Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 44 400 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Forbes Česko"

8.6.2023 11:23 00:53:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #174 - Martin Bernátek (Ovekárna)

Z obyejného stánku s produkty z oví kže na vánoních trzích vybudoval milionový byznys. To je ve zkratce píbh e- shopu Ovekárna, za kterým stojí 32letý ... číst dále

7.6.2023 15:56 00:33:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #057 - Jií Suchý (Air Bank) a Lukáš Vojáek

Zatímco bžné retailové úty jsou dnes v esku na svtové úrovni, ty pro živnostníky svou nabídkou stále klopýtají daleko za nimi. V novém Forbes BrandVoi ... číst dále

1.6.2023 17:37 00:31:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #173 - Forbes Byznys #173 Štpán Ruda

Jedeme ve víkendovém provozu, ale jestli zstane oteveno i po sezón, to se teprve rozhodne, íká Štpán Ruda z vyhlášeného šumavského podniku ve vzácném  ... číst dále

31.5.2023 16:16 00:24:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #056 - Martin Mašát (Partners) a Vladimír Weiss

eši se bhem posledních let posunuli od spoení pes opatrné investování k odvážnjším investicím. Na vyšší ligu to ale zatím není. S vidinou velkého výno ... číst dále

28.5.2023 13:15 00:48:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak být lepší #006 - Forbes Jak být lepší #006 Michal Dvoák o mindfulness

Dodává klid, pomáhá zvládat stres a utídit si myšlenky. Populární smr mentálních trénink dokáže pozitivn ovlivnit náš život. A tak jsme si do podcastu ... číst dále

26.5.2023 16:07 00:36:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #027 - Forbes Život je bohatý #027 O zakázce pro nejbohatšího lovka svta s Leonem Jakimiem

Šéf Lasvitu mluví o zakázce pro nejbohatšího lovka planety. Kolik lidí se na ní podílelo, jak vlastn jednání probíhalo, a pro doporuuje eským firmám n ... číst dále

25.5.2023 10:01 00:43:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #172 - Matouš Tlapák (Lifeliqe)

Pvodem brnnský startup Lifeliqe zamený na výuku a vzdlávání s pomocí 3D model a rozšíené i virtuální reality má za sebou krušné covidové roky, které p ... číst dále

24.5.2023 14:39 00:42:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #055 - Tomáš Kouil (O2) a Hana Souková (SAP eská republika)

Digitalizace prostupuje do všech firem, ale sebelepší technologie vám nepomohou, pokud se nebudete vnovat i lidem. Na tom se shodli Tomáš Kouil, finan ... číst dále

23.5.2023 12:32 00:45:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #027 - Pavel Brejcha

Sbírám zkušenosti v celé palet módního prmyslu, vysvtluje svou kariérní dráhu designér, který v ní obsáhl neuvitelné pestrosti. Absolvent UMPRUM a Ins ... číst dále

22.5.2023 19:10 00:04:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #089 - Ryanair je modelová firma kapitalismu a efektivního podnikání

Když se nkdo zeptá, co je kapitalismus, ukažte mu Ryanair. Božská firma hlásí božské výsledky a její božský CEO má tradin co íct. Funny Money Capital  ... číst dále

17.5.2023 15:32 00:46:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #054 - Jan Hrušínský a Jozef Mikloško

Setkal se s tím kdekdo. A ím je sledovanjší, tím vtší odezvu pocítil. Znelíbit se na sociálních sítích a stát se terem útok je snadné a asto staí jen  ... číst dále

16.5.2023 07:52 00:44:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #026 - Jana Burkiewicz

Vtšinou takový píbh vyprávjí slavné modelky. Šly po ulici a zastavili je zástupci castingových spoleností. U Jany Burkiewicz to bylo podobné, jen obor ... číst dále

15.5.2023 20:45 00:03:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #088 - Hochštaplei verejška mají být hrdinové dneška? Ani omylem, paní Holmes!

Podvod byl zkušenost, lhaní byly vize a ta ástka taky nesouhlasí. Elizabeth Holmes chce, abychom uvili, že je Liz Holmes, obyejná matka, v jejímž kruh ... číst dále

12.5.2023 07:57 00:43:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #171 - Jaromír Zahrádka (i&i Biotech Fund)

eská vda má potenciál a mže mít celosvtový význam. Úspšné nápady se však nikdy neprosadí bez dostatených investic. Dív bylo financování výzkumných pro ... číst dále

9.5.2023 08:10 01:00:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #025 - Viktor Tauš

Viktor Tauš je jednou z nejzajímavjších postav eské umlecké scény. Práv dotoil film na motivy svého pedstavení Amerikánka. Svým poinem chce nastartova ... číst dále

7.5.2023 08:09 00:28:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak být lepší #005 - Johana Sedláková Vamberská (ELAI)

Kvalita pracovního prostedí nebo asová flexibilita. Hodnoty, které jsou podle przkum nejen pro eské zamstnance dokonce dležitjší než teba platové ohod ... číst dále

5.5.2023 08:37 00:44:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #026 - Dušan Kunovský (Central Group)

Život je bohatý podle toho, kde ho trávíte, kde ho žijete, no prost kde bydlíte. A obstarat si dobré bydlo je v esku ím dál tžší. Byt je nedostatek a  ... číst dále

4.5.2023 09:45 00:57:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #170 - David Karásek (mmcité)

eské designérské firm vyrábjící mstské mobiliáe po celém svt mmcité se loni rekordn dailo. Firma ocenná mnoha designérskými cenami vetn prestižní Red  ... číst dále

29.4.2023 15:39 00:53:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #025 - Peter Hajduek (Footshop)

Schváln se podívejte, co máte te na nohách. A co má na nohách vaše okolí? Jsou to tenisky, nebo normální boty? Urit bude záležet na míst, kde se zrov ... číst dále

27.4.2023 08:16 00:49:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #169 - Ondej Jonáš

Bankovní svt zažívá poslední msíce otesy. Po krachu americké Silicon Valley Bank a dalších dvou menších bank v USA se do potíží dostala i jedna z nejs ... číst dále

26.4.2023 15:27 00:48:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #053 - Lukáš Zrst (Progresus) a Ferdinand Hlobil (FH+ real estate)

Investice do nemovitostí se považuje za konzervativní sázku na jistotu, která slušn odolává krizi. Trh s prmyslovými nemovitostmi i parky je ale pro v ... číst dále

25.4.2023 09:01 00:40:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #024 - Robert Starý

Osm nominací v širokém finále nejprestižnjší soutže AIPP Paris a letošní druhé místo. Deset vítzství v rámci eskoslovenského Haidressing Awards. A pit ... číst dále

24.4.2023 20:17 00:03:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #087 - LVMH je chlouba i budoucnost Evropy, Arnault je k nezastavení

LVMH dosáhla tržní kapitalizace 500 miliard dolar, což se žádné evropské firm dosud nikdy nepovedlo.V Paíži zkrátka vdí co dlají a je radost na to kou ... číst dále

22.4.2023 23:11 00:52:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak být lepší #004 - Alena Veeová-Procházková

Dti a vstícnost eské spolenosti k nim. A také jejich výchova. Tato témata se dostala do popedí v souvislosti s nedávnou kauzou pražského bistra, které ... číst dále

21.4.2023 11:11 00:36:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #024 - Karel Vágner (Dreambeds)

Jak si mžete udlat život ješt bohatším? Zaite si ješt lepší spánek! A s tím vám mže pomoct náš dnešní host, kterým je muž, co nauil echy utratit za po ... číst dále

20.4.2023 13:56 00:34:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #168 - David Marek (Deloitte)

Vláda hledá úspory, aby rozpotu ušetila 70 miliard korun a vešla se tak do plánovaného letošního schodku 295 miliard korun. Jestli se ji ale podaí ten ... číst dále

18.4.2023 15:14 00:31:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #023 - Zuzana Dostálová

Pro jakou kariéru byste se rozhodli, kdybyste mli hned nkolik výrazných talent? Zuzana Dostálová podobnou volbu dlat nemusí. Nejen, že se vnuje he na  ... číst dále

17.4.2023 17:28 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #086 - Umíte udlat 21 procent ron? Jete raisovat do Frýdku-Místku!

Pátelé, Warren Buffet se regulérn mže jít klouzat. esko dalo svtu nco lepšího než Berkshire Hathaway. A vy te budete vdt, co to je. Funny Money na to! ... číst dále

14.4.2023 10:03 00:55:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #023 - Václav Dejmar

Jak bohatý je život, to ví náš dnešní host opravdu dobe. Je to taková renesanní osobnost eského byznysu a spoleenského života . Podnikal a podniká ve  ... číst dále

13.4.2023 09:27 00:34:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #167 - Jan Coufal (Bikero)

Zatímco výrobci a prodejci kol hlásí propad poptávky až o vyšší desítky procent, eskému prodejci kol Bikero se loni dailo, když mu vzrostly tržby mezi ... číst dále

9.4.2023 12:37 00:40:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak být lepší #003 - Jakub Pok

Zapamatovat si sto slovíek za hodinu zvládne každý, staí znát správné techniky, tvrdí Jakub Pok. Ovládat pamové techniky pitom podle jeho slov mže ka ... číst dále

6.4.2023 23:53 00:42:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #022 - Michal arný (Mastercard)

Hostem dnešního podcastu je muž, jehož ultimátním úkolem je udlat nám radost z placení. Nebo nám to placení a utrácení alespo trochu usnadnit. Hostem  ... číst dále

6.4.2023 08:36 00:47:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #166 - Petr Kovaík (Steiner & Kovarik)

Nucené zavení provozoven bhem covidu jim osekalo tržby o sedmdesát procent a museli si pomoct pjkou, nyní už se zvedají zpt k pedcovidovým hodnotám. e ... číst dále

5.4.2023 11:10 01:06:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Closer #001 - Radek Pokorný

Málokdo vidí tak hluboko do eského byznysu a málokdo spolupracoval tém se všemi echy z nejvyšších píek žebíku nejbohatších. Advokát Radek Pokorný se u ... číst dále

4.4.2023 16:51 00:31:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #022 - David Strauzz

Jeho tvorbu jste na pražských ulicích zaznamenali, aniž byste tušili, že za obrovskými portréty na zdech Holešovic nebo Andla, stojí práv on. Zajímavé ... číst dále

3.4.2023 22:27 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #085 - Dušan Šenkypl v Groupon

Dušan Šenkypl pebírá ízení Groupon. Co od toho mžeme ekat?

31.3.2023 20:57 00:45:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #021 - Milorad Miškovi

Dnešním hostem Život je bohatý je lovk, který o tomhle hesle ví mnoho. A taky toho hodn ví o pražském trhu s nemovitostmi a developmentu. Je jedním z  ... číst dále

30.3.2023 10:10 00:34:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #165 - Vladimír Velebný (Contipro)

Firma z Dolní Dobroue postavila svj byznys na výrob jediné látky, která má své využití v kosmetice, ale ve zdravotnictví: lidskému tlu vlastní kyselin ... číst dále

28.3.2023 10:26 00:52:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #021 - Kateina Koínková Sobotková

Režisérka, ktrá nedávno otevela pro veejnost jedno z nejzajímavjších spoleenských témat, má ješt druhou kariéru. Kateina Koínková Sobotková totiž pizn ... číst dále

26.3.2023 12:42 00:42:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak být lepší #002 - Eliška Selinger

I když se v esku stále zvyšuje prmrný vk dožití, a doháníme tak vysplé západní zem, eši nadále pokulhávají v péi o vlastní zdraví. Mnoho lidí u nás té ... číst dále

24.3.2023 10:59 00:30:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #020 - David erný a jeho Musoleum

Dnešní díl Život je bohatý bude opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do zatím neoteveného Musoleuma výtvarníka Davida erného, které se nachazí v ... číst dále

23.3.2023 11:30 00:50:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #164 - Tomáš Budník (Thein)

esko má od minulého týdne vbec první veejnou vodíkovou stanici, kde si zájemci mohou bhem pár minut doplnit vodík do nádrží svých voz. Slavnostní otev ... číst dále

21.3.2023 10:06 00:43:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #020 - Matj Prokop

Matj Prokop vail v michelinské restauraci i nad útesem pro surfový kemp, rozjel startup s krabikovým rozvozem v Barcelon, pomáhal budovat luxusní reso ... číst dále

17.3.2023 14:13 00:25:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #019 - Vasky a Botasky s Václavem Staňkem

Jedna známá česká značka dostává šanci vstát z popela. Legendární Botas by tento rok měly oslavit šedesát let, ale ve skutečnosti firma ohlásila likvi ... číst dále

14.3.2023 10:38 00:48:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #019 - Pavla Janoušková Kubečková

Při jejím projevu se Rudolfinem ozýval nadšený jásot. Pokračoval i na sociálních sítích, kde onen okamžik slavnostního večera přesdílel instagramový ú ... číst dále

13.3.2023 17:44 00:04:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #084 - Měli jste ty startupy nechat padnout aneb Jak snadné je dělat rozhodnutí od stolu

Kája Novák, hypoteční specialista, má na všechno jasný názor, který formuluje na Twitteru. Dnes tak usoudil, že Fed měl nechat SVB padnout. Nebuďte ja ... číst dále

12.3.2023 13:37 00:46:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak být lepší #001 - Radek Laci

Pusťte si první díl Forbes podcastu s názvem „Jak být lepší“, kde bude Veronika Jonášová pravidelně přinášet rozhovory o životním stylu, work-life bal ... číst dále

10.3.2023 10:01 00:41:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #018 - Elitní péče pro bohatý život s Karlou Ašerovou

Život je sice bohatý, ale aby jste sis jej užili opravdu naplno, musíte být zdraví. A tomu se nejlépe předchází pravidelnou prevencí. Proto jsme si dn ... číst dále

9.3.2023 10:54 00:43:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #163 - Václav Muchna (Y Soft)

Brněnské firmě Y Soft Corporation, jednomu ze světových lídrů v segmentu digitalizace a správy tisku, se v letošním finančním roce končícím červnem př ... číst dále

8.3.2023 16:41 00:42:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #052 - Alexandr Rebjonok (Imperial Karlovy Vary a.s.) a Pavel Mencl (Moser)

Co dělat v kraji, kde byla krize už před covidem a válkou? Proměnit se. Přizpůsobit se době. A oslovit novou klientelu. Dobře to ví Alexandr Rebjonok, ... číst dále

3.3.2023 11:51 00:34:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #017 - O benzínu a cementu s Radkem Pokorným

Dnešní podcast bude vonět benzínem a možná taky trochu cementem. Do studia jsme si totiž pozvali Radka Pokorného, šéfa developerské společnosti bpd de ... číst dále

2.3.2023 09:43 00:37:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #162 - Pavel Krbec (Livesport)

Česká sportovní platforma Livesport miliardáře Martina Hájka má za sebou rok plný investic a také náboru lidí. A letos se chce kromě poskytování sport ... číst dále

1.3.2023 16:18 00:57:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #051 - Vít Endler (Fingood) a Rostislav Posker (Kolovna)

Když firmy potřebují peníze na svůj další rozjezd, někdy jim bankovní financování nestačí. Je pomalé a příliš konzervativní. A dluhopisy také nejsou p ... číst dále

28.2.2023 16:58 00:04:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #083 - Hodnota WeWorku je nižší než jmění Adama Neumanna. A to se vyplatí

Investoři z A16z vypsali svůj vůbec zatím největší single ticket na 350 milonů dolarů a poslali je Adamu Neumannovi, zakladateli WeWorku, aby šel děla ... číst dále

28.2.2023 15:38 00:57:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #018 - Jan Gregar

Býval studentským vůdcem, nyní mění Prahu. Stojí za projekty jako Festival svobody, Mladí ladí jazz nebo Studentfest. Začínal ale tak, že chtěl uspořá ... číst dále

23.2.2023 23:26 00:37:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #016 - Zdeněk Pohlreich

Dnes jsme si do studia pozvali známého šéfkucahře, podnikatele a moderátora Zdeněka Pohlreicha. Bavili jsme se o jeho novém pořadu Pohlreichův souboj  ... číst dále

23.2.2023 09:59 00:37:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #161 - Tomáš Kopečný

„Po začátku konfliktu mi šlo o jednu zásadní věc: dostat zbraně na Ukrajinu. Hodně mě v tom inspiroval Twitter, kde se tisíce lidí v panice ptaly na t ... číst dále

20.2.2023 22:54 00:36:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #017 - Adam Sedlák

„Mladý muži, mladý králi, chceš-li mít všechno, co ostatní by si přáli a nechat své protivníky v dáli, udělej banger,“ rýmuje Sergei Barracuda ve film ... číst dále

20.2.2023 17:46 00:03:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #082 - Přestal dělat poctivý cider, začal budovat AI startup

Je tady. Je tam, kde včera nebyla. Je všude. Jmenuje se AI. Převratná technologie, která s sebou nese pochopitelně i hromadu bullshitu. Tak bacha!

