i historické kořeny, tvrdí filozof Kroupa

Jaké výsledky zatím přinesla ruská agrese na Ukrajině? Co nám řekla nejen o obou aktérech, ale i o zbytku Evropy? Hostem Osobnosti Plus je filozof Dan ... číst dále

1.7.2022 10:34 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Šmok: Rusové opravdu věří, že jdou zachránit svět. A je jedno, jaká ideologie se na to roubuje

Už čtvrt století se věnuje osudům lidí stižených genocidou. Jak vnímá v této souvislosti válku na Ukrajině? „V duších většiny občanů Ruska je proces v ... číst dále

30.6.2022 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Největší nesoulad vidím v tom, co kancléř Scholz tvrdí, a co pro Ukrajinu dělá, říká politolog Aslan

Prioritou NATO i po summitu v Madridu stále zůstává ochrana svých členských zemí. A v místech, kde nyní konflikt graduje, nechává Aliance situaci voln ... číst dále

29.6.2022 10:34 00:26:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

První obětí války je vždy pravda, míní psychiatr Vevera

Pracoval v armádě s vojáky, kteří se účastnili prvních vojenských střetnutí Ruska a Ukrajiny v roce 2014 a 2015. O nynějším stavu jejich mysli lze pod ... číst dále

28.6.2022 10:34 00:26:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Parlamentní strany na Slovensku se změnily. Chtějí zemi izolovat, říká novinář Bárdy

Jaká je nálada ve slovenské společnosti, co ji ovlivňuje a v jakém stavu je na Slovensku demokracie? Hostem Osobnosti Plus je šéfredaktor zpravodajské ... číst dále

27.6.2022 10:34 00:26:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ježek: Neumím si představit, že by do poloviny příštího roku nedošlo k navýšení televizních poplatků

Do Rady České televize nastupuje v době, která je napjatá nejen všeobecně, ale i pro Českou televizi. Tamní odbory kvůli nesouhlasu s návrhem úspornýc ... číst dále

23.6.2022 10:34 00:26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Čínský režim chytře a zákeřně vymývá lidem mozek „mírným blahobytem“, říká sinolog Reismüller

Chápat Čínu znamená pochopit leninský až stalinský systém, který v Číně je, tvrdí František Reismüller, sinolog, podle kterého se dnes běžný Číňan má  ... číst dále

22.6.2022 10:34 00:26:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vymlouvat se srovnáváním s jinými je nebezpečné. Relativizuji tím své skutky, říká psycholog Špok

Po desetiminutovém průzkumu vidím, že se vox populi na Twitteru jasně shoduje na tom, že skandály STAN jsou ničím v porovnání s historickými skandály  ... číst dále

21.6.2022 10:34 00:26:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Opravit dědičnou nemoc u člověka umíme, rizika ale stále převažují, vysvětluje biolog Petr

Jak daleko jsme od toho, abychom mohli zbavit své potomky dědičných nemocí genetickým zásahem? Hostem Osobnosti Plus je biolog, bioetik a genetik Jaro ... číst dále

20.6.2022 10:34 00:26:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kartous: Pokud Gazdíka nahradí člověk, který nebude tak průbojný, může se reforma školství zabrzdit

Stále vychováváme pasivní lidi, kteří se bojí riskovat, říká muž, který by z ministerstva školství udělal ministerstvo vzdělávání a změnil ho na minis ... číst dále

16.6.2022 10:34 00:26:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ukrajinci by teď asi nejraději místo jednoho Scholze viděli stovku Leopardů, uvažuje historik Adamec

Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz a italský premiér Mario Draghi ve čtvrtek dorazili do Kyjeva. Ukrajině mají předat  ... číst dále

15.6.2022 10:34 00:25:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jako by dnes platilo: Kdo nezdražuje, okrádá rodinu, hodnotí českou inflaci komentátor Pečinka

Současná vláda se potýká s problémy, které nezažila žádná z předchozích porevolučních vlád. Jak by měla řešit souběh několika krizí a rozvrat státních ... číst dále

14.6.2022 10:34 00:27:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kdyby vir HIV přišel jen o 20 let dřív, mohl vyhubit celé lidstvo, uvažuje evoluční biolog Flegr

„Super viry, které by lidstvo ještě před 20 lety mohly vyhubit – a před 40 lety určitě vyhubit, nás dnes už nevyhubí. Věda poskočila hodně dopředu, a  ... číst dále

13.6.2022 10:34 00:26:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Na radikální reformy zdravotnictví není doba, ale po vládě je chtějme, radí bývalý ministr Heger

Jak hodnotí současný stav rezortu zdravotnictví muž, který mu kdysi šéfoval? „Vždy se dá dělat něco líp a vždycky se dá kritizovat něco, co dělali ti  ... číst dále

10.6.2022 10:34 00:25:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Putin vytvořil silný národ. Ukrajinci jsou stále semknutější, říká fotografka Zímová

Jaké to je dokumentovat válku na Ukrajině a stát s foťákem přímo v první linii, která je prý téměř všude? Jak změnila válka Ukrajince? Hostem Osobnost ... číst dále

9.6.2022 10:34 00:26:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vždy to bylo nahoru, dolů. Teď už ale s nejistotou žijeme pořád, uvažuje divadelník Petr Forman

Divadelník a loutkoherec Petr Forman sám sebe označuje za potulného komedianta. Má za sebou řadu projektů, úspěchy sklízí doma i v zahraničí. „Posledn ... číst dále

8.6.2022 10:34 00:26:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kde jsou další pacienti, ptá se chirurg Lischke. Jako první u nás transplantoval plíce po covidu

Před osmi měsíci vedl český tým, který provedl první transplantaci plic zničených covidem. Přestože pacient zemřel, zákrok chirurg Robert Lischke hodn ... číst dále

7.6.2022 10:34 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Část lidí z Putinovy FSB je vyhozená, vyšetřovaná či v domácím vězení, vypočítává novinář Kundra

Po odhalení aktérů výbuchů muničních skladů ve Vrběticích byli z Česka vypovězeni pracovníci ruské ambasády, kteří měli pracovat jako špióni. Podle no ... číst dále

6.6.2022 10:34 00:27:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Válečné zločiny potrestáme, někdy to zabere dekády, vysvětluje právník Šturma

Dočkáme se někdy toho, že Vladimir Putin bude souzen za válečné zločiny, které jeho vojáci páchají na Ukrajině? „Máme daleko víc důkazů, než jsme měli ... číst dále

3.6.2022 10:34 00:25:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pořád je málo žen, které si nenechají líbit to, co není zdravé, říká bojovnice za přirozené porody

„V porodnicích se mnohé změnilo k lepšímu. Když to ženy hodnotí, tak často říkají, že dnes je vše o mnoho snadnější. Některé věci už jsou samozřejmost ... číst dále

2.6.2022 10:34 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vysoká inflace může trvat čtyři pět let. Když se vyřeší energie, půjde to líp, tvrdí ekonom Lízal

Nový guvernér České národní banky Aleš Michl navzdory inflaci zásadně odmítá zvyšovat úrokové sazby, odborných hlasů s opačným názorem ale přibývá. Ho ... číst dále

1.6.2022 10:34 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Mezi deportovanými Ukrajinci bude Rusko hledat ty, které demonstrativně odsoudí, míní historička

Jaký cíl sledují Rusové hromadnými deportacemi Ukrajinců na území Ruské federace? A jací Rusové opouštějí vlastní zemi ve stínu války na Ukrajině? „Js ... číst dále

31.5.2022 10:34 00:26:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jak zvládat krizi? Podporovat vlastní odolnost a pomáhat sobě i ostatním, radí psycholog

To, co dnes zažíváme, není podle psychologa Štěpána Vymětala trauma, je to nejistota. „Dlouho přetrvávající zátěž a určitá únava z výzev, kterým musím ... číst dále

30.5.2022 10:34 00:26:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petr Havlík, spoluzakladatel ODS a také muž, který opustil Klause

"Andrej Babiš Českou republiku pojal jako samoobsluhu bez pokladny," řekl na adresu bývalého premiéra. A tomu současnému a nové vládě  naléh ... číst dále

26.5.2022 10:34 00:27:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

David Svoboda, historik a odborník na dějiny Ukrajiny z Ústavu pro studium totalitních režimů

Prohraje Rusko válku na Ukrajině? A donutila Ukrajina západ změnit nějak zásadně způsob myšlení? Moderuje Barbora Tachecí.Všechny díly podcastu Osobno ... číst dále

25.5.2022 10:34 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Děti nepotřebují vědět úplně všechno. Nezahlcujte je, nabádá rodiče dětský psycholog Mertin

Válka na Ukrajině se podepisuje i na psychice místních dětí, které kvůli ní ztratily domov, příbuzné či kamarády. Jak k takovému dítěti přistupovat? „ ... číst dále

24.5.2022 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Chci, aby se o českém PEN klubu víc vědělo. Ale potřebujeme peníze, míní nová ředitelka Melišová

„Ráda bych navázala na celou tu tradici, která PEN klub provází už od jeho založení. Má své poslání a měl by proto jít směrem svobodného vyjadřování a ... číst dále

23.5.2022 19:34 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ludmila Böhmová, zakladatelka organizace SIRIRI

Všechny díly podcastu Osobnost Plus můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.

23.5.2022 10:34 00:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ludmila Böhmová, spoluzakladatelka obecně prospěšné společnosti SIRIRI, která se ve Středoafrické republice věnuje podpoře vzdělávání bude hostem Osobnosti Plus Lukáše Matošky

Všechny díly podcastu Osobnost Plus můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.

20.5.2022 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Milan Gelnar, výkonný ředitel a spoluzakladatel vydavatelství ARGO

Před třiceti lety vydal jako první titul Anděle západního okna od Gustava Meyrinka a od té doby u vydávání zůstal. Spolu s kolegy zvládl covidovou pan ... číst dále

19.5.2022 10:34 00:26:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Češi o Green Dealu nevědí nic. Leda domněnky a dezinformace, tvrdí ekopsycholog Krajhanzl

Výzkum organizace Institut 2050 a STEM ukazuje , že se jako společnost shodujeme, že změna klimatu je vážný problém, ale o tom, co s tím, máme jen mlh ... číst dále

18.5.2022 10:34 00:26:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Polovinu všech dodávek zbraní má Afrika z Ruska. I proto se nepřipojila k sankcím, míní afrikanistka

„Africké země představují víc než polovinu hlasů ve Valném shromáždění OSN, takže je to mocný jazýček na vahách. Obecně se stavějí k tématům, které tr ... číst dále

17.5.2022 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Markéta Pravdová, jazykovědkyně, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd a členka Akademické rady AV ČR

Pochvaluje si, jak je čeština hravý a tvůrčí jazyk. Ale také uznává, že je jazyk těžký. O jazyku napsala několik knih a věnovala se i jazykovému porad ... číst dále

16.5.2022 10:34 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

HIV pozitivní Ukrajinci? Už anexe Krymu pro ně znamenala konec léčby, popisuje Zikmundová z asociace

Organizace nízkoprahových sociálních služeb zastřešuje Česká asociace streetwork. „Podle zákona mají tyto organizace zmírňovat a řešit nepříznivé soci ... číst dále

13.5.2022 10:34 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rusové se teď z médií dozvídají, že na Ukrajině probíhá občanská válka, říká dokumentarista Ryšavý

„Ve všech televizních besedách, propagandistických pořadech se už o válce mluví – nicméně je to válka Ruska proti Spojeným státům. Dokonce by se ani n ... číst dále

12.5.2022 10:34 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ukrajinští Romové na nádraží? Vždyť ani nevíme, kolik jich tam je, míní novinářka Balážová

