Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 52 153 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Na stole je téma"

17.5.2024 09:00 00:54:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

esko-vietnamské vztahy

esko vietnamské vztahy jsou velmi dlouhodobé a stabilní, datují se již od dob eskoslovenské republiky. V roce 1997 byla založena esko vietnamská spole ... číst dále

14.5.2024 09:00 00:55:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

ecká sobota na hrad Veveí 2024

Na státním hrad Veveí v tsném sousedství brnnského moe se 25. 5. 2024 bude konat již 12. roník akce zvané ecká sobota na hrad Veveí. O tom, že spojení ... číst dále

13.5.2024 15:00 00:55:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

V pípad mé smrti otevi, a víš...

Dokument s názvem A víš má pt stran a na té poslední je vyobrazena dopisní obálka se slovy: V pípad mé smrti otevi, a víš... Na onch pt list si mžete  ... číst dále

13.5.2024 13:13 00:55:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rok modlitby

Fortna je klášter otevený všem, který nabízí nejrznjší duchovní a vzdlávací modlitby. Dlouhá léta to bylo místo modlitby, když zde sídlily bosé karmel ... číst dále

30.4.2024 09:00 00:53:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dosud neprobádaná innost partyzán na Vysoin

Martin Pfann a jeho Partyzánská stezka, prvodce po historii antifašistického odboje na Vysoin. Martin studuje Fakultu výtvarných umní vysokého uení te ... číst dále

26.4.2024 15:54 00:53:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Musica non grata

tyi roky trval umlecko-vdecký projekt Musica non grata, jehož iniciátorem byla Opera Národního divadla a Státní opera. Pedstavil tvorbu umlc první pol ... číst dále

23.4.2024 09:33 00:56:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Finanní gramotnost 4 - Nemovitosti

Peníze snad odjakživa lovka zotroují. Ale peníze samy o sob jsou jen vc, respektive prostedek smny. Tím, kdo rozhoduje o mravním znaménku, je lovk, kt ... číst dále

19.4.2024 15:24 00:51:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Šastný Radovan Šastný

Hostem Haliny Františákové bude fotograf, malí, texta, kreativec a nadšený sportovec Radovan Šastný. Povídání o jeho cest od sportu k výtvarnému umní, ... číst dále

16.4.2024 09:00 00:49:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Kam za výtvarným umním v Brn? Teba na Brno Art Week!

Brno Art Week je festival, platforma a pehlídka výtvarného umní. V jihomoravské metropoli se koná pod tímto názvem od roku 2019, pedtím se mu íkalo Tý ... číst dále

12.4.2024 09:00 00:52:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Divadelní festival Setkání/Encounter

Rozhovor s pozvánkou na nadcházející mezinárodní festival Setkání/Encounter s editelkou festivalu Sonjou Špakovou a vedoucí sekce propagace a média An ... číst dále

10.4.2024 10:32 00:50:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rok ve znamení motýl

Ochránci pírody vyhlásili letošní rok Rokem motýl. Po celé republice se budou konat aktivity, díky kterým se veejnost dozví více o této pozoruhodné sk ... číst dále

2.4.2024 09:00 00:50:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O právu svobodn a dstojn žít a vit

Evropská unie má ochranu lidských práv a lidské dstojnosti mezi naprostými prioritami. Svoboda náboženského vyznání sem patí nedliteln. Také svoboda p ... číst dále

31.3.2024 09:00 00:50:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pašijové betlémy

Rodina Šedin se již pt generací vnuje ezbáství a výrob Betlém. Libor Šedina je dnes výrobcem a vlastníkem jediného pašijového betlému v eské Republice ... číst dále

29.3.2024 09:00 00:58:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Plné hnízdo podruhé

Projekt o rodiovství s inspirativními radami od tch nejpovolanjších pstoun. Ukazuje se, že ani 14 epizod první ady zdaleka nevyerpalo témata, která lz ... číst dále

26.3.2024 09:00 00:56:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pomáháme pekroit minulost - o Centru Rubikon

Pomáhají lidem pekroit trestní minulost, ukazují, co je ve vznici eká a následn podporují v získání a udržení práce a bydlení. Tyto a další úskalí eší ... číst dále

22.3.2024 09:00 00:54:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Babiky za klima

Rozhovor s Yvonnou Gaillyovou, editelkou Ekologického institutu Veronica a Helenou Továrkovou, editelkou Nadace Veronica. Pipravil Jan Hanák. Yvonna G ... číst dále

19.3.2024 11:15 00:46:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rok Rychlých šíp - 85 let

Dne 23. ledna 2024 uplynulo 25 let od úmrtí spisovatele a skautského vdce Jaroslava Foglara, a rok 2024 je v tomto smru významný i tím, že uplynulo 85 ... číst dále

15.3.2024 09:00 00:54:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Finanní gramotnost 3 - Spoení

Peníze snad odjakživa lovka zotroují. Ale peníze samy o sob jsou jen vc, respektive prostedek smny. Tím, kdo rozhoduje o mravním znaménku, je lovk, kt ... číst dále

12.3.2024 09:00 00:55:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Prvodce po pítomnosti

Mj host Šimon Grimmich vystudoval filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde se ve své magisterské práci zabýval fenomenologií pozornosti. Dále  ... číst dále

8.3.2024 09:00 00:56:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Zem, která je mým domovem

Historie zemdlství u nás. Sobstanost, vývoz? Jaký je rozdíl malých a stedních zemdlc u nás? Dotace tak njak pro všechny, jinak to nejde. Geneticky mod ... číst dále

7.3.2024 09:00 00:54:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Víra jednoho technika

Název poadu jsem si vypjil ze stejnojmenného blogu, který Boleslav Vraný píše. Je to technicky vzdlaný lovk, který zárove vystudoval bakaláe na KTF v  ... číst dále

1.3.2024 14:58 00:54:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nový litomický biskup

V prosinci loského roku byl novým litomickým biskupem jmenován P. Stanislav Pibyl, dosavadní generální sekretá eské biskupské konference. Ješt ped jeh ... číst dále

27.2.2024 09:00 00:52:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Folklores not dead

Rozhovor se Zlatou Madiovou, ekonomkou z Podluží a zakladatelkou Jihomoravské komunitní nadace, a Helenou Továrkovou, editelkou Nadace Veronica. Témat ... číst dále

26.2.2024 10:22 00:54:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

65 let Divadla DRAK

Svtoznámé loutkové divadlo Drak v HK je scénou, jehož tvorba od poátku vychází jednak ze starobylé tradice východoeského, potažmo eského, loutkáství,  ... číst dále

21.2.2024 09:09 00:53:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Postní doba moderní

V dob postní se kesané pipravují na slavení Velikonoc. Toto tyicetidenní období mže sloužit jako prostor pro hlubší rozjímání sám v sob, odeknutí si t ... číst dále

16.2.2024 09:00 00:55:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

ekání na jaro

ekání na jaro je nejnovjší kuchaka z dílny Jany Florentýny Pišové (díve Zatloukalové), která se vnuje receptm pro období od Tí král do Velikonoc. S au ... číst dále

13.2.2024 09:00 00:51:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rethmannova kandidatura na dkana

Albert-Peter Rethmann se rozhodl kandidovat na dkana KTF UK v Praze. Jako bývalý profesor má k fakult blízký vztah a touží jí pomoci. Mediální pozorno ... číst dále

9.2.2024 13:56 00:54:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Finanní gramotnost 2 - Dluhy

Peníze snad odjakživa lovka zotroují. Ale peníze samy o sob jsou jen vc, respektive prostedek smny. Tím, kdo rozhoduje o mravním znaménku, je lovk, kt ... číst dále

6.2.2024 15:25 00:55:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Etiketa

Jií Guth Jarkovský íkával, že slušnost je lovku vrozená, ale zdvoilosti se musíme uit. Pravidla spoleenského chování, i jinak etiketa, je nco, co kdek ... číst dále

2.2.2024 14:58 00:55:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dnes je to jinak...

Do ostravského studia Proglasu pijala pozvání paní Tajana Medvecká, hereka, dabérka a recitátorka v mnoha slovesných a hudebních poadech. K mikrofonu  ... číst dále

30.1.2024 21:10 00:51:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Závod historických vozidel Londýn - Brighton 2023

Hostem je pan Jií Hoice, úastník závodu historických vozidel Londýn - Brighton 2023. Tohoto závodu se úastnilo pes tyi sta automobil. Podmínkou bylo,  ... číst dále

26.1.2024 09:00 00:55:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Finanní gramotnost 1 - Peníze jsou souástí života

Peníze snad odjakživa lovka zotroují. Ale peníze samy o sob jsou jen vc, respektive prostedek smny. Tím, kdo rozhoduje o mravním znaménku, je lovk, kt ... číst dále

24.1.2024 11:52 00:55:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Výroí vypoádávání se sudetonmeckou otázkou

ledna 1997 byla podepsána esko - nmecká deklarace o vzájemných vztazích, která se snaží zmírnit naptí mezi obma zemmi, petrvávající ze 2. svtové válk ... číst dále

22.1.2024 09:27 00:54:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Muž se šarmem

Daniel Košál z Valašského Meziíí, roník 1938. Chemik, varhaník, fotograf, cyklista, ekumenický evangelík. Pro své pímé a otevené jednání byl v mnoha f ... číst dále

17.1.2024 11:01 00:54:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Sto let hereky Kolesové

Hereka Marta Kolesová se narodila se 2. bezna 1923 v Detovicích u Kladna, pekroila tedy již svých sto let života. Již mnoho let žije v Hradci Králové. ... číst dále

10.1.2024 06:56 01:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vzpomínka na Filipa Breindla

V pedposlední den roku 2023 zemel neekan a náhle ve vku 44 let publicista, pedagog a dlouholetý vedoucí zpravodajské redakce Proglasu Filip Breindl. V ... číst dále

8.1.2024 09:00 00:54:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jak na terapii chladem

Biohacker a propagátor chladové terapie Libor Mattuš podle svých slov pirozenou cestou pomáhá lidem zlepšovat imunitu a celkov kvalitu života, a to dí ... číst dále

2.1.2024 09:00 00:55:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Svatba a manželství jako nový zaátek?

Manželství jako smlouva, jako spojení dvou lidí nebo jako nejvyšší možný stupe vztahu. Každý to vnímá trochu jinak. A nebo ne? O em manželství je? A j ... číst dále

1.1.2024 09:00 00:55:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

S katechetkou a Božím lovkem Tamarou Suchánkovou

Žije v Kromíži, je katechetkou, asistentkou europoslankyn, píše inspirující texty. S paní Tamarou Suchánkovou a Martinem Holíkem vám - vím - navodíme  ... číst dále

29.12.2023 13:11 00:50:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Likvidace lepry

Rozhovor s Lubomírem Hajasem z organizace Likvidace lepry o jejich aktivitách a pomoci ve svt.

22.12.2023 09:00 00:54:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vánoní ozdoby v UNESCO

Ve vánoním poadu se ponoíme do kouzla výroby foukaných perlikových ozdob v rodinné firm Rautis v Poniklé v Podkrkonoší. Zpsob výroby tchto sklenných s ... číst dále

19.12.2023 09:03 00:54:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pro je internet dobrý sluha i zlý pán

Na internetu hledáme erstvé zprávy. Nakupujeme, platíme a pipojujeme se k rzným institucím. Posloucháme internetové rádio, podcasty a hrajeme hry. Je  ... číst dále

13.12.2023 09:00 00:51:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Biouhel

Rozhovor s Vilémem ihákem, jednatelem firmy Cirkus C, a Helenou Továrkovou, editelkou Nadace Veronica, o technologii biouhlu, který se zdá být velmi z ... číst dále

12.12.2023 09:00 00:55:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Adventní zvyky a obyeje

V Hlinsku v Muzeu v pírod Vysoina, nás starými adventními zvyky a obyeji provede paní doktorka Ilona Vojancová, vedoucí oddlení odborné innosti. Muzeu ... číst dále

6.12.2023 09:00 00:55:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Co bychom si mli íci ped odchodem blízkého lovka?

Co bychom si mli íci ped odchodem našeho blízkého? Spolu s ním a mezi sebou v rodin? O em bychom mli hovoit? A je nco, o em bychom hovoit nemli? Tak o ... číst dále

5.12.2023 09:51 00:55:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Moderní výzvy lidstva

Moderní výzvy lidstva pedstavují soubor pednášek špikových eských odborník s cílem poskytnout studentm základní vhled do geopolitických, klimatických  ... číst dále

21.11.2023 09:00 00:54:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pimená sebeobrana

Sebeobrana je sled úkon, s jejichž pomocí se napadený snaží zabránit útoníkovi ve zpsobení možných nejen tlesných zranní, ale i jiných závažných škod. ... číst dále

17.11.2023 16:20 00:54:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Brnnský sedmnáctý (listopad)

Oslava svobody a demokracie - i to je 17. listopad. Den pipomínající události roku 1989. Letos se v tento den ve vysílání Proglasu peneseme do Brna, k ... číst dále

15.11.2023 09:10 00:56:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

S pražským Nmcem Gerhardem, o tom, co bylo, je, a možná bude

Gerhard-Frey Reininghaus je nmecký evangelický teolog. Vyrstal ve Würtembersku na rodinné farm, studoval na prestižní univerzit v Tübingen, rok prožil ... číst dále

13.11.2023 11:22 00:54:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Za zrakem - Vn poslepu

Romana Lískovcová v dsledku cukrovky v 26 letech pišla o zrak, pes tuto ránu se ale rozhodla pokraovat ve floristice, která ji baví nejvíc. V souasnos ... číst dále

9.11.2023 09:00 00:54:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ženy na kazateln už 70 let. Nebo teprve 70 let?

Adam Csukás je právník eskobratrské církve evangelické. Specializuje se na církevní právo a církevní djiny. A krom toho je také vtipný mladý muž. V as ... číst dále

6.11.2023 09:00 00:55:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Skupina KOKOLOKO

Skupina KOKOLOKO je parta pátel, jejíž jádro tvoí ti mladí herci (Vincent Navrátil, Alexej Kolva a Ondej Kubina) a spolen s dalšími hereckými osobnost ... číst dále

3.11.2023 09:00 00:55:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Biskupské lesy ostravsko-opavské mají budoucnost

Biskupské lesy vznikly v roce 2014 jako samostatný odbor Biskupství ostravsko-opavského. Jejich hlavním úkolem je odborná správa lesního majetku a ádn ... číst dále

1.11.2023 09:53 00:56:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pan kaplan má nemocnici rád

Vojtch Hrouda je kaplanem v nemocnici v Novém Mst na Morav. Už šestnáct let. Jak se pihodí, že lovk s titulem doktora pírodních vd vystuduje na Univer ... číst dále

30.10.2023 09:20 00:56:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ikona Královny františkánské rodiny

Obnova spirituality východních ikon je patrná již nkolik desetiletí. Rovnž Františkánský sekulární ád (OFS) se k této tradici pipojil. Poslechnte si p ... číst dále

24.10.2023 09:00 00:56:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Kontrabasová hvzda Ondej Sejkora

Nejdív housle a nakonec kontrabas. Tak jak rostl Ondej Sejkora, rostl s ním i jeho nástroj. Dnes objímá a souasn excelentn ovládá jeden z nejvtších ná ... číst dále

20.10.2023 09:00 00:51:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Projekt NePornu

O závislosti ve spojitosti s pornografií se mluví ím dál tím astji a otevenji v celé spolenosti. Papež František pornografii oznail za problém, který  ... číst dále

19.10.2023 09:00 00:55:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

eština, vývoj jazyka

eština je naším rodným jazykem. Ale jakým vývojem si prošla za posledních asi 30 let? Jak ji poznamenala všudypítomná anglitina? Dochází k posunu význ ... číst dále

16.10.2023 09:00 00:54:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Centrum Orion v Rychnov nad Knžnou

Centrum Orion v Rychnov nad Knžnou je jednou ze, zatím nemnoha, organizací, které poskytují odlehující služby rodinám s postiženými dtmi. Praktikují,  ... číst dále

13.10.2023 09:00 00:54:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Za zrakem - Nevidomí v mém okolí

díl z cyklu poad Za zrakem, který pibližuje život nevidomých lidí tentokrát z pohledu tch, kteí mají zrak v poádku, ale o nevidomé se starají nebo ji ... číst dále

12.10.2023 09:36 00:54:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Za zrakem - Neviditelná všehochu

Bára je prvodkyní na Neviditelné výstav v Praze a krom toho se spolen zcela nevidomým manželem Romanem starají o dv dcerky. S Bárou probereme, jak vyp ... číst dále

11.10.2023 09:00 00:55:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Za zrakem - Pístupnost na poslech

Lukáš Hosnedl je nevidomý vývojá her a konzultant pístupnosti web. Pracuje na tom, aby nevidomý lovk mohl bez cizí pomoci poslat platební píkaz, objed ... číst dále

10.10.2023 09:00 00:55:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Za zrakem - hudba pohmatem

Druhý díl ze série poad o nevidomých lidech. Povídání s nevidomou klavíristkou, zpvakou a skladatelkou Ráchel Sklenikovou proložené jejími vlastními k ... číst dále

9.10.2023 09:00 00:55:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Za zrakem - Pohled do oí

Úvodní díl série poad o život nevidomých lidí. S MUDr. Kateinou Šenkovou probereme píiny vrozených zrakových hendikep nebo ztráty zraku v prbhu života ... číst dále

6.10.2023 09:03 00:56:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Svtový apoštolát Fatimy

Pi inauguraci pesné kopie fatimské kaple, tzv. capelinhy, 2. 9. 2023, byl v eské republice pítomen i emeritní dlouholetý prezident Svtového apoštolátu ... číst dále

5.10.2023 09:21 00:56:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Radosti a úskalí mobilní hospicové pée

Papuový den je letos 11. íjna, v tento den si lidé mohou do práce i do školy obout papue, aby tak upozornili na potebu mobilní hospicové pée. V em se  ... číst dále

4.10.2023 09:00 00:54:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Art protis. Unikátní výtvarná technika z brnnské Vlnny inspiruje vysokou módu v Milán. A k tomu udržiteln.

