Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 44 400 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Myšlenka na den"

8.6.2023 02:11 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jaroslav Kratka: Drahá Marie

Jaroslav Kratka - duchovní Evangelické církve augsburského vyznání v eské republice

7.6.2023 01:48 00:02:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Katolický pohled na svt

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra [rirda róra] "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.

6.6.2023 01:34 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Bh je láska, jako on mjme dvee vždy otevené všem

Z promluvy papeže Františka ped polední modlitbou v nedli o slavnosti Nejsvtjší Trojice.

5.6.2023 01:37 00:02:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Éloi Leclerc: Jít lidem vstíc

Autorem dnešní myšlenky na den je Éloi Leclerc, který ve svém literárním díle zpracovává pedevším základní myšlenky a principy Františka z Assisi, jeh ... číst dále

4.6.2023 01:33 00:03:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Ambros: Trojice

P. Pavel Ambros - profesor na CMTF UP Olomouc Myšlenka k evangeliu Jan 3,16-18

3.6.2023 01:27 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

bl. Alžbta od Nejsvtjší Trojice: Modlitba sestry Alžbty

Autorkou Myšlenky na den je francouzská karmelitka blahoslavená Alžbta od Nejsvtjší Trojice.

2.6.2023 01:30 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: Jak vycviit draka

Saša Jacobea, faráka eskobratrské církve evangelické v Blahoslavov dom v Brn

1.6.2023 01:10 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Mapa Asie

Myšlenku na den pipravil Daniel Ženatý.

31.5.2023 17:13 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anna Peková: Píse slávy

Úvahu na dnešní den pipravila posluchaka Radia Proglas z farnosti Zábeh.

30.5.2023 02:06 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Františkova svatodušní homilie

Papežova svatodušní homilie HOMILIE papeže FRANTIŠKA pi mši svaté na slavnost Seslání Ducha svatého Boží slovo nám ukazuje Ducha svatého v akci. Vidím ... číst dále

29.5.2023 01:11 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Viktorie Kopecká: Bez louení není nových setkání

Martina Viktorie Kopecká, faráka Církve eskoslovenské hustiské v Praze

28.5.2023 01:12 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Bernard Ondej Mléka: Žíze a pramen

P. Bernard Ondej Mléka, františkán

27.5.2023 02:00 00:03:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Pij, Duchu

Richard Rohr (*1943), americký františkán

26.5.2023 01:33 00:02:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš Enderle: Filip Neri

P. Tomáš Enderle, dkan v Police

25.5.2023 01:30 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Modlitba jako prostedek vzestupu

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností".

24.5.2023 01:49 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Vylézt na strom

Petr Hurych - laický kazatel církve eskoslovenské husitské

23.5.2023 01:37 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Pro vystoupil Ježíš do nebe?

PAPEŽ FRANTIŠEK Pro vystoupil Ježíš do nebe? Drazí brati a sestry, dobrý den! Nanebevstoupení Pán je svátek, svátek, který dobe známe, ale mže vyvolat ... číst dále

22.5.2023 01:31 00:02:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Šarbel Machlúf: Darujte druhým Krista

Svatý Šarbel Machlúf (1828-1898), jeden z nejznámjších svtc Stedního Východu.

21.5.2023 01:13 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jií Šstek: Den modliteb za sdlovací prostedky

P. Jií Šstek, fará ve farnosti Rajnochovice

20.5.2023 01:10 00:03:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Svanovská: Moje pítelkyn ateistka

Hana Svanovská - bávalá redaktorka Proglasu. Myšlenka na den inspirována teologem Josefem Zvinou.

19.5.2023 01:29 00:02:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dominik Partyka: Svým životem svdíme o Kristu

P. Dominik Partyka, paulín z farnosti Ostrava-Pívoz

18.5.2023 01:15 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Když jsem byl mlád

Myšlenku na den pipravil spolupracovník Radia Proglas Daniel Ženatý.

17.5.2023 01:34 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Joachim kardinál Meisner: Mj typ

Z knihy Úvahy o Pann Marii.

16.5.2023 01:01 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Duch svatý nás koriguje a brání

Myšlenku na den vybíráme z nedlní promluvy papeže Františka ped polední modlitbou.

15.5.2023 01:08 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jií Plocek: Za lovkem tajemství

Autorem Myšlenky na den je publicista a hudebník Jií Plocek.

14.5.2023 01:03 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. Jaroslav Filka: O modlitb za pronásledované kesany

Myšlenku na den k dnešnímu Dni modliteb za pronásledované kesany pipravil P. Jaroslav Filka, fará v Kuimi.

13.5.2023 01:01 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Raus: Odpus nám naše viny

Myšlenku na den pipravila Petr Raus, bývalý místopedseda Ekumenické rady církví.

12.5.2023 01:30 00:04:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel ežábek: Jsi-li Syn Boží...

Karel ežábek, pastor Kesanských spoleenství v Plzni.

11.5.2023 01:55 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Žijme v pítomnosti a hleme k nebi

Slova papeže Františka ped nedlní polední modlitbou 7. kvtna 2023

10.5.2023 01:15 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Boty

Pavel Pechanec - biskup CSH Hradec Králové

9.5.2023 01:51 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

N. T. Wright: Kesanská víra je vyhranná a drsná

Myšlenku na den vybíráme z knihy anglikánského teologa N. T. Wrighta "Podstata kesanství". Vydalo nakladatelství Biblion v Praze roku 2019.

8.5.2023 01:54 00:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petra Melicharová: Tulipány aneb Jarní zaslíbení

Myšlenku na den spolupracovnice Radia 7 Petry Melicharové te Petra Eliášová.

7.5.2023 14:58 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vojtch Kodet: Být uedníkem Krista

Myšlenku na den karmelitána P. Vojtcha Kodeta te Pavel Mikš.

6.5.2023 01:56 00:02:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Ren: O jarním úklidu

Myšlenka na den využívá motivy z knihy "Májové úvahy" Václava Rene (karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí 2010), upravila Hana Svanovsk ... číst dále

5.5.2023 02:00 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Kronika: Oidipus

Myšlenku pipravil Petr Kronika, bývalý redaktor Radia Proglas.

4.5.2023 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Co s dostatkem?

Autorem Myšlenky je fará CE Daniel Ženatý.

3.5.2023 02:00 00:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Magna Domina Hungarorum

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských médií, krátil a te Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Po ... číst dále

2.5.2023 02:00 00:01:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Nový ád svta

Myšlenku z díla Richarda Rohra te Martin Weisbauer. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. D ... číst dále

1.5.2023 02:00 00:02:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Ren: Radost z dvry

Myšlenka na den využívá motivy z knihy "Májové úvahy" Václava Rene (karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí 2010), upravila Hana Svanovsk ... číst dále

30.4.2023 02:00 00:04:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Dobrý pastý

Autorem Myšlenky je P. Jan Krbec, fará v Rokytnici nad Rokytnou. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom moh ... číst dále

29.4.2023 02:00 00:02:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Svtlo rozvážnosti

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností". te Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z dar s ... číst dále

28.4.2023 02:00 00:01:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Lenka Malinová: Když všichni reptají

Autorkou Myšlenky je Lenka Malinová, redaktorka TWR. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat.  ... číst dále

27.4.2023 02:00 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ivana Karpenková: Pomluva

Autorkou Myšlenky je Ivana Karpenková, posluchaka Proglasu, histologická laborantka v dchodu. te Anežka Jakubcová. Radio Proglas žije pouze z dar svýc ... číst dále

26.4.2023 02:00 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Dkování všem

Myšlenku pipravil Petr Hurych, laický kazatel církve eskoslovenské husitské. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  ... číst dále

25.4.2023 02:00 00:04:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: O uednících z Emauz

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských medií, te Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme  ... číst dále

24.4.2023 02:00 00:02:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Neil: Jazyk jako kormidlo

Autorem Myšlenky je David Neil, evangelický fará v eských Budjovicích. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abych ... číst dále

23.4.2023 02:00 00:02:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Ren: Radost a bolest

Myšlenka na den využívá motivy z knihy "Májové úvahy" Václava Rene (karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí 2010), upravila a te Hana Sva ... číst dále

22.4.2023 02:13 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Raus: Co s híchem?

Petr Raus, bývalý místopedseda Rady Církve bratrské

21.4.2023 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anselm Grn: Touha po lásce

Myšlenku vybíráme z knihy Anselma Grna "Bydlet v dom lásky", te Markéta Šindeláová. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujem ... číst dále

20.4.2023 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Bh všechno mže, ale ne za všechno mže

Autorem Myšlenky je fará CE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DKUJEME! M ... číst dále

19.4.2023 02:00 00:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Posád: Velikonoce v srdci

Autorem Myšlenky je mons. Pavel Posád, svtící biskup eskobudjovické diecéze. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  ... číst dále

18.4.2023 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

papež František: Návrat "nevícího" Tomáše

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských médií, krátil a te Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Po ... číst dále

17.4.2023 02:00 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Irenej z Lyonu: Apoštolská posloupnost

Myšlenku vybíráme z díla sv. Ireneje z Lyonu, biskupa a muedníka. te Radek Habá. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podpo ... číst dále

16.4.2023 02:00 00:01:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Faustyna Kowalská: Boží milosrdenství

Na nedli Božího milosrdenství pinášíme aktuální poselství sv. Faustyny Kowalské z jejího Deníku. Citujeme dle knihy Petra Vrbackého "Cestou milos ... číst dále

15.4.2023 02:00 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Hrza ped Boží spravedlností

Autorem Myšlenky na motivy deníku sv. Faustyny Kowalské je P. Petr Vrbacký. te Pavel Chaloupka. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebuj ... číst dále

14.4.2023 02:00 00:01:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Svoboda od vlastního já

Autorem Myšlenky je americký františkán Richard Rohr, te Martin Weisbauer. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  a ... číst dále

13.4.2023 02:00 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Povelikononí

Myšlenku pipravil Pavel Pechanec, královéhradecký biskup CSH.

12.4.2023 02:00 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Šly ke hrobu

Pondlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských médií, krátil, upravil a te Martin Holík.

11.4.2023 02:00 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Carlo Carretto: Vzkíšení

Co znamená vit ve vzkíšení? Nad odpovmi se zamýšlí italský spisovatel a mnich Carlo Carretto. Knihu Myšlenky na každý den vydalo nakladatelství Nové m ... číst dále

10.4.2023 02:00 00:01:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Zmrtvýchvstalý Ježíš...

Autorem Myšlenky je americký františkách Richard Rohr. te Martin Weisbauer.

9.4.2023 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Všetula: Zmrtvýchvstání a já

Autorem Myšlenky je P. Libor Všetula SDB, editel salesiánské komunity v Brn-Žaboveskách.

8.4.2023 02:00 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vojtch Cikrle: Bílá sobota

Myšlenku pipravil Vojtch Cikrle, emeritní biskup brnnské diecéze.

7.4.2023 02:00 00:00:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Šank: Petrv plá

Autorem Myšlenky je Pavel Šank, produkní Radia Proglas.

6.4.2023 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Lepší v píbhu než v hledišti

Autorem Myšlenky je fará a bývalý synodní senior CE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom m ... číst dále

5.4.2023 02:00 00:04:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdenk A. Eminger: Umní a eucharistie

Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DKUJEME! Možnosti podpory najdete na https://www.prog ... číst dále

4.4.2023 02:00 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Bože mj, Bože mj, pro jsi mne opustil?

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských médií, krátil a te Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Po ... číst dále

3.4.2023 02:00 00:02:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

s. Filoména: Utrpení je generální zkouškou lásky

Autorkou Myšlenky je s. Filoména z kongregace Dcer Božské Lásky. te Magda Hauserová. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  p ... číst dále

2.4.2023 02:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Regner: Kvtná nedle

Autorem Myšlenky je P. Jan Regner, SJ. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DKUJEME! Možno ... číst dále

1.4.2023 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel ežábek: Dvra

Autorem Myšlenky je Karel ežábek, kazatel Kesanského spoleenství v Plzni. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  ab ... číst dále

31.3.2023 02:00 00:01:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vojtch Cikrle: Osvobození

Pesn ped 33 lety pijal biskupské svcení Mons. Vojtch Cikrle, nyní již emeritní biskup brnnské diecéze. Proto v Myšlence na den nabízíme jeho zamyšlení ... číst dále

30.3.2023 02:00 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateina Sienská: Vle mže zvítzit nad zlým duchem

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateiny Sienské "Dialog s Boží prozetelností". te Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z dar s ... číst dále

29.3.2023 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Charles kardinál Journet: Kontemplace vlitá do srdce

Dnešní Myšlenku na den vybíráme z knihy švýcarského teologa Charlese kardinála Journeta "Promluvy o lásce". Vydalo nakladatelství OP Krystal ... číst dále

28.3.2023 02:00 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: O vzkíšení Lazara

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce vatikánských médií, krátil a te Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Po ... číst dále

27.3.2023 02:00 00:02:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Bernard z Clairvaux: O tech chlebech

Myšlenku na den vybíráme z knihy "Kázání pro dobu postní a velikononí" Bernarda z Clairvaux. Vydalo nakladatelství Krystal OP v Praze roku 2 ... číst dále

26.3.2023 03:00 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František Gajewski: Postní doba jako píprava

Myšlenku P. Františka Gajewského naetl redaktor Antonín Žolnerík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mo ... číst dále

25.3.2023 02:00 00:02:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Slavnost Zvstování Pán a vztahy

Myšlenky pipravil redaktor hradeckého studia Radia Proglas Martin Weisbauer. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  ... číst dále

24.3.2023 02:00 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Vícha: Vrátit se do otcovské nárue

Autorem Myšlenky je P. Daniel Vícha, fará v Kravaích u Opavy. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mohli  ... číst dále

23.3.2023 02:00 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vojtch Kodet: Pokušení církve

Autorem Myšlenky je karmelitán P. Vojtch Kodet. te Petr Pospíšil. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu,  abychom mo ... číst dále

22.3.2023 02:00 00:03:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Hurych: Stvoení svta

Autorem Myšlenky je Petr Hurych, laický kazatel církve eskoslovenské husitské. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Potebujeme vaši  podporu ... číst dále

21.3.2023 02:00 00:04:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Uzdravením nás Ježíš obdauje novou dstojností

Nedlní promluvu papeže Františka peložila eská redakce Radia Vatikan, redakn upravil Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar svých poslucha. Pote ... číst dále

20.3.2023 02:01 00:02:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Plody sjednocení

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Jitka Ingrová. Radio Proglas žije pouze z darů svých po ... číst dále

