Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 48 580 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Podcasty HN"

7.12.2023 03:00 00:12:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

esko je zem oligopol, vláda by mla na nižší ceny potravin víc tlait

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodáek, je tvrtek 7.prosince. Dnes se mrkneme na ceny potravin se kterými je to stejn cimrmanovské jako s ... číst dále

6.12.2023 05:00 00:10:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Promite, musím do krytu. Jak jsou Ukrajinci pipraveni na zimu a co potebují nejvíc

Ranní brífink Martina Ehla: Druhá válená zima mže být pro Ukrajinu složitjší než ta první. eská humanitární pracovnice Veronika erníková z organizace  ... číst dále

5.12.2023 18:00 00:44:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Banky by mly platit sociáln slabým kauce na bydlení. Ruil by za to stát

V esku je aktuáln pes milion lidí, kterým hrozí, že ztratí bydlení. Za poslední rok se poet lidí v bytové nouzi nebo touto nouzí ohrožených zvedl skor ... číst dále

5.12.2023 18:00 00:45:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Elektromobily tlaí i politická korektnost, ale budoucnost je jasná. Dožene Evropa Teslu a íany?

Ivana Hodáe zaadily Financial Times mezi nejvlivnjší lidi v Bruselu. Jako jediného echa. Víc než 10 let tam zastupoval zájmy celého evropského automob ... číst dále

5.12.2023 13:12 00:10:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak v jednání dosáhnout, eho chceme? Hlavní je naslouchat a nevnucovat svoji pravdu

Ve slovníku profesionálních vyjednava se tomu íká taktická empatie - když se s nkým bavíme, zaveme na chvíli ústa, aktivn nasloucháme, nesoudíme jeho  ... číst dále

5.12.2023 05:00 00:16:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Rok s AI: nkteré profese jsou už mrtvé. Co bude klíové pro pežití dalších?

Ranní brífink Jakuba Troníka: Je to tém pesn rok, co veejnost na celém svt dostala do rukou nový nástroj. Na první pohled jednoduché okénko na webové  ... číst dále

4.12.2023 13:42 00:45:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

esko brzdí kult levných vcí, íká místopedsedkyn asociace designu Kateina Kadlecová

Nejvtším problémem eské ekonomiky je to, že nenabízí pidanou hodnotu, tvrdí místopedsedkyn asociace prmyslového designu a majitelka firmy USSPA Katein ... číst dále

4.12.2023 13:29 00:49:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

DebataHN Seda Ekonomika Audio

V problematice šedé ekonomiky je esko na evropském prmru, nezdanný obchod u nás tvoí asi trnáct procent hrubého domácího produktu. Digitalizace plateb ... číst dále

4.12.2023 07:41 00:05:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ti otázky pro dnešní den, které jsou klíové pro ekonomiku: Mzdy, lékai a hackerský píbh

Ranní brífink Maška: Dobré jitro z Hospodáek, je pondlí 4. prosince, ekají nás divoké ti týdny do štdrého dne a sluší se pipomenout, že 4. Prosince ro ... číst dále

1.12.2023 06:02 00:46:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Koho volit, padne Ukrajina, a pro by politici udlali dobe, kdyby lákali na nmecký supermarket?

Podcast Bruselský diktát dostal pozvání k výjezdu mezi lidi k vystoupení v hospod U Krobiána v Beroun-Hostimi. Pišlo asi 70 oban, které zajímalo vše,  ... číst dále

1.12.2023 03:00 00:13:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Brzký start lyžování má lidi hlavn nalákat na hory, byznysov moc velký význam nemá, íká Knot

Ranní brífink Tomáše Lysoka: V osmi velkých lyžaských stediscích v esku zahájí provoz už první prosincový víkend. Na rozdíl od pedchozích let totiž sp ... číst dále

30.11.2023 16:06 00:08:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

ESG, to není jen ekologie. Dležitý je i sociální dopad, teba podpora komunit

Velké firmy v esku budou muset od píštího roku pipravovat ESG reporty. Vtšina z nich se nyní zamuje pedevším na aspekt E, tedy na svou environmentální ... číst dále

30.11.2023 01:56 00:15:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vláda mohla firmám zadotovat energie, musela by ale škrtat teba na píspvku na bydlení

Ranní brífink Julie Hrstkové: Dobrý den u ranního briefingu Hospodáských novin. Poslanci celý verejší den vnovali rozpotu eské republiky na píští rok. ... číst dále

29.11.2023 05:00 00:17:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Palestina 76 let po klíovém rozhodnutí OSN: útok Hamásu by mohl být zlomem na cest k míru

Ranní brífink Jakuba Troníka: V roce 1947 pipadal 29. listopad na sobotu. A práv v ten den pijalo Valné shromáždní OSN rezoluci, podle které se mla ro ... číst dále

28.11.2023 18:00 00:55:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Granát proti Fialovi i Spolu. Pro chce Kalousek do Evropského parlamentu a co to mže zpsobit?

Miroslav Kalousek vytáhl proti Markét Pekarové Adamové a chce kandidovat do Evropského parlamentu. Úpln nejvíc tím ale mže poškodit ODS pokud se to st ... číst dále

28.11.2023 05:00 00:10:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vysoký rating rozzrueného eska. Analytik vysvtlí, ím to je

Ranní brífink Petra Honzejka: esko zažilo jeden z nejvtších sociálních protest od roku 1989, stávkovaly statisíce zamstnanc v soukromých firmách i ve  ... číst dále

27.11.2023 15:05 00:19:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Tomáš Sedláek: Motorem lidstva není sobeckost, ale laskavost. A platí to i v byznysu

Díve se ekonomové uili, že motorem lidstva je správn zapažená sobeckost. Te se ale spíše ukazuje, že motorem pokroku a tím, co lovka oddluje od živoiš ... číst dále

27.11.2023 14:54 00:22:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Firmy se ped hackery chtjí chránit hlavn technologiemi. Zapomínají pitom na školení lidí,

Kybernetických útok na firmy pibývá. Podniky pesto v mnohých pípadech zaínají dbát na svoji ochranu až ve chvíli, kdy je pozd. Takový pístup mže nejen ... číst dále

27.11.2023 03:00 00:10:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Stále ješt nevíme, jakou podobu Roberta Fica jsme v jeho tvrté vlád dostali

Ranní brífink Martina Ehla:  Robert Fico navštívil Prahu. Ale stejn, jako si lámou hlavu eští a další evropští politici nad tím, jakou bude dlat polit ... číst dále

24.11.2023 05:00 00:19:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Bonusový díl: Krize kam se podíváš. Co íst, když se chcete vyznat v souasném svt

Válka na Ukrajin a skutenost, že v ní Rusko te má navrch. Klimatití aktivisté a jejich snaha, aby skonil kapitalismus, jak ho známe. Britští konzervat ... číst dále

24.11.2023 03:00 00:08:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

S podporou Izraele nechome do krajnosti. Na prvním míst na to doplatíme my, varuje expert

Ranní brífink Ondeje Housky: Nepeháníme to s podporou Izraele? Otázku, která v esku zní skoro kacísky, ale bžn debatují ti, kteí na zahraniní politiku ... číst dále

23.11.2023 05:00 00:12:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak eši nosí mamuty ze zahranií a kam všude už se dostal eský kapitalismus

Dobré ráno z Hospodáských novin, je tvrtek 23. listopadu, ve Spojených státech slaví Den díkvzdání a rozjíždí se tak prodloužený víkend, jehož souástí ... číst dále

23.11.2023 04:20 00:12:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak eši nosí mamuty ze zahranií a kam všude už se dostal eský kapitalismus

Dobré ráno z Hospodáských novin, je tvrtek 23. listopadu, ve Spojených státech slaví Den díkvzdání a rozjíždí se tak prodloužený víkend, jehož souástí ... číst dále

22.11.2023 05:00 00:19:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Válek se nakonec s lékai dohodne, jen mu nkteré vci pomalu docházejí. And covid is coming

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré ráno z Hospodáských novin, je steda 22. listopadu, na pražském hrad probhne summit prezident visegrádské skupiny, ... číst dále

21.11.2023 17:00 00:56:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nelžeme si, Rusko je na tom líp a na Ukrajin míí k vítzství. Máme sílu to zmnit?

Zvykli jsme si posuzovat situaci podle toho, co bychom si páli, nikoliv podle toho, co se reáln dje. A je prost faktem, že Rusko te má nad Ukrajinou j ... číst dále

21.11.2023 06:00 00:09:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Letos se ped Black Friday neschováte. Obchodníci bojují a snaží se napravit špatný rok

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Slovní spojení Black Friday zaali v esku mnozí obchodníci používat jako heslo pro výprodej bez ohledu na období v roce. T ... číst dále

20.11.2023 05:00 00:11:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

eská kultura v zahraniní nikoho nezajímá, íká svtový bohemista. A vysvtluje, pro je to dobe

Ranní brífink Ondeje Housky: Mžeme si dokola íkat, jak máme kvalitní teba literaturu a kolik skvlých spisovatel se v esku narodilo. Ale když se podívá ... číst dále

19.11.2023 17:00 00:45:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

esko má jedno z nejlepších vodohospodáství v EU. Brzdí jej však píliš písné normy

Než se v pipraví a postaví  istírna odpadních vod i kanalizace, stojí to dost asu a penz. Ovšem legislativa se mezitím mže i nkolikrát zmnit, postžova ... číst dále

16.11.2023 03:00 00:15:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Už na pohovoru vdí, že od vás odejdou. Jak pracovat s generací Z? Hlavn pravdu a pohodu

Ranní brífink Jakuba troníka: Narodili se už do svobodného svta, vyrstali doslova online, smartphone je u nich samozejmost, sociální sít pirozené pros ... číst dále

15.11.2023 05:00 00:09:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak nejchudší Evropané míí do Evropské unie a v em je tajemství moldavských fotbalist

Ranní brífink Martina Ehla: Co udlá s Moldavskem zahájení rozhovoru o vstoupu v EU, co trápí bžné Moldavany a pro by mli mít eští fotbalisté ped tmi m ... číst dále

14.11.2023 17:00 00:54:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Karel Schwarzenberg byl velký pragmatik - naštstí. A jak mže esko zlevnit drahou elektinu?

Karel Schwarzenberg rozhodn nebyl jen vzorem morálky v politice, ale chápal, že bez poádné dávky pragmatismu nieho nedosáhnete. Jeho nástupci naopak n ... číst dále

14.11.2023 05:00 00:13:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Že byl Hácha jen kolaborant? Dnešní mladí chtjí vdt víc, pomže i divadlo

Ranní brífink Jakuba Troníka: Blíží se výroí 17. listopadu a dnešní Ranní brífink se vnuje svobod a demokracii a jejich reflexi v umní. Souástí oficiá ... číst dále

13.11.2023 05:00 00:40:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Selháváme ve tech K. Moderní svt vypadá jinak, íká šéf Eurowagu Vohánka

Martin Vohánka, zakladatel a majitel platební spolenosti W.A.G. payment solutions, která pod znakou Eurowag nabízí mobilní ešení dopravcm po celé Evro ... číst dále

13.11.2023 02:49 00:10:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Hlavní neznámou inflace zstává energetický šok

Ranní brífink Julie Hrstkové: Dobrý den,vítejte u Ranního briefingu Hospodáských novin. Je pondlí 13 listopadu a ped námi je zkrácený tydenní pracovní ... číst dále

12.11.2023 18:00 00:54:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pée o blízké bude ím dál víc na jejich rodinách. eši se na to budou moci pipojistit

Demografický trend napovídá, že v esku bude stále více nesobstaných lidí odkázaných na pomoc svých rodin. A to proto, že domovy dchodc nebo sociálních ... číst dále

10.11.2023 02:00 00:14:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Z cizích chyb se lovk pouí nejlíp, netajil jsem nic, co se nám nepovedlo, íká solárník Schön

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Jak dlouhá je cesta od poáteních úvah o vlastní solární elektrárn k první vyrobené kilowatthodin? Na co si dát pozor, pro ... číst dále

9.11.2023 03:00 00:09:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Odklad snížení sazeb otevelo píležitost k nákupu dluhopis, íká Ferancová

Dobré ráno s Ranním briefingem Hospodáských novin Dnes je tvrtek 9. listopadu a my se budeme vnovat akciovým trhm, na které doléhá slábnoucí ekonomika ... číst dále

8.11.2023 05:00 00:08:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ukrajinci nemohou Rusko porazit, je as na plán B, vyzývá špikový analytik

Ranní brífink Ondeje Housky: Spoléhat se na to, že Ukrajina válku s Ruskem rozhodne na bojišti, se ukazuje jako píliš optimistické. Ve skutenosti je p ... číst dále

7.11.2023 19:00 01:18:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vyhlásí Babiš referendum o czexitu? A pro Slováci nejsou naši brati? Marek Han promluvil

Marek Han byl dlouho klíovým mužem marketingu Andreje Babiše. Navzdory Babišov nevoli ale odešel a v Bruselském diktátu vysvtluje, pro už pro lídra hn ... číst dále

7.11.2023 12:10 00:24:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Prožít stáí aktivn, nebo o holi a nemocný? Rozhoduje se to kolem 45. roku života

Fitness centra v esku se už oklepala z covidové krize, konkrétn napíklad Form Factory s 17 pobokami v Praze, Brn a dalších mstech hlásí nárst návštvno ... číst dále

7.11.2023 05:00 00:12:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kulaté výroí dne, kdy NB udlala, co ješt nikdy nikdo. Jak obstály intervence z dnešního pohledu?

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodáek je úterý 7.listopadu. A to je nejen den, na který pipadá výroí jedné z nejvtších katastrof v histo ... číst dále

6.11.2023 06:00 00:13:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Evropa potebuje africké suroviny, stejn jako v minulosti zaveme oi nad dtskou prací

Ranní brífink Martina Ehla: Premiér Petr Fiala je na velké cest po subsaharské Africe. Pi dojednávání byznysu v Africe je poteba, aby dvee otevíral pr ... číst dále

3.11.2023 03:00 00:10:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

ím je nová manažerská ikona výjimená a jak tvrtý superb zapadá do budoucnosti Škody Auto

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré ráno z Hospodáských novin. Je pátek 3. listopadu, eská národní banka vydá zprávu o mnové politice, která hodn nap ... číst dále

2.11.2023 02:00 00:17:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Przkumy odkrývají prostor pro novou stranu. Mla by tlait euro a inovace

Ranní brífink Jakuba Troníka: Pokud by se te konaly volby do Poslanecké snmovny, vyhrálo by hnutí ANO. To je výsledek mnoha przkum z poslední doby. Te ... číst dále

1.11.2023 05:00 00:08:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kolik bude stát dostavba Dukovan a jak se zaplatí? A opravdu se stihne do roku 2036?

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Zájem o stavbu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech mají ti uchazei. Finální nabídku podaly americký Westinghouse ... číst dále

31.10.2023 21:06 00:52:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Co Petr Fiala doopravdy prosadil v Bruselu. A který politik je dutý jak sádrový trpaslík?

Prosadili jsme právo Izraele na obranu, chlubí se premiér. Jak je to ve skutenosti? A pro se Fiala na svých billboardech stydí za to, že je z ODS? V B ... číst dále

31.10.2023 06:00 00:11:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pt týdn do zákazu dovozu paliv z ruské ropy. Nedostatek benzinu ani nafty nehrozí

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Ranní brífink Tomáše Lysoka: Od 5. prosince nebude možné do eska dovážet benzin ani naftu vyrobené z ruské ropy. Koní tot ... číst dále

30.10.2023 06:00 00:20:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Digitalizace není jen o investicích. Je nutné zmnit myšlení a otevít prostor novým nápadm

Aby byly firmy úspšné a obstály ve svt, musí digitalizovat. Víru v pínos moderních technologií mají politici i šéfové podnikatelských svaz. Díky digit ... číst dále

30.10.2023 03:00 00:08:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Bezpenost vždycky dostane pednost ped ekonomikou. To poznali naši pedci a zakoušíme to i my

Ranní brífink Ondeje Housky: Skoro všichni politici dnes mluví o nutnosti zbavit se závislosti na ín a dalších dodavatelích. V citlivých oblastech, ja ... číst dále

27.10.2023 07:13 00:08:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Je dostatený! Není dostatený! Jak dopadne hádka premiéra a prezidenta o úsporný balíek

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z hospodáek, je pátek 27. íjna. Dnes si dáme krátkou ale výstižnou rekapitulaci hádky premiéra a prezidenta o  ... číst dále

27.10.2023 06:02 00:47:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

V esku jsou oban a firma braní jako pachatel. Když se pístup otoí, nakopne to celou ekonomiku

Má stát dostatek IT zamstnanc a dokáže je zaplatit? Jak pinutit ministerstva myslet jinak? Jak se zbavit nezbavitelných dodavatel, co na úadech pežíva ... číst dále

26.10.2023 02:00 00:13:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vláda by mla podpoit výrobu panel a dalších souástí fotovoltaických elektráren v esku

Ranní brífink Martina Ehla:  Fotovoltaické elektrárny by mly být strategická vc, která by mla pomoci zajistit energetickou bezpenost Evropy, takže by  ... číst dále

25.10.2023 18:00 00:44:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Noví zákazníci privátního bankovnictví chtjí komplexní vizi

Struktura klient privátního bankovnictví se v poslední dob mní. Prmrný vk zákazník klesá díky mladým startupistm, kteí dokázali v nkolika málo letech  ... číst dále

25.10.2023 06:00 00:55:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Díkybohu za Putina i Okamuru. A nejvtší dezinformace te šíí BBC, íká Pojar

Izrael vpadne do Gazy, ale jestli se mu podaí Hamás úpln zniit není zdaleka jisté. V celé krizi bude klíové, co udlá Írán, ale Ameriané mu naštstí vzk ... číst dále

25.10.2023 05:00 00:07:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

O em bude mluvit prezident Petr Pavel v projevu 28. íjna? Nco jsme zjistili!

Ranní brífink Petra Honzejka: Blíží se státní svátek vzniku eskoslovenské republiky a s ním i první projev, který pi této píležitosti pronese preziden ... číst dále

24.10.2023 17:43 00:48:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak z krize ve stavebnictví? Mén byrokracie a více efektivity, radí experti

Slabá kupní síla, stavební projekty odložené kvli covidu nebo válce na Ukrajin, nedostatek materiálu a lidí, zdlouhavé administrativní procesy. To vše ... číst dále

24.10.2023 13:44 00:32:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak pipravit dti na svt s AI? Zeptali jsme se pímo Maldonada z OpenAI

Investiní podcast MoneyPenny tentokrát navštívil ambasador spolenosti OpenAI Abran Maldonado. Šimon a David se ho ptali, jaký svt tvrce jazykových mod ... číst dále

24.10.2023 06:00 00:50:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

eská ekonomika má sklerózu. Dotování zombie firem musí skonit, íká ekonomka Helena Horská

Bez revize fungování státu nevyešíme ani deficit financí, ani nenastartujeme opravdu silný rst, tvrdí hlavní ekonomka Reiffeisen Bank a lenka národní  ... číst dále

24.10.2023 05:00 00:09:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Turisté míící do Berlína by mli sledovat policejní aplikaci a poítat s problémy v doprav

Ranní brífink Julie Hrstkové: Zprávy z Berlína, jednoho z turisticky nejoblíbenjších evropských mst, aktuáln pipomínají zprávy z bojišt. Zápalné lahve ... číst dále

23.10.2023 11:08 00:51:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Klí od bytu by lidé nikomu nedali. Bankovní údaje ale snadno sví podvodníkm

Policie letos registruje rekordní poet kyberútok na klienty bank: v první polovin letošního roku jich bylo více než deset tisíc. Nejslabším lánkem jso ... číst dále

23.10.2023 05:00 00:18:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Spolu do Bruselu spolu? Neshodnou se na niem, íká bruselská zpravodajka

Ranní brífink Jakuba Troníka: Nevil tomu skoro nikdo, ale pece se to podle všeho stane. Koalice Spolu má jít píští rok do eurovoleb se spolenou kandid ... číst dále

20.10.2023 06:01 00:41:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kdo íká, že je balíek nedostatený, nemá pravdu. Dan už zvedat nebudeme, tvrdí premiér Petr Fiala

K transformaci EZu má a musí dojít, tvrdí v podcastu Hospodáských novin Revize premiér Petr Fiala. Snaží se v této souvislosti mírnit obavy minoritníc ... číst dále

20.10.2023 03:00 00:13:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jaká je pravdpodobnost snížení úrok, jak se bude vyvíjet inflace a kam až spadne koruna.