16.2.2023 08:42 00:39:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #160 - Eva Zamrazilová (Česká národní banka)

Česká republika má dva unikáty v evropském měřítku: je to země s nejdelší rodičovskou dovolenou a zároveň patří dlouhodobě v rámci EU mezi země s nejm ... číst dále

13.2.2023 23:46 00:24:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #016 - Pavlína Schultz a David Kalika

O jejich úspěších napsalo před několika dny jedno z nejdůležitějších izraelských médií. Times of Israel oceňoval, jakým způsobem se Pavlína Schultz a  ... číst dále

9.2.2023 11:18 00:56:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #159 - Jan Palaščák (Skupina Amper)

I přestože loni bravurně zvládla odstřihnutí od ruského plynu a situace na trhu s energiemi vypadá pro podniky i domácnosti z pohledu cen více než pří ... číst dále

7.2.2023 09:29 00:37:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #015 - Jana Počtová

Generace Singles, Nerodič a nyní Šťastně až navěky. Trojice filmů, které mapují vztahové a rodinné tendence současných Čechů, vás nenechají chladnými, ... číst dále

2.2.2023 21:49 00:35:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #015 - 30 pod 30 speciál

Dnes jsme si do našeho studia pozvali tři účastníky našeho tradičního žebříčku 30 pod 30. Jsou mladí, jsou úspěšní a jsou (nejen) hudebně-zábavní a js ... číst dále

2.2.2023 12:32 00:29:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #158 - Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Nově zvolený český prezident Petr Pavel se chce v zahraniční politice orientovat víc na Tchaj -wan. Už krátce po svém zvolení si telefonoval s tamní p ... číst dále

31.1.2023 13:45 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #014 - Štěpánka Pivcová (theMAYstudio)

Móda není nově zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi cizí. Jeho obraz moderního evropského státníka v padnoucím obleku, který se ale nebojí obléct si f ... číst dále

30.1.2023 18:06 00:04:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #081 - Byl obviněn z největšího podvodu. Hájí se nepochopitelně a zdravou zeleninou

Obvinění Hindenburgu adresované Adani Group nejbohatšího Inda jste asi viděli. Ale viděli jste odpověď? Funny Money ano! A je náramně vtipná.

26.1.2023 11:48 00:47:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #157 - Jakub Holec (108 Agency)

Ryze česká realitně-poradenská firma 108 Agency vstupuje do nového roku s velkými změnami. Po čtrnácti letech fungování v oblasti průmyslových a kance ... číst dále

25.1.2023 11:54 00:40:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #050 - Jakub Hollmann (CCS Premium Trust) a Michal Pomahač (CAG)

Předávání rodinné firmy je v Česku stále častějším tématem s tím, jak stárne skupina podnikatelů, která začínala v devadesátých letech. O různých meto ... číst dále

19.1.2023 10:29 00:36:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #156 - Věra Komárová (Dermacol)

Věra Komárová oslavila dvacet let ve firmě Dermacol a značce se zároveň rekordně dařilo. Dermacol v roce 2022 totiž zaznamenal své historicky nejvyšší ... číst dále

17.1.2023 09:40 00:36:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #013 - Alžběta Minaříková

Místo večerníčku sledovala Jamieho Olivera. Pochází z podnikatelského prostředí, ale v tradici rodinné firmy nepokračovala, raději šla na kurz vaření  ... číst dále

16.1.2023 21:40 00:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #080 - V Davosu se nikomu nezavděčíte, tak je lepší dát si champagne a odjet domů

Zní to důležitě, ale málokdo ví, co se tam děje. A ten, kdo to ví, tak nad tím ohrnuje nos. Dámy a pánové, Světové ekonomické fórum v Davosu!

15.1.2023 10:18 00:42:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #014 - Nejlepší vína Česka pro nejlepší duševní pohodu

V dnešním díle bude život bohatý vínem a taky psychickým zdravím, tak se na to připravte. Nevíme, jestli držíte suchý leden, suchý únor, nebo suchý ž ... číst dále

10.1.2023 08:54 00:58:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #012 - Klára Vlasáková

Patří k nejzajímavějším objevům lokální spisovatelské scény. Klára Vlasáková je ve svých textech chirurgicky přesná, zápletky svých děl staví s preciz ... číst dále

9.1.2023 18:02 00:04:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #079 - Stíhali El Chapa, bránili Ghislaine Maxwell. Teď kopou za kryptovykuka Bankmana-Frieda

Sága SBF pokračuje, tentokrát se do hry zapojili ostřílení borci z advokátní kanceláře, která má zkušenosti s drogovým baronem i parťačkou Jeffrey Eps ... číst dále

4.1.2023 15:39 00:31:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #049 - Petr Michálek (Skanska Residential) a Jakub Cigler (Jakub Cigler Architekti)

Zatímco v zahraničí zažívají dřevostavby velký boom, v České republice jejich rozkvět tlumí zejména přísné požární limity. I přesto se společnost Skan ... číst dále

29.12.2022 09:02 00:52:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #011 - Michal Miovský

„Závislost na nikotinu je úporná, je to podceňovaná látka,“ tvrdí lékař Michal Miovský, který je přednostou Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty v ... číst dále

28.12.2022 14:32 00:38:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #048 - Vítězslav Lukáš (ABB) a Lukáš Formánek (DZ Dražice)

Pro někoho jsou roboti ve výrobě zajímavá cesta k pokroku. Pro jiného prostě nutnost. „Sídlíme na Mladoboleslavsku, tedy v regionu, kde je posledních  ... číst dále

27.12.2022 09:42 00:49:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #010 - Jakub Polanka

Dokázal ohromit mezinárodní módní svět. Status ho ale nechává chladným, nejdůležitější je pro něj naslouchat hodnoty. Na otázku kdo je, odpovídá, že K ... číst dále

22.12.2022 10:35 00:46:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #013 - Byznysová a hudební inspirace na příští rok

V posledním díle tohoto roku vám přinášíme inspirativní rozhovor s podnikatelem a byznysovým spiritualistou Martinem Rozhoňem. Ten se dívá na svět a h ... číst dále

21.12.2022 14:54 00:38:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #047 - Vladimíra Michnová (Linet Group) a Hana Součková (SAP Česká republika)

Achillovou patou českých podniků je podle Vladimíry Michnové, viceprezidentky Linet Group pro lidské zdroje, konzervatismus v přístupu ke změně a nízk ... číst dále

20.12.2022 14:29 00:57:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #009 - Jan Černý

Mladý a neklidný, stejně jako jeho zákazníci. Třicetiletý rodák z Hodonína, který se pro kariéru módního návrháře rozhodl poté, co uviděl v Praze přeh ... číst dále

16.12.2022 17:00 00:36:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #012 - Vesmírný Yemi

Tenhle díl bude vesmírně kosmický a k tomu samozřejmě hudebně zábavný. Poletíme na Měsíc a ke hvězdám. V Liberci se nigerijskému otci a české mamince  ... číst dále

14.12.2022 11:06 00:37:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #046 - Traian Urban (EIT Urban Mobility) a Michal Kadera (Škoda Auto)

Jak zvládnou česká města nástup elektromobility? Poslechněte si názor expertů ze Škoda Auto a EIT. „Bydlím v centru Prahy a po petrolejařích také neč ... číst dále

13.12.2022 12:34 00:38:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #008 - Štěpán Hebík alias 7krát3

Budí pozornost nejen svými texty, ale také excentrickým zjevem. Před rokem porazil Dana Bártu a Jaromíra Nohavicu, když v hudební anketě Anděl vyhrál  ... číst dále

12.12.2022 18:02 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #078 - Meta se zbavuje lidí i kanceláří a mizí z ikonického mrakodrapu

Když se potřebujete zbavit 11 tisíců lidí, ruku v ruce s tím jsou i kanceláře. Well, v JLL asi budou mít co dělat!

8.12.2022 08:13 00:52:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #155 - Petr Mára

Rok 2022 byl z pohledu technologií v mnoha směrech přelomový. A to i pro tech-evangelistu Petra Máru. Ten letos například ukázal velkou dávku prozírav ... číst dále

7.12.2022 10:23 01:00:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #007 - Šimon Holý

Je mu osmadvacet a před pár dny měl v kinech premiéru jeho druhý celovečerní film A pak přišla láska. Ačkoliv Šimon Holý pracuje s tématy jako průměrn ... číst dále

5.12.2022 17:19 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #077 - Gejzír energie a vizionář. Tak vypadal Richard Watzke očima českého byznysu

Richard Watzke since 1971 nevystoupal na vrchol sám. Na jeho cestě budování image inspirativního lídra mu pomohla řada osobností. Na ně připíjí nové F ... číst dále

2.12.2022 18:05 00:34:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #011 - Výhled na rok 2023 a výhled z vrcholu K2

Ve světě byznysu nevládne zrovna sváteční nálada. Pomalu končí bláznivý rok vysoké inflace, rostoucích úrokových sazeb a válečné nejistoty. Český, evr ... číst dále

30.11.2022 15:08 00:25:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #045 - Martin Machoň (APS) a Tomáš Kálal (Conseq Investment Management)

Vysoká inflace i pád tradičních investičních artiklů nahrávají alternativním investicím. Portfolia složená podle pouček v poměru z 60 % akcií a 40 % d ... číst dále

29.11.2022 09:30 00:42:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #154 - Martin Cígler (Seyfor)

Miliardový brněnský holding Solitea završil důležitou marketingovou změnu. Nově jej budou definovat zelené a fialové barvy a hlavně zbrusu nový název  ... číst dále

28.11.2022 14:59 00:42:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #006 - Zuzana Kubíčková

Velkolepá přehlídka na pražském Výstavišti, technicky vytříbené modely z ručně zpracovaných látek a záplava krajek i štrasu. Pokud by prvorepublikové  ... číst dále

23.11.2022 12:57 00:36:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #044 - Miroslav Singer (Generali CEE) a Lenka Kejíková (Generali penzijní společnost)

Češi jsou národ spořivý, ale neukládají svoje peníze v takových instrumentech, které mohou v dlouhodobém horizontu obstát a generovat výnosy. „V takov ... číst dále

17.11.2022 09:33 00:36:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #010 - Listopadový speciál

Dnešní díl bude speciál vydaný k výročí 17. listopadu. Pozvání na rozhovor přijal bývalý studentský aktivista a dnešní kapitalista Jan Bubeník. Zeptám ... číst dále

16.11.2022 10:47 00:42:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #043 - Vítězslav Lukáš (ABB) a David Marek (Deloitte)

Globální ekonomiku si lze představit i ve formě cyklistického pelotonu. Nejlepší udávají tempo, ti nejhorší už z dálky na záda šampionů ani nevidí. Kd ... číst dále

16.11.2022 10:07 00:48:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #153 - Ondřej Vlček (Gen)

„Když občas zaslechnu, jestli není pro Česko škoda, že nás koupili Američani, říkám si, co vlastně dělá firmu českou. Jednak nešlo o akvizici, ale o f ... číst dále

14.11.2022 17:02 00:04:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #076 - Ve financích se už humor dělat nedá. FTX budiž toho důkazem

Doby, kdy jste museli humorné historky hledat, jsou pryč. Teď je žijeme každý den. Jak jinak si vysvětlit eskapádu SBF – Bahamy – Alameda?

11.11.2022 08:15 00:26:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #009 - Zprávy ze světa rafinérií a zprávičky ze světa umění

V novém díle podcastu vás čeká rozhovor s generálním ředitelem Orlen Unipetrol Tomaszem Wiatrakem. Zeptám se ho, jak se společnosti daří, proč mají ny ... číst dále

9.11.2022 08:15 00:40:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #042 - Jan Volšík (Preciosa Lighting) a Hana Součková (SAP)

„Data jsou dnes základní esencí každého podnikání – bez dat a bez lidí nemůžete fungovat. A my s daty potřebujeme pracovat moderně a dynamicky,“ říká  ... číst dále

8.11.2022 18:08 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #075 - Finanční ředitel Tyson Foods usnul po party v cizím domě, ale alespoň nekouše do nosu

Investice do firem z potravinářského průmyslu mohou být značně problémové. A na vině jsou manažeři!

4.11.2022 15:37 00:30:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #008 - Kofola, nové číslo Forbesu a zpeněžené kilometry

V tomto díle se hlásíme z karlovarského hotelu Pupp, kde pořádáme akci TOP CEO. Jedním z těch, kteří do našeho výběru patří, je generální ředitel Kofo ... číst dále

1.11.2022 08:54 00:22:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #005 - Jolanta Trojak

Svatava je hlavní postava stejnojmenné knihy spisovatelky Jolanty Trojak. Kurátorka a historička umění v sobě nosila téma mnoho let než titul přišel n ... číst dále

31.10.2022 19:07 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #074 - Každý má pocit, že by měl vést Twitter. Na Metu si však troufne málokdo

Proč jsou Rahul Ligma a Daniel Johnson hrdinové? A proč netřeba zbrkle odsoudit Metu? Odpoví Funny Money!

28.10.2022 09:53 00:32:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #007 - Jídlo, pití a muzika

Vítejte ve speciálním podzimním díle! Dnes bude vše o třech tématech, která ultimátně porážejí podzimní mizérii: jídlo, pití a muzika! Zeptáme se pro ... číst dále

26.10.2022 10:19 00:45:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #004 - Vítězslav Danda (edit! architects)

Vítězslav Danda spoluzaložil architektonické studio Edit! Architects, které dalo Praze takové podniky jako Cobra nebo La Bottega Bistroteka. Zároveň v ... číst dále

25.10.2022 09:53 00:28:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #152 - Jan Švejnar

Český průmysl si vzhledem k vývoji cen energií bude muse projít zásadní transformací, která si vyžádá i společenské náklady. Alespoň si to myslí ekono ... číst dále

21.10.2022 08:16 00:44:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #006 - Nadace Neuron, umývání nádobí za miliardu a houby na Islandu

Tady je Petr Šimůnek a jeho Život je bohatý! V novém díle podcastu vás čeká rozhovor s Monikou Vondrákovou, spoluzakladatelkou nadace Neuron, která k ... číst dále

21.10.2022 08:12 00:48:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #151 - Petr Bartoň (Natland)

Tempo růstu spotřebitelských cen se v meziročním porovnání drží pod osmnácti procenty, do konce roku ale může i vlivem efektu zrušení DPH u faktur za  ... číst dále

18.10.2022 08:42 00:22:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #003 - Jan Rabell (Janštejn Glass Group) a Leon Jakimič (Lasvit)

Leon Jakimič a Jan Rabell. Hosté nejen dalšího dílu podcastu Forbes Life, ale především muži, kteří reprezentují to nejlepší z českého skla. Jakimiče  ... číst dále

18.10.2022 00:00 00:05:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #073 - Na pražskou burzu míří hardwarové špagety a kreslí investorům hokejku

Tak nám po Coloseu míří na pražskou, respektive na její trh Start, další firma. Bude to lepší? Kdo ví!

11.10.2022 10:31 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #150 - Jaroslav Baier (Havel & Partners) a Vladimír Janouš (Miton)

Zatímco loni se za druhé čtvrtletí celosvětově nainvestovalo v rizikovém kapitálu na 150 miliard dolarů, letos to za stejné období bylo o třetinu méně ... číst dále

10.10.2022 17:14 00:26:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #002 - Rodinné stříbro

V druhém díle podcastu Forbes Life se věnujeme opět Designbloku, ale z pohledu rodinných firem. USSPA a Wuders jsou součástí výstavy Rodinné stříbro,  ... číst dále

7.10.2022 10:52 00:36:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #005 - Les na Designbloku a nejbarevnější Forbes všech dob

Tady je Petr Šimůnek a jeho Život je bohatý! V novém díle podcastu vás čeká rozhovor s matkou představenou českého designu, Janou Zielinski, která ná ... číst dále

6.10.2022 13:48 00:42:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #041 - František Hlaváč (Magniflex)

František Hlaváč si za léta v bankovním sektoru vybudoval prestižní kariéru a na první pohled by se mohlo zdát, že lepší už to být nemůže. Jak se ale  ... číst dále

5.10.2022 09:49 00:42:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Life #001 - Designblok

Vítejte u premiéry podcastu Forbes Life! Sem budeme pravidelně zvát zajímavé hosty, kteří jsou ztělesněním toho, že život je bohatý. V prvním díle nám ... číst dále

3.10.2022 13:25 00:03:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #072 - Která se společnost se na burze dokázala zhodnotit podobně jako Amazon? Monster!

100 tisíc procent na dvacetiletém horizontu je něco, co se nevidí každý den. Tím spíš, když je to zalité kofeinem a taurinem.

30.9.2022 10:31 00:39:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #004 - Budoucnost Accolade, šachový skandál a Rosalía

Tady je Petr Šimůnek a jeho Život je bohatý! V tomto díle vás čeká rozhovor s Milanem Kratinou, zakladatelem a CEO firmy Accolade, která se specializ ... číst dále

29.9.2022 17:55 00:44:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #149 - Pavla Marková (Nespresso)

George Clooney s prázdným šálkem na kávu v ruce. To je dost smutný pohled u muže, jenž vedle pověstného sexappealu a filmových rolí proslul hláškou „W ... číst dále

23.9.2022 12:15 00:36:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #003 - Google a technologie, Creditas a Expobank a hudba od Španělska po Valašsko

Tady je Petr Šimůnek a jeho Život je bohatý! V tomto díle vás čeká rozhovor s delegací Googlu! Do našeho studia přijala pozvání regionální ředitelka  ... číst dále

22.9.2022 16:23 00:35:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #040 - Michal Čarný (Mastercard) a Martin Vakoč (Raiffeisenbank)

Platební metody míří k jasnému spojovateli: k biometrii. Důležitá zpráva je to nejen pro zákazníky, kteří budou při placení brzy používat sofistikovan ... číst dále

21.9.2022 17:11 00:46:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #039 - Filip Šimoník (Kiduo) a Milada Janáková (White Circus)

Podle Milady Janákové, spolumajitelky a ředitelky cateringové firmy White Circus je to ale dobře, protože dokonale naplánované akce jsou podle ní neza ... číst dále

16.9.2022 10:57 00:34:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #002 - Víno jako investice, Non-Fungible Castle a Wilco

Tady je Petr Šimůnek a jeho Život je bohatý! V tomto díle vás čeká rozhovor s generálním ředitel investiční společnosti Raiffeisen Bank Jaromírem Sl ... číst dále

13.9.2022 09:56 00:05:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #071 - Křetínský se Šmejcem by měli dupnout a vybudovat lepší Aman

Zakotvili na Maledivách, teď chtějí získat Francii. Duo Křetínský-Šmejc se pouští do hospitality srdcem, ale co kdyby víc bylo víc?

