Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 566 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Ex libris"

16.4.2024 20:05 00:23:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Za rovnocennost evropských plemen aneb Jak eskoslovenská antropologie polemizovala s nacismem

Protestovat proti nacistickým rasovým teoriím o nutnosti dbát na istotu nadazené árijské rasy, a pitom prosazovat nucené sterilizace handicapovaných,  ... číst dále

9.4.2024 20:05 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jsem Giorgia. Co o svých myšlenkách a koenech píše sama italská premiérka Meloniová?

Když se podíváme na situaci ve velkých zemích Evropy, mžeme jednoznan íct žádný premiér nebo prezident nemá tak pevné postavení jako italská premiérka ... číst dále

2.4.2024 20:05 00:23:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak budovat a udržet odolnou spolenost? Odpov ve své knize hledají filozofka a dokumentaristka

Jsme jako jedinci a spolenost ješt odolní vi krizím? Tuto a další otázky kladly v rozhovorech mimoádným osobnostem z rzných obor autorky knihy Odolná  ... číst dále

26.3.2024 20:40 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Španlská obanská i 2. svtová válka ve vzpomínkách Koestlera. Z analogie se souasností mrazí

Vloni vydalo nakladatelství Academia v edici Pam v tsném sledu za sebou dv knihy Arthura Koestlera, novináe a spisovatele s komplikovaným rodokmenem a ... číst dále

19.3.2024 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Oppenheimer jako Americký Prométheus. Pro otce atomové bomby byl jeho úspch spíš noní mrou

Málokdo ovlivnil svtové djiny takovým zpsobem jako americký fyzik J. Robert Oppenheimer, který žil v letech 1904 až 1967. Byl to totiž práv tento hlou ... číst dále

12.3.2024 20:05 00:24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jaké je Rusko pohledem z kuchyn? To prozradí kuchai, nad jejichž pokrmy se tvoily jeho djiny

Nová kniha Witolda Szabowského tematicky navazuje na jeho bestseller Jak nakrmit diktátora. Tentokrát se ale autor vydává po stopách kucha z ruských k ... číst dále

5.3.2024 20:05 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Pro jsou Rakušané naštvaní? Mnoho z nich ztratilo víru v liberální demokracii, píše noviná Lendvai

O Rakousku se u nás moc nemluví, a pitom je to zem, kde se toho v posledních letech dje opravdu hodn. Pestože Víde pravideln vyhrává ankety o msto, v  ... číst dále

27.2.2024 20:05 00:24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Nikoliv syfilis, ale bakterie z hnoje stály za obtížemi Bedicha Smetany

Našemu budoucímu slavnému skladateli bylo jedenáct, když jeho život poznamenala klukovina, jejímiž následky až do smrti trpl. Chirurg Jií Ramba se na  ... číst dále

20.2.2024 20:05 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Odnes mj žal. Válka na Ukrajin oima žen

Válka je zasáhla zcela nepipravené. I když tušily, že by se nco takového mohlo stát, realita je mimo lidské chápání. Která z nich stihla a mohla, opus ... číst dále

13.2.2024 20:05 00:23:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak si žijí íní krysy? Vydejte se s Ex libris mezi obyvatele unikátní osady na Mississippi

Vždycky jsem vdl, že budu žít u eky, vyznává se americký spisovatel Macon Fry ve své knize íkali nám íní krysy. Jen nevdl, že tou ekou bude majestátní ... číst dále

6.2.2024 20:05 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Josef Guttmann pedpovdl osudy stední Evropy nejen mezi Hitlerem a Stalinem

Josef Guttmann je dnes jméno povdomé jen znalcm politické scény meziváleného eskoslovenska. Vzorový leviák a Gottwaldova pravá ruka pi procesu bolševi ... číst dále

30.1.2024 20:05 00:23:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Co se pokazilo brexitem a jak to mžeme napravit? Zamýšlí se britský noviná Peter Foster

Vtšina Brit s dsledky brexitu není spokojená. Souasn to však neznamená, že by vtšina z nich znovu chtla vstoupit do EU. Jak to mají Britové s brexitem ... číst dále

23.1.2024 20:05 00:23:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Celý den drobn prší aneb Foglarovy deníky každodennosti

První svazek deník Jaroslava Foglara (6. ervence 190723. ledna 1999), ohraniený lety 1920 a 1937, obsahuje pracovní, tvrí i osobní zápisky z tohoto ob ... číst dále

16.1.2024 20:05 00:23:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Na vlnách zmny aneb kam míí eská energetika

Patrn žijeme ve zlomové dob. Na scénu pichází umlá inteligence, ína si íká o pozici svtového hegemona a také prožíváme energetickou krizi. Co ji zpsob ... číst dále

9.1.2024 20:05 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Nacisté byli ke zvíatm ohleduplnjší než k lidem, popisuje kniha Zvíata v Hitlerov íši

Uprosted Nmecka, na severním úboí jedné hory, leží ve stínu buk a dub zoologická zahrada. Touto vtou zaíná kniha nazvaná Zvíata v Hitlerov íši autora  ... číst dále

2.1.2024 20:05 00:23:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak svt doopravdy funguje? Kniha vdce Václava Smila zaujala Gatese i Zuckerberga

esko-kanadský vdec Václav Smil píše knihy pevážn o energetice a životním prostedí. Ta, která nás zajímá tentokrát, vzbudila ve svt velký ohlas zaujala ... číst dále

26.12.2023 08:33 00:25:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Braková nebo populární literatura není žádný moderní výmysl, existovala prakticky od antiky

Triviální žánry tvoily protipól k vysoké kultue a jejich základní charakteristikou nás provede kniha Starodávné bejlí. Pipravil Milan Slezák.Všechny d ... číst dále

12.12.2023 20:05 00:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Netradiní przkum Prahy v beatovém rytmu. Kluby, sály a lokály, kterými znl big beat

Praha beatová je specifická, pitažlivá publikace vydavatelství Academia, kterou z ohromného množství poznatk sestavil a svébytn vtipným komentáem opat ... číst dále

5.12.2023 20:40 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Demokratický kapitalismus je v krizi, varuje komentátor Financial Times Martin Wolf

Mže se zhroutit demokracie a vrátit se nesvoboda? Rozhodn ano. Demokratický systém vládnutí je ve skutenosti velmi kehký a zdaleka není samozejmý.Všec ... číst dále

28.11.2023 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Chudé aristokratky a kam s nimi? Spásou jim krom manželství a kláštera byly ústavy šlechtien

Vdát se i jít do kláštera. To nebyla jediná cesta, po které se mohly v minulých staletích vydat ženy ze zchudlých šlechtických rod. Ješt tu byly teba  ... číst dále

21.11.2023 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Luxus na dluh? eská aristokracie si pjovala na velkolepá sídla, kavalírské cesty i pohby

Vysoká zadluženost, tlak ze strany vitel, bankroty, pjky na splátky dluh, to není nic nového pod sluncem. V ervených íslech hospodaila i eská šlechta  ... číst dále

14.11.2023 20:05 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Pipravte se na provokaci a zpátenictví. Tohle je nostalgický i satirický Bedich ze Schwarzenbergu

Výbor z díla vojáka, dobrodruha, cestovatele i spisovatele ze slavného šlechtického rodu Bedicha ze Schwarzenbergu, který žil v 19. století, nám nabíz ... číst dále

7.11.2023 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Stalinovy poslední a následující dny aneb Od smrti k pádu kultu diktátora

Letos uplynulo 70 let od smrti sovtského diktátora Josifa Vissarionovie Stalina. Co jeho náhlý odchod bezprostedn zpsobil v Sovtském svazu a co ve svt ... číst dále

24.10.2023 20:05 00:24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak se vyvíjel pístup k nahot od antiky až po dnešní dny? Jan Bažant: Božská nahota

Božská nahota je titul knihy, který by mohl vzbudit nejrznjší pedstavy. Když však upesníme podtitul Sochy Venuše od poátku do dneška , je jasné, že pj ... číst dále

17.10.2023 20:05 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak zabránit jaderné válce? Jindich Volek popsal tináct osudných dn karibské krize

V poslední dob nás asto straší reálná hrozba jaderné války. Není první, kterou jsme zažili. Karibská krize v roce 1962 proti sob postavila dv jaderné  ... číst dále

10.10.2023 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Chci lepší katastrofu! Jak se orientovat ve zmn klimatu nejen pomocí humoru, radí Andrew Boyd

Jak mže lovk pekonat beznadj ohledn boje se zmnou klimatu nebo se s ní aspo nauit žít? Odpov hledá americký spisovatel u osmi osobností americké akade ... číst dále

3.10.2023 20:05 00:22:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak mže primitivní rebelantství zasáhnout do politiky? Odpov nabízí marxistický historik Hobsbawm

Studie, obsažené v knize britského marxistického historika a intelektuála Erica Hobsbawma Primitivní rebelové, se vnují primitivním formám spoleenské  ... číst dále

26.9.2023 20:05 00:24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Kdy vypukne válka? Ptá se polský historik a bohemista Piotr Majewski ve studii o krizi v roce 1938

Historie není nudným výtem dat, historie je strhující detektivkou. Tedy když umí historik psát tak zasvcen a zárove tiv jako polský profesor historie  ... číst dále

