Českýpodcasting.cz

katalog českých podcastů | 255 podcastů / 53 225 epizod k poslechu
pro zpřístupnění dalších funkcí se přihlaste nebo registrujte

Podcast "Diagnóza F"

8.9.2023 14:12 00:27:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

V esku pibylo sebevražd. Blízcí zemelých se potýkají s pocity viny, viní je asto i okolí

Akoliv poet sebevražd v esku v posledních letech klesal, loni se množství lidí, kteí se rozhodli ukonit svj život, opt zvýšil. O život se pipravilo ví ... číst dále

25.8.2023 15:06 00:42:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Máme doma alkoholika. Výtvarnice popisuje 12 let trvající problémy s pitím u blízkého lovka

Když má nkdo potíže s alkoholem, zpravidla si toho jeho okolí všimne dív než on sám. Nkdy se mu snaží opakovan pomáhat, nkdy patologický vzorec nevdom ... číst dále

11.8.2023 11:00 00:29:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Pozor, je to cigán, víš, jací jsou. Vychovatel upozoruje na nevhodné zacházení s dtmi v ústavech

Do zaízení pro dti vyžadující okamžitou pomoc (napíklad Klokánk) se dostanou dti asto v situaci, kdy se o n rodie nemžou starat, nedlají to nebo je nj ... číst dále

4.8.2023 14:00 00:43:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Píroda mže do terapie pinést témata pesahu, smysluplnosti i konenosti, íká psycholog

Když Sigmund Freud zaínal s psychoanalýzou, mla podobu dvanácti procházek ulicemi Vídn. asem se terapeuti zaveli se svými klienty, kesílky a pohovkami ... číst dále

31.7.2023 09:37 00:25:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

K truchlení patí pocity viny, naštvání ale i smích, íká psycholožka

Smrt patí k životu, když se s ní ale setkáme, zasáhne nás asto nepipravené. Zatímco díve bylo bžné, že lidé po ztrát svého blízkého njaký as drželi sm ... číst dále

14.7.2023 15:30 00:37:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Pomáhá mi pytlík a skákání, popisuje kadeník Michal Zapoml, jak zvládá panické ataky

S prvními panickými atakami se Michal potýkal ve dvaceti letech. Njaký as se objevovaly denn, nkolikrát ho odvezla sanitka. Když zmnil životní styl, p ... číst dále

23.6.2023 16:00 00:34:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Káva se vaí ve dv, poslední cigareta je v devt. Pravidla na psychiatrii mohou vést ke konfliktm

Když se mluví o hospitalizacích na psychiatrii, mnohdy není nouze o historky, které koní použitím omezovacích prostedk a (nebo) nedobrovolným umístním ... číst dále

16.6.2023 09:30 00:37:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Lidem s duševním onemocnním pomáhá pevzetí zodpovdnosti za úzdravu, íká editel Fokusu Praha

Lidé s duševním onemocnním se potýkají s adou psychologických fenomén, které jim mnohdy velmi znesnadují život. Ve stávajícím systému služeb, které ji ... číst dále

9.6.2023 11:20 00:30:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Na swingers party jsem se chodila trestat sexem, popisuje v dtství zneužívaná Zuzana

Zuzana S. zažila v dtství sexuální zneužívání otímem, matkou i dtský pornoprmysl. O svém život napsala knihu Hra na pavouka a v roce 2021 byla hostem  ... číst dále

26.5.2023 13:30 00:26:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Mám expítele vadilo, že bych mohla porodit nemocné dít, íká Eliška se schizoafektivní poruchou

Ve dvanácti letech vzala provaz a šla do lesa, aby ukonila svj život. Díky špatnému odhadu vybrané vtve pežila. Ješt nkolik let se dál potýkala s úzko ... číst dále

19.5.2023 10:00 00:23:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Ped dvaceti lety se lidé stydli za to, že ke mn chodí, íká psychiatr Tomáš Rektor

eský rozhlas oslavil 100 let vysílání na našem území. V Diagnóze F jsme tuto píležitost využili k ohlédnutí za tím, jak se v ase promuje zpsob informo ... číst dále

12.5.2023 09:36 00:43:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Vta Hlavn si to tolik neber by mla zmizet ze svta, íká autor VR filmu o depresi Moravec

Animovaný VR film Tmání pvodn neml být jeho autobiografickým píbhem, nakonec se jím ale stal. Virtuální realita je podle filmae Ondeje Moravce ideální ... číst dále

4.5.2023 17:00 00:32:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Úskalím léby lidí se zkušeností s psychózou je, že se necítí být nemocní, íká psychiatr

Psychózy jsou nevyléitelné, lidé s psychotickým onemocnním jsou nebezpení svému okolí a bez hospitalizace na psychiatrii to nejde. To jsou asi nejastj ... číst dále

28.4.2023 08:30 00:26:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Jak se vyhnout psychiatrické hospitalizaci? Možností jsou lázn. Napsat je mže ambulantní psychiatr

Málo se ví, že lidé s duševním onemocnním mají vedle farmakoterapie a psychoterapie také možnost využít lázeské pée hrazené z veejného zdravotního poj ... číst dále

21.4.2023 10:00 00:33:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Deprese, závislosti, chu na sladké. Vyeší naše problémy magnetická stimulace mozku?

Lidé, kteí mají potíže s pejídáním a se závislostí na jídle, se v budoucnu už nebudou muset spoléhat jen na svou pevnou vli, pípadn léky na omezení ch ... číst dále

6.4.2023 17:00 00:25:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Pechod z ústavní výchovy je jako skok ze skály do neznáma. Pi osamostatnní mže pomoci patron

Kluci v dtských domovech elí velké výzv vtšinu svého života tráví ve velmi feminizovaném svt. Ve školách i v dtských domovech se mnohem astji setkávaj ... číst dále

31.3.2023 09:40 00:29:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Je lepší vdt, že jste zebra než nefunkní k. Natálie pijala diagnózu autismus s úlevou

Poruchy autistického spektra jsou vrozená neurovývojová postižení nkterých mozkových funkcí. Mohou mít rzné podoby v závislosti na tom, v jaké ásti sp ... číst dále

24.3.2023 10:30 00:24:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Rizikem psychofarmak je vytváení dojmu, že mj život je v poádku a nemusím nic mnit

Psychiatr je málo a pacient hodn. asu na povídání nad rámec píznak a diagnostiky mnoho nezbývá a psychofarmaka fungují. Z dálky to mže vypadat jako fu ... číst dále

17.3.2023 13:18 00:22:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Stáří jako téma pro mladé? Když nežiju aktivně celý život, těžko to budu měnit v pětašedesáti

Od roku 1990 se v Česku věk dožití zvýšil o 10 let. Místo abychom se radovali, mnohdy nahlížíme na seniory jako na někoho, kdo „potřebuje pomoc, je ne ... číst dále

3.3.2023 13:30 00:27:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Závislost blízkého člověka může být omamná, dává nám možnost být záchranářem, upozorňuje adiktoložka

Když se u Apolináře začali léčit alkoholici, všimli si zdravotníci určité podobnosti mezi jejich partnerkami. Navzdory tomu, že se o spoluzávislosti m ... číst dále

24.2.2023 13:23 00:25:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Sebevraždy jsou mezi mladými druhou nejčastější příčinou úmrtí

Denně si život v Česku vezmou přibližně tři lidé, častěji osoby ve vyšším věku. Mezi mladými je sebevražda příčinou více než čtvrtiny všech úmrtí. Poz ... číst dále

20.2.2023 07:00 00:24:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nespavost a duševní poruchy jsou si blízké, často se vzájemně doprovází, vysvětluje psychiatrička

Potíže se spánkem jsou u části pacientů spojeny s duševními poruchami. Zatímco ti s úzkostí hůř usínají, u depresivních propadů je častější brzké rann ... číst dále

10.2.2023 12:00 00:24:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nebezpečné parasomnie: Náměsíčnost i přehrávání toho, co se nám právě teď zdá ve snu

„Když zhasnu světlo, rozsvítí se mi mozek,“ popisuje svoje potíže s usínáním Martina, která svůj příběh o obtížné cestě za spánkem vypráví v druhé epi ... číst dále

3.2.2023 11:00 00:22:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nespavostí trpí častěji lidé, kteří pracují na směny, vysokoškoláci a umělecké profese

Nespavost může mít různé podoby – obtížné usínání, opakované procitání v průběhu noci nebo brzké probuzení, po kterém už nejde usnout. Nejčastější pří ... číst dále

27.1.2023 10:00 00:22:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nestyď se, neprožívej to tak! Citlivost se moc neoceňuje, říká autorka knihy Cíťa

Hypersenzitivita není nemoc, vysoce citlivým lidem ale může život někdy pořádně znepříjemnit. Když se potká navíc ještě s naším introvertním já a přid ... číst dále

20.1.2023 13:50 00:20:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Vyhostili jsme smrt z našich životů, říká Edna Nová. O umírání blízkého člověka napsala knihu

Před lety se potýkala s farmakorezistentní depresí, na kterou jí zabraly až elektrošoky. V průběhu těhotenství musela všechny léky vysadit. V několika ... číst dále

