Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 224 podcastů / 14 171 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Webmisie redemptoristé"

28.10.2020 10:16 00:08:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Rodina, vlast, národ, kultura

Važme si dar svobody, který má rozvíjet člověka k svobodnému "ano" Bohu, lásce k bližním, rozvoji osobní i celé společnosti v souladu s Božím záměrem. ... číst dále

27.10.2020 09:45 00:01:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš chce obnovit církev svou láskou

Ježíš působí v církvi, byť je ona nedokonalá a hříšná ve svých členech. Je však svatá ve svém Bohu. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

26.10.2020 09:32 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učme se žít tak, jak žije Bůh

To, jak žije Bůh, můžeme vidět na celém životě Ježíše Krista. Milosrdenstvím se budeme Bohu podobat nejvíce. Být milosrdní, odpouštět, konat dobro - v ... číst dále

24.10.2020 09:36 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprosme si od Ježíše milost obrácení

Ježíš reaguje na neštěstí, o kterých mu říkají lidé. Pokud se podle Ježíše skutečně neobrátíme od našeho hříšného myšlení a jednání, podobně náhle zah ... číst dále

23.10.2020 10:15 00:08:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ve světle Boží pravdy správně posoudit dnešní dobu

Zahlcením vnějšími vjemy zábavy, politiky, přehnanými informacemi se vnitřně zahlcuje a zároveň vyprazdňuje naše srdce, které tak přestává být schopno ... číst dále

21.10.2020 09:54 00:06:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Být připraven na příchod Ježíše činnou láskou

Bůh je neustále přítomen v našem životě. Při naší smrti se zpečetí naše věčnost a její kvalita podle toho, kolik v nás je lásky k bližním a k Bohu - p ... číst dále

17.10.2020 10:29 00:06:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Markéta Alacoque a úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Svatá Markéta Maria Alacoque je apoštolkou úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ježíš u ní nalezl útočiště, ochotu plnit jeho vůli. Vůlí Ježíše je vše ... číst dále

16.10.2020 09:36 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Terezie z Avily

Bůh dokáže čekat. Naléhá, aby člověk, který slyší jeho volání, mu řekl své ano celým svým životem. Bůh se v životě Terezie z Avily dočkal vyslyšení. O ... číst dále

14.10.2020 10:11 00:07:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pokora vede k moudrosti života

Jedině pokorný člověk dokáže vidět skutečnost takovou jaká je - o sobě, o druhých i o Bohu. Pokora nás vede k pravdě, která osvobozuje z otroctví hříc ... číst dále

13.10.2020 09:55 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh nás pravdou očišťuje od přetvářky

Bůh nás zná a vidí hlubiny naší mysli, naše myšlenky, skryté tužby, tajemství našeho srdce, skryté vady, hříchy, nedokonalosti. A přesto nás miluje. P ... číst dále

12.10.2020 09:37 00:08:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží láska na kříži nás zve k obrácení srdce

Ježíš je znamením Boží lásky, která touží být přijímána. Potom totiž člověku přinese pokoj, dobro, život, svobodu. Co nás zdržuje od obrácení? Našimi  ... číst dále

10.10.2020 10:00 00:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Chvalme Pannu Marii za její trvalé "ano" Bohu

Také radost i nadšení má místo v naší víře. Tuto radost můžeme vyjádřit chvalozpěvem, modlitbou chvály, vděčnosti, za Boží dary každému z nás. Poděkuj ... číst dále

9.10.2020 09:48 00:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odpuštění hříchů hledejme u milosrdného Ježíše

Duch svatý nás vede k pokornému, pravdivému uznání svých vin. Vede nás následně k setkání s milosrdným Ježíšem, u kterého dostáváme odpuštění a osprav ... číst dále

8.10.2020 09:31 00:10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria nás učí modlitbě růžence

Růženec je zbraní proti zlému duchu. Přináší Boží moc a milosrdenství do lidských duší. Uzdravuje srdce od směřování k hříchu, zachraňuje svět před tr ... číst dále

