Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 252 podcastů / 24 206 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Webmisie redemptoristé"

3.7.2021 09:44 00:06:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

Tomáš neuvěřil apoštolům, kteří viděli Ježíše zmrtvýchvstalého. Když nakonec se Ježíš ukázal i jemu, mohl se dotknout jeho ran. Uvěřil a vyznal, že Je ... číst dále

2.7.2021 10:20 00:11:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

V povolání celníka Matouše nám Ježíš ukazuje, že i my můžeme vykročit za ním a nechat se jím osvobodit od toho, na čem lpíme a co nám svazuje srdce na ... číst dále

1.7.2021 13:29 00:07:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učme se důvěře v Boha v každé životní situaci

Abrahám byl vyzván Bohem, aby mu obětoval svého jediného syna Izáka. Někdy více lpíme na Božích darech, než na Bohu samém. Pán nás očišťuje od přílišn ... číst dále

30.6.2021 10:00 00:05:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vnímejme naše bližní jako dar

Ježíš vyhání démony a nechá je vstoupit do stáda vepřů. Uzdravuje člověka, kterého se všichni báli. Učí nás, abychom se modlili i za ty, kteří jsou oh ... číst dále

29.6.2021 10:01 00:11:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Petr a Pavel - apoštolové proměněni Bohem

Apoštolové Petr a Pavel byli proměněni setkáním a přebýváním s Ježíšem, Božím Synem. Nechme se také my postupně proměnit Ježíšovou blízkostí. Chtějme  ... číst dále

28.6.2021 10:22 00:09:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh nás přesahuje ve svém milosrdenství i spravedlnosti

Text prvního čtení v dnešní liturgii mluví o Abrahámovi, který smlouvá s Bohem, aby zachránil Sodomu a Gomoru před zkázou. Bůh dává milost obrácení ne ... číst dále

26.6.2021 10:47 00:05:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V nesnázi vzývejme Ježíše

Ježíš na dálku uzdravuje služebníka římského setníka a žasne nad vírou tohoto římského vojáka. Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni od horečky. Nechme uzdra ... číst dále

24.6.2021 09:49 00:06:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Slavnost narození Jana Křtitele

Jan Křtitel předchází Ježíše v ohlašování evangelia - přiblížilo se Boží království, protože se přibližuje sám Bůh, Spasitel světa. Přijímejme každá B ... číst dále

23.6.2021 10:02 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zdrojem našeho dobra je Bůh

Skutečné dobro člověka se pozná podle jeho "ovoce", které přináší pro život druhých. Maskované zlo pod pláštíkem dobra se také časem ukáže podle celko ... číst dále

22.6.2021 09:53 00:05:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Co chcete, aby lidé dělali vám, i vy dělejte jim

Zákon mezilidských vztahů vychází z lidské přirozenosti, která je stvořena na Boží obraz. Jsme stvořeni ke vzájemnému konání dobra, abychom dospěli do ... číst dále

18.6.2021 10:23 00:05:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Co je smyslem našeho života?

Ježíš připomíná, že náš život se odvíjí podle toho, co je pokladem našeho srdce, co chápeme jako životní hodnotu. Věnujme se tomu, kdo dává věčný živo ... číst dále

17.6.2021 09:45 00:06:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás učí modlitbě

Ježíš nás učí oslovovat Boha jako našeho Otce. Máme se naučit vnímat jeden druhého jako opravdové bratry a skutečné sestry - jako Boží syny a Boží dce ... číst dále

14.6.2021 10:04 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pamatujme na to, co Bůh vykonal v našem životě

Oslavné žalmy jsou modlitbou chvály a oslavy pro našeho Pána, který nás stvořil a vede cestou k věčnému životu. Buďme mu za to vděční. Duchovní slovo ... číst dále

10.6.2021 10:01 00:06:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosme o schopnost odpouštět bližním

Ježíš nám dává varování, abychom nepodlehli narůstání hněvu proti našim bližním. To by nakonec rozložilo naši duši. Nechme v sobě narůstat dynamiku do ... číst dále

9.6.2021 11:50 00:06:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží slovo je světlem pro náš život

Ježíš nás zve k tomu, abychom si vážili každého Božího slova a nepodceňovali jeho důležitost pro náš život. Tak můžeme kráčet ve světle moudrosti po c ... číst dále

7.6.2021 10:06 00:09:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dívat se na život z Boží perspektivy

Ježíš nám v blahoslavenstvích otvírá cestu k věčnému životu a ukazuje směr, kterým prohloubíme náš život i pohled na štěstí člověka. Duchovní slovo - ... číst dále

5.6.2021 09:37 00:09:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život mučedníka sv. Bonifáce

Svatý Bonifác byl misionářem na území dnešního Holandska a Německa, horlivým hlasatelem evangelia, biskupem, který zakládal kláštery a obnovoval víru  ... číst dále

2.6.2021 11:21 00:07:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prožívejme přítomnost tak aby připravila šťastnou věčnost

Ježíš nás ubezpečuje o věčném životě, ve kterém lidé v nebi budou jako andělé a láska lidská bude proniknuta a přetvořena láskou Boží. Duchovní slovo ... číst dále

1.6.2021 10:18 00:08:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Justyna, mučedníka

Svatý Justin, mučedník, ve svém životě hledal tajemství, z kterého všechno povstalo. Hledal původ života, životní pravdu a nakonec našel Ježíše Krista ... číst dále

31.5.2021 10:35 00:07:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svátek Navštívení Panny Marie

Maria v požehnaném stavu navštěvuje svoji příbuznou Alžbětu, která také očekávala narození dítěte. Setkání s Marií je provázeno vanutím Ducha, ve kter ... číst dále

29.5.2021 09:59 00:05:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Kráčejme k Bohu po přímých cestách

Farizeové pronásledují Ježíše a ptají se ho, jakou mocí koná své skutky a dělá pořádky v chrámu. Odpovídá protiotázkou, ve které je usvědčuje, že neuv ... číst dále

26.5.2021 10:29 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš učí své učedníky pokoře

Ježíš na cestě do Jeruzaléma předpovídá svým učedníkům své utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. Jakub a Jan chtějí od Ježíše privilegia v nebeském královst ... číst dále

24.5.2021 09:42 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria - Matka církve i Matka tvá

Apoštolové společně s Marií a dalšími ženami očekávali příchod Ducha svatého. On vytvářel a vytváří jednotu církve. Maria jako dobrá Matka vede nás, s ... číst dále

14.5.2021 09:27 00:08:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sv. Matěj apoštol - být svědkem Boží dobroty

Podle tradice sv. Matěj učil své bližní, aby se dívali na krásu Božího stvoření v duchu oslavy Stvořitele, aby tělo podrobovali kázni a svým bližním s ... číst dále

26.4.2021 09:46 00:12:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prohlubujme poznání našeho dobrého pastýře Ježíše

Ježíš nám dává plnost svobody k lásce vůči němu i lidem. Rozhodněme se k lásce vůči Bohu, který nám dává věčný život. Duchovní slovo - P. Krzysztof S ... číst dále

24.4.2021 09:39 00:07:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Jiří - pomocník v nouzi

Na přímluvu sv. Jiřího nás ochraňuj, Pane, od područí zla, od útoků zlého ducha a daruj nám milost živé a věrné víry v tebe až do konce. Duchovní slo ... číst dále

21.4.2021 09:56 00:08:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Skrze Krista zabránit rozmachu zla v našem srdci

Šavel, později sv. Pavel, ve svém náboženském fanatismu se začal dopouštět násilí na křesťanech. Zlo v něm postupně gradovalo až do plné nenávisti. De ... číst dále