19.3.2023 02:00 00:02:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Lukáš Gabriel Malich: Ježíšův pohled

Autorem Myšlenky je P. Lukáš Gabriel Malich, rektor klášterního kostela  dominikánů v Olomouci, kaplan pro mládež. Radio Proglas žije pouze z dar ... číst dále

18.3.2023 02:00 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Luther: Z dopisu nemocnému otci

Myšlenku na den vybíráme z knihy "Dopisy blízkým", který je výborem z obsáhlé korespondence velké postavy církevní reformace. Vydalo nakladatelství Bi ... číst dále

17.3.2023 02:00 00:01:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Synové a dcery Boží

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Martin Weisbauer ... číst dále

16.3.2023 02:00 00:03:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Vlastníme mnohé, čas ne

Myšlenku připravil farář a bývalý synodní senior ČCE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  ... číst dále

15.3.2023 02:00 00:02:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Bernard z Clairvaux: Sestupování a vystupování

Dnešní Myšlenku na den vybíráme z knihy "Kázání pro dobu postní a velikonoční" Bernarda z Clairvaux. Vydalo nakladatelství Krystal OP v Praze roku 201 ... číst dále

14.3.2023 02:00 00:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Ježíš tiše žádá, abychom se postarali o žíznící

Nedělní promluvu papeže Františka přeložila česká redakce vatikánských médií, redakčně upravil Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých pos ... číst dále

13.3.2023 02:00 00:02:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Aristotelés: Lehké je minout cíl, nesnadné jej zasáhnout

Úvahu řeckého filosofa Aristotela čte Tomáš Petr. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohl ... číst dále

12.3.2023 02:00 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk Drštka: Žízeň obdarovat

Autorem Myšlenky je P. Zdeněk Drštka. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. D ... číst dále

11.3.2023 02:00 00:03:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jaroslav Knichal: Poslání vojenského kaplana

U příležitosti zítřejšího výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance vám nyní nabízíme Myšlenku na den hlavního kaplana Armády České re ... číst dále

10.3.2023 02:00 00:02:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anselm Grün: Objevit cestu k prameni

Myšlenku na den benediktina Anselma Grüna čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,   ... číst dále

9.3.2023 02:00 00:02:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Modlete se ve svém rytmu

Autorem Myšlenky je americký františkán Richard Rohr. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom  ... číst dále

8.3.2023 02:00 00:02:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Pechanec: Hřejivá naděje

Autorem Myšlenky na den je Pavel Pechanec, královéhradecký biskup Církve československé husitské

7.3.2023 02:00 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Důležité je být s Ježíšem, i když není snadné vše pochopit

Přeložila redakce Radia Vatikán, redakčně upravil Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu, &nbs ... číst dále

6.3.2023 02:00 00:02:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Tomáš Akvinský: Vzít Kristův kříž

Myšlenku sv. Tomáše Akvinského čte Igor Dostálek. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohl ... číst dále

5.3.2023 02:00 00:03:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Miroslav Herold: Kristova proměna

Myšlenku připravil P. Miroslav Herold, kaplan v akademické farnosti v Olomouci. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši &nb ... číst dále

4.3.2023 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Z Deníku mladých: Podobenství o marnotratném otci

Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! Možnosti po ... číst dále

3.3.2023 02:00 00:02:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Samota

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Martin Weisbauer. Rad ... číst dále

2.3.2023 02:00 00:03:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Z nabídky postního času

Myšlenku připravil evangelický farář Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mo ... číst dále

1.3.2023 02:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vlastimil Kadlec: Šance doby postní

Autorem Myšlenky je P. Vlastimil Kadlec OMI, člen Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Radio Proglas žije pouze z darů svých poslucha ... číst dále

28.2.2023 02:00 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Opírám se o Boží slovo ve svých duchovních zápasech?

Coby Myšlenku na den nabízíme nedělní promluvu papeže Františka. Redakčně upravil a čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů ... číst dále

27.2.2023 02:00 00:02:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Benedikt XVI.: Výzvy postní doby

V rámci Myšlenky na den vám nabízíme úvahu nedávno zesnulého emeritního papeže Benedikta XVI. Čte Filip Breindl. Radio Proglas žije pouze z darů svých ... číst dále

26.2.2023 02:00 00:02:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Stanislav Zatloukal: Naše poušť

Autorem Myšlenky je P. Stanislav Zatloukal, farář ve Francově Lhotě. Čte Radka Rozkovcová. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuje ... číst dále

25.2.2023 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Zlo nejsme schopni udržet pod kontrolou

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské čte Filip Breindl. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme  ... číst dále

24.2.2023 02:00 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Semela: Zlem nezachráníš

Autorem Myšlenky je P. Pavel Semela z farnosti Svatého Antonína z Padovy v Praze. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši & ... číst dále

23.2.2023 02:00 00:02:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ladislav Heryán: Mějte rádi své děti

Autorem Myšlenky je salesián P.  Ladislav Heryán. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom ... číst dále

22.2.2023 02:00 00:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk Drštka: Popel

Autorem Myšlenky je P. Zdeněk Drštka. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. D ... číst dále

21.2.2023 02:00 00:04:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Reagovat na zlo dobrem. Láska proměňuje konflikty

V Myšlence na den přinášíme nedělní promluvu papeže Františka. Redakčně upravil a čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů.  ... číst dále

20.2.2023 02:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jiří Šenkýř: Querida Moravia

Autorem Myšlenky je Jiří Šenkýř. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom moh ... číst dále

19.2.2023 02:00 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Stefan: Milovat své nepřátele

Autorem Myšlenky je P. Pavel Stefan, farář ve farnosti Valašské Meziříčí. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  pod ... číst dále

18.2.2023 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Cesta k dokonalosti

Myšlenku na den středověké mystičky sv. Kateřiny Sienské vybíráme z jejího nejznámějšího díla "Dialog s Boží prozřetelností", které zachycuje rozhovor ... číst dále

17.2.2023 02:00 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jiří Mikulášek: Odpuštění v pravou chvíli

Autorem Myšlenky je Mons. Jiří Mikulášek, bývalý generální vikář brněnské diecéze. Čte Radek Habáň. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů.  ... číst dále

16.2.2023 00:00 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Nebeská podatelna

Myšlenku připravil evangelický farář a bývalý synodní senior ČCE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši &nb ... číst dále

15.2.2023 02:00 00:03:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Přikázáním dává smysl láska, formální dodržování je marné

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu nedělní promluvu papeže Františka. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebu ... číst dále

14.2.2023 02:00 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Oběma nohama

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Martin Weisbauer ... číst dále

13.2.2023 02:00 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Flek: Nebeská revoluce

Myšlenka na den vychází z Parabible evangelického teologa  a kazatele Alexandra Fleka. Zamyšlení, které parafrázuje 3. kapitolu Matoušova evangel ... číst dále

12.2.2023 02:00 00:01:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš kardinál Špidlík: Statistiky

Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! Možnosti podpory najdete na h ... číst dále

11.2.2023 02:00 00:01:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Marie Svatošová: Hospic

Autorkou Myšlenky je MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka českého hospicového hnutí. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši ... číst dále

10.2.2023 02:00 00:02:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Akedie

Myšlenku připravil redaktor studia Proglasu v Hradci Králové Martin Weisbauer.  Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaš ... číst dále

9.2.2023 02:00 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Žebřík

Autorem Myšlenky je evangelický farář a v letech 2015-2021 synodní senior ČCE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebu ... číst dále

8.2.2023 02:00 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Stůj uprostřed svého lidu a osuš jeho slzy

Místo obvyklého textu před polední modlitbou přinášíme slova papeže Františka v závěru apoštolské návštěvy Jižního Súdánu. Čte Martin Holík. Radio Pro ... číst dále

7.2.2023 02:00 00:02:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Jombík: Skutky lásky

Myšlenku na den k evangeliu Mt 5,13-16: "Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." připravil Pa ... číst dále

6.2.2023 02:00 00:05:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk Drštka: Víra, naděje, láska

Autorem Myšlenky je P. Zdeněk Drštka, duchovního správce farností Modřice, Ochoz a Rajhrad. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuj ... číst dále

5.2.2023 02:00 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Pravá modlitba

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme ... číst dále

4.2.2023 02:00 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Šarbel Machlúf: Upřímnost a pokora - zbraně proti ďáblu

Myšlenku vybíráme z díla sv. Šarbela Machlúfa (1828-1898). Čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši &nbs ... číst dále

3.2.2023 02:00 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Boží zrcadlo

Myšlenku na den vybíráme z knihy amerického františkána Richarda Rohra "Univerzální Krisus", kterou vydalo nakladatelství Barrister a Principal v leto ... číst dále

2.2.2023 02:00 00:02:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Franciszek Gajewski: Světlo Hromnic

Autorem Myšlenky je P. Franciszek Gajewski OSPPE, duchovní správce farnosti Ostrava-Přívoz. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuj ... číst dále

1.2.2023 02:00 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Neplýtvejme, šiřme ekologii spravedlnosti a lásky

Přeložila česká redakce Vatikánských médií, redakčně upravil Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  po ... číst dále

31.1.2023 02:00 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: Pololetí

Autorkou Myšlenky je farářka Českobratrské církve evangelické Saša Jacobea. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  p ... číst dále

30.1.2023 02:00 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Vopřada: Semeno klíčí a roste

Autorem Myšlenky je P. David Vopřada, kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě. Radio Proglas žije pouze z darů s ... číst dále

29.1.2023 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Havel: Máme důvod k naději

Václav Havel a stále aktuální slova, která pronesl ve svém novoročním projevu dne 1. ledna roku 1998. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z dar ... číst dále

28.1.2023 06:41 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Tomáš Akvinský: Z dopisu sv. Tomáše brabantské vévodkyni

Z dopisu sv. Tomáše brabantské vévodkyni čte Zdeněk Drštka.

27.1.2023 02:00 00:01:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Nepropadejte panice

Myšlenku na den vybíráme z encykliky Fratelli tutti papeže Františka. Čte Jan Hanák. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaš ... číst dále

26.1.2023 02:00 00:03:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Všetula: Rozhodnutí

Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! Možnosti podpory najdet ... číst dále

25.1.2023 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Co opustit a kam jít?

Myšlenku na den vybíráme z promluvy papeže Františka před nedělní polední modlitbou Anděl Páně. Přeložila redakce Vatican News, redakčně upravil a čte ... číst dále

24.1.2023 02:00 00:02:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Let balónem

Autorem Myšlenky je Martin Weisbauer, redaktor Radia Proglas. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  ... číst dále

23.1.2023 02:00 00:02:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ulf Ekman: Jednota církve

Autorem dnešní Myšlenky na den je švédský kazatel Ulf Ekman, zakladatel letniční církve "Slovo života". V r. 2014 se spolu s manželkou manželkou Birgi ... číst dále

22.1.2023 02:00 00:04:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Prokeš: Jezulátko v kapse

Autorem zamyšlení je P. Josef Prokeš, farář ve Vodňanech. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu, &nbs ... číst dále

21.1.2023 02:00 00:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Viktorie Kopecká: Životodárná mnohost v jednotě

Zamyšlení na téma "jednota křesťanů" a "ekumenismus" připravila Martina Viktorie Kopecká. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potř ... číst dále

20.1.2023 02:00 00:05:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Titěra: Co pro mě znamená ekumenismus?

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů přinášíme promluvu člena Bratrské jednoty baptistů Jana Titěry. Radio  Proglas žije pouze z darů svých ... číst dále

19.1.2023 02:00 00:03:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Žalm 39

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  aby ... číst dále

18.1.2023 02:00 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Raus: Církev mateřská i otcovská

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů přinášíme krátké zamyšlení bývalého místopředsedy Ekumenické rady církví Pera Rause. Radio  Proglas ži ... číst dále

17.1.2023 02:00 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Jan Křtitel učí svobodě od lpění

V Myšlence na den přinášíme nedělní promluvu papeže Františka. Přeložila redakce Rádia Vatikán, redakčně upravil a čte Martin Holík. Radio  Progl ... číst dále

16.1.2023 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Eva Fialová: Buď vůle Tvá...

Autorkou Myšlenky je posluchačka Proglasu Eva Fialová. Čte Jitka Ingrová. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši &nb ... číst dále

15.1.2023 02:00 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Slavomír Ordoš: Křesťané jako beránci

Autorem Myšlenky je P. Slavomír Ordoš, kaplan ve farnosti Valašské Meziříčí. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  ... číst dále

14.1.2023 02:00 00:03:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Prokop Siostrzonek: Moudrost

Autorem dnešní Myšlenky na den je arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek. Citujeme ji z knihy Ranní zamyšlení, kterou vydalo Karmelitánské  ... číst dále

13.1.2023 02:00 00:01:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Měl bys trochu času?

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Martin Weisbauer. Rad ... číst dále

12.1.2023 02:00 00:03:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Koupím dům

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  aby ... číst dále

11.1.2023 02:00 00:04:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Boží spravedlností je milosrdenství

V Myšlence na den přinášíme promluvu papeže Františka ze svátku Křtu Páně. Přeložila redakce Rádia Vatikán, redakčně upravil Martin Holík. Radio   ... číst dále

10.1.2023 02:00 00:01:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Toužit po jednotě

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.

9.1.2023 02:00 00:02:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Renč: Radost z důvěry

Myšlenka na den využívá motivy z knihy "Májové úvahy" Václava Renče (karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2010), upravila Hana Svanovská. Čte P ... číst dále

8.1.2023 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Baxant: Křest Páně

Autorem Myšlenky je Mons. Jan Baxant, biskup litoměřické diecéze. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podpo ... číst dále

7.1.2023 02:00 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jiří Šenkýř: Díky, papeži Benedikte

Myšlenku připravil františkánský terciář Jiří Šenkýř. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  ab ... číst dále

6.1.2023 02:00 00:03:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Zjevení Páně a plány

Autorem Myšlenky je redaktor hradeckého studia Radia Proglas Martin Weisbauer. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaš ... číst dále

5.1.2023 02:00 00:01:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Benedikt XVI.: Boží čekání

Dnes, v den pohřbu emeritního papeže Benedikta XVI., přinášíme Myšlenku na den z jeho díla. Čte Jan Novotný.   Radio  Proglas žije pouze z d ... číst dále

4.1.2023 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Svatá Matka Boží!

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu papeže Františka před polední modlitbou 1. 1. 2023. Čte Martin Holík. Radio  Proglas žije pouze z darů sv ... číst dále

3.1.2023 02:00 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Jak na Nový rok...

