Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 53 224 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Za 5 pět"

22.6.2024 16:55 00:44:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Zákaz vstupu na Ukrajinu pro novináe Vlacha

"Kdybych mohl jet na Ukrajinu. psal bych o situaci, která je te u Charkova," íká noviná Tomáš Vlach. Do Ruskem napadené zem mu ovšem ukraji ... číst dále

15.6.2024 16:55 00:46:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Zápasící Ukrajina oima válených zpravodajek T

Zápasící Ukrajina je nová kniha zahraniních zpravodaj T nejen o lidských setkáních uprosted války. Ob spoluautorky Darja Stomatová a Barbora Maxová n ... číst dále

8.6.2024 16:55 00:43:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Slovensko oima konzervativního Postoje.sk

Mže slovenský konzervativismus inspirovat ten eský? Hostem poadu je zástupce šéfredaktora slovenského konzervativního deníku Postoj.sk Josef Majchrák. ... číst dále

1.6.2024 16:55 00:45:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Irena Kalhousová: I vdci mají emoce.

Izrael a Palestina. O jejich vyhlídkách a šancích- nejen na dlouhodobé mírové sousedství -si budeme povídat s Irenou Kalhousovou, editelkou Herzlova  ... číst dále

25.5.2024 16:55 00:45:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Církev jako rozdlený dm nebo mikrokosmos v ohrožení

V ím, Ghan, v Kolumbii nebo v Indii a na dalších místech svta vznikala pt let publikace o podobách a promnách katolické církve v dnešní svt. Jejím aut ... číst dále

18.5.2024 16:55 00:44:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Jan Šír: Nedovolme, aby se chování putinského režimu stalo normou

Až desetinásobné ruské pesile odolává Ukrajina už tetím rokem. A její obyvatelé i spojenci s obavami hledí na drobné, ale pokraující ruské úspchy na s ... číst dále

4.5.2024 16:55 00:45:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Trojzemí

Tak si íká oblast, kde se setkává esko, Polsko a Nmecko. Díve periferie, dnes živoucí místo, kde se lidé z druhé i tetí strany hranice znají. Jak ho  ... číst dále

27.4.2024 16:55 00:45:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Jak mluvit o djinách (a nepohádat se pitom do krve)

"Pepište djiny!" Nadšený výkik sportovního komentátora pi vítzství našich hokejist v Naganu ped tvrt stoletím dal jméno podcastu o moderníc ... číst dále

20.4.2024 16:55 00:43:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Všechny cesty vedou do Afriky

O krásách i starostech afrického kontinentu a jeho obyvatel si budeme vyprávt s afrikanistkou a podnikatelkou v cestovním ruchu Pavlínou Rojík Fulnek ... číst dále

13.4.2024 16:55 00:44:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Dokážeme docenit stáí?

Mikuláš ížek objíždí domovy senior s loutkovým pedstavením v nmž sarkastický a drsný pan Bedich vypráví o svém vlastním stáí. Michaela Jirsová pracuj ... číst dále

30.3.2024 16:55 00:44:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Mám hroší kži, ale rodina je zázrak

Velikonoce, pi kterých oslavujeme a pehráváme Ježíšv píbh, jsou pipomínkami statenosti, smrti, beznadje a vzkíšení. Hostem poadu je ostravský herec a  ... číst dále

23.3.2024 16:55 00:45:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Bezdomovectví mezi Prahou a New Yorkem oima architekt

Jak mohou architektky a architekti pispt k dostupnému bydlení a ešení bezdomovectví? Jak nás ovlivuje prostedí, kde žijeme? A co umí Evropa lépe než  ... číst dále

16.3.2024 16:55 00:44:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Najde armáda dostatek záložák?

S pohledem upeným na agresi Ruska na Ukrajin se i u nás v esku vede debata o tom, jestli jsme profesionální armádu schopní posílit "záložáky" ... číst dále

9.3.2024 16:55 00:45:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Má to smysl.

