Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 53 223 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "37P"

15.6.2024 08:00 00:57:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jakub Hlávka - Ve zdravotnictví chybjí analýzy i data. Na nadstandard není esko pipravené

Máme zdravotnictví na dobré úrovni? A jak se to zmní s oekávaným stárnutím populace? To byly otázky, na které odpovídal Jakub Hlávka, vedoucí Institut ... číst dále

6.6.2024 07:00 01:03:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jií Dolejš - Souasné politické elity jsou slabé. Green Deal mže Evropu rozložit

Hostem 37P byl už podruhé Jií Dolejš, levicový intelektuál a bývalý poslanec za KSM. Ve stran pro mnohé (vetn m) psobí trochu jako exot. Nebojí se kri ... číst dále

4.5.2024 08:00 00:41:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Ray Baseley - Vstup do EU je v Gruzii téma íslo jedna. Vláda chce umlet nezávislá média

V Gruzii probíhají už nkolikátým týdnem protesty, ty v posledních dnech dokonce eskalovaly. Proti emu se demonstranti bouí? A jak to vbec v Gruzii vyp ... číst dále

30.4.2024 07:00 00:45:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Karel Gargulák - Rozdíly mezi školami jsou obrovské. Rozdlovat dti v 15 letech je píliš brzy

Školství. Téma, které v 37P dlouho nebylo, ale o to víc jsme toho museli probrat. Hostem byl Karel Gargulák, analytik PAQ Research. Mluvili jsme o akt ... číst dále

22.4.2024 07:00 00:51:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Johana Nejedlová - Zelení nejsou z Green Dealu nadšení. Bezpenost a klima musíme ešit najednou

Na rozhovor do 37P pišla Johana Nejedlová, zakladatelka neziskové organizace Konsent, která je jednika na kandidátce Zelených ve volbách do Evropského ... číst dále

12.4.2024 07:00 00:46:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Viktor Dank - R mže vybojovat dležitého eurokomisae. Odklon od V4 nám otevel cestu k ostatním

Blíží se volby do Evropského parlamentu, a to znamená velké zmny v evropské politice. Krom nových europoslanc se totiž bude mnit i Evropská komise. A  ... číst dále

20.3.2024 07:00 00:45:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Alexandr Romancov - ína využívá ruské izolace. O osudu Tchaj-wanu by rozhodla reakce USA

Pokud máte radji rozhovory obrazem, podívejte se na YouTube 37P. Te navíc z nového studia.Taky máte pocit, že o ín nejde v posledních msících tolik sl ... číst dále

19.3.2024 07:00 00:58:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Zuzana Klusová - Karviná se nemže ohlížet pouze na zájmy prmyslu. O Gigafactory chybí informace

Rozhovor jsme nahrávali online. Pvodn byl publikován na YouTube 7. 3.  2024. Odebírejte YouTube kanál a všechny rozhovory budete mít k dispozici jako  ... číst dále

18.3.2024 07:00 00:47:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Petros Michopulos - Díky Rakušanovi pestala být s vládou nuda. O Slovensko mám strach

  Rozhovor vyšel 21. 2. na YouTube. Pokud chcete mít všechny rozhovory jako první, sledujte 37P na Youtube! Hostem 37P byl Petros Michopulos, jedna po ... číst dále

19.1.2024 15:00 00:52:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Matj Schneider - Trump i Biden si to mžou prohrát sami. Pomoc Ukrajin není ve volbách velké téma

Letos se budou v USA konat prezidentské volby. A podle všeho to vypadá, že kandidáti na obou stranách budou stejní jako posledn - Joe Biden a Donald T ... číst dále

17.1.2024 18:00 00:54:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jaroslav Bílek - Ekvádor podcenil drogové kartely. Nový prezident Argentiny zemi zásadn nepromní

V Ekvádoru probíhá válka mezi vládou a drogovými kartely. Do kdysi poklidné zem se totiž pesunuly drogový bossové z vedlejších stát. Jak k tomu došlo? ... číst dále

16.1.2024 07:00 00:59:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Libor Dušek - Od roku 2004 jsme se nikam neposunuli. Pijetí eura nevyhovuje bankám

Státní rozpoet, nejdležitjší reformy, které potebujeme jako eská republika udlat. Tyhle témata pišel do 37P rozebrat Libor Dušek, vedoucí Katedry náro ... číst dále

11.1.2024 07:00 00:49:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Ladislav Dyntar - Herní prmysl je vtší než hudební a filmový dohromady. Prmrný hrá má pes 30 let

Na rozhovor do 37P pišel Ladislav Dyntar, zakladatel a hlavní postava esportového týmu eSuba. Hlavním tématem bylo hraní her, zejména tch poítaových.  ... číst dále

20.12.2023 07:00 00:43:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Barbora Šilháová - Kolem HIV je hodn mýt. Vtšina pacient na klinice jsou dti, na které vir penesla matka

Barbora Šilháová už více než 10 let pomáhá v Ugand v boji s HIV. Její kliniku pravideln navštvuje 700 pacient, vtšina z nich dti. Jaký je rozdíl mezi ... číst dále