Ranní brífink Julie Hrstkové: Jaká je pravdpodobnost snížení úrok, jak se bude vyvíjet inflace a kam až spadne koruna? O tom se budeme bavit s hlavním ... číst dále

19.10.2023 03:00 00:17:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Hamás a chování k rukojmím? Cynické, bude schopný je spíš zavraždit, než aby je vydal do Izraele

Ranní brífink Jakuba Troníká: Úterní zásah nemocnice v Gaze vyvolává velké pochybnosti, ale také velké emoce. Na všech stranách. A to bez ohledu na to ... číst dále

18.10.2023 05:00 00:17:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Stát by ml mít pod kontrolou data, která sbírá, ml by vdt komu a za kolik je prodává

Ranní brífink Julie Hrstkové: Digitalizace, slovo, které slyšíme z úst mnoha politik, ovšem když jdeme na úad, máme asto pocit, že jsme se ocitli v mi ... číst dále

17.10.2023 12:01 00:19:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak nahradit chybjící "ajáky"? Firmy si je zkoušejí poídit jako službu

Digitalizace je pro moderní firmy naprostou nezbytností. Nelze však dlat bez IT specialist, kterých je na trhu nedostatek. Schopného pracovníka trvá n ... číst dále

17.10.2023 11:59 00:19:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak nahradit chybjící "ajáky"? Firmy si je zkoušejí poídit jako službu

Digitalizace je pro moderní firmy naprostou nezbytností. Nelze však dlat bez IT specialist, kterých je na trhu nedostatek. Schopného pracovníka trvá n ... číst dále

17.10.2023 10:30 00:29:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zelený vodík v esku: Investoi zájem mají, ale návratnost je i dvacet let

Spolenost Green Power Investment (GPI) má v esku rozjeté dva velké projekty investic do zeleného vodíku. Jeden je navržen tak, aby se splácel z úspor  ... číst dále

17.10.2023 10:30 00:29:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zelený vodík v esku: Investoi zájem mají, ale návratnost je i dvacet let. Pomohla by cenová soutž na vodík a energie

Spolenost Green Power Investment (GPI) má v esku rozjeté dva velké projekty investic do zeleného vodíku. Jeden je navržen tak, aby se splácel z úspor  ... číst dále

17.10.2023 06:00 00:56:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Bruselský diktát #3: Pro je Evropa impotentní a jak na nás dopadne izraelská odveta proti Hamásu?

Ml by Izrael zkusit úpln zlikvidovat Hamás, nebo by to byla chyba, na kterou doplatíme i my v Evrop? A co udlá ODS, pokud se její kamarád Jaroslaw Kac ... číst dále

17.10.2023 05:00 00:18:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pouení z polských voleb a kdo má bránit esko

Ranní brífink Martina Ehla: Nejprve ti lekce z polských voleb pro echy. A potom, co všechno musí eský stát udlat, aby se pipravil na úspšnou obranu v  ... číst dále

16.10.2023 03:00 00:14:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak tžké je vydlat a darovat 100 milion korun. A jak to pomže vdcm.

Ranní brífink Jaroslava Maška:  Dobré ráno z Hospodáských novin, je pondlí 16. íjna, šedesáté tetí narozeniny slaví Jií Rusnok a eká nás první opravdu ... číst dále

13.10.2023 06:02 00:36:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Budoucnost je o kompromisu, cirkulární ekonomika nezastavuje pokrok, íká Jonášová

Soa Klepek Jonášová, zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky, je dalším hostitelem v nové podcastové sérii Hospodáských novin s názvem reVize eska ... číst dále

13.10.2023 03:00 00:12:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

ínská elektroauta picházejí, donutí velké evropské výrobce stlait cenu pod milion korun?

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Rodinné kombi na elektinu s dojezdem pes 300 kilometr a cenovkou pod 900 tisíc korun také to bylo k vidní na letošním Fór ... číst dále

12.10.2023 05:00 00:16:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Boj proti korupci na Ukrajin: vilu politika za špinavé peníze odhalilo googlení na školení

Ranní brífink Jakuba Troníka: Rozšíení Evropské unie o Ukrajinu a další státy se neobejde bez rozsáhlých zmn v samotné unii, ale práv i na stran zem b ... číst dále

11.10.2023 06:00 00:50:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Bruselský diktát #2: Petru Pavlovi to venku jde: odvaha, aplaus i orgasmus

Prezident udlal to, na co se ostatní politici zatím vykašlali - ekl echm, že vstup Ukrajiny do EU nebude zadarmo. eši se ale navzdory tomu stále drží  ... číst dále

11.10.2023 02:14 00:13:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro je Japonsko pro eské turisty poprvé levné, kam jet a jak se za poslední dobu zmnilo k lepšímu

Ranní brífink Jaroslava Maška: Zaíná naše velké fórum vnované Elektromobilit a také esko-uzbecké podnikatelské fórum. Spolkový ministr hospodáství Rob ... číst dále

10.10.2023 05:00 00:09:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Podporu Palestiny zastavit, propagaci teroru trestat, íká ministr vnitra Vít Rakušan

Ranní brífink Petra Honzejka: Svt žije brutálním útokem terorist Hamásu na Izrael a my se podíváme na to, jaké ohlasy má v esku. Pobavíme se s ministr ... číst dále

9.10.2023 05:00 00:12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Co ovlivuje vývoj koruny a jaký vývoj lze oekávat?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Ranní brífink Julie Hrstkové: Koruna je bezesporu hlavním námtem posledních týdn. Dovolené sice skonily, kurz eské mny s ... číst dále

8.10.2023 17:00 00:51:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Hodnotu nemovitostí zachrauje rst nájm, shodují se manažei realitních fond

Po letech hojnosti se realitní fondy potýkají s výrazn složitjším prostedím. V dob vysokých úrokových sazeb tžko hledají investiní píležitosti a zárov ... číst dále

6.10.2023 11:10 00:33:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ohívat vodu pomocí obnovitelných zdroj? Dobe funguje i levná technologie z dob socialismu

Starší, ale stále vysoce funkní alespo tak experti na obnovitelné zdroje popisují takzvané fototermické panely. Ty dokážou využít energii ze slunce k  ... číst dále

6.10.2023 09:00 00:45:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Potebujeme reset systému, íká datový ekonom Petr Barto

Zatím máme šanci na celkovou reformu rozpotu a zaínat musí od výdaj. Protože když to neudláme nyní, tak se nám s rostoucím dluhem mže stát, že nás k t ... číst dále

6.10.2023 01:23 00:10:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Poletí Aleš Svoboda dív s F-35 nebo do vesmíru? A jak získat pravdu i z vašeho mobilního telefonu

Ranní brífink Martina Ehla: Major Aleš Svoboda, eský pilot i kandidát na astronauta, vysvtluje, jak velký je rozdíl mezi tím pilotovat Gripen a F-35.  ... číst dále

5.10.2023 03:00 00:08:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

ína jako svtový hegemon? To se nestane, Západ je na tom líp, než jak si mnozí mysleli

Ranní brífink Ondeje Housky: ínský prezident Si in-pching asto opakuje tezi, že Východ je na vzestupu, zatímco Západ upadá. Má pravdu? Rozebereme v dn ... číst dále

4.10.2023 06:00 01:05:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pravý dvod, pro Babiš podpoil Fica

Andreji Babišovi je ideologie jedno. Za Roberta Fica se ped slovenskými volbami postavil kvli jednomu vlastnímu zájmu, a my vám ekneme, jaký to je. Fi ... číst dále

4.10.2023 05:00 00:14:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Koruna oslabuje. Pro? A jaký to bude mít dopad na ekonomiku?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Jednou z nejdležitjších zpráv posledních dní je hospodaení státního rozpotu. Nová ísla ke konci záí ukazují, že roste pr ... číst dále

4.10.2023 05:00 01:05:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Bruselský diktát 1: Pravý dvod, pro Babiš podpoil Fica

Andreji Babišovi je ideologie jedno. Za Roberta Fica se ped slovenskými volbami postavil kvli jednomu vlastnímu zájmu, a my vám ekneme, jaký to je. Fi ... číst dále

3.10.2023 05:00 00:08:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Diktujeme s Prem: Poslechnte si nový podcast o tom, co je pro nás všechny skuten dležité

Ranní brífink Ondeje Housky: Kdo chce rozumt tomu, co se dje kolem nj, ml by se mnohem víc zajímat o Evropu, než o esko. Tuhle pravdu v esku chápe opr ... číst dále

2.10.2023 16:07 00:54:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

V esku se tváíme, že se nás elektromobilita netýká. Zmny se ale djí všude kolem

Zatímco eská veejnost se v przkumech staví k elektromobilm stále spíše skepticky  zejména se obává toho, jestli dojedou dostaten daleko a kde bude mož ... číst dále

2.10.2023 03:00 00:14:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Volební exit polly na Slovensku totáln selhaly. Prozradíme, kde udlali výzkumníci chybu

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodáek je pondlí 2.íjna. Dnes se podíváme na záhadu pro na Slovensku nefungovaly exit polly. Tamní volby  ... číst dále

29.9.2023 13:15 00:55:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Mohli bychom rst o 6 procent ron, jenže esko není stavné na echy, íká ekonom David Navrátil

David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny, je dalším hostem v nové podcastové sérii Hospodáských novin s názvem reVize eska. Co si myslí o chudnutí ... číst dále

29.9.2023 03:00 00:10:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nový šéf eské televize: Mých prvních 100 dní ve funkci, boj s dezinformacemi

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré ráno z Hospodáek, je pátek 29. záí, tedy v podstat prodloužený víkend, takže hodn morálky všem, kteí opravdu prac ... číst dále

27.9.2023 05:00 00:13:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Železný zákon dneška: Klimatickým aktivistm se nezavdíš

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodáek, je steda 27.záí! Dnes se mrkneme na to jak se vyvíjí možnost spolené kandidatury vládních partají ... číst dále

26.9.2023 11:19 00:21:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Svenské fondy nejsou jen nástrojem mezigeneraního pedání, využívají je i start-upisté

Mezigeneraní pedání majetku je i nadále hnacím motorem vzniku svenských fond. Tch je v esku už bezmála pt tisíc a jejich poet každoron stoupá. Stále a ... číst dále

26.9.2023 11:15 00:21:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Svenské fondy nejsou jen nástrojem mezigeneraního pedání, využívají je i start-upisté

Mezigeneraní pedání majetku je i nadále hnacím motorem vzniku svenských fond. Tch je v esku už bezmála pt tisíc a jejich poet každoron stoupá. Stále a ... číst dále

26.9.2023 05:00 00:15:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Slovenský model levné práce se vyerpal. Pro Košice jsou dležitjší ajáci než zmírající železárny

Ranní brífink Martina Ehla: Na dnešní Green Deal Summit Hospodáek dorazí i Ursula von der Leyenová. Podíváme se, jak si esko stojí na cest k zelené ek ... číst dále

25.9.2023 05:00 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Tlustá ára za minulostí? Jde to u tch, kteí si své chyby odpracovali, íká Vladimír Mišík

Ranní brífink Jakuba Troníka: Na zahrádce restaurace v jedné z letenských uliek ho zdraví dobrá polovina kolemjdoucích. Znají ho tu ale všichni. Vladi ... číst dále

22.9.2023 13:54 00:26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

S ekologickými projekty zaali ped tvrt stoletím z donucení. Te Hosttín zvítzil v Zelené obci roku

Pokud by v esku existoval njaký žebíek známosti vesnic se dvma stovkami obyvatel, východomoravský Hosttín by se urit umístil na jedné z pedních píek.  ... číst dále

22.9.2023 13:53 00:26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

S ekologickými projekty zaali ped tvrt stoletím z donucení. Te Hosttín zvítzil

Pokud by v esku existoval njaký žebíek známosti vesnic se dvma stovkami obyvatel, východomoravský Hosttín by se urit umístil na jedné z pedních píek.  ... číst dále

22.9.2023 12:14 00:32:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Na jihu ech postavil sobstaný dm, te ho zdarma nabízí lidem k vyzkoušení

O úsporná energetická ešení bydlení je mezi echy ím dál vtší zájem. Komplexní projekt, kdy by stavba nebyla napojená na žádné sít, elektinu si vyrábla ... číst dále

22.9.2023 03:00 00:15:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro chce Pražák další chemiku, zmny u Kellnerových a jak pomoci dtem s nemocí motýlích kídel

Ranní brífink Jaroslava Maška:  Dobré ráno z Hospodáek, je pátek 22. Záí, o víkendu zaíná Lednicko-valtický hudební festival, který umí propojovat skv ... číst dále

21.9.2023 03:00 00:16:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ve tyiceti rentiérem. Jaké podmínky splnit, abyste mohli pemýšlet o finanní nezávislosti

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Do dchodu ve tyiceti i tak by se dal zjednodušen formulovat jeden z cíl píznivc hnutí FIRE. Nejen tomu, jak se stát mladý ... číst dále

20.9.2023 05:00 00:11:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Deset dn do voleb. Atmosféra není tak divoká, Slováci jsou z politiky unavení

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Už jen deset dn zbývá na Slovensku do parlamentních voleb. Poslední przkumy ukazují, že nejvtší šanci na vítzství má stál ... číst dále

19.9.2023 12:01 00:31:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Sebemrskaství není na míst, ale zaostáváme te víc, než je zdrávo

Libor Winkler, jeden z nejbohatších ech a filantrop, dlouho vil, že u veejných zakázek se soutž, tedy trh, postará o nejlepší výsledek. Sám ale zažil  ... číst dále

19.9.2023 05:00 00:10:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Euro 7 skoro nic nezmní. O finální podob normy se rozhodne v dalších týdnech

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Tento podzim rozhodne, jak bude v dalších letech vypadat automobilový prmysl v Evrop. Do finále jedou jednání o podob emi ... číst dále

18.9.2023 03:00 00:12:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

eský prezident po sedmi letech na Valném shromáždní OSN. Mže Petr Pavel zaujmout svt?

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodáek, je pondlí osmnáctého záí. Prezidenta Petra Pavla eká premiéra na opravdu velkém mezinárodním fóru ... číst dále

15.9.2023 05:00 00:11:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro mít respekt ped ínskými elektromobily, i když umí být výrazn levnjší

Ranní brífink Jaroslava Maška: Jak jsou íané daleko v elektromobilit? A co je na tom nebezpeného pro evropský a eský autoland? Poslechnte si expertku  ... číst dále

14.9.2023 03:00 00:09:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

ína není Rusko, jsme na cest omezit závislost na ínských surovinách nutných pro zelenou ekonomiku

Ranní brífink Ondeje Housky:  Ruského zemního plynu jsme se takka zbavili. Ale nebudujeme si tu pi snaze o pechod na zelenou ekonomiku jiné potenciáln ... číst dále

13.9.2023 05:00 00:18:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

V em jsou Slováci moderní jinak než eši a pro byli za socialismu svobodnjší než dnes

Ranní brífink Martina Ehla: Slováci prožívali modernizaci jinak než eši, socialismus byl pro n zlaté období, ale nikoli kvli ideologii, tvrdí antropol ... číst dále

12.9.2023 17:00 00:37:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

I práci na smny lze dlat pružn. tydenní pracovní týden snižuje fluktuaci

Zkrácený pracovní týden a flexibilní úvazky si nachází cestu i mezi manuální pracovníky. Ušetí jim as spojený s dojíždním a umožní lépe rozprostít vol ... číst dále

12.9.2023 16:28 00:28:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Další investiní trend? Po umlé inteligenci pijde dlouhovkost, íká Šrámek

Investiní podcast MoneyPenny tentokrát navštívil Petr Šrámek, zakladatel Longevitytech.fund. Jeho fondy investují do start-up, které se zamují na dlou ... číst dále

12.9.2023 05:00 00:11:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Teprve v lednu se ukáže, jak moc se u nás zakoenila inflace, íká ekonom David Marek

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Mezironí rst cen se definitivn usadil na jednociferných hodnotách, výraznjší pokles inflace smrem k cíli centrální banky  ... číst dále

11.9.2023 05:00 00:09:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nezamstnanost skokov neporoste, trh potebuje pracovníky ze zahranii

Ranní brífink Julie Hrstkové: Nezamstnanost v esku poslední dva msíce mírn stoupá. Podle údaj z Úadu práce, v esku v srpnu vzrostla oproti pedchozímu  ... číst dále

8.9.2023 03:00 00:11:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Manželství homosexuál v první postsovtské zemi. Estonsko to bere jako krok do 21. století

Ranní brífink Ondeje Housky:  V eském parlamentu leží návrh na zavedení manželství pro stejnopohlavní páry. Jako první postkomunistická zem nco takové ... číst dále

7.9.2023 13:57 00:31:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nejtžší úkol je pesvdit mladé, aby neodcházeli do velkých mst, íká starosta ocenného Slaviína

Vsoutži Zelená obec roku, kterou poádá SOB spolu s Hospodáskými novinami, zvítzil v kategorii nad 1000 obyvatel Slaviín. Msto v podhí Bílých Karpat se ... číst dále

7.9.2023 13:56 00:31:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nejtžší úkol je pesvdit mladé, aby neodcházeli do velkých mst, íká starosta Slaviína

Vsoutži Zelená obec roku, kterou poádá SOB spolu s Hospodáskými novinami, zvítzil v kategorii nad 1000 obyvatel Slaviín. Msto v podhí Bílých Karpat se ... číst dále

7.9.2023 02:00 00:09:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Propad zakázek i špatný výhled ekonomiky. Jak moc se pelijí nmecké problémy do eského prmyslu?