V rodinné Oceterii u Dobíše ho navštvvují eští gurmeti i šéfkuchai: Václav Smolík se se svou rodinou pustil do výroby unikátních oct a japonských spe ... číst dále

2.3.2024 16:55 00:44:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Taiwan je pro íany nadjí, že lidská práva nejsou výsadou Západu

ím se liší život na Taiwanu a v pevninské ín? Mají lidé na Taiwanu strach z invaze, která by "odtrženou periferii" scelila s ínou? A je zápa ... číst dále

24.2.2024 16:55 00:45:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Mezi tradicí a high-tech: Korea a její lidé

Je to vzdálený poloostrov, o kterém slýcháme stále astji. A už znepokojivé zprávy o jaderném zbrojení anebo o tamních kapelách, seriálech nebo delikat ... číst dále

17.2.2024 16:55 00:45:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Neznámý píbh evangelických promluv Bohumila Hrabala

Zájem o legendárního pábitele a lovce perliek na dn vedl teologa a religionistu Pavla Hoška k unikátnímu objevu. Dochovaly se magnetofonové kazety, na ... číst dále

10.2.2024 16:55 00:44:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Druhý domov na druhém konci svta

Ondej Kotáb je svtobžník, dobrodruh a také jediný ech, který se zúastnil závodu v plachtní kolem svta bez GPS - Ocean Global Race. Jak se žije uproste ... číst dále

3.2.2024 16:55 00:44:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Truchlení je ponorná eka

Nechceme odvracet zrak, když druzí trpí ztrátou, shodují se odborník na lidskou psychiku a husitská faráka. Poad Za 5 pt  pátrá po tom, jak pemýšlet o ... číst dále

27.1.2024 16:55 00:45:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Radka Denemarková: Mám pocit, že nejzásadnjší literární díla m ješt ekají

Za 5 pt se sejdeme s mezinárodn uznávanou spisovatelkou, scénáristkou, dramaturgyní a literární historikou Radkou Denemarkovou. Tedy s ženou, která po ... číst dále

20.1.2024 16:55 00:45:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Pochovat svtlo, vyprovodit duši

Co mže nabídnout církev spolenosti v dob zármutku a truchlení? Stelba na pražské Filosofické fakult UK zanechala eskou spolenost v šoku. Jáhen Jan Rü ... číst dále

13.1.2024 16:55 00:44:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Vztahy ech a Slovák jsou stále unikátní, íká eská starostka slovenské vesnice.

Slovenskou menšinu v esku tvoí víc než 160 tisíc lidí. ech na Slovensku je mén než ptina.  A jen zlomek z nich se angažuje ve veejných funkcích. estn ... číst dále

6.1.2024 16:55 00:45:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Umýt si ruce nad uhelnou elektrárnou je mimo

"Spolený nedlní obd pravideln konil ostrou hádkou," vzpomíná filmový dokumentarista Ivo Bystian na názorové stety se svým otcem, lesníkem. K ... číst dále

23.12.2023 16:55 00:44:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Popis jednoho pátelství: Dalajláma a Václav Havel

Tibetský duchovní vdce pobyl v Praze pt dní, meditoval s prezidentem, setkal se s kardinálem Františkem Tomáškem a zástupci Obanského fóra. Tak psaly  ... číst dále

16.12.2023 16:55 00:45:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

DFC Prag: 20. století v kopakách

Fotbal jako vybroušený krystal, skrz který je vidt do pestrobarevných duší lidí, již na pozadí velkých djin hledají svou vlastní cestu životem. Nmecko ... číst dále

25.11.2023 16:55 00:44:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Rady zkušeného ábla 60 let poté

Zprávu o smrti britského spisovatele C.S. Lewise možná zastínila jiná, nápadnjší svtová událost; v pátek 22. listopadu 1963 totiž pi atentátu zemel am ... číst dále

18.11.2023 17:55 00:44:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Svatovítské varhany: Do roka a do dne?

V pražské katedrále svatých Víta, Václava a Vojtcha se chystá poslední benefiní koncert pro nové varhany. Jak moc se tedy piblížila chvíle, kdy se v n ... číst dále

11.11.2023 16:55 00:44:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Nespekulovat, ztlesovat! Nad knihou Milana Machovce Ježíš pro moderního lovka.

Revoluci jako zmnu k lepšímu dokáží vyvolat jen ti, kteí vlastním životem ukazují, jaký výsledek by revoluce pinesla. Práv takovým revolucionáem byl p ... číst dále

4.11.2023 16:55 00:45:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

eský "rozvod" s OSN oima mladých

Organizace spojených národ je stále astji terem kritiky a na pozadí války Izraele s Hamásem zní v esku i hlasy požadující vystoupení z této mezinárodn ... číst dále

28.10.2023 16:55 00:44:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Mže být mír na Blízkém východ?