Autorkou Myšlenky je spisovatelka a knihkupkyně Hana Pinknerová. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podpor ... číst dále

2.1.2023 02:00 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Sloužím

Autorem Myšlenky na den je kněz, dokumentarista a šéfredaktor Radia Proglas Jan Hanák. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebu ... číst dále

1.1.2023 02:00 00:02:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Benedikt XVI.: Pokoj a mír

Ve včerejších dopoledních hodinách zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Pro přinášíme Myšlenku na den, kterou z jeho díla nastudoval Ondřej Mléčka.

31.12.2022 02:00 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Vánoční člověk

Autorem Myšlenky je kněz a jednatel Radia Proglas Martin Holík. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu ... číst dále

30.12.2022 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Rodina je příběh, ze kterého pocházíme

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka ze svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa v roce 2021. Radio Proglas žije pouze z da ... číst dále

29.12.2022 02:00 00:02:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Abych se za ni nemusel stydět

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,  aby ... číst dále

28.12.2022 02:00 00:02:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František Míček: Tajemné Vánoce

Tuto myšlenku na den připravil pro podporovatele Mezinárodního vězeňského společenství pater František Míček O.Praem. Čte Martin Holík.

27.12.2022 02:00 00:04:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk Drštka: Nevinně o víně

Myšlenku připravil P. Zdeněk Drštka, duchovní správce farností Modřice, Ochoz a Rajhrad. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potře ... číst dále

26.12.2022 02:00 00:02:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anna Peková: Král

Autorkou Myšlenky je Anna Peková z farnosti Zábřeh. Čte Gabriela Žilinská. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši &n ... číst dále

25.12.2022 02:00 00:02:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Konzbul: Vydejte se na cestu s Božím dítětem

Myšlenku připravil Mons. Pavel Konzbul, brněnský biskup. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu,   ... číst dále

24.12.2022 02:00 00:04:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Temná noc

Autorem Myšlenky na den je kněz, dokumentarista a šéfredaktor Radia Proglas Jan Hanák. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebu ... číst dále

23.12.2022 02:00 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anna Peková: Čas

Autorkou Myšlenky je Anna Peková, farnice z farnosti Zábřeh. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu, & ... číst dále

22.12.2022 02:00 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Staufčík: Advent jako doba očekávání

Autorem Myšlenky je P. Michal Staufčík, kaplan ve farnosti Valašské Klobouky. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši ... číst dále

21.12.2022 02:00 00:04:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Žijme v otevřenosti k Božím překvapením

V Myšlence na den přinášíme promluvu papeže Františka před polední modlitbou na 4. neděli adventní 2022. Čte Martin Holík. Radio  Proglas žije po ... číst dále

20.12.2022 02:00 00:01:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Adventní věnec

Myšlenku připravil redaktor královéhradeckého studia Radia Proglas Martin Weisbauer. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuje ... číst dále

19.12.2022 02:00 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Zpátky k víře

Adventní zamyšlení vybíráme z knihy Richarda Rohra "Očekávání vánoc", kterou vydalo nakladatelství Portál v letošním roce. Čte Pavel Chaloupka. Radio  ... číst dále

18.12.2022 02:00 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Filip Jan Rathouský: S důvěrou přijímat Boží poslání

Autorem Myšlenky je P. Filip Jan Rathouský OFM, administrátor farnosti u kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Radio  Proglas žije pouze z darů svý ... číst dále

17.12.2022 02:00 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Hošek: Adventní úvaha

Autorem Myšlenky je Pavel Hošek, religionista, spisovatel a kazatel Církve bratrské. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuje ... číst dále

16.12.2022 02:00 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Terezie z Avily: Radost z pokoje

Myšlenku na den vybíráme z díla sv. Terezie z Avily. Čte Terezie Breindlová. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  ... číst dále

15.12.2022 02:00 00:03:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Zima na těle

Autorem Myšlenky je Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom mohli vysílat. DĚKU ... číst dále

14.12.2022 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Advent je čas, kdy se znovu učíme, kdo je Bůh

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu papeže Františka před polední modlitbou o 3. neděli adventní 2022.  Čte Martin Holík., Radio  Progla ... číst dále

13.12.2022 02:00 00:03:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Renč: Radost soucitu

Myšlenka na den využívá motivy z knihy "Májové úvahy" Václava Renče (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2010), upravila Hana Svanovská. Radio ... číst dále

12.12.2022 02:00 00:02:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexander Flek: Datum apokalypsy

Myšlenka na den vychází z Parabible evangelického teologa a kazatele Alexandra Fleka. Zamyšlení, které parafrázuje 24. kapitolu Matoušova evangelia, v ... číst dále

11.12.2022 02:00 00:02:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Konzal: Církev jako matka

Je tomu rok a pár týdnů, co zemřel biskup Skryté církve Koinotes Jan Konzal. O jeho myšlenkách z konce devadesátých let, tak prorockých zejména v souv ... číst dále

10.12.2022 02:00 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. Josef Toufar: Dopis o zázraku

Zítra o 3. neděli adventní si připomeneme 73. výročí tajemného úkazu v kostele v Číhošti na Vysočině. Coby Myšlenku na den přinášíme  vzácný doku ... číst dále

9.12.2022 02:00 00:04:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Roman Češka: Jen pošetilec čeká, až se věci vyřeší samy

Myšlenku na den připravil ekonom Roman Češka. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom mohli vy ... číst dále

8.12.2022 02:00 00:01:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Maxmilián Maria Kolbe: O Panně Marii

Myšlenku na den patrona rádií sv. Maxmilliána Kolbeho O Panně Marii čte Terezie Breindlová.

7.12.2022 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Pokrytectví může zničit i to nejposvátnější

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu papeže Františka před nedělní polední modlitbou. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potře ... číst dále

6.12.2022 02:00 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

N. T. Wright: Církev je multietnická rodina

Myšlenku na den vybíráme z knihy anglikánského teologa N. T. Wrighta "Podstata křesťanství". Vydalo nakladatelství Biblion v Praze roku 2019. Radio &n ... číst dále

5.12.2022 02:00 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Hanák: Démoni na Zelňáku

Autorem Myšlenky je kněz a publicista Jan Hanák. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom mohli ... číst dále

4.12.2022 02:00 00:01:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Berka: Vánoční pozdrav

Myšlenku připravil P. Jan Berka, farář farnosti Kelč. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom  ... číst dále

3.12.2022 02:00 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Maria, dokonalý obraz plodnosti

Adventní zamyšlení vybíráme z knihy Richarda Rohra "Očekávání vánoc", kterou vydalo nakladatelství Portál. Radio  Proglas žije pouze z darů svých ... číst dále

2.12.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jitka Skřičková: Stavět z trámů loď

Autorkou Myšlenky je redaktorka Proglasu Jitka Skříčková. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abyc ... číst dále

1.12.2022 02:00 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Advent, přejný čas

Myšlenku na den připravil evangelický farář Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  aby ... číst dále

30.11.2022 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Bůh je přítomen ve všedním dni

Coby Myšlenku na den přinášíme nedělní promluvu papeže Františka. Přeložila redakce RaVat, redakčně upravil Martin Holík. Radio  Proglas žije pou ... číst dále

29.11.2022 02:00 00:02:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Těšit se je nejhezčí

Adventní zamyšlení P. Petra Vrbackého z knihy "Těšit se je nejhezčí". Vydalo nakladatelství Cesta v Brně v roce 2011.

28.11.2022 02:00 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Udělejme v sobě místo

Adventní zamyšlení vybíráme z knihy Richarda Rohra "Očekávání Vánoc", kterou vydalo nakladatelství Portál v roce 2018. Radio  Proglas žije pouze  ... číst dále

27.11.2022 02:00 00:02:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Botek: Myšlenka na 1. neděli adventní

Autorem Myšlenky je P. Libor Botek, duchovní správce farnosti Ostrava-Hošťálkovice. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujem ... číst dále

26.11.2022 02:00 00:02:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Příprava na advent

Autorem Myšlenky je Martin Weisbauer, redaktor královehradeckého studia Radia Proglas. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebu ... číst dále

25.11.2022 02:00 00:03:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Rosteme prostřednictvím bližního

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Pot ... číst dále

24.11.2022 02:00 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Očekávané a neočekávané

Autorem Myšlenky je P. Jan Krbec, farář v Rokytnici nad Rokytnou. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, &n ... číst dále

23.11.2022 02:00 00:04:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Slavnost Ježíše Krista Krále

Kázání, které papež František přednesl 20. listopadu při bohoslužbě v italském Asti, kam přijel na víkendové setkání se svými příbuznými. Čte Martin H ... číst dále

22.11.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš Garrigue Masaryk: Revoluce hlav a srdcí

Pro dnešek vybíráme Myšlenku na den z úvah prvního prezidenta, profesora Tomáše Garrigua Masaryka. Zamýšlí se v něm nad podstatou a významem demokrati ... číst dále

21.11.2022 02:00 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Jho a jařmo

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu ... číst dále

20.11.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

John Henry Newman: Hleďme na projevy Boží prozřetelnosti

Myšlenku na den vybíráme z kázání anglického kardinála Johna Henryho Newmana (1801-1890), kterou vydalo pod názvem "Rizika víry" nakladatelství OP Kry ... číst dále

19.11.2022 02:00 00:03:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

N. T. Wright: Církev je jako řeka a strom

Myšlenku na den vybíráme z knihy anglikánského teologa N. T. Wrighta "Podstata křesťanství". Vydalo nakladatelství Biblion v Praze roku 2019. Radio &n ... číst dále

18.11.2022 02:00 00:01:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Herbst: Svoboda

Dnešní Myšlenka na den biskupa Karla Herbsta je čerpána z knihy V Boží blízkosti, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2007. Čte Marek Ch ... číst dále

17.11.2022 02:00 00:02:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Svoboda nad zlato

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom m ... číst dále

16.11.2022 02:00 00:04:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Žít víru s vytrvalostí znamená budovat dobro

Coby Myšlenku na den přinášíme nedělí promluvu papeže Františka. Čte Martin Holík. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme ... číst dále

15.11.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Adalbert Ludwig Balling: Přátelství jsou jako verše...

Myšlenku na den Přátelství jsou jako verše... citujeme z knihy německého spisovatele, kněze a řeholníka Adalberta Ludwiga Ballinga "Člověče mám tě rád ... číst dále

14.11.2022 02:00 00:03:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ludmila Křivancová: O tetičkování

Myšlenku připravila Ludmila Křivancová, knihovnice a fejetonistka. Čte Kateřina Rýznarová. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Pot ... číst dále

13.11.2022 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vít Zatloukal: Břemeno slávy

Autorem Myšlenky je P. Vít Zatloukal, duchovní správce farnosti Ludgeřovice. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  ... číst dále

12.11.2022 02:00 00:01:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Jurčo: Mám tě rád

Autorem Myšlenky je Martin Jurčo, spolupracovník TWR. Čte Vlastimil Kolegar. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  ... číst dále

11.11.2022 02:00 00:02:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Stanislav Krátký: Ohlédnutí

Dnešní Myšlenkou na den si připomínáme památku zemřelého probošta Stanislava Krátkého, představeného Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Miku ... číst dále

10.11.2022 02:00 00:00:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Antonín Klaret Dąbrowski: Takový je náš Král

Autorem Myšlenky je P. Antonín Klaret Dąbrowski, nemocniční kaplan v Uherském Hradišti. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřeb ... číst dále

9.11.2022 02:00 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Mír začíná odzbrojením srdce

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou o slavnosti Všech svatých. Radio  Proglas žije pouze z darů sv ... číst dále

8.11.2022 02:00 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: O vztazích

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Eminger. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  abychom mohli vysíl ... číst dále

7.11.2022 02:00 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dagmar Pohunková: Imunitní reakce

Dnešní Myšlenku an den vybíráme z knihy fejetonů lékařky a překladatelky Dagmar Pohunkové "Sloupky podél cest".

6.11.2022 02:00 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Romano Guardini: Touha po Bohu

Myšlenku na den vybíráme z knihy Romana Guardiniho "O modlitbě".

5.11.2022 02:00 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Sandra Silná: Nové víno do nových měchů

Sandra Silná, farářka sboru Církve československé husitské v Brně na Botanické ulici.

4.11.2022 02:00 00:01:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jean Vanier: Stát se člověkem

Autorem Myšlenky na den je zakladatel komunitního hnutí Archa Jean Vanier. Archa představuje společenství lidí, kteří sdílejí život spolu s lidmi s me ... číst dále

3.11.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Jablůnka a my

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  podporu, abychom mohli v ... číst dále

2.11.2022 02:00 00:05:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Zacheus hledá Ježíše, Ježíš hledá Zachea

V Myšlence na den přinášíme část nedělní promluvy papeže Františka. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme va ... číst dále

1.11.2022 05:57 00:02:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. Libor Botek: Klíč k tomu být svatý

Zamyšlení P. Libora Botka, duchovního správce farnosti Ostrava-Hošťálkovice

31.10.2022 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Řežábek: Pod zorným úhlem věčnosti

Myšlenku připravil Karel Řežábek, pastor Křesťanských společenství v Plzni. Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši p ... číst dále

30.10.2022 02:00 00:02:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Bůh se ztotožňuje s člověkem

Autorem Myšlenky je P. Petr Vrbacký, farář farnosti u kostela sv. Augustina v Brně. Čte Jitka Ingrová. Radio  Proglas žije pouze z darů svých pos ... číst dále

29.10.2022 02:00 00:03:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Timothy Radcliffe: Každý si nese své jméno

Coby Myšlenku na den přinášíme krátkou úvahu anglického kněze z řádu dominikánů Timothyho Radcliffa, kterou jsme vybrali z jeho knihy "Proč chodit do  ... číst dále

28.10.2022 02:00 00:04:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

C. S. Lewis: O vlastenectví a příslušnosti k církvi

Autorem Myšlenky je C. S. Lewis (1898 - 1963), britský spisovatel, teolog a literární historik. Čte Radka Rozkovcová. Radio  Proglas žije pouze z ... číst dále

27.10.2022 02:00 00:02:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Chvála božské lásky

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Radio  Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Pot ... číst dále

26.10.2022 02:00 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Vystoupit k Bohu znamená nejprve sestoupit do svého nitra

V Myšlence na den přinášíme část nedělní promluvy papeže Františka. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme va ... číst dále

25.10.2022 02:00 00:01:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jana Nagajová: Až na smrt