6.12.2023 07:00 00:38:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Radek Špicar - Musíme využívat vlastní nerostné suroviny. Na korun mže trvat už jen blázen

Radek Špicar, viceprezident Svazu prmyslu a dopravy, promluvil o tom, v jaké kondici se nachází evropský automobilový prmyslu. Tahle diskuze je dležit ... číst dále

2.12.2023 08:00 00:50:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jan Kofro - Ukrajinská ofenziva selhala. Rusko získává klíovou munici ze Severní Koreji

Doporuuji tenhle rozhovor zhlédnout na YouTube, kde jsou i na map zobrazená místa, o kterých mluvíte. Lépe se tak zorientujete v tom, kde pesn se konf ... číst dále

31.10.2023 08:00 00:52:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Silvie Lauder - Masaryk by podepsal Istanbulskou úmluvu. Feminismus není nenávist k mužm

Hostem 37P byla Silvie Lauder, redaktorka Respektu a hlavn autorka knihy V pasti pohlaví, která ped nkolika msíci vyšla. Zabývá se feminismem, vývojem ... číst dále

15.10.2023 15:00 00:59:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Šimon Kozák - Dlouhodobá bolest lidi zmní. K odhalení bolesti musíme prozkoumat i psychiku

Pozvání do 37P pijal Šimon Kozák, doktor a odborník na bolest, který spoluzaložil kliniku lébabolesti.cz. Dvod, pro jsem se rozhodl ho pozvat na rozho ... číst dále

2.10.2023 07:00 00:40:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Léka - Na konci dvojité smny už mi dochází síly. Velké množství práce pesas se neproplácí

S mladým lékaem, který si pál nezveejovat svou identitu, jsme natoili rozhovor o tom, jak to v nemocnicích doopravdy chodí. Probrali jsme, jak vypadá  ... číst dále

29.9.2023 13:00 00:50:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Matj Hollan - Novou halu si Brno nemže dovolit. Vedení msta vládne stylem po nás potopa

V Brn by mla vzniknout nová hokejová hala za cca 6 miliard korun. To je pro msto velký zásah do rozpotu a vypadá to, že ostatní sporty (jako fotbal ne ... číst dále

11.9.2023 07:00 00:56:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Ondej Fér - Alkoholika musíte ze svého života odíznout. Závislost nikdy úpln nezmizí

Alkohol páchá na eské spolenosti velké škody. Pesto je vtšinou pijímán jako nco neškodného nebo dokonce prospšného. S Ondejem Férem, majitelem marketi ... číst dále

27.8.2023 15:00 00:59:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Radim Dohnal - Evropa zažívá jadernou renesanci. Zestánní EZ elektinu nezlevní

Hostem 37P byl Radim Dohnal, ekonom Capitalinked a obasný akcioná EZ. Naše téma bylo jasné, v týdnu od 28. 8. by totiž do Poslanecké snmovny ml dorazi ... číst dále

14.8.2023 15:00 01:07:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Michael Romancov - Rusko nemá žádné spojence. Putin musí akceptovat to, co chce ína

Michael Romancov, politický geograf a odborník na Rusko. V Politickým podcastu (dívjší název 37P) byl hostem hned 2x a pokaždé se jednalo o velmi úspš ... číst dále

30.7.2023 15:00 00:59:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Ludk Mádl - Messi si mže v USA vydlat víc než v Saudské Arábii. FIFA obrovské utrácení podporuje

Poprvé jsme v 37P zavedli e na svt sportu! A pišel ten nejpovolanjší, jeden z nejuznávanjších fotbalových noviná - Ludk Mádl. Mluvili jsme o tom, jest ... číst dále

21.7.2023 07:00 00:53:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Dominik Presl - Mli bychom pestat používat pojem dezinformace. Státu chybí strategická komunikace

V tomto dílu 37P se s Dominikem Preslem zamili na dezinformace, což je mimochodem pojem, který bychom nemli používat, protože je píliš vágní. Dominik  ... číst dále

18.7.2023 07:00 00:14:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Dívka z eskoslovenska, jejíž smutný píbh ovlivnil miliony, ale vy jste o nm neslyšeli

Poslechnte si píbh o jedné z nejznámjších žen eskoslovenska podle Chat GPT - Hany Bradyové. Já jsem ji vbec neznal, ale když jsem zaal íst víc, tak mi ... číst dále

4.7.2023 07:00 00:57:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Petr Hlaváek - Filharmonie mže zmnit vnímání kultury. Msto krátkých vzdáleností není nic nového

Hostem 37P byl Petr Hlaváek, díve architekt a urbanista, dnes zejména politik, který na Magistrátu hlavního msta Prahy ídí územní plánování, a to už d ... číst dále

19.6.2023 07:00 00:55:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Tomáš Petíek - Vyprázdnná hodnotová politika nás oslabuje. Bez OSN by byl svt horším místem

V novém díle 37P pišel na rozhovor Tomáš Petíek, bývalý ministr vnitra a len Sociální demokracie. Jako len vlády Andreje Babiše byl asto ernou ovcí a  ... číst dále