Rozhovor se Svtlanou Ruggiero Kulíškovou, textilní výtvarnicí, zakladatelkou a vedoucí oboru Ekotextil design na Stední škole umní a designu v Brn na  ... číst dále

2.10.2023 09:08 00:56:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jednota bratrská a káva

íjen je svtovým dnem kávy. Proto téma kávy, ale nejen kávy, budeme mít i v našem dnešním poadu.

29.9.2023 11:06 00:55:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Exorcismus v 21. století

Zájem o exorcismus ve svt roste. Jde o stedovký rituál, anebo má exorcismus místo v jednadvacátém století? Petr Jan Vinš je starokatolický knz, který  ... číst dále

28.9.2023 21:55 00:54:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Doba Karlova

Spolek Doba Karlova sdružuje šlechtické družiny a jednotlivce zabývající se oživováním historie doby vlády Karla IV. V rozhovoru s pedsedou spolku Tom ... číst dále

27.9.2023 10:28 00:53:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

eskomoravské hledání koen za Atlantikem

Evangelický fará Miroslav Pfann z Libiše cestoval v první polovin roku 2023 po Spojených státech amerických. Stát navštívil více než deset. Hledal tam ... číst dále

25.9.2023 09:00 00:57:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Minulost, souasnost i budoucnost Hnutí Brontosaurus

Od sedmdesátých let funguje na eském území Hnutí Brontosaurus, spolek sdružující pedevším mládež, jehož hlavním cílem je chránit pírodu a vzdlávat v o ... číst dále

21.9.2023 09:00 00:59:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Moravské klavírní trio slaví 25 let!

Moravské klavírní trio slaví 25 let!Housle, klavír, violoncello. Tyto nástroje uslyšíte, když se zaposloucháte do skladeb Moravského klavírního tria,  ... číst dále

14.9.2023 09:00 00:53:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc 2023

Jubilejní 30. roník olomouckého festivalu, který se specializuje na duchovní hudbu, probhne v termínu od 23. záí do 21. íjna 2023.

13.9.2023 09:30 00:55:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Bosou nohou cáknout do kaluže

Rozhovor s Marií Kivákovou, editelkou Centra Veronica Hosttín, a Helenou Továrkovou, editelkou Nadace Veronica, o doprovázení dtí a lidí s rznými zdra ... číst dále

12.9.2023 09:00 00:53:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Mámou navzdory zrakovému handicapu

Každá nastávající maminka se bezpochyby tší na to, jak bude chodit na vycházky s koárkem, íst svému dítti na dobrou noc pohádky, bude ho uit barvy neb ... číst dále

8.9.2023 09:00 00:52:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O samot a kartuziánech s P. Emilem Soukupem

K emu je prospšná samota? Co díky ní mže lovk získat? Co mže ztratit? Jak vypadá život kartuzián, kteí se do ticha samoty dobrovoln uchylují? O tom si ... číst dále

6.9.2023 09:00 00:55:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ohlédnutí za festivalem Renesance Opono 2023

S mikrofonem navštívíme v Opon jedinenou akci, která stojí za povšimnutí, a která zde každoron probíhá navíce místech. V roce 2023 trvá od 21. do 26.  ... číst dále

4.9.2023 09:00 00:51:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

ARPOK globální témata do škol

ARPOK je olomoucká nezisková vzdlávací organizace, která pináší do škol tzv. globální témata. Lektoi pracují formou autorských metodik s dtmi od pedšk ... číst dále

21.8.2023 09:00 00:55:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jak zmnil 21. srpen 1968 život evangelické faráce Jan Mikoláškové?

Kvli jedné písni, kterou v lednu 1971 zazpíval její nastávající manžel Bohdan Mikolášek, se tehdejší studentce evangelické teologie Jan Koláné zmnil ž ... číst dále

18.8.2023 09:04 00:59:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Poslední vlak dom a jeho virtuální stvoitelé

Celých devt tisíc kilometr po transibiské magistrále. Nároná cesta plná naptí, boje, strategie. Oekávaná hra založená na skutených historických událos ... číst dále

15.8.2023 09:00 00:54:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Skrze Indii do vlastního nitra

V ervenci 2023 se jezuita P. Jan Regner zúastnil se skupinou asi dvaceti vysokoškolských student a absolvent misijní cesty do Indie. V rozhovoru se po ... číst dále

14.8.2023 09:00 00:57:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ozvny Lisabonu

Mladí vící z celého svta se na pelomu ervence a srpna (2023) vydali do Portugalska, aby se setkali s papežem Františkem a také poznali tamní kulturu i ... číst dále

11.8.2023 09:36 00:56:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ohlédnutí za ústedním kolem Skladatelské soutže ZUŠ 2023

Skladatelská soutž ZUŠ dává píležitost mladým talentm veejn prezentovat jejich kompozice. Kdo by však ekal úastníky pouze v teenagerovském vku, pletl  ... číst dále

9.8.2023 09:33 00:54:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Život bez domova

V život lovka mohou nastat tžké chvíle a ne vždy si za to mžeme sami. Poslechnte si svdectví lovka, který velkou ást svého života strávil bez domova,  ... číst dále

7.8.2023 09:00 00:55:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nebezpeí magie a ezoteriky

V našem poadu nám podá své zajímavé svdectví Martin Beran, který, než se stal kesanem, prošel pi svém hledání mnohými nebezpeími esoterických disciplí ... číst dále

1.8.2023 09:00 00:53:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nový sídelní biskup v Ostrav

V poadí 2. sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze jmenoval papež František dosavadního administrátora diecéze, Mons. Martina Davida. V úterý 4. e ... číst dále

28.7.2023 11:50 00:56:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ladislav Moravetz, muzikant skrz naskrz

Osobnost Ladislava Moravetze poutá pozornost široké, nejen církevní veejnosti. Špikový hudebník, pedagog na dvou konzervatoích, hudební skladatel, cel ... číst dále

20.7.2023 10:40 00:59:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

(Ne)bezpené prázdniny

Prázdniny. as pohody, radosti, odpoinku, na který se dti tší celý rok. Dva msíce mohou však být i strašákem pro rodie. Zmna režimu pináší i mnohá nebe ... číst dále

14.7.2023 09:00 00:56:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Save Elephants

Jako pírodovdec nedokázal Arthur Sniegon penést pes srdce, že 90 % slon umírá rukou lovka. Rozhodl se tomuto trendu elit a aktivn se zapojil do ochran ... číst dále

13.7.2023 09:00 00:54:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nigérie zem v Africe

Ifesinachi Comedy Nwanyanwu výtvarník, dramatik, básník a ekologický aktivista, pochází z nigerijského státu Enugu, nkolik let bydlel stídav mezi Prah ... číst dále

12.7.2023 23:23 00:56:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vzduchovka a viola dv milovaná "V" Františka Smetany

"Nejpesnji pálil František Smetana", "Plzeský stelec Smetana je mistrem Evropy", "Smetana tetí v mixu ve vzduchovce na SP v B ... číst dále

10.7.2023 09:00 00:55:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nové trampské muzeum Doudleby nad Orlicí

Na zámku v Doudlebách nad Orlicí otevelo slavnostn 29. dubna 2023 své prostory veejnosti stálé trampské muzeum. Po desítky let existovalo jako muzeum  ... číst dále

7.7.2023 15:47 00:55:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Msíc autorského tení 2023

MA další zápas, další souboj spisovatel se koná letos už po tyiadvacáté. Msíc autorského tení je nejvtším literárním festivalem ve stední Evrop. Hoste ... číst dále

4.7.2023 20:43 00:54:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jana Hrdinová Já jsem tady s tebou

Jedním z dkaz, že Bh stále psobí, je pítomný mezi námi v našich životech, mohou být lidé, kteí uví v dosplosti. U nkoho se jedná o delší proces. U nko ... číst dále

3.7.2023 17:37 00:53:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jeroným Pražský

O strhujícím údlu Jeronýma Pražského vypráví Jií Tengler, fará eskobratrské církve evangelické v Police. Co vše prožil tento muž? Vždy pobýval na univ ... číst dále

28.6.2023 09:01 00:54:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Hypertenze nebolí

Když jste idi, zajímáte se o tlak v pneumatikách a pijde vám to jako samozejmost. Pro se ale lidé stejn tak nezajímají o tlak svj, ten krevní? Kam mže ... číst dále

27.6.2023 09:00 00:55:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

75. narozeniny Tomáše Halíka

Tentokrát nabízíme rozhovor s Tomášem Halíkem natáený pi píležitosti jeho 75. narozenin. S faráem akademické farnosti pi kostele Nejsvtjšího Salvátora ... číst dále

20.6.2023 09:00 00:55:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Katolická charismatická konference

Na výstavišti v Brn probhne 5. 9. ervence 2023 Katolická charismatická konference, která bude mít letos motto "Štstí, kde bychom ho neekali" ... číst dále

19.6.2023 09:00 00:56:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Želvy ji fascinovaly od dtství. Dnes jich chová ti sta.

Mají svj Svtový den, žije jich na svt více než 350 druh a ada z nich je siln ohrožených. O kom je e? O želvách. A práv o nich si budeme povídat s Jitk ... číst dále

16.6.2023 10:34 00:55:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Parlamentní knihovna a Ondej Tikovský

V poadu nahlédneme do dlouhé historie i zákulisí Parlamentní knihovny v Praze. Provede nás její editel Ondej Tikovský. Povídat si budeme také nejen o  ... číst dále

15.6.2023 14:04 00:54:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vládnou svtu v tanci, stepu

V osmi letech se stal mistrem republiky, o dva roky pozdji mistrem svta. A další zlaté medaile už pak sbíral pravideln, jako sólista i ve skupin. Tobi ... číst dále

14.6.2023 09:00 00:55:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nebylo by lepší nechat anglické trávníky v Anglii?

Rozhovor s Vilémem Jurkem, vedoucím úseku Pée o pírodu ve spolku Rezekvítek, a Helenou Továrkovou, editelkou Nadace Veronica, o kosení, sekání i spásá ... číst dále

12.6.2023 10:09 00:54:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Expedice Pes Bar 2023

Ze dna až na vrchol motto 11. roníku expedice, kterou poádají studenti a vyuující Fakulty tlesné kultury Univerzity Palackého Olomouc pro zdravotn han ... číst dále

9.6.2023 09:00 00:56:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Klášterní hudební slavnosti 2023

Program letního festivalu, který nabízí zejména na severu Olomouckého kraje vážnou hudbu v asto neekaných obsazeních a interpretacích, jakož i multižá ... číst dále

8.6.2023 09:00 00:54:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Mezi tyi stny. Jak a pro pomáhat lidem bez domova?

Rozhovor s Davidem Danielem ze spolku pomoci potebným lidem bez domova MEZI4STNY, pvodní profesí novináem, a Pavlem Juenou, mužem dvacet let bez domov ... číst dále

7.6.2023 17:43 00:53:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Cestovní horeka

Domov místo i pocit, kdy se lovk cítí bezpen i sounáležit. Má zázemí. Je to ale vždy v zemi, kde se lovk narodil? Mžeme se cítit doma na mnoha místech ... číst dále

6.6.2023 09:00 00:56:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Marta Židková a její usmvavá vnitní síla

Marta Židková pracuje jako kaplanka a uitelka na školách Evangelické akademie v Brn, a to jak na Stední zdravotnické škole, tak i na VOŠ sociáln právn ... číst dále

2.6.2023 09:00 00:52:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O domácím a sexualizovaném násilí

Lucie Hrdá je advokátka a spoluzakladatelka organizace BEZ TRESTU, která se dlouhodob specializuje na trestní a rodinné právo, konkrétn na oblast domá ... číst dále

1.6.2023 12:22 00:50:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Královna Eliška Rejka žena boící mýty

Ped 700 lety založila klášter, který se stal symbolem pevné víry a spásy, stediskem hospodáským, kulturním i vzdlávacím. Nejvlivnjší instituci stedovk ... číst dále

22.5.2023 09:04 00:53:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Strašák jménem preeklampsie

Je 22. kvtna, Svtový den preeklampsie. Tato závažná komplikace se vyskytuje až u 5 % thotenství. Ohrožuje na život matku i dít. Vasn diagnostikovaná v ... číst dále

19.5.2023 09:00 00:55:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pomáhající centra Diecézní charity Hradec Králové

V poadu se zamíme pedevším na pomáhající centra Diecézní charity Hradec Králové. Jednak zmíníme funkce Dobrovolnického centra, dozvíme se kde všude ps ... číst dále

11.5.2023 09:17 00:28:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Marys Meals Magnus MacFarlan-Barrow

U píležitosti 5. výroí vzniku eské poboky Marys Meals navštívil v tchto dnech esko zakladatel této charitativní organizace Magnus MacFarlan-Barrow. Na ... číst dále

10.5.2023 09:00 00:55:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O koloniálním myšlení vytrvalém jak lidská nemírnost

Rozhovor s etnobiologem Vítem Hrdouškem, v jehož osob se spojuje starost o kostarický prales a doláckou oskeruši. Pesnji eeno o jakýkoliv prales a jak ... číst dále

9.5.2023 09:00 00:50:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Autisté mezi námi

Sociálních služeb pro lidi s tžkými formami autismu a mentálního postižení je v esku jako šafránu. MIKASA je jednou z mála neziskovek, která se nebojí ... číst dále

8.5.2023 09:00 00:55:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rusko a Ukrajina

Válka. Slovo, které si donedávna vtšina z nás spojovala s historií spjatou s 2. svtovou válkou nebo s konflikty, které probíhaly a probíhají kdesi dal ... číst dále

5.5.2023 09:00 00:54:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Korunovace krále Karla III. z teologického a genealogického pohledu

Dne 6. 5. 2023 probhne událost, kterou bude sledovat celý svt: korunovace britského krále Karla III. Ten se stává králem nejen spojeného království, a ... číst dále

4.5.2023 12:55 00:57:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Besední dm v Brn 150 let

Majestátní dm, který letos slaví 150 let. Byl postaven jako kulturní a spoleenské centrum brnnských ech a v našich djinách sehrál významnou roli, je s ... číst dále

4.5.2023 09:45 00:54:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pohádky a jejich motivy: Slepika a kohoutek. Rybá a zlatá rybka. Píbhy stále aktuální.

Mgr. Milan Klapetek, který i ve svých letech po sedmdesátce pednáší humanitní pedmty na VUT v Brn, bude ve tvrtém díle našeho výkladu motiv pohádek ro ... číst dále

2.5.2023 18:25 00:59:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Svtový den astmatu a alergie

První úterý v kvtnu pipadá každoron na Svtový den astmatu a alergie. Jsme-li zdraví, ani si svého dechu nevšímáme a nevnímáme, že jako dosplí nasajeme ... číst dále

26.4.2023 10:24 00:25:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Záivé barvy a myš

U tematiky zrakového handicapu ješt zstaneme pedstavíme vám grafiku Markétu Evjákovou, která se i pes zrakovou vadu vnuje výtvarné tvorb.

26.4.2023 10:14 00:25:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tlapka v dlani

Dnes je Mezinárodní den vodicích ps. Z našeho audioarchivu vybíráme poad Jany Kuklové Tlapka v dlani o projektu vznice v Jiicích, natoila jej v záí ro ... číst dále

25.4.2023 11:54 00:53:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jak se mí stres?

