Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 52 151 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Myšlenka na den"

17.5.2024 05:57 00:04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Otázky pro dnešek a zítek

Otázky pro dnešek a pro zítek V této souvislosti pirozen vyvstává ada otázek. Jak chránit profesionalitu a dstojnost pracovník v oblasti informací a  ... číst dále

16.5.2024 05:57 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Z ukrajinského venkova

Kousek od nás zuí válka vyvolaná ruskou agresí vi svobodné Ukrajin. Život musí jít dál, i když je to tžké. Ví to i pan Václav, který se vrací zpt do  ... číst dále

14.5.2024 05:57 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Nanebevstoupením nás Ježíš vede do nebe

Drazí brati a sestry, hezký den!Evangelium o slavnosti Nanebevstoupení Pán uvádí, že Ježíš poté, co svil apoštolm úkol pokraovat ve svém díle, " ... číst dále

13.5.2024 05:57 00:03:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Chci být neviditelná

Copak to musím? úpla jsem v duchu, jako bych zapomnla na výzvu, kterou jsem pijala. Fakt musím vyslechnout všechny ty ei? Vždy já nikdy nevím, co jim ... číst dále

10.5.2024 05:57 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

pepež František: Rst lidskosti

Rst lidskosti Všichni jsme povoláni k tomu, abychom spolen rostli v lidskosti a jako lidé. Výzvou, která ped námi stojí, je uinit kvalitativní skok,  ... číst dále

8.5.2024 05:57 00:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Duha


7.5.2024 05:57 00:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Pro Ježíše jsme pátelé

Pro Ježíše jsme pátelé Drazí brati a sestry, dobrý den!Nedlní evangelium nám vypráví o Ježíšových slovech apoštolm: "Už vás nenazývám služebníky ... číst dále

6.5.2024 05:57 00:02:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Je teba pikládat

Do kamen se samozejm musí pikládat, pokud chceme, aby nám bylo teplo. Pikládat pod kotel manželského ohn je ješt dležitjší. Manželství není perpetuum ... číst dále

5.5.2024 03:20 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jaroslav Filka: O modlitb za pronásledované kesany

Dnešní den patí modlitb za pronásledované kesany, pro tento den pipravil Myšlenku na den Jaroslav Filka.

4.5.2024 03:18 00:01:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Lothar Zenetti: Ohe

Autorem dnešní Myšlenky na den je nmecký katolický teolog a spisovatel Lothar Zenetti.

2.5.2024 05:57 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý

Na Ukrajinu mžeme cestovat jako do svobodné zem. Potebujeme k tomu pas. Jednak ho musíme doma najít, a pak musí být platný. Víc nepotebujeme.Pas má uv ... číst dále

1.5.2024 05:57 00:02:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Byl první máj, byl lásky as

Je to strašný ký, když spolu dva lidi zanou chodit v tohle zprofanované datum. Horší by to mohlo být snad jen na Valentýna! Takový pár je navždy odso ... číst dále

30.4.2024 05:57 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František na Benátském bienále umní

František na Benátském bienále umníVelmi jsem si pál pijet na Bienále umní v Benátkách na reciproní návštvu, jak je dobrým zvykem mezi páteli. V ervn ... číst dále

29.4.2024 03:03 00:04:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Kateina Sienská: Chvála chudoby

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností".

28.4.2024 03:00 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Kateina Sienská: Duše naroubované na vinný ke

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností".

26.4.2024 03:00 00:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Návrat marnotratné dcery

Osobní svdectví katechetky Tamary Suchánkové.

25.4.2024 09:32 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Marek Orko Vácha: Pt chleb a dv ryby

Marek Orko Vácha se zamýšlí nad stvoením lovka, nad tím, co znamená Adam ale i nad krásou lidskosti v celé její ubohosti.

24.4.2024 03:37 00:03:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Tchýn

Zamyšlení nad evangeliem o uzdravení Petrovy tchýn, o tchýních obecn i o tom, jak je mnohdy tžké milovat své nepátele. 

23.4.2024 03:05 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Naše hodnota nezávisí na úspchu, ale na kráse v Božích oích

Zamyšlení pochází z nedlní promluvy papeže Františka. Redakn jej upravil a pro Radio Proglas naetl Martin Holík.

22.4.2024 09:34 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Už se nepotkáváme

Každodenní setkání. Vážíme si jich a nebo je bereme jako samozejmost? Poslechnte si zamyšlení Hany Pinknerové.

21.4.2024 03:34 00:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Všetula: Dobrý pastý

Zamyšlení pro dnešní nedli pipravil salesián Libor Všetula.

20.4.2024 03:36 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: O krabicích a dalších vcech

Saša Jacobea faráka eskobratrské církve evangelické si pipravila dnešní Myšlenku na den.

19.4.2024 03:05 00:04:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Boží surfistka

O dobrodružství s Bohem ve svém život se zamýšlí Tamara Suchánková.

18.4.2024 03:30 00:03:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Nco z roku 1979

Nkteré zmny v našem život se djí zvolna. Tak zvolna, že si na n zvykneme, a pak si ani nejsme vdomi toho, že to kdysi bylo úpln jinak. Nám to dojde ve ... číst dále

17.4.2024 03:10 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Berka: Být zapáleným kesanem

Poslechnte si zamyšlení knze Jana Berky.

15.4.2024 03:00 00:02:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Spolený otenáš

Modlitba ve spoleenství - to je síla, co? Nad tím, jakou radost pi spolené modlitb zažívá svdí Hana Pinknerová.

14.4.2024 03:00 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Antonín Žolnerík: Jsme jako ti emauzští uedníci?

Jak reagují na prapodivné setkání bhem cesty uedníci putující do Emauz? A co si z tohoto jejich setkání mžeme odnést my? Nad tím se zamýšlí redaktor o ... číst dále

13.4.2024 03:27 00:03:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Raniero Cantalamessa: Slzy radosti

Autorem dnešní Myšlenky na den je kapucín Raniero Cantalamessa a je citována z knihy Osm krok ke štstí.

12.4.2024 03:05 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Ráda se modlím u eky

Zamyšlení o vod, ekách i potocích pro Radio Proglas pipravila Hana Pinknerová.

11.4.2024 03:25 00:03:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Potrat nikdy nebude základním právem

Potrat nikdy nebude základním právem Komise biskupských konferencí Evropské unie Comece zveejuje sdlení ped dnešním hlasováním o zaazení práva na potr ... číst dále

10.4.2024 09:49 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Skoovský: Hybatelka djin

O úklidu v kostele i jeruzalémském chrámu se zamýšlí Karel Skonovský.

9.4.2024 03:44 00:03:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Dvujme zmrtvýchvstalému Kristu

Zamyšlení z nedlní promluvy papeže Františka, která zaznla na nedli Božího milosrdenství. Pro Radio Proglas upravil a naetl Martin Holík.

8.4.2024 03:00 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Anonymní Bh

Pekvapuje vás Bh? Vnímáte ve svém život jeho pítomnost jen ve velkých vcech a nebo i v malikostech? Poslechnte si zamyšlení Hany Pinknerové.

7.4.2024 03:04 00:02:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Milosrdenství je srozumitelný jazyk

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníku sv. Faustyny Kowalské.

6.4.2024 03:06 00:03:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Bernard z Clairvaux: O Velikonocích a ženách

Dnešní Myšlenku na den vybíráme z knihy "Kázání pro dobu postní a velikononí" Bernarda z Clairvaux. Vydalo nakladatelství Krystal OP v Praze ... číst dále

5.4.2024 03:07 00:02:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Pilátova žena

Zamyšlení o Pilátov žen, o velikononí radosti i touze vykonat velké vci se zamýšlí Martin Holík.

4.4.2024 03:52 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Nadje v akci

Zpráva o Kristov vzkíšení vlévá nadji do celého stvoení. Po nadji toužíme i v roce 2024.  Potebujeme ji! Nkdy se nám ovšem zdá, že by mohla úinkovat s ... číst dále

3.4.2024 03:28 00:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Posád: Velikonoce v srdci

Mohlo by se zdát, že je jednodušší se s Kristem radovat, než s ním trpt. Ale opak je pro mnohé pravdou. Více nad tímto uvažuje svtící biskup eskobudjo ... číst dále

2.4.2024 03:29 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Nevolám Ho. On tu je

Každý máme pedstavu o tom, jak by mla vypadat Boží pítomnost v našich životech. O tom, ale i o radosti v malikostech se zamýšlí Hana Pinknerová.

1.4.2024 03:35 00:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Plnohodnotná pomocnice muže

Žena - plnohodnotná pomocnice muže - není to protimluv? Nad tímto se zamýšlí Jan Hanák.

31.3.2024 03:34 00:04:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Pou

"Bh je láska. A lásku nelze poznat jinak, než tím, že do ní vstoupím, pjdu s ní a každodenn tuto svou volbu obnovím." Nejen o tom, že i takt ... číst dále

30.3.2024 03:34 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Infekce? Inspirace?

asto máme tendence vyhodnocovat rzné události, jednání lidí i jejich motivace spíše negativn. Ale práv toto vnímání vede k tomu, že následn sami šííme ... číst dále

29.3.2024 03:39 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Strach

Strach, jako negativní emoce, nás mže velmi lehce svázat a tím i zmást naši svobodnou vli. Jak proti nmu bojovat? O tom uvažuje v Myšlence na den Jan  ... číst dále

28.3.2024 03:32 00:05:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Getsemanská zahrada srdce

Již 31. rokem se letos koná Velikononí festival duchovní hudby, který vás vezme na netradiní pou brnnskými kostely. Poádající Filharmonie Brno pipravi ... číst dále

27.3.2024 03:06 00:02:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Škaredá steda

Již 31. rokem se letos koná Velikononí festival duchovní hudby, který vás vezme na netradiní pou brnnskými kostely. Poádající Filharmonie Brno pipravi ... číst dále

26.3.2024 03:40 00:01:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: František se modlí za obti terorismu a válek

Již 31. rokem se letos koná Velikononí festival duchovní hudby, který vás vezme na netradiní pou brnnskými kostely. Poádající Filharmonie Brno pipravi ... číst dále

25.3.2024 08:45 00:02:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Vyznání

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra  "Radikální milost" ********** Již 31. rokem se letos koná Velikononí festival duchovní hudb ... číst dále

24.3.2024 03:45 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jindich Šrajer: Kvtná nedle

Již 31. rokem se letos koná Velikononí festival duchovní hudby, který vás vezme na netradiní pou brnnskými kostely. Poádající Filharmonie Brno pipravi ... číst dále

23.3.2024 03:33 00:02:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Povinná setkání

S nkterými lidmi se setkáváme rádi, setkání nás tší a napluje. Jiná setkání jsou povinná a takovou radost nám nepsobí. Co kdybychom v nich ale tu rado ... číst dále

22.3.2024 03:02 00:02:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

olomoucko-brnnský pravoslavný arcibiskup Simeon: Mít se rádi

V 98 letech odešel ve stedu 19. bezna k Pánu pední muž tuzemského pravoslaví, vladyka Simeon   arcibiskup olomoucko-brnnský, teolog a uitel, pekladate ... číst dále

21.3.2024 03:33 00:03:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pokorn hlavu vzhru

Zdá se, že jsme znovuobjevili slovo pokora. Kupodivu možná více se užívá ve spolenosti než v církvi. Co znamená? Je to jiným slovy vyjádená touha po s ... číst dále

20.3.2024 03:44 00:02:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Jakub Berka: Svdectví víry

Zamyšlení premonstráta Karla Jakuba Berky inspirované myšlenkami Isaaca Newtona.

19.3.2024 03:10 00:02:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Boží sláva neodpovídá lidskému úspchu

Zamyšlení vybrané z nedlní promluvy papeže Františka o tom, jak se Boží sláva zjevuje práv na kíži pipravil Martin Holík.

18.3.2024 03:41 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alena Scheinostová: Ješt je tu nha

O jaru, nze, slunci a zái se zamýšlí redaktorka Katolického týdeníku Alena Scheinostová.

17.3.2024 03:17 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Marek Orko Vácha: Radost z Boha

O tom, že svt je stvoen jako krásný. I o strachu z hlubšího duchovního života, ale pedevším o radosti z Boha, o tom všem se zamýšlí Marek Orko Vácha.

16.3.2024 03:15 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Setkání, které zmní život

O setkání se zamýšlí Hana Pinknerová

15.3.2024 03:20 00:04:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Tajuplné dvee

Jak dtem pedávat víru? O tom se zamýšlí katechetka Tamara Suchánková.

14.3.2024 03:07 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vlastimil Kadlec: Šance doby postní

Postní doba má 40 dní. Jak ji ale lze mit i jinak? Co teba od Popelení stedy po Zelený tvrtek. A co se na postní dobu podívat ješt jinak? Jako na obdo ... číst dále

13.3.2024 03:37 00:03:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Vysava

Zamyšlení na dnešní den si pipravil Pavel Pechanec, biskup CSH. Nese název Vysava.

12.3.2024 03:40 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Bh nesoudí, nedlejme to ani my

Evangelium tvrté postní nedle nám pedstavuje postavu Nikodéma. ím nám mže být blízký a co nám skrze nj Písmo íká? Poslouchejte zamyšlení z nedlní prom ... číst dále

11.3.2024 03:35 00:03:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Sandra Silná: 37 centimetr

Naplnil se as a piblížilo se království Boží. ite pokání a vte evangeliu. (Mk 1, 15)  Zamyšlení o tom, jak daleko je od hlavy k srdci a co nás pibližu ... číst dále

10.3.2024 03:43 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Domácí skupinka

O kráse pravidelného setkávání i radosti, která z živého spoleenství pramení se zamýšlí Hana Pinknerová.

9.3.2024 03:06 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Vle mže zvítzit nad zlým duchem

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností".

