Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 51 566 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Historie Plus"

20.4.2024 17:33 00:27:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Pod vlivem kultu: Óm šinrikjó Od buddhismu k masakru v tokijském metru

Je 20. bezen 1995, pondlí ráno a v tokijském metru vrcholí dopravní špika. Nic nenasvduje tomu, že dnešek si pipíše neblahé prvenství. Poprvé bude pi  ... číst dále

13.4.2024 17:33 00:27:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Pod vlivem kultu 2. - religionista Zdenk Vojtíšek vypráví o zoufalé poslední bitv - armagedonu - Davidián

V jejich ele byl David Koresh, vlastním jménem Vernon Wayne Howell. Jméno pijal skoro deset let poté, co se stal lenem náboženské skupiny Davidiáni. T ... číst dále

6.4.2024 17:33 00:28:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Chrám lidu: Hledání utopického ráje skonilo nejvtší masovou sebevraždou v moderních djinách

Bylo 18. listopadu 1978. V jihoamerické Guyan ten den zemelo 921 lidí. Byl mezi nimi kongresman USA Leo Ryan, nkolik noviná, ale hlavn lenové nábožens ... číst dále

30.3.2024 17:33 00:25:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Bevnovský klášter útšné místo na kraji Prahy

Benediktinský klášter v Praze Bevnov je nejstarším eským klášterem vbec. Není divu. Zakládali jej brati benediktini z nejstaršího církevního ádu vbec. ... číst dále

23.3.2024 17:33 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Bitva na Bílé hoe byla zásadním pedlem v našich djinách

Vždy která jiná událost pojmenovala dv historické epochy, dobu pedblohorskou a poblohorskou? Pitom se ji nkteí historikové zdráhají vbec bitvou nazýva ... číst dále

16.3.2024 18:15 00:26:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Až ti na nos sedne saze, budu to já. ervencové vraždy a konec rodinného tábora terezínských Žid

Rodinným táborem terezínských Žid v Auschwitz-Birkenau (Osvtim-Bezinka) prošlo asi 17 500 lidí, nacismus jich pežilo mén než deset procent. Co víme o  ... číst dále

9.3.2024 18:15 00:26:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Všichni zpívali eskou hymnu a Hatikvu. Ped 80 lety došlo k nejvtší masové vražd echoslovák

A náhle jsem slyšel, jako by njaký sbor zaal zpívat. Celým prostorem se rozlehl zpv, zaznla píse, všichni zpívali Kde domov mj?, eskou národní hymnu,  ... číst dále

2.3.2024 17:45 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Století píbh: Jedna noc, 3792 mrtvých. 80 let od nejvtší masové vraždy eskoslovenských oban

V noci z 8. na 9. bezna 1944 zabili nacisté v plynových komorách v Auschwitz-Birkenau 3792 muž, žen a dtí, v naprosté vtšin oban nkdejšího eskoslovens ... číst dále

24.2.2024 16:33 00:26:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Špioni: Hana Krupková žena, kterou semlela nacistická i komunistická totalita

Zaalo to snahou zachránit manžela a sebe, pokraovalo to adou prazvláštních peripetií, ve kterých si mžeme klást otázky, kdy a kde a pro se zaal lámat  ... číst dále

17.2.2024 17:15 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Špioni: Emanuel Viktor Voska. Masarykv agent ve službách eskoslovenska

Píbh Emanuela Vosky je píbhem špiona, který pracoval ve prospch dobra, ve prospch svobody a demokracie. Pesto se jeho jméno objevilo v neblaze proslul ... číst dále

10.2.2024 16:33 00:27:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Špioni: Karel Köcher, eský krtek v CIA

Po celém svt se 11. února 1984 objevily fotografie a natoené zábry z Glienického mostu, který spojoval Západní Berlín s Východním Nmeckem. Bylo tehdy  ... číst dále

3.2.2024 17:15 00:26:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Špioni: Pavel Minaík. Agent ze Svobodné Evropy, který se stal symbolem mravního bahna

Byla to slavná tiskovka pro komunistický režim v eskoslovensku, kde vystoupil 29. ledna 1976 špion Státní bezpenosti (StB) Pavel Minaík. Vrátil se po  ... číst dále

27.1.2024 16:33 00:25:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Nepeceujeme dílo architekta Santiniho? Genius si náš obdiv zaslouží

Na zaátku prosince 2023 uplynulo 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichela (3. února 1677 7. prosince 1723), významného barokního architekta nar ... číst dále

20.1.2024 16:33 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Prezidentské duely VI.: Biden a Trump. Zanechte všech nadjí, ti dva do toho pjdou znovu

Jsou chvíle, kdy i poad ohlížející se do minulosti získává neekan na aktuálnosti. Volby v USA v roce 2020 vypadaly pro nás v Evrop, ale i pro polovinu ... číst dále

6.1.2024 16:33 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Píchod nového milénia ve Spojených státech znamenal volbu nového prezidenta

Na tsné výsledky byla Amerika zvyklá. Málokterá volba hlavy státu v historii ale vyvolává dodnes tolik otázek, jako ta, která do kesla vynesla George  ... číst dále

30.12.2023 16:33 00:26:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Americké prezidentské duely pokraují soubojem Reagan vs

Carter. Uvozuje jí slavná vta "There you go again. - Už s tím zase zaínáte." z prezidentské debaty roku 1980 v Clevelandu. Ronald Reagana se ... číst dále

23.12.2023 16:33 00:26:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Americké prezidentské volby v roce 1964 poznamenala atomová paranoia

Bylo rok po atentátu na J.F. Kennedyho a sovtský vdce Nikita Chrušov byl odklizen do dchodu. A navíc svou první atomovou bombu otestovala ína. V napja ... číst dále

16.12.2023 16:33 00:26:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Už za rok bychom mli znát jméno nového amerického prezidenta

O dvou kandidátech rozhodnou primárky Republikánské a Demokratické strany, které zanou v lednu. Do té doby vám pipomeneme výbr nejzajímavjších prezide ... číst dále

9.12.2023 16:33 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Politické vraždy, které zmnily svt: 60 let od atentátu na prezidenta Kennedyho

Od atentátu na prezidenta Kennedyho uplynulo už 60 let. Pesto nejsme o nic moudejší, co se týe okolností, které k nmu vedly, než byli lidé ped onmi še ... číst dále

2.12.2023 16:33 00:25:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Dnešní díl cyklu Politické vraždy vypráví píbh egyptského prezidenta Muhammada Anwara as-Sádáta

Muže, který vedl prlomová jednání se státem Izrael, uzavel s ním mírovou smlouvu,  dostal za to Nobelovu cenu míru a islámští fundamentalisté ho za to ... číst dále

25.11.2023 16:33 00:26:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Politické vraždy, které zmnily svt: Martin Luther King smrt v oekávání

Baptistický pastor, obanský aktivista a nositel Nobelovy ceny míru Martin Luther King byl ve svých devtaticeti letech zastelen v roce 1968.Všechny díl ... číst dále

18.11.2023 16:33 00:27:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Politické vraždy, které zmnily svt: Liou Šao-chi utajená smrt hlavy státu

ínský komunistický aparátík, jednu dobu proponovaný následovník Mao Ce-tunga, zemel na následky týrání Rudých gard v dob Velké proletáské kulturní rev ... číst dále

11.11.2023 16:33 00:27:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Politické vraždy, které zmnily svt: Witold Pilecki ten, který bojoval proti dvma totalitám

Polský dstojník, odbojá, politický vze a zpravodajec Witold Pilecki byl v roce 1948 komunistickým režimem v politickém procesu odsouzen k trestu smrti ... číst dále

4.11.2023 16:33 00:27:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Dietrich Bonhoeffer. Muž, který nesml pežít

Nmecký pastor, teolog, odbojá a politický vze Dietrich Bonhoeffer byl na samém konci války nacisty bez soudu popraven na pímý rozkaz Adolfa Hitlera. N ... číst dále

28.10.2023 16:33 00:26:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Referendum, referendum, referendum! Kdyby v roce 1992 probhlo, eskoslovensko se nejspíš nerozpadne

Ve svátení den vzniku republiky oslavujeme založení spoleného státu ech a Slovák. My se naopak zamíme na jeho rozpad. Anebo ne. Co kdyby se eskosloven ... číst dále

21.10.2023 16:33 00:26:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Co by se stalo, kdyby v listopadu 1989 Lidové milice stílely proti stávkujícím studentm?

eskoslovenské milice byly po 17. listopadu 1989 v pohotovosti. Dokonce se zaaly sjíždt do Prahy, aby potlaily revoluní dní. Nakonec však nedostaly fin ... číst dále

14.10.2023 16:33 00:26:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jen si nechte Dubeka v Moskv Jak by vypadal srpen 1968, kdyby se nkdo rozhodl jinak?

Okupace naší zem v noci z 20 na 21. srpna 1968 byla rychlá a neekaná. A vyžadovala rychlé reakce. Za mnohé se dodnes nemusíme stydt. Nejvyšší pedstavi ... číst dále

7.10.2023 16:33 00:26:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Plze neosvobodili Ameriané, ale Sovti Co kdyby se djiny odehrály jinak?

Plze samozejm osvobodili Ameriané, kdo by o tom pochyboval? To však neznamená, že bychom se nemohli zamyslet nad jiným možným vývojem. Teba jak by vyp ... číst dále

9.9.2023 16:33 00:25:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

eskoslovenská ústava šla s dobou i proti ní

Jak se promovala v ase a v závislosti na mocných, o tom natáela Naa Reviláková.Všechny díly podcastu Historie Plus mžete pohodln poslouchat v mobilní  ... číst dále

2.9.2023 16:33 00:25:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

eský chemický prmysl vyrostl z jediné továrny na sodu

Ústí nad Labem a Spolchemie msto a chemický podnik k sob patí už 170 let. Pvodn sodárna využila blízkost eky, nové železniní dráhy a uhlí. Šlechtici a ... číst dále

26.8.2023 16:33 00:25:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Mollova sbírka starých map uchvacuje svým rozsahem a systematickým zpracováním

S mírnou nadsázkou mžeme íci, že ne úspchy spjaté s povoláním, ale koníek váše pro sbírání a studium starých map uinil Bernarda Pavla Molla (16971780) ... číst dále

19.8.2023 16:33 00:26:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Chmel je plodinou, na kterou mžeme být pyšní

V jeho pstování  totiž navzdory všem pekážkám patíme stále mezi nejlepší na svt. Více v Historii Plus Veroniky Kindlové.Všechny díly podcastu Historie ... číst dále

12.8.2023 16:33 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Byl adu let nejbližším druhem Toyen

Proslulá malíka ho bhem války dokonce ukrývala ve vlastní koupeln, aby jako Žid nemusel nastoupit do transportu. Spolen pak v roce 1947 emigrovali do  ... číst dále