13.1.2023 13:00 00:20:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Život s čistou hlavou se mi líbí, říká Jirka po 27 letech užívání heroinu a pervitinu

Sportoval, pracoval, vybudoval fungující velkoobchod, udržoval dobré vztahy s rodinou, a vedle toho skoro třicet let bral heroin a pervitin. Na začátk ... číst dále

30.12.2022 18:01 01:06:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Šikana v dětství i vzpoura proti otci, který pil. Honza Vojtko otevřeně o cestě k práci terapeuta

Párový terapeut Honza Vojtko je v médiích jako doma. Většinou ale mluví o vztazích, párové terapii a tématech souvisejících. V posledním letošním dílu ... číst dále

23.12.2022 16:56 00:26:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Tyhle Vánoce můžou být příslibem, že budu zase máma, doufá Alena, která se léčí ze závislosti

Příběhy lidí, kteří se potýkají s duševními obtížemi, vypráví Diagnóza F už 11 let. Ve vánočním speciálu si můžete poslechnout vyprávění Jirky, Aleny  ... číst dále

2.12.2022 13:23 00:25:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Do ústavu mě nikdo nedostane, říká Michal. Potřebuje asistenta, příspěvek mu na to ale nestačí

Lidé, kteří se o sebe ze zdravotních důvodů nemohou postarat vlastními silami, mohou získat od státu tzv. příspěvek na péči. Ten i v maximální výši vš ... číst dále

25.11.2022 10:00 00:24:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Bývám první člověk, který jim říká, že násilí je nepřijatelné, říká psycholog o práci s agresory

Když se mluví o domácím násilí, většinou je pozornost společnosti věnována obětem. Nejčastější radou je násilníka opustit. Podle psychologa Jiřího Amé ... číst dále

18.11.2022 11:44 00:29:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Kratom se v mozku váže na opiátové receptory, lidé se závislostí už přicházejí do léčby

Kratom si může bez problémů koupit i malé dítě. Informovanost o tom, že na něm může vzniknout závislost, je v laické, ale místy i v odborné veřejnosti ... číst dále

11.11.2022 10:00 00:28:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Musela jsem si dát „na držku“, aby mi došlo, že duševní nemocí netrpí jen slaboši

Peer pracovník v oblasti duševního zdraví je člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Po různých fázích nemoci u něj došlo ke stabil ... číst dále

4.11.2022 09:00 00:20:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Vytrhávání vlasů jí přináší úlevu, přestat s tím jde jen obtížně

Trichotillománii neboli nutkavé vytrhávání vlasů si můžeme představit jako něco mezi zlozvykem, uvolňovačem stresu a příznakem obsedantně kompulzivní  ... číst dále

21.10.2022 13:27 00:24:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

LGBTQ+ lidé jsou více ohroženi duševními potížemi

Častější výskyt úzkostných a depresivních symptomů souvisí mj. s menšinovým stresem, kterému LGBTQ+ lidé musejí čelit. Situaci mohou paradoxně zhoršov ... číst dále

9.10.2022 10:53 00:30:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Tušila jsem, že se to může stát a děsilo mě to, říká mladá baletka o sebevraždě partnera

Dlouhodobé odloučení od rodiny, komplexy spojené s výškou, depresivní propady, návykové látky a vážné zranění, které mohlo ukončit jeho kariéru – to j ... číst dále

23.9.2022 12:09 00:25:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Potřebovala jsem jí odpustit, říká Gábina o sestře, která spáchala sebevraždu

Jejich dětství provázely hádky rodičů a častá zklamání z toho, že otec pil. Gábina i její adoptovaná sestra se potýkaly s úzkostmi a depresemi. Sestři ... číst dále

16.9.2022 11:06 00:23:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Kámen neletí, říká olympionik Viktor Polášek. Se skákáním skončil i kvůli poruše příjmu potravy

Skokan na lyžích Viktor Polášek si v roce 2017 doskočil pro titul juniorského mistra světa. Svou druhou olympiádu strávil s covidem v karanténě. Letos ... číst dále

9.9.2022 15:50 00:21:47   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Psychoterapie v Česku je dostupná, ne každý si ji ale může dovolit. Pomoci umí zdravotní pojišťovny

Podle stávající legislativy může psychoterapii v Česku poskytovat klinický psycholog nebo psychiatr s patřičným psychoterapeutickým vzděláním. Zahrani ... číst dále

2.9.2022 12:45 00:21:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Pěstovat konopí můžeme, sklidit už ne. Jaké jsou možnosti regulace drog u nás i ve světě?

Ročně umírá v USA na předávkování nelegálními drogami až 100 tisíc lidí. Pokud bychom takovou úmrtnost přepočítali na počet obyvatel v ČR, dostali byc ... číst dále

25.8.2022 12:50 00:21:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Mladých uživatelů drog ubývá, ztráta kontroly po intoxikaci není cool

Populace uživatelů nelegálních drog stárne. Praha se potýká s přetížením kontaktních služeb pro uživatele drog a situace se může v příštích měsících v ... číst dále

12.8.2022 10:00 00:26:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Aktivita a vzájemná pomoc jsou protilátkou proti bezmoci, říká krizový psycholog Štěpán Vymětal

Krize a mimořádné události provázely lidstvo od nepaměti a lidé se s nimi učili žít. V dnešní době přibývá krizí spojených se změnami klimatu a o těch ... číst dále

2.8.2022 09:30 00:23:43   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Dospívající chodí často spát až po půlnoci, důsledky zpožděného spánku neřeší

Dospívající mají přirozenou potřebu posunovat dobu usnutí na později, protože se jim i později vylučuje melatonin. Když to ale přeženou a příliš často ... číst dále

22.7.2022 13:30 00:28:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Na stres z války se dá zvyknout, ale bude to mít trvalé následky, říká psychiatr

Válka na Ukrajině trvá už 5 měsíců. Když se na začátku války mluvilo o tom, co prožívají lidé, kteří před ní utíkají, často byly zmiňovány duševní por ... číst dále

8.7.2022 10:00 00:22:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Transgender a duševní zdraví: Školní prostředí může tranzici usnadnit, ale i zkomplikovat

Donedávna byla transgender pohlavní identita zařazena mezi psychiatrické diagnózy. O tom, jaký vliv má na duševní zdraví a jak může celý příběh mladéh ... číst dále

24.6.2022 13:00 00:25:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Zavřené herny a kasino v kapse. Chování hráčů a sázkařů se změnilo, někteří se do heren už nevrátili

Doba, kterou jsme během covidu trávili u počítačů studiem, prací, komunikací nebo hraním počítačových her, se oproti časům předchozím značně prodlouži ... číst dále

17.6.2022 10:00 00:24:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Syndrom náboženského traumatu: Představa pekla mě odrovnávala od dětství, popisuje mladá žena

Ačkoliv víra a život v církvi může lidem přinášet oporu a stabilitu, v některých případech může být i zdrojem duševních potíží. V Americe o tom mluví  ... číst dále

10.6.2022 13:14 00:25:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Dívat se, jak se blízký trápí v panické atace bolí, ale neustálé doprovázení není cesta

Pod tlakem událostí někdy ztrácíme víru, že jsme to právě my, kdo ovlivňuje věci kolem sebe, kdo je může měnit. Bez této víry je ale o to obtížnější p ... číst dále

3.6.2022 10:42 00:20:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Lidé s duševní nemocí potřebují dělat konkrétní kroky, aby se jejich život zlepšil

Na cestě k zotavení z duševní poruchy je vedle vhodné terapie potřeba dělat i zcela konkrétní kroky, které mohou lidem pomoci znovu nastartovat pracov ... číst dále

27.5.2022 11:34 00:26:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Tlak doby, příliš mnoho možností a nejistota v rodině. Mezi mladými přibývá duševních potíží

V posledních letech se čím dál častěji mluví o tom, že duševních poruch mezi dospívajícími přibývá. Adekvátní kapacita pomáhajících služeb pro mladé l ... číst dále

20.5.2022 13:00 00:24:03   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Otevřít hrudník, prodýchat se a zpomalit, doporučuje trenér Radek Laci cviky proti depresi

Pozitivní vliv pohybu na duševní zdraví prokázali vědci v řadě výzkumů. Ve fázi hluboké deprese je ale šance, že se člověk zvedne a půjde cvičit, mini ... číst dále

6.5.2022 13:10 00:22:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Dospělí s ADHD čelí pocitům selhání a nedostatečnosti, dějí se jim věci, které nedávají smysl

S poruchami pozornosti se potýká přibližně pět procent populace. Stále častěji lidé hovoří o tom, že z původní „dětské diagnózy“ nevyrostli. Jak těžké ... číst dále

29.4.2022 13:30 00:12:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Patologické hromadění: Věci naplňují prázdnotu, nárazový úklid situaci neřeší

V médiích se čas od času objeví zpráva o lidech, kteří doma hromadí odpadky. Sousedi si stěžují na zápach a hlodavce a bojí se, že když začne u „hroma ... číst dále

14.4.2022 17:00 00:18:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nevěděla jsem, jestli můžu učit, když beru prášky. Mladá učitelka se potýká s úzkostmi

Úzkostná porucha se u Lídy objevila poprvé ve čtvrtém ročníku studia na pedagogické fakultě. Situace vyeskalovala, když jednoho dne nedokázala sama, b ... číst dále