20.4.2021 10:06 00:06:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Láska je silnější než smrt

Štěpán vítězí svou láskou k nepřátelům. Je to vítězství nad smrtí nenávisti, nepřijetí a odporem proti Duchu svatému. Štěpán naplněn Božím Duchem vítě ... číst dále

17.4.2021 10:08 00:04:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš zmrtvýchvstalý je vítězem nad chaosem současného světa

Ježíš kráčí k apoštolům po vodě. Kráčí v bouři jako ten, který je svrchovaný vládce nad přírodními živly i živly, které ohrožují náš věčný život. Duc ... číst dále

12.4.2021 09:38 00:06:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ovocem modlitby je příchod lásky Ducha Svatého

První křesťané se v pronásledování modlili o Boží moc, Boží slávu při hlásání evangelia. Toužili vydávat svědectví o Ježíši ukřižovaném a zmrtvýchvsta ... číst dále

10.4.2021 10:10 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprošujme si víru v Ježíše zmrtvýchvstalého

Události, kdy se zmrtvýchvstalý Ježíš zjevil svým učedníkům, jsou reálným svědectvím o životě po smrti, který nás jednou čeká. Duchovní slovo - P. D ... číst dále

6.4.2021 10:04 00:07:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zmrtvýchvstalý Ježíš nás vede k radostnému plnění Boží vůle

Ježíš zmrtvýchvstalý se setkává s Maří Magdalénou a chce, aby tu radost z jeho zmrtvýchvstání sdílela s jeho učedníky. Maria ví, že Ježíše už nalezla ... číst dále

29.3.2021 09:40 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechme se vést Bohem

Prorok Izaiáš předpovídá naši spásu skrze Mesiáše - služebníka Božího. Ježíš se stal člověkem, aby nám posloužil svým utrpením, smrtí a zmrtývchvstání ... číst dále

20.3.2021 10:21 00:06:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledejme pravdu života s pokorou a láskou

Pouze skrze upřímné hledání pravdy v pokoře srdce a v naslouchání životu a svému srdci, nám -Bůh otevře obzory skutečnosti. Duchovní slovo - P. Krzys ... číst dále

15.3.2021 10:07 00:10:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Největším zázrakem je Ježíšova milosrdná láska k nám

I když Ježíš nebyl přijat jako Mesiáš těmi, s kterými vyrůstal a žil v Nazaretě, neznechutil se a nezanevřel na člověka. Obklopen nepřijetím, špatným  ... číst dále

12.3.2021 10:19 00:10:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život je velkou příležitostí k lásce

Ze spleti příkazů a zákazů židovského zákona Ježíš vybírá to, co je v životě nejdůležitější jako základní směr našeho života: Milu Pána, svého Boha, c ... číst dále

11.3.2021 12:34 00:06:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží slovo v době pandemie

Zvláště v dnešní době potřebujeme dobré slovo, povzbuzení, sounáležitost s druhými - a to zvláště tehdy, trpíme-li nemocí, nebo jsou nemocní naši blíz ... číst dále

9.3.2021 09:48 00:08:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přijímejme Boží milosrdenství a buďme milosrdní k bližním

Kristus na kříži zcela smazal náš dluh vůči Bohu a bližním. Odpouští naše provinění, kdykoli ho požádáme s pokorou a lítostí. Bůh ale také od nás žádá ... číst dále

8.3.2021 09:53 00:06:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Očistit se v Bohu ze své rozpolcenosti

Bůh má moc očistit člověka od jeho rozpolcenosti a hříchu. Bůh ospravedlňuje, přichází darovat pokoj nám, hříšníkům. Ponořme se do oceánu Božího odpuš ... číst dále

6.3.2021 09:53 00:11:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nám zjevuje tvář milosrdného Otce

Pán Ježíš nám v podobenství o marnotratném synu upravuje naše představy o Bohu. Naslouchejme Ježíši srdcem a objevíme Boží milosrdenství k nám i k naš ... číst dále

4.3.2021 12:59 00:08:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nepřehlížejme dobro, které můžeme vykonat

Ježíš v podobenství o nevšímavém boháči a chudém Lazarovi popisuje, co znamená peklo v duši člověka. Nabádá nás, abychom začali žít pravé nebe, které  ... číst dále

3.3.2021 09:31 00:10:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odhalit své nedostatky a s Boží mocí je překonávat

Ježíš upozorňuje na pokrytecké náboženství farizeů a učitelů zákona. Náboženské ustrnutí na vnějškovém zachovávání příkazů hrozí každému z nás. Zamysl ... číst dále

2.3.2021 10:24 00:07:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Buďte milosrdní jako váš nebeský Otec

Ježíš nás vede k tomu, abychom byl dětmi nebeského Otce nejenom co do původu naší existence, ale také co do chování se jeden ke druhému. Tak, jak se B ... číst dále

22.2.2021 10:44 00:05:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V modlitbě u Ježíše obdržíme pokoj a naději

Petr považoval Ježíše za Mesiáše, Božího Syna. Přes veškerou Petrovu slabost a nestálost Ježíš buduje společenství církve na Petrově víře a ochotě nap ... číst dále

17.2.2021 09:52 00:10:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přijímejme Boží slovo takové, jaké je

Chraňme se pokušení "předělávat" si Boží slovo podle našich choutek. Naslouchejme Bohu v pravdě našeho srdce a Pán nás uzdraví svým pokojem. Duchovní ... číst dále

13.2.2021 10:03 00:06:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh chce být s námi

Bůh nás zná a chce s námi komunikovat i když jsme hříšní. Svým voláním "kde jsi" nás staví před pravdu našeho svědomí a chce nám projevit své milosrde ... číst dále

6.2.2021 09:47 00:11:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Japonští mučedníci - učit se odpouštět svým nepřátelům

V pronásledování jakéhokoli druhu se utíkejme k našemu Spasiteli. On bude naším štítem, pomocí, útěchou i vítězstvím. Duchovní slovo - P. Krzysztof S ... číst dále

5.2.2021 09:47 00:06:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sv. Agáta nás učí věrnosti Bohu

Svatá Agáta, panna a mučednice, veškerou svou sílu a statečnost čerpala u svého milého Ježíše. Také my se utíkejme ke zdroji života, k našemu Bohu, ve ... číst dále

4.2.2021 10:11 00:05:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učit se skrze neúspěchy trpělivé lásce

Ježíš se nenechává znechutit nepřijetím od některých lidí. Ve své milosrdné a trpělivé lásce dává apoštolům své dary hlásat evangelium a uzdravovat. N ... číst dále

3.2.2021 10:05 00:08:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra v Boha osvobozuje od moderního modlářství

Je mnoho model, kterým člověk odevzdává svou duši i život. Mohou to být různé zájmy, které brání člověku rozvíjet vztah k Bohu i k lidem. Víra v sebed ... číst dále

1.2.2021 11:15 00:09:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Příchod Ježíše přináší zničení království zla

Ježíš si velmi cení hodnotu každého člověka. Z posedlého vyhání celý pluk démonů, dává mu zdravý rozum, mysl, tělo i duši. Pak ho posílá ohlašovat Bož ... číst dále

30.1.2021 09:52 00:10:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V bouřích života se učme důvěře v Ježíše Krista

Těžké životní situace jsou k tomu, aby nás očistily od toho, co není hodné naší důvěry. Také nás učí tomu, co je v životě to nejdůležitější. Duchovní ... číst dále

29.1.2021 09:47 00:08:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V utrpení se může zrodit hluboká láska k Bohu a k lidem

Těžkosti osobní i společenské, zvláště v této krizové době, mohou být podnětem k obnově vztahu k Bohu, k sobě i lidem. Duchovní slovo - P. Krzysztof  ... číst dále