5.10.2020 10:17 00:06:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Staňme se Božím milosrdenstvím pro druhé

Život sv. Faustyny Kowalské - patronky Božího milosrdenství. Na její podnět byl namalován známý obraz milosrdného Ježíše.  Duchovní slovo - P. Krzysz ... číst dále

3.10.2020 09:56 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sdílejme svou radost s Ježíšem

Podaří-li se nám něco dobrého, je to především dar Boží lásky, která se ukazuje v našem životě. Sdílejme svou radost s Ježíšem, který je zdrojem veške ... číst dále

1.10.2020 10:58 00:04:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Milovat a sloužit podle Ježíšova Srdce

Terezie od Dítěte Ježíše, známá jako Terezka Ježíškova, nebo "malá Terezka", hledala v církvi své životní poslání. Nalezla ho v obětavé lásce utěšujíc ... číst dále

30.9.2020 09:32 00:06:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sv. Jeroným naslouchal a žil podle slova Ježíše Krista

Sv. Jeroným kromě jiného přeložil Písmo svaté do latinského jazyka. Byl také k sobě přísný skrze Ježíšovo slovo, které rozjímal den co den. "Kdo nezná ... číst dále

29.9.2020 09:37 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Archandělé nás vedou k věčnému životu

V tajemný duchovním světě, který stejně tajemně proniká náš svět hmotný, žijí duchovní bytosti, které se podílejí na Božím stvoření, spolupracují s Bo ... číst dále

28.9.2020 10:31 00:07:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Říkejme Bohu "ano" celým svým životem

Neodkládejme naše obrácení na zítřek. Dnes říkejme Bohu "ano" na jeho volání, tichá vnuknutí i jasné výzvy konat dobro - ať už modlitbou, povinnostmi, ... číst dále

28.9.2020 10:05 00:04:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Václav - skrze kříž k věčné slávě

Svatý Václav vyprosil obrácení svému bratru, který ho se svými pomocníky zavraždil. Vnitřní sílu a statečnost sv. Václav čerpal přímo z Ježíšova Srdce ... číst dále

26.9.2020 11:00 00:04:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dejme Bohu celý svůj život

Apoštolové se učili důvěře v Boha, který se jim dával poznávat v Ježíši Kristu. My také můžeme objevovat tajemné Boží působení, zvláště v těžkostech a ... číst dále

19.9.2020 09:42 00:09:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš vysvětluje podobenství o rozsévači a půdě

Máme se stát dobrou půdou, ve které Boží slovo jako zaseté zrní, vzklíčí a přinese dobrou životní úrodu. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

18.9.2020 11:55 00:06:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria nám otvírá cestu k životu v Ježíši Kristu

Panna Maria nám svým pokorným srdcem, svým trvalým "ano" Bohu a "umenšováním" aby rostl Ježíš v jejím srdci i v našich životech přináší správný směr p ... číst dále

17.9.2020 10:22 00:06:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Skrze Boží odpuštění odpustit sobě samému

Bohu můžeme zcela projevit svou lásku tehdy, kdy přijmeme jeho odpuštění, v něm pak přijmeme sami sebe v realitě naší hříšnosti a projevíme Bohu lásku ... číst dále

17.9.2020 10:18 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat svůj život proměnit Kristem jako sv. Ludmila

Svatá Ludmila nám pomáhá v tom, co sama žila - ve svobodě zcela obrátit svůj život k Ježíši Kristu, nechat jím prostoupit svou každodenní realitu a př ... číst dále

17.9.2020 09:31 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat svůj život proměnit Kristem jako sv. Ludmila

Svatá Ludmila nám pomáhá v tom, co sama žila - ve svobodě zcela obrátit svůj život k Ježíši Kristu, nechat jím prostoupit svou každodenní realitu a př ... číst dále

14.9.2020 10:02 00:10:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ukřižovaný Ježíš je naší nadějí a odpuštěním našich hříchů

Ježíš na kříži nesl nejenom naše hříchy, ale také naše výčitky svědomí a všechny negativní pocity, které zakoušíme, když hřešíme. On nás z kříže nesou ... číst dále