5.8.2023 16:33 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Vznik novináské profese v eských zemích se váže k poslední tetin 19. století

V boulivých letech 1848 až 1949 tisk sehrával roli aktivního úastníka. Po zrušení cenzury císaským patentem ze dne 15. bezna 1848, se v novinách díky  ... číst dále

29.7.2023 16:33 00:26:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Židovská komunita byla po dlouhá staletí nedílnou souástí spolenosti také na Morav

I pesto, že pístup zemských vládc i šlechty k této vrstv obyvatelstva byl promnlivý. Židé tvoili dležitou složku hospodáského života pedevším v menšíc ... číst dále

22.7.2023 16:33 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Je zajímavé, jak vzpomínáme na hrdiny druhé svtové války

Na ty, co pispli k porážce nacismu. Hned od jejího konce, a právem, oslavujeme vojáky Rudé armády, stejn tak výsadkáe z Velké Británie i Sovtského sva ... číst dále

15.7.2023 16:33 00:26:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

O výstavb pevnosti Josefov rozhodl císa Josef II

Spolen se sesterskou pevností Terezín mly bránit útokm z Pruského království. Výstavba Josefova zaala v roce 1780 a skonila 1790. Pracovalo na ní asi  ... číst dále

8.7.2023 16:33 00:26:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus pedstaví jednu z našich nejstarších literárních památek

Spis o poátcích kesanství na Velké Morav a v echách a o prvních eských svtcích - svatém Václavu a svaté Ludmile - se bžn nazývá Kristiánova legenda. A ... číst dále

1.7.2023 16:33 00:26:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Renesanní uenec a literát Jan Blahoslav zanechal trvalou stopu v eském písemnictví

Mezi pední pedstavitele Jednoty bratrské, menší, ovšem spoleensky vlivné, církve pedblohorského období, patil nejen biskup a uenec Jan Amos Komenský.  ... číst dále

24.6.2023 16:33 00:26:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Henry Kissinger: Silná postava amerických djin oslavila stovku

Patí mezi nejvýraznjší ministry zahraniních vcí Spojených stát amerických. Do USA pitom picestoval až jako teenager v roce 1938, když jeho rodina prch ... číst dále

17.6.2023 16:33 00:25:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Hndé uhlí kopeme na severu ech víc než 600 let. Díry jsou to už opravdu impozantní

Pokud jste nkdy projíždli severozápadem ech po silnici íslo 13, nemohli jste si nevšimnout dolu eskoslovenské armády mezi Litvínovem a Chomutovem. Jed ... číst dále

10.6.2023 16:33 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Francouzská revoluce a píbh Louise de Saint-Just

Píští msíc budou Francouzi slavit svj hlavní státní svátek den Bastily. Dobytí královské vznice 14. ervence 1789 se považuje za zaátek Velké francouzs ... číst dále

3.6.2023 16:33 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Zlínská osada Fabiánka byla zázemím filmových ateliér a domovem kumštý

Zatímco filmové ateliéry na Barrandov byly v polovin 30. let minulého století již zavedenou základnou profesionální filmové tvorby, ateliéry zlínské,  ... číst dále

27.5.2023 16:33 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

100 let rozhlasu: Atraktivitu do zpravodajství pinesla až rozhlasová reportáž

eský rozhlas letos slaví sto let vysílání. Postupn se nedílnou souástí našeho programu staly i zprávy a zpravodajství. Pokud nejste fanoušky starých,  ... číst dále

20.5.2023 16:33 00:26:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Rozhlas nezná hranice. Komunistm posloužil jako nástroj propagandy v zahranií

Vysílání rozhlasu do zahranií mlo v celé rozhlasové ée specifické postavení. Nebylo ureno domácím poslucham, ti si ho asto ani naladit nemohli, zato b ... číst dále

13.5.2023 16:33 00:26:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

100 let eského rozhlasu aneb Reportáže jako zvukové djiny

Mapovat historii prostednictvím rozhlasové reportáže je zvukové dobrodružství. Lidé s mikrofonem byli u toho a ve zvukových zábrech s jejich hlasy se  ... číst dále

6.5.2023 16:33 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Nástup normalizace v rozhlasových komentáích aneb Jak obnovujeme vedoucí úlohu strany

Po sovtské okupaci v srpnu 1968 se ve veejném prostoru objevilo nové slovo: normalizace. Podle sovtských pedstav (ve skutenosti diktátu) mlo znamenat  ... číst dále

22.4.2023 16:33 00:25:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Sudetští Nmci uprchlíky ped Rudou armádou rozhodn nevítali, spíš je považovali za píživníky

Podle Organizace spojených národ je v souasnosti na celém svt asi 100 milion bženc. elíme tak prý nejvtší uprchlické krizi od druhé svtové války. Ta z ... číst dále

15.4.2023 16:33 00:26:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Z historie Bojující Solidarity, nejradikálnjší podzemní organizace Polska 80. let

Nezávislý odborový svaz Solidarita, který vznikl v srpnu 1980, pedstavoval v 80. letech minulého století hlavní opoziní proud v Polsku. Ped vyhlášením ... číst dále

8.4.2023 16:33 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Funkcionalistická perla pod Krušnými horami. V Koldom v Litvínov se žilo opravdu kolektivn

Pod Krušnými horami na okraji Litvínova stojí unikátní obytný dm. Na první pohled vypadá jako dva paneláky spojené dnes celkem zanedbanou pístavbou. J ... číst dále

1.4.2023 16:33 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Nechyblo mnoho a z Bedicha Hrozného mohl být evangelický fará

Na Vídeskou univerzitu pvodn odešel studovat teologii. Už po prvním semestru ale pešel kvli zamení na filozofickou fakultu, aby se vnoval filologii. O ... číst dále

25.3.2023 16:33 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Edvard Beneš se zasloužil o stát - to je zákon

Málokterý politik svými rozhodnutími uroval ve 20. století smr eskoslovenska tak, jako práv dlouholetý ministr zahranií první republiky, druhý eskoslo ... číst dále

18.3.2023 16:33 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Komunisté byli horší než Němci, udávali jeden druhého, vzpomínala pamětnice vysídlení Neveklovska

Během druhé světové války byl úrodný kraj mezi Vltavou a Sázavou určený k vybudování jednoho z nejrozsáhlejších vojenských cvičišť nacistické třetí ří ... číst dále

11.3.2023 16:33 00:25:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Bartolomějská noc: Zvěsti o krvavé svatbě vedly k chaosu na pohřbu habsburského císaře

Ulice lesknoucí se krví a mrtvá těla unášená proudem řeky. Tak přibližují scény z Paříže roku 1572 historické prameny. V noci z 23. na 24. srpna se os ... číst dále

4.3.2023 16:33 00:25:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Příběh moravské ropy. Po válce se spekulovalo o soběstačnosti našeho státu

Jižní část Moravy je v povědomí širší veřejnosti zafixována coby území převážně zemědělské – region, kde se daří nejen běžným agroplodinám, ale též vi ... číst dále

26.2.2023 09:00 00:26:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Cestu k únoru 1948 vyšlapaly i demokratické strany

Termín únor 1948 si s přídomkem Vítězný už nepamatuji. Jako člověk narozený v roce 1990 mám s nástupem komunismu spojená spíš slova převrat nebo puč.  ... číst dále

25.2.2023 17:00 00:01:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Američané a únor 1948 v Československu: naivita a špatný odhad situace

Pro Američany bylo poválečné Československo politickou laboratoří. Začteme se do odtajněných amerických diplomatických depeší z klíčového období před  ... číst dále

25.2.2023 16:33 00:25:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Souboj Klementa Gottwalda o vedení Komunistické strany Československa

Před 75 lety Komunistická strana Československa splnila svůj hlavní cíl. Ovládla stát a začlenila naši zemi mezi vazaly Sovětského svazu. V čele komun ... číst dále

18.2.2023 16:33 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Počítačové hry u nás hraje téměř 60 procent populace. Je tu i vědní obor, který zkoumá historii her

Pokud se chcete dozvědět poučné informace o době dávno minulé, většinou sáhnete po knize. V lecčem mohou být přínosné také filmy, ať už hrané či dokum ... číst dále

11.2.2023 16:33 00:26:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Hlas Ameriky ze střední Evropy. Dvě rozdílné osobnosti

O čem si povídal s Václavem Havlem a Alexandrem Dubčekem? Jak se tito dva muži v průběhu let měnili? O tom hovoří americký reportér Jolyon Naegele. Po ... číst dále

4.2.2023 16:33 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Únos letadla L-410 aneb Chladnokrevní vrazi, nebo oběti režimu?

Dne 8. června 2022 uplynulo 50 let od únosu letadla L-410 skupinou deseti mladých Čechoslováků. Během únosu byl zastřelen kapitán letadla, druhý pilot ... číst dále

28.1.2023 22:33 00:25:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

V začátcích letectví jsme drželi krok se špičkou, popisuje historik stoletou historii

Historie původně Vzduchoplaveckého, později Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu se začala psát v roce 1922, kdy byla instituce založena z iniciat ... číst dále

21.1.2023 16:33 00:25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Hlas Ameriky ze střední Evropy aneb Bdělá a ostražitá StB 80. let

Kolikrát byl v Československu zadržen a kterých protirežimních akcí v závěru normalizace se jako novinář osobně zúčastnil – také na to vzpomíná americ ... číst dále

15.1.2023 01:33 00:25:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Československo jako koridor z německého obklíčení a prostředek k samostatným státům?