19.9.2023 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Nebojte se tmy. Vdec Johan Eklöf ve své knize zkoumá, jak umlé osvtlení ovlivuje naše životy

Kniha Manifest za tmu je o umlém osvtlení a ohrožení prastarého rytmu na planet Zemi. Každý z nás tuší, jak jsou svtlo i tma pro život lidí, zvíat, st ... číst dále

12.9.2023 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Josef Kalvoda: Sovtizace eskoslovenska

eský historik Josef Kalvoda (19231999) odešel do exilu na konci roku 1948. Postupn žil v Nmecku, Norsku a Spojených státech. Americké obanství získal  ... číst dále

5.9.2023 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Volodymyr Zelenskyj. Od komika k nejznámjšímu politikovi svta

Ped válkou na Ukrajin jsme nanejvýš znali jen jméno ukrajinského prezidenta, a možná ani to ne. Dnes je nejznámjším politikem svta. Pitom už jeho cest ... číst dále

29.8.2023 20:40 00:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Michail Gorbaov: Ten, který omezil vlastní moc v zájmu mravních hodnot

Lidí, kterým se podaí zcela zásadn zmnit bh djin, a to velmi pozitivním smrem, není mnoho. O to víc bychom mli ocenit ty, kteí se takto zachovali. Obz ... číst dále

15.8.2023 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Co si o našich djinách myslí v zahranií? Pro italské komunisty byl srpen 1968 traumatem

Bohemist na svtových univerzitách rozhodn nepsobí velké množství. Ale existují tací, kteí v tomto oboru dosáhli svtové úrovn. Patí mezi n italský hist ... číst dále

4.7.2023 20:05 00:23:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak se eši dívají na své djiny? Sebemrskaství ani peceování vlastního významu není správn

eši bhem svých djin prožili adu bolestivých událostí, mžeme íci národních katastrof. Ostatn podobn jako ada jiných národ. Mnoho významných intelektuál ... číst dále

27.6.2023 20:05 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Pokládáte si nkdy otázky o vesmíru? Odpovdi nás mohou vydsit, ale i pobavit

Jsme ve vesmíru sami? Jak bude vypadat konec svta? Dokážeme obydlet cizí planety? Co znamená nekoneno? A hlavn: co je možné a co nikoli? Tak zní jen p ... číst dále

20.6.2023 20:05 00:23:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jakou moc má geografie v 21. století? Tim Marshall nastiuje, kde oekávat konflikt a pírodní krizi

Dokážeme pedjímat, co nám obyvatelm planety pinese blízká i vzdálená budoucnost? Možná, po petení knihy Moc geografie v 21. století pochopíme, pro se  ... číst dále

13.6.2023 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Protektorát a eští autoi aneb Národní literatura v dob, která národu nepála

Jaká byla eská literatura, která oficiáln vycházela, pípadn se neoficiáln šíila v dob protektorátu a války? Ústav pro eskou literaturu o tom vydává ro ... číst dále

6.6.2023 20:05 00:24:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Náš neještjší skladatel Bedich Smetana psal své studentské deníky nmecky

Na tuto knihu si tenái pokali tém pl druhého století. Teprve nyní totiž vycházejí studentské deníky skladatele Bedicha Smetany z let 1840 až 1847. K v ... číst dále

30.5.2023 20:05 00:23:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

13 objekt z (ne)šastného muzea: Exponáty z dob komunismu upadají v zapomnní i vzbuzují emoce

V závru loského roku vydal Ústav pro studium totalitních režim soubor pípadových studií 13 objekt z (ne)šastného muzea. Publikace je jedním z výsledk  ... číst dále

23.5.2023 20:05 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Tomáš Forró: Zlatá horeka. Venezuela jako obraz spolenosti ped zánikem

Venezuela je zem s nejvtšími zásobami ropy na svt, pesto se sem benzín musí dovážet odjinud. Lidé hladoví, žijí v neustálém strachu a po milionech prc ... číst dále

16.5.2023 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Nmecko 19892021. Jaké jsou úspchy, problémy a výzvy sjednocené zem?

Nmecko je pro esko bezpochyby klíovou zemí. O Nmecku asto mluvíme, ale skutená znalost jeho pedností i problém, kterým v souasnosti elí, u nás spíše c ... číst dále

9.5.2023 20:05 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Unikátní svdectví o pedváleném Nmecku i bíd v pohranií. Jií Hejda: V zemi hákového kíže

Když se ekne meziválená žurnalistika, vtšina si asi vybaví Ferdinanda Peroutku, F. X. Šaldu nebo Karla Poláka. Jen skutení znalci by si vzpomnli na Ji ... číst dále

2.5.2023 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Pro volíme psychopaty a jak to zastavit? Odpov na tuto otázku hledá ve své knize Bill Eddy

Kniha amerického terapeuta, právníka a mediátora Billa Eddyho Pro volíme psychopaty a jak to zastavit popisuje, jak vysoce konfliktní osobnosti získáv ... číst dále

25.4.2023 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

asy se mní a my se mníme v nich. Jak se v asech promnila Moravská Ostrava?

Ego-dokumenty (deníky, pamti, korespondence) zažívají v posledních letech znaný zájem ze strany badatel a tená, poslucha, pípadn divák, ale i vydavate ... číst dále

18.4.2023 20:05 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Mussolini v mýtu a v pamti aneb pro není nostalgický pohled na fašismus na míst

V Itálii je nyní premiérkou pedsedkyn strany, která má koeny ve fašismu, založili ji bývalí Mussoliniho spolupracovníci. Pro je v Itálii Mussolini stá ... číst dále

11.4.2023 20:05 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Cesta nahoru a zase dol. To je Jákobv žebík Ludmily Ulické

Jako po biblickém Jákobov žebíku stoupá hrdina stejnojmenné knihy Ljudmily Ulické Jakov. Nejprve k nebeským výšinám nastupujícího socialismu a poté pí ... číst dále

4.4.2023 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Julius Fuík a jeho nmecký protjšek Albert Leo Schlageter se v uritém období stali národními muedníky

 Jednoho vzývali nacionální socialisté, druhého komunisté. Jak jejich kulty vznikly a co mly spoleného? O tom je kniha Stefana Zwickera Národní hrdino ... číst dále

28.3.2023 20:05 00:23:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Byli viktoriáni jiní, než si pedstavujeme? Steven Marcus se zamil na jejich sexuální život

Viktoriánské období nás nepestává fascinovat. Byla to doba pelomová a moderní. Naše mínní o této epoše se ale utváí hlavn na základ text, které byly o ... číst dále

21.3.2023 20:45 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Je možné svrhnout totalitu humorem? To leckoho napadne pi tení knihy Happeningem proti totalit

Je možné svrhnout totalitu humorem? To možná leckoho napadne pi tení knihy Happeningem proti totalit s podtitulem Spolenost za veselejší souasnost v r ... číst dále

14.3.2023 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Husajn vs. Bush. Americká invaze do Iráku pohledem historika Melvyna Lefflera

Snad žádné americké zahraničněpolitické rozhodnutí nevyvolalo v tomto století tolik polemik jako invaze do Iráku, která začala 20. března roku 2003. P ... číst dále

7.3.2023 20:05 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Zbožňoval jej hudební svět včetně Mozarta. Čím život „božského Čecha“ Myslivečka fascinuje dodnes?

O Josefu Myslivečkovi se v poslední době hovoří v souvislosti s historickým filmem Il Boemo. Vyšla k němu i stejnojmenná kniha s podtitulem „Průvodce  ... číst dále

28.2.2023 20:05 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Migrace, epidemie, válka. Potýkáme se s nimi dnes stejně jako před sto lety

Proč se na konci 19. století v Evropě rušily pohraniční kontroly? Která choroba konkurovala španělské chřipce? Jak se Adolf Hitler zasloužil o americk ... číst dále

21.2.2023 20:05 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Je představa ekonomicky bezstarostné budoucnosti světa pouhou utopií? Odpověď hledá Brad DeLong

Když se podíváme na dějiny lidstva, jde o mnoho a mnoho staletí obrovské bídy. Aby se stovky milionů, či dokonce miliardy lidí měly relativně dobře, t ... číst dále

14.2.2023 20:05 00:23:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Také si myslíte, že je naše doba bláznivá?

A používat v ní zdravý rozum je čím dál obtížnější? V tom případě pro vás máme návod - přesněji má jej slovenský šachista, filosof a teolog Ján Markoš ... číst dále

7.2.2023 20:05 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Daniela Vrbová přečetla pro magazín Ex libris knížku vědce Davida Attenborougha Život na naší planetě s podtitulem Mé svědectví a vize pro budoucnost

Jde o varovné poselství o stavu planety od uznávaného přírodovědce, kterého všichni známe z televizních obrazovek.Všechny díly podcastu Ex libris může ... číst dále

31.1.2023 20:05 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Zapsali se i tím, že nezvítězili. Kdo byli neúspěšní kandidáti na československého prezidenta?

