Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 566 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Hergot!"

22.4.2024 10:32 00:49:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Svobodná víra se sendviovou liturgií. Unitáství podle Kristýny Ledererové Kolajové

Existuje svobodomyslné náboženství? Pesn takto popisuje Kristýna Ledererová Kolajová Náboženskou spolenost eských unitá. Pestože unitáství vzešlo hist ... číst dále

15.4.2024 10:39 00:50:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Jak uvait lektvar a proklít Putina ve 3 minutách. O WitchToku s religionistou Michalem Puchovským

arodjky a arodjové už dnes nelétají na koštti a nebydlí v chaloupce na kuí nožce, zato ale natáí videa na TikTok. Než pjdete letos pálit arodjnice, pu ... číst dále

8.4.2024 10:13 00:42:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Co je štstí? Vysvtluje evangelický kazatel a teolog Ondej Kolá

Ondeji Koláovi nedávno vyšla kniha s názvem Štstí jako téma souasné teologie. V Hergot!u se ptáme, jak kesanství definuje štstí, zda ho lze dosáhnout  ... číst dále

31.3.2024 18:00 00:43:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

O smrti a vzkíšení jednoho kostela. S Táou Vozkovou ze Žižkostela

Žižkostel, tedy žižkovský sbor CSH v Praze, prošel takovou velikononí transformací. Provizorní stavba z minulého století vydržela stát skoro 100 let,  ... číst dále

25.3.2024 16:01 00:44:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Melodie srdce proti strachu z promeškání. O FOMO s psycholožkou Miroslavou Veselkovou

Anglická zkratka FOMO (Fear Of Missing Out) oznauje obavy, že nám nco utee. Máme spousty možností, cítíme se zahlcení a asto nevíme, pro co se rozhodn ... číst dále

18.3.2024 10:30 00:50:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nezabíjíme zvíata a neobtujeme lidi, íká novodobý eský druid Doran

Píchod slunce, jara a tepla lze oslavovat rzn, teba i rituáln. Poad Hergot! se proto zamil na keltské náboženství, neboli druidství. To slaví na zaátk ... číst dále

11.3.2024 14:00 00:50:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Kdo jsou duchové eských hor? O Krakonošovi a jeho družin s etnologem Pohunkem

Krakonoše možná znáte jako starého pána hor s holí v ruce. V moderních eských pohádkách je zobrazen práv jako blovousý muž, který chrání svoje teritor ... číst dále

4.3.2024 13:00 00:49:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hledám absolutní pravdu, íká rapper a oddaný Krišny Patrik Polášek aka Allien

Poad Hergot! pokrauje v mapování pestré spirituality v esku. Tentokrát pijal do studia pozvání rapper a len hnutí Haré Krišna Patrik Polášek tvoící po ... číst dále

26.2.2024 14:15 00:51:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nejlepší kolaches v USA. S Miroslavem Pfannem o potomcích evangelických emigrant

Faráský sabatikl lze využít rzn. Miroslav Pfann, duchovní eskobratrské církve evangelické z Libiše, pojal tímsíní dovolenou jako cestu za rodinami esk ... číst dále

19.2.2024 12:00 00:54:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Masaryk už je nco jako svatý Václav, íká Zdenk Janaík, autor knihy eský bh

Co je to eská víra a kdo je to eský bh? Na to hledá odpovdi Salesián Zdenk Janaík spolu s historiky Stanislavem Balíkem a Jaroslavem Šebkem v knize es ... číst dále

12.2.2024 09:20 00:48:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Víc než Buddha? O Vimalakírtiho súte s Janem Vihanem z Orientálního ústavu

Sinolog a znalec sanskrtu Jan Vihan peložil a komentái opatil stžejní dílo raného Buddhismu Vimalakírtiho sútru. V Hergot!u vyjasuje její význam a vys ... číst dále

4.2.2024 12:00 00:49:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

V Praze jste jako katolík tak trochu exot, íká rytí a známý noviná Luboš Palata

Cesty lidského ducha jsou nevyzpytatelné. Po nedávných osobnji ladných rozhovorech v rámci volného seriálu Renegades, kdy zpovídaní hosté spíše svou s ... číst dále

29.1.2024 09:30 00:43:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Inteligence rostlin, Vikingové i Krakonošova družina. Bilancování s publicistou Janem Lukavcem

Knihy. Sotva bychom našli nkoho, kdo je te, recenzuje a všude nosí s sebou radji než Jan Lukavec. Do Hergot!u pišel s pticí, která jej nejvíce v loské ... číst dále

21.1.2024 18:00 00:52:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Ježíš, Kafka a úinná láska k bližnímu. O spiritualit Bohumila Hrabala s religionistou Hoškem

Krátce ped 110. výroím narození jednoho z nejslavnjších eských spisovatel druhé poloviny 20. století vyjde kniha o duchovním svt Bohumila Hrabala. S a ... číst dále

15.1.2024 16:30 00:52:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Spoleenství Prohlášených Živých lovk se snaží delegitimizovat stát

Moderátorský tým poadu Hergot! se opt ohlíží pes rameno a pináší rozhovor s religionistou Zdekem Vojtíškem o kontroverzních hnutích AllatRa, Cesta svt ... číst dále

7.1.2024 18:00 00:40:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Mj projekt zmizel z církevních stránek velmi rychle, íká autor série Víra v barvách duhy Frýdl

Student FAMU a syn z rozvtvené husitské faráské rodiny Tobiáš Frýdl zaujal už vloni na podzim svým projektem, ve kterém se pes tyi desítky teolog, far ... číst dále

31.12.2023 18:00 00:52:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Letem náboženským svtem. Neobjektivní ohlédnutí po událostech roku 2023

Konec roku pirozen vybízí k bilancování. K této tradici se pipojil i poad Hergot!, který sleduje náboženské dní, trendy na duchovní scén i neobvyklé o ... číst dále

24.12.2023 18:00 00:56:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Krize víry, krize vdy, posedlost a zelený hlen: vánoní speciál vnovaný filmu The Exorcist

Vánoní speciály poad o náboženství sklouzávají asto k patosu a peslazené idyle. To rozhodn není pípad Hergot!u. Fatima a Petr za vydatné pomoci milovn ... číst dále

11.12.2023 09:30 00:53:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Potebuji dýchat svobodu, íká bývalý následovník gurua Sri Chinmoye Dušan Štraus

Znáte spoleenství Sri Chinmoye? Po roce 1989 byly jeho náboženské aktivity pomrn viditelné i v tehdejším eskoslovensku. Dnes je v eských a slovenských ... číst dále

4.12.2023 10:00 00:42:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

O duchovní rozmanitostí Pákistánu s arabistkou a cestovatelkou Hrabalovou

Pákistán je multietnickou zemí, kde je islám státním náboženstvím. Krom vtšinových muslim v zemi žijí také kesané, zoroasteriáni nebo sikhové. O spiri ... číst dále

27.11.2023 10:00 00:46:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Politolog ejka: Hamás v sob spojuje palestinský nacionalismus a radikální islamismus

Pozvání do Hergot!u pijal docent Marek ejka politolog, právník, odborník na Blízký východ, pedevším pak na izraelsko-palestinský konflikt. Mluvili jsm ... číst dále

20.11.2023 10:00 00:48:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nco je nad námi a my jsme poád dole. Jak to vidí knz a sociolog Jan Jandourek?

Jan Jandourek je lovk všestranný a jeho aktivity jsou pestré sociolog, starokatolický knz, editor internetového deníku Forum24 a také spisovatel. Posl ... číst dále

13.11.2023 11:00 00:47:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Spisovatelka Dvoáková: Moje víra je neoddliteln spjatá se svobodou a tolerancí

Studio Hergot!u navštívila jedna z nejtenjších eských spisovatelek souasnosti Petra Dvoáková. S nositelkou nkolika literárních ocenní, vetn Knihy roku ... číst dále

6.11.2023 10:00 00:43:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nikdy není pozd na dobré rozlouení, popisuje Blanka Javorová ze spolku Ke koenm

Podzim je asem zpomalení, barevných list, ale také vzpomínání na zemelé. Tento týden jsme slavili tak zvané Dušiky a do Hergot!u pijala pozvání Blanka ... číst dále

23.10.2023 13:00 00:40:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Jde nám o angažovaný buddhismus, íká redaktor asopisu Svt Dharmy Ondej Sýkora

Jsme na jedné lodi Buddhovy dharmy, pojme si pomáhat navzájem! hlásí internetové stránky tištného periodika Svt Dharmy, které zaalo vycházet na jae mi ... číst dále

16.10.2023 09:29 00:46:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Spisovatel Carlos Castaneda byl génius, ne vždy pozitivní, íká religionistka Kostiová

Také jste se v nkteré etap svého života setkali s fenoménem Castaneda? Mladý antropolog se v 60. letech minulého století vypraví zkoumat kmen Yaqui. M ... číst dále

1.10.2023 18:00 00:49:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

O svt Qurandu, severských mýtech a Tolkienovi s religionistou Janem Kozákem

Religionista Jan Kozák nedávno vydal svou fikní prvotinu Sága o Lundirovi. Dj se odehrává v Qurandu, svt s pestrobarevnou kulturou, smyšlenými jazyky  ... číst dále

25.9.2023 10:25 00:56:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Byla jsem nazvána démonem, íká bývalá lenka kontroverzního hnutí AllatRa Eva Hronová

Hnutí AllatRa budí kontroverze. Na jednu stranu mluví o vznešených principech, na druhou stranu jsou mnozí jeho lenové naklonni Rusku a Vladimíra Puti ... číst dále

11.9.2023 09:54 00:41:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Take Care chce inspirovat k ekologickému obratu, íká spoluorganizátorka akce Lenka Kubelová

Od 1.9 do 4.10. probíhá festival Take Care, který spojuje umní, aktivismus, workshopy a spiritualitu. Reaguje pi tom na encykliku Laudato si, ve které ... číst dále

4.9.2023 12:36 00:49:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

První mešita v esku? O zízení se mluvilo už v roce 1928

Letos slavíme ptadvacet let od otevení první mešity v esku. Myšlenka vybudovat v eských zemích mešitu je však mnohem starší. Pro trvalo sedmdesát let, ... číst dále