7.3.2024 03:00 00:02:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Rána do palice

Co se stane pi nenadálém úrazu v kostele? O ochot neznámých bratí a sester vypráví Daniel Ženatý. Poslechnte si zamyšlení o kráse náhodných setkání a  ... číst dále

6.3.2024 03:16 00:02:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Cítíte, že vaše duše se dotýkají

Zamyšlení o tom, jak je pro nás jako lidi dležité spoleenství. A jak vlastn vzniká? O tom i o kráse setkání se zamýšlí Hana Pinknerová.

5.3.2024 03:12 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Svt, který je domovem, ne tržištm

Scénu, ve které Ježíš vyhání prodavae z chrámu jsme jist mnozí již nkolikrát zaregistrovali. Jak se na tuto situaci dívá papež František souasnýma oim ... číst dále

4.3.2024 03:10 00:03:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Inter arma silent musae

Konstantin Paustovskij, ruský spisovatel ukrajinského pvodu. Dvrn znal krajinu od Odsy, pes Kyjev, Moskvu, Hali. Nejobsáhlejší jeho knihou je Román o  ... číst dále

3.3.2024 03:06 00:02:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anselm Grün: Život bez viny

Zamyšlení benediktinského mnicha pro Radio Proglas pipravil Martin Weisbauer.

2.3.2024 03:47 00:01:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Vidíš ten strom?

Co nám mohou povdt stromy? Samy o sob asi nic, ale skrze jejich krásu mžeme vnímat Boží pítomnost v okolní pírod. Píbh o jednom stromu a kazateli si p ... číst dále

1.3.2024 03:42 00:01:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Mluvit jako hodinky

Chytré hodinky. Ty má dnes už kde kdo. Je nco, co se od nich mžeme nauit? Svou zkušenost s tímto moderním pístrojem popisuje Martin Holík.

29.2.2024 03:29 00:02:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: V pestupném roce

Co znamená biblické: "dávat míru plnou, vrchovatou, natesenou"? Jedná se o pokyn pro obchodníky nebo pro bžné lidi? I nad tím se zamýšlí Han ... číst dále

28.2.2024 03:52 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Jonáš

Zamyšlení o starozákonním proroku Jonášovi. Jak ho vidí Petr Hurych z CSH? Lze o Jonášovi mluvit jako o úspšném starozákonním prorokovi? ím nás mže pr ... číst dále

27.2.2024 03:14 00:02:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Kultivujme otevený pohled, hledejme svtlo

Evangelium podle Matouše nám v deváté kapitole pedkládá událost Ježíšova promnní. Jak promujeme svj každodenní pohled? Poslechnte si Myšlenku na den z ... číst dále

26.2.2024 15:09 00:02:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Telefon

Telefon bereme do ruky každodenn. Tato myšlenka ale nepojednává o moderní vymoženosti nýbrž o starožitném pístroji. Poslouchejte zamyšlení Daniela Žen ... číst dále

25.2.2024 03:09 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: Milosrdenství chci, ne ob

Zamyšlení o tomto (nejen) Ježíšov postoji si pipravila faráka CE Saša Jacobea.

24.2.2024 03:11 00:04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Regner: Udlej ve svém srdci pro Boha víc místa

Dláme ve svém dni, mysli, srdci Bohu místo? A nebo ho spíše pehlušují jiné vci? Salesián Jan Regner se nejen nad tímto zamýšlí v Myšlence na den.

23.2.2024 03:19 00:02:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Stále ješt v moci faraona

Zamyšlení o poselství papeže Františka k letošní postní dob si pipravil Martin Holík.

22.2.2024 03:41 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Sebeovládání

Sebeovládání. Co si pod tímto pojmem pedstavíte? A co pod tím vidí knihkupkyn a spisovatelka Hana Pinknerová? Poslouchejte dnešní Myšlenku na den.

20.2.2024 03:53 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: V dob postní vstupme do poušt

V nedlním evangeliu jsme etli o Ježíšov pobytu na poušti. Co pro nás znamená vstoupit do poušt? Poslechnte si zamyšlení, které pochází z nedlní promlu ... číst dále

19.2.2024 08:37 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Cokoli odložíte, bude odloženo

Máte radji všechno nepíjemné rychle za sebou a nebo to odkládáte a obcházíte dokud to jde? O výhodách i nevýhodách obou tchto postoj se zamýšlí Hana P ... číst dále

18.2.2024 03:41 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František Gajewski: Postní doba jako píprava

Na co se vlastn bhem postu pipravujeme? Uvdomujeme si to? A nebo se prost postíme jen aby se neeklo? Poslechnte si zamyšlení, jehož autorem je Františ ... číst dále

17.2.2024 03:37 00:03:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Z nabídky postního asu

Pijmme postní období jako možnost hledat více pochopení pro druhé i pro sebe, jak as k zamyšlení. O tom, co pro nj znamená postní doba pemítá Daniel Ž ... číst dále

16.2.2024 03:59 00:04:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Postní as

O zkouškách, které nás tíbí, o Boží lásce i o postní dob se zamýšlí Tamara Suchánková.

15.2.2024 03:44 00:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Pst

V em je letošní postní období jiné než ta pechozí? A co se naopak nemní? Poslechnte si zamyšlení nad letošní postní dobou od Daniela Ženatého.

14.2.2024 12:55 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Popelení steda

Zamyšlení k zaátku letošní postní doby si pipravil Pavel Pechanec, biskup SCH.

13.2.2024 03:56 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Peujme o druhé konkrétními iny

Evangelium z nedle pedstavuje uzdravení malomocného. Nemocnému, který ho o to prosí, Ježíš odpovídá: "Chci, bu oištn!". Poslechnte si zamyšl ... číst dále

12.2.2024 03:57 00:02:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Bez pravidelného cviení se nieho nedosáhne

Zamyšlení o píli, o touze po zdokonalování se i o tom, že nucení mže druhé spíše zlomit než povzbudit, pináší Hana Pinknerová v interpretaci Jaroslavy ... číst dále

11.2.2024 03:01 00:02:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Roger Schütz: Kdo se mýlil a kdo ml pravdu?

Dnešní zamyšlení vybíráme z knihy bratra Rogera z Taizé, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydí r. 2006.

10.2.2024 03:03 00:01:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Ml bys trochu asu?

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.

7.2.2024 03:41 00:02:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Poádek v jídle

Jak moc naše chu nebo nechu k jídlu odráží náš momentální duševní stav? Poslechnte si zamyšlení na dnešní den od Hany Pinknerové.

6.2.2024 03:54 00:02:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Bume nositeli Božího uzdravení

Myšlenky z nedlní promluvy papeže Františka pro Radio Proglas zpracoval a naetl Martin Holík.

5.2.2024 10:43 00:02:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Ochota jít s kží na trh

Autorem dnešního zamyšlení je knz Petr Vrbacký, interpretem Petr Najman.

4.2.2024 03:32 00:02:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Riskuj vše pro lásku

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.

3.2.2024 03:31 00:02:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Únor bílý, pole sílí

"Mám ráda opakující se pírodní jevy. Miluju ve vtru poletující žluté listí na podzim, rej snhových vloek v zim, rašení mladých jarních pupen a le ... číst dále

1.2.2024 03:58 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Kýžený spánek nikde

O em lovk pemýšlí, když nemže spát? Projde si myšlenky a vzpomínky uplynulých dní a týdn, ale když spánek stále nepichází? lovk se zane zamýšlet nad f ... číst dále

30.1.2024 01:10 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: S áblem se nevede dialog

Drazí brati a sestry, dobrý den! Markovo evangelium nám pedstavuje Ježíše, jak osvobozuje osobu posedlou "zlým duchem". Ten ji trýznil a neu ... číst dále

29.1.2024 02:07 00:02:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Jak to dlám? Hledám

Myšlenka na den autorky a interpretky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat dom.

28.1.2024 02:06 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jií Šenký: Querida Moravia

Jak zachránit moravskou krajinu a aby v ní žili radostní lidé? Kdo nkdy zašel do slováckého sklípku, zjistil, že ješt žijí radostní lidé. Není to jen  ... číst dále

27.1.2024 01:26 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Holocaust

V dob mého mládí jsme pojem holocaust neznali.Pozdji m pi jeho vyslovení vždycky zamrazilo, vybavil jsem si totiž návštvu koncentraního tábora v Osvti ... číst dále

26.1.2024 01:23 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdenk Eminger: O modlitb

Zdenk A. Eminger, kesanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostedí, inspirovaný eským evangelickým porozumním a svtem umní.

25.1.2024 01:20 00:03:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Juraj Dovala: Voláme ke stejnému Bohu

Juraj Jordán Dovala, biskup Církve eskoslovenské husitské v Brn

24.1.2024 01:19 00:03:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Negativa

Petr Hurych - laický kazatel církve eskoslovenské husitské

23.1.2024 09:53 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Hlásání evangelia není promarnný as, ale pomoc druhým ke štstí

Z nedlní promluvy papeže Františka dnešní zamyšlení vybral a naetl Martin Holík.

22.1.2024 09:38 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Rozhodnout se pro život je štstí

Zamyšlení o štstí, o radosti z nových výhonk i o rozhovorech s pokojovými rostlinami pináší Hana Pinknerová v podání Ivy Horké.

21.1.2024 03:40 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Altrichter: Poj za mnou

Zamyšlení na dnešní den si pipravil docent na CMTF UP Olomouc, P. Martin Altrichter.

20.1.2024 03:45 00:02:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Právo na štstí

Právo na štstí? Máme ho všichni? A nebo nikdo? A co radost lze ji vlastnit a pivlastnit si ji? O tom se zamýšlí Hana Pinknerová.

19.1.2024 03:42 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Krása tajemství

Zamyšlení k Týdnu modliteb za jednotu kesan.

18.1.2024 01:50 00:03:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Mít i nemít

Zamyšlení o tom, co lze mít a nemít v život. Na co máme nárok? A co si prost jen pejeme? Poslechnte si Myšlenku na den Daniela Ženatého nejen o dtské  ... číst dále

17.1.2024 03:25 00:03:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Romano Guardini: Bh bohatý, štdrý a milující

Myšlenku na den vybíráme z knihy Romana Guardiniho "O modlitb". Pro Radio Proglas ji naetl Filip Breindl.

16.1.2024 03:19 00:04:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Hledejme Krista, ne zvykovou víru

Zamyšlení z nedlní promluvy papeže Františka vybral, redakn upravil a naetl Martin Holík.

15.1.2024 03:20 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anna Peková: Modlitba

Myšlenku na den o modlitb si pipravila jedna z našich vrných posluchaek. Jak se dá modlit v dnešním uspchaném svt? A co vlastn všechno mže být modlitb ... číst dále

14.1.2024 01:39 00:01:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Ego

Richard Rohr (*1943), americký františkán

13.1.2024 03:44 00:04:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Nenasypat ptákm je štstí

Také rádi v zim sypete ptákm do krmítka a díváte se, jací rzní opeení návštvníci k vám piletí? O tom, že radostí mže být i nenasypat do krmítka vypráv ... číst dále

12.1.2024 01:35 00:05:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Nadje, víra a láska

Paní Tamara Suchánková už má cosi odžito. Zaposlouchejme se do její myšlenky na den s názvem Nadje, víra a láska.

11.1.2024 03:28 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Bute tím, kým chcete být

Všichni hledáme své místo. V práci, v život i ve svt. Co ale když je naše místo zatím jen ve form sn a plán? O tom, že sny by se nemly odkládat se zam ... číst dále

10.1.2024 09:06 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Zápasy

Zamyšlení o životních zápasech si pro dnešní dne pipravil Pavel Pechanec - královéhradecký biskup Církve eskoslovenské husitské.

9.1.2024 01:33 00:03:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Ježíš pišel pro híšníky, ktem istí naše srdce

Drazí brati a sestry, dobrý den! Slavili jsme svátek Ktu Pán. Odehrává se u eky Jordán, kde Jan - nazývaný proto "Ktitel" - provádí obad oiš ... číst dále

8.1.2024 03:39 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Romano Guardini: Touha po Bohu

Myšlenku na den vybíráme z knihy Romana Guardiniho "O modlitb".

7.1.2024 03:36 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Staufík: Kest Pán

Poslechnte si zamyšlení o Ktu Pán od kaplana ve farnosti Valašské Klobouky Michala Staufíka.

6.1.2024 11:33 00:03:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Bžné ukázky štstí

asto si v život pejeme Hodn štstí. Kde se ale toto štstí skrývá v každodenním shonu? Poslechnte si zamyšlení Hany Pinknerové.

4.1.2024 09:00 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Simeon a Anna

Podobn jako Simeon a Anna mjme otevené oi i srdce pro nové vci, které Bh iní. A nás však v tom zaínajícím roce neklame, že se dobré Boží vci djí nenáp ... číst dále

3.1.2024 03:00 00:02:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Ti faktory štstí

Jaké jsou ti faktory štstí? A lze pocit štstí njak zvýšit? O tom, co je vlastn štstí se zamýšlí Hana Pinknerová.

2.1.2024 03:00 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Svaté Rodiny Ježíše, Marie, Josefa

Zamyšlení z nedlní promluvy papeže Františka pi slavnosti svátku Svaté rodiny.

1.1.2024 00:01 00:03:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Strop

P. Jan Hanák - šéfredaktor Proglasu

31.12.2023 01:46 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Dinosaui jsou Boží!

Kromížská katechetka Tamara Suchánková zažívá s dtmi legraní chvilky. O zážitku s dinosaurem v Bibli se s námi rozdlí práv te.

30.12.2023 01:24 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Skoro konec

Myšlenka na den autorky a interpretky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat dom.