Prezidentské volby jsou za námi a vítěz je jasný. Dokážete však vyjmenovat všechny ty, kteří kandidovali, ale neuspěli? A nejen letos, třeba před pěti ... číst dále

24.1.2023 20:05 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak efektivně čelit nenávisti? Cenzura podle Nadine Strossenové není správnou cestou

Kniha americké profesorky ústavního práva Nadine Strossenové se věnuje problematice nenávistných projevů ve veřejném prostoru. Autorka ve své publikac ... číst dále

17.1.2023 20:05 00:23:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Zmrazeno: Případ Magnitského. Pravdivý příběh o praní peněz, vraždě a o tom, jak přežít Putinův hněv

Před nedávnem obě komory našeho parlamentu schválily právní normu, které se říká Magnitského zákon. O co jde? Kde se zákon vzal a kdo byl Magnistkij?  ... číst dále

10.1.2023 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Zajímám se o životní prostředí i změny klimatu. Ale to není totéž, píše ve své knize George Marshall

George Marshall je britský odborník na komunikaci, bojovník za ochranu lesů a deštných pralesů, spisovatel a také stavitel vlastního domku v Oxfordu.  ... číst dále

3.1.2023 20:05 00:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Dnešnímu světu podle Henryho Kissingera chybí skuteční lídři. Hledá je tak ve své knize Vůdcovství

V politice chybí lídři, slýcháme dnes a denně. Chybí prý osobnosti velkého formátu, které jsme znali v minulosti. Jsou tyto stesky oprávněné? A pokud  ... číst dále

20.12.2022 20:05 00:22:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Nakolik zranitelné jsou stabilní demokracie západního střihu v období delší ekonomické krize?

Nad tím se zamýšlí Američan rumunského původu Edward Luttwak v knížce Státní převrat s podtitulem Praktická příručka. Jak tedy na státní převrat? Pora ... číst dále

6.12.2022 20:05 00:23:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Zvítězit nad rasismem znamená pochopit a přijmout odlišnost toho druhého

Tak to alespoň tvrdí ve svých posledních dvou knihách spisovatel Umberto Eco. Mají název Migrace a nesnášenlivost a Věčný fašismus. Vyšly v jednom sva ... číst dále

22.11.2022 20:05 00:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Rozšíření NATO bylo porušení slibu Moskvě? Gorbačov nic takového nepožadoval, píše se v nové knize

Po pádu železné opony se zdálo, že spolupráce Východu a Západu bude možná. Definitivní tečkou za těmito sny byla ale ruská invaze na Ukrajinu. Co se v ... číst dále

15.11.2022 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Byla opravdu doba temna tak temná? Historička Čornejová se ve své knize pokouší o její projasnění

Interpretaci dějin provázejí často historické mýty a polopravdy. Byla například pobělohorská doba opravdu tak temným obdobím? Na tuto otázku se ve své ... číst dále

8.11.2022 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

V dalším premiérovém titulu magazínu Ex libris zohledníme téma ženské emancipace v socialistických teoriích

Tématem se zabývá studie o postavení vrcholných političek v Československu v letech 1948-68 od Jany Kočiškové. Připravila a ukázky vybrala Veronika Ki ... číst dále

1.11.2022 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Krym? Jeho předání Ukrajině pociťovalo ruské obyvatelstvo jako krádež svého území

Pohnuté dějiny poloostrova Krym zpracovala v rozsáhlé publikaci Slovanského ústavu Akademie věd. Krym byl sice pojímán jako obraz rajského území, ovše ... číst dále

25.10.2022 20:05 00:23:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Andri Snær Magnason: O času a vodě. Náš svět, tak jak ho známe, mizí

Čas a vodu, tyto dvě entity, které jsou neoddělitelné od existence lidstva na planetě Zemi a nyní jsou klíčové při zvládání dopadů změn klimatu, se ro ... číst dále

18.10.2022 20:05 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Alessio Terzi: Růst v zájmu dobra. Způsobí kapitalismus klimatickou katastrofu?

Lidstvu hrozí klimatická katastrofa. Otázkou by nemělo být, zda jde o reálnou hrozbu, ale co proti ní hodláme udělat. Existuje vlivný myšlenkový proud ... číst dále

11.10.2022 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Stanislav Holubec: Nešťastná revolucionářka. Život anarchokomunistky a feministky Landové-Štychové

Luisa Landová-Štychová byla jednou z našich prvních poslankyň – anarchokomunistka, feministka, bojovnice proti víře a po válce, navzdory nedostatečném ... číst dále

4.10.2022 20:05 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Elena Ferrante hledá v eseji Dantovo žebro formu svého psaní

Eseje bestsellerové italské spisovatelky Eleny Ferrante se tentokrát dotýkají samotného Danta Alighieriho, jednoho z nejvýznamnějších italských básník ... číst dále

27.9.2022 20:05 00:24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Josef Petráň: Staroměstská exekuce. Je „čecháčkovství“ skutečně dědictvím Bílé hory?

Bílá hora a její důsledky, poprava českých pánů na Staroměstském náměstí. To jsou pojmy, s nimiž se setkal snad každý. Jak už tomu ale u historických  ... číst dále

20.9.2022 20:05 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ve 30. letech se Rusové cizincům vyhýbali. Báli se čistek, píše Maclean v knize Výpravy na Východ

Britský voják a diplomat Fitzroy Maclean (1911–1996) zanechává barvité a informačně bohaté svědectví ze svých diplomatických misí. Ve své knize Výprav ... číst dále

13.9.2022 20:05 00:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Mika Waltari: Válka o pravdu – Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě

Reportáž slavného finského spisovatele Mika Waltariho popisuje připojení tří baltských států k Sovětskému svazu. Autor v ní zachycuje a komentuje udál ... číst dále

6.9.2022 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Marc Niubo: Italská opera v mozartovské Praze

Marc Nuibo působící na Karlově univerzitě napsal knihu o italské opeře v Praze, těsně před Mozartovým pražským triumfem v roce 1787 a vznikem opery op ... číst dále

30.8.2022 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Amalia Leguizamón: Semena moci. Geneticky modifikovaná sója jako ekonomická vzpruha, nebo nebezpečí?

Sójový olej má takřka univerzální využití v potravinářském průmyslu a velká část masa, a tedy i mléčných výrobků, pochází ze zvířat krmených sójou gen ... číst dále

9.8.2022 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak se národy vyrovnávají s krizemi?

Nad tím se v knize s názvem Rozvrat zamýšlí americký spisovatel Jared Diamond. Knížku za vás přečetl a zajímavé ukázky pro pořad Ex Libris vybral Pave ... číst dále

2.8.2022 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Nekonečná manipulace s historii, přítomností a vlastně i tak trochu s budoucností

Takový je život v dnešním Rusku a tak ho popisuje knížka Shauna Walkera Ruská kocovina. Pro pořad Ex libris ji přečetl Milan Slezák.Všechny díly podca ... číst dále

26.7.2022 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Bezohledné uplatňování taktiky spálené země, ničení vesnic, krádeže potravin od obyvatelstva doprovázené loupežemi, opilstvím, násilím a sexuální delikty

Takové bylo počínání sovětských vojáků na Ukrajině v letech druhé světové války. Knížku Alexandra Goguna Stalinova komanda přečetl a v pořadu Ex libri ... číst dále

19.7.2022 20:05 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Strážci demokracie musí být politické strany, píšou američtí politologové z Harvardu

Profesoři Harvard univerzity Steven Levitsky a Daniel Ziblatt se rozpadem demokracií zabývají více než 20 let. Impulzem k napsání publikace bylo vítěz ... číst dále

12.7.2022 20:05 00:24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Stalinův velvyslanec v Londýně aneb Deníkové zápisky sovětského diplomata Majského

Stalinův velvyslanec Ivan Majskij se svými deníkovými zápisky z Londýna vystavil smrtelnému nebezpečí, které představoval tehdejší aparát Sovětského s ... číst dále

5.7.2022 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Útěk z Leopoldova: Komunisté se stali majiteli absolutní pravdy

V magazínu představuje třídílnou publikaci historika Jaroslava Rokoského: Útěk z Leopoldova. V roce 1952 z této obávané věznice uteklo šest politickýc ... číst dále

28.6.2022 20:05 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Tajemství ve výtvarném umění: Skryté vzkazy, významy a záhady

Dokazuje, že na slavné i méně slavné obrazy se nestačí pouze dívat, ale také o nich přemýšlet a hledat skrytá sdělení. Knihu Debry Mancoffové čte Luká ... číst dále

21.6.2022 20:05 00:22:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak se malé dějiny Ladislava Štolla úzce propletly s velkými dějinami komunistického Československa

V premiéře literárního magazínu Ex libris budeme číst z monografie historika Vojtěcha Čurdy Ladislav Štoll: Příběh komunistického ideologa a formování ... číst dále

14.6.2022 20:05 00:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

V dnešní premiéře pořadu Ex libris budeme číst z knihy politologa Igora Lukeše: Dějiny a doba postfaktická

Kritické zamyšlení nad postavením České republiky v rámci mocenských struktur Evropy i světa přečetl Pavel Hlavatý.Všechny díly podcastu Ex libris můž ... číst dále

7.6.2022 20:05 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Luuk van Middelaar: Pandemonium, záchrana Evropy. Unie se pod tíhou krize nerozpadla, ale posílila

Ruská agrese proti Ukrajině ukázala mnohé a mimo jiné taky odhalila jednotu Západu, jakou asi čekal málokdo. Neplatí to jen o vztahu mezi EU a Spojený ... číst dále

31.5.2022 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Pavel Kosatík: Slovenské století

V premiéře literárního magazínu představíme knihu historika Pavla Kosatíka, ve které mapuje jedno století národních snah Slováků o samostatnost. Všech ... číst dále

24.5.2022 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Vlastní cestou. Kniha Dana Moraina vypráví příběh Kamaly Harrisové, první viceprezidentky USA

Rodinné zázemí i jednotlivé kroky profesní kariéry jsou záchytné body knihy amerického novináře Dana Moraina o Kamale Harrisové, viceprezidentce Spoje ... číst dále

17.5.2022 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Magazín Ex libris představí rozsáhlou analytickou publikaci Martina Machovce na téma české podzemní a undergroundové literatury před rokem 1989. Zajímavý je především vztah této alternativní kulturní scény vůči Chartě 77. Přečetl Eduard Burget

Všechny díly podcastu Ex libris můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.