21.8.2023 09:40 00:52:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Úplnk, ženy v bílých sukních a hledání spirituality. O msíním tanci s Juliet Navrátilovou

Msíní tanec. Rituál vycházející z tradic Azték a Tolték, pi kterém taní až stovky žen za úplku v bílých sukních v kruhu, potí se a drží psty. Do eska  ... číst dále

31.7.2023 09:59 00:43:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Slova, slova, slova a meditace. O setkání judaismu a buddhismu s hebraistou Alešem Weissem

Prozkoumávat rzné duchovní tradice mže být vzrušující. Prozkoumávat setkávání tchto tradic mže být ale dvakrát tak vzrušující. Hebraista Aleš Weiss se ... číst dále

24.7.2023 10:00 00:49:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Kosmické stromy a magické portály. S religionistkou Kostiovou o Mayích a alternativní spiritualit

Religionistka a mayistka Zuzana Kostiová není v Hergot!u žádným novákem. V pedešlých letech jsme s ní mluvili o transhumanismu, o tírozmrném virtuální ... číst dále

17.7.2023 10:00 00:54:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Na poušti potkáš Boha i svoji temnotu, íká prvodkyn Saharou Tereza ernohorská

Vedra už njakou dobu sužují celou republiku a njakou dobu ješt budou. Hergot! proto téma horka prozkoumá z duchovní perspektivy. Jak to vypadá, když l ... číst dále

9.7.2023 18:00 00:42:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Extrémní hudba, co kiví ústa, s poselstvím svtlé strany síly. Unblackmetalový projekt Beskÿd

K létu neodmysliteln patí výlety. A taky hudba. V poadu Hergot! jsme této tradici dostáli a udlali si výlet se slezským hudebníkem Petrem Woznicou do  ... číst dále

3.7.2023 10:34 00:45:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

lenství jen pro Romy, co pracují a platí dluhy? S religionistkou o kesanských církvích a Romech

Romové a kesanské církve. Jak vypadá soužití nejpoetnjší etnické menšiny v esku a Jednoty bratrské, ímskokatolické církve nebo eskoslovenské církve hu ... číst dále

26.6.2023 09:30 00:48:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Vím, že je tady matka bohyn a otec bh, íká Lilia Khousnoutdinová

Lilia Khousnoutdinová je žena mnoha tváí. Vede výcviky pro knžky a ceremonialistky, napsala knihy Jsem žena, jsem bohyn a Novodobé ženské rituály, pip ... číst dále

19.6.2023 09:00 00:48:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Žehnání je fajn, jsem pro manželství pro všechny, íká evangelický výpomocný kazatel Zdenk Turek

V Hergot!u si povídáme s hercem a výpomocným kazatelem Zdekem Turkem o rozhodnutí eskobratrské církve evangelické žehnat svazkm osob stejného pohlaví. ... číst dále

12.6.2023 10:30 00:51:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Vzdlání pro ženy ve stedovku? O rovnostáském indickém náboženství sikhismu s faráem Bartoškem

Jak vzniklo jedno z nejmladších svtových náboženství sikhismus? A jak a kde žijí dnešní sikhové? O tom jsme si v Hergot!u povídali s cestovatelem, far ... číst dále

5.6.2023 10:00 00:47:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Z boháe chudým eholníkem: O svatém Františku s antropologem Františkem Kalendou

Antropolog, publicista a spisovatel František Kalenda nedávno v nakladatelství Bourdon vydal historickou detektivku Zpov posledního mnicha. Už z názvu ... číst dále

29.5.2023 08:45 00:50:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

V Libanonu do parlamentu jen podle náboženské skupiny

Naše Hergot!í pou pozoruhodným svtem náboženství pokrauje. Spolu s naším hostem Janem Danielem z Ústavu mezinárodních vztah jsme odcestovali do Libano ... číst dále

21.5.2023 18:00 00:48:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Jak Bh dostal málem pes držku? Odpov hledejte v nové knize od Pastoral Brothers

Známé youtuberské duo evangelických fará Pastoral Brothers již dávno nepsobí jen na internetu. Ped rokem Karel Müller a Jakub Helebrant napsali Boží k ... číst dále

15.5.2023 10:00 00:45:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Zednái, Masaryk, katolíci. Trnitou cestu od nenávisti k dialogu popisuje religionista Jan Sušer

Jan Sušer, Ctirad Václav Pospíšil a Veronika eháková nedávno vydali knihu Zednái, Masaryk, katolíci: Trnitá cesta od nenávisti k dialogu. V Hergot!u r ... číst dále

9.5.2023 09:30 00:41:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nikdy jsem nebyla v církvi, která by m za hudbu soudila. S umlkyní Míkovou o punku a kesanství

Marku Míkovou si nejspíš pamatujete jako šípkovou Rženku z eské pohádky Jak se budí princezny. Možná ale nevíte, že je také hudebnicí, režisérkou a au ... číst dále

30.4.2023 18:00 00:50:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Je církevní soud písnjší než ten svtský? O vin a trestu s církevním soudcem Radimem Cigánkem

Pro v dnešní dob existují církevní soudy, ím se zabývají a jak takový soudní proces vypadá? Na to pišel do Hergot!u odpovdt církevní soudce, katolický ... číst dále

24.4.2023 11:00 00:50:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Amulety s verši Koránu pokapanými kohoutí krví: Afrika s religionistou Havelkou

Ondej Havelka strávil v Africe nkolik let a stále se tam vrací. Jeho zájem narstá s bližším poznáváním místních náboženských praktik, o nichž se toho  ... číst dále

17.4.2023 10:20 00:46:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Rozhoduj se jako jezuita, radí ve stejnojmenné knize eholník Pavel Banouch

Jak by se ml lovk rozhodovat, aby žil šastný a naplnný život? Na to se snaží odpovdt kniha Rozhoduj se jako jezuita. Jeden z jejích autor, jezuita Pav ... číst dále

9.4.2023 18:00 00:42:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Bratr bolševik m pivedl ke kesanství, íká malíka Vra Nováková

Do velikononího Hergot!u pijala pozvání malíka, ilustrátorka a sochaka Vra Nováková. Ke kesanské víe si našla cestu za minulého režimu, kdy z politick ... číst dále

3.4.2023 10:30 00:46:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Pojem islámská architektura vznikl v Evrop, upozoruje arabista Martin Rudiš

Do Hergot!u pijal pozvání arabista Martin Rudiš z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nedávno vydal knihu o architektue káhirských mešit. Mluvili  ... číst dále

27.3.2023 09:30 00:38:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Je Bh prázdnota? O setkání kesanství a zenu se Šimonem Grimmichem

Zen a kesanství. Co vznikne z jejich spojení a je vbec takové propojení možné? O tom je díl Hergot!u s pekladatelem, básníkem a uitelem meditace mindf ... číst dále

19.3.2023 18:00 00:48:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Radostí a tancem proti zvůli osudu. O chasidech s religionistou Pavlem Hoškem

Chasidé jsou dnes známí jako ortodoxní židovské hnutí. Z jakých kořenů ale vycházejí a jaká je jejich spiritualita? To v Hergot!u představil religioni ... číst dále

12.3.2023 18:00 00:50:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nejlepší zpráva o Bohu je krása, říká herečka a scénáristka Lucie Trmíková

Co se děje v jejím nitru, když píše a hraje postavy jako Terezii z Lisieux, Matku Terezu nebo Růženu Vackovou z nejnovější hry Ženy držte huby!? To př ... číst dále

5.3.2023 14:30 00:49:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

O historii, která mizí před očima s arabistkou Lenkou Hrabalovou

Nová kniha „Dějiny v troskách“ arabistky, íránistky a cestovatelky Lenky Hrabalové popisuje, z jakých důvodů dochází na Blízkém východě k rychlému miz ... číst dále

26.2.2023 18:00 00:50:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Houba místo hostie? O psychedelickém křesťanství s religionistou Janem Blahůškem

Psychedelika jsou látky, které způsobují změny ve vnímání reality. Většinu lidí nejspíš překvapí, že mohou hrát důležitou úlohu i v křesťanství. I kdy ... číst dále

20.2.2023 10:21 00:47:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Slované jako spása světa a Putin jako Nomo? Přezkoumávání myšlenkového světa hnutí AllatRa

Kdo a co stojí za novým duchovním hnutím AllatRa? Proč projekt Tvořivá společnost zveřejňuje rozhovory s kontroverzními českými politiky? V Hergot!u n ... číst dále

12.2.2023 18:00 00:49:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Mezi mystikou, mystifikací, uměním a blbostí. Rozhovor s Jedinečným svatopěstitelským družstvem

Jedinečné svatopěstitelské družstvo je skupina tvořící na hranici umění, recese a náboženství. Uctívají Pana Miláčka – Mladýho Svatýho a v Centru souč ... číst dále

6.2.2023 07:00 00:46:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Obraz ráje na zemi. Náboženská minulost i současnost Krymu

O Krymském poloostrově toho bylo v poslední době řečeno mnohé. V Hergot!u se s historikem a teologem Filipem Outratou podíváme na náboženskou minulost ... číst dále

29.1.2023 18:00 00:44:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Co si Bůh objedná, to si zaplatí, říká k chystané akci Národní probuzení její organizátor

Pomalu, ale jistě se začíná organizovat kampaň Národní probuzení. Má ambici během listopadu seznámit všechny lidi na území Česka s křesťanskou zvěstí. ... číst dále

16.1.2023 09:00 00:42:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Funguje ájurvéda? O indické tradiční medicíně s antropoložkou Alžbětou Wolfovou

Co je ájurvéda a jak se praktikuje v Česku? O tom v Hergot!u mluvila antropoložka Alžběta Wolfová, která strávila několik let v různých ájurvédských c ... číst dále

8.1.2023 18:00 00:48:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Zachrání lidstvo Tvořivá společnost? S religionistou Zdeňkem Vojtíškem o novém hnutí

Religionista Zdeněk Vojtíšek je již pravidelným novoročním hostem Hergot!u. Letos se kromě zhodnocení minulého roku v rozhovoru zaměřil na vzrůstající ... číst dále

2.1.2023 12:43 00:46:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Válka na Ukrajině, protesty v Íránu: Religionistická bilance roku 2022 se známými osobnostmi