Letošní 7. íjen v Izraeli, masakr civilist teroristy z Hamasu, bývá stále astji zmiován v souvislosti s djinami holocaustu. Jak zastavit cyklus násilí ... číst dále

14.10.2023 16:55 00:44:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Nepovažuji mladé za snhové vloky

Spoleenské krize nejsou podle všeho doasným vychýlením, ale dlouhodobým standardem. Jak procházet neoekávanými okolnostmi a nezhroutit se, jako jednot ... číst dále

7.10.2023 16:55 00:43:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Uprchlická vlna v Arménii: kesanská výspa na Kavkaze v krizi

Více než 100 000 etnických Armén už uprchlo z konfliktní kavkazské oblasti Náhorní Karabach po vojenské porážce z 19. záí uštdené sousedním Azerbajdžá ... číst dále

30.9.2023 16:55 00:44:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Pan fará íká, jak volit. Speciál k volbám na Slovensku

Hosty poadu Za pt 5 jsou mladá eholnice, architektka a bohoslovec. Ti Slováci žijící v esku. Neptáme se samozejm, koho volí. Ale podle eho se rozhoduj ... číst dále

23.9.2023 16:55 00:45:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

13 000 projekt pro dobré sousedství

Už 25 let podporuje nápady,  které posilují a oživují sousedství ech a Nmc: esko-nmecký fond budoucnosti letos oslavuje i bilancuje. I s jeho pispním  ... číst dále

2.9.2023 16:55 00:44:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

"Táto, bojím se tvé zlosti!"

Jak zacházet s cizím a vlastním hnvem? Na co nás vlastní hnv upozoruje? Jak jednat s vn nazlobeným šéfem nebo šéfovou? A jak se nestát rodiem, kterého ... číst dále

24.6.2023 14:06 00:44:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Dvacet let šachovou jednikou - píbh Davida Navary

"Pamatuji chlapeka, který se m zeptal: 'Prosím, jaká jste šachová figurka?', vzpomíná uitelka Dáša Conolly na setkání s tehdejším prvákem ... číst dále

17.6.2023 16:55 00:45:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Teodor Marjanovi: Vybudoval jsem si obranné mechanismy.

Já jsem já, íká o své národní identit esko-srbsko- slovinský noviná Teodor Marjanovi. O šrámech na duši, jaké zanechává válené zpravodajství, o kostli ... číst dále

10.6.2023 16:55 00:44:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Jakou budoucnost nám chystá umlá inteligence?

Dokáže odpovídat na dotazy, psát texty, asem pebere ást práce léka, uitel, idi nebo fará. Jak by se mla spolenost pipravit na picházející zmny v souvi ... číst dále

3.6.2023 16:55 00:45:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Dávat Bohu šance

Už ti desetiletí žije španlský zpravodaj agentury EFE Gustavo Monge v esku. A krom práce novináe zvládá vyuovat mediální tvorbu nebo pátrat v archivec ... číst dále

20.5.2023 16:55 00:45:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Válený zpravodaj Jakub Szántó: V konfliktní zón nejsme jako turisti, dláme tam svou práci.

Putinova válka- nová kniha válených zpravodaj eské televize je nejspíš první novináskou kronikou nejvtšího konfliktu v Evrop od roku 1945.  Také o ní  ... číst dále

13.5.2023 16:55 00:44:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Jak vybhnout se závislostí?

Ze dna až na vrchol, z Henska na Luní boudu, pošle své úastníky 26.-27. kvtna štafetový benefiní bh na podporu léby závislostí, kterou poádá spolenost ... číst dále

6.5.2023 16:55 00:45:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Nic není nemožné, íká cestovatel s handicapem

Podnikl skoro stovku cest a navštívil 38 zemí. A rozhodn nekoní. Tsn ped odjezdem do Severní Makedonie nám Jakub Greschl povyprávl, jak se postavil na ... číst dále

29.4.2023 16:55 00:45:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Cesta malého Floriána

Narození malého Floriána neprovázela jen bolest a radost, jak to pi porodu bývá. Rodie vdli, že se jejich tvrté dít narodí tžce handicapované. Lékai o ... číst dále

22.4.2023 16:55 00:45:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Renata Landgráfová: Egypt ješt zdaleka nevydal veškerá svá tajemství.