29.12.2023 01:26 00:02:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Bume jako Tomáš Becket

Dnes si pipomínáme den vstupu do nebe stateného lovka Tomáše Becketa.Penesme se do roku 1170. Tomáši bylo dvaapadesát.Jeho život byl plný zvrat. Vysok ... číst dále

28.12.2023 01:30 00:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Plán B

Když se plánuje njaká dležitá akce, bývá vždy v záloze tak zvaný plán B. I Bh ji vždy má. Už když stvoil lovka, který, jakožto Adam a Eva, zhešil prvo ... číst dále

27.12.2023 01:56 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Maranatha

Petr Hurych - laický kazatel církve eskoslovenské husitské

26.12.2023 01:54 00:02:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ladislav Heryán: Vražda sv. Štpána

P. Ladislav Heryán, salesián

25.12.2023 01:52 00:02:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Skalický: Spása

P. Karel Skalický, teolog

24.12.2023 01:47 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Prokop Siostrzonek: Opravdu štdrý den

Autorem myšlenky je P. Prokop Siostrzonek, arciopat Bevnovského kláštera.

23.12.2023 01:09 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Bute štastní

Jan Hanák - šéfredaktor Proglasu

22.12.2023 01:56 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Živ od Betléma

Vážení posluchai, stojím na cest k Betlému; zastavujeme namátkou poutníky. Te kolem nás prochází jimi kráející muž a dále žena mladistvého vzhledu, se ... číst dále

21.12.2023 01:11 00:02:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Krása Vánoc

Daniel Ženatý - emeritní synodní senior eskobratrské církve evangelické

20.12.2023 01:29 00:02:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Sama se sebou

Myšlenka na den autorky a interpretky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat dom.

19.12.2023 01:25 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Bume svdky svtla

Z nedlní promluvy papeže Františka o tetí adventní nedli ped polední modlitbou na svatopetrském námstí.

18.12.2023 01:21 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Nebezpená disciplína

Myšlenka na den autorky a interpretky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat dom.

17.12.2023 02:12 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Altrichter: Naše pravá identita

P. Michal Altrichter - docent na CMTF UP Olomouc Myšlenka ke 3. nedli adventní, evangelium Jan 1, 6-8. 19-28

16.12.2023 02:09 00:02:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Pst je odpouštt dluhy

Myšlenka na den autorky a interpretky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat dom.

15.12.2023 01:21 00:03:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Kdo neumí mlet, tžko ekne nco dobrého

Myšlenka na den pochází z promluvy papeže Františka ped polední modlitbou o 2. nedli adventní.

14.12.2023 02:06 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Jan od Kíže: Martin Holík

Z knihy "Temná noc".

13.12.2023 01:40 00:03:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Telefon života

Co všechno na nás v adventní dob volá a jak tyto obrazn eeno hovory pijímáme? Nad tím uvažuje v Myšlence na den biskup Církve eskoslovenské husitské P ... číst dále

12.12.2023 01:59 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Mariin úžas a Mariina prostota

Tentokrát pinášíme promluvu papeže Františka ped polední modlitbou v den slavnosti Panny Marie, poaté bez poskvrny ddiného híchu

11.12.2023 01:26 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Pst neznamená schovat si to

Myšlenka na den autorky a interpretky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat dom.

10.12.2023 01:24 00:03:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Filip Štojdl: Pítomnost v adventu

Filip Štojdl, biskup Církve eskoslovenské husitské v Praze

9.12.2023 01:22 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Radovat se z toho, že se máme

Dnešní myšlenku pipravila posluchaka, katechetka z Kromíže Tamara Suchánková

8.12.2023 01:19 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Peáz: Slavnost Panny Marie poaté bez poskvrny prvotního híchu a 28. výroí Proglasu

Autorem myšlenky na den je P. Jan Peáz, fará v Novém Veselí na Vysoin a známý poutník

7.12.2023 01:16 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Radek Mezuláník: Aby všichni byli jedno

Dílo Mariino - Hnutí fokoláre si pipomíná 80 let svého trvání. Myšlenku na dnešek pipravil trvalý jáhen Radek Mezuláník.

6.12.2023 01:21 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Že pokryl krajinu sníh

Daniel Ženatý - emeritní synodní senior eskobratrské církve evangelické

5.12.2023 01:32 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Advent jako dychtivé oekávání

Nedlní papežovu promluvu ped polední modlitbou z dvodu jeho hlasové indispozice pednesl Paolo Braide ze Státního sekretariátu.

4.12.2023 01:28 00:03:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Markéta Hejkalová: Rozpoznat hranici

Autorkou dnešní Myšlenky na den je Markéta Hejkalová, spisovatelka a editelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíkov Brod.

3.12.2023 02:05 00:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František Dostál: Bdlost

P. František Dostál - dkan Hranice na Morav Myšlenka na den k evangeliu Mk 13, 33-37

2.12.2023 01:26 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Dávkované tšení

Myšlenka na den autorky a interpretky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat dom.

1.12.2023 01:33 00:04:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Chovej se jako Malý princ

Myšlenku na den pipravila kromížská katechetka, paní Tamara Suchánková.

30.11.2023 01:11 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jií Kaa: K emu adventem smujeme

Advent je pro nás, kesany, asem oekávání narození Ježíše Krista. Už jsme si na toto liturgické období zvykli tak, že jsme schopni si dopedu spoítat, z ... číst dále

29.11.2023 01:31 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Vrnost až do smrti

Myšlenka na den autorky a interpretky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat dom.

28.11.2023 01:28 00:03:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Spoívá pravé kralování v milosrdenství?

Drazí brati a sestry, dnes nemohu mluvit z okna, mám zápal plic; dnešní úvahu pete Mons. Paolo Luca Braida, který tyto texty tak výborn pipravuje.O sl ... číst dále

27.11.2023 01:24 00:01:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Zákon híchu je zákon smrti

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníku sv. Faustyny Kowalské.

26.11.2023 01:59 00:02:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Pohanka: Za dvemi je láska

Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou se završuje naše putování liturgickým rokem, jakoby nepatila do souasnosti, ale odkazovala do dávné minulosti. Ne ... číst dále

25.11.2023 01:51 00:02:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Kíž: Kde je v tom Bh?

Už je to víc než msíc, co došlo kolem pásma Gazy k útoku Hamásu. Bylo to od druhé svtové války nejvtší vyvražování lidí kvli jejich židovské národnost ... číst dále

24.11.2023 02:04 00:02:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš Sedláek: Jak vidt ve svt nadji

Myšlenka na den pochází z píspvku ekonoma Tomáše Sedláka pro Hospodáské noviny, který vyšel 27. íjna 2023.

23.11.2023 02:06 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Být blíž

Myšlenka na den autorky a interpretky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat dom.

22.11.2023 02:04 00:03:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Svtlo

Petr Hurych - laický kazatel církve eskoslovenské husitské

21.11.2023 01:33 00:02:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Strach ochromuje, dvra osvobozuje

Myšlenka na den je zkrácenou promluvou papeže Františka ped polední modlitbou Andl Pán na svatopetrském námsti v nedli 19. listopadu.

20.11.2023 01:28 00:02:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Pohanka: Hivna jménem as

Slyšíme-li podobenství o hivnách, mžeme reagovat: Já jsem jen prmrný lovk. Moc hiven jsem nedostal. Nemusí se totiž vbec jednat o njaké mimoádné dary, ... číst dále

19.11.2023 01:57 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Regner: Hivny

K evangeliu Mt 25, 14 - 30

18.11.2023 01:41 00:03:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Havel (1936-2011): Pád komunismu

ástí textu nkdejšího eskoslovenského prezidenta Václava Havla z roku 1999 si znovu pipomeneme verejší 34. výroí zaátku pádu komunismu v tehdejším esko ... číst dále

17.11.2023 01:39 00:05:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Tato zem nevzkvétá

Milí spoluobané, tyicet let jste (...) slyšeli z úst mých pedchdc v rzných obmnách totéž: jak naše zem vzkvétá, (...) jak jsme všichni šastni, jak vím ... číst dále

16.11.2023 01:35 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Pipome mi, že...

Daniel Ženatý - emeritní synodní senior eskobratrské církve evangelické

15.11.2023 01:18 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Polovina

Dnešní Myšlenka na den je z knihy Být blíž, kterou napsala brnnská spisovatelka a knihkupkyn Hana Pinknerová.

14.11.2023 01:41 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Olej vnitního života

Olej vnitního života Ped polední modlitbou Andl Pán na Svatopetrském námstí v nedli 12. listopadu papež František pednesl svj komentá k evangelnímu pí ... číst dále

13.11.2023 03:00 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Naléhavý listopadový úmysl

Poslechnte si zamyšlení papeže Františka z nedlní promluvy.

12.11.2023 03:00 00:02:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Pohanka: Nezapomínejme na to nejdležitjší

Zamyšlení nad biblickým citátem: "Bdte tedy, protože neznáte dne ani hodinu."

11.11.2023 03:00 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Horáek: Tak rytí myslí na jiné

Autorem zamyšlení k dnešnímu svátku svatého Martina je Michal Horáek.

10.11.2023 01:51 00:02:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Hích rozdlení

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníku sv. Faustyny Kowalské.

9.11.2023 01:44 00:03:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Rzné zpsoby jednání správc

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností".

8.11.2023 01:38 00:03:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Beskyde Beskyde

Pavel Pechanec - královéhradecký biskup Církve eskoslovenské husitské

7.11.2023 01:42 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: O pokrytectví farizej

Drazí brati a sestry, dobrý den! Z evangelia slyšíme nkolik Ježíšových slov na adresu náboženských vdc lidu. Na adresu tchto autorit Ježíš používá tvr ... číst dále

6.11.2023 01:35 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Pipravit cestu

P. Jan Krbec, fará v Rokytnici nad Rokytnou

5.11.2023 01:20 00:03:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Altrichter: Být Kristovým uedníkem

K evangeliu Mt 23,1-12

4.11.2023 01:18 00:03:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Tradice

Hana Pinknerová, knihkupkyn a spisovatelka

3.11.2023 01:45 00:02:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Podzimní as

Stojím pod stromem, na kterém konen zaínají žloutnout listy, a by už podle data mly být na zemi a dokonce by mlo skoro snžit. Tak si to alespo pamatuj ... číst dále

2.11.2023 01:25 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Vsetínský hbitov

Daniel Ženatý - emeritní synodní senior eskobratrské církve evangelické

1.11.2023 01:29 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ondej Talaš: Radujme se všichni!

Nad tím, jak se radovat ze života i v dob, kdy pevážn myslíme na naše zemelé, uvažuje v Myšlence na den kaplan z farnosti svatého Filipa a Jakuba ve Z ... číst dále

31.10.2023 01:12 00:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Jaké je nejvtší pikázání?

"Dnes ješt nevidíme plné plody tohoto procesu, ale Hospodin nám pomže, abychom byli synodálnjší a misionáštjší církví, která slouží ženám a mužm  ... číst dále

30.10.2023 02:02 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Julie: Pro si Bh vzal mého muže, a m tu nechal?

Julie - vdova

29.10.2023 01:58 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Peáz: Kéž Bh rozmnoží lásku

P. Jan Peáz, fará v Novém Veselí a duchovní správce Bohdalova

28.10.2023 01:18 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Havel: Co je to domov?

V den oslav Dne eského státu pinášíme úvahu prvního eského postkomunistického prezidenta Václava Havla.

27.10.2023 01:23 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Den modliteb a postu za ukonení války mezi Izraelem a Hamásem

K dnešnímu dni papežem Františkem vyhlášeným za Den postu a modliteb za ukonení války mezi Izraelem a Hamásem pipravil Myšlenku na den Martin Holík

26.10.2023 01:57 00:05:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tamara Suchánková: Boží dotek ...

Svj skutený zážitek z katecheze dtí zaznamenala Tamara Suchánková z Kromíže

25.10.2023 03:00 00:03:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Nebát se a nekrást

Zamyšlení nad výrokem T. G. Masaryka: "Nebát se a nekrást".

24.10.2023 03:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Past vedle pasti. lovk patí Bohu.

Poslechnte si zamyšlení, které vybíráme z nedlní promluvy papeže Františka.

23.10.2023 01:35 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Miloslav Šiffel: Píbh sv. Jana Kapistránského

Po misijní nedli vysíláme Myšlenku na den, vnovanou životnímu píbhu italského misionáe, františkána sv. Jana Kapistránského.

22.10.2023 01:31 00:03:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Každodenní misie

O Misijní nedli zaazujeme myšlenu papeže Františka s názvem Každodenní misie.

21.10.2023 01:25 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Leoš Halbrštát: Ke Svtovému dni misií

Dopis národního editele Papežských misijních dl k Misijní nedli 22. íjna 2023 Vážení a milí brati a sestry, srden Vás zdravím. Zítra budeme slavit Svt ... číst dále

20.10.2023 01:32 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Na obou stranách zdi

Pedevírem jsem byl na krásném setkání v Praze v Senátu. Mezinárodní vzeské spoleenství každoron poádá koncert Pt tváí zdi. Pedtím je mimo jiné v jedno ... číst dále

19.10.2023 02:03 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Dá se s tím nco dlat

Daniel Ženatý - emeritní synodní senior eskobratrské církve evangelické

18.10.2023 01:38 00:01:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Riziko, které Bh podstupuje

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.

17.10.2023 01:14 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Bh zve, nenutí

Drazí brati a sestry, dobrý den! Matoušovo evangelium nám vypráví o králi, který pipravuje svatební hostinu pro svého syna Je to mocný muž, ale pedevš ... číst dále

16.10.2023 01:07 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Mezi Božími páteli Markéta Maria Alacoque

Svatá Johanka z Arcu mla a jist dodnes má blízký, pátelský vztah k Božím pítelkyním Katein a Markét, muednicím z dob prvokesanských. Skvostnou Boží pí ... číst dále

15.10.2023 02:05 00:01:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Zem pátého svta

Richard Rohr (*1943), americký františkán

14.10.2023 01:53 00:02:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Práce a modlitba

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.