10.9.2020 11:35 00:08:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Od smutku sebestřednosti k radosti pokorné poslušnosti Bohu

Ježíš mluví o lásce k nepřátelům, o nebeské štědrosti a o tom, abychom se dobrem podobali nebeskému Otci. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

7.9.2020 10:05 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uzdravuje z ochrnutí srdce

Ježíš uzdravuje člověka s ochrnulou rukou. Farizeové a učitelé zákona zůstávají v ochrnulosti srdce, když dávají přednost důrazu na zákonech a předpis ... číst dále

3.9.2020 09:46 00:07:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Následováním Ježíše máme naplnit naše životní povolání

Ježíš vyzval Petra, aby zajel na hlubinu a znovu hodil sítě, i když nebyl vhodný čas na lov ryb. Petr na Ježíšovo slovo sítě hodil a chytil velký poče ... číst dále

26.8.2020 18:27 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Všimnout si Boží varování

Ježíš narovinu popisuje nitro farizeů a učitelů zákona - jejich pokrytectví. Bohu se pokrytectví hnusí. Učme se žít a mluvit bez postranních úmyslů mě ... číst dále

24.8.2020 20:04 00:06:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přistupujme k Bohu s upřímným srdcem

Bůh si cení upřímného člověka, který před ním nezastírá své temnoty a hříchy. Ježíš přichází k nám, hříšníkům, aby nám daroval uzdravení, život, svobo ... číst dále

21.8.2020 09:42 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh dává naději v beznaději

Na obraze proroctví proroka Ezechiela o oživení suchých kostí chce Bůh říci, že má moc oživit v nás to, co už je dávno mrtvé.  Duchovní slovo - P. Jo ... číst dále

20.8.2020 09:47 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Bernard o modlitbě

V modlitbě se nám Ježíš zcela dává ze svého kříže. Nabízí nám otevřené Srdce plné lásky a milosrdenství. Využijme tuto Boží nabídku k proměně našeho ž ... číst dále

19.8.2020 11:13 00:07:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Modlit se za obrácení našich bližních

Ježíšovo podobenství o hospodáři, který postupně najímá dělníky na vinici a nakonec dává každému stejnou odměnu. Bůh volá. Je čas se k němu obrátit.  ... číst dále

17.8.2020 09:47 00:05:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Shromažďujme si poklady, které si odneseme na věčnost

Ježíš každému z nás poodhaluje cestu k věčnému životu a pravé dokonalosti. Jenom musíme být citlivý na jeho slovo, které k nám mluví v Bibli, skrze ud ... číst dále

13.8.2020 10:05 00:09:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh odpouští a čeká, že budeme i my odpouštět

Můžeme růst v podobě Bohu - tím, že budeme projevovat milosrdenství a odpuštění. "Odpusť nám, Bože, jako i my odpouštíme." Duchovní slovo - P. Krzysz ... číst dále

12.8.2020 09:23 00:04:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Cesta k pravé velikosti skrze pokoru ducha

Pokora plodí důvěru a oddanost Bohu Otci. To je vlastnost, kterou si Ježíš cení. Evangelium čte P. Stanislav Glac. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

10.8.2020 09:39 00:06:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život mučedníka sv. Vavřince

Oheň lásky k Bohu, kterým planul sv. Vavřinec byl silnější, než oheň, kterým byl mučen. Vavřincova poslední slova byla: "Děkuji ti, Pane, že jsem si z ... číst dále

6.8.2020 10:16 00:10:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš mění naše srdce svým milosrdenstvím

Zaměřením svého života na Ježíše Krista budeme postupně proměněni jeho láskou. Tak se staneme milosrdnými, laskavými, odpouštějícími, smiřujícími - ja ... číst dále

5.8.2020 20:05 00:06:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přistoupit k Bohu s pokorným srdcem

Bohu je milý pokorný člověk. Takový v sobě nosí lásku, která otvírá Boží Srdce. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

3.8.2020 09:48 00:08:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš kráčí po vodách Genezaretského jezera a vyděšeným apoštolům se zjevuje jako Pán nad přírodou a jejími živly. Ježíš má však moc i nad bouřkami, které se objevují v našem životě.