Autorkou Myšlenky je Jana Nagajová, spolupracovnice TWR. Čte Lída Matušková Hojková. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaš ... číst dále

24.10.2022 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Neboj se, já jsem stále s tebou

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abyc ... číst dále

23.10.2022 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

James H. Kroeger: Pavlovy dynamické misijní zásady

V rámci Myšlenky na den vám přinášíme krátkou úvahu amerického misionáře Jamese H. Kroegera, která připomene misijní zásady apoštola Pavla. Čte Daniel ... číst dále

22.10.2022 02:00 00:01:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Jan Pavel II.: Důstojnost

Myšlenka na den s názvem Důstojnost je čerpána z knihy Hledání naděje, na minutku s Janem Pavlem II. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce  ... číst dále

21.10.2022 02:00 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Sklenář: Blahoslavený Karel Habsburský

Letos si připomínáme 100 let od úmrtí blahoslaveného Karla I. Habsburského a dnes slavíme  jeho svátek. Myšlenku připravil teolog a historik Mich ... číst dále

20.10.2022 02:00 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: USA a my

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat ... číst dále

19.10.2022 02:00 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: O střelné modlitbě

Promluva papeže Františka před polední modlitbou v neděli 16. října 2022. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu,  ... číst dále

18.10.2022 02:00 00:02:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Únava životem

V Myšlence na den přinášíme zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské. Čte Petr Pospíšil. Radio Proglas žije pouze z darů s ... číst dále

17.10.2022 02:00 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Sandra Silná: Silná modlitba

Autorkou Myšlenky je Sandra Silná, farářka sboru Církve československé husitské v Brně na Botanické ulici. Radio Proglas žije pouze z darů svých poslu ... číst dále

16.10.2022 02:00 00:02:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Aleš Opatrný: (Ne)vyslyšená modlitba

Myšlenku připravil P. Aleš Opatrný, teolog a autor duchovní literatury. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, ab ... číst dále

15.10.2022 02:00 00:01:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Terezie z Avily: Bůh je blízko

Myšlenku sv. Terezie z Ávily čte Helena Hájková. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚ ... číst dále

14.10.2022 02:00 00:03:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: O seniorech

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Ambrož Eminger. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. D ... číst dále

13.10.2022 02:00 00:05:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Visvaldas Kuldokas: O naději v beznaději

S apoštolským nunciem na Ukrajině Visvaldasem Kulbokasem hovořila Svitlana Dukhovych z ukrajinské redakce Vatican News. Redakčně upravil a čte Martin  ... číst dále

12.10.2022 02:00 00:03:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Kráčet společně a děkovat

Coby Myšlenku na den přinášíme homilii papeže Františka při kanonizační mši v neděli 9. října 2022. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů  ... číst dále

11.10.2022 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Řežábek: Žádný plán B

Autorem Myšlenky je Karel Řežábek, pastor Křesťanského společenství v Plzni. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podpor ... číst dále

10.10.2022 02:00 00:02:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Blažke: Kontaminace

Autorem Myšlenky je redaktor Daniel Blažke. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚKUJEM ... číst dále

9.10.2022 02:00 00:03:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Všetula: Ježíš jako parťák do života

Autorem Myšlenky je Libor Všetula SBD, ředitel salesiánské komunity v Brně-Žabovřeskách. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme ... číst dále

8.10.2022 02:00 00:01:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Maria Peter Madár: Nechat se Kristem prohřát

Myšlenku připravil petrin Jan Maria Peter Madár. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚ ... číst dále

7.10.2022 02:00 00:02:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Guy Gilbert: Maria, Matka milosrdenství

Autorem Myšlenky na den je francouzský kněz, vychovatel a spisovatel Guy Gilbert a je citována z jeho knihy Růženec světla. Knihu vydalo Karmelitánské ... číst dále

6.10.2022 02:00 00:03:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Kára

Autorem Myšlenky je evangelický farář Daniel Ženatý . Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysíla ... číst dále

5.10.2022 02:00 00:03:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Zastavte zbraně!

Myšlenku na den vybíráme z nedělní promluvy papeže Františka. Přeložil Petr Vacík, čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. ... číst dále

4.10.2022 02:00 00:02:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Neuchopitelnost Ducha svatého

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské. Čte Jan Novotný. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme v ... číst dále

3.10.2022 02:00 00:03:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Augustin: Vyznání

Autorem Myšlenky je sv. Augustin. Čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. ... číst dále

2.10.2022 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Berka: Být zapáleným křesťanem

Myšlenku připravil farář z Kelče Jan Berka. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚKUJEM ... číst dále

1.10.2022 02:00 00:02:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Blažke: Pyramida

Autorem Myšlenky je redaktor Daniel Blažke. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚKUJEM ... číst dále

30.9.2022 02:00 00:01:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Guy Gilbert: Maria, "eucharistická" žena

Autorem Myšlenky na den je francouzský kněz, vychovatel a spisovatel Guy Gilbert a je citována z jeho knihy Růženec světla. Knihu vydalo Karmelitánské ... číst dále

29.9.2022 02:00 00:03:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Být mužem a ženou

Autrem Myšlenky je Zdeněk A. Eminger, křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním  ... číst dále

28.9.2022 02:00 00:02:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jiří Bůžek: Jít dál a nebát se

Autorem Myšlenky je Jiří Bůžek, farář z Brna-Žebětína. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysíl ... číst dále

27.9.2022 02:00 00:02:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Proč blažený nezná bolest

Myšlenku na den vybíráme z díla sv. Kateřiny Sienské. Čte Hana Svanovská.

26.9.2022 02:00 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Kateřina Bučíková: Sklenice

Myšlenku na den vybíráme z archivu TWR. Autorkou je Kateřina Bučíková, čte Rozita Mertová. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebuje ... číst dále

25.9.2022 02:00 00:02:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Vícha: Zakotvenost člověka

Myšlenku připravil Daniel Vícha, farář v Kravařích u Opavy. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli  ... číst dále

24.9.2022 02:00 00:03:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Lucie Endlicherová: O důstojnosti

Autorkou Myšlenky je redaktorka Rádia 7 Lucie Endlicherová. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli  ... číst dále

23.9.2022 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anselm Grün: Na cestě s Ježíšem

Dnešní Myšlenku na den citujeme z knihy německého spisovatele duchovní literatury, kněze a řeholníka Anselma Grüna "Hory a údolí života". Knihu vydalo ... číst dále

22.9.2022 02:00 00:02:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Telefon

Myšlenku připravil protestantský teolog Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysíl ... číst dále

21.9.2022 02:00 00:03:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: V úplatném světě nepřimhuřujme oči

Coby Myšlenku na den přinášíme část nedělní promluvy papeže Františka. Přeložila Jana Gruberová, redakčně upravil a čte Martin Holík. Radio Proglas ži ... číst dále

20.9.2022 02:00 00:02:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Flek: Náměstci

Myšlenku na den čteme v autorském podání z Parabible evangelického teologa  a kazatele Alexandra Fleka. Dnešní zamyšlení parafrázuje 23. kapitolu ... číst dále

19.9.2022 02:00 00:03:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Plaňanský: K čemu je to dobré?

Myšlenku připravil Petr Plaňanský, kazatel Křesťanského společenství Nymburk. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podpo ... číst dále

18.9.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František Eliáš: Mariánská zjevení

Autorem Myšlenky je P. František Eliáš, farář ve Zvoli u Zábřehu. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom  ... číst dále

17.9.2022 02:00 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Regner: Radost spočívá v umění se dívat

Autorem Myšlenky je P. Jan Regner, SJ, administrátor Římskokatolické akademické farnosti Olomouc. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Po ... číst dále

16.9.2022 02:00 00:02:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Dělníci na Pánově vinici

Autorkou Myšlenky je sv. Kateřina Sienská, učitelka Církve. Čte Magda Hauserová. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši po ... číst dále

15.9.2022 02:00 00:03:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Antonín Žolnerčík: Bezkonkurenční nabídka

Autorem Myšlenky je redaktor Radia Proglas Antonín Žolnerčík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohl ... číst dále

14.9.2022 02:00 00:04:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Buďme neklidní!

Coby Myšlenku na den nabízíme výběr z promluvy papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně v neděli 11. září. Přeložil Petr Vacík, redakčně upr ... číst dále

13.9.2022 02:00 00:03:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Romano Guardini: Poznání viny a lítost

Myšlenku na den vybíráme z knihy Romana Guardiniho "O modlitbě", vydalo nakladatelství České katolické charity v roce 1970. Čte Marta Kunčarová. Radio ... číst dále

12.9.2022 02:00 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Maria, dokonalý obraz plodnosti

Zamyšlení vybíráme z knihy Richarda Rohra [ričrda róra] "Očekávání Vánoc", kterou vydalo nakladatelství Portál v roce 2017. Čte Filip Breindl. Radio P ... číst dále

11.9.2022 02:00 00:04:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Kardinál John Henry Newman: Hříšníci v nebi

Myšlenku na den vybíráme z kázání anglického kardinála Johna Henryho Newmana (1801-1890), kterou vydalo pod názvem "Rizika víry" nakladatelství OP Kry ... číst dále

10.9.2022 02:00 00:01:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Svoboda versus strach

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Radio Proglas žije pouze  ... číst dále

9.9.2022 02:00 00:02:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Skočovský: V rytmu valčíku

Myšlenu připravil P. Karel Skočovský. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! Mož ... číst dále

8.9.2022 02:00 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Úvod na nic

Autorem Myšlenky je Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! Možnos ... číst dále

7.9.2022 02:00 00:04:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Pane, přijmi mě takového, jaký jsem

Coby Myšlenku přinášíme úryvek z homilie papeže Františka při blahořečení Jana Pavla I. Přeložil Petr Vacík, čte Martin Holík. Radio Proglas žije pouz ... číst dále

6.9.2022 02:00 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Řežábek: Ten, koho Bůh miluje

Autorem Myšlenky je Karel Řežábek, pastor Křesťanských společenství v Plzni. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podpor ... číst dále

5.9.2022 02:00 00:02:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: To, že jsi Pánem, činí tě shovívavým ke každému

Autorem Myšlenky je P. Jan Krbec, farář v Rokytnici nad Rokytnou. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom  ... číst dále

4.9.2022 02:00 00:04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Regner: "Udělej ve svém srdci pro Boha víc místa."

Myšlenku připravil jezuita P. Jan Regner. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! ... číst dále

3.9.2022 02:00 00:02:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Vztah s Bohem budujeme na důvěře

Autorem Myšlenky je P. Petr Vrbacký, farář farnosti u kostela sv. Augustina v Brně. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši ... číst dále

2.9.2022 02:00 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Skočovský: Hybatelka dějin

Myšlenku připravil P. Karel Skočovský. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! Mo ... číst dále

1.9.2022 02:00 00:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Zvěřina: Církev mlčící? Církev zbytečná?

Autorem Myšlenky je P. Josef Zvěřina (1913-1990), významný teolog český 2. pol. 20. století. Čte Ondřej Havlíček. Radio Proglas žije pouze z darů svýc ... číst dále

31.8.2022 02:00 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Pokora, odpuštění a mírnost

Myšlenka na den obsahuje části promluvy papeže Františka v italském městě L´Aquila, postiženém před několika lety silným zemětřesením. Přeložil Petr V ... číst dále

30.8.2022 02:00 00:02:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

N. T. Wright: Lámání chleba

Myšlenku na den vybíráme z knihy anglikánského teologa N. T. Wrighta Podstata křesťanství". Čte Kateřina Rýznarová. Radio Proglas žije pouze z darů sv ... číst dále

29.8.2022 02:00 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Touha po bohatství

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z darů svých p ... číst dále

28.8.2022 02:00 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anna Peková: Modlitba

Myšlenku připravila Anna Peková, farnice z farnosti Zábřeh. Čte Gabriela Žilinská. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši  ... číst dále

27.8.2022 02:00 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: Chlebíčky

Autorkou Myšlenky je Saša Jacobea, farářka Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potře ... číst dále

26.8.2022 02:00 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Skočovský: Adamův pupík

Autorem Myšlenky je P. Karel Skočovský. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! M ... číst dále

25.8.2022 02:00 00:02:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Boží sláva

Myšlenku připravil evangelický farář Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. ... číst dále

24.8.2022 02:00 00:04:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Zpěv naděje

Touto Myšlenkou na den se vraťme ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a za osm dnů následující památku Panny Marie Královny. Přeložila Jana Gruberová, ... číst dále

23.8.2022 02:00 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Rösner: Stín pod srpnovým sluncem

Myšlenku připravil historik a bohemista Libor Rösner. Čte Lukáš Graca.  Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podpor ... číst dále

22.8.2022 02:00 00:02:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Brian Cavanaugh: Život je prázdná láhev

Autorem dnešní Myšlenky na den je Brian Cavanaugh. Citujeme ji z knihy Kam patří mořské panny? a jiné příběhy, kterou vydalo Karmelitánské nakladatels ... číst dále

21.8.2022 02:00 00:03:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Marcus Tullius Cicero: Odvaha

Autorem Myšlenky je římský státník a filosof Marcus Tullius Cicero. Čte Dušan Baur. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši ... číst dále

20.8.2022 02:00 00:02:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Šarbel Machlúf: Láska je zářivým světlem

Autorem Myšlenky je sv. Šarbel Machlúf (1828-1898), jeden z nejznámějších světců Středního Východu. Čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z dar ... číst dále

19.8.2022 02:00 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Pýcha - nejzávažnější neřest

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z darů svých p ... číst dále

18.8.2022 02:00 00:01:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Čapek: List Jaroslavu Durychovi o katolících

Jako Myšlenku přinášíme část dopisu, který napsal spisovatel Karel Čapek svému kolegovi, katolickému prozaikovi Jaroslavu Durychovi. Vybíráme z knihy  ... číst dále

17.8.2022 02:00 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Víra není ukolébavka, ale planoucí oheň

Myšlenku vybíráme z nedělní promluvy papeže Františka. Přeložila Jana Gruberová, upravil a čte P. Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých  ... číst dále

16.8.2022 02:00 00:02:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. Petr Vrbacký: Pokoj

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské čte Filip Breindl. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme  ... číst dále

15.8.2022 02:00 00:01:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Faustyna Kowalská: Matko Boží, Matko milosti

Ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie vybíráme část z Deníčku sv. Faustyny Kowalské podle knihy "Cestou milosrdenství", kterou vydalo Centrum Božího mi ... číst dále

14.8.2022 02:00 00:04:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Řežábek: Abba, Otče

Autorem Myšlenky je Karel Řežábek, pastor Křesťanských společenství v Plzni. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podpor ... číst dále

13.8.2022 02:00 00:02:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Nejsme trestáni za naše hříchy, ale našimi hříchy

Myšlenku amerického františkána Richarda Rohra vybíráme z knihy "Božský tanec. Trojice a vaše proměna." Vydalo nakladatelství Barrister a Principal v  ... číst dále

12.8.2022 02:00 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Fabrice Hadjadj: Stůl prostřený k hostině

Myšlenku na den vybíráme z knihy francouzského filozofa a teologa Fabrice Hadjadje "Když je všechno na cestě ke zkáze", kterou vydalo nakladatelství C ... číst dále

11.8.2022 02:00 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Vedro

Autorem Myšlenky je Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! Možnos ... číst dále

10.8.2022 02:00 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Nebojte se a buďte bdělí

Výběr z nedělní promluvy papeže Františka připravil Martin Holík. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom  ... číst dále

9.8.2022 02:01 00:02:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Terezie Benedikta od Kříže: Touha po plnosti

Myšlenku na den vybíráme ze spisů sv. Terezie Benedikty od Kříže, občanským jménem Edith Steinové. Čte Magda Hauserová. Radio Proglas žije pouze z dar ... číst dále

8.8.2022 05:00 00:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Vladimír Karpenko: Synovec

Úvahu přírodovědce Vladimíra Karpenka načetl Daniel Blažke.