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Nejvýraznjší propad za rok a tvrt takový výsledek hlásí nejnovjší data o vývoji eského prmyslu. Pestože celkové íslo hodn ... číst dále

6.9.2023 14:40 00:29:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Rozvod ani smrt nejsou dvodem pro vrácení dotace programu Oprav dm po babice

Dotaní program Oprav dm po babice zane bhem záí pijímat první žádosti. Zájemci o renovaci domu díky nmu mohou pedem získat až milion korun na opravu v ... číst dále

6.9.2023 05:00 00:14:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

ak získat levnjší zelenou hypotéku, jak pomoci ženám v byznysu a pro ešky nechtjí do politiky

Ranní brífink Jaroslava Maška: Statistický úad zveejní výsledky prmyslu a stavebnictví za ervenec a poslanci budou dál projednávat konsolidaní balíek. ... číst dále

5.9.2023 13:00 00:27:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Inovace v solárech: FVE panel se otáí podle Slunce, vyhne se špice i záporným výkupním cenám

Klasická solární elektrárna je natoená na jih, aby vyrábla co nejvíc energie. Jelikož je takových elektráren hodn, bhem špiky v síti vyrábjí energie m ... číst dále

5.9.2023 12:57 00:27:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Inovace v solárech: FVE panel se otáí podle Slunce, vyhne se špice i záporným výkupním cenám

Klasická solární elektrárna je natoená na jih, aby vyrábla co nejvíc energie. Jelikož je takových elektráren hodn, bhem špiky v síti vyrábjí energie m ... číst dále

5.9.2023 05:00 00:16:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Asistenty uitel jsme piplali roky, te je máme škrtnout? Školství stojí hodn penz, zvyknme si

Ranní brífink Jakuba Troníka: Více než 11 miliard korun. Práv o tolik by ml v píštím roce klesnout rozpoet resortu školství. A to v praxi znamená pede ... číst dále

4.9.2023 09:05 00:48:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vyšší dan pro hazard? Chybí data o hráích i erném trhu, varují odborníci

V boulivé debat kolem vládního konsolidaního balík stojí multimiliardová oblast hazardu ponkud stranou pozornosti širší veejnosti. A to i pesto, že na ... číst dále

4.9.2023 03:00 00:14:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Robert Fico je pomstychtivý, cynický pragmatik

Ranní brífink Martina Ehla: Robert Fico chce nyní svtu dokázat, že na nm byla spáchaná kivda. Neumí už oslovit levicového volie, od roku 2018, kdy mus ... číst dále

1.9.2023 01:43 00:13:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro bychom mli pustit Ukrajinu do EU, když na tom bude esko finann tratit? Tady je odpov

Ranní brífink Ondeje Housky: Nutnost rozšíení Evropské unie o další lenské státy se tu opakuje jako mantra, aniž se asto ptáme, jak to vlastn v praxi  ... číst dále

31.8.2023 02:00 00:10:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak by rodie mli pipravit dti na školu?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Je tvrtek 31. srpna. Ped námi je poslední prázdninový víkend. Jak by jej mli strávit rodie dtí školou povinné a na co se ... číst dále

30.8.2023 05:00 00:11:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kde se dá šetit?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Dnes je steda ticátého srpna a vládní politici se domlouvají na finální podob konsolidaního balícku. Jeho souástí jsou i ... číst dále

29.8.2023 10:57 00:36:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nkterým znakám elektromobil ubírají rychlonabíjeky na životnosti, íká jejich eský výrobce

eši si každým msícem lépe zvykají na život s elektromobilitou. Nabít vz pohánný elektinou podobn rychle jako natankovat auto se spalovacím motorem je  ... číst dále

29.8.2023 05:00 00:15:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Inflace nemusí klesat tak rychle a trh nemovitostí možná eká korekce

Ranní brífink Julie Hrstkové: Drahé energie zhoršily situaci domácností, od nejhoršího je odvrátila plošná pomoc. Podle ministra práce a sociálních vc ... číst dále

28.8.2023 05:00 00:20:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Z Trumpa se v kampani stal profesionální obžalovaný, na což láká své volie

Ranní brífink Martina Ehla: Donald Trump bude svoji kampa v primárkách stavt na tom, že se proti nmu všichni spikli a že musí elit žalobám, íká Daniel ... číst dále

25.8.2023 03:00 00:13:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak investovat do vína a neplatit pi tom DPH. Pozor na padlky, íká znalec investiních vín

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré ráno z Hospodáských novin, je pátek 25. srpna, koní termín pro podávání pozmovacích návrh ke konsolidanímu balíku ... číst dále

24.8.2023 03:00 00:15:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Soudy neplatící své závazky? Je to signál smrem k existenci právního státu, íká Trojan

Ranní brífink Jakuba Troníka: Sedm korun na útu. To je realita okresního soudu v Píbrami. Neplatí tak znalcm, neplatí advokátm ex-offo. Nemá vlastn an ... číst dále

23.8.2023 00:23 00:17:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

S optimismem ohledn vývoje války na Ukrajin se Západ dostal do slepé uliky

Ranní brífink Martina Ehla: Válka na Ukrajin mže být ješt dlouhá a Západ by se ml pipravovat na dlouhou válku, íká politolog Jan Ludvík z Univerzity K ... číst dále

22.8.2023 03:59 00:10:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

eský boj proti Euro 7: chceme, aby se emise z výfuk aut nijak nezpísnily

Ranní brífink Ondeje Housky: Proti plánu na výrazné zpísnní emisních norem u aut nejdív esko vytáhlo tak, jako bylo jeho špatným zvykem tedy s hlasito ... číst dále

21.8.2023 02:59 00:16:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Fico se bojí vzení, proto tak hystericky bojuje o moc

Ranní brífink Martina Ehla: Aktuální policejní válka na Slovensku je odrazem toho, že Slováci se budou ve volbách 30. záí rozhodovat hlavn podle Fica. ... číst dále

18.8.2023 03:46 00:07:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak jsem zkoušel Danuši Nerudovou ze znalosti eských europoslanc a jak jsem za to dostal vyinno

Ranní brífink Petra Honzejka: Dnes máme v novinách a na webu hn.cz exkluzivní rozhovor s Danuší Nerudovou, která se rozhodla kandidovat za STAN do eur ... číst dále

17.8.2023 02:59 00:16:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

V zim nepjde o to, zda bude dost zdroj energie, ale kolik nás to bude stát

Ranní brífink Martina Ehla: Evropská unie i esko se v energetické bezpenosti pouily. Evropané si nyní víc teba hlídají zásoby plynu a sjednotil se jej ... číst dále

16.8.2023 16:18 00:45:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Na policejním závru nezáleží, Marek Wollner se nepravosti vi ženám v T dopouštl

Publicistka T a šéfka poadu 168 hodin Nora Fridrichová je od rány. Tvrdí, že ženy nkdy zbyten fukají a mly by se místo toho o svá práva a pozice hlási ... číst dále

16.8.2023 15:07 00:38:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vtšina obcí je zeleným ešením naklonná, když na n dostanou dotaci, íká starosta ocenné Zámle

Jako jediná získala Záml na Rychnovsku v soutži Zelená obec roku hned dv ocenní obsadila tetí místo mezi obcemi do tisíce obyvatel a dostala také spec ... číst dále

16.8.2023 15:04 00:38:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vtšina obcí je zeleným ešením naklonná, když na n dostanou dotaci, íká starosta ocenné Zámle

Jako jediná získala Záml na Rychnovsku v soutži Zelená obec roku hned dv ocenní obsadila tetí místo mezi obcemi do tisíce obyvatel a dostala také spec ... číst dále

16.8.2023 04:59 00:17:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Tip na byznysplán? Srovnáva cen se zahraniím

Ranní brífink Jakuba Troníka: Tahle zem není pro chudý. eši jezdí kvli vysokým cenám ím dál více nakupovat do sousedních zemí. Zejména do Polska, ale  ... číst dále

15.8.2023 05:00 00:16:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak neudlat chybu pi výbru solární elektrárny a co bych udlal jinak

Ranní brífink Jaroslava Maška: eská vláda je zpt z dovolené a zaíná tak naplno porcování konsolidaního balíku, Slováci ukáží vývoj HDP za druhé tvrtle ... číst dále

14.8.2023 05:00 00:07:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Eva Pavlová zaíná fungovat. Bude lepší první dámou než Ivana Zemanová a Livie Klausová?

Ranní brífink Petra Honzejka: Dnes se podíváme na to, jak si vede první dáma Eva Pavlová. Zatím byla tichá jako myška, ale to se zaíná mnit. Takže jak ... číst dále

11.8.2023 02:00 00:15:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Inflace klesá, klíové pro píští rok ale bude lednové zdražování

Ranní brífink Julie Hrstkové: Dobrou zprávou je pokles inflace. V ervenci v mezironím srovnání stouply ceny jen o 8,8 procenta. Zdá s, že dvouciferné  ... číst dále

10.8.2023 05:00 00:12:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kam až vyrostou ceny byt a nájm?

Ranní brífink Petra Honzejka: Dnes se podíváme na turbulence na realitním trhu. Kam až se mžou vyšpltat rostoucí ceny? Kolik se bude platit v Praze na ... číst dále

9.8.2023 14:16 00:25:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Devt z deseti výpjek sdílených kol zaplatí msta, v esku jich bikesharing provozuje 35

Msta a obce ím dál astji investují do alternativních forem dopravy. Krom nákup elektrických autobus se pouští také do zavádní systému sdílených kol. U ... číst dále

9.8.2023 00:36 00:13:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Když spadnete, tak vás zvednou. O extrémních lidech, kteí jsou extrémn v pohod

Ranní brífink Ondeje Housky: Je možné propadnout extrému a stejn být extrémn v pohod? Dnes uslyšíte o lidech, kteí tvrdí, že ano.

8.8.2023 05:00 00:16:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nerst? Necesta! Když podtrhneme ekonomiku, pijdeme o schopnost se klimatické zmn bráni

Ranní brífink Jakuba Troníka: Agentura Evropské unie pro sledování atmosféry a klimatických zmn Copernicus dnes zveejuje data za ervenec. A oficiáln t ... číst dále

7.8.2023 05:00 00:11:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Je zlevování byt u konce? A kdo potáhne ceny nahoru, když vtšina lidí oproti losku šetí?

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Více než rok v esku zlevovaly nemovitosti. V poslední dob ale pibývá zpráv, které ukazují, že se tento trend na ad míst z ... číst dále

4.8.2023 01:48 00:20:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Musí to chutnat a teprve potom být veganské, íká spolumajitel Hopi k akvizici vegge start-upu

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré jitro z Hospodáských novin, je pátek 4. srpna, narozeniny slaví Barack Obama a vera je ml byznysmen Pavel Bouška, ... číst dále

3.8.2023 05:00 00:13:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vyplatí se zafixovat ceny elektiny a plynu, nebo lepší nabídky teprve pijdou?

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Je už energetická krize za námi? Zatímco ped rokem stál plyn na burze okolo 150 eur za megawatthodinu a elektina pes 400, ... číst dále

2.8.2023 05:00 00:19:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Úvry na úspory energie by mly být o dva až ti procentní body levnjší než prmrná hypotéka

Ranní brífink Julie Hrstkové: Dív, než se dokáme levných hypoték, mohou nkteí z nás využít státní program jménem Oprav dm po babice. Program vyvolal v ... číst dále

1.8.2023 05:00 00:09:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nejsou granáty? Nevadí, vytiskneme si je na 3D tiskárn s pomocí nevybuchlé munice

Ranní brífink Ondeje Housky: Možnost rychle a aspo ásten nahradit teba poškozený náhradní díl obrnného transportéru nebo tanku je ním, co k 3D tisku p ... číst dále

31.7.2023 01:25 00:08:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Mže jít ODS po píštích volbách do koalice s babišovci?

Ranní brífink Petra Honzejka: Dnes se podíváme na hit politické okurkové sezóny, tedy na nápad europoslance Jana Zahradila, že by ODS mohla jít po píš ... číst dále

28.7.2023 02:38 00:16:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vinai k novým úvahám o spotební dani: Byla by to kudla do zad celému odvtví

Ranní brífink Tomáše Troníka: Stailo pár týdn psobení nového ministra zemdlství a hnuly se ledy. Zatímco pedchozí šéf tradiního lidoveckého resortu a  ... číst dále

27.7.2023 02:00 00:15:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak eši hledají možnost byznysu na hranici vesmíru a jakou roli v tom hraje Tchaj-wan

Ranní brífink Martina Ehla: V roce 2026 má vypuknout obrovský boom stratosférických stroj, tedy balon, vzducholodí i letadel létajících na hranici ves ... číst dále

26.7.2023 00:22 00:11:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

O finálních podmínkách programu Oprav dm po babice a zvýhodnných úvrech ze stavebních spoitelen

Ranní brífink Jaroslava Maška: je to pesn týden, co ministerstvo životního prostedí pedstavilo program Oprav dm po babice, který vyvolat u ásti lidí n ... číst dále

25.7.2023 05:00 00:10:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ješt nikdy tak jasn nezaznlo, kdo se bude v budoucnu starat o PPF

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Díve to byl jeden z mála zdroj o fungování byznysu PPF a také se zde pravideln objevovaly fotografie nejbohatšího echa Pe ... číst dále

24.7.2023 03:00 00:12:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Dlouhovkost lidi pitahuje. Nová rubrika HN o tom, kolik krok denn je správn a jak žít déle

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré ráno z Hospodáek, je pondlí 24. ervence, prázdniny se blíží ke své první polovin a byznys a ekonomika jedou v kla ... číst dále

21.7.2023 13:22 00:56:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

V esku se eší víc pomáhání do kabátu než znásilování, íká Silvie Lauder

Když padne otázka na nejrazantnjší a nejchytejší feministickou novináku, tak vtšin lidí v esku naskoí jméno Silvie Lauder. Autorka z týdeníku Respekt  ... číst dále

21.7.2023 03:00 00:16:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro Slováci chtjí volit Fica, kdo jsou volii fašist a k emu se v politice hodí medvdi

Ranní brífink Martina Ehla: Medvdi jako emoní téma mohou pomoci zakrýt skutené kauzy, íká o prbhu slovenské pedvolební kampan uprosted léta sociolog V ... číst dále

20.7.2023 03:00 00:10:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Rozdávat lidem miliardy na zateplení je nebezpený hazard íká Miroslav Kalousek

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodáek, je tvrtek 20. ervna. Dnes proženeme ádnou oponenturou zámr ministra životního prostedí Petra Hlad ... číst dále

19.7.2023 01:05 00:12:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pímá linka z Tchaj-wanu piveze turisty i obchodní náklad

Do Prahy dnes pilétá první pímý let nové linky z Tchaj-wanu. Ta bude létat dvakrát týdn. Nejsou to jen turisté, ale také obchodní náklad. Potebujeme,  ... číst dále

18.7.2023 00:04 00:15:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Milionová dotace na domy a chalupy? Pro trh je to atomovka, polystyrenová království ale nehrozí

Ranní brífink Jakuba Troníka: Oprav dm po babice. To je název i hlavní motto nového dotaního programu ministerstva životního prostedí, který svou štdr ... číst dále

17.7.2023 00:58 00:14:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak se budou ceny vyvíjet dál a kdy se mžeme tšit na snížení úrok?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Inflace poprvé od zaátku loského roku klesla v ervnu pod deset procent. Zásluhy za to si pipisuje nejen centrální banka, ... číst dále

16.7.2023 14:49 00:21:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Chtli si koupit repasovaný mobil a napálili se. Z naštvání založili úspšný start-up

eši zaínají picházet na chu repasované elektronice. Alespo to tvrdí Simona Sedlárová, country manažerka start-upu Swappie. Ten nabízí repasované telef ... číst dále

16.7.2023 14:44 00:21:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Chtli si koupit repasovaný mobil a napálili se. Z naštvání založili úspšný start-up

eši zaínají picházet na chu repasované elektronice. Alespo to tvrdí Simona Sedlárová, country manažerka start-upu Swappie. Ten nabízí repasované telef ... číst dále

13.7.2023 23:32 00:13:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Že vláda zkrotila inflaci? Její piinní bylo minimální, nejvtší zásluhy má stále Rusnok

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Mezironí inflace se v ervnu dostala pod deset procent a zásluhy na tom si pipisuje i vláda. Více než rok jednáme, tlaíme  ... číst dále

13.7.2023 00:11 00:12:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Andrej Babiš poskakuje na Tiktoku. Zbláznili se jeho noví marketéi, nebo to mže fungovat?

Ranní brífink Petra Honzejka: Venku zuí léto a s nkterými lidmi dlá divy. Teba takový Andrej Babiš zaal poskakovat na sociální síti tiktok, jako rozju ... číst dále

12.7.2023 11:22 00:42:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

ernickému rozumím, ale všichni mladí studenti tak hrozní nejsou, íká fotograf Jindich Štreit

Jindich Štreit je nejslavnjším žijícím eským fotografem. Má za sebou 1500 výstav, vychoval stovky reportážních i umleckých fotograf, bylo o nm natoeno ... číst dále

12.7.2023 11:21 00:30:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Létající auto, sen, který se dá poídit už za pl milionu

Zajdeme na kafe íká lovk bžn. Zalett si na kafe, nebo teba na hudební festival, na to už je zapotebí létající auto, neboli vírník. Co všechno se dá s  ... číst dále

12.7.2023 11:17 00:32:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Horská architektura neznamená nutn roubenku s malými okny, íká architektka Romana Mališ Bílková

Trojanovice, eladná, Pustevny,..místa, k jejichž vhlasu pispla velkým dílem moderní architektura. Prosklené stny, rovné stechy, to vše bylo donedávna  ... číst dále

12.7.2023 11:10 00:37:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Konec svta prostednictvím umlé inteligence? Klidn mže nastat, tvrdí investor Radovan Vávra

Kam nyní investovat, když máte volné peníze? Poád platí - dejte všechno do burzovního indexu? Nyní už ne tak úpln, vysvtluje investor a bývalý šéf Kom ... číst dále

12.7.2023 03:00 00:08:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Spory o zkaženou dovolenou eší na Západ soukromé firmy. Jedna taková vznikla i v esku

Ranní brífink Ondeje Housky: Dovolené jsou v plném proudu a s nimi nevyhnuteln pijdou i spory, tedy stížnosti lidí teba na ubytování a další služby. Š ... číst dále

11.7.2023 03:00 00:12:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Po tyech kvartálech poklesu cen nemovitostí se zdá, že dochází k obratu

Ranní brífink Julie Hrstkové: Poslední týdny ovšem nejsou pouze ve znamení státního rozpotu. Po tyech kvartálech poklesu cen nemovitostí se zdá, že do ... číst dále

10.7.2023 21:41 00:35:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Umlá inteligence nám nevezme práci, ale vytvoí nové pracovní píležitosti

Spuštní chatbotu GPT vloni zpístupnilo široké veejnosti nástroje využívající umlou inteligenci a do mnoha obor pineslo neekané možnosti. Nadšení z tch ... číst dále

10.7.2023 03:00 00:12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nmci se hádají, jak moc mají být zelení. A podpora krajní pravice roste

Ranní brífink Ondeje Housky: Malý ten, kdo zná jen malý cíl, íkal si možná Friedrich Merz, když se chtl stát nástupcem Angely Merkelové na ele konzerv ... číst dále

7.7.2023 13:05 00:57:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

K uhlíkové neutralit mohou pispívají motivovaní zamstnanci, cesta k ní má ale vážné limity

Cíl snižovat emise uhlíku je zakotven v takzvané Paížské dohod z roku 2016, sjednané OSN, a jasn o nm hovoí i Zelená dohoda pro Evropu. Snaha dosáhnou ... číst dále

7.7.2023 03:00 00:20:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Výnos investice pes 20 procent bez rizika? Staré oprýskané kytary jsou jistota, ceny strm rostou

Ranní brífink Jakuba Troníka: Když pijde na otázku, kam s milionem korun, padají nejastji termíny jako americké akcie, nemovitosti, dluhopisy, spoící  ... číst dále

4.7.2023 01:20 00:12:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jaké zmny eká stavební spoení?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Stavební spoení eká zmny, konsolidaní balíek schválený vládou snižuje státní podporu stavebního spoení na polovinu. Spoi ... číst dále

3.7.2023 05:00 00:10:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro jezdí vlaky po opraveném koridoru pomaleji než dív a kdy se zanou stavt opravdu rychlé trat

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Od zaátku prázdnin se vrátily expresní a mezinárodní vlaky na tra z Prahy do Brna pes Pardubice a skonila tak pomalejší j ... číst dále

30.6.2023 15:15 00:17:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

HR bylo díve pouze o náboru zamstnanc, nyní je to souást byznysové strategie firmy, íká viceprezidentka HR ze Škoda Transportation