Vdkyn Lucie Ráková z Masarykovy univerzity v Brn se dlouhodob zabývá stresem. A práv kvli nmu se i vydala s výzkumníky na Antarktidu, aby tam v praxi  ... číst dále

20.4.2023 11:51 00:59:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Píbh Její pastorkyn

Stala se nejhranjší operou 20. století. Pitom její historie a cesta na divadelní jevišt byla dlouhá a nesnadná, plná usilovného hledání nových tvrích  ... číst dále

19.4.2023 10:36 00:55:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dm pro Julii: Kdyby ne na vyléení, jist pináší nadji na kvalitní život

Dm pro Julii takový název nese první dtský hospic v esku. Po kom je zaízení pojmenované, co je to dtská paliativa, jak dm bude vypadat a jaké služby b ... číst dále

17.4.2023 10:39 00:55:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pohádky a jejich motivy: Bajaja a Jak ddeek mnil, až vymnil

Za jednu drakovu hlavu ti další. Milan Klapetek, znalec pohádek, pipomene existenci draka a jeho dorstajících hlav. Jedna hlava je úspšn odseknuta. Al ... číst dále

14.4.2023 09:31 00:53:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Naptí mezi pravoslavnými církvemi na Ukrajin

Petr Jan Vinš, generální sekretá Ekumenické rady církví v eské republice, starokatolický knz, religionista, judaista, pekladatel prost muž, kterého je ... číst dále

13.4.2023 09:45 00:52:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Exekuce a pedlužení

Dokument eské Televize "V Exekuci" otevel o problematice zadlužení diskuzi. Radek Hábl, který se této problematice vnuje pes 8 let, se na to ... číst dále

12.4.2023 09:48 00:47:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Krajina svtlem zneištná

Rozhovor s úspšnou a známou eskou grafickou designérkou Veronikou Rút Fullerovou o svtelném a vizuálním smogu ve vztahu k lidské psychice, návykm, lid ... číst dále

11.4.2023 10:20 00:54:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Indie v projektu Adopce na dálku

V poadu navštívíme Indii, kde pomáhá projekt královéhradecké charity Adopce na dálku. Trvá tém 23 let a pomohl již 7 tisícm nejchudších dtí. Nkolik re ... číst dále

7.4.2023 09:00 00:55:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

K Mezinárodnímu dni Rom

Mezinárodní den Rom, pipomínaný 8. dubna, letos pipadá na Bílou sobotu. U stolu se nad tématem možností pastorace romských dtí setkají duchovní správc ... číst dále

6.4.2023 09:00 00:54:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Misie v Mongolsku

Salesiánská misie která psobí v Mongolsku je mezinárodní. Jejím lenem je i P. Jaroslav Vracovský z eska. V tchto dnech pobýval njakou dobu doma. Oslov ... číst dále

5.4.2023 09:00 00:53:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Evangelium a Ukrajina roku 2023

Petr Brodský a Miroslav Pfann jsou farái eskobratrské církve evangelické. Oba mají hluboké vztahy s eskými evangelickými sbory ukrajinského vnitrozemí ... číst dále

4.4.2023 10:56 00:54:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Azylový dm pro thotné matky v tísni

V letošním roce slaví 30 let existence Nadaní fond Betlém nenarozeným, zárove 20 let spolenost Dla životu a 15 let Azylový domov pro thotné matky v tí ... číst dále

4.4.2023 10:50 00:51:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

lovk na hran svobody: Jan Zahradníek, básník s chutí žít

Minisérii lovk na hran svobody zakonujeme pátým dílem o inspirativním životním píbhu moravského básníka kehkého tla a silného ducha Jana Zahradníka. O ... číst dále

31.3.2023 09:00 00:55:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

33 let v biskupské služb emeritního biskupa brnnské diecéze Vojtcha Cikrleho

bezen je výroním dnem biskupského svcení dnes již emeritního brnnského biskupa Vojtcha Cikrleho. K 33. výroí svcení, které nejdéle sloužící biskup br ... číst dále

30.3.2023 09:39 00:55:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Aby lovk žil svj život

Aby lovk žil svj život tak se jmenuje kniha, kterou v roce 2015 napsal Vladimír Benedikt Holota, františkánský mnich a katolický knz. Kniha se vnuje o ... číst dále

28.3.2023 11:03 00:53:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

15 let od posvcení poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích

Od posvcení poutního kostela Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích uplyne 30. bezna 2023 15 let. ím mže Boží milosrdenství oslovovat d ... číst dále

27.3.2023 09:00 00:57:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

lovk na hran svobody: Mieczysaw Weinberg, utajený génius?

Minisérie pti díl s názvem lovk na hran svobody mapuje skladby pti tvrc, kteí svá díla tvoili na hran svého života a stali se svdky pohnutých událostí ... číst dále

22.3.2023 09:00 00:54:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pomoc lidem v nouzi v Mexiku

Mgr. Ing. Lenka Lišková se v lednu tohoto roku úastnila humanitárn-turistické cesty do Mexika. Cestu organizovala nezisková organizace Camino. Na jihu ... číst dále

21.3.2023 11:18 00:54:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

KRNAP má 60 let

Dne 17. kvtna 2023 je to pesn 60 let od založení Krkonošského národního parku. A práv proto Krkonošský národní park neboli KRNAP bude tématem našeho p ... číst dále

20.3.2023 09:00 00:54:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Člověk na hraně svobody: Pavel Haas, občan prvorepublikového Brna a terezínský skladatel

Minisérie pěti dílů s názvem „Člověk na hraně svobody“ mapuje skladby pěti tvůrců, kteří svá díla tvořili na hraně svého života a stali se svědky pohn ... číst dále

17.3.2023 11:09 00:50:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Světový den spánku

Jak jste se dnes vyspali? Otázka, která vám může znít trochu nepatřičně. Ale vězte, že právě Světový den spánku, který připadá letos na 17. březen, by ... číst dále

15.3.2023 09:00 00:46:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jaké jsou koncepce církevního developmentu? A jak je ovlivňují hlásané mravní ideje?

Brněnskou veřejnost rozvířilo kácení starých stromů v zahradě církevního domova mládeže Petrinum. Bezpochyby i proto, že zahrada zasahuje až do další  ... číst dále

14.3.2023 09:56 00:55:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Gospel v České republice

Před více než dvaceti lety Alena Dobrovolná, studentka dánštiny a dánských samohlásek, navštívila na svém studijním pobytu v Dánsku zkoušku gospelovéh ... číst dále

13.3.2023 09:00 00:51:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Člověk na hraně svobody: Viktor Ullmann a jeho věčné hledání

Minisérie pěti dílů s názvem „Člověk na hraně svobody“ mapuje skladby pěti tvůrců, kteří svá díla tvořili na hraně svého života a stali se svědky pohn ... číst dále

10.3.2023 10:39 00:55:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Současná česká žurnalistika s Radkem Bartoníčkem

Česká žurnalistika je pod velkou kritikou. Zda-li si to zaslouží a co o tom míní samotní novináři, bude povídat Radek Bartoníček z webu Aktuálně.cz, k ... číst dále

9.3.2023 13:35 00:49:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Průzkumy veřejného mínění?!?

Možná, že i vám se to už někdy stalo. Možná, že už i vás někdo v minulosti oslovil a vy jste se tak stali, resp. váš názor, součástí průzkumu veřejnéh ... číst dále

8.3.2023 09:43 00:44:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

R/evoluce módy od vykořisťující k udržitelné

Rozhovor se Zuzanou Ryšavou z organizace Fashion revolution a Helenou Továrkovou z Nadace Veronica o udržitelné módě, o světových značkách rychlé módy ... číst dále

7.3.2023 09:00 00:55:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pohádky a jejich motivy: Smolíček Pacholíček – neposlušný hrdina?

Smolíčkova naivita? Neposlušnost? Nebo? Pohádky jsou dobré a prospěšné. Vždyť to byly první příběhy s uceleným dějem, které vstupovaly do našich dětsk ... číst dále

6.3.2023 09:00 00:57:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Člověk na hraně svobody: Dmitrij Šostakovič, osobní a dobové okolnosti vzniku písňového cyklu op. 46 Čtyři písně na slova Alexandra Puškina

Minisérie pěti dílů s názvem „Člověk na hraně svobody“ mapuje skladby pěti tvůrců, kteří svá díla tvořili na hraně svého života a stali se svědky pohn ... číst dále

3.3.2023 13:28 00:53:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Příběh pupečníkové krve

Vůbec poprvé ji u nás dostal dnes čtyřapůlletý Honzík. Od chvíle, kdy se topil, zůstal v kómatu. Pupečníková krev, kterou si jeho maminka nechala při  ... číst dále

2.3.2023 09:52 00:54:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jak se vaří v řeholních řádech

Biskupství královéhradecké vydalo na rok 2023 diecézní kalendář, který je tentokrát velmi specifický. Obsahuje totiž recepty na jídla z klášterních ku ... číst dále

28.2.2023 11:34 00:59:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Filharmonické narozeniny Marie Kučerové

Marie Kučerová. Jméno, které je už deset let spojeno s druhým největším tuzemským orchestrem. Vystudovaná muzikoložka se stala vůbec historicky první  ... číst dále

24.2.2023 10:07 00:55:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rok války na Ukrajině očima Josefa Pazderky

Je to právě rok ode dne, kdy Vladimir Putin vyhlásil "speciální vojenskou operaci" na Ukrajině. Vyhlazovací válka dosud trvá a zasáhla nejen ... číst dále

21.2.2023 12:57 00:54:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pohádky a jejich motivy: Hrnečku, vař! – drama s dobrým koncem

Pohádky jsou dobré a prospěšné. Na tom se asi všichni shodneme. Vždyť to byly první příběhy s uceleným dějem, které vstupovaly do našich dětských duší ... číst dále

16.2.2023 11:25 00:47:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Evropská synoda

Nastoleno téma Synody. Budeme si povídat o právě ukončené evropské synodě, jejím průběhu a dalších návaznostech. Hosty budou tři členové národního syn ... číst dále

15.2.2023 10:00 00:54:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Miroslav Horníček – 20 let od úmrtí

Náš pořad o herci, spisovateli, dramatikovi, režisérovi a výtvarníkovi Miroslavu Horníčkovi uvedeme přesně na den k 20. výročí jeho úmrtí. Zemřel v Li ... číst dále

14.2.2023 11:08 00:55:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Skrytá krása – středověké rukopisy ze sbírek Vlastivědného muzea Olomouc

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy Vlastivědného muzea v Olomouci. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, aby ... číst dále

8.2.2023 10:25 00:42:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Někdo by s tím něco měl dělat

S novým rokem si dáváme nová předsevzetí a chceme měnit svůj život k lepšímu. Co si dát nějaké předsevzetí pro přírodu? Může člověk sám nebo se svými  ... číst dále

7.2.2023 13:39 00:55:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Blízká setkání třetího věku

Aktivní senioři se mohou hlásit do prvního ročníku vzdělávacího cyklu Blízká setkání třetího věku v Pevnosti poznání v Olomouci. Kurz je určený pro vš ... číst dále

3.2.2023 10:40 00:54:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Světové dny mládeže v Lisabonu

Po čtyřech letech proběhnou letos Světové dny mládeže – setkání mladých lidí s papežem. Hostitelskou zemí bude Portugalsko a hlavní město Lisabon. Do  ... číst dále

2.2.2023 14:19 00:54:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Zasvěceně o zasvěceném životě

Denisa Červenková je karmelitkou, je vyučující na katolické teologické fakultě Karlovy univerzity, vede katedru Systematické teologie a filosofie. Mar ... číst dále

31.1.2023 09:00 00:55:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Centrum Locika

Centrum Locika pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí. Zakladatelkou a ředitelkou tohoto centra je Petra Wünschová, se kterou budeme hovoř ... číst dále

30.1.2023 14:22 00:54:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Hudba bez hranic

ZUŠ Žerotín Olomouc pořádá 1. ročník festivalu Hudba bez hranic, jehož cílem je povzbudit děti k improvizaci a komponování. S iniciátorkou festivalu,  ... číst dále

26.1.2023 13:04 00:59:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dokument Plné hnízdo

Plné hnízdo je název nového čtrnáctidílného dokumentu České televize. V každém z dílů sleduje jednu pěstounskou rodinu, každá je jiná – jedna z města, ... číst dále

25.1.2023 09:00 00:55:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nastoleny volby. Prezidentské. Ptáme se Dominika Duky, Jana Špilara, Děpolda Czernina a Jana Motala

Za pár dní bude zvolen nový prezident České republiky a bude to buď Petr Pavel, nebo Andrej Babiš. Koho volit? Přičemž i nevolit je volba. Jak se v to ... číst dále

24.1.2023 21:17 00:40:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jakub Železný jako spisovatel

Jakub Železný je známý především jako moderátor a novinář, ale do povědomí Čechů se pomalu dostává i jako spisovatel. Jeho poslední kniha, která vyšla ... číst dále

23.1.2023 09:00 00:46:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Umělci bratři Kociánové

Na prahu Orlických hor v opočenském ATELIÉRU RENATA občas vystavují svá díla dva umělci – Aleš a Jiří Kociánovi. Oba hledají ve svém umění i v životě  ... číst dále

20.1.2023 13:21 00:48:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

K výchově dítěte je třeba celé vesnice

Mezinárodní konference "Patříme k sobě? Region jako education village", jež se konala v Brně v prosinci 2022, se pokusila uchopit a rozvinou ... číst dále

18.1.2023 13:50 00:49:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Uprostřed volby prezidenta

Politolog Tomáš Lebeda posluchače přehledně uvádí do širokých souvislostí pravomocí, povinností a práv prezidenta ČR. Samozřejmě s konkrétním komentov ... číst dále

17.1.2023 10:59 00:45:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tvořílkovi

Kniha Tvořílkovi (2022) z dílny autorky textů, her a tipů Lucie Cmarové a ilustrátorky Venduly Hegerové nabízí systematickou formou zásobu aktivit pro ... číst dále

16.1.2023 12:16 00:44:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Volyňští Češi

Dagmar Martinková, volyňská Češka, pedagožka, historička, autorka dvou publikací o volyňských Češích a místopředsedkyně Sdružení Čechů z Volyně, nám p ... číst dále

11.1.2023 10:53 00:47:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Bandité pro baladu

S režisérem Vladimírem Morávkem a herečkou Evou Vrbkovou o novém filmu inspirovaném slavným českým muzikálem Balada pro banditu. Jak moc spolu souvisí ... číst dále

10.1.2023 11:10 00:47:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Prezidentský kandidát Pavel Fischer

Debata prezidentského kandidáta Pavla Fischera s Martinem Holíkem. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom ... číst dále

9.1.2023 13:04 00:39:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Papež Benedikt XVI. jako teolog

Papež Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, se zapsal ho historie svým nečekaným rozhodnutím odstoupit ze svého úřadu v osmém roce svého p ... číst dále

6.1.2023 13:46 00:49:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tříkrálová sbírka 2023 s Gabrielou Víšovou

O letošní Tříkrálové sbírce hovoří s hlavní koordinátorko sbírky Gabrielou Víšovou Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Pot ... číst dále

5.1.2023 09:51 00:45:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Benedikt XVI. v souvislostech – rozhovor s Jaroslavem Šebkem

K rozhovoru o osobnosti zesnulého emeritního papeže v souvislostech jsme pozvali historika, publicistu a komentátora církevního dění Jaroslava Šebka z ... číst dále

2.1.2023 11:40 00:47:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vánoce, klid, pokoj. Platí to i u farářů?

Dvě velké církve v malém městě. Jaké to je? Miroslav Kulifaj, římskokatolický kněz, je správcem farnosti Nové Město na Moravě. Ondřej Ruml, farář Česk ... číst dále

29.12.2022 09:00 00:46:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Na Vánoce v Dubaji? Každoročně.

Dubaj je hlavní město emirátu Dubaj ve Spojených arabských emirátech na pobřeží Perského zálivu. Mnohé cestovní kanceláře lákají do Dubaje na dovoleno ... číst dále

28.12.2022 00:15 00:50:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Narození Krista v umění

Historik umění doc. Martin Pavlíček se zamýšlí nad podobami a proměnami zobrazení betlémské scény ve výtvarném umění.

22.12.2022 09:00 00:47:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Lužičtí Srbové nejen o adventu a o Vánocích

V našem pořadu se budeme bavit o malém, avšak nám velmi blízkém národu lužických Srbů. Nastíníme si nejen jejich historickou, jazykovou a kulturní blí ... číst dále

21.12.2022 10:53 00:50:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Posvátné umění v nesvaté době

Muzeum umění Olomouc nabízí do 9. dubna 2023 unikátní výstavu nazvanou Posvátné umění v nesvaté době, s podtitulem České sakrální umění v letech 1948– ... číst dále

20.12.2022 15:58 00:48:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dárkonoši s historikem Pavlem Portlem

Všichni mají svůj příběh. Ti, kteří budou letos nadělovat. Dárkonoši. Kde se vzali? A proč jedni odměňují a jiní trestají? Jak se jim v různých zemích ... číst dále

19.12.2022 09:55 00:49:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Potravinová banka a její klienti

Jak fungují potravinové banky?  A kdo jsou spolupracující organizace? To bude námětem pořadu Na stole je téma, který pro vás připravujeme v pražském s ... číst dále

16.12.2022 14:24 00:49:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Krev je dar

Nelze ji uměle vyrobit. V současné medicíně hraje nezastupitelnou roli. Je potřeba při velkých úrazech, při operacích, při dlouhotrvajících závažných  ... číst dále

13.12.2022 09:00 00:44:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Chcete na Vánoce v obýváku nazdobenou mrtvolu utopenou v ropě?

Tradice vánočních stromů, pocházejí-li z prořezávání lesů, je nejen krásná a voňavá, ale i etická a příznivá životnímu prostředí. Co ale stromy pocház ... číst dále

12.12.2022 15:58 00:40:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pomněnka pro zapomnětlivé

V Novém Městě na Moravě se staví Domov Pomněnka pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Krásnou novostavbu v krásném prostředí buduje Diakonie Českobratrské  ... číst dále

9.12.2022 16:34 00:46:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Svět středověkých her

Šachy, hra v kostky, s koulemi nebo třeba kuželky – hry, které zná snad úplně každý. Ale co třeba ovčinec? Desková hra, kterou se bavili naši předkové ... číst dále

8.12.2022 13:41 00:48:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

27. výročí zahájení vysílání Radia Proglas s Martinem Holíkem, Milanem Tesařem a Janem Hanákem

V pořadu Na stole je téma budeme věnovat dnešnímu 27. výročí zahájení vysílání Radia Proglas. Hosty šéfredaktora Jana Hanáka budou zakladatel rádia Ma ... číst dále

8.12.2022 09:53 00:51:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Apollo, Artemis, cesta na Měsíc, Aleš Svoboda

S publicistou Tomášem Přibylem o poznávání věrného průvodce Země – Měsíce, o družicích, o kosmických lodích mířících k němu. Od poslední šlápoty člově ... číst dále

7.12.2022 11:25 00:48:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O dětském strachu

Psycholožka Vendula Vojáková působí na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. U příležitosti svátku sv. Mikuláše otevřeme téma dětského strachu a  ... číst dále

1.12.2022 13:13 00:50:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Přípravy snoubenců podle nové metodiky

Biskupství královéhradecké vydalo nové materiály pro snoubence a lektory. Příprava nabídne mnohé podněty, abychom mohli lásku uskutečňovat v našem man ... číst dále

30.11.2022 13:05 00:51:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tajemné brněnské podzemí?