Pořad o spiritualitě a společnosti Hergot! vstupuje do druhé dekády své existence společně s nevšedními hosty. Deset osobností odpovídá na otázky: Co  ... číst dále

25.12.2022 18:00 00:58:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Dárky u nás nosí Ježíšek, ne děda Mráz, říká katolík Michal Klusák z KSČM

S Vánoci se často pojí mnoho klišé a sladkého patosu. Hergot se proto rozhodl jít jiným směrem a otevřít netradiční téma. O svém prožívání Vánoc a svý ... číst dále

13.12.2022 12:00 00:50:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Ježíš je stále můj hrdina, říká satanista Jakub Jahl

Pořad Hergot! pokračuje ve svém volném seriálu Renegades mapujícím příběhy lidí, kteří významně přehodnotili svou víru a opustili dosavadní domovské n ... číst dále

4.12.2022 18:17 00:43:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Pijte mléko z božských hub, uzdravíte svět. O náboženství Laktismus s Tamarou Moyzes

Laktismus, nové monoteistické náboženství uctívající bohyni Laktérii. To je umělecký projekt, ale také forma společenské kritiky. Autorkou je umělkyně ... číst dále

27.11.2022 18:00 00:48:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Ke kmeni Kogi mě přivedl černý jaguár, říká zakladatelka Nadačního fondu Mosty-Puentes

Posláním Nadačního fondu Mosty-Puentes je mimo jiné ochrana domorodých kultur a péče o životní prostředí. Aktivity k naplňování těchto cílů přitom vyc ... číst dále

20.11.2022 18:00 00:49:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Svůdkyně, světice a agentky s povolením zabíjet. O knize Hebrejky s Janem Fingerlandem

Jaké příběhy skrývají biblické postavy jako Salome, Máří Magdaléna nebo Ester? A jaké místo má v Bibli tajemná Lilit? To odhaluje nová kniha Hebrejky. ... číst dále

13.11.2022 18:00 00:45:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Psychedelika nás vedou k intenzivnějšímu prožívání toho, v co sami věříme, říká adiktoložka Césarová

Za rituály s ayahuascou je v Česku možné být odsouzen na 8 let za mříže. O nedávné kauze manželů Kordysových, spirituálních zážitcích spojených s užív ... číst dále

7.11.2022 09:30 00:43:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Žmoulejte svůj talisman, radí výzkumník z Brna

Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství známá také pod zkratkou LEVYNA je jedno z výzkumných center pod Ústavem religionistiky na Filozofické  ... číst dále

30.10.2022 18:00 00:40:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Radost a úzkost doby má být sdílena církví. Co byl druhý vatikánský koncil a jaké změny přinesl?

Před 60 lety začala nejdůležitější událost římskokatolické církve za poslední staletí. Druhý vatikánský koncil přinesl do zkostnatělé církve 60. let ř ... číst dále

23.10.2022 18:00 00:45:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Děti korejských pastorů v Česku jsou nadějí do budoucna, říká religionistka Andrea Beláňová

Jižní Korea je v současnosti po USA druhou největší misionářskou velmocí na světě. Není tedy překvapivé, že misie korejských církví jsou i v Česku. Př ... číst dále

17.10.2022 09:30 00:45:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Mayové dnes uctívají jak nebe a zemi, tak Pannu Marii a Ježíše Krista, říká etnolog Jan Kapusta

Antropolog a etnolog Jan Kapusta se vydal do Guatemaly studovat mayskou religiozitu. Výsledkem půlročního pobytu je kniha nazvaná Oběť pro život: Trad ... číst dále

9.10.2022 18:00 00:44:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Astrologie není magie, tvrdí astroložka a terapeutka Martina Lukášková

Astrologie, psychoterapie a křesťanství. To jsou směry, které Martina Lukášková kombinuje ve své práci. V Hergot!u prozradila, jak to dělá, s jakými p ... číst dále

3.10.2022 10:07 00:48:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Jak se stal Jan Žižka horlivým křesťanem

I když se nejdražší český snímek „Jan Žižka“ náboženstvím a spiritualitou moc nezabývá, skutečný Jan Žižka je bez nich sotva myslitelný. V Hergot!u js ... číst dále

26.9.2022 12:55 00:45:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Strach z klimatické krize poznamenal i letošní sjezd Světové rady církví

Světová rada církví je největší ekumenickou organizací světa. Zahrnuje přes 350 členských křesťanských církví s více než půl miliardou věřících. Jde o ... číst dále

18.9.2022 18:00 00:49:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Ježíš tě miluje, ale holku si musíš najít sám, zpívá písničkář Samčo, brat dážďoviek

Pod uměleckým jménem Samčo, brat dážďoviek vystupuje slovenský umělec Samuel Szabó. Kromě množství různorodých experimentálních písní tvoří tento drži ... číst dále

11.9.2022 18:00 00:41:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Od šamana k baseballistům. Kniha Dějiny lidí chce ukázat, co všechno patří k člověku

Nová kniha Dějiny lidí zkoumá jednotu i rozmanitost lidských společenství skrze koncept kulturních univerzálií. Napsal ji etnolog, kulturní historik a ... číst dále

4.9.2022 18:00 00:40:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

V církvi se nesmíme bát říkat věci tak, jak si je myslíme, říká jáhen Matěj Jirsa

V létě se konal 7. ročník Celostátního setkání katolické mládeže. Povídat o něm do Hergotu! přišel Matěj Jirsa, čerstvě vysvěcený katolický jáhen. Kro ... číst dále

29.8.2022 13:00 00:44:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Konspiritualita: svět konspiračních teorií a influencerské spirituality

Antropoložka a socioložka Marie Heřmanová se věnuje digitální antropologii a zkoumá kulturu influencerek a šíření konspiračních teorií v prostoru soci ... číst dále

22.8.2022 09:30 00:48:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Svět Neila Gaimana: okultismus, magie, spiritualita i noční můry

Konečně. Po několika dekádách čekání vznikl seriál na motivy kultovního komiksu Neila Gaimana Sandman. Seriál popisuje říši snů, kde Morfeus, známý ta ... číst dále

17.7.2022 18:00 00:52:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Pět zázraků je víc než nula, říká absolvent školy nadpřirozené služby Vojtěch Bašta

Bethel School of Supernatural Ministry v Kalifornii by se dalo do češtiny přeložit jako „škola nadpřirozené služby“. Kromě základních pilířů křesťansk ... číst dále

11.7.2022 09:20 00:46:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Poutě jako posvátná místa i kolotoče a houpačky. O poutnictví s religionistou Martinem Klapetkem

Poutě odkazují k důležitým místům setkávání lidí se zbožnými cíli. Jak se stalo, že dnes znamenají také místa zábavy? Nejen o sakrálním a profánním vý ... číst dále

19.6.2022 18:00 00:43:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Bludnými balvany nechceme do lidí rýpat, říká Claire Kroulík Klingenberg ze spolku Sisyfos

Prezidentka Evropské rady skeptických organizací Claire Kroulík Klingenberg z Českého klubu skeptiků Sisyfos byla v pořadu Hergot! naposledy před pár  ... číst dále

12.6.2022 18:00 00:49:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nebýt nacistické okupace, Orten by zapomněl na to, že je Žid, myslí si Martin C. Putna

Kniha Modlitby českožidovské uzavírá „modlitební trilogii“ připravenou literárním kritikem Martinem C. Putnou. V jejím rámci dříve vyšly Skoro modlitb ... číst dále

5.6.2022 18:00 00:39:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Guru Jára, Mooji a Bivolaru. Kontroverzní osobnosti očima religionistky Jitky Schlichtsové

Pořad Hergot! se kromě vznešených spirituálních témat věnuje i záležitostem temně přízemním. Aktuální díl se zaměřuje na problematiku sexuálního zneuž ... číst dále

29.5.2022 18:00 00:48:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Luke Skywalker jako Mojžíš a neposkvrněné početí Dartha Vadera. Jaká je spiritualita Star Wars?

Tento týden, přesněji ve středu 25. května, uplynulo 45 let od americké premiéry epizody IV legendárních Hvězdných válek, ságy, která ovlivnila už dvě ... číst dále

22.5.2022 18:00 00:59:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Bohyně, ezokoučky, profimamky a silný blonďák, spolek Lovci klamu odhaluje šarlatány

Na internetu působí energie různé povahy. Aktuální díl pořadu Hergot! se zaměřuje na ty ezoterické, jejichž působení může mít potenciálně negativní dů ... číst dále

16.5.2022 10:00 00:44:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Peklo se stává místem luxusu. Děláme si ho sami, říká autorka knihy o zásvětí

V nakladatelství Malvern nedávno vyšla kniha Zásvětí na cestě k proměně: Od mýtu až po soudobý román. Její autorkou je vedoucí katedry germanistiky na ... číst dále

8.5.2022 18:00 00:41:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Ježíš – laskavá mánička, nebo náboženský nerudný přísňák? Teolog Tomáš Sixta hledá odpověď

Když teolog Tomáš Sixta napsal do posledního čísla revue Salve článek o (ne)hněvajícím se Ježíši u vybraných autorů současné americké teologie, nevědo ... číst dále

1.5.2022 18:00 00:53:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Od buddhistických důrazů po démonické plyšáky. Duchovní motivy v manze a anime

Japonská manga a anime na první pohled působí jako vrcholně exotický vesmír. Antonín Tesař, jeden z moderátorů pořadu Čelisti a také spoluautor knihy  ... číst dále

24.4.2022 18:00 00:49:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Věříme v reinkarnaci, zmiňuje specifikum Křesťanské církve esejské její kardinál Rudolf Autner

V letošním roce zaregistrovalo Ministerstvo kultury ČR dvě nová náboženská uskupení – Náboženskou společnost Slovanů a Křesťanskou církev esejskou. Za ... číst dále

17.4.2022 18:00 00:53:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

To to letí, Hergot! Slavíme Velikonoce i deset let vysílání pořadu

V mnoha duchovních a náboženských tradicích dává smysl neměřit čas vždycky podle konkrétních a přesných dat, ale podle významných dní a svátků. Veliko ... číst dále

11.4.2022 10:00 00:40:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Vrátit se jako nový člověk. Monomýtus aneb cesta tam a zase zpátky