Ježíš má moc i nad bouřkami, které se objevují v našem životě. Nechme Ježíše, aby nás obdaroval existenční důvěrou a daroval jí neustálý růst. Duchov ... číst dále

1.8.2020 10:05 00:05:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Alfons - skrze temnotu selhání přijmout nový život

Svatý Alfons, zakladatel Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů, prožil v životě postupné poznávání Boha jako milosrdného a laskavého Otc ... číst dále

25.7.2020 10:49 00:06:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Důvěřovat Bohu ve svém životním povolání

Bůh si vyvolil nedokonalé lidi k tomu, aby se stali svědky jeho lásky, života, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Aby hlásali usmíření člověka s Bohem s ... číst dále

23.7.2020 10:08 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Čerpat a rozdávat lásku z Ježíšova Srdce

Pokud budeme propojeni svým životem, skutkem, nasloucháním a přijímáním s Ježíšem, přineseme ovoce lásky a náš život bude naplněn a bude mít smysl. D ... číst dále

23.7.2020 00:38 00:10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dvojí obrácení Marie Magdalény

Marie Magdaléna obdržela milost setkání s Ježíšem. Ve svém existenčním hladu, který nemohl být ukojen žádnou lidskou láskou, ani zničen žádným osobním ... číst dále

21.7.2020 13:52 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží odpuštění je úplné a dokonalé, vyznejme mu své hříchy

Bůh se už k vinám, které odpustil, nevrací. Jeho milosrdenství je dokonalé, zcela noří odpuštěné hříchy do oceánu věčného zapomnění. Vyznejme mu tedy  ... číst dále

20.7.2020 13:21 00:04:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem

Bůh volá k obrácení, aby člověk si znovu zamiloval milosrdenství a pokoru. Čtení z knihy proroka Micheáše čte br. Pavel Hudousek. Duchovní slovo - P ... číst dále

16.7.2020 09:48 00:05:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria Karmelská září krásou Boží lásky

Panna Maria Karmelská je přirovnávána ke kvetoucí zahradě, kde květy představují Boží milosti a dary. Panna Maria přinesla "stonásobnou úrodu" Boží lá ... číst dále

15.7.2020 10:13 00:07:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravá moudrost člověka

Ježíš velebí svého Otce za dar poznání pravého štěstí pro nepatrné a pokorné lidi, kteří hledají moudrost života v Boží lásce, v jeho odpuštění a ve z ... číst dále

14.7.2020 09:41 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Všimněme si dnes Boží zázraky v našem životě

Bůh působí v nás i v našem okolí den co den. Všimněme si působení jeho milosrdné lásky a projevujme Pánu vděčnost našeho srdce milující poslušností je ... číst dále

13.7.2020 12:47 00:05:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Obraťme své srdce k Bohu, který je milosrdný

Lidské srdce, jeho hloubka, tajemství člověka - to je prostor, ve kterém chce přebývat Bůh. Duchovní slovo - P. Jozef Novák

11.7.2020 11:00 00:04:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prožívat svůj život v Bohu

Prorok Ozeáš vyzývá Izrael a také nás, abychom se ve svém srdci neustále obraceli k Bohu. Tak se náš život stane naplněným, protože nás pronikne Boží  ... číst dále

11.7.2020 10:51 00:05:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hlásat svým životem živého Ježíše

Na základě naší lásky mají uvěřit v Ježíše Krista naši nejbližší i další lidé, s kterými jsme v kontaktu. Boží láska se chce rozlévat v srdcích lidí.  ... číst dále

8.7.2020 09:58 00:08:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš vnímá bolesti našich srdcí

Ježíš chce nasytit i naše srdce věčným životem, přijetím, pokojem, smyslem života a láskou, která je tvůrčí, odpouštějící, přinášející mír a čisté mez ... číst dále

6.7.2020 09:38 00:05:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra v Ježíše nám otvírá bránu k životu