29.5.2023 07:00 00:57:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Filip Horký - Divím se, že chce ješt nkdo dlat novináe. Zakazovat TikTok je zpátenické

Filip Horký je bývalý noviná a v souasné dob vedoucí projektu FlashNews. Poslechnte si rozhovor s lovkem, který pracoval pro nejvýznamnjší média v zem ... číst dále

10.5.2023 07:00 01:10:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Eduard Freisler - Ve Venezuele se rozpadlo úpln všechno. Chávezv odkaz se v poslední dob vytrácí

Rozhovor s novináem Eduardem Freislerem, autorem knihy Venezuela: Rozklad ráje, o hlavních dvodech obrovském úpadku Venezuely. Sledujte celý díl i na  ... číst dále

25.4.2023 08:00 00:08:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Fox News musí zaplatit 17 miliard korun jako odškodnní za šíení lží

Oprava: V podcastu zazní, že pokuta je 878 milion dolar, ve skutenosti je 787 milion. Trochu se mi ty ísla popletly. Pardon! Ve Spojených státech se u ... číst dále

19.4.2023 07:00 00:46:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jakub erný - V R psobí tisíce lobbist. Musíme pro n vytvoit transparentní prostedí

Hostem 37P byl Jakub erný, lobbista Rekonstrukce státu . A práv lobbing byl hlavním tématem rozhovoru. Mluvili jsme o tom, kde je hranice mezi lobbing ... číst dále

13.4.2023 08:00 00:46:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Lucie Fuková - Investice do integrace Rom se vrátí. Stereotypy nám nesmí bránit v poznávání

Lucie Fuková je historicky první vládní zmocnnkyní pro záležitosti romské menšiny. V rozhovoru jsme mluvili o tom, pro taková pozice vzniká práv te a  ... číst dále

10.4.2023 08:00 00:09:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

37P - Nový zaátek

Tohle je poslední díl Politickýho podcastu. Nebo naopak možná první díl 37P.  O co jde? To všechno vysvtluju v tomhle netradiním díle. Dozvíte se i to ... číst dále

27.3.2023 07:00 00:47:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Václav Smolka - Za vládu íkám negativní informace já. V Kyjev se kousek od nás stílelo.

Politickej podcast s Václavem SmolkouRozhovor s mluvím vlády Václavem Smolkou o tom, jak získal pozici mluvího vlády, když mu ješt nebylo 30 let, jak ... číst dále

27.2.2023 07:00 00:34:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Karel Diviš - Mohl jsem i vyhrát. Prezidentská volba je jen souboj peněz a marketingových týmů

️ Politickej podcast s Karlem Divišem Jeden z prezidentských kandidátů Karel Diviš byl hostem Politickýho podcastu. Mluvili jsme o tom, jestli ho pošk ... číst dále

16.2.2023 01:00 00:34:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Vilém Franěk - Výsledek Danuše Nerudové je zázrak. Reakce na prodej titulů měla být rychlejší

Vilém Franěk patřil do nejbližšího týmu, který vytvářel prezidentskou kampaň Danuši Nerudové. A právě tato kampaň byla hlavním tématem tohoto dílu Pol ... číst dále

10.2.2023 07:00 00:37:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Ondřej Kolář - Válka na Ukrajině spadla Lipavskému do klína. Na předsedu TOP 09 kandidovat nebudu

Hostem Politickýho podcastu byl Ondřej Kolář. Je mu teprve 38 let, ale v politice toho stihnul toho už docela hodně. Byl 2x starostou Prahy 6, v posle ... číst dále

2.2.2023 07:00 00:34:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Michaela Studená - Domácí násilí poznamená děti na celý život. Společnost nechce o sexualizovaném násilí slyšet

Domácí násilí je problém, se kterým se potýká zhruba 20 % českých domácností, ale přesto se o něm tolik nemluví. Je dost možná tím, že velká část spol ... číst dále

9.1.2023 07:00 00:47:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Viktor Daněk - ČR získala díky předsednictví respekt v EU. Vystoupení Maďarska si nikdo nepřeje

Česká republika má za sebou náročný půlrok, byla totiž předsedající zemí Evropské unie a Viktor Daněk, který pracuje jako zahraniční zpravodaj Českého ... číst dále

19.12.2022 07:00 00:50:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Patrick Zandl - Technologie dělají náš svět zranitelnější. Elon Musk se pokouší o restart sociálních sítí

Jeden z pionýru českého internetu Patrick Zandl byl hostem Politickýho podcastu. Hlavním tématem měl být Twitter a změny, které na něm dělá Elon Musk. ... číst dále

5.12.2022 07:00 00:46:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jakub Zelenka - Influenceři mají často větší dopad na veřejnou debatu než novináři. Média se musí přestat orientovat na kvantitu

Novinář Jakub Zelenka už několik měsíců pracuje na volné noze. Články publikuje pouze na své platformě „Mimo agendu“.V rozhovoru jsme se bavili o tom, ... číst dále

14.11.2022 07:00 00:55:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

František Kalenda - Amazonie není pro většinu Brazilců téma. Gangy jsou často jedinou šancí na normální život