Magické, temné, mysteriózní a přitahující. Takové je brněnské podzemí. Všudypřítomný genius loci připomíná lidskou tvořivost a mistrovskou práci našic ... číst dále

25.11.2022 09:00 00:52:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Chytrozemě

Všem, komu není lhostejné vzdělávání našich dětí a mládeže je určena kniha Chytrozemě britské autorky Lucy Crehan. Podrobně si ji představíme s odborn ... číst dále

24.11.2022 14:11 00:42:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Červená středa – čas solidarity s pronásledovanými

Červená středa je dnem soustředění na ty, kdo jsou vystaveni křivdě a nespravedlnosti, jsou ponižováni, šikanováni a pronásledováni pro svou víru. Kon ... číst dále

18.11.2022 09:45 00:40:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Osmdesátiny doktorky Marie Svatošové

Paní doktorka Marie Svatošová je dnes v české hospicové péči pojmem. Zasvětila jí téměř celý svůj život a i ve svých osmdesáti letech je stále velmi a ... číst dále

16.11.2022 16:37 00:46:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Montessori a výchova dětí

Montessori – slavná pedagožka, výchovná a vzdělávací metoda, slovo, které současní rodiče malých dětí jen stěží mohli přeslechnout. O co vlastně jde?  ... číst dále

14.11.2022 09:00 00:41:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rok se strýčkem Emu

Autorská dvojice Emanuel Míšek a Josef Fojta za umělecké a lidské podpory přátel & příbuzných je známá zejména z vysílání Tv Noe. Strýček Emu, osl ... číst dále

11.11.2022 09:00 00:46:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Krátká návštěva v srdci Ukrajiny

Jak se žije lidem na Ukrajině právě v těchto dnech? Jaké změny pozoruje člověk, který se po roce vrací na navštívit blízké a známé do míst, která dobř ... číst dále

10.11.2022 14:12 00:46:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Králíky: Památník obětem internace

Akce "K" – pod tímto názvem se skrývá státem řízená centralizace, při níž bylo v letech 1950–1961 násilím deportováno přes 500 řeholníků do  ... číst dále

9.11.2022 11:34 00:50:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Byl jsem ve vězení a navštívili jste mne

Kdo potřebuje moji pomoc? Děti osob omezených na svobodě. Jejich partnerky nebo partneři. Kdo dál? Samotní uvěznění těsně po propuštění. Co je cílem o ... číst dále

7.11.2022 16:46 00:45:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Kde jsou základy Šalomounova chrámu?

Pomohli teologové z Univerzity Karlovy objevit základy Šalomounova chrámu? Podle starozákonního vyprávění nechal král Šalomoun vystavět v 10. století  ... číst dále

2.11.2022 14:49 00:54:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Zármutek – břemeno, či snad i pomoc?

O smutku a zármutku, o tom, jak prožívat úmrtí svých milých, jak se s nimi rozloučit, jak se učit žít bez nich, a také o mnohém dalším si s Evou Balca ... číst dále

1.11.2022 09:12 00:50:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vzkaz do nebe

Ke slavnosti Všech svatých nabízíme pořad s tématem Předčasně narozené děti. Ročně se to týká asi každého dvanáctého dítěte, které přijde na svět. K m ... číst dále

26.10.2022 11:08 00:43:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Janáček Brno 2022 a česká dirigentská špička

"Quo vadis" – téma letošního ročníku festivalu Janáček Brno odkazuje k Janáčkově oblíbené duchovní kantátě Felikse Nowowiejského. Brno se ta ... číst dále

25.10.2022 09:00 00:40:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nekonkrétno

Seskupení různých umělců v Hradci Králové, kteří si dali název Nekonkrétno, trvá letos již 10 let. Členy spojuje touha tvořit, a to jak individuálně,  ... číst dále

24.10.2022 14:23 00:48:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Misie je smyslem existence církve aneb misionářem v Mexiku

P. Jiří Brabec je členem řeholního společenství Legionáři Kristovi. Již mnoho let žije na misiích v jižním cípu Mexika. Rozhovor s ním v rámci cyklu N ... číst dále

21.10.2022 15:57 00:49:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Třicet let Kolpingova díla v ČR

Celosvětová síť rodiny Kolpingova díla má již od sametové revoluce činnou rodinu i v Česku. Čím je jedinečná, co se za třicet let podařilo a dále daří ... číst dále

20.10.2022 13:41 00:48:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dalibor Buš – čerstvý držitel Ceny Thálie

Kolik váží Cena Thálie? Ona krásná skleněná váza od Bořka Šípka, po níž jistě v skrytu duše touží každý divadelní umělec. Nejen na tuto otázku bude ji ... číst dále

17.10.2022 15:46 00:42:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Klicperovo divadlo mladým

Našimi hosty budou dramaturgyně divadla Lenka Smrčková, lektorka Ilona Mach a manažer PR Martin Sedláček. V pořadu si budeme povídat o tom, co všechno ... číst dále

13.10.2022 09:00 00:44:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Přišel jsem, nasadil jsem brýle, viděl jsem

Každý druhý dospělý nosí brýle, jsou naším věrným průvodcem. Co o nich potřebujeme vědět, aby nám zrak dlouho dobře sloužil? O Mezinárodním dni zraku  ... číst dále

12.10.2022 14:37 00:43:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dny židovské kultury Olomouc 2022 s dramaturgem Alexandrem Jeništou

ročník festivalu nese motto "Vzdálený blízký je cizí a náš". Proběhne od 12. října do 7. listopadu a zahrnuje přednášky, výstavu, filmové p ... číst dále

11.10.2022 14:28 00:45:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

11. valné shromáždění Světové rady církví v Karlsruhe s Petrem Janem Vinšem

V německém Karlsruhe se na začátku září konalo 11. valné shromáždění Světové rady církví. Tvořili jej především delegáti tři sta padesáti dvou církví  ... číst dále

10.10.2022 11:28 00:44:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Co svazuje při fyzické nouzi? Strach.

Co všechno člověk vydrží? Psychická a fyzická odolnost člověka včera a dnes. Máte kápézetku? Kolik výbavy člověk potřebuje na túru? Jak to je s Antark ... číst dále

7.10.2022 09:43 00:42:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Japonsko je pro Jana Sýkoru druhým domovem

Doc. Jan Sýkora je jako jeden z mála Čechů držitelem řádu japonského císaře. Na Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zabý ... číst dále

6.10.2022 10:36 00:46:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Evangelizace?

Evangelizační semináře v královéhradecké diecézi, jejich vývoj, trendy a způsoby evangelizace, souvislosti se synodalitou, obtíže evangelizace. Hosty  ... číst dále

4.10.2022 12:55 00:42:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vážná? Klasická? Artificielní? A má vůbec smysl tuto hudbu škatulkovat?

Mocný Bože, při Kristovu, zachovej nás spásy slovu. Slova této starobylé evangelické písně patří již od dětství k silným motivům života i tvorby sklad ... číst dále

3.10.2022 15:59 00:47:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pomáháme, protože můžeme

S Filipem Drábkem o jeho každotýdenním cestování do ukrajinského Chustu s malým náklaďáčkem naloženým potravinami a základními hygienickými potřebami. ... číst dále

29.9.2022 10:56 00:48:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Kampaň #nePINdej!

Česká bankovní asociace je dobrovolným sdružením bank a stavebních spořitelen působících na českém trhu. Před krátkou dobou spustila celonárodní vzděl ... číst dále

26.9.2022 13:33 00:38:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Karel Novotný a Nové Adalbertinum

V historické budově Nového Adalbertina v Hradci Králové sídlí nejen hotel, kongresové centrum, restaurace a některé instituce biskupství, ale i králov ... číst dále

22.9.2022 09:41 00:47:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

21. září – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Strašák jménem Alzheimer. Ani covid, ani rakovina. Největší hrozbou pro lidstvo je onemocnění mozku, při kterém ubývají mozkové buňky a ztrácejí svou  ... číst dále

19.9.2022 09:43 00:48:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O životě v Teologickém konviktu

V Dopoledni s Proglasem nahlédneme do Teologického konviktu v Olomouci. Jedná se o školské zařízení České biskupské konference. Mladí muži se zde jed ... číst dále

15.9.2022 09:00 00:45:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Miloň Čepelka, spolek Abakus a opočenská "Poštouna"

Opočno, malé město pod Orlickými horami, má bohatou historii, starobylou architekturu i bohatou tradici v pořádání kulturních a společenských akcí. Op ... číst dále

12.9.2022 09:25 00:44:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

S Romanem Češkou o vedení sebe a druhých

Co je to manažerství? Na co potřebuje manažer vysokou školu a jakého je potřeba přirozeného talentu? Znáte úspěšné podnikatele, ekonomy, manažery, z n ... číst dále

8.9.2022 09:43 00:42:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Záchrana kadidlovníků

Víte, proč vám kadidlo v kostele nevoní? Možná to bude tím, že je syntetické. Přírodní kadidlo z kadidlovníku je nesmírně vzácné. Jedním z důvodů je i ... číst dále

1.9.2022 12:07 00:46:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Sestry. Životní příběhy řeholnic čtyř generací.

V církevní hierarchii stojí na nejnižším žebříčku, přestože často vykonávají tu nejtěžší práci. Žijí v ústraní, vzbuzují respekt, někdy i strach. Ale  ... číst dále

29.8.2022 16:12 00:46:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Festival Štetl

Rozhovor o festivalu židovské spirituality v prostředí současného Brna, respektive jakékoliv spirituality v prostředí současné společnosti. Hosty Jana ... číst dále

22.8.2022 13:35 00:43:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jak změnil 21. srpen 1968 život evangelické farářce Janě Mikoláškové?

Kvůli jedné písni, kterou v lednu 1971 zazpíval její nastávající manžel Bohdan Mikolášek, se tehdejší studentce evangelické teologie Janě Koláčné změn ... číst dále

18.8.2022 09:38 00:42:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tanzanie nadějná i bolavá

S paní Marií Šindelkovou hovoříme o krásné africké zemi; o údivu nad tím, čeho všeho lze dosáhnout s vírou, pokorou a humorem; o sirotčinci, o škole,  ... číst dále

11.8.2022 10:55 00:47:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Cesty operních pěvců olomouckého divadla v 19. století

"Opera často byla jedinou platformou, kde se trochu dalo svobodně něco říct, protože lidé neměli tolik možností se vyjádřit třeba k politice – a  ... číst dále

8.8.2022 15:19 00:41:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Robert Huneš, sluha národa?

Profilový rozhovor s ředitelem prachatického hospice a kandidátem do Senátu o jeho myšlenkách, touhách, nápadech, o jeho společenském a politickém ang ... číst dále

4.8.2022 10:13 00:47:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jak se žije Češce na Korfu?

Spisovatelka Pavla Smetanová žije na Korfu více než dvacet let. S rodinou mají byt v centru starého města Kerkyra, a cestou domů, na rozdíl od turistů ... číst dále

1.8.2022 12:15 00:46:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Živá půda

Rozhovor s Václavem Izákem a Martinem Smetanou z Nadace Partnerství o zemědělství s úctou ke krajině a o trvale udržitelném nerůstu. Připravil Jan Han ... číst dále

28.7.2022 16:30 00:45:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ekumenické manželství na evangelické faře

Na krásné faře v parku ve Valašském Meziříčí žijí manželé Alena a Daniel Hellerovi. Alena je katolička, pracuje v Diakonii. Daniel je evangelický fará ... číst dále

26.7.2022 13:06 00:50:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vesmír je a od počátku byl krásný

S odborníkem na slovo vzatým, publicistou, nadšeným propagátorem kosmonautiky a kurátorem letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně Ing. Tomáše ... číst dále

21.7.2022 09:00 00:51:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pospa...

Takto jednoduše a výstižně nazvala knihu o režisérovi Zdeňkovi Pospíšilovi teatroložka Klára Hanáková. Životní příběh i uměleckou dráhu legendy z Diva ... číst dále

18.7.2022 15:30 00:40:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Radosti a strasti malého křesťanského nakladatelství

Hostem ve studiu Hradec Králové byl Martin Leschinger, který za zajímavých okolností založil s manželkou nejprve knihkupectví, později nakladatelství  ... číst dále

14.7.2022 11:32 00:43:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vše o synodě s Prokopem Brožem a Hanou Pohořalou

Jak probíhal synodální proces v naší republice? Jaké přinesl výsledky, radosti i strasti? Na to jsme se v Dopoledni s Proglasem ptali P. Prokopa Brože ... číst dále

11.7.2022 13:28 00:51:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Měsíc autorského čtení 2022

Letos už po třiadvacáté patří červenec největšímu středoevropskému literárnímu festivalu – Měsíci autorského čtení. Jeho prostřednictvím se můžete vyd ... číst dále

6.7.2022 10:00 00:54:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Čechoslováci, nebo husiti?

Farář Jan Hanák navštívil farářku Sandru Silnou. Hovořili o církvi, kněžství i o vztazích. Jak dopadne střet katolíka a husitky po šesti staletích od  ... číst dále

5.7.2022 10:00 00:48:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Heiliger Cyrill und Method: Hanácké sudety

Hovory o kraji, kde Slovan se jmenuje Pajtl a Germán Soutschek a oba jsou Moravané. Hovory o kraji, který Sudetami je i není zároveň. Dialog kolegů An ... číst dále

4.7.2022 14:29 00:49:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Povodně 1997 – 25 let poté

„Vodo, jsi tolik tichá, když mraky běží, jsi tolik tichá, když venku sněží kapky krve. Proudíš do korun, stojíš v kalužích, tečeš po růžích, smrtí pos ... číst dále

30.6.2022 15:30 00:47:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Minulost dobrá i zlá. Proč a jak ji připomínat?

Červen – pro mnohé z nás nejkrásnější období roku. A také čas připomínky těch, kdo zemřeli pro naši svobodu. Je důležité si minulost, třeba i krutou,  ... číst dále

27.6.2022 10:22 00:53:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Šťastné 20. století Edity Stiassné

"Měla jsem v životě štěstí, vždycky jsem stála na slunné straně," hodnotí Edith Landesmann, rozená jako Edita Stiassná v Brně v roce 1926. Z ... číst dále

23.6.2022 10:20 00:47:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Četnické humoresky v Salonu republiky

Věděli jste, že oblíbené televizní Četnické humoresky pocházejí původně z Hradce Králové? Více se dozvíte v pořadu Dopoledne s Proglasem s Janem Hrub ... číst dále

20.6.2022 09:50 00:52:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Otello i všichni ti další

Manipulace, přetvářka, žárlivost, zloba... věčná témata, která znovu ožijí ve známém příběhu Otella, jemuž další dramatický rozměr dodává velkolepá hu ... číst dále

17.6.2022 13:31 00:46:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Otcové všech zemí – buďte zdrávi!

Otec třikrát jinak – inspiraci ke Dni otců přinesl v Dopoledni s Proglasem Daniel Ženatý se svým hostem Ondřejem Mackem, brněnským evangelickým faráře ... číst dále

16.6.2022 13:04 00:48:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Moravské víno dobývá svět

Co je to biodynamika? Jaké vlastnosti mají moravské žížaly? Může na Moravě vzniknout špičkové červené víno? Proč kdysi lidé, kteří pili víno, žili dél ... číst dále

13.6.2022 09:56 00:47:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Zpívejme Hospodinu písně nové

Evangelíci mají nový zpěvník. To je skvělá zpráva pro všechny křesťany v naší zemi. Jaký je? Jak se rodil? Je ekumenický? Jaké jsou první zkušenosti?  ... číst dále

7.6.2022 12:45 00:43:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Z logopedky misionářkou v africkém Burundi

Povolání vedlo Marii Nimbonu až do východoafrického Burundi, kde založila denní centrum pro děti s poruchou autistického spektra. Životní příběh této  ... číst dále

30.5.2022 13:53 00:48:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O krevním tlaku s prof. MUDr. Miroslavem Součkem

V pořadu chceme připomenout posluchačům, jaký je optimální krevní tlak, zjistit, jak a čím jej správně udržovat, a nastínit, jaká nebezpečí hrozí při  ... číst dále

23.5.2022 15:10 00:36:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vše, co chcete vědět o kávě

S kavárnicí, baristkou a pořadatelkou kávového festivalu Šárkou Bolatzkou si o kávě povídal Václav Müller, ředitel festivalu Slunovrat.