7.8.2022 05:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alena Scheinostová: Lepší už to nebude

Myšlenku na den připravila redaktorka Katolického týdeníku Alena Scheinostová.

6.8.2022 02:00 00:01:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Církev jako žena

Coby Myšlenku na den přinášíme vyjádření papeže Františka novinářům při zpátečním letu z Kanady v červenci 2022. Radio Proglas žije pouze z darů svých ... číst dále

5.8.2022 02:00 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anselm Grün: Modlitba na hoře

Dnešní Myšlenku s názvem "Modlitba na hoře" citujeme z knihy německého spisovatele duchovní literatury, kněze a řeholníka Anselma Grüna "Hory a údolí  ... číst dále

4.8.2022 02:00 00:03:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: KáPéZetka

Autorkou Myšlenky je Saša Jacobea, farářka Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potře ... číst dále

3.8.2022 02:00 00:04:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Dogma a morálka

Myšlenku na den vybíráme z tiskové konference papeže Františka na palubě letadla vracejícího se z návštěvy Kanady v červenci 2022. Čte P. Martin Holík ... číst dále

2.8.2022 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Charles kardinál Journet: Modlit se za nepřátele

Dnešní Myšlenku na den vybíráme z knihy švýcarského teologa Charlese kardinála Journeta "Promluvy o lásce". Čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pou ... číst dále

1.8.2022 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dominik Pecka: Myšlenka je živá síla

Coby Myšlenku na den vysíláme krátkou úvahu Dominika Pecky z jeho knihy "Člověk a dějiny". Čte Anna Macková.  Radio Proglas žije pouze z darů svý ... číst dále

31.7.2022 02:00 00:01:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Šarbel Machlúf: Lidé

Autorem Myšlenky je sv. Šarbel Machlúf (1828-1898), jeden z nejznámějších světců Středního Východu. Čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z dar ... číst dále

30.7.2022 02:00 00:04:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Zvěřina: Ježíši Kriste!

Autorem Myšlenky je P. Josef Zvěřina (1913-1990), významný teolog český 2. pol. 20. století. Čte Daniel Blažke. Radio Proglas žije pouze z darů svých  ... číst dále

29.7.2022 02:00 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Michal Štverák: Bůh je potulný chodec

Autorem Myšlenky je Michal Štverák. 

28.7.2022 02:00 00:02:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Turko

Autorem dnešní Myšlenky je Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. DĚKUJEME! ... číst dále

27.7.2022 02:00 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Musíme se vrátit k prarodičům

Papež František i při svém nedělním letu do Kanady u příležitosti druhého Světového dne prarodičů a starších lidí vzpomněl a pochválil prarodiče. Radi ... číst dále

26.7.2022 02:00 00:02:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Duchovní semínka

Myšlenku připravil redaktor Radia Proglas Martin Weisbauer. 

25.7.2022 02:00 00:03:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: Obrázky

Autorkou Myšlenky je Saša Jacobea, farářka Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potř ... číst dále

24.7.2022 02:00 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Havel: Dopizy Olze: Smysl života...?

Úvaha Václava Havla z knihy "Dopisy Olze". Čte Ondřej Havlíček. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom m ... číst dále

23.7.2022 02:00 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Tour de France a štěstí

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Ambrož Eminger. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli vysílat. D ... číst dále

22.7.2022 02:00 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dietrich Bonhoeffer: Budeš pokřtěn, abys byl křesťanem

Dnešní Myšlenku vybíráme z knihy "Cesta ke svobodě" Dietricha Bonhoeffera (1906 - 1945), německého protestantského teologa popraveného nacisty. Radio  ... číst dále

21.7.2022 02:00 00:03:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Při vynášení smetí

Autorkou Myšlenky je Hana Pinknerová, knihkupkyně a spisovatelka. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom  ... číst dále

20.7.2022 02:00 00:05:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Zastavit se a naslouchat

Z Promluvy papeže Františka před nedělní polední modlitbou. Čte Petr Najman. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podpor ... číst dále

19.7.2022 02:00 00:02:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Trpělivost

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Hana Svanovská. Radio Proglas žije pouze z darů svých p ... číst dále

18.7.2022 02:00 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Skalický: Církevnost

Myšlenku na den vybíráme z knihy Karla Skalického "Revolvit lapidem" (Projevy z let 1966-2019), kterou vydalo nakladatelství Trinitas v roce 2019. Čte ... číst dále

17.7.2022 02:00 00:03:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Oto Mádr: Optimistické pojetí pokání

Autorem Myšlenky je Oto Mádr (1917 - 2011), český římskokatolický kněz, teolog, vysokoškolský pedagog, dlouholetý politický vězeň a šéfredaktor Teolog ... číst dále

16.7.2022 02:00 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Viktorie Kopecká: Ty a Bůh...

Autorkou Myšlenky je Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve československé husitské v Praze.

15.7.2022 02:00 00:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Nezabývej se svou bídou

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské. Čte Jaroslav Tomáš. 

14.7.2022 02:00 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Lidi milí

Myšlenku připravil emeritní synodní senior ČCE Daniel Ženatý. Radio Proglas žije pouze z darů svých posluchačů. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohl ... číst dále

13.7.2022 02:00 00:04:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Hledět na konečný cíl, ale kráčet tady a teď

Jako Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka před nedělní polední modlitbou. Přeložila Jana Gruberová, čte P. Martin Holík. Radio Pro ... číst dále

12.7.2022 02:00 00:01:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dorothee Sölle: Krédo pro Zemi

Coby Myšlenku na den přinášíme dnes báseň německé protestantské teoložky a spisovatelky Dorothee Sölle v překladu Magdaleny Šipky. Najdeme ji v knize  ... číst dále

11.7.2022 02:00 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jitka Ingrová: Nečekaná lekce lásky

Autorkou Myšlenky je Jitka Ingrová, moderátorka Radia Proglas.

10.7.2022 02:00 00:01:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Bůh nás zve na hostinu

Myšlenku připravil P. Jan Krbec, farář v Rokytnici nad Rokytnou.

9.7.2022 02:00 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Oslabená důstojnost kněze

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Hana Svanovská.

8.7.2022 02:00 00:03:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Vintířova stezka

Myšlenku připravil P. Martin Holík.

7.7.2022 02:00 00:02:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Radka Rozkovcová: Krteček z vesmíru

Myšlenku připravila redaktorka Radia Proglas Radka Rozkovcová.

6.7.2022 02:00 00:04:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Tři misionářská překvapení

Coby Myšlenku na den přinášíme část nedělní promluvy papeže Františka. Čte P. Martin Holík.

5.7.2022 02:00 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Všetula: Velehrad

Myšlenku připravil P. Libor Všetula, ředitel salesiánské komunity Brno-Žabovřesky.

4.7.2022 02:00 00:01:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Jak nejčastěji řešíme konflikty?

Myšlenku připravil P. Jan Krbec, farář v Rokytnici nad Rokytnou.

3.7.2022 02:00 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Zvěřina: Smysl oběti

Autorem Myšlenky je P. Josef Zvěřina (1913-1990) významný český teolog 2. pol. 20. století. Čte Daniel Blažke. 

2.7.2022 02:00 00:02:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Zvěřina: Bezmocnost

Autorem Myšlenky je P. Josef Zvěřina (1913-1990) významný český teolog 2. pol. 20. století. Čte Jaroslav Tomáš.

1.7.2022 02:00 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Luther: Milé paní M.

Myšlenku na den vybíráme z knihy "Dopisy blízkým", která je výborem z obsáhlé korespondence velké postavy církevní reformace.  Vydalo nakladatels ... číst dále

30.6.2022 02:00 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Krásné léto je výsada. Ne samozřejmost.

Autorem Myšlenky je emeritní synodní senior ČCE Daniel Ženatý.

29.6.2022 02:00 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Hněvat se je snadné, těžší je sebeovládání po Ježíšově vzoru

Jako Myšlenku na den přinášíme nedělní promluvu papeže Františka. Přeložila Jana Gruberová, čte P. Martin Holík.

28.6.2022 02:00 00:02:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Romance

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Martin Weisbauer.

27.6.2022 02:00 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Blažke: Černá kronika

Myšlenku připravil redaktor Radia Proglas Daniel Blažke. 

26.6.2022 02:00 00:02:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Vrána: Křesťanské kořeny humoru

Myšlenku na den vybíráme z knihy "Experiment křesťanství" významného českého kněze a teologa Karla Vrány. Vydalo nakladatelství Zvon v Praze roku 1997 ... číst dále

25.6.2022 02:00 00:01:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Šarbel Machlúf: Rozlišuj mezi příležitostí a pokušením

Autorem Myšlenky je sv. Šarbel Machlúf (1828-1898), jeden z nejznámějších světců Středního Východu. Čte Hana Svanovská.

24.6.2022 02:00 00:04:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Novotný: Srdci Ježíšovu

Autorem Myšlenky je moderátor Radia Proglas Jan Novotný.

23.6.2022 02:00 00:02:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Lucie Endlicherová: Karetní

Autorkou Myšlenky je redaktorka TWR Lucie Endlicherová.

22.6.2022 02:00 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Eucharistií nás Ježíš sytí potřebnými věcmi a smyslem života

Myšlenku vybíráme z nedělního projevu papeže Františka k tématu Těla a Krve Páně. Čte P. Martin Holík.

21.6.2022 02:00 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Radka Včelná: Půjčené auto

Autorkou Myšlenky je Radka Včelná, farářka ČCE v Brně-Židenicích.

20.6.2022 02:00 00:02:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

René-Luc: Zasvěcený život

Autorem Myšlenky na den je P. René-Luc, francouzský kněz a hlavní host Katolické charismatické konference 2014. Úvaha pochází z jeho knihy "Vychoval m ... číst dále

19.6.2022 02:00 00:02:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Marek Orko Vácha: Na návštěvě na zemi

Myšlenku na den připravil teolog, biolog a spisovatel P. Marek Orko Vácha.

18.6.2022 02:00 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Flek: To nejdůležitější

Myšlenku na den čteme v autorském podání Parabible evangelického teologa  a kazatele Alexandra Fleka. Dnešní zamyšlení parafrázuje 22. kapitolu M ... číst dále

17.6.2022 02:00 00:04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Sandra Silná: Strom a jeho stín

Autorkou Myšlenky je Sandra Silná, farářka Československé církve husitské na Botanické ulici v Brně.

16.6.2022 02:00 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Brát a jíst v bezpečí, co je víc?

Autorem Myšlenky je emeritní synodní senior ČCE Daniel Ženatý.

15.6.2022 02:00 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Trojice nás učí, že nemůžeme být jeden bez druhého

Trojice nás učí, že nemůžeme být jeden bez druhého Slavností Nejsvětější Trojice si připomínáme, že Ježíš nám představuje další dvě božské osoby, Otce ... číst dále

14.6.2022 02:00 00:02:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Radka Rozkovcová: O kamínku se dvěma srdíčky

Autorkou Myšlenky je redaktorka Radia Proglas Radka Rozkovcová.

13.6.2022 02:00 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Flek: Vzal si to osobně

Myšlenku na den čteme v autorském podání z Parabible evangelického teologa a kazatele Alexandra Fleka. Dnešní zamyšlení parafrázuje 25. kapitolu Matou ... číst dále

12.6.2022 02:00 00:02:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Faustyna Kowalská: Milost spojení s Bohem

Autorkou Myšlenky je sv. Faustyna Kowalská, čte Markéta Jetelová.

11.6.2022 02:00 00:01:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jean-Marie Lustiger: První kroky k modlitbě

Autorem Myšlenky je kardinál Jean-Marie Lustiger, pařížský arcibiskup v letech 1981-2005. Čte Igor Dostálek.

10.6.2022 02:00 00:02:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Strom sv. Kateřiny

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Hana Svanovská.

9.6.2022 02:00 00:02:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Antonín Pražan: O oddanosti mučedníků

Autorem Myšlenky je P. Antonín Pražan, salesián Dona Bosca.

8.6.2022 02:00 00:03:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Duch svatý inspiruje

Myšlenku na den vybíráme z nedělní promluvy papeže Františka. Přeložil Petr Vacík. Čte Martin Holík.

7.6.2022 02:00 00:02:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Flek: Exekutor Zdeněk

Myšlenku na den čteme v autorském podání z Parabible evangelického teologa a kazatele Alexandra Fleka. Dnešní zamyšlení parafrázuje 19. kapitolu Lukáš ... číst dále

6.6.2022 02:00 00:03:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Romano Guardini: Bůh bohatý, štědrý a milující

Myšlenku na den vybíráme z knihy Romana Guardiniho "O modlitbě". Čte Filip Breindl.

5.6.2022 02:00 00:03:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Všetula: Slavnost Seslání Ducha Svatého

Myšlenku připravil P. Libor Všetula SDB, ředitel salesiánské komunity v Brně-Žabovřeskách.

4.6.2022 02:00 00:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ludmila Míchalová Mikšíková: Modlitba jako cesta i dřina

Autorkou Myšlenky je Ludmila Míchalová Mikšíková, evangelická farářka ve Strmilově na Jindřichohradecku.

3.6.2022 02:00 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Obžaloba svědomí

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Anežka Wiewiorková.