Poslední den roku 1992 se rozpadl společný stát Čechů a Slováků. Byl konec společného soužití, které začalo v roce 1918, neúspěchem polistopadové poli ... číst dále

14.1.2023 22:33 00:25:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Letos uplynulo 30 let od rozdělení Československa

Jaká byla cesta k rozdělení společného státu Čechů a Slováků? Bylo to nevyhnutelné? Co tomu předcházelo a jak na to vzpomínají lidé, kteří rozdělení z ... číst dále

7.1.2023 16:33 00:26:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Nepravděpodobný génius Jaroslav Hašek měl matematickou paměť. Svého Švejka nosil celou dobu v hlavě

Před sto lety zemřel Jaroslav Hašek. Světově zřejmě nejproslulejší český spisovatel dožil své dny na Lipnici na Vysočině. Tam také stihl nadiktovat pr ... číst dále

1.1.2023 22:00 00:27:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Marná lásky snaha. Záchrana Československa, obavy z jeho rozdělení a proměny odkládaného referenda

Obsah – hlavně emoční – slova referendum byl v Československu 1992 nesporně úplně jiný v lednu a v prosinci. Na počátku roku si konání referenda přála ... číst dále

24.12.2022 16:33 00:25:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Naše představy o ženách ve středověku mohou být zkreslené, jak ukazují nejnovější bádání

Co si myslíme o středověkých ženách? Můžeme o nich objevit ještě něco nového? Překvapivě ano, jak potvrzují současná bádání na poli umělecké historie. ... číst dále

17.12.2022 16:33 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Kabarety – zábava pro chudé i bohaté

Kabarety na přelomu století byly v Praze a Brně velmi populární. Jaké osobnosti vymýšlely program a na jakých adresách se zábava produkovala? Byl česk ... číst dále

10.12.2022 16:33 00:25:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Holubyho chata byla zázemím vlastenců i převaděčů

Krátce po vzniku první republiky se aktivizovala činnost Klubu československých turistů v Uherském Brodě a ve slovenské Staré Turé. Zejména z iniciati ... číst dále

3.12.2022 16:33 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Hlas Ameriky ze střední Evropy. Prověrky a rituály

Proč potřeboval americký novinář v polovině osmdesátých let bezpečnostní prověrku? A jak na jeho první návštěvu po nástupu k Hlasu Ameriky reagovaly č ... číst dále

19.11.2022 16:33 00:25:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Výroba svítiplynu byla peklem na zemi aneb Cesta energií do našich domácností

Elektrický proud, plyn a centrální vytápění jsou pro dnešní domácnosti samozřejmostí. Mnoho lidí ani nezajímá, kde se berou. Nebo alespoň do té doby,  ... číst dále

12.11.2022 16:33 00:25:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Měl jsem skoro pověrčivou předtuchu, napsal k objevu Tutanchamonovy hrobky Carter

Je možné naplánovat největší objev v dějinách archeologie? Do jisté míry ano. Howard Carter je toho příkladem. Léta hledal Tutanchamona, až ho našel.  ... číst dále

5.11.2022 16:33 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Hlas Ameriky ze střední Evropy. O Masarykovi za normalizace

Jak vznikl a rozvíjel se vztah amerického novináře Jolyona Naegeleho k Československu a ke střední Evropě? Druhá část cyklu o něm a o jeho unikátních  ... číst dále

29.10.2022 16:33 00:25:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Přehlídka fašistických milicí, takzvaný Pochod na Řím, proběhla před 100 lety

Šlo o demonstraci moci tehdy nastupující vlády Benita Mussoliniho. Itálie se stala zemí ovládanou novým politickým hnutím, Fašistickou stranou Itálie, ... číst dále

22.10.2022 16:33 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Stovky mrtvých pohraničníků jsou jen mýty. Většinou šlo o sebevraždy nebo nehody

Stovky mladých mužů umíraly v letech nesvobody na československých hranicích. Jen zlomek úmrtí souvisí s tím, že by strážci hranic aktivně zasahovali  ... číst dále

15.10.2022 16:33 00:25:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Dlouhá desetiletí nebylo jisté, co se s bludovským mlynářem Hubertem Viktorem Habermannem stalo

Do vily přišli ozbrojení muži a odvedli ho. Do sídla Okresního národního výboru v bludovských lázních ale nikdy nedošel. O jeho smrti místní nepochybo ... číst dále

8.10.2022 16:33 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Hlas Ameriky ze střední Evropy. Reportér Jolyon Naegele nahrával Hrabala i Dubčekův zpěv

Je polovina 80. let 20. století a ve vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky pro Československo se začínají objevovat zprávy a rozhovory takříkajíc p ... číst dále

24.9.2022 22:33 00:25:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Východní Evropa je obrovským prostorem, který po druhé světové válce téměř kompletně pohltil Sovětský svaz

Ozbrojený odpor těchto národů proti nadvládě komunistické diktatury z Moskvy trval i víc jak 10 let po válce. Někteří partyzáni strávili v lágrech neb ... číst dále

24.9.2022 18:00 00:25:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Protisovětský odboj po druhé světové válce

Východní Evropa je obrovským prostorem, kde na sebe narážely zájmy Poláků, Ukrajinců, Rusů, Rumunů, Litevců, Lotyšů nebo Estonců. Po druhé světové vál ... číst dále

17.9.2022 18:00 00:25:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Nejdůležitější atomový špion jménem Klaus Fuchs

Německý komunista Klaus Fuchs uprchl v roce 1933 před nacistickým režimem do Velké Británie. Následně se podílel na britském i americkém atomovém výzk ... číst dále

17.9.2022 16:33 00:25:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

V dnešním pořadu si s Pavlem Hlavatým připomeneme příběh Klause Fuchse

Fyzika německého původu, který za druhé světové války a těsně po ní pracoval v tajném atomovém výzkumu Velké Británie a Spojených států. Informace z t ... číst dále

10.9.2022 16:33 00:25:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Sloužil pěti rakouským císařům a za svou dlouhou a úspěšnou vojenskou kariéru žádnou bitvu neprohrál

Přitom nechybělo mnoho a k armádě se vůbec nedostal. O osobnosti populárního maršála, jeho vojenské kariéře i o osudu jeho pomníku si poslechněte více ... číst dále

3.9.2022 18:00 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jan Amos na prahu vichřice

Zpřístupnění nové expozice věnované působení Jana Amose Komenského ve Fulneku uzavřelo památkovou obnovu bývalého sboru Jednoty bratrské, který byl až ... číst dále

25.6.2022 18:00 00:25:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Proč román Na cestě autora Jacka Kerouaca oslovil i čtenáře za železnou oponou?

Před sto lety se v americkém státě Massachusetts narodil literát a básník, který společně s několika svými přáteli vytvořil generaci beatniků, dílem p ... číst dále

18.6.2022 18:00 00:25:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Maloměsto versus velkoměsto 19. století

Najdeme ještě dnes podobné vzorce životního stylu, stereotypy a jazykové přívlastky z období, kdy vlastenectví, národní zájmy i tradice se ideově a po ... číst dále

13.6.2022 10:00 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Svobodní zednáři – elita první republiky a zastánci československé státnosti

Alfons Mucha, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik, Antonín Švehla, Alois Rašín, František Křižík, Josef Skupa, Zdeněk Štěpánek, bratři Čapkové, Jan ... číst dále

4.6.2022 18:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

František Moravec vlastními slovy

Poslechněte si hlas generála Františka Moravce, legionáře, meziválečného vysokého štábního důstojníka a velitele československé vojenské rozvědky za d ... číst dále

28.5.2022 18:00 00:25:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

„Barokní malířka Artemisia Gentileschi by si rozuměla se sociálními médii,“ míní historička

Na konci 16. století, v roce 1593, se v Římě narodila výjimečná malířka tzv. „caravaggiovské školy“, která zůstala až do začátku 20. století zapomenut ... číst dále

21.5.2022 18:00 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

I ženy chtěly na frontu. Čechoslovačky ve vojenských jednotkách za druhé světové války

Jak vypadal život našich žen na východní frontě? I když bojovat přímo neměly, občas se dostávaly do žhavých válečných zón. Proti tomu se působení česk ... číst dále

14.5.2022 18:00 00:25:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Nedopsaný deník Franty Kocourka

Byl reportérem a novinářem popisujícím nejtemnější události v historii Československa. Jeho hlas provázel například příjezd říšského protektora na Pra ... číst dále

7.5.2022 18:00 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Výsadek Barium, ve stínu operace Anthropoid

Úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha byl jednou z nejvýznamnějších protinacistických odbojov ... číst dále

30.4.2022 18:00 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Genocida hladem – sovětské prostředky ke zlomení Ukrajiny

Ukrajina je v posledních měsících opět těžce zkoušenou zemí. Úrodné roviny východní Evropy nájezdníky lákají stále. Lidské utrpení se tam vrací příliš ... číst dále

23.4.2022 18:00 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Oleg Gordijevskij – špión, který se stal šlechticem

Příběh agenta KGB, který z přesvědčení začal pracovat pro britskou tajnou službu. Po prozrazení se ho podařilo dostat na Západ, kde byl za své služby  ... číst dále

16.4.2022 18:00 00:25:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Teplická výtvarná sekce. Zapomenutý umělecký život meziválečného Československa

Letos je tomu 90 let, co byla v Teplicích založena Výtvarná sekce. Ve své době výjimečná kulturní organizace, jejíž činnost ukončil nacionální sociali ... číst dále

9.4.2022 18:00 00:26:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Česká stopa na Titaniku? Skutečně existuje. Ale musíme hledat jinde než dosud

Od potopení nejslavnější lodi světa uplyne 15. dubna 110 let. Její příběh a osudy cestujících i posádky přitahují pozornost stále, jako fascinovaly so ... číst dále

2.4.2022 18:00 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Nacistická propaganda cílená na děti a mládež byla zákeřně promyšlená

Emoční, cílená, taková byla nacistická propaganda zaměřená na děti a mládež v období protektorátu. Jak řekl Joseph Goebbels už 9. ledna 1928 na shromá ... číst dále

26.3.2022 18:00 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Volby 1946 – další krok k vládě jedné strany

Volby jsou pro nás hlavním prostředkem, jak ovlivnit směřování státu. Mnoho z nás sleduje předvolební diskuze a probírá body předvolebních programů je ... číst dále

19.3.2022 18:00 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Alger Hiss – zrádce, který se nikdy nepřiznal

Jak dalece ovlivnilo levicové intelektuální klima 30. let muže jako byl americký právník Alger Hiss? Jak je možné, že se on a mnozí další příslušníci  ... číst dále

12.3.2022 18:00 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Operace Percentage jako příprava na Anthropoid. Průkopník českých paravýsadků vezl vysílačku i slova

První úspěšný parašutistický výsadek z Velké Británie na území protektorátu proběhl krátce po příchodu Reinharda Heydricha. V době, kdy se domácí odbo ... číst dále

5.3.2022 18:00 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Do historie dnes může vstoupit každý. Databáze dějin všedního dne čeká na vaše vzpomínky

Není to tak dávno, co médii proběhla výzva, ve které historikové volali po vzpomínkách. Kohokoliv a z jakýchkoliv dob, kam jen paměť sahá. Po vzpomínk ... číst dále

26.2.2022 18:00 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Před sto lety vznikla Velká Praha. Přes noc v Československu přibyly statisíce Pražanů

Plány na Velkou Prahu sice sahají do historie daleko hlouběji, ale k rozšíření města, jak ho velkoryse naplánoval císař Karel IV., začalo docházet až  ... číst dále

19.2.2022 18:00 00:25:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jan Theodorich Doležal, průkopník českého lesnictví. A tak trochu Cimrman, po kterém zůstaly patenty

Ve školách se učíme o velkých osobnostech, hybatelích procesu, kterému se říká České národní obrození nebo probuzení. V paměti většině z nás nejspíš u ... číst dále

12.2.2022 18:00 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

V jeho jednání nebylo nic z velkopanského vystupování, zaznamenal benátský vyslanec o Rudolfu II.