10.9.2022 13:45 00:37:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Život je bohatý #001 - Tady je Petr Šimůnek a jeho Život je bohatý!

Tady je Petr Šimůnek a jeho Život je bohatý! Což není jen heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. Právě v tomhle podcastu vás ... číst dále

31.8.2022 18:34 00:37:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #038 - Martin Kudrna (Solitea) a Martin Novák (Datasys)

Ekonomické zpomalení, před kterým varuje mnoho ekonomů, kteří navíc hrozí recesí, pomalu začíná nabírat specifické obrysy napříč různými sektory. A je ... číst dále

24.8.2022 17:48 00:32:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #037 - Tomáš Vondrák (Continental Automotive )

Pro mnohé je značka Continental synonymem pneumatik. Když ale pojedete v Brandýse nad Labem kolem čtyř závodů s logem této skupiny, na rozdíl od otrok ... číst dále

22.8.2022 16:30 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #070 - Práce v big techu = eukalyptový ručník a granola. A běda jestli ne!

Den v životě tech workera. Jak byste si mysleli, že to vypadá? Podle populárních videí asi jinak, než byste čekali.

16.8.2022 18:00 00:51:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #036 - Hana Součková (SAP) a Erika Vorlová (GasNet)

Písmena ESG jsou pro mnohé společnosti stále strašákem a pro jiné záhadou, Česko se však musí naučit přizpůsobovat co nejrychleji. Změny totiž výrazně ... číst dále

15.8.2022 18:37 00:04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #069 - Martin „zdražím vám léky o tisíce procent“ Shkreli je venku z vězení. A nabízí tokeny

Nechvalně proslulý „pharma bro“ si odseděl pár let ze sedmiletého trestu za defraudaci investorů – a po svém podmíněném propuštění už zase čile roztáč ... číst dále

8.8.2022 16:43 00:04:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #068 - Když má BlackRock FOMO, Funny Money radí YOLO

Největší správce aktiv na světě si chtěl podchytit tiktokovou generaci. Neuvěříte, co se stalo pak! Podobně jako Kewsong Lee patrně nevěřil, že to bud ... číst dále

2.8.2022 17:15 00:45:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #035 - Hana Součková (SAP) a Petr Konopásek (Budvar)

Budějovický Budvar má za sebou dva náročné covidové roky, ovšem i v těch se mu dařilo. Zatímco trh klesal, Budvar zvýšil výstav piva v roce 2020 a 202 ... číst dále

2.8.2022 15:26 00:04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #067 - Estée Lauder je brutální úspěch, který trochu připomíná LVMH

Člověk by až řekl, že by jim ten Tom Ford slušel. A že by to dávalo smysl. Ostatně jeho parfémy už tomuto kosmetickému power housu dělají parádní služ ... číst dále

25.7.2022 19:59 00:31:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #034 - Radim Krejčí (Portu) a Filip Zavřel (Air Bank)

„Zadržená poptávka z období pandemie způsobuje, že lidé i přes krizi na Ukrajině a všeobecné zdražování stále utrácejí a hodně cestují. A na druhé str ... číst dále

25.7.2022 15:24 00:07:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #066 - Absurdní pohled do komunity čekající na Lamborghini. Další NFT projekt je na světě!

Humble, community, moon. To jsou magická slova, jimiž se dostanete k Lamborgini. Nebo taky ne. Sledoval jsem půl roku jednu takovou komunitu. Co jsem ... číst dále

18.7.2022 11:57 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #065 - Už ani BlackRock není to, co býval. Máme se bát?

Finanční gigant BlackRock zveřejnil čísla a ta jsou poněkud za očekáváními. Než svoje peníze dáte nějakému krypto bláznovi, poslechněte si v podcastu, ... číst dále

14.7.2022 16:19 00:17:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes ESG Masterclass #006 - Jak ESG dopadá na asijský region?

ESG. Tři písmena, o kterých stále mnoho českých firem ani Čechů samotných netuší, co přesně znamenají, ale která už nyní ovlivňují životy nás všech.  ... číst dále

11.7.2022 16:37 00:04:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #064 - Na pražskou burzu míří špagety. Nevidí budoucnost moc růžově?

Coloseum prodlužuje svou nabídku akcií o týden. Naláká další investory, nebo jídlo vychladne?

7.7.2022 22:58 00:27:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes ESG Masterclass #005 - Jak ESG dopadá na region střední a východní Evropy?

ESG. Tři písmena, o kterých stále mnoho českých firem ani Čechů samotných netuší, co přesně znamenají, ale která už nyní ovlivňují životy nás všech.  ... číst dále

7.7.2022 11:02 00:34:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #062 - Ananas za všechny prachy, jistota pojišťovnictví i artový Netflix

Život je bohatý a zrovna teď je nejbohatší v Karlových Varech, kde natáčíme tenhle díl Trojky. Festival je v plném proudu a kromě filmů zde na kolonád ... číst dále

1.7.2022 08:14 00:46:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #061 - Současnost Accolade, budoucnost Pietro Filipi a Aaron Günsberger

Ahoj, nazdar dobrý den! Automobilový průmysl z nejistotou hledí do budoucnosti, e-commerce prožívá nejtěžší měsíce své historie a inflace nutí lidi še ... číst dále

30.6.2022 16:01 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes ESG Masterclass #004 - Co se skrývá pod písmenem G?

ESG. Tři písmena, o kterých stále mnoho českých firem ani Čechů samotných netuší, co přesně znamenají, ale která už nyní ovlivňují životy nás všech.  ... číst dále

29.6.2022 10:11 00:39:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #148 - Lukáš Janoušek (Campiri)

Český startup Campiri často přezdívaný jako Airbnb pro obytňáky vstoupil na trh před jeden a půl rokem a zřejmě v ten nejlepší možný čas. Cestování v  ... číst dále

27.6.2022 18:19 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #063 - JD.com, čínský zázrak nebo máme být na pozoru?

Čínský e-commerce gigant ukázal čísla ze svého nákupního festivalu a na první dobrou vše vypadá parádně. Ale všechno je nakonec trochu více tricky, ne ... číst dále

24.6.2022 11:06 00:29:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #147 - Jaroslav Krajník (Accom)

Podcast byznys Byznys Forbes Podcast Český byznys 23. června 2022 Ceny zase klesnou, ale letos to nebude, říká v podcastu šéf mlékárenského holdingu ... číst dále

23.6.2022 14:59 00:24:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes ESG Masterclass #003 - Co se skrývá pod písmenem S?

ESG. Tři písmena, o kterých stále mnoho českých firem ani Čechů samotných netuší, co přesně znamenají, ale která už nyní ovlivňují životy nás všech.  ... číst dále

21.6.2022 19:05 00:29:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #033 - Martin Košťál (Alemar Food)

Český výrobce masových konzerv bez jakékoli chemie pro psy a kočky Alemar Food má po šesti letech existence velké plány. Firma ročně roste o pětinu a  ... číst dále

20.6.2022 16:57 00:04:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #062 - Michael Saylor měl laserové oči, teď jsou spíš pro pláč. Nebo ne?

Červená se, vpravdě, všude, ale vyloženě kubrickovská záplava krve je na kryptu. Brodí se v ní Michael Saylor, který ale tvrdí, že je v pohodě. Trh s ... číst dále

17.6.2022 16:44 00:41:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #060 - Život v rytmu Metronomu, Průša v Prčicích a krypto soumrak

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život by měl být nejen bohatý, ale i zábavný a přesně takový bude v rytmu Metronomu, tedy exkluzivního hudebního festivalu, k ... číst dále

16.6.2022 16:44 00:33:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes ESG Masterclass #002 - Part 2

Pořad Forbes ESG Masterclass vznikl ve spolupráci se společností Home Credit, poradenskou společností McKinsey & Company a finanční společností MSCI.  ... číst dále

16.6.2022 13:50 00:34:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes ESG Masterclass #001 - Part 1

Pořad Forbes ESG Masterclass vznikl ve spolupráci se společností Home Credit, poradenskou společností McKinsey & Company a finanční společností MSCI.  ... číst dále

10.6.2022 08:29 00:37:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #059 - Lázeňský business, zdravotní osvěta a luxusní povlečení

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý, ale s tím, co se děje kolem nás, by člověk nejraději odjel na pár měsíců do lázní odpočívat, koupat se, pít  ... číst dále

9.6.2022 15:58 00:23:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #146 - Libor Sedláček (Gumex)

Rodinné firmě Gumex ze Strážnice na Moravě se v posledním roce nebývale daří. Firma loni zažila historicky nejúspěšnější rok jak v Česku, tak na Slove ... číst dále

8.6.2022 19:19 00:36:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #032 - Tomáš Kratochvíl (Manufaktura) a Matěj Štochl (Solitea)

Ze dne na den vypadli z rozjetého rychlíku. Místo prodeje v obchodech se začaly hrnout online objednávky a jediným místem pro komunikaci se zákazníkem ... číst dále

8.6.2022 10:35 00:38:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #031 - Michal Čarný (Mastercard) a Tomáš Šebek (uLékaře.cz)

„Přemýšleli jsme, jak pomoci za firmu. A nejlogičtější bylo udělat to, co umíme nejlépe, tedy poskytovat vzdálený přístup k lékařské péči. V ukrajinšt ... číst dále

6.6.2022 18:14 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #061 - Půjčili si na nákup podílu firmy, kde pracovali. Pak je vyhodili

Naraisovat, najmout, pálit, vyhodit, vymluvit se na trh. Vypadá to, že se nám tu zrodil takový startupový nešvar! Chudáci ti, kdož chtěli být součástí ... číst dále

3.6.2022 19:00 00:39:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #058 - Známka, co pomáhá, hasičák budoucnosti a nejvlivnější ženy Česka

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a životu dávájí směr je ženy! Proto bude dnešní Trojka patřit právě jim. Česko má novou a krásnou známku. Je ... číst dále

1.6.2022 17:34 00:24:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #145 - Vít Kutnar (DEK)

V Česku se navzdory rostoucím cenám surovin i energií stále staví. Důkazem jsou i rekordní výsledky největšího českého obchodníka se stavebninami DEK, ... číst dále

24.5.2022 15:33 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #060 - Na čínské polévky a čínské akcie bacha. Didi budiž dalším důkazem

Didi. Tahle čínská obdoba Uberu měla být pořádná raketa. Nakonec to však byla raketa, které selhal motor hned na startu. Jako bychom tu story už někde ... číst dále

20.5.2022 10:10 00:45:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #057 - Vltavská filharmonie, comfort food a zelené energie

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a i v těžkých časech přináší dobré zprávy. Praha, a potažmo celé Česko, bude mít krásnou novou budovu pro h ... číst dále

16.5.2022 18:02 00:04:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #059 - Dali všechno do Luny a nemají nic. Tohle jsou šílené příběhy kryptoměnové iluze

Mysleli to dobře a dopadlo to jako vždycky. Miliardový důkaz, že retail je nepoučitelný, nese název Luna. A je plný lidského neštěstí.

13.5.2022 12:25 00:35:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #056 - Wellbeing aplikace, pád kryptoměn a rodinné firmy

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a to nejen na peníze, či zážitky, ale třeba i na emoce. A těch je někdy příliš a nemusí být zrovna příjemné.  ... číst dále

12.5.2022 21:51 00:23:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #047 - Jan Sláma (NNTB) a David Špunar (NNTB)

Den, kdy budou muset české firmy zavést kanály pro ochranu whistleblowerů, se neúprosně blíží. Podle nejnovějšího návrhu tuzemského zákona o ochraně  ... číst dále

9.5.2022 19:41 00:04:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #058 - Robinhoodu mizí uživatelé. Končí jedna éra?

HOOD přestává být cool. Z jedné strany ztrácí uživatele, z druhé nabírá pomalu a do toho do něj tepe Munger. Au au. Funny Money, to je jedno burzovní ... číst dále

7.5.2022 15:41 00:39:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #055 - Kvalifikované investice, relax ve vířivce a rodinné firmy

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a tento víkend je bohatý v Brně, kam jsme se vydali na setkání se zástupci z rodinných firem z našeho žebří ... číst dále

5.5.2022 22:34 00:25:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #030 - Martin Mašát (Rentea) a Josef Uchytil (Partners)

Udržet si ve stáří životní standard, jako když nám bylo čtyřicet nebo padesát? Na důchod si dnes spoří téměř 4,5 milionu Čechů. „Ovšem tři miliony lid ... číst dále

2.5.2022 19:13 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #057 - Dobře už bylo. S&P 500 zažívá nejhorší rok od druhé světové války

Všimli jste si, že mantra stonks only go up zcela zmizela z kybernetického prostoru? Takhle to chutná, když akcie zažívají nejhorší start nového roku  ... číst dále

29.4.2022 11:14 00:33:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #054 - Kiwi.com, budoucnost esportu a Muskův Twitter

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a taky je to jedna velká cesta. Právě na cestování postavil svůj byznys náš první host, zakladatel a majitel  ... číst dále

27.4.2022 10:13 00:48:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #029 - Hana Součková (SAP Česká republika) a Tomáš Bábek

Byznys a sport. Dvě zdánlivě vzdálené disciplíny, které ale mají mnoho společného. Hlavně tah na branku a chuť zvítězit. Jak se ale ve firmě i osobně  ... číst dále

25.4.2022 18:59 00:04:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #056 - Shopify krvácí a Amazon do něj kope. Pomůže split?

Masivní zisky, které odstartovala pandemie, jsou fuč. Do toho je tu neustále se rozpínající obr. All eyes on Shopify!

22.4.2022 14:37 00:41:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #053 - Ceny stavebnin, zbraně pro Ukrajinu a budoucnost inflace

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý, a pokud jste majitelem firmy, která prodává stavební materiál, tak je pro vás pravděpodobně bohatší než pr ... číst dále

21.4.2022 16:49 00:04:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #055 - Sharing není caring, ale stealing! Netflix má recept na cestu z průšvihu

Špatný kvartál, ještě horší reakce trhů. Z Netflixu zřejmě spousta investorů střízliví, přesto však neodepisujme Reeda Hastingse tak rychle!

15.4.2022 16:57 00:42:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #052 - Český průmysl, kybernetická bezpečnost a akciové trhy

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý, i když svět kolem nás není momentálně zrovna růžové místo. Český byznys čelí ohromným výzvám: od cen energ ... číst dále

11.4.2022 18:31 00:04:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #054 - Zvláštní kryptofirma vzbuzuje otázky. Matt Damon ale říká, že je to v pohodě

Firma Crypto.com svým logem tapetuje co může. A teď začala v zápasech UFC vyplácet speciální bonusy, kdy po každém eventu rozdělí dejme tomu 60 tisíc  ... číst dále

8.4.2022 10:01 00:40:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #051 - Nejbohatší právníci, plynová krize a žebříček miliardářů

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý i v těchto nelehkých časech. A jak je bohatý, to nejlíp vědí právníci a právničky. Nikdo nemá takový vhled  ... číst dále

4.4.2022 20:10 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #053 - Elon Musk umí žít! Koupil si kus Twitteru a jeho právník cituje Eminema

Technoking vlastní větší kus Twitteru než Vanguard či Blackrock a jeho právník jede Real Slim Shady argumentaci. Žijeme v simulaci? Možná. Musíte sly ... číst dále

1.4.2022 10:12 00:34:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #050 - Pomoc Ukrajině, ceny plynu a drahé hypotéky

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý, ale kvůli válce na Ukrajině taky vážnější, složitější a taky dražší. V dnešní Trojce si proto popovídáme s p ... číst dále

28.3.2022 17:22 00:04:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #052 - Bankéře vyhodili, protože si nechali proplatit účet ze strip clubu. Vyhodí i celou Wall Street?

Kdybyste od Deutsche Bank čekali někdy něco konvenčního, nepoštěstilo by se vám zřejmě ani za tisíc let, a tak německý bankovní dům pokračoval ve stan ... číst dále

22.3.2022 23:05 00:50:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #028 - Petr Hutla (ČSOB) a Viktor Hanzlík (McKinsey & Company)

Českým byznysem čím dál více prostupují pravidla ESG. Tři písmena, o kterých stále mnozí nevědí, co znamenají, se dotknou každého z nás – firem i jedn ... číst dále

21.3.2022 18:16 00:05:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #051 - Warren Buffett tak dlouho hledal vhodnou investici, až koupil zmenšeninu sebe sama

Má to ticker Y a stojí to 11,6 miliardy dolarů. Co je to? Alleghany, nejnovější kořist věštce v pokročilém věku.

17.3.2022 14:02 00:28:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #144 - Adam Szabó (Driveto)

Situace v automotive segmentu zůstane napjatá i nadále. Češi proto nemají očekávat pokles cen, naopak se musí připravit na jejich zvýšení a to jak u n ... číst dále

14.3.2022 18:30 00:05:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #050 - Jaká je nejlepší investice na těžké časy? Ta, která se dá vypít!

Máme tu jubilejní 50. díl podcastu Funny Money a s ním čas na dvě slova, která chce slyšet každý – fine wine.

14.3.2022 18:30 00:05:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #050 - Jaká je nejlepší investice na těžké časy? Ta, která se dá vypít!