2.6.2022 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Ženatý: Rajče

Daniel Ženatý - emeritní synodní senior ČCE

1.6.2022 02:00 00:02:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Přinášejme Bohu utrpení světa

Papež o slavnosti Nanebevstoupení Páně: Přinášejme Bohu utrpení světa. Čte Martin Holík.

31.5.2022 02:00 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dominik Partyka: Ježíš proměňuje naší nejistotu

P. Dominik Partyka, paulín z farnosti Ostrava-Přívoz

29.5.2022 06:41 00:02:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Guy Gilbert: Naučit mladé lidi tichu

Autorem Myšlenky na den je francouzský kněz, vychovatel a spisovatel Guy Gilbert a je čerpána z jeho knihy Růženec světla. 

29.5.2022 00:14 00:04:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk Drštka: Láska a sláva - a taky žízeň

P. Zdeněk Drštka, duchovní správce farností Modřice, Ochoz a Rajhrad

28.5.2022 02:00 00:02:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Flek: Přijde někdo lepší?

Myšlenka na den vychází z Parabible evangelického teologa a kazatele Alexandra Fleka. Zamyšlení, které parafrázuje 11. kapitolu Matoušova evangelia, v ... číst dále

27.5.2022 02:00 00:02:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anselm Grün: Sestup

Myšlenku na den s názvem "Sestup" citujeme z knihy německého spisovatele duchovní literatury, kněze a řeholníka Anselma Grüna. 

26.5.2022 02:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Oto Mádr: Domov

Oto Mádr (1917–2011), český římskokatolický kněz, teolog, vysokoškolský pedagog, dlouholetý politický vězeň a šéfredaktor Teologických textů

24.5.2022 02:00 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jean Vanier: Vrozená cena, krása, jedinečnost

Autorem dnešní Myšlenky na den je zakladatel komunitního hnutí Archa Jean Vanier. Jedná se o společenství lidí, kteří sdílejí život spolu s lidmi s me ... číst dále

23.5.2022 02:00 00:02:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Renč: Radost a bolest

Radost a bolest – to je název Myšlenky na den z pera českého básníka, překladatele a esejisty Václava Renče.

22.5.2022 02:00 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ludmila Křivancová: O přátelství

V cyklu "Myšlenka na den" čteme úvahu z knihy "Papiňák" Ludmily Křivancové, knihovnice a feketonistky z Karlových Varů. Autorka si knihu vydala vlastn ... číst dále

21.5.2022 02:00 00:01:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Renáta Žemličková: Zapísknutí

Renáta Žemličková, spolupracovnice TWR

20.5.2022 02:00 00:01:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Ego

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005.

19.5.2022 05:00 00:01:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dagmar Pohunková: Z kuchyňské perspektivy

Myšlenku na den vybíráme z knihy fejetonů lékařky a překladatelky Dagmar Pohunkové "Sloupky podél cest", kterou vydalo nakladatelství  Galén roku ... číst dále

18.5.2022 02:00 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Svatost není osobní hrdinství, ale láska a služba druhým

"Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem" říká Ježíš. Toto je odkaz, který nám Kristus zanechal, základní kritérium, podle něhož poznáme, z ... číst dále

17.5.2022 02:00 00:02:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Gilbert Keith Chesterton: Bůh je buřič

Dnešní myšlenku na den vybíráme ze zásadní knihy britského spisovatele a křesťanského myslitele Gilberta Keitha Chestertona "Ortodoxie".

16.5.2022 03:00 00:02:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Fabrice Hadjadj: Konec světa jako počátek křesťanství

Myšlenku na den vybíráme z knihy francouzského filozofa a teologa Fabrice Hadjadje "Když je všechno na cestě ke zkáze", kterou vydalo nakladatelství C ... číst dále

15.5.2022 03:00 00:03:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jitka Skřičková: Svobodně a vášnivě

Zamyšlení bývalé redaktorky Proglasu Jitky Skřičkové.

14.5.2022 02:01 00:02:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Timothy Radcliffe: Štěstí, které bychom měli ztělesňovat

Coby Myšlenku na den přinášíme krátkou úvahu anglického kněze z řádu dominikánů Timothyho Radcliffa, kterou jsme vybrali z jeho knihy "Proč chodit do  ... číst dále

13.5.2022 02:00 00:02:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dagmar Pohunková: O toleranci stresu

Dagmar Pohunková, lékařka a překladatelka. Čte: Jitka Ingrová

12.5.2022 02:00 00:01:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. Jaromír Zádrapa: Slzy pokání a obrácení

P. Jaromír Zádrapa – salesián

11.5.2022 02:00 00:03:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Najděte si čas na naslouchání

Drazí bratři a sestry, evangelium nedělní liturgie k nám promlouvá o poutu mezi Bohem a každým z nás. Ježíš k tomu používá laskavý obraz, krásný obraz ... číst dále

10.5.2022 02:00 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Sokol: Společné jídlo

Myšlenku na den vybíráme z knihy českého filozofa, překladatele a vysokoškolského pedagoga Jana Sokola, která nese název "Dluh života".

9.5.2022 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jitka Skřičková: Nově obrácený křesťan

Myšlenu na den připravila Jitka Skřičková, redaktorka Radia Proglas

8.5.2022 02:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

P. Daniel Vícha: Kněžská identita

P. Daniel Vícha - z římskokatolické farnosti Místek. Zamyšlení čte: Petr Pospíšil 

7.5.2022 02:00 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Gilbert Keith Chesterton: Jak se vyléčit z hříchu

Dnešní myšlenku na den vybíráme ze zásadní knihy britského spisovatele a křesťanského myslitele Gilberta Keitha Chestertona "Ortodoxie".

6.5.2022 02:00 00:02:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Benedikt XVI.: K čemu ještě křesťanství?

Zamyšlení emeritního papeže Benedikt XVI.: K čemu ještě křesťanství?

5.5.2022 02:00 00:02:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ondřej Mléčka: Dar srdce

Bernard Ondřej Mléčka - Dar srdce

4.5.2022 02:00 00:03:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Půjdu lovit ryby

Papež: Víra není otázkou vědomostí, nýbrž lásky

3.5.2022 02:00 00:02:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Lukášek: I kdyby nerozkvetl fíkovník...

Úvahu Petra Lukáška I kdyby nerozkvetl fíkovník

2.5.2022 02:00 00:02:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Józef Augustyn: Zpovědník

Myšlenku na den vybíráme z knihy polského jezuity Józefa Augustyna "O ublížení, odpuštění a zpovědi".

1.5.2022 02:00 00:04:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Novotný: Zdráv buď, ó Kříži

Myšlenku na den nabízí Jan Novotný, uslyšíme také hlas herečky Petry Jungmanové.

30.4.2022 02:00 00:02:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Svanovská: Vlak Simferopol-Oděsa

Autorkou Myšlenky je Hana Svanovská, redaktorka Radia Proglas.

29.4.2022 03:30 00:04:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Novák: Válka na Ukrajině a modlitba

Myšlenku na den připravil předseda Rady Církve bratrské David Novák.

28.4.2022 02:00 00:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Roger Schütz: Pramen důvěry

Roger Schütz, zakladatel komunity Taizé

27.4.2022 02:00 00:04:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Radost z Božího milosrdenství

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka z 2. neděle velikonoční.

26.4.2022 03:10 00:04:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Umění a eucharistie

Zdeněk A. Eminger, křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním a světem umění.

25.4.2022 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Oto Mádr: Absolutní perspektiva

Oto Mádr (1917 - 2011), český římskokatolický kněz, teolog, vysokoškolský pedagog, dlouholetý politický vězeň a šéfredaktor Teologických textů

24.4.2022 02:00 00:01:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dorothee Sölle: Náš bratr Kristus

Coby Myšlenku na den přinášíme báseň německé protestantské teoložky a spisovatelky Dorothee Sölle v překladu Magdaleny Šipky. Najdeme ji v knize "Daru ... číst dále

23.4.2022 02:00 00:03:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Špinková: Ještě jsme to stačili

Dnešní Myšlenku na den s názvem "Ještě jsme to stačili"  vybíráme z knihy Malé dobré zprávy, kterou vydalo hospicové hnutí  Cesta domů. Skut ... číst dále

22.4.2022 02:00 00:02:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Svatá Kateřina Sienská: Chvála Boží lásky

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností".

21.4.2022 02:00 00:03:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Chvála souvislostí

Myšlenku na den s názvem Chvála souvislostí křesťanského teologa Zdeňka A. Emingera uvedeme krátce před půl šestou ranní, před polednem a před osmnáct ... číst dále

20.4.2022 02:00 00:03:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Pojmenujme faleš v nás samotných

Jako Myšlenku na den přinášíme část papežovy nedělní promluvy, v níž vybízel, abychom v sobě pojmenovali faleš, která je překážkou v hlásání pravdy. V ... číst dále

19.4.2022 05:00 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Stanislav Malík: Věřit, žasnout nad Boží láskou

Věřit, žasnout nad Boží láskou je titulem Myšlenky na den, kterou v našem vysílání nabídneme krátce před půl šestou, před polednem a před osmnáctou ho ... číst dále

18.4.2022 02:00 00:05:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš Holub: Dobro o pravdě jménem Ježíš

Tomáš Holub, biskup plzeňský

17.4.2022 02:00 00:03:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Prokeš: Ježíšovo zmrtvýchvstání

P. Josef Prokeš, farář ve Vodňanech.

16.4.2022 02:00 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Filip Štojdl: Ticho

Filip Štojdl, biskup Církve československé husitské v Plzni

15.4.2022 02:00 00:03:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Hošek: Síly zla nebudou mít poslední slovo

Pavel Hošek, religionista, spisovatel a kazatel Církve bratrské

14.4.2022 02:00 00:04:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Benedikt Mohelník: Láska, která začíná u nohou našich sester a bratří

Benedikt Mohelník, dominikán, šéfredaktor revue Salve

13.4.2022 02:00 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: I nám bylo odpuštěno

Coby Myšlenku na den přinášíme část aktuální promluvy papeže Františka proslovené na Květnou neděli v roce 2022.

12.4.2022 02:00 00:02:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Čep: Cesta k Bohu skrze druhé

Jan Čep (1902 - 1974), křesťansky orientovaný prozaik a esejista

11.4.2022 02:00 00:03:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Když úklid, tak v nás samých

Zdeněk A. Eminger, křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním a světem umění

10.4.2022 02:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Vopřada: Kdo je tu největší, kdo z nás je největší?

P. David Vopřada, kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě

9.4.2022 02:00 00:02:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Špinková: Mami, dej si s námi meloun

Dnešní Myšlenku na den s názvem "Mami, dej si s námi meloun" vybíráme z knihy Malé dobré zprávy, kterou vydalo hospicové hnutí  Cesta domů. Skute ... číst dále

8.4.2022 10:34 00:03:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Pomoc ztroskotaným

Zdeněk A. Eminger: Pomoc ztroskotaným

7.4.2022 02:00 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: Šácholany

Saša Jacobea, farářka Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích

6.4.2022 05:00 00:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Ciziložná žena

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka z 5. neděle postní roku 2022. Čte Martin Holík.

5.4.2022 05:00 00:02:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Svatý Cyril Jeruzalémský: O Bohu

Myšlenku na den vybíráme z kázání církevního otce sv. Cyrila z Jeruzaléma. Vydalo nakladatelství Krystal OP v překladu Markéty a Pavla Dudzikových r.  ... číst dále

3.4.2022 05:00 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Svatá Kateřina Sienská: Duše naroubované na vinný keř

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Hana Svanovská.

3.4.2022 05:00 00:01:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dietrich Bonhoeffer: Pohrdání lidmi...?

Úvaha německého protestantského teologa popraveného nacisty Dietricha Bonhoeffera v podání Daniela Blažkeho.

2.4.2022 05:00 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

John Henry Newman: Netrapte se žádnou starostí

Myšlenku na den vybíráme z kázání anglického kardinála Johna Henryho  Newmana (1801-1890), kterou vydalo pod názvem "Rizika víry" nakladatelství  ... číst dále

1.4.2022 02:00 00:04:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Papež nemá názor, dívá se na Krista a pak mluví

Myšlenku připravil teolog Zdeněk Ambrož Eminger.

31.3.2022 02:00 00:03:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Nejmenuje se Marie

Autorkou Myšlenky je spisovatelka a knihkupkyně Hana Pinknerová.

30.3.2022 05:00 00:04:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Dobro druhého je i moje dobro

Jako Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka ze 4. neděle postní. Týká se známého podobenství o marnotratném synu z 15. kapitoly Luká ... číst dále

29.3.2022 02:00 00:03:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Stanislav Malík: Bolest

Autorem Myšlenky je Stanislav Malík. Čte Filip Breindl.

28.3.2022 02:00 00:01:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Špinková: Pivo a párek

Autorkou Myšlenky je Martina Špinková, zakladatelka domácího hospice "Cesta domů". Čte Hana Svanovská.

27.3.2022 03:00 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Všetula: Soustřeďme se na Boha

Myšlenku připravil P. Libor Všetula SDB, ředitel salesiánské komunity v Brně-Žabovřeskách.

26.3.2022 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Oto Mádr: Sebekritika

Autorem Myšlenky je Oto Mádr (1917 - 2011), český římskokatolický kněz, teolog, vysokoškolský pedagog, dlouholetý politický vězeň a šéfredaktor Teolog ... číst dále

25.3.2022 02:00 00:02:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Timothy Radcliffe: Nebojme se!

Autorem Myšlenky na den je anglický dominikán Timothy Radcliffe. Čte Ondřej Mléčka.

24.3.2022 10:18 00:04:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Labutí píseň dvojkolejného křesťanství

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Ambrož Eminger.

23.3.2022 02:00 00:04:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Je to snad Boží trest?

Uprostřed 3. postního týdne přinášíme část promluvy papeže Františka z neděle 20. března, kterou pronesl v Římě před polední modlitbou Anděl Páně. Čte ... číst dále

22.3.2022 02:00 00:04:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alena Scheinostová: Skřeti a lidé

Myšlenku připravila redaktorka Katolického týdeníku Alena Scheinostová. 

21.3.2022 02:00 00:02:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Špinková: Babička teď nemá čas

Dnešní Myšlenku na den s názvem "Babička teď nemá čas" vybíráme z knihy Malé dobré zprávy, kterou vydalo hospicové hnutí Cesta domů. Skutečné pří ... číst dále

20.3.2022 02:00 00:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Juraj Jordán Dovala: Putin - nový Herodes

Autorem Myšlenky je Juraj Jordán Dovala, biskup Církve československé husitské v Brně.