8.4.2022 10:00 00:26:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Ženskou neplodnost provází pocity viny, selhání a deprese. Psychoterapie může pomoci

Syndrom polycystických vaječníků (PCOS) nebo endometrióza jsou jedny z možných příčin ženské neplodnosti. Ženy se s jejich příznaky mohou potýkat už o ... číst dále

1.4.2022 10:00 00:22:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Těkají životem a nikde nejsou doma. Psychiatr Kamil Kalina o lidech bez hranic

Hranice určují, kde je naše teritorium. Říkají, kde končím já a kde začíná ten druhý. Souvisejí s naší úspěšností ve vztazích i ochotou pomáhat druhým ... číst dále

25.3.2022 09:30 00:20:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Musíte umět odložit ambice a zpomalit, říká psychoterapeut „beznadějných“ klientů

V Diagnóze F se mnohdy objevují příběhy lidí, kteří vyhledali pomoc. Někteří proto, že mají deprese, jiní kvůli tomu, že se potýkají se závislostí, da ... číst dále

18.3.2022 15:30 00:23:55   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Lidé kolem Putina mohou mít miliardové zisky z prodeje drog, říká mezinárodní drogový expert Vobořil

Ukrajina v oblasti protidrogové politiky dlouhodobě sdílela ruské postupy. Až v posledních letech začala nově zvolená vláda realizovat opatření, dopor ... číst dále

4.3.2022 14:50 00:21:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Pomoc uprchlíkům je také naše obrana před bezmocí, říká psychiatr Tomáš Rektor

Jen pár hodin poté, co na Ukrajině začaly boje a zemi opustili první obyvatelé, začali lidé v okolních státech organizovat pomoc pro ty, kteří prchají ... číst dále

25.2.2022 14:00 00:25:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nezávodím, ale zdolávám vlastní výzvy. Pomáhají mi dospět, říká abstinující alkoholik a ultraběžec

Alkohol byl běžnou součástí Oldřichova života už od dětství. Když se po 17 letech probral z „nezřízené party“, došlo mu, že je závislý. Extrémní pití  ... číst dále

18.2.2022 09:30 00:25:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Mladí Češi pijí méně, alkohol už nemá punc „jízdenky do dospělosti“

Obliba alkoholu a tabáku u mladých lidí dlouhodobě klesá. Covidové časy sice přinesly vyšší konzumaci alkoholu, ale jen u některých skupin lidí, jiní  ... číst dále

11.2.2022 10:00 00:19:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Hlava ví, že na to ten alkohol skvěle funguje, říká o úzkostech abstinující alkoholička Duffková

Vypít se do závislosti na alkoholu jí trvalo tři a půl roku. O svém pití i o následné léčbě a životě po ní psala na blogu Zápisník alkoholičky. V léčb ... číst dále

4.2.2022 08:00 00:24:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Závislost na alkoholu vyměnil za závislost na práci, ta ho dovedla zpátky k pití

Toho, že má Radek problémy s alkoholem a drogami, si všímalo častěji jeho okolí než on sám. Když po devíti letech závislosti absolvoval léčbu a začal  ... číst dále

21.1.2022 15:45 00:25:23   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Lidé s duševním onemocněním si častěji hledají partnera s podobnou zkušeností

Seznamování a hledání partnerského vztahu může být pro někoho složitá disciplína. V době, kdy se velká část seznamování přenesla do on-line prostředí, ... číst dále

14.1.2022 15:30 00:27:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Dětský psychiatr musí být i trochu detektiv. Léčba může být velmi úspěšná, říká primář psychiatrie

Covidová doba přinesla více duševních obtíží nejen dospělým, ale i dětem. Častěji se potýkají se sebepoškozováním, poruchami příjmu potravy, sebevraže ... číst dále

7.1.2022 13:20 00:26:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Stydím se, že s tím nemůžu přestat, říká žena s dermatilománií. Škrábe si obličej a kouše si nehty

Kousání nehtů a patologické škrábání obličeje vypadá jako nepříjemný, nicméně neškodný zlozvyk. Lidé, kteří s tím nemají zkušenost, nechápou, že někdy ... číst dále

31.12.2021 15:00 00:30:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nechte se inspirovat a nescrollujte sociálními sítěmi po probuzení, doporučuje terapeut Vojtko

V souvislosti s dospívající a čerstvě dospělou generací se mnohdy mluví o vyšším výskytu úzkostných a depresivních symptomů. Podle terapeuta Honzy Voj ... číst dále

23.12.2021 17:10 00:19:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nejsmutnější pacienti na psychiatrii jsou ti, které na Vánoce přijímáte, říká psychiatr Rektor

V psychiatrické nemocnici jsou na Vánoce dvě výrazné skupiny pacientů – ti, kteří se léčí už nějakou dobu (a na Vánoce nemohou být se svými blízkými), ... číst dále

17.12.2021 08:00 00:25:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Za úzkostmi vysokoškoláků je náročné studium, obavy z nezvládání i to, jak byli úzkostní rodiče

Průzkumy naznačují, že s covidem přišel i nárůst úzkostí mezi lidmi. Místo rakoviny se teď lidé častěji bojí právě covidu a toho, jaké dopady na ně ne ... číst dále

10.12.2021 09:50 00:20:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Bezdomovectví se předává z generace na generaci, mladí lidé bez domova často nemají na čem stavět

Když se mluví o lidech bez domova, často přijde řeč i na téma duševních nemocí. Někdy je těžké odhalit, zda byla duševní porucha to, kvůli čemu člověk ... číst dále

25.11.2021 13:47 00:27:39   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Jaká je realita vyšetřování sexuálních trestných činů? Pusťte si rozhovor s forenzní psycholožkou

Společnost má jasnou představu o tom, jak vypadá znásilnění. Častěji než přepadení v nočním parku, se ale odehrává tzv. vztahové znásilnění, kdy se ob ... číst dále

25.11.2021 13:46 00:25:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Oběti sexuálního zneužívání se potýkají s pocity viny a studem. Pusťte si rozhovor s terapeutkami

Matky o zneužívání svých dětí mnohdy vědí, ale nezakročí. Léčba traumatu může trvat roky. Natália Schwab Figusch a Dana Pokorná nabízejí terapeutický  ... číst dále

25.11.2021 13:45 00:26:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

„Je to divný, nechci to, bolí to.“ Poslechněte si Zuzanin příběh dlouholetého sexuálního zneužívání

Zuzana vzpomíná na své dětské prožívání v době, kdy ji sexuálně zneužíval otčím a později i další muži. Trauma už roky zpracovává v terapii, spravedln ... číst dále

19.11.2021 10:10 00:33:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Slyšení hlasů: Hlasy jsou jako emoce, když jim nevěnujeme pozornost, mohou sílit

Když lidé slyší hlasy, nemusí to být vždy spojeno s duševní nemocí, mnohdy to ukazuje na prožité trauma. Povaha hlasů se může v průběhu života měnit.  ... číst dále

12.11.2021 10:30 00:20:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Smutek je daň, která stojí za to platit. Je to zpráva o tom, že nám na věcech záleží, říká psycholog

Zatímco být šťastný a radostný je trendy, o smutku se tak často nemluví. Někdy se může smutek mísit s úlevou a někdy nás dovede i k radosti. Každý pot ... číst dále

8.11.2021 09:50 00:26:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Když je mozek zaplaven negativními pocity, schopnost prožívat radost se vytrácí, říká psycholog

Prožívání radosti ovlivňuje nejen naše duševní, ale i zdraví fyzické. Schopnost prožívat radost je částečně daná geneticky, pokud jsme ji pod nánosem  ... číst dále

29.10.2021 14:10 00:27:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Stál jsem uprostřed ničeho, byl jsem strašně sám, říká Martin. Se závislostí se potýkal 19 let

Vyrůstal jen s mámou, která pila. Sám začal pravidelně pít alkohol ve třinácti letech. Jak dnes s nadsázkou říká, měl v životě spoustu „príma“ nápadů. ... číst dále

22.10.2021 11:39 00:22:38   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Čekala jsem, až se máma vrátí z léčby, říká psycholožka. Teď pracuje s dospělými dětmi alkoholiků

Říká se o nich, že mají ukradené dětství. Nikdy neví, do jakého prostředí přijdou, když se vrací ze školy domů. Snaží se nepřekážet. V dospělosti míva ... číst dále

15.10.2021 13:00 00:35:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Jen já a nic víc. Terapie tmou může ovlivnit další cestu, není ale pro každého, říkají odborníci

Terapie tmou se provádí ve speciálně upraveném prostředí, kde není jediný foton. Nejen bez světla, ale většinou i v tichu a o samotě bývají lidé nejča ... číst dále

8.10.2021 10:07 00:24:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Chtěla jsem, aby to vyšlo i aby mi někdo pomohl, říká mladá žena o svém pokusu o sebevraždu

V Česku si vezmou život v průměru tři lidé denně, častěji muži. Nezanedbatelná část těchto lidí se potýká s duševními poruchami. Vytvořit divadelní pr ... číst dále

1.10.2021 14:45 00:24:25   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Dekriminalizace a legalizace drog je jednou z možných, logických cest, říká psycholog Nepustil