Ježíše se s vírou dotýká nemocná žena a je uzdravena. Ježíš také svou mocí křísí z mrtvých dceru představeného synagogy.  Duchovní slovo - P. Jozef N ... číst dále

2.7.2020 10:08 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uzdravuje v eucharistii

V eucharistii se k nám Ježíš přibližuje se svou uzdravující mocí. Tak jako uzdravuje ochrnulého a odpouští mu hříchy, tak se Ježíš dotýká nás a chce o ... číst dále

30.6.2020 10:36 00:10:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ve svém strachu se utíkejme k milosrdnému Spasiteli

V návalech těžkostí, obav, úzkostí volejme k našemu milosrdnému Ježíši. On nás provede údolím temnot naší duše a hříchu ke světlu pokoje a života. Du ... číst dále

29.6.2020 10:21 00:09:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život svatých apoštolů Petra a Pavla

Na přímluvu svatých Petra a Pavla také my hlásejme svým životem i slovem Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Duchovní slovo - P. David Horáček

29.6.2020 10:17 00:09:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život svatých apoštolů Petra a Pavla

Na přímluvu sv. Petra a Pavla také my hlásejme svým životem a slovem Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Duchovní slovo - P. David Horáček

29.6.2020 09:33 00:11:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria je naší Matkou ustavičné pomoci

Ikona Panny Marie ustavičné pomoci nám pomáhá si uvědomit, že Ježíšova Matka Maria je také naší matkou. Ona nám ustavičně pomáhá k tomu, aby náš život ... číst dále

18.6.2020 10:23 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás učí modlitbě

V modlitbě "Otče náš" nás Ježíš učí důvěrnému postoji k nebeskému Otci. Duchovní slovo - P. Jozef Novák

15.6.2020 09:41 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zlo přemáhat dobrem

Ježíš nás učí, abychom byli jako Bůh - tak milosrdní, odpouštějící, trpěliví, snášející příkoří. Duchovní slovo - P. Jozef Novák

13.6.2020 10:54 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích

Ježíš nás učí pravdivému životu, jasné řeči, která vyjadřuje jednotu mezi nitrem našeho srdce a naším vnějším životem. Duchovní slovo - P. David Horá ... číst dále

13.6.2020 10:51 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích

Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích. Duchovní slovo P. David Horáček

12.6.2020 10:43 00:06:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

O manželské věrnosti

Ježíš řekl svým učedníkům:"Bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ž ... číst dále

9.6.2020 10:12 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria a zmrtvýchvstalý Ježíš

Nikde v Písmu svatém se nepíše, jak se Ježíš po svém zmrtvýchvstání osobně setkal se svou matkou Marií. Setkala se vůbec Panna Maria se svým zmrtvýchv ... číst dále

8.6.2020 10:27 00:08:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás zve k plnému životu

Ježíš učí zástupy a také nás novému životnímu stylu. Je to život podle jeho srdce, život naplněný pokojem, zápasem o dobro, lásku a milosrdenství. Du ... číst dále

4.6.2020 07:51 00:05:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je nejvyšším a věčným knězem

Všichni kněží, biskupové i sám papež mají svátostnou účast na Ježíšově kněžství - jeho lásce k Otci a k lidem, která se projevila v jeho oběti na kříž ... číst dále

2.6.2020 11:30 00:08:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Správný vztah k penězům

Ježíš řekl: "Dávejte císaři, co je císařovo a Bohu, co je Boží." Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

1.6.2020 09:43 00:07:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria je naší matkou

Umírající Ježíš na kříži prohlásil svou matku Marii za naši matku. Také nás vkládá do jejích rukou jako děti, o které se má starat a přivést k věčnému ... číst dále

22.5.2020 09:28 00:06:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh obrátí náš smutek v radost

Ježíš před svým utrpením předpovídá proměnu smutku apoštolů v radost, kterou jim nikdo už nevezme. Tak jako je smrt z pohledu člověka definitivní, tak ... číst dále

21.5.2020 11:00 00:13:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Klementa Hofbauera