Nelehké období Rudolfovy vlády provázelo neustálé vnější nebezpečí ze strany Osmanské říše a doma náboženské rozbroje mezi katolíky a protestanty poža ... číst dále

5.2.2022 18:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Skauting v době protektorátu

Mnichovská dohoda a formování druhé republiky zasáhly celou československou společnost, skautské hnutí nevyjímaje. Dochází k vynucené integraci různýc ... číst dále

29.1.2022 18:00 00:25:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jsou dnes nutné babyboxy?

Babybox není jen fenomén 21. století. Už v polovině 16. století vznikl v Praze špitál pod Jánským vrškem, který původně sloužil jako nalezinec a sirot ... číst dále

22.1.2022 18:00 00:25:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Architekt Josip Plečnik a Praha. Jeho působení se neobešlo bez útoků nacionalistů

Slovinský architekt Josip (nebo také Jože) Plečnik ovlivnil podobu Pražského hradu jako málokdo jiný. Navrhl také kostel Nejsvětějšího srdce Páně na V ... číst dále

15.1.2022 18:00 00:25:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Horší než hmyzí havěť. Josef II. považoval mnichy za nejnebezpečnější poddané

Mezi prvními počiny, které Josef II. po svém nástupu na trůn aktivně prosazoval, bylo rušení klášterů. Co mu vadilo na bohabojných mniších? Osvícenský ... číst dále

8.1.2022 18:00 00:25:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Kim Philby – zrádce Jejího Veličenstva

Muž, který předal sovětům velké množství přísně tajných dokumentů, identifikoval řadu agentů, kteří v SSSR i mimo něj pracovali pro Západ a také varov ... číst dále

1.1.2022 18:00 00:25:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Tankový prapor i Zbabělci museli nejdřív projít cenzurou. Škvorecký bojoval o řádky i celé kapitoly

V pondělí 3. ledna to bude už deset let, co zemřel Josef Škvorecký, jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století. Jeho kníž ... číst dále

25.12.2021 18:00 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Tři králové, nebo Štěpán? Legendy se liší, kdo se vydal za betlémskou hvězdou jako první

„Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit,“ řekli mudrci z východu králi Herodovi, když v Jeruzalémě hledali nově narozeného  ... číst dále

18.12.2021 18:00 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Staletí bojů o Kristiána. A pořád není dobojováno

Kristiánova legenda bývá označována za naši nejstarší kroniku. Vznikla na sklonku 10. století a z dobového pohledu zachycuje počátky české státnosti i ... číst dále

11.12.2021 18:00 00:25:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Rizal a Blumentritt. Přátelství filipínského národního hrdiny a litoměřického učitele

Dne 30. prosince roku 1896 byl ve filipínské Manile za údajnou přípravu povstání popraven lékař, spisovatel a filipínský vlastenec José Rizal. Na Fil ... číst dále

4.12.2021 18:00 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Osudová rozhodnutí Edvarda Beneše

Edvard Beneš se zasloužil o stát – to je zákon. Málokterý politik svými rozhodnutími určoval ve 20. století směr Československa tak, jako právě dlouho ... číst dále

27.11.2021 18:00 00:25:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Řekni mi, co jíš aneb Dějiny očima Magdaleny Dobromily Rettigové

„Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi“. Autorem tohoto výroku byl francouzský revolucionář, právník, myslitel, ale hlavně milovník dobrého jídla a ... číst dále

20.11.2021 18:00 00:25:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Židé na Holešovsku a záhadné nápisy v kurovické tvrzi

Židovská komunita byla po dlouhá staletí nedílnou součástí společnosti také na Moravě. Přestože přístup zemských vládců i šlechty k této vrstvě obyvat ... číst dále

13.11.2021 18:00 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Zatímco muži bojovali na frontách 1. světové války, vybojovaly si ženy v zázemí volební právo

První světová válka dala ženám do rukou mocnou zbraň v boji o ženská práva. Mohly přejít od teorie k praxi. Zatímco muži bojovali, ženy přebíraly jeji ... číst dále

6.11.2021 18:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Šmelina a veksl. Nedílné součásti socialistického hospodářství

Komunistický režim plánoval vybudovat novou, lepší společnost: Nový člověk řídící se socialistickou morálkou nebude bažit po majetku a své zájmy podří ... číst dále

30.10.2021 18:00 00:25:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jsem dítě velezdrádce, vypráví Elena Bútorová, dcera Ladislava Novomeského

Jak komunistický režim ovlivnil osudy dětí politických vězňů? A jak oni dnes hodnotí konání svých rodičů? Elena Bútorová, rozená Novomeská je jedinou  ... číst dále

23.10.2021 18:00 00:25:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Bedřich Hrozný se do vědy zapsal objevením chetitštiny, jeho poslední knihu kritici strhali

Nechybělo mnoho a z Bedřicha Hrozného mohl být evangelický farář. Na Vídeňskou univerzitu původně odešel studovat teologii. Už po prvním semestru ale  ... číst dále

16.10.2021 18:00 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Rudí bratři Morcheovi – postrach nacistů v česko-saském pohraničí

Je zajímavé, jak vzpomínáme na hrdiny druhé světové války. Na ty, co přispěli k porážce nacismu. Hned od jejího konce, a právem, oslavujeme vojáky Rud ... číst dále

9.10.2021 18:00 00:25:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Čeští krajané v Americe až dojemně ctí své středoevropské kořeny

V Americe se k českým kořenům dnes hlásí bezmála 1,3 milionu lidí. Dalších 300 tisíc uvádí původ československý. Jejich předci odcházeli za oceán z ek ... číst dále

2.10.2021 18:00 00:25:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Šly s dobou i proti ní. Československé Ústavy se proměňovaly v závislosti na běhu dějin

„Tož to ne!“ Tak prý zněla první slova prezidenta Masaryka po přečtení prozatímní ústavy Republiky Československé. A hned začal usilovat o nápravu. Pr ... číst dále

25.9.2021 18:00 00:25:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Romů v českých zemích? Míň, než žebráci a tuláci

Nejpočetnější národnostní menšinou v České republice jsou Romové. Odhadem představují něco přes dvě procenta obyvatel. Podle historiků žijí v českých  ... číst dále

18.9.2021 18:00 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Před 700 lety Dante Alighieri dopsal Božskou komedii. Od té doby Florencie čeká na návrat rodáka

Dante Alighieri byl florentským občanem, politikem a básníkem. Tyto tři základní charakteristiky jeho osobnosti nelze od sebe oddělit. Žil na přelomu  ... číst dále

11.9.2021 18:00 00:25:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Kněžna Ludmila byla první historicky doložitelná žena v českých dějinách

Jaká byla naše nejstarší světice a co o její pozemské pouti dnes víme? Zatímco ve všeobecném povědomí s ní máme spojenou hlavně její násilnou smrt, za ... číst dále

4.9.2021 18:00 00:25:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jan Jiskra na Spiši

Co dělali husité po husitských válkách? Poslyšte příběh válečníka, který sice bojoval na té druhé katolické straně, ale s obdobím husitství, a hlavně  ... číst dále

28.8.2021 18:00 00:25:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Vražda jako osobní msta aneb Skutečný příběh mlynáře Habermanna

Dlouhá desetiletí nebylo jisté, co se s bludovským mlynářem Hubertem Viktorem Habermannem stalo. Do vily přišli ozbrojení muži a odvedli ho. Do sídla  ... číst dále

10.7.2021 18:00 00:25:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Spartakiády, nejdražší rituály režimu. Komunistická přehlídka měla nahradit všesokolské slety

Prvomájové průvody, oslavy VŘSR a spartakiády byly asi nejdůležitějšími rituály komunistického režimu v Československu, do kterých se zapojovaly, řeče ... číst dále

5.7.2021 12:30 00:26:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jak Němci ovlivnili mytologii Slovanů

Zatímco keltská a vikingská tématika zažívá v dnešní době vzestup, o Slovanech se příliš nemluví. Nevznikají filmy o jejich bojovnících a bitvách, nep ... číst dále

3.7.2021 18:00 00:25:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Pevnost Josefov: Světový unikát z dob drastických obléhacích válek, který nikdy nebyl obléhán

Ohromující byla cena celého projektu pevnosti Josefov, dříve známé jako Pless. „My víme, že to stálo zhruba nějakých jedenáct nebo dvanáct milionů zla ... číst dále

19.6.2021 18:00 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Staroměstská poprava byla po Bílé hoře další krvavou tečkou za válkou o stavovské ideály

Před čtyřmi sty lety se na pražském Staroměstském náměstí odehrálo morbidní „divadlo“. Spíš než barokní představení, připomínalo antickou tragédii. Fe ... číst dále

12.6.2021 18:00 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Národní divadlo v Praze. V den jeho slavnostního otevření zažilo centrum města dopravní kolaps

Rok 1881 pro Národní divadlo v Praze nebyl šťastným rokem. Znovuotevření v červnu vystřídal požár střechy a hledal se viník. I dnes je tato záhada pře ... číst dále

5.6.2021 18:00 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Alkoholismus po česku. Jeho počátky sahají do 18. století, dnes rizikově pije 1,5 milionu Čechů

Prvního klienta na záchytce u Apolináře v Praze přivítali po třech dnech od jejího otevření. Alkohol provází člověka odjakživa. Podle Karla Černého z  ... číst dále

29.5.2021 18:00 00:26:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Mariánský kult. Mezi politickými vězni doznal ojedinělé intenzity

Je tu s námi, ať jsme věřící, nebo se považujeme za ateisty. Provází nás po staletí, jednou jako krásná středověká Madona, podruhé jako líbezná vánočn ... číst dále

22.5.2021 18:00 00:26:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Příběh českého chmele ovlivnila výstavba železnic, nástup nacismu či odsun Němců

V českých zemích se chmel pěstuje už od středověku. V menší míře se používal pro léčivé účely, nebo jako potrava, kdy si labužníci pochutnávali na mla ... číst dále

15.5.2021 18:00 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Trojitý Brežněv, dvojitý Chruščov. Kde se vzala záliba komunistů ve „francouzském“ polibku

Komunisté už se nelíbají. Kdysi dávno to ale bylo běžné a uvítací ceremoniály mezi vysoko postavenými komunistickými pohlaváry se bez soudružského pol ... číst dále

8.5.2021 18:00 00:26:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Lidice po Lidicích. Jaký byl další osud vsi, kterou chtěli nacisté vymazat ze světa?

Po atentátu na Reinharda Heydricha se středočeská obec Lidice ocitla v hledáčku nacistů. Její obyvatelé údajně pomáhali atentátníkům, a tak se okupant ... číst dále

1.5.2021 18:00 00:26:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Volá hlas svobodného Československa. Rádio Svobodná Evropa vysílá už 70 let

Štvavá vysílačka – tak nejčastěji totalitní režim v bývalém Československu mluvil o Radiu Svobodná Evropa. Když se však rok po sametové revoluci zepta ... číst dále

24.4.2021 18:00 00:26:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Ženy ve středověku a raném novověku vyhnaly z pivovarnictví i pomluvy

V 16. století napsal britský spisovatel John Skelton satirickou báseň o Eleonoře z Rumanic. Krčmářku vykreslil jako starou škaredou babu, která šidila ... číst dále

17.4.2021 18:00 00:26:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Před 60 lety začal soud s magnátem smrti

Podobný titulek, jen bez časového určení, si mohli v dubnu roku 1961 přečíst čtenáři Rudého práva. V Jeruzalémě stanul před soudem SS-Obersturmbannfüh ... číst dále

10.4.2021 18:00 00:25:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Celebrita Radecký – slavný polní maršál se stal legendou už za svého života. Vrátí se jeho pomník?