13.10.2023 01:24 00:01:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Protiváhy neklidu

Také jste milí v posledních dnech a týdnech rozrušení, nesoustední, smutní?Že tch zel na svt že je njak píliš?Modlíme se za státníky, politiky, nkdy j ... číst dále

12.10.2023 01:21 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdenk A. Eminger: Medailka anebo co neomrzí

Zdenk A. Eminger, kesanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostedí, inspirovaný eským evangelickým porozumním a svtem umní

11.10.2023 01:44 00:03:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Auto

Pavel Pechanec - královéhradecký biskup Církve eskoslovenské husitské

10.10.2023 01:42 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Nevdnost plodí záš

Myšlenka na den je krácenou podobou nedlní promluvy papeže Františka ped polední modlitbou

9.10.2023 01:36 00:02:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Hošek: Láska je zázraná kvalita, která pibývá rozdáváním

Pavel Hošek, religionista, spisovatel a kazatel Církve bratrské

8.10.2023 01:33 00:02:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Timothy Radcliffe: Kázání vytváí spoleenství

Coby Myšlenku na den pinášíme krátkou úvahu anglického knze z ádu dominikán Timothyho Radcliffa, kterou jsme vybrali z jeho knihy "Pro chodit do  ... číst dále

7.10.2023 01:31 00:04:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Timothy Radcliff: Rekolekce uedník

Emeritní generální pedstavený dominikán P. Timothy Radcliff vedl rekolekci úastník synody, konanou nedaleko íma ped stedením zahájením shromáždní ve V ... číst dále

6.10.2023 01:28 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Timothy Radcliff: Nenechat se zotroit strachem

Emeritní generální pedstavený dominikán P. Timothy Radcliff OP vedl rekolekci úastník synody, konanou nedaleko íma ped stedením zahájením shromáždní v ... číst dále

5.10.2023 01:33 00:02:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Podzim ješt nás nco eká

Daniel Ženatý - emeritní synodní senior eskobratrské církve evangelické

4.10.2023 01:36 00:02:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. František z Assisi: Almužna

"Všichni brati a se radují, když se stýkají s obyejnými lidmi, kterými ostatní pohrdají. O tom, jak nás Pán Ježíš uí, že bohatství není vždy cest ... číst dále

3.10.2023 01:48 00:02:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Híšníci ano, zkažení ne

Drazí brati a sestry, dobrý den! Matoušovo evangelium mluví v 21. kapitole o podobenství o dvou synech, které otec požádal, aby šli pracovat na vinici ... číst dále

2.10.2023 01:45 00:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Kde je hranice kesanské lásky?

P. Jan Krbec, fará v Rokytnici nad Rokytnou

1.10.2023 01:44 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Peáz: Poselství svaté Terezie od Dítte Ježíše

te: Daniel Blažke

30.9.2023 01:42 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Skalický: Církevnost

Myšlenku na den vybíráme z knihy Karla Skalického "Revolvit lapidem" (Projevy z let 1966-2019), kterou vydalo nakladatelství Trinitas v roce ... číst dále

29.9.2023 02:05 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Andlé, nebeští pátelé z nejmilejších

Bh stvoil svt a na nm lidi. A také duchy. Ti, kteí mají jiný úkol, než chválit Boha, se jmenují andlé. Ti se zvláštním posláním mají jméno. Mj STRÁŽNÝ ... číst dále

28.9.2023 02:03 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ladislav Heryán: Uzdravení pro rozdlenou spolenost

Myšlenku na den pipravil P. Ladislav Heryán z kongregace salesián Dona Boska.

27.9.2023 01:18 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Dvee

Petr Hurych - laický kazatel církve eskoslovenské husitské

26.9.2023 03:00 00:02:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Pro Boha není nikdy pozd

Pro Boha není nikdy pozd. Nad tímto tématem se zamýšlel papež František pi nedlní modlitb. Stžejní úryvky z této úvahy vybral pro Myšlenku na den Mart ... číst dále

25.9.2023 03:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Novotný: Vodka, víno, krev

O krásách každodennosti,které mnohdy pro jejich prostost pehlížíme se zamýšlí náš redaktor Jan Novotný.

24.9.2023 03:49 00:02:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Na Tvj píchod ekáme...?

Zamyšlení o radosti v život kesana. Je na nás skuten poznat, že Ježíš vstal z mrtvých? Poslechnte si zamyšlení Jana Krbce-

23.9.2023 03:00 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Škrtání

Umíme škrtat? Nebojíme se radikálních ez v lidském život? Neškrtáme píliš? A nebo naopak málo? Poslechnte si dnešní Myšlenku na den.

22.9.2023 01:58 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Moje planeta - moje a naše vc

Nechal jsem si hned vyadit automatické vypínání motoru pi zabrzdní. Nií to motor, to každý ví. No netídím, pece jsem vidl, jak to sesypávají zase doh ... číst dále

21.9.2023 03:00 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Prý totalita

Je na míst mluvit o dnešní dob jako o dob totality? Nad touto otázkou v Myšlence na den uvažuje Daniel Ženatý.

20.9.2023 03:46 00:02:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Flek: Exekutor Zdenk

Myšlenku na den teme v autorském podání Parabible evangelického teologa  a kazatele Alexandra Fleka. Dnešní zamyšlení parafrázuje 19. kapitolu Lukášov ... číst dále

19.9.2023 03:00 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Odpuštní charakterizuje kesana

Petr se ptá Ježíše: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mn zheší? Až sedmkrát?" Zamyšlení o odpuštní vychází z nedlní prom ... číst dále

18.9.2023 01:49 00:02:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Oištní od hích

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností".

17.9.2023 01:46 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František Dostál: Odpuštní

Autorem dnešní Myšlenky na den je P. František Dostál, dkan z Hranic na Morav. Zamyšlení je k evangeliu Mt 18, 21-35

16.9.2023 01:22 00:03:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Konzbul: O milosrdenství a spoleenství

PASTÝSKÝ LIST BISKUPA PAVLA O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEENSTVÍV brnnské diecézi je lteno pi bohoslužbách v nedli 17. záí 2023 v rámci homilie nebo ohlášekM ... číst dále

15.9.2023 01:20 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Stanislav Malík: Bolest

Stanislav Malík, laik

14.9.2023 03:26 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Kíž jako posvátné znamení Boží lásky

Poslechnte si zamyšlení papeže Františka o kížích v našem život.

13.9.2023 03:07 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Sthování

Mžeme-li se vrátit zpt do vysthovaného domu, je možné se vrátit zpt k Bohu? Myšlenka na den královéhradeckého biskupa CSH Pavla Pechance nese název St ... číst dále

12.9.2023 03:24 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Pomluvy jsou mor, nikdy nepomohou ke zlepšení

Zamyšlení o dnešním evangeliu a bratrském napomínání se vybírá z nedlní promluvy papeže Františka Martin Holík.

11.9.2023 03:13 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Vícha: Chytrost versus moudrost

Jak se liší chytrost od moudrosti? Co nám dává škola? A co pináší škola života? Poslouchejte v dnešním podzimním zamyšlení.

10.9.2023 03:00 00:02:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Wilfrid Stinissen: Celé stvoení spoívá v Bohu

Švédský karmelitán se ve své knize I dnes je den Boží zamýšlí nad stvoením a jeho touhou po Bohu.

9.9.2023 03:44 00:02:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Marie Faldynová: Klenoty

Mají se kesané ím zdobit? A jsou nutné zlaté etzy a nebo spíš pedmty, které mají konkrétní vztah k našemu každodennímu životu? O tom, jak lze evangeli ... číst dále

8.9.2023 08:34 00:02:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Doktor Užtonebolí

Zamyšlení k dnešnímu svátku Narození Panny Marie si pipravil Martin Holík.

7.9.2023 03:29 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Mezníky

O pelomech v život i o poteb uzavírat nkteré kapitoly a otevírat jiné se zamýšlí Daniel Ženatý.

6.9.2023 02:01 00:04:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Záí

Hana Pinknerová, knihkupkyn a spisovatelka

5.9.2023 01:58 00:03:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Jen láska uhasí naši žíze

Myšlenka na dnešek je výtahem nedlní promluvy papeže Františka v mongolském hlavním mst Ulanbátar.

4.9.2023 01:23 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Prázdniny skonily

Hana Pinknerová, knihkupkyn a spisovatelka

3.9.2023 01:21 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jií Šstek: Darování jako radování

P. Jií Šstek, fará ve farnosti Rajnochovice

2.9.2023 01:38 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Maria s turbanem

Vracím se z dovolené. Tu nám zorganizovali spolubrati knží z Nmecka, asto synové rodi vyhnaných ze Sudet: na znamení smíení a ocenní. Ze svých penz je ... číst dále

1.9.2023 01:52 00:02:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Stvoení a svoboda

Martin Weisbauer, královéhradecký redaktor Radia Proglas

31.8.2023 01:53 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Blažke: Infotainment

Daniel Blažke, redaktor Radia Proglas

30.8.2023 01:36 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Oslavení tla

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností".

29.8.2023 03:24 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Za koho pokládáme Ježíše?

Zamyšlení papeže Františka nad nedlním evangeliem. Za koho pokládali Ježíše jeho souasníci a apoštolové? A za koho ho pokládáme my?

28.8.2023 11:19 00:02:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

svatý Augustýn: O život apoštol

Z díla svatého Augustýna pinášíme zamyšlení nad životem apoštol. O pýše, pokoe i lidskosti Ježíšových uedník.

27.8.2023 10:30 00:03:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš Petráek: Inspirujme se stedovkem!

Zamyšlení nejen o svatém Václavovi si pro nás pipravil knz a teolog Tomáš Petráek.

26.8.2023 10:26 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdenk A. Eminger: O jednoduchém Ježíši

Zdenk A. Eminger, kesanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostedí, inspirovaný eským evangelickým porozumním a svtem umní.

25.8.2023 10:20 00:02:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Spravedlnost blízká a pece nedosažitelná

Z prostedí církevního soudu.

24.8.2023 01:16 00:02:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Bernard z Clairvaux: Procesí Pán

Myšlenku sv. Bernarda z Clairvaux, teoloaga, filozofa, mystika a lena cisterciáckého ádu te Ondej Havlíek.

23.8.2023 01:22 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Fotbal

Petr Hurych - laický kazatel církve eskoslovenské husitské

23.8.2023 01:12 00:02:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Bernard z Clairvaux: Procesí Pán

Myšlenku na den sv. Bernarda z Clairvaux, teologa, filozofa a mystika, lena cisterciáckého ádu te Ondej Havlíek.

22.8.2023 01:37 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Víra je ochotná ke zmn

í brati a sestry, dobrý den!  evangelium vypráví o Ježíšov setkání s kananejskou ženou, mimo území Izraele. Ta ho prosí, aby uzdravil její posedlou dc ... číst dále

21.8.2023 03:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Ulrychová: Zachovejte klid

Dnešní Myšlenka na den je autentickou vzpomínkou na 21. srpen 1968, jak to tehdy prožívala devatenáctiletá brnnská zpvaka Hana Ulrychová.

20.8.2023 03:00 00:02:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Bernard z Clervaix: O modlitb

Zamyšlení o modlitb, o tom, že žádná modlitba pro Boha není malá, ale i o tom, jak popisuje modlitbu Ježíš v evangeliu.

19.8.2023 03:00 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Návrat dom

Zamyšlení o cest k Bohu skrze Marii.

18.8.2023 03:00 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pablo María de la Cruz Alonza: Pablo píše papeži

O touze zúastnit se Svtových dní mládeže i žízni po spoleenství vypráví dopis jednoho mladíka. Zamyšlení o Božím plánu o život každého z nás, ale i o  ... číst dále

17.8.2023 03:00 00:03:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Spravedlnost

O tíze života. O tom, jak je to vlastn na tom svt s tou spravedlností? Nad tím se zamýšlí Daniel Ženatý.

16.8.2023 13:51 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Našimi nepáteli nejsou lidé, ale hích, smrt a ábel

Vím, že Kristus je silnjší než vlny a nepíznivý vítr? A pluji s Ním? Pijímám ho, dlám mu místo na loce svého života? Tyto a další otázky otevírá dnešn ... číst dále

15.8.2023 13:46 00:02:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Oživující Boží slovo

Zamyšlení o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, která je úzce spojena s naší smrtí a tím pádem i s naším životem. Poslouchejte myšlenku na den P. Jana  ... číst dále

14.8.2023 03:41 00:02:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

G. K. Chesterton: Odvaha

"Odvaha znamená silnou touhu zstat naživu, která na sebe bere podobu pipravenosti zemít." O odvaze, ale i o ctnostech jako takových se zamýš ... číst dále

13.8.2023 03:00 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

C. S. Lewis: Záchranné lano

Zamyšlení z knihy Pípitek zkušeného ábla pináší dnešní myšlenka na den.

12.8.2023 03:36 00:02:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

svatá Jana Františka de Chantal: Odevzdání v pokušení

Dnešní myšlenka na den je citována ze životopisné knihy o svaté Jan Františce de Chantal, která spolu s duchovním vdcem Františkem Saleským založila á ... číst dále

11.8.2023 01:17 00:02:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Svtové dny mladých jako trampolína

P. Martin Holík: editel Radia Proglas

10.8.2023 01:14 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Svoboda a vtlení

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.

9.8.2023 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Pastý

Pavel Pechanec - královéhradecký biskup Církve eskoslovenské husitské

8.8.2023 01:47 00:01:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

svatý Jan Pavel II.: Krédo

Dnešní Myšlenka na den s názvem Krédo je erpána z knihy Hledání nadje, na minutku s Janem Pavlem II. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce  ... číst dále

7.8.2023 01:43 00:02:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jindich Poláek: Nebojte se...

P. Jindich Martin Poláek, dominikánský knz od sv. Jiljí v Praze

6.8.2023 01:37 00:02:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Soukal: Staí a mladí

P. Petr Soukal, farní viká v Havlíkov Brod

5.8.2023 01:07 00:02:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Nebojte se ušpinit ruce

Jedin když si ušpiníte ruce, udržíte si isté srdce,. Tato vta papeže Františka pronesená ve tvrtek ke tem mladým lenm spoleenství Scholas Occurentes e ... číst dále

4.8.2023 01:44 00:04:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdenk Drštka: Mj Bh...