Máme tu jubilejní 50. díl podcastu Funny Money a s ním čas na dvě slova, která chce slyšet každý – fine wine.

11.3.2022 08:38 00:37:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #049 - Člověk v tísni na Ukrajině, české kamiony pomoci a nejdražší nemovitosti

Ahoj, nazdar, dobrý den! Česká pomoc Ukrajině stále nebere konce, padají rekordní částky a solidarita s uprchlíky také neustává. Kam české peníze putu ... číst dále

10.3.2022 21:02 00:37:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #027 - Petr Koblic (Burza cenných papírů Praha) a Oliver Polyak (WOOD & Company)

Na Burze cenných papírů Praha se chystá emise, kterou nejen čeští, ale ani středoevropští investoři zatím neviděli. Pod taktovkou společnosti Wood & C ... číst dále

7.3.2022 17:58 00:04:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #049 - Zpátky do kanceláří! Kompletní home office ruší Apple, Google i Microsoft

Idea, že organizace budou tip ťop fungovat na kompletním home office módu, je natolik zcestná, že ji dokonce začínají rušit firmy známé pro svůj líbez ... číst dále

4.3.2022 17:25 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #048 - Hotely pro uprchlíky, aukce pro Ukrajinu a pozitivní vibrace v nové Trojce

Ahoj, nazdar, dobrý den! Dnešní Trojka bude o tom, jak vnést alespoň nějakou naději a dobré zprávy do strašlivého konfliktu probíhajícího na Ukrajině. ... číst dále

2.3.2022 10:26 00:29:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #026 - Jan Blažek (Bankovní identita) a Pavel Šiška (Deloitte)

Digitální platforma BankID má za sebou v Česku téměř rok fungování. Občanům umožňuje se bezpečně a jednoduše elektronicky prokázat při používání onlin ... číst dále

28.2.2022 19:06 00:04:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #048 - Přemýšlivý investor Jan Barta a další ukazují, jak vypadá solidarita českého byznysu

Tohle nejsou tradiční Funny Money. Nejsou Funny, ale jsou Money. Money s dobrým srdcem.

19.2.2022 10:39 00:35:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #047 - Prokletá inflace, lyžování ve Špindlu a budoucnost umělé inteligence

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý, ale momentálně vlastně zas tak bohatý není, pokud jste viděli čísla lednové inflace. Ta stále stoupá k záv ... číst dále

17.2.2022 14:03 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #047 - Tokeny. Elektroměry. Devadesátky. Xixoio to jde roztočit s Radovanem Vávrou

Tohle spojení jste asi nečekali. My taky ne. Radovan Vávra se spojil s kontroverzní platformou Xixoio a společně se chystají na roadshow. Just wow.

15.2.2022 19:47 00:56:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #046 - MenT & NobodyListen

Jsou mladí, jsou ve svém oboru úspěšní, jsou členové letošního žebříčku Forbes 30 pod 30. Youtuber Jan Macák alias MenT a dýdžej a producent Jakub S ... číst dále

11.2.2022 15:33 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #046 - Mladí, schopní a úspěšní aneb 30 pod 30 je tady! Dnes s návdavkem čokolády

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a pro některé je taky pořád ještě mladý! Například pro naše „podtřicátníky“ neboli mladé a úspěšné lidi, kt ... číst dále

10.2.2022 19:04 00:33:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #025 - Alice Machová (EY) a Daniel Grbin (SAP Česká republika)

Ve výkazech za rok 2023 budou muset velké firmy v EU poprvé reportovat i data týkající se udržitelnosti. A kromě finančních výsledků ukázat i to, jak  ... číst dále

8.2.2022 23:20 00:46:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #024 - Federico Izzo (BMW Group Česká republika) & Jan Řežáb (Time is Ltd.)

Sejdou se tři fanoušci BMW u jednoho stolu… Takhle nezačíná žádný vtip, ale skutečný podcast o směřování a (elektro)budoucnosti jedné z největších a  ... číst dále

7.2.2022 17:37 00:04:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #046 - Co udělá Zuckerberg, když Facebook ztratí uživatele? Obviní TikTok!

Sedmkrát TikTok, šestnáctkrát Apple. To jsou počty z posledního hovoru k finančním výsledkům Facebooku. Je to sice legrace, ale i pořád raketa, na to  ... číst dále

28.1.2022 09:06 00:33:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #045 - Forbes v Dubaji

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je natolik bohatý, že se dnes hlásíme až z daleké Dubaje. V českém pavilonu nazvaném Czech Spring se k nám připojili ex ... číst dále

18.1.2022 18:48 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #143 - Zdeněk Rinth (Kara)

Trutnovský podnikatel Zdeněk Rinth dostal k Vánocům dárek v podobě uvolnění cesty k zahájení naplňování reorganizačního plánu značky Kara. Ten sestavi ... číst dále

17.1.2022 19:04 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #045 - Miliardový fond? Nie, radšej Reddit. Jak rok 2021 změnil svět velkých finančníků

Dvacet dlouhodobě nejlepších hedgeových fondů loni vydělalo svým klientům 65 miliard dolarů. 65 miliard dolarů zní jako raketa a také to raketa je, ni ... číst dále

14.1.2022 08:00 00:46:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #044 - Česko jako vinylová velmoc, Česko budoucnosti a vládci médií

Ahoj, nazdar, dobrý den! Dnešní Trojka bude o muzice za všechny peníze, která se z českých Loděnic vyrábí pro celý svět, o české ekonomice, co potřebu ... číst dále

13.1.2022 17:22 00:42:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #142 - Jaroslav Trojan (Nation 1)

Venture kapitálový fond Nation 1 má za sebou dva a půl roku existence, během kterých zainvestoval devatenáct mladých firem. Na další investice mu ješt ... číst dále

10.1.2022 18:22 00:04:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #044 - Příležitost desetiletí, nebo neprůhledná past? Alibaba rozděluje investory

Zatímco Amazon od počátku pandemie připisuje, Alibaba odepisuje. Investoři proto dumají, zda nakoupit v čínském výprodeji, nebo nechat být. Funny Mone ... číst dále

7.1.2022 09:32 00:41:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #043 - Ceny bytů, ceny energií a světový Zdeněk Pohlreich

Ahoj, nazdar, dobrý den! V první Trojce letošního roku si popovídame s developerem Marcelem Souralem nejen o stavbě Fragment, na které spolupracuje s  ... číst dále

4.1.2022 20:27 00:58:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #141 - Petr Borkovec (Partners)

Z ekonomického pohledu bouřlivý loňský rok pomohl finanční skupině Partners k rekordním výsledkům. Příjmy firem, které pod sebou zatřešuje a mezi kter ... číst dále

3.1.2022 18:29 00:04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #043 - Start roku v rytmu Tesly. Musk zase vytřel všem zrak a pokračuje v krasojízdě

Zatímco shortaři už někdě otáčejí hamburgery, Papa Elon míří ke hvězdám, a to dolova i přeneseně. Tesla silně překonala očekávání analytiků a do nové ... číst dále

31.12.2021 13:55 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #042 - Poslední Trojka tohoto roku. Introspektivní, insiderská, intimní a pro jednou celá o Forbesu

Ahoj, nazdar, dobrý den! Je tady poslední Trojka letošního roku a tudíž to bdue Trojka speciální, taková lehce narcistní. Pozvali jsme si do studia  ... číst dále

28.12.2021 22:47 00:22:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #140 - Lenka Simerská (Rovná odměna) Kateřina Haring (Dynamic Group)

Tyto dvě inspirativní ženy se nikdy dříve nepotkaly. Jedna celý život buduje úspěšný (a profitabilní) byznys a řídí asociaci podnikatelek a manažerek, ... číst dále

27.12.2021 16:58 00:04:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #042 - Jak ztratit 400 miliard za dva dny. Tohle jsou nejšílenější finanční aféry roku 2021

Máme tu konec roku, drazí posluchači. To znamená krátké bilancování. Všechnu slávu Billu Hwangovi a slyšíme se ve 2022!

26.12.2021 22:12 00:21:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #139 - Michaela Dohnálková (Míšina čokoláda)

Pravá čokoláda by měla obsahovat nejvýše čtyři složky, z toho největší podíl mají mít kakaové boby. To je pravidlo, kterým se řídí Michaela Dohnálková ... číst dále

21.12.2021 19:14 00:31:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #023 - Hana Součková (SAP Česká republika)

S příchodem pandemie se stala digitalizace zásadním tématem pro většinu českých firem. Pokud se firma chystá do tohoto procesu skutečně pustit, je pod ... číst dále

20.12.2021 18:14 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #041 - V barevném svetru velké kluky neporazíš aneb Jedna lekce z Monety

Do třetice se to povedlo. PPF dostala, po čem dlouho toužila – zelenou ke spojení svých československých finančních aktiv s Monetou. Jiní ale dostali  ... číst dále

18.12.2021 13:43 00:41:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #041 - České nanoroušky, insolvence roku a český bas na Grammy

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a někdy je to tak trochu štěstí v neštěstí. Firma Batist vyrábí zdravotnické potřeby a na začátku pandemie, k ... číst dále

16.12.2021 19:57 01:19:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #138 - Ondřej Tomek a Václav Dejčmar

Jednomu prodělali peníze nešikovní bankéři, tak se investovat naučil sám a pohádkově své peníze zhodnotil. Druhý ve správný čas investoval do správné  ... číst dále

14.12.2021 20:39 00:30:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #137 - Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka)

Do roku 2030 by mělo v Evropské unii projít renovací na 35 milionů nehospodárných budov. Řádově se tak v průměru musí každý členský stát postarat zhru ... číst dále

13.12.2021 19:42 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #040 - Vzali miliony dolarů a koupili si půdu v metaversu. Měli byste to udělat taky?

Metaverse je velká věc, říkají teď všichni kvůli Zuckově prezentaci a rebrandingu. Někteří tam proto investují třeba do půdy. Co na to Funny Money Cap ... číst dále

11.12.2021 11:03 00:46:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #040 - Budoucnost inflace, úspěch jménem Vasky a rozhovor s Emou Smetanou

Ahoj, nazdar, dobrý den! Je opravdu život tak bohatý, když ta inflace ne a ne přestat růst? To nám poví člen rady České národní banky Aleš Michl. Živ ... číst dále

7.12.2021 20:40 00:27:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #136 - Jan Vlachynský (Bar, který neexistuje)

Jan Vlachynský dnes v Brně spoluvlastní a provozuje pětici úspěšných barů v čele s Barem, který neexistuje. Přesto v jeho podnikání nadále hraje důlež ... číst dále

6.12.2021 17:39 00:04:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #039 - Investoři se nebojí omicronu, ale centrálního bankéře bez money printeru dělajícího brrr

Jerome Powell hýbe trhy. Stačí, aby upravil svou rétoriku a všechno se začne červenat. Vypadá to totiž, že „money printer go Brrr is over“.

2.12.2021 08:10 00:42:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #022 - Edita Szabóová (May Kay) a Lenka Prchalová

Před více než dvaceti lety je dala dohromady nadnárodní kosmetická společnost Mary Kay, která v Česku a na Slovensku v druhé polovině devadesátých let ... číst dále

2.12.2021 08:10 00:42:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #022 - Edita Szabóová (Mary Kay) a Lenka Prchalová

Před více než dvaceti lety je dala dohromady nadnárodní kosmetická společnost Mary Kay, která v Česku a na Slovensku v druhé polovině devadesátých let ... číst dále

30.11.2021 21:31 00:27:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #135 - Daniel Helcl (Woltair)

Český startup Woltair neví, kam dřív skočit. Vznikl teprve před třemi lety pod dřívějším názvem Topíte.cz a dnes je z něj největší topenářská firma v  ... číst dále

29.11.2021 18:48 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #038 - TTD aneb Nenápadná reklamní akcie, která může být raketou oboru

Hodně reklamy, hodně digitální reklamy, hodně utracených peněz za digitální reklamu a ještě víc v budoucnu. A chytře. TTD může být během pár let ticke ... číst dále

26.11.2021 14:18 00:30:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #039 - Průmyslové nemovitosti, obchod roku a skleněná krása

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a jedna z možností, jak si bohatství přisvojit, je vlastnit prázdné průmyslové haly, které pronajímáte. Že t ... číst dále

25.11.2021 14:19 00:30:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #134 - Aleš Burger a Pavel Eichler (Hithit)

Češi mají prý nejen zlaté ručičky, ale hlavně zlaté srdce. I v časech inflace nacházejí chuť podporovat dobré projekty a jsou štědří jako kdykoliv jin ... číst dále

23.11.2021 16:03 00:32:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #133 - Kateřina Čiháková Ailová (IdeaSense)

„Nejvíce inovací, které českým i nadnárodním byznysům pomáháme nastavovat, stojí a padá na lidech,“ odpovídá Kateřina Čiháková Ailová, spoluzakladatel ... číst dále

22.11.2021 20:11 00:04:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #037 - Fronty na jety i jachty. Proč si hlídat „káčko“?

Rekordní počet letů private jety, pilno ve výrobě superjachet a rostoucí obraty obchodníků s luxusem. Káčko jede na plné obrátky a Funny Money Capital ... číst dále

19.11.2021 16:51 00:33:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #039 - Ceny plynu, ceny bitcoinu a ženy ve veřejném prostoru

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a byl by ještě bohatší, kdyby jen ten plyn nestál tolik. Proč tomu tak je, na to se zeptáme podnikatele s ene ... číst dále

18.11.2021 19:20 00:32:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #021 - Markéta Klučková (Česká spořitelna) a Pavel Ranocha (Kantar CZ)

Můžeme díky covidu zrušit pobočky bank? Nebo nás bankéři musí aspoň občas fyzicky vidět? Zvládli by to klienti bez poboček? A zvládli by to české bank ... číst dále

17.11.2021 14:45 00:38:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #132 - Luděk Niedermayer

Zdražování dál nabírá na síle. Zatímco meziroční míra inflace vyrostla k šesti procentům, ceny průmyslových výrobců v říjnu meziročně poskočily o témě ... číst dále

16.11.2021 00:05 00:03:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #036 - PayPal může být akcie desetiletí. Pomůže jí krypto i Amazon

Platební kámoš může být solidně výnosný kámoš. Do toho je tam Venmo. Vyhlídky solidní, zhmotní se však? Funny Money mají názor!

12.11.2021 17:36 00:29:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #037 - Nekonečná inflace a nejlepší česká architektura

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý, ale co ta zpropadená inflace? Zakusuje se do vašich úspor stále hladověji a zdá se, že nemá konce. Je to ale ... číst dále

11.11.2021 17:08 00:38:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #020 - Katarína Bergendiová (Imunovital) a Denisa Hanzelová (Play Electronics)

Během pandemie vzrostla v České republice poptávka po čističkách vzduchu o 80 procent. Zatímco v zemích východní Asie je čištění vzduchu základní věcí ... číst dále

9.11.2021 23:50 00:30:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #019 - Petr Dušta (Skanska) a Ondřej Mundl (Chybik + Kristof)

Když se setká veřejnost s developerem, často nevznikne nic. Když se ale do dialogu zapojí renomované architektonické studio, může být výsledkem nová m ... číst dále

8.11.2021 18:20 00:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #035 - Špendlík sem, špendlík tam. Nenápadná sociální se může v portfoliu zajímavě zhodnotit

Super free cash flow, ziskovost, nárůst a žádné dluhy. Není to žádná tutovka, ale za pokus špendlíkem to stojí. Že se nechytáte? Funny Money vám nástě ... číst dále

3.11.2021 17:41 00:38:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #131 - Saman Saffarian

Saman Saffarian vede na fakultě architektury liberecké univerzity ateliér informované architektury. Své studenty učí techniky v digitálním designu, ab ... číst dále

1.11.2021 18:52 00:04:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #034 - Facebook chce být zase cool, ale zatím je jen cringe. Dokáže to Mark Metaberg změnit?