„Hluboce obdivuji všechny, kteří jsou schopni už týdny v první linii 12 hodin denně pomáhat uprchlíkům. Tváří v tvář utrpení, zoufalství a mnohdy neko ... číst dále

11.5.2022 10:34 00:25:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petr Macek, logistik Lékařů bez hranic

Před osmi lety se stal osobností roku časopisu Time, který ocenil všechny, kteří bojovali v Africe proti ebole. Opakovaný účastník lékařských misí se  ... číst dále

10.5.2022 10:34 00:26:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lidé očekávají tanky v Moskvě, povstání či smrt Putina. To je nereálné, předpovídá analytik Smetana

Bezpečnostní analytik Michal Smetana se domnívá, že válka na Ukrajině směřuje k zamrzlému konfliktu. „To ale nutně neznamená, že se tak stane za týden ... číst dále

9.5.2022 10:34 00:25:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Václav Aulický, architekt

Třicetiny letos slaví jeho Žižkovská věž, ale nevydržel jeho Transgas. V architektuře je představitelem směru zvaného brutalismus, který má stále své  ... číst dále

6.5.2022 10:34 00:27:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, předsedkyně výkonného výboru Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty, předsedkyně Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva

Chodily jí zcela běžně drsné výhrůžky. Na konci letošního února ale pozitivně glosovala, že si užívá hejtového ticha - poprvé od roku 2015 zažívala si ... číst dále

5.5.2022 10:34 00:26:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Edib Edo Jaganjac, lékař, Fakultní nemocnice Motol

O tom, co zažil, nedokázal dlouho s nikým mluvit. Pochází z Bosny a coby mladý lékař působil na začátku devadesátých let dva roky v nemocnici v obléha ... číst dále

4.5.2022 16:45 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lepič: Ne všichni Rusové režim podporují. Je tam lhostejnost, zavírání očí před tím, co se děje

Podle amerických tajných služeb se Moskva pokusí v průběhu května připojit Donbasu Rusku. A Kyjev je přesvědčen, že Moskva už rozhodla i o útoku na Mo ... číst dále

3.5.2022 10:34 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Politická psycholožka: Lidé si volí, co chtějí vědět. Kladla bych Rusům za vinu, že se nezajímají

„Když se podíváte na současnou politiku, tak jako by Gaussova křivka najednou nefungovala. Většina společností se štěpí na dva póly. To je v podstatě  ... číst dále

2.5.2022 10:34 00:27:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petr Hlaváček, historik a filozof

Když se loni na jaře začala kolem Ukrajiny rojit ruská vojska a Putin publikoval text o historické jednotě Rusů, Ukrajinců a Bělorusů, bylo mu jasné,  ... číst dále

29.4.2022 10:34 00:25:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lidé budou solidární k utahování opasků. Šetřit ale musejí všichni, říká sociální antropoložka

Česko je ekonomika postavená na nízkých mzdách, říká sociální antropoložka z Centra pro společenské otázky Sociologického ústavu Akademie věd Lucie Tr ... číst dále

28.4.2022 10:34 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Tomáš Vlach, reportér, který se vrátil z Ukrajiny


27.4.2022 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Válečné strany se jednou dohodnou. Mezitím nás koupou v denních obrazech krve, míní režisér Sedláček

„Zatímco média dnes a denně vyhlašují Rusku válku, tak americká administrativa – dokonce hlava státu (Joe) Biden – řekne, že (Vladimir) Putin je váleč ... číst dále

26.4.2022 10:34 00:26:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Karel Steigerwald, český dramatik, scenárista a novinář


25.4.2022 10:34 00:26:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jan Kofroň, politický geograf, Katedra politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Válka na Ukrajině si zapisuje už 61. den. Rusové nebyli schopní dosáhnout svých prvotních cílů, na druhou stranu Ukrajincům chybí prostředky na prolom ... číst dále

22.4.2022 10:34 00:26:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Daniel Štrobl, psycholog a psychoterapeut

Pobýval s českými vojáky na zahraničních misích v Kosovu, Iráku nebo Afghánistánu. Je autorem první české odborné knihy o psychologii zabíjení. A dlou ... číst dále

21.4.2022 10:34 00:25:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Dohoda o obranné spolupráci s USA by mohla být jakousi odměnou za Ukrajinu, uvažuje analytik Kraus

Konflikt na Ukrajině podle bezpečnostního analytika z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Josefa Krause nastiňuje, jak liché jsou p ... číst dále

20.4.2022 10:34 00:26:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ekonomka Matesová: Západ se na úroveň před pandemií dotáhne až za dva tři roky. Kvůli ruské agresi

„Pokud by Rusko mělo úplně zničenou ekonomiku a zejména v očích investorů by bylo to nejhlubší dno, tak jim (uvolnění zmrazených devizových rezerv) ne ... číst dále

19.4.2022 10:34 00:28:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rostislav Valvoda, ředitel Prague Civil Society Centre


15.4.2022 11:15 00:25:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Podvody s penězi v nadacích? Nesmysl, tam jsou nejspolehlivějšími dary, říká ředitelka Maděřičová

Pomoc pro Ukrajinu spoluorganizovala už pár hodin po ruské agresi 24. února. Občansky aktivní je ale spoustu let. Pomáhala při pandemii i po ničivém t ... číst dále

14.4.2022 10:34 00:26:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Nemyslím, že Putin blafuje. Od roku 2014 spíš permanentně lže, míní politický geograf Jelen

Jak se pozná, jestli ruský prezident Vladimir Putin blafuje? „Nemyslím, že jde jen o blafování – on prostě permanentně lže,“ odpovídá politický geogra ... číst dále

13.4.2022 10:34 00:26:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý premiér a eurokomisař za ČSSD

Byl předsedou vlády za stranu, která loni totálně propadla v parlamentních volbách. A ve vrcholové politice působil v Česku v době, kdy v Rusku začal  ... číst dále

12.4.2022 10:34 00:26:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ruští teenageři z Junarmiji se mají začít připravovat na válku, popisuje editor a kněz Jandourek

Podle internetového deníku Forum 24 uvažuje ruské ministerstvo obrany o zapojení členů Junarmija do války na Ukrajině. „Mládežnické hnutí v Rusku exis ... číst dále

11.4.2022 10:34 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lubomír Kopeček, profesor, politolog, zástupce vedoucího Katedry politologie na Masarykově univerzitě v Brně

Zeman, Klaus i Havel - to jsou "Hodný, zlý a ošklivý" podle znalce české politické scény i milovníka westernů. Čím podle něj současný prezident MIloš  ... číst dále

8.4.2022 19:05 00:53:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: 20 milionů obětí dělá z covidu jednu z největších a nejsmrtnějších epidemií v dějinách

„Čísla nakažených covidem celosvětově padají. U nás velmi pomalu, ale padají také. Vypadá to, že léto bude zase velmi radostné a bez koronaviru. Otázk ... číst dále

8.4.2022 10:34 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Bělorusko je už jen virtuální stát, Lukašenko o ničem nerozhoduje, popisuje běloruský novinář Šupa

„Alexandr Lukašenko dobře věděl, že v běloruské společnosti válka na Ukrajině žádnou podporu nemá. Podle nějakých nezávislých průzkumů by ji podpořila ... číst dále

7.4.2022 10:34 00:26:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petros Michopulos, odborník na politický marketing a spolutvůrce podcastu Kecy a politika

Do druhého kola českých prezidentských voleb Andrej Babiš postoupí, je si jistý muž, který v 90. letech marketingově pomáhal Miloši Zemanovi. Co by mě ... číst dále

6.4.2022 10:34 00:26:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rusko prohraje. Jak bude porážka vypadat, to se rozhodne až na Donbase, míní analytik Svárovský

Někteří vojenští stratégové odhadují, že Ukrajina válku s Ruskem prohraje. Podle vedoucího Programu bezpečnostních strategií a seniorního analytika Be ... číst dále

5.4.2022 10:34 00:26:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Západ si Putina vykrmil obrovskými cenami energií. Proto si invazi mohl dovolit, míní ekonom Kysilka

„Ruská agrese je jen vyvrcholením něčeho, co se tady dělo delší dobu a co mohli politici a ,bezpečáci‘ předvídat. Protože měli od nás ekonomů docela s ... číst dále

4.4.2022 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jan Rychlík, profesor, historik, Ústav českých dějin FF UK Praha

Řadovým Rusům historicky prohraná válka vždy pomohla a naopak: válka vyhraná jim kromě pocitu, že patří k velkému národu, nikdy nic nepřinesla, říká m ... číst dále

1.4.2022 10:34 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Herečka Frejová: Naše zdražování je nesrovnatelné s utrpením Ukrajinců, kterým padají na hlavy bomby

„Žiju život, ve kterém jsem si několikrát musela položit zásadní otázky a také si na ně odpovědět. Myslím si, že jsme se o sobě hodně dozvěděli – za d ... číst dále

31.3.2022 10:34 00:27:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Babišova prezidentská kandidatura ze soudní síně? To by bylo jistě bizarní, míní novinářka Zlámalová

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) byl před několika dny obžalován v případu Čapí hnízdo. „Nedá se očekávat, že by to mělo velký vliv na stávající Babi ... číst dále

30.3.2022 10:34 00:26:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Tomáš Karásek, děkan FSV UK a bezpečnostní analytik


29.3.2022 10:34 00:25:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Markéta Hronková, ředitelka organizace La Strada, odbornice na uprchlictví

Obchod s lidmi je třetí nejvýnosnější trestní čin na světě, říká žena, která se uprchlictvím a nelegálními obchodem s lidmi zabývá už 25 let. Jak ho t ... číst dále

28.3.2022 10:34 00:27:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Dohoda s Putinem? Rusko nepodepisuje smlouvy, aby je dodržovalo, míní ukrajinistka Víchová

Ukrajina je podle svého prezidenta Volodymyra Zelenského připravena jednat o své neutralitě. „Spousta lidí na Zelenského slova reaguje tak, že to je j ... číst dále

25.3.2022 10:34 00:26:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Většina Rusů má informace jen z televize a internetu nevěří. Jsou jako nějaká zombie

„Putin mluvil 20 let o tom, že internet je odpadkový koš, zprávy z něj jsou nepravdivé a věřit se dá jen televizi. Po takových dvou dekádách lidé vůbe ... číst dále

24.3.2022 10:34 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Marek Příhoda, rusista a historik z Ústavu východoevropských studií UK a ředitel Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska

"Navzdory velké propagandě, které čelí ruská společnost, většina ruské společnosti negativně Ukrajinu nevnímá a myslím si, že rozhodně není připravena ... číst dále

23.3.2022 10:34 00:26:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kdyby měl Hitler jadernou bombu, tak by ji spustil. U Putina se to vyloučit nedá, míní Kocáb

Případný vojenský zásah NATO na obranu Ukrajiny má podle hudebníka a bývalého politika Michaela Kocába hned dvě roviny. „Rusové si drze osvojili právo ... číst dále

22.3.2022 10:34 00:25:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Není to válka proti Ukrajině, ale proti Západu, míní spisovatel Jiří Padevět

Na jedné straně dodávky vojenského materiálu včetně munice a na straně druhé ekonomické sankce a zpřetrhání obchodních vazeb s Ruskem. Tak vypadá reak ... číst dále

21.3.2022 10:34 00:26:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kateřina Hrubešová, bývalá šéfka Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky


18.3.2022 10:34 00:24:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petr Zelenka, režisér

Miluje paradoxy a absurdity. Tento týden měla premiéru ve Studiu Dva jeho hra Beckham s Jaroslavem Pleslem v hlavní roli šedé eminence britského bulvá ... číst dále

17.3.2022 12:00 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Izolací budou paradoxně trpět nejvíc ti Rusové, kteří Putinovi nefandili, tvrdí sociolog Kostelecký