Brazílie má za sebou prezidentské volby, ve kterých vyhrál Lula da Silva (Lula), který porazil současného prezidenta Bolsonara. Jaký je příběh obou ka ... číst dále

2.11.2022 07:00 00:38:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Martina Blažková - Lidé bez domova jsou často traumatizovaní už z dětství. Život na ulici si nikdo neužívá

Potkáváme je prakticky každý den, možná děláme, že je nevidíme a málokdy se zamyslíme, jak málo stačilo, abychom skončili na jejich místě. Mluvím o li ... číst dále

19.10.2022 07:00 01:18:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politickej podcast - Adam Zábranský a Matěj Žaloudek

První díl Politickýho podcastu, ve kterém není jenom jeden ale rovnou dva hosté. Oba jsou zastupiteli v Praze, oba mají v mnohém podobné názory, přest ... číst dále

4.10.2022 07:00 00:55:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jiří Dolejš – Směřování KSČM by neměli ovlivňovat normalizační strejcové. Omlazení strany se nikdy nepodařilo zrealizovat

Jiřího Dolejše jsem do Politickýho podcastu pozval, protože jsem ho začal od útoku Ruska na Ukrajinu vnímat úplně jinak než zbytek členů KSČM. Očekáva ... číst dále

19.9.2022 07:00 01:02:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politickej podcast SPECIÁL - Zdeňka Blišťanová

Tohle je jediný první (a zároveň pravděpodobně poslední) speciál Politickýho podcastu. Host byl tentokrát opravdu speciální - moje máma. Ta poslední č ... číst dále

15.9.2022 07:00 01:04:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Radek Bartoníček - Vadí mi, kolik je na Twitteru nenávisti. Novináři by měli být zrcadlem celé společnosti

Tenhle rozhovor mě opravdu bavil. Hostem byl totiž novinář Radek Bartoníček, který svou práci bere opravdu vážně a je na něm vidět, že ho zpravodajstv ... číst dále

5.9.2022 07:00 01:06:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Michal Bláha - Stojíme na prahu digitální transformace. Nejtěžší bude vybudovat důvěru mezi občany a státem

Už jste slyšeli o Digitální a informační agentuře (DIA)? Tento úřad z dílny vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše by měl proměnit českou státní  ... číst dále

29.8.2022 07:00 01:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Barbora Urbanová – STAN se ke všem kauzám postavil čelem. Do předsednictva budu kandidovat znovu

Hnutí STAN si prochází náročným obdobím, které vyvrcholilo zatčením Petr Hlubučka a odhalením struktur napojených na pražskou buňku Starostů a nezávis ... číst dále

15.8.2022 07:00 00:59:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

David Antoš - Většina Prahy je ošklivá. Byty výrazně prodražují povinná parkovací minima

David Antoš má zajímavý koníček, prochází se po Praze a komenujte veřejný prostor. Za dva roky tak prošel skoro celé hlavní město, takže ho nejspší zn ... číst dále

29.7.2022 08:13 00:51:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Štěpán Ryšavý – Lidé se o volby začínají zajímat 10 dní předem. ČSSD musí uspět, proto jde se všemi

Štěpán Ryšavý stojí za dvěma skvělými projekty - Programy do voleb a Polist.cz. V první části našeho rozhovoru jsme si proto povídali, jak se k nim do ... číst dále

20.7.2022 07:00 00:59:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Lucie Tungul – Turecko chce patřit do Evropy. Erdogan pomáhal Ukrajině, když ještě nikoho nezajímala

Turecko vzbudilo velký rozruch, když řeklo, že bude vetovat vstup Finska a Švédska do NATO. Nakonec to sice neudělalo, ale určitě to vyvolalo řadu otá ... číst dále

21.6.2022 07:00 01:09:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Petr Němec - Peníze z Milostivého léta šlo využít lépe. I dnes lze z pár korun udělat obrovský dluh

Jedno Milostivé léto už je za námi. Podle všeho to vypadá, že bude i Milostivé léto 2. Má to smysl? A kolik pokračování ještě budeme potřebovat? To by ... číst dále

3.6.2022 07:30 00:54:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Radek Pokorný - Chceme patřit na západ, ale hodnoty sdílíme s východem. Nevyužíváme náš potenciál

Radek Pokorný je člověk, kterého můžete znát z mnoha důvodů a taky nemusíte znát vůbec. Je to jeden z nejvlivnějších advokátů, zakládající partner v a ... číst dále

28.5.2022 08:00 00:08:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - 4 důvody, proč Turecko musí zůstat v NATO

Turecko blokuje vstup Finska a Švédsko do NATO. Znamená to, že bychom se Turecka měli zbavit, protože je to nespolehlivý spojenec? Určitě ne. V této r ... číst dále

25.5.2022 07:00 00:57:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Honza Dvorský - Biden hraje s Teslou politické hry. S průměrným příjmem se máte v ČR lépe než v USA

Politiku v USA často sledujeme pouze zprostředkovaně a pomocí titulků, které se dostávají na přední stránky novin. Jenže jaký je tam život doopravdy?  ... číst dále