17.5.2022 14:02 00:43:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Projekt Building Bridges

V Dopoledni s Proglasem jsme se tentokrát zaměřili na unikátní projekt s názvem Building Bridges. Hostem ve studiu byla Gabriela Kabátová, výkonná řed ... číst dále

9.5.2022 17:27 00:41:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Václav Müller: Za festivalem Slunovrat nově do Opavy

Z Hradce nad Moravicí do nedaleké Opavy se letos stěhuje festival Slunovrat. Na programu není jen hudba všech žánrů, ale také přednášky, besedy a disk ... číst dále

2.5.2022 10:41 00:53:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vzájemné interview Martina Holíka a Jana Hanáka

Co nového v Proglasu? – Radio Proglas prochází trvale různými změnami, letos ve vyšší míře personálními. Dílčí změny vysílacího schématu uplatňujeme p ... číst dále

29.4.2022 17:17 00:41:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Psycholog Dalibor Špok: Psychohygiena je stejně důležitá jako ta tělesná

V Dopoledni s Proglasem jsme mluvili s psychologem Daliborem Špokem o tom, jak se na našich životech projevuje současná doba. Zajímalo nás, jak si udr ... číst dále

15.4.2022 10:43 00:45:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Velký pátek s Prokopem Siostrzonkem

Velký pátek – den Ježíšovi smrti před nás staví všechny velké otázky po smyslu života, ale i smrti, lidského utrpení, nemoci, ale také třeba lidské kr ... číst dále

11.4.2022 18:38 00:35:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Karin Lednická: Tragédie je v Životicích stále přítomná. Lidé si pamatují, co měli ten den na sobě

V těchto dnech se ke čtenářům dostává dokumentární román Životice – obraz pozapomenuté tragédie, který líčí příběh malé obce uprostřed Těšínského Slez ... číst dále

8.4.2022 18:33 00:47:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O. Havelka: Za protektorátu muzikanti hledali známé v seznamech popravených a večer šli bavit lidi

Jak vypadal hudební život za první republiky a nacistické okupace? Jaké to je vracet pamětníky tohoto období do jejich mládí? A co je úskalí interpret ... číst dále

31.3.2022 10:27 00:47:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

135 let od narození Josefa Čapka

Po spojnici života malíře, grafika, ilustrátora a spisovatele Josefa Čapka jsme se vydali v den 135. výročí jeho narození. Naší průvodkyní byla znalky ... číst dále

28.3.2022 15:07 00:45:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

prof. Hruška: Vnímejme, že se svět mění. Změny v krajině jsou razantní a špatně vratné

Světový den vody se slaví každoročně od roku 1992. Jak s vodou hospodaříme? A co se stane, až zásoby vody dojdou? O hlavních problémech současnosti js ... číst dále

22.3.2022 16:25 00:46:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Hana Pohořalá o kardinálu Miloslavu Vlkovi: Do světové církve vnesl něco ze své lidské vřelosti

Před pěti lety zemřel kardinál Miloslav Vlk. V letech 1991 a 2010 působil jako 35. arcibiskup pražský a primas český, kardinálem byl kreován dne 26. l ... číst dále

21.3.2022 14:52 00:45:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

G. Kabátová: Je třeba, aby si vězni uvědomili, co dělali špatně. Oběti jim často touží odpustit

Odsouzené lidi za mřížemi doprovází nejen psycholog nebo kaplan, ale často také dobrovolníci, kteří přicházejí pod záštitou Mezinárodního vězeňského s ... číst dále

16.3.2022 09:52 00:44:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Znakový jazyk se neustále vyvíjí. Rodiče si stěžují, že svým dospívajícím dětem v lecčem nerozumí

Centrum pro dětský sluch TAMTAM jsme navštívili s mobilním studiem v Dopoledni s Proglasem. Jak se vychovávají neslyšící děti?

14.3.2022 12:09 00:43:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Novinářka Lea Surovcová: S některými lidmi jsem v kontaktu i léta po reportáži

Ve své novinářské práci se zaměřuje na lidi s těžkým osudem. Ať už se jedná o vážně nemocné, matky samoživitelky nebo seniory v tíživých životních sit ... číst dále

10.3.2022 11:22 00:46:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jan Přeučil: Záporné role? I v negativních charakterech se snažím hledat určitá pozitiva

narozeniny letos v únoru oslavil český herec a pedagog Jan Přeučil. Kdo ho v životě nejvíce ovlivnil? Na kterou ze svých mnoha divadelních rolí vzpo ... číst dále

7.3.2022 10:20 00:44:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Daniel P. Janáček o postní době: Aby to nebyl půst pro půst

Popeleční středou začíná postní doba. Jak se na ni připravit? O tom jsme hovořili s premonstrátem Danielem Peterem Janáčkem, opatem strahovského klášt ... číst dále

2.3.2022 10:28 00:47:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Bohoslužeb s papežem je hodně a bohoslovci jsou levná pracovní síla, směje se farní vikář F. Čech

Hostem Dopoledne s Proglasem byl František Čech, farní vikář a kaplan farnosti u kostela sv. Františka z Assisi v Praze a svého času i ministrant pape ... číst dále

28.2.2022 11:39 00:45:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Lucie Endlicherová: Hledající je třeba poslouchat, ne být majiteli správných odpovědí

V roce 1995 poprvé promluvila do rozhlasového éteru na vlnách Radia Proglas a nyní ji můžete slyšet na Rádiu 7. O snech, přáních a budoucnosti na radi ... číst dále

24.2.2022 10:50 00:46:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Filmový historik Michal Bregant: Miloš Forman byl zaujatý vypravěč. Měl cit na herecké talenty

V Dopoledni s Proglasem jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny Miloše Formana. Za životem a dílem jednoho z nejvýraznějších českých filmových reži ... číst dále

21.2.2022 13:24 00:48:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tereza Kostková: Strom lásky k divadlu má v naší rodině hluboké kořeny

O její cestě k divadlu, rodině a moderátorské profesi jsme hovořili s Terezou Kostkovou, jejíž rodinné kořeny mimo jiné sahají až k Josefu Kajetánu Ty ... číst dále

17.2.2022 13:33 00:47:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rostislav Konopa: Ředitel škole dává impuls, odráží se v ní jeho osobnost

Životní příběh dlouholetého pedagoga Rostislava Konopy má dva začátky. Když po úrazu ztratil paměť, vymazalo se mu 25 let jeho předcházejícího života. ... číst dále

14.2.2022 16:25 00:47:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

S Jiřím Pavlicou a Jiřím Trávníčkem o Janu Skácelovi: Nenechal si říkat ‚Mistře‘

února tomu bylo přesně sto let, kdy se ve Vnorovech narodil básník, fejetonista a někdejší šéfredaktor literárního časopisu Host do domu Jan Skácel.  ... číst dále

10.2.2022 14:43 00:48:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Šimon Pánek: Obdivuji, že lidé v Sýrii i v těch nejhorších podmínkách neztrácejí naději

Za svou činnost byl několikrát oceněn - medailí Za zásluhy, titulem Evropan roku, Cenou paměti národa nebo naposledy Stříbrnou medailí předsedy Senátu ... číst dále

7.2.2022 14:32 00:35:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Přičinili jsme se o etablování rodinné politiky, říká ředitelka Národního centra pro rodinu

Programy pro manžele a rodiny, práce regionálních center pro rodinu i Rok rodiny Amoris Laetitia. To jsou témata Dopoledne s Proglasem s ředitelkou Ná ... číst dále

3.2.2022 09:20 00:46:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

ADRA slaví 30 let: Zkušenosti s pomocí v zemích zasažených katastrofami přinášejí pokoru a vděčnost

Pomáhá nejen při mimořádných událostech (živelní pohromy, válečné konflikty apod.), ale taky při dlouhodobých projektech, a svou pomoc poskytuje všem, ... číst dále

31.1.2022 15:22 00:45:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

V Americe moje víra nepřekvapí, v Česku se mě na to kluci ptali, říká hokejista Vejmelka

Rodák z Třebíče, vítěz české extraligy s HC Kometa Brno v sezónách 2016 - 2018 a nyní brankář zámořské NHL za tým Arizona Coyotes Karel Vejmelka byl h ... číst dále

27.1.2022 09:36 00:43:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Gen. sekretář ERC Petr Jan Vinš: Cizí jazyky mají jinou logiku a rozšiřují nám způsob přemýšlení

Naším hostem byl teolog, starokatolický kněz, překladatel a generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR Petr Jan Vinš. Kde se vzala jeho záliba v j ... číst dále

24.1.2022 11:17 00:45:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Publicista Tomáš Koloc: Palach měl velmi vyhraněný smysl pro čest. Byl ale také pábitel

ledna si připomínáme 52 let od protestního aktu Jana Palacha, studenta historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se ... číst dále

20.1.2022 10:45 00:45:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Daniel Stach: Během pandemie jsme viděli mnoho „hrdinů z vedlejšího vchodu“

Do vysílání veřejnoprávní televize přináší už roky vědecká témata a na jeho otázky odpovídaly desítky nositelů Nobelových cen. Hostem Dopoledne s Prog ... číst dále

17.1.2022 14:55 00:45:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Česko má v New Yorku vlastní ohromnou historickou budovu, říká ředitel Českého centra

O tom, jak vypadá práce Českého centra v New Yorku, jsme mluvili s jeho ředitelem Miroslavem Konvalinou. Bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu  ... číst dále

13.1.2022 13:43 00:36:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O Bělorusku a pravoslavných Vánocích s Liudmilou Váňovou

Na sedmého ledna připadá podle juliánského kalendáře svátek Narození Páně. Nejen o pravoslavných kořenech jsme se bavili s rodilou Běloruskou žijící v ... číst dále

10.1.2022 14:24 00:44:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Aleš Háma: Žijeme v mimořádně nádherné zemi

S moderátorem, hercem a muzikantem Alešem Hámou jsme hovořili o jeho cestě k herectví, o profesi moderátora, o cestování i o návratech domů. Náš host  ... číst dále

3.1.2022 12:08 00:47:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Taťjana Medvecká: Nepřipadám si až tak zajímavá, hrozně nerada chodím sama za sebe

Herečka a držitelka cen jako Thalie nebo Český lev navštívila pražské studio Proglasu a byla hostem pořadu Dopoledne s Proglasem. Absolvovala DAMU a j ... číst dále

23.12.2021 11:06 00:47:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

10 let bez Václava Havla

O čtvrté adventní neděli 18. prosince v roce 2011 přišla zpráva o smrti prvního polistopadového prezidenta. Deset let po odchodu Václava Havla jsme o  ... číst dále

20.12.2021 15:10 00:48:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Bylo by správné soudit všechny válečné zločince, ale není to reálné, říká vyšetřovatel Dzuro

Přes zaměstnání na kriminálním oddělení, studium angličtiny a práci na Národní ústředně Interpolu v Praze až k zapojení do mírových operací UNPROFOR v ... číst dále

16.12.2021 09:49 00:41:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Broňa Sobotka: Učení angličtiny dodává lidem sebevědomí, ženy se pak i emancipují ve vztahu

Jak se dyslektik, dysgrafik a dysortografik dostane od umaštěného ponku v továrně k nejprestižnějším zkouškám z angličtiny a k předávání nadšení z ang ... číst dále

13.12.2021 14:58 00:49:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Petr Glogar: Církev by mohla být spíš otázkou než odpovědí

Jak prožívat svůj advent? Téma pro bosého karmelitána, kněze a rodinného terapeuta Petra Glogara. Náš host je mimo jiné také ředitelem Fortny, klášter ... číst dále

9.12.2021 10:56 00:44:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nastupující rektorka UK M. Králíčková: Mladá generace je otevřená vnímat svět kolem sebe

Akademický senát Univerzity Karlovy 22. října rozhodl o tom, že nejstarší a největší tuzemskou vysokou školu povede dosavadní prorektorka pro studijní ... číst dále

6.12.2021 11:44 00:44:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Biskup Pavel Konzbul o synodě v církvi: Bez dialogu se nic neoživí, právě na něj papež sází

V čem je synodální proces 2021–2023 jiný než ostatní? A co o něm řekl papež František českým a moravským biskupům na setkání Ad limina? Nejen o tom js ... číst dále

2.12.2021 10:25 00:45:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Cizí jazyky obohacují, někdy nemá cenu vytvářet české ekvivalenty, říká jazykovědkyně Pravdová

Jakým vývojem prochází český jazyk v posledních letech? Kolik slov čítá slovní zásoba průměrně vzdělaného Čecha? Dopoledním hostem byla Markéta Pravdo ... číst dále

29.11.2021 13:28 00:48:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Červená středa 2021s V. Malým, T. Krausem, J. Vinšem a M. Klimentovou

Červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru, ve středu 24. listopadu nasvítilo desítky kostelů, synagog, sborů a veřejných institucí. O o ... číst dále

25.11.2021 10:35 00:46:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Milan Kňažko: S prarodiči jsme žili v chalupě z hliněných cihel a střechou ze slámy

Slovenský herec a politik Milan Kňažko byl hostem dopoledního vysílání Proglasu. Jak náš host vzpomíná na své dětství? Jaká byla jeho profesní a život ... číst dále

19.11.2021 13:48 00:44:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

K aktuální covidové situaci s P. Smejkalem, J. Šlerkou, D. Špokem a M. Váchou

ČR je podle nákaz covidem za týden pátou nejvíc zasaženou zemí EU. Vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Co se  ... číst dále

18.11.2021 09:22 00:43:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

(Ne)bojme se opery!

Je opera vysokým uměním, které je běžnému posluchači nepřístupné a kterému se ani nemá cenu snažit porozumět? Od kterých operních nahrávek bychom měli ... číst dále

15.11.2021 14:49 00:47:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dopoledne s Proglasem: 25 let z Prahy

Ve středu 5. listopadu v roce 1996 se k vysílání Proglasu přidaly i hlasy z pražské redakce. Ku příležitosti 25. výročí vysílání pražského studia Kris ... číst dále

11.11.2021 09:27 00:45:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nadační fond Vrba pomáhá v ovdovělých rodinách s dětmi

Jeho posláním je především praktická pomoc v ovdovělých rodinách s dětmi. U jeho kolébky stála Petra Glosr Cvrkalová, dnes ředitelka Nadačního fondu V ... číst dále

8.11.2021 09:14 00:41:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Prof. Kachlík: U Stromu života budou moci studenti medicíny vyjádřit úctu dárcům těl

Na lidskou konečnost jsme se podívali očima těch, kteří se věnují anatomii. Hostem pořadu byl prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., přednosta Anatomického ... číst dále

4.11.2021 09:42 00:43:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Fedor Gál: Vymlouvat se na rozdělení společnosti je jalové, radikálové jsou produktem naší lhostejnosti

Jak se hojí rány minulosti a jak se má člověk i společnost vyrovnávat s utrpením? Nejen o tom jsme hovořili se sociologem a disidentem Fedorem Gálem.

1.11.2021 17:22 00:42:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Lékaři bez hranic: Frustrující není samotná pomoc, ale to, že stále probíhají válečné konflikty

Za pár týdnů uplyne přesně padesát let od založení organizace Lékaři bez hranic. Jakým vývojem si za půlstoletí existence tato organizace prošla? A ja ... číst dále

27.10.2021 14:50 00:48:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

S bosými karmelitkami, sestrami Miladou a Sárou, o novém domovu v Drastech

Po dvou staletích se bosé karmelitky z kláštera na Hradčanech přestěhovaly do nového. Ze zdevastované zemědělské usedlosti v Drastech postupně budují  ... číst dále

25.10.2021 16:52 00:42:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Politolog Balík: Nemáme používat politiku k tomu, abychom měnili společnost shora

Čím se zabývá politologie a kde má své kořeny? Čím může být pro současného člověka prospěšná? Dokáže politologie změnit vnímání světa politiky a má vů ... číst dále

21.10.2021 09:52 00:47:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Oftalmolog Jan Lešták: Mezi buňkami oka jsou tak složité vztahy, že si to ani nedovedeme představit

V Dopoledni s Proglasem jsme hovořili s docentem J. Leštákem o zraku, vývoji oční medicíny i moderních léčebných metodách v tomto oboru. Jak komplexní ... číst dále

18.10.2021 14:25 00:45:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Děti jako „pouzí“ svědci domácího násilí jsou též považovány za oběti, říká terapeutka centra Acorus

Z centra Acorus, které se zaměřuje na komplexní pomoc obětem domácího násilí, jsme vysílali společně s ředitelkou Jaroslavou Chaloupkovou a vedoucí te ... číst dále

14.10.2021 11:24 00:44:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Generální ředitel HZS ČR Vlček: V pandemii hasiči distribuovali tisíce tun zdravotnického materiálu

Dopoledne s Proglasem nabízí rozhovor s generálmajorem Vladimírem Vlčkem, který byl v červenci roku 2021 jmenován generálním ředitelem Hasičského zách ... číst dále

11.10.2021 11:11 00:46:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

T. Halík: V řadě zemí se zneužívání bagatelizovalo, Svatý stolec řekl dost

Ve dnech 19. – 22. září 2021 se ve Varšavě uskutečnil summit o ochraně nezletilých v církvi, tentokrát zaměřený na region střední a východní Evropy. V ... číst dále

8.10.2021 13:33 00:42:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jan Valeška: Plýtváme, protože nemáme vazbu na ten zázrak, že z malinkého semínka vyroste rostlina

V Dopoledni s Proglasem 1. října 2021 jsme se ohlédli za právě uplynulým Měsícem biopotravin. Pozvání k rozhovoru přijal Jan Valeška z PRO-BIO LIGY, o ... číst dále

7.10.2021 09:18 00:42:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tomáš Halík: V řadě zemí se zneužívání bagatelizovalo, Svatý stolec řekl dost

Ve dnech 19. – 22. září 2021 se ve Varšavě uskutečnil summit o ochraně nezletilých v církvi, tentokrát zaměřený na region střední a východní Evropy. V ... číst dále

4.10.2021 15:38 00:47:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

M. Jukl: Československý červený kříž za první republiky položil základy automobilní záchranné služby

S prezidentem Českého červeného kříže Markem Juklem představíme humanitární společnost, jejíž kořeny u nás sahají až k roku 1868. Moderní historie Čes ... číst dále

30.9.2021 14:34 00:47:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Křehkost stáří

O křehkostech stáří jsme hovořili v Dopoledni s Proglasem s Michaelou Lengálovou z programu Pečuj doma Diakonie ČCE a Veronikou Maslíkovou, zakladatel ... číst dále

27.9.2021 15:18 00:44:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Svatý Václav včera a dnes

Máme důvěryhodné zdroje informací o sv. Václavu, nebo se můžeme spoléhat jen na legendy? Kdo byl tento světec ve své době a čím může být inspirativní  ... číst dále

22.9.2021 21:47 00:44:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Papežové 20. století a jejich pastorační styl