10.5.2022 20:45 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Rakušané byli i nacisté a antisemité, ne jen oběť Hitlera. Gafke: Heydrichovi muži z Východní marky

Matthias Gafke ve své knize Heydrichovi muži z Východní marky velmi podrobně mapuje nacistickou bezpečnostní elitu v Rakousku z období druhé světové v ... číst dále

3.5.2022 20:45 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak Západ podcenil Rusko a proč nemůže být jiné. Alexandr Mitrofanov: Mrazík s pendrekem v ruce

„Nějaký čas se zdálo, především po rozpadu Sovětského svazu, že tamní a vůbec východní končiny již Čechy zajímat doopravdy nemusí. Rusko živořilo a zá ... číst dále

26.4.2022 20:45 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak se opevňovalo Československo, stavěly řopíky a obsazovalo pohraničí. Sudety ve stínu Mnichova

V Sudetech je téma vysídlení Němců stále téma. Pamětníci už nejsou, ale stále se řeší třeba to, jestli a ve kterých chalupách zakopali Němci poklady.  ... číst dále

19.4.2022 21:30 00:23:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Barack Obama v knize Země zaslíbená vzpomíná na Bílý dům. A nechybí mu pokora ani sebereflexe

Když bývalý nejmocnější muž světa napíše paměti, je to vždy událost. Teď vydal Barack Obama, americký prezident v letech 2009 až 2017, první díl svých ... číst dále

12.4.2022 20:05 00:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Je-li vesmír plný strun, tak fyzika je harmonie a chemie je melodií. Michio Kaku: Božská rovnice

Možná jste také fanoušky seriálu Teorie velkého třesku. Pamatujete si scénu, kdy se Leonard Hofstadter rozešel s Leslie Winkleovou, protože nesouhlasi ... číst dále

5.4.2022 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Thriller ze zákulisí hybridní války. Alexandra Alvarová: Krmit démony

Alexandra Alvarová ve svém románu popisuje metody hybridní války. Krmit démony se odehrává v letech 1996 až 2018, a to nejčastěji ve Spojených státech ... číst dále

29.3.2022 20:05 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris nabízí analýzu ekonomické teorie s názvem Kobliha od britské autorky Kate Raworth

Nových sedm způsobů ekonomického myšlení vyvolává u odborné i laické veřejnosti kontroverzní reakce. Poslechněte si proč. Připravila Daniela Vrbová.

22.3.2022 20:05 00:24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris v další premiéře uvede knihu Lubomíra Kopečka: Hodný zlý a ošklivý

Havel, Klaus a Zeman. Paralelní životopisy tří nejvýraznějších polistopadových politiků přečetl Libor Dvořák.

15.3.2022 20:15 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Nezávislý novinář vzpomíná na mládí za císařpána. Karel Horký: Zápisky věčného žáka I. Dýmka míru

Vzpomínky českého novináře a spisovatele Karla Horkého patří mezi ty knihy druhé poloviny 20. století, jejichž osud byl více než trnitý. První díl jeh ... číst dále

15.3.2022 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris představí vzpomínky novináře Karla Horkého, které v prvním dílu vydal Památník národního písemnictví

Osobité záznamy nezávislého žurnalisty, vydavatele několika listů, končí rokem 1908. Přečetl a zpracoval literární historik Eduard Burget.

8.3.2022 20:05 00:23:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Slíbil Západ Moskvě, že se nerozšíří NATO? Odpověď přináší historici a politologové v nové knize

Současnou mocenskou politiku Ruska vůči západnímu světu analyzuje do hloubky nová kniha analýz historiků a politologů, kterou vydala univerzita v Camb ... číst dále

1.3.2022 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Věk zdí. Stavíme si bariéry nejen na hranicích států, ale i uvnitř nás samotných, tvrdí Tim Marshall

Věk zdí, to je doba, ve které žijeme, soudí spisovatel a novinář Tim Marshall. A pojmenoval tak i svoji novou knihu, kterou v Ex libris pročítá Michae ... číst dále

22.2.2022 20:05 00:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Proč skončila Římská říše? Potýkala se s klimatickou změnou a nemocemi, píše Kyle Harper v Pádu Říma

Zhruba pět století existovala antická Římská říše a pak se postupně rozpadla. Ve škole se zpravidla učíme, že hlavní příčinou byl tlak barbarských kme ... číst dále

15.2.2022 20:05 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Tragický příběh československých osadníků v Sovětském svazu. Jaromír Marek o komuně Interhelpo

Byla to komuna Čechoslováků, kteří v sovětské Kyrgyzii chtěli vybudovat nový, lepší svět. Průmyslové dělnické družstvo Interhelpo vzniklo ve 20. letec ... číst dále

8.2.2022 20:05 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ladislav Špaček o genderově nevyvážených pravidlech a nedemokracii u stolu: Etiketa stolování

Ladislav Špaček v knize Etiketa stolování provádí čtenáře nelehkými a genderově nevyváženými pravidly společenského setkávání u stolu. Platí totiž, že ... číst dále

1.2.2022 20:45 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

„My lidé jsme arogantní.“ Italský novinář Federico Fubini se zamýšlí nad pandemií a globalizací

Svět, ve kterém žijeme, se nejspíše dost podstatně změní. Globalizace tak, jak dnes funguje, sice velmi často vytváří velké bohatství, z kterého profi ... číst dále

25.1.2022 20:05 00:22:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Matka dipomatka. Dana Huňátová o poslání diplomacie i Václavu Klausovi se sobím spřežením

V nové knize se Dana Huňátová vrací ke svým deníkovým zápiskům a vzpomíná na diplomatické mise ve čtyřech státech na čtyřech kontinentech. „Oslovení m ... číst dále

18.1.2022 20:05 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

„Biodiverzita mizí rychle jako při hromadném vymírání.“ David Attenborough: Život na naší planetě

„Za svého života jsem byl svědkem hrozného úplatku stavu zeměkoule. Za toho vašeho byste mohli a měli naopak zažít její úžasnou obnovu,“ věří David At ... číst dále

11.1.2022 20:05 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Vladimir Iljič Lenin monstrózní, ale neideologický. Životopis od Victora Sebestyena je vzorem žánru

Nová kniha novináře a historika Victora Sebestyena Lenin. Osobnost, ideologie, teror je vzorem politického životopisu pro široké publikum. Historická  ... číst dále

4.1.2022 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Češi, Rakušané a bariéry mezi nimi. Vzájemné vztahy odkrývá kniha Sousedé. Česko-rakouské dějiny

Nikdo nám v životě není bližší než naši sousedé, ale co když jsou to Češi a Rakušané? „Jen těžko bychom mohli tvrdit, že se oba národy dobře znají, vy ... číst dále

28.12.2021 20:05 00:23:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris se zamyslí nad principy extremismu a sociální nesnášenlivosti, Umbertem Ecem nazývané ur-fašismus neboli věčný fašismus

Připravila Daniela Vrbová.

21.12.2021 20:05 00:24:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Hudba na nebeském hradě. Dirigent John E. Gardiner představuje skladatele Johanna Sebastiana Bacha

Johanna Sebastiana Bacha mnozí uznávají za největšího skladatele vůbec, knih o něm ale vyšlo mnohem méně, než bychom očekávali. Každá nová je tedy udá ... číst dále

14.12.2021 20:05 00:23:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris uvede autobiografickou knihu Miloše Zemana: Jak jsem se mýlil v politice

Kniha byla napsána v roce 2005 a shrnuje podle slov autora politické chyby, jichž se dopustil během své polistopadové politické kariéry. Připravila Ve ... číst dále

7.12.2021 20:05 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Kniha mytologie. O příbězích, které odpovídají na věčné otázky o smrti, zrození a stvoření světa

Kde se objevil morální vzor a proč lotří šibal nakonec prospěje celému lidstvu? Jak je možné, že se zvířata chovají jako lidé a lidé jako zvířata? Pře ... číst dále

30.11.2021 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Barça, příběh fotbalové Barcelony. Jak klub Johana Cruijffa a Lionela Messiho okouzlil svět

Žádná hra nedává lidem tolik radosti jako fotbal, jasně nejpopulárnější sport na planetě. A žádný fotbalový klub v minulých letech nerozdávalo tolik r ... číst dále

16.11.2021 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris v další premiéře představí knihu editorky Aleny Markové: Dějiny Běloruska

Přečetl ji a okomentoval Libor Dvořák.