Pokud chce být dnes zamstnavatel úspšný, musí dbát na témata udržitelnosti, diverzity a inkluze. Škoda Transportation pi náboru kvli tomu pedstavuje p ... číst dále

30.6.2023 15:13 00:17:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

HR bylo díve pouze o náboru zamstnanc, nyní je to souást byznysové strategie, íká Mouková

Pokud chce být dnes zamstnavatel úspšný, musí dbát na témata udržitelnosti, diverzity a inkluze. Škoda Transportation pi náboru kvli tomu pedstavuje p ... číst dále

30.6.2023 15:08 00:22:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vizí IKEA je vytváet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí, íká Ladislav Onderka z IKEA eská republika

Nejdležitjší pro zamstnance firmy IKEA je pée o lidi a planetu. To alespo vyplývá z firemního przkumu z IKEA eská republika. Práv Pée o lidi a planetu ... číst dále

30.6.2023 15:05 00:22:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vizí IKEA je vytváet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí, íká Ladislav Onderka z IKEA R

Nejdležitjší pro zamstnance firmy IKEA je pée o lidi a planetu. To alespo vyplývá z firemního przkumu z IKEA eská republika. Práv Pée o lidi a planetu ... číst dále

30.6.2023 08:00 00:47:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nejdív m zkoušeli oslovovat Adélko, te už se m bojí, íká senátorka Adéla Šípová

Nejvíc ze všeho senátorka za Pirátskou stranu Adéla Šípová nesnáší otázku, jak stíhá politiku a pt dtí. I ta padne, ale narazí na jízlivou protiotázku ... číst dále

30.6.2023 01:44 00:16:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak si poslat elektinu z chalupy do bytu a vydlat na tom aneb nejvýznamnjší energo zákon roku

Ranní brífink Jaroslava Maška: Zaínají prázdniny a také Karlovarský filmový festival. Statistici dnes zveejní nezamstnanost za kvten a poslanci by mli ... číst dále

29.6.2023 03:00 00:08:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pokazit to mohou jedin politici. Stará globalizace byla iluzí, ale nový svt nemusí být o moc horší

Ranní brífink Ondeje Housky: Volný obchod nám pinesl nejen bohatství, ale stali jsme kvli nmu závislí na jiných. A z toho plynou bezpenostní rizika, k ... číst dále

28.6.2023 13:35 00:29:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Dostat se k odpadu není jednoduché, biometan z nj je ale nejzelenjší, íká šéf EFG Tomáš Voltr

Zelený biometan vyváží do západní Evropy, takzvaná záruka pvodu pro echy zatím není dostaten atraktivní. S rostoucím tlakem na snižování emisí se ale  ... číst dále

28.6.2023 07:00 00:40:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Školní obdy ped kolapsem. Chybí lidé i peníze, bez zmn se systém zhroutí, íkají odborníci

Systém školního stravování funguje v esku již pes šedesát let a podle odborník potebuje výrazné zmny. Zamstnanci jídelen by se mli nov vzdlávat, aby v ... číst dále

28.6.2023 01:34 00:09:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Gastro, Vávra, Tata Bojs. Zveme na trochu jiný festival s úastí Hospodáek

Ranní brífink Petra Honzejka: Zaíná doba festival a my Vás dnes pozveme na jeden, který je protipólem festivalu Karlovarského. Nejen proto, že se koná ... číst dále

27.6.2023 15:50 00:39:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro šéfové nespí? A kolik stojí mít satelitní snímek vaší zahrady? Jerry Javornický ze SpaceKnow využívá revoluci v umlé inteligenci

Karlínský start-up SpaceKnow dokáže ze satelitních snímk zjistit neuvitelné vci. Pomocí umlé inteligence, konkrétn technologie strojového uení a rozpo ... číst dále

27.6.2023 15:45 00:39:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kolik stojí satelitní snímek vaší zahrady? Jerry Javornický využívá revoluci v umlé inteligenci

Karlínský start-up SpaceKnow dokáže ze satelitních snímk zjistit neuvitelné vci. Pomocí umlé inteligence, konkrétn technologie strojového uení a rozpo ... číst dále

27.6.2023 07:00 00:40:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Za posledních pt let zmizela z poboek bank skoro ptina zamstnanc. Rušení míst bude pokraovat

Budoucnost bankovních poboek v esku: bude jich ješt mén, ty stávající se nadále promní a práci nkterých zamstnanc bude stále více ovlivovat umlá intel ... číst dále

27.6.2023 02:43 00:14:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Komiks mže být uebnice moderních djin, íká autor píbhu dívky z Donbasu

Ranní brífink Martina Ehla: Ruská propaganda umle vyvolává pomocí dezinformací krize na Slovensku a mže ovlivnit záijové volby, íká expert na boj v in ... číst dále

26.6.2023 06:34 00:12:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Letecký byznys po covidu. Nejvíc nakupují Indové, Airbus v Paíži zvítzil nad Boeingem

Letecká doprava patí k odvtvím, která vbec nejvíc zasáhly restrikce spojené s pandemií covidu. Kvli ní si musel dát pestávku i paížský aerosalon. Výro ... číst dále

26.6.2023 03:05 00:12:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Letecký byznys po covidu. Nejvíc nakupují Indové, Airbus v Paíži zvítzil nad Boeingem

Letecká doprava patí k odvtvím, která vbec nejvíc zasáhly restrikce spojené s pandemií covidu. Kvli ní si musel dát pestávku i paížský aerosalon. Výro ... číst dále

23.6.2023 13:48 00:25:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Dlat festival je odvaha. Poasí a nemocná kapela jsou naše noní mry, íkají zakladatelé Metronomu

Speciální díl podcastu Pro šéfové nespí jsme natoili na zaátku hudebního festivalu Metronome Prague 2023 s producenty a zakladateli Metronomu Davidem  ... číst dále

23.6.2023 13:44 00:25:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Dlat festival je odvaha. Poasí a nemocná kapela jsou noní mry, íkají zakladatelé Metronomu

Speciální díl podcastu Pro šéfové nespí jsme natoili na zaátku hudebního festivalu Metronome Prague 2023 s producenty a zakladateli Metronomu Davidem  ... číst dále

23.6.2023 07:00 00:42:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nejvtší kulturní šok z eskoslovenska v osmdesátkách? Chlupaté nohy, íká Chantal Poullain

Hereka Chantal Poullain je skutená dáma. Jak vidí pozici žen v esku ve srovnání s Francií? Co nám chybí? V dalším dílu podcastu Boomer a Danuše ji Dan ... číst dále

23.6.2023 05:00 00:15:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Politolog o souasném hnutí ANO: Štvaní proti uprchlíkm? Dál eskalují radikálnost ve své rétorice

Pesn ped tymi lety se na pražské Letné sešlo pes 200 tisíc lidí, aby demonstrovali proti politickému bahnu kabinetu Andreje Babiše. Tak masivní protiv ... číst dále

23.6.2023 04:10 00:15:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Politolog o souasném hnutí ANO: Štvaní proti uprchlíkm? Dál eskalují radikálnost ve své rétorice

Pesn ped tymi lety se na pražské Letné sešlo pes 200 tisíc lidí, aby demonstrovali proti politickému bahnu kabinetu Andreje Babiše. Tak masivní protiv ... číst dále

22.6.2023 11:49 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ve výbru dovolené se vyplatí neváhat. Last minute pobyty letos nebudou levné, zní z CK Blue Style

Zdražování a vysoká inflace se na chuti ech utrácet za letní dovolenou v zahranií vbec neprojevují, uvádí obchodní editelka CK Blue Style Lenka Pátek. ... číst dále

22.6.2023 02:13 00:12:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Tíleté úroky už klesají, banky by mly rozjet konkurenní boj, hypotéky zlevní

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré jitro, je tvrtek 22. ervna, Hospodáky dnes mají výjimený event ve funkcionalistické elákovické vile, kterou v roc ... číst dále

21.6.2023 17:00 00:44:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Informaní modely budov pináší do stavebnictví úspory i pehlednost

Proces vytváení informaního modelu budovy, známého pedevším pod anglickou zkratkou BIM (Building Information Modeling) pedstavuje významnou novinku ve ... číst dále

21.6.2023 02:36 00:11:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kolik stojí mezinárodní hudební festival Metronome

Ranní brífink Julie Hrstkové: Dnes startuje šestý roník mezinárodního hudebního festivalu Metronome. Jestli se nálada vrátila do doby ped pandemií, na ... číst dále

20.6.2023 01:41 00:13:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kvli Euru 7 hrozí konec výroby aut v Evrop. Ne, toho se nebojí ani automobilky

Ranní brífink Ondeje Housky: O norm Euro 7 se v esku mluví tak asto, že o ní slyšíme a teme tém denn. Prodraží auta natolik, že skoní výroba menších v ... číst dále

19.6.2023 15:27 00:23:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Umíme v provozech ušetit až 40 procent pvodního odbru, íká Tomáš Rendla ze spolenosti Flowbox

Nejen velké prmyslové firmy v posledním roce musely zaít ešit, jak ušetit za energie. ada z nich proto nechala do provoz nainstalovat midla, pomocí kt ... číst dále

19.6.2023 15:25 00:23:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Umíme v provozech ušetit až 40 procent pvodního odbru, íká Tomáš Rendla ze spolenosti Flowbox

Nejen velké prmyslové firmy v posledním roce musely zaít ešit, jak ušetit za energie. ada z nich proto nechala do provoz nainstalovat midla, pomocí kt ... číst dále

19.6.2023 00:42 00:08:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Petr Pavel vlád mluví do práce až moc. Ale ve srovnání se Zemanem nepekrauje mantinely

Ranní brífink Petra Honzejka: Sto dní prezidenta Petra Pavla ve funkci vyvolalo adu otázek a rozdílných hodnocení. Není až moc aktivní? Nemluví vlád d ... číst dále

18.6.2023 15:00 00:50:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Mén papír a více odborník. Farmái potebují lepší podmínky pro rozvoj moderního zemdlství

Evropa odstartovala novou spolenou zemdlskou politiku, která slibuje udržitelnjší hospodaení v rostlinné i živoišné výrob. Pro eské farmáe však bylo j ... číst dále

16.6.2023 02:35 00:12:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

eká nás volba mezi píklonem k Rusku anebo demokratickou budoucností v EU

Ranní brífink Martina Ehla: Na konci záí ekají Slovensko parlamentní volby, které mnozí oznaují za osudové - zem se vydá do nárue Ruska nebo zstane v  ... číst dále

15.6.2023 18:02 00:25:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Prodal jsem tetinu byt. Sázka mimo Prahu se vyplatila, ale bylo v tom štstí, íká Váka

Investiní podcast MoneyPenny tentokrát navštívil Libor Váka, jenž vlastnil 150 byt v celkové hodnot 200 milion korun. Letos tetinu prodal a chystá vel ... číst dále

15.6.2023 02:59 00:17:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

100 dní Petra Pavla podle Honzejka: Má slabší projevy, ale taky talent nevypadat jako Mr. Bean

Ranní brífink Jakuba Troníka: Prezident Petr Pavel bude mít koncem týdne za sebou prvních 100 dní ve funkci. Jeho úvodní tvrtletí mže na první pohled  ... číst dále

14.6.2023 15:34 00:28:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vodík je budoucnost, ale ne v automobilové doprav, íká expert Martin Tengler z BloombergNEF

Po celém svt se doposud prodalo zhruba 50 tisíc voz pohánných vodíkem. Boj o budoucnost automobilové dopravy tak s pehledem vyhrávají elektromobily, k ... číst dále

14.6.2023 02:09 00:09:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak využít poslední ti msíce na rezervaci výhodnjšího pedasného dchodu

Ranní brífink Jaroslava Maška: eká nás schze vlády nad rozpotem a dalšími tématy jako je napíklad optimalizace fungování stálého zastoupení eska pi EU ... číst dále

13.6.2023 01:49 00:10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Šikana ukrajinských dtí není nic výjimeného, íká zakladatelka ukrajinské školy v Praze

Ranní brífink Martina Ehla: Ukrajinské dti, které utekli ped válkou, koní první celý školní rok v esku. Podnikatelka Oksana Breslavska popisuje, jak j ... číst dále

12.6.2023 01:35 00:17:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

O vývoji rozpotu i cen s europoslancem a bývalým viceguvernérem NB Lukem Niedermayerem

Ranní brífink Julie Hrstkové: Rozpoet za prvních pt msíc skonil s deficitem pes 270 miliard korun. Schválený schodek za celý rok by pitom neml pesáhno ... číst dále

9.6.2023 09:34 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Že poádný drink umíchá jenom chlap? Jen tradovaná blbost, íká král brnnských bar Jan Vlachynský

Jan Vlachynský je král brnnské barové scény. Tvrce koncept, jako Bar, který neexistuje, které Brnu závidí nejen Praha, probourává mnohé sklenné stropy ... číst dále

9.6.2023 02:59 00:10:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Mír na Ukrajin? Jen zbablec mže tvrdit, že má nastat hned, íká plynnou eštinou nmecký poslanec

Ranní brífink Ondeje Housky: Podle Václava Klause jsou politici v esku i jinde na Západ válení štvái, protože posílají Ukrajin zbran, místo aby se zas ... číst dále

8.6.2023 03:00 00:08:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kdo mže za inflaci? Nabídneme pekvapivou odpov

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z hospodáek, že tvrtek 8. ervna! Dnes se podíváme na to, kdo mže za inflaci. Nejen u nás, ale i ve svt. A odpo ... číst dále

7.6.2023 17:00 00:44:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Svt se zmnil a potebuje nové sít

Moderní síová infrastruktura je nezbytným základem pro všechny podnikové aplikace, stejn jako pro pipojení ke cloudovým službám. Zárove je ale pro fir ... číst dále

7.6.2023 17:00 00:48:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

O výhodnosti fotovoltaiky nejvíc pesvdí výše út za elektinu

Trh se solárními elektrárnami zažívá od loského roku boom. K jeho letošnímu pokraování pispívá i to, že se k instalacím na rodinných domech pidávají p ... číst dále

7.6.2023 15:28 00:29:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kdybychom chtli postavit to, co ped 20 lety, tak už se to nevyplatí, íká starosta sobstané obce

Už ve tvrtek 15. ervna se dozvíme, která msta a vesnice zvítzily v prvním roníku soutže Zelená obec roku. Do ní se mohly hlásit obce se zajímavými pro ... číst dále

7.6.2023 15:27 00:29:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kdybychom chtli postavit to, co ped 20 lety, tak už se to nevyplatí, íká starosta sobstané obce

Už ve tvrtek 15. ervna se dozvíme, která msta a vesnice zvítzily v prvním roníku soutže Zelená obec roku. Do ní se mohly hlásit obce se zajímavými pro ... číst dále

7.6.2023 00:04 00:10:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Stavebnictví v útlumu. Ubývá nových byt i rodinných dom. Co to udlá s cenami?

Ranní brífink Tomáše Lysoka: V esku výrazn klesl poet nov zahájených staveb bytových i rodinných dom, v mezironím srovnání až o tetinu. Vyplývá to z ú ... číst dále

6.6.2023 00:04 00:16:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak na obí dluhy státu? Škrtat víc. Když už je kik, tak a to stojí za to, íká Kalousek

Ranní brífink Jakuba Troníka: Vládní úsporný balíek ješt není schválen a ministr financí Zbynk Stanjura z ODS už pipravuje balíek íslo 2. A to i pesto ... číst dále

5.6.2023 03:00 00:09:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

eši jsou národ AZ-kvízu. Potebujeme víc odvahy a vlastních znaek

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré jitro z Hospodáek, je pondlí pátého ervna, zaíná jedna z nejprestižnjších ekonomických konferencí letoška s názve ... číst dále

2.6.2023 12:37 00:57:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vylitejch impotent nelituju. Nkteí chlapi jinak nepochopí, jak se k ženám chovat

Ministryn obrany Jana ernochová nejde pro ránu daleko. Když si z ní sexisticky utahovali novinái z Echa 24, nazvala je partou vylitejch impotent. Na m ... číst dále

2.6.2023 03:00 00:12:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

V pasti stedních píjm. Pro eská ekonomika pestala dohánt Západ a jak z toho ven

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Jak se daí eské ekonomice, co ji v souasnosti nejvíc trápí a kam ji v dalších letech nasmrovat, aby neztrácela konkurence ... číst dále

1.6.2023 02:00 00:14:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Cena plynu je nejnižší za dva roky, pro?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Cena od zaátku roku klesla o dv tetiny. Minulý týden se velkoobchodní cena plynu s kontraktem na dodání v ervnu dostala  ... číst dále

31.5.2023 15:55 00:26:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Chceme energetické zdroje rozmístit na všechna dostupná místa," íká editel jaderné energetiky v EZu, Pleška

Ke zlepšení pracovních podmínek zamstnanc pomohla EZu paradoxn energetická krize. Museli jsme ešit vci, které jsme si v minulosti nedovedli ani pedsta ... číst dále

31.5.2023 15:55 00:26:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Chceme energetické zdroje rozmístit na všechna dostupná místa

Ke zlepšení pracovních podmínek zamstnanc pomohla EZu paradoxn energetická krize. Museli jsme ešit vci, které jsme si v minulosti nedovedli ani pedsta ... číst dále

31.5.2023 10:54 00:23:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Každá tetí obec má problémy s vodou. ešení je ve velkých datech a zmn legislativy

Namísto vody z kohoutku pistavená cisterna. I takový scéná už za pár týdn eká adu obcí v esku. Ty se dlouhodob potýkají s nedostatkem pitné vody, nejh ... číst dále

31.5.2023 05:00 00:11:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nestarat se o to, co nás nepálí? To rozhodn nebude politika prezidenta Pavla, íká Zajíek

Ranní brífink Ondeje Housky: eši mají kotlináský pohled myslí si, že je nic mimo jejich kotlinu píliš nemusí zajímat. Jak se k tomu postaví prezident  ... číst dále

30.5.2023 09:14 00:15:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nejvtší výzvou pro IT je vychovávání nových odborník. Lidí je nedostatek, íká CEO firmy ANECT, Jan Zinek

Za nejvtší výzvu oboru IT pokládá editel technologické spolenosti ANECT, Jan Zinek nedostatek kompetentních zamstnanc na pracovním trhu. Lidí už je te ... číst dále

30.5.2023 09:12 00:15:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nejvtší výzvou pro IT je vychovávání nových odborník. Lidí je nedostatek

Za nejvtší výzvu oboru IT pokládá editel technologické spolenosti ANECT, Jan Zinek nedostatek kompetentních zamstnanc na pracovním trhu. Lidí už je te ... číst dále

30.5.2023 00:22 00:07:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Co je to za brikule kolem ústavního soudu? Nabídneme odpov!