V Hergot!u se tentokrát zabýváme mytologií, významem mýtu v současném světě a hrdinskými cestami do neznámých světů. Přivedla nás k tomu nová kniha re ... číst dále

4.4.2022 15:30 00:43:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Salafisté po 11. září nemají výrazný vliv na dění v Bosně, říká zahraniční redaktorka Fajtová

V převážně muslimské Bosně a Hercegovině žijí vedle sebe také katolíci a pravoslavní křesťané. O svém pobytu v multináboženském Sarajevu a především o ... číst dále

27.3.2022 18:00 00:41:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Je pro mě privilegium doprovázet nemocné v jejich křehké situaci, říká paliatr Ondřej Kopecký

Když v září roku 2021 udělali moderátoři Petr Wagner a Dominik Čejka rozhovor s režisérkou Adélou Komrzý a producentkou Pavlou Janouškovou Kubečkovou  ... číst dále

21.3.2022 13:50 00:38:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Pomáhat a zároveň pečovat o svoje nitro. S farářem Matějem Opočenským o válce i zvládání úzkosti

Farář Českobratrské církve evangelické Matěj Opočenský je jednou z osobností v čele iniciativy Modlitba za Ukrajinu, v rámci církevních struktur se an ... číst dále

13.3.2022 18:00 00:43:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„Přikláním se k tomu, že Bůh, svobodná vůle a já neexistují,“ říká filozof Antonín Dolák

Kdo se pohybuje v online prostředí i mimo vyšlapané cestičky, dříve nebo později narazí na filozofa a youtubera Antonína Doláka. Svérázný akademik, ně ... číst dále

28.2.2022 11:00 00:47:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Superman židovského původu? „Komiksolog“ Eliáš Gaydečka odkrývá kořeny amerického komiksu

Do pořadu Hergot! tentokrát zavítal „komiksolog“ Eliáš Gaydečka, aby moderátorovi Petru Wagnerovi přiblížil vznik amerického komiksového průmyslu, za  ... číst dále

21.2.2022 09:00 00:47:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Satan, boží stvoření: Obraz padlého anděla v abrahámovských náboženstvích

Satan jako padlý anděl, který se odmítl klanět člověku. Tento obraz Satana je v Česku dobře známý. Zdaleka se jím však nevyčerpává. V Hergot!u jsme se ... číst dále

14.2.2022 11:00 00:40:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Založením spolku Ateisté ČR jsme se emancipovali, říká jeho členka Jelena Lenka Příplatová

Jelena Lenka Příplatová je evoluční bioložka, která se o vědu zajímá již od dětství. Sama sebe také definuje jako sekulární humanistku. Skeptický způs ... číst dále

6.2.2022 19:30 00:40:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Zemřel Thich Nhat Hanh, zenový mistr, blízký přítel Martina Luthera Kinga a otec mindfulness

V sobotu 22. ledna zemřel v úctyhodném věku 95 let zenový mistr Thich Nhat Hanh, podle mnohých vůbec nejvýznamnější osobnost současného buddhismu, hne ... číst dále

30.1.2022 18:00 00:40:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Pojídač hříchů, lovec kněží a ti druzí. Etnolog Jan Pohunek o bizarních povoláních

Nová kniha etnologa Jana Pohunka Bizarní a zaniklá povolání se zabývá podivnými profesemi napříč historií. Najdeme v ní povolání zcela světská, ale i  ... číst dále

24.1.2022 09:09 00:44:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Druhý dech Islámského státu? Silný je převážně tam, kde selhává stát, říká analytik

Takzvaný Islámský stát zánikem chalífátu v Sýrii a v Iráku nezmizel. Některé odnože této mezinárodní džihádistické skupiny mají velmi aktivní členy a  ... číst dále

16.1.2022 18:00 00:47:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Předvařená bible? Podcast, který nabízí čtení posvátných příběhů nenáboženským způsobem

Kulturně komunitní židovské centrum JCC Prague chce být otevřeným a inspirativním místem pro učení, kreativitu a inovativní myšlení. Z důvodů současný ... číst dále

10.1.2022 10:00 00:45:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Papež František, americké volby, pandemie. Religionistická bilance roku 2021 se Zdeňkem Vojtíškem

Jaký byl loňský rok pro věřící, hledající, nevěřící i nehledající? Jak se náboženství odráželo ve společnosti a jakým způsobem se společenské změny pr ... číst dále

26.12.2021 19:10 00:45:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Jak (ne)slaví Vánoce věřící bahá'í? Důležité jsou vztahy s blízkými

Náboženství bahá'í vzniklo v 19. století na území dnešního Íránu, odkud se rozšířilo do celého světa, byť jeho věřící prakticky všude tvoří jen malou  ... číst dále

13.12.2021 10:00 00:39:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„Konvertuj ke křesťanství a osvoboď se!“ S amerikanistou o roli náboženství v časech otrokářství

O roli náboženství v boji za občanská práva a rovnoprávnost Afroameričanů jsme v Hergot!u už několikrát mluvili. Tentokrát jsme se v historii podívali ... číst dále

5.12.2021 19:10 00:39:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Otázka, zda víra prospívá zdraví, je špatně položená, říká filozof Robin Kopecký

Filozof a biolog Robin Kopecký má mnoho odborných zájmů. Mezi nimi najdeme i zkoumání religiozity v různých zajímavých souvislostech. V rámci jednoho  ... číst dále

21.11.2021 18:00 00:45:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Označit muslima za nemuslima je dodnes těžký kalibr, říká arabista Bronislav Ostřanský

Islamolog a arabista Bronislav Ostřanský v Hergot!u rozhodně není poprvé. Tentokrát představil Knihu náboženských a filosofických sekt a škol, kterou  ... číst dále

14.11.2021 18:00 00:40:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nacismus versus okultismus. Jak se čeští mágové snažili zničit Hitlera

K duchovnímu prostředí první republiky patřily i okultní a hermetické spolky, které měly také svoje výrazné osobnosti. Jednou z nich byl i intelektuál ... číst dále

7.11.2021 18:00 00:38:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nechci svoji víru žít v uzavřeném klubíku, říká Alexandra Jacobea z projektu Nekostel

Alexandra Jacobea působí jako evangelická farářka v pražských Dejvicích. Kromě toho se ale stala jednou z tváří projektu Nekostel, který právě pod pat ... číst dále

31.10.2021 19:10 00:34:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Spiritualita zvířat. Opravdu mají duchovní zážitky?

Biolog Roman Figura z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity říká, že některé chování se tomu přinejmenším značně podobá. V pořadu Hergot! mluvil o ... číst dále

25.10.2021 09:00 00:45:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Krvelační démoni, sebevražedné kulty i krize víry. Spiritualita a náboženství ve filmových hororech

Je zjevné, že bez nadpřirozena, mytologie, ale i vyloženě náboženských motivů by hororový žánr nebyl tím, čím je. V legendárních filmech, jako je např ... číst dále

18.10.2021 13:20 00:39:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nezajímali nás egomaniaci, říkají autoři knihy rozhovorů o spiritualitě Znamení neznámého

Do pořadu Hergot! tentokrát zavítali novinář Petr Vizina a spisovatel Jan Němec, kterým nedávno vyšla kniha Znamení neznámého. Obsahuje devět rozhovor ... číst dále

10.10.2021 18:00 00:42:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nebojím se smrti, je o nás postaráno, říká umělkyně Markéta Garai

Duchovní cesta (nejen) výtvarné umělkyně Markéty Garai začíná traumatickou zkušeností, kterou popisuje jako setkání se smrtí. Zážitek opuštění vlastní ... číst dále

4.10.2021 09:40 00:38:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hlavním problémem při zpovědi byl můj vztah k ayahuasce, říká grafik a zpěvák František Štorm

Grafik a typograf František Štorm je významnou osobností výtvarné scény. V hudebním světě je znám především jako frontman dnes již neexistující blackm ... číst dále

26.9.2021 19:10 00:39:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Rudolf Steiner odmítal bezcílné tlachání na duchovní témata, říká religionista Jan Sušer

V oblasti spirituality patří Rudolf Steiner bezpochyby k nejvýznamnějším osobnostem 20. století. Vytvořil specifický duchovní směr antroposofie a jeho ... číst dále

19.9.2021 18:00 00:39:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Základní duchovní principy jsou celosvětově univerzální, myslí si zakladatel spolku Slovanský kruh

Novopohanské duchovní směry obecně usilují o oživení předkřesťanských tradic, především evropských. Na území České republiky se tak můžeme setkat se s ... číst dále

12.9.2021 19:10 00:38:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Od čaje k astrologii. Nečekaná duchovní cesta autora podcastu Tekutá krajina

Petr Soukup ml. pracuje v televizním zpravodajství a zároveň je autorem podcastu Tekutá krajina zaměřeného na současnou spiritualitu. Věnuje se oblast ... číst dále

5.9.2021 18:00 00:40:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nejsem odborníkem na smrt, říká v dokumentu Jednotka intenzivního života paliatr Ondřej Kopecký

Hergot!, pořad o spiritualitě a společnosti, se v aktuálním díle ze své perspektivy zaměřuje na dokumentární film Jednotka intenzivního života, který  ... číst dále

29.8.2021 18:00 00:47:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Šest genderů v Talmudu? Je to složitější, říká antropoložka

Timea Crofony je právnička a kulturní antropoložka, která se zabývá mimo jiné tématem genderu a feminismu v židovské náboženské tradici a specificky p ... číst dále

8.8.2021 19:10 00:41:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Jak je to s lidskou přirozeností? Je to morální nárok nebo prostě to, co nás všechny spojuje?