Jak vypadá den egyptologa na vykopávkách? Co mže íhat ve starovké hrobce? A o em psali a pemýšleli obyvatelé dávné egyptské civilizace? I o tom si bud ... číst dále

15.4.2023 16:55 00:44:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Kdo je duchovní lovk?

Toužíme po promující zkušenosti s Bohem, ale nejde o obyejný eskapismus? Kesanská duchovní zkušenost pohledem starobylých tradic i soudobé filosofie.  ... číst dále

8.4.2023 16:55 00:44:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Alena Zárybnická: Tlocvinu mám za domem

Zaíná lidstvo ovládat živly, nebo živly lidstvo? Patí do našich kraj tornáda? A pro chodí televizní meteorologové  do studia na poslední chvíli? I o t ... číst dále

1.4.2023 16:55 00:44:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Rok pomoci Ukrajin: "Bh dal kraviku, dá i traviku"

Klášter v Hejnicích na Liberecku byl jedním z prvních míst, které se otevelo hlavn ženám a dtem prchajícím z Ukrajiny ped válkou. Jak si místo vede dé ... číst dále

25.3.2023 16:55 00:43:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

ínské ambice: pohled Kateiny Procházkové

Bude 21. století ínským stoletím? Podcenil Západ ambice Pekingu? A jaký píbh pojí esko s Tibetem? I na takové otázky bude odpovídat novináka a analyti ... číst dále

18.3.2023 16:55 00:44:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Nad Zvěřinou se nezavřela voda

Sto deset let od narození teologa, historika umění a dlouholetého vězně Josefa Zvěřiny oslovuje jeho myšlení a životní postoje další generace. Hosty p ... číst dále

25.2.2023 16:55 00:44:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Rodíme se s tím, že svět s námi nepočítá

Nikola je Miss ČR a právě dokončuje svá univerzitní studia. Richard je špičkový televizní reportér. Oba se hlásí k romské komunitě, oba mají své zkuše ... číst dále

11.2.2023 16:55 00:44:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Jak lidé bez domova přežijí zimu?

"Službu dělám tak, jak by se mi líbila, kdybych na ulici skončil já sám," vysvětluje Jiří Kadlec, brigádník Naděje po noční směně v ulicích města. Poč ... číst dále

4.2.2023 16:55 00:44:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Petr Brod - Německo na rozcestí

Jak moc Německo paralyzuje nacistická minulost? Může se přesto stát tahounem Evropy? A jak důležitá je v dnešní době práce novinářů? I o tom si budeme ... číst dále

21.1.2023 16:55 00:45:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Ať tě strážní andělé provázejí; zpravodaj ČT Karel Rožánek

Jak vypadá život a práce zahraničního zpravodaje v zemi, která napadla svého souseda? Jak vnímají válečnou realitu a kroky svých předáků Rusové? Jak s ... číst dále

14.1.2023 16:55 00:44:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Mojžíš a Hebrejky

Jak vidí stát Izrael a sami sebe dnešní mladí Židé? Odpovědí může být komiksový průvodce zaslíbenou zemí nazvaný Tak jsme tady, Mojžíši!!! A jak bibli ... číst dále

17.12.2022 16:55 00:45:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Vánoce, čas duchovní uzávěrky s Martinou Viktorií Kopeckou a Zbigniewem Czendlikem

S přicházejícími Vánoci je snad ve všech tuzemských médiích poptávka po osobách duchovních. Po někom, kdo připomene, že Vánoce nejsou jen kapr se salá ... číst dále

10.12.2022 16:00 00:44:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Živá paměť: vzpomínky obětí totalit tváří v tvář i v mobilu

Obecně prospěšná společnost Živá paměť pečuje o oběti totalitních režimů 20. století a zprostředkovává jejich příběhy dalším generacím. Lze lépe pocho ... číst dále

3.12.2022 16:55 00:44:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Můžeme se manželství naučit?