P. Zdenk Drštka - katolický knz, zanedlouho jezuitský novic

3.8.2023 01:50 00:03:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Pustit ke slovu

Daniel Ženatý emeritní synodní senior CE

2.8.2023 01:27 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Neviditelní popelái

Zamyšlení o "neviditelných" lidech, kteí každodenn ovlivují naše životy. Jaký vliv na nás mají náhodná setkání v dtství? Poslouchejte Myšlen ... číst dále

1.8.2023 03:00 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Nenavykejme prmrnosti, hledejme Pánovu novost

Každý den hledejme perlu ve vzácném setkání s Bohem a s druhými lidmi. I o tom je dnešní zamyšlení, jejímž autorem je papež František.

31.7.2023 03:00 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdenk Drštka: Prázdniny s Ignácem

V pli letních prázdnin najdeme v kalendái svatého Ignáce z Loyoly. A není to vbec špatné setkání. Dokonce se to výborn hodí. Pojme zkoumat, ím by nám  ... číst dále

30.7.2023 03:00 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš Holub:

V Myšlence na den rozjímá plzeský biskup Tomáš Holub o pijímání eucharistie a vztahu lovka s Ježíšem Kristem.

29.7.2023 01:21 00:02:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vladimír Karpenko: Newtonovy zákony

Vladimír Karpenko je eský chemik a popularizátor vdy.

28.7.2023 01:20 00:02:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dietrich Bonhoeffer: Optimismus

Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945), nmecký protestantský teolog popravený nacisty

27.7.2023 01:16 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Pohle na lid svj zde!

Pohle na lid svj zde! Kdo z nás by nechtl vidt krásnou pírodu? A kdo z nás kesan by nechtl vidt kus Boží zem, poznamenaný vícími lidmi? A dokonce tak  ... číst dále

26.7.2023 01:26 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Dkování všem

Petr Hurych - laický kazatel církve eskoslovenské husitské

25.7.2023 01:44 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Ume se vidt v druhých Bohem zasetou krásu

Promluva papeže Františka ped polední modlitbou, námstí sv. Petra, nedle 23. 7. 2023

24.7.2023 01:42 00:02:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Ty jsi Petr, skála...

sv. Kateina Sienská, uitelka církve

23.7.2023 01:39 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Altrichter: Podobenství

P. Michal Altrichter - docent na CMTF UP Olomouc Myšlenka na den k evangeliu Mt 13, 24-43

22.7.2023 01:24 00:03:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Tvá srdce

P. Martin Holík editel Radia Proglas

21.7.2023 01:07 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: erpací stanice

Hana Pinknerová, spisovatelka a knihkupkyn

20.7.2023 03:00 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Ludmila z Ukrajiny

Myšlenka na den o každodenních radostech i starostech uprosted války. Jak se válka promítá napíklad do zemdlství? Nad tím se zamýšlí Daniel Ženatý.

19.7.2023 03:00 00:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Luther: Znej Krista, a sice Krista kižovaného

Myšlenku na den vybíráme z knihy Dopisy blízkým. Dnešní úryvek pochází ješt z období, kdy byl Martin Luther lenem augustiniánského ádu v kláštee v nme ... číst dále

18.7.2023 01:25 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Podle Ježíše rozsévejte dobro

te: Daniel Blažke Brati a sestry, dobrý den!Evangelium nám pedkládá podobenství o rozsévai. Obraz rozsévae je velmi krásný a Ježíš jej používá proto,  ... číst dále

17.7.2023 03:00 00:04:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alena Scheinostová: Radost z darované radosti

Letní zamyšlení redaktorky Katolického týdeníku Alena Scheinostová o prosté radosti ze života.

16.7.2023 03:00 00:02:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Panna Maria v djinách spásy

Zamyšlení o mariánské úct, která nás má vést ke Kristu pipravil pro svátek Panny Marie Karmelské P. Petr Vrbacký na motivy Deníku svaté Faustýny.

15.7.2023 03:00 00:01:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

svatá Terezie z Ávily: Nezanechávejme modlitby!

Zamyšlení na den pinášíme tentokrát z myšlenek svaté Terezie od Ježíše. Ta nás vyzývá, abych s pokorou poznávali svou duši.

14.7.2023 01:17 00:01:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Chlapík jménem Hroznata

Chlapík jménem Hroznata byl mimoádn šikovný muž. Žil ve dvanáctém století. Podnikal a podnikal dnešním slovem eticky. Byl schopen obchodovat ve velkém ... číst dále

13.7.2023 01:28 00:03:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Filip Štojdl: Jedinenost každého z nás

Filip Štojdl, biskup Církve eskoslovenské husitské

12.7.2023 02:01 00:03:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Únava

Pavel Pechanec, biskup církve eskoslovenské husitské

11.7.2023 02:02 00:04:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Kdo se považují za velké, nepochopí Boží lásku

Poslechnte si promluvu papeže Františka ped nedlní polední modlitbou. Nadepsána je Kdo se považují za velké, nikdy nepochopí Boží lásku.

10.7.2023 02:08 00:01:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Renáta Žemliková: Zapísknutí

Renáta Žemliková, spolupracovnice Rádia 7

9.7.2023 02:06 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Gilbert Keith Chesterton: Bh je bui

Dnešní myšlenku na den vybíráme ze zásadní knihy britského spisovatele a kesanského myslitele Gilberta Keitha Chestertona "Ortodoxie".

8.7.2023 01:32 00:02:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Flek: Námstci

Myšlenku na den teme v autorském podání z Parabible evangelického teologa  a kazatele Alexandra Fleka. Dnešní zamyšlení parafrázuje 23. kapitolu Matou ... číst dále

7.7.2023 01:34 00:03:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Raniero Cantalamessa: Slzy radosti

Raniero Cantalamessa, kapucín a papežský kazatel

6.7.2023 01:27 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Mistr Jan Hus

Daniel Ženatý - emeritní synodní senior eskobratrské církve evangelické

5.7.2023 01:59 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Bonaventura Ondej apek: Vrozvstové

P. Bonaventura Ondej apek, františkán

4.7.2023 01:53 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Kdo je dnes prorokem?

Kdo je dnes prorokem? Drazí brati a sestry, dobrý den!        Ježíš íká: "Kdo pijme proroka, protože je prorok, dostane odmnu jako prorok".  ... číst dále

3.7.2023 01:01 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. Petr Vrbacký: Pravá modlitba

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníku sv. Faustyny Kowalské.

2.7.2023 01:56 00:01:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Berka: Kristovo milosrdenství je pro všechny

O návštv P. Jana Berky ve vznici.

1.7.2023 02:00 00:02:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Sabina Hauserová: Jak nežít v budoucnosti

Na zaátek prázdnin pinášíme Myšlenku na den, která se zamýšlí nad tím, jak žít v pítomnosti a neekat jen na to až ...

30.6.2023 03:00 00:02:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Moudrost sv. Bonaventury

Co je to modlitba? A jak se správn modlit? Nabízíme zamyšlení nad modlitbou od svatého Bonaventury, která pochází z knihy Richarda Rohra Radikální mil ... číst dále

29.6.2023 02:00 00:01:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež Benedikt: Petrova služba církvi

V den slavnosti Petra a Pavla si poslechnte zamyšlení o Petrov služb v církvi, jehož autorem je papež Benedikt.

28.6.2023 02:00 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Zázrak s chleby

Zázraky. Známe je z evangelií a uíme se je hledat i v každodenním život. Dnešní myšlenka na den pináší zamyšlení nad rozmnožením chleb, o kterém teme  ... číst dále

27.6.2023 02:00 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Nebojme se kritiky, ale zmaeného života

Myšlenku na den vybíráme z nedlní promluvy papeže Františka. Poslouchejte ji v podání Martina Holíka.

26.6.2023 01:42 00:02:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Roger Schutz: Bh nemže než milovat soucitn

Autorem Myšlenky na den je Roger Schutz, zakladatel komunity Taizé. Naetl Petr Pospíšil.

25.6.2023 01:39 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: Milosrdenství chci, ne ob

Autorkou Myšlenky na den je faráka sboru CE Saša Jacobea.

24.6.2023 02:04 00:02:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. František Hylmar: Jan Ktitel

Myšlenku na den pipravil u píležitosti slavnosti Narození sv. Jana Kitele jezuita P. František Hylmar.

23.6.2023 02:02 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Máhátmá Gándhí: Dobro a zlo

Úvahu Máhátmy Gándhího naetla Dana Pilchová.

22.6.2023 03:00 00:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Brian Cavanaugh: Život je dobrodružství

Dnešní Myšlenka na den je citována z knihy Briana Cavanaugha Malé píbhy. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydí v roce 2001.

20.6.2023 00:00 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Dvanáct apoštol

Boží blízkost - 11. nedle v mezidobí, cyklus A

19.6.2023 01:27 00:01:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Božský tanec

Myšlenku amerického františkána Richarda Rohra vybíráme z knihy "Božský tanec. Trojice a vaše promna."

18.6.2023 01:24 00:04:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Altrichter: Dvanáct apoštol

P. Michal Altrichter - docent na CMTF UP Olomouc K evangeliu Mt 9,36-10,8

17.6.2023 02:08 00:02:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Složit Mu vše k nohám

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníku sv. Faustyny Kowalské.

16.6.2023 02:00 00:04:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Sandra Silná: Modlitba srdce(m)

Sandra Silná, faráka Církve eskoslovenské husitské v Brn

15.6.2023 01:45 00:02:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Listopad versus erven

Daniel Ženatý - emeritní synodní senior eskobratrské církve evangelické

14.6.2023 02:04 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Štstí

Pavel Pechanec - královéhradecký biskup Církve eskoslovenské husitské

13.6.2023 01:49 00:01:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Maík: Jak také psobí Svatý Duch

Na výstavních plochách Proglasu jsme mli jedinené intarzie s duchovním nábojem. Autor, umlec Jan z Dolní Dobroue Proglasu jednu intarzii daroval. Je u ... číst dále

12.6.2023 02:14 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Sokol: Spolené jídlo

Myšlenku na den vybíráme z knihy eského filozofa, pekladatele a vysokoškolského pedagoga, rovnž nkdejšího kandidáta na prezidenta Jana Sokola, která m ... číst dále

11.6.2023 02:12 00:02:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Šarbel Machlúf: Piznejte své híchy

sv. Šarbel Machlúf (1828-1898), jeden z nejznámjších svtc Stedního Východu.

10.6.2023 02:09 00:04:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel apek: Pro nejsem komunistou?

V Myšlence na den pinášíme ást nadasového fejetonu eského spisovatele, novináe a dramatika Karla apka s názvem "Pro nejsem komunistou" z rok ... číst dále

9.6.2023 02:08 00:01:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Rozmanitost církve

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníku sv. Faustyny Kowalské.

8.6.2023 02:11 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jaroslav Kratka: Drahá Marie

Jaroslav Kratka - duchovní Evangelické církve augsburského vyznání v eské republice

7.6.2023 01:48 00:02:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Katolický pohled na svt

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra [rirda róra] "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.

6.6.2023 01:34 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Bh je láska, jako on mjme dvee vždy otevené všem

Z promluvy papeže Františka ped polední modlitbou v nedli o slavnosti Nejsvtjší Trojice.

5.6.2023 01:37 00:02:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Éloi Leclerc: Jít lidem vstíc

Autorem dnešní myšlenky na den je Éloi Leclerc, který ve svém literárním díle zpracovává pedevším základní myšlenky a principy Františka z Assisi, jeh ... číst dále

4.6.2023 01:33 00:03:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Ambros: Trojice

P. Pavel Ambros - profesor na CMTF UP Olomouc Myšlenka k evangeliu Jan 3,16-18

3.6.2023 01:27 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

bl. Alžbta od Nejsvtjší Trojice: Modlitba sestry Alžbty

Autorkou Myšlenky na den je francouzská karmelitka blahoslavená Alžbta od Nejsvtjší Trojice.

2.6.2023 01:30 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: Jak vycviit draka

Saša Jacobea, faráka eskobratrské církve evangelické v Blahoslavov dom v Brn

1.6.2023 01:10 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Mapa Asie

Myšlenku na den pipravil Daniel Ženatý.

31.5.2023 17:13 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anna Peková: Píse slávy

Úvahu na dnešní den pipravila posluchaka Radia Proglas z farnosti Zábeh.

30.5.2023 02:06 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Františkova svatodušní homilie

Papežova svatodušní homilie HOMILIE papeže FRANTIŠKA pi mši svaté na slavnost Seslání Ducha svatého Boží slovo nám ukazuje Ducha svatého v akci. Vidím ... číst dále

29.5.2023 01:11 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Viktorie Kopecká: Bez louení není nových setkání

Martina Viktorie Kopecká, faráka Církve eskoslovenské hustiské v Praze

28.5.2023 01:12 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Bernard Ondej Mléka: Žíze a pramen

P. Bernard Ondej Mléka, františkán

27.5.2023 02:00 00:03:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Pij, Duchu

Richard Rohr (*1943), americký františkán

26.5.2023 01:33 00:02:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš Enderle: Filip Neri

P. Tomáš Enderle, dkan v Police

25.5.2023 01:30 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Modlitba jako prostedek vzestupu

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností".

24.5.2023 01:49 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Vylézt na strom

Petr Hurych - laický kazatel církve eskoslovenské husitské

23.5.2023 01:37 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Pro vystoupil Ježíš do nebe?

PAPEŽ FRANTIŠEK Pro vystoupil Ježíš do nebe? Drazí brati a sestry, dobrý den! Nanebevstoupení Pán je svátek, svátek, který dobe známe, ale mže vyvolat ... číst dále

22.5.2023 01:31 00:02:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Šarbel Machlúf: Darujte druhým Krista

Svatý Šarbel Machlúf (1828-1898), jeden z nejznámjších svtc Stedního Východu.