Ještě lepší zkušenost, ještě více zabitého času, ještě více Meta. Ale ne, buďme fér, jako dlouhodobá strategie Facebooku dost možná dobrý tah. Dokáže  ... číst dále

29.10.2021 09:49 00:27:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #036 - Tesla na Měsíc, Facebook do metaverza a kam na Bitcoin

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a zcela určitě je bohatý pro Elona Muska, který je opět nejbohatším člověkem světa. Proč tomu tak je a jak to ... číst dále

27.10.2021 16:54 00:39:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #130 - Jan Matějů (Outfindo)

Jan Matějů měl v dětství sen úspěšného cyklistického závodníka, profesionální dráha se mu ale nevydařila dle představ a tak po škole přesedl ze sedla  ... číst dále

26.10.2021 16:51 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #033 - Tesla má hodnotu bilion dolarů. Stará pravidla si shortaři mohou strčit za klobouk

To nedává smysl, křičí jedni! Podívejte se na tržní kapitalizaci Toyoty, křičí další! Je to bublina křičí, jiní! A takhle už křičí léta, zatímco Tesla ... číst dále

22.10.2021 10:13 00:35:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #035 - Betonová krása, bída automobilového průmyslu a Praha turistická

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a to je na beton! Své o tom ví zakladatel značky Gravelli Ladislav Eberl, která dělá z betonu překrásné věci  ... číst dále

21.10.2021 09:19 00:20:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #129 - Michal Hrabí (Phonexia)

Brněnská technologická firma Phonexia se před patnácti lety oddělila z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně a vydala se  ... číst dále

20.10.2021 18:06 00:44:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #018 - Hana Součková (SAP) a Marek Černý (Dormer Pramet)

Návyky, které máme ze soukromého života, si přenášíme i do byznysu. A tak i velkoobchodní nákupy chtějí distributoři dělat v hezkých a přehledných e-s ... číst dále

19.10.2021 19:03 00:29:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #128 - Michal Šrajer (Happiness at Work)

Jaká je budoucnost českých i světových firem? Podle zakladatele projektu Happiness at Work Michala Šrajera jednoznačně tyrkysová. Toto označení pro fi ... číst dále

18.10.2021 17:37 00:03:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #032 - Mezi výrobci čipů je takový nepořádek, až řadíme akciový neutrál. Pokud nepřijde dip

Zdá se to jako logická idea, nicméně na druhý pohled už z ní logika mírně opadává. Řeč je o vstupu do akcií výrobců čipů. Situace je nepřehledná a dip ... číst dále

15.10.2021 10:39 00:27:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #034 - Trh s energiemi, Magdaléna Souček a čipová stopka

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý, ale jak dlouho to tak zůstane? Ceny energií totiž raketovně stoupají a vysávají peněžky každého z nás. Proč  ... číst dále

14.10.2021 22:41 00:45:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #127 - Jan Kasl (JK ARCHITEKTI)

Rychlejší povolování staveb, snížení byrokracie, celé stavební řízení pod jedním úřadem. Tak lze shrnout nejzásadnější změny spojené s novelou stavebn ... číst dále

11.10.2021 20:40 00:04:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #031 - Wish má na burze cenovku jako akcie… z Wishe. A možná je to příležitost

Občas máte na trzích gut feeling. Pocit, že to půjde. A Wish, tahle podivná nákupní platforma plná podivností, tento pocit ve Funny Money Capital vyvo ... číst dále

8.10.2021 10:01 00:27:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #033 - Nejbohatší Češi, nejmodernější design a nejdůležitější volby

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a někteří z nás jej mají ještě bohatší. Kteří, to se dozvíme z našeho tradičního žebříčku nejbohatších lidí v ... číst dále

7.10.2021 18:40 00:30:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #017 - Klára Beňačková (Kaufland) a Eva Bučová (ING)

Ačkoliv se na začátku pandemie zdálo, že firmy hodí udržitelné projekty za hlavu, opak je pravdou. Firmy si během rok a půl trvající pandemie srovnaly ... číst dále

5.10.2021 19:49 00:46:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #126 - Pavel Štěpánek (Fondee)

Čechy čeká náročný podzim pokud jde o růst cen. V příštím roce ale už by situace kolem inflace neměla být tak dramatická, říká v dalším Forbes Byznys  ... číst dále

4.10.2021 16:13 00:04:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #030 - Andrej Babiš káže Průhonice a pije Azurové pobřeží. A je to kampaň

Občas je nejlepší věci prostě vysvětlit, než se jim vyhýbat. O penězích to platí dvojnásob a své o tom ví náš premiér. Liberté, égalité, fraternité, o ... číst dále

1.10.2021 11:28 00:36:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #032 - Elitní školy, kybernetická bezpečnost a Rolling Stones

Ahoj, nazdar, dobrý den! Dnes půjdeme s vzdělávací skupinou JK Education Ondřeje Kanii do školy. Vzděláme se také společně s Miloslavem Lujkou, expert ... číst dále

30.9.2021 16:01 00:43:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #125 - Helena Fraňková (Státní fond kinematografie)

Zahraniční produkce se vracejí do Česka. Objem filmového natáčení se dostal jen za první letošní pololetí na úroveň roku 2019, který byl pro tuzemský  ... číst dále

27.9.2021 17:22 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #029 - Seznamte se s křečkem, který zhodnocuje peníze lépe než váš investiční manažer

Být od června 20 procent up není zlé. Tím spíš, když to dovede křeček. Pan Goxx je šampion a Funny Money vás s ním seznámí!Jedno burzovní téma, pár mi ... číst dále

23.9.2021 17:14 00:31:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #124 - Stanislav Zeman (Čedok)

Do Čedoku nastoupil v roce 1992 jako průvodce a za studií tak kombinoval příjemné s užitečným – tedy cestovatelskou vášeň s přivýdělkem. Po téměř třec ... číst dále

17.9.2021 08:53 00:28:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #031 - Inflace, Wozniak ve vesmíru a Forbes Next

Ahoj, nazdar, dobrý den! Staronový žrout vašich peněž je tu. Jmenuje se inlface a ovlivňuje současné přemýšlení spousty lidí. Ale je to opravdu tak šp ... číst dále

13.9.2021 18:55 00:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #028 - Budoucnost je freelance? Pokud tomu věříte, tohle je akcie pro vás

Freelancerů je čím dál víc a Fiverr z toho těží. Roste trh, rostou tržby, jen ty akcie se propadly. Co s tím? Funny Money nasvítí světlo na stín!

9.9.2021 14:00 00:43:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #123 - Tomáš Raška (Natlnad)

Investiční skupina Natland o sobě v posledních měsících dává vědět zejména snahou o záchranu kožešnické značky Kara Trutnov. Skupina pomáhá s reorgani ... číst dále

7.9.2021 16:51 00:27:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #122 - Filip Fingl (Dáme jídlo)

Český online rozvozce potravin Dámejídlo, kterého založil Tomáš Čupr a dnes patří do německé skupiny Delivery Hero, se loni dostal do provozního zisku ... číst dále

6.9.2021 15:42 00:03:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #027 - Bored Ape Yacht Club je nový GameStop aneb Co vám Buffett neřekne

Vás investiční poradce je zmatený, Inteligentní investor nedostačující a bankéř zoufalý. Jinde ale sedí borci, kteří z toho bohatnou. BAYC to the moon ... číst dále

4.9.2021 12:07 00:28:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #030 - Budoucnost Kary, budoucnost módy a budoucí ministr financí

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a dokonce začíná být pomalu bohatý i pro Karu, která byla od letošního v insolvenci. Teď se vrátil do vedení  ... číst dále

2.9.2021 22:29 00:27:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #121 - Martin Wichterle (Wikov Industry)

„Jestli chceme dohnat svět, musíme se soustředit na práci, která má vyšší přidanou hodnotu. Nejde jen o to, věci vyrábět, ale i vymýšlet a vyvíjet. A  ... číst dále

30.8.2021 18:25 00:03:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #026 - Peloton pálí cash jako na svém běžícím páse. Akcie je lepší oběhnout obloukem

Běžící pás nebo rotoped do každé domácnosti a předplatné k tomu? Možná. Ale možná taky ne. Funny Money Capital tady nevidí velký dobrý a další díl pr ... číst dále

27.8.2021 15:16 00:47:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #029 - Grandhotel Pupp, Karlovarský filmový festival a Nespresso

Ahoj, nazdar, dobrý den! Tentokrát zdravíme speciálně z karlovarského filmového festivalu, kde jsou všichni movers and shakers a my u toho nemůžeme ch ... číst dále

23.8.2021 17:33 00:04:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #025 - Zapomenutý poklad jménem Target připsal za rok 80 procent, zatímco Amazon smutně kouká

Vypadalo to, že se nezvládne zorientovat v nové době. On ji ovšem pochopil a co víc – v něčem dokonce udává trendy. Vítejte v Targetu, který se vrací  ... číst dále

19.8.2021 23:22 00:35:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #028 - (Ne)skuteční vlastníci, bitcoiny a miliardová Zásilkovna

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý, a tak vám i v čase, kdy má Trojka krátkou dovolenou, přinášíme ten nejbohatší výběr z doposud natočených roz ... číst dále

17.8.2021 21:59 00:40:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #120 - Ondřej Fryc (Reflex Capital)

Ondřej Fryc založil a nadvakrát úspěšně prodal e-shopového velikána Mall.cz. Od roku 2012 se věnuje primárně investicím do startupů, a to pod hlavičko ... číst dále

16.8.2021 14:33 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #024 - Škoda? Ani omylem. Prodej Avastu je pro Česko velká výhra

To se zase vyrojilo moudráků, kteří tvrdí, že Česko prodejem Avastu něco ztrácí. Ještěže jsou tu Funny Money, které vás svedou na správnou cestu.

13.8.2021 08:06 00:30:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #027 - SpaceX, sběr meteoritů a jak dovolená může zachránit život

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je bohatý a tak vám přinášíme ten nejbohatší výběr z toho, co jsme doposud natočili! O budoucnosti projektu SpaceX nám  ... číst dále

10.8.2021 15:27 00:26:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #119 - Martin Švehlík (vysokorychlostní tratě)

Největší a nejdražší infrastrukturní stavba v historii samostatné České republiky se pomalu blíží ke své realizaci. Podle ředitele odboru přípravy vys ... číst dále

9.8.2021 17:12 00:04:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #023 - Kryptopodvůdek během chvilky aneb Proč nevěřit každému joudovi s YouTube reklamou

Netrvá to vůbec dlouho, ale škody mohou být značné. Řeč je o kryptopodvodech, kterých žel bohu neubývá. Naštěstí – dílů Funny Money však v čase přibý ... číst dále

6.8.2021 10:50 00:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #026 - Impérium Christian Dior, zbojníci z Robinhoodu a zprávy z Německa

Život je bohatý a úplně nejbohatší je teď ve Francii! Alespoň pro Bernarda Arnaulta, nejbohatšího evropana a majitele značky Christian Dior. Jak je na ... číst dále

6.8.2021 01:12 00:49:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #016 - Hana Součková (SAP) a Tomáš Vondráček (Actum Digital)

Koronavirová pandemie firmám důrazně připomněla důležitost digitalizace, když online prostředí zůstalo téměř jediným byznysovým hřištěm. Z první ruky  ... číst dále

2.8.2021 16:46 00:04:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #022 - Robinhood není průšvih, nýbrž pohádkový úspěch. Navíc s českou stopou

Částečné zklamání? Možná. Průšvih? Ani omylem. IPO tradingové aplikace Robinhood je pořád ohromným úspěchem, na které se veze i Čech. Nechte se uvést  ... číst dále

31.7.2021 22:40 00:28:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #025 - Jak na nemovitosti, Gigafactory a MMA v Česku

Život je bohatý! A je ještě bohatší a realnější s realitami, do kterých hodně mluví bezrealitky.cz, zároveň vám nabijeme baterky informacemi o Gigafac ... číst dále

27.7.2021 00:15 00:04:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #021 - Netflix ztratil v USA a Kanadě 430 tisíc předplatitelů, ale je pořád parádní

Jako by ztráta předplatitelů v UCAN měla znamenat ending. Jasně, není to tak hot, jak jsme byli poslední pandemické měsíce zvyklí, ale Funny Money Cap ... číst dále

23.7.2021 22:33 00:31:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #024 - Za hodinu v Brně? Trojka odhalí vše také o hypotékách a olympiádě

Jen si to představte: nastoupíte v Praze do vlaku a za hodinu jste v Brně. Nebo dokonce obráceně! I takto smělé plány zaznívají v nové Trojce s Petrem ... číst dále

20.7.2021 22:45 00:35:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #118 - Tomáš Ditrych (Mavericks)

Založil ji před čtyřmi lety poté, co se rozhodl ukončit kariéru v jedné z velkých advokátních kanceláří u nás. Ještě předtím studoval venture kapitál  ... číst dále

19.7.2021 21:53 00:04:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #020 - Italská módní ikona míří na burzu. A Funny Money Capital vidí velký dobrý

Zegna + SPAC = italská ikona na burze. A je to dobře. V módním domě Ermenegildo Zegna je rodina stále na první místě, ale také se tam náramně umí děla ... číst dále

16.7.2021 00:02 00:31:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #023 - Výbuchy v Praze a strašák inflace? Zašijte se raději do luxusního hotelu

Ahoj, nazdar, dobrý den! Život je uprostřed léta stále bohatý. Ale nezkazí vše inflace? Je to pořádný strašák a je ho všude plno. Kde je pravda, nám ř ... číst dále

13.7.2021 23:55 00:40:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #117 - Martin Burda (Sirius)

Bývalý ředitel Investiční společnosti České spořitelny Martin Burda se poslední roky věnuje vlastní investiční společnosti Sirius Investments. Sirius  ... číst dále

12.7.2021 22:51 00:04:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #019 - Čínští komunisté slaví, ale čínské akcie? Tam s mávátky opatrně

Hezký trend narušen, sentiment ztracen. Akcie DiDi mohou znamenat nebezpečný precedens, radši od toho dejte ruce pryč. Nechytáte se? Funny Money to ch ... číst dále

9.7.2021 09:16 00:32:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #116 - David Špinar (Miton)

Češi během pandemie propadli roadtripům a kempování v obytných autech a karavanech. Nový fenomén s sebou kromě nových dobrodružství přináší i příležit ... číst dále

2.7.2021 03:58 00:28:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #022 - Vládce Facebooku, nové číslo Forbesu a expanze Rohlík.cz

Ahoj, nazdar dobrý den! Život je bohatý, ale nejen on! Bohatý je taky Facebook a jeho vládce Marck Zuckerberg, který tento týden odolal nebezpečné žal ... číst dále

1.7.2021 17:00 00:43:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #115 - Eva Zamrazilová

Česká republika čím dál více směřuje do dluhové propasti. Výdaje bobtnají, příjmy státu to ale nereflektují. “Problémy se prohloubily natolik, že běh ... číst dále

29.6.2021 18:00 00:37:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #015 - Petr Šikýř (EKO-KOM) a Eva Bučová (ING)

České firmy i domácnosti se v posledních letech velmi dobře naučily třídit odpady. Minimálně v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Přesto část vy ... číst dále

28.6.2021 17:13 00:04:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #018 - Českou národní banku obsadili mladí lidé s fáborky. Řešte klima, zněl jejich vzkaz

Na bráně ČNB se houpali aktivisté a křičeli, že tady se tvoří krize. Jenže na formátu bohužel záleží, přátelé. Stejně jako na Funny Money. Pokud vás  ... číst dále

25.6.2021 06:00 00:34:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #021 - Architektura v Praze, investice do zdravotních technologií a zvýšení úrokových sazeb

Život je bohatý! A v Praze mohl být ještě bohatší! Ale nebude. Vítězný projekt architekty Evy Jiřičné, který měl změnit tvář Žižkova se nakonec neusku ... číst dále

24.6.2021 17:00 00:30:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #014 - Miroslav Kobera (Skanska) Eva Bučová (ING)

Skanska postavila první bytový dům u nás, který recykluje tzv. šedou vodu – technologie v suterénu čistí vodu z umyvadel, van a sprch, která je násled ... číst dále

21.6.2021 16:11 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #017 - Ronaldo s akciemi Coca-Cola nepohnul. A i kdyby, je to úplně jedno

CR7 prý umazal 4 miliardy dolarů z tržní kapitalizace firmy vyrábějící sladký nápoj. Jenže to není pravda. A víte, co je nejlepší? Že i kdyby byla, vů ... číst dále

18.6.2021 07:00 00:31:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #020 - Tězba bitcoinů, české úspěchy ve sportu a budoucnost Penty

Bitcoiny jsou všude! Ale jsou i ve vašich virtuálních kapsách? Jak si nějaké bezpečně pořídit vám poradí Jan Čapek, šéf projektu Slush Pool, což je ne ... číst dále

17.6.2021 18:00 00:31:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #114 - Alexandra Kala (Profimed)

Alexandra Kala v 90. letech založila společnost Profimed, která se etablovala jako odborník na všechno, co se týká zubní péče. Teď chce jít ještě dál  ... číst dále

15.6.2021 18:00 00:35:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #013 - Lenka Bechyňová (Hodinářství Bechyně) a David Mareček ( Česká filharmonie)

Co mají společného byznys a hudba? Zcela jistě to, že v obou oborech hraje důležitou roli čas. Potvrdit to mohou spolumajitelka Hodinářství Bechyně Le ... číst dále

14.6.2021 18:24 00:04:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #016 - Money jsou opravdu funny aneb když inflace sežere všechno

Z Ameriky přišla děsivá data o inflaci. Je třeba se bát? A co lidi zachrání? Bude to bitcoin? Zkuste Funny Money!

11.6.2021 08:55 00:32:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #019 - Skuteční majitelé, startupy na pilulkách a hubnutí do plavek

Ahoj, nazdar, dobrý den! Víte kdo opravdu vlastní Alzu, Agrofert nebo PPF? To jsme se měli dozvědět 1. června se spuštěním evidence skutečných majitel ... číst dále

7.6.2021 17:12 00:04:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #015 - Hádanka za milion aneb 3 písmena, co vás mohla poslat do předčasného důchodu

Cash flow z nejhlubších pekel, vyhlídky mizerné a vyzyvatelé ze Silicon Valley. Přesto je to raketa. Nevěříte? Věřte Funny Money. Pokud vás zajímá sv ... číst dále

4.6.2021 09:41 00:41:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #018 - Nejvlivnější ženy, nejrychlejší přeprava a nejkrásnější makeup

Jaké jsou nejvlivnější ženy v Česku? To vám poví zástupkyně šéfredaktora Irena Cápová. Byznysová Wonder Woman Simona Kijonková a majitelka Zásilkovny  ... číst dále

4.6.2021 09:41 00:41:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #018 - Nejvlivnější ženy, nejrychlejší přeprava a nejkrásnější makeup

Jaké jsou nejvlivnější ženy v Česku? To vám poví zástupkyně šéfredaktora Irena Cápová. Byznysová Wonder Woman Simona Kijonková a majitelka Zásilkovny  ... číst dále

3.6.2021 18:50 00:32:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #113 - Lucie Karlová (Preciosa Lighting)

Šéfka a spolumajitelka české sklářské firmy Preciosa Lighting Lucie Karlová patří ke stálicím žebříčku nejvlivnějších žen Česka . Není tomu jinak ani  ... číst dále

1.6.2021 23:25 00:39:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #112 - Jan Světlík (Cylinders Holding)

„Pandemie nám udělala spoustu problému v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Nám se ale podařilo udržet ten byznys pohromadě a začali jsme dále inv ... číst dále

31.5.2021 17:59 00:04:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #014 - Čína dovolí párům mít tři děti, což může bolet vládce luxusu z LVMH

Čínské politbyro povolilo sezdaným párům mít až tři děti, což může být good pro Goodbaby, a bad pro LVMH. Nevěříte? Funny Money vás věřit přinutí! Po ... číst dále

28.5.2021 08:29 00:31:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #017 - Drahé nemovitosti, zastoupení žen a inspirace proti vyhoření

Zatímco jeden politik odstupuje kvůli svému nepřístojnému chování vůči ženám, jinde na fotce učebnicové stranické „sausage party“ musíte političku hle ... číst dále

27.5.2021 19:37 00:36:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #111 - Jozef Síkela (Prime Fund)

Jako někdejší šéf Slovenské spořitelny a člen představenstva rakouské Erste Group se pohyboval v nejvyšších manažerských patrech bankovního světa. Pár ... číst dále

25.5.2021 17:06 00:40:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #110 - Igor Rattaj (Tatry Mountain Resorts)

Igor Rataj, finančník z okruhu J&T a majoritní akcionář společnosti Tatry Mountain Resorts, největšího vlastníka a provozovatele lyžařských areálů ve ... číst dále

24.5.2021 16:44 00:05:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #013 - Las Vegas to rozjede ve velkém. A dá se na tom akciově svézt!