Sloužil pěti rakouským císařům a za svou dlouhou a úspěšnou vojenskou kariéru žádnou bitvu neprohrál. Přitom nechybělo mnoho a k armádě se vůbec nedos ... číst dále

3.4.2021 18:00 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Války, dekolonizace i brexit. Velká Británie si od otevření Royal Albert Hall prošla mnohým

Na některé věci nemělo peníze ani britské impérium ve svém zlatém věku. Třeba na Royal Albert Hall. Podle původních plánů měla stavba pojmout 30 tisíc ... číst dále

27.3.2021 18:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

„Baťa severu“ aneb příběh výrobce hraček Johanna Schowanka

Jeho osud kopíruje osud místa, ve kterém žil a pracoval. V oblasti Sudet vybudoval úspěšnou továrnu na hračky, která funguje dodnes. Zatímco její budo ... číst dále

20.3.2021 18:00 00:25:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Benátky vznikly roku 421. Nebo ne?

Laguny, romantické plavby na gondolách a nádherné masky během karnevalu – taková je asi naše nejčastější představa o italských Benátkách. Během své dl ... číst dále

13.3.2021 18:00 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Co přinesl Vítězný únor ženám? O rovnoprávnosti se jen mluvilo

Ženy v komunistickém Československu nemohly svobodně volit, ani se vyjadřovat, přesto měly alespoň zpočátku některá práva, která jim ženy na Západě mo ... číst dále

11.3.2021 11:00 00:26:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Hitler ven, Stalin sem!

Měla třetí republika šanci nebýt jen trapným mezikrokem ke komunistické totalitě, obdobně jako republika druhá k nacistické okupaci? A existovaly tu v ... číst dále

6.3.2021 18:00 00:25:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Cisterciáci v českých zemích. Pracovat ke cti a slávě Boží

Budovali kláštery, zvelebovali a zúrodňovali i některé nejodlehlejší a nejhůře dostupné kouty království. Cisterciáci prosluli svou činorodostí a věrn ... číst dále

2.3.2021 11:00 00:26:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

„V nouzi dobrý“ Bedřich Smetana. Jak byl využíván i zneužíván a co pro nás znamená dnes?

Vynikající pianista, komorní hráč, dirigent, sbormistr pěveckého spolku Hlahol (1863), oblíbený pedagog, skladatel a kritik přispívající do Slavoje a  ... číst dále

27.2.2021 18:00 00:25:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Růžena Urbanová, umělkyně a cestovatelka, na kterou se zapomnělo

Růžena Urbanová. Jméno, které nám dnes už mnoho neřekne. Ve 30. letech minulého století šlo však o úspěšnou malířku, spisovatelku, cestovatelku a sběr ... číst dále

20.2.2021 18:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

České zdravotnictví – od amuletů po biotypologii

Každou lidskou společnost trápí zdravotní problémy, které vyžadují určitý způsob řešení. Podle doktora Davida Tomíčka z ústecké univerzity si lidé nem ... číst dále

13.2.2021 18:00 00:25:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Krádež Mony Lisy? Obrazu přinesla slávu, historii umění pomohla s rozvojem znaleckých metod

Krádež vzácných šperků z drážďanské pokladnice Zelená klenba (Grünes Gewölbe) 25. listopadu 2019 vyvolala mnohé – zájem, zděšení, ale také vzpomínky n ... číst dále

6.2.2021 18:00 00:25:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

C. k. železnice se řídila časem, který přivezl první ranní vlak z Vídně

Často si na ně stěžujeme, vadí nám, že nejsou rychlejší, spolehlivější, dochvilnější, prostě lepší. Vlaky přitom přepravovaly před vypuknutím koronavi ... číst dále

30.1.2021 18:00 00:25:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Ženy na politickém poli středověku – zakládaly kláštery i otevřeně vystupovaly na podporu reformačních hnutí

Důkazem toho, že i 10. století v českých zemích nabízelo patřičně urozeným ženám prostor pro jistou seberealizaci, může být postava Mlady Přemyslovny.

23.1.2021 18:00 00:25:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Nalezení sousedé. Příběhy zmizelých židovských spoluobčanů v Uhlířských Janovicích znovu ožívají

Před téměř osmdesáti lety nedobrovolně opustili své domovy a většina se do nich už nikdy nevrátila. Přesto v ulicích našich měst či vesnic najdeme i p ... číst dále

16.1.2021 18:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Proč u nás novinářská profese vznikala se zpožděním?

Postavení novinářů ve společnosti od časů Karla Havlíčka Borovského se měnilo v kontextu společenských, politických a technologických změn. Byl noviná ... číst dále

9.1.2021 18:00 00:25:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jindřich Heisler – neznámý přítel malířky Toyen

Byl řadu let nejbližším druhem Toyen. Proslulá malířka ho během války dokonce ukrývala ve vlastní koupelně, aby jako Žid nemusel nastoupit do transpor ... číst dále

7.1.2021 11:00 00:25:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

„Lepší je průměrný mír než slavná válka.“ Ta však v Marii Terezii probudila energii i státnické schopnosti

Ačkoliv se Marie Terezie demonstrativně vyznávala z lásky ke své „krásné a milé armádě“, která jí v letech 1740 až 1763 zachránila ve čtyřech válkách  ... číst dále

2.1.2021 18:00 00:25:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jak Napoleon Bonaparte zformoval moderní Francii. I když ženy byly „věčně nezletilé“

Letos, v roce 2021, si ve Francii připomenou 200 let od smrti generála, prvního konzula a císaře Napoleona Bonaparta. O jeho vojenských úspěších se ml ... číst dále

1.1.2021 08:33 00:26:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Dělení československé měny proběhlo tehdy neskutečně lehce. Na rozdíl od dělení státu

Rozdělení československé měny následovalo těsně po rozdělení Československé republiky. A zatímco dělení společného státu byl proces velmi obtížný a sl ... číst dále

26.12.2020 18:00 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Evropský porcelán letos oslavil 310. výročí. V první evropské porcelánce vznikl i slavný cibulák

Sváteční dny, rodinná setkání, oslavy výročí nebo vzácné návštěvy – to všechno jsou příležitosti, při kterých prostíráme stůl slavnostněji než jindy. 

19.12.2020 18:00 00:25:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Etnograf Pavel Jáchym Šebesta si získal srdce afrických pygmejů. Z návštěv vozil do Evropy vzácné vzorky i darované kostry

Říká se jim nejmenší lidé nebo děti pralesa. Pygmejové v průměru dosahují výšky kolem 140 centimetrů a v minulosti obývali převážně špatně dostupné ob ... číst dále

12.12.2020 18:00 00:25:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Lilian Landová. „Zapomenutý“ příběh disentu

Lilian byla pěkné, chytré, veselé a spontánní děvče. Na pražském gymnáziu, kde studovala, uspořádala začátkem roku 1977 koncert zpěváka Jaroslava Hutk ... číst dále

8.12.2020 10:30 00:24:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Beatles jsou slavnější než Ježíš. Je to ta věta, která stála Johna Lennona život?

Byl talentovaným hudebníkem, pacifistou, pro někoho snílkem. John Lennon je považován za jednu z nejvýznamnější hudebních osobností 60. a 70. let.

5.12.2020 18:00 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Marmaggiho aféra: Skoncovali jsme s Vídní, skoncujeme i s Římem

Na začátku 20. let minulého století se mladá československá společnost emancipovala ve všech směrech. Výjimkou nebylo ani náboženství.

28.11.2020 18:00 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Lidé se nechtěli vzdát společenského života ani za morových epidemií

Epidemie provázejí lidstvo dál, než paměť sahá. Jaké nemoci potrápily obyvatele českých zemí napříč historií? Jak epidemické ataky ovlivnily společnos ... číst dále

21.11.2020 18:00 00:25:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Lužičtí Srbové, naši krajané v Německu

Na území německých spolkových zemí Sasko a Braniborsko žije nejmenší slovanský národ ve střední Evropě. Nikdy neměl svůj vlastní stát a jeho příslušní ... číst dále

14.11.2020 18:00 00:25:36   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Vladimír Hučín: Byl jsem vězněm ve vlastní zemi

Šíření antikomunistických letáků vlastní výroby pomocí balonů, útoky na symboly a střediska totalitní moci, narušování komunistických manifestací. Ale ... číst dále

7.11.2020 18:00 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Paradoxy Bílé hory: Velká prohra, nebo velké vítězství? Bitva, nebo jen šarvátka?

Bitva na Bílé hoře byla zásadním předělem v našich dějinách. Vždyť která jiná událost pojmenovala dvě historické epochy, dobu předbělohorskou a pobělo ... číst dále

31.10.2020 18:00 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Rok 2016: Hned dva špatní kandidáti Clintonová a Trump

Americké prezidentské volby v roce 2016. Dominantní politické strany v nich zastupují Hillary Clintonová (demokraté) a Donald Trump (republikáni). Kan ... číst dále

28.10.2020 08:30 00:27:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jak se rodil bulvár aneb Co ještě snesete?

Neseriózní a laciné médium, které nabízí neověřené informace, senzace, zločin, sex, zábavu ale i sport – to je bulvár, dříve v Americe nazývaný penny  ... číst dále

24.10.2020 18:00 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Těžký zrod Československa na Těšínsku. Projděte se historií, kterou zjizvila státní hranice

Přenesme se v mysli do dnů na přelom října a listopadu 1918. Vznik samostatného Československa znamená skutečné naplnění národních ambicí podstatné čá ... číst dále

22.10.2020 11:00 00:30:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

To, co bylo, neodplulo, stále se mnou zůstává. Na první proces s VONSem v roce 1979 vzpomínají děti odsouzených

To, co bylo, neodplulo, stále se mnou zůstává… To je začátek písně Mejly Hlavsy, a tak i začíná repríza pořadu Historie Plus, který se vrací k událost ... číst dále

17.10.2020 18:00 00:25:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Prezidentské duely IV.: George W. Bush versus Al Gore aneb Usedl do křesla v Bílém domě správný muž?