Mezilidské vztahy určují kvalitu našeho života víc než jsme si kdy dokázali přiznat. Odborníci se shodují a pandemie shodu ještě podtrhla. Hlavně to p ... číst dále

26.11.2022 16:55 00:44:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Brazílie je zpět

Zelené plíce světa a současně klíčová jihoamerická mocnost stojí na křižovatce. Dokáže zvolený prezident Brazílie Lula da Silva prosadit své ambice na ... číst dále

19.11.2022 16:55 00:44:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Buďte ochotni naslouchat, co lidi z Ukrajiny bolí

Třiadevadesátiletá Lydie Tischlerová, psychoanalytička a přeživší holocaustu, ve svém londýnském domově ubytovala matku s dcerou na útěku z Ukrajiny p ... číst dále

12.11.2022 16:55 00:45:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za okrajem talíře: studentské cesty na zkušenou

Co přináší cesta na zkušenou mladým lidem? A mají jazykové studijní pobyty v zahraničí ještě smysl v době všudypřítomných překladových programů a apli ... číst dále

22.10.2022 16:55 00:44:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Hlas církve by pomohl nejvíce

"Propast na Slovensku se prohlubuje, naděje spočívá v umírněných konzervativcích, kteří chtějí být demokraty," popisuje novinář Martin Šimečka situaci ... číst dále

15.10.2022 16:55 00:44:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Dobré dílo v Dobré Vodě: Česko-německá pouť ke Sv. Vintíři

Zatímco v Německu patří Günther k nejoblíbenějším jménům, v Česku je Vintířů jen poskrovnu. Právě na české straně hranice přitom leží jediný farní kos ... číst dále

8.10.2022 16:55 00:44:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Bála jsem se, že dluh je můj osud

Do konce listopadu je možné využít takzvané Milostivé léto 2 a vypořádat se s dluhy vůči veřejným institucím, například za jízdu na černo, za nájem v  ... číst dále

17.9.2022 16:55 00:44:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Genderový chaos?

S touhou být opačným pohlavím jsou u nás v posledních letech konfrontováni rodiče dospívajících, terapeuti i školy. Pojmy jako "nebinární osoba", namí ... číst dále

10.9.2022 16:55 00:42:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Návrat šetrnosti?

Stav energetické nouze a ekonomické nejistoty znovu vynesl do popředí téma šetrnosti. Čím může současnou šetrnost inspirovat benediktýnská řehole ze 6 ... číst dále

5.9.2022 10:13 00:44:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Co dělat, aby se zneužívání neopakovalo? Naslouchat.

Sexuální zneužívání zneklidňuje už jen tím, jak často se o něm v posledních letech mluví. Pro tvůrce operního představení Tak tiše až není jen palčivý ... číst dále

20.8.2022 16:55 00:44:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Rushdie mnohé pobouřil, málokdo jej četl

Pětasedmdesátiletý spisovatel Salman Rushdie skončil po útoku nožem minulý pátek v New Yorku těžce zraněný na operačním sále. Podle všeho jde o odplat ... číst dále

18.6.2022 16:55 00:43:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Co čekáme od žen v církvi?

"Co se ode mě jako od ženy v církvi očekávalo? Nic," směje se teoložka Mireia Ryšková při vzpomínce na 80. léta. Právě vychází knižně její tehdejší ko ... číst dále

11.6.2022 16:55 00:45:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Mezi černou a bílou je mnoho odstínů: O Německu tehdy a teď se Zuzanou Lizcovou

Málokterá ideologie zasáhla světové dějiny minulého století tak, jako nacismus. A ozvěny vídáme a slýcháme dodnes- v prostředí radikálních skupin i ra ... číst dále

4.6.2022 16:55 00:45:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

100 dnů s Putinovou válkou

Putinovo Rusko nám své záměry dlouho ohlašovalo, jen jsme je nebrali vážně, tvrdí znalec Ruska, politický geograf Michael Romancov. Napadení Ukrajiny  ... číst dále

28.5.2022 12:48 00:45:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: V zámku i podzámčí: Jak na památky poradí Aleš Kozák

Kaplička za vsí, zámek nebo třeba rozhledna. Památky jsou bohatstvím všude kolem nás. Jak o ně pečovat? Kde sehnat radu, peníze nebo pomoc? I o tom si ... číst dále

21.5.2022 05:00 00:45:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: K čemu je dobrá teologie?