Wynn má to nejlepší před sebou! A nějaké i ty conventions budou. A online bude. Všechno bude. Hádáte správně, že tentokrát jsem ve Funny Money zavítal ... číst dále

21.5.2021 07:06 00:26:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #016 - Krach kryptoměn, nedostatek všeho a otevírání zahrádek

Život je bohatý a Trojka odhalí vše. To ví samozřejmě všichni její pravidelní posluchači a posluchačky. O čem si šéfredaktor Petr Šimůnek s trojicí ho ... číst dále

20.5.2021 19:56 00:40:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #109 - Jan Musil (Liko-S)

Je mu teprve 28 let, ale už vede společnost, jejíž tržby přesahují 850 milionů korun. Rodinnou firmu Liko-S, která se zabývá primárně interiérovými př ... číst dále

17.5.2021 17:52 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #012 - Tesla skončí v zisku díky Dogecoinu a firmu půjde řídit pes Shiba Inu

Jestli je Elon Musk váš investiční kompas, není vám pomoci. Tedy možná naděje existuje. Jmenuje se Funny Money. Pokud vás zajímá svět kapitálových tr ... číst dále

14.5.2021 08:34 00:36:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #015 - Inflace, Arca Capital a Cirk La Putyka

Život je bohatý a Trojka odhalí vše. To ví samozřejmě všichni její pravidelní posluchači a posluchačky. O čem si šéfredaktor Petr Šimůnek s trojicí ho ... číst dále

11.5.2021 17:12 00:25:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #108 - Jitka Dvořáková (CZC)

„Jsem zapřisáhlý odpůrce home officů, neumím a nechci pracovat z domova a vždycky jsem si myslela, že člověk musí na všechno vidět, aby i věděl. Ale n ... číst dále

10.5.2021 23:46 00:05:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #011 - Biotech může za naše spravené životy. Pfizer to the moon!

Ti, co jsou in celý rok, se těší. Ti, co nejsou, možná teď dumají, že by in chtěli být. Ve Funny Money věříme tandemu Pfizer/BioNTech. Asking why like ... číst dále

10.5.2021 08:20 00:29:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #014 - Život je bohatý a teď navíc Premium!

Život je bohatý a Trojka odhalí vše. To ví samozřejmě všichni její pravidelní posluchači a posluchačky. O čem šéfredaktor Petr Šimůnek bude povídat te ... číst dále

6.5.2021 21:07 00:47:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #107 - Vladimír Schmalz

Bývalý šéf fúzí a akvizic ČEZ Vladimír Schmalz je v posledních letech hlavně čilým investorem. Své peníze vložil do několika projektů, jako jsou napří ... číst dále

5.5.2021 11:39 00:38:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #012 - Iva Moravcová

Vybudovat úspěšnou firmu, která obstojí v běhu času, není snadné. Ale předat ji tak, aby se dál rozvíjela a vaše snažení nevyšlo vniveč, může být ješt ... číst dále

3.5.2021 18:43 00:06:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #010 - Facebook je zlatá raketa. Smaže si ho málokdo, kolos roste dál

Rostou tržby, roste počet uživatelů, roste ziskovost. Strach přináší Apple i regulátoři, Mark Zuckerberg to ale zvládne nejspíš stejně snadno, jako si ... číst dále

30.4.2021 15:10 00:35:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #011 - Vladimír Kvaš (Geetoo) a Vratislav Břenek (VMware)

Jaký je současný význam cloudu a co vše nejen firmám, ale i občanům přináší? Kde všude se s ním spotřebitelé setkávají a možná to sami ani netuší? A c ... číst dále

30.4.2021 15:08 00:27:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #013 - Trojka s Petrem Šimůnkem: Americké jablko, angličtí royals i čeští vousáči

Život je bohatý a Trojka odhalí vše. To ví samozřejmě všichni její pravidelní posluchači a posluchačky. O čem si šéfredaktor Petr Šimůnek s trojicí ho ... číst dále

30.4.2021 15:02 00:54:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #106 - Omar Koleilat (Crestyl)

Omar Koleilat je CEO a spolumajitel developerské společnosti Crestyl, která o sobě dala vědět primárně velkou proměnou okolí pražské Palmovky a moment ... číst dále

26.4.2021 19:36 00:07:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #009 - Na Wall Street jsou stejní gambleři jako na Redditu. Jen mají více nul

Archegos. Solid yolo. Much return. Takhle rychle bohatství ještě nemizelo. Nerozumíte? Žádný strach, redakční yololog Zdravko Krstanov vás uvede do pr ... číst dále

23.4.2021 14:20 00:30:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #012 - Zmrzlé víno, žhavé hypotéky a štěkající kryptoměna.

Se šéfredaktorem Petrem Šimůnkem se budete topit ve víně, shánět nejkrásnější bydlení a štěkat na kryptoměsíc. Jak se vás tato témata týkají, o tom se ... číst dále

22.4.2021 21:22 00:26:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #105 - Kvido Štěpánek

Miliardář Kvido Štěpánek se v posledním roce musel cítit jako na houpačce. Jeho firma Isolit Bravo dodávající plastové komponenty pro automobilky řeši ... číst dále

22.4.2021 10:56 00:34:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #104 - Jan Čurn

Českému startupu Apify se daří. A to nejen v byznysu, kde jeho technologii využívá řada globálních hráčů včetně Microsoftu. Platforma pomáhá i v řadě  ... číst dále

16.4.2021 12:40 00:29:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #011 - Krypto na burze, nedostatek čipů a zpráva o stavu Brna.

Coinbase, Coinbase, Coinbase. Jméno skloňované v uplynulém týdnu už nejen v kryptosvětě. Právem? O tomhle si v aktuální Trojce šéfredaktor Petr Šimůn ... číst dále

9.4.2021 12:22 00:30:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #010 - Podnikatel roku i nejbohatší lidé světa.

Ve Forbesu víme, že život je bohatý. A platí to samozřejmě i pro Trojku. V jejím nejnovějším díle půjde o bohatství především. Seznámíme vás s nejboh ... číst dále

6.4.2021 22:40 00:41:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #010 - Jana Hanušová (Essox) a Hana Součková (SAP)

Minulý rok mnoha firmám ukázal, jak důležité je nenechávat moderní technologie stranou jejich byznysu. A to nejen z pohledu kontaktů se svými zákazník ... číst dále

2.4.2021 14:00 00:28:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #009 - Petr Kellner pohledem tří generací.

Kapitalista. Oligarcha. Fantom. Na tragicky zesnulého nejbohatšího Čecha pasuje řada slov různých významů a jeho stopa nejen v byznysu jedné z největš ... číst dále

2.4.2021 13:57 00:42:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #103 - Pavel Dvořáček (Rudolf Jelínek)

„Úroda loni byla dobrá a letos je ještě lepší. Právě v našich sadech v Chile sklízíme hrušky a kolegové hlásí, že budeme mít rekordní sklizeň,“ hlásí  ... číst dále

26.3.2021 15:01 00:29:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #008 - Bitcoiny, Suez a čipy pod kůží

Jak je to s vypršením bitcoinových opcí? Co znamená skříplá kontejnerová loď v Suezském průplavu pro světový obchod? A jak se dožít 130 let? Tohle vše ... číst dále

24.3.2021 13:02 00:54:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #102 - Milan Kratina (Accolade)

Už ve svých pětadvaceti založil společnost Accolade a za více než 10 let z ní dokázal vybudovat důležitého hráče nejen na českém trhu. Milan Kratina  ... číst dále

22.3.2021 22:35 00:06:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #008 - Zase další Tesla aneb elektrické automobilky a nesmysly jako přes kopírák

Máme tu další novou Teslu. Už sto padesátou. Vyjde to tentokrát? Pokud vás zajímá svět kapitálových trhů, akcie Tesly nebo jenom finanční memy, Funny ... číst dále

19.3.2021 09:49 00:32:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #007 - Co bere Pilulka, jak se má hypoteční trh a kdo hýbe cenami nafty?

Co bere Pilulka.cz, že se jí tak daří? Jaké faktory ovlivňují boom hypoték? A co se děje na trhu s ropou? Vše odhalí nová Trojka s Petrem Šimůnkem, v ... číst dále

17.3.2021 11:19 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #101 - Vlastislav Bříza (Koh-i-noor)

Skupina Koh-i-noor rodinného klanu Břízových patří ke stálicím českého průmyslu, i ona ale bojuje s dopady koronaviru na její byznys. Ten má značně ro ... číst dále

15.3.2021 22:13 00:08:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #007 - Vzít první investiční peníze a poslat je do Gamestopu? Radši obklad na hlav

Pokud vás zajímá svět kapitálových trhů, akcie Tesly nebo jenom finanční memy, Funny Money je podcast pro vás. Jedno burzovní téma, pár minut poslechu ... číst dále

13.3.2021 22:54 00:54:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #100 - Přes Netflix do SpaceX. David Pavlík v podcastu nejen o práci pro vizionáře

Vývojář David Pavlík má kariéru, kterou se může pochlubit jen málokdo. Z Microsoftu se dostal do Amazonu, kde pracoval přímo pod Andym Jassym, který j ... číst dále

10.3.2021 00:07 00:25:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #099 - Jannis Samaras (Kofola)

Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko se pohybuje v segmentu, na který tvrdě dopadla protipandemická opatření. I tak se jí loni povedlo udržet zisk ... číst dále

8.3.2021 22:39 00:05:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #006 - V konopných akciích můžete trefit jackpot, ale také koupit mrtvé koně

Pokud vás zajímá svět kapitálových trhů, akcie Tesly nebo jenom finanční memy, Funny Money je podcast pro vás. Jedno burzovní téma, pár minut poslechu ... číst dále

5.3.2021 17:31 00:27:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #006 - Jak se podniká v okrese zavřeném pandemií?

Jako každý pátek je tu Trojka s Petrem Šimůnkem – podcast, který odhalí vše. Tentokrát to bude pohled do pandemického podnikání rodinné strojírenské f ... číst dále

4.3.2021 22:17 00:50:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #045 - Karolína Presová

Karolína Presová je vystudovaná socioložka a zakladatelka vzdělávacího projektu Replug.me. Ten se komplexně věnuje vlivu technologií na náš každodenní ... číst dále

2.3.2021 19:55 00:36:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #044 - Vítek Škop a Dominik Gazdoš

Mladí podnikatelé Vítek Škop a Dominik Gazdoš letos pronikli do našeho výběru 30 pod 30. Oba ve svém byznysu využívají technologie - ačkoliv každý po  ... číst dále

1.3.2021 19:17 00:06:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #005 - Česko potřebuje Warrena Buffetta, nikoliv fakturu za plyn v náprsní kapse

Pokud vás zajímá svět kapitálových trhů, akcie Tesly nebo jenom finanční memy, Funny Money je podcast pro vás. Jedno burzovní téma, pár minut poslechu ... číst dále

26.2.2021 08:40 00:31:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #005 - ČSA, objevování Marsu a co po suchém únoru?

České aerolinie hlásí mayday mayday a hrozí dost divoké přistání. Jak tvrdé asi bude, nám řekne Jan Sůra ze serveru zdopravy.cz. Přistání naopak hlad ... číst dále

26.2.2021 08:37 00:47:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #009 - Jan Brázda (PwC) a Jan Troják (ČSOB)

Dálnice v Česku budí vášně. Další z vln emocí se zvedla, když v polovině února ministr dopravy podepsal smlouvu s francouzským konsorciem DIVia na dos ... číst dále

24.2.2021 08:23 00:33:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #043 - Ctirad a Nikola Sárovi

Ctirad Sára spoluzaložil firmu BeWooden, která se na českém trhu před osmi lety proslavila svými originálními dřevěnými motýlky. V loňském roce se pus ... číst dále

22.2.2021 17:50 00:06:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #004 - Chcete vědět, kdy přijde krize? Zeptejte se šimpanze

Chcete znát budoucnost? Podívejte se do hrnku kakaa, nebo se zeptejte šimpanze. Experti přesnější nebudou. Ani Funny Money.

19.2.2021 12:31 00:30:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #004 - Rozpočtový schodek, SpaceX a elektromobily

Máme se děsit půlbilionového rozpočtového schodku? Nebo radši odletět v raketě Elona Muska na Mars? Minimálně se nám budou hodit jeho – a nejen jeho – ... číst dále

18.2.2021 16:09 00:38:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #042 - Alex Koníček

Alex Koníček je spoluzakladatelem značky Big Boy, která se specializuje na výrobu oříškových másel. Jako správný podnikatel začínal před pěti lety dos ... číst dále

16.2.2021 17:07 00:32:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #041 - Filip Koubek (Motionlab)

Vytváří videa, která vás osloví. Doslova – a jménem. Filip Koubek je spoluzakladatelem startupu Motionlab, který se třetím rokem specializuje na perso ... číst dále

15.2.2021 17:42 00:05:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #003 - Kryptoměna, která štěká, nekouše?

Žijeme v nádherné době... Anebo v minutách před další krizí. Což je naštěstí dost času na nový díl Funny Money.

12.2.2021 09:01 00:31:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #003 - Oživení ekonomiky, vydělávající tenisky a vzpomínání na Larryho Flynta

Ahoj, nazdar, dobrý den, kdekoli zrovna posloucháte. Tohle je podcast Trojka s Petrem Šimůnkem. Proč Trojka? Protože pro vás šéfredaktor Forbes Česko  ... číst dále

8.2.2021 18:12 00:06:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #002 - Investiční filutové

Pokud vás zajímá svět kapitálových trhů, akcie Tesly nebo jenom finanční memy, Funny Money je podcast pro vás. Dnes o telefonátech z neznámých čísel,  ... číst dále

5.2.2021 12:46 00:30:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #002 - Odchod Jeffa Bezose, 30 pod 30 a návrat koncertů

Ahoj, nazdar, dobrý den, kdekoliv zrovna posloucháte. Tohle je podcast Trojka s Petrem Šimůnkem. Proč Trojka? Protože pro vás šéfredaktor Forbes Česko ... číst dále

5.2.2021 09:59 00:25:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #040 - David Procházka (Donio)

David Procházka stojí ve svých 26 letech za českou internetovou dobroplatformou Donio, přes niž se k potřebným dostalo už téměř 100 milionů korun. Běh ... číst dále

2.2.2021 22:04 00:08:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Funny Money #001 - GameStop

Tohle jsou Funny Money. Podcast, na nějž jste nečekali, o který jste si neříkali, ale který bude odteď už každé pondělí čekat ve vašich oblíbených pod ... číst dále

29.1.2021 22:08 00:38:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #001 - Bitcoiny, móda na hraně smrti a český muzikant před branami Grammy

Ahoj, nazdar, kdekoliv zrovna posloucháte. Tohle je podcast Trojka s Petrem Šimůnkem. Proč Trojka? Protože pro vás vždy vyberu tři důležitá téma z byz ... číst dále

29.1.2021 22:07 00:43:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Trojka s Petrem Šimůnkem #001 - Bitcoiny, móda na hraně smrti a český hudebník před branami Grammy

Ahoj, nazdar, dobrý den, kdekoliv zrovna posloucháte. Tohle je podcast Trojka s Petrem Šimůnkem. Proč Trojka? Protože pro vás vždy vyberu tři důležitá ... číst dále

28.1.2021 21:56 00:35:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #007 - Diana Rádl Rogerová (Deloitte)

Diana Rádl Rogerová zná poradenskou společnost Deloitte jako málokdo druhý. Nastoupila sem už v roce 1996 a postupně se vypracovala až na vedoucí part ... číst dále

26.1.2021 12:52 00:43:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #098 - David Semerád (Kindest)

Spoluzakladatel softwarové společnosti STRV David Semerád se už druhým rokem věnuje svému vlastnímu startupu Kindest, který ve Spojených státech pomáh ... číst dále

25.1.2021 12:50 00:30:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #097 - Daniel Hejl (Productboard)

Startup s českými kořeny Productboard, který založili Hubert Palan a Daniel Hejl, má za sebou úspěšný rok 2020. Firma hned v jeho úvodu získala invest ... číst dále