Tento rok si připomínáme 200 let od úmrtí redemptoristy sv. Klementa Hofbauera, rodáka z jihomoravských Tasovic, patrona Vídně a Varšavy. Duchovní sl ... číst dále

21.5.2020 10:54 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosme o dary Ducha svatého

Duch Svatý nás vede ke svobodě nezištné lásky. V Duchu svatém nalezneme v životě správný směr, pokoj srdce a věčný život projevováním lásky, která neh ... číst dále

8.5.2020 11:41 00:07:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria, prostřednice všech milostí, nám vyprošuje dar míru

Maria nás vede blíž k Bohu. Duchovní slovo - P. David Horáček

6.5.2020 11:10 00:05:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Otevřít se na Ježíše - světlo věčného života

Ježíš a jeho slovo jsou světlem na životní cestě každého z nás. Ježíš je darem, který nás provází k životu lásky, která nekončí. Duchovní slovo - P.  ... číst dále

5.5.2020 10:02 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Důvěřujme Ježíšovi dobrému pastýři

My hledejme Boží vůli, tak budeme jeho ovečkami a můžeme mu zcela důvěřovat, že nás bude chránit od Zlého. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

3.5.2020 13:22 00:07:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je dobrým pastýřem

Ježíš se přirovnává k dobrému pastýři ovcí. Zná nás jménem, jde před námi a volá nás: "Pojď za mnou!" Vede nás k novému způsobu myšlení, mluvení a kon ... číst dále

2.5.2020 09:28 00:07:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Atanáše

Sv. Atanáš bránil proti ariánskému bludu božství Ježíše Krista. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

30.4.2020 00:31 00:10:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatá Kateřina Sienská nás učí modlitbě

Svým pokorným a tichým životem Kateřina přijímala Boží slovo a život podle něj formovala. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

28.4.2020 09:41 00:05:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosme Boha za ty, kteří nám ubližují

Svatý Štěpán, kterého kamenují kvůli vyznání Ježíše Krista, se modlí za své vrahy a prosí Boha o odpuštění. Modleme se za své nepřátele. Duchovní slo ... číst dále

27.4.2020 09:41 00:05:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosit o Boží milost a sílu

Na příběhu sv. Štěpána, který byl naplněn Boží milostí a silou, můžeme získat odvahu k modlitbě o milost a sílu k životu naplněném láskou. Tento život ... číst dále

23.4.2020 10:10 00:06:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšovi na nás záleží

Ježíš ve svém podobenství o dobrém pastýři vysvětluje svůj postoj ke každému z nás. Je ochoten nás hledat, když se ztratíme jemu, druhým i samému sobě ... číst dále

22.4.2020 20:39 00:06:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš zachraňuje člověka svým milosrdenstvím

Celá Boží vůle spočívá v projevení milosrdenství a v záchraně člověka k věčnému životu. Je to jediný důvod příchodu Božího Syna na zem. Jeho smrt na k ... číst dále

21.4.2020 17:30 00:05:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V Ježíši je nový život a odpuštění hříchů

Ježíš vyzdvižen na kříž chce všechny přitáhnout k sobě svou odpouštějící láskou. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

21.4.2020 10:53 00:06:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Narodit se k novému životu

Ježíš vysvětluje Nikodémovi, že je potřeba znovu se duchovně narodit z Boží lásky - Božího Ducha - a podle něj žít ve vnitřní svobodě. Duchovní slovo ... číst dále

18.4.2020 11:13 00:09:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Žít v Ježíšově přítomnosti

Náš život přinese hojné ovoce, budeme-li spojeni s Ježíšem, kterému budeme důvěřovat, s kterým budeme plánovat, prožívat svůj život. Ježíšova moc prom ... číst dále

16.4.2020 10:32 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Porozumět Písmu svatému skrze Ježíše zmrtvýchvstalého

Zmrtvýchvstalý Ježíš dává poznat apoštolům smysl Písma a poukazuje na jeho naplnění ve zmrtvychvstání. Duchovní slovo P. Jan Kuník

15.4.2020 11:47 00:11:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš se dává poznávat v Písmu a Eucharistii