Západ se shodl na trestu za rozpoutání války na Ukrajině a uvalil na Ruskou federaci až dosud bezprecedentní sankce. Zemi by měly uvrhnout do izolace ... číst dále

16.3.2022 13:00 00:26:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Srbové v Putinovi vidí spojence pouze kvůli Kosovu, míní lidskoprávní aktivista Blaževič

„Všichni v Evropě neseme částečně spoluvinu za ten dlouhý appeasement, který jsme dělali směrem k Putinovu režimu. Žijeme dlouho v pohodlném a bezpečn ... číst dále

15.3.2022 10:34 00:26:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Lubor Lacina, profesor, ekonom, vedoucí Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Putin vyvlastňuje majetek zahraničních společností a čeká se znárodnění majetku zahraničních firem, které opustí zemi. Jak daleko má ruská ekonomika k ... číst dále

14.3.2022 10:34 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Putin jednoznačně testuje, kam až může zajít, tvrdí politolog Bureš

Toho, že západní elity začnou brát boj proti Rusku jako něco nevyhnutelného, už jsme nyní svědky, domnívá se šéf Centra bezpečnostních studií při Metr ... číst dále

11.3.2022 10:34 00:26:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

S mnoha výroky ombudsmana Křečka naprosto nesouhlasím, říká jeho zástupkyně Šimůnková

Vztah ombudsmana Stanislava Křečka a jeho zástupkyně je už nějakou dobu napjatý „No, budu-li upřímná, tak ta spolupráce je velmi komplikovaná, a to po ... číst dále

10.3.2022 10:34 00:26:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Koronavirus s Janem Konvalinkou


9.3.2022 10:34 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ladislav Kudrna, historik a nový ředitel ÚSTR

Dokazuje současná ruská agrese proti Ukrajině, jak nebezpečný může být historický revizionismus? Otázka pro nového ředitele Ústavu pro studium totalit ... číst dále

8.3.2022 10:34 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Mezi ruskou elitou se už šíří hlasy, že je Putin podrazil, upozorňuje historik Alexej Kelin

„Vladimir Putin doplácí na to, co si za 20 let tam vybudoval – aparát poddaných, kteří se před ním klanějí a říkají mu to, co chce sám slyšet,“ říká h ... číst dále

7.3.2022 10:34 00:26:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Když běžný Rus volí mezi pravdou a vlastí, vždy si vybírá vlast, vysvětluje diplomat Kurfürst

„Ruská federace v uplynulých letech z mnoha toho, co říkala, taky máloco dodržela. Viděli jsme vyjádření z těch nejvyšších politických míst, která se  ... číst dále

4.3.2022 10:34 00:25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Uprchlická vlna z Ukrajiny otevře prostor k poučení společnosti i o migrantech z Blízkého východu

Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) se pustila do organizování pomoci Ukrajině – pořádá finanční sbírku a připravuje ubytování pro válečné ... číst dále

3.3.2022 14:00 00:26:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Musíme uprchlíkům z Ukrajiny pomáhat, ale také je otestovat. Není to žádná překážka

„Musíme (uprchlíkům z Ukrajiny) pomoci, je dobře, že jim pomáháme a je se potřeba postarat i o jejich zdraví. Je tak dobře, že se testují při příjezdu ... číst dále

2.3.2022 10:34 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Naše naděje je v Rusech samotných. Až se vytratí iluze absolutní moci Putina, míní analytik Ditrych

„Vladimir Putin se nás snaží vtáhnout do svého starého světa, ve kterém vyrůstal, ve kterém se tvořil jeho světonázor a který se mu tak líbil. Pak vid ... číst dále

1.3.2022 10:34 00:25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pro běžného Američana není konflikt na Ukrajině jeho válka, míní publicista Anýž

„Ve výsledku – ať už válka skončí brzy, nebo později, ať už se dohodne Ukrajina s Ruskem na nějakém svém uspořádání – tak se tyto vážné důsledky budou ... číst dále

28.2.2022 10:34 00:26:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petr Kratochvíl, politolog

Předmětem jeho odborného zájmu je mimo jiné teorie mezinárodních vztahů a ruská zahraniční politika. Přednáší o nich na českých i zahraničních univerz ... číst dále

25.2.2022 10:34 00:26:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Nerad bych tady někdy za rok organizoval domobranu, naznačuje zástupce ukrajinské menšiny Rajčinec

„Je to obrovská ostuda spolupráce diplomacie v rámci Evropy – ať se na mě nikdo nezlobí, a to ani mí známí, kteří tam pracují. Co jiného mám za Ukraji ... číst dále

23.2.2022 10:34 00:26:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Klvaňa: Zemanovy výroky o blamáži tajných služeb? Možná hraje hru s dezinformační taktikou Kremlu

„Prezident Miloš Zeman je v tuto chvíli v Bílém domě persona non grata,“ komentuje vysokoškolský pedagog a amerikanista Tomáš Klvaňa prezidentovo proh ... číst dále

22.2.2022 10:34 00:26:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Situaci na Ukrajině považuji za velmi vážnou. Chci věřit, že Západ ví, co dělá, míní děkan Fischer

„Nejsem expertem na zahraniční politiku, nerozumím jednotlivým drobným nuancím, ale chci věřit, že západní země a jejich představitelé vědí, co dělají ... číst dále

21.2.2022 10:34 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Devadesátky své oběti měly. Establishment starého režimu si to zasloužil, míní publicista Peňás

„Devadesátky byly skutečně turbulentní. Byly bouřlivé a byly i zásadním způsobem převratné,“ říká literární publicista Echo24 a Týdeník Echo Jiří Peňá ... číst dále

18.2.2022 10:34 00:26:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ze smrti bratra se nedá vymalovat. Dokáže to ránu jen dočasně zhojit, přiznává oceňovaný Patrik Hábl

Malíř a grafik Patrik Hábl patří k nejuznávanějším umělcům tuzemské střední generace. Jeho práce úspěšně prodávají aukční síně Sotheby’s nebo Christie ... číst dále

17.2.2022 10:34 00:26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Argumenty o promořenosti obyvatel se stávají realitou. Je to ale o 2 roky a 40 tisíc mrtvých později

Počty nově zjištěných nákaz koronavirem dál klesají, přesto máme stále relativně vysoké počty úmrtí. Jsme nad padesáti denně, upozorňuje biochemik Jan ... číst dále

16.2.2022 10:34 00:27:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Stanislav Komárek, filozof a biolog

Západ vkročil do dalšího stadia své autolýzy, to jest rozkladu vlastními silami, říká muž, který si své myšlenky rovná v temné komoře v lázních v Besk ... číst dále

15.2.2022 10:34 00:26:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Aneta Langerová, zpěvačka

Přibývající roky ji dělají klidnější, říká o sobě. Zpěvačka, která se svým zatím posledním albem Dvě slunce snažila ztišit a zastavit se. Změnilo se p ... číst dále

14.2.2022 10:34 00:28:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ivan Gabal, bývalý politik, sociolog


11.2.2022 10:34 00:26:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Anežka Charvátová, překladatelka, romanistka a předsedkyně Obce překladatelů

Překladatelé jsou důležití tlumočníci kultury i politiky a je načase vrátit jim společenský respekt, říká žena, která svůj život spojila s Latinskou A ... číst dále

10.2.2022 10:34 00:27:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Biochemik Konvalinka: V Praze jsme za vrcholem omikronové vlny, ve zbytku republiky to ještě neplatí

„Většina kolegů, kteří sledují data, se shoduje, že se blížíme k vrcholu, nebo jsme na něm. V Praze jsme pravděpodobně už za vrcholem, ve zbytku repub ... číst dále

9.2.2022 10:34 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jakub Szántó, publicista


8.2.2022 10:34 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Tomáš Glanc, rusista a vysokoškolský pedagog

Celoživotně se věnuje Rusku. Žil tam, učí o něm, z ruštiny překládá. Je na tom, jak se dnes chová Rusko směrem k Ukrajině a Západu, pro něj coby rusis ... číst dále

7.2.2022 10:34 00:27:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Právnička Kovářová: Teď je tak jednoduché vzít si nějakou hodnotu a mlátit s ní ostatní po hlavě

„Poslední dva roky krásně ukázaly nejen to, jak jsou nabourány ústavní principy – jednotlivými vládními kroky, zákony a tím, jak se s Ústavou nakládá. ... číst dále

4.2.2022 10:34 00:25:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vietnamci mají nedůvěru k Číně snad už v genech, říká zástupce vietnamské komunity Uyen Huu Pham

„Země byla nepřetržitě tisíc let pod správou Číny, takže bylo jako zázrakem, když se podařilo vymanit a ubránit nezávislost. Vietnamci tak mají možná  ... číst dále

3.2.2022 10:34 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Profesor Jan Konvalinka, biochemik, prorektor UK pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd

Rozvolňování jede Evropou a český správní soud zrušil povinnost prokazovat se certifikátem o očkování či prodělaném covidu v restauracích a v hotelech ... číst dále

2.2.2022 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Václav Cílek, geolog


1.2.2022 10:34 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Tomáš Šebek, lékař, účastník misí Lékařů bez hranic

Z pacientů chce udělat spoluhráče, aby vzali zodpovědnost za vlastní zdraví do svých rukou, soudí chirurg se zkušenostmi z řady zahraničních humanitár ... číst dále

31.1.2022 10:34 00:25:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Olga Lomová, sinoložka

Čína vstupuje do roku 2022 s velkou sportovní parádou. V čem zimní olympijské hry v Pekingu konané za stávajících podmínek Číně pomůžou? Co se dnes dě ... číst dále

28.1.2022 10:34 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Babišova vláda se zpronevěřila službě národu. Proto jsem opustil porotu státních cen, říká básník

„U mého odchodu z poroty pro Státní cenu za literaturu došlo k čemusi, co byl epochální přešlap. Byla tady poprvé vláda, jejíž předseda Andrej Babiš,  ... číst dále

27.1.2022 13:45 00:26:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Biochemik Konvalinka: Nestačíme testovat. Nakažených je reálně třikrát až čtyřikrát víc

Testovat i přes čtvrtečních téměř 60 tisíc pozitivně testovaných dává podle biochemika Jana Konvalinky stále smysl. „Za prvé, abychom věděli, jak na t ... číst dále

26.1.2022 10:34 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Covid vymaže vše, co jsme v genederové rovnosti vybojovali za dekády, míní socioložka Linková

„Pandemie zvýraznila nerovnosti, se kterými jsme se potýkali už dřív. Všechno to vystoupilo hodně na povrch. Takže teď vidíme nerovnosti v rozdělení p ... číst dále

25.1.2022 10:34 00:26:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jiří Havelka, režisér, pedagog, herec

Hraje, režíruje, píše, moderuje, přednáší. A jak se zdá, zajímá ho dění skupiny lidí v uzavřeném prostoru. Po jeho prvním filmu Vlastníci ted do kin m ... číst dále

24.1.2022 10:34 00:26:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Nacisté plánovali porazit SSSR a vyvést Židy do gulagů. Neuvěřitelné propojení, říká historik Koura

Historika a politologa Petra Kouru často u současných kauz napadají paralely z minulosti. „Naposledy mě to nenapadlo, když jsem četl článek o stíhání  ... číst dále

21.1.2022 11:10 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Putin není úplný blázen, ale skvělý stratég. Na Ukrajinu teď nezaútočí, míní fotoreportér Krupař

„Konflikt na východě Ukrajiny sleduji s napětím od jeho počátku. Máme informace tajných služeb, nějaký statement ruské strany, podle kterého se tam ni ... číst dále

20.1.2022 14:30 00:26:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Vrchol omikronu bude až na přelomu ledna a února. Postupuje pomaleji