Ranní brífink Petra Honzejka: Dnes se podíváme na podivné hry, které vytváejí senátoi kolem složení ústavního soudu. Pro odmítají prezidntem nominovan ... číst dále

29.5.2023 05:00 00:12:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

ína nemže dojednat mír na Ukrajin, na mírová jednání si jen hraje

Ranní brífink Martina Ehla: Zvláštní ínský vyslanec v minulých dnech navštívil Evropu vetn Kyjeva i Moskvy. ína se prezentuje jako nkdo, kdo by mohl d ... číst dále

26.5.2023 16:23 00:42:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro šéfové nespí? Jak zakladatelka Profimedu Alexandra Kala hledá recept na dlouhovkost

Do eska míí trend hledání dlouhovkosti. V USA se naplno investuje do longevity a Alexandra Kala chce být mezi prvními byznysmeny, kteí hledání prodlou ... číst dále

26.5.2023 03:30 00:09:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro Janura prodává RegioJet práv te a jak to mže zmnit eskou železnici

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré jitro, je pátek 26. kvtna a ministr pro digitalizaci Ivan Bartoš se vyjádí k možnému ukonení používání rodných ís ... číst dále

25.5.2023 22:30 00:28:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vsadili jsme na akcie realitního fondu, mají potenciál zdvojnásobit hodnotu, íká Semotan

Investiní podcast MoneyPenny si tentokrát pozval do studia Michala Semotana z J&T Investiní spolenosti. Bavili se s ním o investicích do automobil ... číst dále

25.5.2023 04:00 00:15:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Plošné omezování spádové turistiky je špatn. Ale musíme zmnit školství od základ, íká expert

Ranní brífink Jakuba Troníka: Takzvaná spádová turistika hýbe eským základním školstvím. Nedostatenou kvalitu nebo dostupnost spádových škol totiž ím  ... číst dále

24.5.2023 16:01 00:45:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Lehké stropy a levné cihly z dovozu? Nebrat. Jsou vci, na nichž se nevyplatí šetit

Ceny stavebních materiál vzrostly za poslední rok a pl i o více než dvacet procent. A práce na stavbách se zdražila zhruba o desetinu. Vyšší ceny rodi ... číst dále

24.5.2023 15:17 00:26:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Chceme energetické zdroje rozmístit na všechna dostupná místa," íká editel jaderné energetiky v EZu, Pleška

Ke zlepšení pracovních podmínek zamstnanc pomohla EZu paradoxn energetická krize. Museli jsme ešit vci, které jsme si v minulosti nedovedli ani pedsta ... číst dále

24.5.2023 15:16 00:26:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Chceme energetické zdroje rozmístit na všechna dostupná místa

Ke zlepšení pracovních podmínek zamstnanc pomohla EZu paradoxn energetická krize. Museli jsme ešit vci, které jsme si v minulosti nedovedli ani pedsta ... číst dále

24.5.2023 02:46 00:12:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zmna trendu. Rozdíly ve mzdách muž a žen se loni zvtšily, nejvyšší jsou u šéf

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Více než 5400 korun takový byl loni v esku rozdíl mezi mediánovou mzdou muž a žen. Oproti pedchozím letm se zvýšil jak no ... číst dále

23.5.2023 05:00 00:09:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kdo vyhraje mistrovství svta v hokeji, který tým je nejdražší a kam až se dostanou eši

Ranní brífink Petra Honzejka: Dnes se mrkneme na hokej. esko postoupilo na mistrovství svta do tvrtfinále. Takže s komentátorkou eské televize Darinou ... číst dále

22.5.2023 03:00 00:07:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kdy nás Ukrajina unaví? O tom, jestli ji hodíme pes palubu, rozhodnou Ameriané

Ranní brífink Ondeje Housky: Ukrajina má podle všeho omezený as na to, aby ve válce proti Rusku vojensky uspla. Pokud se jí nezdaí její nadcházející o ... číst dále

19.5.2023 13:34 00:47:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Plácat ženy po zadku už prost nebudete, to patí do jiné doby, íká Magda Vašáryová

Jsme plebejské národy, tak nám nkteré vci docházejí pomaleji, íká o postavení žen ve veejném život v esku i na Slovensku Magda Vašáryová. "Když máte z ... číst dále

19.5.2023 07:04 00:32:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

První rok je pro elektrárnu zátžovou zkouškou, ada lidí neví, jak se o ni starat

Minulý rok zmnil myšlení ady majitel rodinných dom. Kdo ml úspory a stechu, ten investoval do solárních panel. Jak se te ale ukazuje, solární boom s s ... číst dále

19.5.2023 02:00 00:25:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Konopí bude možné i nadále prodávat

Ranní brífink Julie Hrstkové: vítám vás u ranního briefingu hospodáských novin. Je pátek 19. kvtna, a meteorologové slibují slunený víkend. A mnoha li ... číst dále

18.5.2023 13:05 00:28:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Videokurz není seriál na Netflixu. Když mu nedáte pozornost, moc vám z nj v hlav nezstane

Marek Miienka na vzdlávací platform Seduo vybírá lektory, koncipuje videokurzy a pipravuje je tak, aby studenty bavily a odnesli si z nich maximum. ík ... číst dále

18.5.2023 13:05 00:28:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Videokurz není seriál na Netflixu. Když mu nedáte pozornost, moc vám z nj v hlav nezstane

Marek Miienka na vzdlávací platform Seduo vybírá lektory, koncipuje videokurzy a pipravuje je tak, aby studenty bavily a odnesli si z nich maximum. ík ... číst dále

18.5.2023 03:00 00:12:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Mén Lukašenka bude znamenat více Ruska, míní analytik o situaci kolem nemoci bloruského diktátora

Ranní brífink Martina Ehla: O zdravotním stavu bloruského diktátora Alexandra Lukašenka se už pár dní spekuluje. Jeho režim je s ním osobn svázaný. Po ... číst dále

17.5.2023 01:03 00:13:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Píští zimu žádná plynová krize nebude. Zásobníky v klidu naplníme pes devadesát procent

Ranní brífink Jaroslava Maška: Tento týden agentura Bloomberg upozornila na studii Institutu pro energetickou ekonomiku a finanní analýzu, podle nhož  ... číst dále

16.5.2023 05:00 00:13:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Erdogan chce být otcem vlasti, nevýhra v prvním kole je pro nj rána

Ranní brífink Jakuba Troníka: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle zatím neúplných výsledk voleb nedokázal zvítzit v prvním kole a zem je rozd ... číst dále

15.5.2023 05:00 00:13:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vinaství je privilegované, jako by na nm stálo celé eské zemdlství, íká Tomáš Maier z ZÚ

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Na rozdíl od výrobc lihovin (vyšší spotební da) a pivovar (vyšší DPH na epované pivo) nakonec výrazn nezasáhly vládní dao ... číst dále

12.5.2023 17:01 01:00:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro šéfové nespí? Miliardá Petr Krogman o posledním roce, který mu kompletn zmnil život

Válka na Ukrajin mu zmnila život možná nejvíc ze všech eských byznysmen. Zaprvé má Petr Krogman na Ukrajin významné majetky ve form zemdlských farem,  ... číst dále

12.5.2023 16:39 01:00:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro šéfové nespí? Miliardá Petr Krogman o posledním roce, který mu kompletn zmnil život

Válka na Ukrajin mu zmnila život možná nejvíc ze všech eských byznysmen. Zaprvé má Petr Krogman na Ukrajin významné majetky ve form zemdlských farem,  ... číst dále

12.5.2023 10:37 00:45:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Mladé ženy v politice? Hejty typu A t znásilní migranti jsou bžné

Mladá žena v eské politice musí být obalená teflonem. Hejty vyhrožující znásilnním nebo útoky A jak to, že nemáte dti? jsou na denním poádku. Nezvykle ... číst dále

12.5.2023 03:00 00:15:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak skonsolidovat rozpoet a zajistit všem dstojné stáí

Ranní brífink Julie Hrstkové: Dnes se nemžeme vnovat niemu jinému, než vládním návrhm, jak skonsolidovat rozpoet a zajistit všem dstojné stáí. Zdá se, ... číst dále

11.5.2023 03:00 00:13:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ve slovenském parlamentu jsou už orgie populismu a šance na návrat Fica se zvýšila

Ranní brífink Martina Ehla: Slovensko má tyi msíce ped volbami úednickou vládu, roztíštnou demokratickou scénu a silné populisty a nacionalisty. Jak m ... číst dále

10.5.2023 15:35 00:27:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Z vodíku se stalo eldorádo. Reálné využití je pitom jen ve výrob hnojiv, íká Hladký

Investiní podcast MoneyPenny tentokrát navštívil analytik Ján Hladký z Patria Finance. V rozhovoru se ho David a Šimon ptají pedevším na potenciál vod ... číst dále

10.5.2023 01:25 00:10:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Lionel Messi do Saúdské Arábie? Slibovaná ástka je mimo pedstavivost, íká fotbalový noviná Mádl

Ranní brífink Petra Honzejka: Dnes se mrkneme na fotbalový byznys. Vypadá to, že se v nm schyluje k novým rekordm. Jednak v pestupech a také v tom, ko ... číst dále

9.5.2023 05:00 00:09:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Lidé si utírali zadky bezcennými akciemi. Ped 150 lety vypukla první globální krize. Co zmnila?

Ranní brífink Ondeje Housky: V Rakousku-Uhersku zkrachovala zhruba polovina akciových spoleností, ekonomika stagnovala dalších 20 let. To byl dopad pr ... číst dále

5.5.2023 08:40 00:12:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Miliardy v kartonu: Zásilkovna je na prodej. Alza by byla hloupá, kdyby nemla zájem, íká Mareš

Ranní brífink Jakuba Troníka: V prostedí eského byznysu se schyluje k obchodu roku. Na prodej je totiž klíový dodavatel služeb v eském e-commerce, ted ... číst dále

5.5.2023 08:00 01:00:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zvíata už nemají ped lovkem kam utéct, ani v horách není klid, íká šéf CHKO Beskydy

Jaké benefity pináší lidem existence chránných území a národních park? A v jaké podob vlastn máme pírodu chránit? Také to uslyšíte v novém díle podcas ... číst dále

4.5.2023 13:40 00:12:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

"Nejlepší as zaít investovat byl ped dvaceti lety, druhý nejlepší je dneska," íká Horák z Fingood

Rád buduje firmy vnující se finanním technologiím, prošel si ídícími a marketingovými pozicemi v pedních tuzemských bankách mBank, Citibank nebo J& ... číst dále

4.5.2023 13:38 00:12:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nejlepší as zaít investovat byl ped dvaceti lety, druhý nejlepší je dneska

Rád buduje firmy vnující se finanním technologiím, prošel si ídícími a marketingovými pozicemi v pedních tuzemských bankách mBank, Citibank nebo J& ... číst dále

4.5.2023 01:14 00:15:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vychovat v esku dít prý stojí až 4 miliony korun. Vláda uvažuje, jak dát rodim více penz

Ranní brífink Jaroslava Maška: Jak podpoit porodnost pes daovou slevu na dti, nad tím si te lámou hlavu lidovci v ele s ministrem práce a sociálních v ... číst dále

3.5.2023 13:50 00:33:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

V Evropské komisi leží plán na zákaz prodeje tepelných erpadel, problémem je chladicí nápl

V esku za poslední rok pibylo zhruba 60 tisíc tepelných erpadel. Celkem tak tímto zpsobem vytápí své domy až tvrt milionu domácností, alespo to ukazuj ... číst dále

3.5.2023 01:44 00:10:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ministerstvo couvá s komunitní energetikou, otevení trhu by bylo píliš pekotné

Ranní brífink Martina Ehla: ím dál vtší poet domácích výrobc elektiny ze solárních elektráren dumá, co s pebytenou energií. Ministerstvo prmyslu a obc ... číst dále

2.5.2023 12:44 00:21:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Traktory naviguje družice, drony hlídají plevel

Na poli s kukuicí dokáží chytré zemdlské technologie ušetit až tvrtinu hnojiva. Jak? Jednoduše tím, že se neaplikuje plošn, ale jen tam, kde je skuten ... číst dále

2.5.2023 12:42 00:21:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Traktory naviguje družice, drony hlídají plevel. Precizní agrotechnika hospodaí s centimetrovou pesností a ušetí i tvrtinu hnojiva

Na poli s kukuicí dokáží chytré zemdlské technologie ušetit až tvrtinu hnojiva. Jak?Jednoduše tím, že se neaplikuje plošn, ale jen tam, kde je skuten  ... číst dále

2.5.2023 00:32 00:14:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ceny nemovitostí klesnou o dalších pt až deset procent. Postaí to ke zlepšení bytové situace?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Trh nemovitostí je zmrazený, obchody se nehýbou, ceny ale píliš neklesají. Realitní kanceláe odhadují aktuální pokles ko ... číst dále

28.4.2023 08:00 00:53:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Neuvitelné historky Dariny Vymtalíkové, první ženy, která se rozhodla v esku komentovat hokej

Darin Vymtalíkové se povedlo nco v esku dosud nevídaného. Prorazila v mužském sportovním prostedí a zaala v eské televizi komentovat hokej. "Užívá" si ... číst dále

28.4.2023 03:00 00:10:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Velké zlevování energií bych v dalších msících neekal, íká energetický analytik Béreš

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Burzovní cena elektiny se v posledních týdnech pohybuje okolo 140 eur za MWh, což je výrazn mén, než iní vládní strop. Do ... číst dále

27.4.2023 08:35 00:53:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zamést kybernetický útok pod koberec znamená posílit hackery

Kybernetických útok na firmy i veejné instituce pibývá. Letos v beznu bylo jen tch nahlášených 28, tedy takka jeden denn. V besed týdeníku Ekonom odbo ... číst dále

27.4.2023 03:00 00:10:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Bez zvýšení daní pro nejlépe vydlávající rozpoet nezachráníme, íká ekonom Munich.

Ranní brífink Petra Honzejka: Zatímco vláda se vera celý den handrkovala, jak konsolidovat veejné finance, ve kterých se šklebí obrovská díra, recepty ... číst dále

26.4.2023 09:19 00:38:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

AI bude novým trendem i v bankovnictví, pepážky rušit nebudeme, íká Michaela Bauer z SOB

Jako jedna z mála žen se dostala do svta, kterému dominují muži. Michaela Bauer psobí jako lenka pedstavenstva SOB, zárove ale jako šéfka pes inovace  ... číst dále

26.4.2023 09:18 00:38:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

AI bude novým trendem i v bankovnictví, pepážky rušit nebudeme, íká Michaela Bauer z SOB

Jako jedna z mála žen se dostala do svta, kterému dominují muži. Michaela Bauer psobí jako lenka pedstavenstva SOB, zárove ale jako šéfka pes inovace  ... číst dále

26.4.2023 01:56 00:06:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jste ochotní kvli klimatu zchudnout o 60 procent? Ne? Tak nebláznte s nerstem ekonomiky

Ranní brífink Ondeje Housky: V esku je poteba to pipomínat neustále klimatická krize je reálná a skuten je poteba snížit emise prakticky na nulu, jak  ... číst dále

25.4.2023 01:09 00:16:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pepisování djin ve Volze. Reáln byly i horší píbhy než Pekárkv

Ranní brífink Jakuba Troníka: Standa Pekárek jezdí jako idi v eskoslovenské televizi a má sny. ídit volhu, vozit Goáka a mít se dobe. A svým cílm nevá ... číst dále

24.4.2023 09:40 00:20:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pochlubte se svým projektem a získejte statisíce. Do soutže Zelená obec roku se mžete hlásit do 9. kvtna

ešt dva týdny se mohou zástupci mst a vesnic hlásit do nové soutže Zelená obec roku. Pro obce to mže být zviditelnní a ocenní jejich dobré práce. Vítz ... číst dále

24.4.2023 09:34 00:20:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pochlubte se svým projektem a získejte statisíce. Uzávrka soutže Zelená obec roku je do 9 kvtna

Ješt dva týdny se mohou zástupci mst a vesnic hlásit do nové soutže Zelená obec roku. Pro obce to mže být zviditelnní a ocenní jejich dobré práce. Vít ... číst dále

24.4.2023 03:00 00:12:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Najít smysluplnou shodu na rozpotových opateních je v ptikoalici skoro nemožné

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré jitro z Hospodáek, je pondlí 24. dubna, hospodáská komora poádá sezení na téma dopady emisního Eura7 na eský prmy ... číst dále

23.4.2023 16:00 00:47:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Máte zelený vodík, a mohla bych ho vidt? Odborníci v debat HN diskutovali o plynu budoucnosti

Vodík je dnes sexy téma. Má pomoci v dekarbonizaci Evropy a jejím pechodu na nový typ ekonomiky bez fosilních paliv zpsobujících globální oteplování.  ... číst dále

21.4.2023 09:10 00:27:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak to bylo s Nerudovou v županu, kde jsou hranice galantnosti a mže mít vbec esko prezidentku?

Komentátor Hospodáek Petr Honzejk si dlal v prezidentské kampani z Danuše Nerudové legraci, že chodí v županu. Vbec mu nedošlo, že pesn kvli takovým m ... číst dále

21.4.2023 08:00 00:57:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Musíme se oprostit od toho, že minulost byla ideální, íká editel Národního muzea v pírod

Historii si nkdy až píliš idealizujeme, íká v novém díle podcastu Starosta HN Jindich Ondruš, editel Národního muzea v pírod. To sdružuje tveici muzeí ... číst dále

21.4.2023 03:00 00:14:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Stát by ml ustoupit od snížených sazeb DPH a pomoc lidem v hmotné nouzi rozdávat adresn

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Kde vzít potebné peníze na zalepení dr ve veejných financích to je téma páteního Ranního brífinku. Ekonom eské spoitelny  ... číst dále

20.4.2023 08:00 00:22:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Píští zima bude možná ješt náronjší než ta uplynulá, obává se analytik Bezovský

Dva ze tí ech podporují vtší rozvoj obnovitelných zdroj, zateplování budov nebo výmnu kotl. Podle Tomáše Jungwirtha Bezovského, prvního hosta nové ady ... číst dále

20.4.2023 05:00 00:11:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Výpov emailem bude i nadále zakázaná, platit home office zamstnavatel nemusí

Ranní brífink Julie Hrstkové: Vláda koncem bezna schválila novelu zákoníku práce. Nov se stanoví pravidla pro home office, dohodái získají nárok na do ... číst dále

19.4.2023 18:00 00:54:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zrušení státní podpory pinese podle stavebních spoitelen nedostatek levných úvr

Stavební spoení slaví letos ticáté narozeniny. Jen loni ho uzavelo skoro pl milionu lidí, piemž aktivní smlouvu mají více než ti miliony klient staveb ... číst dále

19.4.2023 18:00 00:56:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Firmy vyhlížejí novinky zákoník práce a doufají, že nepibude administrativa

Pipravovaná novela zákoníku práce by mla významným zpsobem zmnit fungování dohod o provedení práce a pracovní innosti a zárove zavést závazná pravidla ... číst dále

19.4.2023 13:00 00:30:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Sázím poprvé více na Evropu, v USA hrozí perozdlování bohatství, íká investor Splítek

Investiní podcast MoneyPenny tentokrát navštívil Mikuláš Splítek, portfolio manažer fondu Small Stocks Caps v eské Erste Asset Management. Zamuje se n ... číst dále

19.4.2023 01:47 00:09:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Máme našlápnuto, abychom se jednou dostali do podobných potíží jako ecko

Ranní brífink Ondeje Housky: ecku jsme se smáli, ale co bychom nyní dali za to, abychom mli takové výsledky státního rozpotu, jako ekové. Co to znamen ... číst dále

18.4.2023 17:00 00:53:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Potebujeme vychovat celou generaci jaderných energetik

Po letech pešlapování na míst se v loském roce naplno rozjel tendr na dostavbu pátého bloku v Dukovanech a mluví se do budoucna až o tyech blocích. Pr ... číst dále

18.4.2023 05:00 00:09:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Byty v esku zlevují, vyplatí se už uvažovat o koupi?