Ježíš vysvětluje emauzským učedníkům propojenost proroctví proroků s vykoupením skrze smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Dává se poznávat v eucharistii.  ... číst dále

14.4.2020 18:42 00:08:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zmrtvýchvstalý Ježíš přichází ke každému z nás

Ježíš nespasil nějakou "masu" lidí bez osobního setkání s člověkem. Spasil celé lidstvo, ale s každým člověkem chce navázat neopakovatelný vztah, ve k ... číst dále

8.4.2020 10:45 00:08:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Věrnost Bohu a lidem opřít o Ježíše, ne o sebe

 V pokoře si vyprošujme věrnou lásku k Bohu i k lidem v každé životní situaci.

7.4.2020 11:01 00:07:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš přijímá lásku a vděčnost od lidí

Ježíš zvláště poslední týden před svým umučením byl rád, že mohl na chvilku přebývat s těmi, kteří ho měli rádi. Duchovní slovo P. Josef Michalčík

6.4.2020 16:48 00:05:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravda se nedá zabít

Zvláštní reakce židovské velerady na Ježíšovo znamení vzkříšení mrtvého Lazara - židé se rozhodli Ježíše zabít, aby si zachovali zvyky a ustanovení, z ... číst dále

4.4.2020 11:08 00:06:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Kdo vytrvá v Božím slovu, ten nalezne Pravdu a Pravda ho vysvobodí z hříchů. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

4.4.2020 10:55 00:07:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšovo božství

Ježíš svými slovy potvrzuje, že je Božím Synem. Svědčí o tom skutky, které může konat jenom Bůh. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

31.3.2020 19:12 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledat Boha přijímáním pravdy

Někdo Boha hledá, ale nechce měnit svůj život podle poznané pravdy o Bohu. Ježíš říká, že takový člověk zemře ve svých hříších. Obrácení kromě jiného  ... číst dále

30.3.2020 11:06 00:01:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo odděluje v našem nitru pravdu od lži, světlo od temnoty, život od smrti. Pobádá nás, abychom si myšlením, slovem i skutkem volili život, kt ... číst dále

28.3.2020 22:52 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíš prožil zavržení od těch, u kterých počítal s pochopením a přijetím. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

25.3.2020 22:21 00:07:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh se stává člověkem

Bůh se stává člověkem, aby nám obnovil ztracenou lidskou tvář. Duchovní slovo z rodiště sv. Klementa Hofbauera - z Tasovic u Znojma - P. Josef Michal ... číst dále

12.3.2020 12:51 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyjít z pekla egoismu do nebe pozorné lásky

Někteří lidé si vytváří peklo už na zemi. Používají své bližní jenom ke svému prospěchu. Zavírají se do neurotických rozkoší své luxusní a zároveň pek ... číst dále

10.3.2020 11:42 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyznávat Ježíše svědectvím dobrého života

K růstu člověka nestačí vnější skutek. Nestačí však ani pouhé "dobré smýšlení". Vnitřní úmysl má být spojen s konkrétním projevem lásky ke svým bližní ... číst dále

9.3.2020 10:50 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Být milosrdný jako Bůh

Ježíš řekl svým učedníkům: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a ... číst dále

6.3.2020 10:02 00:08:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat Ducha svatého, aby nás proměnil

Potřebujeme den co den následovat Ježíše, aby nás prozářil svým svatým Duchem, který nás bude uvádět do skutečné pokory a pravdy. V ní objevíme, že na ... číst dále

4.3.2020 10:32 00:08:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprosme si přijetí Boží moci a lásky

Ježíš k nám přichází jako ten, který má moc. Jeho síla se především projevuje v jeho milosrdné lásce a Bůh touží, abychom ji zcela přijali a byli osvo ... číst dále

2.3.2020 11:00 00:08:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Lásku k Bohu vyjadřovat láskou k bližním

Bez lásky k bližním není lásky k Bohu. Ke spáse však nestačí humanismus podle představ člověka. Humanismus bez Boha končí nelidskostí. Lásce k bližním ... číst dále