13.5.2022 07:00 00:45:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Visegrádský jezdec - Dezinformace se změnily a jsou sofistikovanější. Aeronet má jen omezený dosah

Karel Paták alias Visegrádský jezdec je povoláním zdravotní bratr, ale k tomu také provozuje jednu z největších politických stránek na českém Facebook ... číst dále

7.5.2022 07:30 00:09:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Boj o kobalt

V jedné africké zemi se odehrává boj o kobalt - surovinu, která je naprosto klíčová pro budoucnost Evropy i USA. Poslechněte si Politickou rychlovku a ... číst dále

2.5.2022 07:00 01:05:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Pavel Novotný – S Fialou mě nenechají o samotě. Řeporyje těží z toho, že mám pověst úplného hovada

Pavel Novotný je jeden z nejvíce kontroverzních politiků České republiky. V roce 2018 se stal starostou Řeporyjí a jeho výroky dalece přesáhly hranice ... číst dále

25.4.2022 07:00 00:48:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Tomáš Jungwirth - ČR se otepluje rychleji než je průměr. Budoucnost energetiky je v úsporách

Téma klimatické změny v posledních letech ustoupilo koronaviru COVID-19. A teď několik týdnů dominuje válka na Ukrajině, což není divu. Jakoby na glob ... číst dále

7.4.2022 06:30 00:46:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Martin Balucha – Zahraniční politika nerozhoduje, proto má Le Penová šanci. Žluté vesty nezmizely

Duben 2022 je ve Francii ve znamení prezidentských voleb. Mandát obhajuje Emmanuel Macron, pravděpodobněji nejvýraznější státník Evropské unie a Evrop ... číst dále

4.4.2022 05:58 01:13:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Miloš Gregor – Marketingový tým ANO značně oslabil. Kvůli válce není o prezidentské kandidáty zájem

Volby do Poslanecké sněmovny už máme dávno za sebou a ty komunální (respektive senátní) jsou ještě hodně daleko. Nebo to je alespoň pocit nás občanů.  ... číst dále

31.3.2022 05:58 00:08:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Volby v Maďarsku

V neděli se v Maďarsku konají parlamentní volby. Vzhledem k tomu, jak liknavě reaguje Viktor Orbán na ruskou agresi na Ukrajině, budou tyhle volby ext ... číst dále

22.3.2022 23:00 00:59:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jaroslav Kmenta – Zeman je celoživotní pragmatik. Jeho reakce na válku na Ukrajině nebyla od srdce

Jaroslav Kmenta – Zeman je celoživotní pragmatik. Jeho reakce na válku na Ukrajině nebyla od srdce by Adam Blišťan

20.3.2022 13:30 00:07:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Putinova KHL

Poslechněte si v necelých osmi minutách, proč KHL rozhodně není standardní hokejová liga nebo co bylo důvodem vzniku hokejového týmu HC Lev Praha. Po ... číst dále

18.3.2022 07:01 00:48:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Martin Jonáš – Putin využil odchodu Merkelové. Německá politika se řídí sociologickými průzkumy

„Proč Německo nevystupuje proti Rusku aktivněji?“ „Proč se nechtějí odstřihnout od ruského plynu?“ „Záleží jim vůbec na Ukrajině?“ Tohle jsou pravděp ... číst dále

6.3.2022 12:00 00:09:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Bezletová zóna nad Ukrajinou

O vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou se v posledních dních živě diskutuje. Ukrajina by si to přála, státy NATO se do toho nehrnou, mohlo by totiž  ... číst dále

27.2.2022 07:00 00:08:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Kdo je Razman Kadyrov?

Poslechněte si krátký díl Politickýho podcastu o Razmanu Kadyrovi, vůdci Čečenska a spojenci Vladimíra Putina. Abych předeslal, o jaké člověka vlastně ... číst dále

24.2.2022 07:00 00:47:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Linda Sokačová – Otrocká práce Ujgurů je motorem ekonomiky Číny. Političtí vězni nemají žádná práva

Před pár dny skončila zimní olympiáda v Číně, která přinesla mnoho otazníků. V nejlidnatější zemi světa jsou totiž dlouhodobě porušována lidská práva. ... číst dále

11.2.2022 07:00 00:52:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Michal Šnobr – České politiky nezajímá nic jiného než jádro. Transformaci energetiky ovládly banky

Debata o budoucnosti energetiky se v České republice točí kolem jedné věci - dostavbě nových bloků v jaderné elektrárně. Občas to skoro vypadá jako by ... číst dále

2.2.2022 07:00 00:49:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jan Kofroň – Pravděpodobnost útoku Ruska roste. NATO nemůže Ukrajinu rychle vyzbrojit

Potenciální konflikt Ruska s Ukrajinou dělá těžkou hlavu celé Evropě, dost možná celému světu. A to, že Vladimir Putin skutečně chystá útok je každým  ... číst dále

29.1.2022 07:00 00:43:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Milan Starec – Dohoda není v kauze Turów jediné řešení. ČR nevyužila svou nejsilnější zbraň