21.5.2023 01:13 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jií Šstek: Den modliteb za sdlovací prostedky

P. Jií Šstek, fará ve farnosti Rajnochovice

20.5.2023 01:10 00:03:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Svanovská: Moje pítelkyn ateistka

Hana Svanovská - bávalá redaktorka Proglasu. Myšlenka na den inspirována teologem Josefem Zvinou.

19.5.2023 01:29 00:02:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dominik Partyka: Svým životem svdíme o Kristu

P. Dominik Partyka, paulín z farnosti Ostrava-Pívoz

18.5.2023 01:15 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Když jsem byl mlád

Myšlenku na den pipravil spolupracovník Radia Proglas Daniel Ženatý.

17.5.2023 01:34 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Joachim kardinál Meisner: Mj typ

Z knihy Úvahy o Pann Marii.

16.5.2023 01:01 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Duch svatý nás koriguje a brání

Myšlenku na den vybíráme z nedlní promluvy papeže Františka ped polední modlitbou.

15.5.2023 01:08 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jií Plocek: Za lovkem tajemství

Autorem Myšlenky na den je publicista a hudebník Jií Plocek.

14.5.2023 01:03 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. Jaroslav Filka: O modlitb za pronásledované kesany

Myšlenku na den k dnešnímu Dni modliteb za pronásledované kesany pipravil P. Jaroslav Filka, fará v Kuimi.

13.5.2023 01:01 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Raus: Odpus nám naše viny

Myšlenku na den pipravila Petr Raus, bývalý místopedseda Ekumenické rady církví.

12.5.2023 01:30 00:04:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel ežábek: Jsi-li Syn Boží...

Karel ežábek, pastor Kesanských spoleenství v Plzni.

11.5.2023 01:55 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Žijme v pítomnosti a hleme k nebi

Slova papeže Františka ped nedlní polední modlitbou 7. kvtna 2023

10.5.2023 01:15 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Boty

Pavel Pechanec - biskup CSH Hradec Králové

9.5.2023 01:51 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

N. T. Wright: Kesanská víra je vyhranná a drsná

Myšlenku na den vybíráme z knihy anglikánského teologa N. T. Wrighta "Podstata kesanství". Vydalo nakladatelství Biblion v Praze roku 2019.

8.5.2023 01:54 00:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petra Melicharová: Tulipány aneb Jarní zaslíbení

Myšlenku na den spolupracovnice Radia 7 Petry Melicharové te Petra Eliášová.

7.5.2023 14:58 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vojtch Kodet: Být uedníkem Krista

Myšlenku na den karmelitána P. Vojtcha Kodeta te Pavel Mikš.

6.5.2023 01:56 00:02:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Ren: O jarním úklidu

Myšlenka na den využívá motivy z knihy "Májové úvahy" Václava Rene (karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí 2010), upravila Hana Svanovsk ... číst dále

5.5.2023 02:00 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Kronika: Oidipus

Myšlenku pipravil Petr Kronika, bývalý redaktor Radia Proglas.

4.5.2023 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Co s dostatkem?

Autorem Myšlenky je fará CE Daniel Ženatý.

3.5.2023 02:00 00:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Magna Domina Hungarorum

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských médií, krátil a te Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Po ... číst dále

2.5.2023 02:00 00:01:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Nový ád svta

Myšlenku z díla Richarda Rohra te Martin Weisbauer. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. D ... číst dále

1.5.2023 02:00 00:02:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Ren: Radost z dvry

Myšlenka na den využívá motivy z knihy "Májové úvahy" Václava Rene (karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí 2010), upravila Hana Svanovsk ... číst dále

30.4.2023 02:00 00:04:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Dobrý pastý

Autorem Myšlenky je P. Jan Krbec, fará v Rokytnici nad Rokytnou. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom moh ... číst dále

29.4.2023 02:00 00:02:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Svtlo rozvážnosti

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností". te Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z dar s ... číst dále

28.4.2023 02:00 00:01:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Lenka Malinová: Když všichni reptají

Autorkou Myšlenky je Lenka Malinová, redaktorka TWR. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat.  ... číst dále

27.4.2023 02:00 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ivana Karpenková: Pomluva

Autorkou Myšlenky je Ivana Karpenková, posluchaka Proglasu, histologická laborantka v dchodu. te Anežka Jakubcová. Radio Proglas žije pouze z dar svýc ... číst dále

26.4.2023 02:00 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Dkování všem

Myšlenku pipravil Petr Hurych, laický kazatel církve eskoslovenské husitské. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  ... číst dále

25.4.2023 02:00 00:04:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: O uednících z Emauz

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských medií, te Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme  ... číst dále

24.4.2023 02:00 00:02:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Neil: Jazyk jako kormidlo

Autorem Myšlenky je David Neil, evangelický fará v eských Budjovicích. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abych ... číst dále

23.4.2023 02:00 00:02:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Ren: Radost a bolest

Myšlenka na den využívá motivy z knihy "Májové úvahy" Václava Rene (karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí 2010), upravila a te Hana Sva ... číst dále

22.4.2023 02:13 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Raus: Co s híchem?

Petr Raus, bývalý místopedseda Rady Církve bratrské

21.4.2023 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anselm Grn: Touha po lásce

Myšlenku vybíráme z knihy Anselma Grna "Bydlet v dom lásky", te Markéta Šindeláová. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujem ... číst dále

20.4.2023 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Bh všechno mže, ale ne za všechno mže

Autorem Myšlenky je fará CE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DKUJEME! M ... číst dále

19.4.2023 02:00 00:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Posád: Velikonoce v srdci

Autorem Myšlenky je mons. Pavel Posád, svtící biskup eskobudjovické diecéze. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  ... číst dále

18.4.2023 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Návrat "nevícího" Tomáše

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských médií, krátil a te Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Po ... číst dále

17.4.2023 02:00 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Irenej z Lyonu: Apoštolská posloupnost

Myšlenku vybíráme z díla sv. Ireneje z Lyonu, biskupa a muedníka. te Radek Habá. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podpo ... číst dále

16.4.2023 02:00 00:01:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Faustyna Kowalská: Boží milosrdenství

Na nedli Božího milosrdenství pinášíme aktuální poselství sv. Faustyny Kowalské z jejího Deníku. Citujeme dle knihy Petra Vrbackého "Cestou milos ... číst dále

15.4.2023 02:00 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Hrza ped Boží spravedlností

Autorem Myšlenky na motivy deníku sv. Faustyny Kowalské je P. Petr Vrbacký. te Pavel Chaloupka. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebuj ... číst dále

14.4.2023 02:00 00:01:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Svoboda od vlastního já

Autorem Myšlenky je americký františkán Richard Rohr, te Martin Weisbauer. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  a ... číst dále

13.4.2023 02:00 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Povelikononí

Myšlenku pipravil Pavel Pechanec, královéhradecký biskup CSH.

12.4.2023 02:00 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Šly ke hrobu

Pondlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských médií, krátil, upravil a te Martin Holík.

11.4.2023 02:00 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Carlo Carretto: Vzkíšení

Co znamená vit ve vzkíšení? Nad odpovmi se zamýšlí italský spisovatel a mnich Carlo Carretto. Knihu Myšlenky na každý den vydalo nakladatelství Nové m ... číst dále

10.4.2023 02:00 00:01:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Zmrtvýchvstalý Ježíš...

Autorem Myšlenky je americký františkách Richard Rohr. te Martin Weisbauer.

9.4.2023 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Všetula: Zmrtvýchvstání a já

Autorem Myšlenky je P. Libor Všetula SDB, editel salesiánské komunity v Brn-Žaboveskách.

8.4.2023 02:00 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vojtch Cikrle: Bílá sobota

Myšlenku pipravil Vojtch Cikrle, emeritní biskup brnnské diecéze.

7.4.2023 02:00 00:00:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Šank: Petrv plá

Autorem Myšlenky je Pavel Šank, produkní Radia Proglas.

6.4.2023 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Lepší v píbhu než v hledišti

Autorem Myšlenky je fará a bývalý synodní senior CE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom m ... číst dále

5.4.2023 02:00 00:04:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdenk A. Eminger: Umní a eucharistie

Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DKUJEME! Možnosti podpory najdete na https://www.prog ... číst dále

4.4.2023 02:00 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Bože mj, Bože mj, pro jsi mne opustil?

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských médií, krátil a te Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Po ... číst dále

3.4.2023 02:00 00:02:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

s. Filoména: Utrpení je generální zkouškou lásky

Autorkou Myšlenky je s. Filoména z kongregace Dcer Božské Lásky. te Magda Hauserová. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  p ... číst dále

2.4.2023 02:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Regner: Kvtná nedle

Autorem Myšlenky je P. Jan Regner, SJ. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DKUJEME! Možno ... číst dále

1.4.2023 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel ežábek: Dvra

Autorem Myšlenky je Karel ežábek, kazatel Kesanského spoleenství v Plzni. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  ab ... číst dále

31.3.2023 02:00 00:01:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vojtch Cikrle: Osvobození

Pesn ped 33 lety pijal biskupské svcení Mons. Vojtch Cikrle, nyní již emeritní biskup brnnské diecéze. Proto v Myšlence na den nabízíme jeho zamyšlení ... číst dále

30.3.2023 02:00 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Vle mže zvítzit nad zlým duchem

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností". te Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z dar s ... číst dále

29.3.2023 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Charles kardinál Journet: Kontemplace vlitá do srdce

Dnešní Myšlenku na den vybíráme z knihy švýcarského teologa Charlese kardinála Journeta "Promluvy o lásce". Vydalo nakladatelství OP Krystal ... číst dále

28.3.2023 02:00 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: O vzkíšení Lazara

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských médií, krátil a te Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Po ... číst dále

27.3.2023 02:00 00:02:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Bernard z Clairvaux: O tech chlebech

Myšlenku na den vybíráme z knihy "Kázání pro dobu postní a velikononí" Bernarda z Clairvaux. Vydalo nakladatelství Krystal OP v Praze roku 2 ... číst dále

26.3.2023 03:00 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František Gajewski: Postní doba jako píprava

Myšlenku P. Františka Gajewského naetl redaktor Antonín Žolnerík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mo ... číst dále

25.3.2023 02:00 00:02:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Slavnost Zvstování Pán a vztahy

Myšlenky pipravil redaktor hradeckého studia Radia Proglas Martin Weisbauer. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  ... číst dále

24.3.2023 02:00 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Vícha: Vrátit se do otcovské nárue

Autorem Myšlenky je P. Daniel Vícha, fará v Kravaích u Opavy. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli  ... číst dále

23.3.2023 02:00 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vojtch Kodet: Pokušení církve

Autorem Myšlenky je karmelitán P. Vojtch Kodet. te Petr Pospíšil. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mo ... číst dále

22.3.2023 02:00 00:03:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Stvoení svta

Autorem Myšlenky je Petr Hurych, laický kazatel církve eskoslovenské husitské. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu ... číst dále

21.3.2023 02:00 00:04:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Uzdravením nás Ježíš obdauje novou dstojností

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce Radia Vatikan, redakn upravil Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Pote ... číst dále

20.3.2023 02:01 00:02:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Plody sjednocení

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Jitka Ingrová. Radio Proglas žije pouze z darů svých po ... číst dále

19.3.2023 02:00 00:02:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Lukáš Gabriel Malich: Ježíšův pohled

Autorem Myšlenky je P. Lukáš Gabriel Malich, rektor klášterního kostela  dominikánů v Olomouci, kaplan pro mládež. Radio Proglas žije pouze z dar ... číst dále

18.3.2023 02:00 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Luther: Z dopisu nemocnému otci

Myšlenku na den vybíráme z knihy "Dopisy blízkým", který je výborem z obsáhlé korespondence velké postavy církevní reformace. Vydalo nakladatelství Bi ... číst dále

17.3.2023 02:00 00:01:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Synové a dcery Boží

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Martin Weisbauer ... číst dále

16.3.2023 02:00 00:03:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Vlastníme mnohé, čas ne

Myšlenku připravil farář a bývalý synodní senior ČCE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  ... číst dále

15.3.2023 02:00 00:02:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Bernard z Clairvaux: Sestupování a vystupování

Dnešní Myšlenku na den vybíráme z knihy "Kázání pro dobu postní a velikonoční" Bernarda z Clairvaux. Vydalo nakladatelství Krystal OP v Praze roku 201 ... číst dále

14.3.2023 02:00 00:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Ježíš tiše žádá, abychom se postarali o žíznící

Nedělní promluvu papeže Františka přeložila česká redakce vatikánských médií, redakčně upravil Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých pos ... číst dále

13.3.2023 02:00 00:02:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Aristotelés: Lehké je minout cíl, nesnadné jej zasáhnout

Úvahu řeckého filosofa Aristotela čte Tomáš Petr. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohl ... číst dále

12.3.2023 02:00 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk Drštka: Žízeň obdarovat

Autorem Myšlenky je P. Zdeněk Drštka. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. D ... číst dále

11.3.2023 02:00 00:03:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jaroslav Knichal: Poslání vojenského kaplana

U příležitosti zítřejšího výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance vám nyní nabízíme Myšlenku na den hlavního kaplana Armády České re ... číst dále

10.3.2023 02:00 00:02:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anselm Grün: Objevit cestu k prameni

Myšlenku na den benediktina Anselma Grüna čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,   ... číst dále

9.3.2023 02:00 00:02:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Modlete se ve svém rytmu

Autorem Myšlenky je americký františkán Richard Rohr. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom  ... číst dále

8.3.2023 02:00 00:02:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Hřejivá naděje

Autorem Myšlenky na den je Pavel Pechanec, královéhradecký biskup Církve československé husitské

7.3.2023 02:00 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Důležité je být s Ježíšem, i když není snadné vše pochopit

Přeložila redakce Radia Vatikán, redakčně upravil Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu, &nbs ... číst dále

6.3.2023 02:00 00:02:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Tomáš Akvinský: Vzít Kristův kříž

Myšlenku sv. Tomáše Akvinského čte Igor Dostálek. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohl ... číst dále

5.3.2023 02:00 00:03:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Miroslav Herold: Kristova proměna

Myšlenku připravil P. Miroslav Herold, kaplan v akademické farnosti v Olomouci. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši &nb ... číst dále

4.3.2023 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Z Deníku mladých: Podobenství o marnotratném otci

Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! Možnosti po ... číst dále

3.3.2023 02:00 00:02:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Samota

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Martin Weisbauer. Rad ... číst dále

2.3.2023 02:00 00:03:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Z nabídky postního času

Myšlenku připravil evangelický farář Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mo ... číst dále

1.3.2023 02:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vlastimil Kadlec: Šance doby postní

Autorem Myšlenky je P. Vlastimil Kadlec OMI, člen Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Radio Proglas žije pouze z darů svých poslucha ... číst dále

28.2.2023 02:00 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Opírám se o Boží slovo ve svých duchovních zápasech?