Ranní brífink Petra Honzejka: Vypadá to, že byty v esku zaínají zlevovat. Nabídkové ceny starších byt v prvním tvrtletí roku klesly prmrn asi o 11 pro ... číst dále

17.4.2023 05:00 00:16:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Co prozradily vojenské tajnosti: Perský záliv koketuje s Ruskem. Naštvat ho nechce ani Izrael

Ranní brífink Jakuba Troníka: Masivní únik informací, který ukázal americkou armádu v nedbalkách, odkryl i zajímavé detaily a souvislosti na mezinárod ... číst dále

14.4.2023 03:00 00:15:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Na co si dát pozor pi výbru fotovoltaiky a kam letos vyrazit na levnou dovolenou

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Splaskla v esku bublina na trhu fotovoltaických elektráren, nebo jsou problémy nkterých firem pouze okrajové a ostatní ko ... číst dále

13.4.2023 04:22 00:13:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Co se mohlo stát v Unicornu, jehož eshop Mamut padnul do obí insolvence

Ranní brífink Jaroslava Maška: Hospodáské noviny byly první, kdo si všimnul zprvu nenápadné insolvence spolenosti Mammoth, která vlastní nenápadný esh ... číst dále

12.4.2023 00:26 00:14:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak se eský prmysl mže dostat na špici ve výrob dron a jejich souástí

Ranní brífink Martina Ehla: Válka na Ukrajin pitáhla pozornost k vývoji a výrob bezpilotních letadel. Je jich poteba hodn a nemli by být z íny. V esku ... číst dále

11.4.2023 00:25 00:07:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Finanní správa se dostane k víc informacím z digitálních platforem. Výsledkem bude celkové zdražení

Ranní brífink Julie Hrstkové: Minulý týden se mli finanní správ ohlásit všichni provozovatelé digitálních platforem a sdlit podrobné údaje o prodejích ... číst dále

6.4.2023 06:00 00:45:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

ernou svini nám zaregistrovali po sedmi letech, Národní muzeum pivovarnictví oteveme dív

Zmapovali tisíce míst, kde se na území eska vailo pivo, zachraují staré technologie, mají na tyi sta tisíc fotek pivovar a do roka by chtli otevít uni ... číst dále

6.4.2023 03:00 00:07:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vtšina Rus stojí za Putinem. Co by se muselo stát, aby se to zmnilo?

Ranní brífink Ondeje Housky: Ruská armáda na Ukrajin útoí, ale bez velkého efektu. Cíle, s nimiž prezident Vladimir Putin loni invazi podnikl, se mu n ... číst dále

5.4.2023 05:00 00:12:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Prezident by ml vládu tlait k rozpotové odpovdnosti, íká ekonomický poradce Petra Pavla

Dobrý den z Hospodáek, je steda 5. dubna. Dnes se podíváme na to jak bude fungovat poradní tým prezidenta Petra Pavla. Zavoláme Davidu Markovi, který  ... číst dále

4.4.2023 17:00 00:46:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak investovat v krizové dob? Dležitá je rychlá návratnost

V debat Hospodáských novin se dodavatelé technologií shodli na tom, že investice pro firmy v souasné dob pedstavují píležitost k budoucímu rstu. Krizo ... číst dále

4.4.2023 05:00 00:16:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Dchodové vyhlídky: vit v zázrak mžeme, ale starat bychom se mli sami. Stát bude slabý

Ranní brífink Jakuba Troníka: Dvacet let zpátky. To byla doba, kdy se ješt dalo nco pozitivn mnit na tuzemském dchodovém systému. Nestalo se. A dnes u ... číst dále

3.4.2023 03:00 00:12:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vidli jsme, že tchajwanský trh je dobrý pro eské firmy, íká editelka obchodní komory

Ranní brífink Martina Ehla: Až v Tchaj-peji si lovk uvdomí, jak je esko pro Tchaj-wan dležitý partner, íká Alice Rezková, výkonná editelka esko-taiwan ... číst dále

31.3.2023 01:46 00:09:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ve Špindlu padla kosa na kámen aneb pro jsou špiky eského byznysu zaskoeni

Ranní brífink Jaroslava Maška: Kdo jezdí rád lyžovat do špidlerova mlýna, tak si jist všimnul, že letos od ledna zaala být zavená ervená sjezdovka Hro ... číst dále

30.3.2023 03:00 00:11:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Riskujeme, že budeme muset mít vysoké úroky déle než ostatní zem, íká ekonom k rozhodnutí NB

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Ani na šestém zasedání bankovní rady pod vedením guvernéra Aleše Michla nepistoupili její lenové na zvýšení úrok. Základn ... číst dále

29.3.2023 00:26 00:16:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zákon o podpoe bydlení by ml zaít platit do dvou let

Ranní brífink Julie Hrstkové: Hypotéky jsou extrémn drahé, ceny byt jen velmi váhav klesají z nedávných nedosažitelných vrchol. Loni výrazn poskoily t ... číst dále

28.3.2023 09:17 00:29:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

ChatGPT je stavný na wow efekt, držme se s jeho obdivováním pi zemi, íká Sara Polak

Investiní podcast MoneyPenny se tentokrát zamil na umlou inteligenci, o které se v posledních msících baví snad úpln všichni. Investoi pemýšlí, jak na ... číst dále

28.3.2023 03:00 00:07:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nmecká armáda bude obí, mli bychom se toho bát? Ne, bude pro dobro celého Západu

Ranní brífink Ondeje Housky: Nmci chystají radikální zvtšení své armády. Jde jim to sice pomalu, ale co z toho plyne pro esko? A mohlo by Nmecko Ukraj ... číst dále

27.3.2023 05:00 00:11:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Možná vás chce v práci nkdo vymnit a vy o tom nevíte. Plus gentlemanské padáky i mezi úedníky

Ranní brífink Jaroslava Maška: Minulý týden se dostal do hledáku ministr práce a sociálních vcí Marian Jureka kvli tomu, jakým zpsobem se chtl rozloui ... číst dále

24.3.2023 03:00 00:10:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Po celé Praze maximáln ticítkou? Co je to zase za nápad?!

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodáek, je pátek 24. bezna. Dnes se podíváme na hodn kontroverzní téma, na možnost zavedení maximální tic ... číst dále

23.3.2023 03:00 00:14:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Setkání Putina se Si in-pchingem: Rusko je ve všech dalších ohledech slabší. Krom jaderných zbraní

Ranní brífink Jakub Troníek: Dlouhé stoly, dlouhé koberce, dlouhá jednání. V Kremlu skonilo tídenní setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho ... číst dále

22.3.2023 05:00 00:11:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Omyl a selhání je normální, íká vdec, který v esku založil vdu o neúspchu

Ranní brífink Martina Ehla: Profesor Josef Hynek z Univerzity Hradec Králové založil v esku nový vdecký obor - vdu o neúspchu. Nyní o tom vydává první ... číst dále

21.3.2023 05:00 00:12:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kdo jsou TOP ženy eska? HN vyhlásily výsledky prestižní ankety

Ranní brífink Tomáše Lysoka: Cílem projektu TOP ženy eska je zviditelnit úspšné ženy ze soukromé i veejné sféry. Píbhy úspšných žen mají inspirovat je ... číst dále

20.3.2023 05:00 00:14:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Úrokové sazby z hypoték klesnou pouze kosmeticky, peníze zůstanou drahé

Ranní brífink Julie Hrstkové: V únoru vzrostl objem poskytnutých půjček o dvacet procent oproti prvnímu měsíci roku. Objem i počet poskytnutých hypoté ... číst dále

17.3.2023 04:00 00:07:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Praha jako velmi romantické místo: hlavní město chce od turistů získat víc peněz, než dosud. Jak?

Ranní brífink Ondřeje Housky: Turisté sice do Prahy jezdí, ale utrácejí v ní mnohem méně, než v řadě jiných evropských měst. Praha to proto chce změni ... číst dále

16.3.2023 17:30 00:54:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Stále objevujeme nové příběhy pozoruhodných žen, říká Michaela Bakala o anketě Top ženy Česka

Jak sama říká, celý její pracovní život se točí kolem komunikace a producentství. Působila jako vedoucí tiskového odboru ODS, vedla vlastní PR agentur ... číst dále

16.3.2023 04:00 00:08:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Když omezujeme důchody, omezme se taky. Prezident Pavel dal vládě školení z empatie a komunikace

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek šestnáctého března, Dnes se podíváme na to jak si prezident Petra Pavel poradil s prv ... číst dále

15.3.2023 16:39 00:51:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Debata Ekonomu: Dřevostavby jsou levnější než cihla a odolnější než ocel

Dřevostavby díky nižším provozním nákladům dnes lákají i ty stavebníky, kteří o takovém rodinném domě předtím neuvažovali. Dřevo v sobě skrývá velký p ... číst dále

15.3.2023 05:00 00:10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Západu uniká, jak dobře Írán spolupracuje s ostatním světem

Ranní brífink Martina Ehla: Kdyby Trump nezrušil jadernou dohodu, mohl dnes Írán spolupracovat se Západem a třeba by neprodával zbraně Moskvě, domnívá ... číst dále

14.3.2023 11:38 00:34:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Letos ani příští rok nebude pro firemní dluhopisy hezký. Přichází vlna krachů, říká Dočekal

Investiční podcast MoneyPenny tentokrát navštívil analytik Martin Dočekal, jenž se zaměřuje na analýzu firemních dluhopisů. David a Šimon se ho ptali, ... číst dále

14.3.2023 05:00 00:17:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Finanční krize ze Silicon Valley: klienti bank se pomoci dočkají, investory nikdo zachraňovat nebude

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Světové trhy se v pondělí probraly s těžkou kocovinou po divokém víkendu. Ve Spojených státech došlo v pátek k největší ... číst dále

13.3.2023 05:00 00:08:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Proč zrušit státní svátek, jak to bude s Euro 7 a méně zaklekávání na podnikatele

Ranní brífink Jaroslava Maška: Lednová průmyslová výroba v Česku skončila za očekáváním analytiků. Simona Hornochová coby nová šéfka finanční správy b ... číst dále

10.3.2023 03:00 00:11:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Co teď trápí manažery v autoprůmyslu? A může padnout plán na konec spalovacích motorů?

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Ještě nedávno se zdálo, že konec spalovacích motorů v nových autech v roce 2035 je hotovou věcí. Teď se ale definitivní  ... číst dále

9.3.2023 02:02 00:16:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Důchodová reforma v nedohlednu, vyhlídky na práci do 68 let až nepřijemně blízko

Ranní brífink Julie Hrstkové: Rozpočet a důchody, dvě zásadní témata, která hýbou společností. Důchodová reforma je v nedohlednu, naopak vyhlídky na p ... číst dále

8.3.2023 05:00 00:12:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Proč nerozšvihat i Českou národní banku? Zemanovi se jeho poslední rána opravdu povedla

Ranní brífink Petra Honzejka: Zítra bude hlavní událostí inaugurace nového prezidenta Petra Pavla. Ale ještě dnes bude na Hradě obrazně řečno sedět Mi ... číst dále

7.3.2023 05:00 00:08:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak skončí válka? Ukrajina zvítězí, ale vzdá se Krymu

Ranní brífink Ondřeje Housky: Na Ukrajině to na příměří nebo na mír rozhodně nevypadá, ještě minimálně řadu měsíců se bude bojovat. Jednou ale tato vá ... číst dále

6.3.2023 04:00 00:12:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Elektřina by měla ještě zlevnit, se změnou dodavatele se nevyplatí spěchat. A kdy Česku dojde proud?

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré jitro z Hospodářek, je pondělí 6. března a přesně za 14 dní začne jaro. Sněhu je zatím na českých horách dost, pl ... číst dále

3.3.2023 10:41 00:58:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Starosta HN, 18. díl: Kde jsou na gastromapě hluchá místa? A může dražší podnik uspět i na vsi?

Existují v Česku stále ještě místa, kde ani přes veškerou snahu nenajdete dobrou restauraci nebo kavárnu? Přežijí ekonomicky těžké období spíše podnik ... číst dále

3.3.2023 02:32 00:11:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

V případě stavby plynovodu Stork II je nyní míč na české straně, říká polský ministr

Ranní brífink Martina Ehla: Význam Polska a Česka v Evropě kvůli pomoci Ukrajině vzrostl, musíme to umět dobře využít, říká Szymon Szynkowski vel Sek, ... číst dále

2.3.2023 04:00 00:15:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Proč koruna posiluje navzdory dřívějším očekáváním ekonomů

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Co se děje na měnových kurzech a proč je česká měna nejsilnější od roku 2008 se ptáme ekonoma České spořitelny Michala S ... číst dále

1.3.2023 05:00 00:10:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak vypadá situace na nájemním trhu?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Nájemné v loňském roce prudce rostlo napříč republikou, majitelé se snažili dohnat inglaci i výpadek příjmů v pandemii.  ... číst dále

28.2.2023 19:28 00:27:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak investují nejbohatší Češi? Zamířili do dluhopisů nebo akcií, říká Koděra

Investiční podcast MoneyPenny tentokrát zjišťoval, jak investují čeští dolaroví milionáři. David a Šimon proto mluvili s Romanem Koděrou, jenž je zást ... číst dále

28.2.2023 05:00 00:09:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Rusové na Ukrajině předvádějí to, co proslavil Albrecht z Valdštejna

Ranní brífink Ondřeje Housky: Ruská invaze na Ukrajinu se přehoupla do druhého roku svého trvání. Selhání, kterých se ruská armáda dopustila, nápadně  ... číst dále

26.2.2023 23:40 00:08:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Co bude radit prezidentu Petru Pavlovi jeho nový politický poradce Tomáš Lebeda

Ranní brífink Petra Honzejka: Dnes se podíváme na to jak vzniká tým nového prezidenta Petra Pavla. Zavoláme politologovi Tomášovi Lebedovi, který pove ... číst dále

24.2.2023 04:00 00:20:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Česko jako první poslalo Ukrajině tanky, raketomety i vrtulníky

Ranní brífink Martina Ehla: Bývalý náměstek ministryně obrany Tomáš Kopečný, který je dnes vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny, popisuje, jak ... číst dále

23.2.2023 09:09 01:07:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Češi jako váleční štváči? Nikoli. Stojíme na správné straně historie, faktor Zeman už vymizel

Rusko není nikdy tak silné, jak vypadá, zároveň ale není nikdy tak slabé, jak by se mohlo zdát. Diplomatickou poučkou z pera německého „železného kanc ... číst dále

23.2.2023 01:05 00:16:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Rok války na Ukrajině: Rusko se může stát druhou Severní Koreou, říká expert

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Chyby Vladimira Putina, odhodlání Ukrajinců, jednota Západu nebo stažení Rusů od Kyjeva a masakr v Buči. To byly zlomov ... číst dále

22.2.2023 18:57 00:56:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Trend se obrátil a objem hotovosti v ekonomice roste. Přední čeští bankéři vysvětlují proč

V posledních třech letech zaznamenaly bezhotovostní platby masivní nárůst na celkových transakcích. S vypuknutím války na Ukrajině se ale situace změn ... číst dále

22.2.2023 08:00 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Honit zločince v elektromobilech? Policie naráží na dotační podmínky EU

Policie při svých zásazích potřebuje výkonná služební auta, která při honičce s podezřelými obstojí. Taková vozidla ale nesplňují emisní limity na to, ... číst dále

22.2.2023 08:00 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Honit zločince v elektromobilech? Policie naráží na dotační podmínky EU, nemůže za ně koupit silná auta

Policie při svých zásazích potřebuje výkonná služební auta, která při honičce s podezřelými obstojí. Taková vozidla ale nesplňují emisní limity na to, ... číst dále

22.2.2023 04:00 00:18:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Optimističtější pohled na letošní ekonomiku: Firmy investují, zaměstnanost drží

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré jitro, je středa 22. února, svátek slaví Petr, tedy i Petr Svoboda, který před pětadvaceti lety vstřelil vítězný  ... číst dále

21.2.2023 14:48 00:55:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kyberútoky jsou na denním pořádku, firmy platí na výkupném miliony

Naše závislost na internetu a IT systémech stále roste a s tím i zranitelnost, kterou představují kybernetické útoky. Útoky, o kterých se dozvídáme z  ... číst dále

21.2.2023 05:00 00:05:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Že máme slabost pro Putina a málo podporujeme Ukrajinu? Nesmysl, hájí se Francie

Ranní brífink Ondřeje Housky: Chceme, aby Ukrajina zvítězila a Rusko prohrálo, zdůrazňuje francouzský velvyslanec v Česku Alexis Dutertre. Co to zname ... číst dále

20.2.2023 15:50 00:30:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Automaty na maso, vejce z volných chovů i mléko za 16 korun. Produkty malých farem, které vznikly díky dotacím z EU

Josef Stehlík je farmář, který hospodaří na vlastním statku na Berounsku, prodává zde například mléčné výrobky. Kromě toho hájí zájmy malých farmářů v ... číst dále

20.2.2023 15:47 00:30:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Automaty na maso, vejce z volných chovů i mléko za 16 korun

Josef Stehlík je farmář, který hospodaří na vlastním statku na Berounsku, prodává zde například mléčné výrobky. Kromě toho hájí zájmy malých farmářů v ... číst dále

20.2.2023 04:00 00:11:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Proč Češi ztratili zájem o hypotéky a co se teď na trhu děje

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Z pohledu počtu poskytnutých hypoték se trh dostal na nejnižší hodnoty za posledních 20 let, uvedla to Česká bankovní as ... číst dále

17.2.2023 08:00 00:55:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Když nebudeme mít proškolené lidi, tak nám technologie ke zvýšení kyberbezpečnosti stačit nebudou

Stále větší část své agendy musí i ty nejmenší obce řešit v online prostředí. Zvládají ale kromě samotného přechodu do digitálního světa také péči o z ... číst dále

17.2.2023 04:00 00:22:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Investoři koruně věří, ale její síla dlouho nevydrží

Ranní brífink Julie Hrstkové: Dobrý den u ranního briefingu Hospodářských novin s Julií Hrstkovou. Je pátek sedmnáctého února a před námi  ... číst dále

16.2.2023 04:00 00:07:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Malá prognóza jak to bude vypadat, až si Babiš půjde pro voliče SPD

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek 16. února. Dnes se mrkneme na to, co se teď může dít v hnutí ANO. Vnitřní nepřálelé A ... číst dále

15.2.2023 05:00 00:18:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Občané budou mít bezpečnější služby, říká šéf NÚKIB o novém zákonu

Ranní brífink Martina Ehla: Na tisíce firem a institucí dopadne v příštím roce nový kybernetický zákon. Jeho konečná podoba se nyní dotváří ve veřejné ... číst dále

14.2.2023 00:19 00:16:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Elektronická volba? Při úrovni digitální gramotnosti v Česku spíše riziko

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Jednu prezidentskou volbu má Česko čerstvě za sebou a už se naplno diskutuje o tom, jak bude vypadat ta příští. Vláda u ... číst dále

13.2.2023 05:00 00:10:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kdo může za rekordní zdražování a vyplatí se teď investovat do akcií?

Ranní brífink Petra Honzejka: Dnes se podíváme na to jak dlouho bude trvat enormní zdražování, co by proti tomu moha vláda dělat a nedělá a jestli se  ... číst dále

10.2.2023 01:27 00:12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Poklesu inflace firmy nevěří, akciové trhy jsou až moc optimistické

Ranní brífink Julie Hrstkové: Jestliže loni byl vzestup inflace překvapením, nyní už se dvouciferná inflace v české ekonomice zabydlela. Jaká je pravd ... číst dále

9.2.2023 04:00 00:14:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Špatná práce za špatné peníze. Uprchlíci z ukrajiny pracují na nekvalifikovaných pozicích

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Po necelých pěti letech je v Česku víc nezaměstnaných než volných míst. Žádné drama na pracovním trhu se ale nekoná, fir ... číst dále

8.2.2023 15:56 00:31:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Česko stojí na křižovatce. Teď se můžeme od montovny posunout k centru nápadů

ětšina českých firem investuje do vzdělávání svých lidí. Potvrzuje to i výzkum portálu Seduo, ze kterého vyplývá, že peníze na něj najdou dvě třetiny  ... číst dále

8.2.2023 05:00 00:12:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nafta je levnější než před invazí na Ukrajinu, Evropa ji má i přes sankce dostatek

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Majitelé aut s dieselovým motorem si mohou v posledních týdnech spokojeně chrochtat – stejně jako motor jejich vozu. Na  ... číst dále

7.2.2023 05:00 00:07:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak to dopadne v hnutí ANO? Položí to Babiš a k čemu mu to celé bude?