17.12.2020 12:48 00:33:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #096 - Anna Marešová (Whoop.de.doo)

Designérka Anna Marešová, která se proslavila zejména díky designu erotických pomůcek, má za sebou na jednu stranu úspěšný, na druhou stranu náročný r ... číst dále

16.12.2020 12:45 00:37:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #008 - David Kotek (Projektstudio) a Tomáš Míček (P3 Logistic Parks)

Jen dva kilometry od centra Ostravy v části Vítkovice začne brzy vznikat nová průmyslově-obchodní čtvrť, kterou budou kromě výrobních a skladových hal ... číst dále

15.12.2020 19:08 00:49:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #095 - Dušan Kunovský (Central Group)

Dušan Kunovský stojí za developerskou společností Central Group, která má za sebou 180 rezidenčních projektů a další chystá. Jedním z těch plánovaných ... číst dále

15.12.2020 19:06 00:41:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #094 - Tomáš Kolář (Linet)

Letošní pandemický rok přinesl hodně práce největšímu evropskému výrobci zdravotnických lůžek – české společnosti Linet. I přes třísměnný nepřetržitý  ... číst dále

15.12.2020 12:00 00:49:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #007 - Chris Vincent (Dyson)

Koronavirová pandemie řadu věcí zpomalila či zastavila, rozhodně to však neplatí pro naše podcasty. A když už nemůžou naši respondenti za námi, pomůžo ... číst dále

3.12.2020 18:54 00:57:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #093 - Pavel Baudiš (Avast)

Spoluzakladatel Avastu a šestý nejbohatší Čech Pavel Baudiš se z aktivní role v kyberbezpečnostním gigantu před šesti lety stáhl a od té doby se věnuj ... číst dále

12.11.2020 16:27 01:19:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #092 - Aleš Najbrt (Studio Najbrt) a Milan Šemelák (Unicorn Attacks)

Ikona českého grafického designu Aleš Najbrt je se svým studiem podepsaný pod logy Prahy, Ostravy, Národní galerie, ČD Cargo, ale i KVIFF a nově také  ... číst dále

11.11.2020 16:24 00:46:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #006 - Tomáš Vala (Siko) a Hana Součková (SAP)

Jak moc se covid-19 projevil na poptávce po digitální transformaci firem? Jakým způsobem začít s procesem digitalizace ve firmách a na co se zaměřit?  ... číst dále

10.11.2020 13:48 00:35:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #005 - Jiří Pecina (Meddi hub) a Jitka Schmiedová (Veolia)

Jak náročný byl vývoj nové aplikace Meddi app? Jaké jsou praktické zkušenosti z jejího využívání? A je telemedicína opravdu oborem budoucnosti? Poslec ... číst dále

6.11.2020 10:45 00:30:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #091 - Linda Šejdová a Tomáš Zahradník (Snuggs)

Česká firma Snuggs vyrábí inovativní menstruační kalhotky, které plně nahrazují jednorázové dámské hygienické potřeby, jako jsou vložky a tampony. Za  ... číst dále

28.10.2020 23:10 00:33:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #090 - Marek Moravec (Nation1) a Martin Rozhoň (Disivo)

společnosti jako Slack, Uber či WhatsApp. A podobně jako jsou nyní západní investoři připraveni najít další velkou věc, stejně tak jsou nachystáni i t ... číst dále

27.10.2020 23:05 00:36:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #089 - Ondřej Krátký (Liftago)

Když spoluzakladatel Liftaga Ondřej Krátký v roce 2017 přebíral pozici CEO od dalšího ze zakladatelů Juraje Atlase, byl to důležitý milník pro budoucn ... číst dále

26.10.2020 22:46 00:41:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #088 - Jiří Rusnok (Česká národní banka)

Jak moc velkým problémem pro českou ekonomiku je současná míra inflace přesahující tři procenta? Jak moc z pohledu ČNB oslabila v posledních týdnech k ... číst dále

8.10.2020 17:16 00:39:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #087 - Kateřina Vacková (Loono)

Většina mladých si myslí, že je rakovina potkat nemůže, říká v podcastu zakladatelka osvětové organizace Loono Kateřina Vacková. V jakých všech oblast ... číst dále

30.9.2020 15:33 00:35:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #086 – Michal Pěchouček (Avast)

Michal Pěchouček je jedním z nejvýznamnějších vědců na poli umělé inteligence, který pracoval pro americkou armádu, NASA, ale stál i u zrodu úspěšného ... číst dále

25.9.2020 22:49 00:49:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #085 - Petr Kasa (Pilulka.cz) a Jan Sýkora (Wood & Company)

Proč jde Pilulka na burzu a nevydá například dluhopisy? Jak se mění přístup Čechů k akciovému investování? Proč je dobré poznat člověka na golfu? Kdo  ... číst dále

24.9.2020 22:45 00:33:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #004 - Zbyněk Hála (Tchibo) a Rolf Pekař (Bechtle)

Jak jsou v Tchibu připraveni na to, když budou muset ze dne na den opustit kanceláře? Co se během práce na dálku děje s produktivitou? A kam až může d ... číst dále

23.9.2020 22:35 00:33:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #003 - Petr Váša (Microsoft) a Daniel Hejda (CyberRangers)

Jak útočníci zneužili pandemii koronaviru? Proč se smějí představě hackerů z fotobank, mladíků sedících v kapuci v temném koutě? Jak vypadají doopravd ... číst dále

9.9.2020 17:59 00:18:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #084 - Vít Kutnar (DEK)

Sám prý nestaví moc často, ale právě díky němu staví v Česku dlouhá řada jiných. Vít Kutnar je zakladatel a spolumajitel největších českých stavebnin  ... číst dále

27.8.2020 19:34 00:40:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #083 - Dušan Šenkypl (Pale Fire Capital)

Dušan Šenkypl založil a úspěšně prodal projekt ePojištění.cz a dnes společně s partnery – Janem Bartou a Davidem Holým – tvoří páteř investiční skupin ... číst dále

26.8.2020 19:30 00:28:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #006 - Adriana Jahňáková (Lego)

Jak dlouho vydrží jedna kostička lega? Z čeho se vyrábějí ekologické zelené kostičky? V čem je český trh specifický? Poslechněte si další díl našeho p ... číst dále

26.8.2020 19:30 00:28:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #006 - Adriana Jahňáková (Lego)

Jak dlouho vydrží jedna kostička lega? Z čeho se vyrábějí ekologické zelené kostičky? V čem je český trh specifický? Poslechněte si další díl našeho p ... číst dále

12.8.2020 08:26 01:02:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #082 - Jakub Nešetřil (Česko.Digital)

Jakub Nešetřil je hlavním strůjcem jednoho z největších startupových úspěchů české historie – firmy Apiary, kterou v roce 2017 za jednotky miliard kor ... číst dále

12.8.2020 08:26 01:02:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #082 - Jakub Nešetřil (Česko.Digital)

Jakub Nešetřil je hlavním strůjcem jednoho z největších startupových úspěchů české historie – firmy Apiary, kterou v roce 2017 za jednotky miliard kor ... číst dále

30.7.2020 20:20 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #081 - Pavel Vopařil (Bonami)

Společnost Bonami, v současnosti největší český online prodejce nábytku a bytových doplňků, prochází turbulentním rokem. Prudký pokles prodejů způsobe ... číst dále

30.7.2020 20:20 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #081 - Pavel Vopařil (Bonami)

Společnost Bonami, v současnosti největší český online prodejce nábytku a bytových doplňků, prochází turbulentním rokem. Prudký pokles prodejů způsobe ... číst dále

21.7.2020 11:01 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #005 – Dara Rolins

Poté, co nám Dara Rolins poskytla velký cover rozhovor do červencového čísla Forbesu, pozvali jsme ji i do studia. Jaký je podle ní stav současné česk ... číst dále

21.7.2020 11:01 00:30:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #005 – Dara Rolins

Poté, co nám Dara Rolins poskytla velký cover rozhovor do červencového čísla Forbesu, pozvali jsme ji i do studia. Jaký je podle ní stav současné česk ... číst dále

20.7.2020 11:01 00:32:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #002 – Klára Žižková (Microsoft) a Tomáš Ervín Dombrovský (LMC)

Jakou roli hraje pandemie v digitální transformaci Česka? Co je to upskilling? Jak budou vypadat pracovní benefity v blízké budoucnosti? Co je největš ... číst dále

20.7.2020 11:01 00:32:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #002 – Klára Žižková (Microsoft) a Tomáš Ervín Dombrovský (LMC)

Jakou roli hraje pandemie v digitální transformaci Česka? Co je to upskilling? Jak budou vypadat pracovní benefity v blízké budoucnosti? Co je největš ... číst dále

19.7.2020 20:01 00:36:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #004 – Renata Mrázová (Home Credit)

Renata Mrázová má s vysokým byznysem bohaté zkušenosti. V letech 2011 až 2015 byla šéfkou české a slovenské pojišťovny ING, poté přijala výzvu na troc ... číst dále

19.7.2020 20:01 00:36:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #004 – Renata Mrázová (Home Credit)

Renata Mrázová má s vysokým byznysem bohaté zkušenosti. V letech 2011 až 2015 byla šéfkou české a slovenské pojišťovny ING, poté přijala výzvu na troc ... číst dále

1.7.2020 11:01 00:39:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #080 – Lubo Smid (STRV)

Lubo Smid už více než dva roky vede v roli CEO vývojářskou firmu STRV, která jako jedna z mála v oboru uspěla na americkém trhu. Loni utržila na úrovn ... číst dále

1.7.2020 11:01 00:39:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #080 – Lubo Smid (STRV)

Lubo Smid už více než dva roky vede v roli CEO vývojářskou firmu STRV, která jako jedna z mála v oboru uspěla na americkém trhu. Loni utržila na úrovn ... číst dále

30.6.2020 20:01 00:25:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #003 – Dita Přikrylová (Czechitas)

Dita Přikrylová založila v roce 2014 organizaci Czechitas, která si dala za cíl pomáhat ženám (a nejen jim) se vzděláváním v oblasti IT. Za šest let n ... číst dále

30.6.2020 20:01 00:25:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #003 – Dita Přikrylová (Czechitas)

Dita Přikrylová založila v roce 2014 organizaci Czechitas, která si dala za cíl pomáhat ženám (a nejen jim) se vzděláváním v oblasti IT. Za šest let n ... číst dále

24.6.2020 14:01 00:36:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #079 – Ondřej Tomek, investor

Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Netflix – všechny tyto tituly jsou na historických maximech nebo v jejich blízkosti. Tak jaká krize? Co se ... číst dále

24.6.2020 14:01 00:36:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #079 – Ondřej Tomek, investor

Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Netflix – všechny tyto tituly jsou na historických maximech nebo v jejich blízkosti. Tak jaká krize? Co se ... číst dále

19.6.2020 16:01 00:39:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #078 – Tomáš Kučva (The Chamber)

Tomáš Kučva a jeho tým z The Chamber bojují. Dva měsíce museli mít své provozovny, v nichž si můžete pohrát s duchy v anglikánském domě nebo se s dětm ... číst dále

19.6.2020 16:01 00:39:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #078 – Tomáš Kučva (The Chamber)

Tomáš Kučva a jeho tým z The Chamber bojují. Dva měsíce museli mít své provozovny, v nichž si můžete pohrát s duchy v anglikánském domě nebo se s dětm ... číst dále

17.6.2020 16:01 00:36:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #002 – Kateřina Kadlecová (USSPA)

Když Kateřina Kadlecová před víc než 25 lety po zkušené v USA přišla s nápadem, že by její rodiče mohli začít podnikat v byznysu s vířivkami, nemohla  ... číst dále

17.6.2020 16:01 00:36:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #002 – Kateřina Kadlecová (USSPA)

Když Kateřina Kadlecová před víc než 25 lety po zkušené v USA přišla s nápadem, že by její rodiče mohli začít podnikat v byznysu s vířivkami, nemohla  ... číst dále

11.6.2020 18:01 00:26:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #001 – Jak vznikal žebříček nejvlivnějších žen Česka

Forbes je na trhu devátým rokem a také už podeváté sestavil žebříček nejvlivnějších žen Česka. Letos je jich historicky nejvíc, celkem 135, a objevuje ... číst dále

11.6.2020 18:01 00:26:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Woman #001 – Jak vznikal žebříček nejvlivnějších žen Česka

Forbes je na trhu devátým rokem a také už podeváté sestavil žebříček nejvlivnějších žen Česka. Letos je jich historicky nejvíc, celkem 135, a objevuje ... číst dále

5.6.2020 12:01 00:32:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #077 – Miroslav Uďan (Shoptet)

Shoptet, největší česká e-shopová platforma, zažívá rekordní růst. Jen během dvou pandemických měsíců na ní vzniklo přes 1100 nových e-shopů a hlásí s ... číst dále

5.6.2020 12:01 00:32:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #077 – Miroslav Uďan (Shoptet)

Shoptet, největší česká e-shopová platforma, zažívá rekordní růst. Jen během dvou pandemických měsíců na ní vzniklo přes 1100 nových e-shopů a hlásí s ... číst dále

4.6.2020 11:01 00:39:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #001 – Hana Součková (SAP) a Tomáš Jeřábek (Košík.cz)

Kolik vážil nejtěžší nákup v historii Košík.cz? Jak složitá byla implementace SAP v online supermarketu? Co všechno toto digitální řešení nabízí? Jak  ... číst dále

4.6.2020 11:01 00:39:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes BrandVoice #001 – Hana Součková (SAP) a Tomáš Jeřábek (Košík.cz)

Kolik vážil nejtěžší nákup v historii Košík.cz? Jak složitá byla implementace SAP v online supermarketu? Co všechno toto digitální řešení nabízí? Jak  ... číst dále

29.5.2020 19:01 00:33:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #039 – Kristína Nemčková a Přemek Forejt

Co mají kuchařští mágové Kristína Nemčková a Přemek Forejt společného? Co poradil Přemek Kristíně na její další cestě? A jak se Kristína dostala k wre ... číst dále

29.5.2020 19:01 00:33:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #039 – Kristína Nemčková a Přemek Forejt

Co mají kuchařští mágové Kristína Nemčková a Přemek Forejt společného? Co poradil Přemek Kristíně na její další cestě? A jak se Kristína dostala k wre ... číst dále

19.5.2020 11:01 00:41:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #076 – Dominik Hašek (Smarty)

Je to šest let, co Dominik Hašek odstartoval svůj nápojový byznys pod značkou Smarty. Jeho marketing se mezitím – pod hesly jako On baví! nebo On vypl ... číst dále

19.5.2020 11:01 00:41:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #076 – Dominik Hašek (Smarty)

Je to šest let, co Dominik Hašek odstartoval svůj nápojový byznys pod značkou Smarty. Jeho marketing se mezitím – pod hesly jako On baví! nebo On vypl ... číst dále

14.5.2020 11:01 00:19:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #075 – Šárka Litvinová (Asiana)

Šárka Litvinová před více než 25 lety založila spolu se svým manželem Alexejem cestovní společnost Asiana. A během minulých měsíců na vlastní kůži zaž ... číst dále

14.5.2020 11:01 00:19:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #075 – Šárka Litvinová (Asiana)

Šárka Litvinová před více než 25 lety založila spolu se svým manželem Alexejem cestovní společnost Asiana. A během minulých měsíců na vlastní kůži zaž ... číst dále

8.5.2020 15:01 00:36:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #074 – Petr Kolář (ateliér ADR)

Jeho architektonický rukopis je vidět na soukromé škole Open Gate v Babicích, rezidenčním komplexu Waltrovka či ultraluxusním resortu Velaa na Malediv ... číst dále

8.5.2020 15:01 00:36:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #074 – Petr Kolář (ateliér ADR)

Jeho architektonický rukopis je vidět na soukromé škole Open Gate v Babicích, rezidenčním komplexu Waltrovka či ultraluxusním resortu Velaa na Malediv ... číst dále

7.5.2020 15:01 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #073 – Jaroslava Rezlerová (ManpowerGroup)

Jaroslava Rezlerová řídí ManpowerGroup Česká republika, největšího zprostředkovatele práce u nás, zároveň je i jednatelkou jeho slovenské sestry a má  ... číst dále

7.5.2020 15:01 00:33:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #073 – Jaroslava Rezlerová (ManpowerGroup)

Jaroslava Rezlerová řídí ManpowerGroup Česká republika, největšího zprostředkovatele práce u nás, zároveň je i jednatelkou jeho slovenské sestry a má  ... číst dále

27.4.2020 12:01 00:34:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #072 – Martin Vohánka (Eurowag)

Martin Vohánka je zakladatel značky Eurowag, jeden z nejmladších českých miliardářů, self-made man a také muž, který ročně na filantropii vynaloží 20  ... číst dále

27.4.2020 12:01 00:34:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #072 – Martin Vohánka (Eurowag)

Martin Vohánka je zakladatel značky Eurowag, jeden z nejmladších českých miliardářů, self-made man a také muž, který ročně na filantropii vynaloží 20  ... číst dále

27.4.2020 11:01 00:28:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #071 – Karel Janeček

Málokterý český miliardář je mezi Čechy tak známý jako Karel Janeček. Zbohatl na algoritmickém tradingu pod hlavičkou společnosti RSJ a nyní je vidět  ... číst dále

27.4.2020 11:01 00:28:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #071 – Karel Janeček

Málokterý český miliardář je mezi Čechy tak známý jako Karel Janeček. Zbohatl na algoritmickém tradingu pod hlavičkou společnosti RSJ a nyní je vidět  ... číst dále

24.4.2020 17:01 00:42:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #070 – Václav Muchna (Y Soft)