Jak se vyvíjelo papežství ve 20. století a kteří papežové a jak navždy změnili jeho styl? Jak obstály jednotlivé pontifikáty před výzvami a znameními  ... číst dále

20.9.2021 11:54 00:44:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ohlédnutí za návštěvou papeže Františka na Slovensku

V Dopoledni s Proglasem jsme se s Jaroslavem Šebkem ohlédli za apoštolskou cestou papeže Františka na Slovensko. Jak náš host komentuje fakt, že papež ... číst dále

16.9.2021 10:31 00:37:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

V Národním technickém muzeu

S naším mobilním studiem jsme zavítali do Národního technického muzea. O jeho historii i současnosti, o zajímavých expozicích i unikátních exponátech  ... číst dále

13.9.2021 11:25 00:37:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Post Bellum – Paměť národa s Davidem Butulou

Má Český národ paměť? Proč je důležité nezapomenout na neslavné období českých dějin? Post Bellum je nezisková organizace, která vyhledává a nahrává v ... číst dále

8.9.2021 13:07 00:44:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Běžet jako Zátopek. S hercem Václavem Neužilem nejen o jeho nové filmové roli

Václav Neužil, herec oceňovaného Dejvického divadla známý z řady televizních, filmových a divadelních rolí, byl prvním zářijovým hostem pořadu Dopoled ... číst dále

31.8.2021 10:42 00:44:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Fortna vás vítá

V dnešním pořadu nás čeká vyhlášení velké letní soutěže. Výherce se může těšit na kontemplativní víkend na pražské Fortně. A i proto bude Fortna posle ... číst dále

26.8.2021 11:16 00:50:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Do Hrusic za Josefem Ladou

K nejmilejším českým malířům, ilustrátorům a spisovatelům patří Josef Lada. O jeho dětství a životě, o rodných Hrusicích a také o tom, čím jeho obdivo ... číst dále

19.8.2021 11:28 00:45:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Poklady Strahovské knihovny

Strahovská knihovna je knihovnou Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Tvoří ji dva sály - Teologický a Filosofický, které spojuje chodba s Kabi ... číst dále

12.8.2021 14:09 00:46:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

V Národním divadle

srpna v roce 1881 vyhořelo po svém slavnostním otevření Národní divadlo. 140 let poté se s pořadem Dopoledne s Proglasem vydáváme na místo této událo ... číst dále

5.8.2021 13:11 00:44:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Setkání s plzeňským biskupem Tomášem Holubem

S mobilním studiem míříme za plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Mluvit budeme nejenom o nově opravené katedrále sv. Bartoloměje, ale taky o radostech ... číst dále

29.7.2021 15:20 00:44:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

S hlavou v oblacích. Letecké muzeum Kbely

Vojenský historický ústav nabízí v těsné blízkosti letiště v Praze Kbelích expozici především vojenských letadel. Najdete zde exponáty od počátků vzni ... číst dále

22.7.2021 14:46 00:47:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Národní zemědělské muzeum

Letní Dopoledne s Proglasem nás tentokrát zavede do Národního zemědělského muzea. Mluvit budeme třeba o expozicích, které nabízí nebo o místech, kde s ... číst dále

15.7.2021 11:34 00:39:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

55 let Sochařského symposia v Hořicích

Město Hořice v Podkrkonoší je již od 19. století předním českým střediskem výtvarné kultury, především s akcentem na sochařství. Sídlí zde i sochařská ... číst dále

8.7.2021 11:53 00:45:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Sušárny na ovoce. Za starou tradicí našich předků na Valašsko

Historička Ivana Spitzer Ostřanská pracuje pro Muzeum regionu Valašsko. Spolu se svým mužem zachránila starou valašskou sušárnu ze 70. let 19. století ... číst dále

1.7.2021 11:28 00:45:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Staroměstské náměstí - křižovatka dějin

Letní vydání pořadu Dopoledne s Proglasem nás v prvním červencovém dni zavede na Staroměstské náměstí, kde se doslova protínaly dějiny našich zemí. J ... číst dále

28.6.2021 10:28 00:48:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Manželé Vlčkovi: Je velká potřeba paliativní péče pro děti

Před nedávnem jsme se dozvěděli, že manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi se rozhodli částkou 1,5 miliardy korun pomoci těžce nemocným dětem a jejich rodi ... číst dále

21.6.2021 17:23 00:39:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

H. Zollner o zneužívání: Přiznání, že v církvi jsou hříšníci, je obtížné, ale nutné

Německý jezuitský kněz Hans Zollner patří k výrazným protagonistům boje proti zneužívání v katolické církvi. Vede Centrum pro ochranu dětí při římské  ... číst dále

14.6.2021 16:43 00:47:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Setkání s Danou Morávkovou a Petrem Maláskem

Ona vystudovala herectví a poté i choreografii a dnes je oblíbenou herečkou. On je uznávaný skladatel a klavírista, který doprovázel mimo jiné Hanu He ... číst dále

7.6.2021 09:43 00:44:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Režisér George Agathonikiadis: Tady mě chápou líp než v Řecku

V necelých dvou letech spolu se sestrou a prarodiči přicestoval do tehdejšího Československa. Psal se rok 1949 a on strávil několik let v dětském domo ... číst dále

31.5.2021 11:02 00:48:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Historie a její příběhy nemůžou člověka nepoznamenat, říká historik Eduard Stehlík

„Stačí se podívat kousek za naše hranice, na místo, kam doletíte letadlem za jednu hodinu, a zjistíte, že brutální válčení, vraždění, znásilňování a p ... číst dále

24.5.2021 11:53 00:44:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Kardinál Beran byl vzorem lásky k lidem a zakotvenosti ve víře, svědčí badatelka Vodičková

V pondělí 17. května jsme si připomněli 52. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana. Narodil se v sobotu 29. prosince 1888 v Plzni. Teologii vystudoval v ... číst dále

18.5.2021 09:33 00:46:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Za 5 pět s Hanou Scharffovou a Petrem Vizinou: Doufáme, že na vlny Proglasu přineseme nová témata

Od 15. května můžete naladit ve vysílání víkendového Proglasu nový pořad Za 5 pět. Publicistických 45 minut přinese každou sobotu od 16.55 blízká setk ... číst dále

10.5.2021 15:03 00:45:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Václav Moravec: Neexistuje nic staršího než před minutou zveřejněný tweet

Redaktor, moderátor a vysokoškolský pedagog Václav Moravec byl hostem dnešního Dopoledne s Proglasem. Hovořili jsme o současné politické situaci, o no ... číst dále

3.5.2021 15:28 00:48:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

P. Ambrož Petr Šámal: Pociťuji údiv, že s námi má Pán Bůh trpělivost už devět set let

Premonstráti slaví 900 let od svého založení. Pozvání do Dopoledne s Proglasem přijal premonstrát P. Ambrož Petr Šámal. O historii řádu, současnosti i ... číst dále

26.4.2021 14:06 00:47:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Moderátor a učitel Vladimír Kořen: Zázraky přírody? Potkalo mě ohromné štěstí

Pozvání do Dopoledne s Proglasem přijal Vladimír Kořen, televizní publicista, moderátor a popularizátor vědy, známý českým divákům především z pořadu  ... číst dále

20.4.2021 17:15 00:46:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Martina Viktorie Kopecká: Můžu bojovat, ale tím, kdo nakonec vyhrává, je Bůh

Nejprve pracovala v korporátní společnosti. Pak vystudovala teologii a stala se farářkou Československé církve husitské. Co se změnilo v jejím životě, ... číst dále

14.4.2021 12:35 00:43:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O projektu Live 4G s Jiřím Dyčkou a Janem Pavlíčkem

Co se skrývá za názvem Live 4G? Jak se daří přinášet radostnou zprávu o Ježíši na sociálních sítích? Koho se snaží autoři oslovit? Na tyto otázky odpo ... číst dále

7.4.2021 12:09 00:39:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Prof. Pavel Hošek: Letošní Velikonoce jsou příležitostí dotknout se hlubin života

Na Velký pátek si křesťané po celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista. Ve speciálním velkopátečním vydání Dopoledne s Proglasem jsme se zamýš ... číst dále

1.4.2021 16:30 00:44:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Apoštolský nuncius Balvo: Umývání nohou bylo vyhrazeno služebníkům a otrokům

Arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice, byl mimořádným hostem Dopoledne s Proglasem na Zelený čtvrtek. Společně jsme př ... číst dále

29.3.2021 14:02 00:44:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Miroslav Hřebecký: Neptejme se, kdy se děti vrátí do škol, ale spíš co se bude dít pak

března 2021 zveřejnila Česká školní inspekce zprávu, podle níž se na 10 tisíc dětí neúčastní distanční školní výuky. Na 50 tisíc dětí stále zůstává b ... číst dále

23.3.2021 09:55 00:44:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ředitel linky Sluchátko P. Fabián: Vyhledat terapeutickou pomoc je normální

V dnešní době čelí řada lidí obavám z přítomnosti i budoucnosti. Jak se vyrovnávat s těžkostmi těchto týdnů? Pomoci může Terapeutická linka Sluchátko  ... číst dále

15.3.2021 17:14 00:40:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Kateřina Kovaříková: Dala jsem si úkol propagovat folklor v médiích

Hostem Jana Krbce v Dopoledni s Proglasem byla hudební redaktorka Kateřina Kovaříková. Kde se u ní vzala láska k folkloru a dechovce? Poslouchá i jino ... číst dále

8.3.2021 08:58 00:52:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Biochemik Konvalinka: Jsme v temné hodině těsně před úsvitem

V pořadu Dopoledne s Proglasem se ohlížíme za tím, jak moc do našich životů vstoupila koronavirová pandemie. Kde se vůbec virus vzal? Proč je tak nebe ... číst dále

5.3.2021 17:04 00:54:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ekonom Sedláček o omezeních: Ztratili jsme pocit, že to děláme pro sebe

Máme za sebou rok s covidem. Co řekl o naší společnosti? Máme tuto krizi brát jako šanci? Jak moc bude poznamenána naše společnost, zdravotnictví nebo ... číst dále

1.3.2021 11:50 00:48:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Adiktolog Miovský: Nemůžete chtít po dětech, co sami neděláte

Máme za sebou rok, který děti a dospívající strávili téměř výhradně na distanční výuce. Jak ukázaly výzkumy z minulých let, může neřízené trávení u rů ... číst dále

23.2.2021 09:56 00:52:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

P. Vlastimil Kadlec o postu: Má být životodárný, ne život beroucí

Hostem speciálního Dopoledne s Proglasem na Popeleční středu byl P. Vlastimil Kadlec, člen řeholního společenství Kongregace misionářů oblátů Panny Ma ... číst dále

15.2.2021 11:53 00:41:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Lenka Ságnerová: Nechvalme za každou cenu, ale mysleme to upřímně

Jak současná situace zasahuje do životů nás a našich nejbližších? Jak ovlivňuje naše vztahy a jak přeje lásce? Jak budovat fungující vztahy mezi partn ... číst dále

12.2.2021 16:08 00:48:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Astrofotograf Petr Horálek: Ráj si nemusím představovat, už jsem tam byl

Když se podíváme na fotografie našeho dnešního hosta, otevře se před námi úžasný pohled na vesmír, ale i na krajinu, ve které žijeme. Jeho dechberoucí ... číst dále

8.2.2021 14:43 00:48:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Bývalý vojenský kaplan, farář Pavel Ruml: Byli jsme exoti

V Dopoledni s Proglasem byl hostem bývalý vojenský kaplan, dnes podplukovník v záloze, poradce ministra obrany pro duchovní službu, šéf Asociace nemoc ... číst dále

2.2.2021 14:14 00:54:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus: Holokaust není jen nějaký židovský příběh

V Mezinárodní den památky obětí holokaustu jsme si k rozhovoru přizvali tajemníka Federace židovských obcí Tomáše Krause. Řeč byla nejen o tom, jak te ... číst dále

12.11.2020 14:22 00:44:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Duchovní pohled na pandemii

V Dopoledni s Proglasem jsme se zaměřili na výzvy papeže Františka pro dnešní dobu. Své pohledy nabídli P. Josef Prokeš, P.  Marek Orko Vácha, P. Vlas ... číst dále

26.10.2020 13:46 00:43:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

V tom spočívá umění života: uvědomovat si krásu všedního dne

S hercem a pedagogem Janem Přeučilem hovoříme v dalším vydání pořadu Dopoledne s Proglasem. Ptáme se na jeho bohatou kariéru a kurzy rétoriky, které d ... číst dále

21.10.2020 11:42 00:45:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Výživa a zdravá strava

Jak je důležitá kvalitní strava pro zvládání nejen současné situace? I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Jaký byl letošní 55. ro ... číst dále

19.10.2020 13:14 00:40:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Zvířata v době pandemie

Pandemie onemocnění COVID - 19 zasahuje naše životy v mnoha oblastech, tentokrát se podíváme do světa zvířat. Jak se omezení projevují na provozu zool ... číst dále

16.10.2020 15:59 00:46:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Zastavení s biskupem Václavem Malým

Hlavním hostem Dopoledne s Proglasem je biskup Václav Malý, který v nedávné době oslavil významné životní jubileum. Zajímá nás jeho pohled na současno ... číst dále

16.10.2020 12:15 00:39:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Týdny duševního zdraví

Témata spojená s duševním zdravím a nemocí jsou v naší společnosti stále na okraji veřejného zájmu a jsou často tabuizována nebo zatížena mnoha mylným ... číst dále

16.10.2020 11:23 00:44:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Bílá pastelka

O 21. ročníku sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek směřuje na důležité služby pro nevidomé, si ve studiu Proglasu povídáme s Rudolfem Volejníkem, vicep ... číst dále

15.10.2020 12:29 00:43:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Seniorská zařízení a pečující služby těchto dní

Současná situace těžce doléhá na všechny. Izolace, stres a omezení však velmi zasahují skupinu nejzranitelnější, a tou jsou senioři a nemocní. Jak jim ... číst dále

14.10.2020 13:25 00:46:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

S Martinem Loučkou o dobré smrti

Pozvání do pražského studia přijal ředitel Centra paliativní péče, psycholog a odborný asistent na oddělení lékařské psychologie Lékařské fakulty Univ ... číst dále

13.10.2020 09:20 00:37:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rozhovor s herečkou Zdenou Herfortovou

Pozvání do Dopoledne s Proglasem přijala jubilující herečka Městského divadla Brno, držitelka divadelní ceny Thálie za titulní roli v dramatu Alžběta  ... číst dále

12.10.2020 12:03 00:42:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Můj táta hrdina

Být tátou je velká zodpovědnost. Být tátou pěstounskému či adoptivnímu dítěti je zodpovědnost ještě větší. Málokterý muž má odvahu k přijetí dítěte do ... číst dále

7.10.2020 09:43 00:47:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Obejmi babičku a dědu

Kampaň "Pošli jim objetí" vycházející z výzvy papeže Františka povzbuzuje hlavně mladé, aby byli nablízku seniorům. Týká se ovšem nás všech. ... číst dále

6.10.2020 11:29 00:48:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Krajské a senátní volby

Po čtyřech letech vybírali lidé v Česku krajské zastupitele, po dvou letech se obměňuje třetina Senátu. Volby jsou hlavním tématem pátečního Dopoledne ... číst dále

2.10.2020 09:26 00:43:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dopoledne s kardiochirurgem Janem Pirkem

Pořad Dopoledne s Proglasem přinesl setkání se špičkovým kardiochirurgem, vášnivým sportovcem a sběratelem Velorexů Janem Pirkem.  Vydejte se společně ... číst dále

1.10.2020 11:40 00:47:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Překladatel Shakespeara: Najednou vidíte, jak vaše slova chodí po jevišti. Málem jsem utekl z divadla

Překladatel, jazykovědec, spisovatel a vysokoškolský pedagog Martin Hilský přijal pozvání do studia Proglasu. V posledním zářijovém vydání pořadu Dopo ... číst dále

30.9.2020 13:18 00:26:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dopoledne s Dagmar Peckovou

Pozvání do studia Proglasu přijala tentokrát operní pěvkyně Dagmar Pecková. O její bohaté mezinárodní kariéře, nových výzvách a projektech, které má p ... číst dále

29.9.2020 12:37 00:41:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Diakonie běží proti násilí. A Proglas se připojuje

V Praze  se uskutečnil druhý ročník charitativního běžeckého závodu „Běžím proti násilí“, jehož výtěžek půjde na podporu projektu STOP NÁSÍLÍ SOS cent ... číst dále

29.9.2020 08:57 00:38:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Život s koronavirem

V následujících minutách přiblížíme dvě křesťanské akce, které v těchto dnech probíhají a do jejichž formy i obsahu výrazně promluvilo dění kolem epid ... číst dále

23.9.2020 14:41 00:44:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tomáš Holub: Byla to výzva učit se žít v nejistotě

S biskupem Tomášem Holubem se scházíme po ukončení jeho karantény. Jak prožíval onemocnění COVID - 19? Jak se česká společnost staví k současné situac ... číst dále

23.9.2020 08:30 00:33:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Na 21. září připadá každoročně Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Úkol je jasný, zvýšit ve společnosti povědomí o tom, jak tato závažná nemoc ovliv ... číst dále

18.9.2020 16:12 00:49:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Cesta domů

Každý den vyjíždějí k nevyléčitelně nemocným, aby jim pomohli v těžkých chvílích jejich odcházení. Své služby nabízejí také rodinám. Řeč je o lidech z ... číst dále

18.9.2020 11:04 00:28:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Stále nemůžu uvěřit, že to, co se děje v Bělorusku, je pravda