Ranní brífink Petra Honzejka: Dnes se podíváme na to co se může stát v hnutí ANO. Jak to dopadne s Andrejem Babišem poraženým v prezidentských volbách ... číst dále

6.2.2023 17:00 00:55:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ekodoprava v Praze: startují první trolejbusy, chystají se i na letiště

Ani cyklostezky, ani nové cyklověže či stezky pro pěší. To hlavní, na co jdou evropské peníze pro podporu udržitelné dopravy v Praze, jsou tramvajové  ... číst dále

6.2.2023 04:00 00:08:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Chceme na Tchaj-wan dostat hlavně malé a střední české firmy

Ranní brífink Martina Ehla: Na konci března poletí na Tchaj-wan nejen šéfka české Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, ale také velká podnika ... číst dále

3.2.2023 11:34 00:58:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Starosta HN, 16. díl: Zůstat učit na univerzitě, nebo jít za lepším na střední?

Zatímco platy učitelů na základních a středních školách v minulých letech výrazně vzrostly, vysokoškolských pedagogů se velké přidávání netýká. Také p ... číst dále

3.2.2023 04:00 00:11:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Předání klíče od klenotů je osobní, záleží na slušnosti prezidentů, říká šéf Správy Pražského hradu

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Na předání prezidentského klíče od korunní komory, ve které jsou uchovány korunovační klenoty, neexistuje žádný předeps ... číst dále

2.2.2023 04:00 00:16:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Prvních 100 hodin zvoleného prezidenta. Možná to s odvahou vůči Tchaj-wanu až přehání, říká expert

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré ráno z Hospodářek, je čtvrtek 2. února a jako každý rok touto dobou si vzpomenu na skvělý film Billa Maryho Na hr ... číst dále

1.2.2023 05:00 00:10:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Green Deal je pro Česko cesta jak nezchudnout. Běžní lidé ani politici o něm ale nic nevědí

Ranní brífink Ondřeje Housky: Green Deal je příkladem značky, kterou Češi vnímají jednoznačně negativně. Může se to změnit? A co pro to udělat? Uslyší ... číst dále

31.1.2023 17:00 00:40:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zemědělství mladé lidi netáhne, nabízí přitom široké uplatnění i moderní technologie

Dlouhodobé stárnutí a nefungující generační obměna v zemědělství straší celou Evropskou unii. Obor se potýká s nezájmem mladých lidí, studovat na agro ... číst dále

31.1.2023 01:48 00:09:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Silná koruna povede k vyšší nezaměstnanosti

Ranní brífink Julie Hrstkové: Česká koruna od začátku roku prudce posiluje, aktuálně se vůči euru pohybuje na hodnotách, které trh viděl naposled před ... číst dále

29.1.2023 23:08 00:09:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kdo může pomoci zakopat příkopy vzniklé ve společnosti kvůli prezidentské volbě? Byznys!

Ranní brífink Ondřeje Housky: Ohledně prezidentských voleb jsme se zase jednou pěkně pohádali. Padaly výhružky smrtí, naprosto nereálné sliby nebo sro ... číst dále

28.1.2023 20:43 00:11:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Rovnice pravda a láska vs. venkov a nenávist nakonec neplatila. To je naděje

Speciální volební večerní brífink HN. Jak to vypadalo ve volebních štábech u Petra Pavla a Andreje Babiše, co čekat od nového prezidenta a proč má vět ... číst dále

28.1.2023 19:13 00:39:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pavlova kampaň byla geniální, Babiš není prezidentský materiál. Jaká je politická budoucnost Česka?

Výsledek prezidentských voleb je nejhorší porážkou, kterou si Andrej Babiš mohl představit. Proč k ní došlo? Byla to jen únava společnosti z Babiše, n ... číst dále

27.1.2023 05:00 00:09:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Proč byla letošní prezidentská kampaň brutálnější než souboj Zeman vs. Drahoš

Ranní brífink Jaroslava Maška: Je to tady, můžeme jít volit. Pro příště bych zvážil, zda nezkrátíme dobu mezi prvním a druhým kolem na jeden týden a t ... číst dále

26.1.2023 00:19 00:17:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Andrej Babiš nastražil časovanou bombu v mnoha českých regionech, říká analytik

Ranní brífink Martina Ehla: Salátová rétorika Andreje Babiše měla odraz i v salátové politice jeho strany v době, kdy byl premiérem. Výsledkem je změn ... číst dále

25.1.2023 00:08 00:12:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pomáhá bulvár politikům? Až když ho koupil Babiš

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Celebrity volí Andreje Babiše. Kdo v rodině Andreje Babiše kupuje vánoční dárky a kdo ujídá cukroví. Andrej Babiš si za ... číst dále

24.1.2023 15:42 00:39:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Babiš se dá v debatě zastavit pouze fyzickým dotekem, říká Světlana Witowská

Výpady jako „neskákejte mi do řeči“ nelze ze strany Andreje Babiše v televizních debatách akceptovat. Moderátoři musí korigovat lži, říká hvězda telev ... číst dále

24.1.2023 14:06 00:29:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Koupil jsem naposledy akcie Plug Power, vodík má obří potenciál, říká investor Kejla

Investiční podcast Moneypenny tentokrát navštívil český investor Filip Kejla, jenž dříve pracoval pro WOOD & Company a nyní stojí za projektem Inv ... číst dále

24.1.2023 05:00 00:10:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Cenové stropy na energie ve stopách solárních baronů? Mohou se vymknout kontrole

Ranní brífink Jaroslava Maška: Jeden z největších letošních výdajů ze státního rozpočtu pravděpodobně půjde na snížení cen elektřiny a plynu pro firmy ... číst dále

22.1.2023 23:47 00:12:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak dopadne teplé počasí ne ekonomiku lyžařských center?

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Do Česka se vrátila zima, a tak mohou lyžařská střediska opět začít zasněžovat. Jak se na nich ale podepíše zpoždění, kt ... číst dále

20.1.2023 10:25 00:47:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Starosta HN, 15. díl: Babiš nemůže ničím překvapit, sbírá body u těch, kdo mají strach z neznáma

Proč právě u nás, v obci, kde nemají obyvatelé příliš důvodů k nespokojenosti, vyhrál Andrej Babiš? Také na to se ptá v novém díle podcastu Starosta H ... číst dále

20.1.2023 05:00 00:14:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak to je a bude s penzijním spořením?

Jak to je a bude s penzijním spořením? by Hospodářské noviny

19.1.2023 14:49 00:37:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Babiš tlačí na pilu, ale Pavlova kampaň to zvládá s přehledem

Máme tady agresivní billboardy, dezinformační esemesky, lhaní v debatách. Zkrátka špinavá kampaň před druhým kolem prezidentských voleb jede na plné p ... číst dále

19.1.2023 00:36 00:07:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Že bychom měli funkci prezidenta zrušit? Ne, odpovídá našim tradicím, jak dobře věděli i komunisti

Ranní brífink Ondřeje Housky: Prezidentský úřad nemáme náhodou, ale z dobrých důvodů. Tvrdit, že bychom ho klidně mohli zrušit, třeba proto, že volba  ... číst dále

18.1.2023 00:52 00:11:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Ono to v Praze mezi SPOLU a Piráty nakonec klapne! Poslechněte si, co říká primátor Zdeněk Hřib

Ranní brífink Petra Honzejka: Prezidentská kampaň zuří na plné pecky. Dnes si pro "odlehčení" povíme, jak to vypadá s novou vládou nad Prahou. Brkneme ... číst dále

17.1.2023 01:31 00:18:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Slovensko padá do chaosu a hrozí návrat premiéra Roberta Fica

Ranní brífink Martina Ehla: V dnešním díle zaskočíme na Slovensko a se sociologem Michalem Vašečkou se pokusíme trochu vyjasnit, jak to bude s tamní v ... číst dále

16.1.2023 01:05 00:12:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jediná šance Babiše na vítězství? Znechutit a odradit statisíce voličů Pavla

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Znechutit a otrávit voliče, aby jich co nejvíce nepřišlo. To je jediná šance předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jak por ... číst dále

13.1.2023 04:00 00:09:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pátek třináctého nebo Masakr motorovou pilou aneb co rozhodne prezidentské volby a koho volit

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré ráno z Hospodářek, určitě potřebujete vědět, že letos nás čekají přesně dva pátky třináctého. Dnes a potom ještě  ... číst dále

12.1.2023 13:11 01:26:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vyhraje „vůdce trpícího Česka“, nebo optimistický generál? Debata s předplatiteli HN

Věštby často nakonec dopadnou trochu jinak, než jak jsou vyřčeny. A platí to samozřejmě i o těch, které se týkají voleb. My jsme si ale v redakci Hosp ... číst dále

12.1.2023 12:34 00:35:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Babiš pojede dezinfo v Zemanově stylu, ale nakonec vyhraje Petr Pavel

V druhém kole se bude Andrej Babiš pokoušet vykreslit protikandidáta jako příznivce nepopulární Fialovy vlády, odhaduje šéfredaktor týdeníku Respekt E ... číst dále

12.1.2023 04:00 00:12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Inflace se musí vrátit k cíli ČNB, nemůžeme brát pětiprocentní růst cen jako normál, varuje ekonom

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Údaje o inflaci za poslední tři měsíce loňského roku můžou vyvolávat dojem, že růst cen zpomaluje. „Je to ale spíš oddec ... číst dále

11.1.2023 05:00 00:09:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Firmy se i letos musí vyrovnat s prudce rostoucími náklady a nestálými dodávkami

Ranní brífink Julie Hrstkové: Český statistický úřad zveřejní nejočekávanější údaj za celý loňský rok. A to, jak se vyvíjela inflace. Analytici očekáv ... číst dále

10.1.2023 08:55 00:33:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Lidé se zlatu šklebí, je to ale zajištění před tím, že někde něco rupne, říká Pírko

Investiční podcast MoneyPenny se v novém díle zaměřil na investiční strategii takzvaných managed futures, kterou ve svém fondu Champions Fund používá  ... číst dále

10.1.2023 00:50 00:06:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Češi můžou mít v Evropě mnohem větší vliv. Ale to by museli přestat myslet jen na sebe

Ranní brífink Ondřeje Housky: Obvyklou českou stížností je, že v Evropské unii nemáte dostatečný vliv. Jak to změnit? Odpovídá Luuk van Middelaar, niz ... číst dále

9.1.2023 04:00 00:09:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak si kdo vedl v první velké prezidentské debatě očima dětí? A kolik má Petr Pavel doma pistolí?

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodářek, je pondělí devátého ledna, vstupujeme do týdne, který vyřeší otázku, kdo postoupí do druhého kol ... číst dále

6.1.2023 04:00 00:15:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nejlepší investice do udržitelné ekonomiky jsou teď úspory, říká expert

Ranní brífink Martina Ehla: Státy Visegrádské čtyřky dohánějí západní Evropou v budování zelené či udržitelné ekonomiky. Tento proces významně urychli ... číst dále

5.1.2023 12:00 00:35:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Babiš má šanci na vítězství maximálně dvacet procent, říká volební sázkař Michal Sirový

Andrej Babiš dělá chybu, když nejde do televizních debat. Musí útočit, jinak nemá šanci, myslí si úspěšný volební sázkař Michal Sirový. V dalším dílu  ... číst dále

5.1.2023 04:00 00:08:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak to bude tento rok s korunou a proč ji londýnští bankéři znovu nakupují

Ranní brífink Jaroslava Maška: Koruna posílila, její cenovka byla včera 23,98 za jedno euro a česká měna tak byla nejsilnější za posledních 12 let. Pr ... číst dále

4.1.2023 17:00 00:54:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

S koupí bytu na investici se vyplatí počkat. Šanci nabízí akciový trh

Při růstu cen energií a stoupající inflaci nejsou již byty pro Čechy automatickou volbou, kam uložit peníze. Pro investici do rezidenční nemovitosti n ... číst dále

4.1.2023 00:46 00:15:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zahraniční doktorandi za Nerudové? V jednom odboru jich bylo stejně jako na celé Univerzitě Karlově

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Počet zahraničních doktorandů byl na Mendelově univerzitě v éře Danuše Nerudové neobvykle vysoký. I dvakrát větší školy ... číst dále

3.1.2023 05:00 00:14:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jsou analytici břídilové? A co si má dát investor jako novoroční předsevzetí?

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Stojí za to číst stovky stránek dokumentů, ve kterých analytici předpovídají dění na trzích v nadcházejícím roce? Kolega ... číst dále

2.1.2023 00:25 00:14:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Co přinese letošní rok? Inflace klesne a stát začne konečně šetřit

Ranní brífink Julie Hrstkové: Máme se bát recese, inflace a padajících trhů, nebo to nakonec nebude tak horké? Na to se zeptáme hlavního ekonoma BH se ... číst dále

30.12.2022 04:00 00:08:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pavel Pírek vyhrál soutěž a strávil den s ministry, kteří jednali o stovkách miliard eur

Ranní brífink Ondřeje Housky: Znám lidi, kterým české předsednictví Evropské unie změnilo život – třeba tím, že během toho prvního, v roce 2009, praco ... číst dále

29.12.2022 04:00 00:10:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Na koho si vsadit v prezidentské volbě? Poradí experti oslovení HN!

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek 29. prosince. Předposlední ranní brífink v letošním roce opravdu nemá ambici kazit př ... číst dále

28.12.2022 16:35 00:46:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Babiš může reálně vypadnout už v prvním kole, říká šéf Medianu Přemysl Čech

Zatímco dosud se první kolo prezidentských voleb chápalo spíše jako primárky o to, kdo se ve finále postaví oligarchovi Babišovi, nyní se situace mění ... číst dále

28.12.2022 05:00 00:21:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Česko je jednou z nejzranitelnějších vůči globálním ekonomickým trendům

Ranní brífink Martina Ehla: Končí rok, který bude nepochybně mít své důležité místo v učebnicích historie. V dnešním Ranním brífínku Hospodářek se pod ... číst dále

27.12.2022 05:00 00:16:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Evropa se musí shodnout, jak dál s Ruskem po válce. Oficiální společná politika ale nejspíš nebude

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Tuzemské úřady jsou uprostřed revize českých vztahů s Ruskem. Vzájemné diplomatické kanály jsou aktuálně na bodu mrazu  ... číst dále

23.12.2022 04:00 00:20:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Rok Karla Komárka, kamionem s pomocí na Ukrajinu a první válečné Vánoce

Ranní brífink Jaroslava Maška: Je pátek 23. prosince, pravděpodobně poslední den, kdy nakoupíte dárky a také den, kdy se v ekonomice už prakticky nic  ... číst dále

22.12.2022 14:49 00:40:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Babišova lopatková teorie je popřením civilizace, říká kněz Tomáš Petráček

Katolický kněz a historik Tomáš Petráček se politických otázek nebojí. „Pokud bych někoho křesťanům opravdu nedoporučoval volit, je to Andrej Babiš. J ... číst dále

22.12.2022 01:52 00:13:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Co můžeme očekávat od ČNB v příštím roce?

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Rada České národní banka ani před koncem roku nepřekvapila a ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Co o ... číst dále

21.12.2022 12:00 01:20:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Výstavbu jsme začali regulovat pozdě, museli jsme být radikální a naštvali developery

Nemá ani tři tisíce obyvatel, přesto o beskydské obci Čeladná slyšel v Česku skoro každý. Po roce 1990 se začala prudce rozvíjet, namísto vojenských o ... číst dále

21.12.2022 04:00 00:10:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Proč v Česku zdražuje jídlo rychleji než v jakékoliv západní zemi Evropské Unie?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Potraviny, jejich cena a dostupnost. Inflace v tomto segmentu se dotahuje na energie. Proč v Česku zdražuje jídlo rychle ... číst dále

20.12.2022 02:41 00:09:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Volný obchod je super, ale Evropa se čím dál víc brání těm, kteří ho zneužívají

Ranní brífink Ondřeje Housky: Od Nového roku budou platit mnohem přísnější pravidla pro firmy ze třetích zemí, které by se v Evropské unii chtěly zúča ... číst dále

19.12.2022 10:24 00:18:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Do Česka míří téměř pět miliard eur na dopravu. Postaví se za ně veřejné nabíječky a plnicí stanice na vodík

Více než čtyři a půl miliardy eur získalo Česko od Evropské unie na rozvoj své dopravy. Za peníze z Operačního fondu Doprava se podařilo například pos ... číst dále

19.12.2022 06:10 00:10:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Prezidentský souboj ekonomických es. Proč Sedláček radí Danuši Nerudové a Marek generálu Pavlovi

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodářek, je pondělí devatenáctého prosince! Dnes se podíváme na to, kdo v ekonomické oblasti radí hlavním ... číst dále

16.12.2022 04:00 00:16:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Katargate? Skandál, který škodí Evropě. Na neformální poslanecké skupiny přátel dopadne regulace

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Kauza spojená s údajným uplácením některých europoslanců ze strany Kataru změní fungování evropského parlamentu. V něm  ... číst dále

15.12.2022 10:32 00:28:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nerudová má pravdu. Hezké ženy to mají v politické soutěži těžší, říká politoložka Durnová

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová prohlásila, že jejím největším handicapem je to, že je mladá a pohledná. Schytala za to hromadu hejtů. Podívej ... číst dále

15.12.2022 04:00 00:12:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Co čekat od holubičí bankovní rady, která ovlivní Česko na příštích šest let

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré ráno z Hospodářských novin. Je čtvrtek 15. prosince, bude jednat bankovní rada centrální banky ještě ve starém sl ... číst dále

14.12.2022 08:00 00:52:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Na čerpadla se čeká i půl roku, dotační výzvy se ruší a zpožďují

O dotace na zelenou energetiku je v Česku obrovský zájem, například FVE elektráren se letos postaví rekordních 30 tisíc. V některých místech už dokonc ... číst dále

14.12.2022 02:46 00:13:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Akciová euforie, nebo teprve začátek propadu? Fed naznačí, co by mohlo čekat trhy v příštím roce

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Lepší než očekávaná čísla o inflaci nakopla na začátku úterního obchodování americké akciové trhy, ve středu večer našeh ... číst dále

13.12.2022 01:59 00:13:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Proč hrozí obrat Slovenska na východ a proč je důležité dnešní hlasování o důvěře vládě

Ranní brífink Martina Ehla: Slovenská vláda dnes čelí v parlamentu hlasování o důvěře. Jeden z bývalých koaličních poslanců, dnes nezařazený Martin Kl ... číst dále

12.12.2022 04:00 00:11:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak se bude vyvíjet průmysl? Máme se bát nezaměstnanosti?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Minulý týden přinesl rozporuplná data z české ekonomiky. Průmyslová produkce klesá víc, než se čekalo. Naopak míra nezam ... číst dále

9.12.2022 08:53 00:35:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Adventní kalendář s CBD, hotely v metaverzu i nezřízené utrácení. Poslechněte si zimní trendy

Vrstvení, hygge a měkké dárky. To frčí každou zimu. Po dvou letech ale zažijeme chladné měsíce bez lockdownů a roušek a to je třeba oslavit. I když… l ... číst dále

9.12.2022 04:00 00:16:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Máme náročnou práci, přidáno jsme dostali oprávněně, říká k navyšování platů u policie její šéf

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Policistům, hasičům nebo vězeňským dozorcům se od ledna zvednou platy o deset procent. Ve středu o tom rozhodla vláda.  ... číst dále

8.12.2022 11:45 00:42:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nerudová se líbí chlapům, i to hraje v kampani roli, říká reportér Radek Bartoníček

Radek Bartoníček je bezpochyby nejvýraznější český politický reportér. Je všude, kde se něco děje, což veřejnost oceňuje tím, že Bartoníček má na Twit ... číst dále

8.12.2022 04:00 00:10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zeman si pořizuje soukromého šéfa Ústavního soudu. Už chce jen vyvolat chaos

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek osmého prosince. Dnes se podíváme, co to na nás zase Miloš Zeman. Vypadá to, že se ro ... číst dále

7.12.2022 01:36 00:15:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak Orbán blokuje evropskou pomoc Ukrajině a proč ho Češi nepřemluví

Ranní brífink Martina Ehla: Maďarsko blokuje peníze Evropské unie pro Ukrajinu, protože samo nemůže kvůli korupci a nefungování právního státu dosáhno ... číst dále

6.12.2022 12:59 01:04:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Etika v byznysu může být pro firmu konkurenční výhodou

Dobře nastavené compliance systémy, které uvnitř firem zajistí dodržování etiky a předpisů, brání korupci a umožňují předcházet trestním postihům podn ... číst dále

6.12.2022 10:43 00:22:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Berňák dosáhne od příštího roku dál. Zvýší se také limity pro osvobozené příjmy, říká Eisenwort

Investiční podcast MoneyPenny si pozval daňového poradce Lukáše Eisenworta ze společnosti EK Partners. David a Šimon se ptali, jak danit investice a c ... číst dále

6.12.2022 08:00 00:24:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Největší problém zimních hor je proměnlivé počasí, půl roku dopředu se nástup naplánujete těžko

Horskou turistiku si sice většina lidí spojí s létem, přechody po chatách a horolezení lze ale provozovat i v zimě. Je to jen náročnější na výbavu, fy ... číst dále

6.12.2022 08:00 00:24:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Největší problém zimních hor je proměnlivé počasí, půl roku dopředu se nástup naplánujete těžko, říká horský vůdce

Horskou turistiku si sice většina lidí spojí s létem, přechody po chatách a horolezení lze ale provozovat i v zimě. Je to jen náročnější na výbavu, fy ... číst dále

6.12.2022 02:14 00:09:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Výrobu ve Škodovce zastavily chybějící čipy na otevírání okýnek. To se už nemá nikdy opakovat

Ranní brífink Ondřeje Housky: Každý z nás má doma zhruba 150 čipů, aniž o tom nejspíš má tušení. Čipy jsou nepostradatelné pro věci, které běžně použí ... číst dále

5.12.2022 00:54 00:12:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Evropa až na výjimky skoncovala s ruskou ropou. Koho bude embargo bolet víc? A kam se pohnou ceny?