28.1.2021 11:04 00:06:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Naslouchat Bohu svým srdcem

Slyšet v biblickém slova smyslu znamená mít touhu poznávat tajemství života, hledat Boha a cestu k životu věčnému, mít v srdci touhu po pravdě a v pra ... číst dále

26.1.2021 09:43 00:06:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prohlubujme svou víru znalostí Božího slova

oží slovo je živé slovo živého Boha. Hledejme v něm neustále pravdu života, prohlubujme poznání reálné Boží lásky k nám, formujme své svědomí podle Bo ... číst dále

25.1.2021 09:54 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Žijme ve smíru s celým tvorstvem skrze život v Ježíši Kristu

Skrze ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista se otevřela cesta smíření člověka s Bohem. Duch svatý nás vybízí, abychom se se všemi lidmi dobré vůle za ... číst dále

23.1.2021 09:46 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšova oběť nás očišťuje od mrtvých skutků

Ve svátosti smíření Kristus zcela obnovuje naše srdce svou láskou, kterou ukázal na kříži. Ve svém zmrtvýchvstání nás vede k novému životu. Využívejme ... číst dále

22.1.2021 09:48 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechme se proměnit Božím slovem

Boží slovo nám dává požehnání a odstraňuje to, co brání v růstu životu. Pravidelné rozjímání biblických textů mění náš pohled na svět. Odhaluje štěstí ... číst dále

21.1.2021 09:44 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Společná modlitba sjednocuje křesťany

Osobní modlitba i modlitba společná napomáhá sjednocení těch, kteří věří v Ježíše Krista. Také se můžeme modlit za naše odloučené bratry za plné spoje ... číst dále

19.1.2021 23:17 00:05:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží příkazy vedou člověka k životu a milosrdenství

Někteří farizeové přílišným akcentem na plnění příkazů ztratili z dohledu původní Boží úmysl s člověkem. Ježíš jim připomíná, že Boží zákony slouží čl ... číst dále

18.1.2021 11:07 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Řekněme ano Božímu volání

Boží trpělivá láska nás den co den zve k vytváření přátelství s Bohem i lidmi. Bůh si chce učinit příbytek v našem srdci, aby v něm zavládl pokoj a sv ... číst dále

18.1.2021 11:05 00:10:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Člověk potřebuje hledat a nalézat smysl života

Boží volání: "Pojď za mnou!" rezonuje v každém okamžiku našeho života. Postupně dostává svůj "tvar" v životním povolání. Buďme pozorní i na dnešní vol ... číst dále

15.1.2021 09:55 00:10:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uzdravuje pravdou

Ježíš uzdravuje ochrnulého z jeho hříchů a uzdravuje i jeho tělo. Snímá z něj břemeno výčitek, svázanost smutkem, uzdravuje hlubinu jeho bytí - jeho d ... číst dále

14.1.2021 10:15 00:05:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V modlitbě čerpat sílu a lásku do života

Ježíšova činnost vycházela z hluboké oddanosti nebeskému Otci, s kterým byl v neustálém kontaktu modlitbou. Ježíš si na modlitbu potřeboval také vyhra ... číst dále

12.1.2021 10:01 00:12:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš vysvobozuje člověka z moci démonů

Ježíš osvobozuje člověka od posedlosti zlým duchem. Bůh a jeho láska jsou silnější než moc zlých duchů. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

11.1.2021 22:32 00:05:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Obrátit se radostně k Bohu, který dává život

Ježíš navazuje na hlas Jana Křtitele a volá každého z nás k osobnímu obrácení, k pokání - ke změně smýšlení a způsobu života. Nejenom zanechat zlo, al ... číst dále

9.1.2021 10:05 00:09:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vložme svůj život do láskyplného Božího Srdce

Růst ve víře v Boha především znamená růst v poznání jeho lásky, v důvěrném vyznávání svých hříchů s vědomím, že mi Bůh odpouští a v růstu v důvěře v  ... číst dále

8.1.2021 10:20 00:07:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pramenem veškeré lásky je Bůh

Bůh nemiluje člověka pro jeho dokonalost. Boží láska není závislá na naší dobrotě a dokonalosti. Vychází sama ze sebe, ona sama je dobro samo. Zároveň ... číst dále

7.1.2021 10:28 00:08:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Den co den se obrátit k Ježíši Kristu

Naše obrácení k Bohu není jednorázovou skutečností. Den co den s Boží pomocí máme odpovídat Bohu na jeho volání, uvědomovat si své hříchy a Boží lásk ... číst dále

6.1.2021 12:54 00:08:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zjevení Páně - mít citlivé srdce na Boží znamení

Mudrci od východu měli citlivé srdce na znamení Božího ducha. Nejen že rozeznali důležitost znamení, ale podle toho také osobně jednali. Také my roze ... číst dále

5.1.2021 10:10 00:13:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Životem obětavé lásky se připodobňujme Ježíši

Nechme Ježíše, aby pronikal naši snahu o lásku k Bohu a bližním jeho láskou zářící z kříže. Tak v nás bude zářit světlo, které nehasne. Duchovní slov ... číst dále

4.1.2021 11:23 00:14:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sdílet s druhými radost z Ježíše

Jan Křtitel posílá své učedníky za Ježíšem. Dává místo svému Pánu a odevzdává mu své svěřené. Janovi učedníci chtějí Ježíše poznat a s druhými sdílí r ... číst dále

28.12.2020 10:30 00:11:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vánoce - chránit život a rozvíjet ho

Herodes se bál narozeného Ježíše, o kterém proroci předpovídali, že bude králem. Vyvraždil chlapečky v Betlémě a okolí domnívaje se, že zabije i naroz ... číst dále

21.12.2020 09:40 00:05:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Bůh přichází do prostředí našich starostí

Maria navštívila Alžbětu, aby jí pomáhala v přípravě na narození dítěte. Alžběta oslavila Boha, který ji přispěchal na pomoc skrze Marii. Nezapomeňme  ... číst dále

18.12.2020 09:51 00:05:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Naslouchejme přicházejícímu Bohu v poslušnosti srdce

Nestačí Bohu jenom naslouchat. Hebrejské slovo „šámá“ má při překladech dvojí význam. Znamená jednak „slyšet“ resp. pozorně naslouchat, ale také „být  ... číst dále

15.12.2020 10:16 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - čas změnit svůj život

Nesoustřeďujme se na člověka, který nás ke změně života vyzývá. Poslouchejme Boha samého, co nám říká a nevymlouvejme se na to, že nám nesedí člověk s ... číst dále

14.12.2020 10:26 00:09:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sv. Jan od Kříže - Ježíš je plným zjevením Boha

Sv. Jan od Kříže dospěl k poznání Boha na základě milosti a také své snahy poznat Boha a smysl lidského života. Všechno toto poznal v ukřižovaném a zm ... číst dále

8.12.2020 10:49 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Maria se zcela zasvětila Bohu a podřídila mu celý svůj život. Bůh ji uchránil dědičné viny a připravil si v ní příbytek pro svého Syna Ježíše. Žijme t ... číst dále

7.12.2020 09:46 00:05:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Ježíš je milosrdný Bůh, který nás osvobozuje od hříchů

Dříve, než Ježíš uzdravil ochrnulého, odpustil mu hříchy. Základem zdraví člověka je zdravá duše, zdravé smýšlení, světlo v srdci, kterým je sám Bůh.  ... číst dále

4.12.2020 10:27 00:04:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - rozvíjejme svou víru důvěrou v Ježíše