Hostem Dopoledne s Proglasem byla Taťjana Poulíková Kazanovič, zástupkyně běloruské komunity v Česku, kterou znepokojuje současné dění v její vlasti p ... číst dále

16.9.2020 10:35 00:26:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rozhovor s herečkou Lucií Trmíkovou

V pořadu Dopoledne s Proglasem jsme přivítali herečku, dramatičku a držitelku divadelní ceny Thálie  Lucii Trmíkovou. Za roli sv. Terezie z Lisieux ve ... číst dále

14.9.2020 10:24 00:31:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

11. září a současné bezpečnostní hrozby

V souvislosti s výročím teroristických útoků v USA 11. září 2001 hovoříme o současných bezpečnostních hrozbách ve světě a o tom, jak se proměňuje svět ... číst dále

10.9.2020 14:17 00:24:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Don Bosco v Bulharsku

Salesiány Dona Boska není nutné zas tak moc představovat. Ale jejich misionářskou činnost ano. Bulharsko - Kazanlak a Stará Zagora, to jsou dvě místa, ... číst dále

9.9.2020 12:47 00:27:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Marek Vácha: Církev má velkou výhodu, že myslí až o tři generace dopředu

Naším hostem je kněz, biolog, pedagog a spisovatel Marek Vácha. Kateřina Rózsová s ním mluví nejen o jeho nové knize, která v těchto dnech vychází, al ... číst dále

8.9.2020 13:42 00:26:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Mezinárodní den gramotnosti

září se připomíná jako Mezinárodní den gramotnosti. Jak velkým problémem je gramotnost pro 21. století? S Danou Moree, vedoucí Katedry studií občansk ... číst dále

7.9.2020 13:55 00:20:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Abychom hudbou přinesli něco dobrého

Jak souvisí Lékaři bez hranic s Cyrilometodějským orchestrem? Kdo to jsou lékaři bez hranic, kde všude působí a jak se změnila jejich práce v souvislo ... číst dále

4.9.2020 16:34 00:30:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Matka Tereza a současná Indie

Přesně před čtyřmi lety, 4. září 2016, papež František svatořečil Matku Terezu z Kalkaty, řeholnici s jedinečným svědectvím lásky k chudým, nemocným a ... číst dále

3.9.2020 15:05 00:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Co přinese nový školní rok nám všem? S psychologem Daliborem Špokem

Začal školní rok a pro mnoho dětí skončilo nejdelší období bez pravidelné výuky. Pro mnoho z nich může být komplikované znovu si zvyknout na školní re ... číst dále

3.9.2020 15:01 00:30:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Škola v běhu času

Od 1. září se vracejí děti po dlouhé pauze do škol. Při této příležitosti jsme se s dalším hostem pořadu Dopoledne s Proglasem podívali na historii na ... číst dále

1.9.2020 14:35 00:30:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O koronaviru před začátkem školního roku

Jak interpretovat současné údaje o zvýšeném počtu zjištěných případů nákazy koronavirem v Česku a jaký epidemický vývoj očekávat po začátku školního r ... číst dále

31.8.2020 11:02 00:29:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Když voní a chutná...

Kuchař a spisovatel Roman Vaněk byl hostem Marcely Kopecké v Dopoledni s Proglasem. Diváci a posluchači řady českých médií jej znají jako odborníka na ... číst dále

25.8.2020 14:00 00:25:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Český Hobitín v Orlických horách

Martin Weisbauer nás vezme do Orlických hor, kde se v obci Šediviny nachází jedna zvláštnost, která nemá v naší republice obdoby. Je to takzvaný Český ... číst dále

24.8.2020 15:50 00:30:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ohlédnutí za srpnovými událostmi z let 1968 a 1969

Tentokrát jsme se zaměřili na události spojené s invazí vojsk varšavské smlouvy do Československa. O srpnovém dění z roku 1968 pohovořil v reprízovém  ... číst dále

24.8.2020 14:03 00:31:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Fonografický váleček vypadá jako trdelník ze Staroměstského náměstí

Filip Šír má v Národním muzeu v Praze na starost vše, co se týká problematiky ochrany zvukových dokumentů. Sbírky muzea čítají tísíce zvukových záznam ... číst dále

20.8.2020 16:15 00:23:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Na letní školu liturgiky se může přihlásit každý

Kde se vzala, tu se vzala letní škola liturgiky...Proč v létě vůbec zasednout do pomyslných školních lavic? Letní školu liturgiky, kterou už třetím ro ... číst dále

20.8.2020 16:10 00:30:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Manželé Petříčkovi: Naše děti jsou ještě malé na to, aby chápaly zodpovědnost, kterou ministr zahraničí nese

On pracuje jako ministr zahraničních věcí, ona jako HR a CSR konzultantka, členka Alumni Boardu. Oba se potkali při studiích na Fakultě sociálních věd ... číst dále

18.8.2020 14:39 00:26:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Majitelé Erlebachovy boudy: Na pouť ke kapli svatého Františka přijíždějí lidé třeba i z jihu Čech

Jedna z nejvýznamnějších krkonošských bud letos slaví 236 let - genius loci Erlebachovy boudy i celého jejího okolí přetrvává již po staletí. Po samet ... číst dále

17.8.2020 14:24 00:27:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ikona je Boží slovo v obraze

Martin Damian vystudoval obor Teologie a spiritualita zasvěceného života na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. V roce 2000 vstoupil do ... číst dále

14.8.2020 14:31 00:30:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Sochaři: Mariánský sloup je pro nás krásný příběh

O sobotní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna 2020) se na Staroměstském náměstí v Praze uskuteční požehnání obnoveného mariánského sloupu. V  ... číst dále

13.8.2020 13:49 00:26:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Filmový Havel: Roli jsem si předtím vyzkoušel v divadle

Od léta je v kinech nový film Havel režiséra Slávka Horáka. Už od svého uvedení vzbuzuje velké diskuze. Nakolik věrně kopíruje životní příběh Václava  ... číst dále

12.8.2020 12:46 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Ženy se mohou přizpůsobit, ale potom hrají podle mužských pravidel

Jaké je postavení žen v českém právním prostředí? Pamatují české zákony na rovné zacházení se všemi lidmi, nebo jsou některé skupiny zvýhodněné? Mají  ... číst dále

11.8.2020 13:19 00:25:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Místo klidu a modlitby je pro mě důležité, drží mě na nohách

Drobná dívka, nenápadná a ve společenství lidí téměř přehlédnutelná. Co ale nelze přehlédnout a ani přeslechnout, je její herecký a hudební talent. He ... číst dále

10.8.2020 16:32 00:22:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tajemství čokolády

Máte rádi čokoládu? A věděli jste, že její kvalita se pozná také podle zvuku při  lámání? Spolu s profesionální degustátorkou Šárkou Robinson Pomahačo ... číst dále

10.8.2020 16:15 00:27:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Na výstavu, do kostela v Lesné a na Andělský kemp

Výstava Nebe bylo plné hvězd v želivském klášteře přiblíží život internovaných řeholníků, představíme ji s autorkou Stanislavou Vodičkovou z Ústavu pr ... číst dále

10.8.2020 13:34 00:25:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Kněz a publicista Jan Hanák

K setkání s Janem Hanákem zve redaktorka Hana Svanovská.

10.8.2020 11:32 00:23:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Prázdninová škola Lipnice

Prázdninová škola Lipnice už celou řadu let připravuje zážitkové a metodické kurzy pro veřejnost, školy i odborníky. Jak funguje tzv. "zážitková  ... číst dále

4.8.2020 12:08 00:25:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Konečně dovolená!

V jakém období začali naši předkové uvažovat o svém volném čase? Jak ho trávili? Kam jezdili na dovolenou? Která místa byla nejoblíbenější? Letní byty ... číst dále

4.8.2020 11:56 00:31:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dramatik Arnošt Goldflam

Arnošt Goldflam - student, slévač ve slévárně, skladník, malíř, režisér, herec, spisovatel dramatik, ale také manžel a tatínek. Čeká nás povídání o ot ... číst dále

31.7.2020 14:45 00:29:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Odkaz sv. Ignáce? Abychom měli radost a opravdový pokoj

Na poslední červencový den připadá výročí úmrtí svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, proto jsme hned na úvod hovořili s paterem  ... číst dále

31.7.2020 08:35 00:24:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Tvorba je hledání radosti

Hostem Kateřiny Rózsové v pořadu Dopoledne s Proglasem byl výtvarník, moderátor, spisovatel, dlouholetý ředitel ADRy a dlouholetý ředitel Letního domu ... číst dále

29.7.2020 11:34 00:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Literární vědec: Milan Kundera není neutrální téma, je to bojové pole

„Bulvár pro intelektuály.“ „Kniha je tak manipulativní, že nemá obdoby.“ „Novák si do Kundery promítl svůj celoživotní odpor ke komunismu.“ Tyto velmi ... číst dále

28.7.2020 13:52 00:24:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Klára Fischerová: V manželovi jsem našla parťáka do nejistoty

Klára Fischerová je už řadu let provdána za bývalého českého diplomata Pavla Fischera. Vychovali spolu čtyři děti a strávili řadu let v zahraničí. O t ... číst dále

28.7.2020 10:41 00:27:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

900 let premonstrátského řádu: Vstoupili do české kultury, první klášter byl za hradbami Prahy

Je to už 900 let od doby, kdy sv. Norbert založil řád premonstrátských řeholních kanovníků. Historii a současnost „mužů v bílém“ představili ve vysílá ... číst dále

24.7.2020 12:14 00:30:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vystup z řady - o festivalu Meeting Brno

Tentokrát se zaměříme na probíhající festival Meeting Brno, jehož cílem je prostřednictvím debat, exkurzí a kulturních akcí přivádět k setkání lidi z  ... číst dále

23.7.2020 18:41 00:18:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Příměstské exercicie

Do studia Proglasu přišli Eva Fuchsová a P. Radek Tichý, aby představili Příměstské exercicie. Ve dnech 27. – 31. července 2020 je mohou lidé prožít v ... číst dále

23.7.2020 18:38 00:29:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Svatojakubská poutní cesta

O jedné z nejstarších poutních cest - Svatojakubské poutní cestě, si povídáme ze studia v Hradci Králové s Ing. Zorou Voženílkovou, která zastřešuje t ... číst dále

21.7.2020 12:09 00:26:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Karlštejnský kastelán

Lukáš Kunst se před časem stal kastelánem na jedné z nejznámějších památek naší země. Jaké to je být kastelánem na Karlštejně? Co tato práce obnáší a  ... číst dále

21.7.2020 11:54 00:31:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O Židovském muzeu s Leo Pavlátem

Židovské muzeum v Praze patří mezi nejstarší židovská muzea na světě. Sbírky které spravuje jsou ojedinělé tím, že většinově pocházejí z jednoho místa ... číst dále

17.7.2020 12:45 00:30:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vzkaz pěších poutníků: Nejsme na Zemi sami

Uprostřed července se v Dopoledni s Proglasem vydáváme na několik prázdninových akcí. Uslyšíte například reportáž z příměstského tábora, který pořádá  ... číst dále

17.7.2020 09:07 00:28:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Strakovu akademii otevíráme pro veřejnost po dvou letech

Kramářova vila, Hrzánský nebo Lichtenštejnský palác. Úřad vlády České republiky během letních měsíců pro veřejnost opět zpřístupňuje své historické vl ... číst dále

15.7.2020 14:07 00:28:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Kultivovat, vzdělávat a prohlubovat víru

Katolická teologická fakulta v Praze patří mezi vysoké školy, které nabízejí celoživotní vzdělávání a Univerzitu třetího věku. Jaký je mezi nimi rozdí ... číst dále

15.7.2020 09:53 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pokud je knihovník aktivní, je knihovna dobrá

Městská knihovna v Praze je otevřená celé léto a kromě půjčování knih nabízí řadu doplňkových akcí a služeb. Podrobně jsme je představili v rozhovoru  ... číst dále

13.7.2020 14:20 00:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Broumovské kostely jsou unikátní, postavili je otec a syn

V rozhovoru s ředitelkou festivalu Terezou Kramplovou jsme si představili festival Za poklady Broumovska, který každý rok v létě otevírá brány unikátn ... číst dále

10.7.2020 12:13 00:31:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

V Číně je snaha o to, aby náboženství vymizelo

Jaká je současná situace křesťanů žijících v Číně? Do brněnského studia jsme si pozvali autorku mnoha prací o křesťanství v Číně a na Tchaj-wanu - Mag ... číst dále

9.7.2020 14:55 00:23:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Poselství železné opony: Touhu po svobodě nelze svázat

Luděk Navara je český publicista, autor literatury faktu, scénárista a historik. Řadu let se specializuje na naši stále nedávnou historii - zločiny na ... číst dále

8.7.2020 10:57 00:33:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Do temné doby poslal Bůh vždycky nějakou jiskřičku

Petr Vacek je nejenom herec pražského studia Ypsilon, ale také moderátor, ekolog, příležitostný režisér a překladatel z angličtiny. Už několik let se  ... číst dále

7.7.2020 11:46 00:28:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dobrý tábor je takový, po kterém při návratu děti nechtějí vystoupit z autobusu

S našimi hosty jsme mluvili o táboření a pobytu v přírodě. Pozvání do studia Proglasu přijal Tomáš Novotný, předseda Asociace turistických oddílů mlád ... číst dále

3.7.2020 12:32 00:32:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Farnost Karviná: Z tématu epidemie už jsme unavení, prosíme o modlitbu

Před prodlouženým víkendem jsme se věnovali některým akcím v tuzemském křesťanském prostředí, na jejichž formě a průběhu se podepsalo dění kolem koron ... číst dále

2.7.2020 11:56 00:24:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Chceme šířit kvalitní vysílání mezi lidi dobré vůle

Tentokrát usedli za mikrofon ředitel Martin Holík a šéfredaktor Pavel Mikšů. Ohlédli jsme se za pandemií a jejím dopadem na vysílání Proglasu, řeč byl ... číst dále

2.7.2020 09:01 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Návštěvníkům chceme odhalit broumovské poklady

V prvním prázdninovém vydání pořadu Dopoledne s Proglasem jsme navštívili Štramberk. Letos získal ocenění Historické město roku 2019 a nejenom o něm j ... číst dále

30.6.2020 15:43 00:39:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Jsme odpovědní za existenci našeho státu

Věnovali jsme se Dni ozbrojených sil ČR, historické souvislosti představil doktor Karel Straka z Vojenského historického ústavu Praha. Svůj pohled nab ... číst dále

30.6.2020 09:33 00:47:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vysoká volební účast svědčí o tom, že Poláci berou zápas o prezidenta vážně

O prvním kole prezidentských voleb v Polsku jsme mluvili s Josefem Mlejnkem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlo ... číst dále

26.6.2020 12:14 00:47:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Američané koronavirus podcenili: Ohlédnutí za první polovinou roku 2020

Ohlížíme se za právě končící první polovinou letošního roku, a to prostřednictvím rozhovorů, které v posledních měsících zazněly v našem vysílání. Usl ... číst dále

25.6.2020 13:06 00:43:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

V Sýrii není dost škol, vyučuje se na směny

Dobrovolnictví a nezbytná humanitární pomoc v regionech zasažených válečnými konflikty či přírodními katastrofami se stává stále častějším jevem dobře ... číst dále

24.6.2020 12:42 00:46:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Epidemiolog: Opatrnost je ještě na místě

Jaká je aktuální epidemiologická situace v souvislosti s koronavirovou infekcí? Ptáme se na to Rastislava Maďara, který vede pracovní skupinu pro říz ... číst dále

24.6.2020 08:25 00:44:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Rodiče často upřednostňují své představy před dovednostmi dětí

Výchova dětí, rodičovství a výuka doma - to jsou témata, která jsme nabídli v dopoledním vysílání Proglasu. Už jen pár dní a děti dostanou vysvědčení. ... číst dále

22.6.2020 15:06 00:45:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Spirituál kvintet: Neloučíme se smutní, ale s hrdostí

V dalším Dopoledni s Proglasem se věnujeme kultuře. S naším hudebním redaktorem Milanem Tesařem se ohlédneme za předáváním cen České hudební akademie  ... číst dále

19.6.2020 13:33 00:51:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Duchovní život nemá prázdniny

K závěru se blíží školní rok s velmi neobvyklým průběhem a školáci už vyhlížejí prázdniny. Jaké budou z pohledu organizátorů křesťanských táborů a dal ... číst dále

19.6.2020 09:02 00:42:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Chceme ukázat, že víra lidem pomáhala přežít období, kdy byli perzekuováni

Nabízíme pohled na péči o seniory prostřednictvím projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické s názvem „Pečuj doma“. Zajímá nás také výstava ma ... číst dále

18.6.2020 10:21 00:43:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Martin Luther King mluvil o rovnoprávnosti pro všechny chudé Američany

Smrt Afroameričana George Floyda, kterému policista Derek Chauvin klečel při zatýkání více než 8 minut na krku, spustila lavinu protestů, která se val ... číst dále

17.6.2020 12:32 00:43:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Význam otce roste s tím, jak se zvyšuje feminizace společnosti

Otevřeli jsme téma otcovství v současném světě. Psychologa Daniela Štrobla se ptáme, jak se proměnila role tátů v průběhu času. Řeč bude i o duchovní  ... číst dále

16.6.2020 10:28 00:42:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

„Šmejdi“ využívají toho, že z podstaty stárnutí mozku nemá starší člověk některé obranné mechanismy

Tentokrát se zaměříme na ochranu nejstarší generace. V rámci Světového dne proti násilí na seniorech přivitáme Jiřího Kotalu, koordinátora prevence kr ... číst dále