19.3.2022 02:00 00:02:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Z Mertonovy poustevny

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost". Čte Filip Breindl.

18.3.2022 02:00 00:04:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Sbohem nostalgickému vzpomínání

Myšlenku připravil teolog Zdeněk Ambrož Eminger.

17.3.2022 02:00 00:02:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Lucie Endlicherová: Martínek

Autorkou Myšlenky je redaktorka TWR Lucie Endlicherová. 

16.3.2022 02:00 00:01:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Zastavte tento masakr!

V rámci Myšlenky na den přinášíme důraznou výzvu papeže Františka k ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Čte P. Martin Holík. 

15.3.2022 02:00 00:02:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Anselm Grün: Život bez viny

Autorem Myšlenky je benediktinský mnich Anselm Grün. Čte Martin Weisbauer.

14.3.2022 02:00 00:04:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Čep: Západní pesimismus v literatuře

Coby Myšlenku na den přinášíme část textu křesťansky orientovaného prozaika a esejisty Jana Čepa, který napsal r. 1954 ve francouzském exilu. Vyjadřuj ... číst dále

13.3.2022 02:00 00:05:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Filip Štojdl: Postní tajemství hříchu

Myšlenku připravil biskup Církve československé husitské v Plzni Filip Štojdl.  

12.3.2022 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Vztahy jako míza života, sláva Ukrajině!

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Ambrož Eminger.

11.3.2022 02:00 00:02:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Vyznání

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2005. Čte Martin Weisbauer.

10.3.2022 02:00 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: O Jonášovi

Autorkou Myšlenky je Saša Jacobea, farářka sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích.

9.3.2022 02:00 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Na pokušení odpovídejme Božím slovem

Coby Myšlenku na den přinášíme podstatnou část promluvy papeže Františka z 1. neděle postní roku 2022. Čte P. Martin Holík.

8.3.2022 02:00 00:02:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Špinková: Nalezená sestra Libuška

Dnešní Myšlenku na den s názvem "Nalezená sestra Libuška" vybíráme z knihy Malé dobré zprávy, kterou vydalo hospicové hnutí  Cesta domů. Skutečné ... číst dále

7.3.2022 02:00 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Meň: Nepromarněte tento čas!

Autorem Myšlenky je Alexandr Meň (1935-1990), ruský pravoslavný kněz a myslitel ruského pravoslaví. Čte P. Jan Krbec.

6.3.2022 02:00 00:04:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Vopřada: Postit se smysluplně

Myšlenku připravil P. David Vopřada, kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě.

5.3.2022 02:00 00:03:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Svanovská: Válka na Ukrajině a volání po míru

Autorkou Myšlenky je Hana Svanovská, redaktorka Radia Proglas.

4.3.2022 02:00 00:03:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Tulipány na bolavé srdce

Autorem Myšlenky je Zdeněk A. Eminger, křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním ... číst dále

3.3.2022 02:00 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Můžeme

Myšlenku připravila spisovatelka a knihkupkyně Hana Pinknerová.

2.3.2022 02:00 00:02:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Prosme Boha, aby ukončil válku

Na Popeleční středu přinášíme jako Myšlenka na den kompletní nedělní promluvu papeže Františka, která vyzývá k našim modlitbám za mír na Ukrajině. Čte ... číst dále

1.3.2022 02:00 00:04:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Andrea Hanáčková: Masopust pro Ukrajinu

Autorkou Myšlenky je doc.  Andrea Hanáčková, rozhlasová dokumentaristka a vysokoškolská pedagožka.

28.2.2022 02:00 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Špatný příklad pastýřů

Myšlenku na den vybíráme z díla sv. Kateřina Sienské. Čte Anežka Jakubcová.

27.2.2022 02:00 00:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Novák: Ukrajina a my, křesťané

Myšlenku připravil předseda Rady Církve bratrské David Novák. 

26.2.2022 02:00 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Svanovská: Momentka z Ukrajiny

Jako Myšlenku na den přinášíme krátké zamyšlení redaktorky Hany Svanovské, které natočila po ruské anexi Krymu roku 2014.

25.2.2022 02:00 00:04:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Čep: Sovětští a československo-sovětští spisovatelé

V den 74. výročí komunistického puče v tehdejším Československu přinášíme úvahu významného českého prozaika a esejisty, který byl komunisty donucen od ... číst dále

24.2.2022 02:00 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Roberto Benigni o lásce

Myšlenku připravil teolog Zdeněk Ambrož Eminger.

23.2.2022 02:00 00:03:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Jak jednat s těmi, kteří nám ublížili?

Coby Myšlenku na den přinášíme část aktuální promluvy papeže Františka. Čte P. Martin Holík. 

22.2.2022 02:00 00:04:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alena Scheinostová: Naděje a sny

Autorkou Myšlenky je redaktorka Katolického týdeníku Alena Scheinostová.

21.2.2022 02:00 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Filip Štojdl: Všímej si...

Myšlenku připravil Filip Štojdl, biskup Církve československé husitské v Plzni.

20.2.2022 02:00 00:03:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Libor Všetula: Nenechte se strhnout do nenávisti

Autorem Myšlenky je P. Libor Všetula SDB, ředitel salesiánské komunity v Brně-Žabovřeskách.

19.2.2022 02:00 00:02:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František Václav Lobkowicz: O tom, co po nás zůstane

V rámci Myšlenky na den vám dnes mimořádně nabízíme archivní úvahu biskupa ostravsko-opavského Mons. Františka Václava Lobkowicze, který předevčírem o ... číst dále

18.2.2022 02:00 00:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Lucie Řehoříková: Naše hodnoty a Ukrajina

Autorkou Myšlenky je Lucie Řehoříková, ukrajinistka a rusistka, ředitelka Českého centra v Kyjevě v letech 2014-2020.

17.2.2022 02:00 00:03:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Vrána: Změna srdcí a struktur

Krátkou úvahu vynikajícího českého teologa Karla Vrány (1925 - 2004) vybíráme z jeho knihy "Svoboda k pravdě". Čte Ondřej Havlíček.

16.2.2022 02:00 00:03:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Pravý učedník

Coby Myšlenku na den přinášíme promluvu papeže Františka z uplynulé 6. neděle v liturgickém mezidobí. Čte P. Martin Holík.

15.2.2022 02:00 00:02:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martina Špinková: Poslední slzička paní Štěpánky

Dnešní Myšlenku na den s názvem "Poslední slzička paní Štěpánky" vybíráme z knihy Malé dobré zprávy, kterou vydalo hospicové hnutí Cesta domů. Sk ... číst dále

14.2.2022 02:00 00:03:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Rybáři lidí

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Eminger. 

13.2.2022 02:00 00:01:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Skácel: Malá recenze na laskavost

Coby Myšlenku na den přinášíme fejeton významného moravského básníka a fejetonisty Jana Skácela (1922-1989), od jehož narození uplynulo tento týd ... číst dále

12.2.2022 02:00 00:02:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Skácel: Malá recenze na život

Coby Myšlenku na den přinášíme fejeton významného moravského básníka a fejetonisty Jana Skácela (1922-1989), od jehož narození tento týden uplynu ... číst dále

11.2.2022 02:00 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Bohumír Vitásek: Naši nemocní

Myšlenka na den je věnována dnešnímu Světovému dni nemocných. Jejím autorem je P. Bohumír Vitásek, ředitel Charity Olomouc.

10.2.2022 02:00 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Skácel: Malá recenze na tykání

Coby Myšlenku na den přinášíme fejeton významného moravského básníka a fejetonisty Jana Skácela (1922-1989), od jehož narození uplynulo tento týden 10 ... číst dále

9.2.2022 02:00 00:03:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Vyjeďme na širé moře

Coby Myšlenku na den přinášíme podstatnou část promluvy papeže Františka z 5. neděle v liturgickém mezidobí. Čte P. Martin Holík.

8.2.2022 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Skácel: Malá recenze na pravdu

Coby Myšlenku na den přinášíme fejeton významného moravského básníka a fejetonisty Jana Skácela (1922-1989), od jehož narození v tomto týdnu uply ... číst dále

7.2.2022 02:00 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Skácel: Malá recenze na zdvořilé stromy

Coby Myšlenku na den přinášíme fejeton významného moravského básníka a fejetonisty básníka Jana Skácela (1922-1989), od jehož narození dnes  uply ... číst dále

6.2.2022 02:00 00:02:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ladislav Heryán: Nikdo nejsme ničeho hodni

Myšlenku připravil P. Ladislav Heryán SDB, vězeňský kaplan.

5.2.2022 02:00 00:04:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Církev jako polní nemocnice

Autorem Myšlenky je Zdeněk A. Eminger, křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním ... číst dále

4.2.2022 02:00 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Oto Mádr: O dobrém člověku

Autorem Myšlenky je Oto Mádr (1917–2011), český římskokatolický kněz, teolog, vysokoškolský pedagog, dlouholetý politický vězeň a šéfredaktor Teologic ... číst dále

3.2.2022 02:00 00:03:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Chtěla bych obstát

Myšlenku připravila knihkupkyně a spisovatelka Hana Pinknerová. 

2.2.2022 02:00 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Ježíšovi "vlastní"

Přinášíme Vám část promluvy papeže Františka ze 4. neděle v liturgickém mezidobí. Čte P. Martin Holík.

1.2.2022 02:00 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Svanovská: Pomocná síla v kuchyni

Myšlenku připravila Hana Svanovská, redaktorka Radia Proglas.

31.1.2022 02:00 00:03:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Medailka anebo co neomrzí

Myšlenku připravil teolog Zdeněk Ambrož Eminger.

30.1.2022 02:00 00:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Řežábek: Milostivé léto Páně

Autorem Myšlenky je Karel Řežábek, kazatel Křesťanských společenství v Plzni.

29.1.2022 02:00 00:03:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Svanovská: Chvála gospelu

Autorkou Myšlenky je redaktorka Radia Proglas Hana Svanovská.

28.1.2022 02:00 00:03:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: O vánočních stromcích (a psích hovínkách)

Autorkou Myšlenky je Saša Jacobea, farářka Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích.

27.1.2022 02:00 00:03:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

František Šeba: Mám v srdci krvavou jizvu

Autorem Myšlenky, kterou uvádíme u příležitosti Dne památky obětí holokaustu, je pamětník František Šeba. Čte Martin Weisbauer.

26.1.2022 02:00 00:03:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Boží slovo nás proměňuje

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka z 3. neděle v liturgickém mezidobá, kterou pronesl ve vatikánské bazilice. Čte Filip Bre ... číst dále

25.1.2022 02:00 00:03:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Juraj Jordán Dovala: Voláme ke stejnému Bohu

Myšlenkou Juraje Jordána Dovaly, biskupa Církve československé husitské v Brně, symbolicky zakončujeme Týden modliteb za jednotu křesťanů.

24.1.2022 02:00 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jana Matulíková: Opět jednota křesťanů...?

Autorkou Myšlenky je Jana Matulíková, vězeňská kaplanka a pastorační pracovnice ve sboru Církve bratrské v Praze 1.

23.1.2022 02:00 00:03:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Hošek: Japonec v Austrálii

Myšlenku připravil Pavel Hošek, religionista, spisovatel a kazatel Církve bratrské.

22.1.2022 02:00 00:02:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ewa Jelinek: Hvězda, která ukazuje cestu

Autorkou Myšlenky je Ewa Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické v Ostravě.

21.1.2022 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Dietrich Bonhoeffer: O důvěře

Autorem Myšlenky je Dietrich Bonhoeffer, německý protestantský teolog popravený nacisty. Čte Pavel Mikšů.

20.1.2022 02:00 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Novák: Tolerance není bezpohlavnost

V Týdnu modliteb za jednotu křesťanů přinášíme krátkou úvahu předsedy Rady Církve bratrské Davida Nováka.

19.1.2022 02:00 00:04:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Ekumenismus

V Týdnu modliteb za jednotu křesťanů přinášíme krátké zamyšlení Zdeňka Emingera o ekumenismu.

18.1.2022 02:00 00:02:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Zapátrejme ve vzpomínkách

V Myšlence na den si připomeňme část promluvy papeže Františka z předcházející neděle, tedy 2. neděle v mezidobí. Zároveň tak zahajujeme Týden modlite ... číst dále

17.1.2022 02:00 00:04:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Chvála chudoby

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Kateřina Kovaříková.

16.1.2022 02:00 00:04:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Čapek: Modlitba za pravdu

Autorem Myšlenky je český spisovatel, novinář a dramatik Karel Čapek. Čte Jan Novotný.

15.1.2022 02:00 00:04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Oto Mádr: Ženská otázka a křesťanství

Autorem Myšlenka je Oto Mádr, český římskokatolický kněz, teolog, vysokoškolský pedagog, dlouholetý politický vězeň a šéfredaktor Teologických textů.  ... číst dále

14.1.2022 02:00 00:03:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Slova, slova, slova?

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Ambrož Eminger.

13.1.2022 02:00 00:04:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Filip Štojdl: Očištění

Autorem Myšlenky je Filip Štojdl, biskup Církve československé husitské v Plzni.

12.1.2022 02:00 00:03:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Modlitba v těžkostech

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka z letošního svátku Křtu Páně. Čte Petr Najman.

11.1.2022 02:00 00:04:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alena Scheinostová: O vytrvalosti

Myšlenku připravola Alena Scheinostová, redaktorka Katolického týdeníku.

10.1.2022 02:00 00:01:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Pohled lásky

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost". Čte Hana Svanovská.

9.1.2022 02:00 00:04:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Vopřada: Ochota dotknout se osudu druhého

Autorem Myšlenky je P. David Vopřada, kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě.

8.1.2022 02:00 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Vánoční světlo

Myšlenku připravil redaktor Radia Proglas Martin Weisbauer.

7.1.2022 02:00 00:03:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Jsou místa, za která lze dát život

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Ambrož Eminger.

6.1.2022 02:00 00:05:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Nenasypat

Hana Pinknerová, knihkupkyně a spisovatelka, je autorkou dnešní Myšlenky.

5.1.2022 02:00 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František:...a přebývalo mezi námi

Coby Myšlenku na den přinášíme část z aktuální promluvy papeže Františka. Čte Petr Najman.

4.1.2022 02:00 00:01:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Začít žít

Myšlenku na den vybíráme z knihy Richarda Rohra "Radikální milost". Čte Martin Weisbauer.