29.2.2020 11:47 00:07:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pokorně se vyznejme Bohu ze svých hříchů

Ježíš do sboru svých nejbližších apoštolů povolává veřejného hříšníka Matouše. Každý máme před Bohem šanci, když se v pravdě o našich hříších vydáme d ... číst dále

27.2.2020 11:13 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ptát se Ježíše, co si od nás přeje

Otvírejme svá srdce na přání našeho Boha. To je nejlepší základ pro změnu našeho života. Duchovní slovo P. Jana Kuníka

25.2.2020 12:00 00:08:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosit Boha v pokoře srdce

Pokora je pravda o nás. Jedině s Boží milosti dokážeme zůstat věrní lásce k Bohu a k bližním. Duchovní slovo P. Jan Kuník, C.Ss.R

22.2.2020 09:51 00:09:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Naše proměna se uskutečňuje mocí Ježíšova božství a naší svobodnou volbou života podle Božího života. Z archivu redemptoristů: duchovní slovo ze Svat ... číst dále

21.2.2020 10:36 00:08:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra jako svědectví života o Ježíši Kristu

Věřit znamená být otevřený na příchod Boha, přijímat ho jako dar a žít podle jeho slova. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

20.2.2020 11:37 00:05:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Poznávat v bližním Boží obraz a dobro

Ježíš, Boží Syn, přichází obnovit náš život, naše mezilidské vztahy, naši časnost i naši věčnost. Pokud Boží milostí budeme Ježíše přijímat jako Božíh ... číst dále

18.2.2020 10:35 00:05:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V nedostatku důvěřujme Bohu

Přílišné zaměření na své síly a možnosti nebo na naše selhání a slabost, nás může obírat o důvěru v Boha a jeho lásku. Duchovní slovo P. Jozef Novák, ... číst dále

17.2.2020 11:03 00:05:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravá moudrost života

Životní moudrost je propojena se vztahem k životu a jeho podstatě. Tedy přímo k lásce.  Duchovné slovo P. Krzysztof Strzelczyk, C.Ss.R

15.2.2020 10:06 00:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh přichází nasytit naši duši

Také naše duše, naše nitro, naše já, naše srdce hladoví po lásce. Bůh chce láskou nasytit naši duši. Buďme mu za to vděční. Duchovní slovo P. David  ... číst dále

14.2.2020 10:43 00:05:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Ježíš, který otvírá sluch a vrací řeč hluchoněmému, má moc otevřít sluch našeho srdce, které může být hluché na Boží volání. Duchovní slovo P. Jozef  ... číst dále

13.2.2020 11:05 00:06:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra a láska je vynalézavá

Ježíš vyslyší vroucí modlitbu pohanské ženy, nechá plně rozvinout její lásku a víru. Duchovní slovo P. Jozef Novák, C.Ss.R

12.2.2020 11:36 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Čisté úmysly vycházejí z čistého srdce

Ježíš upozorňuje na důležitost péče o čistotu našich úmyslů, aby naše skutky byly vedeny láskou. Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Piotr Nowicki

11.2.2020 10:01 00:11:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Dnes je zároveň Světový den nemocných a Panna Maria v dějinách církve se přimlouvá za každého člověka, aby kráčel cestou života a věčného zdraví. Duc ... číst dále

10.2.2020 13:59 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledat Boží uzdravení

Lidé přinášeli k Ježíšovi své nemocné. Doufali v jeho milosrdnou lásku a on je uzdravoval. Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Jozef Novák

8.2.2020 10:09 00:10:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Umění se zastavit v činnosti

Přílišný aktivismus může zabít podstatu života. Bez zastavení se a bez budování vztahu s Bohem a s nejbližšími, může dojít ke ztrátě lásky.

7.2.2020 18:18 00:11:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Japonští mučedníci jako svědkové pravdy o Ježíši Kristu

Japonští mučedníci jsou prvními mučedníky dálného východu. Věrně vydali svědectví o pravdě věčného života, který je v Ježíši Kristu - i když je to stá ... číst dále