„Není vyloučeno, že spousta lidí omikron nedostane. Každou vlnu onemocnělo 10 až 15 procent populace, teď to ale dostane víc lidí. Nejspíš budou i ti, ... číst dále

19.1.2022 13:45 00:26:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Myšlenka nerůstu se nikdy neuchytila a asi neuchytí, říká ekonom Stroukal

„Nová vláda zatím vypadá, že je víc konzervativní – je to typický středopravý konzervativní kabinet. Nemyslím, že to v sociální (oblasti) bude velká s ... číst dále

19.1.2022 10:34 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Dominik Stroukal, ekonom a vysokoškolský pedagog

Neví, jak peníze vydělat, ale ví, kde a jak vznikají, říká o sobě ekonom, který se proslavil například znalostí bitcoinů. Přednáší, píše knihy nebo dá ... číst dále

18.1.2022 13:41 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

V Pekingu žádné olympijské hry být neměly, míní sportovní novinář Bosák

Legenda mezi sportovními komentátory České televize Jaromír Bosák tvrdí, že je rád, že nepojede na olympiádu v Číně. „Říkám naštěstí, i když samozřejm ... číst dále

18.1.2022 10:34 00:25:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jaromír Bosák, sportovní komentátor a moderátor

O fotbale ví kdeco, třicet let pracuje v České televizi a nerad mění komentátorské dresy. A říká, že se vždycky snažil, aby komentování byla zábava a  ... číst dále

17.1.2022 10:34 00:26:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ladislav Cabada, politolog a vysokoškolský pedagog

Miloš Zeman podle něj nepředpokládal, že Andrej Babiš nevyhraje volby a vzdá se možnosti dál vládnout s prezidentskou podporou. Co mu v průběhu Zemano ... číst dále

14.1.2022 10:34 00:26:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Co pomáhá s odcházením, je otevřenost. Vnímejte přání umírajícího, nabádá ředitelka hospice Šormová

„Téma umírání je ve společnosti stále značné tabu. Nejen my, jako Cesta domů, celá komunita lidí, kteří se v oboru pohybují, se to pokoušíme pomalu mě ... číst dále

13.1.2022 13:30 00:26:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Biochemik Konvalinka: Naše nemocnice to zvládly, ale 40 tisíc spoluobčanů zemřelo. Na jaře to skončí

„Říkali jsme, že omikron na začátku ledna vyhraje nad deltou, což se teď stalo. A podle toho, co jsme viděli v Jihoafrické republice, co vidíme ve Vel ... číst dále

12.1.2022 10:34 00:26:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Nevidím důvod, aby Putin obsadil Ukrajinu, kterou už vlastně obsazenu má, míní novinářka Procházková

„Z pozice novinářky se mi zdá, že situace opravdu vyhrocená je a vztahy jsou hluboko pod bodem mrazu. Takže to opravdu připomíná doby studené války,“  ... číst dále

11.1.2022 10:34 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Erik Siegl, humanitární pracovník, odborník na Turecko a bývalý český diplomat

"Vzdorující demokracie" je titul jeho knihy o Turecku, kde sloužil v českých diplomatických službách. A soudí, že to nejlepší, co by teď měl ministr z ... číst dále

10.1.2022 10:34 00:26:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jan Wintr, ústavní právník z Katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Za zásadní považuje odblokování možnosti podat na hlavu státu žalobu pro hrubé porušení ústavy. Zároveň se domnívá, že korekci potřebuje i proces jmen ... číst dále

7.1.2022 10:34 00:26:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Bez stromů se ve městě udusíme. A pytel s vodou u kmenu to nevyřeší, míní zahradní designér Fous

Podle zahradního designéra Ondřeje Fouse, který se zabývá otázkou městské zeleně, máme dva druhy sázení stromů. „Existuje zakopávání, takové to hezké, ... číst dále

6.1.2022 14:45 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Omikron letí tak rychle, že to i se všemi opatřeními budeme mít do měsíce za sebou, věří Konvalinka

Počet nakažených začal opět růst, do pár dní podle zdravotnických statistiků omikron nahradí variantu delta. „Znamená to, že je to tady,“ říká biochem ... číst dále

5.1.2022 10:34 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Roman Joch, ředitel Občanského institutu a publicista

Lepší je společnost nedokonalá, ale svobodná, řekl v souvislosti s tím, aby stát nenutil lidi k očkování. Coby příznivce očkování ale souhlasí s jejic ... číst dále

4.1.2022 10:34 00:25:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Blíží se okamžik, kdy dojde ke změně. Jestli nahoru, nebo dolů, záleží na nás, míní egyptolog Bárta

„Kdybychom měli škálu od jedné do desíti, tak říkám, že jsme někde mezi osmičkou, možná spíš k devítce,“ myslí si prorektor Univerzity Karlovy a egypt ... číst dále

3.1.2022 10:34 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jaroslav Kmenta, investigativní novinář

Sečetl a podtrhl působení Andreje Babiše v politice za posledních osm let. Jmenuje se to Babišovo Palermo a je to kniha. Napsal o něm už tři knihy, bu ... číst dále

1.1.2022 12:15 00:57:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Tomáš Sedláček: Ekologické téma bývá podceňované, ale dokáže rozbít systém. Bude to zelený rok

Tento rok bude rokem transformace na novou digitální ekonomiku a jejího přesazení do zelenějšího podnebí, domnívá se filozofující ekonom a vysokoškols ... číst dále

1.1.2022 11:07 00:55:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ekonom Tomáš Sedláček je hostem sváteční Osobnosti Plus

Rok 2022 startuje - rok s novou vládou, řadou výzev a řadou neznámých. S volbami do senátu a volbami do obecních zastupitelstev. S debatami o preziden ... číst dále

30.12.2021 16:05 00:26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Omikron je dramaticky nakažlivý. Je potřeba zkrátit karantény, nebo se země zastaví

Počty nakažených variantou delta v Česku dál klesají. Varianta omikron ale sílí a podle odborníků má potenciál postihnout dominantní část populace. „Š ... číst dále

25.12.2021 11:07 00:53:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kněz Heryán: Pocit vlastní nicoty a opuštěnosti je důležitý. Bez toho by byl člověk arogantní debil

Zatímco většina lidí tráví vánoční svátky doma a v kruhu svých nejbližších, kněz Ladislav Heryán má napilno. Svou pomoc duchovního v tyto dny nabízí n ... číst dále

24.12.2021 10:34 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

„Řekli mi: Máme dost zdravejch.“ Právnička s handicapem Ivana Marešová přesto tvrdí, že život je dar

Ivana Marešová se narodila s dětskou mozkovou obrnou. I s handicapem se ale naučila bojovat za plnohodnotný život a jako právnička se snaží pomáhat da ... číst dále

23.12.2021 16:10 00:26:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka k omikronu: Na šampaňské to není, ale důvod k optimismu je. I tak je třeba se připravit

Nejnovější studie vědců z britských univerzit naznačují, že je riziko hospitalizace u pacientů nakažených omikronem o desítky procent nižší než u delt ... číst dále

21.12.2021 10:34 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Michal Miovský, adiktolog, psycholog, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Významně se zasloužil o obor adiktologie, který jako studijní vysokoškolský obor založil a proklestil mu cestu na 1. lékařskou fakultu UK. A o akoholu ... číst dále

20.12.2021 10:34 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Karel Hvížďala, spisovatel a novinář

Proslavil se knižními rozhovory s významnými osobnostmi a jeho Dálkový výslech s Václavem Havlem byl přeložen do více než dvaceti jazyků. S jakou zkuš ... číst dále

17.12.2021 10:34 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Radka Denemarková: Pravda je jen jedna. Odmítám diskutovat o tom, že musíme chápat Lukašenka, Putina

Čtyřnásobná držitelka ceny Magnesia Litera, autorka a předkladatelka Radka Denemarková aktuálně pracuje na dvou románech. Jeden se odehrává v 19. stol ... číst dále

16.12.2021 10:34 00:56:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Koronavirus s Janem Konvalinkou, speciální 100. vysílání pořadu

Alfa, beta, gama, delta, omikron. Pět mutací koronaviru prolítlo světem i na vlnách Českého rozhlasu Plus s Janem Konvalinkou. Dnes se už po sté vydám ... číst dále

15.12.2021 10:34 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Václav Němec, filozof, FF UK

Mezní situace, jakou pandemie bezpochyby byla a je, jsou zároveň příležitostí k proměně posunout se někam dál, říká muž, který se mimo jiné zabývá stu ... číst dále

14.12.2021 10:34 00:27:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Špatné zprávy o covidu mohou u některých zhoršit průběh nemoci, varuje fyzioterapeut Kolář

Už víc než rok a půl žijeme v objetí epidemie covidu. Jak silná je souvislost mezi negativními emocemi, které se zákonitě s touto situací pojí, a imun ... číst dále

13.12.2021 10:34 00:25:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Tomáš Mikolov, počítačový vědec

Zdokonalil zpracovávání lidského jazyka počítačem a zásadně tak přispěl k rozvoji umělé inteligence. Pracoval pro Google, Facebook nebo Microsoft, ale ... číst dále

10.12.2021 10:34 00:25:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jan Spálený: Když jdu kolem Rozhlasu, je to jako když jde žokej kolem koně

„Politiku se snažím neprožívat, protože v mém životě hrála podstatnou roli. Mého otce zavřeli nejdřív nacisti a pak komunisti,“ vzpomíná hudebník Jan  ... číst dále

9.12.2021 16:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka o omikronu: Nechci šířit paniku, ale určitě bychom měli být připraveni i na černé scénáře

V Česku se objevila další podezření na nové případy nákazy variantou koronaviru omikron. „Že je omikron nejméně dvakrát infekčnější než delta, možná v ... číst dále

8.12.2021 10:34 00:26:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Spory, které se normálně řeší debatou, se teď změnily ve války

„V posledních deseti letech pozorujeme i u nás, že spory, které se normálně řeší debatou, se mění ve války, ve kterých už nejde tolik o to, si věci vy ... číst dále

7.12.2021 10:34 00:24:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rozhovory s významnými lidmi české společnosti


6.12.2021 10:34 00:26:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petr Dvořák, budoucí rektor VŠE

Je ekonom a členem různých rad a komisí v institucích, které ovlivňují chod české ekonomiky. A od dubna příštího roku převezme coby nový rektor Vysoko ... číst dále

3.12.2021 10:34 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jiří Horáček, psychiatr a neurobiolog, Národní ústav duševního zdraví

Jediná věc, co má smysl, je hon za podstatou vědomí, říká muž, který se zabývá především schizofrenií a depresemi a účinkem antipsychotik a psychedeli ... číst dále

2.12.2021 15:00 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Biochemik Konvalinka: Neznám nikoho na planetě, kdo by teď mohl říct, že omikron bude víc zabíjet

Už i do Česka dorazila z Jihoafrické republiky nová varianta koronaviru. Od WHO dostala název omikron. Zatím se zdá, že na omikron lidé neumírají víc  ... číst dále

1.12.2021 14:30 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Green Deal je hrůza hrůz. Část lidí už si brzy nekoupí ani auto, obává se Klausův poradce Strejček

„Stávající situace duši konzervativce nepotěší,“ přiznává člen správní rady Institutu Václava Klause a poradce exprezidenta Ivo Strejček na adresu vzn ... číst dále

30.11.2021 16:45 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Učiliště nenávisti? To jsem na FAMU nepozorovala ani jako studentka, ani děkanka, říká Slováková

Dokumentaristka Olga Sommerová před časem nazvala Filmovou fakultu Akademie múzických umění (FAMU) učilištěm nenávisti. Nová děkanka a také dokumentar ... číst dále

29.11.2021 14:20 00:27:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Proč vědci nemluví jednotně? „Navrhovali jsme vznik centra, kde by si to vyříkali,“ tvrdí Zažímalová

Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová radí od května Evropské komisi, a to mimo jiné v oblasti výzkumu epidemií či sociálního chování. Hodnotit krok ... číst dále

26.11.2021 11:05 00:25:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Můžeme si pustit zahraniční hudbu – kvalitní, jako je whisky. A někdo má rád tuzemák? žasne umělec

Výtvarník, grafik, redaktor a spoluzakladatel Revolver Revue Viktor Karlík stal i u zrodu týdeníku Respekt. „Respekt se vyvinul z Revolveru, a když se ... číst dále

25.11.2021 14:45 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Biochemik Konvalinka: Rizikovou skupinou jsou v této fázi lidé nad padesát. A všichni nad šedesát

„V této situaci jsou věcí číslo jedna, dvě a tři, které máme dělat, posilující dávky očkování,“ vyzývá biochemik Jan Konvalinka a připouští: „Někteří  ... číst dále

24.11.2021 14:25 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ministerstva práce a financí jsou rozvrácená. Zdravotnictví extrémně, hodnotí novinářka Zlámalová

Analytička deníku Echo24 a Týdeníku Echo Lenka Zlámalová nabádá formující se novou vládu k rychlé konsolidaci úřadů, které podle ní rozvrátil kabinet  ... číst dále

23.11.2021 14:50 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Neautentičnost české církve? Třeba hra na to, že nás je víc, než je, uvažuje biskup Holub

Řadu lidí provokuje svou otevřeností, ochotou přijmout zahanbenost za církev v případech sexuálního násilí i palbou do vlastních řad. Česká katolická  ... číst dále

22.11.2021 15:35 00:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Covid a nová vláda? Předvolebními sliby si hodně zúžili manévrovací prostor, míní šéfredaktor Cikrt

Zdravotnictví došlo na hranu svých možností. Vlivem pandemie je prázdná nejen státní kasa, ale i kasa zdravotních pojišťoven, myslí si šéfredaktor Zdr ... číst dále

19.11.2021 13:35 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Na hranici mezi Polskem a Běloruskem je spousta dětí. Lidé tam umírají, upozorňuje Zuzana Vatraľov

Na polsko-běloruské hranici jsme svědky obrovské tragédie, ke které nemuselo dojít, domnívá se ředitelka slovenské pobočky Mezinárodní organizace pro  ... číst dále

18.11.2021 15:00 00:26:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Zavedení bavorského modelu nepomůže. Nevylučuji, že nás to může i poškodit, varuje Konvalinka

Čísla pozitivně testovaných letí strmě vzhůru. Tento týden Česko vytvořilo pandemický rekord, když v úterý přibylo 22,5 tisíce pozitivních. Zpřísnění  ... číst dále

17.11.2021 12:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pro vyrovnání se s minulostí jsme měli být méně euforičtí a víc důslednější, míní spisovatel Kosatík

Před časem spisovatel, novinář, scenárista a také právník Pavel Kosatík řekl, že má touhu, aby se národ jako celek něčím konečně opravdu nadchnul. „My ... číst dále

16.11.2021 15:30 00:26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Důvěru k budoucnosti nemám, přiznává filozofka Hogenová. V pandemii nám jde totiž o „kejhák“

Politik musí mít nadhled, musí mít v sobě odpovědnost, která je asymetrická, říká filozofka Anna Hogenová. „Musí být odpovědnější za ostatní, než jsou ... číst dále

15.11.2021 15:00 00:26:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Únosci státu teď brání právní stát? Jako když zpíval Kryl: Vrah o morálce káže, hodnotí Milan Kňažko

Herec a bývalý politik Milan Kňažko patřil k výrazným tvářím 17. listopadu 1989. „Není důležité vzpomínat na to, co tehdy bylo, ale co z toho zůstalo  ... číst dále

12.11.2021 15:15 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Prezident na půl úvazku? Nemá nemocenskou, ale odpočívá za 250 tisíc měsíčně, diví se neurolog Payne

„To, že někdo dokáže mluvit, ještě neznamená, že je soudný a že je schopný vykonávat svou profesi,“ říká v pořadu Osobnost Plus neurolog a vedoucí Cen ... číst dále

11.11.2021 15:00 00:26:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Přecenili jsme promořenost obyvatel. Teď by rychle pomohlo přeočkování lidí nad 65 let

Počty hospitalizovaných se dostaly na úroveň dubna 2021, v některých nemocnicích odkládají plánované operace. „Skoro všichni jsme přecenili promořenos ... číst dále

10.11.2021 14:05 00:26:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

My očkovaní se musíme omezovat kvůli neočkovaným. A ještě koukat na brutální kampaň, zlobí se Šlerka

Sémiotik a vedoucí Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Josef Šlerka přiznává, že z nové kampaně na očkování proti covidu-19  ... číst dále

9.11.2021 15:35 00:26:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Za znásilnění v Česku osm devět let „natvrdo“? To bych chtěla vidět, říká advokátka Lucie Hrdá

Za znásilnění dostává celá polovina útočníků maximálně „podmínku“, přitom trestní sazba je dva až deset let. „Myslím, že dřív, nebo později to budeme  ... číst dále

8.11.2021 14:15 00:26:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Piráti nakonec z pětikoalice odejdou. Za rok, po komunálních volbách, tipuje bývalý primátor Hudeček

„Nemyslím si, že pětikoalice vydrží strašně dlouho. Z důvodů vnitřních pnutí, která byla úplně jasná už po volbách,“ hodnotí Tomáš Hudeček, bývalý pri ... číst dále

5.11.2021 13:15 00:25:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Sociolog Biler: Klaus a Zeman zcela selhali. Měli lidem vrátit důvěru

Sociolog, spisovatel a publicista Stanislav Biler tvrdí, že klimatické změny a summit COP26 v Glasgow v Česku bohužel nerezonuje. „Hlavní důvody jsou  ... číst dále

4.11.2021 14:20 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Tak rychlý nárůst epidemie znamená, že jsme to celému světu zase „natřeli“, říká ironicky Konvalinka

Oborníci Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) i ministerstva zdravotnictví se shodují, že nárůst počtu hospitalizací pacientů s covidem ... číst dále

3.11.2021 13:30 00:26:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Propad ČSSD není jen kvůli práci s Babišem. Ale já sám bych do jeho vlády nešel, připouští Bublan

František Bublan byl ministrem vnitra (za ČSSD) i šéfem jedné ze zpravodajských služeb, v politice i tajných službách strávil pokaždé čtrnáct let. Pro ... číst dále

2.11.2021 13:50 00:26:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Zveřejnění zdravotního stavu prezidenta by mohlo jít i proti jeho vůli, míní expert na informace

Oldřich Kužílek (STAN), který je spoluautorem zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, tvrdí, že to, co jsme se od lékařů zatím dozvě ... číst dále

1.11.2021 14:20 00:26:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

XMAN vznikl souhrou štěstí a náhod, popisuje vědec Cígler objev, který by mohl změnit medicínu

„U zrodu objevu jsme netušili, že se něco podobného povede. My prostě zkoušíme vymýšlet různé zajímavé nápady, necháme na nich pracovat své mozky – a  ... číst dále

29.10.2021 11:05 00:25:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Za sex se v lockdownu platilo i nákupem nebo kusem masa, říká zakladatelka Rozkoše bez rizika

Lockdown změnil v sex byznyse nejen cenu, ale i klientelu a vyžadované praktiky. „Využili toho čeští zákazníci, kteří najednou byli pánové na trhu,“ k ... číst dále

27.10.2021 13:45 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Uznáváním protilátek nezachráníme životy. Jen pomůžeme těm, kteří se nechtějí očkovat

Většina nemocných s covidem-19, kteří jsou teď s vážným stavem v nemocnicích, je neočkovaných. Průměrný věk očkovaných hospitalizovaných je 70 let, u  ... číst dále

26.10.2021 14:00 00:26:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pětikoalice utrpěla vítězství, ale oni vědí, že se musejí chovat s pokorou, věří exdiplomat Kolář

„Bylo opakovaně zdůrazňováno, že tady nejde o to sejmout prezidenta Miloše Zemana, ale zachovat funkčnost státu. A povinnost, která se s tím pojí k hl ... číst dále

25.10.2021 13:35 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petr Koubský o odmítačích očkování: Ne všichni berou ohled na ostatní, to se musí brát jako fakt

I publicista Deníku N Petr Koubský, který dlouhodobě o pandemii covidu-19 a šíření koronaviru informuje, se setkal s antivaxery. „Nikdy mě nebavilo s  ... číst dále

22.10.2021 11:15 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Prožíváme krizi vztahovosti. Není možné být sám, ani v blízkém vztahu, míní psychoterapeutka Ženatá

Vizuální umělkyně a psychoterapeutka Kamila Ženatá propojuje umění se svou profesí. „Ze začátku jsem řešila, že sedím na dvou židlích a že vlastně nev ... číst dále

21.10.2021 13:40 00:26:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Virová nálož v odpadních vodách v Praze dosahuje hodnot z března. Nevypadá to dobře, říká Konvalinka

Přestože biochemik Jan Konvalinka předpokládal, že počet nakažených koronavirem v Česku stoupne, nedokáže si vysvětlit, proč se situace zhoršila za je ... číst dále

20.10.2021 14:25 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Miloš Zeman nemá kladný vztah k Rusku. On nemá kladný vztah k ničemu, jen sobě, odhaluje Mitrofanov

Komentátor a publicista Alexandr Mitrofanov se narodil v Rusku, kde žil 22 let, než natrvalo zakotvil v Česku. Přes dvacet let jako novinář sledoval Č ... číst dále

19.10.2021 11:50 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Radkin Honzák: Kdo je dnes v čele státu? Smrdí to tím, že kancléř Mynář nemá bezpečnostní prověrku

„Nejhorší věc na celé této situaci je, a je to už pár let, že tady přestala platit pravidla. Společenství potřebuje určitá pravidla, aby spolu mohla ž ... číst dále

18.10.2021 15:50 00:26:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Babiš Česko pojal jako samoobsluhu bez pokladny. Koho nechytím, toho koupím, říká expolitik Havlík

Premiér Andrej Babiš (ANO) zatím nevyvrátil, ani nepotvrdil, jestli bude kandidovat na prezidenta republiky, spoluzakladatel ODS či mluvčí Občanského  ... číst dále

15.10.2021 14:18 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Spisovatel Vopěnka o pandemii: Je to přejemnělost západní civilizace. Nejsme připraveni na smrt

Spisovatel, nakladatel a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka už dřív řekl, že ho překvapuje, jak civilizace reaguje na pande ... číst dále

14.10.2021 12:55 00:24:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Plošná opatření dělat nemusíme, ale máme jasná centra infekce, kde by se mělo testovat

Zatímco v Evropě včetně Česka počty infikovaných koranavirem už několik týdnů rostou, v USA po krušném létě překvapivě klesají, včetně úmrtí a obsazen ... číst dále

13.10.2021 14:00 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pádem komunistického bloku jakoby levici zmizel nepřítel. Tím novým se stal Izrael, říká Pavlát

Jak ve sněmovních volbách volili čeští Židé, kvalifikovaně říct nelze, protože k tomu nejsou žádná data, říká novinář, spisovatel, diplomat a ředitel  ... číst dále

12.10.2021 11:42 00:26:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vláda proti inflaci nedělala nic, naopak ještě zatápěla pod kotlíkem, tvrdí ekonom Vávra

Hluboce zadlužený rozpočet, přebujelou státní správu, nevhodné zákony a další nešvary dlouhodobě kritizuje ekonom a investiční bankéř Radovan Vávra. J ... číst dále