3.1.2022 02:00 00:02:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alexandr Meň: Tajemství vykoupení

Myšlenku na den vybíráme z knihy "Rozbít led. Křesťan ve společnosti", která je výborem z textů ruského pravoslavného teologa 20. století Alexandra Me ... číst dále

2.1.2022 02:00 00:02:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Pravá tvář Boha

Myšlenku připravil P. Jan Krbec, farář farnosti Rokytnice nad Rokytnou a redaktor Radia Proglas.

1.1.2022 02:00 00:03:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ladislav Heryán: Dnes je ten zázrak

Autorem Myšlenky je P. Ladislav Heryán SDB.

31.12.2021 02:00 00:05:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Tomáš Holub: Rok, který nám nastavil zrcadlo

Autorem myšlenky je plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.

30.12.2021 02:00 00:03:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: Cesta Krista, pramene živé vody

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Radka Rozkovcová.

29.12.2021 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Rodina je příběh, ze kterého pocházíme

Coby Myšlenku na den přinášíme část aktuální promluvy papeže Františka z nedělního svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Čte Jan Novotný.

28.12.2021 02:00 00:04:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Karel Vrána: Tři rozměry svobody křesťana

Myšlenku na den vybíráme z knihy "Experiment křesťanství" významného českého kněze a teologa Karla Vrány. Čte Hana Svanovská.

27.12.2021 02:00 00:03:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Ty ještě věříš...?

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Ambrož Eminger.

26.12.2021 02:00 00:02:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Konzbul: Rodičovská trpělivost

Myšlenku připravil Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.

25.12.2021 02:00 00:04:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Daniel Raus: Byla to fascinující doba

Autorem Myšlenky je publicista Daniel Raus.

24.12.2021 02:00 00:04:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Graubner: Smiřme se a odpusťme si

Myšlenku připravil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

23.12.2021 02:00 00:01:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Dobří přátelé pomáhají naší paměti

Autorem Myšlenky je americký františkán Richard Rohr. Čte Hana Svanovká.

22.12.2021 02:00 00:04:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Když pomáháme druhým, pomáháme sami sobě

Coby Myšlenku na den přinášíme část poselství papeže Františka ke 4. adventní neděli. Čte Petr Najman.

21.12.2021 02:00 00:01:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Adventní věnec

Myšlenku připravil redaktor Radia Proglas Martin Weisbauer.

20.12.2021 02:00 00:03:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Aby už život nebyl pouští

Autorem Myšlenky je Zdeněk Ambrož Eminger, křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozum ... číst dále

19.12.2021 02:00 00:02:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Prokop Brož: K synodalitě

Myšlenku připravil P. Prokop Brož, koordinátor synodálního procesu v královéhradecké diecézi a člen národního synodálního týmu.

18.12.2021 02:00 00:02:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Havel: Máme důvod k naději

V den 10. výročí úmrtí českého prezidenta Václava Havla vám nabízíme jeho krátkou úvahu, jejíž poselství nic neztratilo na své aktuálnosti.

17.12.2021 02:00 00:01:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Práce a duchovní cesta

Autorem Myšlenky je redaktor Radia Proglas Martin Weisbauer. 

16.12.2021 02:00 00:03:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Filip Štojdl: Přítomnost v adventu

Myšlenku připravil Filip Štojdl, biskup Církve československé husitské v Praze.

15.12.2021 02:00 00:03:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Co máme dělat?

V Myšlence na den zařazujeme část promluvy papeže Františka z 3. adventní neděle 2021. Čte P. Martin Holík.

14.12.2021 02:00 00:01:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richrd Rohr: Nenávist k sobě

Autorem Myšlenky je františkán Richard Rohr. Čte Martin Weisbauer.

13.12.2021 02:00 00:03:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: O překvapování

Myšlenku na den připravil teolog Zdeněk A. Eminger.

12.12.2021 02:00 00:03:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Pavel Hošek: Adventní úvaha

Autorem Myšlenky je religionista, spisovatel a kazatel Církve bratrské Pavel Hošek.

11.12.2021 02:00 00:02:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Josef Toufar: Dopis o zázraku

V den 72. výročí tajemného úkazu v kostele v Číhošti na Vysočině přinášíme coby Myšlenku na den vzácný dokumentární materiál; úryvek z dopisu místního ... číst dále

10.12.2021 02:00 00:01:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Skrytá zvěstování Božího království

Autorem Myšlenky je redaktor Radia Proglas Martin Weisbauer.

9.12.2021 02:00 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Novák: Ježíš se narodil do stejného světa jako my

Autorem Myšlenky je předseda Rady Církve bratrské David Novák. 

8.12.2021 02:00 00:04:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Výzva k obrácení

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka z 2. neděle adventní, kterou pronesl v rámci aktuální návštěvy Řecka. Čte P. Martin Holí ... číst dále

7.12.2021 02:00 00:01:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Čas prohloubení víry

Zamyšlení P. Petra Vrbackého na motivy Deníčku sv. Faustyny Kowalské. Čte Daniel Blažke.

6.12.2021 02:00 00:02:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Připusťme si Boží pravdu

Adventní zamyšlení vybíráme z knihy Richarda Rohra "Očekávání Vánoc".

5.12.2021 02:00 00:03:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Vopřada: Advent 2021

P. David Vopřada, kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě

4.12.2021 02:00 00:01:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Weisbauer: Kořeny a vztahy

Myšlenka na den Martina Weisbauera, redkatora Radia Proglas

3.12.2021 02:00 00:03:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: O chlapci, který čekal

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk Eminger.

2.12.2021 02:00 00:04:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Správný advent

Autorkou Myšlenky je Hana Pinknerová, knihkupkyně a spisovatelka.

1.12.2021 02:00 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Buďme bdělí!

Coby Myšlenku na den přinášíme podstatnou část promluvy papeže Františka z 1. neděle adventní. Čte P. Martin Holík.

30.11.2021 02:00 00:04:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alena Scheinostová: Dopis Ježíškovi

Myšlenku připravila Alena Scheinostová, redaktorka Katolického týdeníku.

29.11.2021 02:00 00:02:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Rozpoznejte Pána

Myšlenka je z pera františkána Richarda Rohra. Čte Martin Weisbauer.

28.11.2021 02:00 00:02:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Krbec: Na Tvůj příchod čekáme

Autorem Myšlenky je P. Jan Krbec, farář v Rokytnici nad Rokytnou a redaktor Radia Proglas.

27.11.2021 02:00 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Martin Holík: Rádi bychom vám zatleskali

Myšlenku na den připravil ředitel Radia Proglas P. Martin Holík.

26.11.2021 02:00 00:03:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Potřebujeme se!

Myšlenku připravil Zdeněk A. Eminger, křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním  ... číst dále

25.11.2021 02:00 00:03:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: Komu co patří?

Autorkou Myšlenky je Saša Jacobea, farářka Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích.

24.11.2021 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Mladí lidé, sněte!

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka u příležitosti diecézních Světových dnů mládeže a slavnosti Krista Krále. Čte P. Martin  ... číst dále

23.11.2021 02:00 00:03:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

sv. Kateřina Sienská: A já jsem vpravdě vinař...

Myšlenku na den dnes vybíráme z knihy sv. Kateřiny Sienské "Dialog s Boží prozřetelností". Čte Jitka Ingrová.

22.11.2021 02:00 00:01:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Radikální milost

Autorem Myšlenky je americký františkán Richard Rohr. Čte Filip Breindl.

21.11.2021 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Cassianus: O Boží milosti

Myšlenku na den vybíráme z knihy "Rozmluvy" Jana Cassiana. Vydalo nakladatelství Crystal OP roku 2019 v překladu Ondřeje Koupila. Čte Hana Svanovská.

20.11.2021 02:00 00:02:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Ochota jít s kůží na trh

Autorem Myšlenky je P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Čte Petr Najman.

19.11.2021 02:00 00:03:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Odvaha čelit beznaději

Autorem Myšlenky je teolog Zdeněk A. Eminger.

18.11.2021 02:00 00:03:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Havel: Pád komunismu

Částí textu z roku 1999, jehož autorem je československý a český prezident Václav Havel, si připomeneme včerejší 32. výročí začátku pádu komunismu v Č ... číst dále

17.11.2021 02:00 00:04:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Ondřej Bratinka: Listopadová euforie

Ondřej Bratinka, syn polistopadového politika Pavla Bratinky, vzpomíná na dětský prožitek listopadové revoluce roku 1989.

16.11.2021 02:00 00:04:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Otvírejme se naději!

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka z 33. neděle v liturgickém mezidobí. Čte Petr Najman

15.11.2021 02:00 00:03:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Útěcha Kréda

Teolog Zdeněk Eminger připravil dnešní Myšlenku.

14.11.2021 02:00 00:02:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Roger Schütz: Pramen důvěry

Myšlenka na den pochází z pera Rogera Schütze, zakladatele komunity Taizé. Čte Anežka Jakubcová.

13.11.2021 02:00 00:02:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Nová návštěva u milosrdného Samaritána

Autorem Myšlenky je Richard Rohr. Čte Martin Weisbauer.

12.11.2021 02:00 00:02:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Prozíravost

Autorem Myšlenky je P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Čte Daniel Blažke.

11.11.2021 02:00 00:05:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Filip Štojdl: Tělo a ticho

Filip Štojdl, biskup Církve československé husitské v Plzni

10.11.2021 02:00 00:03:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Pozor na zákoníky!

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka z 32. neděle v liturgickém mezidobí.

9.11.2021 02:00 00:04:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Ptát se Ježíše na všechno

Myšlenka křesťanského teologa, vycházejícího z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním a světem umění.

8.11.2021 02:00 00:02:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Blahoslavení, kdo pláčou

Myšlenka na den pochází z pera amerického františkána Richarda Rohra. Čte Hana Svanovská.

7.11.2021 02:00 00:02:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Skácel: Malá recenze na život

U příležitosti 32. výročí úmrtí brněnského básníka a fejetonisty Jana Skácela zařazujeme jako Myšlenku na den jeho Malou recenzi na život. Čte Pavel M ... číst dále

6.11.2021 02:00 00:03:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Minařík: Zamčený kostel

Autorem Myšlenky je Petr Minařík, spolumajitel nakladatelství Větrné mlýny a dramaturg literárního festivalu Měsíc autorského čtení.

5.11.2021 02:00 00:04:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Papež pro páté tisíciletí

Teolog Zdeněk A. Eminger je autorem Myšlenky.

4.11.2021 02:00 00:04:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Pinknerová: Bebíčko

Autorkou Myšlenky je knihkupkyně a spisovatelka Hana Pinknerová.

3.11.2021 02:00 00:04:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Přežvykujme Boží slovo

Coby Myšlenku na den zařazujeme podstatnou část promluvy papeže Františka z 31. neděle v liturgickém mezidobí. Čte P. Martin Holík.

2.11.2021 02:00 00:01:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Porodní bolesti

Autorem Myšlenky je americký františkán Richard Rohr. Čte Martin Weisbauer.

1.11.2021 02:00 00:03:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Pedro Almodóvar

Myšlenku připravil teolog Zdeněk A. Eminger.

31.10.2021 02:00 00:04:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

David Vopřada: Objevovat přikázání lásky

Autorem Myšlenky je P. David Vopřada, kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě.

30.10.2021 02:00 00:03:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Hana Svanovská: Křesťané proti očkování...?

Myšlenku připravila Hana Svanovská, redaktorka Radia Proglas.

29.10.2021 02:00 00:03:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jan Skácel: Malá recenze na opadávání

Dnešní Myšlenka je z pera básníka a fejetonisty Jana Skácela. Čte Kateřina Rýznarová.

28.10.2021 02:00 00:03:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Václav Havel: Co je to domov?

V den oslav Dne vzniku samostatného československého státu přinášíme úvahu Václava Havla, posledního československého prezidenta. Čte Daniel Blažke.

27.10.2021 02:00 00:04:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Jak to vypadá s mou modlitbou?

Coby Myšlenku na den přinášíme část promluvy papeže Františka na text evangelia 31. neděle v mezidobí. Čte P. Martin Holík.

26.10.2021 02:00 00:03:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Alena Scheinostová: Dušičkově

Autorkou Myšlenky je Alena Scheinostová, redaktorka Katolického týdeníku.

25.10.2021 02:00 00:01:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Identita, a potom manželství

Myšlenka na den pochází z pera amerického františkána Richarda Rohra. Čte Martin Weisbauer.

24.10.2021 02:00 00:04:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Leoš Halbrštát: Výzva modliteb za misie

Dnes, o misijní neděli, uslyšíme Myšlenku na den, kterou připravil Leoš Halbrštát, ředitel Papežských misijních děl v ČR. 

23.10.2021 02:00 00:03:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Antonín Žolnerčík: Zkouška sirén versus Zvony míru pro Evropu

Autorem Myšlenky je redaktor ostravského studia Radia Proglas Antonín Žolnerčík.

22.10.2021 02:00 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: Vyzrát láskou k ženě

Teolog Zdeněk A. Eminger připravil dnešní Myšlenku.

21.10.2021 02:00 00:04:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Saša Jacobea: O krabicích a dalších věcech

Autorkou Myšlenky je Saša Jacobea, farářka sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích.

20.10.2021 02:00 00:03:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Papež František: Čtyři blízkosti biskupů

Coby Myšlenku na den přinášíme zásadní část promluvy papeže Františka z aktuálního svěcení biskupů v Římě. Čte P. Martin Holík.

19.10.2021 02:00 00:01:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Stanislav Malík: Modlete se za druhé

Myšlenku na den připravil Stanislav Malík. Čte Martin Weisbauer.

18.10.2021 02:00 00:02:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Richard Rohr: Negativní svátost...?

Myšlenku vybíráme z díla amerického františkána Richarda Rohra. Čte Ondřej Havlíček.

17.10.2021 02:00 00:01:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Jiří Filipec: Co bychom rádi...?

Autorem Myšlenky je P. Jiří Filipec, farář v Sedlištích. 

16.10.2021 02:00 00:03:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Zdeněk A. Eminger: O kaštanech a Bohu

Myšlenku připravil teolog Zdeněk A. Eminger.

15.10.2021 02:00 00:02:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

Petr Vrbacký: Svatební hostina

Autorem Myšlenky na den je P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Čte Hana Svanovská.

14.10.2021 02:00 00:03:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Myšlenka na den

N. T. Wright: O uctívání

Myšlenku na den vybíráme z knihy anglikánského teologa N. T. Wrighta "Podstata křesťanství". Čte Anežka Wiewiorková.

13.10.2021 02:00