Hnědouhelný důl Turów se sice nachází v Polsku, ale kvůli svému umístění má zásadní vliv na život obyvatel v Německu a v Česku. A zásadní znamená bohu ... číst dále

24.1.2022 07:00 01:05:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Džamila Stehlíková - V Kazachstánu proběhla válka klanů. Rusko muselo ze země odejít kvůli Číně

Kazachstán si na začátku tohoto roku prošel velmi turbulentním obdobím. „Během deseti dnů v zemi proběhla revoluce, převrat, kontrapřevrat a intervenc ... číst dále

10.1.2022 07:00 00:56:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Michal Sirový - Na jedny volby udělám i 800 sázek. S prezidentskými volbami může zamíchat Středula

Přestože jsou volby (a zvlášť ty celonárodní) pod velkým drobnohledem výzkumných agentur, novinářů i veřejnosti. Ale i tak se stane, že jsou volební v ... číst dále

12.12.2021 13:53 00:39:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Andrej Poleščuk - Bělorusům chyběla energie něco změnit. Lukašenko se teď mstí Evropské unii

Mám radost, že vás po dlouhé době můžu přivítat u nového dílu Politickýho podcastu. S Andrejem Poleščukem jsme se bavili o situaci v Bělorusku, tedy v ... číst dále

22.4.2021 11:11 01:06:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Michael Romancov – Není divu, že námi Rusko pohrdá. Po odchodu Havla se ukázalo, že premianti nejsme

Rusko se v posledních dnech dostalo na přední stránky médií v České republice i ve světě. Ukázalo se totiž, že elitní ruská jednotka GRU stojí za výbu ... číst dále

17.4.2021 15:45 00:54:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Filip Rožánek – Policejní ochrana Lipovské byla jen divadlo. Jednání Rady ČT jsou teď plná polopravd

Jednání Rady České televize mají v poslední době opravdu hustou atmosféru. Vypadá to, že část radních chce za každou cenu vyměnit generálního ředitele ... číst dále

6.4.2021 12:00 00:07:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - ČSSD volí nové vedení. Přežije Hamáček?

Vládní ČSSD není v dobré kondici. Podle posledních průzkumu by se ani nedostala do Poslanecké sněmovny. A s tímto vědomím bude strana volit nové veden ... číst dále

2.4.2021 07:30 00:59:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Ondřej Houska - Česká vláda podcenila nákup vakcín. AstraZeneca oklamala Evropskou unii

Očkování hýbe světem. Není divu, je to jediný způsob, jak se dostat ze současné situace. A zatímco nejdřív jsme všichni sledovali zejména to, jestli o ... číst dále

29.3.2021 07:00 00:10:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Klaus a Minář končí, Šlachta začíná

Česká politická scéna je poměrně stabilní, v uplynulých dnech však došlo k několika zajímavým změnám. Ve zhruba deseti minutách se dozvíte všechno pod ... číst dále

25.3.2021 07:00 01:05:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Michal Šnobr - Dostavba Dukovan energeticky nic neřeší. V tendru nemůže vyhrát nikdo jiný než Rusové

Z různých vyjádření politiků se může zdát, že pro Českou republiku není jiná cesta než dostavba jaderné elektrárny Dukovany. A že naši nejvyšší ústavn ... číst dále

22.3.2021 07:00 00:09:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Kdo kandiduje do Rady ČT?

Česká televize je pro mnohé posledním ostrůvkem skutečně nezávislé žurnalistiky. Jiní naopak tvrdí, že je nevyvážená a nabízí pohled pouze z jedné str ... číst dále

10.3.2021 07:00 00:56:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Mikuláš Ferjenčík - Andrej Babiš už je vyčpělý. Hlasování o nedůvěře není na pořadu dne

První poslanec v Politickým podcatu! Pozvání přijal Mikuláš Ferjenčík, výrazná tvář České pirátské stránky. A během necelé hodiny jsme toho probrali o ... číst dále

15.2.2021 07:00 00:52:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Danuše Nerudová - Průmysl není nijak omezen. Pokud nezačneme kompenzovat, trasování fungovat nebude

Česká republika je dlouhodobě jedna z nejhorších zemí na světě v boji proti koronaviru. A vláda si neví rady. Nefunguje testování, trasujeme pouze zlo ... číst dále

1.2.2021 07:00 00:54:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Ondřej Soukup - Otrava Navalného měla vyslat signál kritikům Kremlu. Na Rusko už nemáme žádné páky

Alexej Navalnyj. Tohle jméno zná dnes snad každý, a to nejen v Rusku. Aktivista a politik, který byl v srpnu otráven. Po zotavení v německé nemocnici  ... číst dále

14.12.2020 07:00 00:51:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

David Ondráčka - Uzavření elit v Praze zemi ničí. Opozice čeká na zázrak, o nové tváře nestojí

David Ondráčka stál v čele Transparency International 13 let. V posledních letech byl výraznou tváří v boji proti Andreji Babišovi a jeho firmám, kter ... číst dále

4.12.2020 07:01 00:09:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Volba prezidenta USA ještě není u konce