Coby Myšlenku na den nabízíme nedělní promluvu papeže Františka. Redakčně upravil a čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů ... číst dále

27.2.2023 02:00 00:02:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Benedikt XVI.: Výzvy postní doby

V rámci Myšlenky na den vám nabízíme úvahu nedávno zesnulého emeritního papeže Benedikta XVI. Čte Filip Breindl. Radio Proglas žije pouze z darů svých ... číst dále

26.2.2023 02:00 00:02:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Stanislav Zatloukal: Naše poušť

Autorem Myšlenky je P. Stanislav Zatloukal, farář ve Francově Lhotě. Čte Radka Rozkovcová. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuje ... číst dále

25.2.2023 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Zlo nejsme schopni udržet pod kontrolou

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské čte Filip Breindl. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme  ... číst dále

24.2.2023 02:00 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Semela: Zlem nezachráníš

Autorem Myšlenky je P. Pavel Semela z farnosti Svatého Antonína z Padovy v Praze. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši & ... číst dále

23.2.2023 02:00 00:02:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ladislav Heryán: Mějte rádi své děti

Autorem Myšlenky je salesián P.  Ladislav Heryán. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom ... číst dále

22.2.2023 02:00 00:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk Drštka: Popel

Autorem Myšlenky je P. Zdeněk Drštka. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. D ... číst dále

21.2.2023 02:00 00:04:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Reagovat na zlo dobrem. Láska proměňuje konflikty

V Myšlence na den přinášíme nedělní promluvu papeže Františka. Redakčně upravil a čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů.  ... číst dále

20.2.2023 02:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jiří Šenkýř: Querida Moravia

Autorem Myšlenky je Jiří Šenkýř. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom moh ... číst dále

19.2.2023 02:00 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Stefan: Milovat své nepřátele

Autorem Myšlenky je P. Pavel Stefan, farář ve farnosti Valašské Meziříčí. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  pod ... číst dále

18.2.2023 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Cesta k dokonalosti

Myšlenku na den středověké mystičky sv. Kateřiny Sienské vybíráme z jejího nejznámějšího díla "Dialog s Boží prozřetelností", které zachycuje rozhovor ... číst dále

17.2.2023 02:00 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jiří Mikulášek: Odpuštění v pravou chvíli

Autorem Myšlenky je Mons. Jiří Mikulášek, bývalý generální vikář brněnské diecéze. Čte Radek Habáň. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů.  ... číst dále

16.2.2023 00:00 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Nebeská podatelna

Myšlenku připravil evangelický farář a bývalý synodní senior ČCE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši &nb ... číst dále

15.2.2023 02:00 00:03:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Přikázáním dává smysl láska, formální dodržování je marné

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu nedělní promluvu papeže Františka. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebu ... číst dále

14.2.2023 02:00 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Oběma nohama

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Martin Weisbauer ... číst dále

13.2.2023 02:00 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Flek: Nebeská revoluce

Myšlenka na den vychází z Parabible evangelického teologa  a kazatele Alexandra Fleka. Zamyšlení, které parafrázuje 3. kapitolu Matoušova evangel ... číst dále

12.2.2023 02:00 00:01:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš kardinál Špidlík: Statistiky

Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! Možnosti podpory najdete na h ... číst dále

11.2.2023 02:00 00:01:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Marie Svatošová: Hospic

Autorkou Myšlenky je MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka českého hospicového hnutí. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši ... číst dále

10.2.2023 02:00 00:02:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Akedie

Myšlenku připravil redaktor studia Proglasu v Hradci Králové Martin Weisbauer.  Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaš ... číst dále

9.2.2023 02:00 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Žebřík

Autorem Myšlenky je evangelický farář a v letech 2015-2021 synodní senior ČCE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebu ... číst dále

8.2.2023 02:00 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Stůj uprostřed svého lidu a osuš jeho slzy

Místo obvyklého textu před polední modlitbou přinášíme slova papeže Františka v závěru apoštolské návštěvy Jižního Súdánu. Čte Martin Holík. Radio Pro ... číst dále

7.2.2023 02:00 00:02:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Jombík: Skutky lásky

Myšlenku na den k evangeliu Mt 5,13-16: "Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." připravil Pa ... číst dále

6.2.2023 02:00 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk Drštka: Víra, naděje, láska

Autorem Myšlenky je P. Zdeněk Drštka, duchovního správce farností Modřice, Ochoz a Rajhrad. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuj ... číst dále

5.2.2023 02:00 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Pravá modlitba

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme ... číst dále

4.2.2023 02:00 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Šarbel Machlúf: Upřímnost a pokora - zbraně proti ďáblu

Myšlenku vybíráme z díla sv. Šarbela Machlúfa (1828-1898). Čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši &nbs ... číst dále

3.2.2023 02:00 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Boží zrcadlo

Myšlenku na den vybíráme z knihy amerického františkána Richarda Rohra "Univerzální Krisus", kterou vydalo nakladatelství Barrister a Principal v leto ... číst dále

2.2.2023 02:00 00:02:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Franciszek Gajewski: Světlo Hromnic

Autorem Myšlenky je P. Franciszek Gajewski OSPPE, duchovní správce farnosti Ostrava-Přívoz. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuj ... číst dále

1.2.2023 02:00 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Neplýtvejme, šiřme ekologii spravedlnosti a lásky

Přeložila česká redakce Vatikánských médií, redakčně upravil Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  po ... číst dále

31.1.2023 02:00 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: Pololetí

Autorkou Myšlenky je farářka Českobratrské církve evangelické Saša Jacobea. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  p ... číst dále

30.1.2023 02:00 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Vopřada: Semeno klíčí a roste

Autorem Myšlenky je P. David Vopřada, kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě. Radio Proglas žije pouze z darů s ... číst dále

29.1.2023 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Havel: Máme důvod k naději

Václav Havel a stále aktuální slova, která pronesl ve svém novoročním projevu dne 1. ledna roku 1998. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar ... číst dále

28.1.2023 06:41 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Tomáš Akvinský: Z dopisu sv. Tomáše brabantské vévodkyni

Z dopisu sv. Tomáše brabantské vévodkyni čte Zdeněk Drštka.

27.1.2023 02:00 00:01:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Nepropadejte panice

Myšlenku na den vybíráme z encykliky Fratelli tutti papeže Františka. Čte Jan Hanák. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaš ... číst dále

26.1.2023 02:00 00:03:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Všetula: Rozhodnutí

Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! Možnosti podpory najdet ... číst dále

25.1.2023 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Co opustit a kam jít?

Myšlenku na den vybíráme z promluvy papeže Františka před nedělní polední modlitbou Anděl Páně. Přeložila redakce Vatican News, redakčně upravil a čte ... číst dále

24.1.2023 02:00 00:02:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Let balónem

Autorem Myšlenky je Martin Weisbauer, redaktor Radia Proglas. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  ... číst dále

23.1.2023 02:00 00:02:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ulf Ekman: Jednota církve

Autorem dnešní Myšlenky na den je švédský kazatel Ulf Ekman, zakladatel letniční církve "Slovo života". V r. 2014 se spolu s manželkou manželkou Birgi ... číst dále

22.1.2023 02:00 00:04:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Prokeš: Jezulátko v kapse

Autorem zamyšlení je P. Josef Prokeš, farář ve Vodňanech. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu, &nbs ... číst dále

21.1.2023 02:00 00:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Viktorie Kopecká: Životodárná mnohost v jednotě

Zamyšlení na téma "jednota křesťanů" a "ekumenismus" připravila Martina Viktorie Kopecká. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potř ... číst dále

20.1.2023 02:00 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Titěra: Co pro mě znamená ekumenismus?

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů přinášíme promluvu člena Bratrské jednoty baptistů Jana Titěry. Radio  Proglas žije pouze z darů svých ... číst dále

19.1.2023 02:00 00:03:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Žalm 39

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  aby ... číst dále

18.1.2023 02:00 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Raus: Církev mateřská i otcovská

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů přinášíme krátké zamyšlení bývalého místopředsedy Ekumenické rady církví Pera Rause. Radio  Proglas ži ... číst dále

17.1.2023 02:00 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Jan Křtitel učí svobodě od lpění

V Myšlence na den přinášíme nedělní promluvu papeže Františka. Přeložila redakce Rádia Vatikán, redakčně upravil a čte Martin Holík. Radio  Progl ... číst dále

16.1.2023 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Eva Fialová: Buď vůle Tvá...

Autorkou Myšlenky je posluchačka Proglasu Eva Fialová. Čte Jitka Ingrová. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši &nb ... číst dále

15.1.2023 02:00 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Slavomír Ordoš: Křesťané jako beránci

Autorem Myšlenky je P. Slavomír Ordoš, kaplan ve farnosti Valašské Meziříčí. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  ... číst dále

14.1.2023 02:00 00:03:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Prokop Siostrzonek: Moudrost

Autorem dnešní Myšlenky na den je arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek. Citujeme ji z knihy Ranní zamyšlení, kterou vydalo Karmelitánské  ... číst dále

13.1.2023 02:00 00:01:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Měl bys trochu času?

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Martin Weisbauer. Rad ... číst dále

12.1.2023 02:00 00:03:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Koupím dům

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  aby ... číst dále

11.1.2023 02:00 00:04:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Boží spravedlností je milosrdenství

V Myšlence na den přinášíme promluvu papeže Františka ze svátku Křtu Páně. Přeložila redakce Rádia Vatikán, redakčně upravil Martin Holík. Radio   ... číst dále

10.1.2023 02:00 00:01:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Toužit po jednotě

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.

9.1.2023 02:00 00:02:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Renč: Radost z důvěry

Myšlenka na den využívá motivy z knihy "Májové úvahy" Václava Renče (karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2010), upravila Hana Svanovská. Čte P ... číst dále

8.1.2023 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Baxant: Křest Páně

Autorem Myšlenky je Mons. Jan Baxant, biskup litoměřické diecéze. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podpo ... číst dále

7.1.2023 02:00 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jiří Šenkýř: Díky, papeži Benedikte

Myšlenku připravil františkánský terciář Jiří Šenkýř. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  ab ... číst dále

6.1.2023 02:00 00:03:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Zjevení Páně a plány

Autorem Myšlenky je redaktor hradeckého studia Radia Proglas Martin Weisbauer. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaš ... číst dále

5.1.2023 02:00 00:01:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Benedikt XVI.: Boží čekání

Dnes, v den pohřbu emeritního papeže Benedikta XVI., přinášíme Myšlenku na den z jeho díla. Čte Jan Novotný.   Radio  Proglas žije pouze z d ... číst dále

4.1.2023 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Svatá Matka Boží!

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu papeže Františka před polední modlitbou 1. 1. 2023. Čte Martin Holík. Radio  Proglas žije pouze z darů sv ... číst dále

3.1.2023 02:00 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Jak na Nový rok...

Autorkou Myšlenky je spisovatelka a knihkupkyně Hana Pinknerová. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podpor ... číst dále

2.1.2023 02:00 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Sloužím

Autorem Myšlenky na den je kněz, dokumentarista a šéfredaktor Radia Proglas Jan Hanák. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebu ... číst dále

1.1.2023 02:00 00:02:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Benedikt XVI.: Pokoj a mír

Ve včerejších dopoledních hodinách zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Pro přinášíme Myšlenku na den, kterou z jeho díla nastudoval Ondřej Mléčka.

31.12.2022 02:00 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Vánoční člověk

Autorem Myšlenky je kněz a jednatel Radia Proglas Martin Holík. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu ... číst dále

30.12.2022 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Rodina je příběh, ze kterého pocházíme

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka ze svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa v roce 2021. Radio Proglas žije pouze z da ... číst dále

29.12.2022 02:00 00:02:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Abych se za ni nemusel stydět

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  aby ... číst dále

28.12.2022 02:00 00:02:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František Míček: Tajemné Vánoce

Tuto myšlenku na den připravil pro podporovatele Mezinárodního vězeňského společenství pater František Míček O.Praem. Čte Martin Holík.