Ježíš uzdravuje dva slepce. Oni mu důvěřují, nazývají ho mesiášem, o kterém věděli, že bude otvírat zrak slepým. Ježíš je na základě jejich víry uzdra ... číst dále

3.12.2020 19:20 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Budujme svůj život na pevných základech

Ježíš je pevným základem pro celý náš život. Naplněním Boží vůle, kterou je praktická láska k bližním, láska k Bohu a pokora srdce, vybudujeme život,  ... číst dále

2.12.2020 10:50 00:07:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Nechme se uzdravit milosrdným Ježíšem

Ježíš kromě toho, že uzdravil zástupy nemocných a zoufalých lidí, také je nasytil zázračným rozmnožením chlebů a ryb. Dává nám tak poznat, že on je Bo ... číst dále

30.11.2020 09:50 00:08:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Advent - Ježíš nás volá, abychom ho následovali svým životem

Ježíš se stal smyslem života sv. Ondřeje, kterého si vyvolil za svého apoštola. Ježíš je přicházející spása pro náš život. Otevřít svůj život na přich ... číst dále

25.11.2020 09:44 00:07:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V Ježíši Kristu nalezneme pravdu o sobě samých

Způsob života, který přinesl Ježíš Kristus, je v dnešní době pronásledován. Levicové vedení Evropské unie si chce na způsob babylonské věže vybudovat  ... číst dále

23.11.2020 09:54 00:05:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vložit Bohu do rukou starost o svůj život

Chudá vdova dala do chrámové pokladnice všechno, co měla na živobytí. Bůh byl jejím pokladem a jemu zcela odevzdala do rukou svůj život. Zaměřme svůj  ... číst dále

21.11.2020 09:52 00:08:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Uvedení Panny Marie do chrámu a její zasvěcení se Bohu

Panna Maria byla uvedena do chrámu ve svém dětském věku, aby se zde v chrámové škole připravila na své povolání ženy a matky. V obřadu přijetí do chrá ... číst dále

20.11.2020 09:39 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechme, ať Ježíš očistí chrám našeho srdce

Odolávejme trpělivě vnitřnímu i vnějšímu tlaku znehodnotit naše srdce egoismem, zdánlivými výhodami, kterými bychom zaprodali naši duši. Bůh chce mít  ... číst dále

19.11.2020 09:50 00:07:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nyní je čas k přijetí Ježíše

Ježíš pláče nad Jeruzalémem, nad lidmi, kteří přes zjevné Boží skutky Ježíše nepřijali a začali ho nenávidět. Nerozeznali čas příchodu Boha. My máme m ... číst dále

17.11.2020 10:04 00:05:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

S radostí přijmout Ježíše do svého života

Ježíš se v Jerichu zastavil u místního boháče, vrchního celníka a veřejného hříšníka Zachea. Ten v setkání s Ježíšem, se zastavil nad svým životem a s ... číst dále

16.11.2020 09:38 00:06:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přejít z temnoty ke světlu víry v milujícího Boha

Ježíš uzdravuje slepce u Jericha pro jeho víru, že Ježíš jako slíbený mesiáš ho může uzdravit. Víra v Boží lásku nám otvírá novou dimenzi života. Duc ... číst dále

13.11.2020 09:39 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Projevujme milosrdné srdce jako sv. Anežka

Bůh si nás volí, ospravedlňuje nás Kristovou smrtí a vzkříšením a tak ukazuje, že miluje člověka Božskou láskou. Odpovězme Bohu poděkováním i naším mi ... číst dále

12.11.2020 09:40 00:01:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Jak rozlišíme pravou lásku od falešné

Jak rozlišit pravou lásku? Láska druhým přináší radost, útěchu a pokoj duše. Pokud přináší chaos, pokud je zaměřena jen a jen na sebe, pokud druhého c ... číst dále

11.11.2020 09:39 00:04:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Poděkujme Bohu za jeho dary

Vděčnost není jenom známkou dobrého vychování. Je znamením toho, že člověk si uvědomuje dary od Boha a že také náš bližní je nám darem. Zároveň nás vd ... číst dále

10.11.2020 10:22 00:05:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Podstata křesťanské katecheze

Spása a věčný život přichází v Ježíši Kristu, Božím Synu a může ji přijmout každý člověk v přijetí odpuštění svých hříchů od Ježíše Krista, pokáním a  ... číst dále

9.11.2020 10:35 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Naše tělo má být chrámem Božím

Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě nás zaměřuje na prohloubení našeho vztahu k Bohu i k sobě samému. Bůh chce přebývat v srdci člověka a v kř ... číst dále

6.11.2020 10:03 00:06:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Španělští redemptoristé - mučedníci

V čase španělské občanské války - před II. světovou válkou - levicová vláda vydala přísné zákony proti církvi a v následném pronásledování křesťanů ze ... číst dále

5.11.2020 09:35 00:05:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odvrhněme hřích a vykročme na cestu nezištné lásky

V podobenství o dobrém pastýři Ježíš vysvětluje, co je Boží vůlí. Tou je vroucí Boží touha po záchraně hříšníků. A z toho vyplývající velká Boží rados ... číst dále

4.11.2020 10:28 00:08:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Karla Boromejského

Sv. Karel Boromejský obnovil tehdejší církev skrze vnitřní modlitbu a činnost z ní vyvěrající. Přibližme se k Ježíši Kristu, vložme mu do rukou svůj ž ... číst dále

3.11.2020 09:43 00:04:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš Kristus je Pán

Pavel apoštol vyzpíval hymnus na Ježíše Krista a jeho velikost, která je v jeho pokoře a úplné poslušnosti svému Otci. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

2.11.2020 15:38 00:08:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Projevujme lásku našim zemřelým

V očistci duše prahnou a žízní po přebývání s Bohem. Zkracujme jim tuto bolest našimi modlitbami a získáním plnomocných odpustků. Duchovní slovo - P. ... číst dále

28.10.2020 10:16 00:08:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Rodina, vlast, národ, kultura

Važme si dar svobody, který má rozvíjet člověka k svobodnému "ano" Bohu, lásce k bližním, rozvoji osobní i celé společnosti v souladu s Božím záměrem. ... číst dále

27.10.2020 09:45 00:01:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš chce obnovit církev svou láskou

Ježíš působí v církvi, byť je ona nedokonalá a hříšná ve svých členech. Je však svatá ve svém Bohu. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

26.10.2020 09:32 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učme se žít tak, jak žije Bůh

To, jak žije Bůh, můžeme vidět na celém životě Ježíše Krista. Milosrdenstvím se budeme Bohu podobat nejvíce. Být milosrdní, odpouštět, konat dobro - v ... číst dále

24.10.2020 09:36 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprosme si od Ježíše milost obrácení

Ježíš reaguje na neštěstí, o kterých mu říkají lidé. Pokud se podle Ježíše skutečně neobrátíme od našeho hříšného myšlení a jednání, podobně náhle zah ... číst dále

23.10.2020 10:15 00:08:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ve světle Boží pravdy správně posoudit dnešní dobu

Zahlcením vnějšími vjemy zábavy, politiky, přehnanými informacemi se vnitřně zahlcuje a zároveň vyprazdňuje naše srdce, které tak přestává být schopno ... číst dále

21.10.2020 09:54 00:06:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Být připraven na příchod Ježíše činnou láskou

Bůh je neustále přítomen v našem životě. Při naší smrti se zpečetí naše věčnost a její kvalita podle toho, kolik v nás je lásky k bližním a k Bohu - p ... číst dále

17.10.2020 10:29 00:06:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Markéta Alacoque a úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Svatá Markéta Maria Alacoque je apoštolkou úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ježíš u ní nalezl útočiště, ochotu plnit jeho vůli. Vůlí Ježíše je vše ... číst dále