Na začátku listopadu sice v USA proběhly prezidentské volby, ale tím to rozhodně neskončilo. Naopak. To nejdůležitější teprve přijde. V této Politick ... číst dále

25.11.2020 06:21 00:44:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Lucie Hrdá - Bagatelizace domácího násilí probíhá na všech úrovních. Obětem musíme věřit

Domácí násilí je velkým problém, o kterém se moc často nemluví. Podle statistik více zhruba jedna třetina žen za svůj život zažije nějakou z forem dom ... číst dále

13.11.2020 07:00 00:44:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Daniel Pražák - Zavřené školy rozevřely nůžky mezi silnými a slabými. Online výuka ale má i výhody

Školy se zavřely 14. října a jsou tedy už měsíc zavřené. Distanční výuka zásadním způsobem změnila vzdělávání žáků, ovlivnila chod domácností a pedag ... číst dále

10.11.2020 06:30 00:49:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

David Stulík - O budoucnosti Běloruska rozhodne Putin. Evropská unie zaregovala pozdě

Na začátku srpna proběhly v Bělorusku prezidentské volby. Za vítěze se prohlásil Alexandr Lukašenko, ale nezávislé organizace označily volby za zmanip ... číst dále

21.9.2020 06:00 00:09:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Ovládne ODS znovu Senát?

Vše, co potřebujete vědět o senátních volbách v devíti minutách. Přehled senátních klubů, nezajímavějších volebních obvodů a možných budoucích scénářů ... číst dále

10.9.2020 06:00 00:07:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Řecko a Turecko na pokraji válečného konfliktu

Ve Středozemním moři se roste napětí. Vztahy Turecka a Řecka jsou bodu mrazu kvůli nalezištím zemního plynu, na které si oba státy činí nárok. Obě zem ... číst dále

3.9.2020 05:30 01:15:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jakub Szántó - Na Blízký východ nelze nahlížet naší logikou. Palestinská otázka už není dominantní

„Jediný podcast o Blízkém východě, který potřebujete slyšet.“ 13. srpna bylo oznámeno, že Spojené arabské emiráty chystají dohodu s Izraelem a stanou ... číst dále

17.8.2020 06:00 00:46:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Michal Berg - Radikální levice nemá u Zelených místo. Piráti s námi nechtějí mít nic společného

Nový díl, nový host! Tentokrát přijal pozvání Michal Berg, který se stal letos spolupředsedou Strany zelených, které se dlouhodobě nedaří dostat se zp ... číst dále

1.8.2020 07:00 00:04:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Z problémů v SPD těží Trikolóra

O přestupu Terezy Hyťhové z SPD do Trikolóry. Co je skutečným důvodem odchodu z hnutí Tomia Okamury a proč právě pod křídla Václava Klause mladšího?

17.7.2020 08:28 00:57:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Roman Joch - Biden velké nadšení nevyvolává, ale nejspíš vyhraje. Trumpa můžou zachránit debaty

Letos na podzim se opět uskuteční volby o nejmocnějšího muže světa, amerického prezidenta. Současného prezidenta Donalda Trumpa vyzve demokratický kan ... číst dále

10.7.2020 06:30 00:07:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Politická rychlovka - Polsko volí prezidenta

Vítejte u nového formátu, ve kterém se vždy budu zabývat jedním aktuálním tématem. První díl je věnován polským prezidentským volbám, krátkým předst ... číst dále

29.6.2020 06:00 00:50:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Ondřej Kundra - Novinář by neměl zadržovat informace. V kauze „Muž s ricinem“ bych postupoval stejně

Čekání je u konce! Do Politickýho podcastu zavítal Ondřej Kundra, novinář a zástupce šéfredaktora Respektu. Na druhý pokus se to podařilo a nový díl j ... číst dále

17.6.2020 06:00 00:42:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jaromír Novák - 5G je pouze evoluce, strach je zbytečný. Využití najde především v průmyslu

5G sítě. Ještě před rokem jsem si myslel, že přechod na vylepšenou technologii všichni uvítají. Přece chceme být technologicky vyspělou zemí, nebo ne? ... číst dále

21.4.2020 10:46 00:34:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Pavel Ungr - Google nemůže suplovat roli státu. Dezinformační weby jen využívají dostupných možností

Vyhledávali jste někdy něco na internetu a překvapilo vás, že se vám na prvním místě ukázal dezinformační web? Přemýšleli jste, proč Google/Seznam tyh ... číst dále

7.4.2020 07:57 00:45:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Olga Lomová - Čína obsazuje mezinárodní instituce. Náhrady škod za pandemii nemá smysl vymáhat

Kvůli omezením souvisejícím s koronavirem bohužel není možné natáčet ve studiu, a proto jsem zkusil natočit tento díl podcastu přes internet. Omluvte  ... číst dále

10.3.2020 06:30 01:00:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Petr Janyška - V Polsku to vypadá jako na pokraji studené občanské války. Kaczyński dělá revoluci

Je situace v Polsku opravdu tak vážná nebo u našich sousedů probíhají standardní demokratické procesy? Na to jsem se ptal Petra Janyšky, bývalého dipl ... číst dále