Technologický podnikatel Václav Muchna je živoucím důkazem, že i z Brna jde postavit opravdu globální byznys. Jeho Y Soft je předním světovým hráčem v ... číst dále

24.4.2020 17:01 00:42:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #070 – Václav Muchna (Y Soft)

Technologický podnikatel Václav Muchna je živoucím důkazem, že i z Brna jde postavit opravdu globální byznys. Jeho Y Soft je předním světovým hráčem v ... číst dále

22.4.2020 18:01 00:34:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #069 – Jan Dobrovský (BPD Partners)

Jan Dobrovský je bývalý disident, novinář, správce majetku Karla Schwarzenberga, stále ještě vášnivý fotograf a spolumajitel finanční skupiny BPD. On  ... číst dále

22.4.2020 18:01 00:34:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #069 – Jan Dobrovský (BPD Partners)

Jan Dobrovský je bývalý disident, novinář, správce majetku Karla Schwarzenberga, stále ještě vášnivý fotograf a spolumajitel finanční skupiny BPD. On  ... číst dále

18.4.2020 16:01 00:46:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #068 – Petr Mára, influencer v Apple světě

Petr Mára je certifikovaný trenér společnosti Apple a technologický evangelista, který radí firmám a podnikatelům, jak lépe využívat technologie a být ... číst dále

18.4.2020 16:01 00:46:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #068 – Petr Mára, influencer v Apple světě

Petr Mára je certifikovaný trenér společnosti Apple a technologický evangelista, který radí firmám a podnikatelům, jak lépe využívat technologie a být ... číst dále

16.4.2020 11:01 00:36:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #067 – Filip Matějka, člen Ústředního krizového štábu a ekonom

Ekonom Filip Matějka je od začátku dubna členem Ústředního krizového štábu, který má pomáhat vládě lépe se rozhodovat. A podle Matějky česká vláda zat ... číst dále

16.4.2020 11:01 00:36:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #067 – Filip Matějka, člen Ústředního krizového štábu a ekonom

Ekonom Filip Matějka je od začátku dubna členem Ústředního krizového štábu, který má pomáhat vládě lépe se rozhodovat. A podle Matějky česká vláda zat ... číst dále

31.3.2020 20:01 00:38:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #066 – Kamil Vacek (TCCM)

Krize prospěje školství a zdravotnictví. Každý by měl dostat 15 tisíc na ruku, říká šéf miliardové firmy na mobily Kamil Vacek, majitel společnosti TC ... číst dále

31.3.2020 20:01 00:38:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #066 – Kamil Vacek (TCCM)

Krize prospěje školství a zdravotnictví. Každý by měl dostat 15 tisíc na ruku, říká šéf miliardové firmy na mobily Kamil Vacek, majitel společnosti TC ... číst dále

25.3.2020 11:01 00:30:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #065 – Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich vede tři restaurace, zaměstnává stovku lidí a stejně jako dalším restauratérům mu před 10 dny přes noc vyschla většina příjmů. Stal s ... číst dále

25.3.2020 11:01 00:30:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #065 – Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich vede tři restaurace, zaměstnává stovku lidí a stejně jako dalším restauratérům mu před 10 dny přes noc vyschla většina příjmů. Stal s ... číst dále

19.3.2020 10:01 00:33:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #064 – Martin Jahoda (Emco)

Martin Jahoda je generálním ředitelem a majoritním vlastníkem společnosti Emco, která v Česku vyrábí müsli, zdravé tyčinky nebo sušenky, ale dováží tř ... číst dále

19.3.2020 10:01 00:33:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #064 – Martin Jahoda (Emco)

Martin Jahoda je generálním ředitelem a majoritním vlastníkem společnosti Emco, která v Česku vyrábí müsli, zdravé tyčinky nebo sušenky, ale dováží tř ... číst dále

4.3.2020 09:01 00:28:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #063 – Věra Komárová (Dermacol)

Věra Komárová je královnou každé správné nejen byznysové party v Česku. „Je to součást mé práce,“ říká žena, která spolu s manželem Vladem Komárem res ... číst dále

4.3.2020 09:01 00:28:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #063 – Věra Komárová (Dermacol)

Věra Komárová je královnou každé správné nejen byznysové party v Česku. „Je to součást mé práce,“ říká žena, která spolu s manželem Vladem Komárem res ... číst dále

2.3.2020 08:01 00:35:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #038 – Eliška Podzimková, ilustrátorka

Eliška Podzimková má výtvarné umění v genech – věnovala se mu její maminka i dědeček. Absolventka oboru animace na Filmové akademii v Písku veřejnost  ... číst dále

2.3.2020 08:01 00:35:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #038 – Eliška Podzimková, ilustrátorka

Eliška Podzimková má výtvarné umění v genech – věnovala se mu její maminka i dědeček. Absolventka oboru animace na Filmové akademii v Písku veřejnost  ... číst dále

20.2.2020 09:01 00:36:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #062 – Michal Nýdrle (ex-Kindred)

Michal Nýdrle vybudoval agenturní skupinu Kindred, významného regionálního hráče na poli digitální reklamy. A před dvěma lety ji prodal francouzské sk ... číst dále

20.2.2020 09:01 00:36:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #062 – Michal Nýdrle (ex-Kindred)

Michal Nýdrle vybudoval agenturní skupinu Kindred, významného regionálního hráče na poli digitální reklamy. A před dvěma lety ji prodal francouzské sk ... číst dále

19.2.2020 11:01 00:26:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #061 – Adam Vodička (Anybody hotel)

Adam Vodička je součástí nové brněnské vlny. Spolu s Janem Vlachynským a Andrejem Vališem stál u zrodu baru Slast či zážitkového Super Panda Circus a  ... číst dále

19.2.2020 11:01 00:26:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #061 – Adam Vodička (Anybody hotel)

Adam Vodička je součástí nové brněnské vlny. Spolu s Janem Vlachynským a Andrejem Vališem stál u zrodu baru Slast či zážitkového Super Panda Circus a  ... číst dále

12.2.2020 17:01 00:34:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #060 – Richard Valtr (Mews)

Richard Valtr založil startup Mews, o němž se společně s Productboardem Huberta Palána mluví jako o dvou nejnadějnějších českých startupech současnost ... číst dále

12.2.2020 17:01 00:34:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #060 – Richard Valtr (Mews)

Richard Valtr založil startup Mews, o němž se společně s Productboardem Huberta Palána mluví jako o dvou nejnadějnějších českých startupech současnost ... číst dále

30.1.2020 09:01 00:33:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak se stát... kaskadérkou s Hanou Dvorskou (#021)

Hana Dvorská je nejstarší kaskadérkou na světě, tomuto povolání se věnuje od roku 1987 až dodnes a jako kaskadérka se podílela třeba na filmech Troja, ... číst dále

30.1.2020 09:01 00:33:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak se stát... kaskadérkou s Hanou Dvorskou (#021)

Hana Dvorská je nejstarší kaskadérkou na světě, tomuto povolání se věnuje od roku 1987 až dodnes a jako kaskadérka se podílela třeba na filmech Troja, ... číst dále

10.1.2020 09:01 00:28:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #059 – René Müller (Fæncy Fries)

René Müller položil základy řetězce Fæncy Fries na poctivé hranolky v roce 2016, když se původně na chvíli vrátil ze studií v Nizozemsku. Pak měl ale  ... číst dále

10.1.2020 09:01 00:28:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #059 – René Müller (Fæncy Fries)

René Müller položil základy řetězce Fæncy Fries na poctivé hranolky v roce 2016, když se původně na chvíli vrátil ze studií v Nizozemsku. Pak měl ale  ... číst dále

6.1.2020 09:01 00:32:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #058 – Miky Škoda (Lowcost Race, X-Challenge)

Miky Škoda pochází ze skromných poměrů, přesto stihl do 28 let procestovat přes 40 zemí na několika kontinentech. V roce 2014 založil Lowcost Race, kt ... číst dále

6.1.2020 09:01 00:32:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #058 – Miky Škoda (Lowcost Race, X-Challenge)

Miky Škoda pochází ze skromných poměrů, přesto stihl do 28 let procestovat přes 40 zemí na několika kontinentech. V roce 2014 založil Lowcost Race, kt ... číst dále

12.12.2019 10:01 00:28:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #057 – Tomáš Turek (Daytrip)

Jednatřicetiletý Tomáš Turek v Praze relativně potichu staví startup Daytrip, který si letos sáhne na tržby přesahující 350 milionů korun. Čtvrtým rok ... číst dále

12.12.2019 10:01 00:28:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #057 – Tomáš Turek (Daytrip)

Jednatřicetiletý Tomáš Turek v Praze relativně potichu staví startup Daytrip, který si letos sáhne na tržby přesahující 350 milionů korun. Čtvrtým rok ... číst dále

4.12.2019 10:01 00:34:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #056 – Kvido Štěpánek (Isolit-Bravo)

Kvido Štěpánek je jediný majitel plastikářské společnosti Isolit-Bravo, která dodává výrobky BMW, Mercedesu i Škodovce. V devadesátých letech se firma ... číst dále

4.12.2019 10:01 00:34:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #056 – Kvido Štěpánek (Isolit-Bravo)

Kvido Štěpánek je jediný majitel plastikářské společnosti Isolit-Bravo, která dodává výrobky BMW, Mercedesu i Škodovce. V devadesátých letech se firma ... číst dále

18.11.2019 10:01 00:38:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #055 – Tomáš Březina (BEST)

Letos jeho firma BEST na betonové dlaždice čeká tržby kolem 1,5 miliardy korun a je opět slušně zisková, ovšem Tomáš Březina ani ve svých 62 letech ne ... číst dále

18.11.2019 10:01 00:38:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #055 – Tomáš Březina (BEST)

Letos jeho firma BEST na betonové dlaždice čeká tržby kolem 1,5 miliardy korun a je opět slušně zisková, ovšem Tomáš Březina ani ve svých 62 letech ne ... číst dále

7.11.2019 10:01 00:37:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #054 – Karel Obluk (AVG, Evolution Equity Partners)

Padesátiletý Karel Obluk zanechal na české byznysové mapě výraznou stopu – jako technický ředitel a později i přechodný CEO pomohl dovést na americkou ... číst dále

7.11.2019 10:01 00:37:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #054 – Karel Obluk (AVG, Evolution Equity Partners)

Padesátiletý Karel Obluk zanechal na české byznysové mapě výraznou stopu – jako technický ředitel a později i přechodný CEO pomohl dovést na americkou ... číst dále

4.11.2019 10:01 00:39:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #053 – Václav Novák, krizový manažer

V indiánské rezervaci učil matematiku, zachraňoval ocelářské Vítkovice, popral se s rakovinou a zhubl 50 kilo. Václav Novák patří mezi nejvýznamnější  ... číst dále

4.11.2019 10:01 00:39:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #053 – Václav Novák, krizový manažer

V indiánské rezervaci učil matematiku, zachraňoval ocelářské Vítkovice, popral se s rakovinou a zhubl 50 kilo. Václav Novák patří mezi nejvýznamnější  ... číst dále

3.11.2019 10:01 00:36:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak se stát... světově uznávaným kreativcem s Yemim A.D. (#020)

Když si pozvete na rozhovor tak tvořivou a taky živelnou osobnost, jako je Yemi A.D., můžete očekávat jen neočekávané. Sedmatřicetiletý umělec a podni ... číst dále

3.11.2019 10:01 00:36:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak se stát... světově uznávaným kreativcem s Yemim A.D. (#020)

Když si pozvete na rozhovor tak tvořivou a taky živelnou osobnost, jako je Yemi A.D., můžete očekávat jen neočekávané. Sedmatřicetiletý umělec a podni ... číst dále

23.10.2019 10:01 00:21:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #037 – Marie Salomonová (Nevypusť duši)

Marie Salomonová, sedmadvacetiletá členka našeho letošního výběru Forbes 30 pod 30, dobře ví, jaký je rozdíl mezi normální „depkou“ a skutečnou depres ... číst dále

23.10.2019 10:01 00:21:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #037 – Marie Salomonová (Nevypusť duši)

Marie Salomonová, sedmadvacetiletá členka našeho letošního výběru Forbes 30 pod 30, dobře ví, jaký je rozdíl mezi normální „depkou“ a skutečnou depres ... číst dále

25.9.2019 10:01 00:29:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #052 – Tomáš Havryluk (Alza)

Holešovická success story pokračuje. Česká e-commerce jednička Alza loni utržila 25 miliard, letos plánuje zase vyrůst a opět to bude dvouciferné temp ... číst dále

25.9.2019 10:01 00:29:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #052 – Tomáš Havryluk (Alza)

Holešovická success story pokračuje. Česká e-commerce jednička Alza loni utržila 25 miliard, letos plánuje zase vyrůst a opět to bude dvouciferné temp ... číst dále

10.9.2019 10:01 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #051 – David Karásek (mmcité)

David Karásek a Radek Hegmon založili firmu s městským mobiliářem mmcité už při studiu vysoké školy a za téměř 30 let vybudovali společnost s miliardo ... číst dále

10.9.2019 10:01 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #051 – David Karásek (mmcité)

David Karásek a Radek Hegmon založili firmu s městským mobiliářem mmcité už při studiu vysoké školy a za téměř 30 let vybudovali společnost s miliardo ... číst dále

6.9.2019 10:01 00:36:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #050 – Jan Hummel (Fruitisimo)

Jan Hummel si v roce 2003 otevřel první zmrzlinářství. Dnes má jeho síť ovocných barů Fruitisimo, prodávajících zejména ovocné šťávy a zmrzlinu, přes  ... číst dále

6.9.2019 10:01 00:36:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #050 – Jan Hummel (Fruitisimo)

Jan Hummel si v roce 2003 otevřel první zmrzlinářství. Dnes má jeho síť ovocných barů Fruitisimo, prodávajících zejména ovocné šťávy a zmrzlinu, přes  ... číst dále

29.8.2019 10:01 00:44:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #049 – Petr Rokůsek (Nano Energies)

Petr Rokůsek loni za stovky milionů prodal velkého výrobce hliníkových profilů Jansen Display a dnes se věnuje rozvoji svých dvou firem – Nano Energie ... číst dále

29.8.2019 10:01 00:44:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #049 – Petr Rokůsek (Nano Energies)

Petr Rokůsek loni za stovky milionů prodal velkého výrobce hliníkových profilů Jansen Display a dnes se věnuje rozvoji svých dvou firem – Nano Energie ... číst dále

20.8.2019 10:01 00:29:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #048 – Tereza Havrlandová (Lifefood)

Tereza Havrlandová jako první v Česku založila značku s raw produkty Lifefood. Za tu dobu se stala jedním z největších výrobců raw food na světovém tr ... číst dále

20.8.2019 10:01 00:29:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #048 – Tereza Havrlandová (Lifefood)

Tereza Havrlandová jako první v Česku založila značku s raw produkty Lifefood. Za tu dobu se stala jedním z největších výrobců raw food na světovém tr ... číst dále

15.8.2019 10:01 00:33:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #047 – Libor Musil (Liko-S)

Slavkovská rodinná firma Liko-S se od výroby a montáže příček a podhledů postupně dostala k tomu, že má nejzdravější kanceláře v Česku a staví první ž ... číst dále

15.8.2019 10:01 00:33:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #047 – Libor Musil (Liko-S)

Slavkovská rodinná firma Liko-S se od výroby a montáže příček a podhledů postupně dostala k tomu, že má nejzdravější kanceláře v Česku a staví první ž ... číst dále

14.8.2019 10:01 00:25:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #046 – Eva Kadlec Dědochová (Rolls-Royce)

Jen si to představte. Vaše auto má barvu pojmenovanou po vás, kterou už nikdo jiný na světě nebude moci použít, místo do servisu s ním jezdíte do lázn ... číst dále

14.8.2019 10:01 00:25:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #046 – Eva Kadlec Dědochová (Rolls-Royce)

Jen si to představte. Vaše auto má barvu pojmenovanou po vás, kterou už nikdo jiný na světě nebude moci použít, místo do servisu s ním jezdíte do lázn ... číst dále

9.8.2019 10:01 00:27:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #036 – Ondřej Fiedler (hitmaker)

Hudební producent, textař, muzikant... Ondřej Fiedler má ve svých sedmadvaceti letech slušnou sbírku zkušeností z hudební branže a spolu s nimi i něko ... číst dále

9.8.2019 10:01 00:27:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes 30 pod 30 #036 – Ondřej Fiedler (hitmaker)

Hudební producent, textař, muzikant... Ondřej Fiedler má ve svých sedmadvaceti letech slušnou sbírku zkušeností z hudební branže a spolu s nimi i něko ... číst dále

8.8.2019 10:01 00:21:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak se stát... oceňovaným ilustrátorem s Pavlem Fuksou (#019)

Dělal kreativního ředitele reklamních agentur v Praze, Bratislavě a Dubaji, podílel se na politické kampani Baracka Obamy, pracoval pro Facebook, Goog ... číst dále

8.8.2019 10:01 00:21:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Jak se stát... oceňovaným ilustrátorem s Pavlem Fuksou (#019)

Dělal kreativního ředitele reklamních agentur v Praze, Bratislavě a Dubaji, podílel se na politické kampani Baracka Obamy, pracoval pro Facebook, Goog ... číst dále

23.7.2019 10:01 00:15:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Forbes Česko

Forbes Byznys #045 – Václav Staněk (Vasky)

Václav Staněk založil zlínskou značku ručně šitých bot Vasky už v osmnácti letech. Dnes je mu jednadvacet a kromě ručně šitých zlínských bot, kterých  ... číst dále

23.7.2019 10:01 00:15:52