16.10.2020 09:36 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Terezie z Avily

Bůh dokáže čekat. Naléhá, aby člověk, který slyší jeho volání, mu řekl své ano celým svým životem. Bůh se v životě Terezie z Avily dočkal vyslyšení. O ... číst dále

14.10.2020 10:11 00:07:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pokora vede k moudrosti života

Jedině pokorný člověk dokáže vidět skutečnost takovou jaká je - o sobě, o druhých i o Bohu. Pokora nás vede k pravdě, která osvobozuje z otroctví hříc ... číst dále

13.10.2020 09:55 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh nás pravdou očišťuje od přetvářky

Bůh nás zná a vidí hlubiny naší mysli, naše myšlenky, skryté tužby, tajemství našeho srdce, skryté vady, hříchy, nedokonalosti. A přesto nás miluje. P ... číst dále

12.10.2020 09:37 00:08:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží láska na kříži nás zve k obrácení srdce

Ježíš je znamením Boží lásky, která touží být přijímána. Potom totiž člověku přinese pokoj, dobro, život, svobodu. Co nás zdržuje od obrácení? Našimi  ... číst dále

10.10.2020 10:00 00:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Chvalme Pannu Marii za její trvalé "ano" Bohu

Také radost i nadšení má místo v naší víře. Tuto radost můžeme vyjádřit chvalozpěvem, modlitbou chvály, vděčnosti, za Boží dary každému z nás. Poděkuj ... číst dále

9.10.2020 09:48 00:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Odpuštění hříchů hledejme u milosrdného Ježíše

Duch svatý nás vede k pokornému, pravdivému uznání svých vin. Vede nás následně k setkání s milosrdným Ježíšem, u kterého dostáváme odpuštění a osprav ... číst dále

8.10.2020 09:31 00:10:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria nás učí modlitbě růžence

Růženec je zbraní proti zlému duchu. Přináší Boží moc a milosrdenství do lidských duší. Uzdravuje srdce od směřování k hříchu, zachraňuje svět před tr ... číst dále

5.10.2020 10:17 00:06:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Staňme se Božím milosrdenstvím pro druhé

Život sv. Faustyny Kowalské - patronky Božího milosrdenství. Na její podnět byl namalován známý obraz milosrdného Ježíše.  Duchovní slovo - P. Krzysz ... číst dále

3.10.2020 09:56 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sdílejme svou radost s Ježíšem

Podaří-li se nám něco dobrého, je to především dar Boží lásky, která se ukazuje v našem životě. Sdílejme svou radost s Ježíšem, který je zdrojem veške ... číst dále

1.10.2020 10:58 00:04:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Milovat a sloužit podle Ježíšova Srdce

Terezie od Dítěte Ježíše, známá jako Terezka Ježíškova, nebo "malá Terezka", hledala v církvi své životní poslání. Nalezla ho v obětavé lásce utěšujíc ... číst dále

30.9.2020 09:32 00:06:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Sv. Jeroným naslouchal a žil podle slova Ježíše Krista

Sv. Jeroným kromě jiného přeložil Písmo svaté do latinského jazyka. Byl také k sobě přísný skrze Ježíšovo slovo, které rozjímal den co den. "Kdo nezná ... číst dále

29.9.2020 09:37 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Archandělé nás vedou k věčnému životu

V tajemný duchovním světě, který stejně tajemně proniká náš svět hmotný, žijí duchovní bytosti, které se podílejí na Božím stvoření, spolupracují s Bo ... číst dále

28.9.2020 10:31 00:07:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Říkejme Bohu "ano" celým svým životem

Neodkládejme naše obrácení na zítřek. Dnes říkejme Bohu "ano" na jeho volání, tichá vnuknutí i jasné výzvy konat dobro - ať už modlitbou, povinnostmi, ... číst dále

28.9.2020 10:05 00:04:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Václav - skrze kříž k věčné slávě

Svatý Václav vyprosil obrácení svému bratru, který ho se svými pomocníky zavraždil. Vnitřní sílu a statečnost sv. Václav čerpal přímo z Ježíšova Srdce ... číst dále

26.9.2020 11:00 00:04:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dejme Bohu celý svůj život

Apoštolové se učili důvěře v Boha, který se jim dával poznávat v Ježíši Kristu. My také můžeme objevovat tajemné Boží působení, zvláště v těžkostech a ... číst dále

19.9.2020 09:42 00:09:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš vysvětluje podobenství o rozsévači a půdě

Máme se stát dobrou půdou, ve které Boží slovo jako zaseté zrní, vzklíčí a přinese dobrou životní úrodu. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

18.9.2020 11:55 00:06:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria nám otvírá cestu k životu v Ježíši Kristu

Panna Maria nám svým pokorným srdcem, svým trvalým "ano" Bohu a "umenšováním" aby rostl Ježíš v jejím srdci i v našich životech přináší správný směr p ... číst dále

17.9.2020 10:22 00:06:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Skrze Boží odpuštění odpustit sobě samému

Bohu můžeme zcela projevit svou lásku tehdy, kdy přijmeme jeho odpuštění, v něm pak přijmeme sami sebe v realitě naší hříšnosti a projevíme Bohu lásku ... číst dále

17.9.2020 10:18 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat svůj život proměnit Kristem jako sv. Ludmila

Svatá Ludmila nám pomáhá v tom, co sama žila - ve svobodě zcela obrátit svůj život k Ježíši Kristu, nechat jím prostoupit svou každodenní realitu a př ... číst dále

17.9.2020 09:31 00:06:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat svůj život proměnit Kristem jako sv. Ludmila

Svatá Ludmila nám pomáhá v tom, co sama žila - ve svobodě zcela obrátit svůj život k Ježíši Kristu, nechat jím prostoupit svou každodenní realitu a př ... číst dále

14.9.2020 10:02 00:10:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ukřižovaný Ježíš je naší nadějí a odpuštěním našich hříchů

Ježíš na kříži nesl nejenom naše hříchy, ale také naše výčitky svědomí a všechny negativní pocity, které zakoušíme, když hřešíme. On nás z kříže nesou ... číst dále

10.9.2020 11:35 00:08:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Od smutku sebestřednosti k radosti pokorné poslušnosti Bohu

Ježíš mluví o lásce k nepřátelům, o nebeské štědrosti a o tom, abychom se dobrem podobali nebeskému Otci. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

7.9.2020 10:05 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uzdravuje z ochrnutí srdce

Ježíš uzdravuje člověka s ochrnulou rukou. Farizeové a učitelé zákona zůstávají v ochrnulosti srdce, když dávají přednost důrazu na zákonech a předpis ... číst dále

3.9.2020 09:46 00:07:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Následováním Ježíše máme naplnit naše životní povolání

Ježíš vyzval Petra, aby zajel na hlubinu a znovu hodil sítě, i když nebyl vhodný čas na lov ryb. Petr na Ježíšovo slovo sítě hodil a chytil velký poče ... číst dále

26.8.2020 18:27 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Všimnout si Boží varování

Ježíš narovinu popisuje nitro farizeů a učitelů zákona - jejich pokrytectví. Bohu se pokrytectví hnusí. Učme se žít a mluvit bez postranních úmyslů mě ... číst dále

24.8.2020 20:04 00:06:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přistupujme k Bohu s upřímným srdcem

Bůh si cení upřímného člověka, který před ním nezastírá své temnoty a hříchy. Ježíš přichází k nám, hříšníkům, aby nám daroval uzdravení, život, svobo ... číst dále

21.8.2020 09:42 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh dává naději v beznaději