9.11.2021 20:05 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

„Přežila jsem čínský gulag.“ Ujgurka Gülbahar Haitiwaji píše o svém věznění v převýchovném táboře

Převýchovnými tábory neboli takzvanými školami v Číně prošly až dva miliony lidí, hlavně Ujgurů. Mluvit o tom dokáže málokdo, výjimkou je ujgurská rop ... číst dále

26.10.2021 20:05 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Fareed Zakaria: Může se stát, že největší škody od války způsobí lidstvu toto virové smítko. Co dál?

Klidně se může stát, že největší hospodářské, politické i společenské škody od druhé světové války způsobí lidstvu toto virové smítko, napsal v úvodu  ... číst dále

19.10.2021 20:05 00:23:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Na sklonku jaderné války. Nové poznatky o kubánské raketové krizi shromáždil historik Serhii Plokhy

Svět nebyl nikdy tak blízko prakticky naprostému zničení jako na podzim roku 1962 v době takzvané kubánské raketové krize. Ukrajinský historik Serhii  ... číst dále

12.10.2021 20:05 00:24:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak svrhnout režim? „Kuchařka“ Státní převrat od Edwarda N. Luttwaka

„Státní převraty jsou běžnou věcí tak jako tak. A pokud se díky mé knize více lidí na učí, jak je provádět, je to prostě jen krok vstříc demokratizaci ... číst dále

5.10.2021 20:05 00:23:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Demokracie a občanské ctnosti. Knižní dar k narozeninám Petra Pitharta skládá jeho názory a postřehy

Řečeno se spoluautorem knihy Petrem Hlaváčkem, Demokracie a občanské ctnosti představuje svérázný knižní dar k osmdesátinám Petra Pitharta. Nejde o po ... číst dále

21.9.2021 20:05 00:23:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak odcházela Angela Merkelová. Bestseller Robina Alexandera Úpadek moci

Koncem září 2021 se Němci vydají k volbám. Jisté je jen to, že jejich kancléřkou už nebude Angela Merkelová, která se po 16 letech u moci rozhodla z p ... číst dále

14.9.2021 20:05 00:23:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Kam všude sahá urfašismus? Umberto Eco: Migrace a nesnášenlivost. Věčný fašismus

Co by dnes řekl Umberto Eco k otázce uprchlíků a migrace, to rekonstruuje kniha Migrace a nesnášenlivost. Je složená z jeho esejí a projevů z let 2011 ... číst dále

7.9.2021 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Praha je koncertní metropolí, jenže nemá vlastní velký sál. Kde a jak se inspirovat?

V málokterém světovém městě je takový koncertní provoz jako v Praze. Všechny orchestry a filharmonie ovšem vystupují jen ve dvou koncertních sálech, v ... číst dále

20.7.2021 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Dvojknihu autorů Ivana Dvořáka a Josefa Weinera: Do konce se nedohlédne a Začalo to v Podskalí představí literární magazín Ex libris

Vzpomínky pražských židovských pamětníků přečetl a ukázky vybral Milan Slezák.

29.6.2021 20:05 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Magazín Ex libris připomene rozhlasové reportáže a příspěvky spisovatele Arnošta Lustiga

Sestavila je spisovatelova dcera Eva Lustigová a jejich výběr pro vysílání stanice Plus připravila Veronika Kindlová.

22.6.2021 20:05 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris představí poprvé v češtině necenzurovaný životopis nositelky Nobelovy ceny Marie Curieové z pera její dcery Eve

Napínavý osud slavné vědkyně polského původu přečetla Daniela Vrbová.

15.6.2021 20:05 00:23:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris v další červnové premiéře nabídne titul memoárové literatury - František Janouch: Nikdy jsem se nenudil

Portrét ze vzpomínek světoznámého vědce a zakladatele Nadace Charty 77 sestavil Eduard Burget.

8.6.2021 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Synovcem prezidenta - je premiérový titul magazínu Ex libris

Jde o vzpomínky Bohuše Beneše, synovce  ministra zahraničních věcí a prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše. Přečetl a připravil Ondřej Ho ... číst dále

1.6.2021 20:05 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Magazín Ex libris představí dopisy umělců

Jde o literární fenomén, který pomalu mizí ze současné elektronické reality. Co psali August Rodin nebo Michelangelo či Monet? Výbor dopisů sestavil M ... číst dále

25.5.2021 20:05 00:23:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris představí ekonomiku jedné z problematických zemí eurozóny - Itálii

Popsala ji Silvia Merlerová v knize Černá ovce a zabývá se nejen problémy dluhové, ale také covidové ekonomické krize. Přečetl a připravil Ondřej Hous ... číst dále

18.5.2021 20:05 00:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Magazín Ex libris nabídne knihu česko-německého historika Františka Grause: Mor, flagelanti a Židé

Jakou roli sehrál "otec vlasti" Karel IV. během pogromu na Židy v Norimberku roku 1349? Jaký důvod měly tyto útoky, které se v průběhu následujících s ... číst dále

11.5.2021 20:05 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris představí knihu Výstava jako médium - české výtvarné umění od 50. do 90. let minulého století

Až do listopadové revoluce 1989 do uměleckého života i pořádání přehlídek významným způsobem zasahovala cenzura a mocenské zájmy KSČ. Připravila Milen ... číst dále

4.5.2021 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Daniil Turovský: Vpád. Stručné dějiny ruských hackerů

„Dějiny ruských hackerů jsou dějinami výrostků z celého bývalého Sovětského svazu. Vyrůstali v inženýrských rodinách, v mládí četli kyberpunk a sci-f ... číst dále

20.4.2021 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Premiéra literárního magazínu Ex libris představí knihu bývalého šéfredaktora Financial Times Lionela Barbera

Jak sám píše, jde o pohled očitého svědka vlivného média na turbulentní události posledních let - počínaje ekonomickou krizí a konče pandemií koronavi ... číst dále

13.4.2021 20:05 00:23:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Svět byl zasažen nejen pandemií koronaviru, ale také pandemií strachu, říká francouzský filozof Bernard-Henri Lévy v knize s výmluvným titulkem: Virus, ze kterého šílíme

Pro Ex libris přečetla Veronika Kindlová.

6.4.2021 20:05 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Literární magazín Ex libris nabídne přehled nejdůležitějších bitev v dějinách lidstva, a to v knize trojice britských autorů s názvem: Bitvy, které změnily svět

Připravil Milan Slezák.

30.3.2021 20:05 00:27:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Zdeněk Doskočil - V žaláři a vyhnanství

Literární magazín Ex libris mapuje životní osudy slovenského literáta a politika Ladislava Novomeského. Zpracoval je historik Zdeněk Doskočil v knize  ... číst dále

23.3.2021 20:10 00:23:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jan Ross: Boris Johnson – Portrét potížisty

Turbulentní politický vývoj Velké Británie posledních let zachytil německý novinář Jan Ross. Ukázky připravil Ondřej Houska. Ondřej Houska

23.3.2021 20:05 00:23:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Turbulentní politický vývoj Velké Británie posledních let zachytil německý

novinář Jan Ross v knize Boris Johnson - Portrét potížisty. Ukázky uslyšíte v premiéře pořadu Ex libris, kterou připravil Ondřej Houska.

16.3.2021 20:10 00:23:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ivan Margolius: Jan Kaplický

Premiéra magazínu ex libris představí monografii Jana Kaplického z pera Ivana Margoliuse. Přečetl a ukázky vybral Lukáš Hurník. Lukáš Hurník

10.3.2021 08:42 00:23:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Vytěsněná Evropa? Tak zní titul knihy editorů Petra Hlaváčka a Michaela Romancova

Zbavila se skutečně východní Evropa ruského vlivu? Nakolik se tato otázka týká i nás? Publikaci, která se věnuje postsovětskému prostoru, přečetl Libo ... číst dále

2.3.2021 20:10 00:23:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Michal Zablocki: Zemský ráj jen na pohled

Kritický pohled na Česko z pera polského novináře Michala Zablockého. Kniha Zemský ráj jen na pohled má podtitul Krutá pravda o Češích očima našich po ... číst dále

16.2.2021 20:10 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Anna Fodorová: Lenka

Vzpomínky na matku, spisovatelku Lenku Reinerovou, která patřila ke generaci německy píšících autorů meziválečné Prahy. Připravila Milena Štráfeldová.

9.2.2021 20:10 00:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

David Klimeš: Česko versus budoucnost

Nelítostná analýza nejvážnějších společenských problémů, které se v plné míře projeví v následujících letech. Přečetl a ukázky vybral Ondřej Houska.