O tématu lidské přirozenosti se vedou filozofické spory už od antiky. Důležité místo tento pojem ale získal také v katolické teologii. V konzervativní ... číst dále

1.8.2021 19:10 00:39:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Pročpak mu říkáš vole ontologické pole? O Jirousově spiritualitě s Martinem C. Putnou

Po úspěšné knize Skoromoditby, kde literární historik a pedagog Martin C. Putna zkoumal otisk plaché spirituality Karla Čapka v jeho díle, přichází zn ... číst dále

25.7.2021 19:00 00:44:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Evangelíci Pastoral Brothers: Naše církev je barevná, najdete v ní ledacos

Se dvěma evangelickými faráři Karlem Müllerem a Jakubem Malým, známými především jako Pastoral Brothers, chce poslední dobou mluvit skoro každý. Není ... číst dále

18.7.2021 18:00 00:35:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Rabínka v zácviku. Kamila Kopřivová usiluje o proměnu stereotypních představ o židovství

Na Kamilu Kopřivovou, která se na své budoucí povolání připravuje na rabínském semináři v Berlíně, jste možná narazili na Twitteru, kde vystupuje pod  ... číst dále

11.7.2021 19:10 00:44:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Konfucius, Buddha a Ježíš vedou člověka k bdělosti, věří husitský biskup Filip Štojdl

Filip Štojdl je výraznou osobností Církve československé husitské. V církvi vykonává funkci biskupa. Přestože by ho jeho vysoká funkce mohla vést k op ... číst dále

4.7.2021 19:10 00:41:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Tantra je přístup k životu, mapa i území, říká autorka knihy Polibek kobry Barbora Hu

Barbora Hu vystudovala indologii a kulturologii na FF UK v Praze. Kromě toho je také učitelkou jógy, pro kterou je důležitá tantrická praxe. Nedávno B ... číst dále

28.6.2021 10:00 00:43:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Psychedelika mohou přinášet hlubší porozumění vlastní duši, říká teolog a religionista

Teolog, religionista a člen České psychedelické společnosti Jan Blahůšek se zabývá mimo jiné světovou mystikou a použitím psychedelických látek v duch ... číst dále

13.6.2021 18:00 00:40:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Jít s člověkem, ne proti němu. O spiritualitě, umění, lásce, kráse a krajině s básníkem JQr

JQr alias Janek Růžička je všestranný umělec, známý mimo jiné jako autor videoklipů (esazlesa, Vypsaná fixa, Kyklos Galaktikos) a dokumentárních filmů ... číst dále

7.6.2021 15:30 00:48:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Ráno jsem věřící, v poledne ne a večer už zase ano, říká o své víře spisovatel Leoš Kyša

Leoš Kyša alias František Kotleta je úspěšný spisovatel fantasy knih. Kromě psaní se věnuje také projektu Paranormální výzva. Ta nabízí třímilionovou  ... číst dále

30.5.2021 19:10 00:41:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nový synodní senior Českobratrské církve evangelické: O strachu a křesťanských hodnotách

Pavel Pokorný, který byl zvolen novým synodním seniorem Českobratrské církve evangelické, v minulosti působil jako farář v Trutnově a Praze-Střešovicí ... číst dále

24.5.2021 09:02 00:48:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Básnířka Iljašenko o dospívání ve fundamentalistické církvi: Musela jsem se vzdát vzpomínek a tužeb

Básnířka Marie Iljašenko se rozhodla promluvit o svém dětství a dospívání ve společenství Modrý kříž, které charakterizují fundamentalistické důrazy,  ... číst dále

16.5.2021 18:00 00:36:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Aktivní naděje a naplňující spiritualita tváří v tvář krizím současného světa

S překladatelkou a tlumočnicí Hanou Bernardovou jsme se v Hergot!u sešli především kvůli knize Aktivní naděje buddhistické ekofilosofky Joanny Macy a  ... číst dále

10.5.2021 10:30 00:36:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Čert nikdy nespí. S výtvarníkem Janem Matýskem o čertech, krampusech a divých mužích

Mladý výtvarník a scénograf Jan Matýsek vytváří videoinstalace, které mají i rituální charakter. Postava čerta je pro něj důležitá jako stín člověka,  ... číst dále

2.5.2021 19:00 00:43:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Bůh svět nedokončil. O novodobé spiritualitě (nejen) v Izraeli

Kulturoložka, hebraistka a astroterapeutka Terezie Dubinová je autorkou knihy Jak napravovat svět: Rozhovory s inspirativními Izraelci. Zajímají ji pr ... číst dále

25.4.2021 18:00 00:50:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hranice mezi vědou a spiritualitou je umělá, říká fyzik z CERNu

Jan Rak, který působí jako fyzik v CERNu, si od Spolku skeptiků Sisyfos vysloužil anticenu Bludný balvan za rok 2019. Příčinou je jeho svérázný přístu ... číst dále

18.4.2021 19:00 00:41:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Bollywood myslí na mladé – postavy mají otevřenější vztah k sexu i alkoholu

Indický filmový průmysl je největší na světě, ročně vyprodukuje kolem dvou tisíc snímků. Hlavním centrem je Bollywood, který sídlí v Bombají a kde se  ... číst dále

11.4.2021 19:10 00:40:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Mnozí mladí židé považují synagogu za odstrašující, říká český rabín

Rabín David Maxa je spoluzakladatelem a rabínem progresivní židovské komunity Ec chajim, jako progresivní rabín zároveň působí i při české Federaci ži ... číst dále

4.4.2021 18:00 00:41:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„I duchovní člověk může vstávat s erekcí.“ Velikonoční setkání s Igorem Chaunem

Igor Chaun, filmový a televizní režisér a zakladatel hnutí Goscha, je patrně jednou z nejvýraznějších tváří české alternativní spirituality a ezoterik ... číst dále

28.3.2021 19:10 00:42:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Taoismus je pro mě závanem čerstvého vzduchu, říká překladatelka Kateřina Gajdošová

Co se stane, když je mladý člověk konfrontován s něčím, co zpochybní jeho důvěru v – do té doby – zastávaný obraz světa? Reakce mohou být různé. Překl ... číst dále

21.3.2021 19:00 00:40:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„V Brazílii se toleruje vše a vše se tam míchá.“ O židech, kteří vedou i školy samby

Brazilská společnost je velmi pestrá a nábožensky poměrně otevřená. Tamní židovská komunita je druhou největší na kontinentě. O současné i historické  ... číst dále

14.3.2021 19:00 00:39:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„Pořád miluju Ježíše Krista.“ O strhující cestě od křesťanství k buddhismu

Nikolaj Ivaskiv je básník, hudebník a zkušený zvukař. Kromě toho má za sebou nedokončené studium evangelické teologie, během kterého si uvědomil, že s ... číst dále

7.3.2021 19:00 00:45:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Basilejská kompaktáta – kompromis, který přijal husity zpět do luna církve

S historikem Adamem Pálkou z Akademie věd České republiky se podíváme do 15. století. Je to doba bohatá na náboženské změny a úkony. Konají se koncily ... číst dále

28.2.2021 18:00 00:38:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Tantra osvobozuje od strachu ze smrti, říká dokumentarista Viliam Poltikovič

Dokumentarista a spisovatel Viliam Poltikovič vydal v loňském roce knihu nazvanou Příběh tantry. Kromě toho měl premiéru i jeho stejnojmenný dokumentá ... číst dále

14.2.2021 19:00 00:48:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Teroristé, andělé, čarodějky a portály mezi světy. Spiritualita a náboženství v seriálové tvorbě

Pro velkou část z nás zvlášť v době koronavirové pandemie tvoří televizní seriály důležitý způsob trávení volného času. S publicistkou, kritičkou a ta ... číst dále

8.2.2021 11:00 00:46:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Dělal Jan Hus džihád? Co džihád znamená pro muslimy a muslimky v České republice

Sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se věnuje ošemetnému tématu džihádu. Je ale vůbec doopravdy tak ošemetné? Podle K ... číst dále

1.2.2021 10:00 00:47:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Malí mesiáši ve školních lavicích. O alternativní pedagogice s religionistkou Jitkou Schlichtsovou

Hergot! se opět zaměřuje na společenský rozměr spirituality. Tentokráte se předmětem zájmu pořadu staly alternativní školy, jejichž pedagogické postup ... číst dále

24.1.2021 19:00 00:41:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

QAnon, konspirační teorie o pedofilních satanistech jako náboženský fenomén?

Bizarních konspiračních teorií je plný internet. Jednou z nich je i „teorie“ QAnon o mocných pedofilních satanistech, kteří se neštítí ani kanibalismu ... číst dále

17.1.2021 18:00 00:40:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Víra versus koronavirus. Jak se římskokatolická církev postavila k pandemii?

Student religionistiky na Husitské teologické fakultě Uiverzity Karlovy Matěj Senft se zapojil do výzkumu zaměřeného na římskokatolickou církev předev ... číst dále

10.1.2021 18:00 00:37:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Rok 2020 jako rok konspiračních teorií? Religionistická bilance se Zdeňkem Vojtíškem

S religionistou Zdeňkem Vojtíškem, který se věnuje zejména novým náboženským hnutím a celkově trendům na okrajích tradičních náboženství nebo zcela mi ... číst dále

3.1.2021 19:00 00:43:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Možná přijde i papež. Náboženské vrcholy a propadáky roku 2020

Rok 2020 byl pro většinu z nás náročnější, než jsme čekali. Z velké části byl také ve znamení pandemie nového koronaviru, která zcela proměnila život  ... číst dále

20.12.2020 19:00 00:47:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Jsem na mystické cestě, popisuje svou spiritualitu Daniela Drtinová

Novinářce a moderátorce Daniele Drtinové vyšla letos kniha Jako bych žila dva životy. Kniha pojednává nejen o zákulisí novinářské profese, ale také o  ... číst dále

14.12.2020 11:30 00:48:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženství hrálo pro dělníky mezi válkami velkou roli, říká historik

Historikové Martin Jemelka a Jakub Štofaník letos vydali knihu nazvanou Víra a nevíra ve stínu továrních komínů: Náboženský život průmyslového dělnict ... číst dále

6.12.2020 19:00 00:46:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Kdo byl legendární rabbi Löw? Významný myslitel, ale i komplikovaná osobnost

Rabbi Löw alias Maharal je známý především jako protagonista mýtů a legend. Podle nejznámějšího z těchto příběhů byl stvořitelem Golema, člověka z hlí ... číst dále

29.11.2020 18:00 00:49:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Nástrahy pseudonáboženství. Tomáš Halík o fundamentalismu, fanatismu a farizejství

Známý český kněz, teolog, religionista, sociolog, psycholog a filozof Tomáš Halík se věnuje nebezpečným jevům v současném světě, které souvisí s nábož ... číst dále

23.11.2020 13:40 00:40:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„Perský básník Rúmí je srdcem islámské mystiky,“ říká básník a publicista Adam Borzič