Příchod nového milénia ve Spojených státech znamenal volbu nového prezidenta. Na těsné výsledky byla Amerika zvyklá. Málokterá volba hlavy státu v his ... číst dále

15.10.2020 11:00 00:26:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Zakázané paměti Ludvíka Svobody aneb Neznámý konflikt s Gustávem Husákem

Rok 1968: do vrcholné československé politiky se vrací dva muži. Generál Ludvík Svoboda zvolený v březnu prezidentem republiky. Tím druhým je Gustáv H ... číst dále

10.10.2020 18:00 00:25:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Prezidentské duely III.: Carter versus Reagan

„There you go again.“ – „Už s tím zase začínáte.“ Slavná věta Ronalda Reagana z prezidentské debaty roku 1980, kterou se ohradil vůči námitkám Jimmyho ... číst dále

29.9.2020 10:30 00:25:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Prezidentské duely I.: Nixon versus Kennedy aneb Co může způsobit zpocené čelo

V době, kdy kandidát na amerického prezidenta Donald Trump bez obalu vyzývá k tomu, aby jeho soupeřka Hillary Clintonová byla před finální prezidentsk ... číst dále

26.9.2020 18:00 00:25:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Johnson versus Goldwater aneb Atomová paranoia

Druhý prezidentský duel, kterému se budeme v našem cyklu věnovat, je ten z roku 1964. Proti sobě stanuli demokratický prezident (původně viceprezident ... číst dále

19.9.2020 18:00 00:25:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Eliška Přemyslovna byla ctižádostivá, ne jenom oběť své doby, říká historička Lenka Bobková

Elišku známe hlavně jako manželku krále Jana Lucemburského nebo matku Karla IV. Pořád ji vnímáme jako jakousi oběť své doby? Nebo už se obraz slavné P ... číst dále

12.9.2020 10:00 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jak po únoru 1948 skončil skauting?

V únoru 1948, a období bezprostředně po něm, došlo v naší zemi nejenom ke změnám bezprostředně politickým. Prakticky tak bylo zlikvidováno i to, čemu  ... číst dále

9.9.2020 20:05 00:49:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Ozvěny normalizace: Rok 1968 mi obrátil život naruby (8. díl)

Další díl dokumentární série "Rok 1968 mi obrátil život naruby" zaznamenal osudy sociologa a programátora Miloše Fládra. 

8.9.2020 21:00 00:50:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Ozvěny normalizace: Lesk a bída rituálů (7. díl)

Proč si Husákův normalizační režim zejména v 70. letech tak hodně zakládal na oslavných rituálech? 

7.9.2020 21:05 00:49:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Ozvěny normalizace: O křehkosti normalizačního optimismu

Lze ze soukromých vzpomínek lidí ze 70. a 80. let poskládat objektivní obraz tehdejší reality? Jaká opravdu byla Husákova normalizace – a jak se na ni ... číst dále

5.9.2020 18:00 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Z mýtů národního obrození. Jaké přetrvaly dodnes?

Češi a 300 let pod Rakouskem: nadprůměrně kulturní český národ, nebo národ s přirozenými sklony k demokracii? Podobné mýty vytvořili před mnoha lety č ... číst dále

29.8.2020 18:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Za železnou oponu utíkali i ti, kteří ji hlídali

Železná opona, to nebyla jen minová pole, uhrabaná písková pole, drátěné ploty s vysokým napětím nebo signalizací. Železnou oponu tvořili také lidé, p ... číst dále

28.8.2020 11:15 00:50:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Ozvěny normalizace - Zjizvená tvář domova (5. díl)

S podtitulem O nemoci krajiny a duše. Autor pořadu se věnuje úvahám nad tím, nakolik se politická normalizace v 70. letech projevila na vzhledu české  ... číst dále

27.8.2020 21:05 00:49:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Ozvěny normalizace - Malé pojednání o idiocii (4. díl)

Přiblíží v něm atmosféru nastupující normalizace a především to, jak lámala charaktery lidí.

27.8.2020 12:34 00:26:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Liebiegové z Reichenbergu a zázrak textilního průmyslu na Liberecku

Potomci rozptýlené rodiny Liebiegů, kteří dnes žijí v Rakousku a Německu, stále hledají kořeny svých předků, kteří se v 19. století zasloužili zejména ... číst dále

26.8.2020 11:15 00:49:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Ozvěny normalizace - Husáku, proč? (3. díl)

Musela normalizace probíhat právě tak, jak probíhala? V pořadu uslyšíte i příběh Marty Kubišové.

25.8.2020 21:05 00:49:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Ozvěny normalizace - Proč Husák? (2. díl)

Druhý díl popisuje zákulisí raketového startu kariéry Gustáva Husáka po srpnu 1968.  Připravil Jan Sedmidubský.

25.8.2020 12:34 00:27:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Popravený premiér aneb Kádárova noční můra

Jeden den spolupracovníci a další nepřátelé na život a na smrt (a to doslova), i tak by se dal vyjádřit vztah dvou vrcholných maďarských komunistů Imr ... číst dále

24.8.2020 21:05 00:50:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Proč se vyhýbáš našemu bazénu, soudruhu Novotný? (1. díl)

Jan Sedmidubský se vrací do roku 1968, na jehož začátku byly sny o demokratické společnosti – a na konci okupovaná země.

22.8.2020 18:00 00:25:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Nejen rozhlas. O invazi v srpnu 1968 informoval i skautský vysílač Svobodné Podbrdsko

Osudový rok 1968 v dějinách Československa znamená výrazný mezník, který zasáhl celou společnost v různých intencích.

18.8.2020 10:00 00:27:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

František Robert Kraus: Novinář, který utekl z pochodu smrti. O holokaustu psal, ale nikoho to nezajímalo

Spisovatel, rozhlasový redaktor, ale nejdřív novinář německy psaných listů Prager Tagblatt a později i Prager Presse. Tím vším byl František R. Kraus. ... číst dále

15.8.2020 18:00 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Palach nebyl jediná živá pochodeň, ale stihlo se o něm před utužením cenzury mluvit a psát

Jan Palach je u nás nejznámější živou pochodní sovětského bloku, nebyl ale jediný. 

14.8.2020 12:33 00:25:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Dějiny českého skla dokumentuje tajná (a zazděná) Harrachovská sbírka

Česko = sklářská velmoc. Zní to jako klišé, dnes už to taky není tak docela pravda, ale po staletí tato slova platila. České sklo se vyváželo snad na  ... číst dále

8.8.2020 18:00 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jak se dnes žije antikvářům? Po stopách lidí, kteří prodávají knihy

Ještě před lety to vypadalo, že jde o podnikání odsouzené k zániku: antikvariáty.

1.8.2020 18:00 00:25:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Gilgameš smrti neutekl, ale v příbězích žije už přes 4 tisíce let

Žádní dva lidé nejsou zcela stejní, ale něco mají přece jenom společné. A to napříč letopočty.

29.7.2020 12:34    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Jak vznikly Valdštejnská zahrada, Klamovka nebo Petřínské skalky?

Přestože je Praha symbolem velkoměstského ruchu, nemusí její obyvatelé toužící po procházkách přírodou jezdit jen mimo město. Výměra zahrad, parků a p ... číst dále

25.7.2020 18:00 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Arch Scout – nabízení živé vody v totalitní době

Rok 1970 byl ve znamení politického i společenského dobrušování a začišťování.

18.7.2020 18:00 00:25:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Když před 75 lety vybuchl v Ústí nad Labem muniční sklad, lidé se mstili na Němcích

Dne 31. července 1945 explodoval v Ústí nad Labem muniční sklad. Exploze posloužila jako záminka pro vraždění německých obyvatel města na mostě doktor ... číst dále

11.7.2020 16:00 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Velehrad léta Páně 1985

Československá socialistická republika byla v polovině 80. let státem s pevně působícím diktaturním režimem.

9.7.2020 12:33    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Česká šlechta se snažila před Mnichovem zachránit Československo tlakem na diplomata Runcimana

REPRÍZA | V pozdním létě roku 1938 se rozhodovalo o osudu Československa. Sudetoněmecká menšina žádala odtržení od Československa a nejprve skrytě a p ... číst dále

8.7.2020 12:33    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Stalin jako dramatik. V době kritické vojenské situace řešil divadelní hru Fronta

REPRÍZA | Rok 1942: po odražení nacistického tažení na Moskvu se SSSR znovu ocitá v obtížné situaci. Rudá armáda ustupuje na jihu Sovětského svazu a w ... číst dále

4.7.2020 18:00 00:25:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Období prvenství, vlády diplomata i bojů. To bylo husitského hnutí

Slovo Tábor je odvozené od posvátné hory Thabor v Galileji v Izraeli. V novozákonní symbolice pak na horu Thabor vystoupal Ježíš se svými učedníky a B ... číst dále

3.7.2020 10:10    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Truchlozpěv o tom ukrutném mordu. Zpívá se na známou notu

V dobách, kdy gramotnost ještě zdaleka nebyla tak samozřejmá jako dnes, nahrazovaly často kramářské písně novinové zpravodajství. Zpívalo se v nich ne ... číst dále

27.6.2020 20:30 00:25:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Bratislavskou lyru nejdřív opanoval Karel Gott. Později ho vystřídal Elán a slovenský pop

Konec června byl v socialistickém Československu tradičně věnován hudebnímu festivalu populární písně Bratislavská lyra. Jak soutěž pomohla slovenské  ... číst dále

20.6.2020 18:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Válka v Koreji začala před 70 lety

Je to konflikt, který formálně pořád trvá. Boje v Koreji začaly před 70 lety jako první otevřený ozbrojený střet studené války.

19.6.2020 07:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Když se řekne Werich, je tam i Voskovec. Narodili se před 115 lety

REPRÍZA | Voskovec a Werich, mimořádné osobnosti, které zanechaly hlubokou stopu nejen v kulturní historii. Spolužáci z pražského gymnázia, jejichž ži ... číst dále

13.6.2020 18:00 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Příběhy marností Sandra Botticelliho

Alessandro Filipepi, známý jako Sandro Botticelli, byl jedním z nejvýznamnějších malířů rané renesance poslední čtvrtiny 15. století.

6.6.2020 18:00 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

V kampani během procesu s Miladou Horákovou zneužili komunisté i děti

Byl to monstrproces, který měl především šokovat. Ukázat, že komunistický režim se v likvidaci svých odpůrců nezastaví před ničím. Ani před justičními ... číst dále

30.5.2020 18:00 00:25:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Amnestie změnila věznice, mezi vězenkyněmi vzrostlo násilí i nepravá homosexualita

Na jaře 1960 byla vyhlášena amnestie, která se poprvé ve velkém týkala politických vězňů. Propuštěny jich byly tisíce.

23.5.2020 18:00 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Santini-Aichel musel mít obrovskou energii. Narodil se postižený

Jmenoval se plným jménem Jan Blažej Santini-Aichel, ale nejčastěji je známý prostě jako Santini.

16.5.2020 18:00 00:25:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Vlasovci – vojáci mezi dvěma totalitami

O kontroverzní témata naše historie skutečně nemá nouzi. Patří mezi ně i pomoc vlasovců Pražskému povstání v boji proti německým okupantům.