2.2.2021 20:10 00:23:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Filip Herza: Imaginace jinakosti

Kniha pojednává o fenoménu takzvané jinakosti a lidských kuriozit, který byl v českých zemích i jinde v Evropě populární po celé 19. století. Připravi ... číst dále

26.1.2021 20:05 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Daniel Low-Beer: Archy života

Ke dni památky obětí holokaustu zalistujeme v knize Daniela Low-Beera: Archy života. Je příběhem židovské rodiny, která se pod vlivem historických udá ... číst dále

19.1.2021 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Evan Osnos: Životopis Joea Bidena

Do úřadu nastupuje nový americký prezident Joe Biden. Jeho životopis přečetl Ondřej Houska

12.1.2021 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Michal Kubal a Vojtěch Gibiš: Pandemie

Kniha Pandemie autorů Michala Kubala a Vojtěcha Gibiše shrnuje nejdůležitější události první vlny epidemie koronaviru. „Je to trochu děsivý příběh, kt ... číst dále

5.1.2021 20:05 00:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Klasická filosofie v kostce

První letošní vydání pořadu ex libris uvede Klasickou filozofii v kostce od amerického autora Michaela Moora. Knihu přečetl a ukázky vybral Milan Slez ... číst dále

29.12.2020 20:05 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Paul Jankowski – Dlouhá zima 1933

Historik Paul Jankowski se ve své knize Dlouhá zima 1933 vrací k příčinám druhé světové války. Novinku z anglického originálu nabízí pořad ex libris.

22.12.2020 20:05 00:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Katedrála viditelná a neviditelná

Magazín ex libris připomene monumentální dvoudílnou publikaci, která mapuje více než tisíc let historie Svatovítského chrámu. Pořad připravila Milena  ... číst dále

15.12.2020 21:00 00:23:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Tuvia Tenenbom: Čau uprchlíci

V pořadu Ex libris čteme z knihy Čau uprchlíci autora Tuvii Tenenboma, který se ohlíží za uprchlickou krizí v letech 2015 a 2016. Nový evropský pakt o ... číst dále

8.12.2020 21:00 00:23:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Stoletý maraton

Magazín Ex libris nabízí vhled do zahraniční politiky Číny. Knihu Stoletý maraton napsal akademik a bezpečnostní expert Michael Pillsbury. Pořad připr ... číst dále

1.12.2020 21:00 00:23:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak vznikala koncertní síň Rudolfinum?

Magazín Ex libris se s rozáshlou publikací Chrám umění - Rudolfinu vydal po stopách vzniku této koncertní síně. Připravil Lukáš Hurník.

26.11.2020 14:20 00:23:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Evan Fraser, Andrew Rimans: Impérium jídla. Hodování, hlad a vzestupy i pády civilizací

Kniha Impérium jídla mapuje vzestupy a pády minulých civilizací a jejich potravinovou soběstačnost. Přečetl Milan Slezák, slovem provází Michaela Krčm ... číst dále

24.11.2020 20:05 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Dějiny smrti, Pfilippe Ariés

Premiéra literárního pořadu Ex libris nabídne čtení z knihy významného francouzského historika. Připravila a ukázky vybrala Milena Štráfeldová.

17.11.2020 19:05 00:23:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Blafování: Jak se Řecko dostalo na pokraj finanční katastrofy a tajný plán na jeho odchod z eurozóny

Řecká dluhová krize v knize dvou předních řeckých novinářek. Připravil Ondřej Houska

3.11.2020 20:59 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jaromír Štětina: Sedmero královen

Navzdory pohádkovému titulu jde o zpracování sedmi válečných konfliktů současnosti. Ukázky vybral a moderuje Libor Dvořák.

27.10.2020 21:00 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Mary Heimann: Československo, stát, který zklamal

Výročí vzniku samostatného Československa. A to pohledem těch druhých, konkrétně americké historičky Mary Heimann. Ukázky z knihy vybrala Milena Štráf ... číst dále

20.10.2020 20:05 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

František Koukolík – Sociálně úspěšní psychopati aneb vzpoura deprivantů 1996-2020

Sociolog František Koukolík je autorem knih o sociálních deprivantech. Jeho nejnovější knihu opřenou o čtvrt století výzkumu nabízí dnešní magazín Ex  ... číst dále

13.10.2020 20:05 00:23:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Zbyněk Zeman, Rainer Karlsch: Na uranu záleží!

Zvláštní pozornost autoři knihy věnují politickému pozadí dobývání uranové rudy i podmínkám v pracovních táborech. Připravila Veronika Kindlová.

6.10.2020 20:05 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ze života švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové

Co o sobě prozradila Greta Thunbergová? Její kniha Náš dům je v plamenech popisuje mikroklima rodiny na pozadí celosvětové ekologické krize.

29.9.2020 20:05 00:23:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jan Kuklík, Jan Němeček: Ve stínu svazku prutů

Předválečné dějiny a vztahy Československa s Itálií před mnichovskou konferencí v roce 1938. Knihu přečetl Ondřej Houska

22.9.2020 21:00 00:23:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Fantastický bestiář cestovatelů

V pořadu Ex libris čteme ukázky z Fantastického bestiáře cestovatelů, který editoval profesor Dominique Lanni z pařížské Sorbonny. Knihu přečetl Milan ... číst dále

15.9.2020 20:05 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Herald Salfellner: Španělská chřipka

Pandemie spojená s koncem první světové války, na kterou zemřely miliony lidí dodnes zajímá vědce a epidemiology. Přečetl a uvádí Lukáš Hurník.

8.9.2020 21:00 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Italská renesanční literatura

V magazínu Ex libris čteme z rozsáhlé antologie Italská renesanční literatura autorů Václava Černého a Jiřího Pelána. Připravila Michaela Krčmová.

1.9.2020 21:00 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Místnost, kde se to stalo: Vzpomínky z Bílého domu

Knihu Místnost, kde se to stalo napsal bývalý bezpečnostní poradce Donalda Trumpa John Bolton. Knihu přečetl a ukázky vybral Ondřej Houska.

25.8.2020 20:05 00:23:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Monografie historika Petra Čorneje: Jan Žižka

Život a doba husitského válečníka. Do období husitských válek nás zavede autor recenze Eduard Burget.

18.8.2020 21:00 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak umírá demokracie

Ex Libris nabízí k poslechu knihu Jak umírá demokracie Daniela Ziblatta a Stevena Levitzky. Ohrožuje Trumpova administrativa demokracii v USA? Přečetl ... číst dále

11.8.2020 20:05 00:23:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Robert M. Sapolsky: Chování – Biologie člověka v dobrém i ve zlém

Vědec Robert M. Sapolsky si položil otázku, jaké biologické i sociologické faktory ovlivňují naše chování. Jeho knihu přečetla Daniela Vrbová.

4.8.2020 20:05 00:23:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

O problematických trendech v české společnosti

Chudobou, vzděláváním, populismem i dalšími výzvami, které stojí před českou společností, se zabývá sociolog Daniel Prokop ve své knize Slepé skvrny.

28.7.2020 20:05 00:23:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Zapomenutý český spisovatel Jaroslav Maria

Český dramatik, který vypadl z encyklopedií české literatury, se jmenuje Jaroslav Maria. Ukázky z jeho životopisu sestavil Eduard Burget.

21.7.2020 20:05 00:23:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jared Diamond: Rozvrat

Kniha nabízí vhled do národních krizí a způsobu jejich řešení. Autorem knihy Rozvrat je známý americký vědec Jared Diamond. Přečetl a připravil Pavel  ... číst dále

14.7.2020 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Shaun Walker: Ruská kocovina

Kniha britského novináře Shauna Walkera s výmluvným titulkem: Ruská kocovina - Putinův svět a přízraky minulosti. Přečetl a připravil Milan Slezák.

7.7.2020 20:05 00:23:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Význam v architektuře Západu

Norský teoretik architektury Christian Norberg-Schulz se zamýšlí nad jednotlivými historickými epochami a vznikem staveb v širokých společenských souv ... číst dále

30.6.2020 20:05 00:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak rabíni dělají děti

Netradiční výklad knihy Genesis nabízí francouzská autorka Delphine Horvilleurová. Knihu přečetla Daniela Vrbová.

23.6.2020 20:05 00:23:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Abhijit Banerjee a Esther Duflová: Dobrá ekonomie pro zlé časy

Ekonomický návod, jak se vypořádat s dopady pandemie a rostoucího sociálního rozdělení ve společnosti. Autory knihy jsou dva nobelisté. Přečetl Ondřej ... číst dále

16.6.2020 20:05 00:23:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Christopher Skaife: Pán krkavců

Tentokrát se vydáme do Londýna ke správci Toweru. Christopher Skaife napsal knihu o královských ptácích, ke kterým se váže nejedna legenda. Přečetl Mi ... číst dále

9.6.2020 20:05 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Sergej Medveděv: Návrat ruského Leviathana

Co je skryto za titulem knihy? Přečetl Libor Dvořák.

2.6.2020 20:05 00:23:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Karel Kaplan - 70. výročí od justičního procesu a vraždy Milady Horákové

Knihu přečetla a ukázky z dokumentů vybrala Veronika Kindlová.

26.5.2020 20:05 00:23:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jana Máchalová a Ivan Chvatík: Příběhy slavných vil renesančního Říma

O příbězích osmi slavných renesančních vil Říma. Rozsáhlou publikaci autorů Jany Máchalové a Ivana Chvatíka přečetla Milena Štráfeldová.

19.5.2020 20:05 00:23:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Cal Newport: Digitální minimalismus

Jak zacházet s komunikačními technologiemi. Koncept Digitálního minimalismu napsal Cal Newport a přečetl jej Pavel Hlavatý.