Kdo a proč chce v Česku studovat teologii? Je  větší zájem o denní, nebo distanční studium pro starší a pokročilé? A  který obor považují je ... číst dále

14.5.2022 15:11 00:45:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Móda s misí

Nanovlákna nebo biobavlna? Za 5 pět se setkáme s dvojicí návrhářek, pro které móda není jen podnikáním, ale také příležitostí chránit planetu před dop ... číst dále

7.5.2022 05:00 00:44:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Žiješ s vrahem a nemůžeš odejít.

Tématem pořadu jsou zkušenosti ruských studentek a studentů na  tuzemských vysokých školách během ukrajinské války. Hovoří Daria  Gosteva, s ... číst dále

30.4.2022 05:00 00:46:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

O ikonách a Světlém týdnu

Pravoslavní křesťané těchto sedm dní slaví Paschu a prožívají svůj Světlý  týden. O tom, ale také o situaci na Ukrajině po ruské agresi si budeme ... číst dále

23.4.2022 16:55 00:47:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Ukrajina a dezinformace

právy o ukřižovaném dítěti, tajných biologických laboratořích, anebo tvrzení, že Ukrajinci nejsou národ a proto nemohou mít vlastní stát. Ruská propag ... číst dále

9.4.2022 10:30 00:46:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Válka na Ukrajině: Rusko v morálních troskách?

Rusko zveřejnilo plány pro Ukrajinu – její obyvatele chce buďto převychovat, nebo zlikvidovat. Co si o své zemi a své budoucnosti myslí samotní Ukraji ... číst dále

26.3.2022 17:00 00:44:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Vyhraje na Ukrajině diplomacie míru, nebo válečná propaganda?

Hosty Petra Viziny jsou tři svědkové války na Ukrajině. Kněz, který minulý týden doprovázel kardinála Michaela Czerneho na mírové misi ve válce. Žena, ... číst dále

19.3.2022 17:00 00:44:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

České jaro v Dubaji

České jaro, nebo taky český pramen. To je hlavní téma českého pavilonu na Všeobecné světové výstavě EXPO v Dubaji. Čím se pochlubí Češi na svůj národn ... číst dále

12.3.2022 17:00 00:44:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Židé a Putinova válka

Putinovo Rusko vede válku na Ukrajině aby, podle vlastních slov, osvobodilo Ukrajinu od nacistů. Putin se tak ve svůj prospěch dovolává historie Druhé ... číst dále

26.2.2022 17:00 00:46:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Stáří podle Japonců

Japonsko má nejrychleji stárnoucí populaci na světě. Sedmadvacet procent obyvatel je starší pětašedesáti let. Stoletých obyvatel žije v Japonsku zhrub ... číst dále

19.2.2022 17:00 00:45:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Reportérka Engelová: Pokaždé když chci skončit, dostanu cenu.

Spolu s Martinem Řezníčkem právě získala prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky. Tereza Engelová je jednou z nejvýraznějších českých novinářek. Už přes 20 ... číst dále

12.2.2022 17:00 00:44:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Kolik je v Česku věřících?

K čemu jsou státu data o tom, kdo a jak věří? Statistický úřad zveřejnil data ze sčítání obyvatel v loňském roce, včetně těch, která se týkají nábožen ... číst dále

5.2.2022 17:00 00:44:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Světoobčanka Eva Lustigová: o tatínkovi a mladých HUMANistech

Světoznámý spisovatel a přeživší holocaustu Arnošt Lustig by v prosinci oslavil 95 narozeniny. V pořadu Za 5 pět na něj zavzpomínáme s dcerou Evou Lus ... číst dále

29.1.2022 17:00 00:45:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Jak se hledá prezident*ka

Česko čeká rok s prezidentskými kandidáty. A potřetí od zavedení přímé volby zvažování nás občanů, koho vybrat. Hosté Petra Viziny v pořadu Za pět 5 v ... číst dále

22.1.2022 17:00 00:45:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Skauting bez hranic: výprava do Švédska

Skautský ostrov nebo skautské biřmování. I takové speciality mohou okusit skauti ve Švédsku, k nimž se hlásí i tamní král. Je skauting univerzální myš ... číst dále

15.1.2022 17:00 00:44:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Mají nás za ateisty

Spisovatelka a novinářka Markéta Pilátová žila osm let v Latinské Americe. Pro Brazilce nebo Argentince jsou lidé z Česka nepochopitelní ateisté. Jaká ... číst dále

8.1.2022 17:00 00:44:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Fenomén varhany

V kostele, v kině nebo dokonce v bytě. Tam všude lze najít varhany – malé i gigantické, historické i současné. Varhaník, památkář a učitel Pavel Jánoš ... číst dále

18.12.2021 17:00 00:45:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Bitva o očkování?