11.10.2021 13:41 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Zbavit Zemana pravomocí by bylo nešťastné pro všechny. Nejlepší je otevřenost, míní politolog Kroupa

„Především je potřeba předeslat, že každý slušný člověk panu prezidentovi přeje, aby se uzdravil,“ říká filozof a politolog Daniel Kroupa, který byl p ... číst dále

8.10.2021 14:05 00:25:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rusko se postupně a nezvratně vrací do období stalinismu, myslí si ataman Alexej Kelin

„To, co se teď děje v Rusku, je děs. Je to naprostý návrat do období stalinismu – postupně, ale nezvratně. Zatím je to autoritářský režim, který směřu ... číst dále

7.10.2021 15:00 00:26:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Bylo by prima, kdyby koronavirus vznikl laboratorně. Snáz bychom si s ním poradili

V Česku se zvyšuje denní počet nakažených covidem-19. V úterý a ve středu statistici zaznamenali víc než tisícovkou nově pozitivních, což jsou od květ ... číst dále

6.10.2021 14:11 00:26:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Gottův podpis Anticharty? Sám si nikdy nedokázal přiznat, že se zachoval neslušně, míní režisérka

Režisérka, scenáristka a kameramanka, která je autorkou dokumentu Karel, tvrdí, že natáčení posledního roku života populárního zpěváka bylo velmi těžk ... číst dále

5.10.2021 15:08 00:26:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Václav Havel by v pandemii nezastrašoval. Když se lidé bojí, líp se manipulují, uvažuje chartistka

Když signatářka Charty 77 a psychoterapeutka Věra Roubalová Kostlánová vzpomíná na Václava Havla, říká jednoduše: „Hrozně mi chybí, už deset let.“ A o ... číst dále

4.10.2021 14:05 00:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Každý občan má plné právo zemřít brzy a nesmyslně, říká na adresu odmítačů očkování Marek Orko Vácha

Co se týká etiky, tak si upřímně myslím, že má generace musí vymřít, řekl před časem katolický kněz a přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Un ... číst dále

1.10.2021 12:55 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Zelená architektura je víc než jen zelená střecha. Je to i o správném umístění domu, míní rektorka

Green New Deal a evropské zelené plány nejsou jen věcí průmyslu. První česká soukromá škola architektury ARCHIP se totiž pro letošní rok rozhodla vybr ... číst dále

30.9.2021 13:20 00:26:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: V Rusku umírají lidé, nechtějí Sputnik. Propaganda proti vakcíně se bohužel vrátila domů

Za posledních 24 hodin podlehlo v Rusku covidu-19 na 857 lidí, země hlásí rekordní přírůstky už dva měsíce. „Existují docela dobré analýzy celkové úmr ... číst dále

24.9.2021 13:30 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Převrat v Barmě? Lidé se nevzdávají, i když armáda někdy zabíjí i děti v náručích, říká Sabe Soe

Ředitelka obecně prospěšné společnosti Barmské centrum Praha (Burma Center Prague) Sabe A. Soe žije celý svůj dospělý život v Česku, přesto je její sr ... číst dále

23.9.2021 14:22 00:26:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Očkovaní s covidem v nemocnicích mají i jiné choroby. Většina pacientů je ale neočkovaná

U neočkovaných je podle amerických dat Centra pro kontrolu a prevenci nemocí 4,5krát vyšší riziko, že covidem-19 onemocní než u vakcinovaných a 11krát ... číst dále

22.9.2021 13:50 00:26:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Nejméně spokojení jsou lidé žijící v manželství, přestože se dožívají vyššího věku, říká demografka

„Abychom si prodloužili život, byla by optimální kombinace žít v manželství a mít vysokoškolské vzdělání. Nicméně některá výběrová šetření z posledníc ... číst dále

21.9.2021 13:45 00:26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Počet sebevražd za pandemie klesl, vyhráno ale nemáme, varuje šéf národního ústavu zdraví Winkler

Petr Winkler před prázdninami vystřídal Cyrila Höschla ve funkci ředitele Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Říká, že počet duševních chorob v  ... číst dále

20.9.2021 13:37 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Finanční nestabilita znamená, že vám stát vytrhne koberec z pod stolu a vše se zhroutí, říká bankéř

„Strukturální problémy, o kterých mluví každý český ekonom, jsou problémy dlouhodobé. To znamená neřešená důchodová reforma, úplně špatně nastavený da ... číst dále

17.9.2021 11:45 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Je skandální, když ombudsman odmítá bránit práva Romů, zlobí se ředitelka Amnesty International

„Pokud se začneme na lidská práva dívat politickým prizmatem a ne odborným, tak se může stát, že budou časem porušována práva seniorů a nikdo se jich  ... číst dále

16.9.2021 14:15 00:26:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Zrušit plošné testování ve školách je krátkozraké. Monitoroval bych je dál, radí infektolog Machala

Podle vlády není důvod k panice, přesto se čísla nakažených covidem-19 zas pomalu zvyšují. „Byl bych stále velice ve střehu. Přinejmenším potřebujeme  ... číst dále

15.9.2021 14:05 00:26:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kamila Zlatušková: Chybí odvaha zkoušet nové věci. Ovšem někteří tvůrci už by neměli dostat peníze

„Jsme občas docela dobří, nějaké ty výkyvy jsou všude,“ hodnotí producentka a zakladatelka festivalu Seriál Killer Kamila Zlatušková českou televizní  ... číst dále

14.9.2021 14:40 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Angela Merkelová je příklad odvážného politika. V Česku by to chtělo sedm samurajů, hodnotí Bratinka

Politik nemá dělat to, co vyhovuje přání lidu. Pak by ani nebyl zapotřebí a stačily by průzkumy veřejného mínění, myslí si Pavel Bratinka, bývalý poli ... číst dále

13.9.2021 13:15 00:26:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Michal Prokop: Z politiky se vytrácí idea. Je to jen boj, abych u toho byl co nejdéle

Muzikant a bývalý politik Michal Prokop vidí dnešní svět opět tak nějak naruby. „Hodnoty, ke kterým jsme se vztahovali, když tady vládnul bolševik, a  ... číst dále

10.9.2021 13:30 00:25:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Krištof Kintera: Malovat se může naučit každý. Umělec nemusí být dobrý v řemesle

Uznávaný výtvarník Krištof Kintera při pohledu na města, která stále víc zahušťují prostor, nešetří kritikou. Přesto ve městě, navíc v tom největším,  ... číst dále

9.9.2021 13:42 00:26:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka vzkazuje ministrovi zdravotnictví: Proboha, sežeňte si konečně dobré právníky

Epidemie v Česku opět zrychluje. „Jde to zhruba tak, jak se dalo čekat, a současně to vzbuzuje určité obavy. O tom není sporu. Rostoucí čísla s sebou  ... číst dále

8.9.2021 14:15 00:26:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Novinář: Lukašenkova ideologie je postavena na klidu, bezpečí. Přesto jsou lidé čím dál unavenější

Šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka se nedomnívá, že by běloruský prezident Alexandr Lukašenko někdy dobrovolně rezignoval. „Psychologicky a sám za ... číst dále

7.9.2021 14:10 00:26:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Revizionisté na Filozofické fakultě jsou, ale nejde tak redukovat celou školu, říká budoucí děkanka

Lingvistka Eva Lehečková vystřídá v únoru příštího roku ve funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy historika Michala Pullmanna, který lon ... číst dále

6.9.2021 13:45 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Doufám, že druhá generace Tálibánců nebude stejně šílená jako ta první, uvažuje politolog Tomský

„Afghánistán je nepochopitelná tragédie Západu. Všichni jsme se na tom účastnili. I Česká republika. Američané během dvou tří let zlikvidovali vládu T ... číst dále

2.9.2021 15:45 00:26:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Vyberte si – nežádoucí účinky po vakcíně, nebo po covidu? Deltě se totiž nelze vyhnout

Podle rozsáhlé studie izraelských vědců dává přirozená imunita po prodělání covidu podstatně více ochrany proti variantě delta než dvě dávky vakcíny P ... číst dále

31.8.2021 15:45 00:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Novinářka Holcová: Na území Česka působí jedny z nejmocnějších mafií. Nestřílí tu, jen řeší byznys

Je členkou mezinárodního konsorcia investigativních novinářů, které za kauzu Panama Papers získalo Pulitzerovu cenu. V Česku novinářka Pavla Holcová z ... číst dále

28.8.2021 11:00 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Roztočila jsem film o extrémní výchově a místo úděsu přišla fascinace, říká dokumentaristka Hníková

Do českých kin vstupuje film Každá minuta života o rodičích, kteří své dítě vychovávají tzv. extrémní výchovou. Svému potomkovi totiž rozplánovali kaž ... číst dále

26.8.2021 14:46 00:26:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Varianta delta+ bude zřejmě infekčnější než delta. Ale nechci šířit paniku

Počet nově nakažených koronavirem v Česku stagnuje, ale podíl zmutované varianty delta+ roste. Laboratoře ji za srpen odhalily ve víc než 20 procentec ... číst dále

24.8.2021 15:10 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Prezident nerad uznává chybu, ale naše společnost se k Číně staví negativně, uvažuje sinolog Hála

Pražský hrad před několika týdny oznámil, že prezident Miloš Zeman plánuje na příští rok návštěvu Číny. Pokud se cesta uskuteční, bude to jeho šestá n ... číst dále

21.8.2021 11:00 00:24:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Na Zemana a Klause Rusko něco ví, jiné vysvětlení nevidím, tvrdí esejista Karel Hvížďala

„Evropa je založena na kritickém myšlení, tedy na dialogu, ze kterého lidé odejdou jiní, protože každý z nich musí přijmout argumenty toho druhého,“ j ... číst dále

19.8.2021 16:15 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Není selhání vakcíny, že v Izraeli roste počet nakažených. Třetí dávka zřejmě funguje

V Izraeli, který patří mezi země s největší mírou proočkovanosti proti covidu-19, prudce rostou čísla nově nakažených. Podle biochemika Jana Konvalink ... číst dále

17.8.2021 14:23 00:26:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Zátopek byl komunista, který tomu v padesátých letech ještě věřil, myslí si režisér David Ondříček

Producent a režisér David Ondříček čeká na premiéru veřejné produkce svého nového snímku Zátopek celý rok. „Je to věc, kterou jsem nezažil. Je to velm ... číst dále

29.7.2021 15:20 00:26:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Senioři se za iPhone očkovat nenechají. Lidi bych k vakcíně motivoval i finančně

Epidemie koronaviru v Česku dále zpomaluje. Klesají počty pozitivních testů i reprodukční číslo. „Přestože se už lidé veselí společně venku, čísla vyp ... číst dále

24.7.2021 10:33 00:24:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Šéf Činohry Národního divadla: U nás se dobyté pozice nepouštějí. Desetiletí tu sedí lidé na prameni

České divadlo je konzervativní a dělat u nás něco moderního je těžké, tvrdí šéf Činohry Národního divadla Daniel Špinar. „Divadlo se dnes dělá úplně j ... číst dále

22.7.2021 15:00 00:26:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Filozof Petříček: Jsme horda neurotiků, která se děsí toho, co je i co přijde. A zhoršuje se to

Podle filozofa Miroslava Petříčka jsme se dostali do situace, kdy je nutné začít uvažovat jinak. „Prostě proto, že situace vyžaduje něco jiného. Ale m ... číst dále

20.7.2021 16:35 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Klíma: Část voličů Babiše obdivuje, že ty peníze na Čapí hnízdo z Bruselu vytáhl. Udělali by to taky

Josef Klíma z Televize Seznam je považován za jednoho ze zakladatelů české investigativní žurnalistiky. Za kariéru prošel několika televizními stanice ... číst dále

17.7.2021 11:00 00:24:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Sám jsem řešil, jestli podepíšu věrnost KSČ a SSSR, jmenování Stříže bylo pro mě osobní, říká Štindl

Publicista, scenárista a spisovatel Ondřej Štindl, také přispěvatel Revolver Revue a komentátor serveru Echo24, chmurám z politické či společenské sit ... číst dále

15.7.2021 12:30 00:26:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Hnutí odpíračů vakcín je nebezpečné, navíc když se blíží čtvrtá vlna

Počet nových případů koronaviru v Evropě i v Česku opět roste a odborníci varují před čtvrtou vlnou. Biochemik Jan Konvalinka uklidňuje, že nárůsty v  ... číst dále

13.7.2021 17:30 00:26:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kraus z židovských obcí: Nejdřív byl za Davida s prakem považován Izrael, dnes jsou to Palestinci

Vzrůstající antisemitismus v Evropě zaznamenávám, tvrdí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Jako příklad uvádí třeba Francii nebo Belgii. „ ... číst dále

10.7.2021 11:00 00:24:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Drtinová: Moderátor, který není aspoň trochu toxický, je nudný. Ale nerada svlékám lidi do naha

Za téměř tři dekády před kamerou dokázala dotlačit mnohé politiky do kouta. Moderátorka, novinářka a spoluzakladatelka DVTV Daniela Drtinová spoléhá n ... číst dále

8.7.2021 15:55 00:26:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Je tady etická, právní a morální otázka. Omezíme se kvůli těm, kdo se nechtějí očkovat?