12.5.2020 20:05 00:23:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Daniel Prokop: Slepé skvrny

Slepé skvrny jsou to místa na sociologické mapě Česka, která vnímáme nedostatečně a která budou prohloubena koronavirovou krizí. Přečetl a komentuje O ... číst dále

5.5.2020 20:05 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Fern Overbey Hilton: Obvinění z Dachau

Výročí konce druhé světové války. Autor se v knize ptá po podstatě lidského zla a proč se tolik lidí podílelo na mašinerii nacistické brutality. Přeče ... číst dále

28.4.2020 20:05 00:23:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Cesare Ripa: Ikonologie

Monumentální práci o významu barokních alegorických obrazů přečetl Milan Slezák. Vydalo nakladatelství Argo

21.4.2020 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Alexandr Gogun: Stalinova komanda

Za druhé světové války řídila na Ukrajině Komunistická tajná služba NKVD formování partyzánského odboje vůči nacistům. Knihu přečetl Libor Dvořák.

14.4.2020 20:05 00:23:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Přehledný vývoj Evropské unie v kontextu let 1950 až 2017

Knihu britského historika Iana Kershawa "Na horské dráze" přečetl Ondřej Houska.

7.4.2020 20:05 00:23:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jak umírá demokracie

Politologové Steven Levitsky a Daniel Ziblatt z Harvardské univerzity si kladou otázku, jaké principy způsobují nástup populismu a zánik demokracie. P ... číst dále

31.3.2020 20:05 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ekonomická opatření v době pandemie koronaviru

Ve své knize popsali ekonomická opatření přední světoví ekonomové Richard Baldwin a Beatrice Wederová. Přečetl a z anglického vydání přeložil Ondřej H ... číst dále

31.3.2020 20:05 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ekonomická pravidla v době pandemie

Jak mohou vypadat ekonomická opatření v době pandemie koronaviru? To ve své knize popsali přední světoví ekonomové Richard Baldwin a Beatrice Wederová ... číst dále

24.3.2020 20:05 00:23:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Velká kniha o dřevě autora Martina Patřičného

Vše, co jste se kdy chtěli dozvědět o stromech a jejich dřevě. Připravil Milan Slezák.

17.3.2020 20:05 00:23:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jaké faktory ovlivňují naše chování?

Odpoví kniha biologa Roberta M. Sapolského, kterou přečetla Daniela Vrbová.

10.3.2020 20:05 00:23:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Příbytky slavných hudebních skladatelů a souvislosti mezi jejich životem a tvorbou

Čerstvě vydanou knihu Příbytky hudby publicistů Bodo Plachty a Achima Bednorze přečetl Lukáš Hurník.

3.3.2020 20:05 00:23:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Michaela Krčmová: Historie čtyř římských procházek

Kniha autorky Michaely Krčmové nás provede dramatickými osudy čtyř Římanek v období renesance a baroka. Ukázky vybrala Milena Štráfeldová.

25.2.2020 20:05 00:23:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ukázky z knihy Jiřího Pernese věnované politikovi Hubertu Ripkovi

Osobnost politika Huberta Ripky a únorové události roku 1948. Kniha Jiřího Pernese je překvapivě aktuální. Přečetla a ukázky vybrala Veronika Kindlová ... číst dále

18.2.2020 20:05 00:23:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Evropská unie v knize nizozemského filozofa a politologa Luuka van Middelaara

Krizové okamžiky posledního desetiletí projdeme s Ondřejem Houskou.

11.2.2020 20:05 00:23:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Michael Pillsbury: Stoletý maraton

Jak Čína už několik desetiletí systematicky pracuje na tom, aby předstihla svého největšího rivala – Spojené státy americké. Autor je sinolog a bezpeč ... číst dále

4.2.2020 20:05 00:23:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Kniha Strach známého amerického novináře Boba Woodwarda

Autor popisuje zákulisí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho předvolební kampaně. Přečetl Pavel Hlavatý. 

28.1.2020 20:05 00:23:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jiří Hanuš, Vít Hloušek: Předminulé století

Právě v 19. století byly položeny základy dnešní modernity. Připravila Veronika Kindlová

21.1.2020 20:05 00:23:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Monografie o Janu Žižkovi z pera historika Petra Čorneje

Z obsáhlé knihy ukázky vybral a komentuje Eduard Burget.

14.1.2020 20:05 00:23:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Martin Pitro a Petr Vokáč: Průvodce husitskými válkami

Husitské dvacetileté období mělo zásadní vliv na vývoj v českých zemích. Přečetl a ukázky vybral Milan Slezák.

7.1.2020 20:05 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Jan Křen: Čtvrtstoletí střední Evropy

Kniha předního českého historika. Přečetl a komentuje Ondřej Houska.

31.12.2019 20:05 00:23:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Z knihy Historie a současnost vína v Čechách

Víno není pouze oblíbený alkoholický nápoj. Připravil Lukáš Hurník.

24.12.2019 20:05 00:23:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ze sborníku esejů, věnovaného postavě sv. Františka z Assisi

Přečetla a ukázky vybrala Michaela Krčmová.

10.12.2019 20:05 00:23:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Milan Slezák: Achillova pata a jiné lapálie

Společně se vydáme na cestu za původem známých rčení českého i evropského původu. Připravila Milena Štráfeldová.

3.12.2019 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Život v Bílém domě pohledem bývalé první dámy Spojených států

Michelle Obamové o své knize s názvem Můj život. Přečetla Daniela Vrbová.

26.11.2019 20:05 00:23:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - David Cameron, bývalý britský premiér, napsal čtivé paměti

Zaměříme se v nich na referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Ukázky z anglického originálu vybral a přeložil Ondřej Houska.

19.11.2019 20:30 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Petr Pithart, Osmašedesátý

Z aktualizovaného vydání přečetl a ukázky vybral Eduard Burget.

12.11.2019 20:05 00:23:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - K 30. výročí sametové revoluce vyšla kniha Ten den

Kniha je věnovaná vzpomínkám přímých účastníků demonstrace 17. listopadu na Národní třídě. Sestavil jí Aleš Palán. Přečetl komentátor Milan Slezák.

29.10.2019 20:05 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Z knihy ekonoma a historika Kevina O'Rourka: Krátká historie brexitu

Evropskou politikou hýbe téma brexitu. Mimořádně zajímavý titul představí Ondřej Houska.

22.10.2019 20:05 00:23:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Nepotřebný východ - analýza politického vývoje pěti spolkovných zemí bývalého východního Německa

Politické strany a stranické systémy nových spolkových zemí Německa od roku 1990 se staly středem zájmu zatím poslední knihy Lukáše Novotného. Přečetl ... číst dále

15.10.2019 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - O knize bývalé americké političky Madeleine Albrightové: Fašismus

Zamýšlí se v ní nad současným populismem a otázkou, zda může vést až k totalitní ideologii. Přečetla Daniela Vrbová.

8.10.2019 20:05 00:23:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Ve světě designu a architektury

Představujeme tvorbu světoznámé architektky Evy Jiřičné s českými kořeny, která se proslavila návrhy schodišť a obchodů. Provází Lukáš Hurník.

1.10.2019 20:05 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Tony Judt: Zapomenuté 20. století - osobnosti, události a ideje

Eseje britského historika, které letos vyšly souhrnně. Nekteré z nich vybral a okomentoval Milan Slezák.

24.9.2019 20:05 00:23:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Průvodce tisíciletou historií svatovítské katedrály: Katedrála viditelná a neviditelná

Monumentální práce má více než 900 stran textů, fotografií, stavebních plánů. Vznikla pod vedením Jany Maříkové Kupkové. Unikátní publikaci přečetla M ... číst dále

17.9.2019 20:05 00:23:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Kniha Faktomluva od švédského autora Hanse Roslinga

Zabývá se v ní příliš častým používáním statistických dat, což vede v médiích ke zkreslování skutečnosti. Přečetla Daniela Vrbová.

10.9.2019 20:05 00:23:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Britský historik Adam Tooze: Krach: Jak desetiletí po finanční krizi změnilo svět

Po pádu Lehmand Brothers vypukla brutální ekonomická krize. Zásadní důsledky, s kterými se vyrovnáváme dodnes. Brexit, ale i prosazování extrémů. Knih ... číst dále

3.9.2019 20:05 00:23:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Pohled do budoucnosti lidstva

V knize Budoucnost lidstva popsal Michio Kaku možnou kolonizaci nových planet Sluneční soustavy. Přečetl a připravil Milan Slezák.

27.8.2019 20:30 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Jacques Rupnik: Střední Evropa je jako pták s očima vzadu

Kniha získala cenu Magnesia Litera 2018 za publicistiku. Soubor textů o geopolitickém fenoménu oblasti mezi Východem a Západem přečetla Daniela Vrbová ... číst dále

20.8.2019 20:05 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Dilas Milovan: Nová třída

Autor v knize podrobil komunistickou ideologii tvrdé kritice na základě vlastních zkušeností. Připravila Veronika Kindlová.

13.8.2019 20:05 00:23:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - V zajetí geografie

Britský novinář Tim Marshall dává návod na to, jak pomocí geografie a deseti map pochopit světovou politiku. Připravil Milan Slezák.