Data výzkumného projektu Život během pandemie ukazují, že by se 80 procent dospělých v Česku nechalo naočkovat proti koronaviru, nebo už dostali alesp ... číst dále

11.12.2021 17:00 00:45:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Druhý domov – Filipíny

Nobelovu cenu za mír v pátek 10. prosince převzala filipínská novinářka Maria Ressa. Může její příběh inspirovat i nás? Co všechno je ochotna obětovat ... číst dále

4.12.2021 14:47 00:43:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Umírání odhaluje jádro života

Umírání odhaluje jádro života... Adéla Komrzý, režisérka  Ondřej Kopecký, lékař Moderuje: Petr Vizina

27.11.2021 17:00 00:45:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Z Křišťálového údolí až ke Svatému stolci

Jestli se ve Vatikánu dějí zázraky, tak nám se to stalo, říká umělecký sklář Jiří Pačinek, spolutvůrce daru pro papeže Františka – relikviáře sv. Zdis ... číst dále

20.11.2021 17:00 00:44:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Pohřbený samet?

Od událostí 17. listopadu 1989 uplynulo dvaatřicet let. Výročí jsme oslavili, ale znějí hlasy, že se sametová revoluce podařila víc než to, co následo ... číst dále

13.11.2021 17:00 00:43:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Češi jsou méně arogantní

Německá rodina uprostřed Prahy – a to už 20 let. Proč se kulturní historička a novinářka Silja Schultheis rozhodla usadit v Čechách?  Čeho chce d ... číst dále

6.11.2021 17:00 00:44:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Zelené šílenství nebo naděje?

Jak reagovat na oteplování planety způsobené podle vědců činností člověka? Otázka, kterou si kladou účastníci klimatické konference v Glasgow. Prostře ... číst dále

30.10.2021 17:00 00:45:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Mám přízvuk

Patří jódlování na alpskou louku, nebo i do městského hudebního klubu? Jak se žije v berlínském uměleckém squatu? A jak se dělá česko-německý kabaret? ... číst dále

23.10.2021 17:00 00:44:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Lekce Ovčáček

Za 5 pět tentokrát o pravděpodobně nejznámějším tiskovém mluvčím u nás a červené kartě, kterou mu tento týden vystavili jeho kolegyně a kolegové z obo ... číst dále

16.10.2021 17:00 00:41:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Mé děti jsou Bruselané

Před deseti lety byla jednou z nejvýraznějších zahraničních zpravodajek České televize. Co dělá Eva Hrnčířová dnes? Publicistka, lektorka a  ... číst dále

9.10.2021 17:00 00:42:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Aby byl dětský hospic místem dobrých vzpomínek

Pasovský biskup Thun si na pražské Cibulce zkraje 19. století vybudoval romantický empírový zámeček. Místo je ovšem desetiletí v rozvalinách. To se má ... číst dále

2.10.2021 17:00 00:45:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Argentinské tango

Jak se ocitne Argentinka v Praze? A proč začala tančit tango až u nás? O radostech a bolestech rodiště papeže Františka s překladatelkou a odborn ... číst dále

25.9.2021 17:00 00:44:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Světový den migrantů a uprchlíků

Na poslední zářijovou neděli připadá Světový den migrantů a uprchlíků. Připomínka původně vznikla díky papeži Benediktovi XV. v roce 1915. O století p ... číst dále

18.9.2021 17:00 00:44:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět s Anastasjí Vištalovou: Kůň mi dává nohy

Právě se vrátila z Paralympijských her v Tokiu. Sport ale není jedinou vášní nejlepší české paradrezurní jezdkyně Anastasji Vištalové. Víte, kolik sto ... číst dále