Představa o tom, co jsou drogy a jaké jsou důsledky jejich užívání, se mění v závislosti na historické etapě i společenských a kulturních okolnostech, ... číst dále

24.9.2021 16:20 00:21:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Život narcistního muže provází přesvědčení o vlastní nadřazenosti i zdrcující pochybnosti

Do terapie ho přivedly úzkosti a deprese, až časem se dozvěděl, že mu život komplikuje mj. narcistická porucha osobnosti. Potíže měl v práci i ve vzta ... číst dále

17.9.2021 10:30 00:18:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Zpočátku jsem se cítila jako hvězda, pak přišlo peklo, říká žena o životě s narcisem

Když si Lucie po rozpadu manželství našla nového partnera, bylo vše zalité sluncem. Po nastěhování k němu však začalo peklo. Po roce vztahu si sbalila ... číst dále

10.9.2021 10:00 00:25:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Za grandiózním Já je skrytá obrovská nejistota, léčba narcismu trvá roky, říká psycholožka

Narcistická porucha osobnosti nemá dobrou pověst. Lidé, kteří ji mají, jsou mnohdy považováni za arogantní a sebestředné jedince. Jejich povýšené a vů ... číst dále

27.8.2021 10:40 00:22:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Psychoterapie nepomůže každému, někomu po ní může být i hůř, říká psycholog Zbyněk Vybíral

Psychoterapie pomáhá. Někdy se ale během terapie může klientovi i přitížit. Mnohdy to lidé berou tak, že bez bolesti nemůže dojít k úzdravě. To jim ko ... číst dále

20.8.2021 11:00 00:22:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Toužila mít na váze číslo začínající trojkou. O svém boji s anorexií napsala knihu

Anna je dospívající, nepříliš sebevědomá dívka, která touží po dokonalosti. Skvělé studijní výsledky podle ní vyniknou pouze, když i její tělo bude do ... číst dále

16.8.2021 12:20 00:19:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nemoc si člověk nevybírá, ale může si vybrat, jak se k ní postaví, říká výzkumnice

Počátky psychických potíží, ze kterých se postupem času rozvinula schizoafektivní porucha, byly v životě Markéty Vítkové patrné už přibližně ve dvacet ... číst dále

6.8.2021 16:00 00:22:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Terapie v lese. Příroda nabízí jinou kulisu pro hledání odpovědí, říká terapeut

Na několikahodinovou terapeutickou cestu do lesa se paradoxně častěji vydávají lidé, kteří mají málo času, nebo ti, kteří mají nějaké zábrany pro vstu ... číst dále

30.7.2021 10:00 00:23:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Bál jsem se, že si mě partnerka chce připravit k večeři, říká muž o své zkušenosti se schizofrenií

Jindřichovo zvláštní chování si jeho kamarádi vysvětlovali jako důsledek užívání drog, on ale drogy nebral. Ataka schizofrenie ho zahnala až do sklepa ... číst dále

23.7.2021 15:30 00:24:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Při závislosti na vztahu raději ztratíme svoje já, než abychom ztratili druhého, říká psycholožka

Závislí můžeme být nejen na návykových látkách, ale také na lidech nebo na činnostech. Při závislosti na vztahu raději ztratíme svoje já, než abychom  ... číst dále

16.7.2021 14:50 00:25:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Psilocybin by mohl pomoci pacientům s depresí, kterým nezabírají léky, říká psychiatr Jiří Horáček

Psilocybin, psychedelická látka obsažená v různých druzích hub, vytváří charakteristické změny vnímání, myšlení a emotivity člověka a může pomáhat pac ... číst dále

9.7.2021 12:30 00:22:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Lidé většinou vědí, co se jim stalo, ale chtějí to vytěsnit, říká psycholožka o dětských traumatech

Dětské trauma způsobují nejčastěji fyzické nebo psychické násilí, závislost rodičů na návykových látkách, nefunkční citová vazba nebo i kombinace čeho ... číst dále

2.7.2021 11:00 00:25:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Chodíme a ptáme se lidí, co potřebují. Nabízíme podporu, říká hasič-psycholog o pomoci na Moravě

Situace v tornádem a bouří postižených oblastech se rychle mění a mění se i pomoc, kterou tamní lidé potřebují. Základem užitečné pomoci je její dobrá ... číst dále

25.6.2021 11:40 00:21:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Na deprese jí zabraly elektrošoky, o ženách v Bohnicích napsala knihu

S depresí se setkala vícekrát, až poslední ataka ji vyřadila z normálního života – nezabírala na ni totiž žádná farmakologická léčba. Během několikamě ... číst dále

18.6.2021 11:00 00:22:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Terapeut Vojtko o patologických vztazích: Když mi ve vztahu není dobře, ale nedokážu z něj odejít

Od vztahu očekáváme většinou lásku, zázemí a oporu. I když těmito hodnotami náš vztah neoplývá, někdy v něm přesto zůstáváme. A někdy se dokonce opako ... číst dále

11.6.2021 11:00 00:27:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Mladí z běžných rodin mají komu zavolat. Děti z děcáků ne, říká modelka, která vyrostla v domově

Dospělé děti, které opouštějí dětské domovy, si s sebou nesou následky řady traumatických událostí, které zažily. Kromě toho v tu chvíli už minimálně  ... číst dále

28.5.2021 14:30 00:22:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Práce asistenta lidí s autismem je dobrý životní start, říká ředitelka Národního ústavu pro autismus

Hana Kulasová vychovávala syna s autismem v 50. letech minulého století, tedy v době, kdy nebyla k dispozici nejen podpora pro pečující osoby, ale pra ... číst dále

21.5.2021 10:00 00:21:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Psychózy se poprvé projevují většinou v začátku dospělosti, říká psycholožka

Halucinace, pocity pronásledování a problémy v komunikaci s lidmi, to jsou jen některé příznaky, které by mohly být signálem počínajícího závažného du ... číst dále

14.5.2021 13:50 00:22:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Čím dřív se s hazardem začne, tím hůř se z něj dostává, říká adiktolog a bývalý hazardní hráč

Sázení na dostihy vypadá na první pohled jako gentlemanský sport. Dostat se od něj k automatům v nonstop hernách ale není nic těžkého. Nástup do léčby ... číst dále

7.5.2021 10:00 00:23:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Od vysokoškoláků se čeká, že studium na dálku zvládnou. Oni se však často potýkají s depresemi

Až čtyřicet procent vysokoškoláků zažívá menší či střední depresi, což je násobně více než v běžné populaci. Očekává se od nich, že mnohaměsíční přesu ... číst dále

23.4.2021 12:00 00:25:40   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Abstinence je pro mladé závislé nepředstavitelná, cestou je kontrolované užívání, říká adiktolog

Abstinence je pro mladistvé uživatele návykových látek nepředstavitelná, u závislosti na počítačích mnohdy zcela nereálná. Častěji se proto mluví o ko ... číst dále

16.4.2021 14:50 00:23:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Psychologové čekají po covidu vlnu duševních poruch, říká o důsledcích distanční výuky neurovědkyně

Do 14 let věku se projeví přibližně polovina duševních poruch. Do 24 let další čtvrtina. Významnou roli ve vyhledání vhodné pomoci hrají i vrstevníci. ... číst dále

9.4.2021 09:40 00:23:34   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Pandemie proměnila poruchy příjmu potravy, problém je i nadměrné cvičení, říká lékařka

Poruchy příjmu potravy postihují až 70 milionů lidí na celém světě a mají nejvyšší úmrtnost ze všech duševních onemocnění. Vedle mentální anorexie a b ... číst dále

1.4.2021 17:20 00:38:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Bipolární porucha je i mimo mánie a deprese jako jízda na tankodromu, říká psychiatr

Když se hovoří o poruchách nálady, mohli bychom nabýt dojmu, že jde o něco běžného a nijak zatěžujícího, protože různé nálady má čas od času každý. V  ... číst dále

26.3.2021 16:20 00:21:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Web Opatruj.se dává možnost otestovat se na příznaky duševních poruch a najít vhodnou pomoc

Z různých průzkumů vyplývá, že za poslední měsíce přibývá lidí, u kterých se objevují duševní poruchy nebo jejich příznaky. Mnohdy se ale místo vyhled ... číst dále

19.3.2021 16:00 00:27:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Lidé ke mně přichází, když vidí na konci tunelu tmu a ta je vyděsí, říká psychiatr

Češi užívají stále více léků na úzkosti, řada z nich je bere dlouhé roky. Kromě závislosti je nežádoucím účinkem medikamentů i nepříznivý dopad na kog ... číst dále

12.3.2021 12:30 00:21:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Duševní nemoc nemusí být překážkou pro práci v byznysu a byznys není vždy „nelidský korporát“

Do terapie vstupuje více lidí a přichází s těžšími tématy. Firmy častěji nabízí psychoterapii jako jeden z bonusů. Duševní nemoc není překážkou pro pr ... číst dále

1.3.2021 08:30 00:21:20   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Omezení svéprávnosti by lidem nemělo vzít právo o sobě rozhodovat, praxe je ale někdy jiná, říká právnička