V Hergot!u jsme se s básníkem, překladatelem a publicistou Adamem Borzičem podívali na islámskou mystiku – na súfismus – a konkrétně na jednoho z její ... číst dále

16.11.2020 09:30 00:40:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Papež František vyzývá v nové encyklice Fratelli tutti k snění o novém bratrském světě

Na začátku října vydal papež František novou encykliku Fratelli tutti (doslova „všichni [jsme si] bratry“). Jedná se o ambiciózní dokument, jehož cíle ... číst dále

8.11.2020 19:00 00:35:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Podpořil, nebo nepodpořil? Co řekl papež František o registrovaném partnerství

Nedávno se po celém světě v hlavních zprávách objevila informace, že papež František podpořil registrovaná partnerství neheterosexuálních párů. V přís ... číst dále

2.11.2020 10:00 00:41:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

S arabistkou mezi Kurdy: Liší se jazykově, politicky i nábožensky

Kurdistán je neformální název pro oblast Blízkého východu, kde žijí Kurdové. V Hergot!u jsme si o ní povídali s íránistkou a arabistkou Lenkou Hrabalo ... číst dále

25.10.2020 18:00 00:43:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Mantry a špinavá kytara. Václav Havelka s Andreou Knotkovou představují hudební projekt Golden Spine

Václav Havelka, známý jako frontman kapely Please The Trees, a Andrea Knotková aka Iamme Candlewick vypustili pod jménem Golden Spine do světa pozoruh ... číst dále

11.10.2020 18:00 00:40:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„Duhová nákaza“ a „levandulová lobby“ jsou podle části polské katolické církve největší nebezpečí, říká kulturolog Wojciech Bełch

Letos v červenci proběhly v Polsku prezidentské volby. Prezidentem se stal opět Andrzej Duda podporovaný sociálně konzervativní vládní stranou Právo a ... číst dále

4.10.2020 19:00 00:33:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Pravoslavný kněz Alexandru Ceban: Lidé si na Boha vzpomenou, když je jim špatně

Alexandru Ceban je původem z Moldavska, dnes pracuje v Česku jako pravoslavný kněz, interkulturní pracovník, soudní tlumočník a člen vězeňské duchovní ... číst dále

27.9.2020 19:00 00:44:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„Mariánský sloup je náš,“ říká feministická performerka Darina Alster

Pro známou českou performerku Darinu Alster byly duchovní a náboženské motivy důležité vždycky. Vychází z tradice západního ezoterismu, inspirují ji i ... číst dále

21.9.2020 11:40 00:50:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Duchovno v Simpsonech i South Parku. Náboženství v animovaných seriálech reflektuje každodenní život a stereotypy

V Hergot!u jsme se podívali do světa animovaných seriálů. Tématem byly spirituální animáky, tedy animované seriály s duchovním obsahem. Řeč přišla nej ... číst dále

14.9.2020 10:00 00:39:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Křesťanství mi přestalo dávat smysl, říká Jiří Jirák z Nylon Jail

V dalším díle velmi volného seriálu Renegades, věnovaného lidem, kteří opustili nebo výrazně změnili svoji duchovní orientaci, si v Hergot!u povídáme  ... číst dále

7.9.2020 12:20 00:41:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„Na obětech sexuálního zneužívání vedení církve nezáleží,“ říká americký kněz

Americký římskokatolický kněz a člen dominikánského řádu Thomas P. Doyle už od 80. let aktivně pomáhá lidem, kteří zažili sexuální zneužívání ze stran ... číst dále

24.8.2020 16:30 00:40:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Co je tao? Zdroj bezstarostné moudrosti i únik ze zběsilého kolotoče dnešní doby

Velký sborník nazvaný Základní texty východních náboženství 4: Čínský, japonský a korejský taoismus je v českém prostředí přelomový. Jak už napovídá j ... číst dále

16.8.2020 18:00 00:48:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„Ženy mají povinnost rodit pro národ.“ Jak bylo nahlíženo na potraty během slovenských kulturních válek?

Diskuse o interrupcích nikdy nejsou jen etickou otázkou o právech nenarozeného dítěte či ženy, ale vždy souvisí se širším světonázorem. Alespoň to ve  ... číst dále

9.8.2020 18:00 00:48:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Jolanda, Vlastík Plamínek a ti další. Nahradí u nás alternativní spiritualita křesťanství?

S religionistkou Zuzanou Kostićovou jsme si v Hergot!u povídali o alternativní spiritualitě v České republice. Termín, který na první pohled možná nen ... číst dále

2.8.2020 18:00 00:48:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Opatrná, typicky česká spiritualita. Literární historik Martin C. Putna hledá v dílech Karla Čapka duchovní rozměry

Literární historik Martin C. Putna dal během karantény dohromady sbírku úryvků z díla Karla Čapka, které ukazují jeho duchovní rozměry. Čapkovu spirit ... číst dále

13.7.2020 16:20 00:49:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Palestinští spisovatelé o izraelsko-palestinském konfliktu: Stesk po domově a strasti uprchlíků

Palestinská literatura je součástí arabské literatury. Podobně jako literatura libanonská, irácká či egyptská hledala svou cestu k moderním žánrům. Do ... číst dále

3.7.2020 19:00 00:46:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Islám a křesťanství jako sourozenci? Přelomová mezináboženská deklarace otvírá nové možnosti i výzvy

Je to rok a půl, co v Abú Dhabí papež František společně s vrchním imámem mešity Al-Azhar Ahmadem Tajíbem podepsal Deklaraci o mezilidském bratrství.  ... číst dále

30.6.2020 09:40 00:48:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Mizející menšina Blízkého východu. Kdo jsou jezídové?

Jezídismus představuje jedno z menšinových náboženství Blízkého východu, jehož vyznavači žijí především v severním Iráku. Právě tam se vydal sociolog  ... číst dále

21.6.2020 19:00 00:42:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Spisovatelé jsou ke své vládě kritičtí, říká o současné izraelské literatuře hebraistka a překladatelka Magdalena Křížová

Izraelsko-palestinský konflikt rozděluje globální veřejné mínění již desítky let. My jsme se tentokrát rozhodli přiblížit se k problému nepřímo, a tot ... číst dále

14.6.2020 19:00 00:40:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Z domu otroctví do zaslíbené země. Černé církve, černá teologie osvobození i duchovní inspirace hnutí Black Lives Matter

V celých Spojených státech se odehrávají dramatické protesty proti policejnímu násilí a systémovému rasismu. Je to dobrá příležitost podívat se na spi ... číst dále

7.6.2020 19:00 00:46:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Neustávající tajemný děs. H. P. Lovecraft položil základy i svérázné spiritualitě

Howard Phillips Lovecraft je považován za jednoho ze zakladatelů moderního hororu. I ti, kdo třeba neznají jeho dílo, určitě museli aspoň narazit na j ... číst dále

1.6.2020 16:00 00:44:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Občanství podle náboženského klíče? Indolog Jiří Krejčík hovoří o současných nepokojích v Indii

Světem hýbe nejen pandemie nemoci Covid-19. V miliardové Indii jsou vládní opatření spojená s protesty a pouličním násilím. Ještě před koronavirem se  ... číst dále

24.5.2020 19:00 00:39:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Pro dnešní Maye není mezi křesťanstvím a tradiční vírou rozpor, říká religionistka

Slovenská básnířka a religionistka Veronika Dianišková dělala terénní výzkum na guatemalských vysočinách, kde se zabývala spiritualitou mayských žen.  ... číst dále

17.5.2020 18:00 00:40:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Výzkum psychedelických látek má i duchovní přesah

Psychoterapeut, psychiatr a neurovědec Filip Tylš působí v Národním ústavu duševního zdraví a je jedním ze zakladatelů České psychedelické společnosti ... číst dále

11.5.2020 10:20 00:50:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Ohlédnutí za filozofem Ladislavem Hejdánkem. Jeho myšlení směřovalo k budoucnosti a k praxi

Ve věku nedožitých třiadevadesáti let zemřel další výrazný myslitel spojený s českobratrskou evangelickou tradicí. Po Petru Pokorném a Erazimu Kohákov ... číst dále

4.5.2020 09:30 00:43:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Historik Miloslav Szabó: Čím zlákal (a láká?) fašismus katolické kněží na Slovensku

Za druhé světové války byl nastolen na Slovensku satelitní režim nacistického Německa, v jehož čele usedl prezident-kněz Jozef Tiso. Byl sice nejvýraz ... číst dále

27.4.2020 10:10 00:34:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Sen jako základní kámen mytologie?

Terapeut a organizátor festivalu integrální kultury Anima Mundi Lukáš Karas se ve své práci zaměřuje na práci se sny, konkrétně ho pak zajímá vztah sn ... číst dále

20.4.2020 09:30 00:49:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Guru Jára a jeho cesta z Mykerinovy egyptské pyramidy do filipínského detenčního centra

Jádro mediálně vděčné kauzy Jaroslava Dobeše, respektive gurua Járy, asi není třeba připomínat. Tuzemské soudy v minulých letech opakovaně řešily, zda ... číst dále

12.4.2020 19:20 00:18:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Lesní slovo na soukromé Velikonoce? Pusťte si zamyšlení kazatele Petra Wagnera

Za normálních okolností chystají v tuto dobu kněží, faráři, pastoři a kazatelé svoje nejvýznamnější bohoslužby v roce. Očekávají, že se kostely a sbor ... číst dále

12.4.2020 19:00 00:46:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Pesach v izolaci: připomínka vysvobození i hostina s notebooky

Velikonoce, tento oblíbený svátek v naší zemi slaví nějakým způsobem asi každý. Pro mnoho lidí představuje především příležitost dopřát si hojnosti jí ... číst dále

5.4.2020 18:00 00:36:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Progresivní katolická komunita Archa truchlí nad svým zakladatelským příběhem

Katolický laik Jean Vanier založil komunitu, kde se mohli lidé s mentálním postižením cítit jako dospělí lidé s přátelskými vztahy. Teď se ale ukázalo ... číst dále

30.3.2020 17:10 00:42:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Víra v době koronaviru. Jak na krizi reagují světová náboženství?