Na obraze proroctví proroka Ezechiela o oživení suchých kostí chce Bůh říci, že má moc oživit v nás to, co už je dávno mrtvé.  Duchovní slovo - P. Jo ... číst dále

20.8.2020 09:47 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Bernard o modlitbě

V modlitbě se nám Ježíš zcela dává ze svého kříže. Nabízí nám otevřené Srdce plné lásky a milosrdenství. Využijme tuto Boží nabídku k proměně našeho ž ... číst dále

19.8.2020 11:13 00:07:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Modlit se za obrácení našich bližních

Ježíšovo podobenství o hospodáři, který postupně najímá dělníky na vinici a nakonec dává každému stejnou odměnu. Bůh volá. Je čas se k němu obrátit.  ... číst dále

17.8.2020 09:47 00:05:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Shromažďujme si poklady, které si odneseme na věčnost

Ježíš každému z nás poodhaluje cestu k věčnému životu a pravé dokonalosti. Jenom musíme být citlivý na jeho slovo, které k nám mluví v Bibli, skrze ud ... číst dále

13.8.2020 10:05 00:09:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh odpouští a čeká, že budeme i my odpouštět

Můžeme růst v podobě Bohu - tím, že budeme projevovat milosrdenství a odpuštění. "Odpusť nám, Bože, jako i my odpouštíme." Duchovní slovo - P. Krzysz ... číst dále

12.8.2020 09:23 00:04:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Cesta k pravé velikosti skrze pokoru ducha

Pokora plodí důvěru a oddanost Bohu Otci. To je vlastnost, kterou si Ježíš cení. Evangelium čte P. Stanislav Glac. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

10.8.2020 09:39 00:06:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život mučedníka sv. Vavřince

Oheň lásky k Bohu, kterým planul sv. Vavřinec byl silnější, než oheň, kterým byl mučen. Vavřincova poslední slova byla: "Děkuji ti, Pane, že jsem si z ... číst dále

6.8.2020 10:16 00:10:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš mění naše srdce svým milosrdenstvím

Zaměřením svého života na Ježíše Krista budeme postupně proměněni jeho láskou. Tak se staneme milosrdnými, laskavými, odpouštějícími, smiřujícími - ja ... číst dále

5.8.2020 20:05 00:06:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Přistoupit k Bohu s pokorným srdcem

Bohu je milý pokorný člověk. Takový v sobě nosí lásku, která otvírá Boží Srdce. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

3.8.2020 09:48 00:08:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš kráčí po vodách Genezaretského jezera a vyděšeným apoštolům se zjevuje jako Pán nad přírodou a jejími živly. Ježíš má však moc i nad bouřkami, které se objevují v našem životě.

Ježíš má moc i nad bouřkami, které se objevují v našem životě. Nechme Ježíše, aby nás obdaroval existenční důvěrou a daroval jí neustálý růst. Duchov ... číst dále

1.8.2020 10:05 00:05:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatý Alfons - skrze temnotu selhání přijmout nový život

Svatý Alfons, zakladatel Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů, prožil v životě postupné poznávání Boha jako milosrdného a laskavého Otc ... číst dále

25.7.2020 10:49 00:06:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Důvěřovat Bohu ve svém životním povolání

Bůh si vyvolil nedokonalé lidi k tomu, aby se stali svědky jeho lásky, života, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Aby hlásali usmíření člověka s Bohem s ... číst dále

23.7.2020 10:08 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Čerpat a rozdávat lásku z Ježíšova Srdce

Pokud budeme propojeni svým životem, skutkem, nasloucháním a přijímáním s Ježíšem, přineseme ovoce lásky a náš život bude naplněn a bude mít smysl. D ... číst dále

23.7.2020 00:38 00:10:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Dvojí obrácení Marie Magdalény

Marie Magdaléna obdržela milost setkání s Ježíšem. Ve svém existenčním hladu, který nemohl být ukojen žádnou lidskou láskou, ani zničen žádným osobním ... číst dále

21.7.2020 13:52 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží odpuštění je úplné a dokonalé, vyznejme mu své hříchy

Bůh se už k vinám, které odpustil, nevrací. Jeho milosrdenství je dokonalé, zcela noří odpuštěné hříchy do oceánu věčného zapomnění. Vyznejme mu tedy  ... číst dále

20.7.2020 13:21 00:04:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem

Bůh volá k obrácení, aby člověk si znovu zamiloval milosrdenství a pokoru. Čtení z knihy proroka Micheáše čte br. Pavel Hudousek. Duchovní slovo - P ... číst dále

16.7.2020 09:48 00:05:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria Karmelská září krásou Boží lásky

Panna Maria Karmelská je přirovnávána ke kvetoucí zahradě, kde květy představují Boží milosti a dary. Panna Maria přinesla "stonásobnou úrodu" Boží lá ... číst dále

15.7.2020 10:13 00:07:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravá moudrost člověka

Ježíš velebí svého Otce za dar poznání pravého štěstí pro nepatrné a pokorné lidi, kteří hledají moudrost života v Boží lásce, v jeho odpuštění a ve z ... číst dále

14.7.2020 09:41 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Všimněme si dnes Boží zázraky v našem životě

Bůh působí v nás i v našem okolí den co den. Všimněme si působení jeho milosrdné lásky a projevujme Pánu vděčnost našeho srdce milující poslušností je ... číst dále

13.7.2020 12:47 00:05:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Obraťme své srdce k Bohu, který je milosrdný

Lidské srdce, jeho hloubka, tajemství člověka - to je prostor, ve kterém chce přebývat Bůh. Duchovní slovo - P. Jozef Novák

11.7.2020 11:00 00:04:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prožívat svůj život v Bohu

Prorok Ozeáš vyzývá Izrael a také nás, abychom se ve svém srdci neustále obraceli k Bohu. Tak se náš život stane naplněným, protože nás pronikne Boží  ... číst dále

11.7.2020 10:51 00:05:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hlásat svým životem živého Ježíše

Na základě naší lásky mají uvěřit v Ježíše Krista naši nejbližší i další lidé, s kterými jsme v kontaktu. Boží láska se chce rozlévat v srdcích lidí.  ... číst dále

8.7.2020 09:58 00:08:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš vnímá bolesti našich srdcí

Ježíš chce nasytit i naše srdce věčným životem, přijetím, pokojem, smyslem života a láskou, která je tvůrčí, odpouštějící, přinášející mír a čisté mez ... číst dále

6.7.2020 09:38 00:05:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra v Ježíše nám otvírá bránu k životu

Ježíše se s vírou dotýká nemocná žena a je uzdravena. Ježíš také svou mocí křísí z mrtvých dceru představeného synagogy.  Duchovní slovo - P. Jozef N ... číst dále

2.7.2020 10:08 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás uzdravuje v eucharistii

V eucharistii se k nám Ježíš přibližuje se svou uzdravující mocí. Tak jako uzdravuje ochrnulého a odpouští mu hříchy, tak se Ježíš dotýká nás a chce o ... číst dále

30.6.2020 10:36 00:10:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ve svém strachu se utíkejme k milosrdnému Spasiteli

V návalech těžkostí, obav, úzkostí volejme k našemu milosrdnému Ježíši. On nás provede údolím temnot naší duše a hříchu ke světlu pokoje a života. Du ... číst dále

29.6.2020 10:21 00:09:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život svatých apoštolů Petra a Pavla

Na přímluvu svatých Petra a Pavla také my hlásejme svým životem i slovem Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Duchovní slovo - P. David Horáček

29.6.2020 10:17 00:09:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život svatých apoštolů Petra a Pavla