Řada lidí žije s duševní poruchou celkem normální život. Pracují, bydlí, vychovávají děti, platí své finanční závazky. Někdy ale mohou symptomy duševn ... číst dále

19.2.2021 15:50 00:23:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Důvěra je křehká esence, bez které to nejde, říká adiktoložka o práci s uživateli drog ve vězení

„Měly jsme obavu, že za námi odsouzení budou chodit jako ‚za babama‘. Nejvíce klientů má potíže s užíváním opiátů a pervitinu, přicházejí ale řešit i  ... číst dále

12.2.2021 12:00 00:19:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nejčastěji lidé z mediace odchází kvůli emocím, duševní porucha nemusí být na překážku, říká mediátorka

Zvládnout konflikt a dohodnout se, je někdy obtížné pro každého. Ještě těžší to může být v situaci, kdy snahu o dohodu hatí aktuální projevy duševní n ... číst dále

8.2.2021 10:00 00:18:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

„Proč bych měla lékařům říkat, jak se cítím, když to nikoho nezajímá?“ vzpomíná Petra na hospitalizaci na psychiatrii

„Je pro mě důležité mluvit o svém příběhu, pomáhá mi to dostat se víc k sobě a uvědomit si, kam jsem došla. O své diagnóze mluvím otevřeně, lidé se pa ... číst dále

29.1.2021 11:00 00:22:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Závislost na terapeutovi může být součástí terapeutického vztahu, říká odborník

Terapeutický vztah je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které mají terapeuti k dispozici. Představa, že terapeut je jen projekčním plátnem, na které ... číst dále

22.1.2021 11:00 00:23:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Výstup z vězení může být jako cesta do tmy, říká terapeut uživatelů drog ve vězení

Poradenství pro uživatele drog ve vězení není zájmová činnost, která lidem zkrátí trest, vydržet v kontaktu a mluvit o svých problémech není snadné. V ... číst dále

15.1.2021 15:00 00:20:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Pokud lidé odkládají vstup do terapie, možná na ni ještě nejsou připraveni, říká terapeut linky Sluchátko

První vlna opatření proti šíření koronaviru na jaře 2020 přinesla na straně jedné velkou dávku stresu a nejistoty a na straně druhé výrazné omezení do ... číst dále

8.1.2021 14:15 00:20:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Spouštěčem deprese může být úraz mozku i mrtvice, říká neuropsycholožka

Cévní mozková příhoda byla dříve spojována primárně s lidmi vyššího věku, které postihovala nejčastěji. Ačkoliv jsou starší lidé stále na špici mezi p ... číst dále

1.1.2021 10:30 00:35:01   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Obdivuji obrovskou lidskost hostů, kteří otevřeně mluví o svých diagnózách, říká terapeutka Adéla Paulík Lichková

V průběhu téměř deseti let vysílání Diagnózy F a rozhovorů o duševních poruchách jsem se v nejedné symptomatice našla. Oficiálně žádnou diagnózu z okr ... číst dále

18.12.2020 16:30 00:30:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Místo léků mě dali na plavecký trénink, říká novinář Jiří Pasz, který žije s ADHD v dospělosti

Podle Světové zdravotnické organizace si duševním onemocněním projde každý čtvrtý člověk na této planetě. To a také vlastní zkušenost s duševními poru ... číst dále

11.12.2020 14:40 00:21:22   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nespavost může souviset s duševní poruchou, důležité je nepanikařit, říká psychiatr

Duševní poruchy jsou si s poruchami spánku velmi blízké. Někdy je téměř nemožné rozklíčovat, zda porucha spánku vedla k duševní poruše nebo obráceně – ... číst dále

4.12.2020 13:50 00:21:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Zapomněli jsme si všímat emocí, potlačené a odmítnuté emoce nás vedou do terapie, říká psycholog

O mindfulness se častěji mluví jako o metodě, jak zvládat stres, než jako o terapeutickém nástroji pro lidi s duševními poruchami. Jan Benda využívá v ... číst dále

13.11.2020 14:20 00:20:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Terapie je možnost, jak s lidmi mluvit hodně rychle hodně do hloubky, říká autorka cyklu Moje terapie 2

Cyklus Moje terapie nabízí i letos šest příběhů, které vypráví nejen lidé, kteří je žijí, ale i jejich terapeuti. „Popisují, co je do terapie přivedlo ... číst dále

6.11.2020 15:10 00:24:14   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nestihli jsme si odpočinout a nabrat síly, říká psychoterapeut o náladě v druhé vlně covidu

Zatímco první vlnu covidu provázela naděje a pospolitost, s druhou jako by přišla beznaděj a únava. Co ji způsobilo a jak si navzdory tlaku situace ud ... číst dále

30.10.2020 12:00 00:25:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

O vztazích otců a synů: Synové potřebují tátu obdivovat

Mužský a ženský svět je jiný. „Někdy se jako terapeuti dostáváme do situací, kdy připomínáme, že chlap by měl být chlap a ženská by měla být ženská. J ... číst dále

23.10.2020 12:30 00:20:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Vztahy otců a dcer: Na koupelnu se neťuká

Vztah otce a dcery se někdy názorně popisuje souslovím „tátova holčička“. Ženský svět je pro otce trochu neznámá krajina. Situace se navíc komplikuje  ... číst dále

16.10.2020 12:00 00:19:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Vztahy matek a synů: Když syn objevuje mužský svět, máma by měla ošetřovat rány a nepřekážet

Zatímco vztahy matek a dcer doprovází pověst něčeho, co je už ze své podstaty komplikované, vztahy matek a synů se zdají být jasnější – narodil se mal ... číst dále

9.10.2020 15:20 00:19:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Vztahy matek a dcer: Jsou matky odpovědné za všechna trápení, která se nám dějí?

Mateřský vztah je považován za jeden z nejsilnějších a zároveň nejvíc samozřejmých. O vztazích matek a dcer ale zároveň vychází řada knih s tituly, kt ... číst dále

25.9.2020 09:00 00:21:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Demencí trpí i čtyřicetiletí, netýká se jen seniorů. Léčit ani zpomalit ji ale nejde, říká lékařka

Zapomínáme občas každý, že by poruchy paměti mohly souviset s počínající demencí, bychom měli zvažovat, když nám stav vadí a komplikuje život, nebo kd ... číst dále

18.9.2020 11:30 00:19:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Děti zkouší drogy ze zvědavosti. Únik před problémy je důvod, proč brát dál, říká psychoterapeutka

Problémům se závislostí mnohdy předchází problémy doma a ve škole. Mladé lidi, které rodiče přivedou do poradny, je ale pro spolupráci potřeba nejdřív ... číst dále

14.9.2020 11:00 00:20:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Muži nepláčou a častěji páchají sebevraždy, říká výzkumník Národního ústavu duševního zdraví

Když během víkendu od pátku do neděle na silnici zahyne více než deset lidí, hovoří média o tragickém „černém“ víkendu. O tom, že ve stejném čase zemř ... číst dále

4.9.2020 15:10 00:22:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Závislostním chováním si chceme pomoci, když to neumíme jinak, říká terapeut

Každý někdy prožíváme těžké období a řešíme to, jak umíme. Někdo hodně pracuje, někdo sportuje, někdo více pije. Někomu udělá radost, že si on-line vs ... číst dále

2.9.2020 11:00 00:31:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Stanislav Grof o dnešní psychospirituální krizi: Když se hroutí společnost, probouzí se nevědomí

Hostem aktuální Diagnózy F byl americký psychiatr českého původu Stanislav Grof. Řeč byla i o jeho přesvědčení, že má každý člověk ve svém nevědomí zá ... číst dále

28.8.2020 15:00 00:21:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Hypnóza může pomoci při úzkostech, cesty do minulých životů nedělám, říká hypnoterapeut

Hypnóza není podle psychologa a hypnoterapeuta Petra Štípka nic magického. I přesto o ní takové představy řada lidí má. Najít dobrého hypnoterapeuta n ... číst dále

21.8.2020 10:00 00:22:57   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Hovory o medikaci a návštěvě urologie se na první rande nehodí, říká učitelka lidí s autismem

Obraz autismu v médiích se změnil, lidem už nejde jen o senzaci, ale chtějí znát skutečný příběh. Americký seriál Atypical jeden takový příběh popisuj ... číst dále

14.8.2020 09:50 00:19:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nemůžete najít svobodu, když nejste svobodní sami v sobě, říká žena s bipolární afektivní poruchou

Psychické potíže provázejí šestadvacetiletou Elišku Karafiátovou už skoro polovinu života. Má za sebou šikanu, sebepoškozování, pokusy o sebevraždu i  ... číst dále

7.8.2020 15:50 00:21:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Aby mohli lidé s duševní nemocí fungovat, nemohou trávit dlouhá léta na psychiatrii

Reforma psychiatrické péče směřuje k tomu, aby lidé netrávili dlouhé roky v psychiatrických nemocnicích, ale ve svém prostředí. Obstát v něm je ale pr ... číst dále

3.8.2020 13:00 00:19:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Úzkost, strach a pandemie. Přibylo během karantény psychóz?