6.8.2019 20:05 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Kniha Václava Cílka: Ruka noci podaná

Jak konkrétně se zachovat v čase ekologické katastrofy, jak reagovat na výpadek elektřiny či vznik epidemie. Připravil Lukáš Hurník.

30.7.2019 20:05 00:23:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Fenomén českého trampingu

Knihu z nakladatelství Academia představuje Eduard Burget.

23.7.2019 20:05 00:23:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Kniha novináře deníku Financial Times Edwarda Luce: Soumrak západního liberalismu

Jeho základní teze zní, zda můžeme regulovat globální kapitalismus, a tím zachránit demokracii západního typu. Připravil Ondřej Houska.

16.7.2019 20:30 00:23:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Boris Johnson, Faktor Churchill

Monografii o jedné z nejvýraznějších postav moderní britské historie přečetl Lukáš Hurník.

9.7.2019 20:05 00:23:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Pochopit vteřinu

Pojetí času, tak jak ho chápala česká kultura 19. století. Sborník vydalo nakladatelství Academia a přečetla jej Milena Štráfeldová. 

2.7.2019 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Odpustkové bouře v roce 1412 v Praze

Souvisely s reformními snahami českých kazatelů včetně Jana Husa. Knihu Pavla Soukupa o popravě tří mládenců přečetl Milan Slezák

25.6.2019 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Okolnosti rozpadu Rakouska-Uherska v souvislosti s vypuknutím první světové války

Fakta a analýzu tehdejší mezinárodní situace přináší nová kniha historika Jana Rychlíka, kterou přečetl Ondřej Houska.

18.6.2019 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Život dětí v socialistickém Československu do roku 1970

Komunistická propaganda našla mnoho způsobů, jak děti využít k podpoře své stranické propagandy. Knihu Mezi pionýrským šátkem a mopedem přečetla Veron ... číst dále

11.6.2019 20:05 00:23:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Pojem geopolitika

S britským novinářem Timem Marshallem. Překvapivé souvislosti přečetl a analyzoval Milan Slezák.

5.6.2019 18:10 00:23:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Ruka noci podaná

Kolektiv pěti autorů ve svých textech radí čtenářům, jak se chovat při řešení různých kritických situací – například při blackout nebo přírodních kata ... číst dále

28.5.2019 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Jaké okolnosti 20. století utvořily charakter střední Evropy?

Ptá se politolog Jacques Rupnik v knize Evropa je jako pták s očima vzadu, za niž získal cenu Magnesia Litera. Připravila Daniela Vrbová

21.5.2019 21:00 00:23:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - O Atlasu zemí, které neexistují

Jaká kritéria jsou nutná pro vznik státu? Knihu Nicka Middletona s názvem Atlas zemí, které neexistují, přečetl a představí Milan Slezák.

7.5.2019 20:05 00:23:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Překlad knihy Milovana Djilase: Nová třída

O podstatě komunismu, který bojuje za beztřídní společnost, ale v realitě vytvoří novou třídu privilegovaných. Připravila Veronika Kindlová.

30.4.2019 20:05 00:23:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Zdánlivá smrt

Václav Grubhoffer si vybral téma, které trápilo osvícenskou Evropu a přinášelo strach z pohřbívání ještě živých osob. Přečetl a připravil Milan Slezák ... číst dále

23.4.2019 20:05 00:23:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Premiéra knihy švédského profesora Hanse Roslinga: Faktomluva

Knihu o současné mediální komunikaci přečetla Daniela Vrbová.

16.4.2019 20:05 00:23:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Novinka z nakladatelství Academia o prožívání času v české kultuře 19. století

Ve sborníku Pochopit vteřinu autoři věnují pozornost vnímání času z pohledu různých společenských vrstev. Připravila Milena Štráfeldová.

9.4.2019 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Obsáhlý sborník Lidé a dějiny

Vybrané ukázky z pera třiceti čtyř autorit v daných oborech vybral a komentuje Milan Slezák.

26.3.2019 20:05 00:23:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Kniha Faktor Churchill britského politika Borise Johnsona

S charakteristickým vtipem líčí portrét premiéra, který nebojácně vedl svůj národ do boje, přestože nenáviděl válku, a bez zaváhání se postavil Hitler ... číst dále

19.3.2019 20:05 00:24:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - O společenských poměrech v Německu

Názorová svoboda je sice zaručena ústavou, ale v realitě se objevují zákazy něco si myslet a veřejně o tom mluvit. Politická korektnost námětem knihy  ... číst dále

12.3.2019 20:05 00:23:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Kniha Český tramping v časech formování a rozmachu

Mapuje fenomén trampingu. Zlatou éru prožil v období první republiky, ale ani dnes není něčím zapomenutým. Vydalo nakladatelství Academia. Připravil E ... číst dále

5.3.2019 20:05 00:24:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Hannah Pang: Měsíc

Kniha shrnuje odvěký zájem lidstva o tuto planetu včetně kapitoly o dobývání Měsíce a rozvoji kosmonautiky. Připravil a okomentoval Milan Slezák.

26.2.2019 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Kniha Karla Kaplana: Únor 1948

Další příspěvek k poznání vlastních dějin na základě studia historických dokumentů. Přečetl a připravil Ondřej Houska.

19.2.2019 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Co přináší titul Republika Československá

Ex libris nabízí tisíc stran o životě první republiky, výběr z titulu Republika Československá. Mýty spojené se začátkem státu analyzují renomovaní hi ... číst dále

12.2.2019 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Kai Donner mezi Samojedy

Milan Slezák představuje knihu severského dobrodruha, který se vydal na Sibiř mezi původní obyvatelstvo Samojedů. Popsal jejich duchovní život i závis ... číst dále

5.2.2019 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Mytologická postava vodníka

Z literárního i folkloristického hlediska ji rozebral ve své nejnovější knize Pavel Šidák a přečetla Veronika Kindlová.

29.1.2019 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Téměř zapomenutý, ale geniální český skladatel barokní hudby Jan Dismas Zelenka

Zaujal totiž autralskou spisovatelku Janice B.Stockigtovou . V čerstvém českém překladu knihu představí Lukáš Hurník.

22.1.2019 21:15    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Kniha Madeleine Albrightové, Fašismus

Ptá se v ní mimo jiné na to, jestli je na místě mluvit o této ideologii, třeba v souvislosti s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Knihu přeč ... číst dále

15.1.2019 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Kniha Toma Hollanda „Dynastie - Vzestup a pád Caesarova rodu"

O julsko-klaudijské dynastii toho už bylo napsáno i natočeno opravdu hodně. To nejdůležitější z ní vybral Milan Slezák.

8.1.2019 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Kniha Tajná dohoda publicisty Luka Hardinga

Analyzuje otázku, která už několik let zaměstnává vyšetřovatele i novináře - jestli Rusko pomohlo získat Donaldu Trumpovi Bílý dům. Knihu přečetl Pave ... číst dále

1.1.2019 20:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Československo: Dějiny státu

Stoleté dějiny samostatného Československa, zpracované přehledně a s erudicí. To je kniha kolektivu historiků v čele s Jindřichem Dejmkem. Moderuje On ... číst dále

25.12.2018 20:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Papežská volba přitahuje svým rituálem uzavřeného konkláve

Jak vůbec vzniklo a kdy dostali právo volby nového papeže pouze kardinálové? Na to odpovídá v knize Tajemství papežské volby Hubert Wolf. Sváteční díl ... číst dále

18.12.2018 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Salon u pohledných Pernštejnek představoval za vlády Rudolfa II. významný společenský fenomén

Na postavení renesanční šlechtičny českého království se zaměřil Pavel Marek ve své knize Pernštejnské ženy. Připravila Milena Štráfeldová.

11.12.2018 20:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - O nejstarší japonské kronice Kodžiki

Dnešní literární magazín Ex libris představí kroniku Kodžiki o japonské mytologii. Její fantaskní příběhy přečetl a vypráví Milan Slezák.

4.12.2018 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Ženy a jejich postavení ve vědě

Jako objekty vědeckého bádání, ale i těm, které se vědě věnují. Knihu Angely Sainy Od přírody podřadné přečetla Veronika Kindlová.

27.11.2018 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - "Nebezpečné mělčiny" předního odborníka na moderní mediální technologie Nicholase Carra

Na základě vlastní zkušenosti popisuje, co se děje s lidskou psychikou v internetovém věku. Jeho poznatky shrne Pavel Hlavatý.

20.11.2018 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Na Vánoce vyjde reedice knihy Sylvy Petrové o českém skle

Mimořádný počin mapuje dějiny vynikajících sklářských řemeslníků i výtvarných umělců v oblasti skla. Knihu "České sklo" přečetl Lukáš Hurník.

13.11.2018 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Připomenutí třicetileté války

Náboženský konflikt zuřil v letech 1618 až 1648 a zpustošil celou Evropu. Přehledné shrnutí autorské dvojice Martina Pitra a Petra Vokáče přečetl Mila ... číst dále

6.11.2018 20:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Ex libris

Ex libris - Bublina start-upové ekonomiky

Americký novinář Dan Lyons popsal to, co zažil na vlastní kůži. Jeho knihu s názvem "Na odpis" přečetla Daniela Vrbová.