Na přímluvu sv. Petra a Pavla také my hlásejme svým životem a slovem Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Duchovní slovo - P. David Horáček

29.6.2020 09:33 00:11:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria je naší Matkou ustavičné pomoci

Ikona Panny Marie ustavičné pomoci nám pomáhá si uvědomit, že Ježíšova Matka Maria je také naší matkou. Ona nám ustavičně pomáhá k tomu, aby náš život ... číst dále

18.6.2020 10:23 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás učí modlitbě

V modlitbě "Otče náš" nás Ježíš učí důvěrnému postoji k nebeskému Otci. Duchovní slovo - P. Jozef Novák

15.6.2020 09:41 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zlo přemáhat dobrem

Ježíš nás učí, abychom byli jako Bůh - tak milosrdní, odpouštějící, trpěliví, snášející příkoří. Duchovní slovo - P. Jozef Novák

13.6.2020 10:54 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích

Ježíš nás učí pravdivému životu, jasné řeči, která vyjadřuje jednotu mezi nitrem našeho srdce a naším vnějším životem. Duchovní slovo - P. David Horá ... číst dále

13.6.2020 10:51 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích

Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích. Duchovní slovo P. David Horáček

12.6.2020 10:43 00:06:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

O manželské věrnosti

Ježíš řekl svým učedníkům:"Bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ž ... číst dále

9.6.2020 10:12 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Panna Maria a zmrtvýchvstalý Ježíš

Nikde v Písmu svatém se nepíše, jak se Ježíš po svém zmrtvýchvstání osobně setkal se svou matkou Marií. Setkala se vůbec Panna Maria se svým zmrtvýchv ... číst dále

8.6.2020 10:27 00:08:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš nás zve k plnému životu

Ježíš učí zástupy a také nás novému životnímu stylu. Je to život podle jeho srdce, život naplněný pokojem, zápasem o dobro, lásku a milosrdenství. Du ... číst dále

4.6.2020 07:51 00:05:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je nejvyšším a věčným knězem

Všichni kněží, biskupové i sám papež mají svátostnou účast na Ježíšově kněžství - jeho lásce k Otci a k lidem, která se projevila v jeho oběti na kříž ... číst dále

2.6.2020 11:30 00:08:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Správný vztah k penězům

Ježíš řekl: "Dávejte císaři, co je císařovo a Bohu, co je Boží." Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

1.6.2020 09:43 00:07:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria je naší matkou

Umírající Ježíš na kříži prohlásil svou matku Marii za naši matku. Také nás vkládá do jejích rukou jako děti, o které se má starat a přivést k věčnému ... číst dále

22.5.2020 09:28 00:06:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh obrátí náš smutek v radost

Ježíš před svým utrpením předpovídá proměnu smutku apoštolů v radost, kterou jim nikdo už nevezme. Tak jako je smrt z pohledu člověka definitivní, tak ... číst dále

21.5.2020 11:00 00:13:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Klementa Hofbauera

Tento rok si připomínáme 200 let od úmrtí redemptoristy sv. Klementa Hofbauera, rodáka z jihomoravských Tasovic, patrona Vídně a Varšavy. Duchovní sl ... číst dále

21.5.2020 10:54 00:04:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosme o dary Ducha svatého

Duch Svatý nás vede ke svobodě nezištné lásky. V Duchu svatém nalezneme v životě správný směr, pokoj srdce a věčný život projevováním lásky, která neh ... číst dále

8.5.2020 11:41 00:07:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Maria, prostřednice všech milostí, nám vyprošuje dar míru

Maria nás vede blíž k Bohu. Duchovní slovo - P. David Horáček

6.5.2020 11:10 00:05:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Otevřít se na Ježíše - světlo věčného života

Ježíš a jeho slovo jsou světlem na životní cestě každého z nás. Ježíš je darem, který nás provází k životu lásky, která nekončí. Duchovní slovo - P.  ... číst dále

5.5.2020 10:02 00:05:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Důvěřujme Ježíšovi dobrému pastýři

My hledejme Boží vůli, tak budeme jeho ovečkami a můžeme mu zcela důvěřovat, že nás bude chránit od Zlého. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

3.5.2020 13:22 00:07:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš je dobrým pastýřem

Ježíš se přirovnává k dobrému pastýři ovcí. Zná nás jménem, jde před námi a volá nás: "Pojď za mnou!" Vede nás k novému způsobu myšlení, mluvení a kon ... číst dále

2.5.2020 09:28 00:07:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Život sv. Atanáše

Sv. Atanáš bránil proti ariánskému bludu božství Ježíše Krista. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

30.4.2020 00:31 00:10:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Svatá Kateřina Sienská nás učí modlitbě

Svým pokorným a tichým životem Kateřina přijímala Boží slovo a život podle něj formovala. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

28.4.2020 09:41 00:05:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosme Boha za ty, kteří nám ubližují

Svatý Štěpán, kterého kamenují kvůli vyznání Ježíše Krista, se modlí za své vrahy a prosí Boha o odpuštění. Modleme se za své nepřátele. Duchovní slo ... číst dále

27.4.2020 09:41 00:05:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosit o Boží milost a sílu

Na příběhu sv. Štěpána, který byl naplněn Boží milostí a silou, můžeme získat odvahu k modlitbě o milost a sílu k životu naplněném láskou. Tento život ... číst dále

23.4.2020 10:10 00:06:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšovi na nás záleží

Ježíš ve svém podobenství o dobrém pastýři vysvětluje svůj postoj ke každému z nás. Je ochoten nás hledat, když se ztratíme jemu, druhým i samému sobě ... číst dále

22.4.2020 20:39 00:06:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš zachraňuje člověka svým milosrdenstvím

Celá Boží vůle spočívá v projevení milosrdenství a v záchraně člověka k věčnému životu. Je to jediný důvod příchodu Božího Syna na zem. Jeho smrt na k ... číst dále

21.4.2020 17:30 00:05:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V Ježíši je nový život a odpuštění hříchů

Ježíš vyzdvižen na kříž chce všechny přitáhnout k sobě svou odpouštějící láskou. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

21.4.2020 10:53 00:06:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Narodit se k novému životu

Ježíš vysvětluje Nikodémovi, že je potřeba znovu se duchovně narodit z Boží lásky - Božího Ducha - a podle něj žít ve vnitřní svobodě. Duchovní slovo ... číst dále

18.4.2020 11:13 00:09:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Žít v Ježíšově přítomnosti

Náš život přinese hojné ovoce, budeme-li spojeni s Ježíšem, kterému budeme důvěřovat, s kterým budeme plánovat, prožívat svůj život. Ježíšova moc prom ... číst dále

16.4.2020 10:32 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Porozumět Písmu svatému skrze Ježíše zmrtvýchvstalého

Zmrtvýchvstalý Ježíš dává poznat apoštolům smysl Písma a poukazuje na jeho naplnění ve zmrtvychvstání. Duchovní slovo P. Jan Kuník

15.4.2020 11:47 00:11:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš se dává poznávat v Písmu a Eucharistii

Ježíš vysvětluje emauzským učedníkům propojenost proroctví proroků s vykoupením skrze smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Dává se poznávat v eucharistii.  ... číst dále

14.4.2020 18:42 00:08:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Zmrtvýchvstalý Ježíš přichází ke každému z nás

Ježíš nespasil nějakou "masu" lidí bez osobního setkání s člověkem. Spasil celé lidstvo, ale s každým člověkem chce navázat neopakovatelný vztah, ve k ... číst dále

8.4.2020 10:45 00:08:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Věrnost Bohu a lidem opřít o Ježíše, ne o sebe

 V pokoře si vyprošujme věrnou lásku k Bohu i k lidem v každé životní situaci.