15.6.2020 09:59 00:57:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Noc kostelů: Základem je setkání člověka s člověkem, to žádný internetový kanál nezprostředkuje

Také letos se otevřely stovky chrámů, modliteben a kaplí a uskutečnil se v nich duchovně-kulturní program připravený místními komunitami věřících. O N ... číst dále

12.6.2020 12:46 00:51:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

K situaci na Slovensku: Vyhrocujeme některé otázky místo toho, abychom vedli dialog

Slovenský parlament nepřijal zprávu o činnosti ombudsmanky Márie Patakyové, proti byli poslanci z vládního hnutí OĽaNO, ale třeba také poslanci hnutí  ... číst dále

11.6.2020 11:11 00:43:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Odkaz Lidic: Je to důležitá připomínka toho, k jakým hrůzám může vést válka

V úvodu pořadu se vydáme na Olomoucko, které v noci na pondělí zasáhla přívalová vlna. Budeme se ptát hlavního koordinátora pomoci při mimořádných udá ... číst dále

10.6.2020 10:46 00:46:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Reklama ve městech: Náš manuál říká, že méně je občas více

Přemýšleli jste někdy o tom, jak moc se proměnil život v našich městech? Na festival Umění ve městě jsme se ptali jeho organizátora Michala Trpáka. V  ... číst dále

9.6.2020 13:27 00:46:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Být astronautem není jenom pohádka

Meteoroložka Alena Zárybnická moderuje v České televizi předpověď počasí od roku 1997. Ptali jsme se jí, co všechno její práce zahrnuje a jak se relac ... číst dále

8.6.2020 10:47 00:53:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Lidé mají právo krizi prostě "jenom" přežít

Jak překonat úzkost? Jak pracovat s lidmi, kteří pociťují obavy? Ptali jsme se našich hostů: kněze a terapeuta Jindřich Kotvrdy, jednoho z katolických ... číst dále

5.6.2020 11:20 00:45:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Prevence šikany: S dětmi pracujeme odmalička

Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese, vyhlásila OSN roku 1982. Dnes nám má připomínat především to, že děti by měly prožívat klidné dětst ... číst dále

4.6.2020 09:56 00:44:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Kdykoli vyrážíme na pouť, setkáváme se s otevřenou náručí

Naše dopolední hosty tentokrát spojuje téma turistiky a cestování. Na církevní turistiku jsme se ptali P. Romana Kubína, v našem vysílání jsme přivíta ... číst dále

3.6.2020 10:20 00:41:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Karel Otčenášek byl mostem mezi věřícími a nevěřícími

Na Karla Otčenáška jsme zavzpomínali s jeho dlouholetým přítelem a spolupracovníkem, historikem Jiřím Němečkem, a také s novinářkou Ludmilou Žlábkovou ... číst dále

2.6.2020 10:40 00:50:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Myslím, že výsledky maturit nebudou horší než v minulých letech

Doslova životní chvíle nyní prožívají studenti 4. ročníků gymnázií a středních škol. Začínají totiž maturity, více o nich prozradil ministr školství R ... číst dále

1.6.2020 12:10 00:52:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Věřím, že dobrovolníci budou chtít pomáhat dál

V současnosti se mluví o tom, jak život v zemi vrátit do původních kolejí před příchodem pandemie koronaviru, a na jeden aspekt jsme se zaměřili s hos ... číst dále

29.5.2020 09:27 00:46:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Svatá Zdislava: Z "vyspělé" jižní Moravy odešla do divočiny

Tentokrát jsme se věnovali organizacím, které pomáhají lidem v nouzi. Informovali jsme o koncertu pro Charitu s názvem Na vlně pomoci proti bezmoci, n ... číst dále

28.5.2020 11:34 00:45:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Se svými rodinami jsme si mohli jen zamávat přes bránu

Posledního května si připomeneme Mezinárodní den roztroušené sklerózy, a tak jsme se v dopoledním vysílání na Proglasu zaměřili na život s touto diag ... číst dále

27.5.2020 12:02 00:47:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Myslím si, ve vědomostech dětí nevzniknou větší mezery

Dopoledne s Proglasem jsme tentokrát věnovali dětem, jejich rodičům a učitelům. Naším hostem byl Michal Černý, prezident Asociace ředitelů Základních  ... číst dále

26.5.2020 14:41 00:49:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Náboženství je pro Číňany stále více důležité

Jak konkrétně se změní situace na našich hranicích? O tom jsme mluvili s Pavlem Pitelem, ředitelem konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí. ... číst dále

25.5.2020 13:38 00:48:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Křesťanský rozměr ekologických snah: Předložit starost o zubožovaný svět Bohu jako modlitbu

V červnu uplyne pět let od vydání encykliky Laudato si', ve které se papež František obrací na všechny lidi dobré vůle a vyzývá je k ekologické konver ... číst dále

22.5.2020 11:59 00:43:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Soužití s virem je velmi křehká záležitost

V jakém stádiu je nyní v naší zemi pandemie onemocnění COVID -19? Dá se říci, že nejhorší je za námi? To byly první otázky na Rastislava Maďara, epide ... číst dále

21.5.2020 08:41 00:45:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Šumava si ukradla moje srdce

V Dopoledni s Proglasem jsme se tentokrát vydali do přírody. Mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka jsme se ptali na to, jak se připravují na oč ... číst dále

20.5.2020 10:23 00:41:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Krizová situace má i svá pozitiva, říká propagátorka zdravé životosprávy

Změnila koronavirová pandemie naše stravovací návyky? O tom jsme si povídali s lékařkou a propagátorkou zdravého životního stylu Kateřinou Cajthamlovo ... číst dále

19.5.2020 09:41 00:44:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vzpomínka na Jana Pavla II.: Ukazoval nám, že se nemáme bát smrti

Sto let od narození Karola Wojtyly, kterého zná celý svět pod jménem Jan Pavel II., jsme připomněli společně s ředitelem Polského institutu v Praze Ma ... číst dále

18.5.2020 12:24 00:49:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Svatou Koronu více uctívají věřící v Německu

Postupně se uvolňují různá omezení zavedená kvůli koronaviru. Mohou se například konat bohoslužby až pro sto účastníků - jak tyto změny vnímají věříc ... číst dále

15.5.2020 09:35 00:44:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Sucho trápí přírodu i vodní živočichy

Na to, co nedostatek vody dělá s naším životním prostředím, jsme se ptali rybářů, myslivců i včelařů. Informovali jsme také o jednom unikátním projekt ... číst dále

14.5.2020 10:43 00:47:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Za pronásledované věřící se společně modlí zástupci různých církví

V záznamu dopoledního vysílání Proglasu se dozvíte, jak Češi využívají internet k vyhledávání informací o zdraví, jak přesně se současná situace promí ... číst dále

13.5.2020 10:39 00:42:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Letošní maturanty čeká opravdová zkouška dospělosti

Někteří žáci se dobrovolně mohli vrátit do škol. Na zdravotní doporučení jsme se ptali Reného Hrdličky, primáře a vedoucího dětského oddělení Nemocnic ... číst dále

12.5.2020 09:30 00:33:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Každý už potřebuje volné nadechnutí

V Dopoledni s Proglasem se s námi můžete vydat do Národního muzea. O tom, čím si v poslední době prošlo, a co ho čeká v blízké budoucnosti, jsme hovoř ... číst dále

11.5.2020 09:56 00:44:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nesmíme připustit, abychom sami přispěli ke zlu, ani v maličkostech

Na Proglasu jsme přinesli několik tematických rozhovorů týkajících se Dne vítězství, kterým si každoročně připomínáme porážku nacismu a konec bojů dru ... číst dále

7.5.2020 15:50 00:58:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

V závěru války docházelo i k tomu, že kvůli válečným operacím nebylo možné sloužit mše svaté

Od konce druhé světové války letos uplynulo 75 let, a toto významné výročí jsme připomněli rozhovorem se spisovatelem, badatelem a ředitelem nakladate ... číst dále

7.5.2020 09:55 00:46:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Zpřístupníme starší knihy a časopisy, které nejsou na trhu

Našimi hosty byli tentokrát ředitel knihovnického institutu Národní knihovny a tajemník Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky Vít ... číst dále

6.5.2020 09:50 00:44:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Poslední dva měsíce ukázaly, že nad touto společností není třeba lámat hůl

S květnovými a červnovými dny jsou neodmyslitelně spjaty státní závěrečné zkoušky a zkouškové období na vysokých školách. Léty zaběhnutá praxe ale let ... číst dále

5.5.2020 09:11 00:46:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Být dobrovolným hasičem pro mě znamená být v partě kamarádů

Svatý Florián, který se připomíná 4. května, je mimo jiné patronem hasičů. Povídali jsme si s dobrovolným hasičem Janem Václavíkem, naším hostem byl i ... číst dále

4.5.2020 11:58 00:40:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Hudba online: Je to úplně jiná disciplína než normální koncert

V dopoledním vysílání Proglasu jsme se tentokrát vydali na brněnské sídliště Lesná, kde měla farnost slavnostně otevřít nový kostel blahoslavené Marie ... číst dále

30.4.2020 17:56 00:44:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Budu opatrný, ale ne ustrašený, nenechám sebou manipulovat

Tentokrát jsme se v dopoledním magazínu vydali na ulici. Zajímalo nás, jak se v této době daří bezdomovcům, jak lidem závislým na drogách a také těm,  ... číst dále

30.4.2020 06:48 00:50:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Na naši linku se obrátil gambler, který byl po více než roce schopný zaplatit nájem

V následujících rozhovorech se věnujeme postupnému uvolňování karanténních opatření. Vláda svým rozhodnutím začíná rušit restriktivní pravidla a situa ... číst dále

29.4.2020 12:25 00:43:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Dobrovolníci mohou znevýhodněným dětem změnit život

Během úterního dopoledne jsme na vlnách Proglasu po telefonních linkách přívítali Pavla Hanycha, mluvčího Diakonie Českobratrské církve evangelické; P ... číst dále

28.4.2020 10:27 00:43:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Čím větší bude sucho a teplo, tím intenzivnější bude kůrovcová kalamita

V dalším vydání pořadu Dopoledne s Proglasem jsme nabídli informace z právní, zdravotní i duchovní oblasti. Našimi hosty byli imunolog Jan Černý, advo ... číst dále

27.4.2020 13:24 00:50:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Svatý Jiří je symbolem neústupnosti a toho, že si máme stát za svým

Jak se karanténní opatření projevují v životě ekumenické komunity Taizé a jak si svého patrona, svatého Jiří, připomněli v neobvyklých podmínkách skau ... číst dále

23.4.2020 15:42 00:48:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Chtěl bych svým dětem předat životní prostředí, které bude hodnotné

Jak moc trápí naši zemi a svět sucho? Jaká bude naše blízká budoucnost? A co by pomohlo přinést, ale hlavně udržet vodu v krajině? Může pomoci každý z ... číst dále

22.4.2020 14:28 00:46:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nemocniční kaplan: Kromě lékařů jsem jediný, kdo vstupuje do karanténního prostoru zvenčí

Jak současnou dobu prožívají ve svých profesích zástupci Integrovaného záchranného systému? Jak moc se promítá pandemie koronaviru do jejich pracovníh ... číst dále

21.4.2020 15:25 00:42:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nezapomínat na malé radosti

Žijeme v době pandemie a jak víme, jsme povětšinou nuceni setrvávat doma. Jsou však mezi námi lidé, pro které domov není místo bezpečí, ale v dané chv ... číst dále

20.4.2020 16:06 00:47:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Člověk by se měl udržovat v pozitivní naději, že to všechno dobře dopadne

V dalším dílu pořadu Dopoledne s Proglasem voláme do Střediska rané péče v Českých Budějovicích. Jak tato pandemie ovlivňuje život rodin s malými a ne ... číst dále

18.4.2020 11:18 00:44:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Vzpomínka na Noëla Chouxe: Byl ambasadorem naděje mezi naší zemí a Francií

V pátečním Dopoledni s Proglasem jsme se ohlédli za dvěma osobnostmi, které nedávno odešly na věčnost. Se senátorem Pavlem Fisherem jsme zavzpomínali  ... číst dále

17.4.2020 09:46 00:46:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Nenechat osaměle žijící lidi, aby byli "jako kůl v plotě"

Jak současnou tíživou situaci zvládají ženy s mentálním handicapem? Ptali jsme se Marcely Dvořáčkové, vedoucí ojedinělého azylového domu pro mentálně  ... číst dále

16.4.2020 07:55 00:45:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Distanční vzdělávání prohlubuje nerovnosti mezi žáky

Tentokrát jsme se v dopoledním vysílání Proglasu zaměřili na školství. Projekt s názvem Komenský 2020 představil jeho autor docent Jan Hábl. Co ukázal ... číst dále

15.4.2020 10:21 00:48:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Imunolog Černý: Reálná data o vývoji infekce zatím chybí

Zveme vás na návštěvu Domova v Krabčicích, jehož zaměstnanci se rozhodli dobrovolně vstoupit do měsíční karantény a prožili tak se svými klienty i let ... číst dále

14.4.2020 10:43 00:44:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Když Bůh mlčí, je to proto, aby nám něco řekl

Ticho nás proměňuje. To zaznělo v mimořádném Dopoledni s Proglasem, které jsme vysílali na Bílou sobotu. Uslyšíte rozhovor s plzeňským biskupem Tomáše ... číst dále

14.4.2020 09:45 00:39:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Na Velký pátek jdu do lesa a čtu si žalmy

Jak prožívá Velký pátek religionista Pavel Hošek, který vyučuje na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze? To uslyšíte v dalším pod ... číst dále

10.4.2020 12:59 00:46:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Zažíváme „řeholní líbánky“, ale lidé nám chybí

Nad významem Zeleného čtvrtka, při němž bylo Poslední večeří ustanoveno společenství církve, se zamýšlí Zdeněk Jančařík, salesián působící v Brně - Ža ... číst dále

9.4.2020 19:06 00:50:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

O koronaviru z USA: Velikonoce bez eucharistie, ale s živým Bohem

Od deváté hodiny vás Hana Strašáková seznámila s projektem vduchu.cz. Také jsme se vydali do USA za paulínkou Andreou Hýblovou, která přiblížila tamní ... číst dále

8.4.2020 12:29 00:43:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Speciál pro rodiče ve Svatém týdnu: Myslíme na vás

Pozvání k soutěži v kreslení, jak udělat obrázek pro radost, nabídka videokatechezí, nápadů jak s dětmi prožít svátky díky časopisu DUHA, situační Kří ... číst dále

7.4.2020 10:23 00:42:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Myslet na naději, která je v Bohu

I ve Svatém týdnu pokračujeme v dopoledním hodinovém vysílání, ve kterém nabízíme setkání se řadou osobností z celého společenského spektra. Volali js ... číst dále

6.4.2020 11:37 00:42:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Buďte poctiví v tom, pro co jste se rozhodli

V pátek před Květnou nedělí jsme se spojili s ředitelem Sekce pro mládež České biskupské konference P. Kamilem Strakem - právě v sobotu před Květnou n ... číst dále

3.4.2020 15:30 00:44:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Když je vám úzko, zkuste si to odžít

K aprílové náladě se můžete vrátit s dalším dílem podcastu Dopoledne s Proglasem. Znáte český katolický satiristický portál Tisíckráte? Tak se těšte n ... číst dále

2.4.2020 11:56 00:51:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Pokřikovali na mě "koronavirus"

Ve středu 1. dubna jsme navštívili Vietnamskou komunitu a spojili jsme se s europoslankyní Michaelou Šojdrovou. Dopoledne s Poglasem také přinese odpo ... číst dále

1.4.2020 16:07 00:36:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Speciál pro rodiče: Teď je čas na to, být spolu

V úterý 31. března jsme se od 9. hodiny ptali rodičů, jak se jim s dětmi daří, a co teď společně dělají nejraději. Paní Leona Šťávová ve své knize Nez ... číst dále

31.3.2020 11:41 00:39:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Společně doma: Radím každému, aby se učil pochopit toho druhého

"Věřím, že tato situace může lidi a tím pádem i církev znovu spojit. Každé gesto dobroty je v těchto dnech mimořádně důležité." Nejen tato s ... číst dále

30.3.2020 17:40 00:45:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Najít v ochuzení to, na čem opravdu záleží

V pořadu, který tentokrát připravil Filip Breindl, uslyšíte svědectví mladého muže s pozitivním testem na koronavirus – popsal průběh nemoci, ale i ce ... číst dále

30.3.2020 16:43 00:47:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Papež je v tom s námi a věřím, že Bůh je v tom taky s námi

„Málo naplat – když se modlíme ‚přijď, Duchu svatý‘, tak si tak hezky zazpíváme. Ale co to vlastně znamená? Znamená to zavaň, zavěj, zatřes s námi, zb ... číst dále

30.3.2020 16:18 00:47:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Když jsme venku, měli bychom se chovat jako na válečném poli

I tentokrát přinášíme během necelé hodiny čtyři inspirativní rozhovory. S generálním ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem jsme mluvili o nových  ... číst dále

27.3.2020 18:25 00:44:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Škola v karanténě: Děti si vyzkouší, že musí samy chtít

„Úloha rodičů je teď větší než kdy dřív,“ řekl v dopoledním vysílání Proglasu David Turek, vítěz ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. S ním a ... číst dále

26.3.2020 13:20 00:42:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Na stole je téma

Obrátit svou mysl k Bohu, to je maximální soustředění, které umožní odlišit zrno od plev

Nad současnou situací se zamýšlí psychiatr Radkin Honzák, hudebník Jiří Stivín, kněz Lukáš Engelmann a pastorační teolog Mons. Aleš Opatrný. Může nám  ... číst dále