To, že období nouzového stavu mělo vliv na naše duševní zdraví, už prokázala řada dotazníkových šetření. Nově ale vyšlo najevo, že se nečekaně zvýšil  ... číst dále

24.7.2020 10:00 00:21:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Může být štěstí cestou z deprese? Pozitivní psychologie nabízí změnu úhlu pohledu

Na psychologa se lidé obracejí zejména v situacích, kdy prožívají něco nelehkého. I diagnostika duševních nemocí pojmenovává častěji negativní projevy ... číst dále

17.7.2020 10:30 00:20:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Konstelace: terapeutická metoda, nebo šarlatánství? Fungují, i když jim člověk nevěří, říká lektor Jiří Šimáček

Za řadou našich traumat jsou rodinné příběhy. Jednou z možností, jak je rozkrývat, jsou konstelace – zážitková terapeutická metoda vycházející z psych ... číst dále

10.7.2020 12:00 00:18:27   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nouzový stav některým lidem na ulici pomohl, situace lidí bez domova a s demencí je však často neřešitelná, říká terénní pracovnice

Během nouzového stavu fungovala řada provizorních ubytovacích kapacit pro lidi bez domova. Tato místa s sebou přinesla šanci mít chvíli nějaké „doma“  ... číst dále

3.7.2020 10:50 00:19:48   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

S pocity viny se žije vždycky špatně, říká psycholožka v rozhovoru o potratech a jejich důsledcích

V minulém dílu Diagnózy F jsme se věnovali duševním poruchám v kontextu těhotenství a mateřství. Samostatnou kapitolou v tomto životním období ženy js ... číst dále

26.6.2020 10:30 00:20:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Většina žen s „laktační“ psychózou má i jiné psychiatrické potíže, vysazení medikace není nutné a někdy ani žádoucí, říká psychiatr

Těhotenství, porod a poporodní období už samy o sobě významně ovlivňují život ženy a jejího okolí. Vliv mají přirozeně i na psychické prožívání. Má-li ... číst dále

19.6.2020 10:30 00:20:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Jestli nás karanténa traumatizovala, zatím nevíme. Leccos tomu nasvědčuje, říká psychoanalytik

Pod pojmem trauma si každý představí něco jiného a pro každého to v reálu něco jiného může být. To, do jaké míry jsme nějakou událostí traumatizováni, ... číst dále

5.6.2020 09:30 00:19:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Domácí násilí je programové jednání, tyran si uvědomuje, co dělá, říká prezidentka Bílého kruhu bezpečí

Zda v uplynulých měsících, kdy nás vládní opatření proti šíření koronaviru nutila být více spolu doma, přibylo v Česku domácího násilí, se ukáže až ča ... číst dále

29.5.2020 10:00 00:14:49   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Ve chvíli, kdy vidíme rudě, tak s tím už neuděláme vůbec nic, říká psycholog o zvládání agrese

Uplynulé týdny přinesly řadě lidí změnu pracovního režimu – najednou byla spousta lidí doma, ať už s dětmi či proto, že pracovali z domova či pracovat ... číst dále

22.5.2020 15:00 00:25:06   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Mohou být pečující i agresivní. Slyšení hlasů je běžný lidský prožitek, říká terapeutka a adiktoložka

Když lidé slyší hlasy ve své hlavě, automaticky se nabízí, že je to průvodní jev nějaké duševní nemoci a že je třeba je umlčet vhodnou medikací. Někom ... číst dále

7.5.2020 17:00 00:20:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Toxických psychóz je stále více, drogy jsou dostupnější, říká vedoucí lékař Národního ústavu duševního zdraví

V souvislosti s psychotickými onemocněními se často zmiňují opakované a dlouhé psychiatrické hospitalizace. V Národním ústavu duševního zdraví je oddě ... číst dále

30.4.2020 17:00 00:24:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Stres je horší, když nemáme možnost situaci ovlivnit. Může vést až k depresi, říká psychiatr Cyril Höschl

O stresu se hovoří jako o reakci těla na obtížné situace, které zažíváme. Ne každý stres je škodlivý. Situace, kdy jsme ve stresu dlouhodobě a nemáme  ... číst dále

24.4.2020 09:40 00:25:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Pendleři, Pražáci, řidiči kamionů, ale i zdravotníci čelí v koronakrizi diskriminaci a nevraživosti

V Čechách vznikla první dotazníková studie věnující se dopadům koronavirové krize na společnost. Její autor Michal Pitoňák některé nálady obyvatel dok ... číst dále

17.4.2020 14:00 00:19:54   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Pobyt v humanitárním kempu může lidem bez domova změnit život, říká terénní pracovnice

Aktuální opatření proti šíření nového koronaviru velí zůstat doma. Zároveň byly uzavřeny noclehárny pro lidi bez domova. Kam tedy mají tito lidé jít?  ... číst dále

9.4.2020 17:00 00:19:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

V Česku chybí drogy, závislí berou, co seženou

Uzavřené hranice v souvislosti s opatřeními proti šíření nového koronaviru mění českou drogovou scénu. Drog ubylo, jsou méně kvalitní a dražší. Lidí,  ... číst dále

2.4.2020 17:00 00:17:35   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Lidé se nebojí nemoci, trápí je spíš nejistota z toho, jak koronavirová krize změní jejich životy, říká terapeutka

Společným jmenovatelem témat, s nimiž se lidé v současné době obrací na terapeuty, je nejistota. Vzhledem k aktuální situaci se většina kontaktů uskut ... číst dále

26.3.2020 17:40 00:21:53   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Každý z nás je jen pár kliknutí od toho, aby žil cizí život, říká terapeut

Kvůli opatřením proti šíření nového koronaviru tráví lidé doma mnohem víc času než dřív. Možností, jak s tímto časem naložit, máme mnoho. Jednou z nic ... číst dále

13.3.2020 09:50 00:19:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Panika kolem koronaviru duševní nemoci nezhoršuje, může je ale měnit, říká psychiatrička

Šíření nového koronaviru působí paniku i mezi duševně zdravými lidmi. Jak se může lišit prožívání této situace u lidí, kteří trpí úzkostmi či panickým ... číst dále

6.3.2020 16:30 00:16:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Češi pijí alkohol hodně, v únoru je to jinak. Pomáhá „sucháč“ trvale změnit špatné návyky?

Češi pijí hodně. Podle různých průzkumů jsou mezi pětkou největších pijáků na světě. Na hranici rizikového pití se pohybuje asi desetina z nich. Do ka ... číst dále

28.2.2020 14:15 00:19:29   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Život v samotě a bez kořenů může vést k depresi i závislostem, říká psycholožka

Psycholožka Ivana Ballová se ve své praxi věnuje mimo jiné specifické skupině klientů – lidem, kteří svůj život žijí v jistém druhu izolace. Jde napří ... číst dále

21.2.2020 15:20 00:20:56   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Primář adiktologie o zneužívání léků: Pacienti jsou někdy tak naléhaví, že lékař nedokáže odmítnout

Oklahoma se potýká s epidemií závislosti na opioidech. Denně v USA umírá na předávkování opiáty více než 100 lidí, většina z nich je užívá legálně pro ... číst dále

14.2.2020 14:40 00:16:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Systém psychiatrické péče má v dodržování lidských práv velké rezervy, říká ředitel Fokusu Praha

Fokus Praha patří mezi největší a nejstarší neziskové organizace, které na území ČR pomáhají lidem s duševním onemocněním. V letošním roce slaví 30 le ... číst dále

7.2.2020 14:40 00:23:05   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Drogy byly součástí rituálů, dnes jsou používány jako jednodušší řešení, říká psychoterapeut

Užívání návykových látek provází lidstvo prakticky odjakživa. V dnešní době ale podle šéfa pražského Kontaktního centra Sananim a psychoterapeuta Davi ... číst dále

31.1.2020 14:00 00:22:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Národnostní a kulturní rozdíly mezi pacienty jsou, terapeut by je ale neměl očekávat, říká psychiatr Rektor

Zatímco o Američanech se říká, že má každý svého analytika, Češi si svou cestu k terapii pořád ještě trochu hledají. Je rozdíl, když sedí v terapii Am ... číst dále

24.1.2020 14:00 00:20:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Petra a Alena mají za sebou hraniční poruchu osobnosti. Nevzdaly se, dnes pomáhají ostatním

Peer konzultant je člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním a v rámci svého procesu zotavení se někdy ocitá na druhé straně pomyslné  ... číst dále

17.1.2020 14:00 00:21:15   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Nejsilnější emoce, kterou jsem cítila, byla sebenenávist, říká Petra Šindelková. Pomohl jí pobyt v terapeutické komunitě Kaleidoskop

Jak se žije v terapeutické komunitě pro lidi s poruchami osobnosti? Jak dlouhý pobyt je třeba a co je vlastně jeho cílem, když k vyléčení pravděpodobn ... číst dále

10.1.2020 14:30 00:19:26   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Pokud se ještě nerozvinula těžká fyzická závislost, je možné usilovat o kontrolované pití alkoholu, říká psycholožka

Konzumace alkoholu je v naší společnosti běžná, tolerovaná a často nadměrná. Jako nejčastější terapeutické řešení problému s alkoholem se nabízí úplná ... číst dále

13.12.2019 10:40 00:18:04   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Lidé, kteří berou drogy, neumí žít v tomhle světě, říká psycholožka Ilona Preslová