Pandemie nového typu koronaviru řádí světem a mění ho. Jak na nemoc a protiopatření s ní spojené reagují jednotlivá světová náboženství? Hostem Hergot ... číst dále

23.3.2020 14:00 00:51:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Víra tváří v tvář katastrofě. O „nouzovém náboženství“ za krymské války

Krymská válka probíhala v letech 1853 až 1856 a na svou dobu si vyžádala obrovské množství obětí. Během války zemřelo na obou stranách více než půl mi ... číst dále

15.3.2020 19:00 00:47:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Čekání na konec světa. O mytologii apokalypsy s historičkou umění Milenou Bartlovou

V oboru náboženství se o konci světa mluví poměrně často. Mnoho náboženských tradic s ním v nějaké podobě počítá. Navzdory spoustám negativních asocia ... číst dále

8.3.2020 19:00 00:47:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

„Nejde o exotiku karibského ostrova,“ říká spisovatelka zasvěcená do haitského vúdú

Veronice Šulcové právě vychází dlouho připravovaná kniha Zasvěcení do haitského vúdú. Popisuje v ní, jak se stala kněžkou tohoto karibského náboženstv ... číst dále

2.3.2020 18:00 00:47:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Teolog Tomáš Petráček: Film a seriály o papežích jsou dobrými obrazy církve

Do filmového světa v poslední době vstoupilo několik snímků, které se soustředí na tématiku papežů a Vatikánu. V roce 2016 přišel režisér Paolo Sorren ... číst dále

24.2.2020 21:00 00:48:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Opium lidstva. Co má sport společného s náboženstvím?

V posledních třiceti letech se stále častěji mluví o sportu jako o novém náboženství. Dánský dokument Fotbal je Bůh z roku 2010 popisuje, jak fanoušci ... číst dále

10.2.2020 10:00 00:44:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

S Tomášem Tožičkou o Jednotě bratrské: Misie proti otroctví a rasismu

Z utlačované skupinky křesťanských radikálů, kteří vzešli z kvasu české reformace, se stala celosvětová církev, která má své věřící od Grónska po jižn ... číst dále

2.2.2020 10:00 00:52:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Imaginární zoologie. Průlet představami o zvířatech od starověku po současnost

Název knihy Imaginární zoologie by mohl budit zdání, že jde o encyklopedii bájných zvířat, mezi které patří třebas ohnivý pták Fénix nebo okřídlený ků ... číst dále

27.1.2020 10:00 00:48:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Islám ve středověku: Temno, nebo zlatá éra vědy a filozofie?

Islám vznik (podle tradice byl seslán) v sedmém století. Rychle se šířil a podmanil si velkou část Blízkého východu a severní Afriky. Během středověku ... číst dále

20.1.2020 10:00 00:45:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

O zelené teologii: Bůh je součástí stvoření

Souvislostí mezi křesťanskou teologií a environmentálními tématy už jsme se v pořadu Hergot! zabývali několikrát. Tentokrát ovšem máme možnost podívat ... číst dále

13.1.2020 09:30 00:49:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Církev Šinčchondži. Nové nebe na zemi, nebo sektářské peklo?

Když se koncem minulého roku na serveru Aktuálně.cz objevil článek o „tajemné sektě, která už ulovila desítky českých dívek“, bylo jasné, že toto téma ... číst dále

29.12.2019 19:00 00:49:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Kanye West i amazonská synoda. Rok 2019 a nejdůležitější události náboženství a spirituality

Co jste zvládli za rok 2019? Fatima spočítala, že my jsme natočili 45 pořadů. Ty nejzajímavější z nich jsme si připomněli v rámci závěrečného bilancov ... číst dále

23.12.2019 11:45 00:46:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Jak má vypadat boží království na tomto světě? Odpovědi hledala i ruská filosofie

Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Lev Nikolajevič Tolstoj, Nikolaj Berďajev, Vladimir Iljič Lenin. Toto je pouze krátký výčet ruských spisovatelů a fil ... číst dále

16.12.2019 11:10 00:46:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Stala se mi vzdálenou představa Boha jako totalitního vesmírného diktátora, říká věřící religionista Ivan Štampach

V tomto díle Hergot!u pokračujeme v prozkoumávání fenoménu nenáboženské spirituality. Do studia přijal pozvání religionista Ivan Štampach. Ten se s ná ... číst dále

9.12.2019 10:15 00:48:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - „Jsme v posthypnotickém transu výchovy,“ říká k neprobuzené spiritualitě kulturoložka Kamila Němečková

Česká republika bývá tradičně označována za jednu z nejateističtějších zemí na světě. Toto tvrzení částečně vychází z průzkumů zjištěného nízkého množ ... číst dále

2.12.2019 10:00 00:47:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Duchovnost za dveřmi vězeňských cel. Náboženství přináší do věznic něco úplně jiného

Kdo jsou vězeňští kaplani a co je náplní jejich práce? Jak ovlivňuje podobu náboženství extrémní prostředí věznic a co znamená náboženství pro vězně?  ... číst dále

25.11.2019 12:00 00:46:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Proti církvi! Německý svaz proletářských volnomyšlenkářů bojoval za ateistickou společnost

Nacházíme se v roce 1920. Máme novou republiku a prostor k tvoření nových věcí. Svaz proletářských volnomyšlenkářů, který sdružoval německé ateistické ... číst dále

18.11.2019 10:30 00:58:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Proti prvoplánovým oslavám demokracie. Odkud a kam kráčí satirický karnevalový průvod Sametové posvícení?

Letošní připomínka sametové revoluce přivedla do ulic opět mnoho lidí. Někteří slavili, někteří událost třicetiletého výročí využili k demonstrativní  ... číst dále

10.11.2019 19:00 00:43:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Rasismus zformoval jeho postoje. Jaké jsou Gándhího duchovní kořeny?

V říjnu to bylo sto padesát let od chvíle, kdy se narodil indický myslitel, reformátor a bojovník za nezávislost Mahátma Gándhí. Do studia o něm přiše ... číst dále

4.11.2019 09:30 00:50:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Svatby v abrahámovských náboženstvích: Ploďte se a množte se!

Pro všechna abrahámovská náboženství, tedy křesťanství, islám i judaismus, je svatba důležitým životním mezníkem. Předchází jí dlouhá průprava. V někt ... číst dále

20.10.2019 19:00 00:46:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Environmentální teolog Zámečník o náboženství & zvířatech: Proč Ježíš nebyl vegetarián?

„Když hospodyně uklízí, zavírá dveře, aby dovnitř nevlezl pes a mokrými tlapkami jí nepošlapal práci. Podobně se chovají i evropští myslitelé: dbají n ... číst dále

14.10.2019 10:00 00:45:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Čich, hmat, sluch, chuť, zrak. Jaké jsou dějiny náboženství skrze smysly?

Západní náboženství byla vždy spjatá s předpisy upravujícími vztah jedince a světa prostřednictvím smyslového vnímání. To znamená, že jednotlivá nábož ... číst dále

7.10.2019 21:00 00:49:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - „Děs pochází z lidí.“ O folk hororu s Jiřím Špičákem

Pokud chodíte do kina, pravděpodobně jste letos zaznamenali americko-švédský film Slunovrat od režiséra Ari Astera. Snímek odehrávající se ve švédské  ... číst dále

29.9.2019 19:00 00:42:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Jak naslouchá Vatikán Amazonii? Chystá se synoda o zachování pralesa

Po dvou synodách, které proběhly za pontifikátu papeže Františka, se chystá třetí. Téma je pro synodu netypické, jedná se totiž o Amazonii a amazonský ... číst dále

23.9.2019 16:00 00:58:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Bůh, ďábel a geniálně rozvrzané písně. Jaký byl život a tvorba Daniela Johnstona?

Když 11. září zemřel americký písničkář Daniel Johnston, vzdala mu hold dlouhá řada indie umělců z obou stran Atlantiku. I v českém prostředí vznikla  ... číst dále

15.9.2019 19:00 00:48:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Zakladatel woodcrafterského a skautského hnutí E. T. Seton: Z pekla kalvínství do ráje přírody

Religionista Pavel Hošek se dlouhodobě zabývá překryvy mezi kulturou a spiritualitou. Po knihách věnovaných duchovnímu aspektu u C. S. Lewise, Tolkien ... číst dále

8.9.2019 19:00 00:46:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Víra vs. nacionalismus. Zapomenutý příběh německých evangelíků v Čechách a na Moravě

Se založením nezávislé Československé republiky se rozhodli čeští evangelíci založit také svou vlastní nezávislou církev. Spojili se tak dohromady ti, ... číst dále

1.9.2019 18:00 00:50:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Svědkové Jehovovi, virtuální pouť do Mekky a Jiří Ovčáček. O náboženské pestrosti na internetu s Janem Motalem

Na internetu je prý všechno. Otázku, zda je online i Bůh, jsme se ale rozhodli ponechat teologům. Odpověď na ni může být nejistá. O přítomnosti nábože ... číst dále

18.8.2019 18:00 00:49:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Židé v Maroku: Dvě komunity, jedna starobylá historie

V severní Africe můžeme najít mnoho národnostních i náboženských menšin. Spolu s Janem Pěchotou z Katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzi ... číst dále

4.8.2019 19:00 00:48:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - O antivakcinačním hnutí, konzumaci vesmírné energie a placatozemcích s prezidentkou Evropské rady skeptických organizací Claire Klingenberg

Skeptické hnutí se snaží odhalovat praktiky a názory, které shledává jako nevědecké a – ať už přímo, nebo nepřímo – nebezpečné. Často jsou v jeho hled ... číst dále

28.7.2019 19:00 00:45:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Jak vypadá život v izraelských osadách? „Lidé se tam stěhují i kvůli nízkým životním nákladům,“ říká expert

Hostem Hergot!u byl Jakub Záhora z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze. Ten se ve své dizertační práci věnoval problematice ka ... číst dále

21.7.2019 19:00 00:50:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Magické pokrmy? O raných křesťanech a nadpřirozeném stolování

Hostem Hergot!u byl tentokrát čerstvý držitel prestižní Ceny Jacquesa Derridy Vojtěch Kaše, který mimo jiné působí na Katedře filozofie Fakulty filozo ... číst dále

14.7.2019 19:00 00:49:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Tóra, atentát na Jicchaka Rabina a atomový holokaust. O biblickém kódu se světoznámým matematikem Elijahu Ripsem