9.5.2020 18:00 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Maršál Koněv a jeho socha

Pražské povstání na konci 2. světové války v Praze je dodnes předmětem odborných i laických sporů, diskusí i lecčehos horšího.

2.5.2020 18:00 00:25:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Osudy židovského fotbalu

Vývoj sportovních židovských klubů, zejména fotbalových, byl vázán na politicko-společenské klima. Zásadní změnu do života, postavení Židů a jejich pr ... číst dále

25.4.2020 18:00 00:25:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Katyňský masakr zneužili k propagandě nacisté i Sověti

Bývala to bezvýznamná vesnice, utopená v lesích kdesi u Smolenska. V dobách míru v ní žilo nějakých 1600 duší.

18.4.2020 18:00 00:25:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Voskovcovy paměti nikdy nevyšly, v rádiu se z nich přesto četlo

Životní příběh Jiřího Voskovce by vydal na román. S Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem tvořil páteř Osvobozeného divadla. To bylo ve 30. letech minulé ... číst dále

11.4.2020 18:00 00:25:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Cesta za tajemstvím Raffaela Santiho

Raffael Santi, Leonardo da Vinci a Michelangelo Buonarroti jsou považováni za vrcholné umělce italské renesance.

4.4.2020 18:00 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Němci na Vysočině. Jejich poklidné soužití s Čechy znemožnil až vyhrocený nacionalismus

Ve velké části Vysočiny se mluvilo od středověku až do konce druhé světové války německy. Platilo to i o dnešním krajském městě Jihlavě.

28.3.2020 18:00 00:25:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Činoherní klub v Praze existuje už 55 let

Jaké osobnosti se zasloužily o jeho založení a co bylo tou původní myšlenkou?

22.3.2020 10:00 00:26:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Morové rány napříč staletími

S epidemiemi různého charakteru byla lidská společnost konfrontována v minulosti a musí jim čelit i dnes. Na rozdíl od dob minulých jsou však nástroje ... číst dále

21.3.2020 18:00 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Scriptum – nenápadné úložiště národní paměti

Exilová periodika – pařížské Svědectví, římské Studie i Listy, londýnské Rozmluvy, ale také mimo oficiální struktury vytvářené samizdatové časopisy In ... číst dále

14.3.2020 18:00 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Partyzáni v Bílých Karpatech

Pokud porovnáme partyzánskou činnost v Čechách a na Moravě s partyzánským odbojem v jiných okupovaných zemích, pak se nám může jevit tento protiokupač ... číst dále

7.3.2020 18:00 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

To patří ke kšeftu, říkal o svém uctívání Tomáš Garrigue Masaryk. Narodil se před 170 lety

7. březen byl mimořádně slavný den. Alespoň v letech první republiky. Oslavovaly se totiž narozeniny prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka.

29.2.2020 18:00 00:25:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Pius XII. – oběť mýtů a polemik. Vatikán otevírá tajné archivy z druhé světové války

K 80. výročí volby Eugenia Pacelliho na Svatý stolec se papež František rozhodl, že na den Pacelliho narozenin 2. března 2020 zpřístupní tajné vatikán ... číst dále

22.2.2020 18:00 00:25:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Perem proti válce… Československý PEN klub vznikl téměř před sto lety

Perem proti válce. I tak by se dala popsat činnost Mezinárodního PEN klubu. Úctyhodné instituce, která už téměř sto let sdružuje spisovatele, dramatik ... číst dále

15.2.2020 18:00 00:25:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Husitská církev vznikla z touhy po nezávislosti, začátky nebyly jednoduché

Sto let své existence oslaví letos Církev československá husitská. Vznikla jako národní církev v lednu 1920, současný název nese od roku 1971. Hlásí s ... číst dále

10.2.2020 10:20 00:29:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Před 45 lety byl otevřen obchodní dům Kotva, jedna z výkladních skříní normalizace

Jedním ze symbolů „normalizace“ poměrů v Československu po roce 1968 byla výměna na postu prezidenta. Nemocného Ludvíka Svobodu vystřídal v květnu 197 ... číst dále

8.2.2020 18:00 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Státní bezpečnost, jeden z pilířů komunistického režimu. Zanikla před třiceti lety

Poslední lednový den roku 1990 vydal tehdejší federální ministr vnitra Richard Sacher rozkaz, kterým zrušil Státní bezpečnost (StB). Nechvalně proslul ... číst dále

1.2.2020 18:00 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Romantický mýtus Boženy Němcové

Před 200 lety, 4. února 1820, se ve Vídni narodila nemanželská dcera Barbora Novotná, která po sňatku rodičů dostala jméno Barbora Panklová.

25.1.2020 18:00 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

SMERŠ s vůní šeříků

Na konci druhé světové války operují na našem území tajemné sovětské jednotky nazývané SMERŠ (z ruského smerť špionam – smrt špiónům).

18.1.2020 18:00 00:25:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Barokní Praha a její architekti

V první polovině 17. století se v Praze začaly objevovat kupole barokních kostelů a stavěly se nové paláce katolické šlechty. Jako doklad definitivní  ... číst dále

9.1.2020 11:30 00:25:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Karel Čapek sběratel: Když si chlap vezme něco do hlavy, tak hned tak nepovolí!

Perské koberce i zpěv indiánů Hopi, lidové madonky i jízdní řády, skalničky i obrazy české avantgardy. To vše sbíral Karel Čapek. Od jeho narození prá ... číst dále

4.1.2020 18:00 00:25:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Už 245 let se v pražském Klementinu sleduje počasí

Klementinská řada – tedy záznamy měření teplot od poloviny 18. století do dneška – není ani ideální, ani nejstarší, přesto má svou nespornou hodnotu.

14.12.2019 20:35 00:28:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Otta a Jan Bednářovi (6. díl)

Závěrečný díl cyklu Rozděleni železnou oponou je věnován osudům matky a syna. Zatímco Otta Bednářová zůstala v Československu, její syn Jan odešel do  ... číst dále

7.12.2019 20:35 00:28:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Zdeněk a Vladimír Mlynářovi (5. díl)

V 5. dílu se dozvíte podrobnosti o vztahu a osudech Zdeňka Mlynáře, jedné z ikonických postav roku 1968, a jeho syna, pozdějšího novináře a politika V ... číst dále

30.11.2019 20:35 00:28:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Pavel a Jakub Landovští (4. díl)

Ve čtvrtém díle cyklu Rozděleni železnou oponou vás čeká příběh herce Pavla Landovského a jeho syna Jakuba - jak jejich vztah ovlivnila Landovského em ... číst dále

23.11.2019 20:35 00:28:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Jiří a David Němcovi (3. díl)

Teď vás čeká příběh Jiřího a Davida Němcových. Jak se na jejich soužití podepsalo nucené vystěhování psychologa a filozofa Jiřího Němce do Rakouska na ... číst dále

9.11.2019 20:35 00:28:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Jiří a Václav Grušovi (2. díl)

Druhý díl je věnován osudům spisovatele, básníka, překladatele a diplomata Jiřího Gruši. Počátkem 80. let se nemohl vrátit do vlasti a nechal tu syna  ... číst dále

2.11.2019 20:35 00:28:46   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Sláva Volný starší a mladší (1. díl)

První díl je věnovný dvěma mužům se stejným jménem - Sláva Volný. Otec a syn se viděli naposledy v roce 1968.

26.10.2019 18:00 00:25:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Nezávislé Československo se zrodilo v Rusku. Legionáři vydobyli republice skvělou pověst

Může to znít jako nadsázka. Nezávislý stát Čechů a Slováků přece dojednal Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovníci, především Edvard Beneš.

19.10.2019 20:35 00:25:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Češi a jejich aristokracie. Cesta z monarchie k republice přinesla i zákaz šlechtických titulů

„Čech je buď hulvát, nebo líbá ruku,“ postěžoval si český místodržící František Thun von Hohenstein v roce 1893. Thunovo postesknutí stručně vyjadřuje ... číst dále

12.10.2019 18:00 00:27:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Sukarno a Suharto aneb Kdo je kdo?

Dva první prezidenti Indonésie s podobným jménem vládli ve své zemi postupně dlouhých 53 let. Výrazně se od sebe lišili a přechod mezi jejich vládou n ... číst dále

5.10.2019 18:00 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Pogrom v éře republiky. V moravském Holešově rozdmýchal protižidovské vášně tisk i vojáci

První československá republika byla státem několika národů i kultur. Vedle Čechů, Slováků, Němců, Maďarů, Rusínů či Poláků byla také domovem židovské  ... číst dále

28.9.2019 18:00 00:25:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Pátrání po bitvě na Luckém poli

Jihovýchodní hranice českých zemí byla v minulosti neklidným prostorem. Sousedství s Uhrami nebylo vždy mírové a kraj na dnešním moravsko-slovenském p ... číst dále

21.9.2019 18:00 00:26:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Dva nesvatí Antonínové. Boj o moc v gubernii jako karikatura boje o moc v metropoli

V letech 1953 u nás došlo po smrti Klementa Gottwalda, prezidenta a předsedy KSČ, k mocenské dvojkolejnosti. Prezidentem se stal Antonín Zápotocký, pr ... číst dále

14.9.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Zlín a rodina Miesbachů. Přišla o majetek, zažila hrůzy odsunu a odnesla si doživotní zdravotní problémy

V době mezi Mnichovskou dohodou v září 1938 a obsazením českého území v březnu 1939 bylo ve Zlíně stejně jako v celém tehdejším Československu rušno.

7.9.2019 18:00 00:25:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Tulipánová horečka, krach na vídeňské burze. Stručná historie spekulací a bublin, které změnily svět

Když holandský malíř Rembrandt van Rijn nakupoval několik cibulek tulipánů, určitě netušil, že kvůli nim bude muset v roce 1657 prodat dům a vyhlásit  ... číst dále

31.8.2019 18:00 00:24:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Když staří muži sázejí stromy, v jejichž stínu si nestihnou pohovět

Aleje a stromořadí vytváří typický ráz české krajiny. Ostatně jejich krásu mnohokrát ztvárnili malíři nebo fotografové. Dříve byly vysazovány z mnoha  ... číst dále

24.8.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Pražské jaro, invaze a Američané v roce 1968. Na otočení kormidla nebyl čas

Pozice Spojených států tváří v tvář československému vývoji v roce 1968 byla do značné míry podobna té v roce 1948, možná byla ještě slabší.

17.8.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Zemské stezky. Romantické představy versus fakta

Často se říká, že jezdíme stejnými místy, kudy putovali naši předkové před mnoha a mnoha staletími ani si to neuvědomujeme.

10.8.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Navrácení provedeno zničením. Kdo byl předobrazem slavného majora Terazkyho?