27.12.2022 02:00 00:04:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk Drštka: Nevinně o víně

Myšlenku připravil P. Zdeněk Drštka, duchovní správce farností Modřice, Ochoz a Rajhrad. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potře ... číst dále

26.12.2022 02:00 00:02:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anna Peková: Král

Autorkou Myšlenky je Anna Peková z farnosti Zábřeh. Čte Gabriela Žilinská. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši &n ... číst dále

25.12.2022 02:00 00:02:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Konzbul: Vydejte se na cestu s Božím dítětem

Myšlenku připravil Mons. Pavel Konzbul, brněnský biskup. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,   ... číst dále

24.12.2022 02:00 00:04:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Temná noc

Autorem Myšlenky na den je kněz, dokumentarista a šéfredaktor Radia Proglas Jan Hanák. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebu ... číst dále

23.12.2022 02:00 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anna Peková: Čas

Autorkou Myšlenky je Anna Peková, farnice z farnosti Zábřeh. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu, & ... číst dále

22.12.2022 02:00 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Staufčík: Advent jako doba očekávání

Autorem Myšlenky je P. Michal Staufčík, kaplan ve farnosti Valašské Klobouky. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši ... číst dále

21.12.2022 02:00 00:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Žijme v otevřenosti k Božím překvapením

V Myšlence na den přinášíme promluvu papeže Františka před polední modlitbou na 4. neděli adventní 2022. Čte Martin Holík. Radio  Proglas žije po ... číst dále

20.12.2022 02:00 00:01:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Adventní věnec

Myšlenku připravil redaktor královéhradeckého studia Radia Proglas Martin Weisbauer. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuje ... číst dále

19.12.2022 02:00 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Zpátky k víře

Adventní zamyšlení vybíráme z knihy Richarda Rohra "Očekávání vánoc", kterou vydalo nakladatelství Portál v letošním roce. Čte Pavel Chaloupka. Radio  ... číst dále

18.12.2022 02:00 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Filip Jan Rathouský: S důvěrou přijímat Boží poslání

Autorem Myšlenky je P. Filip Jan Rathouský OFM, administrátor farnosti u kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Radio  Proglas žije pouze z darů svý ... číst dále

17.12.2022 02:00 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Hošek: Adventní úvaha

Autorem Myšlenky je Pavel Hošek, religionista, spisovatel a kazatel Církve bratrské. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuje ... číst dále

16.12.2022 02:00 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Terezie z Avily: Radost z pokoje

Myšlenku na den vybíráme z díla sv. Terezie z Avily. Čte Terezie Breindlová. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  ... číst dále

15.12.2022 02:00 00:03:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Zima na těle

Autorem Myšlenky je Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom mohli vysílat. DĚKU ... číst dále

14.12.2022 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Advent je čas, kdy se znovu učíme, kdo je Bůh

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu papeže Františka před polední modlitbou o 3. neděli adventní 2022.  Čte Martin Holík., Radio  Progla ... číst dále

13.12.2022 02:00 00:03:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Renč: Radost soucitu

Myšlenka na den využívá motivy z knihy "Májové úvahy" Václava Renče (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2010), upravila Hana Svanovská. Radio ... číst dále

12.12.2022 02:00 00:02:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexander Flek: Datum apokalypsy

Myšlenka na den vychází z Parabible evangelického teologa a kazatele Alexandra Fleka. Zamyšlení, které parafrázuje 24. kapitolu Matoušova evangelia, v ... číst dále

11.12.2022 02:00 00:02:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Konzal: Církev jako matka

Je tomu rok a pár týdnů, co zemřel biskup Skryté církve Koinotes Jan Konzal. O jeho myšlenkách z konce devadesátých let, tak prorockých zejména v souv ... číst dále

10.12.2022 02:00 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. Josef Toufar: Dopis o zázraku

Zítra o 3. neděli adventní si připomeneme 73. výročí tajemného úkazu v kostele v Číhošti na Vysočině. Coby Myšlenku na den přinášíme  vzácný doku ... číst dále

9.12.2022 02:00 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Roman Češka: Jen pošetilec čeká, až se věci vyřeší samy

Myšlenku na den připravil ekonom Roman Češka. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom mohli vy ... číst dále

8.12.2022 02:00 00:01:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Maxmilián Maria Kolbe: O Panně Marii

Myšlenku na den patrona rádií sv. Maxmilliána Kolbeho O Panně Marii čte Terezie Breindlová.

7.12.2022 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Pokrytectví může zničit i to nejposvátnější

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu papeže Františka před nedělní polední modlitbou. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potře ... číst dále

6.12.2022 02:00 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

N. T. Wright: Církev je multietnická rodina

Myšlenku na den vybíráme z knihy anglikánského teologa N. T. Wrighta "Podstata křesťanství". Vydalo nakladatelství Biblion v Praze roku 2019. Radio &n ... číst dále

5.12.2022 02:00 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Démoni na Zelňáku

Autorem Myšlenky je kněz a publicista Jan Hanák. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom mohli ... číst dále

4.12.2022 02:00 00:01:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Berka: Vánoční pozdrav

Myšlenku připravil P. Jan Berka, farář farnosti Kelč. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom  ... číst dále

3.12.2022 02:00 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Maria, dokonalý obraz plodnosti

Adventní zamyšlení vybíráme z knihy Richarda Rohra "Očekávání vánoc", kterou vydalo nakladatelství Portál. Radio  Proglas žije pouze z darů svých ... číst dále

2.12.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jitka Skřičková: Stavět z trámů loď

Autorkou Myšlenky je redaktorka Proglasu Jitka Skříčková. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abyc ... číst dále

1.12.2022 02:00 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Advent, přejný čas

Myšlenku na den připravil evangelický farář Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  aby ... číst dále

30.11.2022 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Bůh je přítomen ve všedním dni

Coby Myšlenku na den přinášíme nedělní promluvu papeže Františka. Přeložila redakce RaVat, redakčně upravil Martin Holík. Radio  Proglas žije pou ... číst dále

29.11.2022 02:00 00:02:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Těšit se je nejhezčí

Adventní zamyšlení P. Petra Vrbackého z knihy "Těšit se je nejhezčí". Vydalo nakladatelství Cesta v Brně v roce 2011.

28.11.2022 02:00 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Udělejme v sobě místo

Adventní zamyšlení vybíráme z knihy Richarda Rohra "Očekávání Vánoc", kterou vydalo nakladatelství Portál v roce 2018. Radio  Proglas žije pouze  ... číst dále

27.11.2022 02:00 00:02:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Botek: Myšlenka na 1. neděli adventní

Autorem Myšlenky je P. Libor Botek, duchovní správce farnosti Ostrava-Hošťálkovice. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujem ... číst dále

26.11.2022 02:00 00:02:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Příprava na advent

Autorem Myšlenky je Martin Weisbauer, redaktor královehradeckého studia Radia Proglas. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebu ... číst dále

25.11.2022 02:00 00:03:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Rosteme prostřednictvím bližního

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Pot ... číst dále

24.11.2022 02:00 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Očekávané a neočekávané

Autorem Myšlenky je P. Jan Krbec, farář v Rokytnici nad Rokytnou. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, &n ... číst dále

23.11.2022 02:00 00:04:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Slavnost Ježíše Krista Krále

Kázání, které papež František přednesl 20. listopadu při bohoslužbě v italském Asti, kam přijel na víkendové setkání se svými příbuznými. Čte Martin H ... číst dále

22.11.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš Garrigue Masaryk: Revoluce hlav a srdcí

Pro dnešek vybíráme Myšlenku na den z úvah prvního prezidenta, profesora Tomáše Garrigua Masaryka. Zamýšlí se v něm nad podstatou a významem demokrati ... číst dále

21.11.2022 02:00 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Jho a jařmo

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu ... číst dále

20.11.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

John Henry Newman: Hleďme na projevy Boží prozřetelnosti

Myšlenku na den vybíráme z kázání anglického kardinála Johna Henryho Newmana (1801-1890), kterou vydalo pod názvem "Rizika víry" nakladatelství OP Kry ... číst dále

19.11.2022 02:00 00:03:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

N. T. Wright: Církev je jako řeka a strom

Myšlenku na den vybíráme z knihy anglikánského teologa N. T. Wrighta "Podstata křesťanství". Vydalo nakladatelství Biblion v Praze roku 2019. Radio &n ... číst dále

18.11.2022 02:00 00:01:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Herbst: Svoboda

Dnešní Myšlenka na den biskupa Karla Herbsta je čerpána z knihy V Boží blízkosti, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2007. Čte Marek Ch ... číst dále

17.11.2022 02:00 00:02:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Svoboda nad zlato

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom m ... číst dále

16.11.2022 02:00 00:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Žít víru s vytrvalostí znamená budovat dobro

Coby Myšlenku na den přinášíme nedělí promluvu papeže Františka. Čte Martin Holík. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme ... číst dále

15.11.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Adalbert Ludwig Balling: Přátelství jsou jako verše...

Myšlenku na den Přátelství jsou jako verše... citujeme z knihy německého spisovatele, kněze a řeholníka Adalberta Ludwiga Ballinga "Člověče mám tě rád ... číst dále

14.11.2022 02:00 00:03:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ludmila Křivancová: O tetičkování

Myšlenku připravila Ludmila Křivancová, knihovnice a fejetonistka. Čte Kateřina Rýznarová. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Pot ... číst dále

13.11.2022 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vít Zatloukal: Břemeno slávy

Autorem Myšlenky je P. Vít Zatloukal, duchovní správce farnosti Ludgeřovice. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  ... číst dále

12.11.2022 02:00 00:01:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Jurčo: Mám tě rád

Autorem Myšlenky je Martin Jurčo, spolupracovník TWR. Čte Vlastimil Kolegar. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  ... číst dále

11.11.2022 02:00 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Stanislav Krátký: Ohlédnutí

Dnešní Myšlenkou na den si připomínáme památku zemřelého probošta Stanislava Krátkého, představeného Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Miku ... číst dále

10.11.2022 02:00 00:00:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Antonín Klaret Dąbrowski: Takový je náš Král

Autorem Myšlenky je P. Antonín Klaret Dąbrowski, nemocniční kaplan v Uherském Hradišti. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřeb ... číst dále

9.11.2022 02:00 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Mír začíná odzbrojením srdce

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou o slavnosti Všech svatých. Radio  Proglas žije pouze z darů sv ... číst dále

8.11.2022 02:00 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: O vztazích

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Eminger. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom mohli vysíl ... číst dále

7.11.2022 02:00 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dagmar Pohunková: Imunitní reakce

Dnešní Myšlenku an den vybíráme z knihy fejetonů lékařky a překladatelky Dagmar Pohunkové "Sloupky podél cest".

6.11.2022 02:00 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Romano Guardini: Touha po Bohu

Myšlenku na den vybíráme z knihy Romana Guardiniho "O modlitbě".

5.11.2022 02:00 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Sandra Silná: Nové víno do nových měchů

Sandra Silná, farářka sboru Církve československé husitské v Brně na Botanické ulici.

4.11.2022 02:00 00:01:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jean Vanier: Stát se člověkem

Autorem Myšlenky na den je zakladatel komunitního hnutí Archa Jean Vanier. Archa představuje společenství lidí, kteří sdílejí život spolu s lidmi s me ... číst dále

3.11.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Jablůnka a my

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu, abychom mohli v ... číst dále

2.11.2022 02:00 00:05:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Zacheus hledá Ježíše, Ježíš hledá Zachea

V Myšlence na den přinášíme část nedělní promluvy papeže Františka. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme va ... číst dále

1.11.2022 05:57 00:02:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. Libor Botek: Klíč k tomu být svatý

Zamyšlení P. Libora Botka, duchovního správce farnosti Ostrava-Hošťálkovice

31.10.2022 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Řežábek: Pod zorným úhlem věčnosti

Myšlenku připravil Karel Řežábek, pastor Křesťanských společenství v Plzni. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši p ... číst dále

30.10.2022 02:00 00:02:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Bůh se ztotožňuje s člověkem

Autorem Myšlenky je P. Petr Vrbacký, farář farnosti u kostela sv. Augustina v Brně. Čte Jitka Ingrová. Radio  Proglas žije pouze z darů svých pos ... číst dále

29.10.2022 02:00 00:03:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Timothy Radcliffe: Každý si nese své jméno

Coby Myšlenku na den přinášíme krátkou úvahu anglického kněze z řádu dominikánů Timothyho Radcliffa, kterou jsme vybrali z jeho knihy "Proč chodit do  ... číst dále

28.10.2022 02:00 00:04:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

C. S. Lewis: O vlastenectví a příslušnosti k církvi

Autorem Myšlenky je C. S. Lewis (1898 - 1963), britský spisovatel, teolog a literární historik. Čte Radka Rozkovcová. Radio  Proglas žije pouze z ... číst dále

27.10.2022 02:00 00:02:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Chvála božské lásky

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Pot ... číst dále

26.10.2022 02:00 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Vystoupit k Bohu znamená nejprve sestoupit do svého nitra

V Myšlence na den přinášíme část nedělní promluvy papeže Františka. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme va ... číst dále

25.10.2022 02:00 00:01:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jana Nagajová: Až na smrt

Autorkou Myšlenky je Jana Nagajová, spolupracovnice TWR. Čte Lída Matušková Hojková. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaš ... číst dále

24.10.2022 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Neboj se, já jsem stále s tebou

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abyc ... číst dále

23.10.2022 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

James H. Kroeger: Pavlovy dynamické misijní zásady

V rámci Myšlenky na den vám přinášíme krátkou úvahu amerického misionáře Jamese H. Kroegera, která připomene misijní zásady apoštola Pavla. Čte Daniel ... číst dále

22.10.2022 02:00 00:01:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Jan Pavel II.: Důstojnost

Myšlenka na den s názvem Důstojnost je čerpána z knihy Hledání naděje, na minutku s Janem Pavlem II. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce  ... číst dále

21.10.2022 02:00 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Sklenář: Blahoslavený Karel Habsburský

Letos si připomínáme 100 let od úmrtí blahoslaveného Karla I. Habsburského a dnes slavíme  jeho svátek. Myšlenku připravil teolog a historik Mich ... číst dále

20.10.2022 02:00 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: USA a my

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat ... číst dále

19.10.2022 02:00 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: O střelné modlitbě

Promluva papeže Františka před polední modlitbou v neděli 16. října 2022. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  ... číst dále

18.10.2022 02:00 00:02:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Únava životem

V Myšlence na den přinášíme zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské. Čte Petr Pospíšil. Radio Proglas žije pouze z darů s ... číst dále

17.10.2022 02:00 00:03:53