V Hergot!u jsme tentokráte přivítali izraelského matematika Elijahu Ripse. Pokud je jméno tohoto matematika u nás někomu známé, tak pravděpodobně v so ... číst dále

30.6.2019 18:00 00:44:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Rušení chrámů a bourání soch: Represe čínského státu vůči lokálním náboženským tradicím

O represích čínského státu vůči církvím a náboženským hnutím slyšíme často. Až donedávna se ovšem jednalo spíše o křesťanství, islám nebo nová nábožen ... číst dále

23.6.2019 19:00 00:44:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Chudák Kristuspán z Bomby a další literární pecky ze subsaharské Afriky

Subsaharská literatura, tedy literatura, která vzniká na jihu od Sahary, je velmi mladá. První subsaharský frankofonní román byl publikován v roce 192 ... číst dále

16.6.2019 19:00 00:43:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Jirous, Zahradníček a další. Poezie může být cesta ke spiritualitě bez přetvářky

Klára Krásenská získala prestižní cenu rektora Karlovy univerzity za svoji bakalářskou práci o vězeňské poezii Ivana Martina Jirouse a Jana Zahradníčk ... číst dále

9.6.2019 19:00 00:40:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Neurovědec Petr Bob: Jednota mozku a vědomí je mystérium

V souvislosti s mezinárodní konferencí Science and Mysticism jsme si do pořadu Hergot! pozvali psychologa a neurovědce Petra Boba, aby nám poodkryl so ... číst dále

2.6.2019 19:00 00:40:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Radikální buddhismus konfrontuje myšlenky asijských mnichů, západních expertů i Egona Bondyho

Za vznikem české antologie knihy Radikální buddhismus, kterou právě vydalo Nakladatelství Anarchistické federace, stojí mystická zkušenost. Editor a p ... číst dále

26.5.2019 18:00 00:49:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot!: Jak spása (ne)přišla z Maroka

Hlavní postavou tohoto Hergot!u je král Marokán, mytická postava skupiny českých nekatolíků, kteří se po vyhlášení tolerančního patentu nepřihlásili k ... číst dále

19.5.2019 19:00 00:46:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Ticho, rovnost, nenásilí. Hergot! o kvakerské spiritualitě

Kvakeři – oficiálně Náboženská společnost přátel – vznikli v polovině 17. století v Anglii. Hnutí navazovalo na protestantskou reformaci, ale bylo ješ ... číst dále

13.5.2019 12:00 00:50:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Kulky, býci, bible: Bolsonaro a brazilská evangelikální pravice

Od začátku roku, kdy je nový brazilský prezident v úřadu, toho stihl docela dost. Bolsonaro dal volnou ruku těžařům, kteří se zakousli do Amazonského  ... číst dále

5.5.2019 19:00 00:46:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! otřásá nebem i zemí s prorokem Ageem

Komentář k biblickými knihám nevychází v Čechách každý den. V tomto případě dokonce po padesáti letech. Na pulty českých knihkupectví se dostal koment ... číst dále

28.4.2019 19:00 00:42:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Kastovní systém v Indii jen tak nepadne, říká Pavel Hons z Orientálního ústavu AV

Pavel Hons z Orientálního ústavu AV ČR se zaměřuje na problematiku kastovního systému v Indii. Je autorem knihy Kasta, a basta!, která se na tento spl ... číst dále

21.4.2019 19:00 00:47:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Environmentální spiritualita a duchovní rovnoprávnost. Jaká je duchovní rovina ochrany přírody?

O potřebě postavit se klimatické krizi a vzít ochranu životního prostředí skutečně vážně se v poslední době mluví čím dál víc. Příkladem může být i gl ... číst dále

14.4.2019 18:30 00:41:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - „Buď jako Ježíš, buď jako Buddha.“ Hergot! s učitelem meditace Šimonem Grimmichem

Tématu meditace jsme se v Hergot!u věnovali již několikrát. Nyní vám přinášíme rozhovor s učitelem meditace mindfulness (všímavosti) Šimonem Grimmiche ... číst dále

7.4.2019 18:00 00:48:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! s Lukášem Noskem: Úvod do islámské filozofie

Islámská filozofie bývá označována různými termíny. Nejčastěji jde o „arabskou filozofii“, jíž se rozumí filozofie psaná arabsky. V arabštině však pro ... číst dále

31.3.2019 18:00 00:47:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - „S žádnými nadpřirozenými silami jsem se nesetkal,“ říká skeptický kouzelník a hypnotizér

Jakub Kroulík je hypnotizér a mentalista, který v tom, co dělá, zároveň důsledně uplatňuje racionalitu a skeptický přístup. Kouzlo podle něj není proj ... číst dále

24.3.2019 18:00 00:45:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot!: Jak Justin Mučedník bránil křesťanství

Na konci ledna vyšla v nakladatelství Vyšehrad kniha Radky Fialové, která nese název Justin Mučedník a jeho Bible. Autorka knihy v Hergot!u přiblížila ... číst dále

17.3.2019 18:00 00:45:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Katolická církev musí dát větší prostor ženám, říká aktivistka a římská katolička v Hergot!u

Petra Daňková je římská katolička, dlouhodobě žije v Německu a je jednou z čelných představitelek mezinárodní organizace Voices of Faith, která usiluj ... číst dále

10.3.2019 18:00 00:43:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - V šumavských hvozdech vznikají nové mytologie, říká Aleš Palán

Spisovatel a publicista Aleš Palán minulý rok vydal knihu Raději zešílet v divočině. Představuje v ní lidi, které různé životní příběhy zavedly do sam ... číst dále

4.3.2019 10:05 00:49:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! s Blankou Knotkovou-Čapkovou: Indické ženy požadují v hinduismu rovnoprávnost

V posledních měsících se v Indii konají protesty, jejichž prostřednictvím se indické ženy dožadují rovnoprávnosti v náboženských záležitostech. Chtějí ... číst dále

24.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! Vděční teroristé, nedostatek andělů a strach o své tělo. O městských legendách s Petrem Janečkem

Hoaxy, fámy, fake news, městské legendy – nedůvěryhodné zkazky, které zaplavují internet. Jejich obsah se různí. Pokrývají témata od stravování přes m ... číst dále

17.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! Renegades 11: Odchod z ultraortodoxní židovské komunity změní úplně všechno

Avišalom von Šiluach žije v Jeruzalémě, píše poezii a na vysoké škole se věnuje filmu. Od většinové izraelské populace se liší tím, že patří k tzv. da ... číst dále

3.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot!: Kabala jako věda?

Kabala je tajemná tradice, se kterou je spojena celá řada mýtů a nejrůznějších zavádějících představ. Během staletí se také rozvinuly různé přístupy a ... číst dále

28.1.2019 10:10    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! s Jakubem Múčkou: Ruská pravoslavná církev je oporou Kremlu

Propojení nejvyššího vedení Kremlu a Ruské pravoslavné církve není ničím novým. Současná Ruská pravoslavná církev se snaží navázat na středověký model ... číst dále

13.1.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! o dluhové amnestii jako součásti evangelia: Ježíš byl tradicionalistický revolucionář

Americký ekonom Michael Hudson vydal knihu ...and Forgive Them Their Debts („... a odpusť jim jejich dluhy“), v níž se zabývá vztahy dlužníka a věřite ... číst dále

30.12.2018 19:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot!: Co dělaly české katolické feministky před sto lety?

Katolická církev a feminismus? V Čechách? A v devatenáctém století? Ano, je to možné. Jiří Havelka napsal knihu o katolických aktivistkách, které na p ... číst dále

23.12.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot!: Jak se slaví Vánoce v klášteře

Jako vánoční speciál jsme si pro vás v Hergot!u letos připravili malý výlet do zákulisí římskokatolických řeholních řádů. Jak se v těchto specifických ... číst dále

16.12.2018 19:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Slova jsou magií a magie slovy. Básnící šamani v Hergot!u

Na tom, že existuje pouto mezi jazykem a magií, není nic překvapivého – nakonec i z evropských mytologií víme o zaklínadlech, mocných slovech nebo sou ... číst dále

10.12.2018 09:55    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! o Parabibli: Není slovo Boží jako slovo Boží

Jak by vypadal Ježíšův příběh, kdyby se odehrával v současné době a v České republice? Odpověď na otázku najdete v odvážné parafrázi některých příběhů ... číst dále

2.12.2018 19:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! s religionistou Sušerem: Tajemství českých zednářských lóží

O zednářských lóžích jste toho pravděpodobně nejvíce slyšeli z populárních konspiračních teorií, které kolují mezi lidmi už pár set let a překvapivě v ... číst dále

18.11.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! o starokatolické církvi: Katolická, alternativní a nezávislá na Vatikánu

Na první pohled to působí jako paradox. Církev, která ve svém názvu dává důraz na stáří, vznikla v 19. století odštěpením od římskokatolické církve, a ... číst dále

11.11.2018 19:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Kde se bere boj za křesťanské hodnoty a kdo za ním stojí?

Křesťanské hodnoty, tradiční rodina a strach ze všech, kteří by nám to či ono mohli narušovat, si získaly nepřehlédnutelné místo v českém veřejném pro ... číst dále

6.11.2018 09:35    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Hergot! o spiritualitě T. G. Masaryka: náboženství je cesta k pokroku

O prvním československém prezidentu a jeho přístupu k náboženství se odjakživa šířily různé mýty. Masaryk jako nábožensky založený člověk, kterému šlo ... číst dále

28.10.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Kritičnost i loajalita. Hergot! o vztahu Českobratrské církve evangelické k Československé republice

V den výročí vzniku samostatného československého státu si v Hergot!u připomínáme i počátky Českobratrské církve evangelické, která vznikla v prosinci ... číst dále

21.10.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Meditace jako tiché otevření se Bohu. Jak rozjímají křesťané?

Když se řekne meditace, většina lidí si pravděpodobně představí nějakou její formu vycházející z hinduistické nebo buddhistické tradice. Vedle těchto  ... číst dále

14.10.2018 19:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Hergot!

Hergot! - Sinolog Filip Jirouš: Čína proměnila muslimskou provincii v digitální totalitu

Nikoho asi nepřekvapí, že čínská komunistická strana nemá v oblibě náboženství. Zprávy, které se ale začaly objevovat v poslední době o dění v provinc ... číst dále