Pomocné technické prapory byl název pro vojenské jednotky raných 50. let, ve kterých měli být izolováni a převychováváni „nepřátelé lidu“ – od diverza ... číst dále

3.8.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - YMCA pro všechny. Masarykův tábor na Sázavě u Soběšína provozuje YMCA dodnes

YMCA – tedy Young Men's Christian Association vznikla v roce 1844 v Londýně jako sdružení mladých křesťanských mužů.

27.7.2019 18:00 00:25:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Chruščov versus Brežněv aneb Nejlíp se jedná za tmy

V roce 1964 došlo v Sovětském svazu ke zcela bezprecedentní události. Stranický vůdce Chruščov byl sesazen a nahrazen Leonidem Brežněvem. Všichni osta ... číst dále

20.7.2019 18:00 00:27:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Jan Hus ideologický. Za minulého režimu byl osvětářem, sociálním reformátorem i komunistou

„Poprvé jsem o Husovi slyšel na základní škole. Paní učitelka nám říkala, že Hus byl středověký sociální reformátor, že to byl první komunista,“ vzpom ... číst dále

13.7.2019 18:00 00:29:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Příběh Jana Husa nekončí na kostnické hranici. Jaký byl jeho život po životě?

Jako u mnoha dalších významných osobností, ani u Jana Husa jeho příběh nekončí smrtí na hořící hranici u Kostnice. Husova smrt se možná do určité míry ... číst dále

6.7.2019 18:00 00:27:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Jan Hus. Co jste o životě církevního reformátora nevěděli

Letos uplynulo asi 650 let od narození kazatele Jana Husa. Napadlo vás někdy, že o jeho životě víme už dnes opravdu všechno? Historikové, za kterými s ... číst dále

29.6.2019 20:35    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Sklepy pod Zelňákem aneb historie brněnského podzemí. Je pod Petrovem podzemní jezero?

Pod brněnským Špilberkem bude jezdit „šalina“. Pod Petrovem je zase podzemní jezero, na kterém se můžete plavit na loďkách. A z Brna až do Rakouska ve ... číst dále

22.6.2019 18:00 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - „Ještě jednou vidět nohy Marlene Dietrich,“ přál si před smrtí český šlechtic Alexander Kolowrat

Narodil se 29. ledna roku 1886 ve Spojených státech amerických. Nejčastěji mu říkali Sascha.

15.6.2019 18:00 00:26:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Přes technický pokrok v domácnosti je vysávání nejméně populární domácí práce

V poslední čtvrtině 19. století se podařilo zrealizovat vynálezy, které v mnoha směrech ovlivnily způsob života ve 20. století.

8.6.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Dva kohouti na malém smetišti. Oblíbený Rudolf Barák a mistr machinací Antonín Novotný

Počátek 60. let, konkrétně rok 1962. Zvěrstva let padesátých jsou jen velmi nedávnou minulostí a uvolněnější část let šedesátých je teprve přede dveřm ... číst dále

1.6.2019 18:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Poslednímu dílu Adolfa Loose hrozil zánik. Teď Winternitzova vila znovu žije

I domy mají své příběhy. Odráží se v nich doba, kdy vznikly, i osobnost jejich tvůrců a stavitelů. A také osudy jejich obyvatel.

25.5.2019 18:00 00:24:44   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Zámek Červený Dvůr: příroda jako terapie

Zámek Červený Dvůr u Chvalšin byl oblíbeným sídlem pánů na Krumlově, dnes je v něm umístěna psychiatrická léčebna pro různé typy závislostí.

11.5.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Gustáv Husák a Alexander Dubček. Dva Slováci, kteří fatálně ovlivnili dějiny Československa

Dvojice mužů, která se po poměrně krátké době spíše rozpačité (a hlavně pragmatické) spolupráce střetla v pookupační části tzv. krizového období 1968/ ... číst dále

4.5.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Z osvobození Prahy americkou armádou měli komunisté strach

Američané stáli už den po vypuknutí Pražského povstání v roce 1945 v Plzni. Hluboko na české území poslali jednu vyjednávací a jednu průzkumnou misi.

27.4.2019 18:00 00:25:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Balonem za kosmickým zářením. Odkud se bere radioaktivita?

Už více než sto let lidé zkoumají kosmické záření. Současní vědci kvůli tomu jezdí do Augerovy observatoře v Argentině, v roce 1912 pro jeho zkoumání  ... číst dále

20.4.2019 18:00 00:25:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Duch loretánské svatyně v Hájku ožívá

Západně od pražské Ruzyně se za hradbou lesní zeleně ukrývá objekt bývalého kláštera. Areál odsouzený totalitní mocí k zapomnění však v posledních let ... číst dále

13.4.2019 18:00 00:25:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - V bytě naproti wehrmachtu ukrývala parašutisty z operace Anthropoid. Nenašli je ani při prohlídce bytu

Dalo by se říci, že to byla běžná pražská rodina. Kropáčkovi, kteří bydleli v Praze v dnešní Buzulucké ulici. Otec – Václav Kropáček byl podplukovníke ... číst dále

6.4.2019 18:00 00:26:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Wałęsa a Jaruzelski: Bytostně političtí muži a symboly složitého zrodu demokracie v Polsku

Věčně odbojné Polsko: ozbrojený protikomunistický boj až do poloviny padesátých let, roky revolt 1956, 1968, 1970 a 1976. A pak rok 1980, kdy po vlně  ... číst dále

30.3.2019 18:00 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Fenomén Karel Kryl (5. díl)

V posledním dílu se dostaneme do porevolučního období, tedy od listopadu 1989 do Krylovy smrti v březnu 1994. Připravila Ivana Chmel Denčevová s histo ... číst dále

23.3.2019 18:00 00:26:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Fenomén Karel Kryl (4. díl)

Tentokrát se dostáváme do období začátku 80. let, kdy se Krylova tvorba v porovnání s novými hudebními trendy dostávala do lehce konzervativní podoby. ... číst dále

16.3.2019 18:00 00:28:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Fenomén Karel Kryl (3. díl)

V sedmdesátých letech, kdy byl v exilu v bavorském Mnichově, vydal Karel Kryl desku Maškary a stal se spolupracovníkem Rádia Svobodná Evropa.

9.3.2019 18:00 00:27:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Fenomén Karel Kryl (2. díl)

Karel Kryl v letech 1968 a 1969. To je téma druhého dílu cyklu Fenomén KK. Uslyšíte mimo jiné vzpomínky Jiřího Černého nejen na první nahrávky Karla K ... číst dále

2.3.2019 18:00 00:27:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Fenomén Karel Kryl (1. díl)

První část se věnuje začátkům tohoto zřejmě nejslavnějšího českého exilového písničkáře, který víc než polovinu života strávil mimo svou vlast.

23.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Thriller Třetí muž podle scénáře Grahama Greena je u nás téměř neznámý. I kvůli postavě emigrantky

Film Třetí muž patří do zlatého fondu světové kinematografie, přesto v Česku patří k těm méně známým. Překvapením může být, že v něm nalezneme stopy č ... číst dále

16.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Gottwald a Slánský. Dvě strany téže medaile

Klement Gottwald a Rudolf Slánský, dva muži, kteří z poměrně marginální a téměř se rozpadající strany na konci 20. let vytvořili nositelku absolutní m ... číst dále

9.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Zapomenuté příběhy českých olympioniků

Olympiáda, to nejsou jen skvělá umístění, medaile a stupně vítězů. Vždyť oceněných může být jen několik. Daleko častěji jsou to příběhy bez vítězství  ... číst dále

2.2.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Skleněné kulky i obléhání města. Jak se třicetiletá válka zapsala do lidového vyprávění

Při silnici z Peček do Tatců stojí na kraji pole osamocená boží muka. Za třicetileté války tu údajně armáda Švédů při svém tažení narazila na mladou j ... číst dále

26.1.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Druhý život Přemysla Otakara II.: Lidé věřili, že se vrátí jako blanický rytíř

Český král z rodu Přemyslovců Přemysl Otakar II. panoval ve 13. století celých 25 let a patřil ve své době k nejmocnějším panovníkům. Za jeho vlády sa ... číst dále

19.1.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Stalin versus Trockij: Diktátorem může být pouze jeden

Mocenské střetnutí mezi Stalinem a Trockým by se dalo také převést na orwellovskou otázku: Kuliš nebo Napoleon?

12.1.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Vídeň, kdysi druhé největší české město. Vztahy mezi přistěhovalci byly složité

Vídeň byla hlavním městem monarchie, tudíž se právě tam zcela přirozeně stěhovali lidé z celého státu. Za prací, za studiem, za kariérou. Stejně tak p ... číst dále

5.1.2019 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Zdatný chlebodárce Gustav Frištenský

Přirovnání „silný jako Frištenský“ v českém prostředí začalo domácnět začátkem 20. století. Právě tehdy se na sportovním poli objevila postava muže, k ... číst dále

29.12.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Mrazy v lednu 1979 – cokoliv, jen ne prázdniny

Na Silvestra roku 1978 poklesly teploty z mnohde plus 15 stupňů Celsia i na mínus 20 stupňů. Namrzly silnice, zmrzly dodávky uhlí, někteří nerozjeli a ... číst dále

22.12.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Krušnohoří – kraj trpaslíků. Včetně těch zahradních

Zahradní trpaslíci bývají zpravidla považováni za kýč. Přitom za zvykem zdobit si zahrádky vousatými chlapíky v červených čepičkách stojí hodně dlouhá ... číst dále

8.12.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Diplomaté s křížem Řádu maltézských rytířů

První rytíři Řádu maltézských rytířů přišli do českých zemí v polovině 12. století za krále Vladislava a spravovali suverénní území na levém břehu Vlt ... číst dále

1.12.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Černík a Štrougal, dva mírní reformátoři v mezích zákona

Dvojice komunistických premiérů, jejichž politická biografie byla zprvu velmi podobná, zakončení však výrazně odlišné.

17.11.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Podíl manželů Čeřovských na pádu komunismu v Čechách

16. prosince 1988 v 16:00 hodin bylo československým komunistickým režimem ukončeno rušení rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

13.10.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Boris Pasternak - básník, který nechtěl pochopit své bludy

V roce 1957 vychází v Itálii román Doktor Živago, klíčové dílo ruského básníka Borise Pasternaka.

7.10.2018 02:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - Místodržitelka Nizozemska i vítěz od Lepanta. Královští levobočci se zapsali do dějin i v zahraničí

S nemanželskými dětmi panovníků se setkáme v českém prostředí stejně jako za jeho hranicemi. A přestože to, že se to na první zamyšlení nemusí zdát, v ... číst dále

29.9.2018 18:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Historie Plus

Historie Plus - 100 let republiky – 100 let ČTK

Československá tisková kancelář zahájila svou činnost 28. října 1918, ve stejný den, kdy občané bývalé monarchie oslavovali novou Československou repu ... číst dále