11.9.2021 17:00 00:44:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: 11. září

Náraz dvou dopravních letadel do budov Světového obchodního centra v New Yorku a kolaps dvojčat přesně před dvaceti lety znamenal příchod nové epochy. ... číst dále

4.9.2021 17:00 00:45:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Afghánistán na prahu nové etapy

Afghánistán na prahu nové etapy. Mise severoatlantických spojenců po 20 letech spěšně skončila pod rostoucím tlakem islámských radikálů z hnutí Tálibá ... číst dále

21.8.2021 17:00 00:44:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Peníze a etika sportu? Olympiáda očima Adama Nenadála, zástupce šéfredaktora deníku Sport

Sledovali jste olympiádu v Tokiu? Jaký byl podle vás nejlepší olympijský příběh? Co třeba železné nervy a strhující finále zápasu o zlato judisty Krpá ... číst dále

7.8.2021 17:00 00:45:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Fenomén Merkelová

Pro Německo i jeho kancléřku Angelu Merkelovou bude letošní podzim ve znamení odcházení. Poprvé po šestnácti letech nebude Merkelová jedničkou na kand ... číst dále

24.7.2021 17:00 00:42:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Příběh skladatele Kryštofa Mařatky

Kryštof Mařatka je český skladatel žijící v Praze a v Paříži. Zajímají ho hudební tradice a prapočátky hudby a vedle skladatelské činnosti se věnuje i ... číst dále

17.7.2021 17:00 00:45:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Ze Strahova do Medjugorje

Víc než 1000 km za třicet dní. Řeklo by se sportovní výkon, ale on byl hlavně duchovní. O pouti faráře a řeholníka Timoteje Maria Pavla Váchy O. Praem ... číst dále

10.7.2021 17:00 00:43:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Čína a víra

Do českých kin přišel dokumentární film Nebe televizního reportéra Tomáše Etzlera. Zachycuje sirotčinec vedený tajnými katolickými řeholnicemi v malé  ... číst dále

3.7.2021 17:00 00:46:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Italský novinář v Česku

Rodina jako hlavní záchranná síť, chutě dětství nebo souboj církve s mafií. To jsou témata pro italského novináře Andrease Pieralliho v pořadu Za ... číst dále

26.6.2021 17:00 00:41:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Víra a umění - životní příběh malířky Věry Novákové

Životní zkušenost Věry Novákové poznačily dvě nelidské ideologie 20. století, ale na druhou stranu také Ježíšovo horské kázání. S manželem, malířem Pa ... číst dále

19.6.2021 17:00 00:44:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Veterinářka v Čadu

Pomáhala v řadě Afrických zemí a právě teď zakotvila u Čadského jezera. Veterinářka a humanitární pracovnice Kateřina Albrechtová nám povypráví t ... číst dále

12.6.2021 17:00 00:44:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Teologie a peníze

"Chybí nám teologie peněz", říká dominikán Benedikt Mohelník o vztahu církve a majetku, periodicky propíraném v médiích. Vztah mezi vírou a penězi se  ... číst dále

5.6.2021 17:00 00:45:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Cesta za snem

Pořad Za 5 pět nás zavede na Nový Zéland. Jak se tam žije dvojici mladých architektů, Tereze a Jindřichovi Cibulkovým? A jaké překážky je cestou  ... číst dále

29.5.2021 17:00 00:45:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Rázná a statečná Jiřina Šiklová

Na Jiřinu Šiklovou, která zemřela 22. května, vzpomíná její blízký přítel z dob disentu, biskup Václav Malý, a jedna z jejích pokračovatelek na poli v ... číst dále

22.5.2021 17:00 00:42:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: O mrtvých jen dobře?

Nedávná smrt nejbohatšího Čecha Petra Kellnera otevřela znovu téma, jak vlastně mluvit o mrtvých. O mrtvých jen dobře, jak říká staré přísloví? A co v ... číst dále

15.5.2021 17:00 00:46:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Za 5 pět

Za 5 pět: Izrael

V pořadu Za 5 pět vás dnes zavedeme do Izraele. Jak moc svatá je dnes Svatá země? Kam směřuje duchovně a jak se v ní žije cizincům? Toto jsou jen někt ... číst dále