Téma užívání návykových látek a závislostí se v Diagnóze F objevilo už z mnoha různých úhlů pohledu. Dosud jsme ale nepátrali po důvodech, proč lidé s ... číst dále

6.12.2019 17:00 00:18:32   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Klimatická krize nad námi visí pořád, nelze si od ní odpočinout, říká terapeutka o spouštěči enviromentálního žalu

Vědecké studie hovoří o tom, že pobývání v blízkosti přírody, ať už trvalejšího či přechodného charakteru, má významně pozitivní vliv na naše duševní  ... číst dále

29.11.2019 14:10 00:20:00   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - S rizikem se má žít, ne se před ním chránit, říká o léčbě úzkostí psychiatrička Jiřina Kosová

Úzkostné poruchy patří mezi nejčastěji diagnostikované duševní poruchy dnešní doby. Mnozí lékaři o nich mluví jako o jedné z civilizačních chorob. Kro ... číst dále

22.11.2019 14:40 00:20:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Ondřej Trhoň o svých potížích s OCD: Nemůžu po všech lidech chtít, aby mi vyšli vstříc

Publicista a novinář Ondřej Trhoň si před pár lety všiml, že má o sebe a konkrétní části svého těla možná větší strach, než je obvyklé. Po čase dostal ... číst dále

15.11.2019 15:00 00:19:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Brutální upřímnost poškozuje lidské vztahy, říká psycholog Marek Preiss

Náš mozek není počítač a realitu nevnímá vždy dokonale a přesně. Se stejnou nedokonalostí a nepřesností pak vytváří naše vzpomínky, a tak se může stát ... číst dále

8.11.2019 15:00 00:19:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Je zvláštní, když vám neznámý člověk začne vyprávět intimní věci, říká autorka projektu Moje terapie

Na Radiu Wave odstartovala začátkem listopadu nová podcastová série Moje terapie. Šest lidí, kteří se rozhodli nebýt na své problémy sami, a jejich te ... číst dále

6.11.2019 10:00 00:32:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Moje terapie, epizoda 1: Tajemství je destruktivní

Hlasy, které uslyšíte v první epizodě podcastové série, patří studentce Anežce a její terapeutce Natálii. Anežka má za sebou v dětství prožité trauma. ... číst dále

1.11.2019 13:40 00:25:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Lidé s mentálním postižením potřebují intimitu, nemají se ji ale od koho učit

Lidi s mentálním hendikepem často vnímáme trochu jako děti, a tak je někdy těžko představitelné, že i oni mají své sexuální potřeby. S jakými překážka ... číst dále

25.10.2019 15:30 00:25:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Můj citový život je poušť, říká Martín Períno, hlavní protagonista dokumentu Artemia Benki Sólo

Mladý argentinský klavírní virtuos a skladatel Martín Períno, jeden z nejslibnějších talentů své generace, strávil čtyři roky života v ústavu El Borda ... číst dále

15.10.2019 09:00 00:38:58   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Mám to tady rád, myslím, že je to místo, kam patřím, říká Honza. V Bohnicích strávil několik let

Na 10. říjen připadá Světový den duševního zdraví. U té příležitosti magazín Diagnóza F opustil vinohradské studio a vyrazil do Psychiatrické nemocnic ... číst dále

4.10.2019 10:00 00:23:11   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Parafilie není záležitost vlastní volby ani sexuální zhýralost, říká Kateřina Klapilová

Když je řeč o tzv. parafilicích, např. o pedofilech, hebefilech či lidech, kteří k sexuálnímu uspokojení potřebují například nesouhlas druhé osoby, ča ... číst dále

27.9.2019 15:00 00:19:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Honza Vojtko o traumatu ve vztazích: Partner by neměl trauma bagatelizovat ani se stát terapeutem

Trauma ovlivňuje nejen naše životy, ale i partnerské vztahy. Jak je možné ve vztahu pracovat s traumatem a jak to ovlivní vztah mezi námi? O tom v Dia ... číst dále

23.9.2019 10:00 00:17:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - O rodinách s těžce nemocnými dětmi: Naděje musí být reálná, jinak ztrácí smysl

S těžkými diagnózami se potýkají všichni. Staří, mladí, dospělí i děti. Když má ale dítě nevyléčitelnou nemoc a rodičům nezbývá než doprovázet jej k b ... číst dále

13.9.2019 09:00 00:20:52   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Nezdar v terapii je nežádoucí, ale nevyhnutelný, říká psychoanalytik

I když se klient a terapeut společně snaží, někdy se to prostě nepovede. Co všechno může být nezdarem v terapii a co naopak za nezdar považovat vůbec  ... číst dále

6.9.2019 14:05 00:24:13   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Karel Nešpor: Střízlivost je jako jízda na kole, když přestanete šlapat, můžete spadnout

Kromě farmakoterapie a dalších biologických léčebných metod má psychiatrie k dispozici i tzv. měkké metody léčby, např. svépomoc, literaturu či pomoc  ... číst dále

29.8.2019 17:00 00:17:33   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Dluhy mohou vést k depresím a sebevražedným myšlenkám, říká psycholog

Zadlužení není jen sociálním či ekonomickým tématem. Narůstající dluhy a zejména neschopnost je splácet mohou ovlivňovat naše vnímání, zhoršovat depre ... číst dále

23.8.2019 15:00 00:21:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Problémem stárnoucích uživatelů drog je osamocenost, říká psychoterapeut

Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení pro uživatele drog, které nabízí řadu sociálních, zdravotních a psychologických služeb lidem, kteří neabsti ... číst dále

16.8.2019 16:00 00:22:51   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Sexuální deviant nemusí být delikvent, pacienti s nařízenou sexuologickou léčbou ale nebezpeční jsou, říká psycholog

Většina pacientů oddělení sexuologické léčby Psychiatrické nemocnice Bohnice jsou muži, jimž byla sexuologická léčba nařízena soudem. Nejčastěji se je ... číst dále

8.8.2019 17:00 00:27:08   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Neheterosexuální lidé jsou častěji ohroženi duševními nemocemi i sebevraždou, říká vědec

Lidé s neheterosexuální orientací jsou častěji ohroženi duševními nemocemi, závislostmi a sebevražedným chováním. Může za to tzv. menšinový stres. Co  ... číst dále

2.8.2019 11:30 00:20:16   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Děti smrt blízkého prožívají jinak, třeba si hrají na pohřbívání, říká terapeutka Sylvie Stretti

Ztráta blízké osoby přináší smutek, vztek, chaos, bolest... Může v takové situaci pomoci terapie, nebo je potřeba to prostě přečkat, až to přebolí? Ja ... číst dále

26.7.2019 10:00 00:22:12   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Příběh Evy: Sexuální zneužívání jí nikdo nevěřil, skončila na psychiatrii

V deseti letech byla sexuálně zneužívána, když o tom zkusila promluvit, nikdo jí nevěřil. Uzavřela se proto do vlastního světa a pozornost lidí se sna ... číst dále

19.7.2019 14:00 00:20:18   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Mallory o životě po léčbě ze závislosti: Strach už mě nikdy neopustí

Brala drogy, žila na ulici i v autě, porodila dva syny a teď už 18 let normálně funguje. O svůj příběh i o to, jak její život ovlivnilo, že o ní Helen ... číst dále

12.7.2019 13:00 00:21:45   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Břetislav Košťál o své zkušenosti s duševní nemocí: Vrací se mi zážitky z psychóz i hospitalizací

Nedobrovolná hospitalizace na psychiatrii je něco, čeho se spousta lidí bojí a co je spojeno s řadou předsudků, mýtů, ale i vyprávěných děsivých zážit ... číst dále

4.7.2019 17:00 00:20:30   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Terapeutka o násilí ve vztazích: Vytočit jde asi každého, za násilí je ale vždy zodpovědný agresor

Když je řeč o násilí ve vztazích, častěji nás napadne, že oběť potřebuje pomoc. Koneckonců na pomoc obětem se zaměřuje řada organizací. Možná ale potř ... číst dále

28.6.2019 11:30 00:19:41   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Autorka aplikace Nepanikař: Hledala jsem pomoc pro sebe. Aplikace už zřejmě zachránila život

Když se necítila dobře, hledala různé možnosti, jak si pomoci. A i když už dnes existují mobilní aplikace téměř na cokoliv, takovou, která by jí pomoh ... číst dále

14.6.2019 13:20 00:19:07   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Mohou být lidé s duševní nemocí dobrými rodiči?