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Pondělí 5. prosince je dnem, kdy se Evropa z velké části odstřihla od dovozu ruské ropy. Co přesně ropné embargo přinese ... číst dále

2.12.2022 10:14 00:59:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Starosta HN, 13. díl: Neřešme, jestli se formulář vyplní sám. A má ho po vás stát vůbec chtít?

Aby státní správa skutečně sloužila občanům také v online prostředí, nestačí jen převést všechny formuláře na web. „Pořád v nás je ta středoevropská ú ... číst dále

2.12.2022 04:00 00:10:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Užší sjezdovky, méně nočního lyžování i masa. V Alpách se rozjíždějí lanovky

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré ráno a hezký pátek z Hospodářských novin. Je druhého prosince, o víkendu se rozjíždějí sjezdovky v Tatrách a někt ... číst dále

1.12.2022 10:41 00:46:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Prezident Babiš? Na Hradě by sedělo monstrum. Člověk má pro něj cenu vodňanského kuřete

Dobrý den z Hospodářek, já jsem Petr Honzejk a tohle je prezidentský podcast Na Hrad! V něm mudrujeme s hosty, kterých si osobně cením, o prezidentské ... číst dále

1.12.2022 09:06 00:26:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

I po roce 2035 budou jezdit dieselová auta, jen přibude elektromobilů, říká šéf českého Shellu

Ve firemní flotile zatím elektromobily společnost Shell nemá, byznysovou strategii už ale novému trendu firma přizpůsobuje. Nabíječky pro elektrická a ... číst dále

1.12.2022 07:33 00:13:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Rodičovský příspěvek i dovolená jsou v centru pozornosti politiků

Ranní brífink Julie Hrstkové: Rodičovský příspěvek i dovolená jsou v centru pozornosti politiků, kteří leckdy posuzují kvalitu matky podle toho, jak d ... číst dále

30.11.2022 00:29 00:06:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zemní plyn zase zdraží, tolik jako letos v létě ale už stát nebude

Ranní brífink Ondřeje Housky: Proč půjde cena zemního plynu příští rok zase nahoru? A proč není dobrý nápad jeho cenu zastropovat? Dozvíte se v Ranním ... číst dále

29.11.2022 10:03 00:53:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Proč se sloni bojí včel a jak může věda pomáhat byznysu?

Sloni se bojí včel. Zjistili to vědci z Oxfordské univerzity a výsledkem jejich bádání by mohl být zajímavý článek v přírodovědném časopise. Nebo skvě ... číst dále

29.11.2022 01:42 00:08:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Babiš to zkouší sehrát “na Zemana”. V druhém kole by mu víc vyhovovala sílící Nerudová

Ranní brífink Petra Honzejka: Máme tady nová data k prezidentské volbě. Na prvních třech místech se dle Kantaru seřadili Andrej Babiš (27 procent), Pe ... číst dále

28.11.2022 00:58 00:09:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Zvýšit výrobu na trojnásobek neumí nikdo, říká ředitel Explosie

Ranní brífink Martina Ehla: Explosia je v nejlepší finanční kondici v historii, ale ztrojnásobit výrobu, abychom pokryli rostoucí poptávku, tak rychle ... číst dále

25.11.2022 14:33 00:19:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Lyžovat jezdím nejčastěji do Tyrolska. V Rakousku je opravdu všechno, říká mistr světa ve skikrosu Kraus

Výprava na lyžovačku do Česka se může lehce proměnit v noční můru. Přeplněná parkoviště, nekonečné fronty na vleky a úroveň služeb občas zamrzla někde ... číst dále

25.11.2022 14:30 00:19:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Lyžovat jezdím nejčastěji do Tyrolska. V Rakousku je všechno, říká mistr světa ve skikrosu Kraus

Výprava na lyžovačku do Česka se může lehce proměnit v noční můru. Přeplněná parkoviště, nekonečné fronty na vleky a úroveň služeb občas zamrzla někde ... číst dále

25.11.2022 04:00 00:07:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Větší tlak na ochranu soukromí se může dotknout skutečných majitelů, ale i katastru nemovitostí

Ranní brífink Jaroslava Maška: Evropský soudní dvůr v úterý rozhodl, že se bude muset výrazně omezit přístup k informacím podle směrnice proti praní š ... číst dále

24.11.2022 04:00 00:15:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Čínští špioni loví české vědce u sebe doma. Nepřijímejte dary, radí ředitel kontrarozvědky

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Čínský technologický gigant Huawei na blacklistu nebo cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. To byly zlom ... číst dále

23.11.2022 08:52 00:38:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Prezidentské volby jsou zápasem zastánců našeho systému a těch, kdo ho chtějí zničit

Dobrý den z Hospodářek, tohle je druhý díl podcastu NA HRAD! Petr Honzejk v něm probírá s hosty, kterých si osobně cení, prezidentskou kampaň. Posledn ... číst dále

23.11.2022 02:56 00:17:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Cash only. Do hospod se vrací nešvary z devadesátek, ale tudy cesta nevede, říká restauratér Kastner

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Najisto pokračovat v podnikání chce jen něco přes polovinu restaurací v Česku. Vyplývá to z průzkumu stravenkové společn ... číst dále

22.11.2022 18:00 00:46:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Krátkodobě se může firmám přechod na udržitelnost prodražit, časem na tom vydělají

Ať už firmy chtějí, nebo ne, udržitelnost se časem stane jejich součástí. Bez ní nepřežijí. K udržitelnému rozvoji je vede legislativa, finanční insti ... číst dále

22.11.2022 11:24 00:31:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pro fondy investující do start-upů přišel zlomový okamžik. Ukáže se, jestli umí vytvářet nové Apply

Investiční podcast MoneyPenny se tentokrát zaměřil na svět start-upů, do nichž investují takzvané venture capital fondy. Jde vůbec o jedny z nejriziko ... číst dále

22.11.2022 02:34 00:09:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak zlevnit potraviny v Česku?

Ranní brífink Julie Hrstkové: Drahé potraviny ženou stále více Čechů k nákupům v zahraničí. Hitem se stalo Polsko, kde díky zrušení daně z přidané hod ... číst dále

21.11.2022 04:00 00:07:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Hádka o miliardy. USA a Evropa se oklepaly z Trumpa, ale i tak je mezi nimi na obzoru velký spor

Ranní brífink Ondřeje Housky: Evropané Američanům vyčítají, že chtějí na své území z Evropy přetáhnout produkci elektromobilů, a tím připravit o práci ... číst dále

18.11.2022 11:03 00:53:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Nedokážu si představit, jak by fungoval kraj, kdybychom to řešili jako v parlamentu

Do politiky se dostal Jakub Unucka oklikou – po přestěhování z Ostravy do Klimkovic ho trápilo, že část obyvatel topí vším, co aspoň trochu hoří, a po ... číst dále

18.11.2022 04:00 00:11:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Technologické firmy v Česku propouští. Koho nejvíc a kdo bude další

Ranní brífink Jaroslava Maška: Dobré jitro z Hospodářských novin. Je pátek 18. Listopadu, Česko si užívá prodloužený víkend, takže je to s prací takov ... číst dále

16.11.2022 05:00 00:09:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Cherson otevřel cestu na Krym, Rusové nemají motivaci bojovat, říká americký generál

Ranní brífink Martina Ehla: Osvobození Chersonu definitivně ukázalo, že to budou Ukrajinci, kdo určí další průběh války na Ukrajině, říká americký gen ... číst dále

15.11.2022 18:00 00:58:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Český obranný průmysl by měl přitáhnout víc špičkových zahraničních technologií

Do konce letošního roku by měla být dojednána smlouva na dodávku bojových vozidel pěchoty ze Švédska za více než padesát miliard korun. V rámci kulaté ... číst dále

15.11.2022 11:28 00:20:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Se soláry počkejte, investujte teď aspoň do malých opatření, nechte si udělat revize

Plynu se jen tak nezbavíme, přechod na obnovitelné zdroje bez něj nebude možný, říká Zdeněk Obruča, ředitel v oddělení poradenských služeb a lídr pro  ... číst dále

15.11.2022 09:13 00:16:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Do Zell am See přijel na brigádu a zůstal tu přes třicet let. Je to tu až kýčovitě krásné říká Martin Němec

Když Martin Němec po revoluci vyrazil stopem na letní brigádu do Rakouska, netušil ještě, že se mu tím změní život. Když se probudil a poslední auto h ... číst dále

15.11.2022 09:12 00:16:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Do Zell am See přijel na brigádu a zůstal tu přes třicet let. Je to tu až kýčovitě krásné

Když Martin Němec po revoluci vyrazil stopem na letní brigádu do Rakouska, netušil ještě, že se mu tím změní život. Když se probudil a poslední auto h ... číst dále

15.11.2022 02:16 00:16:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Přístav v Hamburku do rukou Číny? Doufám, že Německo dělá kroky, kterých nebude litovat, říká Pojar

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Nadcházející summit dvaceti největších světových ekonomik v Indonésii žádný výrazný posun pro vývoj války na Ukrajině n ... číst dále

14.11.2022 01:35 00:13:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Dvě tváře klimatické konference v Egyptě: závazky před kamerami a ulice plné odpadků

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Až do pátku bude v Egyptě pokračovat světová klimatická konference COP27. Letos ji hostí letovisko u Rudého moře v zemi, ... číst dále

11.11.2022 10:13 00:41:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Autonomní auta, změna Paříže na cykloměsto i létající taxíky. Trendy, které hýbou dopravou

Zatímco na venkově a v menších městech stále dominují auta a vlastní nohy, ve světových metropolích přesedlalo mnoho lidí na mikromobilitu – konkrétně ... číst dále

11.11.2022 10:03 00:43:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Podcast Na Hrad!: Lidé si myslí, že jim prezident opraví i topení, říká marketér Jakub Hussar

Toto je první díl nového podcastu o prezidentské volbě Na Hrad! Petr Honzejk v něm bude mluvit se svými hosty o šancích jednotlivých kandidátů, o záře ... číst dále

11.11.2022 06:15 00:11:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kryptoměny postihla katastrofa, ale zase se z toho vyhrabou, říká analytik

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodářek, je pátek 11. listopadu. Dnes se podíváme, co se to zatraceně děje s bitcoinem, který sviští dolů ... číst dále

10.11.2022 04:00 00:11:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vláda by měla přemýšlet o komplexní reformě daní

Ranní brífink Julie Hrstková: Zatímco se Američané smiřují s novým složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, v Česku bují spor o to, kdo z ... číst dále

9.11.2022 03:21 00:09:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Pravidla, kterými se bude muset řídit Elon Musk a jeho Twitter, zásadně ovlivnili Češi

Ranní brífink Ondřeje Housky: Na nových pravidlech pro fungování online prostředí se přímo podílelo hned několik Čechů. V Ranním brífinku uslyšíte, co ... číst dále

8.11.2022 11:05 00:25:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Horší časy přichází a s nimi čas rekvalifikací. Úspěch v programování je otázka charakteru

Investiční podcast MoneyPenny se tentokrát zaměřil na investice do vzdělání. A jedním z nejzajímavějších způsobů, jak si zajistit vyšší mzdu a jisté p ... číst dále

8.11.2022 01:25 00:11:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Americký kongres republikánsky zčervená a Ukrajina bude plakat

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodářek je úterý 8.listopadu. Dnes se podíváme za oceán, začínají kongresové volby, které mohou zamíchat  ... číst dále

7.11.2022 04:00 00:16:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Americké volby do Kongresu mohou vydláždit cestu k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu

Ranní brífink Martina Ehla: Američané jdou v úterý volit do obou komor Kongresu. Se zpravodajem HN v USA Danielem Anýžem vysvětlujeme, proč Američané  ... číst dále

4.11.2022 11:57 00:55:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Starosta HN: Potřebujeme víc učitelů, kteří mají zkušenosti z jiného oboru, a ne jen „peďák“

Je spousta lidí, kteří by při svojí práci chtěli učit a předávat zkušenosti, ale v tuto chvíli je to hrozně obtížné, říká v dalším dílu podcastu Staro ... číst dále

4.11.2022 02:55 00:12:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Bez progresivního zdanění rozpočet nezachráníme, říká ekonomka Horská

Ranní brífink Petra Honzejka: Dobrý den z Hospodářek je pátek 4. listopadu! Česká vláda oznámila že chce konsolidovat děravé státní finance, ale nechc ... číst dále

3.11.2022 04:00 00:16:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Plynu je na planetě dost, problémem je spíš chybějící infrastruktura, říká Síkela

Ranní brífink Jakuba Troníčka: Problém energetické závislosti na Rusku bychom mohli už po příští zimě označovat jako neexistující. V Ranním brífinku t ... číst dále

2.11.2022 02:30 00:12:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Když zavede stát spotřební daň na víno, může nakonec skončit v minusu, říká šéf Svazu vinařů

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Zavedení spotřební daně ve výši 23,4 Kč na litr vína by mohlo ročně do rozpočtu přinést až pět miliard korun. Uvádí to v ... číst dále

1.11.2022 12:35 00:33:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vyrábí potraviny ze sóji a bojuje s úředníky. Inspekci se nelíbí Ml*ko ani Sm*tana

Vypěstovat plodinu a přímo ji zpracovat bude vždy efektivnější než s ní nakrmit zvíře, to zabít, rozbourat, zabalit do úhledných balíčků a rozvést po  ... číst dále

1.11.2022 06:00 00:09:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Andrej Babiš se do druhého kola prezidentské volby nedostane, říká Danuše Nerudová

Ranní brífink Martina Ehla: V Česku se oznámením Andreje Babiše o vstupu do prezidentského klání rozjela brutální kampaň. S kandidátkou Danuší Nerudov ... číst dále

31.10.2022 00:19 00:10:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Proč Andrej Babiš kandiduje na prezidenta, aby prohrál

Ranní brífink Jaroslava Maška: Zimní čas je tady, takže dávejte dobrý pozor na 12.30, ať nepropásnete oficiální oznámení prezidentské kandidatury Andr ... číst dále

28.10.2022 08:00 01:03:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Otcové vpřed, přirozené porody, ale i antinatalismus. Trendy, které ovlivňují moderní rodičovství

Rodičovství. Slovo, které se mezi běžnou populací rozmohlo převážně v 70. letech, kdy se na scéně objevila exploze knih o výchově potomků. I dnes je t ... číst dále

27.10.2022 04:00 00:07:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Čínský prezident má větší moc, než kdokoliv z jeho předchůdců. Jak velké ohrožení to je pro nás?

Ranní brífink Ondřeje Housky: Čína stále víc mluví o tom, že chce ovládnout Tchaj-wan, prezident Si Ťin-pching si před pár dny zajistil pokračování sv ... číst dále

26.10.2022 02:40 00:12:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Kde čerpat dotace na zateplení a jak investovat do zelené

Ranní brífink Jaroslava Maška: Pokračuje hezké počasí a pravidelná schůze Sněmovny. Poslanci v úvodním kole projednají návrh státního rozpočtu na příš ... číst dále

25.10.2022 10:11 00:27:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Z Wall Street do traktoru. Zychová našla investiční zálibu v českých farmách, přidat se může každý

Investiční podcast MoneyPenny tentokrát navštívila Kateřina Zychová z Verdi Capital, jež má zkušenosti z velkých bank na Wall Street i v Londýně. Po n ... číst dále

25.10.2022 01:49 00:14:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Evropa už je vůči čínským investicím opatrná. Výjimkou asi bude jako obvykle Německo, říká sinolog

Ranní brífink Jany Klímové: Co znamená sjezd čínských komunistů pro investice tamních firem v Evropě a jinde ve světě? A co bude s investicemi čínskéh ... číst dále

24.10.2022 04:00 00:11:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Topení na 18 stupňů není dobrý nápad. Hrozí tepelné mosty a plísně, varuje energetický specialista

Ranní brífink Tomáše Lysoňka: Hecování, kdo doma přežije větší zimu bez zapnutí topení, se může časem vymstít. Mnohé budovy totiž na tak nízkou teplot ... číst dále

21.10.2022 05:00 00:10:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Jak v Česku dostat ukrajinské děti do školy, aby se z nich nestala ztracená generace

Ranní brífink Martina Ehla: Stovky ukrajinských dětí stále nemají místa v českých školách. Ukrajinská podnikatelka Oksana Breslavska se jim v Praze, k ... číst dále

20.10.2022 04:00 00:13:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Doba není normální. Stát by neměl překračovat rubikon, jakým je zpětné zavedení mimořádné daně

Ranní brífink Jany Klímové: Akcie ČEZu i bank na pražské burze padaly, když reagovaly na informaci, že lídři vládních kolaičních stran navrhují zavést ... číst dále

19.10.2022 06:00 00:11:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Podcasty HN

Vláda udělala dobře, když zavedla kontroly na hranicích. Migraci nelze podceňovat, říká expert