Podle Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí bude mutace delta do konce srpna tvořit v Evropě 90 procent nových případů nákazy koronavire ... číst dále

3.7.2021 11:00 00:24:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Čeští novináři neumí přiznat chybu, vadí Klímovi z tiskového institutu. Odkazuje na kauzu ruský dluh

Role médií veřejné služby je dnes v České republice nedůležitější v historii existence samostatného státu, tvrdí šéf Českého národního výboru Mezináro ... číst dále

1.7.2021 15:15 00:26:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Infektolog Machala: Připomíná mi to loňskou situaci. Sice očkujeme, ale i virus je jiný, infekčnější

V Česku začíná růst počet nově nakažených koronavirem a také reprodukční číslo, které je na nejvyšší hodnotě od konce února. „Připomíná mi to loňskou  ... číst dále

29.6.2021 16:05 00:26:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Michal Bláha: České úřady hájí Babišův konflikt zájmů do krajnosti, u jiné firmy by do rizika nešly

Úřad práce podle auditorů ministerstva financí porušil kvůli nákupu reklamy u Mafry z holdingu Agrofert zákon o střetu zájmů. Jde o první rozhodnutí,  ... číst dále

26.6.2021 11:00 00:23:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Farář Czendlik: Lidé nechtějí myslet. Chtějí, aby jim někdo řekl, jak mají věci být, chtějí vůdce

„Jakákoliv média mohou být zdrojem dezinformací. S fakty není problém, tady se média snaží, ale problém je interpretace událostí a dávání do kontextu, ... číst dále

24.6.2021 15:50 00:27:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Zvorali jsme to, delta mutace je tu dřív, než by měla. Potřebovali jsme čas na očkování

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se po druhé dávce očkování zatím nakazilo jen 0,18 procenta Čechů, polovina do dvou týdnů po va ... číst dále

22.6.2021 16:00 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kalvoda: Politika je klubko červů, kteří se těší na posty, a než skončí, obsadí posty velvyslanců

„Tento stát, jeho parlamentní politika se principy právního státu neřídí. A varující je, že je porušuje ve vší tichosti. Nikoho to nezajímá, jen toho, ... číst dále

19.6.2021 11:00 00:23:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Michal Viewegh o úspěchu svých deníků: Lidé jsou zvyklí na reality show, tak sledují rozpadlého mě

Jeden z nejprodávanějších českých spisovatelů letos vydává už čtvrtý deník s názvem Zrušený rok. „Někdo mi říkal, že deníky patří k mým nejprodávanějš ... číst dále

17.6.2021 15:55 00:26:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka o kombinování vakcín: Mělo by to fungovat lépe. Zatím to není ověřeno, ale věřím, že bude

V Británii dominuje delta mutace koronaviru, dříve označovaná jako indická. Třetina zemřelých s touto mutací za minulý měsíc přitom byla plně očkována ... číst dále

15.6.2021 15:50 00:26:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Na Babišovi mi nevadí dotace, ale bojím se, že bude mlčet, až se bude řešit migrace, říká Jiří Weigl

Přes třicet let spolupracuje Jiří Weigl s bývalým českým prezidentem a premiérem Václavem Klausem. Nyní je výkonným ředitelem jeho institutu. Ambici v ... číst dále

12.6.2021 11:00 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Chci, aby lidé viděli, že stárnutím může život začít být teprve boží, vybízí stand-up komička Elbel

„Dějí se příšerné věci a někdo na ně musí poukázat,“ hodnotí stručně současnou politickou situaci v Česku komička, překladatelka a také příznivkyně sp ... číst dále

10.6.2021 15:53 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Dělali jsme špatně skoro všechno. Covidové selhání se musí důkladně prozkoumat

Epidemie v Česku skončila, nemocnice se vrací k normálu, úmrtí na covid jsou už zcela ojedinělá, očkování se zrychluje. Ozývají se hlasy, že je čas na ... číst dále

8.6.2021 16:14 00:25:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Novinář Tomáš Etzler: Lidé v Číně nechtějí demokracii, nevědí, co to je. Oni chtějí spravedlnost

Tomáš Etzler je jediný český novinář s oceněním Emmy. Pracoval a pracuje pro CNN, natáčel reportáže z válek v Iráku či Afghánistánu. Léta také působil ... číst dále

5.6.2021 11:00 00:23:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pavel Šporcl: Hudební výchova znamená i pochopit chování k sobě samým. Je to součást vývoje člověka

Houslový virtuos Pavel Šporcl ve svém otevřeném dopise vládě upozornil premiéra a některé ministry na nedostatečnou podporu umělců během pandemie. „Mi ... číst dále

3.6.2021 15:20 00:25:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Možná nedosáhneme kolektivní imunity, muselo by se totiž proočkovat až 90 procent lidí

V Česku se rychle rozvolňují opatření proti koronaviru, a to mimo jiné v reakci na verdikt Nejvyššího správního soudu, podle kterého stát nemůže plošn ... číst dále

1.6.2021 15:20 00:26:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Martina Formanová: Baví mě cítit adrenalin z toho, že se můžu ve stand-upu naprosto ztrapnit

V Americe žije od roku 1994 a 23 let prožila s filmovým režisérem Milošem Formanem, který před třemi lety zemřel. O tom, jak jí bylo po jeho odchodu,  ... číst dále

29.5.2021 11:00 00:24:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Umělým srdcem si nekupujeme jízdenku na nesmrtelnost, uvažuje kardiochirurg Netuka

Před čtyřmi roky dostal první pacient v Česku umělé srdce a taky mu zachránilo život. Nejen o tom, jaké jsou rozdíly mezi tím umělým a orgánem od dár ... číst dále

27.5.2021 12:50 00:26:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Uvnitř bych roušky ještě neodkládal. Rozhodně bych se raději očkoval než promořoval

Návrat Adama Vojtěcha do čela ministerstva zdravotnictví biochemika Jana Konvalinku překvapil. „Je dobře, že tam na těch posledních pár měsíců nejde n ... číst dále

25.5.2021 15:00 00:26:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pořád jsme v křeči, stále jsou tu figury, které staví jen na negaci, myslí si Šimon Pánek

Světové pořádky se mění nejvíce za posledních 150 let, řekl před čtyřmi lety šéf organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Teď ještě přidává: „Svět je op ... číst dále

22.5.2021 11:00 00:24:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Vojenský kaplan: Rodině bychom se měli omlouvat každý den

Po patnácti letech služby v armádě a půlroční misi v Kosovu má kaplan Vladimír Hudousek jasnu představu, co musí vojenský kaplan zvládnout při službě  ... číst dále

20.5.2021 16:05 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Mohou se objevit mutace, které rozvolňování zvrátí

Ministerstvo zdravotnictví odstoupilo od plánu na masivní prověřování mutací koronaviru. Peníze na sekvenování dostanou jen příspěvkové organizace a v ... číst dále

18.5.2021 15:55 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Klvaňa: Progresivisté vidí konflikt Izraele a Palestinců ideologicky – utiskování barevných bílými

Odpověď na to, proč se mladí liberálové staví v současném izraelsko-palestinském konfliktu na stranu Palestinců a velmi kritičtí jsou k Izraeli, lze p ... číst dále

15.5.2021 11:00 00:24:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Historik: Zvolili jsme Babiše, ale přitom každý chce být disident

Nakolik jsme národem disidentů a kolaborantů? „Asi pětadvacet let předtím, než nastoupil Andrej Babiš, jsme volali po vyrovnání s minulostí, o čemž al ... číst dále

13.5.2021 15:38 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Pomoci chudším zemím s pandemií pomůže i nám

Většina světa směřuje do velmi temného období, varoval před několika dny mimořádný vyslanec Světové zdravotnické organizace (WHO) pro covid David Naba ... číst dále

11.5.2021 15:52 00:25:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Topolánek: Spolu a Piráti se STAN mohou najít kompromisy

Podle posledního průzkumu agentury Kantar by nyní ve volbách do sněmovny obě koalice – Piráti a STAN a koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 – p ... číst dále

8.5.2021 11:00 00:24:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Je tu tendence nástupu nadnárodních organizací, tvrdí historik Cerman

Historik Ivo Cerman si myslí, že žádná pandemie nikdy společnost neposílila, ale naopak. „A šance současných komplexních společností vyrovnat se do bu ... číst dále

6.5.2021 15:45 00:27:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Vláda pořád nedala peníze na odhalování mutací

Pandemie podle biochemika Jana Konvalinky odhalila dlouhodobou plíživou krizi systému. Stát funguje strašlivě pomalu a není schopen reagovat na akutní ... číst dále

4.5.2021 16:01 00:26:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Spisovatel Palán: Třeba je společnost v lepším stavu, než to vypadá

Pokud se budeme těšit na konec pandemie, aniž bychom tušili, kdy k tomu dojde, je to ideální způsob, jak se rychle zbláznit, řekl před několika týdny  ... číst dále

1.5.2021 11:00 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Adam Drda: Nacismus a komunismus zničil společnost, 20. století je úpadek

Novinář a dokumentarista Adam Drda nemá problém klást rovnítko mezi komunismus a nacismus, a to k nelibosti mnohých. Už patnáct let připravuje rozhlas ... číst dále

29.4.2021 15:25 00:26:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Chodí mi dezinformace o vakcínách, ale nikdy ne o Sputniku

Ruská vakcína Sputnik V obsahuje podle brazilského regulačního úřadu živý adenovirus, který je schopný se v těle replikovat. Biochemik Jan Konvalinka  ... číst dále

27.4.2021 15:48 00:25:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Demografka: Země, kde zdravotní systém jel nadoraz, se budou nejvíce potýkat s dlouhodobými následky

Úroveň řízení země v době pandemie se za poslední týdny podle demografky Dagmar Dzúrové zlepšila. „V poslední době máme pocit, že jsou ti, kteří tady  ... číst dále

24.4.2021 11:00 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Rusko je lokální velmoc s jaderným potenciálem, co si buduje nárazníkové zóny, míní rusista Řoutil

„Absolutně nemůžu souhlasit, že Rusko má imperiální ambice – protože Rusko už impériem prostě není,“ říká host Osobnosti Plus rusista a odborník na po ... číst dále

22.4.2021 10:35 00:26:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Stát neumí předem poznat, co je důležité. Pořád tápeme, co bude platit za deset dní