Když má dítě rodiče s duševním onemocněním, je možné, že častěji než jiné děti nerozumí tomu, co se s ním děje, rodič může někdy fungovat trochu jinak ... číst dále

7.6.2019 14:40 00:22:19   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Vít Klusák o natáčení dokumentu V síti: Byla to jízda do pekla

Chystaný dokument V síti o zneužívání dětí na internetu zobrazuje děsivou realitu, s níž se mohou setkat děti na sociálních sítích. Jaké bylo při natá ... číst dále

31.5.2019 10:20 00:19:59   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Tři blízcí neznámí: O děsivém zásahu do osudů trojčat ve jménu psychologického výzkumu

V roce 1961 se mladé americké studentce po avantýře na maturitním plese narodila trojčata. Dala chlapce k adopci. Tím by příběh mohl skončit, kdyby je ... číst dále

27.5.2019 09:45 00:18:50   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Psychiatr terénního týmu: Věřím, že lidé se závažným duševním onemocněním mají velký potenciál

Reforma psychiatrické péče by měla přinést mimo jiné méně hospitalizací a více možností řešit obtížnou situaci lidí s duševní nemocí v přirozeném pros ... číst dále

17.5.2019 14:30 00:28:28   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - „Je to závislost na strachu.“ O lidech, kteří hledají riziko na hranici života a smrti

Americký lezec Alex Honnold vylezl na 900 metrů vysokou stěnu El Capitan v Yosemitském národním parku. Výkon je to úctyhodný, ovšem nijak neobvyklý. J ... číst dále

3.5.2019 17:05 00:20:37   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Psychoterapeut Pavel Rataj: Sledování pornografie jako příznak krize ve vztahu

Pornografie může pro nás být inspirativní, ale zároveň příliš časté sledování za účelem fyziologického prožitku může být symptomem toho, že nám v živo ... číst dále

26.4.2019 14:40 00:18:42   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Neurovědkyně Marie Salomonová: Do 14 let věku se projeví zhruba polovina duševních nemocí

Nezisková organizace Nevypusť duši pořádá workshopy o duševním zdraví pro žáky na základních a středních školách. Nově se věnuje i vzdělávání učitelů. ... číst dále

23.4.2019 09:30 00:19:31   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Osobní kontakt s klienty mi nechybí, říká psycholožka Tereza Baltag. S klienty konzultuje po Skypu

Psycholožka Tereza Baltag se před 5 lety přestěhovala s manželem do Berlína. Bez plynulé němčiny však bylo obtížné si tam otevřít psychologickou ambul ... číst dále

12.4.2019 15:15 00:21:21   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Jak zvládnout rozvodové konflikty. Může mediace předejít traumatům z vleklých rozvodových bojů?

Ačkoliv je rozvod primárně vnímán jako rozchod dvou partnerů, v důsledku jde o situaci, která může nejen rozbít celý rodinný systém, ale způsobit také ... číst dále

5.4.2019 13:00 00:22:02   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Pacienti v substituční léčbě někdy vypadají jako chlapci z nedělní školy, říká psychiatr Jakub Minařík

Jednou z možných cest, jak zkrotit závislost na opiátech, je substituční léčba. Uživatel přichází do zařízení, kde dostane náhradní látku, která mu um ... číst dále

29.3.2019 14:30 00:19:24   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Internet v telefonu je snadným únikem od vnitřní nepohody. Problém ale nezmizí a bude spíš narůstat

O tom, že používání internetu a sociálních sítí ovlivňuje náš současný svět, není pochyb. Psycholožka Alžběta Protivanská v Diagnóze F vysvětlovala, j ... číst dále

15.3.2019 14:45 00:23:17   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Zdravotnický záchranář Dominik Horn: Výjezdy k duševně nemocným jsou častější, než by se zdálo

Řada lidí si záchranku spojuje s dopravními nehodami, resuscitacemi, infarkty nebo cévními mozkovými příhodami. Záchranáři však zasahují i u lidí s du ... číst dále

8.3.2019 13:50 00:22:09   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Myšlenka na sebevraždu mi přinesla obrovskou úlevu, říká publicista Jeroným Janíček v Diagnóze F

Deprese a úzkosti jsou součástí jeho života už několik let. S řadou symptomů se více či méně naučil žít. S vypětím sil a podporou rodiny zvládá vlastn ... číst dále

15.2.2019 09:40    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Dominika o svém deníku z psychiatrie: Když ho čtu, vtahuje mě to zpátky do těch stavů

Pavilon zapomenutého šílenství – tak by se měla jmenovat kniha, kterou napsala Dominika během svých četných hospitalizací na psychiatrii. Popisuje v n ... číst dále

11.2.2019 14:30 00:19:10   soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Než abychom vztah opravovali, raději ho vyměníme, říká psychoterapeut Michael Chytrý

Velké množství dětí vyrůstá v neúplných rodinách, rozvod rodičů je něco, co už skoro nikoho nepřekvapí. Někdy můžeme podléhat dojmu, že díky tomu už d ... číst dále

1.2.2019 14:35    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Mladí Češi od alkoholu čekají prakticky jen samá pozitiva, říká Ladislav Csémy v Diagnóze F

Zatímco v jiných zemích je alkoholismus považován za problém, v Česku když nepijete, ptají se vás, co s vámi je. Jakkoliv jde o nadsázku, v praxi to t ... číst dále

25.1.2019 10:05    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Petr Winkler v Diagnóze F: Je pohodlné si myslet, že za všechno špatné může psychiatrie

Muž podezřelý z trestného činu se v minulosti léčil na psychiatrii. Tato krátká zmínka se objevila před pár týdny v médiích v rámci informování o jedn ... číst dále

3.1.2019 17:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Honza Vojtko v Diagnóze F: Změny se nám někdy nedaří proto, že je vlastně nechceme

Do nového roku řada lidí vstupuje s předsevzetími a odhodláním ke změnám, ne všem se však podaří změny uskutečnit. Někdy za to mohou okolnosti, někdy  ... číst dále

20.12.2018 17:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Adiktolog Aleš Kuda: Když chce někdo „jen“ přestat pít, nedokážu mu pomoci

Optimistické odhady uvádějí, že je v Česku 350 tisíc problémových uživatelů alkoholu, ty méně optimistické hovoří až o 500 tisících lidí. Vedle toho t ... číst dále

14.12.2018 11:45    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Pacienti se nejvíc bojí toho, že je zavřeme a nepustíme, říká psychiatrička Jiřina Kosová

Stigma, které s sebou nesou duševní nemoci a poruchy chování, nedopadá jen na pacienty, ale také i na samotné psychiatry a psychiatrii jako obor. Jak  ... číst dále

22.11.2018 13:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - O vztazích matek a dcer: Proč o sobě dcery náročných matek pochybují?

Vztah matky a dcery může mít mnoho podob. Od vztahu idylického souznění a propojení přes vztah, který připomíná spíše kamarádství než pouto mezi rodič ... číst dále

16.11.2018 13:30    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Diagnóza F s Tomášem Rektorem: Proč mají potomci politických vězňů problémy s alkoholem?

Tak jako se napříč generacemi nese trauma holokaustu, lze dohledat podobný transgenerační přenos i u potomků politických vězňů z 50. let minulého stol ... číst dále

8.11.2018 17:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Profesor Ivan Rektor v Diagnóze F: Trauma holokaustu je unikátní a nese se generacemi

K tématu transgeneračního přenosu traumatu u přeživších holokaustu přivedl neurologa Ivana Rektora zájem o historii i vlastní příběh rodiny, v níž se  ... číst dále

2.11.2018 09:55    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Profesor Jiří Horáček: Říct všem psychiatrům na světě, že to mají dělat jinak, vyžaduje velkou odvahu

Zatímco na otázku, kde v těle sídlí duše, dosud neexistuje jednoznačná odpověď, obrazy duševních poruch lze v mozku najít poměrně spolehlivě. Nové věd ... číst dále

26.10.2018 17:20    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Ředitel Bohnic Martin Hollý: Dostupnost psychoterapie pro psychiatrické pacienty je zoufale nízká

O reformě psychiatrické péče u nás už se mluví mnoho let a ještě mnoho let se mluvit bude. Proces, na jehož konci by měly být pro lidi s duševním onem ... číst dále

19.10.2018 09:55    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Lenka Mynaříková v Diagnóze F: Čím déle jsme ve vztahu, tím hůř odhalujeme lež

Lež a klam se již dávno staly pevnou součástí naší každodenní existence a běžným způsobem vzájemné komunikace, přestože lidé vždy neradi přiznávali, ž ... číst dále

11.10.2018 17:20    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Psycholog Marek Preiss: Může psycholog vyjednat mír mezi Izraelem a Palestinou?

Velkým lidským skupinám se ve svém oboru věnují zejména sociologové, antropologové a historici. Zajímají se o ně však i psychologové, ačkoliv by se mo ... číst dále

21.9.2018 10:40    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Kamil Kalina v Diagnóze F: Erotický sen nemusí být vždy o erotice

Sny se zdají pravděpodobně každému z nás. Ne všichni si je však pamatujeme. Lépe si sny vybavujeme, když jsme na ně upozorněni nebo se jim chceme cíle ... číst dále

31.8.2018 14:45    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Jakub Kuchař v Diagnóze F: Narcis jsme trochu každý

Sebevědomí lidí s narcistickou poruchou osobnosti se pohybuje na škále od úplně nízkého po velmi vysoké. V odborné literatuře se hovoří o tzv. grandió ... číst dále

24.8.2018 11:00    soubor ke stažení
Spustit epizodu podcastu Diagnóza F

Diagnóza F - Eva Králíková v Diagnóze F: Přestat kouřit je skoro stejně efektivní jako brát antidepresiva

Když se lékařka Eva Králíková před lety začala věnovat léčbě závislosti na tabáku, sotva se v médiích objevovaly zmínky o Mezinárodním dni bez tabáku  ... číst dále