7.4.2020 11:01 00:07:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíš přijímá lásku a vděčnost od lidí

Ježíš zvláště poslední týden před svým umučením byl rád, že mohl na chvilku přebývat s těmi, kteří ho měli rádi. Duchovní slovo P. Josef Michalčík

6.4.2020 16:48 00:05:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravda se nedá zabít

Zvláštní reakce židovské velerady na Ježíšovo znamení vzkříšení mrtvého Lazara - židé se rozhodli Ježíše zabít, aby si zachovali zvyky a ustanovení, z ... číst dále

4.4.2020 11:08 00:06:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu

Kdo vytrvá v Božím slovu, ten nalezne Pravdu a Pravda ho vysvobodí z hříchů. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

4.4.2020 10:55 00:07:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšovo božství

Ježíš svými slovy potvrzuje, že je Božím Synem. Svědčí o tom skutky, které může konat jenom Bůh. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

31.3.2020 19:12 00:07:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledat Boha přijímáním pravdy

Někdo Boha hledá, ale nechce měnit svůj život podle poznané pravdy o Bohu. Ježíš říká, že takový člověk zemře ve svých hříších. Obrácení kromě jiného  ... číst dále

30.3.2020 11:06 00:01:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Boží slovo je světlem pro náš život

Boží slovo odděluje v našem nitru pravdu od lži, světlo od temnoty, život od smrti. Pobádá nás, abychom si myšlením, slovem i skutkem volili život, kt ... číst dále

28.3.2020 22:52 00:06:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ježíšův smutek nad nenávistí člověka

Ježíš prožil zavržení od těch, u kterých počítal s pochopením a přijetím. Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

25.3.2020 22:21 00:07:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh se stává člověkem

Bůh se stává člověkem, aby nám obnovil ztracenou lidskou tvář. Duchovní slovo z rodiště sv. Klementa Hofbauera - z Tasovic u Znojma - P. Josef Michal ... číst dále

12.3.2020 12:51 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyjít z pekla egoismu do nebe pozorné lásky

Někteří lidé si vytváří peklo už na zemi. Používají své bližní jenom ke svému prospěchu. Zavírají se do neurotických rozkoší své luxusní a zároveň pek ... číst dále

10.3.2020 11:42 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyznávat Ježíše svědectvím dobrého života

K růstu člověka nestačí vnější skutek. Nestačí však ani pouhé "dobré smýšlení". Vnitřní úmysl má být spojen s konkrétním projevem lásky ke svým bližní ... číst dále

9.3.2020 10:50 00:06:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Být milosrdný jako Bůh

Ježíš řekl svým učedníkům: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a ... číst dále

6.3.2020 10:02 00:08:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Nechat Ducha svatého, aby nás proměnil

Potřebujeme den co den následovat Ježíše, aby nás prozářil svým svatým Duchem, který nás bude uvádět do skutečné pokory a pravdy. V ní objevíme, že na ... číst dále

4.3.2020 10:32 00:08:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Vyprosme si přijetí Boží moci a lásky

Ježíš k nám přichází jako ten, který má moc. Jeho síla se především projevuje v jeho milosrdné lásce a Bůh touží, abychom ji zcela přijali a byli osvo ... číst dále

2.3.2020 11:00 00:08:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Lásku k Bohu vyjadřovat láskou k bližním

Bez lásky k bližním není lásky k Bohu. Ke spáse však nestačí humanismus podle představ člověka. Humanismus bez Boha končí nelidskostí. Lásce k bližním ... číst dále

29.2.2020 11:47 00:07:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pokorně se vyznejme Bohu ze svých hříchů

Ježíš do sboru svých nejbližších apoštolů povolává veřejného hříšníka Matouše. Každý máme před Bohem šanci, když se v pravdě o našich hříších vydáme d ... číst dále

27.2.2020 11:13 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Ptát se Ježíše, co si od nás přeje

Otvírejme svá srdce na přání našeho Boha. To je nejlepší základ pro změnu našeho života. Duchovní slovo P. Jana Kuníka

25.2.2020 12:00 00:08:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Prosit Boha v pokoře srdce

Pokora je pravda o nás. Jedině s Boží milosti dokážeme zůstat věrní lásce k Bohu a k bližním. Duchovní slovo P. Jan Kuník, C.Ss.R

22.2.2020 09:51 00:09:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Naše proměna se uskutečňuje mocí Ježíšova božství a naší svobodnou volbou života podle Božího života. Z archivu redemptoristů: duchovní slovo ze Svat ... číst dále

21.2.2020 10:36 00:08:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra jako svědectví života o Ježíši Kristu

Věřit znamená být otevřený na příchod Boha, přijímat ho jako dar a žít podle jeho slova. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

20.2.2020 11:37 00:05:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Poznávat v bližním Boží obraz a dobro

Ježíš, Boží Syn, přichází obnovit náš život, naše mezilidské vztahy, naši časnost i naši věčnost. Pokud Boží milostí budeme Ježíše přijímat jako Božíh ... číst dále

18.2.2020 10:35 00:05:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

V nedostatku důvěřujme Bohu

Přílišné zaměření na své síly a možnosti nebo na naše selhání a slabost, nás může obírat o důvěru v Boha a jeho lásku. Duchovní slovo P. Jozef Novák, ... číst dále

17.2.2020 11:03 00:05:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Pravá moudrost života

Životní moudrost je propojena se vztahem k životu a jeho podstatě. Tedy přímo k lásce.  Duchovné slovo P. Krzysztof Strzelczyk, C.Ss.R

15.2.2020 10:06 00:05:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh přichází nasytit naši duši

Také naše duše, naše nitro, naše já, naše srdce hladoví po lásce. Bůh chce láskou nasytit naši duši. Buďme mu za to vděční. Duchovní slovo P. David  ... číst dále

14.2.2020 10:43 00:05:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Bůh otvírá sluch našeho srdce

Ježíš, který otvírá sluch a vrací řeč hluchoněmému, má moc otevřít sluch našeho srdce, které může být hluché na Boží volání. Duchovní slovo P. Jozef  ... číst dále

13.2.2020 11:05 00:06:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Víra a láska je vynalézavá

Ježíš vyslyší vroucí modlitbu pohanské ženy, nechá plně rozvinout její lásku a víru. Duchovní slovo P. Jozef Novák, C.Ss.R

12.2.2020 11:36 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Čisté úmysly vycházejí z čistého srdce

Ježíš upozorňuje na důležitost péče o čistotu našich úmyslů, aby naše skutky byly vedeny láskou. Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Piotr Nowicki

11.2.2020 10:01 00:11:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Lurdská Panna Maria nás zve k obrácení

Dnes je zároveň Světový den nemocných a Panna Maria v dějinách církve se přimlouvá za každého člověka, aby kráčel cestou života a věčného zdraví. Duc ... číst dále

10.2.2020 13:59 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Hledat Boží uzdravení

Lidé přinášeli k Ježíšovi své nemocné. Doufali v jeho milosrdnou lásku a on je uzdravoval. Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Jozef Novák

8.2.2020 10:09 00:10:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Umění se zastavit v činnosti

Přílišný aktivismus může zabít podstatu života. Bez zastavení se a bez budování vztahu s Bohem a s nejbližšími, může dojít ke ztrátě lásky.

7.2.2020 18:18 00:11:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Webmisie redemptoristé

Japonští mučedníci jako svědkové pravdy o Ježíši Kristu

Japonští mučedníci jsou prvními mučedníky dálného východu. Věrně vydali svědectví o pravdě věčného života, který je v Ježíši Kristu - i když je to stá ... číst dále