V Česku podle biochemika Jana Konvalinky stále chybí systém rozvolňování. „Pořád tápeme, nevíme, co bude za deset dní. V prosinci jsme ještě měli syst ... číst dále

20.4.2021 15:00 00:26:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kuklík: Miloš Zeman zkouší limity ústavního systému

Mlčení prezidenta Miloše Zemana ke kauze Vrbětice považuje děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík za velkou chybu. „Je to spíš taktický ... číst dále

17.4.2021 11:00 00:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Petr Třešňák: Vážné zdravotní postižení funguje jako trauma a může skončit posttraumatickou poruchou

Kniha Zvuky probouzení se dostala do užších nominací na cenu Magnesia Litera. Její autoři novinář Petra Třešňák a jeho žena Petra vyprávějí příběh o v ... číst dále

15.4.2021 16:00 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Kolektivní imunity bychom mohli dosáhnout, až bude mít protilátky 80 až 90 procent lidí

Univerzita Karlova oznámila, že její vědci nebudou zkoumat ruskou vakcínu Sputnik V, jak požadoval prezident Miloš Zeman. „Jsem rád, že univerzita tot ... číst dále

13.4.2021 15:50 00:26:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Hospic nefunguje dobře v izolaci, proto opravíme usedlost Cibulka, vysvětluje šéf Avastu Vlček

Ředitel Avastu Ondřej Vlček patří mezi 100 nejbohatších Čechů, jeho jmění je odhadováno na 4,2 miliardy korun. Před nedávnem z této částky ukrojil tém ... číst dále

10.4.2021 11:00 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

My vědci musíme být profíci a tu zemi nějak držet i přes to, co dělají politici, myslí si Jungwirth

„Nejsem politolog, abych analyzoval vládu. Ale pamatuji si, že když jsme byli děti a někdo dělal nějakou kravinu, tak jsme se ptali: jsi blbej, nebo n ... číst dále

8.4.2021 15:43 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Nevěřím, že by přišla další velká vlna. Ale můžeme si to ještě pokazit

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) po uvedení do úřadu prohlásil, že za zásadní považuje urychlit očkování. Připustil přitom, že by u ... číst dále

7.4.2021 09:30 00:46:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Zemřel Karel Pacner. Neslyšel jsem o jediném případu spícího US agenta v Rusku, řekl na Plusu

Ve věku 85 let zemřel spisovatel, novinář a vědecký publicista Karel Pacner. Zprávu přinesla Česká televize. Připomeňte si jeho slova v posledním rozh ... číst dále

6.4.2021 15:52 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Jestli by dokázal Bartoš řídit stát v pandemii lépe než Babiš, neví nikdo, míní Jindřich Šídlo

Všechny vlády v pandemii dělají chyby, ale málokterá to dělá tak spektakulárně jako naše, hodnotí vládnutí hnutí ANO politický komentátor Seznam Zpráv ... číst dále

3.4.2021 11:00 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Klimeš: Čekám krize. Většina dětí nezvládá školu, senioři jsou schizofrenní, narostou sociální fobie

„Lidi se zbláznili a začali šílet ze smrti. A to je rozdíl mezi povodněmi z roku 2001 a tím, jak tomu říkám, koronavirovým branným cvičením,“ uvádí ho ... číst dále

1.4.2021 15:02 00:26:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Teplo a slunce koronaviru nesvědčí. I tak dodržujte všechna doporučení, prosím

Stávající restrikce kvůli šíření koronaviru platí i přes Velikonoce. Vláda rozhodla, že na Velký pátek budou zavřeny všechny obchody. Biochemik Jan Ko ... číst dále

30.3.2021 16:04 00:25:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Způsob, jakým vláda řídí očkování v Česku, není etický, umírá kvůli tomu víc lidí, míní etik Černý

Za neetické označuje přidělování vakcín v Česku expert na lékařskou etiku David Černý. „Schémata alokace, která jsou zveřejněna třeba na stránkách min ... číst dále

27.3.2021 11:00 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Viktor Tauš: Závislost nemá logiku. Izoluje vás od vnímání jakéhokoliv kontextu, čas se zastaví

Režisér, scenárista a producent Viktor Tauš letos získal dva České lvy: jednoho za spoluzaložení televize NAŽIVO a druhého za režii seriálu Zrádci. By ... číst dále

25.3.2021 14:55 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Čísla začínají vypadat optimisticky. A právě proto potřebujeme lockdown o Velikonocích

Počet zemřelých na covid v Česku přesáhl 25 tisíc. Denní přírůstky nakažených se ale dále snižují a experti už, byť opatrně, mluví o začátku velmi pom ... číst dále

20.3.2021 11:00 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Podnikatel Günsberger: Prodej roušek je velký byznys. Nosit je přesto neznamená podporovat vládu

Pražský podnikatel a provozovatel košer restaurace King Solomon Aaron Günsberger po svém bojuje s pandemií, když ze zájmu zkouší respirátory dostupné  ... číst dále

18.3.2021 15:41 00:26:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: AstraZenecou bych očkoval dál. Riziko je maličké v porovnání s tím, když se lidé nakazí

Téměř polovina evropských zemí pozastavila očkování vakcínou AstraZeneca kvůli výskytu krevních sraženin u očkovaných. „Rozumím tomu, ale při vší úctě ... číst dále

16.3.2021 13:46 00:27:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Ivan Bartoš není levičák, ale konzervativec s dredy, soudí šéf Havlovy knihovny Michael Žantovský

Výkonný ředitel Knihovny Václava Havla, překladatel, politik a diplomat Michael Žantovský varuje, že obě už oznámené koalice současných parlamentních  ... číst dále

13.3.2021 11:00 00:24:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Sucho a extrémní teplo v Česku? Nejspíš je to dopad tání mořského ledu, říká polární mikrobioložka

Jejím pracovištěm jsou vědecké základny v Antarktidě, za polární kruhy jezdí už sedmnáct let a stráví tam skoro třetinu roku. Polární mikrobioložka Ma ... číst dále

11.3.2021 14:05 00:26:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Nejhorší máme za sebou, ale lidé budou dál umírat. Protože je necháváme, aby se nakazili

Od minulého týdne začaly počty nově nakažených mezitýdenně klesat, a to i přes velký nárůst provedených testů. „Myslím, že už jsme na vrcholu hory, al ... číst dále

9.3.2021 14:45 00:26:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pokud vláda jedná skutečně podle čísel, tak to dovedně skrývá, hodnotí děkan VŠE Fischer

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické (VŠE) Jakub Fischer přiznává, že způsob, jakým vláda v době pandemie nakládá s daty a č ... číst dále

6.3.2021 11:30 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Média jsou tvrdší. Někdy nevím, jestli koukám na detektivku, nebo na zprávy, stěžuje si herec Dvořák

Václav Havel je mu souzen. Herec Viktor Dvořák v divadle hrál v inscenaci Čapek symbolickou roli Havla a letos je nominován na cenu Český lev za hlavn ... číst dále

4.3.2021 17:48 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Zažíváme nejtemnější hodinu před úsvitem. Ne za tři, ale za šest týdnů se dá rozvolnit

Nárůst počtu lidí infikovaných covidem v Česku neustupuje. Z 30 tisíc testů bylo ve středu 15 tisíc pozitivních. „Překvapuje mě, že to není ještě horš ... číst dále

2.3.2021 15:44 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Kroupa: Spousta lidí inklinuje k lepkavé ideologii, že volit KSČ nebylo špatně. To vede k zotročení

I přes pandemii koronaviru se letos otevře nové Gymnázium Paměti národa. „Přihlášky jsme obdrželi, zájem je veliký,“ říká ředitel společnosti Post Bel ... číst dále

1.3.2021 14:29 00:26:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Řežeme ránu pomalu a tupým nožem, aby to tolik nebolelo. Musíme víc dupnout na brzdu

Česko je po roce soužití s koronavirem v tristní situaci. Na epidemiologické mapě světa vypadá jako ostrůvek zkázy a temnoty, uvádí analýza americké C ... číst dále

25.2.2021 15:04 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Už nám dochází i improvizovaná lůžka, za bodem zlomu jsme docela dlouho, tvrdí biochemik Konvalinka

To, že vláda oddálila rozhodnutí o zpřísnění restrikcí, je pro biochemika Jana Konvalinku zklamáním. „Čekal jsem zásadní krok, aby přestali umírat sko ... číst dále

23.2.2021 15:35 00:26:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

V Rusku vždy byla věda politickým nástrojem a vakcína je obrovské politikum, připomíná novinářka Procházková

To, co se odehrává v médiích a v nemocnicích u nás, se dělo v Rusku zhruba před půl až tři čtvrtě rokem, říká novinářka Petra Procházková. „Pamatuju s ... číst dále

20.2.2021 11:30 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Česko je rájem, kde ještě můžeme stavět názory proti sobě, kritizuje korektnost historik Šedivý

Každá historická etapa je důležitá a vždy se ukáže, že byla něčím nová a přelomová, i, když se zdá, že se nic neděje, říká host Osobnosti Plus histori ... číst dále

18.2.2021 15:55 00:26:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Situace se vymkla kontrole, i když to neříkáme. A chováme se opačně než jiné státy

Epidemická situace může být do dvou nebo tří týdnů v celé zemi stejně závažná jako v uzavřených okresech, varoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ... číst dále

16.2.2021 15:36 00:25:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Pečinka: Třetina lidí je dnes na dně, třetina na polodovolené a ti poslední táhnou celou společnost

Česko podle Bohumila Pečinky dostalo v neděli čtrnáct dní k dobru. „Politické strany dostaly možnost projednat věci, které před sebou dlouho vršily a  ... číst dále

13.2.2021 11:33 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Trump je největší komunista, kterého jsem v USA potkal, protože také jen lže, tvrdí Rudy Linka

Jazzový kytarista Rudy Linka, Čech žijící v New Yorku, byl vždy hlasitým odpůrcem bývalého prezidenta Donalda Trumpa. A dnes chválí, jakými lidmi se o ... číst dále

11.2.2021 15:53 00:26:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Největší koncentrace britské mutace je v sousedství Chebska. Na zastavení je už pozdě

Vláda kvůli šíření covidu výrazně omezila volný pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Biochemik Jan Konvalinka ale nevěří, že to nyní bude mít vel ... číst dále

9.2.2021 15:23 00:26:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Tomáš Sedláček: Jsme přepracovaní. Lidé hledají v práci věci, které tam nebudou, třeba smysl života

Naše přepracovaná společnost má podle ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka díky pandemii šanci si uvědomit, že práce není to hlavní v životě. „Lidé si n ... číst dále

7.2.2021 08:00 00:49:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Miroslav Donutil slaví 70 let. „Jsem fatalista s touhou pomáhat osudu,“ řekl na Plusu

„Věřím na osud, ale myslím, že je mu třeba pomáhat a člověk musí dělat všechno pro to, aby osudu vyšel vstříc,“ říká host Osobnosti Plus a moderátorky ... číst dále

6.2.2021 11:30 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Potřebujeme politiky s vizí. Dlouhodobě obdivuji Angelu Merkelovou, říká režisér Bohdan Sláma

„Nezajímají mě věci, které jsou jednoduše optimistické,“ komentuje své umělecké preference scenárista a režisér Bohdan Sláma. „Tedy, že se tvůrci dopř ... číst dále

4.2.2021 15:34 00:26:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Osobnost Plus

Konvalinka: Vláda by měla dávat respirátory zadarmo. V porovnání s lockdownem by se bohatě vyplatily

V sobotu by měla do Česka dorazit první vakcína od společnosti AstraZeneca. Podle studie Oxfordské univerzity dává naději, že je schopna nejen chránit ... číst dále

2.2.2021 14:59 00:25:53