17.2.2020 06:00 00:56:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Pavel Telička - Nikdo neměl s Babišem tolik střetů jako já. Českou politiku ozdraví až nová generace

Pavla Teličku asi není potřeba víc představovat. Jedna z klíčových postav při vyjednávání o vstupu do Evropské unie, eurokomisař a naposledy místopřed ... číst dále

20.1.2020 06:00 00:49:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Michael Romancov - Putin oživuje Stalinův kult. Invaze z roku 1968 není v Rusku důležité téma

Tato epizoda Politickýho podcastu vznikla jako reakce na události posledních měsíců, ve kterých došlo k několika slovním přestřelkám mezi evropskými s ... číst dále

21.10.2019 06:00 00:44:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jakub Janda - Rusku dochází čas. Čína rozšiřuje svůj vliv chytřeji. V Evropě mají společné zájmy

O vlivu zahraničních mocností v České republice a v Evropě jsme si povídali s Jakubem Jandou, ředitelem bezpečnostního centra Evropské hodnoty (dříve  ... číst dále

19.8.2019 06:00 00:38:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Petr Doubravský (Fridays for Future) - Neříkáme nic nového. Chceme, aby politici vyslyšeli vědce

V současné době asi neexistuje jméno, které by vyvolávalo víc emocí než Greta Thunbergová. Na jedné straně její příznivci, kteří jsou rádi, že někdo k ... číst dále

25.7.2019 06:00 00:56:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jiří Hošek - Brexit rozdělil Velkou Británii. Skotsko se do 10 let odtrhne

Tak z tohoto dílu mám fakt velkou radost. Pozvání totiž přijal Jiří Hošek, šéfkomentátor Seznam zpráv a bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu.  ... číst dále

15.6.2019 09:38 00:46:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Tomáš Prouza - Česká republika musí být v EU aktivnější a přestat s neustálými výmluvami

„V České republice máme samé Klause a Le Penové, ale žádné Macrony, proto je u nás debata o Evropské unii tak nevyvážená,” říká Tomáš Prouza, bývalý s ... číst dále

18.5.2019 13:39 00:34:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Adriana Černá (Člověk v tísni) - Jsme největší protiimigrační organizace v České republice

Pozvání do tohoto dílu Politickýho podcastu přijala Adriana Černá, která pracuje jako mediální koordinátorka Člověka v tísni. Mluvili jsme o tom, ja ... číst dále

16.4.2019 22:00 00:54:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Radek Hábl - Lidé v exekucích stojí stát miliardy ročně. Měli bychom uvažovat o dluhové amnestii

Lidé v České republice se topí v exekucích. Desetina obyvatel má alespoň jednu. Existují však i případy, kdy má jeden dlužník exekucí více než deset.  ... číst dále

10.3.2019 21:03 00:52:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Michal Bláha - Státní správa potřebuje digitální revoluci

Michala Bláhu můžete znát jako zakladatele Hlídače státu, odborníka na digitalizaci státní správy nebo člověka, kterého si Michal Horáček vybral za sv ... číst dále

20.1.2019 15:03 00:43:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Hana Stelzerová - Kvóty na zastoupení žen v politice by naší společnosti prospěly

Jsou ženy dostatečně chráněné v našem právním řádu? Jsou muži a ženy už biologicky předurčeny k určitým rolím nebo je to dáno společností? Proč mají f ... číst dále

10.1.2019 21:26 00:30:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Petr Nutil - Vzdělaná společnost se dezinformacím ubrání sama

Jak bychom se měli bránit dezinformacím? Má v tom hrát nějakou úlohu stát? Může za šíření lží a fake news v českém prostoru především Rusko? A měli by ... číst dále

13.12.2018 18:51 00:46:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jiří Karen - Proč neznáme vlastní dějiny?

Dějepis nepatří mezi oblíbené předměty, naše dějiny bychom však měli znát. O tom, jak by se měl dějepis učit tak, aby studenty bavil a skutečně si z n ... číst dále

24.11.2018 11:06 00:29:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Filip Ušák - Starostou ve 25 letech

Filip Ušák se stal po komunálních volbách v roce 2014 starostou obce Benešov nad Ploučnicí. Bylo mu pouhých 25 let. Jak získal důvěru občanů? A jak sv ... číst dále

14.11.2018 22:43 00:38:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jakub Horák - Politická scéna pohledem marketingového odborníka (2. část)

V druhé části rozhovoru jsme se Jakubem Horákem bavili například o těchto tématech: - V čem téma nelegální migrace prospívá české společnosti? - Co c ... číst dále

3.11.2018 00:24 00:30:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jakub Horák - Úspěšná kampaň na magistrát (1. část)

Jakub Horák - Úspěšná kampaň na magistrát (1. část) by Adam Blišťan

13.10.2018 19:54 00:36:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu 37P

Jan Novotný - Úspěšné komunální volby ve 23 letech

V prvním díle Politického podcastu jsem vyzpovídal Jana Novotného, který se stal zastupitelem na Praze 3 za Koalici pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL a Svobod ... číst dále